J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 3-án megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a) Jelen vannak: Kocsi János polgármester, dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester Agonács Lászlóné, Botka Sándor, Czakó György, Kiss Gábor, Marton László, Németh László, Simon László Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes jegyző A képviselő-testületi ülésről Angalét József, Magoss György, Molnár István képviselők igazolatlanul távol voltak. Kocsi János: Köszönti az ülésen megjelenteket, a meghívott vendégeket és az intézmények vezetőit valamint Juhos György könyvvizsgálót. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 12 képviselő közül 9 fő van jelen, így a testület határozatképes. Egy plusz napirendi pontot szeretne felvetetni, a 6/4. A Mátray Gábor Általános Iskola pályázatot nyújt be térkőburkolásra. Kéri, aki a napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok elfogadására az alábbi határozatot hozta: 78/2012.(V.3.) számú Képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzat képviselő-testülete az ülésen tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el: Napirendi pontok: 1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 2./A évi költségvetés végrehajtásáról rendeletalkotás (zárszámadás) 3./ Az intézményi, étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 4./ Nagykáta Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének módosítása 5./ Igazgatási szünet elrendelése 6./ Egyebek 1

2 6/1. Beszámoló a Nagykáta város önkormányzatánál évben végzett belsőellenőrzési tevékenységről 6/2. A Káta Sport Nonprofit Kft szakmai beszámolójának és üzleti tervének elfogadása 6/3. A Fürdőház melletti ingatlan megvásárlása (Jászberényi u. 90.) 6/4. A Mátray Gábor Általános Iskola pályázata térkőburkolásra 6/5.11 fő közfoglalkoztatott egy havi bére finanszírozási összegének átadása a VGSZ részére ( a sportpálya füvesítési pályázathoz kötődően) 6/6. A pálinkafőzde melletti útnyitással kapcsolatban felmerülő egyes költségek díjak biztosítása a költségvetése terhére 6/7. Bódi Erzsébet ingatlan felajánlása az önkormányzat részére 6/8. A MÁV megkeresése az állomás épület és környékének takarítási karbantartási munkálataira vonatkozóan 6/9. A Váci Mihály Általános Iskola egyházi fenntartású intézménnyé alakulásának kezdeményezése 6/10. Az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykáta, Jászberényi u. 84/Aszám alatti ingatlan bontásának elhatározása 6/11. A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmény alapját képező célok megfogalmazása 2012.évre 6/12. Nagykáta 20 kv-os földkábel hálózat és transzformátor állomás kiépítése 6/13. Csikós Imréné Nagykáta Rezeda u. 22. szám alatti lakos kérelme 6/14. A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással feladat-ellátási szerződés kötése a továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás évi ellátására 2

3 6/15. Szabolcs Zoltán és Tóth Éva arany J. u. 7/b első lakáshoz jutók támogatása 6/16. Szabó Zoltán és Szabóné Czuczi Ágnes Petőfi S. u. 11. első lakáshoz jutók támogatása 6/17. Horváth Sándorné Nagykáta Alsóegreskáta 591/30 hrsz. alatti önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása iránti kérelme Kocsi János: Napirend előtti felszólalásra megadja a szót a Mátray Gábor Általános Iskola igazgatóasszonyának, Kármánné Deák Ágnesnek. Kármánné Deák Ágnes: Tisztelt Képviselő-testület! A szülői munkaközösség egy kérést szeretné felolvasni: A Mátray Gábor Általános Iskola pedagógusai mély megdöbbenéssel látják azt az eljárást, amellyel döntenek a Váci Mihály Általános Iskola egyházi iskolává válása mellett. Véleményünk szerint ez nem csak egy iskola belügye. A döntés hatásai nagyban befolyásolják az iskola, a tantestülete, a tanulói valamint annak szülei életét április 27-én, pénteken a Mátray Gábor Általános Iskola szülői munkaközösségi tagjai megbeszélést tartottak. A megbeszélés eredményeként felkérték az iskola igazgatóját, hogy számukra fórumot szervezzen, amelyen a Város Vezetése, Képviselő Testülete tájékoztatást nyújt a fenti témában. Arra kérjük tehát a Képviselő Testületet, hogy a Váci Mihály Általános Iskola egyházi iskolává való válásáról szóló döntést halassza el, amíg ez a fórum le nem zajlik. A Mátray Gábor Általános Iskola tantestületének aláírásával és a jelenlévő szülők aláírásával adja át a képviselő-testületnek ezt a levelet. Kocsi János: Első alkalommal az igazgató asszonyhoz fordult, hogy a Mátray Gábor Általános Iskola legyen egyházi iskola. Erre az volt a válasza, hogy sem ő sem a pedagógusok nem vállalják az egyházi oktatást. Akkor most miért változtatták meg a véleményüket? Kármánné Deák Ágnes: Arra gondoltak, hogy ha megtudják mi ennek a menete, majd megkeresik a képviselő-testületet. A Váci Mihály Általános Iskola igazgatójával megbeszélte, hogy amíg nem tisztázott a helyzet nem kell elkapkodni a döntést. 1.Napirendi pont: Kocsi János: A képviselő-testületi ülés folytatódik az első napirendi ponttal, amely tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. A majális nagyon sikeres és színvonalas volt és ezennel szeretne a képviselő-testület nevében köszönetet mondani Magyar Lászlónénak és Szalainé Apró Máriának, akik fáradságot nem ismerve megszervezték ezt a rendezvényt. Kérdezi képviselő társait van e valakinek kérdése észrevétele. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztatót. 2.Napirendi pont: Kocsi János: A évi költségvetés végrehajtásáról rendeletalkotás (zárszámadás). Megadja a szót Juhos György könyvvizsgáló úr részére. Juhos György: Köszöni a megbízást, amit a évi beszámoló elkészítésére kapott. A könyvvizsgálatnak az a lényege, hogy megbízható, valós adatokat tartalmazzon az önkormányzat 3

4 vagyoni pénzügyi helyzetéről. Minden vizsgálati eljárást elvégzett ami alapján meg lehet állapítani, hogy az önkormányzat pénzeszközei rendben vannak. Három fajta véleményezést adhat, az első a lényeges hiba, aminek a következménye az elutasító záradék, a második a nem jelentős hiba, ami korlátozó záradékot von maga után és az utolsó, amikor mindent rendben találnak, ekkor hitelesítő záradék készül. A vizsgálati eljárás lefolytatása után arra a következtetésre jutott, hogy a mérleg megbízható valós adatokat tartalmaz, kivéve két kisebb hibát a mérlegben, ahol két tétel szerepel, aminek a valódiságáról nem tudott meggyőződni. Ez a két tétel a mérlegben szereplő aktív és passzív elszámolási soron található Ft-os és Ft-os tétel. Az önkormányzat 2 milliárdos mérlegfőösszegében nem jelentős tétel, tehát ez nem befolyásolja azt a képet, hogy az önkormányzat mérlege valós és megbízható adatokat tartalmaz. Ez csekély hibahatás, nem von maga után korlátozó záradékot. Tehát azt mondhatja, hogy a képviselő-testület támaszkodhat a mérlegben szereplő adatokra. Az önkormányzat több társaságban rendelkezik részesedéssel, ezeket felül kell vizsgálni mivel van olyan társaság, ami már azóta megszűnt, vagy nem lehet azonosítani az önkormányzat részesedését. A követelés állománynak a megtérülése nem valószínűsíthető ezért az értékvesztést el kell számolni, és abban az esetben, ha nem lesz remény ezeknek a követeléseknek a behajtására, akkor folyamatosan ki kell vezetni a nyilvántartásból. A kötelezettségnél jelentős tétel volt a banki hitelek, amit a bankkal leegyeztettek és egyezik a bank által nyilvántartott értékkel. Köszöni a figyelmet. Kocsi János: Van e valakinek kérdése, észrevétele? Agonács Lászlóné: A Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolta. Kocsi János: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 3.Napirendi pont: 6/2012.(V.7.) számú rendelet Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 6/2012.(V.07.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. Kocsi János: Az intézményi, étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása. Felkéri jegyző asszonyt tájékoztassa a képviselő-testületet. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Az intézményi étkezési térítési díjakat norma és rezsiköltség alapján állapítják meg. Az elmúlt időszakban az intézményeknél a normán felül 30%-os, a 14 év feletti gyermekek illetve idegenek esetében már 100%-os rezsiköltséggel számoltak. A mostani adatszolgáltatás alapján a VGSZ kimutatta, hogy a rezsiköltség csökkent így az egy ebéd, vagy egy napra jutó költség is csökkent. Ahol 100%-os volt a rezsiköltség ott csökkent az ebéd ára. A tavalyi és az ide tervezetet ha összehasonlítják: az óvodás korú gyermekeknél napi 421Ft volt nettóban most 423 Ft lenne 40%-os rezsivel számolva, az általános iskolai napközis gyermekeknél napi nettó 584 Ft volt most 599 Ft, a szakközépiskolai, szakiskolai tanulóknál ebéd igénybevételével nettó 501 Ft volt most 480 Ft-ra csökkenne. A vendég étkeztetésnél 501 Ft-ról csökkenne nettó 480 Ft-ra. A Tápióvidéki Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Kistérségi Gondozási központ a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja bruttó 310 Ft-ról 365 Ft-ra, a szociális étkeztetés térítési díja bruttó 450 Ft-ról 495 Ft-ra, vendég étkeztetés díja bruttó 600 Ft-ról 730 Ft-ra emelkedik, az ebédszállítás díja bruttó 120 Ft/alkalom. Az átmeneti és tartós bentlakásos intézményi havi térítési díj összege Ft/Fő/hó. Az új árakkal június 1-től kell fizetni. Simon László: A következő évben előfordulhat, hogy a rezsi csökken? 4

5 Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Minden évben újra számolják az aktuális feltételeknek megfelelően, amit a képviselő-testület elé terjesztenek. Kocsi János: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 4.Napirendi pont: 7/2012.(V.7.) számú rendelet Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 7/2012.(V.7.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat intézményeiben a gyermekek napközbeni, valamint a szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított szolgáltatásokról, intézményi térítési díjainak, alkalmazott élelmezési normáinak megállapításáról szóló 24/2006.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról. Kocsi János: Nagykáta Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének módosítása. Agonács Lászlóné: A Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az elfogadását. Németh László: A Településfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalták és elfogadásra javasolják. Kocsi János: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 8/2012.(V.7.) számú rendelet Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 8/2012.(V.7.) önkormányzati rendeletét Nagykáta város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2003. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Még ehhez a napirendhez kapcsolódóan az alapjogok biztosától kapott az önkormányzat egy levelet. Az alapjogok biztosa vizsgálódik egyes konkrét ügyekben és több települést érintőben is. Most a működési engedélyeket és telepengedélyeket vizsgálta felül és készített belőle egy átfogó jelentést, amiben Nagykáta is érintett. Konkrétan a vasút állomással szemben lévő villamossági autószerelő és a szomszédja viszályának ügyében. Ebben a megállapításban a biztos egy észrevételt tett, ennek a végén megfogalmazott egy ajánlást, aminek egy része érinti a képviselőtestületet, pontosabban az építési szabályzatok módosítását. Ezt felolvassa, hogy a képviselő-testület figyelmét is felhívja rá, bár a Nagykátai Önkormányzat mindig így járt el, tehát ilyen hiba nem fordulhatott elő: Felkérem az idézett helyi önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a jelentésemben tett megállapítások figyelembevételével járjanak el a hatáskörükbe tartozó településrendezési döntések meghozatala során. Az építési övezeteket úgy alakítsák ki, illetve annak megfelelően módosítsák, hogy azok rendeltetésüknek megfeleljenek a környezetre a lehető legkisebb terhet jelentsék. Ennek megfelelően ne minősítsenek át az adott övezetben nem illő telektömbnyi vagy annál kisebb területeket. Ez alatt azt kell érteni, hogy azt a területet ahol lakó övezetet alakítanak ki, azt ipari területté nem minősíthetik át. Hangsúlyozza, hogy a Nagykátai Önkormányzat hasonló döntéseket nem hozott. 5

6 5.Napirendi pont: Kocsi János: A következő napirendi pont az igazgatási szünet elrendelése. Agonács Lászlóné: Minden évben, nyáron egy időszakra bezár a hivatal, de ügyeletet tartanak. Ebben az évben a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetet rendel el július 23-tól augusztus 06-ig terjedő időszakra. A Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az elfogadását. Botka Sándor elhagyja az üléstermet. Kocsi János: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 8 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 6./ Egyebek 79/2012. (V.3.) számú Képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi munkarendjében nyári igazgatási szünetet rendel el július 23-tól augusztus 06- ig (10 munkanap) terjedő időszakra. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a lakosságot és az illetékességi területén lévő társhatóságokat, egyéb szerveket minél szélesebb körben tájékoztassa illetve gondoskodjon a halaszthatatlan ügyek intézése érdekében az ügyelet megszervezéséről. - Beszámoló a Nagykáta város önkormányzatánál évben végzett belsőellenőrzési tevékenységről Botka Sándor képviselő visszajött a terembe. Kocsi János: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést minden képviselőtársa megkapta. Van e valakinek kérdése észrevétele. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 80/2012. (V.3.) számú Képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja az önkormányzat intézményeiben 2011-ben végzett belső ellenőrzésről szóló beszámolót. Utasítja a jegyzőt és az érintett intézményvezetőket, hogy az ellenőrzés megállapításai szerint járjanak el, a szükséges intézkedéseket tegyék meg a működés szabályszerűsének optimalizálása érdekében. 6

7 Határidő: folyamatos Felelős: jegyző, intézményvezetők - A Káta Sport Nonprofit Kft szakmai beszámolójának és üzleti tervének elfogadása Kocsi János: Van e valakinek kérdése vagy hozzáfűznivalója a napirendi ponthoz? Agonács Lászlóné: A Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Marosi Gábor ügyvezető eleget tett annak a követelménynek, hogy üzleti tervet állítson össze a képviselőtestület részére. Kevés lehetőség áll az ügyvezető részére a pozitív mérleg hozására, bevételt jelentene a sport tábor szervezése, de ehhez szálláslehetőség is szükséges, ami nem áll a rendelkezésre. De reméli, amit az üzleti tervben leírt az ügyvezető, azt meg is tudja valósítani. A Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság javasolja az üzleti terv elfogadását. Simon László: A mászó fal befejezését kéri ismételten és a hangosítás az változatlanul kritikán aluli, ezt Ft-ból meg lehetne oldani. A programokat nem lehet normális minőségben megtartani. Kocsi János: Profi hangosítónak sem sikerült élvezhetővé tenni a programokat, a további fejlesztésre a pénz korlátozottan áll az önkormányzat rendelkezésére. Németh László: Javasolja, kérjenek árajánlatot, ha ezek megérkeztek majd akkor megnézik a pénzügyi lehetőségeket. Marosi Gábor: Jászberényből kért árajánlatot, akik Ft+Áfa összegért építenék meg a hangosítást. Budaörsön, amelyik sportcsarnok hangosítását megnézte, az eleve úgy lett megépítve, hogy fő beférjen, kifejezetten koncertekre. De ezzel szemben a nagykátait sportcsarnok csak sportolásra alkalmas. Kocsi János: Van e valakinek kérdése észrevétele. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 81/2012. (V.3.) számú Képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Káta-Sport Nonprofit Kft évről szóló szakmai beszámolóját és a évre szóló Üzleti tervét az előterjesztés szerint. Határidő: folyamatos Felelős: Káta-Sport Nonprofit Kft. vezetője -A Fürdőház melletti ingatlan megvásárlása (Jászberényi u. 90.) Kocsi János: A Fürdőház melletti ingatlant felajánlotta megvételre Darula István. Az ingatlan a Fürdőház és a Tájház közé ékelődik be, így megvásárlásával egy egybefüggő nagyobb terület lenne az önkormányzat tulajdonában. A tulajdonos Ft-ért adná el az ingatlant egy olyan konstrukcióban, mely szerint az adásvételi szerződés aláírását követően megkap Ft-ot, 5 millió forintot félév múlva és ismét 5 millió forintot 60 nappal a kiköltözése előtt, ugyanis 1 évig szeretne még a lakásban lakni, mivel építkezést tervez a kapott vételárból. Van e valakinek kérdése észrevétele? 7

8 Németh László: A Településfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalták és elfogadásra javasolják. Simon László: Mi az önkormányzat szándéka az épülettel? Kocsi János: Bővíthető az épület, reumatikus és ízületi betegek számára gyógyászati részt lehet itt megvalósítani, de ha ez nem sikerülne akár egy szobás szálloda is épülhetne itt. A pályázati lehetőségeket meg kell nézni. Nagykáta így egy kis fürdővárossá alakulhat. Simon László: Egyetért a vétellel. Csak úgy tudja támogatni a vételt, ha csak akkor bontják le az épületet, ha már megvan, hogy mi épül helyette. Kocsi János: Van e valakinek kérdése észrevétele. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 82/2012. (V.3.) számú Képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja a Nagykáta Jászberény út 90. szám alatti 3982 hrsz-ú Darula István Nagykáta, Jászberény u. 90. szám alatti lakos tulajdonát képező ingatlant. A Képviselő-testület az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő becslését és az ingatlan elhelyezkedéséből adódó - kifejezetten az önkormányzat illetve a Káta-Hidro Kft. számára jelentős - előnyöket is figyelembe véve elfogadja az eladó által kért összeget vételárként és megvásárolja az ingatlant Ft-ért, azaz húszmillió forintért az alábbi részletfizetéssel: Az adásvételi szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az eladó által megjelölt bankszámlaszámra utal Ftot, azaz tízmillió forintot, mely összeget foglalóként fizeti. A foglaló fizetését követő hatodik hónap végéig további 5 millió Ft-ot, azaz ötmillió forintot fizet és a fennmaradó 5 millió Ftot, azaz ötmillió forintot a foglaló fizetéstől számított 10 hónap végéig fizeti meg azzal, hogy ha az eladó jelzi kiköltözési szándékát a kiköltözés előtt 60 nappal kifizethető a még fennmaradó rész. Az adás-vétel a vételár teljes kiegyenlítéséig tulajdonjog fenntartással történik. Darula István az ingatlanban tartózkodhat, azt életvitelszerűen térítésmentesen használhatja a foglaló megfizetésétől számított 1 év időtartamra. A képviselő-testület a vételárat a költségvetésében a Gimnázium volt kollégiumában irodahelyiségek kialakítására elkülönített összeg terhére biztosítja és a következő költségvetési rendeletmódosításakor a változást átvezeti. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés elkészítésével bízzon meg egy ügyvédet, melynek költségét is biztosítja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 8

9 -11 fő közfoglalkoztatott egy havi bére finanszírozási összegének átadása a VGSZ részére ( a sportpálya füvesítési pályázathoz kötődően) Kocsi János: Felkéri a jegyzőasszonyt ismertesse a napirendi pontot. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: A városi sporttelepen műfüvesítésre és füves edzőpálya kialakítására tavaly elnyert támogatás támogatási szerződésében szerepel, hogy a támogatási összeg 5%-a erejéig az önkormányzat köteles közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni munkavállalókat a projekt megvalósítása során. Ez 11 fő 1 hónapi időtartamra szóló foglalkoztatását jelenti, április 14-től kezdődően a munkaügyi központ által kirendelt munkavállalókat. A szerződést az önkormányzat nevére kellett volna megkötni, de technikai okok miatt ez nem volt lehetséges ezért a Városgazdálkodási Szervezet kötötte meg a szerződéseket az önkormányzat nevében. Kocsi János: Van e valakinek kérdése észrevétele. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 8 igennel, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot. 83/2012. (V.3.) számú Képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megfinanszírozza a Városgazdálkodási Szervezet részére 11 fő közfoglalkoztatott segédmunkás 1 havi munkabérét ( Ft/fő) és járulékait. A foglalkoztatás a Belügyminisztérium és Nagykáta Város Önkormányzata között megkötött BMÖGF- 90/117 (2011) iktatószámú, azonosítószámú támogatási szerződésben szereplő foglalkoztatási kötelezettség teljesítésére jött létre a 7/2011. (III.9.)BM rendelet 3, Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás című projekt megvalósítására. A közfoglalkoztatási szerződéseket a munkavállalókkal a Városgazdálkodási Szervezet kötötte meg az önkormányzat helyett adminisztrációs akadályok miatt. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester -A pálinkafőzde melletti útnyitással kapcsolatban felmerülő egyes költségek díjak biztosítása a költségvetése terhére Kocsi János: Felkéri a jegyzőasszonyt ismertesse a napirendi pontot. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: A korábbiakban döntött a Képviselő-testület arról, hogy a strandfürdőnél a pálinkafőzde mellett, a Hosszútó utcával párhuzamosan egy új utcát nyit és megadta a felhatalmazást a polgármesternek, hogy az ajándékozási szerződéseket vagy abban az esetben, ha nem térítésmentesen mond le a tulajdonos az adás-vételi szerződéseket (500 Ft/m2) kösse meg. Vállalta az önkormányzat az út kialakításával kapcsolatos költségek (ügyvéd, földmérő, igazgatási eljárási díjak) megfizetését is. A tulajdonosok zöme (77 ingatlan) térítésmentesen leadta az önkormányzatnak a korábbiakban meghatározott feltételekkel az útszélesítéshez kapcsolódó területeket, 14 ingatlan esetében pedig kisajátítási eljárást kellett kezdeményezni. Ezt az eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal folytatja le. Az út nyitással, szélesítéssel kapcsolatos eljárásnak többféle díja van, amelyet az önkormányzatnak kell megfizetnie. A korábbiakban, amikor ezt a döntést meghozták 9

10 akkor különítettek el erre egy összeget, de az idei költségvetésben ez nem szerepel. Most már a kiadások konkrétan jelentkeznek ezért szükséges az, hogy a képviselő-testület erősítse meg az előző határozatot, amiben biztosítja ezeket a költségeket. Az idei évi költségvetésbe bekerülne a tartalék terhére vagy átcsoportosításokkal. Ez az összeg, ami tartalmazni fogja a földhivatali eljárás díját, 14 ingatlant érintően, a letétbe helyezés díját, valamint az eljárás költségeit megközelítően Ft lesz. Ezen felül lesz még az ügyvédi eljárás valamint a földmérés költsége. Kérdezi Magyar Lászlónét, hogy a földhivatali és a földmérői díjat, ha a VGSZ mint útkezelő fizeti, akkor az Áfá -t visszaigényelheti-e? Ha igen, akkor a VGSZ-nek áttennék ezt az összeget a költségvetésébe. Magyar Lászlóné: Egyetért. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Ha már konkrétan megvan, hogy ezek a díjak mennyibe kerülnek, akkor ezt a témát ismételten a képviselő-testület elé terjesztik. Ami biztos a 14 ingatlanra az Ft ingatlanonként az Ft, amit letétbe kell helyezni a Kormányhivatalnál, a másik, amit már biztosan tudnak az Ft/érintett Hrsz. a földhivatali eljárás díja, egy-egy ingatlan három helyrajzi számot érint, tehát ez Ft, ehhez jön az ügyvédi és a földmérési költség. Németh László: A Településfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalták és elfogadásra javasolják. Kocsi János: Van e valakinek kérdése észrevétele? Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 84/2012. (V.3.) számú Képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagykáta 0125/97 hrsz-ú út megnyitása, szélesítése érdekében biztosítja a földhivatali eljárás költségét, az ügyvédi eljárás költségét, a földmérési munkák díját. Biztosítja továbbá a kisajátítást lefolytató Pest Megyei Kormányhivatal előírása szerint - a kisajátítási eljárás alatt lévő 14 ingatlant érintően az ingatlanonkénti Ft-ot, melyet letétbe kell helyezni az eljárás költségeire, a kártalanításra. A Képviselő-testület az összegeket a pontos költségek ismeretében költségvetésében átvezeti a tartalék terhére illetve átcsoportosítással. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a letét utalásáról, a földhivatali eljárási díjak és egyéb költségek kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester - Bódi Erzsébet ingatlan felajánlása az önkormányzat részére Kocsi János: A következő napirendi pont Bódi Erzsébet ingatlan felajánlása. Németh László: A Kistérségi Gondozási Központ el tudja helyezni, azonban az ellátásával kapcsolatos költségeket teljesen nem tudja fedezni a nyugdíjából, ezért ajánlotta fel ingatlanát az önkormányzat részére. Amennyiben az önkormányzat elfogadja a felajánlást, úgy minden hónapban intézkedni kell a különbözet átadásáról a Gondozási Központ részére. Az ingatlan általunk becsült értéke Ft, a havi térítési díjhoz pótolandó összeg az új térítési díjjal számolva Ft. 10

11 A Településfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalták és elfogadásra javasolják. Kocsi János: Van e valakinek kérdése észrevétele. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 85/2012. (V.3.) számú Képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Bódi Erzsébet Nagykáta, Vörösmarty u. 3. szám alatti lakos ingatlan felajánlását. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Nagykáta Vörösmarty u. 3. szám alatti, 350 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes megszerzése ellenében a Kistérségi Gondozási Központban elhelyezést kapó Bódi Erzsébet által fizetendő térítési díjat havonta kipótolja. Vállalja továbbá elhalálozás esetén a temetéssel járó kiadásokat. Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az ingatlan tulajdonjogának átruházása érdekében a szerződés megkötésére illetve a térítési díj különbözet fizetésére. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: polgármester -A MÁV megkeresése az állomás épület és környékének takarítási karbantartási munkálataira vonatkozóan Kocsi János: A következő napirendi pont a MÁV megkeresése az állomás épület és környékének takarítási karbantartási munkálataira vonatkozóan Van e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Németh László: A Településfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalták és nem javasolja az elfogadását, mivel az eddig ajánlott Ft helyett most csak Ft-ot ajánlott. Kocsi János: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 86/2012. (V.3.) számú Képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Zrt. által az állomásépület és környékének önkormányzati üzemeltetése MÁV támogatás igénybevételével tárgyában kezdeményezett megállapodást nem köti meg. Az önkormányzat nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A MÁV részéről felajánlott támogatási összeg nem elegendő a megfelelő szintű feladatellátásra. 11

12 Az önkormányzat csak abban az esetben vállalhat új, nem kötelező feladatot, ha a feladatellátással járó költségek100 %- ban megtérülnek. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Botka Sándor, Simon László és Marton László képviselők az üléstermet elhagyták. Kocsi János: Mivel a képviselő urak távoztak, ezért a képviselő-testület határozatképtelen. A további napirendi pontokat visszavonja és egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg. Ha senkinek nincs kérdése, sem észrevétele, akkor minden résztvevőnek megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. - kmf- Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes Kocsi János jegyző polgármester 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Ügyszám: 23-13/2008. JEGYZŐKÖNV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak:

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott üléséről 9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. április 27-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 2/2011.(II. 16.) számú képviselő-testületi RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án (hétfőn) 18.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-91085-7/2015. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2012. június 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendekre tett ajánlást.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendekre tett ajánlást. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-én 10.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben