Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, június 29-én, 16 órai kezdettel megtartott együttes, rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: Ugron Zoltán Gábor Szabó Zoltán Bálint Istvánné Csizmadia Zsolt Varga Mihály dr. Török Péter Bokodi Sándor polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: Boros Ferenc Gyurits Tamás Takácsné Schmidmayer Henriett Komlós Tamás alpolgármester képviselő képviselő képviselő Igazoltan távol: Borbíró Mihály Óbarok község polgármestere Tanácskozási joggal: dr. Majoros Ildikó Mány község jegyzője, aki egyben jegyzője is. Óbarok község helyettes Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere: Üdvözlöm Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megjelent képviselőit. Az együttes rendkívüli Képviselő-testületi ülésünket megnyitom. A jelenléti ívből megállapítom, hogy Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselőtestületéből 7 fő képviselő, megjelent, megállapítom, hogy az ülés Mány község részéről határozatképes. Boros Ferenc Óbarok község alpolgármestere: Én is üdvözlöm mind a mányi, mind az óbarki képviselőket. Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből 4 fő képviselő megjelent, így megállapítom, hogy az ülés Óbarok község részéről is határozatképes.

2 2 Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere: Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjára. Kérem, hogy a napirendi pontot az alábbiak szerint szíveskedjenek elfogadni: Napirendi pont javaslat: 1. Mány és Óbarok községek körjegyzőségi dokumentációjának elfogadása Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot! Mány 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 7 képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 54/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: A június 29-i nyilvános rendkívüli együttes Képviselő-testületi ülés napirendje Napirend: 1. Mány és Óbarok községek körjegyzőségi dokumentációjának elfogadása Boros Ferenc Óbarok község alpolgármestere: Kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot! Óbarok 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 71/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: A június 29-i nyilvános rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendje Napirend: 1. Mány és Óbarok községek körjegyzőségi dokumentációjának elfogadása Ugron Zoltán Mány község polgármestere: Tisztelt Képviselő-testületek! Dr. Szekercés Anna Ügyvéd asszony elkészítette a közös körjegyzőségünk megalakításához szükséges iratokat: a Képviselő-testületek közötti megállapodást, a polgármesteri hivatalok megszüntetésének és a körjegyzőség létrehozásának okiratait, stb. A megállapodás tartalmazza a körjegyzőség fenntartásához való hozzájárulást, amelyet lakosságszám arányában állapít meg, és a költségvetés készítésekor a körjegyzőség költségvetéséhez való hozzájárulást összegszerűen ennek az aránynak megfelelően lehet kiszámítani. A községek érdekeit az a garanciális szabály védi, hogy a körjegyző vagy megbízottja a Képviselő-testületek egyeztetett szervezeti és működési szabályzatában

3 3 meghatározott gyakorisággal, hetente legalább egy napon köteles minden községben helyszíni ügyfélfogadást tartani. A körjegyzőséghez tartozó községek polgárainak jogos igénye az, hogy minél kevesebb utánjárással, utazással, lehetőség szerint helyben intézhessék államigazgatási, önkormányzati-hatósági ügyeiket. A helyszíni ügyfélfogadás törvényi előírása ezt szolgálja. Az ügyfélfogadás időpontját, helyét a helyben szokásos módon nyilvánossá kell tenni. Óbarok községben arra is igény van, hogy legalább egy köztisztviselő teljes munkaidőben a községben dolgozzon. Az ilyen dolgozó a körjegyzőség köztisztviselője, aki a községben jelentkező ügyekben általános ismeretekkel rendelkezik. Szakmai munkájáért a körjegyző a felelős, előre meghatározott időben ügyfélfogadást tart, intézi, illetve intézésre átveszi az ügyeket, s így a község polgárait nem éri hátrány a körjegyzőség miatt. Az ügyintézés mellett ellátja a Képviselő-testület, a polgármester, a bizottság munkájának a segítését. Az együttes ülés fontos mérföldkő mindkét település életében. Az önállóság megtartásának igénye, a gazdasági kényszer, a jövőben várható változások kényszerítik településeinket a körjegyzőség létrehozására. Régóta kerestük a kapcsolatot egymással, a testületek is tárgyaltak erről, döntések is születtek. Jól átgondolt, előkészítetett döntéshozatal előtt állunk. A határozatokat olyan ügyvéddel készíttettük el, aki jártas az ilyen ügyekben, bízunk benne, hogy átmennek mind a Kormányhivatal, mind a Kincstár szűrőjén. Óbarkon erről a napirendi pontról már testületi ülésen beszéltek, a tervezetthez képes módosítással is éltek. Nálunk is van módosító javaslat. Ezeket összefoglalva fogom előadni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy minden határozatról mind a két Képviselő-testületnek külön-külön döntenie kell. A döntésekhez mind a két Képviselő-testület esetében minősített többség szükséges. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselőtestületek elé: 1. Határozati javaslat: Tárgy: Megállapodás Mány Óbarok Községek Körjegyzősége létrehozására és működtetésére Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 39. (1) bekezdésében foglaltak alapján igazgatási feladataik közös ellátására Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületével szeptember 1- jei hatállyal Mány Óbarok Községek Körjegyzősége létrehozására és működtetésére Megállapodást köt. A Képviselő-testület a Megállapodásban foglaltakat jóváhagyja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, s a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője részére történő felterjesztésére. Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester Határidő: 15 nap Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!

4 4 Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 55/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Megállapodás Mány Óbarok Községek Körjegyzősége létrehozására és működtetésére Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 39. (1) bekezdésében foglaltak alapján igazgatási feladataik közös ellátására Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületével szeptember 1-jei hatállyal Mány Óbarok Községek Körjegyzősége létrehozására és működtetésére Megállapodást köt. A Képviselő-testület a Megállapodásban foglaltakat jóváhagyja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, s a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője részére történő felterjesztésére. Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester Határidő: 15 nap Boros Ferenc Óbarok község alpolgármestere: 1. Határozati javaslat Tárgy: Megállapodás Mány Óbarok Községek Körjegyzősége létrehozására és működtetésére Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 39. (1) bekezdésében foglaltak alapján igazgatási feladataik közös ellátására Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületével szeptember 1-jei hatállyal Mány Óbarok Községek Körjegyzősége létrehozására és működtetésére Megállapodást köt. A Képviselő-testület a Megállapodásban foglaltakat jóváhagyja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, s a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője részére történő felterjesztésére. Felelős: Határidő: Borbíró Mihály polgármester 15 nap Kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot! Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 72/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Megállapodás Mány Óbarok Községek Körjegyzősége létrehozására és működtetésére

5 5 Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 39. (1) bekezdésében foglaltak alapján igazgatási feladataik közös ellátására Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületével szeptember 1-jei hatállyal Mány Óbarok Községek Körjegyzősége létrehozására és működtetésére Megállapodást köt. A Képviselő-testület a Megállapodásban foglaltakat jóváhagyja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, s a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője részére történő felterjesztésére. Felelős: Borbíró Mihály polgármester Határidő: 15 nap Ugron Zoltán Mány község polgármestere: 2. Határozati javaslat: Tárgy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége irányító szervének meghatározása Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (3) bekezdése szerint közösen létrehozott Körjegyzőség tekintetében az Áht. 95. (4) bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.sz. rendelet 11. (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz.. Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozat javaslattal kapcsolatosan kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot! Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 56/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége irányító szervének meghatározása Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (3) bekezdése szerint közösen létrehozott Körjegyzőség tekintetében az Áht. 95. (4) bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.sz. rendelet 11. (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz.. Boros Ferenc Óbarok község alpolgármestere: 2. Határozati javaslat: Tárgy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége irányító szervének meghatározása

6 6 Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (3) bekezdése szerint közösen létrehozott Körjegyzőség tekintetében az Áht. 95. (4) bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.sz. rendelet 11. (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz.. Óbarok község Képviselő-testületét kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot! Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 73/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége irányító szervének meghatározása Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (3) bekezdése szerint közösen létrehozott Körjegyzőség tekintetében az Áht. 95. (4) bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.sz. rendelet 11. (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz.. Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere: 3. Határozati javaslat Tárgy: Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megszüntetése Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g) pontjában, s az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az általa alapított: Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szervet augusztus 31-i hatállyal az Áht. 95. (3) bekezdés alapján összeolvadással megszünteti, a költségvetési szerv jogutódja szeptember 1-jei hatállyal: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége. Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozat javaslattal kapcsolatosan kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot!

7 7 Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 7 képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 57/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megszüntetése Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g) pontjában, s az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az általa alapított: Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szervet augusztus 31-i hatállyal az Áht. 95. (3) bekezdés alapján összeolvadással megszünteti, a költségvetési szerv jogutódja szeptember 1-jei hatállyal: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége. Boros Ferenc Óbarok község alpolgármestere: 3. Határozati javaslat: Tárgy: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntetése Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g) pontjában, s az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az általa alapított: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala önálló költségvetési szervet augusztus 31-i hatállyal az Áht. 95. (3) bekezdés alapján összeolvadással megszünteti, a költségvetési szerv jogutódja szeptember 1-jei hatállyal: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége. Kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot! Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 74/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntetése Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g) pontjában, s az államháztartásról

8 8 szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az általa alapított: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala önálló költségvetési szervet augusztus 31-i hatállyal az Áht. 95. (3) bekezdés alapján összeolvadással megszünteti, a költségvetési szerv jogutódja szeptember 1-jei hatállyal: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége. Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere: 4. Határozati javaslat: Tárgy: Mány Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratának elfogadása A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát az alábbi tartalommal adja ki: Polgármesteri Hivatal megszüntető okirata Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdése s az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.sz. rendelet 11. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u A költségvetési szervet megszüntető határozat száma:./2011. (VI.) számú határozat. 3. A költségvetési szerv irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u A költségvetési szervet megszüntető irányító szerv neve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz. 5. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 95. (3) bekezdése alapján összeolvadással történik: az Ötv. 38. (1) bekezdésében meghatározott Képviselő-testületi hivatali feladatok ellátása más szervezeti rendszerben hatékonyabban teljesíthetők 6. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége, melynek székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz.

9 A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg A megszüntetett költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatai és annak járulékai, továbbá valamennyi foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek előirányzatai, a dologi és üzemeltetési költségek előirányzatai Mány Óbarok Községek Körjegyzősége évi költségvetésébe épülnek be. 7. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége látja el. 8. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző jogviszonya a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 17. (11) bekezdése s 17. (1) bekezdése c) pontja alapján szeptember 1-jei kezdő hatályú felmentéssel megszűnik. Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 7 fő köztisztviselője közszolgálati jogviszonya Mány Óbarok Községek Körjegyzőségénél, mint jogutódnál közszolgálati jogviszonyban változatlanul fennáll. 9. A költségvetési szerv vezetője a megszűnés időpontjáig, augusztus 31-ig a évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek terhére vállalhat kötelezettséget. Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozat javaslattal kapcsolatosan kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot! Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 7 képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 58/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Mány Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratának elfogadása A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát az alábbi tartalommal adja ki: Polgármesteri Hivatal megszüntető okirata Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdése s az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.sz. rendelet 11. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.

10 2. A költségvetési szervet megszüntető határozat száma:./2011. (VI.) számú határozat. 3. A költségvetési szerv irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u A költségvetési szervet megszüntető irányító szerv neve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz. 5. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 95. (3) bekezdése alapján összeolvadással történik: az Ötv. 38. (1) bekezdésében meghatározott Képviselő-testületi hivatali feladatok ellátása más szervezeti rendszerben hatékonyabban teljesíthetők 6. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége, melynek székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg A megszüntetett költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatai és annak járulékai, továbbá valamennyi foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek előirányzatai, a dologi és üzemeltetési költségek előirányzatai Mány Óbarok Községek Körjegyzősége évi költségvetésébe épülnek be. 7. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége látja el. 8. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző jogviszonya a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 17. (11) bekezdése s 17. (1) bekezdése c) pontja alapján szeptember 1-jei kezdő hatályú felmentéssel megszűnik. Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 7 fő köztisztviselője közszolgálati jogviszonya Mány Óbarok Községek Körjegyzőségénél, mint jogutódnál közszolgálati jogviszonyban változatlanul fennáll. 9. A költségvetési szerv vezetője a megszűnés időpontjáig, augusztus 31-ig a évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek terhére vállalhat kötelezettséget. Boros Ferenc Óbarok község alpolgármestere: 4. Határozati javaslat: Tárgy: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratának elfogadása A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratát az alábbi tartalommal adja ki: Polgármesteri Hivatal megszüntető okirata Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében

11 11 eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdése s az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.sz. rendelet 11. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2063 Óbarok, Iskola u A költségvetési szervet megszüntető határozat száma:./2011. (VI.) számú határozat. 3. A költségvetési szerv irányító szerve: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Óbarok, Iskola u A költségvetési szervet megszüntető irányító szerv neve: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2063 Óbarok, Iskola u. 3. sz. 5. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 95. (3) bekezdése alapján összeolvadással történik: az Ötv. 38. (1) bekezdésében meghatározott Képviselő-testületi hivatali feladatok ellátása más szervezeti rendszerben hatékonyabban teljesíthetők. 6. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége, melynek székhelye: 8065 Mány, Rákóczi u. 67. sz A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg A megszüntetett költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatai és annak járulékai, továbbá valamennyi foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek, a dologi és üzemeltetési költségek előirányzatai Mány Óbarok Községek Körjegyzősége évi költségvetésébe épülnek be. 7. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége látja el. 8. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát vezető helyettesítő jegyző megbízatása augusztus 31.-napján megszűnik. A Polgármesteri Hivatal 2 fő köztisztviselője közszolgálati jogviszonya Mány Óbarok Községek Körjegyzőségénél, mint munkáltatói jogutódnál közszolgálati jogviszonyban változatlanul fennáll.

12 12 9. A költségvetési szerv vezetője a megszűnés időpontjáig, augusztus 31-ig a évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek terhére vállalhat kötelezettséget. Kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot! Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 75/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratának elfogadása A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratát az alábbi tartalommal adja ki: Polgármesteri Hivatal megszüntető okirata Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdése s az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.sz. rendelet 11. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2063 Óbarok, Iskola u A költségvetési szervet megszüntető határozat száma:./2011. (VI.) számú határozat. 3. A költségvetési szerv irányító szerve: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Óbarok, Iskola u A költségvetési szervet megszüntető irányító szerv neve: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2063 Óbarok, Iskola u. 3. sz. 5. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 95. (3) bekezdése alapján összeolvadással történik: az Ötv. 38. (1) bekezdésében meghatározott Képviselő-testületi hivatali feladatok ellátása más szervezeti rendszerben hatékonyabban teljesíthetők. 6. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége, melynek székhelye:8065 Mány, Rákóczi u. 67. sz.

13 A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg A megszüntetett költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatai és annak járulékai, továbbá valamennyi foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek, a dologi és üzemeltetési költségek előirányzatai Mány Óbarok Községek Körjegyzősége évi költségvetésébe épülnek be. 7. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége látja el. 8. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát vezető helyettesítő jegyző megbízatása augusztus 31.-napján megszűnik. A Polgármesteri Hivatal 2 fő köztisztviselője közszolgálati jogviszonya Mány Óbarok Községek Körjegyzőségénél, mint munkáltatói jogutódnál közszolgálati jogviszonyban változatlanul fennáll. 9. A költségvetési szerv vezetője a megszűnés időpontjáig, augusztus 31-ig a évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek terhére vállalhat kötelezettséget. Ugron Zoltán Gábor polgármester : 5. Határozati javaslat: Tárgy: Mány Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntetésnek ügyintézése A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy: 1. Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 10 napon belül a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg, s kérje augusztus 31-i hatállyal történő törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését, 2. továbbá az Áht. 96. (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről rendelkező határozat közzétételéről a megszűnést megelőző 40 nappal korábban gondoskodjon. Felelős: Határidő. Ugron Zoltán Gábor polgármester A Magyar Államkincstárhoz megküldése: döntést követő 10 nap Határozat közzétételére: július 10. Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozat javaslattal kapcsolatosan kérdésük, vagy javaslatuk?

14 14 Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot! Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 7 képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 59/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Mány Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntetésnek ügyintézése A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy: 1. Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 10 napon belül a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg, s kérje augusztus 31-i hatállyal történő törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését, 2. továbbá az Áht. 96. (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről rendelkező határozat közzétételéről a megszűnést megelőző 40 nappal korábban gondoskodjon. Felelős: Határidő. Ugron Zoltán Gábor polgármester A Magyar Államkincstárhoz megküldése: döntést követő 10 nap Határozat közzétételére: július 10. Boros Ferenc Óbarok község alpolgármestere: 5. Határozati javaslat: Tárgy: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntetésnek ügyintézése A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy: 1. Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 10 napon belül a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg, s kérje augusztus 31-i hatállyal történő törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését, 2. továbbá az Áht. 96. (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről rendelkező határozat közzétételéről a megszűnést megelőző 40 nappal korábban gondoskodjon. Felelős: Borbíró Mihály polgármester Határidő: Magyar Államkincstárhoz megküldése: döntést követő 10 nap Határozat közzétételére: július 10. Kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot!

15 15 Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 76/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat Tárgy: Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntetésnek ügyintézése A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy: 1. Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 10 napon belül a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg, s kérje augusztus 31-i hatállyal történő törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését, 2. továbbá az Áht. 96. (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről rendelkező határozat közzétételéről a megszűnést megelőző 40 nappal korábban gondoskodjon. Felelős: Határidő: Borbíró Mihály polgármester Magyar Államkincstárhoz megküldése: a döntést követő 10 nap Határozat közzétételére: július 10. Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere: 6. Határozati javaslat: Tárgy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége alapító okirata Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 90. (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján Mány Óbarok Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát az alábbi tartalommal állapítja meg s adja ki: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége Alapító Okirata Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Mány Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint irányító szerv Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületével együttesen szeptember 1-jei hatállyal a Mány Óbarok Községek Körjegyzősége, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv továbbiakban: költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége 2. A költségvetési szerv székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. A költségvetési szerv telephelye: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Óbarki Kirendeltsége

16 Óbarok, Iskola u Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2011. (VI..) számú határozat Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2011. (VI..) számú határozat 4. Közvetlen jogelődjei: Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2063 Óbarok, Iskola u Az költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartó szervei, székhelyei: 5.1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2063 Óbarok, Iskola u. 3. sz. 6. A költségvetési szerv irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő testülete székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz. 7. A költségvetési szerv típusa: Körjegyzőség 8. A költségvetési szerv illetékességi területe: Mány Község és Óbarok Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 9. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A Körjegyzőség éves költségvetése és zárszámadása Mány Község Önkormányzata éves költségvetéséről, továbbá zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül be. A Körjegyzőség együttműködési megállapodás alapján ellátja a Hársfadombi Általános Iskola székhelye: 2065 Mány, Szent István út 14. sz. a Mesevár Óvoda székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. sz. s a Napközi Otthonos Óvoda Kindergarten székhelye: 2063

17 17 Óbarok, Vázsony utca 20. sz. - pénzügyigazdálkodási feladatait. 10. Jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 38. (1) bekezdése alapján Mány Község Önkormányzata és Óbarok Község Önkormányzata működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása. 11. A költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Általános közigazgatás Szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladat rend szerinti tevékenységei: Megnevezés Szakfeladat száma Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés A költségvetési szerv vezetőjének, a Körjegyzőnek a kinevezési rendje: A Körjegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Mány Község Önkormányzata polgármestere látja el. A pályázati felhívást a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv.-ben Ktv.- meghatározott módon kell közzétenni A Körjegyzőt Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki együttes ülésen, minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól. 13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Köztisztviselők, akiknek jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

18 A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: a mányi 1206 hrsz.-ú, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz. alatt fekvő Körjegyzőség székhely hivatala elhelyezésére szolgáló ingatlan a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt Mány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, az óbarki 9137/2 hrsz.-ú, 2063 Óbarok, Iskola u. 3. sz. alatti, a Körjegyzőség Óbarki Kirendeltsége elhelyezését biztosító ingatlan a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, együtt Óbarok Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. A és pont alatti ingatlanok és ingóságok tekintetében a Körjegyzőséget térítésmentes használati jog illeti meg szeptember 1-jei hatállyal a Körjegyzőség általi beszerzésekből származó vagyonnövekmény a Körjegyzőség tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a Körjegyzőséget illeti meg. 15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozat javaslattal kapcsolatosan kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot! Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 7 képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 60/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége alapító okirata Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 90. (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján Mány Óbarok Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát az alábbi tartalommal állapítja meg s adja ki: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége Alapító Okirata Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Mány Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint irányító szerv Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületével együttesen szeptember 1-jei hatállyal a Mány Óbarok Községek Körjegyzősége, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv továbbiakban: költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége 2. A költségvetési szerv székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. A költségvetési szerv telephelye: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Óbarki Kirendeltsége 2063 Óbarok, Iskola u Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2011. (VI..) számú határozat

19 19 Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2011. (VI..) számú határozat 4. Közvetlen jogelődjei: Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2063 Óbarok, Iskola u Az költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartó szervei, székhelyei: 5.1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2063 Óbarok, Iskola u. 3. sz. 6. A költségvetési szerv irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő testülete székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz. 7. A költségvetési szerv típusa: Körjegyzőség 8. A költségvetési szerv illetékességi területe: Mány Község és Óbarok Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 9. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A Körjegyzőség éves költségvetése és zárszámadása Mány Község Önkormányzata éves költségvetéséről, továbbá zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül be. A Körjegyzőség együttműködési megállapodás alapján ellátja a Hársfadombi Általános Iskola székhelye: 2065 Mány, Szent István út 14. sz. a Mesevár Óvoda székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. sz. s a Napközi Otthonos Óvoda Kindergarten székhelye: 2063 Óbarok, Vázsony utca 20. sz. - pénzügyigazdálkodási feladatait. 10. Jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 38. (1) bekezdése alapján Mány Község Önkormányzata és Óbarok Község Önkormányzata működésével, valamint az államigazgatási

20 20 ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása. 11. A költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Általános közigazgatás Szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladat rend szerinti tevékenységei: Megnevezés Szakfeladat száma Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés A költségvetési szerv vezetőjének, a Körjegyzőnek a kinevezési rendje: A Körjegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Mány Község Önkormányzata polgármestere látja el. A pályázati felhívást a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv.-ben Ktv.- meghatározott módon kell közzétenni A Körjegyzőt Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki együttes ülésen, minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól. 13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Köztisztviselők, akiknek jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: a mányi 1206 hrsz.-ú, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz. alatt fekvő Körjegyzőség székhely hivatala elhelyezésére szolgáló ingatlan a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt Mány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, az óbarki 9137/2 hrsz.-ú, 2063 Óbarok, Iskola u. 3. sz. alatti, a Körjegyzőség Óbarki Kirendeltsége elhelyezését biztosító ingatlan a benne lévő

21 21 berendezésekkel, felszerelésekkel, együtt Óbarok Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. A és pont alatti ingatlanok és ingóságok tekintetében a Körjegyzőséget térítésmentes használati jog illeti meg szeptember 1-jei hatállyal a Körjegyzőség általi beszerzésekből származó vagyonnövekmény a Körjegyzőség tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a Körjegyzőséget illeti meg. 15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Boros Ferenc Óbarok község alpolgármestere: 6. Határozati javaslat: Tárgy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége alapító okirata Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 90. (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján Mány Óbarok Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát az alábbi tartalommal állapítja meg és adja ki: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége Alapító Okirata Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint irányító szerv Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületével együttesen szeptember 1-jei hatállyal a Mány Óbarok Községek Körjegyzősége, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv továbbiakban: költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége 2. A költségvetési szerv székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. A költségvetési szerv telephelye: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Óbarki Kirendeltsége 2063 Óbarok, Iskola u Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2011. (VI..) számú határozat Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. (VI..) számú határozat 4. Közvetlen jogelődjei: Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2063 Óbarok, Iskola u. 3.

22 22 5. Az költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartó szervei, székhelyei: 5.1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2063 Óbarok, Iskola u. 3. sz. 6. A költségvetési szerv irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz. 7. A költségvetési szerv típusa: Körjegyzőség 8. A költségvetési szerv illetékességi területe: Mány Község és Óbarok Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 9. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A Körjegyzőség éves költségvetése és zárszámadása Mány Község Önkormányzata éves költségvetéséről, továbbá zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül be. A Körjegyzőség együttműködési megállapodás alapján ellátja a Hársfadombi Általános Iskola székhelye: 2065 Mány, Szent István út 14. sz. a Mesevár Óvoda székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. sz. s a Napközi Otthonos Óvoda Kindergarten székhelye: 2063 Óbarok, Vázsony utca 20. sz. - pénzügyigazdálkodási feladatait. 10. Jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 38. (1) bekezdése alapján Mány Község Önkormányzata és Óbarok Község Önkormányzata működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek

23 23 jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása. 11. A költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Általános közigazgatás Szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladat rend szerinti tevékenységei: Megnevezés Szakfeladat száma Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés A költségvetési szerv vezetőjének, a Körjegyzőnek a kinevezési rendje: A Körjegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Mány Község Önkormányzat polgármestere látja el. A pályázati felhívást a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv.- ben - Ktv.- meghatározott módon kell közzétenni A Körjegyzőt Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki együttes ülésen, minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól. 13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Köztisztviselők, akiknek jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló évi

24 A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: XXIII. tv. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók a mányi 1206 hrsz-ú, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz. alatt fekvő Körjegyzőség székhely hivatala elhelyezésére szolgáló ingatlan a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt Mány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, az óbaroki 9137/2 hrsz-ú, 2063 Óbarok, Iskola u. 3. sz. alatti, a Körjegyzőség Óbaroki Kirendeltsége elhelyezését biztosító ingatlan a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, együtt Óbarok Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. A és pont alatti ingatlanok és ingóságok tekintetében a Körjegyzőséget térítésmentes használati jog illeti meg szeptember 1-jei hatállyal a Körjegyzőség általi beszerzésekből származó vagyonnövekmény a Körjegyzőség tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a Körjegyzőséget illeti meg. 15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozat javaslatot! Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 77/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat Tárgy: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége alapító okirata Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 90. (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján Mány Óbarok Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát az alábbi tartalommal állapítja meg s adja ki: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége Alapító Okirata Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Mány Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint irányító szerv Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületével együttesen szeptember 1-jei hatállyal a Mány Óbarok Községek Körjegyzősége, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv továbbiakban: költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Mány Óbarok Községek Körjegyzősége

25 25 2. A költségvetési szerv székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. A költségvetési szerv telephelye: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Óbarki Kirendeltsége 2063 Óbarok, Iskola u Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2011. (VI..) számú határozat Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. (VI..) számú határozat 4. Közvetlen jogelődjei: Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Óbarok Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2063 Óbarok, Iskola u Az költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartó szervei, székhelyei: 5.1. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2063 Óbarok, Iskola u. 3. sz. 6. A költségvetési szerv irányító szerve: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz. 7. A költségvetési szerv típusa: Körjegyzőség 8. A költségvetési szerv illetékességi területe: Mány Község és Óbarok Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 9. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A Körjegyzőség éves költségvetése és zárszámadása Mány Község Önkormányzata éves költségvetéséről, továbbá zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül be.

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása 1 Ügyszám:3470-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án,

Részletesebben

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk Község Önkormányzatával együttműködve 2008.

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

76/C. (1) Az állam a (2) (7) bekezdésben és a (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a (8) és (11) bekezdésben meghatározott eltérésekkel

76/C. (1) Az állam a (2) (7) bekezdésben és a (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a (8) és (11) bekezdésben meghatározott eltérésekkel J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 12-én, 16 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott 1.sz.melléklet TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő Szelevény-Tiszainoka és Tiszasas Községek között A Petőfi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 7601-9/2008. JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

ÓID 8 I l C I t L POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

ÓID 8 I l C I t L POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! ÓID 8 I l C I t L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 9/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-én (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben