J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház Decs, Rákóczi u Jelen vannak: 1.) Antal Zsolt polgármester, 2.) Mikóczi Zoltán alpolgármester, 3.) Bergerné Ifju Erzsébet, 4.) Nemes József, 5.) Papné Dávd Judit, 6.) Dr. Papp Csaba képviselők Tanácskozási joggal: 1.) dr. Dobai Sándor jegyző, 2.) Adorján Attiláné óvodavezető helyettes, 3.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 5.) Gómán Ernő RNÖ elnöke, 5.) Egyed Sándor PFB külső tagja, 6.) Góman Ernőné Humán Bizottság külső tagja, 7.) Reinhardt Ádám PFB külső tagja, 8.) Gőbelné Bálint Erzsébet valamint 20 fő érdeklődő a lakosság részéről. Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vezető-főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Antal Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 7 képviselő-testület tag közül 6 jelen van, így az ülés határozatképes. Bálint Gyöngyi távolmaradását bejelentette. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta, hogy 19. napirendként a Döntés a település rendezési terv módosításáról című napirendet vegyék fel. A napirendi pontokkal kapcsolatban más módosító javaslat nem hangzott el. A képviselő-testület Antal Zsolt polgármester napirendekre tett módosító javaslatával egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyetértett. Antal Zsolt polgármester a képviselő-testület által megszavazott módosítást figyelembe véve szavazásra bocsátott az ülés napirendi pontjait. következő napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről (205. sz. előterjesztés) 2. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének ¾ éves módosítása (206. sz. előterjesztés) 3. Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (207. sz. előterjesztés) 4. Tájékoztató az általános iskolai felvételi körzetekről (208. sz. előterjesztés) 5. Döntés törvényességi felhívásról és a helyi adórendelet felülvizsgálatáról (209. sz. előterjesztés) 2

3 6. Döntés Sárpilis Község Önkormányzatával történő szerződések megkötéséről (210. sz. előterjesztés) 7. A Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata (211. sz. előterjesztés) 8. Döntés a Decsi Konyha épületrész tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról (212. sz. előterjesztés) 9. Döntés a évi belsőellenőrzési terv jóváhagyásáról (213. sz. előterjesztést) 10. Döntés a képviselő-testület 2016l évi üléstervének elfogadásáról (214. sz. előterjesztés) 11. Döntés a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról (215. sz. előterjesztés) 12. Döntés az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsába delegálásról (216. sz. előterjesztés) 13. Döntés a Decs Tesz-Vesz Óvoda részére biztosított kölcsön felhasználásáról (217. sz. előterjesztés) 13. Döntés a képviselő-testület polgármesteri beszámolóról szóló 33/2015. (II.11.) számú határozatának visszavonásáról (218. sz. előterjesztés) 15. Döntés NIKÁMA Bt-vel kötendő szerződésről (219. sz. előterjesztés) 16. Döntés a évi karácsonyi ebédszállításról (220. sz. előterjesztés) 17. Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról (221. sz. előterjesztés) 18. Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (222. sz. előterjesztés) 19. Döntés a település rendezési tervének módosításáról 20. Kérdések, interpellációk, egyebek Zárt ülésen: 21. Döntés a Sárköz Fejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízásáról (223. sz. előterjesztés) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről Antal Zsolt polgármester az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a szociális cél tűzifára több száz kérelem érkezett. A kérelmek feldolgozása és a bizottság részére történő átadása folyamatban van. Várhatóan január első két hetében lesz döntés. Valószínűleg önerőből kiegészítésre lesz szükség, mert e támogatásra többen lesznek jogosultak, mint amennyi tűzifára támogatást nyertek. 3

4 Tájékoztatást adott arról is, hogy konferencián vett részt, ahol a Tolna Megyei Közgyűlés Elnökével tárgyaltak a évi támogatásokról. Többek között szó esett a volt NISZ épületének felújításáról is. Várhatóan Fehérvári Tamás elnök úr a helyszínre látogat, a költségek felmérését követően tárgyalnak majd a támogatásról. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2015. (XII. 22.) számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; a 129/2015. (V..28.), a 147/2015. (VI.18.), a 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168/2016. (VI.24.), a 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181/2015. (VII.13.), a 182/2015. (VIII.07.), a 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197/2015. (VIII.12.), a 202, 203/2015. (VIII.26.), a 204,/2015. (VIII.31.), a 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216/2015. (IX.10.), a 217, 218, 219, 220, 221, 222/2015. (IX.21.), a 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241/2015. (XI.30.), a 242 és 243/2015. (XII.08.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról valamint a 9/2015. (V.25.), a 10/2015. (V.25.), a 11/2015. (IX.14.), a 12/2015. (XI.30.) és a 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. 2. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének ¾ éves módosítása Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a rendeletből az előző testület által beiktatott módosítások kikerültek. A rendeletben szereplő ,- Ft felhalmozási hiány rendeződött. Ez az összeg 2014-ben tévesen került a költségvetésbe. A II. sz. felnőtt háziorvosi körzetet Dr. Málnai János nyugdíjazása miatt április 1-től az önkormányzat működteti. Ettől az időponttól a praxis kettő ápolónőjét közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja az önkormányzat. A költségvetés módosítás tartalmazza az ápolónők bér és járulék költségeit. A kiadásoknál 1,7 millió forint eltérés mutatkozott, ezért az összegért vették át Dr. Málnai Jánostól a körzetet. Év közben változott a közfoglalkoztatottak száma is, jelenleg 75 fő a közfoglalkoztatottak száma, akiknek a foglalkoztatottsága %os támogatottságú. Kiemelte, hogy amennyiben táppénzre kerülnek a közfoglalkoztatottak, a költségeket az önkormányzatnak kell önerőből finanszírozni. A szociális kiadások finanszírozásából március 1-től az állam kiszállt, viszont ez évben a lakásfenntartási támogatások egy részét finanszírozta tól teljes mértékben az önkormányzatoknak kell ezeket a támogatásokat fizetni. Emiatt a szociális rendeletet is módosítani kell. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a rendelet módosítás elfogadását javasolta. 4

5 Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását. következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében, 143. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: december 23. Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 3. Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Antal Zsolt polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Kiemelte, hogy a módosítás a hivatal szervezetének átalakítása miatt vált szükségessé. Javasolta a módosítás elfogadását. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a módosítás elfogadását javasolta. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A Humán Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával egyetértett. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 5

6 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2015. (XII.22.) számú határozata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben foglalt módosítását megtárgyalta és a mellékelt tartalommal elfogadja. 4. Tájékoztató az általános iskolai felvételi körzetekről Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat állapítja meg a megyében lévő általános iskolák felvételi körzethatárát, melyhez az érintett önkormányzatok véleményét kéri. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A Humán Bizottság az írásos előterjesztésben szereplő körzethatárokkal egyetértett. Mint iskola igazgató szükségesnek tartotta elmondani, hogy a Decs Szőlőhegy Szekszárdhoz és Várdombhoz közelebb van, jobban megközelíthető ezért két évvel ezelőtt az intézményvezetők véleményének figyelembe vételével kerültek a körzetek így megállapításra. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta A Tolna megyei általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2015. (XII.22.) számú határozata A Tolna megyei általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Tolna megyében működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervet, az abban foglaltakkal egyetért. Határidő: Azonnal Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal 5. Döntés törvényességi felhívásról és a helyi adórendelet felülvizsgálatáról dr. Dobai Sándor jegyző ismertette, hogy a képviselő-testületnek minden év végén felül kell vizsgálnia a helyi adórendeletet. Erre november hónapban nem került sor, mivel az időközi választás miatt nem ülésezett a testület. Közben törvényességi felhívás is érkezett a Tolna Megyei kormányhivataltól december 2-án, az előterjesztésbe ez is beépítésre került évre vonatkozóan a képviselő-testület nem kívánja az adó mértékét módosítani és nem kíván új adónemet bevezetni. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyi 6

7 adórendeletet úgy kell megalkotni, hogy az a hatálybalépés előtt 30 nappal kihirdetésre kerüljön. Szintén december hónapban Dr. Gondi Klára háziorvos és Dr. Péntek Elvira házi gyermekorvos kérte, hogy háziorvos vállalkozóként helyi iparűzési adómentességet állapítson meg részükre a képviselő-testület. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztésben szereplő, helyi adórendelet megalkotására, előzetes véleményeztetésére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, majd tájékoztatást adott arról, hogy amennyiben a képviselő-testület kedvezményt illetve mentességet kíván megállapítani a háziorvos vállalkozóknak, arra a későbbiek során visszatérhetnek, mert adókedvezményt év közben is meg lehet állapítani. Antal Zsolt polgármester az elhangzottakra tekintettel javasolta a törvényességi felhívás elfogadását és ennek megfelelően a helyi adórendelet módosítását. Javasolta továbbá, hogy a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a helyi iparűzési adómentesség feltételeit dolgozza ki és ennek megfelelően a helyi adórendelet módosítását készítse elő. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság egyetértett az előterjesztésben foglaltak elfogadásával. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság egyetértett a törvényességi felhívás elfogadásával, a helyi adórendelet ennek megfelelő módosításával. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a helyi adókról szóló 15/2004. IX.1.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását. következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 15/2004. (IX.1.) rendelet módosításáról Decs nagyközség képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló módosított évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 1. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi bevételek további növelése és az ezek felhasználásával megvalósuló beruházások anyagi fedezetének részbeni biztosítása érdekében a helyi adókról szóló 15/2014. (IX.1.) rendelet módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: december 23. Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző (a rendelet kihirdetéséért) Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület felkéri dr. Dobai Sándor jegyzőt a helyi iparűzési adókedvezmény megállapítása feltételeinek kidolgozására és a helyi adórendelet-módosítás előkészítésére. 7

8 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2015. (XII.22.) határozata A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 1 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal által TOB/22/719-1/2015. számú, Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2004. (IX.1.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban tett törvényességi felhívást áttekintette. A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 15/2004. (IX.1.) önkormányzati rendeletét a törvényességi felhívásban foglaltak szerint módosította. 2. A Képviselő-testület felkéri dr. Dobai Sándor jegyzőt a helyi iparűzési adókedvezmény megállapítása feltételeinek kidolgozására és a helyi adórendelet-módosítás előkészítésére. Határidő: december 31. (az 1. pont tekintetében) Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) Határidő: október 31. (a 2. pont tekintetében) Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző (a rendelet-módosítás előkészítéséért) A határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárd Háziorvos Gyerekorvos 6. Döntés Sárpilis Község Önkormányzatával történő szerződések megkötéséről Antal Zsolt polgármester ismertette az írásos előterjesztést, majd annak megvitatását és elfogadását javasolta. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a szerződések megkötésével egyetértett. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság egyetértett a szolgáltatói és szállítási szerződés megkötésével. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decsi Konyha és Sárpilis Község Önkormányzata között kötött szolgáltatói szerződésről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2015. (XII.22.) határozata A Decsi Konyha és Sárpilis Község Önkormányzata között kötött szolgáltatói szerződésről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Decsi Konyha és Sárpilis Község Önkormányzata között, az óvodások ékeztetésének 8

9 biztosítására vonatkozó szolgáltatói szerződést megtárgyalta, azt a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatói szerződés aláírására Határidő: december 31. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Decsi Konyha Sárpilis Község Önkormányzata Pénzügy Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta Sárpilis Község Önkormányzatával ételszállítási szerződés megkötéséről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 250/2015. (XII.22.) határozata Sárpilis Község Önkormányzatával ételszállítási szerződés megkötéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárpilis Község Önkormányzatával január 1. napjától december 31. napjáig, határozott időtartamra kötendő, főzőkonyhai étel szállítására vonatkozó a jegyzőkönyv mellékletét képező - ételszállítási szerződést jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Sárpilis Község Önkormányzata Pénzügy 7. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a testületnek felül kell vizsgálnia a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és még ebben a ciklusban új program készítése is várható. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság a program elfogadását javasolta. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 9

10 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2015. (XII.22.) határozata A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 31. -ában, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Decs Nagyközség közötti időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta és azt a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja. Határidő: Folyamatos Felelős: Antal Zsolt polgármester 8. Döntés a Decsi Konyha épületrész tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy az intézmények tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség. Javasolta az előterjesztés megvitatását és a szükséges döntés meghozatalát. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a felülvizsgálat elvégeztetésével egyetértett. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decsi Konyha épületrész tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 252/2015. (XII.22.) számú határozata A Decsi Konyha épületrész tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi Konyha épületrész tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatával Ringeisen János villamos biztonságtechnikai felülvizsgálót bízza meg. A felülvizsgálat díja ,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgálattal kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: Azonnal Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Ringeisen János Pénzügy 9. Döntés a évi belsőellenőrzési terv jóváhagyásáról Antal Zsolt polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Elmondta, hogy a konyha feladatellátásának szabályozottsága, gazdaságos működésének vizsgálatát a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás végzi majd. 10

11 Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a belsőellenőrzési terv elfogadását javasolta. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2015. (XII.22.) határozata A évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési feladatokat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás útján kívánja ellátni. A képviselő-testület jóváhagyja a évi belső ellenőrzés alábbi témában történő elvégzését: az önkormányzati konyha feladatellátásának szabályozottsága, gazdaságos működésének vizsgálata. Határidő: december 31. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Pénzügy 10. Döntés a képviselő-testület évi üléstervének elfogadásáról Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy az Mötv. értelmében a képviselő-testületnek évente 6 ülést kötelező tartani. A évi üléstervben 11 ülésre tesznek javaslatot és a kötelezően előírt napirendek szerepelnek benne. Természetesen ettől el lehet térni. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság az ülésterv elfogadását javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy az Értéktár Bizottsággal kapcsolatos napirendeket a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalja. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság az ülésterv elfogadását javasolta és a PFB javaslatával egyetért. Kérdés, hozzászólás ne hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a képviselő-testület évi üléstervének elfogadásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 11

12 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 254/2015. (XII.22.) számú határozata A képviselő-testület évi üléstervének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelete 7. - ában foglaltakra figyelemmel - a évi üléstervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja, hogy a januári és augusztusi ülések napirendi pontjai közt szereplő, Értéktár Bizottság beszámolóit a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság is tárgyalja. Határidő: december 28. Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző (az ülésterv kiküldéséért) Határozatról értesül: érintett vezetők 11. Döntés Decs Kulturális Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy Dr. Gondi Klára a Közalapítvány kuratóriumi elnöke lemondott tisztségéről. Ezt követően nyilatkoztatták a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagokat. A nyilatkozatok alapján új kuratórium kerülne megválasztásra az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Mivel felügyelő bizottság megválasztása nem kötelező erre most nem tettek javaslatot. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság egyetértett a Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság az Alapító Okirat módosításával egyetértett. Kérdés ne hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Mikóczi Zoltán alpolgármester: Az új tagokkal elindul majd a munka, melyhez jó egészséget és jó munkát kívánt. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester ismertette az új kuratóriumi elnök, titkár és tagok névsorát. Az ismertetett személyekkel a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyetértett. Ezt követően Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 12

13 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2015. (XII.22.) számú határozata A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Decs Kulturális, Oktatási és Sportéletének fejlesztéséért közalapítvány - Dr. Gondi Klára kuratóriumi elnök, - Tóth Julianna kuratóriumi titkár - Kőfalvi János kuratóriumi tag, - Leimszider Lajosné kuratóriumi tag, - Szekeres Jánosné kuratóriumi tag, - Adorján Attiláné kuratóriumi tag, - Kővári Jánosné felügyelő bizottsági elnök - Szabó Ernő János felügyelő bizottsági tag és - Kaszás Krisztina felügyelő bizottsági tag lemondását december 18-i hatállyal elfogadja és a Közalapítvány alapító okiratát december 19-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat IV. A közalapítvány szervezete és működése fejezet 3./ pontja az alábbiak szerint módosul: 1./ A kuratórium tagjai és tisztségviselői: Gőbelné Bálint Erzsébet Teréz elnök (Sz: Szekszárd, január 27. an: Árvai Teréz, 7144 Decs, Hársfa u. 22.) Topánka Márta titkár (Sz: Szekszárd, május 28. an: Papp Márta, 7144 Decs, Terv utca 15.) Bencsikné Kovács Judit tag (Sz: Szekszárd, április 1. an: Sárközi Aranka, 7144 Decs, Tabán 56.) Szajkó Eszter tag (Sz: Szekszárd, december 16. an: Dolmány Gabriella Katalin, 7144 Decs, Gárdonyi Géza utca 42.) Kilián György Zsolt tag (Sz: Szekszárd, október 13. an: Málinger Erzsébet, 7144 Decs, Fő u. 9.) Skultéty Sándor Balázs tag (Sz: Cegléd, július 31. an: Illés Eszter Klára, 7144 Decs, Gárdonyi Géza utca 39.) Huber István tag (Sz: Szekszárd, február 15. an: Horváth Erzsébet, 7144 Decs, Alkotmány utca 6.) A kuratórium tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket, költségeik megtérítésére tarthatnak igényt. 2. A képviselő-testület felügyelő bizottságot nem választ. Az Alapító Okirat felügyelő bizottságra vonatkozó IV. A közalapítvány szervezete és működése fejezet 11./, 12./ és 13./ pontja törlésre kerül. 13

14 3. A képviselő-testület figyelemmel a Szekszárdi Törvényszék Pk /27. számú végzésére az Alapító Okiratban lévő, a Közalapítvány közhasznú jogállására vonatkozó rendelkezések törlését rendeli el. 4. A képviselő-testület a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat jogi képviselőnek történő megküldéséért) A határozatról értesül: Közalapítvány jogi képviselő 12. Döntés az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsába delegálásról Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy az előző testület az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulásba Nagy László és Galambos Attila Péter képviselőket delegálta. Az időközi választáson egyik képviselő sem szerzett mandátumot, ezért javasolta, hogy a társulásba a polgármestert és az alpolgármestert delegálja a testület. Tájékoztatást adott arról, hogy Őcsény község polgármester szóbeli ígéretet tett arra, hogy a választási eredmény függvényében a társulás székhelye visszakerül Decsre decemberében társulási ülés lesz ott, erről remélhetőleg döntés is születik majd. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság egyetértett a határozati javaslat elfogadásával. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság egyetértett a polgármester és az alpolgármester társulásba történő delegálásával. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási tanácsába delegálásról, valamint a delegált személy helyettesítéséről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2015. (XII.22.) számú határozata Az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás társulási tanácsába delegálásról, valamint a delegált személy helyettesítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 94. (2) bekezdésére - az önkormányzat részvételével működő Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíz Társulás társulási tanácsába Antal Zsolt polgármester mellett Mikóczi Zoltán alpolgármestert delegálja. Határidő: december 28. Felelős: Antal Zsolt polgármester 14

15 Határozatról értesül: Antal Zsolt polgármester Mikóczi Zoltán alpolgármester Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás 13. Döntés a Decs Tesz-Vesz Óvoda részére biztosított kölcsön felhasználásáról Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy az óvoda vezetésével történt egyeztetést követően tett javaslatot arra, hogy a kölcsön visszafizetésétől tekintsen el a képviselőtestület. A kölcsön összegéből az óvodába járó 128 gyermek karácsonyi ajándékozását szeretnék megvalósítani, a fennmaradó összegből pedig óvodai játékok megvásárlására kerülne sor. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a javaslattal egyetértett, a határozati javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság a kölcsön összegének felhasználására tett javaslattal egyetértett. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottsági ülésen többeknek az volt a javaslata, hogy a következő években az ajándékozás mikéntjét, annak feltételeit is vitassák meg. Papné Dávid Judit képviselő: Véleménye szerint jobb lenne, ha az ajándékozásnál a szociális rászorultságot is figyelembe vennék. Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy továbbra is a mellett fog kiállni, hogy karácsonykor minden óvodás gyermek kapjon csomagot. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Tesz-Vesz Óvoda részére megállapított kölcsönről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 257/2015. (XII.22.) számú határozata A Decs Tesz-Vesz Óvoda részére megállapított kölcsönről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Tesz-Vesz Óvoda részére, udvari játék vásárlásához biztosított ,- Ft összegű kölcsön visszafizetésétől eltekint azzal a feltétellel, hogy a fenti összeget a Decs Tesz-Vesz Óvodába járó gyermekek részére ajándékcsomagok biztosítására illetve óvodai fejlesztő játékokra fordítja. A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a ,- Ft felhasználásáról a következő ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: december 23. (a határozat megküldésére) január 31. (a tájékoztatásra) 15

16 Felelős: Antal Zsolt polgármester Szekeres Jánosné óvodavezető A határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda Pénzügy 14. Döntés a képviselő-testület polgármesteri beszámolóról szóló 33/2015. (II.11.) számú határozatának visszavonásáról Antal Zsolt polgármester ismertette az írásos előterjesztést, majd a határozat visszavonását javasolta. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság egyetértett a határozat visszavonásával. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság javasolta a határozat visszavonását. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Mikóczi Zoltán alpolgármester megköszönte a polgármester úr tájékoztatóit és gratulált ezekhez. Antal Zsolt polgármester: A tájékoztatóhoz pénzügyi egyenleget is csatolt, ez a költségvetéshez is mellékelve lett és a továbbiakban is kiküldi a képviselőknek. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a polgármesteri beszámoló készítéséről szóló 33/2015. (II.11.) számú határozat visszavonásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 258/2015. (XII.22.) számú határozata A polgármesteri beszámoló készítéséről szóló 33/2015. (II.11.) számú határozat visszavonásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri beszámoló készítéséről szóló 33/2015. (II.11.) számú határozatát visszavonja. 15. Döntés a NIKÁMA Bt-vel kötendő szerződésről Antal Zsolt polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság egyetértett a szerződés aláírásával. 16

17 Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a NIKÁMA Bt-velkötendő vállalkozási szerződésről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2015. (XII.22.) határozata A NIKÁMA Bt-vel kötendő vállalkozási szerződésről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a NIKÁMA Bt-vel (7145 Sárpilis, Kispilis u. 6.) a decsi 0330/18 hrsz-ú ingatlan bérletére és az ingatlanon idényjellegű mezőgazdasági munkálatok elvégzésére a mellékelt tartalom szerint vállalkozási szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Nikáma Bt. Pénzügy 16. Döntés a évi Karácsonyi ebédszállításról Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a korábbi évek gyakorlatát folytatva ez évben is szeretnének főként egyedülálló rászorult személyek részére karácsonykor ebédet biztosítani. 30 fő részére történő ebéd biztosításáról szóló határozati javaslat elfogadását javasolta. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A karácsonyi ebéd biztosítását a bizottság támogatta. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság egyetértett az ebéd biztosításával. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a évi karácsonyi ebédszállításról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 260/2015. (XII.22.) határozata A évi karácsonyi ebédszállításról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi karácsonyi ebédszállításról gondoskodik, legfeljebb 30 fő karácsonyi ünnepek alatt történő étkeztetését a Decsi Konyháról biztosítja. Határidő: december 23. (a határozat közléséért) Felelős: Antal Zsolt polgármester 17

18 A határozatról értesül: Decsi Konyha Pénzügy 17. Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy az együttműködési megállapodást választást követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. Az előterjesztésben az együttműködési megállapodás változatlan formában történő elfogadása szerepel. Javasolta ennek megvitatását. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság egyetértett a határozati javaslat elfogadásával. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta az együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat elfogadását. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2015. (XII.22.) határozata A Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, Decs Nagyközség Önkormányzata 15/2015. (II.11.), a Decsi Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (I.23.) RNÖ határozatával elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálta, módosítását nem tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja. A határozatról értesül: Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügy 18. Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a társulási megállapodás módosításáról november 30-ig dönteni kellet. A benyújtott módosítást a MÁK nem fogadta el, ezért a tagönkormányzatoknak ismét dönteni kell a megállapodás módosításáról. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a társulási megállapodás módosításával egyetértett. 18

19 Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság a társulási megállapodás módosítását elfogadásra javasolta. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási megállapodás módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 262/2015. (XII.22.) számú határozata Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásmódosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja. 2. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 3. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője gondoskodik az okiratnak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtása iránt. Határidő: azonnal Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 19. Döntés a település rendezési tervének módosításáról Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy egy decsi vállalkozó kérésére kerülne sor a rendezési terv módosítására. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a módosítással a szándékról még ez évben dönteni kell, mert a 2016-ban hatályba lépő jogszabályok értelmében a rendezési terv nem lesz módosítható, új rendezési tervet kell a képviselőtestületnek alkotnia. A vállalkozó a módosítás költségét magára vállalta. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a rendezési terv módosításával kapcsolatos határozati javaslatot. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a település rendezési tervének módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 19

20 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 263/2015. (XII.22.) számú határozata Település rendezési terv módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabolcski Donald mezőgazdasági vállalkozó (7144 Decs, Béke u. 12.) kérelmét megtárgyalta és Decs Nagyközség Rendezési Tervét a kérelemnek megfelelően Gip-1 övezet határainak változtatásával módosítja, azzal, hogy a Terv módosításának költségei a kérelmezőt terhelik. Határidő: december 31. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) 20. Kérdések, interpellációk, egyebek Papné Dávid Judit képviselő köszönetet mondott mindazoknak, akik az adventkor meghirdetett cipős doboz akció során felajánlást tettek. Elmondta, hogy sok rászorulónak tudtak örömet okozni a csomagokkal. Megköszönte Juszt Lászlónak a csomagok kiszállításában nyújtott segítséget. A civil szervezeteknek is megköszönte a Falukarácsony megrendezése érdekében tett közreműködést. Mikóczi Zoltán alpolgármester köszönetet mondott Mészáros Jánosnénak, hogy rendelkezésre bocsátotta a falu karácsonyfáját, Szabolcsi Donaldnak pedig a fa felállítása során nyújtott segítségét. Megköszönte Meilingeréknek, hogy biztosították a közintézmények fenyőfáit. 21. Döntés a Sárköz Fejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízásáról A képviselő-testület e napirendi pontot az Mötv. 46. (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenében a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2015. (XII.22.) számú határozata A Sárköz Fejlesztő Kft ügyvezető igazgatói állásának betöltéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárköz Fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói állására Simon Nikoletta Decs, Garay u. 4. szám alatti lakos megbízásával egyetért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárköz Fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására január 1-től december 31-ig tartó határozott időre Simon Nikoletta Decs, Garay u. 4. szám alatti lakossal megbízási szerződést kössön havi bruttó ,- Ft megbízási díjjal. Határidő: december 31. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Simon Nikoletta Sárköz Fejlesztő Kft. 20

21 Több tárgy nem volt Antal Zsolt polgármester a képviselő-testület ülését 19 órakor bezárta. Kmft. A n t a l Zsolt dr. Dobai Sándor polgármester jegyző 21

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év szeptember hó 21. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2015.(IX.21.) 31/2015.(IX.21.) Rendeletek:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. július 27.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint Jegyzőkönyv Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 14. napján 17.00 órakor az Önkormányzat tárgyalótermében megtartott soron következő ülésén Jelen vannak: - a jegyzőkönyv

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. július 30-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. július 30-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. július 30-ai ny i l v á n o s ülésének Szám: 78-10/2012. Tartalom: j e g y z ő k ö n y v e KÓD HATÁROZATOK 30/2012.(VII.30.) határozat

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Tájékoztató a közterület használati- és bérleti díjakról

Tájékoztató a közterület használati- és bérleti díjakról Az előterjesztés száma: 51/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 4/E/TDF/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-i nyílt együttes

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 10/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17-én 16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben