JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Kakulya Károly Braxa Józsefné Szító Lajos Zoltánné Tényi Imre Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: Pánczél Ferenc polgármester Kerekesné Dr. Holló Helga alpolgármester Horváth Tiborné képviselő Kiss Balázs képviselő Simon Imre képviselő Szántó János képviselő Váradi Józsefné képviselő Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyző Tiszasas Dankó István jegyző Szelevény Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi Jegyzőkönyv hitelesítő: Harmatos László és Szitó Lajos Zoltánné képviselők Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai az ülésen teljes létszámban megjelentek. Javasolt napirendi pontok: - A közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala - A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása - Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet módosítása

2 2 - Vállalkozó vagyonelemet képező vagyontárgyak ingyenes használatba adása - Egyéb kérdések A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta. I.Napirend A közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Gyói Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Gyói Gábor Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. Az elmúlt időszakban sok ügy kötötte össze a két települést, hasonló a sorsunk, adottságunk. Az elmúlt idő bebizonyította, hogy tudunk közösen dolgozni. Másfelől egy kicsit kényszernek érzem a mai alkalmat, mert minket sajnos érint a törvényi szabályozás. Többször,több helyen kifejtettük a véleményünket, miszerint úgy gondoljuk, hogy kicsit az önállóságunkat csorbítja a megszületendő törvény. A részletek ismeretében megkerestük azokat a pontokat, amelyek előrébb viszik saját településünk boldogulását. A két település az iskola társulás kapcsán már sokat tanult abból, hogy milyen is az együttműködés, és úgy gondolom, hogy ezen idő alatt összekovácsolódott a két település,megismertük egymást abban a tekintetben, hogy ha közösek az érdekeink, akkor tudunk egymás mellett dolgozni. Tiszasas vonatkozásában, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy közös hivatalt kell létrehozni, akkor számba vettük azt, hogy kikkel és hogyan lehetne társulni. Ennek mindig vannak anyagi, erkölcsi és érzelmi oldalai. Az anyagi oldalát tekintve egyértelművé vált, hogy a jobban támogatott modell, az a két településes modell. Ami az érzelmi részt illeti, ott nyilván olyan települést szerettünk volna, aki hasonló adottságokkal rendelkezik. A harmadik érv az, hogy olyan településsel társuljunk, ahol az idő már bebizonyította, hogy tudunk együtt dolgozni. Amikor a testület felhatalmazott arra, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat, akkor kézenfekvő volt a lehetőség, hogy azzal a kollégával vegyem fel a kapcsolatot, akivel már számos dologban dolgoztunk együtt. Így jutottunk el ide a mai napra. Olyan előterjesztést hoztunk ide Önök elé megtárgyalásra és átbeszélésre, amelyben mindkét település a legmesszebbmenőkig megtartja a saját autonómiáját, saját lehetőségeit. Természetesen ez a változás anyagi tekintetben jóval kevesebb forrást biztosít a közös hivatal működtetésére, mint azt eddig megtehettük. Ehhez alkalmazkodni kell. Ezt sajnos nem mi döntjük el, hanem a törvényi keretek. A név választás kérdése nagyon fontos. Az első pillanattól kezdve nem is volt kétséges, hogy a közös hivatalnak a név tekintetében is közösnek kell lenni. Az utolsó pillanatig ebben gondolkodtunk. Sajnos a jogalkotók úgy döntöttek, hogy egy kötött formát engednek a névválasztásnak. Fordított esetben ez a mi önérzetünket is keményen érintené, ezért az előzetes megbeszéléseken abban maradtunk, hogy az előterjesztésben az eredeti verzió szerepel, ugyanakkor egy közös levelet fogalmazunk meg az országgyűlési képviselőnek, a kormányhivatalnak a belügyminiszter úrnak, hogy ha két település egyenrangúan társul, akkor tegye lehetővé azt is, hogy ez a névválasztásban is megmutatkozzon. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés, és a magam részéről arra kérem a jelenlévőket, hogy támogassák ennek a levélnek a megírását. Azt kívánom, hogy ezzel a mai nappal egy eredményes, konstruktív munka vegye kezdetét, azt kívánom, hogy ez a házasság hosszú távra szóljon. Átadom a szót Pánczél Ferenc polgármester úrnak.

3 3 Pánczél Ferenc Nagy szeretettel köszöntök én is minden jelenlévőt. Nem szeretném ismételni Gyói Gábor polgármester úr szavait, de már mondhatjuk, hogy hónapokkal ezelőtt elkezdtük a tárgyalásokat, az esetleges közös hivatal létrehozásáról. Én is úgy érzem, meg a képviselőtestület tagjai is, hogy ez a legjobb megoldás. Elmondhatom, hogy idáig nem volt olyan kérdés, amiben ne tudtunk volna megegyezni, és nem egymás kárára, hanem egymást segítve. Mondhatjuk, hogy ez a mai nap történelmi jelentőségű, igaz már egyszer volt ilyen, ami 92- ben ért véget, ez idáig önállóak voltunk, igaz ez az önállóság ezután is megmarad, mert egymás mellett egyenrangú félként dolgozunk tovább. Bizonyos értelemben megértem a kormányzati elvárásokat, ezzel meg kell próbálkoznunk. Úgy érzem, hogy hatékonyan tudunk majd együttműködni, ennek érdekében mindkét település részéről mindent megteszünk majd, kijelenthetem. Gyói Gábor Javaslom, hogy az előterjesztést beszéljük át, ennek ismertetésére megkérem Dr Enyedi Mihály jegyző urat. Ezután Dr Enyedi Mihály helyettesítő jegyző részletesen ismertette a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Itt megjegyezte a közös hivatal elnevezésével kapcsolatban a további lépések megtételét, hivatali létszámmal kapcsolatos aggályokat. Kérdés,hozzászólás Szántó János Kik lesznek a közös hivatalban név szerint a vezetők, mert erről semmilyen tudomásom nincs. Dr Enyedi Mihály Amint az előbb is elmondtam, a közös hivatalban három fő csoportvezető lesz, a hatósági csoportvezető, pénzügyi, adóügyi csoportvezető, és a gazdaságvezető. Pánczél Ferenc Február 19-én a szelevényi testületi ülésen mindenről szó volt. Dr Enyedi Mihály A hivatal szervezeti és munkaügyi felépítése nem képviselő-testületi hatáskör, ez a jegyző feladata. Ezután Dr Enyedi Mihály helyettesítő jegyző ismertette a közös hivatali vezetők személyét. Szántó János A jegyző a törvényesség őre, ha a szelevényi jegyző, mint jegyző nem állja meg a helyét, akkor mint hatósági csoportvezető hogyan fogja megállni. A közös hivatal elnevezésével problémám van. Most már az idő szűkössége miatt nincs más választásunk, társulni kell, de ez nem elfogadható így. Fordított helyzetben a tiszasasiaknak sem tetszene ez a névválasztás. Javaslom, hogy az említett levél kerüljön megírásra, és várjuk meg a választ, utána társuljunk. Egyébként a megállapodás korrektül lett elkészítve. Dr Enyedi Mihály Véleményem szerint ne menjünk szembe a szabályozással. Véleményem szerint első a finanszírozás kérdése.

4 4 Gyói Gábor Hamarabb nem tudtunk volna levelet írni, mert december végén tudtuk meg a név használatra vonatkozó szabályozást. Sok esetben mindent az utolsó pillanatban kell a képviselőtestületnek tárgyalnia, alkalmazkodni kell mindig, nem tudunk felkészülni időben. Értem a kifogást, ami a képviselő-úrban ezzel kapcsolatban felmerült, de azt kérem a képviselőktől, hogy most szavazzuk meg a megállapodást, melyben arra törekszünk, hogy ne csorbuljon egyik település érdeke sem. A név kérdésében amit tudunk megteszünk. Dr Enyedi Mihály A megírandó levelet mindkét testület alá fogja írni. Váradi Józsefné A szelevényi testületi ülésen mi ezt az előterjesztést már átnéztük, és nekem is az volt az első reakcióm, hogy a név választás nem szerencsés. A levelet külön-külön írjuk meg. Ezután a képviselő-testületek az alábbi határozatokat hozták: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 5/2013. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló, évi CLXXXIX. törvény ban foglaltak szerint figyelemmel azt Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés d pontjára, valamint a 33. cikk (3) bekezdésére- alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szelevény Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hoz létre Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 2. A képviselő testület elfogadja a határozat mellékletét képező közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, mely aláírására, valamint a szerződés megkötésével kapcsolatos valamennyi szükséges feladat megtételére felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert. Felelős: Gyói Gábor polgármester Határidő: azonnal Értesülnek: Gyói Gábor polgármester Pánczél Ferenc polgármester dr. Enyedi Mihály jegyző

5 5 Dankó István jegyző a képviselő testületek tagjai helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal MÁK területileg illetékes szerve Irattár Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 7/2013. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról. Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló, évi CLXXXIX. törvény ban foglaltak szerint figyelemmel azt Alaptörvény 32.- cikk. (1) bekezdés d pontjára, valamint a 33. cikk (3) bekezdésére- alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasas Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hoz létre Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 2. A képviselő testület elfogadja a határozat mellékletét képező közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, mely aláírására, valamint a szerződés megkötésével kapcsolatos valamennyi szükséges feladat megtételére felhatalmazza Pánczél Ferenc polgármestert. Felelős: Pánczél Ferenc polgármester Határidő: azonnal Értesülnek: Gyói Gábor polgármester Pánczél Ferenc polgármester dr. Enyedi Mihály jegyző Dankó István jegyző a képviselő testületek tagjai helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal MÁK területileg illetékes szerve Irattár

6 6 Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 6/2013. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kiadásáról Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, az államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 5. -a figyelemmel a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 1. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szelevény Község Önkormányzatával közösen megalapítandó Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát e határozat melléklete szerinti elfogadja és kiadja. 2. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot Tiszasas Község Önkormányzata nevében aláírja. Felelős: Gyói Gábor polgármester Határidő: azonnal Értesülnek: Gyói Gábor polgármester Pánczél Ferenc polgármester dr. Enyedi Mihály jegyző Dankó István jegyző a képviselő testületek tagjai helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal MÁK területileg illetékes szerve Irattár Alapító Okirat Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 5. (1) (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:

7 7 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei: A költségvetési szerv neve: Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi Ferenc u. 32 Telephelye: 5476 Szelevény Kossuth út 4. A telephely neve: Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szelevényi Kirendeltsége. 2. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Tiszasas és Szelevény vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Szelevény településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 4. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 5. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása építményüzemeltetés országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

8 országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés statisztikai tevékenység önkormányzatok és társulások elszámolásai finanszírozási műveletek önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel fejezeti és általános tartalékok elszámolása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás 6. A költségvetési szerv illetékességi területe: - Tiszasas Község közigazgatási területe, - Szelevény Község közigazgatási területe. A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi főbb ügytípusokba tartozó hatósági ügyeket látja el mindkét településen: A helyi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok A képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatok A polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok döntés-előkészítése Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok adóügyi feladatok vagyongazdálkodási feladatok Illetékkel kapcsolatos feladatok környezetvédelmi feladatok A vonatkozó főbb jogszabályok: - Magyarország Alaptörvénye - Magyarország helyi önkormányzatairól évi CLXXXIX. törvény - a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény - az államháztartásról évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtási rendeletei - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény - a helyi adókról szóló évi C. törvény - a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény - az illetékekről szóló évi XCIII. törvény

9 9 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 7. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5474 Tiszasas Rákóczi Ferenc u A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye: 1. Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal 5474 Tiszasas Rákóczi Ferenc u Szelevény Község Polgármesteri Hivatal 5476 Szelevény Kossuth út A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a Mötv ának (1) bekezdése alapján a jegyző. A jegyzőt a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok polgármesterei a Mötv ának (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) ában foglalt eljárás alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött megállapodásban foglaltak figyelembe vételével határozatlan időtartamra nevezik ki. 11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szervnél foglalkoztatottakra a a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, egyéb foglalkoztatottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó törvény az irányadó. 12. Záró rendelkezések: Az Alapító Okirat március 1-jén lép hatályba. Az alapító okiratot Tiszasas Község Önkormányzata a 6/2018.(II.28.).sz. határozatával hagyta jóvá, Szelevény Község Önkormányzata a 8/2013.(II.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.

10 10 Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 8/2013. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kiadásáról Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, az államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 5. -a figyelemmel a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 1. Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszasas Község Önkormányzatával közösen megalapítandó Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát e határozat melléklete szerinti elfogadja és kiadja. 2. Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot Szelevény Község Önkormányzata nevében aláírja. Felelős: Pánczél Ferenc polgármester Határidő: azonnal Értesülnek: Gyói Gábor polgármester Pánczél Ferenc polgármester dr. Enyedi Mihály jegyző Dankó István jegyző a képviselő testületek tagjai helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal MÁK területileg illetékes szerve Irattár Alapító Okirat Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 5. (1) (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:

11 A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei: A költségvetési szerv neve: Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi Ferenc u. 32 Telephelye: 5476 Szelevény Kossuth út 4. A telephely neve: Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szelevényi Kirendeltsége. 14. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 15. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Tiszasas és Szelevény vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Szelevény településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 16. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 17. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása építményüzemeltetés országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

12 országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés statisztikai tevékenység önkormányzatok és társulások elszámolásai finanszírozási műveletek önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel fejezeti és általános tartalékok elszámolása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás 18. A költségvetési szerv illetékességi területe: - Tiszasas Község közigazgatási területe, - Szelevény Község közigazgatási területe. A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi főbb ügytípusokba tartozó hatósági ügyeket látja el mindkét településen: A helyi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok A képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatok A polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok döntés-előkészítése Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok adóügyi feladatok vagyongazdálkodási feladatok Illetékkel kapcsolatos feladatok környezetvédelmi feladatok A vonatkozó főbb jogszabályok: - Magyarország Alaptörvénye - Magyarország helyi önkormányzatairól évi CLXXXIX. törvény - a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény - az államháztartásról évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtási rendeletei - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény - a helyi adókról szóló évi C. törvény - a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény - az illetékekről szóló évi XCIII. törvény

13 13 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5474 Tiszasas Rákóczi Ferenc u A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye: 3. Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal 5474 Tiszasas Rákóczi Ferenc u Szelevény Község Polgármesteri Hivatal 5476 Szelevény Kossuth út A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 22. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a Mötv ának (1) bekezdése alapján a jegyző. A jegyzőt a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok polgármesterei a Mötv ának (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) ában foglalt eljárás alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött megállapodásban foglaltak figyelembe vételével határozatlan időtartamra nevezik ki. 23. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szervnél foglalkoztatottakra a a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, egyéb foglalkoztatottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó törvény az irányadó. 24. Záró rendelkezések: Az Alapító Okirat március 1-jén lép hatályba. Az alapító okiratot Tiszasas Község Önkormányzata a 6/2018.(II.28.).sz. határozatával hagyta jóvá, Szelevény Község Önkormányzata a 8/2013.(II.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.

14 14 Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 7/2013. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratának kiadásáról Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. -a, az államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 14. -a figyelemmel a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban foglaltakra - az alábbi határozatot hozza: 1. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratát e határozat melléklete szerint elfogadja és kiadja. 2. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszüntető okiratot Tiszasas Község Önkormányzata nevében aláírja. Felelős: Gyói Gábor polgármester Határidő: azonnal Értesülnek: Gyói Gábor polgármester Pánczél Ferenc polgármester dr. Enyedi Mihály jegyző Dankó István jegyző a képviselő testületek tagjai helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal MÁK területileg illetékes szerve Irattár Megszüntető okirat Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 11. (1) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján,valamint az Áht 11. további rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. (2) (3) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv

15 15 Megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32 Megszüntető szerv megnevezése, székhelye: 2. Megszüntető jogszabály : Tiszasas Községi Önkormányzata 5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi. CLXXXIX. törvény, valamint Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013.(II.28.) számú Határozata. 3. A megszűntetés módja: Általános jogutódlással, összeolvadással az intézmény 2013.február 28.napjával megszűnik. 4. A megszüntetés oka: 2013.január 1-én hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok létrehozására vonatkozó rendelkezései. Ezekre figyelemmel Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy március 1. napjától a korábbi együttműködésüket új formában közös önkormányzati hivatal létrehozásával, Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel folytatják tovább. 5. Közfeladatok jövőbeni ellátása: Általános jogutódlással a Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala valamennyi alapfeladatának ellátásáról március 1. napjától a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal (5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32) elnevezésű, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: jogutód költségvetési szerv) gondoskodik. Ellátásra nem kerülő alapfeladat nem marad. A feladatok ellátását képező ingó és ingatlanvagyon a közös hivatalt alapító önkormányzatok tulajdona marad a mindenkori vagyonkataszter szerint A megszüntetett költségvetési szervvel közszolgálati jogviszonyban és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban állók ezen jogviszonyaiban a munkáltató helyébe a jogutód költségvetési szerv lép.

16 16 6. Kötelezettség vállalás rendje: Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kötelezettséget február 28. napjáig vállalhat. 7. Megszűnés időpontja: Tiszasas Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala február 28.napjával szűnik meg. Záradék: A megszüntető okirat február 28-án lép hatályba. A megszüntető okiratot Tiszasas Község Önkormányzata a 7/2013.(II.28.)sz. határozatával hagyta jóvá. Tiszasas, 2013.február 28. Gyói Gábor polgármester Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 9/2013. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat Szelevény Község Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratának kiadásáról Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. -a, az államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 14. -a figyelemmel a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban foglaltakra - az alábbi határozatot hozza: 1. Szelvény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szelevény Község Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratát e határozat melléklete szerint elfogadja és kiadja. 2. Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszüntető okiratot Szelevény Község Önkormányzata nevében aláírja. Felelős: Pánczél Ferenc polgármester Határidő: azonnal

17 17 Értesülnek: Gyói Gábor polgármester Pánczél Ferenc polgármester dr. Enyedi Mihály jegyző Dankó István jegyző a képviselő testületek tagjai helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal MÁK területileg illetékes szerve Irattár Megszüntető okirat A Szelevény Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 11. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,valamint az Áht ának további rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. (2) (3) bekezdéseiben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv Megnevezése: Szelevény Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye: 5476 Szelevény, Kossuth út 4. Megszüntető szerv megnevezése, székhelye: Szelevény Községi Önkormányzat 5476 Szelevény, Kossuth út Megszüntető jogszabály : A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi. CLXXXIX. törvény, figyelemmel Szelevény Község Önkormányzati Képviselő testületének 9/2013. (II.28.) számú határozatára. 3. A megszűntetés módja: Általános jogutódlással,összeolvadással az intézmény 2013.február 28.napjával megszűnik.

18 18 4. A megszüntetés oka: január 1-én hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok létrehozására vonatkozó rendelkezése. Ezekre figyelemmel Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete és Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy döntött, hogy március 1. napjától a korábbi együttműködésüket új formában közös önkormányzati hivatal létrehozásával, Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel folytatják tovább. 5. Közfeladatok jövőbeni ellátása: Általános jogutódlással a Szelevény Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal valamennyi alapfeladatának ellátásáról március 1. napjától a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal (5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32) elnevezésű, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: jogutód költségvetési szerv) gondoskodik. Ellátásra nem kerülő alapfeladat nem marad. A feladatok ellátását képező ingó és ingatlanvagyon a közös hivatalt alapító önkormányzatok tulajdona marad a mindenkori vagyonkataszter szerint. A megszüntetett költségvetési szervvel közszolgálati jogviszonyban és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban állók ezen jogviszonyaiban a munkáltató helyébe a jogutód költségvetési szerv lép. 6. Kötelezettség vállalás rendje: A Szelevény Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kötelezettséget február 28. napjáig vállalhat. 7. Megszűnés időpontja: A Szelevény Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013.február 28.napjával szűnik meg. Záradék: A megszüntető okirat február 28-án lép hatályba. A megszüntető okiratot Szelevény Község Önkormányzata határozatával hagyta jóvá. a 9/2013. (II.28.) számú

19 19 Szelevény, február 28. Pánczél Ferenc polgármester Gyói Gábor Megköszönöm mindkét képviselő-testületnek azt, hogy a mai napon létrejött a közös önkormányzati hivatal, mindkét településnek eredményes, sikeres munkát kívánok. A szelevényi képviselő-testület az ülésről távozott. II.Napirend A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása Előadó: Gyói Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Gyói Gábor A hulladékszállítással kapcsolatos mandátuma a Remondisnak lejárt a tavalyi év végén. A tavalyi évben a kistérségbe delegáltuk ezt a feladatot. A pályáztatás megtörtént, az volt a kitétele a pályázatnak, hogy az új vállalkozó vállalja a telep bővítését, illetve hogy az önkormányzatok az üzemeltető cégben 51 %-os tulajdont szereznek. A tulajdonszerzésnek a mikéntjét úgy képzelte ez a társulás, hogy a telep értékével, mint vagyonelemmel kerüljünk be az új szolgáltató cégbe. Az emelés 30 %-os lenne, ami úgy jönne ki, hogy 5 %-ot emelne az Inno-Szolnok, és a másik 25 % az a lerakási illeték lenne. Tekintettel arra, hogy egy évben a települések egyszer változtathatják a szemétszállítási díjat és mi ezzel a változtatási lehetőségünkkel tavaly májusban éltünk így nem volt lehetőség decemberben ezt az emelést jóváhagyni. Január 1-től az ármegállapítás joga az Energiahivatalé. Amit nekünk most módosítanunk kell a rendeletünkben, az a szolgáltatóra vonatkozó adatok átvezetése. Dr Enyedi Mihály kiegészítette az elhangzottakat. Kérdés, hozzászólás nem volt. Ezután a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II.28.)) számú önkormányzati r e n d e l e t e A köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről szóló - többször módosított - 9/2000. (VIII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

20 20 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található. III.Napirend Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet módosítása Előadó: Gyói Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Kérdés, hozzászólás nem volt. Ezután a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II. 28.) számú önkormányzati r e n d e l e t e Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 9/2011. (IV. 29.)számú önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található. IV.Napirend Vállalkozó vagyonelemet képező vagyontárgyak ingyenes használatba adása a TITESZ részére Előadó: Gyói Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Gyói Gábor Létrehoztuk a településellátó szervezetet, ami már működik, ezért szükséges az önkormányzat tulajdonában lévő gépek ingyenes használatba adása. Kérdés, hozzászólás nem volt. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 8/2013. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat Vállalkozó vagyonelemet képező vagyontárgyak ingyenes használatba adása a TITESZ részére A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról évi CXCVI. törvény valamint Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 9/2011. (IV.29.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi határozatot hozza:

21 21 Tiszasas község önkormányzata jelenen határozat mellékletét képező megállapodás tartalmát elfogadja, miszerint a vállalkozó vagyonelemet képező vagyontárgyak ingyenes használatba adásara a kerüljenek a TITESZ részére. A megállapodás aláírására felhatalmazza a képviselő testület a polgármestert. Felelős: Gyói Gábor polgármester Határidő: - A határozatról értesül: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Dr. Enyedi Mihály jegyző Képviselő-testület helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Irattár Megállapodás Amely létrejött egyrészről.( Önkormányzat) Másrészről... mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: I. A szerződéskötés előzményei 1. A Tiszasas Község Önkormányzata a települési igények kielégítése, a lakossági ellátás szintjének növelése céljából a 74/2012.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozatával létrehozta a Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetét II. A szerződés célja 1. A szerződés célja, hogy az Önkormányzat, a tulajdonában álló, vagyonelemeket az Üzemeltető birtokába adja az Üzemeltető pedig a vagyon rendeltetésszerű üzemeltetésével, használatával biztosítsa a lakossági, gazdasági, önkormányzati igények kielégítését, a vagyon továbbá értékének növelését. III. A szerződés tárgya

22 22 1. A szerződés tárgya a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, mellékletben részletezett ingó és ingatlan a továbbiakban: vagyon) üzemeltetése. 2. Tulajdonos 1/1 arányú tulajdonát képezi, a jelen szerződés melléklete szerinti ingóságok és ingatlanok. 3. Tulajdonos kijelenti, hogy az ingók és ingatlanok per-, teher és igénymentes, szavatosságot vállalnak azért, hogy a szerződés tárgyát képező ingók és ingatlanok vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Üzemeltetőt jogainak gyakorlásában korlátozná vagy akadályozná. IV. szerződés ellenértéke 1. A felek megállapodnak abban, hogy e szerződés alapján az üzemeltetés lehetőségének a biztosítása ingyenesen történik. V. Az üzemeltetés szabályai 1. A Tulajdonos az ingóságokat és az ingatlanokat a szerződéskötés napján, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Üzemeltető birtokába bocsátja, aki ettől a naptól gyakorolja az üzemeltetési feladatokból eredő jogosultságait. 2. Az Üzemeltető jogainak gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. Viseli a dolog fenntartásával járó terheket a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével; terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a dolog használatával kapcsolatosak, és köteles viselni a dologhoz fűződő közterheket. 3. Az Üzemeltető jelen megállapodásból fakadó jogait, kötelezettségeit másra nem ruházhatja át. 4. Az Üzemeltető köteles a tulajdonost a dolgot fenyegető veszélyről és a beállott kárról értesíteni - ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a haszonélvezet gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárítására, illetőleg a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. Az Üzemeltető köteles az ingókat és ingatlanokat rendeltetésszerűen használni, megtéríteni minden olyan kárt a Tulajdonosoknak, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered. 5. A Tulajdonos jogosult a használat gyakorlását ellenőrizni. V A használat költségviselésének a szabályai 1. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a III/1. pont szerinti tárgyak, ingatlanok használata során felmerülő költségek fedezetét a mindenkori költségvetése terhére biztosítja az Üzemeltető részére.

23 23 VI. A szerződés hatálya 1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető az III/1. pontban körülírt ingóságokat és ingatlanokat a határozatlan időre a II/1. pont szerint feladatok ellátására hasznosíthatja. Jelen szerződésben nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. Kelt: Ellenjegyzem:... Kelt:..., hó... napján 1. számú melléklet Ingatlanok: 381/1 Hrsz Műhely, 5474 Tiszasas, Rákóczi u /1 Hrsz Sportöltöző, 5474 Tiszasas, Fő út 475/1 Hrsz Szolgáltatóház, 5474 Tiszasas, Fő út /2 Hrsz Tornaterem, 5474 Tiszasas, Kossuth u Hrsz Konyha, 5474 Tiszasas, Kossuth u Hrsz Háziorvos, 5474 Tiszasas, Rákóczi u Hrsz Szolgálati lakás, 5474 Tiszasas, Rákóczi u. 35. Gépek, berendezések, járművek: DMK-150/2 Szárzúzó G-JET 400/12 Függ. Permetezőgép OCMIS MR Öntöződob HONDA UMK Fűkasza HONDA UMK 435 E1 Fűkasza Motorfűrész H-435 E XTorg Motorfűrész MS 390 Motorfűrész MS 390

24 24 AGFSZ-100 Szárzúzó RT 73H Ágaprító egység Öntözőberendezés Árokásó gép YIA-582 Pótkocsi Prodeco E60 Super brikettáló HALEX TW vegyestüzelésű kazán HALEX brikettadagoló Daráló + porelválasztó rendszer Honda UNN 435 E fűkasza Honda UNN 435 E fűkasza Forrás 50/160V öntöződob Vogel Noot SL950 3 fejes ágyeke LEKO 2,8m kombinátor LEKO 2,2m tárcsa 560-as lappal FAZA FS 500 műtrágyaszóró kardánnal Komplett PIRO-BOIM kazán HALEX AD Aprítéktüzelésű égőfej HALEX TW vegyestüzelésű kazán HALEX TW vegyestüzelésű kazán Mitsubishi ST-1540 traktor Tolólap ( kis traktorhoz ) UtánfutóUV-750 Fűnyíró MTD GE48-5/6 Volkswagen Transporter T 5 MTZ-820 lassú jármű YGJ-922 WIN Menza program ( konyha ) V.Napirend Egyéb kérdések 1. Tiszasasi Általános Iskola anyagi támogatás kérelme Gyói Gábor Ismert a képviselők előtt, hogy a tiszasasi általános iskola minden évben megrendezi március 15-e alkalmából a szavalóversenyt. A döntőbe jutott tanulók méltó jutalmazásához kéri a képviselő-testület anyagi támogatását, melyből könyv,oklevél,csokoládé vásárlását szeretnék megoldani. Az iskolai alapítvány is támogatja a rendezvényt. Javaslom ,-Ft támogatásban segítsük az iskolai rendezvény megtartását. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

25 25 9/2013. (II.28.) számú képviselő-testületi határozat Iskolai szavalóverseny rendezvény anyagi támogatásáról Tiszasas Község Képviselő-testülete az iskolai szavalóverseny rendezvény anyagi támogatásáról az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja az iskolai szavalóverseny rendezvényt. A támogatás összegét Ft-ban határozza meg, melyet a rendezvény szervezője, Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának pénztárából vehet át. Határidő: azonnal Felelős: Gyói Gábor polgármester A határozatról értesül: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Dr. Enyedi Mihály jegyző Képviselő-testület helyben Általános iskola helyben - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth. L. u. Irattár 2. Kosárlabdázók baráti Köre anyagi támogatás kérelme Gyói Gábor márciusában megalakult Tiszasason a Kosárlabdázók Baráti Köre 12 fővel, melynek célja a sportág megszerettetése, a fiatalok sportolása elősegítése. A vezetőjük, Pakay Imre kér anyagi támogatást megfelelő felszerelésre, kosárlabda mérkőzések megtekintésének finanszírozására. Kérelmük ,-Ft. Harmatos László Úgy tudom, hogy ez nem bejegyzett szervezet. Braxa Józsefné Valamilyen módon támogatni kell őket, mert mégis csak fiatalokkal foglalkozik. Szitó Lajos Zoltánné A képviselők közül már többen támogatták anyagilag őket, hol labdavásárlással, hol készpénzzel.

26 26 Gyói Gábor Mivel nem bejegyzett szervezetről van szó, az erről szóló rendeletünk értelmében nem tudják pályázatukat benyújtani a támogatásra, így javaslom, hogy olyan módon támogassa a képviselő-testület őket, ha valamilyen rendezvényt szerveznek, előtte nyújtsák be kérelmüket egyszeri alkalmi támogatásra. Határozathozatal nélkül javaslom az egyesület figyelmét felhívni az elhangzottakra. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. 3. Konditerem helyiség ügye Gyói Gábor Konditermet szeretnének rendszeresen igénybe venni a fiatalok a községben. Ez már régi ügy, aláírásokat hoztak be hozzám ez ügyben, hogy oldjuk meg a helyiség ügyét. A képviselők megtárgyalták az elhangzottakat, és úgy döntöttek, hogy megoldást találnak a felvetett problémára. Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. Kmf.. Gyói Gábor Tiszasas Község Polgármestere. Pánczél Ferenc Szelevény Község Polgármestere. Dr Enyedi Mihály helyettesítő jegyző Tiszasas. Dankó István jegyző Szelevény Jegyzőkönyv hitelesítő:. Harmatos László Alpolgármester.. Szitó Lajos Zoltánné képviselő

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor, Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor, Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. március 27-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 45/2016. (II. 18.) KÖKT határozat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 37-41., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-4/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

(További módosító javaslat nem hangzik el.)

(További módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 27-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én tartott üléséről. 14/2014.(II.12.) sz. kt. határozat 15/2014.(II.12.)

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. június 18-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére Tiszasas Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 5-i ülésére A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2010. július 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 7/2010. (VII. 14.) rendelet: a 2010. május - június

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Közgyűlésének 2014. június 5-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-20/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én (Kedden) 13:00 órakor

Részletesebben