J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi üléséről. Jelen voltak: Varga Zsuzsanna polgármester, Gaál Albert alpolgármester, Domján Irén, Kiss Árpád, Láng András képviselők. Tanácskozási joggal megjelent: dr. Tüske Róbertné jegyző. Varga Zsuzsanna polgármester megállapította a képviselő-testület határozatképességét, mert a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő megjelent. A polgármester a képviselő-testület ülését megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi javaslatot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendeket fogadta el: N A P I R E N D E K 1./ Az önkormányzat évi belső ellenőrzési terve. 2./ Tájékoztató a évi helyi adóztatás helyzetéről, adózási kérdésekről. dr. Tüske Róbertné jegyző. 3./ Beszámoló a szentgyörgyvölgyi háziorvosi praxis működéséről. 4./ Tájékoztató a csesztregi fogorvosi rendelő munkájáról. 5./ Beszámoló a védőnői munkáról. 6./ Beszámoló a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közbiztonsági helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről. 7./ Az államháztartáson kívülre nyújtott évi támogatások elszámolása.

2 2 8./ Az önkormányzat évi munkaterve. 9./ Beszámoló a település környezeti állapotáról. 10./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat évi munkájáról. 11./ Háziorvosi feladatellátási-szerződés felülvizsgálata. 12./ Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása. 13./ Temető fenntartásának kérdései. 14./ A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása. 15./ Együttműködési megállapodás pályázati tanácsadásról (Goodwill Consulting Kft). 16./ Önköltség számítási szabályzat jóváhagyása.

3 3 17./ Közösségi animátor beszámolója a végzett munkáról. 18./ A Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 19./ A Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának és a hivatalt létrehozó megállapodásának módosítása. 20./ A Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz való csatlakozás, a házi segítségnyújtás feladat ellátása évtől. 21./ Díszpolgári cím adományozása Dr. Seli Géza volt szentgyörgyvölgyi háziorvos részére. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1./ Az önkormányzat évi belső ellenőrzési terve. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

4 4 83/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: A képviselő-testület jóváhagyja a Kavar Gazdasági Tanácsadó Bt által előterjesztett, éves belső ellenőrzési tervet, évre vonatkozóan, az önkormányzat vonatkozásában, így egyetért azzal, hogy a jövő évben az önkormányzatnál és intézményeinél az alábbi ellenőrzésre kerüljön sor: Az önkormányzatnál években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések utóvizsgálata. Felelős: 2./ Tájékoztató a évi helyi adóztatás helyzetéről, adózási kérdésekről. dr. Tüske Róbertné jegyző. dr. Tüske Róbertné: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés, Varga Zsuzsanna: Az adómentesség kire vonatkozik a gépjárműadónál? dr. Tüske Róbertné: A gépjárműadónál a mentesség vonatkozhat többek között a lassú járművekre, a mozgásában korlátozott személyek gépjárműveire, az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművekre. Varga Zsuzsanna: A tájékoztatóban szerepel, hogy túlfizetés volt az adónál. Ez azt jelenti, hogy az idei évben kevesebb adóbevétel várható? dr. Tüske Róbertné: Igen, mivel ha nem kérik a visszafizetést, akkor az a jövő évi adóösszegbe beszámításra kerül. Varga Zsuzsanna: A termőföld bérbeadásából miért 0 Ft az önkormányzat bevétele? dr. Tüske Róbertné: Az önkormányzathoz termőföld bérbeadásával kapcsolatos bevallás nem érkezett, ez azonban azért is előfordulhat, mert adómentes a termőföld-bérbeadásából származó bevétel, ha a határozott időre kötött megállapodás alapján a bérlet időtartama az 5 évet eléri. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

5 5 84/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi adóztatás helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja. Felelős: dr. Tüske Róbertné jegyző. 3./ Beszámoló a szentgyörgyvölgyi háziorvosi praxis működéséről. Varga Zsuzsanna: A képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést. Várható volt bár egy kicsit szomorú emiatt, hogy a háziorvos úgy vélekedik a dolgokról, ahogy a beszámolóban le van írva. Meglehetősen részrehajlónak érzi a beszámolót, nem úgy érzi, hogy a valós helyzetet támasztja alá, annál is inkább, hogy egy olyan településen, ahol az orvosi rendelőben nincs víz, ott kiválóak a körülmények. Ezt továbbra is betudja a személye elleni ellenszenvnek. A beszámolókkal azt tervezi, hogy nem olvassa fel őket a közmeghallgatáson, hanem úgy, ahogy tavaly is történt, a hirdetőtáblára kifüggesztésre kerül, és mindenki elolvashatja. Ha többen kérik a közmeghallgatáson, hogy olvassa fel, akkor szívesen felolvassa. Megjegyzése lenne még a 24 órás fűtés a rendelőben. Kiss Árpád: Meg kellene hívni a doktornőt. Ő mondta neki, hogy itt vannak a problémák, jöjjön el, beszéljék meg együtt. A doktornő mondja neki a dolgokat, visszahall ezt is, azt is, elég nagy káosz van. Beszéljék meg. Varga Zsuzsanna: Külön napirendi pont a háziorvosi rendelőre vonatkozó bérleti szerződés tervezet. Ezt nem ő találta ki, ezt a munkavédelmi felügyelő kérte, hogy ha lehetőség lesz rá, akkor kellene kötni a feladatellátási szerződés mellé egy bérleti szerződést. A doktornő még nem látta, mert először valamennyi önkormányzat elé kerül véleményezésre. Kiss Árpád: Jöjjön el a doktornő, mert ezt is hallja, meg azt is hallja, így nem lehet tudni, hogy mi van. Varga Zsuzsanna: Egyetért a képviselő úrral, hívják meg a doktornőt a következő ülésre. Kiss Árpád: Úgy tudja, hogy a doktornő a közmeghallgatáson nem lesz ott. Varga Zsuzsanna: Javasolja a két napirendi pontot akkor együtt tárgyalni. Nem tudja, hogy mi lenne célszerű. Először beszéljen a doktornővel, vagy jöjjön el a képviselő-testület ülésére és utána kerüljön sor az egyeztetésre.

6 6 Kiss Árpád: Javasolta, hogy kerüljön meghívásra a doktornő a képviselő-testület ülésére. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a háziorvos tájékoztatójának jóváhagyását az írásos előterjesztés szerint. 85/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: a) A képviselő-testület a háziorvos évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja. b) A képviselő-testület a következő képviselő-testületi ülésre meghívja a háziorvost, hogy az esetlegesen fennálló vagy felmerülő vitás kérdéseket egyeztessék. Felelős: 4./ Tájékoztató a csesztregi fogorvosi rendelő munkájáról. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a fogorvos tájékoztatójának jóváhagyását az írásos előterjesztés szerint. 86/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: A képviselő-testület a fogorvos évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős:

7 7 5./ Beszámoló a védőnői munkáról. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a védőnő tájékoztatójának jóváhagyását az írásos előterjesztés szerint. 87/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: A képviselő-testület a védőnő évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: 6./ Beszámoló a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közbiztonsági helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a Lenti Rendőrkapitányság kapitányságvezetője tájékoztatójának jóváhagyását az írásos előterjesztés szerint. 88/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közbiztonsági helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

8 8 Felelős: 7./ Az államháztartáson kívülre nyújtott évi támogatások elszámolása. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat jóváhagyását. 89/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi civil szervezetek évi pályázati elszámolását az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokhoz kapcsolódóan jóváhagyja, azt elfogadja: Elszámolt Ssz. Egyesület neve: évi támogatás: 1. Veleméri Polgárőr Egyesület b) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szentgyörgyvölgyi Református Egyházközség a évi támogatási összeg elszámolásának december 31-éig tesz eleget. c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolás jóváhagyásáról a civil szervezetek képviselőit tájékoztassa. és február 29. Felelős: 8./ Az önkormányzat évi munkaterve.

9 9 A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztés szerint a évi munkaterv jóváhagyását. 90/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: A képviselő-testület az önkormányzat évi munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. Határidő: december 31. Felelős: 9./ Beszámoló a település környezeti állapotáról. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat jóváhagyását? 91/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: A képviselő-testület a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót tudomásul veszi. Felelős: 10./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat évi munkájáról.

10 10 A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a falugondnok tájékoztatójának jóváhagyását az írásos előterjesztés szerint. 92/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: A képviselő-testület a falugondnok évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: 11./ Háziorvosi feladatellátási-szerződés felülvizsgálata. Varga Zsuzsanna: A képviselő-testület a napirendi ponttal a 3./ napirendi pont keretében foglalkozott. Olyan döntés született, hogy a képviselő-testület meghívja a háziorvost a következő ülésre, ahol a vitás kérdések tisztázására sor kerülhet. Javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat jóváhagyását a bérleti szerződés egyeztetésének megkezdése miatt. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat jóváhagyását. 93/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a márokföldi háziorvosi rendelő használatára az Önkormányzat a CSERHEGY Egészségügyi Betéti Társasággal bérleti szerződést kössön. b) A képviselő-testület a bérleti szerződés tervezetét a határozat mellékletét képező tervezet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés tervezetét a háziorvossal egyeztesse. c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetést követően a bérleti szerződést terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

11 11 Felelős: 12./ Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása. Varga Zsuzsanna: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Elmondta, hogy október 31-éig tartalmazza az előterjesztés az átvezetéseket, módosításokat. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzati hitelállomány miatt módosítani szükséges az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek táblázatát, melyet ismertetett a képviselő-testülettel. dr. Tüske Róbertné: Elmondta, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint a cafetéria-juttatás a dolgozóknál az előterjesztésben tervezésre került december 31-éig. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő rendelet tervezet jóváhagyását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslat jóváhagyását az adósságot keletkeztető ügyletekről. 94/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: A képviselő-testület Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évi költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

12 12 Felelős: 13./ Temető fenntartásának kérdései. Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy azért került a napirendi pont a képviselő-testület elé, mert kíváncsi volt arra, milyen kötelezettségei vannak az önkormányzatnak a temető fenntartásával kapcsolatban. Az önkormányzat hatályos rendelete amely módosításra szorul elég általános előírásokat tartalmaz. Javasolta új önkormányzati rendelet tervezet elkészítését, melyben sokkal részletesebben benne vannak az előírások. dr. Tüske Róbertné: Valóban indokolt új rendelet alkotása, mert a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet már nem nagyon felel meg a jogalkotási szabályoknak. Kiss Árpád: Márokföld önkormányzata mennyivel járul hozzá a temető fenntartásához? dr. Tüske Róbertné: Ft-tal egy évben. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslat jóváhagyását. 95/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: a) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a temetőről és a temetkezésről új önkormányzati rendelet kerüljön megalkotásra. b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet tervezet képviselő-testület elé terjesztésével. Felelős: 14./ A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.

13 13 A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő rendelet tervezet jóváhagyását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 15./ Együttműködési megállapodás pályázati tanácsadásról (Goodwill Consulting Kft). Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Goodwill Kft a legnagyobb pályázatíró cégek közé tartozik. Ők készítették a szociális otthon pályázatát annak idején. Elég sok tájékoztatón részt vett és személyesen is egyeztetett a cég képviselőjével. Több országban van jelen a cég, jó kapcsolatokkal rendelkeznek. Szeretné, ha az önkormányzat egy éves szerződést kötne velük, egy évre Ft kiadást jelent az önkormányzatnak. Sok pályázat lesz januártól, amiben a cég az önkormányzat segítségére lehet. Ismertette a képviselő-testülettel a szerződéses feltételeket. Javasolta az egy éves szerződés megkötését. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslat jóváhagyását. 96/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete december 1-jétől egy év időtartamra együttműködési megállapodást köt a Goodwill Consulting Kft-vel (1162 Budapest, Timur utca 74.).

14 14 b) A képviselő-testület a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja. c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a megállapodásban foglaltak szerint a szolgáltatási díj átutalására. Határidő: december 1. Felelős: 16./ Önköltségszámítási szabályzat jóváhagyása. Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Startközmunkaprogram ellenőrzésen két dolgot emeltek ki. Az egyik, hogy terménynaplót kell majd vezetni, a másik pedig az önköltségszámítási szabályzat elkészítése. Javasolta a szabályzat jóváhagyását az előterjesztés szerint. A képviselőknek kiosztásra került az önköltségszámítási szabályzat írásos előterjesztése a képviselő-testület ülésén. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslat jóváhagyását. 97/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: a) A képviselő-testület a Start közmunkaprogramhoz kapcsolódó önköltségszámítási szabályzatot a határozat mellékletét képező tartalom szerint jóváhagyja. b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabályzat aláírására. Határidő: november 24. Felelős: 17./ Közösségi animátor beszámolója a végzett munkáról.

15 15 A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a közösségi animátor tájékoztatójának jóváhagyását az írásos előterjesztés szerint. 98/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: A képviselő-testület a szentgyörgyvölgyi Többfunkciós Szolgáltató Központ közösségi animátorának évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: 18./ A Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Lenti Kistérség Többcélú Társulása megküldte a társulási megállapodás módosítását, a családsegítő és gyermekjóléti feladatok változása miatt. A polgármestert az írásos előterjesztést kiosztotta a képviselő-testület tagjainak. Javasolta az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat jóváhagyását. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot. 99/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: november 30. Felelős:

16 16 19./ A Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának és a hivatalt létrehozó megállapodásának módosítása. Varga Zsuzsanna: Megkérte a jegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet a hivatal dokumentumainak módosításával kapcsolatban. dr. Tüske Róbertné: Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban és szóban már több alkalommal kaptak tájékoztatást arról, hogy január 1-jétől a családsegítési és gyermekjóléti feladatokat Csesztreg Község Önkormányzata közvetlenül oldja meg. A Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása a változással kapcsolatban folyamatban van, arról a képviselő-testület a következő napirendi pont keretében hozza meg döntését. A csesztregi önkormányzat a feladatellátást a hivatalon keresztül fogja megoldani január 1-jétől, a hivatalon belül szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként kerül létrehozásra a család- és gyermekjóléti szolgálat. A szervezeti változások kialakításához és átvezetéséhez szükség van a hivatal alapító okiratának és a hivatalt létrehozó megállapodásnak a módosítására. A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Csesztreg Község Önkormányzata jogosult, a hivatalt létrehozó megállapodás alapján. Ismertette a képviselő-testülettel a módosításokat. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot. 100/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosító okiratát és az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja. b) A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalt létrehozó megállapodásának módosítását a határozat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja. c) Az alapító okirat módosítása, és a hivatalt létrehozó megállapodás módosítása január 1. napjától lép hatályba. d) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okiratok és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. e) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár felé küldje meg a szükséges dokumentumokat a törzsadattári nyilvántartás módosítására. Határidő: november 30.

17 17 Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester, dr. Tüske Róbertné jegyző. 20./ A Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz való csatlakozás, a házi segítségnyújtás feladat ellátása évtől. Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása elfogadta az önkormányzat előzetes csatlakozási szándékát a házi segítségnyújtás ügyében. dr. Tüske Róbertné: Egyeztetett az intézményvezetővel, hogy milyen összegű hozzájárulást jelent az önkormányzatnak a csatlakozás. Olyan tájékoztatást adtak, hogy a tagdíj mellett a hozzájárulási összeg ami még nem végleges Ft/fő/év lesz. A házi segítségnyújtás feladatellátás így átkerülne az intézményhez, a társuláshoz, a dolgozók munkáltatója az intézmény lesz. Ismertette a képviselő-testülettel a társuláshoz való csatlakozás jogszabályi előírásait. Varga Zsuzsanna: A költségeket meg kell vizsgálni, mennyibe került így az önkormányzatnak és mennyibe kerülne úgy, ha csatlakozna az önkormányzat. Csak akkor támogatja a csatlakozást, ha ez jelentősen csökkenti az önkormányzat költségeit. dr. Tüske Róbertné: Csütörtökön lesz a társulási ülés, ahol dönteni fognak a csatlakozás kérdésében, ezért az önkormányzatnak a mai ülésen döntést kellene hozni. Eddig az állami támogatás összege nem volt elegendő a feladatellátásra, az önkormányzatnak a saját bevételeiből hozzá kellett tenni a működéshez. Kiss Árpád: Személyi változások történnek? dr. Tüske Róbertné: Nem, a gondozónők maradnak. Gaál Albert: Közalkalmazottak lennének? Ott már nem lennének azok. dr. Tüske Róbertné: Ebben még nem volt egyeztetés, de átvennék őket. Gaál Albert: Ha az önkormányzat felmond a dolgozóknak, akkor végkielégítést fizet? A tanároknak is fizettek korábban, mindenkinek. dr. Tüske Róbertné: Ha az intézmény átveszi a dolgozókat, akkor az önkormányzatnak nem kell végkielégítést fizetni. Gaál Albert: Nem úgy veszik át őket, mert ott nem lennének közalkalmazottak. dr. Tüske Róbertné: Ha az önkormányzat végkielégítést fizet, akkor nem garantálható, hogy az intézmény felveszi majd a dolgozókat. Áthelyezésnél pedig nincs végkielégítés. Gaál Albert: Miért ne garantálhatná az önkormányzat?

18 18 dr. Tüske Róbertné: Ha a dolgozók jogviszonya lemondással vagy felmentéssel szűnik meg, és az intézményhez nem történik áthelyezés, akkor az intézmény azt vesz fel, akit akar. Az is lehet, hogy közalkalmazottként veszik át a dolgozókat, erről még egyeztetni kell. Az intézmény már kikérte a szükséges adatokat egy esetleges áthelyezéshez. Varga Zsuzsanna: Javasolta a társuláshoz való csatlakozást, a megállapodás jóváhagyását akkor, ha a gondozónőket közalkalmazottként átveszik a társuláshoz, és az önkormányzatnak jelentős megtakarítása keletkezik. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslat jóváhagyását. 101/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete január 1-jétől a házi segítségnyújtás feladatellátást a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásával (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) oldja meg. b) Az önkormányzat január 1-jével csatlakozik a társuláshoz, a társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. c) Az önkormányzat a társulás céljait elfogadja, hatékonyan közreműködik a szociális- és gyermekjóléti feladatok költségkímélő megoldásában, a társulási megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri. d) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Felelős: 21./ Díszpolgári cím adományozása Dr. Seli Géza volt szentgyörgyvölgyi háziorvos részére. Varga Zsuzsanna: Javasolta, hogy a képviselő-testület az önkormányzat hatályos rendelete alapján Dr. Seli Géza volt szentgyörgyvölgyi háziorvos részére díszpolgári címet adományozzon. Az önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése alapján az előzetes javaslatot a képviselő-testület közmeghallgatás keretében a lakossággal ismerteti, és a közmeghallgatáson elhangzottakat figyelembe véve a képviselő-testület a cím

19 19 adományozásáról a következő ülésén dönt. Javasolta, hogy a mai napon tartandó közmeghallgatáson terjessze a lakosság elé a képviselő-testület az előzetes javaslatot. A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslat jóváhagyását. 102/2015. (XI. 24.) sz. Kt. határozat: a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Seli Géza volt szentgyörgyvölgyi háziorvos részére díszpolgári cím adományozását javasolja. b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előzetes javaslatot a Szentgyörgyvölgy Község Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 4/1998. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése alapján közmeghallgatás keretében a lakossággal ismertesse. Határidő: november 24. Felelős: Mivel több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ülésén nem hangzott el, a polgármester a megjelenést megköszönve, a képviselő-testület ülését 16,30 órakor bezárta. K.m.f. dr. Tüske Róbertné jegyző Varga Zsuzsanna polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án (kedden) 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 30- án 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 38, 39, Elkészült: 2010. március 29. Tartalomjegyzék Az ülés megnyitása.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Jelen vannak: Major Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

Meghívott: Csóka Imréné pénzügyi előadó, Vilman Irén pénzügyi előadó, Virág Erika pénzügyi előadó

Meghívott: Csóka Imréné pénzügyi előadó, Vilman Irén pénzügyi előadó, Virág Erika pénzügyi előadó MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: 163- /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6 Készült: Márkó Község Önkormányzatának és Bánd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/4/2013. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 18.-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott rendkívüli

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét.

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 245-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 08-án (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben