JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének én megtartott testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről."

Átírás

1 Szám:600/7/ JEGYZŐKÖNYV Készült én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dienes Gábor alpolgármester Kókai Dávid képviselő Lisziné Hunyadi Hajnalka képviselő Szabó Dávid képviselő Szabó József képviselő jegyzői jogkörben helyettesít: Elek Katalin ig. irodavezető Dr. Zamody János - Gazdasági Bizottsági (külső) tag Meghívottak: Szabó Zoltán - Örs parancsnok Faragó Dávid - Örs parancsnok helyettes Bali Imre - törzszászlós Vásári Dénes Körzeti megbízott Szilukács Krisztián - Körzeti megbízott 1

2 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, illetve az Ercsi Rendőrőrs és a polgárőrség képviseletében megjelent vendégeinket. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 5 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Ifj.Cseprekál István képviselő társam előzetesen jelezte, hogy mai testületi ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv vezetőnek felkérem Molnár Nóra kolléganőmet, jegyzőkönyv hitelesítőknek Lisziné Hunyadi Hajnalka képviselőtársamat, valamint Dienes Gábor alpolgármester urat kérném fel. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Lisziné Hunyadi Hajnalka képviselő: Igen. Dienes Gábor alpolgármester: Igen. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hitelesítők személyét elfogadta. A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítők személyét az alábbiak szerint elfogadta. 59/2015. (IV.29.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Lisziné Hunyadi Hajnalka képviselő valamint Dienes Gábor alpolgármester. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A mai testületi ülés előterjesztéseit, illetve a hozzájuk tartozó mellékleteket képviselőtársaim e- mailben megkapták. A meghívón szereplő napirendeket az alábbiak szerint javasolnám módosítani. 1.) A Rendőrség évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, 2.) Zárszámadási rendelet elfogadása, 3.) Javaslat KEHOP azonosító számú konstrukcióban támogatási kérelem benyújtását célzó konzorciumi megállapodás megkötésére, 4.) Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása, 5.) Védőnői pályázat megtárgyalása, 2

3 6.) Rendszergazda szerződés, 7.) Felsőszentiváni ingatlannal kapcsolatos megállapodás elfogadása, 8.) Árajánlat megtárgyalása a könyvár bútorzatával kapcsolatban, 9.) Mayer Nikolett kérelme, 10.) Döntés meghatalmazásról (A Keresztúrok diáktalálkozójára) 11.) KNTSZ diáktalálkozó buszköltsége, 12.) Gépjármű beszerzés 13.) Támogatási kérelmek Őszirózsa támogatási kérelme, Népkör támogatási kérelme, 14.) Góman Jolán lakhatási támogatás ügye Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben. Kérem, aki az elhangzott módosításokkal a napirendi pontokat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 60/2015. (IV.29.) számú határozata A napirendre tett javaslat elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a testületi ülés javasolt napirendi pontjainak tárgyalását elfogadja az alábbiak szerint: 1.) A Rendőrség évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, 2.) Zárszámadási rendelet elfogadása, 3.) Javaslat KEHOP azonosító számú konstrukcióban támogatási kérelem benyújtását célzó konzorciumi megállapodás megkötésére, 4.) Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása, 5.) Védőnői pályázat megtárgyalása, 6.) Rendszergazda szerződés, 7.) Felsőszentiváni ingatlannal kapcsolatos megállapodás elfogadása, 8.) Árajánlat megtárgyalása a könyvár bútorzatával kapcsolatban, 9.) Mayer Nikolett kérelme, 10.) Döntés meghatalmazásról (A Keresztúrok diáktalálkozójára) 11.) KNTSZ diáktalálkozó buszköltsége, 12.) Gépjármű beszerzés 13.) Támogatási kérelmek 3

4 Őszirózsa támogatási kérelme, Népkör támogatási kérelme, 14.) Góman Jolán lakhatási támogatás ügye 1. A Rendőrség évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönettel átadnám a szót a rendőr ezredes úrnak. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Köszönjük szépen a meghívást és a kedves szavakat. A rendőrség életében nagyon fontos dolog, hogy beszámoljon az előző évi munkájáról. Jól tudom, hogy ennek elfogadása képviselő-testületi hatáskörbe tartozik, a bizottság csak véleményezi? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Így van. A Gazdasági Bizottság véleményezi, a képviselő-testület pedig elfogadja. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Rendben, köszönöm. Az előzetesen kiküldött beszámolót megkapták, ismerik annak tartalmát? Dr. Szetnes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, én és képviselő társaim egyaránt megkaptuk és átnéztük az anyagot. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Pár dologgal szeretném ezt kiegészíteni. Bizonyára megfigyelték, hogy az utóbbi 5 év legkevesebb regisztrált bűncselekményét élhettük meg tavaly. Bízunk benne, hogy ez a lakosság körében pozitívabb biztonságérzetet eredményezett. Sajnos hozzám nem igazán jutnak el a visszajelzések, vélemények. Ezért is szeretnék szorgalmazni egy nyílt testületi ülésen megtartott lakossági fórumot, ahol az egyik napirendi pont a település közbiztonsága lehetne. Itt személyesen tudnánk kérdésekre válaszolni. Korábban volt ilyenre példa és nagyon jó tapasztalataink voltak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, volt pár éve egy közbiztonsági konferencia. A másik olyan fórum, ahol Önök és a lakosok is egyaránt jelen vannak, a közmeghallgatás. Én azt gondolom, ha akad szabad kapacitásuk, meghirdethetünk egy ilyet. Szerintem lenne erre igény, azonban véleményem szerint erre egy külön időpontot kellene kijelölni, nem feltétlenül kellene bármilyen napirenddel összekeverni. Egyeztessünk még ez ügyben és szervezünk egyet. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Egy olyan koraesti időpontot válasszunk, amikor a legtöbben el tudnak jönni. Az sem feltétlenül baj, ha hétvégére tesszük. Ahogy Önöknek és a lakosságnak megfelel, csak előtte kéthárom héttel tudnunk kell a pontos időpontot. Visszatérve a tárgyhoz, folytatnám 4

5 a beszámolót a lopások és betörések statisztikájával. Az elmúlt 5 évben második legjobb adatot értük el, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma soha nem volt még ilyen kevés. Amiben viszont előrelépés szükséges, az a lakásbetörések. Ezek nagy része az üresen álló, vagy felújítás alatt álló lakásokban történik. Itt szeretném megemlíteni a változásokat, amik a bíróságok illetékességi területén zajlanak. Ez annyit jelent, hogy a járásokon belüli települések egy bírósághoz fognak tartozni. Eddig a martonvásári járásból Ráckeresztúr és Ercsi a Dunaújvárosi Járásbírósághoz tartoztak, a másik 5 település pedig a Székesfehérvárihoz. Július 1-jétől ez megváltozik, a járás összes települése a Székesfehérvári Járásbírósághoz fog tartozni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bocsánat, én egyelőre hivatalosan nem értesültem erről. Martonvásár erős lobbi tevékenységet folytat az ügyben, hogy saját rendőrkapitánysága legyen. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Az ügyészségről és a nyomozóhatóságról még nem beszéltem. Ennek kapcsán a napokban tárgyalja a Kormány a rendőrkapitányságok illetékességének változását. Erről is van már egy tervezet, ami úgy szól, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs július 1-jétől a Gárdonyi Rendőr Kapitánysághoz tartozna. Ezáltal elérne egy olyan területi és személyi állományt - kb. 140 fővel -, amely egy komoly átszervezéssel járna, mert új osztályokat kellene létrehozni. Ebben az ügyben a mai napig tárgyalások folynak. Ott tartunk, hogy nekünk erre nagyon komolyan fel kell készülni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ezek szerint az információáramlás nem tökéletes, nehéz úgy felkészülni bármire, hogy a politikai szándék még nem nyilvánvaló. Abban az esetben, ha mi átkerülünk, szolgálati időben az összes rendőr Gárdonyban lesz. Sem Válban, sem Martonvásáron nem fogjuk őket látni. Ez nagyon nagy problémát jelent a számukra. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Így van. Ez a változás természetesen komolyabb kapitányságokat is érint. Én úgy látom, hogy ez egy eldöntött dolog. Hozzátartozik, hogy Ercsi polgármestere levélben tiltakozott ez ellen a belügyminiszternél. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, hiszen Dunaújvárosból az Ercsi Rendőrős komoly segítséget kap. Ha minket áttesznek, kíváncsiak vagyunk, milyen segítséget kapnánk. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: A készenléti rendőrség segítsége továbbra is megmaradna. Jelenleg két készenléti rendőr van minden nap, ők továbbra is járnának, és az Ercsi Rendőrőrs területén erősítenék meg a 5

6 közbiztonságot. Vizsgálják azt, hogy hogyan tudják a Gárdonyi Rendőrkapitányságot átalakítani, hogy legalább olyan segítséget tudjon adni, mint a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. Tudomásom van a Miniszterelnök Úrnak írt kérelmükről, egy Martonvásári Rendőrkapitányság létesítésével kapcsolatban, ehhez kapcsolódóan már megküldtem számukra az adatszolgáltatást. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ezt a bizonyos kérvényt én is aláírtam. Én megértek mindent, de úgy érzem, hogy Dunaújváros hasonló problémákkal küzd, mint mi, még Gárdony nem. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Arról tudom biztosítani Önöket, hogy a rendőrőrs továbbra is a maximumot próbálja nyújtani Ráckeresztúron. Még nagyon röviden szeretnék szólni a térfigyelő kamera pályázatról. Amint megvalósul, remélhetőleg egy megfelelő szellemi tőkét tudunk adni hozzá. Azt előre bocsájtanám, hogy ne várjanak robbanásszerű eredményeket, ez majd hosszú távon lesz igazán érzékelhető. Egy-egy megállapodás szükséges lesz majd a rendőrség és az önkormányzat között, a polgárőrség és az önkormányzat között, illetve egy háromoldalú szerződés. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, a kivitelezés utáni megállapodás már a könnyebbik része lesz. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Örülök, hogy a Polgárőrség is jelen van a testületi ülésen. Szeretném megköszönni a sok segítséget, amit a tavalyi évben tőlük kaptuk. Ezúttal szeretném Önöket megkérni, hogy továbbra is támogassák őket. Több helyre is pályáztak, remélhetőleg sikeresen. A rossz állapotban lévő gépjárművekre idén mindenképpen megoldást kell találni. A 19 megyés programról már korábban is volt szó. Ebből jut a ráckeresztúri körzeti megbízottak túlórájára, hogy minél többet szolgálatban lehessenek, ez a dolog július 31-ig még folyamatban van, azonban a továbbiak megoldását még nem találtuk meg. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Arról beszéltünk, hogy az önkormányzat szeretne segítséget nyújtani, ha úgy alakul a jogszabályi háttér. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Köszönjük szépen. Már Önök is tudják, hogy a tavalyi évben átalakítottuk a szolgálati formánkat. Februárban érkezett hozzánk Bali Imre törzszászlós, aki nagyon sok új dolgot hozott be, amivel felfrissítette és felpörgette a rendőrség tevékenységét. Az iskolákban sokkal erőteljesebben vagyunk jelen, illetve a különböző bűnmegelőzési és baleset megelőzési előadások is gyakoribbak. Idén itt is szeretnénk a tavaly Ercsiben megvalósult előadássorozathoz hasonlót megvalósítani filmvetítéssel, különböző interaktív előadásokkal, kutyás bemutatókkal. Tervben van az is, 6

7 hogy a jövő évi tanév vége felé a 8. osztályos gyerekeket börtönlátogatásra vinnénk. Mindezek mellett az időskorú polgártársainkat is az előtérbe helyeztük. Tartottunk már bűnmegelőzési előadást, melyet a jövőben is kívánunk folytatni. Lényegében ennyivel szerettem volna kiegészíteni a beszámolót. A felmerülő kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat szívesen várom. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérdezem valamennyi képviselő társamat, hogy egyéb kérdésük, észrevételük van-e a beszámolóval kapcsolatban? Dienes Gábor alpolgármester: Nekem lenne egy kérdésem. Egyre gyakrabban látható a háromlábú traffipax. Milyen szabálysértési eredmények mutathatók ki a faluban? Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Sajnos erről nem tudok tájékoztatni, mert ezzel nem mi dolgozunk. Nem lenne célszerű, ha a helyi körzeti megbízottak végeznék ezt a munkát. Volt egy komoly szemléletváltás a rendőrségnél, miszerint a hangsúlyt nem a bírságok kiosztására kell fektetni, hanem a bűncselekmények megelőzésére. Visszatérve az átszervezésre, amint tudok bármi konkrét információt, azonnal beszámolok róla. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Most a Polgárőrség tagjaihoz fordulok, van esetleg valami hozzáfűzni valójuk a beszámolóhoz? Novozánszki Csaba polgárőrség: Egy dolgot tudnék én is kiemelni, hogy mióta Bali Imre törzszászlós úr megjelent, pozitív változások figyelhetők meg. Többek között már elindult az idősebb lakosság részére egy bűnmegelőzési fórum. Az érdeklődés még nem túl nagy, de véleményem szerint nem ártana kiegészíteni ezt a lopások és betörések kivédésére szolgáló tanácsokkal, javaslatokkal. Reméljük, hogy pályázatainkon sikerrel járunk. A támogatásra természetesen idén is számítunk. Sajnos a törvény minket is alapszabály módosításra kötelezett, ami nagy kiadásokat jelentett a számunkra. Járműveink valóban rossz állapotban vannak, nem kevés munkánk van azok felújításával. A lakosság pozitív visszajelzései hozzám egyre többször eljutnak. Örülnek nekünk és kezdenek bizalommal lenni felénk. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Kókai Dávid képviselő: Köszönjük. Még nekem lenne egy kérdésem az idősek számára igénybe vehető jelzőrendszerről. Elek Kati, meg tudnád esetleg nézni majd, hogy ezt hogyan tudnánk belefoglalni a szociális rendeletünkbe? Korábban már volt erről szó, hogy a Perzekútor Kft. kedvezményesen adta volna az órát kb. 1,5-2 millió forintért. Ismét felvehetnénk a kapcsolatot ezzel a céggel és kérhetnénk tőlük árajánlatot. 7

8 Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Elnézést, ezzel kapcsolatban lenne egy javaslatom. Feri bácsi, mint polgárőr egész nap járja a falut, viszont neki nincsen semmi kommunikációs eszköze. Ő esetleg az önkormányzat támogatásából kaphatna egy ilyen készüléket, amivel azonnal riaszthatná a Perzekútort, onnan pedig menne a jelzés a rendőrség, mentők, tűzoltók felé. Ezeknek az óráknak a havi díja 3000 Ft+ áfa, de az önkormányzatnak nem muszáj a teljes költséget vállalni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ez egy nagyon jó ötlet. Ezt milyen típusú segélybe tudnánk belefoglalni? Kókai Dávid képviselő: Kibővíthetnénk esetleg a települési támogatást, hiszen a Ft-os települési plafonba beleférne. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, de arra vigyázzunk, hogy nekünk az összes támogatásra van egy éves keretünk. Kókai Dávid képviselő: Az adótartozás és a Vertikál Zrt-vel kötött szerződés jelentősen csökkenti a támogatásra jogosultak számát. Szerintem érdemes a keret összegünket kimeríteni. Próbáljuk meg. Úgy emlékszem, hogy az eseti segélyezésnél a Humán Bizottságnak van mérlegelési lehetősége. Szabó Zoltán r. ezredes Ercsi Rendőrőrs: Nem értem, miért 50 darabról beszélnek. Ercsi példáját tudnám felhozni, ahol 30 darabot osztottak ki a rászorultaknak. Lehet, hogy elsőnek érdemes lenne megpróbálni csak 20 darabbal. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben, meghirdethetjük és a bizottság majd ezt elbírálja. Amikor mi az orvosoktól kértünk segítséget, hogy szerintük hány rászoruló van, kaptunk egy listát, melyen 50 fő szerepelt. Majd a bizottság kiválasztja közülük a 20 főt, aki első körben kaphat. Szabó Dávid képviselő: Szeretnék még pár szót szólni. Köszönjük szépen a beszámolót. Ezredes urat szeretném megnyugtatni, hiszen egyértelműen látszódik a pozitív változás, hallhatóak a visszajelzések. Ahhoz, hogy ezt a jövőben is megtartsuk, reméljük, hogy a példás együttműködés és a technikai újítások is egyaránt hozzájárulnak. Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 8

9 Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 61/2015. (IV.29.) számú határozata a Rendőrség évi beszámolójáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejér Megyei Rendőr- Főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrsének 2014-ben Ráckeresztúron végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester 2.) Zárszámadási rendelet elfogadása Bizottság a napirendet megtárgyalta és a rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérem, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta. A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 9

10 Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 3.) Javaslat KEHOP azonosító számú konstrukcióban támogatási kérelem benyújtását célzó konzorciumi megállapodás megkötésére Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, valamint annak mellékletét. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 62/2015. (IV.29.) határozata KEHOP azonosító számú konstrukcióban támogatási kérelem benyújtását célzó konzorciumi megállapodás megkötéséről 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ''A Ráckeresztúri agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása'' megnevezésű szennyvízelvezetési és -tisztítási program megvalósítása érdekében jelen határozat 1. melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert az 1.) pont szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a projekttel 10

11 kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadjon és aláírjon. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 4.) Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása, Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a jegyzőkönyv mellékletét képező intézményi beszámoló szakmai részét. Azonban a gazdasági beszámolót nem, mivel, - ahogy azt polgármester asszony is említette a Gazdasági ülésen a tartozásról szóló egyenlegközlő nem elég részletes, annak ellenére sem, hogy levélben kértük az Egészségügyi Kft-t, hogy részletezze ki. Illetve a kirészletezés megtörténte után az első és a második egyenlegközlő között majdnem egymillió forint különbség van. Ez pedig bizonytalanságra ad okot. Továbbá javasoljuk, hogy szólítsuk fel a Kft-t a racionálisabb, gazdaságosabb működödre, hogy éves szinten, ne emelkedjenek a hozzájárulási díjak. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 63/2015. (IV.29.) határozata Ercsi Egészségügyi Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadásáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Nonprofit Kft évi beszámolóját megismerte és úgy határoz, hogy az intézmény szakmai beszámolóját elfogadja. 2.) Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági beszámolót nem fogadja el. 11

12 3.) A képviselő-testület kéri az Egyenlegközlő levél részletes kimutatását, valamint az intézmény gazdasági működésének racionalizálását. 4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a határozatban foglaltak szerint szavazzon. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 5.) Védőnői pályázat megtárgyalása Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolja a védőnői álláspályázat kiírását. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 64/2015. (IV.29.) számú határozata Védőnői álláspályázat kiírásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező pályázati felhívást elfogadja és pályázatot ír ki védőnői állás betöltésére. A pályázat közzétételére felkéri a jegyzőt. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző 6.) Rendszergazda szerződés 12

13 Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolja, a szerződés felmondását napjával. Dienes Gábor alpolgármester: Javasolnám, hogy amíg nem találunk erre a feladatra más céget, az Arany Antenna Bt.-t kérjük fel a sürgős esetek ellátására. Szabó Dávid képviselő: Szeretném bejelenteni, hogy érintett vagyok a döntésben. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Szabó Dávid képviselőtársunkat a szavazásból és a döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. A képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 65/2015. (IV.29.) számú határozata a képviselő-testület tagjának kizárásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szabó Dávid képviselőt érintettsége miatt a döntéshozatalból nem zárja ki. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A képviselő-társak részéről van egyéb kiegészítés a szerződés felmondását illetően? Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a napirendi pontot elfogadta. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 13

14 66/2015. (IV.29.) határozata Rendszergazda szerződés felmondásáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felmondja ifj. Nagy Ferenccel fennálló, határozatlan idejű karbantartási és üzemeltetési szerződését napjával. 2.) Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Arany Antenna Bt.-t, hogy Ráckeresztúr Község Önkormányzatánál átmenetileg, amennyiben erre okot adó körülmény merül fel lássa el a rendszergazda feladatokat. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Alpolgármester urat pedig felkérném, hogy keresse meg Magyar László urat a község honlapjának elkészítésével kapcsolatban. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A képviselő-társak részéről van egyéb kiegészítés a napirendi pontot illetően? 7. Felsőszentiváni ingatlannal kapcsolatos megállapodás elfogadása Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodást, a felsőszentiváni ingatlan ingyenes haszonkölcsönéről. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, és felhatalmaz a megállapodás aláírására, kézfelemeléssel jelezze számomra. 14

15 Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 67/2015. (IV.29.) határozata Felsőszentiváni ingatlannal kapcsolatos megállapodásról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőszentiváni ingatlan ingyenes haszonkölcsönéről szóló megállapodást megismerte és elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. (A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 8. Árajánlat megtárgyalása a könyvár bútorzatával kapcsolatban Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlatot, a könyvtár vonatkozásában. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 68/2015. (IV.29.) határozata Könyvtár bútorzatáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező Forintos árajánlatot elfogadja, 15

16 valamint felhatalmazza a polgármestert a bútorzat megrendelésére, valamint az ezzel kapcsolatos számla kifizetésére. (Az ajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 9.) Mayer Nikolett kérelme Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolja annak elutasítását, mivel a tulajdoni jogviszonyok miatt nem indokolt tovább tagolni. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 69/2015. (IV.29.) határozata Mayer Nikolett kérelméről Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, Mayer Nikolett lakásvásárlási kérelmét elutasítja. (A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi) A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 10. KNTSZ diáktalálkozó buszköltsége 16

17 Bizottság a napirendet megtárgyalta és forint támogatást javasol. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 70/2015. (IV.29.) határozata KNTSZ diáktalálkozó buszköltsége Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Forinttal támogatja a Ráckeresztúri Petőfi Sándor általános iskola diákjainak kiutazását a Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Szövetségének évi diáktalálkozójára, Székelykeresztúrra, azzal, hogy buszköltséghez való hozzájárulást a Szövetség számlájára kell átutalni. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 11.) Döntés meghatalmazásról (A Keresztúrok diáktalálkozójára) Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolja a jegyzőkönyv mellékletét képező határozati javaslat elfogadását. 17

18 Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta 71/2015. (IV.29.) számú határozata KNTSZ közgyűlésen való képviseletről/ meghatalmazásról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének Székelykeresztúron, május 6-án tartandó soron következő közgyűlésén Ráckeresztúr község képviseletére Magyarkeresztúr község polgármesterét kéri fel. 2.) Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben Magyarkeresztúr község polgármesterét felhatalmazza, hogy a közgyűlésen Ráckeresztúr Község Önkormányzata helyett és nevében teljes jogkörrel eljárjon. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester 12.) Gépjármű beszerzésről Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében szerződést kössön az Enrawell Kft-vel, a kínált komplex szolgáltatáscsomag vonatkozásában a mellékelt szerződéstervezet szerint. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. 18

19 Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 72/2015. (IV.29.) számú határozata Gépjármű beszerzési pályázatról 1.) A település egyéb közösségi szolgáltatásainak fejlesztése érdekében támogatás iránti kérelmet nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint egy darab mikrobusz beszerzésére. A beszerzésre kerülő mikrobusz az egyéb közösségi szolgáltatások keretében az önkormányzati feladatok ellátásában, közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, segítésében, óvodába, iskolába szállításban, egyéb gyerekszállításban, egyéni hivatalos ügyek intézésének segítésében, lakossági igények továbbításában, tömegközlekedéshez való hozzájutásban kerül felhasználásra. 2.) Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázat elnyerése esetén a mikrobusz beszerzéséhez az ÁFA összegét 2,5 millió forint összeghatárig a évi költségvetés terhére biztosítja. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy eredményes pályázat esetén a támogatási szerződést aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: 1. pontban: május 04, a többi pontban: folyamatos Kérem, aki felhatalmaz az Enrawell Kft-vel kötendő szerződés megkötésére és aláírására, az kézfelemeléssel jelezze számomra. A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta 73/2015. (IV.29.) számú határozata Enrawell Kft-vel kötendő szerződésről Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 19

20 alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint egy darab mikrobusz beszerzésére a pályázat benyújtása érdekében szerződést kössön az Enrawell Kft-vel a kínált komplex szolgáltatáscsomag vonatkozásában, a mellékelt szerződéstervezet szerint. A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: április ) Támogatási kérelmek: 13.1) Őszirózsa Nyugdíjas Klub támogatási kérelme Bizottság a napirendet megtárgyalta és forint támogatást javasol az egyesület részére. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 74/2014. (IV.29.) számú határozata Őszirózsa Nyugdíjas Klub pályázatának elbírálásáról 1. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Őszirózsa Nyugdíjas Klub pályázatát megismerte és elfogadja. 2. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyesület részére Ft támogatást állapít meg, melynek felhasználását az Egyesület december 31. napjáig számlával köteles igazolni. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester 20

21 13.2) Népkör támogatási kérelme Bizottság a napirendet megtárgyalta és forint támogatást javasol az egyesület részére. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 75 /2015. (IV.29.) számú határozata Népkör Egyesület pályázatának elbírálásáról 2. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Népkör Egyesület pályázatát megismerte és elfogadja. 2. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyesület részére Ft támogatást állapít meg, melynek felhasználását az Egyesület december 31. napjáig számlával köteles igazolni. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester 14.) Góman Jolán lakhatási támogatás ügye Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A napirendi pont megtárgyalására zárt ülés tartását rendelem el. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha nincs több kérdés, észrevétel, a testületi ülést berekesztem. Képviselőtársaimnak köszönöm a 21

22 részvételt. Kmf. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra Elek Katalin polgármester jegyző h. Dienes Gábor jkv. hitelesítő Elkészült: én Lisziné Hunyadi Hajnalka jkv. hitelesítő Készítette: Molnár Nóra 22

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 14-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 14-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/9/2015. 9. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 14-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. Ikt.szám: 40/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Jegyzőkönyv Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. január 15-én, 16,00 órai kezdettel, a nagykanizsai Vasemberház Dísztermében

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András Pintérné

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/5/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án délután

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/35/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (II. 25.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (II. 25.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25.-én a Községházán 9.30 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben