Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő."

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Karvalits József Zoltán polgármester Pékó László Zsolt alpolgármester Póczek Sándor képviselő Stubics Ferenc képviselő Szalai Zoltán Vince képviselő Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó jegyző, Agg Zoltán Körmend R.k. Nádasd Kmb., Kercsmár István Körmend RV. Körmend OV. Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. A lakossági félórára jelenlévő lakosság nincs, viszont egy helyi lakos kérésére üzenetet továbbít a testület felé. Elmondja, hogy Cziráki László kérte, tolmácsolja a testület felé a kérését, miszerint a Hegyhátsáli utca összetört járdaszakaszának mielőbbi javítását, mivel nagyon balesetveszélyes. Körülbelül 50 m-es járdaszakaszt érint. Pékó László alpolgármester kéri, hogy a járda ügye a következő ülésre legyen halasztva, amelyen a megoldási javaslatokat megvitathatják. A testület egyetért a felvetéssel, majd a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. Napirendi pontnak a meghívón szereplőket javasolja, amelyet a Képviselő-testület 5 egyetértő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad az alábbiak szerint: Napirend: 1. Rendőrségi beszámoló Nádasd évi közbiztonság helyzetéről 2. A évben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolója 3. Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározására 4. Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének megalkotása 5. A évi közbeszerzési terv megtárgyalása 6. Beszámoló a Nádasd Körjegyzőség évi munkájáról 7. Polgármesteri beszámoló a legutóbbi ülés óta történt eseményekről 8. Pályázati felhívás megtárgyalása a Hegyhátsáli úton kialakítandó építési telkek eladásáról 1

2 9. A évi hulladékszállítás közszolgáltató kiválasztása 10. Különfélék a. A közfoglalkoztatás helyzete a évben b. Vételi ajánlat megtárgyalása c. A Nádasd II. számú háziorvosi körzet háziorvosának kérelme d. Javaslat a MINTA-MENZA Programban való részvételre e. Németh Károly területvásárlási kérelme f. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása g. Örökbefogadási akció meghirdetése a településen 1. napirendi pont Rendőrségi beszámoló Nádasd évi közbiztonság helyzetéről Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti a Körmendi Rendőrkapitányság részéről megjelent körzeti megbízottat, valamint Közrendvédelmi Osztályvezetőt. Átadja a szót a körzeti megbízottnak beszámolója megtételére. Agg Zoltán körzeti megbízott felolvassa a beszámolót. Pékó László alpolgármester a kábítószerrel való visszaélésre kérdez rá, hogy Nádasd területén történt vagy sem. Agg Zoltán elmondja, hogy Nádasd területén előfordult fogyasztás és terjesztés is. Pékó László a körzeti megbízotti iroda informatikai fejlesztésére, használhatóságára kérdez rá. Kercsmár István osztályvezető elmondja, hogy központi akarat lenne az informatikai fejlesztésre, csak valami oknál fogva az elmúlt évben abbamaradt. Javasolja, hogy az önkormányzat kezdeményezze újra a fejlesztést. Karvalits J. Zoltán polgármester kéri, hogy a polgárőrség munkáját tagtoborzással, alkalmas személyek jelölésével segítsék. Találni kell valakit, aki esetleg méltó utódja lehet a Póczek Sándor elnöknek. Póczek Sándor képviselő, a Nádasdi Polgárőr Egyesület elnöke elmondja, hogy a jelenlegi törvények, amik most életbe léptek, azok nem egy kisebb tevékenységre kötelezik az embert, hanem már majdnem egész embert kíván ez a dolog. A tagok sem nagyon kívánnak már járőrözni sem. Véleménye szerint valamit vagy jól csinálunk, vagy sehogy se. Elmondja, hogy ezt már nem tudja ő ellátni, így mindenképpen lemond. Olyan személy kell ennek az egyesület élére, aki olyan személyiség, akire az emberek felnéznek és tisztelik. Agg Zoltán körzeti megbízott felveti, hogy tudomása szerint Halogyon is polgárőr egyesület létrehozását tervezik, javasolja, a nádasdi tagok vegyék fel a kapcsolatot a szomszéd településsel. Pékó László egyetért, javasolja, hogy Haloggyal fel kéne venni a kapcsolatot, közös egyesületet létrehozni. Majd mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót és a rendőrség munkáját, majd szavazásra teszi fel a évi beszámolót. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 2

3 31/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmendi Rendőrkapitányság Nádasd község közrend és közbiztonság helyzetéről szóló évi beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: polgármester Kercsmár István köszöni az együttműködést, és az eddigi támogatást. Elmondja, még, hogy a Nádasd kmb-sekkel elégedett, talán ők az egyik legstabilabb körzeti megbízott csoport, felelősen kezelik a területet. A polgárőrökkel eltöltött közös szolgálat is eredményes. Agg Zoltán és Kercsmár István távoznak az ülésről 17óra 50 perckor. 2. napirendi pont A évben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolója Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Az idei évre az elkülönített civil alapról is írt egy felhívást, amelyből pályázati önerőhöz és működést veszélyeztető pénzügy nehézségek megszüntetésére lehet pályázni. Ehhez kapcsolódóan várja a kérdéseket. Póczek Sándor rákérdez, hogy a Nádasd SE a korábbi támogatás nélkül, hogy fogja túlélni az évet. Karvalits J. Zoltán szerint nehezen, nagyon nehezen. Az idei évre a közmunkaprogramban is csak 2 főt kapunk 3-3 hónapra, így már a pálya fűnyírását sem tudják teljesíteni. Pénz nélkül képtelenség valamit is elérni, elképzelhető, hogy Sipos László elnök is lemond. Pékó László javaslata, hogy ,- forintból ,- forintot különítsenek el a Nádasd SE részére a maradékot, pedig fordítsák pályáztatásra. Karvalits J. Zoltán nem javasolja, mert a korábbi döntést már elfogadták az egyesületek. Ha a sportkör a pénzügyi helyzete veszélybe kerül, akkor ők is pályázhatnak az alapból. Pékó László kitart a javaslata mellett, megelőzhetők bizonyos problémák. Karvalits J. Zoltán kéri, hogy valami útját-módját keressék meg a pálya fűnyírásának is, hogy tudják segíteni az egyesületet. Úgy gondolja, hogy ezt az összeget hagyja meg a testület, mert bárhol lehet probléma, bármelyik egyesületnek szüksége lehet rá. Póczek Sándor elmondja, hogy maradjon ez a forint kisegítő megoldásként, és ha jövőre majd úgy áll a helyzet, változtatnak a támogatás módján. Aggné Kovács Ildikó elmondja, hogy a forint egy keretösszeg, talán erre az egészre nem egy pályázatot fognak benyújtani, amennyiben mégis, akkor mérlegelhet a testület. 3

4 Szalai Zoltán javasolja, hogy maradjon a forint. Karvalits J. Zoltán elmondja, hogy a kiírás szövegén pontosítani kellene, úgy hogy pályázati önerőhöz igényelt támogatás benyújtási határideje lehetőség szerint, 1 hónappal kérhető az önkormányzattól. A végső határidő augusztus 30. péntek. A Képviselő-testület támogatja a módosítási javaslatot, majd rövid tanácskozást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 32/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek beszámolóit elfogadja. A testület a 2013-as költségvetésben elkülönített összeg felhasználására pályázatot ír ki a mellékletben foglalt tartalommal. A felhívás közzétételére felkéri a polgármestert. Felelős: polgármester 3. napirendi pont Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározására Aggné Kovács Ildikó jegyző elmondja, hogy jogszabály változás miatt szükséges a partnerségi egyeztetés szabályait megalkotni, azoknál az önkormányzatoknál, akik rendezési tervet módosítanak. A törvény felsorolja azt, hogy a partnerek körébe kit kell bevonni. Az előterjesztésben szereplő kettes pontot kiemelte, mivel gazdálkodó szervezet elég sok van Nádasdon. Javasolja, hogy a legnagyobb gazdálkodó szervezeteket sorolják fel a mellékletben, hasonlóan a civil szervezetekhez és egyházakhoz. A honlapra felkerül az anyag, egy hirdetményi szöveggel együtt, minden mellékletével együtt. Minden érintett kap egy külön értesítést arról, hogy megjelent a honlapon, és kérjük a véleményüket egy bizonyos határidőig megküldeni. Karvalits J. Zoltán polgármester javaslata, hogy akár így most is összeszedhetnék konkrétan a gazdálkodó szervezeteket. Személy szerint inkább olyanokat javasol megjelölni, akik aktivitásuk, vagy támogatásaik miatt megbízhatóak. A képviselők hosszasan megvitatják, mely gazdálkodó szervezeteket javasolnak a partnerségi szabályzatba felvenni. A megbeszélést követően Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az elhangzottakat. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 33/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályai -t, és annak alkalmazását március 21-től elrendeli a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési 4

5 eszközök készítése vagy módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester 4. napirendi pont Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének megalkotása Aggné Kovács Ildikó jegyző elmondja, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a jogszabályi szükségességét a terv megalkotásának. Javasolja, hogy a vagyongazdálkodási terv mellé be lehetne tenni, a kataszteri nyilvántartásból az ingatlanok jegyzékét mellékletként. A testület, ha nem elégedett ezzel a tartalommal, akkor egy határidőt állíthat fel magának, ameddig elkészíti a részletes vagyongazdálkodási koncepciót. Pékó László alpolgármester javasolja, hogy év végéig december 31-ig kellene részletezni a tervet az ingatlanok vonatkozásában. Kéri, hogy a testület tagjaiból álljon fel egy 3 tagú munkacsoport, akik felelősen javaslatot terjesztenek elő. A munkacsoport tagjainak Kovács János, Szalai Zoltán képviselőket és saját magát jelöli. Rövid megbeszélést követően Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az elhangzottakat. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 5. napirendi pont A évi közbeszerzési terv megtárgyalása 34/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd Községi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület 3 tagú munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjai Kovács János, Pékó László és Szalai Zoltán. A munkacsoport legkésőbb december 31-ig részletes vagyongazdálkodási tervjavaslatot nyújt be a Képviselő-testület elé., munkacsoport Határidő: folyamatos Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a hozzászólásokat, kérdéseket. Pékó László alpolgármester kéri a Nádasd község honlapján közzétenni. Aggné Kovács Ildikó jegyző elmondja, hogy ez egyben jogszabályi kötelezettség is. 5

6 Több kérdés, hozzászólás nem lévén Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 6. napirendi pont 35/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi közbeszerzési terv elfogadására irányuló javaslatot, és azt a mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve - honlapján közzétegye. Határidő: március 31. Beszámoló a Nádasd Körjegyzőség évi munkájáról Aggné Kovács Ildikó jegyző elmondja, hogy a tavalyi kérésnek megfelelően próbálták statisztikai jelleggel készíteni a beszámolót, néhány területről van szöveges kiegészítés, ahol nem lett volna teljesen egyértelmű a statisztikai adatoknak a közlése. Pékó László elmondja, hogy tavaly is volt egy olyan észrevétel, hogy az anyag egy része egyes szám első személyben íródik tárgyilagos formában, de van ahol nem, véleménye szerint ez most is előfordul. Aggné Kovács Ildikó válaszában elmondja, hogy az anyag összeállítása során figyelemmel volt, azonban amiatt, hogy minden témakört más-más ügyintéző írt, előfordulhat bizonyos témaköröknél a tárgyilagosság hiánya. Több kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a következők szerint: 7. napirendi pont 36/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd Körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja a melléklet szerint. Polgármesteri beszámoló a legutóbbi ülés óta történt eseményekről Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az új kérés szerint időrendben és felsorolva készítette beszámolóját február 13-tól március 21-ig. Felolvassa, ismerteti beszámolóját, majd kéri a hozzászólásokat, kérdéseket. 6

7 Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel beszámolóját. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - ellenszavazat nélkül - elfogad a következők szerint: 37/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja a melléklet szerint. 8. napirendi pont Pályázati felhívás megtárgyalása a Hegyhátsáli úton kialakítandó építési telkek eladásáról Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti, elmondja, hogy Kovács Jánossal volt ma egy megbeszélése erről, aki két dolgot javasolt, legyen egy olyan telek eladás, amikor egy határozott időig mondjuk május 20-ig meghirdetjük elsősorban helyi fiatal családoknak egy viszonylag olcsóbb áron 4 éves beépítési kötelezettséggel, ami nem kel el, azt pedig piaci áron 1200,- Ft/m2- ért értékesíteni több évi beépítési kötelezettséggel. Javaslata volt még egy jelzálogjog-szerű jog bejegyzése, amennyiben a vevő nem építi be 4 éven belül, akkor fizesse meg a különbözetet a piaci ári, illetve a kedvezményes között ,- Ft-os négyzetméter áron értékesítenek a gyakorlatban közművesített telket. Javasolja, hogy a minimum ár az 600 forint legyen. A cél hogy az ingatlanok, minél hamarabb fiatal családok letelepedését segítség elő. A motiváció pedig mi más lenne, mint ha nem az ára. A 600,- Ft-os áron is minden bekerülési költség megtérülne. Igenis azt szeretnénk, hogy a nádasdi vagy Nádasdról elszármazott fiatalok letelepedjenek ide. Pékó László javaslata, hogy induljanak ki a 600 forintból és, ha úgy van, ezen még lehet változtatni. Hosszasan megvitatják a pályázati kiírás tartalmát. Karvalits J. Zoltán összegzésképpen elmondja, hogy 5 év beépítési kötelezettséggel történjen az értékesítés, ami a családi ház használatba vételi engedélyének meglétét jelenti, eladási ár 600 Ft/m2, beadási határidő május óra. Az azonos területre érkezett pályázatok esetében pedig az érkezési sorrendben dől el a választás. Szerződéskötésre 60 nap áll rendelkezésre, fizetésre pedig a szerződéskötéstől számított 15 nap. A pályázat után piaci áron kerülnek pályáztatásra az ingatlanok. Kérelem nyomtatvány az önkormányzatnál beszerezhető vagy honlapról lehet letölteni. Fix ár a 600 forint négyzetméterenként. A testület egyetért az elhangzottakkal. Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 38/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyhátsáli utca déli oldalán kimért építési telkek eladási árát 7

8 600,- Ft/m2 áron kívánja meghirdetni, 5 éves beépítési kötelezettség mellett, a mellékletben foglalt tartalommal. 2. A Nádasd B 376 hrsz-ú ingatlant ,- Ft-áron pályázati úton kívánja értékesíteni, melynek meghirdetéséről a konkrét pályázati kiírás ismeretében dönt. 3. Az ingatlanok eladásának szövegét a helyi lapban, Hétdombi Hírekben és Nádasd honlapján közzéteszi. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telkek eladásának hirdetményét közzétegye. A bevételeket a testület a költségvetésében elkülönítetten kezeli. Ezt követően Karvalits J. Zoltán polgármester javaslatot terjeszt elő a Kossuth L. u alatti ingatlan, családi ház sorsára a pályázati értékesítésig. Úgy gondolja, hogy a bentlakók részére bérleti díjat kellene megállapítania a testületnek átmeneti jelleggel. A rezsi költségek természetesen a bentlakókat terhelik. Kéri a Képviselő-testület véleményét, javaslatát a bérleti díj mértékére. A testület hosszas megbeszélést követően egységes álláspontra jut, amelyről 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 39/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Nádasd, Kossuth L. u szám alatti családi ház továbbértékesítéséről szóló döntésének meghozataláig, az átmeneti időszakra vonatkozóan úgy határoz, hogy a bentlakók részére bérleti díjat állapít meg. A bérleti díj április 01-től kezdődően havi ,- Ft, amelyet az önkormányzat által kibocsátott számla alapján a tárgyhót követő hó 5-ik napjáig kell megfizetni az Önkormányzat számlájára. A bérleti díj nem tartalmazza a használat során jelentkező rezsi költségeket, azok megfizetése a bérlő kötelessége. A befolyt bérleti díjakat a Képviselő-testület elkülönítetten kezeli., Kónyáné Palacsics Éva pénzügyi előadó 9. napirendi pont A évi hulladékszállítás közszolgáltató kiválasztása Aggné Kovács Ildikó jegyző elmondja, hogy 3 cégtől kért ajánlatot az önkormányzat. Mai nap volt a beadási határidő, egy pályázat sem érkezett Tudomása szerint jogszabályváltozás van folyamatban, amely majd valószínűleg június környékén fog hatályba lépni, arról fog szólni, hogy január 31-i díjakhoz képest fogják a közszolgálati díjat csökkenteni. A Magyar Energia Hivatal 8

9 adatszolgáltatást kért az önkormányzatoktól a tavalyi évi és idei január 1-i hulladékszállítási díjakról, valószínűsíti, hogy a rezsicsökkentés előkészítése miatt. A hatályos hulladéktörvény szerint az önkormányzat csak olyan hulladékszállítóval köthet szerződést, akinek OHŰ minősítése van, viszont jelenleg egy szolgáltatónak sincs ilyen, mivel a hatóság nem ad ki minősítéseket. A jelenlegi szolgáltató képviselőivel közösen egy olyan megoldási javaslat született, hogy év végéig legyen meghosszabbítva a szerződés. Jogi akadálya ennek nincs, és év végéig talán rendeződik a jogszabályi helyzet és hosszabb idő áll rendelkezésre a pályázati eljárás lefolytatására. Több kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: 40/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Müllex- Körmend Kft-vel fennálló hulladékszállítási közszolgáltatási szerződését december 31-ig meghosszabbítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéshosszabbítás aláírására. Ezt követően Aggné Kovács Ildikó tájékoztatja a testületet, hogy a január 01. óta hatályban lévő hulladéktörvény szerint nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe a hulladékszállítási díjak megállapítása. Így a január 14-i testületi ülésen hozott rendelet módosítása nem volt jogszerű. Mivel a testület ármegállapítási joga megszűnt, így javasolja a helyi rendelet erről szóló mellékletének hatályon kívül helyezését. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 91. (2) bekezdése alapján a miniszteri ármegállapításig a szolgáltató önállóan jogosult a 4,2 %-os díjemelésre. Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat hulladékszállításról szóló rendelete mellékletének hatályon kívül helyezését. A Képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal. A polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül - megalkotta Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.22.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról szóló 12/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 10. napirendi pont Különfélék a.) A közfoglalkoztatás helyzete a évben Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az önkormányzat közfoglalkoztatási kerete tovább csökkent a tavalyi évhez képest, idén csak 2 embert foglalkoztathat 3-3 hónapra. Ez nagyon 9

10 kevés, nem látja biztosítva a nyári időszakban a zöldterületek megfelelő gondozását, így felmerült egy olyan lehetőség, hogy az idei évben a közcélú foglalkoztatás előirányzaton elkülönítettünk bizonyos összeget, számítva a tavalyi foglalkoztatási szint változatlanságára forint volt összesen a kiadás, ezzel szemben a bevétel forint forint marad meg pluszban az idei évre. Arra gondolt, amennyiben a testület is hozzájárulna, foglalkoztatná Görcsi Endrét, mivel megváltozott munkaképességű, és így járulékkedvezmény vehető igénybe foglalkoztatása esetén. Javasolja a testületnek, hogy Görcsi Endrét foglalkoztassa az önkormányzat az idén 6 hónapra. Több kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: 41/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási előirányzat terhére Görcsi Endre 9915 Nádasd, Táncsics M. u. 12. szám alatti lakost kommunális jellegű munkakörben május 01-től október 31-ig foglalkoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére. PÉKÓ LÁSZLÓ ZSOLT ALPOLGÁRMESTER TÁVOZIK AZ ÜLÉSRŐL, ÍGY A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA 4-RE VÁLTOZIK. b.) Vételi ajánlat megtárgyalása Karvalits J. Zoltán elmondja, hogy a Dessewffy&Dávid Ügyvédi Iroda ismételten megkereste az önkormányzatot vételi ajánlat közlése ügyében. A Z 1239 hrsz-ú területről van szó, a cser-hegyben található, a területet érinti a 86-os elkerülő út szakasza. Az iroda az önkormányzat tulajdonában lévő 65 m2 nagyságú ingatlanért ,- Ft-ot ajánlana fel. Azt javasolja, hogy ezt az összeget ne fogadjuk el, mert, hogy a kisajátítás során valószínűleg erre többet kapunk. Szalai Zoltán képviselő azt javasolja, hogy ezt a forintot fogadják el. Póczek Sándor képviselő azt javasolja, hogy fogadják el ezt a forintot. Több kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: 42/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta a Dessewffy&Dávid Ügyvédi Iroda vételi ajánlatát a Z 1239 hrsz-ú, 65 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan. A testület úgy határoz, hogy a ,- Ft-os kártalanítási ellenértéket elfogadja, a testület 10

11 felhatalmazza a polgármestert az adatlap visszaküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. c.) A Nádasd II. számú háziorvosi körzet háziorvosának kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy Ali doktor azzal a kéréssel fordul hozzánk, hogy az idei évben a beteg-nyilvántartási program éves díja ,- Ft-ba kerül. Arra szeretné kérni a fenntartó önkormányzatokat, hogy ezt a költséget vállalják át a 2013-as évben. Indoklásában leírja, hogy az idei évtől visszaesik az OEP-től kapott működési támogatás, ezen kívül több beteg is elvitte a váltáskor betegkártyáját a körzetből. Ha esetleg elutasítja a kérelmet a testület, azt azért az Ali doktorral tudatni kellene, hogy mielőtt esetleg elmenne, az önkormányzatok hajlandók tárgyalni a finanszírozás ügyében. Rövid megbeszélést követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 43/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta dr. Ali Mosed kérelmét a betegnyilvántartó program ,- Ft + ÁFA díjának átvállalásáról. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a körzet OEP finanszírozásának lecsökkenésétől szeptember 01- től számított 4 hónapra, az időarányos költségeket átvállalja az ALMO-MED Bt-től. A 3 hónapos költségátvállalást a fenntartó három önkormányzat között oszlik meg, így Nádasd községet érintő kötelezettségvállalás mértéke 62 %, amely ,- Ft. A kötelezettségvállalás fedezete a évi költségvetésben rendelkezésre áll. d.) Javaslat a MINTA-MENZA Programban való részvételre Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy megkeresés érkezett az önkormányzathoz a Minta Menza programban való részvételre, amelynek röviden ismerteti a lényegét. Úgy tudja, hogy az élelmezésvezető szándéka volt már korábban is a programhoz csatlakozás, mindenképpen javasolja a csatlakozást, előnyt jelenthetne. Kéri a testület véleményét. A testület egyetért az elhangzottakkal, így Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az elhangzottakat. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 11

12 44/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz hogy csatlakozik a MINTA MENZA PROGRAM elnevezésű akcióhoz. A testület felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kitöltésére és megküldésére. e.) Németh Károly területvásárlási kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy Németh Károly nádasdi lakos kérelmet nyújtott be a Z 1933 hrsz-ú zártkerti szántó megvásárlására. Kérelmében előadja, hogy a területet már ő gondozza évek óta, de csak most szembesült azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonos, de szeretné továbbra is gondozni és ezért megvásárolni a területet. A terület az Almásdi hegyen található, javaslata 50,- Ft/m2-es eladási ár. A Képviselő-testület részletes vitát követően a megvalósításra váró részletes vagyongazdálkodási koncepció többek között az önkormányzati földterületek felmérése megalkotásáig nem javasolja értékesíteni a zártkerti területet. Póczek Sándor javaslata, hogy mindenképp előnyben részesíteni a kérelmezőt az eladás során. Több kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: 45/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta Németh Károly 9915 Nádasd, Sipos Béla u. 17. szám alatti lakos földterület-vásárlási kérelmét. A Képviselő-testület nem járul hozzá a Nádasd Z 1933 hrsz-ú, zártkerti szántó értékesítéséhez a részletes vagyongazdálkodási koncepciójának megalakításáig. Mindaddig felajánlja, hogy legfeljebb 5 év időtartamra, évi 3.000,- Ft áron bérleti jogviszony útján továbbra is hasznosítsa a területet. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. f.) Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása Aggné Kovács Ildikó jegyző elmondja, hogy társulási tanácsülésen döntött róla a tanács, hogy a közösségi szolgáltatásokból a szenvedély betegek alacsony küszöbű ellátását kiveszi az ellátandó feladatokból, mivel nincsen se igénybe vevő se normatívát nem kapnak rá, viszont fenntartási kötelezettség lenne. Az egyéb ellátás nem fog sérülni. 12

13 Több kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: 46/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 1.) III. 1. Közszolgáltatási feladatellátása a)szociális és gyermekjóléti feladat ellátása pont esetében A Társulás bh) Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) feladatot a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi település esetében, 2.) III. 3 A Társulási Megállapodásban tervezett feladatokat a Társulás az alábbi intézményeken keresztül látja el pont esetében a) Szociális ellátás aa) a Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; Családsegítés; Fogyatékossággal élők nappali ellátása; Gyermekjóléti Szolgáltatás; Idősek nappali ellátása; Időskorúak átmeneti ellátása; Ifjúság-egészségügyi gondozás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása); Szenvedélybetegek nappali ellátása ; Szociális étkeztetés; Szociális Foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében; Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében; Támogató szolgáltatás feladatokat a Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézmény látja el. Felelős: polgármester Határidő: azonnal g.) Örökbefogadási akció meghirdetése a településen Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az interneten böngészve egy önkormányzatnál jó példát látott a zöldterületek megfelelő gondozására. Örökbefogadási akciónak nevezné el, aminek az a lényege, hogy egy önkormányzati tulajdonú közterületet vagy hirdető táblát, árkot vagy akármilyen önkormányzati területet örökbe lehet fogadni. Minimum 1 évre, aminek a gondozását átvállalja a civil szervezet, a személy, család, gazdálkodó szervezet, akárki. Lehet, hogy Nádasdon is meg kéne egy ilyet hirdetni, és esetleg hivatalossá tenni. A kezdeményezés célja erősíteni, a személyes felelősség vállaláson keresztül a közösséghez tartozás érzését. A testület egyetért a javaslattal, majd kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: 13

14 47/2013. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete örökbefogadási akciót hirdet a településen a mellékletben foglalt tartalommal. A testület felkéri a polgármestert az akció lebonyolítására. Határidő: folyamatos Mivel több napirendi pont és kérdés nem hangzott el, a polgármester az ülést 21 órakor bezárta. K. m. f. Karvalits J. Zoltán polgármester Aggné Kovács Ildikó jegyző 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 29-én megtartott nyilvános üléséről, a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében Jelen vannak:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 16- án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukovszki

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. április 27-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Szirák Község Önkormányzat Polgármesterétől. 3044 Szirák Petőfi u. 31 sz. Tel.: 06-32/485-248, 06-32/485-148 e-mail: szirakpolgarmester@szirak.

Szirák Község Önkormányzat Polgármesterétől. 3044 Szirák Petőfi u. 31 sz. Tel.: 06-32/485-248, 06-32/485-148 e-mail: szirakpolgarmester@szirak. Szirák Község Önkormányzat Polgármesterétől 3044 Szirák Petőfi u. 31 sz. Tel.: 06-32/485-248, 06-32/485-148 e-mail: szirakpolgarmester@szirak.hu Meghívó A 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben foglaltaknak megfelelően,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. január 28-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Bódis Józsefné, Dávid

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 3/2014. Készült, 2014. április 30-án, 18 órakor a tápi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben