N a p i r e n d. 1. A évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Ballószög Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 2. Az ún. rendőrlakás értékesítésére kiírt pályázati eljárás lezárása 3. A Helvécia-Ballószög Köznevelési Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítása, jogi személyiségű társulássá való átalakítása és a Helvécia-Ballószög Óvoda Alapító Okiratának módosítása 4. Az óvodai feladatellátás szeptember 1-jétől önkormányzati fenntartásba vételéhez szükséges döntések meghozatala 5. Az egyszerűsített településrendezési terv módosítás egyeztetési eljárásának lezárása 6. A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás további működtetése, jogi személyiségű társulássá való átalakítása 7. A Kék-Víz -Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 8. Kecskeméti agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja (ISPA) keretében létrehozott Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége által alapított Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 9. A Duna-Tisza-közi Nagytérségi Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében keletkezett vagyonkezelői jog átruházása

2 2 10. A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ évi szakmai és pénzügyi beszámolója Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető 11. Beszámoló a Ballószög Községi Sportkör évi tevékenységéről Előadó: Berényi György elnök 12. Beszámoló a Vállalkozó Szabadidő SE évi tevékenységéről Előadó: Dömötör Sándor elnök 13. Beszámoló a DÍNÓ Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület évi munkájáról Előadó: Csincsáné Papp Zsuzsanna elnök 14. Beszámoló a Ballószögi Nemzetőr Egyesület évi tevékenységéről Előadó: Somogyi Csizmadia Csaba elnök 15. Egyebek a) A Helvécia-Ballószög Óvoda 2 dolgozóra vonatkozó bérkiegészítési kérelme b) A Helvécia-Ballószög Óvoda Csillagszem Óvodájában felmerült villamossági probléma megoldására beérkezett árajánlatok megtárgyalása c) Tájékoztatás a Saubermacher-Magyarország Kft. részéről közszolgáltatási szerződés felmondásáról, valamint a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. zöldhulladék gyűjtéssel kapcsolatos álláspontjáról d) Fürdőjegy értékesítés e) Kullai Violetta közérdekű kérelme f) A Ballószögi Technikai és Szabadidő Sport Egyesület évre vonatkozó kiegészített beszámolójának megtárgyalása g) Az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány kérelme közvilágítás kiépítésére illetve működtetésére h) A Hírös Hét Fesztivál Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon való részvétel i) A Szüreti felvonulás évben való megszervezése j) Tájékoztatás a tanyavillamosítási pályázat aktuális állapotáról

3 3 RENDELETEK, HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal 5/2013.(VI.29.) A évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.28.) rendelet módosítása /3013./06.27./ Az ún, rendőrlakás céljára szolgáló ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás lezárása /3013./06.27./ A H-B Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának Módosítása, jogi személyiségű társulássá való átalakítása /3013./06.27./ Helvécia-Ballószög Óvoda Alapító Okiratának módosítása /2013./06,27./ A Helvécia-Ballószög Óvoda Alapító Okiratának módosítása /2013./06I.27./ A ballószögi Csillagszem Óvoda vezetőjének vezetői megbízatása /2013./06.27./ Településrendezési Terv módosítás véleményezési eljárás lezárása /2013./06.27./ Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás további működtetése, jogi személyiségű társulássá alakítása /2013./06.27./ Helvéciai Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása /2013./06.27./ A KéK-Víz Társulási Megállapodásának módosítása /2013./06.27./ Kék-Víz Társulás Alapító Okiratának elfogadása /2013./06.27./ ISPA Társulási Megállapodásának felülvizsgálata /2013./06.27./ Kecskeméti Agglomeráció szennyvíztisztító és kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadása /2013./06.27./ Hulladékgazdálkodási vagyonkezelési jog átruházása /2013./06.27./ Helvécia és Mikrotérsége Szoc. Szolg. Központ 2012.évi költségvetésének végrehajtása /2013./06.27./ Községi Sportkör évi tevékenységéről beszámoló /2013./06.27./ Vállalkozó Szabadidő Se évi tevékenységéről beszámoló /2013./06.27./ DÍNÓ Egyesület évi munkájáról szóló beszámoló /2013./06.27./ Nemzetőr Egyesület évi tevékenységéről beszámoló /2013./06.27./ Csillagszem Óvodában két dajka bérének kiegészítése /2013./06.27./ Csillagszem Óvodában villanyszerelési munkákra árajánlat elfog /2013./06.27./ Fürdőbérlet vásárlásának elutasítása /2013./06.27./ Lövész Egyesület beszámolójának elfogadása /2013./06.27./ Aranykor Időskorúak Alapítvány kérelme /2013./06.27./ Hírös Hét Fesztiválon való részvétel feltételeinek meghatározása /2013./06.27./ Szüreti Felvonulásról való döntés /2013./06.27./ Rendőrlakás bérleti díjának meghatározása /2013./06.27./ 67/2013./05.30./ sz. határozat visszavonása /2013./06.27./ Mikóújfalusi ünnepsége ajándéktárgyra árajánlat kérése... 33

4 4 Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: június 27-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter Károly alpolgármester Gróf Zoltán képviselő Hosszú Dávid képviselő Szabó Gábor képviselő Nyúl József Jenő képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Endre Mónika jegyző Nagy Krisztina vezető tanácsos Kovácsné Szél Emma óvodavezető Előzetes bejelentéssel távol: Zsámboki Attila képviselő Az ülés meghívottjai: beszámolók előadói A lakosság köréből jelen van: 3 fő Jegyzőkönyvvezető: Spitzer Béláné Polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, s a 2. számú mellékletként csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a 7 képviselőből 6 fő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok elfogadására. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú (6) igen szavazattal a következő napirend tárgyalását kezdi meg. N a p i r e n d 1. A évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 2. Az ún. rendőrlakás értékesítésére kiírt pályázati eljárás lezárása 3. A Helvécia-Ballószög Köznevelési Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítása, jogi személyiségű társulássá való átalakítása és a Helvécia-Ballószög Óvoda Alapító Okiratának módosítása

5 5 4. Az óvodai feladatellátás szeptember 1-jétől önkormányzati fenntartásba vételéhez szükséges döntések meghozatala 5. Az egyszerűsített településrendezési terv módosítás egyeztetési eljárásának lezárása 6. A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás további működtetése, jogi személyiségű társulássá való átalakítása 7. A Kék-Víz -Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 8. Kecskeméti agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja (ISPA) keretében létrehozott Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége által alapított Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 9. A Duna-Tisza-közi Nagytérségi Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében keletkezett vagyonkezelői jog átruházása 10. A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ évi szakmai és pénzügyi beszámolója Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető 11. Beszámoló a Ballószög Községi Sportkör évi tevékenységéről Előadó: Berényi György elnök 12. Beszámoló a Vállalkozó Szabadidő SE évi tevékenységéről Előadó: Dömötör Sándor elnök 13. Beszámoló a DÍNÓ Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület évi munkájáról Előadó: Csincsáné Papp Zsuzsanna elnök 14. Beszámoló a Ballószögi Nemzetőr Egyesület évi tevékenységéről Előadó: Somogyi Csizmadia Csaba elnök 15. Egyebek a) A Helvécia-Ballószög Óvoda 2 dolgozóra vonatkozó bérkiegészítési kérelme

6 6 b) A Helvécia-Ballószög Óvoda Csillagszem Óvodájában felmerült villamossági probléma megoldására beérkezett árajánlatok megtárgyalása c) Tájékoztatás a Saubermacher-Magyarország Kft. részéről közszolgáltatási szerződés felmondásáról, valamint a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. zöldhulladék gyűjtéssel kapcsolatos álláspontjáról d) Fürdőjegy értékesítés e) Kullai Violetta közérdekű kérelme f) A Ballószögi Technikai és Szabadidő Sport Egyesület évre vonatkozó kiegészített beszámolójának megtárgyalása g) Az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány kérelme közvilágítás kiépítésére illetve működtetésére h) A Hírös Hét Fesztivál Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon való részvétel i) A Szüreti felvonulás évben való megszervezése j) Tájékoztatás a tanyavillamosítási pályázat aktuális állapotáról ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: A évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása /Írásos előterjesztést a 3. sz., az Ügyrendi Bizottság június 27-i üléséről felvett jegyzőkönyvet a 4. sz., a Pénzügyi Bizottság június 27-i üléséről felvett jegyzőkönyvet pedig az 5. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondja, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését az 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az évközben felmerült pótelőirányzatok és képviselő-testületi döntések miatt szükséges a rendelet módosítása. Az írásos előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételek és kiadások módosulását, így annak ismertetésétől eltekint. Elmondja még, hogy az Ügyrendi Bizottság, majd azt követően a Pénzügyi Bizottság is részletesen megtárgyalta a rendelet-tervezetre vonatkozó előterjesztést és a rendelettervezetet mindkét bizottság - módosítás nélkül, a szükséges mellékletekkel együtt elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. Kéri a Képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. Polgármester megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazásra teszi fel a évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta a évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet és az alábbi rendeletet alkotja:

7 7 5/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet A évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása R E N D E L E T a rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza Polgármester megállapítja, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Az ún. rendőrlakás értékesítésére kiírt pályázati eljárás lezárása /Írásos előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondja, hogy a Képviselő-testület 26/2013. ( ) számú határozatában döntött arról, hogy a rendőrlakás értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás a májusi Képviselő-testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. Ennek megfelelően a május 15-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen 47/2013. ( ) sz. határozattal kiírásra került a pályázat a Bem u. 2. szám alatt található ingatlan értékesítésére. Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter szerint az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke ,- Ft, becsült értéke 2005-ben ,- Ft volt (lakás, őrszoba, egyéb kiszolgáló helyiségek és melléképület). Az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak teljesítése érdekében elvégeztettük az ingatlan forgalmi értékbecslését, amely szerint az ingatlan forgalmi értéke ,- Ft Az ajánlatok benyújtására június 10-én óráig volt lehetőség, nyilvános bontásukra június 27-én került volna sor, azonban a nyitva álló határidő alatt egyetlen ajánlat sem érkezett, így a pályázat eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani és az eljárást le kell zárni. A napirend lezárásaként szavazásra teszi fel az ún. rendőrlakás értékesítésére kiírt pályázati eljárás lezárására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza:

8 8 71/2013. ( ) sz. Kt. határozat Az ún. rendőrlakás céljára szolgáló ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás lezárása Határozat Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ballószög Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, rendőrlakás céljára szolgáló 488 hrsz.-ú, természetben a 6035 Ballószög, Bem utca 2. szám alatt található ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázati eljárást vételi ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja. Határidő: azonnal HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: A Helvécia-Ballószög Köznevelési Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítása, jogi személyiségű társulássá való átalakítása és a Helvécia-Ballószög Óvoda Alapító Okiratának módosítása /Írásos előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester ismerteti a napirendet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint. Elmondja, hogy a Képviselő-testület az előző ülésén döntött arról figyelemmel a normatíva igénylés szabályaira is -, hogy július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakra jogi személyiségű társulássá alakítja a társulást, és szeptember 1-jétől veszi önkormányzati fenntartásba. Fentiekre tekintettel elkészítettük a Társulási Megállapodás módosítását, az intézmény Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását, a augusztus 31-ig terjedő időszakra. A felsorolt dokumentumok az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képezik. A Helvécia-Ballószög Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa június 27-i ülésén tárgyalta a Helvécia-Ballószög Óvoda vezetőjének vezetői megbízása meghosszabbítására vonatkozó napirendet, tekintettel arra, hogy ez a Társulási Tanács átruházott hatáskörébe tartozik, és a vezető vezetői megbízása július 31. napján jár le. Kéri a Képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. Polgármester megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazásra teszi fel a Helvécia-Ballószög Köznevelési Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítására, jogi személyiségű társulássá való átalakítására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja,

9 9 hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 72/2013. ( ) sz. normatív Kt. határozat A Helvécia-Ballószög Köznevelési Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítása, jogi személyiségű társulássá való átalakítása Határozat 1. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helvécia Ballószög Köznevelési Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításával egyetért, július 1-jével jogi személyiségű társulássá alakítja át augusztus 31-ig tartó határozott időre. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Katona Imre polgármestert a módosított Társulási megállapodás aláírására. 3. A Képviselő-testület a Társulási Tanács elnökének változatlanul Katona Imre polgármestert fogadja el, a korábban megválasztott elnökhelyettes és a tagok változatlanul hagyása mellett. Határidő: június 30. Polgármester a napirendi pont lezárásaként szavazásra teszi fel a Helvécia-Ballószög Óvoda Alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 73/2013. ( ) sz. normatív Kt. határozat Helvécia-Ballószög Óvoda Alapító okiratának módosítása Határozat 1. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helvécia- Ballószög Óvoda Alapító okiratának módosítását elfogadja a határozat mellékletét képező 1. sz. melléklet szerint, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint kiadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Katona Imre polgármestert a módosított és az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. Határidő: június 30.

10 10 NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Az óvodai feladatellátás szeptember 1-jétől önkormányzati fenntartásba vételéhez szükséges döntések meghozatala /Írásos előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester ismerteti a napirendet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint. Elmondja, hogy a Képviselő-testület április 29-i ülésén elviekben döntött a Helvécia-Ballószög Köznevelési Intézményi Társulás valamint a Helvécia-Ballószög Óvoda megszüntetéséről június 30. hatállyal. Ugyanilyen tartalmú döntést hozott Helvécia Nagyközség Önkormányzata is április 30-i ülésén. A Képviselő-testület április 29-i ülésén kinyilvánította szándékát az óvodák önálló fenntartása mellett, majd a véleményezési eljárást követően, Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2013. ( ) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Helvécia- Ballószög Óvodát átszervezi, és szeptember 1-jétől önálló fenntartásba veszi. A Képviselő-testület elhatározta, hogy a szeptember 1-től létrejövő intézményt szervezetileg és szakmailag Ballószög településen egy önálló intézmény létrehozásával, 1 székhely és 1 telephely formájában működteti. A jelen napirendi pont keretében döntést kell hozni az intézményvezető további vezetői megbízása kérdésében is, tekintettel arra, hogy az Óvodavezető Asszony vezetői megbízása július 31. napján lejár. Az intézmény már megkezdte az önálló fenntartásba vételhez kapcsolódó intézményi alapdokumentumok elkészítését (SZMSZ, Házirend, Nevelési Program), amelyet majd a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia. Az intézmény szeptember 1-jétől hatályos megnevezése (Csillagszem Óvoda) nem felelne meg a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (3) bekezdés szerinti egyediség követelményének, mert már szerepel 3 ilyen elnevezésű intézmény a törzskönyvi nyilvántartásban, így az intézmény neveként a Ballószögi Csillagszem Óvoda elnevezést javasolja. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és az óvodai feladatellátás szeptember 1-jétől önkormányzati fenntartásba vételéhez szükséges döntéseket hozza meg. Miután a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel a Helvécia-Ballószög Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 74/2013. ( ) sz. normatív Kt. határozat A Helvécia-Ballószög Óvoda Alapító Okiratának módosítása

11 11 Határozat 1. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Központi Napköziotthonos Óvoda (Helvécia, Sport u. 29.) és a Lakótelepi Napköziotthonos Óvoda (Helvécia, Óvoda u. 1.) szeptember 1. napjától történő kiválásával a Helvécia-Ballószög Óvoda (Ballószög, Zrínyi u. 2.) intézményből. 2. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2013. ( ) sz. Kt. határozatában foglaltak szerint szeptember 1. napján történő hatályba lépési időponttal elfogadja a szeptember 1-jétől önálló önkormányzati fenntartásba kerülő Ballószögi Csillagszem Óvoda (telephelye: Karácsonyi Óvoda) intézmény a határozat mellékletét képező módosított 1. sz. melléklet, és egységes szerkezetbe foglalt 2. sz. melléklet szerinti alapító okiratát. 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi bejegyzés érdekében szükséges változás-bejelentést a Kincstár felé tegye meg. Dr. Endre Mónika jegyző Határidő: azonnal Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Ballószögi Csillagszem Óvoda vezetőjének vezetői megbízására vonatkozó kérdés nyilvános ülésen történő tárgyalásához Kovácsné Szél Emma az ülést megelőzően hozzájárult. A napirendi pont lezárásaként szavazásra teszi fel a Ballószögi Csillagszem Óvoda vezetőjének vezetői megbízására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 75/2013. ( ) sz. Kt. határozat A Ballószögi Csillagszem Óvoda vezetőjének vezetői megbízása Határozat Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ballószögi Csillagszem Óvoda (székhelye: 6035 Ballószög, Zrínyi u. 2., telephelye: Karácsonyi Óvoda 6035 Ballószög, III. körzet 71.) intézményvezetői feladatainak ellátására Kovácsné Szél Emma intézményvezető részére augusztus 16. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra vezetői megbízást ad. Határidő: augusztus 15. ÖTÖDIK NAPRIENDI PONT TÁRGYALÁSA

12 12 Tárgy: Az egyszerűsített településrendezési terv módosítás egyeztetési eljárásának lezárása /Írásos előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza/ Rédeiné Bondor Klára részletes ismertetést ad az egyszerűsített településrendezési terv módosítás egyeztetési eljárásának lezárásának indokairól. Elmondta, hogy június 27-ére egyeztető tárgyalás összehívására került sor, melyről távolmaradását előzetesen írásban jelezte az Állami Főépítész. A DÍNÓ Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület képviselője írásban jelezte távolmaradását és i keltű írásos véleményét benyújtotta a Polgármesteri Hivatalban. A szabályszerű meghívó ellenére nem jelent meg, és távolmaradását sem jelezte a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága és a BKM-i Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága. Az egyeztető tárgyaláson az Önkormányzat részéről dr. Endre Mónika jegyző nyilatkozta, hogy az ATIKÖFE nyilatkozata alapján az önkormányzat eltekint az övezeti átsorolástól és az 500 m-es védőterület törlésétől, de az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett, és a helyi építési szabályzatban sem szereplő építési tilalom vonalas jelének szabályozási tervből történő törléséhez továbbra is ragaszkodik. ATIKÖTEVIFE részéről Maknics Katalin és Tormási László nyilatkozta, hogy a hatásterületen lévő építési tilalom tekintetében felmerült kérdésre 8 napon belül írásos választ küld. A tárgyaláson meg nem jelent és az összegzésben adott válaszokra írásban nem reagáló Véleményező Szervek e jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 8 napon belül azzal kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a teljes eljárás megszüntetéséről döntsön, tekintettel arra, hogy a tájékoztatási szakaszban a DÍNÓ Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület a lakosság nevében tiltakozó levelekkel kereste meg az önkormányzatot. Az eljárás kezdeményezőnek is megfelelő lefolytatására gyakorlatilag nincs esély, ezért a tervezésre ne adjon megbízást a kezdeményező költségviselése esetén sem. Az iparterületet érintő természeti terület határának megváltoztatása, valamint a rekultivált hulladéklerakó átsorolása tárgyában lefolytatott véleményezési szakasz lezárását javasolja a következők szerint: Az összegezésben foglalt válaszokkal és a június 27-i egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében foglaltakkal a szóbeli kiegészítést figyelembe véve egyetért. A hulladéklerakó övezeti átsorolásától eltekint, az marad különleges hulladéklerakó övezetben, azonban a hatásterületen, védőövezeten belüli építési tilalom megszüntetésének szándékát továbbra is fenntartja. Amennyiben az ATIKÖTEVIFE 8 napon belül hozzájárul a tilalom megszüntetéséhez, a módosítási eljárást folytatja, amennyiben nem, a tilolom törlésére vonatkozóan egyéb jogi lépéseket kezdeményez. A természeti terület határának megváltoztatásához továbbra is ragaszkodik. Felkéri a Polgármestert az eljárások e határozati javaslat szerinti lezárására illetve folytatására. Polgármester megköszöni az ismertetést és miután a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot. A

13 13 szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 76/2013. ( ) sz. Kt. határozat Településrendezési tervmódosítás véleményezési eljárás lezárása Határozat 1. A Képviselő-testület a teljes eljárás megszüntetését kezdeményezi tekintettel arra, hogy a tájékoztatási szakaszban a DÍNÓ Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület a lakosság nevében tiltakozó levelekkel kereste meg az önkormányzatot. Az eljárás kezdeményezőnek is megfelelő lefolytatására nincs lehetőség, ezért a tervezésre nem ad megbízást kezdeményező költségviselése esetén sem. 2. Az iparterületet érintő természeti terület határának megváltoztatása valamint a rekultivált hulladéklerakó átsorolása tárgyában lefolytatott véleményezési szakaszt lezárja a következők szerint: a) Az összegezésben foglalt válaszokkal és a június 27-i egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében foglaltakkal a szóbeli kiegészítést figyelembe véve egyetért. b) A hulladéklerakó övezeti átsorolásától eltekint, az marad különleges hulladéklerakó övezetben, azonban a hatásterületen, védőövezeten belüli építési tilalom megszüntetésének szándékát továbbra is fenntartja. c) Amennyiben az ATIKÖTEVIFE 8 napon belül hozzájárul a tilalom megszüntetéséhez, a módosítási eljárást folytatja, amennyiben nem, a tilolom törlésére vonatkozóan egyéb jogi lépéseket kezdeményez. d) A természeti terület határának megváltoztatásához továbbra is ragaszkodik. 3. Felkéri a Polgármestert az eljárások e határozat szerinti lezárására illetve folytatására. Határidő: azonnal HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás további működtetése, jogi személyiségű társulássá való átalakítása /Írásos előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondja, hogy a négy település társulásában lévő Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás mikrotársulásaként látta el a

14 14 szociális alapszolgáltatások közül a családsegítést, házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, szociális étkeztetést és az idősek nappali ellátását, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatások közül a gyermekjóléti szolgáltatást. Ezek között vannak kötelező és nem kötelező feladatok is, a mellékletben részletezettek szerint. Az írásos előterjesztésben foglaltak alapján elkészült a Társulási Megállapodás módosítása, az intézmény Alapító Okiratának módosítása egységes szerkezetbe foglalva. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és hozza meg döntését. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazásra teszi fel a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás további működtetésére, jogi személyiségű társulássá alakítására vonatkozó határozati javaslatot. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 77/2013. ( ) sz. normatív Kt. határozat Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás további működtetése, jogi személyiségű társulássá alakítása Határozat 4. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosításával egyetért, július 1- jével jogi személyiségű társulássá alakítja át. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza Katona Imre polgármestert a módosított Társulási megállapodás aláírására. 3. A Képviselő-testület vállalja a finanszírozással kapcsolatos költségek önkormányzatra eső részének megtérítését saját bevételei terhére. Határidő: június 30. Polgármester a napirendi pont lezárásaként szavazásra teszi fel a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 78/2013. ( ) sz. normatív Kt. határozat Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítása

15 15 Határozat 1. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Katona Imre polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására. Határidő: június 30. HETEDK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: A Kék-Víz -Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása /Írásos előterjesztést a 12. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 157. a) pontja január 1-jétől hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényt. Az Mötv (1) bekezdésének rendelkezése szerint, a január 1. előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálni, és az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítani. A Kék-Víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás jogi státusza: önálló jogi személyiségű Társulás, mely tekintetben változás nem szükséges. Az Mötv. szerinti módosítási kötelezettség mellett a társulási megállapodást hatályosítani kell, részben a hivatkozott jogszabályok változása, részben a tagok körében történt változás (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kilépése), részben a megalakulás óta eltelt idő működési tapasztalatai alapján. Az Mötv. szerinti módosítások kihatnak a Társulás egyes szervezeti-működési területeire, ilyen az Mötv. 94. (1) bekezdése szerinti döntéshozó szerv, a társulási tanács (továbbiakban: Tanács). A Tanácsot a társult önkormányzatok képviselőtestületei által delegált tagok alkotják, de az Mötv. 94. (2) bekezdése nem írja elő sem a delegálható személyek számát sem, azt hogy a delegált személy csak polgármester lehet.

16 16 Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és hozza meg döntését. Polgármester megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazásra teszi fel a Kék-Víz -Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó határozati javaslatot. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 79/2013. ( ) sz. normatív Kt. határozat A Kék-Víz -Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Határozat Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és felhatalmazza Katona Imre polgármestert annak aláírására. Határidő: június 30. Polgármester a napirendi pont lezárásaként szavazásra teszi fel a Kék Víz Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 80/2013. ( ) sz. normatív Kt. határozat Kék Víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadása Határozat Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező Alapító Okiratot, és felhatalmazza Katona Imre polgármestert és dr. Endre Mónika jegyzőt annak aláírására. Dr. Endre Mónika jegyző Határidő: június 30.

17 17 NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Kecskeméti agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja (ISPA) keretében létrehozott Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége által alapított Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata /Írásos előterjesztést a 13. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester ismerteti a napirendet az írásos előterjesztésben foglaltak alapján. Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 157. a) pontja alapján a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény január 1- jén hatályát vesztette. A Mötv (1) bekezdés szerint a törvény hatályba lépése előtt kötött társulási megállapodásokat a képviselő testületek felülvizsgálják és az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. A Támogatási Szerződés VII pontja alapján a kedvezményezett a beruházást, annak befejezésétől számított 5 évig köteles az elfogadott támogatási kérelemben rögzített funkcióknak és műszaki tartalomnak megfelelően üzemeltetni. A Társulás tagjai a program során megvalósított eszközökkel a Bácsvíz Észak-Bács- Kiskun Megyei Víz és Csatornaszolgáltató Zrt.-vel (jelenleg: Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.) január 1. napján megkötött üzemeltetési szerződés keretében tesznek eleget a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 1. (1) bekezdés c) pontban foglalt ellátási kötelezettségüknek. Fentiek alapján a Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége Társulási Megállapodását az Mötv. IV. fejezete alapján felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat átvezetni, hiszen a fenntartási kötelezettség miatt megszüntetni nem lehet. Az Mötv a szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzati feladat- és hatáskör ellátása érdekében jogi személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak létre. Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége által kötött társulási megállapodás alapján, jelenleg a Társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és hozza meg döntését. Polgármester megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazásra teszi fel a Kecskeméti agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja (ISPA) keretében létrehozott Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége által alapított Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot.

18 18 A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 81/2013. ( ) sz. normatív Kt. határozat Kecskeméti agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja (ISPA) keretében létrehozott Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége által alapított Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Határozat 1./ Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező Társulási Megállapodást a határozat második pontjában foglalt módosítási javaslatok beépítésével. 2./ A Képviselő-testület kéri a határozat 1. számú mellékletét képező Társulási Megállapodás a./ preambulumának első bekezdését kiegészíteni a ig terjedő időszakra az ISPA által nem támogatott költségek (projektmenedzseri, szakértői költségek stb) éves keretösszegének meghatározásával, b./ 6.3. pontjában hivatkozott Pénzügyi Megállapodás felülvizsgálatát, tekintettel arra, hogy a Társulási Megállapodásban hivatkozott megállapodás december 31-én kelt, a tényleges Kis-ISPA költségek tényleges bemutatása, illetve az önkormányzati hozzájárulás mértékének pontos meghatározása érdekében. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Katona Imre polgármestert a 2./ pontban foglalt módosítási javaslatok figyelembevételével kiegészített Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: június 30. Polgármester a napirendi pont lezárásaként szavazásra teszi fel a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 82/2013. ( ) sz. Kt. határozat Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadása Határozat

19 19 Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező Alapító Okiratot, és felhatalmazza Katona Imre polgármestert annak aláírására. Határidő: június 30. KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: A Duna-Tisza-közi Nagytérségi Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében keletkezett vagyonkezelői jog átruházása /Írásos előterjesztést a 14. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester ismerteti a napirendet az írásos előterjesztésben foglaltak alapján. Elmondja, hogy a Konzorcium egy projekt keretében vállalta a települési szilárd hulladék kezelésének megoldását, melynek gesztora Cegléd Város Önkormányzata. A beruházás az Európai Unió ISPA program Kohéziós Alapjának 50 %-os és a központi költségvetés 40 %-os támogatása mellett, a 49 települési önkormányzat 10 %-os hozzájárulásával készült el I. félévére. A létesítmények elkészültek, a használatbavételi engedélyek kiadásra kerültek. A Közreműködő Szervezet ellenőrzései, valamint szakmai iránymutatásai alapján javasolta az elkészült épületek, építmények, gépek és berendezések, azaz a létesítmények aktiválását. Tekintettel arra, hogy a létrehozott vagyon a települési önkormányzatok osztatlan közös tulajdona, a tulajdoni részarány alapján azt a települési önkormányzatoknak kell nyilvántartásba venni, és a tulajdonba vett vagyonelemek után minden tulajdonos önkormányzatnak értékcsökkenést kell elszámolnia. A nyilvántartásba vétel Önkormányzatunk esetében már korábban megtörtént, most a vagyonkezelésbe adásról szükséges döntést hozni, hogy az aktiválást a gesztor Cegléd Város Önkormányzata elvégezhesse, az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt megkeresés alapján június 25-én aláírásra került a Közszolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződés, de a vagyonkezelésbe adást számvitelileg rendezni kell. Az üzemeltetést közbeszerzési eljárás eredményeként a Hírös Kft. nyerte el. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és hozza meg döntését.

20 20 Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazásra teszi fel a Duna-Tisza-közi Nagytérségi Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében keletkezett vagyonkezelői jog átruházására vonatkozó határozati javaslatot. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 83/2013. ( ) sz. Kt. határozat A Duna-Tisza-közi Nagytérségi Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében keletkezett vagyonkezelői jog átruházása Határozat 1. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszere keretében megvalósult beruházás Ballószög Község Önkormányzatát érintő vagyonelemekre vagyonkezelői jogot létesít, és a vagyonkezelői jogot közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződés keretében átruházza a közbeszerzési pályázat nyertesére. 2. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ballószög Község Önkormányzata (székhely: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15., adószám: ) a 2001/HU/16/P/PE/008 ISPA pályázat keretében megvalósuló Duna-Tisza-közi Nagytérségi Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében megvalósuló létesítmények, gépek és berendezések, valamint a kapcsolódó immateriális vagyoni értékű jogok önkormányzatra eső részének vagyonkezelői jogát az Alföld Konzorcium, melynek vezetője a Kecskeméti Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Strázsa u. 9., cégjegyzékszám: ) tagja a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Strázsa u. 9., cégjegyzékszám: ) tagja az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65, cégjegyzékszám: ) a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Strázsa u. 9.), mint közszolgáltató és vagyonkezelő (cégjegyzékszám: , adószáma: , statisztikai számjele: ) részére ruházza át. Határidő: azonnal TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ évi szakmai és pénzügyi beszámolója

21 21 Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető /Írásos beszámolót a 15. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester köszönti az ülésen jelenlévő Molnár Ivetta Intézményvezető Asszonyt és elmondja, hogy az írásos beszámoló kiküldésre került a Képviselők részére. Megkérdezi, hogy az írásos előterjesztésben foglaltakat szóban kívánja-e kiegészíteni. Molnár Ivetta megköszöni a szóbeli kiegészítés lehetőségét, de azzal nem kíván élni. Várja a képviselők kérdéseit. Polgármester megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazásra teszi fel a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ évi szakmai és pénzügyi beszámolójára vonatkozó határozati javaslatot. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 84/2013. (06. 27). sz. Kt. határozat Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás évi költségvetésének végrehajtása HATÁROZAT Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulási Tanács a Társulás évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással elfogadja. Határidő: azonnal TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Beszámoló a Ballószög Községi Sportkör évi tevékenységéről Előadó: Berényi György elnök /Írásos beszámolót a 16. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester elmondja, hogy a Községi Sportkör évi tevékenységéről szóló beszámoló kiküldésre került a Képviselők részére. Berényi György meghívást kapott az ülésre, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Kéri a képviselőket, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el véleményüket. Miután a beszámolóval kapcsolatban észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot, melynek eredményeként megállapítja,

22 22 hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 85/2013. (06. 27). Sz. Kt. határozat Községi Sportkör évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása H a t á r o z a t Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Sportkör évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Beszámoló a Vállalkozó Szabadidő SE évi tevékenységéről Előadó: Dömötör Sándor elnök /Írásos beszámolót a 17. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester köszönti az ülésen jelenlévő Dömötör Sándor elnököt, és elmondja, hogy az írásos beszámoló kiküldésre került a Képviselők részére. Megkérdezi, hogy az írásos előterjesztésben foglaltakat szóban kívánja-e kiegészíteni. Dömötör Sándor megköszöni a szóbeli kiegészítés lehetőségét, de azzal nem kíván élni. Megkérdezi, hogy az egyesület ebben az évben számíthat-e önkormányzati támogatásra. Polgármester elmondja, hogy ebben az évben sem az egyesületeket, sem pedig a civil szervezeteket nem tudja támogatni az önkormányzat. Az egyesület által elért eredményhez gratulált. Miután a beszámolóval kapcsolatban észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 86/2013. (06. 27). sz. Kt. határozat Vállalkozó Szabadidő SE évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása H a t á r o z a t

23 23 Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vállalkozó Szabadidő SE évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Beszámoló a DÍNÓ Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület évi munkájáról Előadó: Csincsáné Papp Zsuzsanna elnök /Írásos beszámolót a 18. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester elmondja, hogy az Egyesület évi munkájáról szóló beszámoló kiküldésre került a Képviselők részére. Csincsáné Papp Zsuzsanna elnök meghívást kapott az ülésre, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Kéri a képviselőket, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el véleményüket. Miután a beszámolóval kapcsolatban észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 87/2013. (06. 27). sz. Kt. határozat DÍNÓ Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása H a t á r o z a t Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DÍNÓ Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Beszámoló a Ballószögi Nemzetőr Egyesület évi tevékenységéről Előadó: Somogyi Csizmadia Csaba elnök /Írásos beszámolót a 19. számú melléklet tartalmazza/

24 24 Polgármester elmondja, hogy a Ballószögi Nemzetőr Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló kiküldésre került a Képviselők részére. Somogyi Csizmadia Csaba elnök meghívást kapott az ülésre, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Kéri a képviselőket, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el véleményüket. Miután a beszámolóval kapcsolatban észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 88/2013. (06. 27). sz. Kt. határozat Ballószögi Nemzetőr Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása H a t á r o z a t Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ballószögi Nemzetőr Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Egyebek 15/a. A Helvécia-Ballószög Óvoda 2 dolgozóra vonatkozó bérkiegészítési kérelme /Írásos kérelmet a 20. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a február 28-i ülésen a Képviselő-testület döntött az óvodában dolgozó három fő /dajka/ bérkompenzációját. A dajka képzőt elvégzett személyek részére 5.000,- Ft bérkompenzációt nyújtott a Képviselő-testület, a minimálbéren felül. Az óvoda vezetője írásban jelezte, hogy még további két dolgozót érint a bérkompenzáció. Az egyik dajka jétől szakmunkás dajka, a másik személy részére pedig jétől visszamenőlegesen szeretné kérni a kompenzációt. Nyúl József Jenő képviselő véleménye szerint az óvodavezető már a korábbi ülésen is jelezhette volna, hogy további dolgozókat érint a bérkompenzáció. Nagy Krisztina pénzügyi vezető jelzi, hogy a február 28-i ülésen a Képviselő-testület 3 dajka részére január 1-jétől április 30-ig bruttó 5.000,- Ft kifizetését rendelte el. A határozat rendelkezett arról is, hogy a zárszámadási rendelet elfogadását

25 25 követően megvizsgálja a további folyósítás lehetőségét. A költségvetési rendeletbe a három fő részére november 30-ig beállításra került a plusz bér, mivel az iskolai végzettségük indokolja a bérük kiegészítését. Éppen ezért kéri, hogy a Képviselőtestület utólagosan hagyja jóvá a bérkiegészítés november 30-ig történő kifizetését. Képviselők részletesen megtárgyalták a bér kompenzációjára bemutatott lehetőségeket és úgy döntöttek, hogy a évi költségvetés tartalékalapja terhére biztosítja a két dolgozó részére a bruttó 5.000,- Ft-ot. Egy fő részére január 1-jétől visszamenőlegesen, 1 fő részére pedig június 1-jétől november 30-ig, ez összesen ,- Ft-ot jelent. A három fő dajka részére pedig jóváhagyja a november 30-ig történő kifizetést. Polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 89/2013. (06. 27). sz. Kt. határozat Csillagszem Óvodában dolgozó két dajka bérének kiegészítése H a t á r o z a t 1. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés tartalékalapja terhére egy fő dajka részére január 1-jétől visszamenőlegesen november 30-ig, egy fő dajka részére pedig június 1-jétől november 30-ig bruttó 5.000,- Ft bérkiegészítés kifizetését rendeli el. 2. A február 28-i ülésen a 16/2013. ( ) sz. határozattal érintett három dajka részére hozzájárul a november 30-ig történő bérkiegészítés kifizetéséhez. 3. A Képviselő-testület felkéri a Csillagszem Óvoda vezetőjét, hogy a kifizetésről gondoskodjon, valamint az érintett dolgozókat a Képviselőtestület döntéséről haladéktalanul tájékoztassa. 4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bruttó ,- Ft összeget a évi költségvetési rendelet soron következő módosításánál vegye figyelembe. Dr. Endre Mónika jegyző Kovácsné Szél Emma óvodavezető Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Dr. Endre Mónika jegyző - Kovácsné Szél Emma óvodavezető és általa az érintett dolgozók 15/b. A Helvécia-Ballószög Óvoda Csillagszem Óvodájában felmerült villamossági probléma megoldására beérkezett árajánlatok megtárgyalása

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció J e g y z ő k ö n y v Szám: 4/2009. Készült: 2009. február 26-án Faluház nagytermében megtartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter Károly alpolgármester Gáspár István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

14/2009. m u t a t ó j a.

14/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 14/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27- én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 71-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011.07.14.-én 09.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. április 26-án (kedd) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 37-41., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-11/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 2. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-4/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. könyvvizsgálójának kijelölése Iktatószám:

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2012. (I. 26.) K 8 2/2012. (I. 26.) D 7 3/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/44/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 24. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben