Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester, Bagó Szabolcs, Bella Imréné, Kinczer József 6. napirendi ponttól, Laffer Krisztiánné, Laffer Lajosné, Németh Gábor, Rácz István, Török Imre 3. napirendi ponttól testületi tagok. Az ülésről távolmaradt: Németh Károly testületi tag. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző, Szédelyi Attiláné gondozási központ vezetője, Szűcs Lászlóné óvodavezető, Csete Ildikó családgondozó az 1. napirendi pontnál, Melegné Luft Tünde családgondozó az 1. napirendi pontnál, Takács Gábor Csornai Rendőrkapitányság részéről a 3. napirendi pontnál, Szalay Imre: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 10 tagjából 7 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 7 fő. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. Napirend: 1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról. Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók

2 2 2. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről. Előterjesztő: dr. Erdős István kapitányságvezető Csorna 4. Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítása. 5. Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadása, csatlakozás a közművelődési feladatokhoz. 6. Lakás bérbeadása iránti kérelmek elbírálása. 7. Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat megszüntetése. 8. Egészségügyi Kombinát fűtéskorszerűsítésére érkezett ajánlatok elbírálása. 9. Munkaruha juttatás szabályozásának módosítása, munkába járás költségtérítése. Zárt ülési napirend: 10. Hozzájárulás dr. Molnár Erika jegyző részére helyettesítéshez. 11. Első lakáshoz jutók támogatása. 12. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéseiről. Előterjesztő: Bella Imréné bizottság elnöke Napirend előtt: Szalay Imre: ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 7 fő. 33/2010.(VI.9.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve.)

3 3 Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról. Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók Szalay Imre: elmondja, hogy a beszámolókat a képviselő-testület tagjai megkapták. Elmondja, hogy a családgondozók részt vesznek a nyári napközi megszervezésében is. A költségvetésben a nyári napközi anyagi fedezete biztosítva van. A nyári napközi mind a szülők, mind pedig a gyerekek szemszögéből nézve is nagyon jó dolog. A fő feladat a három hétre a gyermekfelügyelet biztosítása, illetve különböző programok szervezése. Laffer Krisztiánné: megkérdezi, hogy a nyári napközi miért csak három hetes lesz. Melegné Luft Tünde: elmondja, hogy már tavaly is csak három hét volt. A három hétből egy hetet a családgondozók vállaltak. Két hétre 14 gyermek, a harmadik hétre pedig 13 gyermek jelezte az igényét a nyári napközire. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 7 fő. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Csete Ildikó: elmondja, hogy a Családsegítő Szolgálat munkájáról készült beszámolót is megkapták a képviselők. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol. Kérdés, észrevétel nem volt. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a Családsegítő Szolgálat működéséről szóló beszámolót. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 7 fő. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 34/2010.(VI.9.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok évi munkájáról szóló beszámolókat az előterjesztett tartalommal elfogadja. 2. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Szalay Imre: ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy az önkormányzatnak is minden évben készítenie kell egy beszámolót a gyermekvédelmi törvény alapján az elvégzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról. Ezt a beszámolót a megyei gyámhivatalnak is meg kell küldeni.

4 4 Szavazásra bocsátja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 7 fő. 35/2010.(VI.9.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést az előterjesztett tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző Török Imre képviselő megérkezik. 3. napirendi pont: Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről. Előterjesztő: dr. Erdős István kapitányságvezető Csorna Szalay Imre: elmondja, hogy a település közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót a képviselők megkapták. Takács Gábor a közrendvédelmi osztály helyettese: elmondja, hogy a helyi körzeti megbízottak személyében változás nem történt. Bősárkány Bolla József körzeti megbízotthoz tartozik. Rajta kívül Gyovai Gyula tevékenykedik még a településen. Bízik benne, hogy a falu megelégedésére végzik a munkájukat. Amennyiben problémák vannak, várják a jelzéseket. Elmondja, hogy gyakran előfordulnak trükkös lopások a településeken. A trükkös lopások megelőzése érdekében szórólapokat juttattak el minden településre, ezzel próbálják felhívni a falu lakosságának figyelmét az óvatosságra. Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása érdekben, hetente egy alkalommal szerveznek fokozottabb ellenőrzést a településeken. Az idei évben elindult a közbiztonsági háló program, ennek keretében hetente egy alkalommal fokozottabb ellenőrzést tartanak a településeken. Ez azt jelenti, hogy 4-6 rendőr jelenik meg egy időben a településen. Problémát jelent továbbra is a 86-os főúton áthaladó nagy kamionforgalom. A rendőrkapitányság kapott egy új traffipax-készüléket, ami nagyon hatékony a gyorshajtókkal szemben. Sajnos azonban a traffipax a külföldi rendszámot nem ismeri fel. Rendszeresen mérnek Bősárkány területén, és tartanak migrációs ellenőrzést. A környéken nem jellemző az illegálisan Magyarországon tartózkodók jelenléte. A bűncselekmények száma összességében a 2008 évhez képest 2009-ben csökkent 18%-kal, viszont a lopások száma 6-ról 10-re növekedett. A betöréses lopások száma növekvő tendenciát mutat. Tavaly összesen 4 baleset történt a településen, ebből három anyagi káros, egy könnyű sérüléses. A balesetek közül három a 86-os főúton történt. Ezúton szeretné megköszönni az önkormányzat által nyújtott támogatást a körzeti megbízott iroda felújításához. Elmondja, hogy a csornai általános iskolákban a nyári szünetre való felkészítő tájékoztatást tartottak a rendőrkapitányság munkatársai a gyerekeknek, amennyiben itt is lenne rá igény, kéri, hogy jelezzék.

5 5 Laffer Lajosné: elmondja, hogy folyamatban van a településen a 86-os főút felújítása, és a kamionok egyáltalán nem tartják be a közlekedési szabályokat. Jelzőlámpa mutatja melyik irányból mikor mehetnek a gépjárművek, de hiába zöld a lámpa az egyik irányban, mert a másik irányból még jönnek a kamionok, és nem engedik el a többi autót. Ezen kívül nagy sebességgel is mennek. Korábban volt hír arról, hogy állandó traffipaxot helyeznek ki Bősárkányban is. Takács Gábor: elmondja, hogy sajnos ebben egyelőre nincs előrelépés. Szalay Imre: elmondja, hogy részt vett Jánossomorján a 86-os főút felújításával kapcsolatos fórumon, ahol javasolta, hogy erre az időre tereljék el a kamionforgalmat, sajnos a közútkezelő álláspontja szerint erre nincs lehetőség. Javasolt útirányként Csornán az M1-es autópálya és a 85- ös főút van megjelölve. Az elkövetkezendő időben a 86-os főút felújítása miatt a forgalomelterelés nagy problémát fog jelenteni, ehhez kérik a rendőrség segítségét. Németh Gábor: a beszámolóban szerepel, hogy a lakosság biztonságérzete javul, de véleménye szerint a bűnügyi adtok nem ezt mutatják. Egy körzeti megbízott van a faluban, a kimutatás szerint évben nappal 63 órát, éjszaka pedig 93 órát volt szolgálatban. Ez nagyon kevés. Kicsit több odafigyeléssel javulhatna a falu közbiztonsága. Úgy gondolja, hogy a rendőri jelenlétet növelni kellene a faluban. Takács Gábor: elmondja, hogy a kollégáknak 176 órát kell minden hónapban teljesíteni. A beszámolóban szereplő számadatok nem helyesek. Vannak törekvések arra, hogy a körzeti megbízotti létszámot fejlesszék. A terv az, hogy minden 1000 fő fölötti településen egy önálló körzeti megbízott lesz, aki csak abban a faluban van. Sajnos a tavalyi évben sokszor Budapestre voltak vezényelve a rendőrök. Németh Gábor: kéri a rendőrség segítségét, hogy figyeljék a kamionforgalmat a településen folyamatban lévő 86-os főút felújítása kapcsán. Az önkormányzat útjai nem nagy teherforgalomra készültek, így a forgalomeltereléseket nem szabad a mellékutcákra terelni. Bagó Szabolcs: véleménye szerint fontos, hogy a demonstratív tevékenységet hatékonyan folytassák, mivel az iskolában is hamarosan nyári szünet lesz. E miatt is fontos a rendőrök jelenléte a településen. Elmondja, hogy sajnos az emberek nem használják a zebráknál elhelyezett jelzőlámpákat a biztonságos átkelés érdekében. Kéri, hogy erre a rendőrök is hívják fel a lakosság figyelmét. Szalay Imre: elmondja, hogy nagy problémát jelent hétvégeken, bálok, rendezvények alkalmával a randalírozó fiatalok viselkedése. Ezt már jelezték is a rendőrség felé. Amennyiben az önkormányzat talál lehetőséget arra, hogy korlátozza a fiatalok késő éjszakai utcán tartózkodását, akkor megteszi. Elmondja, hogy korábban már felhívták a lakosság figyelmét a besurranó tolvajokra. Javasolja ismételten közzétenni a felhívást. Savazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 8 fő.

6 36/2010.(VI.9.) határozata 6 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a település közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztett tartalommal elfogadja. 4. napirendi pont: Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítása. Szalay Imre: elmondja, hogy a képviselő-testület az első lakáshoz jutók támogatásáról egy új rendeletet alkotott az előző testületi ülésen a közterhek csökkentése miatt. Felmerült még egy-két dolog, ami miatt módosítani kellene a rendeletet. A mai módosítás a beadott kérelmek elbírálására még nem vonatkozik. A 2.. szerint nem jogosult támogatásra az, akinek külön-külön vagy együttesen lakástulajdona, vagy öröklés útján szerzett 50%-nál nagyobb résztulajdona van. Az elfogadott rendeletben bármekkora résztulajdon kizárta a kérelem benyújtásának lehetőségét, az is ha valaki pl. egy ingatlannak csak a tizedét örökli. Hogy ez ne lehessen akadály, javasolja a rendeletet módosítani. A másik módosítás, hogy a lakás megszerzését követő két év után már ne lehessen benyújtani a kérelmet. Ezen kívül lenne még egy módosítás: ha a lakásépítés a támogatás folyósításától számított 5 éven belül nem valósul meg, úgy a támogatást a támogatott köteles visszafizetni. Laffer Krisztiánné: megkérdezi, hogy hogyan fogja a képviselő-testület ellenőrizni, hogy a kérelmező 50% alatti résztulajdonnal rendelkezik. Szalay Imre: elmondja, hogy a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a lakástulajdon részéről. Amennyiben valaki megtévesztő módon jut a támogatáshoz, akkor azt vissza kell térítenie. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 8 fő. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.10.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásáról szóló 7/2010.(IV.23.) rendelete módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 5. napirendi pont: Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadása, csatlakozás a közművelődési feladatokhoz. Szalay Imre: elmondja, hogy a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás pályázat benyújtása miatt vette fel a közművelődési szakfeladatot. Ahhoz, hogy ez hatályba léphessen minden önkormányzatnak határozatban jóvá kell hagynia. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy két dologról kellene dönteni: a Csornai Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosításáról, amely azzal módosulna, hogy a közművelődési feladat bekerülne a kistérségi feladatok közé. Másrészt pedig arról kellene dönteni, hogy az önkormányzat részt kíván-e venni ezen feladat tekintetében a társulásban.

7 7 Szalay Imre: szavazásra bocsátja a javaslatot. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 8 fő. 37/2010.(VI.9.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Csornai Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítását a közművelődési feladat társulási megállapodásba történő felvételével elfogadja. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a társulásba felvett közművelődési feladat tekintetében részt kíván venni a társulásban. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Többcélú Kistérségi Társulást értesítse. Felelős: Szalay Imre polgármester Kinczer József képviselő megérkezik. 6. napirendi pont: Lakás bérbeadása iránti kérelmek elbírálása. (A kérelmek írásban mellékelve.) Szalay Imre: elmondja, hogy jelenleg egy önkormányzati lakás áll üresen, az egészségügyi kombinátban található fogorvosi lakás. Két kérelmezőtől érkezett önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelem. Ismerteti a kérelmeket. Javasolja, hogy a bősárkányi kérelmezőknek adja bérbe a lakást az önkormányzat, a korábbi bérbeadásokhoz hasonló tartalommal. Javasolja, hogy az önkormányzat a korábban szokásos feltételekkel az egészségügyi kombinátban lévő 2. számú lakás adja bérbe Andorka Szabolcs és Bóta Erika bősárkányi lakosok részére december 31-ig. A másik kérelmet üres lakás hiányában nem tudják támogatni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 9 fő. 38/2010.(VI.9.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Petőfi u. 97/2. sz. alatti önkormányzati lakást Andorka Szabolcs és Bóta Erika Bősárkány, Honvéd u. 4. szám alatti lakosok részére, június 15-től december 31-ig terjedő időszakra bérbe adja, 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució kifizetése mellett. A bérleti jogviszony évente meghosszabbítható, maximum 5 évre. A lakás bérleti díja: ,- Ft/hó. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá. Felelős: Szalay Imre polgármester

8 7. napirendi pont: Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat megszüntetése. 8 Szalay Imre: elmondja, hogy a képviselő-testület már korábban döntött arról, hogy az étkeztetés, házi segítségnyújtás, és idősek nappali ellátása feladatokat átadja a Többcélú Kistérségi Társulásnak. A Többcélú Kistérségi Társulás a működési engedély iránti kérelmet benyújtotta. Az intézmény átadás várható határideje július 1. Az átadáshoz szükséges a gondozási központ megszüntetése, és mivel több feladat az önkormányzathoz kerül át a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Szavazásra bocsátja a megszüntető okirat elfogadását és az alapító okirat módosítását. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 9 fő. 39/2010.(VI.9.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség képviselő-testülete a Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat, Bősárkány megszüntető okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. Bősárkány Nagyközség képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gondozási központ törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről, valamint az Alapító Okiratban történő változások átvezetéséről a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságánál intézkedjen. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző 8. napirendi pont: Egészségügyi Kombinát fűtéskorszerűsítésére érkezett ajánlatok elbírálása. (Az ajánlat írásban mellékelve.) Szalay Imre: elmondja, hogy az egészségügyi kombinátban a lakások fűtése jelenleg egy kazánról megy, így nagyon gazdaságtalan. Az Egészségügyi Kombinát fűtéskorszerűsítésére egy árajánlat érkezett. Az árajánlatban szereplő összeg a 3 millió forintot meghaladja. A lakásokat ezzel az elavult fűtéstechnológiával sajnos nem lehet kiadni. Meg kell oldani, hogy minden lakás önálló kazánnal és fűtésméréssel rendelkezzen. Már több mint 20 éves a fűtési rendszer, így a lakásokban a belső szerelvényeket is le kell cserélni. Az alsó szinten azért nem kell kazánt cserélni, mert ott az önkormányzat fizet mindent, nem kell légköbméter alapján megosztani a költséget. Németh Gábor: megkérdezi, hogy van-e erre 3 millió Ft-ja az önkormányzatnak. Elmondja, hogy a fűtéskorszerűsítéshez hozzátartozik a nyílászárók cseréje, valamint a falak hőszigetelése is. Gazdaságos fűtést véleménye szerint csak így tudnának elérni. Ennek az összköltsége közel 8 millió forint lenne. Felmerül a kérdés, hogy gazdaságos lesz-e a fűtés és milyen százalékban lesz gazdaságos, ha csak részben valósítja meg az önkormányzat a korszerűsítést. Véleménye szerint, ha megvalósítja az önkormányzat, akkor a bérleti díjakat is emelni kellene. Megkérdezi, hogy pályázatot nem lehetne-e benyújtani.

9 9 Szalay Imre: elmondja, hogy tudomása szerint nincs jelenleg ilyen pályázat, pedig az nagyon jó lenne. A költségvetésben átcsoportosítással lehetne ezt a 3 millió Ft-ot biztosítani. Véleménye szerint mindenképpen gazdaságosabb lesz a fűtés, ha önálló kazánok lesznek lakásonként. Jelenleg a lakók légköbméter után fizetnek. A fűtéskorszerűsítéssel minden lakásban külön lesz termosztát, így a lakók maguk tudják a hőmérsékletet szabályozni. Németh Gábor: véleménye szerint az Egészségügyi Kombinátnál kimutatást kellett volna készíteni a felhasznált energiáról, így lehetne viszonyítani a többi intézményhez. Össze kellene hasonlítani a többi intézménnyel, mert lehet, hogy kiderülne, hogy ezt működteti az önkormányzat a leggazdaságosabban. Az árajánlatból nem derül ki a műszaki tartalom. Megkérdezi, hogy miért kell a lakásokban az összes radiátort lecserélni. Rácz István: véleménye szerint az Egészségügyi Kombinát fűtéskorszerűsítését épületgépésszel kellene megterveztetni. Ebből az árajánlatból nem derül ki, hogy épületgépész tervezte. Javasolja, hogy a jövő évi költségvetésnél készüljön egy kimutatás az összes intézmény energiafelhasználásáról három évre visszamenőleg. Véleménye szerint ez nem egy megfelelő ajánlat. Nem a vállalkozó adta az ajánlatot. Szalay Imre: elmondja, hogy megterveztették tervezővel a korszerűsítést. Elmondja, hogy 25 évesek a radiátorok, ezért kellene lecserélni. Elmondja, hogy a csatorna-pályázat benyújtásánál készültek kimutatások a felhasznált energiamennyiségről. Összehasonlításként elmondja, hogy 1,3 millió az Eü. kombinátnál, 1,3 millió az óvodánál, 650 eft az Idősek Otthonánál, 1,5 millió Ft a Polgármesteri Hivatalnál a gázfelhasználás. Az Egészségügyi Kombinát fűtéskorszerűsítésébe beletartozik a csövek, radiátorok lecserélése, tartalmazza továbbá az egyedi kazánokat, az alsó szinten az orvosi rendelőknél a csövek lecserélését is. Kinczer József: véleménye szerint ez a fűtéskorszerűsítés nagyon sokba kerül. Bagó Szabolcs: véleménye szerint a döntést napolják el, hiszen az árajánlat is hiányos, így lesz idő a vállalkozókkal bizonyos dolgokat megbeszélni. Szalay Imre: határozati javaslata, hogy az önkormányzat megbízza Török András egyéni vállalkozót az adott árajánlat szerint az Eü. kombinát fűtéskorszerűsítési munkáinak elvégzésével. Amennyiben nem kapja meg a javaslat a többségi szavazatot, úgy új formailag és szakmailag megfelelő ajánlatot kér. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 9 fő. A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 7 tartózkodással a következő határozatot hozta. 40/2010.(VI.9.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete többségi szavazat hiányában nem támogatja azt a javaslatot, mely szerint az önkormányzat megbízza Török András egyéni vállalkozót az egészségügyi kombinát fűtéskorszerűsítésével. A Képviselő-testület új ajánlatot kér Török András vállalkozótól a fűtéskorszerűsítésre. Az árajánlatban kéri részletezni a mérnöki felmérés alapján a műszaki tartalmat, a kedvezményeket, valamint a nettó, bruttó munkadíjat.

10 10 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az árajánlatot kérje meg. Felelős: Szalay Imre polgármester 9. napirendi pont: Munkaruha juttatás szabályozásának módosítása, munkába járás költségtérítése. Szalay Imre: elmondja, hogy többször problémát jelentett, hogy a dolgozó a munkaruha juttatási szabályzatban meghatározott különböző ruházati cikkek és az ahhoz hozzárendelt önkormányzat által biztosított térítési díjaknál nem megfelelő számlát nyújtott be. Szerette volna, hogy az önkormányzat közalkalmazottai részére is vezessék be a ruházati költségtérítést, így nem kellene a dolgozónak számlával igazolnia a felhasználást. Sajnos a jogszabály ezt nem teszi lehetővé. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a továbbiakban, ha a dolgozó nem megfelelő számlát nyújt be, azt nem tudja a hivatal elfogadni. Erről nem kell szavazni. Az önkormányzati juttatások során merült fel, hogy a dolgozók munkába járásának költségtérítésénél a bérlet árának a 100 %-át téríti az önkormányzat. A törvény szerint a bérlet árának 86 %-át köteles téríteni a munkáltató. Az önkormányzat a 100 %-os költségtérítést nem tudja finanszírozni. Javasolja, hogy a jogszabály szerinti 86 %-ot biztosítsa az önkormányzat a bejáró dolgozók részére július 1-jétől. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 9 fő. 41/2010.(VI.9.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy július 1-jétől az önkormányzatnál és intézményeinél a munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának 86%-a. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. Felelős: Szalay Imre polgármester Napirend után: Szalay Imre: elmondja, hogy az árvízi segélyhívó vonal számát a kábeltévé képernyőjén közzé teszik. Bősárkányt árvíz nem sújtotta, de a belvíz sok helyen problémát okozott. A településen nagyon sok a lapos terület, ahol a belvíz megjelent. Elmondja, hogy ahol tudta, már korábban is tisztította az árkokat az önkormányzat. A jövő héten is folytatják az árkok és átereszek tisztítását. Ahol betemették az árkokat, ott kéri azok kiásását, kéri, hogy tisztítsák ki az árkokat a lakók, mert amíg nincsenek rendben az árkok, addig a nagy esőzések problémát fognak okozni. Szalay Imre: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Szalay Imre dr. Molnár Erika polgármester jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 10 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 117-4/2012 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-13/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben