J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete február 25-i soros nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről"

Átírás

1 J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/ Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 25-i soros nyílt üléséről 37/2015.(II.25.) határozat: 1/2015.(II.28.) rendelet: A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) rendelet módosításáról 38/2015.(II.25.) határozat: 2/2015.(III.01.) rendelet: 39/2015.(II.25.) határozat: 40/2015.(II.25.) határozat: 3/2015.(III.01.) rendelet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról az önkormányzat évi költségvetéséről A polgármester beszámolójának elfogadása a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2013. (XI.28.) határozatának -településfejlesztési döntésénekkiegészítéséről a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól A Művelődési Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti 41/2015.(II.25.) határozat: Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti 42/2015.(II.25.) határozat: Gyűjtemény alapító okirata egységes szerkezetének elfogadásáról Az Észak-alföldi Tájegységek Hagyományainak Nyomában című 43/2015.(II.25.) határozat: pályázat megvalósításáról Jászkiséri Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött 44/2015.(II.25.) határozat: Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról A Jászkiséri Városi Óvoda alapító okirata egységes szerkezetének 45/2015.(II.25.) határozat: elfogadásáról A Városi Bölcsőde alapító okirata egységes szerkezetének 46/2015.(II.25.) határozat: elfogadásáról 47/2015.(II.25.) határozat: A JÁTI alapító okirata egységes szerkezetének elfogadásáról 48/2015.(II.25.) határozat: Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megvalósítandó Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt című KEOP /2F/ azonosító számú fejlesztés Támogatási Szerződése módosításáról Készült: 3 példányban 1. eredeti példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattára 1. másolati példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattár 2. másolati példány: A Művelődés Háza és Könyvtár-Jászkisér

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 25-i soros nyílt testületi ülésén 16 órai kezdettel a Jászkiséri Művelődés Háza és Könyvtár nagytermében (Jászkisér, Kossuth L. tér 10.). Jelen vannak: Pintér Ferenc polgármester elnöklete mellett, Borbás József alpolgármester, Balog László, Kiss Lajos, Meghívottak tanácskozási joggal: dr. Kádár Tamás jegyző Mudris Andrásné dr. aljegyző, Polgár Lajos városi főépítész, Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető, Farkasné Nagy Márta Alapszolg. Kp. vezetője, Soósné Nagy Andrea bölcsődevezető, Távolmaradását jelezte: Balogh András képviselő Távolmaradását nem jelezte: - Köntés Mihály, Lukácsi György, Vajas György képviselő. Kis Ernő JÁTI vezetője, Csillik Ferencné óvodavezető, Szüle Katalin díszpolgár, Juhász László sajtó referens. Vári-Nagy Judit járásvezető, Glodics Ádám körzeti megbízott. Pintér Ferenc köszönti a képviselőket és az ülésen megjelenteket. Külön köszönti Vári-Nagy Judit járásvezetőt, a Jászapáti Rendőrőrs képviselőjét, Polgár Lajos városi főépítészt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozat képes, 9 tagjából 7 fő jelen van, Balogh Roland képviselő később érkezik, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Köntés Mihály és Borbás József képviselőket kéri fel, a jegyzőkönyv vezetésével Silye Erzsébet polgármesteri hivatali dolgozót bízza meg a testület egyetértésével. Bemutatja dr. Kádár Tamást jegyzőt, aki február 20-ától ellátja a jegyzői feladatokat. A kiválasztásával kapcsolatban elmondja, hogy a jegyzői pályázati kiírásra 7 pályázat érkezett, közte az aljegyző asszonyé is. Gyakorlott, tapasztalt szakembert szeretett volna, aki a pénzügyi területen is jártas. Most már két jogi vég - zettséggel rendelkező szakember van a hivatalban, dr. Kádár Tamás jogi gyakorlattal rendelkező, közigazgatásban és kinnlévőségek kezelésében jártas, az aljegyző asszony nagyon komoly helyi önkormányzati tapasztalattal rendelkezik. Folyamatban van a feladatok átadás-átvétele. Bemutatja a jegyző úrnak a jelenlévő képviselőket. Kéri a lakosságot, hogy elsősorban írásban keressék a problémáikkal meg a jegyző urat. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet és kéri felvenni Mudris Andrásné dr. aljegyző és Köntés Mihály képviselő javaslatára az alábbi előterjesztéseket a napirendre: 6.a) Előterjesztés a Jászkiséri Városi Óvoda alapító okiratának módosítására 6.b.) Előterjesztés Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására 6.c) Előterjesztés JÁTI alapító okiratának módosítására 7.) Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Ivóvízminőség-javító beruházás tárgyú, KEOP /2F/ azonosító számú projektre vonatkozóan, a projekt műszaki tartalmát Továbbá kéri a két ülés közötti beszámolójának a 3. napirendi pontként tárgyalni. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(II.25.) határozata: A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 25-i soros nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 1.) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására Előkészítő: Mudris Andrásné dr. ajlegyző, Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető 1

3 2.) Az Önkormányzat évi költségvetésének részletes tárgyalása Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető, Balog Lászlóné pénzügyi-költségvetési ügyintéző 3.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő-testület hatáskörében tett intézkedésekről Előterjesztések: 1.) Előterjesztés Jászkisér Város Önkormányzata Képviselőtestületének 256/2013. (XI.28.) határozatának településfejlesztési döntésének - kiegészítésére Előkészítő: Polgár Lajos városi főépítész 2.) Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(III.01.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabálya Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, 3.) a.) Előterjesztés a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Előterjesztő: Balogh György intézményvezető Előkészítő: Balogh György intézményvezető, Mudris Andrásné dr. aljegyző b.) Előterjesztés a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratának felülvizsgálatára Előkészítő: Balogh György intézményvezető, Mudris Andrásné dr. aljegyző 4.) Előterjesztés az Észak-alföldi tájegységek hagyományainak nyomában elnevezésű pályázat megvalósítására Előkészítő: Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 5.) A Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Ráczné Ajtai Terézia RNÖ elnök 6. a) Előterjesztés a Jászkiséri Városi Óvoda alapító okiratának módosítására Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Balog Lászlóné ktgv.pü.üi. 6.b.) Előterjesztés Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Balog Lászlóné ktgv.pü.üi. 6.c) Előterjesztés JÁTI alapító okiratának módosítására Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Balog Lászlóné ktgv.pü.üi. 2

4 7.) Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Ivóvízminőség-javító beruházás tárgyú, KEOP /2F/ azonosító számú projektre vonatkozóan, a projekt műszaki tartalmát Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. Mudris Andrásné dr. aljegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár 1.) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Mudris Andrásné dr. ajlegyző, Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető Pintér Ferenc felkéri Mudris Andrásné dr. aljegyző az előterjesztés ismertetésére. Mudris Andrásné dr.: Január-február hónapban elfogadásra kerül az éves költségvetési rendelet, év közben nagyon sok hatás éri az önkormányzatot, az intézményeket és december 31-én nem egyeznek meg a bevételei és kiadási számok a januárival, ezért ezt a költségvetés zárásakor pontosítani kell. Ezeket a pontosításokat, a tényleges bevételeket és kiadásokat tartalmazza ez a költségvetési rendelet módosítás. Pintér Ferenc kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét. Balog László: A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet módosítását a Képviselőtestületnek. Részletes bemutatása történt a költségvetésnek a pénzügyi osztály részéről, abból a célból is, hogy a testület azon tagjai, akik nem vettek korábban részt az önkormányzati munkában, megismerkedhessenek azokkal a formai és tartalmi követelményekkel, amely az önkormányzat legfontosabb rendeletére, a költségvetési rendeletre vonatkozik. Tételesen intézményenként megismerhették, hogyan alakult év közben az önkormányzat költségvetése. Arra is magyarázatot kaptak, hogy miért van a februárban elfogadott költségvetéshez képest eltérés. Közel 100 M Ft-tal kevesebb, ennek oka pedig, hogy a költségvetés minden évben a január 1-jei és december 31-i közötti időszakra szól és negyedévente kellene felülvizsgálni, intézményi szinten meghozni azokat a döntéseket a képviselő-testületnek, amelyek a többletbevételek, illetve a nem előirányzat szerint teljesült kiadásokat nyomon tudja követni. Választási év volt a múlt évben, az állapíthatták meg, augusztus után semmi olyan érdemi döntés a költségvetés vonatkozásában testületi szinten nem történt, ami fontos lett volna, annak érdekében, hogy az újonnan belépő képviselő-testület ne a pénzügyi helyzet áttekintésével kezdjen és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyekről korábban már beszámoltak. A költségvetés módosítása a részben kényszerűségből, részben célszerűség okán meghozott döntéseket intézményekre lebontva november végétől december végéig tartalmazza, azokat átvezették az önkormányzat könyvelésén. Minden intézménynél azokat a költségeket, amelyeknek nem volt meg a fedezet, de korábban nem volt kivezetve a költségvetésből, most kivezetik. Gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy 100 M Ft-tal kisebb az az összeg, mint tartalmaz az eredeti előirányzott összeg. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság azt állapította meg, hogy az önkormányzat gazdálkodása felelős és a körülményekhez képest takarékos volt és javasolja a képviselőtestület a rendelet módosítás elfogadását. Pintér Ferenc: Hozzászólás, észrevétel a képviselők részéről? Lukácsi György a beszámoló első oldalán azt olvasta, hogy A Művelődés Házánál kiadások közötti átcsoportosításokra került sor beruházásra 989 e. Ft karácsonyi díszkivilágítás és egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre, a személyi juttatás és dologi kiadás csökkenése révén. December 17-én amikor rákérdezett, hogy miből lett a karácsonyi díszkivilágítás vásárolva, azt a választ kapta, pályázati pénzből, illetve 400 E Ft átcsoportosítással a művelődési ház költségvetésében. Tehát kétszer 400 E Ft-ból lett a 800 3

5 E Ft a karácsonyi díszvilágításra. Pályázati pénzből és intézményi elvonásból, vagy amit most olvasott az előterjesztésben abból lett a díszvilágítás? Kiss Lajos az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke válaszában elmondja, hogy a évi rendezvényekre a művelődés házánál vezetett összeget duplázták meg pályázat útján és lett nyolcszáz egynéhány ezer forint a költsége a díszvilágításnak. Gyakorlatilag azt a pénzt duplázták meg, ami még ott rendelkezésre állt. Lukácsi György: A beszámolóban nem az áll, hogy duplázás útján, hanem személyi és dologi kiadások csökkentése révén. Kormos Lajos: Ez az ügylet december végén hajtódott végre pályázat útján. A pályázatban bruttó módon kell szerepeltetni az összes bevételt és az összes kiadást is. Egyik fele állt rendelkezésre a pályázatból, a másik felére a költségvetés módosításával tudták a fedezetet biztosítani. Pintér Ferenc felkéri az aljegyző asszonyt, mivel Lukácsi György nem fogadta el a választ, hogy a képviselő úr részére majd pontosítva adja meg a választ. Szavazásra bocsátja a évi költségvetési rendelet módosítását, mivel nem érkezett több hozzászólás a témához. Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete: az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) rendelet módosításáról (A rendelet szövege írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2.) Az Önkormányzat évi költségvetésének részletes tárgyalása (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető, Balog Lászlóné pénzügyi-költségvetési ügyintéző Pintér Ferenc megköszöni a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság munkáját, amivel a évi költségvetés összeállításához hozzájárult. Takarékos gazdálkodásra van szükség, deficites költségvetést nem fogadhat el a Képviselő-testület. Kormos Lajos pénzügyi osztályvezetőt kéri tájékoztassa évi költségvetés készítéséről és főbb számadatairól a jelenlévőket. Balogh Roland képviselő megérkezett az ülésre, a továbbiakban 8 fő vesz részt a döntéshozatalban. Kormos Lajos: Hosszabb előkészítő munka után közel járnak a évi önkormányzati költségvetés elfogadásához, néhány apróbb nyitott kérdés maradt csak. Az előterjesztés tartalmazza a rendelet tervezetet, a rendelet mellékleteit, aminek formáját törvény írja elő, valamint szöveges indoklást a tájékoztató táblákhoz, amit kötelező kiadni. A évi költségvetés, mint minden előző költségvetést, úgy állt össze, hogy költségvetési koncepciót készítettek most először nem volt kötelező a készítése, melynél figyelemke kellett venni, mindazokat a körülményeket, jogszabályi változásokat, amire a költségvetés készítésénél is tekintettel kell lenni. Ezentúl a Képviselő-testület további szempontokat is határozhat meg. A Képviselő-testület álláspontja szerint a évi feladatokkal kapcsolatban a kiadások teljes körűen kerültek felmérésre, a bevételeknél első körben, csak a biztosnak tekinthető bevételekre voltak figyelemmel. Az államháztartási törvény szerint a évi költségvetést tárgy évben február 15-éig be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé február 11-én megtörtént a költségvetés beterjesztése, amiben teljes kö - rűen próbáltak minden kiadást figyelembe venni, ami jóval magasabb lett mint az óvatosan tervezett bevétel. A bevétel 225 M Ft-os hiány mutatott, ami nagyon magas, hiszen a bevételi főszám kb. 1 Mrd 4 M Ft volt. Ezt az is okozta, hogy megpróbáltak teljes körűen figyelembe venni a közfoglalkoztatási pályázatokat, amire előzetesen gondoltak, hogy pályázik az önkormányzat. Ebben volt évről évre áthúzódó közfoglalkoztatás, illetve évben induló. Később ezt kivették a költségvetés tervezéséből, mert a 2015-ben induló közfoglalkoztatás körül elég sok a bizonytalanság. Saját erő betervezésével hidalták át ezt a problémát, hogy rendelkezésre álljon ez az összeg, amikor elindul a közfoglalkoztatási program. Képviselő-testületi döntés után összeállt egy bizottság, amely felülvizsgálta a költségvetés mind a kiadási mind a bevételi oldal tételeit. Több napig tartó, alapos felülvizsgálatra került sor a polgármester, alpolgármester, aljegyző asz- 4

6 szony, intézményvezetők, Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elnöke és néhány tagja, valamint a pénzügyi osztály szakemberei részvételével. Ennek következtében 102 M Ft-ra csökkent a hiány. Utána a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság soron kívüli ülésen, további kiadás csökkentésre és bevétel növelésre tett javaslatot. A mai testületi ülésre készült előterjesztést, még a képviselők úgy kapták meg, hogy E Ft volt hiány. További átgondolásra volt szükség és a tegnapi Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésen elég konstruktív volt a bizottság és E Ft-tal csökkentette a hiányt. A mai nap úgy indult, hogy E Ft volt a hiány. Több konzultáció következtében gyakorlatilag ezt a hiányt nullára csökkentették. Ismerteti azokat a változtatásokat a költségvetés tervezetében, aminek következményeként E Ft-tal tovább csökkent a hiány. Helyi önkormányzat kiegészítő támogatására E Ft került betervezésre, így a mai állapot szerint, amennyiben a Képviselő-testület elfogadja beterjesztést, az E Ft bevételi és ki - adási oldallal történne meg, gyakorlatilag hiány nélkül. Kéri a Képviselő-testületet, hogy alaposan vitassák meg a beterjesztett költségvetést és fogadják el Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik rész vettek a évi költségvetés tervezésében. Pintér Ferenc: Le kellett mondani a nagy szabású fejlesztési tervekről az új város vezetésnek, mert nincs rá keret, annyi hiányt, problémát örököltek, hogy el kell halasztani későbbre. Szeretné idén stabilizálni a költségvetést. Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását. Balog László kiegészíti a Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető által elmondottakat. Az elmúlt évben milliárdos költségvetése volt az önkormányzatnak, most 749 M forinttal tervezték a költségvetést, amelyben nem vették figyelembe a közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket, amennyiben sikerülnek a pályázatok, akkor kerülnek be a költségvetésbe. Tavaly közel 200 M Ft értékben valósultak meg beruházások egészségház felújítása, játszótér, Bartók Béla út aszfaltozása. Reméli az előkészítő munkák után idén is lesz lehetőség uniós forrásra pályázni. A koncepció, a költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület a korábban felépített intézményi rendszer, dolgozói létszám, lakosság felé nyújtott szolgáltatások megőrzésére törekedett. Elmondja azt is, hogy az intézmények, az önkormányzat feladatait az állam nem finanszírozza teljes egészében, hanem ezeket önkormányzati forrásból ki kell egészíteni ismerteti ezeket az adatokat az egyes intéz - ményeknél. A jó színvonalú intézményrendszer fenntartásához várják a javaslatokat a képviselőktől és a lakosságtól is, alapvetően két lehetőség van, vagy a bevételeket növelik, vagy a kiadásokat csökkentik. Vannak komoly feladatok, amit meg kell oldani, ilyen a fizikoterápia újra szervezése a lakosság érdekében. Az önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottsága 3 alkalommal tárgyalta a költségvetés tervezetét, valamint 4 nap vizsgálták az intézményvezetőkkel a településvezetésével, pénzügyi osztály vezetőjével az intézmények tételes költségvetését. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetési rendeletet. Pintér Ferenc várja a hozzászólásokat. Borbás József magyarázatot vár arra, hogy a sportegyesület támogatása eléggé lecsökkent az egyeztetéseken, de az önkéntes tűzoltóság támogatásához nem nyúltak. Balog László elmondja, hogy a tevékenységet kell vizsgálni. Az önkormányzati tűzoltóság kötelező feladatot lát el, a múlt évben 45 M Ft volt az éves költségvetése. Ebből az állam 29,5 M Ft-ot finanszíroz, a hiányzó összeget a 4 önkormányzatnak kell biztosítania, ez törvényi kötelezettség. Harmadik éve, hogy 5 M Ft van tervezve a tűzoltóságnak, ami a működés stabilitásához szükséges. Nem akarja, olyan látszata legyen a tűzoltóság támogatásának, hogy ő más módon kezeli, mint minden más civilszervezetet. Vállalja azért a felelősséget, hogy a tűzoltóság finanszírozása az egész lakosság érdekeit szolgálja és nem csak Jászkisérét, hanem Jászapáti, Jászladány és Tiszasüly lakosainak érdeket is. Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén külső javaslatra született az a döntés, hogy a sportegyesület 1,5 M Ft-os támogatását csökkentsék 500 E Ft-tal, azzal, hogy a II. félévben ha a sportegyesület más egyéb forrásból nem tudja a működéshez szükséges összeget előteremteni, az önkormányzat igyekszik a számukra ezt az összeget biztosítani. Más egyéb forrásnál, mivel a futball kiemelt sportág, amit 5

7 a vállalkozások a társasági adó terhére való támogatására gondoltak. Kritikaként és elvárásként fogalmazó - dott meg a sportegyesület felé, hogy szervezetileg megerősödjön, a tagsági jogviszony, a sporthoz kötődő emberek, családok helyzetét rendezettebbé tenni, pl. magasabb tagdíj hozzájárulással, ami szintén pótolhatná az 500 E forint hiányzó részét. Pintér Ferenc elmondja, minden civilszervezethez, mint eddig is a tűzoltóság, a sportegyesület esetében is konkrét megállapodások alapján köthetőek az önkormányzati források, melyek nyilvánosak. Köntés Mihály véleménye szerint nem kell szembe állítani a tűzoltóságot a sportegyesülettel. A sportegyesületnek több mint 100 tagja van és Jászkisér nevét viselik, képviselik a települést. Megköszöni a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság és pénzügyi osztály munkáját, amit a költségvetés készítéséhez nyújtottak. Javasolja a költségvetésben a civilszervezetek támogatására 500 E Ft-os keret létrehozását. Nem tudja, hogy milyen ingatlan vásárlására van 3 M Ft betervezve, esetleg annak a terhére is lehetne a civilszervezeteket támogatni. A költségvetési rendelet 6. (6) bekezdését idézi: Az intézmények a részükre engedélyezett létszám álláshely keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél üres álláshely betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjeszté - sére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet. Javasolja kiegészítését, hogy az üres álláshelyek betöltése, csak nyilvános pályázat útján történjen, minden elérhető fórumon meghirdetve. Pintér Ferenc elmondja, nincs forrás jelenleg a civilszervezetek támogatására. A civilszervezeteknek önfenntartónak kell lenni és a település érdekében végzett tevékenységüket próbálja támogatni az önkormányzat. A 3 M Ft-ot a buszpályaudvar építéséhez tervezték be, amennyiben uniós pályázati lehetőség lesz rá. Balog László ismerteti a korábbi évek gyakorlatát a civilszervezetek támogatásában, de tavaly jogszabályi változások miatt nem volt követhető a korábban kialakult forma. A tavalyi évben a sport, a tűzoltóság és a polgárőrség támogatása épült be a költségvetésbe. Javasolja, hogy a civilszervezetek támogatásáról ne most döntsenek, hanem áprilisban vizsgálják meg a lehetőségét a év pénzügyi zárása után, az esetleges pénzmaradványból. Pintér Ferenc az üres álláshelyek betöltésével kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetés elfogadása után tervezik azokat betölteni pályázat útján. Lukácsi György áthidaló javaslatot tesz. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén azt a választ kapta, hogy 5460 E Ft összeggel a személyi kiadásoknál tervezve van 1 fő takarító és 2 fős pol - gármesteri kabinet. Az 5460 E Ft-ot 3 fős pályázatíró csoport létrehozására kellene fordítani, akik a civil - szervezetek pályázatainak elkészítésében is segédkezhetne, így a civilszervezeteket is lehetne olyan helyzet - be hozni, hogy nem kegyekről és kisebb összegekről lenne szó, hanem helyzetbe hoznák azokat a civilszer - vezeteket, akik konkrét elképzelésekkel a település életében részt kívánnak venni. Pintér Ferenc a 3 fős kabinettel kapcsolatban azt a tájékoztatást adja, hogy az uniós pályázatokon nyerni tudjanak nem pályázatírókra, hanem komoly szakemberekre van szükség. A főépítész úr tájékoztatást ad majd a települési rendezési terv módosításairól, ez a kabinet akkor lenne aktivizálva és a költségvetésbe beépített összeg felhasználva, amikor ezzel kapcsolatban közlekedési mérnököt, útfejlesztő mérnököt, építő mérnököt kell esetileg a foglalkoztatni a pályázatok érdekében. Az uniós pályázatokhoz konkrét tervekre van szükség. A civilszervezeteket segítik, az idén 2 civilszervezet pályázatának elkészítésében vettek részt ellenszolgáltatás nélkül. A civilszervezeteket kéri, hogy vegyenek részt a Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság ülésén, ahol tájékozódhatnak a civilszervezetnek szóló pályázati lehetőségekről is. Balog László úgy emlékszik, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén az egészségház takarítására 1 fő alkalmazottat kivették, mert más módon oldják meg, erről kérdezi Kormos Lajos pénzügyi vezetőt. Kormos Lajos megerősíti az 1 fő takarító kivitelét a költségvetési tervezetből. Köntés Mihály: Nem fordulhat elő, hogy kiadnak 5460 E Ft-ot, hogy a civilszervezetek nyerjenek 3 M Ftot!? Balog László: Nem fordulhat elő. Köntés Mihály a 3 fő alkalmazásának módjáról és annak költségének számításáról érdeklődik. Balog László elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén szó esett róla, hogy 6

8 újra szeretnék strukturálni az egész önkormányzati munkát, beleértve a polgármesteri hivatal szerkezetét és személyi feltételeinek biztosítását. Ebben azért nem történt még lépés, mert nem volt költségvetés és nem volt kinevezett jegyző. El fog indulni az előkészítő munka, felmérik az önkormányzat kötelező és egyéb fel - adatait. Ennek alapján meg fogják látni mennyi fő foglalkoztatása az indokolt. Ha úgy ítélik meg közösen, hogy ezt a keretet fel kell használni megfelelő szakember alkalmazására az önkormányzatnál, akkor fel lesz használva, ha nem, akkor közösen döntenek más irányú felhasználásáról. Köntés Mihály arról érdeklődik, hogy 7.a mellékletben is van 500 E Ft pályázatok készítésére betervezve, ami 5460 E Ft-tal majd nem 6 M Ft, a sportkör támogatására felhasználni? Pintér Ferenc elmondja, hogy konszenzus eredményeként 2 fő közmunkás alkalmazásával segíti az önkormányzati tulajdonú sportpálya karbantartását, ami értékében több mint az 500 E Ft amit a sportkörnek kérnek. Miskolczi Józsefné arról érdeklődik, hogy a költségvetési hiányának csökkentése érintette-e a dolgozók juttatásait. Pintér Ferenc tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a személyi juttatásokhoz nem nyúltak, de egyelőre félévre került megtervezésre és az önkormányzati kinnlévőségek behajtásának teljesülésének függvénye a további biztosítása. Balog László ismerteti azokat az elveket, melyre tekintettel voltak a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén, - nem gondolkodtak létszám leépítésben, félévre betervezték a közalkalmazottak részére a 8000 forint étkezési utalvány adását, és remélik a második félévben is rendelkezésre áll, valamint tudják, sok önkormányzati dolgozó minimálbérért dolgozik. Pintér Ferenc kérdezi Köntés Mihályt a módosító javaslatának fenntartásáról, mely az üres álláshelyek nyilvános pályázat útján történő betöltésére vonatkozik. Köntés Mihály fenntartja a javaslatát. A civilszervezetek támogatására 1 M Ft elkülönítését javasolja a költségvetésben Pintér Ferenc forrásaként a kinnlevőségek behajtását jelöli meg. Mudris Andrásné dr. nem látja akadályát a költségvetési rendelet 6. (6) bekezdésének kiegészítését Köntés Mihály javaslatával az alábbiak szerint: Az intézményi, illetve az önkormányzat üres álláshelyre a pályázatot a település honlapján, hirdetőtábláján és hivatalos lapjában meg kell hirdetni. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a javasolt módosítást a költségvetési rendelet 6. (6) bekezdésére vonatkozóan. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a költségvetési rendelet 6. (6) bekezdésének módosítását. Pintér Ferenc a képviselők véleményét kéri a civilszervezetek részére 1 M Ft-os támogatási keret létrehozásáról az önkormányzati kinnlévőségek behajtásának terhére. Balog László megismétli javaslatát, miszerint áprilisban térjenek vissza rá, a pénzmaradvány ismeretében. Lukácsi György elmondja nem lehet támogatni minden civilszervezetet, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása az elsődleges, ezért javasolta az 5,46 M Ft szakemberek alkalmazására felhasználni, akik a civilszervezeteket helyzetbe hozzák. Pintér Ferenc úgy gondolja, hogy arra az összegre a településfejlesztési feladatokhoz szükséges tervek készítéséhez van szükség. Szavazásra bocsátja az 1 M Ft-os támogatási keret létrehozását a civilszervezetek részére, a kinnlevőségek behajtásából való fedezettel. A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította a módosító javaslatot. Balog László a évi költségvetési rendelet elfogadása előtt az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztés megtárgyalását és elfogadását kéri, amit a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság az ülésén megtett. Ismerteti az előterjesztés lényegét. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. 7

9 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015.(II.25.) határozata: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagjai, 2./ Pintér Ferenc polgármester 3./ Mudris Andrásné dr. aljegyző 4./ Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5./ JNSZM Kormány Hivatal 6./ Irattár Pintér Ferenc az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról kéri szavazni a Képviselő-testület a fentebb elfogadott módosító javaslattal együtt. Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete: az önkormányzat évi költségvetéséről (A rendelet szövege írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő-testület hatáskörében tett intézkedésekről Pintér Ferenc ismerteti két ülés között történt fontosabb eseményekről a beszámolóját, melynek a főbb elemei a következők: Először két közmunkaprogram pályázat elfogadásáról a indulásáról ad tájékoztatást: - mezőgazdasági program 95 fővel (9,5 hektár zártkerti föld bevonása termelésbe, zöldségfélék termelése az iskolai konyhára.) - mezőgazdasági út karbantartó program 60 fővel (168 km mg. földút szemét összeszedése, fásítás, illetve fakivágás) Agrárfórum Művelődés Háza (Őstermelők tájékoztatása a falugazdász meghívására) Mérnöki tájékoztató Bábel Tibor ivóvízminőség-javító projektről Jászkisérre vonatkozóan műszaki tartalom megismerése Csapadékvíz beruházás társulási ülés Kunhegyesen határidő módosítás március 31-ig. Dr. Sonkoly Judit (kinnlévőségek ügyintézése) Pánczél Zsolt K&H Biztosító önkormányzati vagyonbiztosítás felülvizsgálata Invitel képviselőjével egyeztetés a telefonköltségek csökkentése érdekében Nagy László Jász Invest Zrt. - Coop ABC felújításával kapcsolatban (pl. parkoló kialakítása) Költségvetési egyeztetés a évi költségvetés készítéséhez Költségvetési egyeztetés 8

10 Kulturális Bizottsági ülés Földmérővel egyeztetés (közfoglalkoztatás programban 9,5 ha közel 30 parcellából tevődik össze, ezek pontosítása, melynek költség vonzata is van. Közfoglalkoztatási tájékoztató Szociális Bizottsági ülés Szalay Bau Kft. (2014 évben megkezdett útépítések folytatása) Ivóvízminőség-javító program társulási ülés, TSZ módosítása (kiviteli szerződés hosszabbítása ról ra) Közfoglalkoztatási tájékoztató jelenleg dolgozók részére Pénzügyi Bizottsági ülés (2015. évi költségvetés) Orvosi rendelő műszaki bejárás (minőségi ellenőrzés) Roma Önkormányzati ülés REGIO-KOM társulási ülés Jászberényben Svájci magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram tájékoztató Jászapátin Pénzügyi Bizottsági ülés Közfoglalkoztatottak kiválasztása Vajas György kérdése a polgármesterhez, milyen változások történtek az ivóvízminőség-javító programban, mert az előző képviselő-testületi ülésen azt mondta ilyen formában nem írja alá a szerződést. Pintér Ferenc pontosítja, nem az ivóvízről, hanem a csapadékvízről volt szó, mert az ivóvízminőség-javító programnak még nem ismerte a tartalmát. A kivitelezők felé jelezte, hogy legyen mód a munkálatok megkezdése előtt a lakosokat tájékoztatni az induló munkafolyamatokról. Nem érkezett több hozzászólás, ezért szavazásra bocsátja beszámolójának elfogadását. Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015.(II.25.) határozata: A polgármester beszámolójának elfogadása a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadta. Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. Mudris Andrásné dr. aljegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár Pintér Ferenc óráig szünetet rendel el. Balogh Roland képviselő távozott az ülésteremből, a továbbiakban 7 fő vesz részt a döntéshozatalban. Előterjesztések: 9

11 1.) Előterjesztés Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2013. (XI.28.) határozatának településfejlesztési döntésének kiegészítésére (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Polgár Lajos városi főépítész Pintér Ferenc megkéri Polgár Lajos városi főépítészt az előterjesztés lényegének ismertetésére. Felvezetésképpen elmondja, hogy a település település rendezési szerkezeti tervét sikerült januárban beszerezni, melyen a tervező cég a VÁTI Kft. folyamatosan dolgozik rajta, és a tervező cég javaslatait tartalmazza a főépítész úr előterjesztése. Testületi felhatalmazás kell hozzá, hogy ezeket a változásokat eszközöljék a tervekben. Polgár Lajos elmondja, létezik országos településrendezési terv, mely az ország teljes területét különböző területekre felosztották termőföld területek, útterületek, közműterület és egyéb területek. A város tervét be kell illeszteni ebbe a tervbe. A város tervi köre 2013-ban kezdődött, amikor megvették az alaptérképet a város területéről, mert a ma hatályos rendezési terv éves alaptérképre épült, mely sok szempontból már nem megfelelő. A mostani digitális alaptérkép megfelel az elvárásoknak. Utána képviselő-testületi döntésre elindult a régi alaptérkép hibáinak javítása és az erre épülő tervbe okozott problémák meghatározása. Rendelkezni kell szerkezeti tervvel, helyi rendezési szabályzattal és szabályozási tervlappal. Ennek belterületi és külterületi vonzatai vannak. Jászkiséren a külterületi települési szabályozási terv nem készült el, az gyakorlatilag nincs hatályban. A város teljes területét két nagy részre kell osztani, beépítésre nem szánt területere ez a külterület, és beépítésre szánt területre ez a belterület, amit tovább kell osztani építési telkekre, építési övezetekre, lakóterületre, gazdasági területre és vegyes területre. Ez alapján lehet a telekre építési engedélyt kapni és lehetőség telek alakításra. Ismerteti a jelen előterjesztést, amelyben foglaltakat ha elfogadja a Képviselő-testület, akkor a tervezők tudják tovább folytatni a munkájukat. A tervet szakhatóságoknak véleményezni, jóvá kell hagyniuk, a honlapon keresztül majd a lakosság is véleményezheti, tájékozódhat róla. A jövőben ezen dokumentáció mellett még két anyag fog elkészülni, amiről a testület már elvi döntés hozott, amelyek a pályázási lehetőségekhez szükséges. Az egyik a Településfejlesztési koncepció, a másik Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS). Kéri a testületet, hogy az előterjesztést fogadja el a megkezdett eljárások folytatása érdekében. Pintér Ferenc elismeri a főépítész munkáját, ami jó alapot ad a további mérnöki munkák elvégzéséhez. Vajas György az előterjesztésben egyes területek jelölésével nem ért egyet, és ezekről kér bővebb felviglágosítást. Polgár Lajos kéri a képviselőt keresse meg a polgármesteri hivatalban és térkép mellett megadja a kért információkat. Balog László elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és Vajas képviselő úr aggályaihoz hasonlók felmerültek az ülésen is. Bízva a szakemberek munkájában, hiszen az önkormányzattól kapják a pénzt, elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek. Pintér Ferenc szívesen áll rendelkezésre földmérő mérnökként a térkép olvasásában, jelölések közötti eligazodásban a fogadó napján. Nem érkezett több hozzászólás, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2015.(II.25.) határozata: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2013. (XI.28.) határozatának -településfejlesztési döntésének- kiegészítéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) tárgyalta Jászkisér Város 256/2013. (XI.28.) határozat (településfejlesztési döntés) kiegészítésére irányuló a város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását kiegészítő előterjesztést. A Képviselő-testület a 256/2013. (XI.28.) határozat -településfejlesztési döntéskiegészítésére irányuló előterjesztésben foglaltakkal egyetért, a határozatot az alábbiakkal egészíti ki: 1 A határozatot II.2 résszel kell kiegészíteni (az 1. rész a 256/2013.(XI.28.) határozat II. rész) 10

12 1.1. A hatályos településszerkezeti tervet módosítani kell a hatályos szabályozási terv figyelembe vételével a 2132/2 hrsz.-ú telek terhére növelni kell a Gksz-1 területét A 2129/3, 2193/5, 2193/6 hrsz.-ú telkeknél a településszerkezeti tervben Lf jelölést kell alkalmazni A 2123/4 hrsz.-tól kezdődően a teljes utca hosszában az érintett telkek esetében módosítani kell a településszerkezeti tervet Gksz-1 építési övezeti jelre A településszerkezeti tervben a 633/ és 634 hrsz.-ú telkek közelében (mellett) lévő közterületen kell jelölni az erdőterületet A településszerkezeti terven a 793/6 hrsz.-ú telket Gksz építési övezetbe kell sorolni A településszerkezeti terven a 2047/6 hrsz.-ú telek Z jelzéssel zöldterületi jelölést kapjon. (A déli területen garázsok is vannak, az északi része a területnek mély fekvésű), így kiszabályozás szükséges A 2113/2 hrsz.-ú telek a településszerkezeti terven a Gksz jelölést kapjon, a mellette lévő 2112/33 hrsz-ú telek közlekedési út (közterület) jelzésű maradjon, a 2112/34 hrsz.-ú telek Z jelöléssel zöldterületként legyen jelölve, 2112/35 hrsz.-ú telek LK-2 jelzésű legyen A városközpontban az 1069/1, 1037, 976, 994, 977/1, 977/2 hrsz.-ú telkeket zöldterületként kell jelölni a településszerkezeti terven A településszerkezeti terven a Csalogány utcától (730/1 hrsz.) nyugatra lévő terület Lf jelölést kapjon. 2 A településszerkezeti terven a Vágóhíd utcától (725 hrsz.) északra lévő területek Lf jelölést kapjanak A volt dohánybeváltótól (95/1 hrsz.) keletre lévő -a Madách tér melletti terület- Vt helyett Lf jelöléssel legyen ellátva a településszerkezeti terven A településszerkezeti terven a Homok és Galagonya utcák végében lévő 1683 hrsz.-ú telek V vízgazdálkodási terület jelölésű legyen. A 1683 hrsz. telek terhére a Homok utca a 1705/5, 1705/7, 1705/9 hrsz telkek előtt (közterületként) a szabályozási tervben ki kell szabályozni a forduláshoz terület biztosítással A Virág utca (1020 hrsz.) és Nefelejcs utca (1033 hrsz.) környékén a 1034/2 hrsz.-ú teleknél Lf jelölést a1034/1 és 1036 hrsz. teleknél Vt jelölést a 1037 hrsz. teleknél zöldterület jelölést kell alkalmazni A 764/3, 764/1 hrsz.-ú telkek környezetében az utak besorolását jelölni kell 2.5. A településszerkezeti terven jelölt a város északi tervezett elkerülő út nyomvonalát nem kell jelölni A 0203/17, 0203/20 hrsz.-ú telkeken jelölt szabályozási vonalat meg kell szüntetni, a Gmg és Má jelöléssel együtt A 0230/17, 0203/19, 0203/20 hrsz.-ú telkeknél a településszerkezeti és szabályozási terveken Kmg jelölést kell alkalmazni A 728/1. 721/3, 721/4 hrsz. telkeknél Kmg jelölést kell alkalmazni A 0931/14 hrsz.-ú teleknél a jelenlegi Má jelölést kell alkalmazni. 3 A 0931/19, 0931/20, 0931/22, 0931/23, 0931/34 hrsz.-ú telkeket át kell sorolni és az Má jelölést kell alkalmazni A volt zártkerti terület egy részén a településszerkezeti terven jelölt Gmg jelölés helyett Mk jelölést kell alkalmazni. 11

13 3.2. A meglévő tanya területen lévő lakóépület (6000 m² telekterület alatt) bővíthető 25 m²-rel 3.3. A Szellőhát területen egy Kmg elölést és egy lakóterületi Lf jelölést kell alkalmazni A Kiskör út, Petőfi út, Határ út és a Ladányi út által határolt a településszerkezeti és szabályozási terven jelölt terület kiszabályozását nem kell jelölni, Lke-j elölést kell alkalmazni A Kiskör út, Szőlő út, Határ út és a Petőfi út által határolt hatályos településszerkezeti és szabályozási terven jelölt terület kiszabályozást nem kell jelölni Lke-1 jelölést kell alkalmazni A Szél és Madár utcáktól keletre lévő 0624/11 hrsz.-ú telek terhére tervezet terület kiszabályozását a településszerkezeti és szabályozási terven nem kell jelölni, Má jelölést kell alkalmazni A Határ úttól délre lévő volt zártkerti terület településszerkezeti terven jelölt lakóterületi besorolását nem kell jelölni, Mk jelölést kell alkalmazni, kivéve a 2833 hrsz. telket, ahol Gksz jelölést kell alkalmazni A Szőlő út és Sülyi út közötti 0868/6 hrsz.-ú területen és a Sülyi úttól keletre lévő 0919/3, 0919/4, 0919/5, 0919/6, 0919/7 hrsz.-ú telkeknél a településszerkezeti terv szerint nem kell tervezet beépítésre szánt területként jelölni, Má jelölést kell alkalmazni A településszerkezeti és a szabályozási tervet beépített és beépítésre szánt, beépítésre nem szánt jelölést kell alkalmazni, nem kell jelölni a tervezett belterületi határt, csak a jelenlegi belterületi határt. 2. A határozatot IV. résznél ki kell egészíteni az alábbi 3. ponttal 3. A szabályozási tervet ki kell egészíteni, módosítani kell a jelen kiegészítő határozat II.2 pontjaiból adódó település fejlesztési döntés átvezetésével 3.1. A hatályos szabályozási terven jelölni kell: A 78, 79/1 hrsz.-ú telkek átsorolását Lf-1-ről Gksz-1-re Az 1341,1342,1342/2, 1347/3,1342/4 hrsz.-ú telkeket Gksz-1-be kell sorolni A 2833 hrsz.-ú telket az Lke-3-ból a Gksz-1-be kell sorolni 3. A határozatot az V. résznél ki kell egészíteni az alábbi mondattal: A hatályos településrendezési eszközök határozat szerinti kiegészítéséének, módosításának költségét a évi költségvetés terhére kell biztosítani. 4. A Képviselő-testület az eredeti határozat kiegészítéssel, módosítással nem érintett pontjait hatályban tartja. Határidő: folyamatos Felelős: Pintér Ferenc polgármester Polgár Lajos városi főépítész Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai 2. Pintér Ferenc polgármester 3. jegyző/aljegyző 4. Kormos Lajos pénzügyi ügyintéző 5. Polgár Lajos városi főépítész 6. JNSZ Megyei Kormányhivatal 7. Irattár. 2.) Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(III.01.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabálya 12

14 (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Pintér Ferenc felkéri Köntés Mihályt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére. Köntés Mihály elmondja, hogy jogszabályi előírás változás miatt született új szociális rendelet tervezet, melybe sok munkát fektettek. Ismerteti azokat az elveket, melyek mentén igyekeztek a települési támogatást kialakítani, amit befolyásolt az önkormányzat költségvetési, gazdasági helyzete is. Két javítást kér a rendelet tervezetben. A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendeletet. Az önkormányzat honlapján majd a lakosok megtekinthetik. Pintér Ferenc úgy gondolja sikerült a társadalmi elvárásoknak megfelelően megalkotni a szociális rendeletet és megköszöni mindazoknak a munkáját, akik részt vettek a rendelet kidolgozásában. Lukácsi György kéri javítani a 21. (2) bekezdésének utolsó mondatát az alábbira: A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3. telephelyén lehet. Köntés Mihály kiegészíti előbbi ismertetőjét azzal, hogy a segélykérő lap is változik, valamint a vagyoni helyzet vizsgálatánál a autó meglétét is figyelembe veszik meghatározott összeghatár felett. Pintér Ferenc a javasolt módosításokkal szavazásra bocsátja a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadását. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete: a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (A rendelet szövege írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3.) a.) Előterjesztés a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Balogh György intézményvezető Előkészítő: Balogh György intézményvezető, Mudris Andrásné dr. aljegyző Mudris Andrásné dr. elmondja, hogy szakmai ellenőrzés következtében vált szükségessé az SZMSZ felülvizsgálata. Fő vonulatában és üzenetében nem változott jelentősen. Ami változtatta az az SZMSZ tartalmi eleme, a következő napirendben tárgyalt alapító okirat. Az alapító okirat változását pedig jogszabály változása indokolta. Az SZMSZ elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Pintér Ferenc kérdezi képviselő társait, hogy kérdésük, észrevételük van-e a témához. Kiss Lajos kifogásolja, hogy a Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést. Balog László elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ügyrendi feladatokat is ellát és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek. Jogszabályi változás miatt a változik a nyitva tartása az intézménynek, kéri, hogy a Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság kísérje figyelemmel a működés feltételeit. Balogh György beszél az ellenőrzésről, valamint a nyitva tartás feltételeiről, melyet jogszabály ír elő. Teljesíteni fogják a feltételeket. Pintér Ferenc részt vett az ellenőrzésen, a könyvtár működésével nagyon elégedettek voltak. Az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottságra bízza a nyitva tartás részleteinek kidolgozását. Ingesné Járvás Irén könyvtári alkalmazott a könyvtári üres státusz betöltéséről érdeklődik, hogy a nyitvatartási feltételnek eleget tudjanak tenni. Pintér Ferenc 30 nap türelmet kér, a költségvetés elfogadása után pályáztatás útján történik az üres álláshelyek betöltése. A közfoglalkoztatásban 12 fő intézményi alkalmazására is pályáztak, alkalmazásukban az intézményvezetőkkel egyeztetnek. Nem érkezett több hozzászólás, ezért szavazásra bocsátja a Művelődés Háza és Könyvtár SZMSZ-ének elfogadását. 13

15 A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2015.(II.25.) határozata: A Művelődési Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta és elfogadta. Határidő: február 28. Felelős: Balogh György intézményvezető Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester 3. Megyei Kormányhivatal - Szolnok 4. Mudris Andrásné dr. aljegyző 5. Balogh György intézményvezető 6. Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság 7. Irattár b.) Előterjesztés a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratának felülvizsgálatára (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Balogh György intézményvezető, Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc: Hozzászólás, kérdés az előterjesztéshez? Balog László a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2015.(II.25.) határozata: A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény alapító okirata egységes szerkezetének elfogadásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megtárgyalta és az előterjesztés 1. melléklete szerint tartalommal elfogadta. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából küldje meg. Határidő: március 5. Felelős: jegyző/aljegyző Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai, és polgármester helyben; 2. jegyző /aljegyző helyben; 3. Balogh György Intézményvezető helyben 4. MÁK, Törzskönyvi nyilvántartás Szolnok 5. JNSZ Megyei Kormányhivatal - Szolnok 6. Irattár Okirat száma:1412-1/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. február 2-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-33/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-33/2014. ikt.sz. I-1/9-33/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szám: 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Szám: 3/2015. Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság KO.420.175-15/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 10-én az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-10 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 218/2013. (XI. 14.) BVKt határozat a közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 27-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 03-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7. rendes

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben