J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Jelen vannak: Varga Zsuzsanna al Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok Kurucz Henrietta képviselő Lengyel János képviselő Sörédi Györgyné képviselő (6 fő) Tanácskozási joggal megjelentek: Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető Kelemen Zoltán városgondnok Pozsonyi Monika intézményvezető Varjúné Oroszi Éva gazdálkodási csoportvezető Szabó Károlyné iskolaigazgató Thury Attiláné óvodavezető Kiss Tamásné PÜB kültag Koronczainé Borsos Edit Szoc-Kub kütlag Kiss Tamás TÖT kültag (9 fő) Lakossági érdeklődő: 11 fő I. N A P I R E N D E L Ő T T : köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően tájékoztatja a jelen levőket, hogy a Képviselő-testület április 26-án zárt ülés keretében titkos szavazással Fodor Krisztinát, Papkeszi község jegyzőjét választotta meg 4 igen és 3 nem szavazattal, aki május 9-től fog dolgozni jönni a hivatalba. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sörédi Györgyné és Lengyel János képviselőket. Kéri, amennyiben egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással szavazzanak. 1

2 215/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a április 28. napján megtartott Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére jelöli ki. Sörédi Györgyné képviselőt és Lengyel János képviselőt A Képviselő-testület utasítja t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal ezt követően javaslatot tesz a forgatókönyvben feltüntetett napirend megtárgyalására. 216/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 28. napján megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA - Beszámoló az önkormányzat évi pénzmaradványának elszámolásáról - Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 2. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA 3. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE ÉS A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÜKRŐL Előadók: Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető Pozsonyi Monika TSZSZI intézményvezető 4. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NYITVA TARTÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 5. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI, FELVÉTELI KÖRZETÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KÖZZÉTÉTELE Előadók: 6. VEGYES ÜGYEK (14) 7. ZÁRT ÜLÉS (7) Szabó Károlyné iskolaigazgató Thury Attiláné óvodavezető A Képviselő-testület utasítja t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal 2

3 II. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta 8/2011 (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL. - Beszámoló az önkormányzat évi pénzmaradványának elszámolásáról Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 217/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi pénzmaradványáról készült elszámolást jóváhagyja. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány eft, melyet eft finanszírozásból származó korrekció módosít eft-ra. A pénzmaradványból az eredeti költségvetésbe be nem tervezett eft-al a képviselő testület a tervezett hitel nagyságát kívánja csökkenteni Határidő: Felelős: azonnal - Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása Lengyel János képviselő: Együttes bizottsági ülésen szóba került, hogy óriási az önkormányzat kint lévősége több, mint százmillió forint. Óriási hátrányt jelent, fejlesztésekre nem mindegy, hogy hitelt veszünk fel, vagy behajtjuk ezeket a kintlévőségeket. Kérem, állítsanak fel egy bizottságot, aki átnézi a kintlévőségeket és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a behajtások módjára. 3

4 : Hozzáfűzném, hogy alakulhat egy bizottság, de mivel adótitokról van szó, nem mindenki tekinthet bele. Összességében megadhatjuk az összegeket, de névhez kapcsolódóan nincs jogunk belelátni. Nem is névhez kapcsolódóan, de nem egy összegben, hanem tételesen gondoltuk a kigyűjtést. Egyetértek, hogy egy ilyen bizottságot létre kellene hozni, mert 115 M Ft kintlévőségünk van behajthatatlan adókból, lakbérekből, kölcsönökből. A könyvvizsgáló is felhívta a figyelmet a gazdálkodásra. Kint van ekkora adósságállomány, amit másra is tudnánk hasznosítani. Eseti bizottság létrehozását javaslom én is, amely az adócsoporttal együtt segíti az önkormányzat munkáját. Sörédi Györgyné képviselő: Az adóbehajtás terén a pénzügyesek és adósok tudnak segíteni, hogy a jogszabályok alapján mi az, ami leírható és mi az, ami nem. Ha a javaslatot megkapjuk, akkor tudunk tovább lépni. : Aki elfogadja az előterjesztés szerinti könyvvizsgálói jelentést és annak forgatókönyv szerinti határozati javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 218/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. (8200 Veszprém, Adí E. u. 78/c.) által készített könyvvizsgálói jelentést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Képviselő-testület megbízza t, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal 2. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 4

5 219/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy kérik a belső ellenőrt, hogy az általa tett javaslatok végrehajtását ellenőrizze vissza. Határidő: Felelős: azonnal 3. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE ÉS A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÜKRŐL Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető Pozsonyi Monika TSZSZI intézményvezető Hozzászólások: Sörédi Györgyné képviselő: Mindkettő beszámolóból kitetszik, hogy nő a szegénység és bármennyire nem akarjuk észrevenni, a mély szegénységben élők száma településünkön is gyarapszik. Az is igaz, hogy van egy olyan réteg, amely saját maga is tehet róla, hogy oda jutott, ahova. Az a nagy baj, hogy mint önkormányzat, egymagunk a költségvetésből nem is tudunk hathatós segítséget nyújtani - bármennyire is szeretnénk, mert muszáj a jogszabályokat foganatosítani. : Igaz, egyetértek az elmondottakkal, nap, mint nap szembesülünk a problémával. Nagy gondot okoz nekünk is és az érintetteknek még jobban. Aki a forgatókönyv szerinti első határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 220/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Utasítja a Wolf Viktória jegyző távollétében a jegyzői feladatok ellátásával megbízott Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezetőt, hogy a jogszabályban meghatározott határidőben az illetékes szervnek továbbítsa. Felelős: Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető Határidő május 31. 5

6 : Aki a forgatókönyv szerinti második határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 221/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Utasítja t, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Felelős: Határidő: május KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NYITVA TARTÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Hozzászólások: Thury Attiláné óvodavezető: Hozzáfűzném, hogy ma beszélgettem az óvónőkkel, négy szülő jár Veszprémbe dolgozni és mindenki odaér az óvodába fél ötig. Mindig eddig volt nyitva, nem volt gond, ha ott marad a gyerek, mert ott marad vele az óvónő is. Fél hatig vannak a dajkák és reggel az óvónő egyedül van 28 gyerekkel. Nehéz megoldani, - a dajkáknál biztosan csak túlórával tudjuk. Sörédi Györgyné képviselő: Egy jelzés érkezett a képviselői körből, hogy valakinek gondot jelent. Nincs semmi jelentősége véleményem szerint, hogy netán véletlenül egy kisgyerekre az óvónő vár 15 percet. Mert így túlórával kell elszámolni, és úgy gondolom, hogy ha megoldható anélkül, akkor nem fontos módosítani a nyitva tartást - mert nem tömeges a szóban forgó dolog. Ráérnék májusban dönteni erről véleményem szerint. Együttes bizottsági ülés úgy döntöttünk, hogy javasoljuk a 17 óráig való nyitva tartását az óvodának. A képviselők felé a szülőktől érkezik a jelzés, két-három gyerekről van szó, és ha az óvoda nyitva tartása fél 5-ig tart, akkor a szülők nem vállalják fel azt, hogy furcsán néznek rájuk, vagy háborognak. Ha fél órával meghosszabbítjuk a nyitva tartást, akkor a szülő sem érzi magát rosszul. Továbbra is javaslom a bizottsági javaslat elfogadását. Munkahelyi átszervezéssel ezt meg lehet oldani, úgy gondolom. Eldönti az óvodafenntartó, és ha ilyen 6

7 kérések érkeznek, akkor az óvodavezetőnek meg kell oldania. : Javaslom, erre bízzunk meg a kulturális bizottságot és vegyük le a napirendről, ez ügyben ne legyen feszültség, nehogy rossz döntést hozzunk. Nem javaslom az ügy napirendről történő levételét. : Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy vegyék le a Kippkopp óvoda és bölcsőde nyitva tartásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést napirendjükről, és a kulturális bizottság vizsgálja meg a körülményeket, - kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 3 igen és 3 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: 222/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde nyitva tartásáról szóló előterjesztés napirendről történő levételét elutasította. A Képviselő-testület utasítja t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal Kurucz Henrietta képviselő: Akiktől én a jelzést kaptam, azért nem tud elmenni távolabb munkát vállalni, mert nem tud ideérni négy és fél öt között. Fél óra - háromnegyed óra kell ahhoz is, hogy Veszprémből ide érjenek és ezért nem tudják megoldani a gyerek elvitelét az óvodából. A nyári intézményi bezárás is nagyon sok embernek gondot okoz. Varjúné Oroszi Éva gazdálkodási csoportvezető: Ha átmeneti időszakot meghatároznak, javaslom, próbálják ki szeptemberben az öt óráig tartó nyitva tartást, ha reális, akkor reális, ha nem, akkor vissza lehet módosítani. Sörédi Györgyné képviselő: Ezért mondtam, hogy még májusban is el tudjuk dönteni. Adjuk át a kulturális bizottságnak kivizsgálásra az ügyet. : Aki egyetért azzal, hogy a napirendet vegyük le és bízzuk meg a kulturális bizottságot, hogy a kérdést körbejárja és a Képviselő-testület elé elfogadható javaslatot hozzon májusban, kézfeltartással szavazzon. 7

8 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett meghozta a következő határozatot: 223/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde nyitva tartásáról szóló előterjesztést leveszi napirendjéről, a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság előkészítése után újra kívánja tárgyalni május hónapban. A Képviselő-testület utasítja Kurucz Henrietta képviselőt, a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elnökét az előterjesztés előkészítésével. Határidő: május 19. Felelős: Kurucz Henrietta KubSzoc Bizottság elnöke 5. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI, FELVÉTELI KÖRZETÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KÖZZÉTÉTELE Szabó Károlyné iskolaigazgató Thury Attiláné óvodavezető Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 224/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási intézmények működési, felvételi körzetének felülvizsgálata és közzététele tárgyában készített előterjesztéseket tudomásul vette. Utasítja t, hogy a határozatról az érintetteket értesítse az intézményvezetőket. Felelős: Határidő: május VEGYES ÜGYEK: TÁMOP PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA iskola és óvoda továbbképzések (önrész nélkül) 8

9 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 225/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Új Széchenyi Terv TÁMOP /2 kódszámú, Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázati felhívásra a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény balatonkenesei feladatellátási helyre vonatkozó, illetve a Kippkopp Óvoda balatonkenesei és balatonakarattyai feladatellátási helyeire benyújtani kívánt pályázatait támogatja. Utasítja a t a pályázatok beadásához szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Határidő: szeptember MEGKERESÉS ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK KÉRDÉSÉBEN Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 226/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolabusz üzemeltetésének kérdésében történt megkeresést és úgy határozott, hogy árajánlatokat kér be személyszállító vállalkozóktól, majd újból tárgyalja Küngös Község Önkormányzatának kérését és ezt követően tájékoztatja döntéséről a megkeresést benyújtó Szabó Gergely Küngös község ét. A Képviselő-testület utasítja a t a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Határidő: június P. J. ÁLTALÁNOS ISKOLA INTERNET ELŐFIZETÉS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 9

10 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 227/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény internet előfizetés szerződés módosításához Ft/hó összegre vonatkozóan- hozzájárul. A szükséges összeget a költségvetésből átcsoportosítással a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek kell biztosítani. A Képviselő-testület felkéri t, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: a határozat elfogadására azonnal, értesítésre május 5. Felelős:, szerződés aláírására Szabó Károlyné igazgató TÁTORJÁN KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Hozzászólások: Kurucz Henrietta képviselő: Kérném, hogy a törzstőke visszapótlására határidőt adjunk meg. : Javaslom július 31-i határidővel kiegészíteni az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 228/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (Balatonkenese, Dózsa GY. tér 1.) évi közhasznúsági jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Felhatalmazza t a közgyűlés előtti jóváhagyó szavazattételre. 3. A gazdasági törvény 51. -ában meghatározottak alapján a törzstőke visszapótlásáról dönt, melynek az önkormányzati tulajdonra eső része E Ft. Ennek forrását a költségvetés 10

11 beruházási tartalékából biztosítja, határideje: július Felkéri az intézményvezetőt, hogy gazdasági számításokat terjesszen elő a májusi képviselő-testületi ülésre azzal kapcsolatosan, hogy a Papkeszi községben működő Mókuska bölcsőde várható létszámcsökkenése milyen kihatással van a Kft működésére. 5. Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás alapján tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy megszűntethető-e szankció nélkül a Papkeszi Mókuska Bölcsőde a csökkenő létszám miatt. Utasítja t, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: május 15., július 31. Felelős: KÖNYVTÁRI BEIRATKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÖSSZEGÉGNEK MÓDOSÍTÁSA Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 229/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvtári beiratkozási és szolgáltatási díjak összegének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Utasítja t, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: május 15. Felelős: ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA Hozzászólások: : Javaslom, a napirendet vegyük le a nyílt ülésről és zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 11

12 230/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.évi belső ellenőrzési terv módosítása napirendjét nyílt üléséről leveszi és azt zárt ülés keretében kívánja megtárgyalni. A Képviselő-testület utasítja t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal BALATONSZEMES ÖNKORMÁNYZAT BAHART RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKESÍTÉSE Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 231/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Balatonszemes Község Önkormányzata által tulajdonolt, 8589 db, Ft össznévértékű részvény - a Balatoni Hajózási Zrt. által december 31. napján nyilvántartott értéken történő értékesítést illetően vagyonarányos elővásárlási jogával nem kíván élni. Felkéri t, hogy a döntésről Balatonszemes Község Polgármesterét értesítse. Határidő: május 15. Felelős: ÉVI STRANDBELÉPŐK, KEDVEZMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA VALAMINT A STRAND NYITVA TARTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 12

13 232/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy évben a strandbelépők mértékét az előző évihez képest nem változtatja, azonban a helyi állandó lakosoknak 50%-os kedvezményt biztosít a napi felnőtt jegy árából. A kedvezmény igénybevételéhez a lakcímkártya felmutatása szükséges. A 6 éves korig ingyenes belépést és a Pilinszky János Általános Iskola tanulóinak ingyenes belépését (diákigazolvány felmutatása mellett) továbbra is biztosítja. A strandok nyitva tartási idejét az előterjesztés szerint jóváhagyja és utasítja a városgondnokot, hogy üzemeltetési idő után a strand bejáratokat zárják le. Utasítja t, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: május 15. Felelős: Kelemen Zoltán városgondnok VAK BOTTYÁN, BEZERÉDJ ÉS BERCSÉNYI STRANDOKRA VÍZI MENTŐK ÁRAJÁNLATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS MEGBÍZÁSA 2011.ÉVRE Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 233/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városgondnokság által üzemeltetett strandokon a Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület árajánlatát elfogadja Ft összegben. Albérleti hozzájárulást nem fizet, mivel szállást biztosít a vízi mentők részére. Utasítja t, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: május 15. Felelős: 13

14 VESZPRÉM MEGYEI SPORTTANÁCS VÍVÓ SZÖVETSÉGÉNEK TÁMOGATÁSI KÉRELME. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 234/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Veszprém Megyei Sporttanács Vívó Szövetség (8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.) részére az elmúlt évekhez hasonlóan térítésmentesen biztosítja a Rády Sportcsarnokot a június 4-én megtartandó vívóverseny megrendezéséhez, azonban a rendezés költségeihez anyagilag nem kíván hozzájárulni. Utasítja t, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: május 15. Felelős: BALATONAKARATTYA, SZENT ISTVÁN ÚT MART ASZFALTOZÁSA Hozzászólások: : Tegnap kaptam nettó 2400 Ft-os ajánlatot meleg aszfaltra, javaslom, vegyük le napirendről. Felveszem a kapcsolatot azzal az ajánlatadóval, van maradék aszfaltjuk, ezen az áron tudják prezentálni - árajánlatot kérek írásban. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett meghozta a következő határozatot: 235/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonakarattya, Szent István út mart aszfaltozása ügyét leveszi napirendjéről és azt következő ülésén kívánja megtárgyalni esetleges más ajánlattételek bekérése mellett. 14

15 A Képviselő-testület utasítja t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal BALATONKENESE BALATONAKARATTYA VASÚTÁLLOMÁSAINAK TISZTÁNTARTÁSA, KARBANTARTÁSA MÁV KÖZMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT Hozzászólások: Orbán József Balatonkenese Szociális Szövetkezet vezetője: Régóta vajúdik ez az ügy, mert a MÁV nehézzé tette a hozzájutást, mert saját erőből és az unió támogatásával is, és a közmunkaprogram keretében kívánják megoldani. A közmunkaprogram lebonyolítása miatt közbe kell jönni az önkormányzatoknak. Felkerestek a MÁV-tól és közben kaptam a úrtól is információkat és a városgondnok úrtól is. Ez motivált a nyilatkozat megtételére, hogy újabb munkahelyeket tudnánk létesíteni a közmunkaprogram keretében egy éves szerződés keretében 60 % MÁV és 40 % EU-s pályázatok a költségekből. Nagyon sok esetben vitatkoztak írásban és szóban a műszaki tartalmat illetően, amelyet tegnap sikerült egyértelműsíteni, hogy mit is vár el a MÁV - ami nem közömbös Balatonkenese számára sem. Nem mindegy, milyen kép fogadja az embereket az állomásokon. A kenesei vasútállomással nagy tervei vannak a MÁV-nak, olyan szintű vasútállomást akarnak kialakítani a MÁV vezetőinek személyes kötődéseire különös tekintettel is, amelyik az északi Balaton-part legszebb állomásává akarja varázsolni Balatonkenese állomását. A szükséges pénzeket a MÁV idei költségvetésében, ha nem is, de a 2012-esben feltéten biztosítani fogják. Mi arra vállalkoznánk, hogy a sztenderdeket, amiket képviselnek, a kialkudott díjakét biztosítsuk - két embernek munkát tudunk biztosítani. A Szövetkezetnek odáig kell eljutnia, hogy a három önkormányzattól, aki a MÁV-val szerződést köt - Balatonkenese, Balatonvilágos és Csajág nekik a MÁV-tól átutalt összegekből össze kell hozni E Ft-ot és eben az esetben a Szociális Szövetkezet részéről aláírják minden további nélkül. A MÁV és önkormányzat is aláírja, és a Szövetkezet is. Az a cél, hogy elfogadható körülményeket teremtsenek az állomásokon, hisz van egy sztenderd elvárás a munkafolyamatokra vonatkozóan az utasforgalmi területeket illetően. Polgármester úrtól kérdezném, hogy mivel az önkormányzat köti a MÁV-val a szerződést, és a Szövetkezet köti az Önkormányzattal - mi a feladata az önkormányzatnak a 12 hónapban? Milyen munkát, terhet ró ez az önkormányzatra, mi a feladatunk ebben a folyamatban? : A feladatot közcélúvá kell minősíteni és akkor az önkormányzat magára vállalja és átadja a szövetkezetnek. Ha a szövetkezet jól csinálja a dolgát, akkor semmi dolga nincs az 15

16 önkormányzatnak. Az emberek pályázatához kell segítséget nyújtani, ha fel lesznek véve, azt követően semmi dolgunk. Tehát az önkormányzat gesztorsága alatt működik egy évig. Említette Balatonvilágost és Csajágot. Így hárman vagyunk a rendszerben, kérdezném, hogy ők milyen összegben kapják a támogatást? Orbán József Balatonkenese Szociális Szövetkezet vezetője: Csajág kapja a legkevesebbet, 168 E Ft-ot. Balatonkenese a legnagyobb összeget, Balatonvilágos 700 E Ft-ot. Ha a mi önkormányzatunk köti meg a szerződést a MÁV-val, mi kapjuk a legnagyobb összeget, támogatni csak akkor tudom, hogy ha a két munkavállaló kenesei vagy akarattyai lesz. Ígéretet kell tennie Orbán Józsefnek, hogy keneseit vagy akarattyait vesznek fel. Orbán József Balatonkenese Szociális Szövetkezet vezetője: Vannak technikai szükségletek. Egy ember, aki meg tudja oldani a kenesei, akarattyai és csajági állomást, de hogy a másik embert akkor vinni kell Aligára, Világosra. Konkrét gondolatom megszületett erre: az a második ember valójában két ember lesz négy órában. Hogy kisebbek legyenek a technikai költségek, előfordulhat, hogy legyen egy fél kenesei és egy fél világosi munkaerő. Lengyel János képviselő: Javasolnám, hogy csak akkor lehessen aláírni a szerződést, ha benne lesz, hogy a vasút által utalt összeget mindig átutaljuk tehát csak ha a MÁV elutalja nekünk a pénzt, azt követően utaljuk tovább. : A Szociális Szövetkezet és vezetése garanciát kell, hogy jelentsen arra, hogy nem lesz probléma. Ezt a szerződést az önkormányzat jogásza fogja elkészíteni. Orbán József Balatonkenese Szociális Szövetkezet vezetője: A vasút elkészíti és át kell nézni. A szövetkezet és az önkormányzat közötti szerződést viszont az önkormányzat jogásza. Orbán József Balatonkenese Szociális Szövetkezet vezetője: Megköszönöm tisztelettel, ha támogatja a tisztelt képviselő-testület - mert már megszállottja vagyok a munkahelyteremtésnek. 16

17 : Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, határozati javaslatom: az önkormányzat együttműködési megállapodást kössön a kötöttpályás közösségi közlekedést kiszolgáló épületek infrastruktúra fenntartását célzó közmunkaprogram keretében a MÁV Zrt-vel, illetve az együttműködés keretében elvégzendő feladatot közcélúvá minősíti, valamint a Balatonkenesei Szociális Szövetkezettel megállapodást kössön, amely alapján a szövetkezet részére a MÁV által utalt összeget mindig átutalja. Amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. 236/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a kötöttpályás közösségi közlekedést kiszolgáló épületek infrastruktúra fenntartását célzó közmunkaprogram keretében a MÁV Zrt-vel. A Képviselő-testület az együttműködés keretében elvégzendő feladatot a vasútállomások és környékének a takarítását, tisztántartását közcélúvá minősíti. A Képviselő-testület megállapodást köt a MÁV Zrt-vel az önkormányzat feladatátvállalása révén felmerülő feladatok végrehajtásához a MÁV Zrt. által nyújtandó támogatás összegéről is. A MÁV Zrt-vel való szerződéskötést követően megállapodást köt a Balatonkenesei Szociális Szövetkezettel. Az önkormányzat a Balatonkenesei Szociális Szövetkezet részére a vasút által utalt összeget mindig átutalja. A Képviselő-testület felhatalmazza t a MÁV Zrt-vel, illetve a Balatonkenesei Szociális Szövetkezettel történő megállapodások aláírására. Határidő: Felelős: folyamatos BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ Hozzászólások: Szijártó Csaba Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részéről: A turisztikai egyesület vezetését februárban átvettük, az egész vezetőség megújult. A TDM szervezet megalakítása volt a cél, ami az önkormányzat belépésével létrejött. Elindítottuk a 17

18 pályázaton való induláshoz szükséges regisztrációt, amit elfogadtak, a mai napon kaptuk meg a regisztrációs számot. Kétféle pályázatot nyitott ez meg előttünk: az egyik a helyi, a másik a térségi. A térségit már támogatta a Képviselő-testület. A helyiben most adnánk be a pályázatot. Amennyiben támogatja az önkormányzat, hogy a pályázaton részt vegyünk, kérem, támogassa a határozati javaslatokat. Az 50 M Ft-ot a településen fogjuk elkölteni, Tourinform iroda, rendezvények, Széchenyi park technikai fejlesztésére, stb. Amennyiben nyer a pályázat, akkor január 1-jétől szeretnénk feladatokat átvállalni az önkormányzattól. Az egyesületnek 20 M Ft-os költségvetést kell felmutatni. Ez arról szól, hogy az önkormányzat megszabaduljon azoktól a feladatoktól, ami a turizmushoz tartozik. Nem csak pénzt, hanem feladatot is kérünk az önkormányzattól. Sörédi Györgyné képviselő: Az összevont bizottsági ülésen felmerült, - vannak félelmek, hogy a humán erőforrás rendelkezésre áll-e arra, hogy a jövő évben a működtetést meg tudja-e oldani biztonságosan. A másik hogy amennyiben nem lesz nyertes a pályázat, az együttműködési megállapodás módosításra kerül-e? Valamint, milyen rendezvények kerüljenek át, lesz-e ráhatása az önkormányzatnak az éves rendezvényterv kialakítására? Szijártó Csaba Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részéről: A Tourinform iroda működtetése biztos nem jelentene problémát, ez már más településeken is így működik. Ha nem nyer a pályázat - mivel egy költségvetéssel vennék át a feladatokat - szerepel pl. konkrétan az intézményvezető munkabére, átvennék az embereket is. Mindennek megvan a maga tulajdonosa és úgy gondolja, hogy a rendszer működik most is, és azt szeretnék, hogy még jobban működjön - azokkal az emberekkel, akik eddig is csinálták és csinálják. A rendezvények vonatkozásában nyilván további egyeztetések szükségesek, és mindig lesznek egyeztetések. Ami jó rendezvény volt, azon nem szeretnénk változtatni, extrém, eddigiektől eltérő dolgokat nem akarnánk létrehozni, de szeretnénk, ha valamilyen fejlődés érezhető lenne a településen. A pályázati összegek megszavazásáról beszéljenek, javasolja. A 16 M Ft-tal kapcsolatban nem látja a tagdíjat. Azzal is kellett volna kalkulálni, azok nincsenek benne, ez kevesebb lesz, mert a tagdíjak csökkenteni fogják a 16 M Ft-os összeget. Szijártó Csaba Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részéről: Egy költségvetést össze kell állítani. Ha van bevétel, akkor a 20 M Ft-os költségvetésnek egy része ki van pipálva. Ha a Képviselő-testület eldönti, milyen feladatokat ad át az egyesületnek, a 16 M Ft könnyen össze fog jönni. Ezt még nem tudom megmondani, mert nem ismerem az összes egység költségvetését. Ennek majd pontosnak kell lenni. A másik, hogy ezek közpénzek, amit át fogunk helyezni. Közhasznú a turisztikai egyesület, az átadáshoz a közhasznúsági jelentéseit be kell mutatni és minden pénzügyi adatszolgáltatást kell biztosítaniuk, hogy a pénzekkel el tudjon számolni az önkormányzat. Nincs úgy előkészítve, hogy látni lehessen azt, hogy amit átad, azért mit kap cserébe. A határozatban szerepelni kell ezeknek a dolgoknak, hogy milyen kitételek mellett milyen feltételek lesznek. 18

19 Szijártó Csaba Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részéről: A határozati javaslatban azt írtuk le, amit kér a pályázat. Természetesen szerepelhetnek az egyéb feltételek is benne, amit kérnek. Arra viszont a pályázat elbíráló nem kíváncsi. Egy másik határozatban érinteni kell a feltételeket. Kiss Tamásné Pénzügyi Bizottság kültag: Mivel közpénzről van szó, - nagyszerű dolog, hogy a Képviselő-testület bizalmat szavaz az egyesület mostani vezetésének, de javaslom, hogy a határozatban legyenek benne a feltételek. Hisz ennek az egyesületnek jelen pillanatban nem rendezettek a gazdálkodási viszonyai. Szeretnék, ha mielőbb meg lenne a szerződés a könyvelőirodával, határidőt szabjanak a feladatok elvégzésére. Azzal nem értek egyet, hogy az egyesület a kultúra háza helyett működjön, hanem egészítse ki a tevékenységét. Egyetértek a céllal, de a formát és a technikai szabályokat be kell tartani, mert ezek közpénzek. Szijártó Csaba Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részéről: Az a fontos, hogy legyen meg a határozat, és mivel van időnk január 1-jéig, úgy gondolom, lesz idő megállapodni a feltételekről. Ezeket vállaljuk is, van idő, hogy felkészüljünk a tiszta helyzetű működtetésre. Teljesüljenek azok a feltételek, amelyeket a Képviselő-testület és a kér. Varjúné Oroszi Éva gazdálkodási csoportvezető: A határozati javaslattal kapcsolatban javasolnám úgy megfogalmazni a 16 M Ft összegű támogatást, hogy ez tartalmazza az önkormányzat 8%-os tagdíját is. Sörédi Györgyné képviselő: Ha meghozzuk határozatot, javaslom, szerepeljen benne, hogy együttműködési megállapodás keretében rögzítik felek a pénzeszköz átadás feltételeit. Kiss Tamás Részönkormányzat kültag: A célokkal egyetértek, csak mindig pénzügyekben gondolkodok. 8 M Ft-ot kér a TDM szervezetnek. Mit ad ezért az önkormányzatnak? Ugyanis az egy fél utca ára. Mit csinál, ha az előző évben nem csinált semmit és az eddigi négy hónapban sem csinált semmit? Mikor kell befizetni a tagdíjat? Szeretnétek az idén valami csinálni? Szijártó Csaba Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részéről: A pályázati önrészt jelenti a 8 M Ft, a működést és a pénzek felhasználást január 1-től kezdjük meg. Az előbb elmondtam, hogy miben szeretnénk közreműködni. Ez évben nagyon nagy dolgokra nem tudunk belőle fordítani, de mivel az intézményvezető kijelentette, hogy az ő költségvetéséből nem jut a strandi Tourinform irodára, már az is nagy dolog, ha idén a Tourinform irodák működni fognak és oda személyzetet tudunk adni. Rendezvényszervezést nem terveztek, abba az idén nem kívánunk belefolyni. A 2012-es év előkészítése lesz a legnagyobb feladatunk. 19

20 : Javaslom elfogadásra a forgatókönyv szerinti első határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 237/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő testülete hozzájárul, hogy a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület, melynek Balatonkenese város Önkormányzata teljes jogú tagja, induljon a évi helyi TDM pályázaton. Balatonkenese város Önkormányzata vállalja, hogy a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére biztosítja a pályázaton való részvételhez szükséges Ft-os önrészt. Továbbá nyertes pályázat esetén 2012-től 2018-ig évente minimum Ft, maximum Ft összeggel támogatja a pályázatban megfogalmazott célok megvalósítását a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületen keresztül. A támogatási összeg tartalmazza az önkormányzat által megfizetett 8%-os tagdíj összegét is. A támogatási elszámolás további részleteit külön megállapodásban szabályozzák. A Képviselő-testület utasítja t, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: április 29. Felelős: : Javaslom elfogadásra a forgatókönyv szerinti második határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 238/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő épületben, a jelenleg használt helyiségen kívül még egy irodát (a korábban már egyszer Tourinform irodaként működtetett helyiséget) átad a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére hosszú távú használatra január 1. napjától. Utasítja t, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: Értesítésre: április 29., átadásra: január 1. Felelős: : Harmadik határozati javaslatom: az előző évhez hasonlóan a Közművelődési Intézmény és Könyvtár évben is működtesse a Balatonkenesén, illetve Balatonakarattyán lévő 2 db turisztikai információs pontot, melyre Ft összeget biztosít. Aki ezzel egyetért, 20

21 kézfeltartással szavazzon. 239/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előző évhez hasonlóan - a Közművelődési Intézmény és Könyvtár évben is működtesse a Balatonkenesén, illetve Balatonakarattyán lévő 2 db turisztikai információs pontot, melyre Ft pénzeszközt biztosít. Utasítja t, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: folyamatos : Következő határozati javaslatom: a Közművelődési Intézmény és Könyvtár által működtetett Tourinform iroda feladatai ellátásának érdekében július, augusztus hónapokban alkalmaz plusz egy fő 8 órás munkavállalót. Az intézmény bér- és járulék előirányzatait megemeljük Ft összeggel. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 240/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közművelődési Intézmény és Könyvtár által működtetett Tourinform iroda feladatai ellátásának érdekében július, augusztus hónapokban alkalmaz plusz egy fő 8 órás munkavállalót. Az intézmény bér- és járulék előirányzatait megemeli Ft összeggel. A Képviselő-testület utasítja a t, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: értesítésre: azonnal, plusz fő alkalmazására június 30. Felelős: : Következő határozati javaslatom: a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére átadott Tourinform irodák felújításához tulajdonosi hozzájárulását adja nyertes pályázat esetén. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 241/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére átadott Tourinform irodák felújításához tulajdonosi hozzájárulását adja nyertes pályázat esetén. 21

22 Utasítja t, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: értesítésre: azonnal, felújításra: folyamatos NEFELEJCS UTCA LAKÓINAK MEGKERESÉSE Hozzászólások: Vargha Tamásné Nefelejcs utcai lakos: Kiegészíteném az utcával kapcsolatosan, hogy hívtunk szakértőket, akik elmondták, hogy az a munka, amit csináltak, nem tökéletes. Egy része olyan, ami még javításra szorul, van egy rész, ahol a csapadékvíz-elvezetés nem készült el. A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az utca harmadik szakasza az idén megoldásra kerüljön, de egyelőre nem látjuk jelét, hogy befejezésre kerülne a Nefelejcs utca. Véleményem, hogy az az igazi pénzkidobás, ha valamibe belekezdenek, azt utána nem fejezik be. A murvás szakasz befejezését kérjük és utána az aszfaltozást mart aszfalttal, vagy amire a Hornyákék tettek javaslatot, a térkövezés, ami a költségvetésbe betervezésre kerülne. Az építési hatóság engedélyeket adott ki építkezésekre, nem is célszerű megcsinálni, ha még később lesz befejezve a Nefelejcs utca, mint szeptember, mert jövőre ismét járhatatlanná válik. A csapadékvíz elvezetést célszerű lenne megcsinálni, ha van rá lehetősége a városgondnokságnak anyagilag és emberileg. A sarkon a lefolyó, ami vitatott volt, a DRV sokáig felbontva tartotta a bejáratot a lefolyó vége megint nincs megcsinálva rendesen. Ha van egy nagyszerű pályázat és a műszaki hiányosságok miatt többe kerül az önkormányzatnak, mint amit betervezett, akkor úgy gondolom, legyen olyan műszaki munka, hogy ne kelljen utólag toldozni. Reklamálják meg, a kis elvezető utat meg kellene csinálni tisztességgel. Szeretnénk írásos választ kapni, hogy a mi utcánk hova kerül be rangsorba, lesz-e foglalkozva vele az idén. Kelemen Zoltán városgondnok: A Városgondnokság minden munkát elvégzett a Nefelejcs utcában, amit kapott, amiről határozatban döntött a Képviselő-testület. Az építkezésekkel kapcsolatban: kint van egy súlykorlátozást jelző tábla - más településsel nem akarok példálózni, hogy egyszerűen nem engednek be nagy autót - vagy helyreállítási kötelezettséget kell neki előírni. Javaslom, csináljuk meg rendesen azt az utat. Kelemen Zoltán városgondnok: Kell keresni a feladatra egy tervezőt. 22

23 Vargha Tamásné Nefelejcs utcai lakos: A Hornyákék azt mondták, hogy a Nefelejcs utcát nem kell tervezni. Megkeresem a másik két céget is, akikkel korábban felvettem a kapcsolatot, amennyiben a Képviselő-testület támogat ebben. Javaslom, Vargha Tamásnét bízzuk meg, hogy az általa ismert kivitelezőktől kérjen ajánlatot az utca felújítására vonatkozóan és azt bocsássa a Képviselő-testület részére. Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 21,45 órakor. Az ülésen jelen levő képviselők száma: 5 fő. : Az elhangzott javaslatot elfogadásra javaslom azzal, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa ki szándékát arra vonatkozóan, hogy a Nefelejcs utca harmadik szakaszának út burkolatának cserélésére megoldást találjon év őszéig. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 242/2011. (IV. 28.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nefelejcs utca lakóinak írásos megkeresését és az alábbiak szerint határozott: Kinyilvánítja szándékát, hogy a Nefelejcs utca harmadik szakaszának út burkolatának cserélésére megoldást találjon 2011 év őszéig. Megbízza Vargha Tamásné Balatonkenese, Nefelejcs u. 19. szám alatti lakost, hogy az általa ismert kivitelezőktől kérjen ajánlatot az utca felújítására vonatkozóan és azt bocsássa a Képviselő-testület részére. A Képviselő-testület utasítja t, hogy a határozatról Vargha Tamásné Balatonkenese, Nefelejcs u. 19. szám alatti lakost tájékoztassa. Határidő: értesítésre: azonnal, ajánlat bekérésre: május 19. Felelős: Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 23

24 21,48 órakor a Képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta. k. m. f. Wolf Viktória jegyző távollétében a jegyzői feladatok ellátásával megbízott: Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető Jegyzőkönyv hitelesítők: Sörédi Györgyné képviselő Miklós Péter képviselő 24

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 24-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 24-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 4/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 24-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 27/2012. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 22/2012. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 13/2013. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2013. június 10-én 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 2/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 2/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. január 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 12/2014. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2014. május 8-án 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 6/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 4-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 30-án 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 30-án 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 22/2008. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 30-án 14 00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 1155-20/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 27-én 09.03 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30 Iktatószám: 364-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 29-én 14,30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 29-én 14,30 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 1/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 29-én 14,30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Balatoni Szövetség 2015. november 3-án Tihanyban megtartott Közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV a Balatoni Szövetség 2015. november 3-án Tihanyban megtartott Közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a Balatoni Szövetség 2015. november 3-án Tihanyban megtartott Közgyűléséről Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Napirend: A mellékelt meghívó szerint Balassa Balázs elnök: Bejelenti,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 8/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 20/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. augusztus 4-én (szerdán) 19 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2.) FIKSZ PONT Egyesület TÁMOP pályázatának támogatása

JEGYZŐKÖNYV. 2.) FIKSZ PONT Egyesület TÁMOP pályázatának támogatása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 9-én de. 7.30 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

- 13 - A Bizottság a 23. (2) bekezdésében a 15 napos határidőt hosszúnak találja, javasolja ennek újragondolását.

- 13 - A Bizottság a 23. (2) bekezdésében a 15 napos határidőt hosszúnak találja, javasolja ennek újragondolását. - 13 - (1) Kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezői kötelesek gondoskodni szemetes edény(ek) kihelyezéséről, a rendezvény befejezését követően a takarítás elvégeztetéséről. A Bizottság a 23.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-2/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben