J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné, Vivert János képviselő-testületi tagok Jelen vannak továbbá: Sipos Ferenc címzetes főjegyző Tóthné Pozvai Eszter tagóvoda vezető Simon Józsefné Őszirózsa Nyugdíjas klub vezetője Holczmann Zsoltné művelődésszervező Bíró Ferenc Tajti Mária vezető-főtanácsos Szentpáli Imréné főmunkatárs Horváth Józsefné főmunkatárs Kondor Anita előadó Simonné Horváth Zsuzsanna főelőadó, jegyzőkönyvvezető Trunkó Ferenc helyi választási bizottság elnöke Dr. Kutas Péter ügyvéd Kollmann Gergely LEADER csoport elnöke Távol maradt: Dakos László képviselő. köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő megválasztott képviselőből 5 fő és a polgármester megjelent, az ülés határozatképes és megnyitja. Előterjeszti a képviselő-testület ülésének napirendjét, amelyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint fogad el: 102/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: Napirend: 1./ Szőlősgyörökért Nonprofit Kft Alapító okiratának módosítása, Ft forgótőke biztosítása. Előadó:

2 2./ Bíró Ferenc képviselői megbízólevelének átadása illetve eskütétele. Előadó: 3./ Szociális és egészségügyi bizottság tagságának kiegészítése. Előadó: 4./ Szőlősgyörök Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. Előadó: 5./ Szőlősgyörök Községi Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról tájékoztató. Előadó: 6./ Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek beszámolója. Előadó: 7./ Törvényességi észrevétel Szőlősgyörök Községi Önkormányzat 16/2003. (XII.11.) sz. helyi adó rendeletére. Előadó: 8./ Közmunka program pályázathoz saját forrás megállapítása. Előadó: 9./ Fodor András Óvoda, Iskola, Szak és Szakmai Szolgálat alapító okiratának módosítása. Előadó: 10./ Hivatali gépkocsi vásárlásának ügye. Előadó: 11./ Szőlősgyöröki Hegyközség támogatási kérelme. Előadó: 12./ Temető felmérése, nyilvántartás készítése. Előadó: 13./ Urnafal és sírkert kialakítása. Előadó: 14./ Szőlősgyörök volt óvoda épületből orvosi rendelő kialakítás, építési munkálatainak elvégzésére kivitelező kiválasztása. Előadó: 15./ Szőlősgyörök Iskola utca 1 szám alatti szolgálati lakás igénylése. Előadó: 16./ Önkormányzat tulajdonában lévő használt tetőcserép értékesítése. Előadó: 17./ Önkormányzat hivatalos honlapjának elkészítéséhez anyagi fedezet biztosítása. Előadó: Dakos László képviselő megérkezett a képviselő-testület ülésére!

3 1./ Szőlősgyörökért Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása, Ft forgótőke biztosítása. Előadó: Köszönti Dr. Kutas Péter ügyvédet és felkéri, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Szőlősgyörökért Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról. Dr. Kutas Péter ügyvéd Elmondja, hogy nem olyan régen alapították a kft-t pályázat beadása miatt. A cégbíróság felhívására kell módosítani az alapító okiratot június 01-től lehet nonprofit kft-t alapítani, de mivel nem volt jó az alapító okirat minta amit benyújtottak a cégbejegyzéshez, így most azt módosítani kell. A módosítást változás bejegyzési kérelemmel együtt kell beküldeni a cégbírósághoz. Tájékoztatja a képviselő-testületet a teendőkről. Kezdeményezni kell a közhasznú bejegyzést. A közhasznú törvény elő írja, hogy 3 tagú felügyelő bizottságot kell választani. A határozati javaslat tartalmazza a módosításokat. Javaslatot tesz a 3 tagú felügyelő bizottság tagjaira, Dakos László, Ballér József Lajosné, Bíró Ferenc személyében. Megkérdezi a jelölteket, hogy elfogadják-e a jelölést? Mindhárom jelölt elfogadta a felkérést. Bejelentik, hogy mivel személyüket érinti a szavazás, így abban nem kívánnak részt venni. Kéri a testület határozatát Dakos László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásával kapcsolatban. Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 103/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: Képviselő-testület a Szőlősgyörökért Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztja Dakos László 8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 42. szám alatti lakost. Kéri a testület határozatát Ballér József Lajosné felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásával kapcsolatban.

4 Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 104/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: Képviselő-testület a Szőlősgyörökért Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztja Ballér József Lajosné 8692 Szőlősgyörök, Petőfi S. u. 34. szám alatti lakost. Kéri a testület határozatát Bíró Ferenc felügyelő bizottsági taggá választásával kapcsolatban. Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 105/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: Képviselő-testület a Szőlősgyörökért Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztja Bíró Ferenc 8692 Szőlősgyörök, Szabadság u szám alatti lakost. Faragó József képviselő Érdeklődik, nem hátráltatja-e a pályázatot, ha módosítják az alapító okiratot. A kérdésre válaszolva elmondja, a módosítás nem befolyásolja a pályázatot. Az alapító okirat módosítását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 106/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: Képviselő-testület a Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: , 8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.) egyedüli tulajdonosaként a társaság Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság /7. sz. hiánypótlásra felhívó végzésében előírtaknak eleget téve az alábbiakat rendeljük el: A társaság szerződésminta alapján készült alapító okiratát teljes mértékben hatályon kívül helyezi, helyébe a melléklet szerinti a társaság jogi képviselője által előkészített alapító okirat lép, kezdeményezi a testület közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét, a társaság cégnevében a közhasznú jelleget feltüntetni rendeli, a társaság tevékenységeit a közhasznú jellegre tekintettel - az alábbiak szerint állapítja meg: A társaság cégneve: Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített cégneve: Szőlősgyörökért Közhasznú Nonprofit Kft.

5 A társaság főtevékenysége: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A társaság közhasznú tevékenységei a TEÁOR 08 alapján: Egyéb postai, futárpostai tevékenység Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fordítás, tolmácsolás Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Telefoninformáció Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Gyermekek napközbeni ellátása M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Előadó-művészet Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Testedzési szolgáltatás

6 93.19 Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Kijelentjük, hogy a társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Felelős: Határidő: Azonnal Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Ft forgótőkét biztosítson a Kft. részére a költségek fedezetére. A javaslatot szavazásra bocsátja. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 107/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület a Szőlősgyörökért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére Ft forgótőkét biztosít, a tartalék keret terhére. A évi költségvetést módosítani szükséges. Felelős: Határidő: november / Bíró Ferenc képviselői megbízólevelének átadása illetve eskütétele. Előadó: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Simonné Horváth Zsuzsanna képviselő lemondott mandátumáról, mert október 15-től köztisztviselőnek nevezték ki és így nem lehet képviselő, mert az összeférhetetlen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. tv 53. (3) bekezdése alapján: Ha a települési kislistáról vagy a kisebbségi kislistáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Név szerint Bíró Ferenc a következő jelölt. Felkéri a helyi választási bizottság elnökét Trunkó Ferencet, hogy a megbízólevelet adja át.

7 Trunkó Ferenc a helyi választási bizottság elnöke Elmondja, hogy a október 1-én tartott, helyi választásról készült jegyzőkönyv tanúsága szerint a sorban a következő jelölt 177 szavazattal Bíró Ferenc. Átadja részére a megbízólevelet. Bíró Ferenc letette az esküt. /Az eskü szövege és Bíró Ferenc aláírása mellékelve/ 3./ Szociális-és Egészségügyi Bizottság tagságának kiegészítése. Előadó: Elmondja, hogy Simonné Horváth Zsuzsanna a Szociális-és Egészségügyi Bizottság tagja volt, így helyette választani kell a bizottságba is. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot a bizottsági tagságra. Locker Lászlóné Szociális- és Egészségügyi Bizottság elnöke Javasolja Perpits László képviselőt megválasztani. Megállapítja, hogy Perpits László elfogadja a jelölést. A határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 108/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület Perpits Lászlót a Szociális-és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztja. 4./ Szőlősgyörök Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. Előadó: Tájékoztatja a testületet, hogy előzőleg mindenki megkapta az írásos anyagot. /előterjesztés és rendelet-tervezet mellékelve/

8 Sipos Ferenc címzetes főjegyző Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a III. negyedévi költségvetés hasonlóan alakult az I. félévhez képest. A bevételek teljesítése jó. Javasolja, hogy először a költségvetési rendelet tervezetet fogadja el a képviselő-testület, azután pedig a III. negyedéves beszámolót. Faragó József képviselő Elmondja, hogy valóban javul a teljesítés, főleg az iparűzési adónál. Dakos László képviselő Nem érti a évi várható költségvetési előirányzatokat. Sipos Ferenc címzetes főjegyző Ez a változás a gördülő tervezésből adódik. Tájékoztatja a képviselőket a költségvetésről. A rendelet tervezetet szavazásra bocsátja. Képviselő-testület Az önkormányzat évi költségvetését megállapító 2/2008.(II.19.) számú rendeletének módosításáról 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 12/2008. számú rendelete /A rendelet teljes szövege mellékelve/ 5./ Szőlősgyörök Községi Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról tájékoztató. Előadó: Tájékoztatja a testületet, hogy a évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról készült tájékoztatót előzőleg írásban megkapták /előterjesztés mellékelve/ A határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

9 A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 109/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: A Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, a mellékletben szereplő jogcímenként és feladatonként / e Ft bevétellel, /e Ft kiadással, /e Ft függő bevétellel és 1.327/ e Ft függő kiadással valamint /e Ft egyenleggel jóváhagyja. Felelős: Határidő: értelem szerint 6./ Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek beszámolója. Előadó: Elmondja, hogy az önkormányzat csak bíróság által bejegyzett szervezetet támogathat. Minden egyes civil szervezet beszámolt az előző évi tevékenységéről. Javasolja, hogy az Őszirózsa Nyugdíjas Klub jegyeztesse be magát a bíróságon, mert így tudja csak az önkormányzat támogatni őket. Sipos Ferenc címzetes főjegyző Elmondja, hogy belső ellenőr ellenőrizte az átadott pénzeket és kifogásolta, hogy csak bejegyzett civil szervezet támogatható az önkormányzat által. Természetesen felajánlja a segítségét az egyesület alapításához, alapító okirat szerkesztéséhez, az egész eljáráshoz. Faragó József képviselő Kéri a segítségét a jegyző úrnak, hogy a Bor Baráti Kör bejegyeztetését is segítse elő. A sportkör munkáját köszöni, nagyon jó, hogy a fiatalokat összefogják. A nyugdíjas klub munkájával is meg van elégedve. Vivert János alpolgármester Elmondja, hogy a sportkör vezetésének lejár a mandátuma és lemondanak. Sajnálattal állapítja meg, hogy a fiatalok között kevés az utánpótlás. Igazából kevesen dolgoznak a Sportegyesület vezetőségébe. Szerettek volna a Falunapon sportrendezvényen szerepelni, de nem igényelték. Ballér József Lajosné képviselő Sportkör tevékenységéhez gratulál, és az előterjesztés alapján nem értette, hogy miért mondanak le a vezetőségi tagok, de most megkapta a választ. Nagyon büszke a nyugdíjas klub munkájára is.

10 A határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 110/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület az általa támogatott civil szervezetek Sportegyesület, Nyugdíjasklub és a Napsugár Szabadidő Klub tájékoztatóját megtárgyalta és tudomásul veszi, tevékenységükért elismerését és köszönetét fejezi ki. Felelős: Határidő: értelem szerint 7./ Törvényességi észrevétel Szőlősgyörök Községi Önkormányzat 16/2003. (XII.11.) sz. helyi adó rendeletére. Előadó: Felkéri Sipos Ferenc címzetes főjegyzőt, hogy ismertesse a testülettel a rendelet módosítás szükségességét. /Előterjesztés mellékelve/ Sipos Ferenc címzetes jegyző A Közigazgatási Hivatal vizsgálatot végzett a Polgármesteri Hivatalban. Jó szintűnek minősítette a Hivatal adóügyi munkáját, viszont talált hiányosságokat, amire törvényességi észrevételt tett. A helyi adó rendelet módosítása elkészült, mire megjelent az új törvényi szabályozás, de már nem akarták újra módosítani a rendeletet. Az új tervezet azokat a hiányosságokat vázolja fel, amelyek kimaradtak az előző rendeletből. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. A rendelet tervezetet szavazásra bocsátja. A képviselő-testület a törvényességi észrevételről 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 111/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 16/2003.(XII.11.) sz. helyi adók bevezetéséről szóló rendelete tárgyában tett törvényességi észrevételt elfogadja. A törvényes szabályozás érdekében a rendeletet módosítja.

11 A helyi adók bevezetéséről szóló 16/2003.(XII.11) számú rendelet módosításáról 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 13/2008. számú rendelete /A rendelet teljes szövege mellékelve/ 8./ Közmunka program pályázathoz saját forrás megállapítása. Előadó: Ismerteti a közmunkaprogrammal kapcsolatos pályázatot. /előterjesztés mellékelve/ Horváth Józsefné főmunkatárs Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Ft-ot még Ft-tal ki kell egészíteni és ezzel módosul az önrész a közmunkaprogramnál. A határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 112/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: 1. Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt közmunkaprogram támogatására hozott 85/2008. (VIII.29.) számú határozatát visszavonja. 2. Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a Szociális és Munkaügyi Miniszter által kiírt, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal együttműködésben megvalósuló A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló közmunka programja című pályázatban való részvételről. 3. Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a kül- és belterületi önkormányzati tulajdonú csapadékvíz és belvízelvezető csatornahálózatának kialakítására, helyreállítására, karbantartására, a település belterületi útjainak fenntartására, az utak környezetének karbantartására, illegális szemétlerakók felszámolására, parkosításra, szabad zöldterületek kialakítására, parkfenntartásra, parlagfű irtásra átlagosan 11 főt kíván foglalkoztatni.

12 4. A pályázat összköltsége Ft. Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázat saját forrását jelentő Ft-ból, a közmunkaprogramban résztvevők arányában számított Ft-ot október 15-ig befizeti a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás számú számlájára. Felelős: Határidő: azonnal 9./ Fodor András Óvoda, Iskola, Szak és Szakmai Szolgálat alapító okiratának módosítása. Előadó: Tájékoztatja a testületet a Fodor András Óvoda, Iskola, Szak és Szakmai Szolgálat alapító okiratának módosítása. /előterjesztés mellékelve/ A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 113/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. A 2) Az intézmény székhelye és címe az alábbi kiegészítéssel bővül: Telephelye: B épület 8693 Lengyeltóti, Csokonai u A 14) A feladat ellátását szolgáló vagyon az alábbi kiegészítéssel bővül: Lengyeltóti, Csokonai u. 5. iskola épülete helyrajzi szám: 361 Felelős: Határidő: azonnal

13 10./ Hivatali gépkocsi vásárlásának ügye. Előadó: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk évben használtan vásárolt egy Toyota típusú, 9 személyes gépkocsit általános használatra, többek között ebédszállításra. A gépkocsi kora és futásteljesítménye miatt gazdaságosan nem tartható fenn é nem is felújítható, emiatt célszerű lenne lecserélni. Árajánlatot kért az Auto-Kanizsa Kft.-től 1 db új, és 2 db használt, pár éves Ford Transit típusú, korszerűen felszerelt, 9 személyes kisbuszokra. Az árajánlatok összege: Új autó: Ft, amiből Ft kedvezmény jár. Használt autók : Ft, valamint Ft. Faragó József képviselő Érdeklődik, hogy van e lehetőség pályázatra, vagy falugondnoki autóbusz beszerzésére. Tájékoztatja a falugondnoki busz beszerzésének elbírálásáról. Sajnos nincs elég külterületi lakos ahhoz, hogy falugondnoki buszt üzemeltessenek. Vivert János alpolgármester Érdeklődik, hogy a Ford ajánlatán kívül van e másik ajánlat. Javasolja, hogy kérjenek más cégtől is ajánlatot. Nem biztos benne, hogy új autót kellene vásárolni. Javasolja, hogy nevezzenek ki felelőst az autó üzemben tartására, aki a gépjárműért felelősséget vállal. A jegyző úrral ezt már megbeszélték. A gépkocsi vezetőnek felelősséget kell vállalnia a gépjármű állapotáért. Dakos László képviselő Mire használják ezt az autót? Leginkább személyszállításra szeretnénk, de az ebédszállítást is ezzel kell megoldani. Vivert János alpolgármester Javasolja, hogy inkább hitelre vásárolják meg az autót.

14 Tájékoztatja a képviselő-testületet a hitelfeltételekről, amelyek szerinte nem kedvezőek az önkormányzat számára. Szavazásra bocsátja a gépkocsivásárlást. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 114/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület a hivatali gépkocsi vásárlásának ügyét megtárgyalta és úgy határozott, hogy egy 9 személyes kisbuszt vásárol. Felkéri t, hogy több helyről kérjen még árajánlatot. Felelős: Határidő: értelem szerint 11./ Szőlősgyöröki Hegyközség támogatási kérelme. Előadó: Elmondja, hogy a Hegyközség írásban megkereste útjavítás ügyében és kérte az önkormányzat támogatását. Javasolja, hogy Ft-tal útjavítás címén támogassák a Hegyközséget. Vivert János alpolgármester Más külterületi út javítására javasolja a támogatást. Nem támogatja a Hegyközség kérését. Faragó József képviselő Javasolja, hogy jövőre adjanak be közösen pályázatot az Önkormányzat és a Hegyközség. Kéri a testület határozatát. A képviselő-testület 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 115/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület nem támogatja a Hegyközség kérelmét, nem biztosít részére támogatást.

15 12./ Temető felmérése, nyilvántartás készítése. Előadó: Elmondja, hogy kért árajánlatot földmérőktől, az elektronikus nyilvántartás Ft-ba kerülne. Sipos Ferenc címzetes főjegyző Elmondja, hogy naprakésznek kellene lennie a nyilvántartásnak. Ez az elektronikus nyilvántartás ezt tenné lehetővé. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot. Faragó József képviselő Dicséri, hogy milyen szépen rendbe tették a temetőt a közhasznú munkások. Elmondja, hogy a közeljövőben javasolni fogja a sírhelymegváltás összegének emelését. Javasolja a testületnek az elektronikus nyilvántartás elkészíttetését. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 116/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület a temető felmérésére és a digitális nyilvántartás elkészítésére Ft fedezetet biztosít a tartalék terhére. A évi költségvetést módosítani szükséges. Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. Felelős: Határidő: 8 nap 13./ Urnafal és urnasírkert kialakítása. Előadó: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kért ajánlatot urnafal kialakítására. Építési terv kell hozzá, ami körülbelül Ft-ba kerül. Ez egy 14 ablakos urnafalra vonatkozik.

16 Vivert János alpolgármester Javasolja, hogy úgy terveztessék meg az urnafalat, hogy az a továbbiakban bővíthető legyen. Természetesen ez egy bővíthető urnafal terve. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 117/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az urnafal és sírkert terveit rendelje meg. A tervkészítéshez szükséges Ft-ot a tartalék terhére biztosítja. A évi költségvetést módosítani szükséges. Felelős: Határidő: 8 nap 14./ Szőlősgyörök volt óvoda épületből orvosi rendelő kialakítás, építési munkálatainak elvégzésére kivitelező kiválasztása. Előadó: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a LEKI pályázaton nyert Ft-ot fel kell használni, mert ha nem kezdik meg az átalakítást, elveszítik a pénzt. Három pályázat érkezett a felújításra. 1. Ház-Szám Építőipari- és Szolgáltató Kft. (lezárt borítékban) 2. Tóth Csaba egyéni vállalkozó Pamuk Ft 3. Lak-Lak Kft. Öreglak Ft Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Ház-Szám Kft. ajánlata irányadó, de nem kívánnak részt venni a pályázaton. Megkereste a helyi vállalkozókat is, de ők nem vállalták el a munkát. Van egy kiegészítés is a fűtés korszerűsítésére, mivel azzal kell kezdeni a munkálatokat. Ez Ft fűtési anyagár. Az ajánlatokban csak az építési és bontási munkálatok szerepelnek. Nem szerepel a fűtési, víz és elektromos felújítás sem. Vivert János alpolgármester Javasolja, hogy felügyeljék az építkezést, a fűtésre kérjenek árajánlatot, kössenek a vállalkozókkal kötbéres megállapodást.

17 Perpits László képviselő Aggálya merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy épületen belül három üzemeltető lesz, meg tudnake egyezni a költségeken. Elmondja, hogy tárgyalt a háziorvossal, aki azt mondta, hogy ha a fűtést megoldja az önkormányzat, akkor a többi költségen meg tudnak osztozni. Megoldható a fűtés külön mérővel, és szerződést kötnek mindenkivel. Tóth Csaba egyéni vállalkozó Pamuk, Kossuth L. u. 23. ajánlatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 118/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: Képviselő-testület Tóth Csaba egyéni vállalkozó Pamuk, Kossuth L. u. 23. ajánlatát / Ft/ nem fogadja el. A Lak-Lak Kft. Öreglak ajánlatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 119/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: Képviselő-testület a Lak-Lak Kft. ajánlatát / Ft/ elfogadja. Felkéri t a kivitelezői szerződés aláírására. 15./ Szőlősgyörök, Iskola utca 1. szám alatti szolgálati lakás igénylése. Előadó: Tájékoztatja a testületet, hogy az iskolai szolgálati lakás bérlésére igény jelentkezett egy lengyeltóti tanár részéről.

18 Sipos Ferenc címzetes főjegyző Elmondja, hogy a lakásbérlőt az Intézmény igazgatója jelöli ki, de a szerződést az Önkormányzat köti. Vivert János alpolgármester Kérdezi, hogy a Kossuth téri lakások értékesítése ügyében még mindig nem történt előrelépés? Sipos Ferenc címzetes főjegyző A kérdésre elmondja, hogy a következő testületi ülésen tájékoztatást fog adni a lakások ügyében. 16./ Önkormányzat tulajdonában lévő használt tetőcserép értékesítése. Előadó: A korábbi testület már értékesíteni akarta az önkormányzat udvarán lévő használt cserepet 20 Ft-ért, de az árról nem hoztak határozatot. Most vevő jelentkezett rá, ezért kéri a testületet, hogy hozzon határozatot a 20 Ft-os árról. Vivert János alpolgármester Megkérdezi, nincs-e rászoruló, akin tudnánk esetleg segíteni, vagy az önkormányzat melléképületének tetején is ki lehetne cserélni a cserepet. Kevesli a 20 Ft-os árat és 40 Ft-ot javasol. Szavazásra bocsátja a 40 Ft-os árat. A képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 120/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület a módosító indítványt nem fogadja el. Szavazásra bocsátja a 20 Ft-os árat. A képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 121/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület a 20 Ft-os cserépárat elfogadja.

19 17./ Önkormányzat hivatalos honlapjának elkészítéséhez anyagi fedezet biztosítása. Előadó: Elmondja, hogy a korábbi testületi határozat arról szólt, hogy Ft-ért megcsináltatjuk Szőlősgyörök honlapját. A Ft mellett viszont nincs, hogy nettó vagy bruttó. A szerződés, amit alá kellene írni, Ft + áfáról szól, ami Ft. Kéri a testületet, hogy módosítsa a korábbi határozatot és egészítse ki az áfával. Szavazásra bocsátja a korábbi határozat módosítását. Vivert János alpolgármester Nem javasolja az eredeti összeg megemelését, mert azt is soknak tartja. A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 122/2008.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat: Dakos László képviselő A képviselő-testület a 18/2008.(II.18.) számú határozatát módosítja azzal, hogy a honlap készítéséért Ft + áfa, összesen Ft-ot biztosít. Érdeklődik, hogy a korábbi testületi ülésen már szó volt a Dőcseg értékesítéséről, történt-e már ez ügyben valami? Most van a terület mérés alatt. Locker Lászlóné képviselő Megköszöni, hogy ilyen szépen kitisztították a horgot, és érdeklődik, nem lehetne-e ott egy új utcát nyitni? Elmondja, hogy rendezési tervet kell hozzá módosítani, de visszatérünk rá egy későbbi időben. Locker Lászlóné képviselő A vízdíj visszamenőleges áremelését sérelmezi, hogy miért nem lehetett ezt elosztani egész évre? Van sok olyan ember, akinek az egyszeri kifizetés gondot okoz.

20 Sipos Ferenc címzetes főjegyző A díjkalkulációk, és a testület döntései alapján fölterjesztette a DRV a minisztériumba állami támogatás iránti kérelmét, aminek csak egy részét kapták meg, és a különbözetet leszámlázza. Ennek egy részét a lakosságra, a másik részét pedig az önkormányzatra hárítja és a koncessziós díjból vonja le. Locker Lászlóné képviselő Érdeklődik, hogy az Alapszolgáltatási Központba hozott ruha és élelmiszer szállítmányokat miért nem lehet különböző településekre szétosztani, és a mi településünk miért nem kap soha belőle? Sipos Ferenc címzetes főjegyző Hivatalosan meg kell keresni az Alapszolgáltatási Központot és választ kell kérni erre a kérdésre. Több napirend nem lévén megköszöni a testületi tagok megjelenését és az ülést bezárja. Kmf. Sipos Ferenc címzetes főjegyző Klotz Péter polgármester

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2009. szeptember 9-én tartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Faragó József, Dakos László, Ballér József Lajosné, Locker

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szőlősgyörök községi Önkormányzat 2012. szeptember 27-én tartott képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Vivert János alpolgármester Perpits László, Palczert Zoltánné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 11/1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Önkormányzat hivatali

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. április 27-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2009. április 27-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Ballér József Lajosné, Bíró Ferenc,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2012. július 31-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Az ülés helye: Tolmács Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én 16 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Bán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel. Ikt.szám: 705-3/2015. Jegyzőkönyv Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel. Helye: Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. április 28.-án megtartott üléséről Jelen vannak: Zsombok Lajos elnök Kara Lajos Buzsák polgármestere

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 14-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. szeptember 11-én 19.00 órai kezdettel a Bezi Községházban megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S-27-118 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17 - i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án megtartott soron következő,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 30.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 17.30 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben