Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete június 17-i soros nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről"

Átírás

1 Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/ Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete június 17-i soros nyílt üléséről 127/2015.(VI.17.) határozat: A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről 128/2015.(VI.17.) határozat: 129/2015.(VI.17.) határozat: 130/2015.(VI.17.) határozat: 131/2015.(VI.17.) határozat: 132/2015.(VI.17.) határozat: 8/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet: A polgármester beszámolójának elfogadása a két ülés között történt fontosabb eseményekről. a Képviselő-testületi Bizottságok munkájáról, kezdeményezéseikről, elért eredményekről Jászkisér Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadásáról A települési egészségterv felülvizsgálata, a évi programok meghatározásáról A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány munkájáról beszámoló elfogadása a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosít 133/2015.(VI.17.) határozat: Baloghné Ádám Anikó óvodavezetői megbízásáról Jászkisér Város Önkormányzata évi módosított belső ellenőrzési 134/2015.(VI.17.) határozat: tervének elfogadására. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására benyújtott 135/2015.(VI.17.) határozat: pályázatról hozott 104/2015.(V.20.) határozat módosításáról 136/2015.(VI.17.) határozat: a Jászkisér, Rigó u. 27. szám alatti Önkormányzati bérlakás törlesztő részletének átütemezéséről 137/2015.(VI.17.) határozat: A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás részére évben költség hozzájárulás megtakarításának tartalékba helyezéséről. 138/2015.(VI.17.) határozat: a Jászkisér Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között megkötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján a évi üzemeltetési tevékenységről szóló beszámolóról 139/2015.(VI.17.) határozat: Rászorultak természetbeli juttatás útján történő támogatásáról szóló előterjesztés elnapolása 140/2015.(VI.17.) határozat: A reumatológiai szakrendelés és a fiziotherápiás kezelő feladatok beindításáról 141/2015.(VI.17.) határozat: a megüresedő 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéséről 142/2015.(VI.17.) határozat: Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, forrás biztosítása elemek megvásárlásához 143/2015.(VI.17.) határozat: HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram pályázat elkészítéséhez való hozzájárulás 144/2015.(VI.17.) határozat: A polgármester szabadságának engedélyezéséről Készült: 3 példányban 1. eredeti példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattára 1. másolati példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattár 2. másolati példány: A Művelődés Háza és Könyvtár-Jászkisér

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete június 17-i soros nyílt testületi ülésén 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő dísztermében. Jelen vannak: Pintér Ferenc polgármester elnöklete mellett Borbás József alpolgármester Balog László képviselő Balogh András képviselő Meghívottak tanácskozási joggal: dr. Kádár Tamás jegyző Mudris Adnrásné dr. aljegyző Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Rácz István JÁTI mb vezető Farkasné Nagy Márta ASZKp vezetője Csillik Ferencné óvodavezető Távolmaradását jelezte: Balogh Roland képviselő Távolmaradását nem jelezte: - Kiss Lajos képviselő Köntés Mihály képviselő Lukácsi György képviselő Vajas György képviselő Baloghné Ádám Anikó pályázó Balogh György A Művelődés Háza igazgató Szüle Katalin díszpolgár Gál András díszpolgár Papp János díszpolgár Juhász László sajtóreferens Pintér Ferenc köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozat képes 9 tagjából 8 fő jelen van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Balog László és Kiss Lajos képviselőket kéri fel, a jegyzőkönyv vezetésével Silye Erzsébet polgármesteri hivatali dolgozót bízza meg a testület egyetértésével. A meghívóban szereplő napirendek kéri az alábbi előterjesztésekkel kiegészíteni: - Beszámoló a Jászkisér Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között megkötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján a évi üzemeltetési tevékenységről - Előterjesztés rászorulók segélyezésének természetbeli juttatás formájában történő biztosítására. - A reumatológiai szakrendelés és fiziotherápiás kezelő feladatának beindítására. - Házi orvosi körzet helyettesítése - Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, forrás biztosítása elemek megvásárlásához - HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram pályázat elkészítéséhez való hozzájárulás A meghívóban szereplő 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., és 16. napirendet javasolja levenni és később soron kívüli ülésen tárgyalni. Ismerteti a módosított napirendet, aminek elfogadását szavazásra bocsátja. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2015. (VI.17.) határozata: A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 17-i soros nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő-testület hatáskörében tett intézkedésekről Tájékoztató a Képviselő-testületi Bizottságok munkájáról, kezdeményezéseikről, elért eredményekről Előterjesztők: Bizottsági elnökök Előkészítők: Bizottsági elnökök 3. Az Önkormányzat esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálata Előterjesztő:Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, HEP Fórum tagjai 1

3 4. Az Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata Előterjesztő: Köntés Mihály bizottsági elnök Előkészítő: Köntés Mihály bizottsági elnök, Torma Márta ügyintéző 5. Beszámoló a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány munkájáról Előterjesztő: A Kuratórium elnöke Előkészítő: A Kuratórium elnöke Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítására 6. Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző 7. Jászkisér Városi Óvoda vezetői pályázat elbírálása, vezető kinevezése Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, 8. Előterjesztés a Jászkisér Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének módosítására. Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző, Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző, Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 9. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 104/2015. (V.20.) határozat módosításáról Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző 10. Előterjesztés a Jászkisér, Rigó u. 27. szám alatti Önkormányzati bérlakás törlesztő részlet fizetés felfüggesztésére, átütemezésére Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Benedek József műszaki ügyintézős 11. Előterjesztés: Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás részére fizetendő költségtérítés évi változásáról Előkészítő: Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető, Kalmárné Torma Erzsébet pénzügyi ügyintéző 12. Beszámoló a Jászkisér Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között megkötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján a évi üzemeltetési tevékenységről Előkészítő: Hajdú Gábor vezérigazgató 13. Előterjesztés rászorulók segélyezésének természetbeli juttatás formájában történő biztosítására. Előkészítő: Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 14. A reumatológiai szakrendelés és fiziotherápiás kezelő feladatának beindítására. Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző, Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető, Miklósné Helle Barbara szakasszisztens 15. Házi orvosi körzet helyettesítése 16. Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, forrás biztosítása elemek megvásárlásához Előkészítő: Torma Márta ügyintéző 17. HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram pályázat elkészítéséhez való hozzájárulás Előkészítő: Torma Márta ügyintéző 2

4 Napirend előtti interpellációk, kérdések Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár Pintér Ferenc: Írásban nem érkezett interpelláció. Napirend előtti kérdése van valakinek? Vajas György: Az I. Világháborús emlékműnél miért került eltávolításra a pad és az asztal? Lakossági kérdés, kérés, hogy a Széchényi út 16. szám előtti járda nem lett helyreállítva a csapadékcsatorna beruházás után és esős időben nehezíti az ott lakók ki és bejárását az ingatlanra. Mikor lesz a járda helyreállítva? Pintér Ferenc: A pad és az asztal azért került eltávolításra, mert kiderült, hogy nem önkormányzati területen került elhelyezésre. A csapadékvíz beruházásnál elmaradt helyreállítási munkákkal kapcsolatban elmondja, hogy a beruházás lezárása folyamatban van, a kifogásolt munkák javítására csak az egyik alvállalkozó vonult fel. A pályázat zárása folyik utána garanciális munkákban igyekeznek megcsináltatni, amit hátráltat, hogy nincs az eredeti állapotról megfelelő dokumentációja az önkormányzatnak. Balog László: Kell-e a képviselő-testületnek valamit tennie ahhoz, hogy a költségvetésben biztosított összeget a Sportegyesület megkapja, szerződés aláírásra kerüljön? Pintér Ferenc: Nem, előző nap aláírta a megállapodást, mert tisztázásra kerültek a jogi kérdések. Napirend megtárgyalása Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő-testület hatáskörében tett 1. intézkedésekről Pintér Ferenc kezdeményezi, hogy most menjenek ki és nézzék meg a közfoglalkoztatás keretében művelt kertet. A képviselők javaslatára kedden délután fogják megtekinteni a kertet. Pintér Ferenc beszámolóját a közfoglalkoztatással kezdi június 1-jétől alkalmazásra került az önkormányzatnál napi 2-2 órában 2 fő, akik a közfoglalkoztatási program irányításában vesznek részt Csete Andrásné és Korsós Ferenc. Rendeltetésszerűen tudják használni a programba bevont földeket és rendeltetésszerűen használják fel a projektre biztosított állami forrást. A minta kert célja az is, hogy az ott dolgozókat megtanítsák a kertben folytatandó munkákra. Hat hektáron a kukoricát kézi műveléssel termesztik. A nyáj regisztrációja is megtörtént, mely állományból értékesítettek is, aminek bevételét felhasználták a mintakert kialakításához. A napközi konyhában fel nem használt termények, tehát a megtermelt többletet javaslom, hogy az ott dolgozók kapják meg szociális juttatásként később külön napirendként tárgyalják. A dűlő utak, vagyontárgyak lehatárolása is megindult, mert önkormányzati ingatlanokat fogtak művelésbe idegenek. A temetői úti járda építése is folytatódik. Az előző önkormányzat által megkezdett beruházás a savanyító üzem, amivel el kell még számolni, amiről külön napirendben fognak tárgyalni. Sok a távollét a munkából, a munkamorál javítása még szükséges. Ismerteti két ülés közötti tájékoztatóját, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Köntés Mihály elismeri, hogy a két fő, aki a közfoglalkoztatás irányítására vettek fel, nehéz munkát vállaltak és úgy látja, ad hoc jellegű volt a felvételük. A költségvetés tárgyalásakor abban egyeztek meg, hogy minden álláshelyet meghirdetnek. Nem tudja a polgármester úr egyeztetett-e a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottsággal vagy bárki mással, hogy ennek költségvonzatai rendelkezésre állnak-e? Pintér Ferenc: A polgármesteri kabinetben 1 fő alkalmazása beépítésre került a költségvetésben. A napi 8 órából Duka Marianna 4 órában, illetve 2-2 órában Csete Andrásné és Korsós András lett alkalmazva. Segíti 3

5 a közfoglalkoztatást a hivatali személyzetis kolléganő, illetve 3 fő adminisztratív dolgozó, akik a közmunka program keretében alkalmazottak. A hivatalból még 1 fő, aki a gazdasági oldalával, beszerzésekkel foglalkozik segíti ezen kívül még a közfoglalkoztatási program megvalósulását. Nem gondolta meghirdetni, mert ettől a feladattól mindenki ódzkodik. Több hónap alatt jutott el ezekhez a személyekhez. Amennyiben megtörténik a hivatal átalakítása, akkor a településfejlesztési és a közfoglalkoztatási referens feladata lesz az irányítása. Köntés Mihály úgy érzi, hogy túl sok időt fordít a polgármester a közfoglalkoztatásra, annak ellenére is így érzi, hogy tudja mennyire fontos a közfoglalkoztatási program, de más fontos területek is vannak, amitől egy kicsit elveszi az időt. Nagyon sok terület van még, amivel foglalkozni kell és ezt nem támadásként, hanem segítségként mondja. Pintér Ferenc úgy gondolja, míg ezzel a társadalmi csoporttal nem indulnak el a társadalmi fejlődés útján, nem tudnak mit kezdeni. Kéri ebben a Szociális és Egészségügyi Bizottság segítségét is. Ősszel 200 fővel tervezik növelni a programot, hogy folyamatában gondoskodjanak ezekről az emberekről, ne jelenjenek meg a szociális rendszerben. Ez a kitörési pontja a településnek, utána lehet foglalkozni a társadalom pozitív szereplőivel. Kiss Lajos emlékeztet arra, a közfoglalkoztatás indításakor mondták, hogy több irányítóra van szükség. Nem a polgármester feladata a közmunkaprogram irányítása, hanem a város irányítása a feladata. Pintér Ferenc szívesen fogadja, ha valaki segíteni kíván. A polgármesteri hivatal részéről nem kapta meg az információt a polgármester, magára vállalja, hogy ez az ő hibája, hogy ehhez a létszámhoz 23 fő munkavezetőt lehetett volna alkalmazni. Senki volt a pénzügyön, munkaügyön, aki elmondta volna, hogy kell csinálni, egy ember volt, aki segítette, az a titkárnője, aki ezt az egészet kidolgozta. Nem volt rendszere, apparátusa a hivatalnak, most sincs, ezt hozzáteszi, aki jogilag, pénzügyileg, munkaügyileg elmondta volna neki, mit kell csinálni. Az előző rendszerben káosz volt, nem volt szerszám, sokan otthon ültek stb. és elköltöttek 20 M forintot a savanyító üzemre. Ezért folyt jobban bele, hogy ellássák a feladatokat és ne legyen benne pénzügyi kockázat. Balog László az ivóvízminőség-javító projekt állásáról ad tájékoztatást. Jászkisérrel kapcsolatban elmondja, hogy a torony felállványozása megtörtént folyik a felújítása. A piac és a vízmű területének összevonásával megindult az épület építésének engedélyezési eljárása. A technológiát, ami Jászkisérre kerül már összeállították. Vágó Csaba kivitelező elmondta, hogy az önkormányzat átadta az építési területet és rajta múlik mikor végzi a hálózat cserélő munkálatokat, illetve a mosatási pontok kialakítása, tolózárak ütemezése hogyan fog megtörténni. A kivitelezési munkák megkezdésekor Benedek Józseffel együtt igyekeznek nyomon követni, hogy a megfelelő minőségben készüljenek el. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a két ülés közötti beszámolója elfogadását. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2015. (VI.17.) határozata: A polgármester beszámolójának elfogadása a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadta. Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár 4

6 2. Tájékoztató a Képviselő-testületi Bizottságok munkájáról, kezdeményezéseikről, elért eredményekről (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztők: Bizottsági elnökök Előkészítők: Bizottsági elnökök Pintér Ferenc szóbeli kiegészítése van a tájékoztatókhoz a bizottsági elnököknek? Kiss Lajos az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság munkáját úgy ítéli meg, hogy a kezdeti nehézségek után teljesítették az elvárt feladatokat. Balog László kiemeli, hogy a bizottság a munkatervébe foglalt feladatokon kívül plusz ellenőrzési feladatokat is elláttak. Köntés Mihály megköszöni az előző Szociális Bizottság munkáját, mert nagy segítséget adtak a jelenlegi Szociális és Egészségügyi Bizottság indulásához pl. 500 q fa áll rendelkezésre a segélyezésre. Kiemeli az új szociális rendelet kidolgozásában folytatott szerepét a Bizottságnak. Pintér Ferenc megköszöni a Bizottságok által végzett munkát. Javasolja a bizottságoknak, hogy folytassanak informális szakmai kirándulást más településekre. Szavazásra bocsátja a bizottságok tájékoztatóinak elfogadását. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2015. (VI.17.) határozata: a Képviselő-testületi Bizottságok munkájáról, kezdeményezéseikről, elért eredményekről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a bizottságok munkájáról szóló tájékoztatót és az alábbi megállapításokat fogalmazta meg: 1./ A bizottságok munkájukat az SZMSZ szerint, önálló munkaterv alapján, rendszeresen és fegyelmezetten elvégezték. Javaslataikkal, véleményükkel segítették a Képvelő-testület önkormányzati munkáját. A bizottságok tagjai lelkiismeretesen eleget tettek feladatuknak, építő és jobbító javaslatokkal segítették a bizottságot a döntéshozatalban. 2./ A Bizottságok az átruházott hatáskörben hozott döntéseket megalapozottan, az önkormányzat által kidolgozott, és elvárt elvek alapján törvényesen hozták meg. A Képviselő-testület megköszöni a bizottsági tagok közreműködését, és a beszámolókat elfogadja. Határidő: június 1. Felelős: Bizottsági elnökök Erről értesülnek: 1. A Képviselő-testület tagjai, 2. a bizottságok elnökei és tagjai, 3. Pintér Ferenc polgármester, 4. dr. Kádár Tamás jegyző, - helyben; 5. Megyei Kormányhivatal Szolnok; 6. Irattár - helyben 3. Az Önkormányzat esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálata (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő:Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző HEP Fórum tagjai 5

7 Pintér Ferenc ismerteti az előterjesztés lényegét. Kérdés, vélemény az előterjesztéshez? Köntés Mihály elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság is megtárgyalta az esélyegyenlőségi tervet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Mudris Andrásné dr. nem kíván szóbeli kiegészítést tenni a tervvel kapcsolatban. Pintér Ferenc megállapítja, hogy komoly feladatokat tartalmaz az esélyegyenlőségi terv. Mudris Andrásné dr. elmondja, hogy a módosítás elfogadása után, egységes szerkezetbe foglalt esélyegyenlőségi terv olvasható lesz az önkormányzat honlapján. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatának elfogadását. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2015. (VI.17.) határozata: Jászkisér Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadásáról 1.) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Jászkisér Város Önkormányzata évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját és mellékleteit felülvizsgálta. 2.) A Képviselő-testület a Helyi esélyegyenlőségi programot az előterjesztésben elhangzott javaslatok alapján bővíti és módosítja. A bővítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HEP-et elfogadja. 3.) Megbízza a HEP felülvizsgálatára és módosítására jogosult aljegyzőt, hogy a HEP fórumot rendszeres időközönként, félévenként hívja össze és működtesse. Határidő: június 30 és június 30. Mudris Andrásné dr. aljegyző Erről értesül: 1) Pintér Ferenc polgármester, 2) Képviselő-testület tagja, 3) dr. Kádár Tamás jegyző, 4) Szociális Bizottság elnöke, 5) Mudris Andrásné dr. aljegyző 6) HEP Fórum tagjai 7) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 8) Irattár 4. Az Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Köntés Mihály bizottsági elnök Előkészítő: Köntés Mihály bizottsági elnök, Torma Márta ügyintéző Pintér Ferenc kéri a kérdéseket, véleményeket az anyaggal kapcsolatban. Köntés Mihály elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az egészségtervet. Az Egészségterv rugalmas és bármikor bővíthető. Újat készített, mivel az előző még ban készült. Kiss Lajos tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság is tárgyalta az anyagot és elfogadásra javasolják a Képvelő-testületnek. 6

8 Balog László módosító javaslatokkal a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság is elfogadta. dr. Kádár Tamás tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezek a módosítások beépültek a mai anyagban, amit kézhez kaptak. Pintér Ferenc úgy gondolja szép munka készült, aminek gazdasági vonatkozásait javasolja átemelni a képviselő-testület gazdasági programjába. Továbbá javasolja az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottságnak az egészségterv kiegészítését sortprogramokkal, mert a sport is jelentős szerepet játszik az egészség megőrzésében. Szavazásra bocsátja módosító javaslataival az egészségterv felülvizsgálatának elfogadását. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2015. (VI.17.) határozata: A települési egészségterv felülvizsgálata, a évi programok meghatározásáról 1/ Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felülvizsgálta és megtárgyalta a települési egészségtervet, azt aktualizálta, és módosította. 2./ Az egészségterv célja és cselekvési programja szerint a évre szóló programlehetőségeket megtervezi. 3/ A Képviselő-testület az elfogadott egészségtervet az önkormányzat honlapján közzéteszi, és megvalósításához a helyi szervezetek és intézmények közreműködését kéri. 4/ A Képviselő-testület felkéri a Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy az egészségterv kiegészítésére dolgozzon ki az egészségmegőrzését szolgáló sportprogramokat. 5/ A Képviselő-testület az Egészségterv gazdasági fejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseit beépíti évi Gazdasági Programjába. Határidő: június 30., és folyamatos Köntés Mihály Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Balogh György A Művelődés Háza és Könyvtár igazgatója Kiss Lajos Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Balog László a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elnöke Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 2. Pintér Ferenc polgármester 3. Dr. Kádár Tamás jegyző helyben 4. Kormos Lajos Pénzügyi Osztályvezető 5. Balogh György intézményvezető 6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 7. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) 8. Irattár. 5. Beszámoló a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány munkájáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: A Kuratórium elnöke Előkészítő: A Kuratórium elnöke Pintér Ferenc az Alapítvány elnökét kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolójához. Gál András elmondja, hogy átfogó képet igyekezett festeni az Alapítvány tevékenységéről. Sok értékkel ren- 7

9 delkeznek, melyet szeretnének a jövőben is megőrizni. Akkreditált foglalkoztatással rendelkeznek, amit részben kihasználnak, részben nem. Rehabilitációs tevékenységükhöz segítséget várnak az önkormányzattól. Igyekeznek a felmerülő problémákat megoldani pályázat útján is. A nehézségeket majd a jövőben szeretné a Képviselő-testület elé terjeszteni. Elképzeléseik vannak, de nem mindig kerültek befogadásra. Pintér Ferenc megköszöni a beszámolót. A jövőben megvizsgálják, hogy az Alapítvány tevékenységét hogyan tudják még jobban felhasználni a település javára. Gál András megerősíti, hogy elképzeléseik vannak. Egyedüli civilszervezet, amely rendelkezik közhasznú minősítéssel. Fogadják az ölteket, de ehhez támogatásra is szükségük van, amiben a Képvelő-testület segítségét kéri. Pintér Ferenc szeretné, ha a polgármesteri hivatalból megbízott fiatal dolgozó segíteni az Alapítvány munkáját. Elismeri Gál András munkáját, de az Alapítvány fiatalításában és tevékenységi körének bővítésében gondolkodik. Gál András: Az alapítók joga a bővítés, ők elfogadják a szándékot. Kiss Lajos elmondja, hogy hosszú ideje együttműködnek az Alapítvánnyal a gyermekek támogatásában. Új út keresésére is szükség van, a képzési lehetőségek jobb kihasználására javasolja a munkaügyi központtal való együttműködést. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány beszámolójának elfogadását. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2015. (VI.17.) határozata: A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány munkájáról beszámoló elfogadása Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal Erről értesül: 1./ A Képviselő-testület tagjai 2./ Pintér Ferenc polgármester, 3./ dr. Kádár Tamás jegyző 4./ Alapítvány elnöke 5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 6./ Irattár. 6. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc szóbeli kiegészítés az anyaghoz. Köntés Mihály összefoglalja miért vállt szükségessé a módosítás és módosító rendeletet a Szociális és Egészségügyi Bizottság nevében elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Pintér Ferenc miután más észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a módosító rendelet elfogadását. Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 8

10 ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.),1. (2) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 45. -ában, 48. (4) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. (2) bekezdésében, a 29. (2) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (XI. 4.) rendeletének 1. Melléklet pontjában meghatározott jogkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság (a továbbiakban: Szociális Bizottság) előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. -a hatályát veszíti. Ez a rendelet június 25-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 2. Kelt: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete június 17-én tartott ülésén. /:Pintér Ferenc:/ /:dr. Kádár Tamás:/ polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Jászkisér, június 24. /:dr. Kádár Tamás:/ jegyző 7. Jászkisér Városi Óvoda vezetői pályázat elbírálása, vezető kinevezése (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Pintér Ferenc szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez? Mudris Andrásné dr.: A pályázat kiírása megtörtént, mivel június 30-ával Csillik Ferencné óvodavezetői megbízatása megszűnik. Egy pályázat érkezett, amit kér, hogy tárgyalják meg és fogadják el a kinevezését az új vezetőnek. Kiss Lajos az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság véleményezte a pályázatot, miután a pályázótól a kérdéseikre választ kaptak, javasolják Balogné Ádám Anikó kinevezését óvodavezetőnek. Balog László elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság reméli a magas színvonalú munka tovább vitelét, ezért javasolja Baloghné Adám Anikó kinevezését a Képvelő-testületnek. 9

11 Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2015. (VI.17.) határozata: Baloghné Ádám Anikó óvodavezetői megbízásáról 1./ Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban: Kjt) 23. (1) bekezdése alapján, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről, és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet III fejezeti előírásait szem előtt tartva, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, pedagógusok garantált illetményéről szóló 7. számú és a pótlékokról szóló 8. számú mellékletben foglaltakra megbízza Baloghné Ádám Anikót a Jászkiséri Városi Óvoda vezetői feladatának ellátásával július 1-től június 30-ig. 2/ A Képviselő-testület nevezett illetményét a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: törvény) előmeneteli rendszere szerint, a törvény 7. számú mellékletében meghatározott illetményalapban, és az előmeneteli szorzóval számított alapilletményben állapítja meg. Vezetői pótlékát a törvény 8. számú melléklete szerint az illetményalap 40%-ában állapítja meg. Határidő: július 1. (kizárólag a vonatkozó dokumentumok aláírása vonatkozásában) Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető Erről értesül: 1) Pintér Ferenc polgármester 2) Képviselő-testület tagjai 3) Baloghné Ádám Anikó kinevezett intézményvezető 4) dr. Kádár Tamás jegyző 5) Csillik Ferencné jelenlegi intézményvezető 6) Kormos Lajos PH Pénzügyi OV 7) JNSZ Megyei Kormányhivatal 8) Irattár. Baloghné Ádám Anikó megköszöni a megbízást és folytatja Csillikné munkáját tovább a saját ötleteinek felhasználásával az óvodában. Köntés Mihály távozott az ülésteremből, a továbbiakban 7 fő vesz részt a döntéshozatalban. 8. Előterjesztés a Jászkisér Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének módosítására. (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző, Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző, Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Pintér Ferenc kérésére dr. Kádár Tamás ismerteti az előterjesztést. A belsőellenőri terv 3. pontjának módosítását javasolja különböző okok miatt. Balog László tájékoztatja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság döntéséről a jelenlévőket, miszerint a elfogadásra javasolják az ismertetett módosítást a Képvelő-testületnek. 10

12 Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a módosító határozat elfogadását. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2015. (VI.17.) határozata: Jászkisér Város Önkormányzata évi módosított belső ellenőrzési tervének elfogadására. 1.) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban Képviselő testület) az önkormányzat évi módosított belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal 2.) A Képviselő testület felkéri a Jegyzőt az 1. pont szerinti feladatok elvégzéséhez, a megbízási szerződés megkötésére vonatkozó előkészítő intézkedéseket tegye meg. Felelős: dr. Kádár Tamás jegyző Határidő: június 25. Balog László 16:50-17:10 óra között szünetet rendel el. Erről értesülnek: 1.) Pintér Ferenc polgármester helyben 2.) Képviselő testület tagja helyben 3.) Dr. Kádár Tamás jegyző helyben 4.) Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető helyben 5.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 6.) Irattár 9. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 104/2015. (V.20.) határozat módosításáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc kérésére Mudris Andrásné dr. ismerteti az előterjesztést, melynek alapja a MÁK-tól érkezett hiánypótlási felszólításnak elégtétel. Köntés Mihály a konyha további önkormányzati üzemeltetésének probléma körét is felveti az előterjesztés kapcsán, melyet nagyon alaposan elő kell készíteni. Pintér Ferenc kihangsúlyozza, hogy a vállalkozó már értesült az önkormányzat szándékairól. Koncepció készítését mindenképpen szükségesnek tartja az üzemeltetés átvételére, melyet a kormányzati szándékok is indokolják. Bizottsági ülés ez a téma megvitatásra került. Ehhez is szükséges a szakember gárda, a humán erőforrás megléte. Kiss Lajos szintén a nagyon átgondoltan javasolja a konyha átvételét, melynek az iskola kezdésre működésképesnek kell lennie. Pintér Ferenc visszatereli a szót a pályázat hiánypótlására. Kormos Lajos elmondja, hogy a költségvetési tartalék terhére tudják a pályázat önerejét biztosítani. Balog László a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság véleményét tolmácsolja, miszerint elfogadásra javasolják a pályázathoz szükséges határozat módosítást. Farkasné Nagy Márta arról érdeklődik, hogy lesz-e kihatása az idősek napja rendezvényére, mert a konyhát üzemeltető vállalkozótól eddig jelentős támogatásban részesültek. Pintér Ferenc véleménye szerint igen. Borbás József visszatér a konyha üzemeltetésére, hogy mely időpontban lenne gazdaságos átvenni. 11

13 Kormos Lajos: A határozatban december 31-ei dátumot rögzítették. A visszavétel forgatókönyvét minél előbb szükséges előkészíteni. Borbás József: Ki lesz a vezetője? Pintér Ferenc: Többen rendelkeznek élelmezésvezetői képesítéssel a jelenlegi dolgozók közül is. Köntés Mihály az alapos végiggondolását szorgalmazza a feladatnak. Kiss Lajos felhívja az ételszállítás problémájának megoldására is, mivel a vállalkozó saját tulajdonú autójával szállítja az ételt. Pintér Ferenc lezárja a vitát és a pályázat határozati javaslatának módosítását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2015.(VI.17.) határozata: A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására benyújtott pályázatról hozott 104/2015.(V.20.) határozat módosításáról 1.)Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésekre kiírt pályázat benyújtását támogatja. 2.) A pályázatban a napközi konyha épületének tetőjavítása, és eszközbeszerzés szerepel. A tetőfelújítási költségvetést követően a pályázati költségvetés tetőfelújításra Ft, eszközbeszerzésre Ft, összesen: Ft. Így a pályázat beruházási tétel költsége Ft, ebből igényelt támogatás Ft, vállalandó önerő Ft. A Képviselő testület a határozat 1. pontjában foglalt pályázat pályázati önerejét Ft -ot a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 3.) A képviselő-testület szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a napközi konyha üzemeltetését önkormányzati hatáskörbe visszaveszi. 4.) A Képviselő testület felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert a pályázat fenti feltételek szerinti módosított összegű benyújtására. 5.) A Képviselő-testület visszavonja az ugyanebben a tárgyban hozott 104/2015. (V.20.) határozatát. Határidő: azonnal t Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Erről értesül: 1.) Képviselő testület tagjai. 2.) Pintér Ferenc polgármestert 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 6.) Irattár 10. Előterjesztés a Jászkisér, Rigó u. 27. szám alatti Önkormányzati bérlakás törlesztő részlet fizetés felfüggesztésére, átütemezésére (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Benedek József műszaki ügyintézős Mudris Andrásné dr. ismerteti az előterjesztés. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság a határozati javaslata B pontját javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 12

14 Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a Bizottság javaslatát, miután több észrevétel nem érkeztt. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2015. (VI.17.) határozata: a Jászkisér, Rigó u. 27. szám alatti Önkormányzati bérlakás törlesztő részletének átütemezéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Demeter Józsefné 5137 Jászkisér, Rigó u. 27. szám alatti lakos részére, a Jászkisér, Rigó u. 27. szám alatti megvásárolt ingatlan törlesztő részletének fizetésére haladékot nem engedélyez, felhívja és kötelezi a másik tulajdonost - Demeter Józsefet - a részletfizetés teljesítésére. Felszólítja a tulajdonos társakat a szerződésszerű teljesítésre. dr. Kádár Tamás jegyző Határidő: június 30. és folyamatos a részletfizetési idő végéig Erről értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai, 2) Pintér Ferenc polgármester 3) dr. Kádár Tamás jegyző 4) Mudris Andrásné dr. aljegyző helyben - 5) Demeter Józsefné, vevő, Jászkisér, Rigó u ) Demeter József, vevő 7) Megyei Kormányhivatal Szolnok - 8) Pénzügyi Osztály, 9) Irattár helyben -. Köntés Mihály visszaérkezett az ülésterembe, a továbbiakban 8 fő vesz részt a döntéshozatalban. 11. Előterjesztés: Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás részére fizetendő költségtérítés évi változásáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető, Kalmárné Torma Erzsébet pénzügyi ügyintéző Kormos Lajos ismerteti az előterjesztés lényegét. Köntés Mihály kiemeli azokat a körülményeket, mely a megtakarítást eredményezték, valamint a hozzájárulások befizetési határidejére hívja fel a figyelmet. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2015. (VI.17.) határozata: A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás részére évben költség hozzájárulás megtakarításának tartalékba helyezéséről. 1.) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulástól kapott tájékoztatás alapján a évi társulási tagdíj és hozzájárulás összegét 233 E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a költségvetésben a társulási hozzájárulás eredetileg tervezett (1.094 E Ft) költségvetési összegének különbözetét 861 E Ft-ot tartalékba helyezi. Felelős: Határidő: Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető azonnal 13

15 Erről értesülnek: 1.) A Képviselő Testület tagjai 2.) Pintér Ferenc polgármester 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Kormos Lajos pü-i ov. 5.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 6.) Irattár 12. Beszámoló a Jászkisér Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között megkötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján a évi üzemeltetési tevékenységről (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Hajdú Gábor vezérigazgató Balog László ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy a TRV Zrt. által fizetett bérleti díjat vissza kell forgatni a 20 éves fejlesztési terv alapján az ivóvízhálózat korszerűsítésére. Korrekt a szolgáltatás teljesítése, ezért elfogadásra javasolja a beszámoló elfogadását a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság nevében a Képviselő-testületnek. Pintér Ferenc javasolja, hogy 10%-át tegyék tartalékba vezeték rekonstrukció végrehajtására. Balog László a TRV Zrt. húszéves fejlesztési tervére hívja fel a figyelmet, melyhez javasolja a mindenkori önkormányzati költségvetést összhangba hozni. Pintér Ferenc is úgy látja, hogy nagyobb beruházások végrehajtásához több éves előkészület szükséges, melyet igyekeznek a költségvetés készítésekor figyelembe venni. A TRV Zrt. sem tervezet most nagyobb felújítást, de az élet felülírja az elképzeléseket, szivattyúk javítása vált szükségessé. Balog László ismerteti a bérleti díj fizetésének folyamatát, melynek végén az önkormányzathoz a karbantartások költségeinek levonása után a különbözet folyik be az önkormányzathoz. Pintér Ferenc miután több hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2015. (VI.17.) határozata: a Jászkisér Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között megkötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján a évi üzemeltetési tevékenységről szóló beszámolóról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között megkötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján a évi üzemeltetési tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Erről értesül: 1./ Képviselő-testület 2./ Pintér Ferenc polgármester 3./ jegyző/aljegyző 4./ Hajdú Gábor vezérigazgató 5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 6./ Irattár. 13. Előterjesztés rászorulók segélyezésének természetbeli juttatás formájában történő biztosítására. Előkészítő: Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Pintér Ferenc javasolja elnapolást a következő ülésre, mivel a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén a feltétel rendszer részletesebb kidolgozását kérték. 14

16 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2015. (VI.17.) határozata: Rászorultak természetbeli juttatás útján történő támogatásáról szóló előterjesztés elnapolása Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a rászorultak természetbeli juttatás útján történő támogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalását elnapolja várhatóan a következő ülésére. Határidő: Felelős: Képviselő-testület következő ülése Pintér Ferenc polgármester Erről értesülnek: 1.) Képviselő testületi tagok 2.) Pintér Ferenc polgármester 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Kormos Lajos pü-i oszt. vez. 5.) Köntés Mihály szoc. biz. Elnöke 6.) Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 7.) Irattár helyben 14. A reumatológiai szakrendelés és fiziotherápiás kezelő feladatának beindítására. (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző, Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető, Miklósné Helle Barbara szakasszisztens Pintér Ferenc kérésére Miklósné Hella Barbara ismerteti a szakrendelés és fizioterápia beindításához szükséges feltételeket, és a követelmények teljesítésének menetét. Miklósné Helle Barbara előadja, hogy a szolnoki MÁV Kórházzal együttműködve heti 2*4 órában indul majd meg a szakrendelés, melyet dr. Czifra Mariann szakorvos végez, a kezeléseket pedig ő fogja ellátni. Az orvosi és kezelési dokumentáció készen állnak, a tárgyi eszközök egy része megérkezett. Az ÁNTSZ felé a működési engedély megkérése folyamatban van és a rendelés várható ideje augusztus elseje. Balog László ismerteti a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésen elhangzott módosításokat a határozati javaslatban: 2. A betegek kezelési költség hozzájárulása 3000 Ft/kezeléssorozat. Egy kezeléssorozat 10 kezelésből áll. 4. A Képviselő-testület a reumatológiai szakrendelés és a fizotherápiás kezelő működési költségvetését az 1. számú melléklet szerint elfogadja. A reumatológiai szakrendelés és a fizotherápiás kezelő feladatellátására a bevételek és kiadások teljesítéséhez külön alszámlát kell nyitni, valamint a készpénzkezeléshez külön pénztárat kell üzemeltetni. A számlakezelésére és az elszámolás lebonyolítására külön belső szabályzatot kell készíteni. Köntés Mihály hatalmas előrelépésnek tarja és köszöni a Polgármester úr befektetett munkáját. Szüle Katalin termálvíz kezelésekbe történő bevonásának a lehetőségéről érdeklődik. Köntés Mihály elmondja, hogy gondolkodnak a továbbfejlesztéséről. Pintér Ferenc kifejti, miszerint vizes kezelések bevezetését tervezik, de ehhez szükséges a gazdasági élet szereplőinek és a lakosság anyagi támogatására is. Miklósné Hella Barbara tájékoztatja a jelenlévőket, hogy bizonyos kezelések elvégezhetőek a gyógyvízzé történő nyilvánítása nélkül a termálvízben. 15

17 Pintér Ferenc úgy gondolja, hogy a termálvíz gyógyvízzé történő nyilvánítása hosszú folyamat eredménye, ami 2 évig is eltarthat. A vita lezárása után szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2015.(VI.17.) határozata: A reumatológiai szakrendelés és a fiziotherápiás kezelő feladatok beindításáról 1. Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy döntött, hogy 2015 augusztusától heti 2 4 órás rendelési idővel, a Szolnoki MÁV Kórházzal megosztott 50-50%-os finanszírozással az egészségházban, a működési engedély megszerzését követően a reumatológiai szakrendelést és a fiziotherápiás kezelő feladatokat beindítja. 2. A betegek kezelési költség hozzájárulása 3000 Ft/kezeléssorozat. Egy kezeléssorozat 10 kezelésből áll. 3. A Képviselő testület felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert, hogy a működtetés beindításához szükséges szerződéseket az érintettekkel kösse meg. 4. A Képviselő-testület a reumatológiai szakrendelés és a fizotherápiás kezelő működési költségvetését az 1. számú melléklet szerint elfogadja. A reumatológiai szakrendelés és a fizotherápiás kezelő feladatellátására a bevételek és kiadások teljesítéséhez külön alszámlát kell nyitni, valamint a készpénzkezeléshez külön pénztárat kell üzemeltetni. A számlakezelésére és az elszámolás lebonyolítására külön belső szabályzatot kell készíteni. Határidő: folyamatosan dr. Kádár Tamás jegyző Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Erről értesül: 1.) Képviselő testület tagjai. 2.) Pintér Ferenc polgármestert 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5.) dr. Czifra Marianna reumatológus szakorvos 6.) Miklósné Helle Barbara szakasszisztens 7.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 8.) Irattár helyben 15. Házi orvosi körzet helyettesítése (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mudris Andrásné dr. áttekintést ad az eddig történt erőfeszítésekről, melynek végén a megállapodás nem került aláírásra pénzügyi megegyezés hiányában Mike doktor úrral. Két alternatíva merült fel a helyettesítés megoldására. Az első, hogy a működési engedély megtartásának feltétele egy szerződés egy helyettesítő orvossal, aki legalább 20 órát rendel és egy szakalkalmazott önkormányzati közalkalmazottként történő alkalmazása. Ennek a szakalkalmazottnak minimum ápolónak kell lennie. A másik estben a helyettesítés teljes feladatellátás átadásával történne, ahol a szakasszisztenciát is a helyettesítő orvos biztosítja és az OEP finanszírozást is ő kapja. Első esetben június 20-áig működési engedéllyel rendelkező ápolónőt kell alkalmaznia az önkormányzatnak, hogy ne legyen kiesés az OEP finanszírozásban. 16

18 Balog László és Köntés Mihály is az idő rövidsége miatt a második változatot támogatják, és úgy gondolják, ha szerződés 3-6 hónapra megkötésre kerül, az idő alatt lesz lehetőségül megoldani az ápolónő alkalmazását is a helyettesítő orvos megtalálására. Köntés Mihály azt is kifejti, hogy működési engedéllyel rendelkező ápolót nehezebb találni, mint helyettesítő orvost. Kiss Lajos arra hívja fel a figyelmet, hogy kényszer helyzetben vannak. Csete Judit tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ő is kapott felkérést az ápolónői munkára, de nem tudja vállalni. Pintér Ferenc az önkormányzat szempontjából az első változatot találja kedvezőbb megoldásnak. A kialakult helyzetért nem tartja magát felelősnek, úgy gondolja a maga részéről mindent megtett, ami lehetséges. A Szociális és Egészségügyi Bizottság mennyit foglalkozott a helyzettel?! A polgármesteri hivatal és az önkormányzat miatt alakult ki ez a helyzet. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tűzze napirendjére és havonta tárgyalja meg a helyzetet. Köntés Mihály visszautasítja a felelősség Bizottságra történő hárítását, mivel a Bizottság nem rendelkezik olyan irányú felhatalmazással, mely szerint tárgyalásokat folytathatna orvosokkal az egészségi ellátás biztosítása érdekében. Balog László a polgármestert kérdezi, miért vesz minden kritikát magára? Mindenkinek, akinek ebben felelőssége van el kell gondolkodnia, nem most kell keresni a megoldást, már előbb kellett volna. Nem adtak ebben az ügyben felhatalmazást sem a polgármesteri hivatalnak, sem a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság a december 31-éig történő feladatellátással való helyettesítést támogatja. Kiss Lajos véleménye szerint a bizottságok felelőssége a hatáskörükbe utal feladatokig terjed. Lukácsi György úgy gondolja, hogy be kell építeni a feladatot a bizottságok munkatervébe és utána lehet megbízást adni a feladatra. Az orvosok helyettesítésének megoldása országos probléma. Pintér Ferenc: Miért változott meg az álláspont, ahhoz képest, ahogy először elhangzott az eredeti elképzelés. Köntés Mihály: Nincs idő megtalálni az önkormányzati alkalmazású ápolónőt. Pintér Ferenc elfogadja a testület döntését, de után segítségüket kéri a probléma további megoldásában. Balog László úgy gondolja, mindenképpen olyan szerződést kell elfogadniuk, ami megfelel az ÁNTSZ-nek Miklósné Hella Barbara a tulajdoni lapon szereplő eltérő címre hívja fel a figyelmet. Mudris Andrásné dr.: Hatósági igazolást tudnak kiadni, hogy a két cím ugyanaz. Pintér Ferenc a vita lezárásaként szavazásra bocsátja dr. Mike Miklós házi orvos helyettesítő orvosként történő megbízását az 1. számú háziorvosi körzetbe feladatátvállalással. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2015. (VI.17.) határozata: a megüresedő 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéséről 1/ Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a település 1 számú vegyes háziorvosi körzetében az alapellátás biztosítása érdekében július 1-től december 31-ig helyettesítő háziorvos megbízásával gondoskodik az 1. számú háziorvosi körzet működtetéséről. 2./ Az üres háziorvosi körzet feladatainak ellátására megbízási szerződést köt a Mike Orvosi Betéti Társaság-gal, (székhely: 5137 Jászkisér, Ady Endre út 31.,) képviseli: Dr. Mike Miklós háziorvos, és foglalkozás egészségügyi orvos. 3./ A háziorvosi feladatok ellátásáról szóló szerződést a polgármester, és a háziorvos köti, és írja alá. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésről, és a feladatátvállalásról szóló szerződés aláírására. 17

19 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. számú háziorvosi szolgálat részére július 1-től érvényes működési engedélyt és a feladat finanszírozása érdekében a finanszírozási szerződét kösse meg. Határidő: június 20. Mudris Andrásné dr. aljegyző A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai 2. Felelősök 3. Háziorvosok 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5. Irattár 16. Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, forrás biztosítása elemek megvásárlásához (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Torma Márta ügyintéző Pintér Ferenc ismerteti az előterjesztést. Kiss Lajos elmondja, hogy tavaly a lakossági adományból összegyűlt összeget pályázat útján próbálják megduplázni, amihez 183 E Ft szükséges önkormányzati forrásból. Az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja azzal, hogy az önerő biztosítása a tartalék terhére történjen. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2015. (VI.17.) határozata: Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, forrás biztosítása elemek megvásárlásához 1/ Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, forrás biztosítása elemek megvásárlásához tárgyú előterjesztést, és hozzájárul a fénydekorációs elemek beszerzésére a pályázat benyújtásához. 2/ A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési tartalék terhére biztosítja a pályázat beadásához szükséges ,- Ft összeget. Határidő: június 30. Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 2. Pintér Ferenc polgármester 3. Dr. Kádár Tamás jegyző helyben 4. Kormos Lajos Pénzügyi Osztályvezető 5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 Szolnok, Kossuth L. u.2.) 6. Irattár 18

20 17. HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram pályázat elkészítéséhez való hozzájárulás (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Torma Márta ügyintéző Pintér Ferenc ismerteti az előterjesztést. Kiss Lajos elmondja, hogy az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, valamint vállalják a pályázat megírását is. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a pályázat elkészítését. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2015. (VI.17.) határozata: HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram pályázat elkészítéséhez való hozzájárulás 1/ Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta és hozzájárul a HATÁRTALANUL! Kárpátaljai akcióprogram pályázat elkészítéséhez, pályázat benyújtásához. 2/ A támogatás elnyerésének feltétele minimum ,- Ft összegű pénzadomány összegyűjtésére tett vállalás, melyet az utazáson részt vevő személyek 5000,- Ft/ fő részvételi díj megfizetésével vállalnak. 3/ A pályázat elkészítésével és az internetes felületen történő beadásra megbízza Cseh Gáborné iskolaigazgató helyettest, az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagját. 4/ A kötelezően csatolandó dokumentumok elkészítésével Torma Márta ügyintézőt bízza meg. Határidő: június 25. Cseh Gáborné az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tag Torma Márta ügyintéző Erről értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben 2) Pintér Ferenc polgármester 3) Dr. Kádár Tamás jegyző helyben 4) Kormos Lajos Pénzügyi Osztályvezető 5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) 6) Irattár Pintér Ferenc tájékoztatja a Képviselő-testület, miszerint július 1-jétől augusztus 3-ig szabadságát kívánja tölteni, mely idő alatt az alpolgármester fogja helyettesíteni. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja bejelentését. Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 19

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Jelen vannak: Major Gábor

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. 7/2016. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. T a r t a I o m: Oldalszám: 82-től -105 - ig Határozatok és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 384-3/2014. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2014. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/106 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/29/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.021-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. május

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 1/2012. (II. 1.) a helyi adókról Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-108/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 21. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 1/200-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 17.00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4986-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben