2. Napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása"

Átírás

1 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről, a testületet érintő eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása 3. Napirendi pont: A Zákányszéki Csatornamű és Víziközmű Társulat beszámolója 4. Napirendi pont: Előterjesztések Gárgyán István jegyző

2 J e g y z ő k ö n y v mely a Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február hó 14. napján megtartott rendes ülésén került felvételre. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme Zákányszék, Lengyel tér 7. Jelen vannak: Matuszka Antal polgármester Adamik István, Csóti József László, Fodor János, Kazi Péter alpolgármester, Papp László, Sas Györgyné képviselők (összesen: 7 fő) Meghívottként tanácskozási joggal jelen van: Gárgyán István jegyző Puskás Istvánné OKSZB tagja Veres Zoltánné ügyintéző Zombori Istvánné intézményvezető Liebhaber Gáborné intézményvezető Csótiné Ördög Edit intézményvezető Bálintné Mityók Szilvia szociális központ munkatársa Szondi Sándor Sportcsarnok gondnoka Papp István a Víziközmű Társulat elnöke Helyi civil szervezetek részéről: - Kopasz Szilveszter a Vállalkozók Klubjának vezetője - Borbás István a Sportkör elnöke Köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai határozatképes számban vannak jelen. A megválasztott polgármester és a 6 képviselőből mindenki, összesen 7 fő. Javaslatot teszek az ülés napirendjére. Van-e valakinek más javaslata? Aki elfogadja a napirendre tett javaslatomat, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 1

3 7/2013.(II.14.) Kt határozat Tárgy: Napirend megállapítása H a t á r o z a t Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendes ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről, a testületet érintő eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása 3. Napirendi pont: A Zákányszéki Csatornamű és Víziközmű Társulat beszámolója 4. Napirendi pont: Előterjesztések Gárgyán István jegyző 1./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről, a testületet érintő eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) A két ülés között testületet érintő döntés, intézkedés nem történt. A testületet érintő eseményekről az alábbiakban adok tájékoztatást: Február 1. Február 5. Február 7. Polgármesteri hivatalban évadnyitó rendezvény volt a dolgozók részvételével, beszélgetéssel, vacsorával Egyeztetés a szennyvízberuházás kivitelezésében résztvevő minden érintett részvételével. A kivitelezés mellett az adminisztráció is félelmetes munkával jár. Egyeztetés történt a Molnár Pékség képviselőjével a buszváró hasznosításának esetleges lehetőségéről. A DARFÜ-vel rövidesen felvesszük a kapcsolatot a projekt fenntartási időszakban történő hasznosítás lehetőségeiről és amennyiben lehetséges úgy versenyeztetéssel lehetne dönteni az esetleges üzemeltetésről. 2

4 Február 8. Idősek farsangi bálján volt a sportcsarnokban. Jó hangulatú, jól szervezett rendezvény volt Február 9. A Nőegylet farsangi bálja szintén jó hangulatú rendezvény volt a művelődési házban Február 11. Intézményvezetői megbeszélés zajlott délelőtt a költségvetéssel kapcsolatban Február 11. Egyeztettem Köles Attila mórahalmi rendőrparancsnokkal a visszatérő vendégmunkásokkal kapcsolatos teendőkkel-, rendőri jelenléttel kapcsolatosan Február 11. Bizottsági ülések voltak a polgármesteri hivatalban Február 12. Pályázati megbeszélésen vettem részt megújuló energia hasznosításának lehetőségeiről, szolár park és termálenergia hasznosítással kapcsolatosan Február 12. Bordányban a belső ellenőrzési társulás alakuló ülésén vettem részt Február 12. Egészségheti programegyeztetés volt a védőnői rendelőben Február 12. Mórahalmon a munkaügyi központ közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatóján vettem részt. Február 12. este az egyházközség képviselőivel egyeztetés történt az egyházközség tervezett pályázatával, beruházásával kapcsolatosan. Február 13. Gödöllői, költségvetéssel kapcsolatos kérdésekről szóló önkormányzati fórumon vettem részt, amiről a későbbiekben még szó lesz. Sajnos kevés információt kaptunk kérdéseinkre. Lejárt idejű határozatok végrehajtásáról: a Kis Újsággal kapcsolatos beszámoló, az előterjesztések között kerül ismertetésre. A januári rendkívüli ülésen elfogadott 6/2013.(I.31.) Kt. határozatban szereplő, térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása tárgyú kiírásra benyújtott pályázat önerejével kapcsolatos megállapodás még nem került el hozzánk aláírásra. Aki elfogadja az írásban kiadott és szóbeli előterjesztést, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 8/2013.(II.14.) Kt határozat Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről, a testületet érintő eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. H a t á r o z a t Zákányszék község Önkormányzatának Képviselő-testülete: - tudomásul vette a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről, - elfogadta a testületet érintő eseményekről, és - elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. Határozatról értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Irattár 3

5 2./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) A rendelet-tervezet tárgyalása előtt még egy határozatot kell a testületnek elfogadnia, mégpedig az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megállapításáról. Ezt én nem kívánom kiegészíteni. Az anyagot mindenki megkapta, a bizottsági üléseken tárgyalásra került. Felkérem Veres Zoltánnét ismertesse pár szóban a határozati javaslat lényegét. Veres Zoltánné pénzügyi előadó: A határozati javaslat jogszabályi előíráson alapul. Jelentősége, hogy a tervezett saját bevételeket kell bemutatni, mely dokumentum későbbi hitel felvételhez kapcsolódhat. Jelentősen megszigorodtak a hitelfelvétel szabályai, és az itt megjelölt összegek hitelfelvételi korlátot jelenthetnek a későbbiekben. Kérem a bizottságok elnökeit ismertessék állásfoglalásukat. Papp László, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolta. Sas Györgyné, az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 9/2013.(II.14.) Kt határozat Tárgy: Zákányszék Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megállapítása az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.trv.29. (3) alapján. 1./ Zákányszék Község Önkormányzata a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. (1)bekezdése alapján saját bevételeit a költségvetési évet követő 3 évre az alábbiakban állapítja meg: 4

6 Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év 1.Helyi adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel (orvosi rendelő értékesítése) 3. Bírság, pótlék és díjbevétel Saját bevételek összesen Saját bevételek 50%-a / Zákányszék Község Önkormányzata a Magyarország Stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre az alábbiakban állapítja meg: Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év 1.KEOP-1.2.0/2F/ szennyvízcsatorna kiépítéshez szükséges hitel tőketörlesztése Hitel teljes összege: eft 2. Ó-temető utcai és Lengyel téri park fejlesztése Hitel kamat Fizetési kötelezettség összesen: Határozatról értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Veres Zoltánné pénzügyi előadó 4./ Irattár A költségvetési rendelet-tervezet elkészült a jogszabályi előírások figyelembevételével. Két jelentős változás van az idei évben. Az egyik, hogy a Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát a továbbiakban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működteti január 1-től. A másik lényeges változás a járások kialakítása volt szintén ez év elejétől. Két fő köztisztviselő átadásával járt ez az átalakítás, akik közül az egyik helyben dolgozik továbbra is járási ügysegédként. A megmaradt feladatokat úgy tűnik eléggé nehezen tudjuk ellátni a jelenlegi hivatali létszámmal, annak ellenére, hogy magasabb a finanszírozottnál. Érdekes módon többek között a polgármester és a képviselők javadalmazása sem jelenik meg sehol a finanszírozott tételek között. Az önkormányzat legnagyobb bevételeit az állami támogatás jelenti, mely jelentősen csökkent ebben az évben. A támogatásnál kisebb mértékben csökkent a kötelezően ellátandó feladatok köre és az azokkal kapcsolatos kiadások, mellyel tovább romlott az önkormányzat helyzete. Működési hiányt tervezni nem lehet, működési célú likvid hitel sor nem szerepelhet a rendeletben így erre megoldást kellett találni. Bevételeink jelentős növelésére rövid távon nincs esély, kiadásaink jelentős csökkentése rövid távon csak komoly települési életminőség romlás 5

7 mellett lenne lehetséges. A rendelettervezet kiküldésekor még nem volt tisztázott, hogy a költségvetés hiányát melyik költségvetési soron kell feltüntetni. A MÖSZ Gödőllői tanácskozásán 500 polgármester vett részt, mindannyian hasonló kérdésre várták a választ a meghívott minisztériumok képviselőitől. Sajnos kielégítő választ nem kaptak, azonban áthidaló megoldásként törvényes lehetőség van a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összege soron feltüntetni a hiányzó az összeget. Az előterjesztett anyag javított változatában a hiány a likvid hitel felvételének megjelölése helyett a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összege soron szerepel. A kiküldött tervezethez képest további két pontosítás történt a rendeletben: a mezőőri feladat ellátása kötelezően ellátandó feladatként szerepel, a bölcsődei ellátás pedig nem kötelező feladatként. A költségvetési források igénybevehetősége miatt javasolja a rendelet megalkotását. A költségvetési rendelet módosítására év közben, új információk ismeretében lesz még lehetőség. Ezen túl intézkedési terv készült, amit ezután tárgyal a testület, melyben bizonyos összegek zárolását tervezzük. Az előterjesztés a bizottsági üléseken elég részletesen ismertetésre, tárgyalásra került. Mindkét bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, kérem ismertessék állásfoglalásaikat. Papp László, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta és továbbtárgyalásra javasolta. Sas Györgyné, az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolta. Kazi Péter alpolgármester: Ha van egy átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletünk, akkor miért kell most a költségvetést elfogadnunk? Gárgyán István jegyző: Ezt írja elő az Államháztartási törvény. Határidőt szab, mely rövidesen lejár. Veres Zoltánné: Ha nincs költségvetési rendeletünk a megadott határidőig, akkor felfüggesztik az állami támogatások folyósítását. Kazi Péter alpolgármester: A költségvetésben nem lehet hiányt tervezni. A javasolt: helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összege sor valóban tervezhető a költségvetésben? Veres Zoltánné: Működési célú hitelt nem tervezhetünk, az említett kiegészítő támogatást igen. Azért ilyen nehéz a helyzet, mert igazából a kiadásokat kellene csökkenteni, az lenne a cél, csak az önkormányzati törvényben felsorolt kötelező feladatok ellátása jelenti a kiadások zömét. Alig van nem kötelezően ellátandó feladat. A rendelet nem elfogadása esetén az állami támogatások folyósítása is szüneteltetésre kerül. 6

8 Gárgyán István jegyző: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ettől az évtől egy új finanszírozási rendszerre áll át az ország, illetve állnak át az önkormányzatok. Központilag is ezután érkeznek vissza az információk, a felmerülő problémák, melyek alapján korrigálhatják a rendszer hibáit. Alaposan körbejártuk a problémát, fórumokra-, értekezletekre jártunk, hogy mit hogyan lehetne tervezni. Ötletek merültek fel, hogy irreális bevételeket kellene tervezni, de attól még nem lesz tényleges, valós bevételünk. A korábbi években működési célú hitel felvétel sort terveztünk, majd Önhiki tervezésével lehetett kompenzálni, de erre most nincs lehetőség, helyette az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezhető a rendeletben. Erre a sorra történő tervezés visszajelzésként szolgálhat a Kincstáron keresztül a döntéshozók felé. Információ a probléma létezéséről. Ha mindenki eltakarná, akkor központilag se értesülnének erről. Ez az előterjesztés egy tervezet illetve előirányzat, valahonnan el kell indulni. Mindenképp azt javaslom, ha vannak is viták a jelenlegi tervezettel kapcsolatosan, hogy ezzel induljunk el és a Polgármester Úr által is említett módon később igazodjunk a lehetőségekhez. Aki a fentiekben elhangzottak alapján a költségvetési rendelet-tervezetben foglaltakkal egyet ért, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbiak szerint rendelkezett: 2/2013.(II.18.) Ör. rendelet az önkormányzat és szervei évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A költségvetéshez kapcsolódó, most tárgyalásra kerülő intézkedési terv bizonyos kiadási előirányzatok zárolására vonatkozik. A táblázatok tartalmazzák a terv pénzügyi adatait. A dologi előirányzatok zárolására két változat készült, mely szerint 5, illetve 10 %-os zárolását rendeli el a képviselő testület. Az egyik esetben 3,9 millió, a másik esetben 7,9 millió forint kerülne zárolásra. Kazi Péter alpolgármester: Javaslom a dologi kiadások 10%-os zárolásának elfogadását, mert ez is kicsivel több csak mint 1 havi összeg. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A pénzügyi bizottság tárgyalta a tervet, kérem ismertessék állásfoglalásukat. Papp László, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta és a dologi előirányzatok 10%-os zárolásával elfogadásra javasolta. 7

9 Aki a határozati javaslatban foglaltakkal, valamint a javaslat 3-as pontjában a b) verzió elfogadásával egyetért az kérem ezt kézfelnyújtással jelezze! A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 10/2013.(II.14.) Kt határozat Tárgy: Intézkedési terv Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2/2013.(II.18.) Ör. költségvetési rendeletének végrehajtásához H a t á r o z a t 1. / A felhalmozási kiadási előirányzatok zárolása, összesen eft összegben, intézményenként az alábbiak szerint: 1. Polgármesteri Hivatalnál: 500 eft 2. Önkormányzatnál: eft 3. Óvodánál: eft 4. Művelődési Ház és Könyvtárnál 870 eft A tételes kimutatást intézményenként és jogcímenként az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2./ Javaslom még az Önkormányzatnál a Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton lévő eft előirányzatból eft zárolását. Ezen a feladaton az 5 db bérlakás, és a rendőri szolgálati lakás tervezett kiadásai szerepelnek. A zárolás után megmaradna eft előirányzat a nem halasztható karbantartási munkálatok finanszírozására. 3./ Ezeken kívül javaslom minden intézményre vonatkozóan az eredeti dologi előirányzatok 10%-os zárolását. Az eredeti dologi előirányzat (a Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton lévő eft kivételével ) önkormányzati szinten eft, melynek a 10 %-a eft, intézményenként a következő: Intézmény Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat 10%-a 1. Önkormányzat eft eft 2. Polgármesteri Hivatal eft eft 3. Óvoda eft eft 4. Művelődési Ház eft 544 eft Önkormányzat összesen eft eft 4./ Az előirányzatok zárolásának feloldásáról a Képviselő-testület döntése szükséges. Határozatról értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Intézményvezetők 4./ Veres Zoltánné pénzügyi előadó 5./ Irattár 8

10 Az ülésre megérkezett Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Mórahalom város polgármestere. Köszöntöm Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő urat, aki jelezte, hogy napirenden kívül röviden tájékoztatni szeretné a Képviselő-testületet egy mórahalmi kezdeményezésről. Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Rendészettel kapcsolatban egyeztettem különböző hatóságok képviselőivel és erről szeretném röviden tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet. Korábban Mórahalom mellett Zákányszék volt az a település, amely kifejezte szándékát rendészet kialakítására, legfőképp a külföldi vendégmunkásokkal kapcsolatos problémák megelőzése, kezelése érdekében. Mórahalmon jelenleg zajlik a részletek kidolgozása. Ezt eljuttatjuk a képviselő-testület részére a későbbiekben és kérjük hozzanak majd határozatot a kérdésben. Köszönöm a lehetőséget. Várjuk a mórahalmi előterjesztést, melyet a beérkezést követően tárgyalni fog a testület. A hallgatóság részéről felvetődött néhány kérdés, amely nem a testületi ülés témájához kapcsolódott. Válasz után Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Mórahalom város polgármestere távozott az ülésről. 3./ Napirendi pont tárgya: Zákányszéki Csatornamű és Víziközmű Társulat beszámolója (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) A Társulat képviseletében jelenlévő Papp István úr kívánja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést? Papp István: Köszöntöm a képviselő-testületet. A kiküldött anyagban a 2012-es év december 31-ig történt eseményeket rögzítettük. Jelenleg kérdéses, hogy a most belépni szándékozók, tudnak-e, és ha igen milyen formában tudnak csatlakozni a beruházáshoz. Közelmúltban egyeztettünk erről Polgármester Úrral. A kiküldött anyaggal kapcsolatosan, amennyiben kérdés merül fel szívesen válaszolok. Annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy cél a minél nagyobb arányban történő lefedettség kiépítése, mert új szennyvízberuházás megvalósítására, bővítésre rövid rávon előre láthatólag nem lesz ismét lehetőség. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy pályázaton kívüli bekötés is lehetséges, viszont igazolni kell ennek finanszírozási módját és bemutatni a kapcsolódó dokumentációt ellenőrzés esetén. Ez egy értéknövelő beruházás az ingatlanok szempontjából, mely tehát közös érdek. A beruházás ideje alatt a víziközmű társulás a döntéshozó az utólagos rákötésekkel kapcsolatosan. A beruházás befejezése után a társulás 9

11 megszűnik és a jogok, kötelezettségek, valamint a kapcsolódó tulajdon az önkormányzatra száll ezért ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell már most is. A beszámolót tárgyalta a pénzügyi bizottság, kérem ismertessék állásfoglalásukat. Papp László képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és módosítási indítvány nélkül elfogadásra javasolta. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Aki a beszámolót elfogadja, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 11/2013.(II.14.) Kt határozat Tárgy: Beszámoló a Zákányszék Csatornamű Beruházó Vízi-közmű Társulat ig végzett tevékenységéről H a t á r o z a t Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Zákányszék Csatornamű Beruházó Vízi-közmű Társulat ig végzett tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta. Határozatról értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Papp István a Társulat Elnöke 4./ Irattár 4./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztések 4.1 Zákányszéki Sportpálya felújításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Felkérem Borbás István elnök Urat, hogy ismertesse a részleteket. Borbás István sportkör elnök: Tisztelt Képviselő-testület. A tavalyi évben kezdtünk a szerbiai Temerinnel közösen egy IPA pályázatba. A szerződést március elején tervezzük aláírni. A Zákányszék Községi Sportkör részéről ez egy 12 millió forintos beruházást, programsorozatot tesz lehetővé. Többek között tárgyi eszköz beszerzés, valamint a két pályázó település között gyerekek, felnőttek edzőtáboroztatása, versenyeztetése, kulturális- és sporteseményeken való részvétele 10

12 biztosítható. Az eszközbeszerzésben, beruházásban a futballpálya korszerűsítése is lehetséges. A villanyvilágítás kiépítésének első lépcsője megvalósítható ebből a pályázatból, melyhez kérem a Képviselő-testület, mint a terület tulajdonosának hozzájárulását. Erre a célra nagyjából Ft-ot lehetne fordítani. Ebből csak az első lépést lehet majd megtenni. A tárgyi eszköz beszerzésből locsolódobok, fűnyíró, kapufák, labdafogó hálók, kerítés, padok cseréje is lehetővé válik. Aki az előterjesztésben elhangzottakat elfogadja, támogatja az kérem szavazzon. A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 12/2013.(II.14. )Kt. határozat Tárgy: Sportpályán történő beruházással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás H a t á r o z a t Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a tárgyi előterjesztést és hozzájárul a Zákányszék Község Önkormányzatának tulajdonában álló Zákányszék, 269/17 HRSZ-ú területen történő, Zákányszék Községi Sportkör Temerini KSK Sportklubbal közösen benyújtott HUSRB /1203/222/161 számú pályázatában szereplő fejlesztések megvalósításához, melyhez önerőt nem biztosít. Felelős: Matuszka Antal polgármester Határidő: azonnal, a képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. Határozatról értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Borbás István sportkör elnök 4./ Irattár Kazi Péter alpolgármester egyéb elfoglaltságai miatt távozott az ülésről. A testület határozatképes továbbra is, jelen van a polgármester és 5 képviselő, azaz összesen 6 fő. 4.2 Tájékoztató a Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény Konyhának működéséről (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Az anyagot megkapta mindenki. Szeretnék egy összefoglalót kérni az intézmény képviselőitől. Átadom a szót az intézményvezetőnek. 11

13 Csótiné Ördög Edit intézményvezető: A konyháról összeállítottunk egy költségvetési beszámolót. Próbáltuk táblázatos, érthető formában rögzíteni az adatokat. Elég sokrétű a kimutatás. Mielőtt elindult a konyha üzemeltetése, Zákányszéken nagyjából 35 fő szociális étkező volt átlagosan, most fő között mozog a szociális étkezők száma a településen. A vendégétkezők számát korlátozzák az 5 éves pályázati fenntartási kötelezettség szigorú előírásai. Ezekkel kapcsolatosan még tisztázásra vár néhány kérdés, melyet feltettünk írásban az irányító hatóságnak. Igyekszünk az adott korlátok között minél hatékonyabban működni. Úgy gondolom kaptunk egy olyan beszámolót, ami alapos és az elmúlt pár hónapot elemzi. Várjuk az irányító hatóság válaszát a fenntartási időszakra vonatkozó lehetőségekkel kapcsolatosan. Az előterjesztésben található táblázatokat mindannyian megismerhettük. Aki a tájékoztatást, elfogadja, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 13/2013.(II.14. )Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény Konyhának működéséről H a t á r o z a t Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény Konyhának augusztus 1. és január 31. közötti időszakban történt működéséről szóló tájékoztatót, és azt elfogadta. Határozatról értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Csótiné Ördög Edit - intézményvezető 4./ Irattár 4.3 Zákányszéki Sportcsarnok évi munkaterve (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) A sportcsarnok munkatervével kapcsolatosan megkérdem Szondi Sándort a csarnok gondnokát kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? Szondi Sándor gondnok: Hasonló formátumban készült, mint az előző évi munkaterv. A bevételi részt nem lehet pontosan előre tervezni. Az Általános Iskolától és a Szeged 2011-től várható bevételt beterveztem. Az erdei pihenővel és az ifjúsági klubbal kapcsolatosan felmerült, hogy lehetne a 12

14 meghatározott használati díjakon emelni. A labdafogó háló az egyik oldalon cserélve lett. Szükséges lenne a másik oldalon is. A parketta javító lakkozása is esedékessé vált, valamint a radiátorok cseréje és szellőző rendszer kiépítése, valamint nyílászáró csere is célszerű lenne. A csarnok munkatervét tárgyalta mindkét bizottság, kérem ismertessék véleményüket. Papp László képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Személyes kiegészítést kért Szondi Sándortól a bizottság, ami most megtörtént. A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót. Sas Györgyné képviselő, az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a beszámolót, elfogadta és elfogadásra javasolja. A bizottsági üléseken is felmerült egy-két előre mutató dolog a csarnok működésével kapcsolatosan. A munkaterv megfelelő, a tényeket összefoglalja, azonban a hatékonyság növelése a cél rövidtávon is. A Sportcsarnok nagyon nagy részben részt vesz rendezvények lebonyolításában, ahogyan a Művelődési Ház is. Valamilyen módon integrálni kellene ezt a feladatot. Felmerült küldő vállalkozó bevonása is sportrendezvények szervezésével kapcsolatosan. A későbbiekben kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel. Szondi Sándor gondnok: A lehetőség eddig is adott volt vállalkozások számára rendezvény szervezésre, de valamilyen oknál fogva nem történt ilyen kezdeményezés, jelentkezés. Alkalmas szálláshelyünk sajnos nincs ez is problémát okoz több napos rendezvény esetén. Alaposabb marketingre lenne szükség és talán házon belül, külső segítség, vállalkozó bevonása nélkül is sikerülhet a hatékonyság növelése, akár a helyi média bevonásával. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Aki a munkatervet elfogadja az kérem szavazzon. A Képviselő-testület az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 14/2013.(II.14. )Kt. határozat Tárgy: Zákányszéki Sportcsarnok évi munkaterve H a t á r o z a t Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Zákányszéki Sportcsarnok évi munkatervét, és azt elfogadta. 13

15 Határozatról értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Szondi Sándor gondnok 4./ Irattár 4.4 Közművelődési munkaterv évre (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni, az Intézményvezető Asszony a családjában történt haláleset miatt nem tudott megjelenni. A Művelődési Ház működésében egység megteremtése lenne a cél. A programokkal kapcsolatos fejlődés tapasztalható volt az elmúlt időszakban. Az állami támogatás összege sajnos jóval alacsonyabb a feladat ellátásához szükséges mértéknél. Az előterjesztést tárgyalta az oktatási bizottság, kérem ismertessék véleményüket. Sas Györgyné képviselő, az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Aki a Művelődési Ház és Könyvtár szavazzon. közművelődési munkatervét elfogadja, az kérem A Képviselő-testület az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 15/2013.(II.14. )Kt. határozat Tárgy: Közművelődési munkaterv évre H a t á r o z a t Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a évre vonatkozó Közművelődési munkatervet, és azt elfogadta. Határozatról értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Zombori Istvánné intézményvezető 4./ Irattár 14

16 4.5 Zákányszéki Otthonokért Egyesület évi beszámolója, évre vonatkozó tervezete és támogatása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. A beszámolót tárgyalta a mindkét bizottság. Kérem ismertessék véleményüket. Papp László képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta a beszámolót és elfogadásra javasolja a testületnek. Sas Györgyné képviselő, az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a beszámolót, elfogadta és elfogadásra javasolja a támogatási összeget is. Aki az előterjesztést, az előzőekben elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 16/2013.(II.14. )Kt. határozat Tárgy: Zákányszéki Otthonokért Egyesület évi beszámolója, évre vonatkozó tervezete és támogatása H a t á r o z a t 1. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, a Zákányszéki Otthonokért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) évi tevékenységéről és a évi tervezetről szóló beszámolóját elfogadta. 2. A Képviselő-testület döntése alapján az Egyesület a 2013-as évben ,- Ft önkormányzati támogatásban részesül, melyet a település médiumainak kiadására, üzemeltetésére használhat fel az előterjesztés mellékletét képező támogatói megállapodásban rögzített feltételek szerint. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza Matuszka Antal polgármestert, hogy az Egyesülettel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal támogatói megállapodást kössön, és azt aláírja. Felelős: Matuszka Antal polgármester Határidő: azonnal, a képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. 15

17 Határozatról értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Zákányszéki Otthonokért Egyesület 4./ Veres Zoltánné pénzügyi főelőadó 5./ Irattár 4.6 pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátásokról, térítési díjakról szóló 17/2011. (XI.25.) Ör. rendelete módosításáról (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) A rendelet néhány pontját szükséges módosítani. Ismertette az előterjesztést. Az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kérem ismertessék véleményüket. Papp László képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta a rendelet tervezetet és elfogadásra javasolja a testületnek. Sas Györgyné képviselő, az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Aki a rendeletben foglaltakkal egyet ért, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, módosító indítvány nélkül, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint rendelkezett: 3/2013.(II.18.) Ör. rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátásokról, térítési díjakról szóló 17/2011. (XI.25.) Ör. rendelete módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 4.7 a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet megalkotásáról (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az új rendelet megalkotásával. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem ismertessék véleményüket. 16

18 Papp László képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta a rendelet tervezetet és elfogadásra javasolja a testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Aki a rendeletben foglaltakkal egyet ért, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, módosító indítvány nélkül, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint rendelkezett: 4/2013.(II.18.) Ör. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 4.8 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Szintén törvényi kötelezettség. Nem kívánom még egyszer ismertetni. A pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem ismertessék véleményüket. Papp László képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta a rendelet tervezetet és elfogadásra javasolja a testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Aki a rendeletben foglaltakkal egyet ért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, módosító indítvány nélkül, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint rendelkezett: 5/2013.(II.18.) Ör. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 17

19 4.9 Zákányszék Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Ez is törvényi kötelezettség. Leírja a vagyon hasznosításának formáját. A tervet pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem ismertessék véleményüket. Papp László képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, elfogadta a rendelet tervezetet és elfogadásra javasolja a testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Aki a rendeletben foglaltakkal egyet ért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, módosító indítvány nélkül, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint rendelkezett: 17/2013.(II.14. )Kt. határozat Tárgy: Zákányszék Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása H a t á r o z a t 1.) Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zákányszék Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadta el: Középtávú vagyongazdálkodási terv: a.) Az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. b.) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c.) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. d.) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 18

20 A hasznosítás formái: 1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 2. használatba adása, bérbeadása 3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 1. Vagyon értékesítése A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 2. Bérlet útján történő hasznosítás A lakás és nem lakás célú helyisége, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében teheti meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. 3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyezteti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. e.) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások. f.) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges. Hosszútávú vagyongazdálkodási terv: a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elve érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. c) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. Határidő: folyamatos Felelős: Matuszka Antal polgármester Erről értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Veres Zoltánné pénzügyi előadó 4./ Irattár 19

21 4.10 az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerinti együttműködési megállapodás (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Javaslom, hogy a kérdés tárgyalását halasszuk későbbi időpontra, amikor már több információval rendelkezünk a mórahalmi rendészettel kapcsolatos kezdeményezés részleteiről is. Aki egyet ért a kérdés tárgyalásának elnapolásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalásának elnapolását 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint határozott: 18/2013.(II.14. )Kt. határozat Tárgy: az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerinti együttműködési megállapodás levétele napirendről H a t á r o z a t Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztés tárgyalását levette a napirendről, azt későbbi időpontra halasztotta. Erről értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Irattár Mivel a továbbiakban személyeket érintő kérdésben fog a Képviselő-testület dönteni, zárt ülést rendelek el. Megköszönte a megjelenést és a nyilvános testületi ülést bezárta. K.m.f. Matuszka Antal polgármester Gárgyán István jegyző 20

22 T A R T A L O M J E G Y Z É K Hat. száma: Tárgya: oldal: 7/2013.(II.14.) Napirend megállapítása 2 8/2013.(II.14.) Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről, a testületet érintő eseményekről és a lejárt idejű 3 határozatok végrehajtásáról 9/2013.(II.14.) Zákányszék Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeinek a költségvetési 4 évet követő 3 évre várható összegének megállapítása az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.trv.29. (3) alapján 10/2013.(II.14.) Intézkedési terv Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2/2013.(II.18.) Ör. költségvetési rendeletének végrehajtásához 8 11/2013.(II.14.) Beszámoló a Zákányszéki Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat ig végzett tevékenységéről 10 12/2013.(II.14.) Sportpálya felújításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 11 13/2013.(II.14.) Tájékoztató a Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény Konyhának működéséről 12 14/2013.(II.14.) Zákányszéki Sportcsarnok évi munkaterve 13 15/2013.(II.14.) Közművelődési munkaterv évre 14 16/2013.(II.14.) 17/2013.(II.14.) Zákányszéki Otthonokért Egyesület évi beszámolója, évre vonatkozó tervezete és támogatása 15 Zákányszék Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 18 18/2013.(II.14.) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 20 biztosító módosításáról szóló törvény szerinti együttműködési megállapodás levétele napirendről 21

23 Rendeletek 2/2013.(II.18.) Ör. rendelet az önkormányzat és szervei évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi 7 vitelének szabályairól 3/2013.(II.18.) Ör. rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátásokról, térítési 16 díjakról szóló 17/2011. (XI.25.) Ör. rendelete módosításáról 4/2013.(II.18.) Ör. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 17 5/2013.(II.18.) Ör. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 17 22

24 J e g y z ő k ö n y v i kivonat Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február hó 14. napján megtartott zárt üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme Zákányszék, Lengyel tér 7. A Zárt ülésen hozott döntések kivonatai: 23

25 K I V O N A T Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete év február hó 14. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. sz. határozat Tárgy: Zákányszék, Kossuth u. 56. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása H a t á r o z a t Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zákányszék, Kossuth u. 56. szám alatti önkormányzati bérlakást határozott időre február 15-től 2014.február 14-igbérbe adja Battancs Tibor Zákányszék, Kossuth u. 56. szám alatti lakos részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. Határidő: február 15. Felelős: Matuszka Antal polgármester Erről értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Veres Zoltánné pénzügyi főelőadó 4./ Battancs Tibor bérlő 5./ Irattár K.m.f. Matuszka Antal sk Polgármester Gárgyán István sk. jegyző Kivonat hiteles: 24

26 K I V O N A T Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete év február hó 14. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből. 20/2013.(II.14.) Kt. sz. határozat Tárgy: Zákányszék, Kossuth u. 62. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása H a t á r o z a t Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zákányszék, Kossuth u. 62. szám alatti önkormányzati bérlakást határozott időre február 15-től február 14-ig bérbe adja Börcsökné Matovics Anikó Kossuth u. 62. szám alatti lakos részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. Határidő: február 15. Felelős: Matuszka Antal polgármester Erről értesítést kap: 1./ Matuszka Antal polgármester 2./ Gárgyán István jegyző 3./ Veres Zoltánné pénzügyi főelőadó 4./ Börcsökné Matovics Anikó bérlő 5./ Irattár K.m.f. Matuszka Antal sk Polgármester Gárgyán István sk. jegyző Kivonat hiteles: 25

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-16 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 23. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 23. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 23. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-i rendes ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben