Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv 1

2 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város Önkormányzat évi költségvetésének elfogadásáról 3/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: 4/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: 5/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításáról A térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról A lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosításáról Határozatok: 21/2011.(II.15.) Kt. sz. határozat: Jegyzői pályázat elbírálásáról (zárt ülésen, külön jegyzőkönyv szerint) 22/2011.(II.15.) Kt. sz. határozat: Költségvetés elkészítésének rendjére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről a kisebbségi önkormányzatokkal (CKÖ, RKÖ) 23/2011.(II.15.) Kt. sz. határozat: Veresegyház Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 24/2011.(II.15.) Kt. sz. határozat: 25/2011.(II.15.) Kt. sz. határozat: 26/2011.(II.15.) Kt. sz. határozat: 27/2011.(II.15.) Kt. sz. határozat: Tájékoztatás a közfoglalkoztatás helyzetéről Az esti gimnázium igazgatói pályázatának kiírásáról Tájékoztatás a 153/2009.(IX.17.) Kt. sz. határozat nem teljesüléséről Területértékesítés a 6463/1 hrsz-ú közterületből (Hegyek térsége, Zsellérföldi út melletti terület) 2

3 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 15,én 10,00 órakor megtartott ülésén Pásztor Béla, Bobál Imréné, Borgulya Rita, Gáncs Gábor, Harcos György, Kosik József, Nagy István, Szabóné Tolnai Ildikó, Szakmáry Sándor, Szalontai Boldizsár, Tóth Sándor képviselő Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina társadalmi megbízatású al Garai Tamás mb. jegyző Jáger Ágnes pénzügyi irodavezető, Jovanovity Károly mb. építési irodavezető, Székely János mb. beruházási irodavezető Dr. Rocskai János könyvvizsgáló intézményvezetők Távolmaradását előre bejelentette: Dr. Marik György képviselő Pásztor Béla : Köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így az ülést megnyitja. Ezt követően ismerteti a napirendet. Napirend Tárgy: Előadó: 1. A jegyzői pályázat elbírálása Pásztor Béla (zárt ülésen, külön jegyzőkönyv szerint) 2. Veresegyház Város Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Pásztor Béla 3. Költségvetés elkészítésének rendjére vonatkozó együttműködési megállapodás Pásztor Béla megkötése a kisebbségi önkormányzatokkal (CKÖ, RKÖ) 4. A 15/2003.(XII.23.) ÖR. sz. rendelet módosítása a Polgármesteri Hivatal Pásztor Béla köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 5. Veresegyház Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása Pásztor Béla 6. Tájékoztatás a közfoglalkoztatás helyzetéről Pásztor Béla 7. Az esti gimnázium igazgatói pályázatának kiírása Pásztor Béla 8. A térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla 3

4 9. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 6/2001.(V.08.) ÖR. sz. Garai Tamás rendelet módosítása mb. jegyző 10. Tájékoztatás a 153/2009.(IX.17.) Kt. sz. határozat nem teljesüléséről Pásztor Béla 11. Területértékesítés a 6463/1 hrsz-ú közterületből Pásztor Béla (Hegyek térsége, Zsellérföldi út melletti terület) 12. Egyebek Pásztor Béla A képviselő-testület az előterjesztett napirendet 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta. Pásztor Béla : A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja Bobál Imréné és Szabóné Tolnai Ildikó képviselőket. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőket 9 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzatának évi költségvetése A napirendi pont előadója: Pásztor Béla Pásztor Béla : Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének. Tóth Sándor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta a költségvetést. Nagy István képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és a képviselő-testületnek is ezt javasolja. Dr. Rocskai János könyvvizsgáló: Véleményét a képviselők írásban kapták meg. Pásztor Béla : A költségvetés módosításához írásban érkezett javaslat Szalontai Boldizsár képviselőtől. Javasolja, hogy ezeket a kisebb tételeket ne vegyük fel a költségvetésbe. A felvetett kolléga munkájának megszüntetése a hivatalvezető hatáskörébe tartozik. A testület legfeljebb pénzről dönthet, de személyről nem. A városi sportszervezetek támogatása mindig biztosított volt. A Sport Bizottság most vizsgálja e kérdést. Szalontai Boldizsár képviselő: Polgármester úr általános rugalmassága nem igazán mutatkozott meg ebben a véleményformálásban. Úgy érzi, hogy ennek a napirendi pontnak költségvetési vitának, és nem költségvetési terv elfogadásának kellene lennie. Polgármester úr reagálása demagóg volt. A Vértanúk ligete esetében nem lehet évről-évre gondolkodni. Tudja, hogy közadakozásból nem jön össze annyi pénz, hogy a szobrokat fel lehessen állítani, ezért is kezdeményezte az összeg megjelenítését. A tájház felújításának felelőse felkereste és elmondta, hogy mennyi pénzből lehet idén befejezni a tájházat. A városi sportegyesület működését felülvizsgálta, és igen lehangoló és aggasztó működést észlelt. Igazságosabbnak és méltányosabbnak tartja azt, ha a sportkör nem rendelkezik ilyen kiváltságokkal, és a pénz oda jut, ahova való. Pásztor Béla : A sportra fordítandó összeg szükségszerűségéről az Oktatási és Sport Bizottság kialakít egy metódust, és azt a testület elé hozza. A tájházra szükséges összeget az elmúlt időszakban is biztosítottuk és a jövőben is biztosítani fogjuk. 4

5 Gáncs Gábor képviselő: Javasolja, hogy a költségvetési számadatokat és a rendeletet külön tárgyalja a testület. Az ez évre tervezett fejlesztés 5,99 Mrd Ft. A költségvetés nem veszi kellőképpen figyelembe azt, hogy a fejlesztésekhez - az állami, illetve uniós finanszírozások lassúságát figyelembe véve - várhatóan hitelre lesz szükség. A kiemelt kockázatú elemeket tovább növeli az ingatlanértékesítésre tervezett 800 MFt. A 3,3 Mrd Ft- adóbevétel teljesülését is kockázatosnak tartja. Kéri, hogy úr készítsen egy ciklusprogramot az elkövetkező négy év terveiről. A költségvetés a bevételi oldal terén nem tartalmaz alternatív lehetőségeket, ezért a hitelállomány növekedésre még egyszer felhívja a figyelmet. Mindenképpen elfogadhatóbbnak tartaná, ha a kockázatos elemeket a másik oldalon ellentételeznénk, mégpedig olyan formában, hogy a költségvetési tartalék a kockázat nagyságának mértékét figyelembe vételével lenne meghatározva. A évi költségvetési tartalékból mennyit költöttünk el? Pásztor Béla : Egyetért azzal, hogy a testület külön tárgyalja a számadatokat és a rendeletet. A költségvetési tartalék összege még megvan. Az, hogy a 6 Mrd Ft-ból mennyit tudunk teljesíteni az idén, az nagymértékben függ az állam felénk fennálló tartozásának megfizetésétől. A 6 Mrd Ft értékű beruházásban nagyon nagy tétellel szerepel a szennyvízcsatorna beruházás. Nem bánunk meg egyetlen fejlesztést sem, mert amit megszerezhettünk a városnak, azt nagyon sikeresnek tekintjük. Az alternatív lehetőségeket nem egészen érti. Erre vonatkozóan bevételt kell növelni. Ez a költségvetés most tényleg nagyon reális. Rajtunk múlik, hogy mennyit szánunk arra, hogy ez a költségvetés teljesüljön. Gáncs Gábor képviselő: Azért kellett volna a költségvetési tartalékot - a kockázat mértékének megfelelően 800 MFt 1 Mrd Ft erejéig megnövelni, és valamit csökkenteni kell ugyanezen az oldalon, mert várható, hogy ez nem így fog teljesülni. A fejlesztéseknek mintegy 1 Mrd Ft-os önrésze van, amit figyelembe kell venni. Ezen kívül vállalásunk van a református iskolával kapcsolatban, illetve biztosan lesz még járdaépítés és egyéb. Ez így már 1,5 Mrd Ft. Ha ezen felül figyelembe vesszük a kötvény és az egyéb hitel- és kamat kötelezettségeinket, akkor már 2 Mrd Ft környékén járunk. Ez a költségvetés virtuálisan tartalmazza azt, hogy működtetjük a várost és a 2 Mrd Ft-ot még kifizetjük, de ha a valóságban nézzük a bevételeinket, akkor várhatóan hitelnövekedésbe fogunk átmenni, és a hitelállományunk várhatóan 500 MFt 1 Mrd Ft-tal növekedni fog. Pásztor Béla : A szennyvízcsatorna építés önrésze szerepel a költségvetésben, de ezt nem kell kifizetnie az önkormányzatnak, mert az önrészt a csatorna működéséből származó bevételből a társulás évente fizeti. A termálberuházás 240 MFt önrészére is írtunk ki pályázatot, hiszen ebben a kérdésben döntöttünk. A hitel törlesztéséül pedig a termál működtetéséből származó bevétel szolgál. Dr. Rocskai János könyvvizsgáló: Nehogy valakiben az a megnyugvás legyen, hogy most rend van, a könyvvizsgáló is megvalósíthatónak tartja a költségvetést, akkor ezt megszavazzuk és megyünk előre. Most sem kizárt, hogy az eladósodás a tervezettnél jobban fog nőni. Számolni kell folyamatos pénzügyi likviditási feszültséggel, részint az állam el nem fogadható renitens magatartása, részint a képviselők saját döntései miatt. Ha minden bevétel teljesül, akkor nagyjából megvalósul a költségvetés. Az elkezdett beruházásokat be kell fejezni. Más kérdés, hogy ezeket ki tudjuk-e fizetni. Reméli, hogy ennek a mértéke csak akkora lesz, ami még nem ütközik bele a 88. szerinti éves eladósodási határba. Az adósságállomány-növekedés jelentős része árfolyam-kockázattal terhelt, az ezen kívüli, valamint az ezzel együtt meglévő rész olyan hosszú távú kötelezettségeket ró az önkormányzatra, amit a következő nemzedékeknek kell kitermelni, és ez szűkíti a város későbbi fejlesztési, esetleg működési lehetőségeit. Lehet, hogy az adóbevételekben keletkezik egy MFt-os rés, ami azt jelenti, hogy likvidhitelt kell felvenni és fizetni kell annak a kamatait. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen adósságterhet cipelünk magunkkal, mert azt vissza kell fizetni. Nem tartja kizártnak a költségvetés megvalósíthatóságát, csak ennek az esélye több ponton is veszélybe ütközik. 5

6 Pásztor Béla : Egyetért Dr. Rocskai János fejtegetésével. Minden terv a végén mérhető, hogy teljesül vagy nem, de terv nélkül nem lehetünk. Ki kell tűzni a célokat és azokért kell dolgoznunk. A költségvetésünk minden évben nagyon feszített volt, de ennek köszönhető a város fejlődése. Reméljük, hogy az árfolyam-kockázat már nem érint minket annyira, mint amilyen mértékben érintett, de el kell mondani, hogy a CHF-ben felvett hitel kamata kisebb, mintha forintban vettük volna fel. Kéri, hogy Szalontai Boldizsár javaslatát most ne szavazza meg a testület. Gáncs Gábor képviselő: Úgy gondolja, hogy a csatorna beruházás húsz éven keresztül mégiscsak pénzbe kerül az önkormányzatnak, még ha bújtatva is van az összeg. Nem volt szó arról, hogy a ki nem fizetett számlákat átvisszük a következő évbe. Ez is egy rejtett lehetőség, amivel a múlt évben is éltünk. Biztos abban, hogy a városközpont építése terven felül fog teljesülni a kiadási oldalon. Pásztor Béla : A 45 MFt nem az önkormányzat pénze, azt úgy kell könyvelésileg lebonyolítani, hogy mi kapjuk a hányadból és azt odaadjuk. A bankok felé mindig pontosan fizetünk, mások felé esetleg kicsit késünk, de mindenkinek minden tartozásunkat megfizettük. Szalontai Boldizsár képviselő: Az általa írásban előterjesztett módosításokat nem foglalja magában a költségvetés. Ezek az apró módosítások hozzáállásbeli nyilatkozatok arról, hogy a képviselő-testület miket tart fontosnak és miket nem, vagyis ha ezeket a módosításokat a testület nem támogatja, akkor ezzel tanúbizonyságot tesz arról, hogy nem fontos sem a tájház, sem a Vértanúk ligetének a támogatása és a sporttevékenységet sem kívánja rendes kerékvágásba irányítani. Jobban bízik abban, ha ezek megvalósulását nem a véletlenre bízzuk, ezért kéri, hogy erről külön szavazzon a testület. Kiemelte, hogy ez egy szándéknyilatkozat annak kapcsán, hogy ezeket meg akarjuk-e valósítani vagy nem. Elvileg ez egy költségvetési vita kell, hogy legyen, nem pedig a költségvetés ráerőszakolása a testületre. Ha vannak módosítások, azokat nem szándékosan elutasítani, hanem esetlegesen befogadni kellene. Ez azért is fontos, mert a sporttal kapcsolatos dolgok a hónap második felére tisztázódnak, ezért addig a munkacsoport nevében is időt kér. Kéri, hogy a testület ma ne támogassa a költségvetési terv elfogadását. Pásztor Béla : Módosítani nem szabad, mert ezek csak kicsi részét érintik a költségvetésnek. A költségvetés a holnapi napon módosítható, tehát nem kell várni, amíg lezajlik a sporttal kapcsolatos vizsgálat. Az apparátus munkáját is segítjük azzal, ha ezt a formát választjuk. Ha generális kérdés vetődött volna fel, akkor természetesen más a helyzet. Kéri, hogy Szalontai Boldizsár vonja vissza a javaslatait. Szalontai Boldizsár képviselő: Javaslatait nem vonja vissza. Pásztor Béla : Szalontai Boldizsár előterjesztésével kapcsolatban kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 3 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodással elvetette Szalontai Boldizsár képviselő módosító javaslatait. Pásztor Béla : A költségvetés számadataira vonatkozóan kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a évi költségvetés számadatait. Gáncs Gábor képviselő: A likvidhitelünk jelen pillanatban meghaladja az 1 Mrd Ft-ot. A rendelet-tervezet 24. (2) bekezdése szerint viszont a felvehető likvid hitel egy időben létező állományának halmozott összege nem haladhatja meg a 800 MFt-ot. Ez esetben nem követünk el törvénysértést? Miért van szükség arra, hogy önkormányzatoknak, helyi közhasznú társadalmi szervezeteknek, egyházaknak, valamint az önkormányzat beruházásaiban érdekelt gazdasági szervezeteknek közel 100 MFt-ot adhassunk kölcsön? 6

7 A 24. (6) bekezdése alapján a költségvetésben nem szereplő tételeket 10 MFt erejéig a dönti el. Ez a 10 MFt figyelembe véve a beruházások túllépéseit szép lassan jelentős összeggé fog tevődni. A visszavásárlási szerződés miért nem kerül vissza a testület elé? Pásztor Béla : A év tárgyi bevételeit tekintve a költségvetés március közepén beáll arra az összegre, ami a rendeletben szerepel. A által felveendő10 MFt nagyobb mozgásteret biztosít a mindennapokban. Ha a kivitelező nem kapja meg a pénzét az államtól, akkor nem tud dolgozni. Ebben az esetben adunk kölcsönt max. egy hónapra. Csak 1-3 telek esetében van szó ingatlan visszavásárlásról. Ha ettől nagyobb az érték, akkor ez a testület elé kerül. Szabóné Tolnai Ildikó képviselő: A 24. (1) - (3) bekezdése értelmében az intézmények zavartalan működésének biztosítására gazdasági egységektől vagy pénzintézetektől likvid hitelt vehetünk fel legfeljebb 22% kamatra. Úgy tudja, hogy a bankok már nem nagyon adnak nekünk hitelt, így marad a Travill-Invest, aki 22%-os kamatra ad hitelt. A Travill-Invest felé több, mint 1 Mrd Ft hitelünk van, aminek a kamatterhe több mint 220 MFt. Ha pénzintézettől vennénk fel hitelt, a kamat jóval kedvezőbb lenne. Pásztor Béla : Olyan pénzintézet nincs, amelyik nem ad hitelt Veresegyháznak. A hitel felvételének előállott helyzete általában nem engedi meg azt, hogy a banki eljárás idejét kivárjuk. A bank bizalma kisebb felénk, mint a magánhitelező bizalma. Szabóné Tolnai Ildikó képviselő: A 22% kamattal nem ért egyet. Maximum a 17%-ot tartja elfogadhatónak. Pásztor Béla : Ha a pénz megérkezik, azt betesszük a bankba kamatozni, tehát nem veszítünk rajta. Szalontai Boldizsár képviselő: Polgármester úr korábban azt ígérte, hogy a felvehető likvidhitel összege kevesebb lesz. Úgy látja, hogy ezt az ígéretét nem tartotta be úr. Kéri, hogy ez 600 MFt legyen. A 22% kamatot nonszensznek tartja. Javasolja, hogy úr folytasson tárgyalást a kamat mértékéről mind a Travill-Invesstel, mind a bankokkal Ha úr mindenféleképpen ragaszkodik ahhoz, hogy városunk kölcsönöket nyújtson más intézményeknek, akkor legalább ne kamatmentesen adjuk, hanem a mindenkori alapkamattal. Kéri, hogy úr a felvett vagy nyújtott hitelekről ne csak a Pénzügyi Bizottságnak, hanem a testületnek is adjon írásos tájékoztatót. Nem támogatja, hogy a költségvetésben nem szereplő tételeket 10 MFt erejéig dönthesse el. Ezt az összeget 2 MFt-ban maximalizálná. A sürgős kiadásokat a rendkívüli üléseken meg tudjuk tárgyalni. A 24. (7) pontjából a rossz tapasztalatok miatt - kihúzná a vissszavásárlás szót. Ez maradjon inkább a képviselő-testület hatáskörében. A társadalmi szervezetek, alapítványok támogatását ne a bírálja el, hanem az Oktatási Bizottság. A 25. (2) fejezetét javasolja kiegészíteni azzal, hogy a soron következő rendes testületi ülésen be kell számolni a testületnek a felhasználásról. Pásztor Béla : Az egyházaknak kamatmentesen, a vállalkozóknak viszont azért a kamatért adtunk kölcsönt, amennyiért mi is kaptuk. a kamatot felszámoljuk annál az intézménynél, amelyik ezt meg tudja fizetni, amelyik nem tudja megfizetni, annak nem számolunk kamatot. A kamatokra vonatkozó javaslatot elfogadja, az összes többit nem. Szakmáry Sándor al: A pontosság kedvéért megjegyzi, hogy kétségtelenül nem kicsi a 22%-os kamat, de az önkormányzat által felvett ilyen jellegű hiteleknél egyetlenegy esetben van 22%, az összes többi esetben kisebb mértékű kamatra vett fel az önkormányzat hitelt. Garai Tamás jegyző: Szavazás előtt elmondja, hogy külön tárgyalta a testület a táblázatot, erről hozott egy döntést, és külön tárgyalta a rendeletet. Ez így nem elfogadható, mert a táblarendszer és a rendelet egy egészet 7

8 alkot, tehát a költségvetést egy döntésben kell elfogadni. Az előző döntést tekintsük egy részdöntésnek, de a költségvetés elfogadására vonatkozó teljes döntés most következik. Pásztor Béla : Szalontai Boldizsár képviselő kamatokra vonatkozó javaslatára kéri a testület döntését. A képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta Szalontai Boldizsár javaslatát. Pásztor Béla : Kéri a képviselő-testület döntését Szalontai Boldizsár képviselő többi javaslatára vonatkozóan. A képviselő-testület 3 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elutasította Szalontai Boldizsár többi javaslatát. Pásztor Béla : A költségvetésre vonatkozóan kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 2/2011. (II.16.) ÖR. sz. rendeletét Veresegyház Város Önkormányzat évi költségvetéséről. A napirendi pont tárgya: Kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás A napirendi pont előadója: Pásztor Béla Pásztor Béla : Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének. Tóth Sándor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta és támogatta az együttműködési megállapodást, és javasolja a testületnek is elfogadásra. Pásztor Béla : Kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 22/2011. (II.15.) Kt. sz. határozat: 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veresegyházi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a Veresegyházi Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a t az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Béla A napirendi pont tárgya: A 15/2003.(XII.23.) ÖR. sz. rendelet módosítása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A napirendi pont előadója: Pásztor Béla Pásztor Béla : Ismerteti az előterjesztést. 8

9 Tóth Sándor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását egyhangúan elfogadta, és javasolja a testületnek is elfogadásra. Nagy István képviselő: A Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását egyhangúan elfogadta, és javasolja a testületnek is elfogadásra. Pásztor Béla : Kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 3/2011. (II.16.) ÖR. sz. rendeletét a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyáról szóló 15/2003.(XII.23.) ÖR. sz. rendeletének módosítására. A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása A napirendi pont előadója: Pásztor Béla Pásztor Béla : Ismerteti az előterjesztést. Szabóné Tolnai Ildikó képviselő: Az építési beruházásnál az szerepel, hogy a Fabriczius József Általános Iskola emeletráépítés becsült értéke 350 MFt. Az előterjesztésben ezzel szemben 600 MFt szerepel. Pásztor Béla : A 350 MFt a helyes összeg. Szabóné Tolnai Ildikó képviselő: Akkor az előterjesztésben miért szerepel 600 MFt? Székely János beruházási irodavezető: Csak az emeletszerkezet felépítését végzenénk el, ez 350 MFt-ba kerül. Szabóné Tolnai Ildikó képviselő: Úgy tudja, hogy a tervekkel együtt 24 MFt, tehát nem arról döntöttünk, hogy ténylegesen elvégezzük az emeletráépítést. A református iskola építésére, az általános iskola emeletráépítésére, és a középiskola építésére akarunk pályázatot benyújtani. Ezt nem tartja átgondoltnak. Pásztor Béla : Még nem döntöttünk arról, hogy pályázatot írunk ki. Szabóné Tolnai Ildikó figyelemfelhívásával egyetért. Jelenleg sajnos nincs pályázat iskolaépítésre. A református iskola építése a város pénzéből történik, tehát ez végigmegy. Ha olyan helyzet adódik, hogy általános iskolára és középiskolára pályázatot írnak ki, akkor mérlegelnünk kell, hogy melyikre pályázunk. Szakmáry Sándor al: A Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzési tervet megtárgyalta, és azt egyhangúlag azzal a megjegyzéssel fogadta el, hogy a közbeszerzési szakértő véleménye alapján, vagy a tavalyi közbeszerzési terv módosításaként kerül be a tavalyi tervbe a református iskola pályázat. Valamelyik közbeszerzési tervben szerepeltetni kell ezt az eljárást. Pásztor Béla : Elfogadja a Közbeszerzési Bizottság javaslatát. Gáncs Gábor képviselő: Ez a közbeszerzési terv mennyire van szinkronban a költségvetési tervvel? Pásztor Béla : Ez nincs szinkronban a költségvetési tervvel. A 350 MFt-ot nem terveztük, ez akkor kerül be a tervbe, ha megvan ez az összeg. Kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 9

10 23/2011. (II.15.) Kt. sz. határozat: A napirendi pont tárgya: Tájékoztatás a közfoglalkoztatás helyzetéről A napirendi pont előadója: Pásztor Béla Pásztor Béla : Ismerteti az előterjesztést. 1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Veresegyház Város Önkormányzatának 2011-es évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 2.) A közbeszerzési tervet az önkormányzat honlapján az elfogadását követő 5 munkanapon belül, a következő év közbeszerzési tervének elfogadásáig meg kell jelentetni. Határidő: 1. pontnál: azonnal Felelős: Pásztor Béla 2. pontnál: Felelős: Székely János beruházási irodavezető Szabóné Tolnai Ildikó képviselő: Megjegyzi, hogy amikor a kormány ezt a törvényt hozta, akkor elfelejtett hozzá pénzt rendelni. Pásztor Béla : A tényen ez nem változtat. Azon gondolkodunk, hogy a foglalkoztatást hogy tudjuk megvalósítani városi erőből. Kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 24/2011. (II.15.) Kt. sz. határozat: A képviselő-testület a közfoglalkoztatás évi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Béla A napirendi pont tárgya: Az esti gimnázium igazgatói pályázatának kiírása A napirendi pont előadója: Pásztor Béla Pásztor Béla : Átadja a szót az Oktatási Bizottság elnökének. Borgulya Rita képviselő: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és azt kisebb vita után elfogadta. Pásztor Béla : Kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 10

11 25/2011. (II.15.) Kt. sz. határozat: 1.) A Képviselő-testület a Fabriczius József Esti Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatói állásának betöltésére a mellékletben részletezett feltételekkel pályázatot ír ki. 2.) A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán és az Oktatási Közlönyben meg kell jelentetni. 3.) A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pályázat megjelenéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Garai Tamás jegyző A napirendi pont tárgya: A térítési díjakról szóló rendelet módosítása A napirendi pont előadója: Pásztor Béla Pásztor Béla : Ismerteti az előterjesztést, kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 4/2011.(II.16.) ÖR. számú rendeletét a térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) ÖR. sz. rendelet módosítására. A napirendi pont tárgya: A lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 6/2001.(V.08.) ÖR. sz. rendelet módosítása (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi pont előadója: Pásztor Béla Pásztor Béla : Ismerteti az előterjesztést, kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta az 5/2011.(II.16.) ÖR. számú rendeletét a lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 6/2001.(V.08.) ÖR. sz. rendeletének módosítására. A napirendi pont tárgya: Tájékoztatás a 153/2009.(IX.17.) Kt. sz. határozat nem teljesüléséről A napirendi pont előadója: Pásztor Béla Pásztor Béla : Ismerteti az előterjesztést. Tóth Sándor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt tudomásul vette. Szakmáry Sándor al: Tájékoztatást kér arról, hogy a cégnek mekkora bérleti díj-, illetve adótartozása van a város felé. Pásztor Béla : A cégnek ,- Ft bérleti díj és ,- Ft adótartozása van. Természetesen ezt törvényes úton érvényesíteni kívánjuk. 11

12 Nagy István képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra. Pásztor Béla : Kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 26/2011. (II.15.) Kt. sz. határozat: Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 153/2009. (XI.17.) Kt. számú határozat nem teljesüléséről szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Béla A napirendi pont tárgya: Területértékesítés a 6463/1 hrsz-ú közterületből (Hegyek térsége, Zsellérföldi út melletti terület) A napirendi pont előadója: Pásztor Béla Pásztor Béla : Ismerteti az előterjesztést. Szabóné Tolnai Ildikó képviselő: A testület hozott egy rendeletet arra vonatkozóan, hogy a vételárat az adott térségre vonatkozó mindenkori négyzetméter ár 60%-ában is megállapíthatja, ha a tulajdonos a közvetlen szomszédságában lévő közterület egy részének ingatlanához való csatolását kéri az önkormányzattól. Viszont ennek nem az volt a célja, hogy ilyen óriási területhez hozzájuthassanak, ráadásul ez az LKE-3 területhez tartozik, melynél már 550 m2-nél alakítható ki telek. Ez az ingatlanértékesítés nem a város érdekét szolgálja. Nem támogatja az előterjesztést. Pásztor Béla : Az ingatlan megvásárlása után az új tulajdonos azt gondolta, hogy a telekhatár a drótkerítésnél van. Amikor rájött, hogy a kerítés rossz helyen van, ezt bejelentette a hivatalban. Két lehetőség van: vagy eladjuk neki az ingatlant, vagy a közel ennyit érő kerítést lebontjuk. Miután azt a területet ő belakta, nem látszott ésszerűnek a kerítés lebontása. Szabóné Tolnai Ildikó képviselő: Ha a terület ezzel megoszthatóvá válik, akkor ezt a rendeletet nem alkalmazhatjuk. Ne teremtsünk ilyen precedenst. Kéri, hogy az előterjesztést vonja vissza úr. Pásztor Béla : Ebben a cselekvésben semmi spekulativitás nem volt. A 474 m2 nagyságú telek beépítettsége nem engedi meg a további telekosztást. Az észrevételt megköszöni. A rendeletet ezen a területen módosítani kell. Ezt már nem lehet visszavonni, mert hiteltelenné tenne bennünket. Dönthet úgy a testület, hogy 80%-ot, vagy 100%-ot kell fizetni. Kéri, hogy fogadja el a testület az előterjesztést. Szalontai Boldizsár képviselő: Számára is pazarlás, hogy otthagyunk beépítetlenül egy 551 m2-es telket. A ,- Ft-os teleknél kétéves, kamatmentes részletfizetés lett meghatározva. Nem érti, hogy miért jár valakinek nagyobb kedvezmény, mint másoknak. Kéri, hogy mindenkire vonatkozzon az egyéves kamatmentes kedvezmény. A tulajdoni lap másolat szerint a két tulajdonos nem Veresegyházra van bejelente. Az adókat nem ide fizetik, de tőlünk kapják a kedvezményt. Ha a kerítés rossz helyre épült, akkor azt a tulajdonos bontsa le a saját költségén. 12

13 Pásztor Béla : Ebben az esetben senki más érdekét nem sérti a területet lekerítése. A mérlegelés azt hozta, hogy ne bontassuk le az e területre épített építményt. Kérni fogjuk a tulajdonosokat, hogy jelentkezzenek be Veresegyházra. Egyébként évente több millió forint iparűzési adót fizetnek a városnak. Nagy István képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy tulajdonba vétel a vételár megfizetését követően történjen. Szalontai Boldizsár képviselő: A kerítés lebontását nem támogatja, nem is javasolja. Csak helyesbített, hogy azt nem nekünk kell állni. Arra viszont az előterjesztésben nem talált kimutatást, hogy a kerítés mennyi m2-t fed le. Javasolja, hogy az 551 m2-es területet inkább parcellázzuk fel és adjuk el. Pásztor Béla : A többi terület erdő, amit nem is akarunk felparcellázni. A kerítés a telek körül van, és magában foglalja a bővítést. Szabóné Tolnai Ildikó képviselő: Egyébként ezzel a rendeletet megszegjük. Pásztor Béla : Erre vonatkozóan a rendeletben nincs korlátozás. Garai Tamás jegyző: Itt egyébként az 54/2010. Kt. számú határozatról van szó. Nyilván ezt ezzel a döntésével felülírja a képviselő-testület. El kell gondolkodni rajta, hogy szigorítsuk, vagy maradjon így. Pásztor Béla : Az az észrevétel jogos, hogy a telkek mérete ezen a területen ne 500 m2 legyen. Most arról szavazunk, hogy az övezetben egy más mértéket határozunk meg telekalakítási mértéknek. Jovanovics Károly építési irodavezető: Ehhez a döntéshez a helyi építési szabályzat ide vonatkozó paragrafusát is módosítani kell, ennek átfutási ideje pedig legalább fél év. Pásztor Béla : Valamennyien egyetértünk azzal, hogy a Hegyekben a beépítési mód nem olyan, hogy kisparcellákra bontsuk szét, tehát az építési szabályzatot módosítsuk. Ezzel a módosítással együtt kéri a képviselő-testület döntését. A képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 27/2011. (II.15.) Kt. sz. határozat: 1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy határrendezéssel a 6463/1 hrsz-ú közterületből 474 m 2 a 6463/4 hrsz-ú, 551 m 2 pedig a 6466 hrsz-ú ingatlanhoz kerüljön hozzácsatolásra. 2.) A képviselő-testület elfogadja, hogy a közművesítetlen 551 m 2 -es területrész vételára a Hegyek városrészen jelenleg érvényes ,-Ft-os ingatlanár 60%-a (6.600,-Ft) figyelembevételével bruttó ,-Ft legyen. 3.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy a vételár megfizetése Szűcs István Győző és Szűcs István Győzőné tulajdonosok részéről az alábbi módon történjen meg: szerződéskötéskor ,-Ft, ezt követően félévente 3 x ,-Ft, ( ig, ig, ig), majd utolsó részletként a fennmaradó ,-Ft vételárhátralék kifizetésének végső határideje

14 4.) A képviselő-testület elfogadja, hogy a közművesítetlen 474 m 2 -es területrész vételára a Hegyek városrészen jelenleg érvényes ,-Ft-os ingatlanár 60%-a (6.600,-Ft) figyelembevételével bruttó ,-Ft legyen. 5.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy a vételár megfizetése Bencsik László és Kurucz Márta tulajdonosok részéről az alábbi módon történjen meg: szerződéskötéskor ,-Ft, a fennmaradó ,-Ft vételárhátralék kifizetésének végső határideje A tulajdonba vétel a vételár megfizetése után történik. 6.) A képviselő-testület felhatalmazza a t a határrendezési eljárás megindítására és az adásvételi szerződések aláírására, egyben felhívja a jegyzőt, hogy a határrendezésből keletkező változásokat a vagyonnyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át. Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Béla Szalontai Boldizsár képviselő: Arra nem válaszolt úr, hogy ezzel lényegében határozatot szegtünk, és a határozati javaslatban ez nem volt feltüntetve. Pásztor Béla : A határozatot a testület jóváhagyta. Arra vonatkozóan az építésügy és jegyző úr hoz javaslatot, hogy ezen a területen a parcellanövekedés ne tegye lehetővé új parcella kialakítását. Szalontai Boldizsár képviselő: A mostani telekkel kapcsolatban szegtük meg a határozatot. Garai Tamás jegyző: Nem megszegésről beszélünk, mert a testületnek joga van ahhoz, hogy eltérő határozatot hozzon. A határozatot nem módosítottuk, ellenben más határozatot hoztunk, mint az eredeti. Ami valóban ellentmondásos, hogy ezt a helyzetet miképpen fogjuk rendezni. Véleménye és javaslata, hogy ezt akképpen kellene kezelni, ha egy önállóan kialakítható telekről, és ennek az eladásáról vagy csatolásáról beszélünk, ott a 100%-ot kellene alkalmazni, minden más esetben a 60%-ot. Egyebek: Kosik József al: Tájékoztatja a testületet, hogy március 11-én kirándulást szervezünk a szlovák önkormányzatok meglátogatására. E kirándulásra minden képviselőt szeretettel vár. Szabóné Tolnai Ildikó képviselő: Polgármester urat kérdezi, hogy a március 15-i városi ünnepség délelőtt vagy délután lesz-e. Pásztor Béla : Délelőtt 10 órakor. Több hozzászólás nem lévén, a képviselő-testületi ülést 13 óra 35 perckor bezárta. kmf. Garai Tamás jegyző Pásztor Béla 14

15 Hitelesítők: Bobál Imréné képviselő Szabóné Tolnai Ildikó képviselő 15

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 1/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 22. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 18-án 12,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 18-án 12,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 18-án 12,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 197/2011.(X.18.) Kt. határozat: 198/2011.(X.18.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jegyzőkönyv Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Hidegkút Faluház Jelen vannak: Pénzes Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7943/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 79/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 79/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 79/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 25-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. június 25-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 26-án a polgármesteri hivatal (Teleki, Rákóczi u. 49.) tanácstermében tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 13-án megtartott - üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. május 15-én 11.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. május 15-én 11.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. május 15-én 11.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

(16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.)

(16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.) 70 - (16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.) 23.) Fiatalok háza beruházási javaslata (74.) A bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem! Fazekas István: A Városrendezési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2014. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 7-én 18,50 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 7-én 18,50 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 7 / 2008. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 7-én 18,50 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben