PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás."

Átírás

1 PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv Szüreti mulatság (lásd cikkünket a 14. oldalon!)

2 2 PÁTYI KURÍR november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. Honlap: Kiadja: Páty Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Ferichné Döme Erzsébet 06 (20) Nyomdai kivitelezés: Krónikás Bt Biatorbágy, Jókai u. 12. Felelõs vezetõ: Horváthné Nagy Erzsébet Tördelés: Biró Krisztina Szedés, korrektúrázás: szerkesztõség Lapzárta: minden hónap 20-a Megjelenik 1600 példányban, minden hónap elsõ hetében A szerkesztõ fenntartja a jogot a közzétett írások rövidítésére, és a közölt véleményekkel nem feltétlenül ért egyet. Tartalom KURÍR XIII. évf. 11. szám november Önkormányzati hírek Tervezet Páty hosszú távú fejlesztésérõl A magyar Szilícium-völgy tervei Keksz helyett Beszélgetés a közmû képviselõivel a közmûvekrõl.. 11 Ady Nyugdíjasklub Sok kicsi sokra megy Fergeteges szüreti mulatság A Mûvelõdési Ház programjai: Ökumenikus házaspári-családi délután Evangélizációs hét Ruhavásár köszönet Csak sírni? Anyakönyvi hírek A pátyi posta nyitva tartása.. 15 Közérdekû telefonszámok Hulladékbegyûjtõ sziget A Köztársaság Elnökének 128/2004. (X. 13.) KE határozata ügydöntõ népszavazás elrendelésérõl Az Országgyûlés a 46/2004. (V. 18.) OGY határozatában országos ügydöntõ népszavazást rendelt el a következõ kérdésben: Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyûlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt? Az Alkotmány 30/A. -a (1) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörömben tekintettel az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi III. törvény 15. és 16. -aira is az országos ügydöntõ népszavazás idõpontját december 5. napjára (vasárnapra) tûzöm ki. Mádl Ferenc A Köztársaság elnöke A belügyminiszter 59/2004. (X. 22.) BM rendelete a december 5. napjára kitûzött népszavazás eljárási határidõinek és határnapjainak megállapításáról: A névjegyzéket november 6-tól november 13-án 16 óráig közszemlére kell tenni. A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt november 6-ig kell megküldeni a választópolgároknak. A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt november 6-tól november 13-án 16 óráig lehet kifogást benyújtani. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy meghatalmazott útján november 19-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az november 19-ig megérkezzen a választási irodához. A helyi választási iroda vezetõje november 27-ig küldi meg a külképviseleti névjegyzék adatait az Országos Választási Iroda részére. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján december 3-án 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az november 30-ig megérkezzen a választási irodához. Igazolást legkésõbb december 3-án 16 óráig lehet kiadni. A módosított névjegyzék december 3-án 16 óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban. A választási bizottságok megbízott tagjait, valamint a külképviseletekre megfigyelõket a népszavazási kezdeményezést benyújtók és az országgyûlési képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok legkésõbb november 19-én 16 óráig jelenthetik be az Országos Választási Bizottságnál. A választási kampány december 3-án 24 óráig tart. Választási kampányt folytatni december 4-én 0.00 órától december 5-én 19 óráig tilos. A népszavazással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét november 27-tõl december 5-én 19 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, január 4-ig köteles eltávolítani. Szavazni a Magyar Köztársaság területén december 5-én 6 órától 19 óráig lehet. A külképviseleten a magyarországi szavazás napján, helyi idõ szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az idõeltolódás a közép-európai idõhöz képest 1 vagy 02 óra, a helyi idõ szerint 6 óra és a közép-európai idõ szerint 19 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelõzõ napon, helyi idõ szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. Az Országos Választási Bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei és a külképviseleti szavazásról kiállított jegyzõkönyv alapján legkésõbb december 11-én megállapítja a népszavazás eredményét. A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya a helyi választási irodában december 8-án 16 óráig megtekinthetõ. A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban március 5-ig kell megõrizni március 5. után a választási iratokat a jegyzõkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzõkönyveket március 5. után kell átadni az illetékes levéltáraknak. Szavazni csak személyesen lehet, s következõ érvényes igazolványok bemutatásával: Lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy Lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy Útlevél vagy január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély vagy sorkatona esetén katonai igazolvány A népszavazáson az alábbi szavazókörök mûködnek Pátyon: 1. számú szavazókör: Páty, Bocskai u. 9. új iskola épülete 2. számú szavazókör: Páty, Rákóczi u. 19. kis iskola épülete 3. számú szavazókör: Páty, Iskola u. 16. öreg iskola épülete 4. számú szavazókör: Páty, Kossuth L. u. 77. mûvelõdési ház A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát igényelhetnek a helyi választási iroda vezetõjénél. A Helyi Választási Iroda vezetõje: dr Lukács Sándor Címe: 2071 Páty, Kossuth u. 83. Telefon: 06 (23) , fax: 06 (23)

3 2004. november PÁTYI KURÍR 3 Önkormányzati hírek Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének szeptember 29-én (szerdán) órakor megtartott ülése Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Cseke Zoltán, Fórizs Bertalan, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, Nagy Ferencné, Sági György, Soós István, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna, Zsarnóczay István összesen 12 fõ képviselõ Veres Erika, az Igazgatási Iroda vezetõje, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje Késve érkezett: Éri István alpolgármester és ifj. Nagy Ferenc képviselõ Távolmaradt: dr. Lukács Sándor jegyzõ bejelentéssel NAPIRENDI PONTOK 1. Hulladékgazdálkodási terv pályázathoz elõírt szövegû határozat 2. Páty hosszú távú fejlesztési terve 3. dr. Hollós Ildikó kérelme 4. Képviselõk tiszteletdíját csökkentõ rendeletek és határozatok elõkészítése 5. A 251/2004. (VII. 14.) Kt. számú határozat kiegészítése Árpád u hrsz-ú ingatlan felmérettetése 6. Utcaépítés és karbantartás 7. Ady nyugdíjasklub kérelme 8. Pappné Takács Gyöngyvér kérelme 9. Büntetõeljárás kezdeményezése Egyebek 0157/1 hrsz-ú ingatlan ügye Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Pályázat NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK Fórizs Bertalan tájékoztatja a képviselõket a 0126/16 hrsz-ú ingatlan telekmegosztási ügyében tett lépésekrõl, bemutatja a megosztási vázrajzot és ismerteti az ügyintézés további folyamatát. Tájékoztatja továbbá a képviselõket arról, hogy a Rákóczi utcai iskola védetté nyilvánításával kapcsolatban a következõ információkat sikerült megszereznie: Lakossági kérelemre egy szakember érkezett a helyszínre és szemrevételezte az épületet kívül-belül egy személlyel, aki képviselte a települést az önkormányzat nevében. Sági György elmondja, hogy csak a polgármester vagy a jegyzõ képviselheti az önkormányzatot, települési képviselõ ezt nem teheti meg a testület hozzájárulása nélkül. A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy levélben tájékoztatta a Miniszter urat arról, ami történt, leveléhez csatolta az érvényes bontási- és építési engedélyt, valamint az egyházzal kötött megállapodásokat és kérte, hogy vizsgálják felül az ügyet. Tájékoztatja a képviselõket arról a sajnálatos eseményrõl, hogy a Gazdabolt mellett elhelyezett OTP-automatát szombaton éjjel másodszor is szándékosan megrongálták. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 3. Dr. Hollós Ildikó kérelme Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Kollár Tamás elmondja, hogy korábban a testület döntést hozott arra vonatkozólag, hogy támogatja új területi ellátási kötelezettség nélküli házi gyermekorvosi körzet kialakítását. A kialakult helyzet miatt úgy ítéli meg, hogy a testület nem volt kellõképpen tájékozott a kérdésben. A jelenlegi gyermekorvosi rendelõ meglehetõsen kicsi, a benne lévõ berendezések a használat során a kft. tulajdonába kerültek. A meglévõ berendezés két orvos számára nem elegendõ, tekintettel a rendelõ méretére viszont új berendezések beállítása sem lehetséges. Az elmondottak miatt a doktor úr nem tud elkezdeni dolgozni a rendelõben. Soós István úgy gondolja, hogy a jelenlegi orvosi rendelõ valójában nem alkalmas arra, hogy két orvos folytasson benne ellátást. Amennyiben mégis ez lenne a cél, úgy szükséges a szakhatóságok állásfoglalásának a megkérése, továbbá annak vizsgálata, hogy milyen törvényes lehetõségek vannak arra, hogy ez megvalósulhasson. Dr. Hollós Ildikó tájékoztatja a képviselõket, hogy a gyermekorvosi praxis esetében kifejezetten az orvos feladata, hogy a berendezést és eszközöket biztosítsa. Elmondja, hogy a rendelõ felszerelését saját maga hozta létre vállalkozóként. Fórizs Bertalan felhívja a képviselõk figyelmét arra, hogy a napirendi pont tárgya nem a gyermekorvosi praxis megosztása, hanem Hollós doktornõ szerzõdéskötése. Kéri a testületet, hogy ne térjenek el a tárgytól. Kollár Tamás nem érzi úgy, hogy a napirendi ponttól eltérõ témát érintettek, mivel korábban a testület döntést hozott arra vonatkozólag, hogy ugyanebben a rendelõben biztosítja még egy gyermekorvos részére az ellátás folytatásához szükséges feltételeket. Dr. Füzi Zsolt elmondja, hogy az országban számos hasonló méretû rendelõben akár négy orvos is váltja egymást naponta. Azért fordult az önkormányzathoz, hogy segítséget kérjen praxisa megkezdéséhez a településen. Feltételezte, hogy mindazt az alapvetõ segítséget és lehetõséget számára is biztosítja az önkormányzat, amelyet a másik orvos megkapott. A képviselõ-testület a módosított javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 305/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy határozott idejû megbízási szerzõdést köt a Tompa Hollós Tompa Kft.-vel házi gyermekorvosi feladatok ellátására a korábban is fennállott megbízásban szereplõ tartalommal, szeptember 29-étõl december 31. napjáig. A képviselõ-testület a szerzõdés elkészítésére felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet, aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felelõs: polgármester, ügyvéd 5/b. A 251/2004. (VII. 14.) Kt. számú határozat kiegészítése Árpád u hrsz-ú ingatlan felmérettetése Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester Dr. Becka Éva tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a HÉSZ szerint a területen családi ház építhetõ, melynek 50%-a hasznosítható szolgáltatás mûködtetéséhez. Ezért fog kialakításra kerülni a 2 db lakás. A polgármester úgy gondolja, hogy ennek az orvosi rendelõnek a megépülése nagy lépést jelentene a község egészségügyi ellátásának javításában. A testület ezzel a döntésével az erre irányuló szándékát, törekvését nyilvánítja ki. Hogy ennek az épületnek milyen követelményeknek kell megfelelnie, arra a szakhatóságok fognak majd választ adni. Így természetesen elõfordulhat az, hogy a képviselõ-testületen kívül álló okok miatt a rendelõ megépítése nem valósulhat meg.

4 4 PÁTYI KURÍR november A képviselõ-testület a felolvasott javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 306/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 251/2004. (VII. 14.) Kt. számú határozatát a jelen határozat meghozatalával egyidejûleg hatályon kívül helyezi. dr. Hollós Ildikó és dr. Becka Éva részére jelképes 1000 Ft + áfa vételár megfizetése ellenében adás-vétel jogcímén az alábbi kikötésekkel, egymás között 1/2-1/2 arányban tulajdonba adja a 2071 Páty, Árpád u. 61. szám alatt lévõ 697 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésû ingatlant az alábbi feltételekkel: 1. 2 db önálló emeleti orvosi lakás, valamint 2 külön-bejáratú orvosi rendelõ építését azon a területen. 2. Az ingatlan nyilvántartásban szereplõ területi nagyság alapján. 3. Az adásvétel tárgyát képezõ ingatlan után a forgalmi értéknek megfelelõ áfát a vevõk kötelesek befizetni az eladó bankszámlájára október 15. napjáig. 4. Az ingatlan forgalmi értékét a felek 8000 Ft/m 2 + áfa összegben állapítják meg. 5. A vevõk, önmaguk személyesen vagy harmadik személy útján biztosítják, hogy a területre építendõ orvosi rendelõ jogerõs használatbavételi engedélyének napjától számított 15 éven keresztül Páty község lakossága részére folyamatos orvosi alapés szakellátást, betegellátást biztosítanak önkormányzati körzeti háziorvosi, valamint önkormányzati körzeti gyermek háziorvosi rendelõként mûködtetik személyesen, vagy megbízottjaik útján. Amennyiben jelen pont teljesítéséhez a vevõk harmadik személyt vesznek igénybe, úgy azt kizárólag az önkormányzat elõzetes írásbeli jóváhagyásával tehetik meg. 6. Vállalják, hogy az ingatlant 4 éven belül az 5. pontban foglalt orvosi rendelõknek megfelelõen szakhatósági engedélyek alapján megépítik, használatba veszik. 7. Vállalják a forgalmi értékben megjelölt jelzálogjog alapítását, a beépítési kötelezettséget, a beépítési kötelezettség biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a jogerõs használatba vételi engedély kiadásáig, négy évig. A 15 éves kötelezõ mûködtetés idõtartama alatt az ingatlan vonatkozásában használati módosítási funkcióváltási kérelmet nem nyújthatnak be, nem végezhetnek, az ingatlant harmadik személy részére semmilyen jogcímen át nem ruházhatják, gazdasági társaságba vagy egyéb szervezetbe be nem apportálhatják. 8. Vállalják, hogy a jogerõs használatba vételi engedély kiadásától számított 15 évig az 5. pont szerinti tevékenységet folyamatosan végzik, ennek biztosítására egyösszegû kártérítést kötnek ki az önkormányzat javára, ha az 1-7. pontban foglalt rendelkezéseket megszegik. A kártérítés összege a szerzõdésszegés idõpontjában az adásvétel tárgyát képezõ ingatlan telek forgalmi értékének másfélszerese. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelõ tartalmú ingatlan adásvételi szerzõdés megkötésére., ügyvéd Határidõ: október Árpád u hrsz-ú ingatlan felmérettetése Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 307/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2071 Páty, Árpád u. 61. szám alatt lévõ 697 hrsz-ú ingatlan területének felmérését megrendeli, felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására és a munkálatok elvégzésére. Határidõ: október Hulladékgazdálkodási terv pályázathoz elõírt szövegû határozat Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 308/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete, hulladékgazdálkodási feladatai ellátásához kapcsolódó, települési hulladékgazdálkodási terv elkészítését, Biatorbágy Nagyközség és Tök Község Önkormányzataival együtt, társulási megállapodás keretében kívánja megoldani. A társulás gesztora Páty Község Önkormányzata. A hulladékgazdálkodási terv elkészítése fedezetének elõteremtéséhez, a társulás pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt támogatás (KÖVICE) elnyerésére, a régió számára biztosított keretösszeg terhére. A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás, mértéke: az igazolt költségek 80%-a, maximum 5 millió Ft. A hulladékgazdálkodási terv elkészítésének díja: Ft + 25% áfa = Ft Támogatás mértéke (bruttó összegben) Ft Önrész összege (bruttó összegben) Ft A pályázatot a társulás nevében, a gesztor, Páty Község Önkormányzata nyújtja be. A pályázathoz szükséges önrész fedezete rendelkezésre áll a pályázó (gesztor) sz. bankszámláján. Az önrész biztosításának fedezetét az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló rendeletében, a pályázati önerõ céljára biztosított keret adja. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert nyilatkozatok megtételére és a szükséges információk kiadására. Felelõs: polgármester Határidõ: szeptember Páty hosszú távú fejlesztési terve Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Kollár Tamás tájékoztatja a képviselõket arról, hogy ezt az elképzelést az MN Produkciós Iroda fogná össze, melynek egyik munkatársa Kuczka Péter úr. Ez a terv mindösszesen 2 millió forint + áfa költséget jelentene az önkormányzatnak. Elmondja, hogy a bizottság nagy szimpátiát mutatott a javaslat iránt, de arra az álláspontra jutott, hogy sajnálatos módon jelen költségvetési évben ezt a fejlesztési tervet az önkormányzatnak nem áll módjában támogatni. Éri István úgy gondolja, hogy a bizottságoknak szükséges lenne felépítenie egy hosszú távú koncepciót a pályáztatásokra vonatkozóan, így elkerülhetõ lenne a kapkodás. Javasolja a B határozati javaslat elfogadását, a következõ kiegészítéssel:...hosszú távú fejlesztési tervet jelen költségvetési évben nem áll módjában támogatni. A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 309/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Szakszné Zachar Zsuzsanna, Kecskés Géza és Kuczka Péter által elkészített hosszú távú fejlesztési tervet jelen költségvetési évben nem áll módjában támogatni. (A fejlesztéssel kapcsolatos elképzelésrõl cikk az újság 9. oldalán!)

5 2004. november PÁTYI KURÍR 5 6. Utcaépítés, karbantartás, fûnyírás Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Dr. Fister Mihály tájékoztatja a képviselõket arról, hogy jelen határozat értelmében testületnek a korábban hozott, közbeszerzésre vonatkozó határozatát szükséges visszavonni. Erre természetesen külön határozatban is lehetõség van. A polgármester javasolja, hogy a közbeszerzésre vonatkozó határozat visszavonását a soron következõ képviselõ-testületi ülésre terjesszék elõ. Felkéri a képviselõket, hogy amennyiben az írásos javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 310/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy céltámogatásként Ft-ot átad a saját alapítású Páty Fejlesztéséért Alapítvány részére, az utak karbantartására elkülönített pénzalap terhére. A támogatási összeg felhasználás az alábbiak szerint történhet: Köteles az alapítvány Ft-ot Páty Község belterületein fekvõ utcák karbantartására fordítani. A kivitelezés minõségét, illetve a fontossági sorrendet a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság határozza meg. A további Ft összegbõl köteles az alapítvány Páty község belterületén fekvõ közterületein a fûkaszálás elvégzésére. Az átadott összeg felhasználásáról az alapítvány legkésõbb december 31-éig köteles elszámolni az önkormányzat felé. A támogatási szerzõdés megírására a képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet, aláírására felhatalmazza a polgármestert., ügyvéd, Pénzügyi Iroda vezetõje 7. Ady nyugdíjasklub kérelme Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság A polgármester elmondja, hogy nyugdíjas klubok tagjai a község minden rendezvényén jelentõs segítséget nyújtanak, ezért javasolja, hogy lehetõség szerint legalább egy csekély összeggel támogassák a nyugdíjas klubot a Páty Fejlesztéséért Alapítványon keresztül. Sági György javasolja, hogy mind a négy nyugdíjas klubot támogassák, összesen 100 ezer forinttal, melyet egyenlõ arányban osszanak köztük szét. A polgármester egyetért, javasolja a határozati javaslat módosítását Sági képviselõ úr javaslata szerint. A képviselõk egyetértenek. A képviselõ-testület a módosított javaslatot 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 311/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy az Ady, az Egyetértés, a Barátság és a Szép Reménység nyugdíjasklubok részére klubonként Ft egyszeri támogatást biztosít a Páty Fejlesztéséért Alapítványon keresztül., Pénzügyi Iroda vezetõje 8. Jelzálogjog kérelem Elõterjesztõ: Kollár Tamás, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 312/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul Papp György kizárólagos tulajdonát képezõ, 828/3 hrsz. alatti ingatlant terhelõ, a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet javára történõ jelzálogjog bejegyzéséhez. A jelzálog bejegyzése nem sértheti az önkormányzat javára szóló jelzálogjog bejegyzés ranghelyét. Ezzel egyidejûleg az önkormányzat az elidegenítési és terhelési tilalom törlését kezdeményezi. 9. Büntetõeljárás kezdeményezése Elõterjesztõ: Kollár Tamás, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 313/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete büntetõeljárást kezdeményez a ravatalozó kivitelezõje, a Moroland Kft Érd, Csurgói út 5. ügyvezetõje, Molnár László ellen. A Budaörsi Rendõrkapitányságot megkeresi az eljárás lebonyolítása végett. A feljelentés alapjául szolgáló iratok átadásáért, a tényállás leírásáért dr. Lukács Sándor jegyzõ felelõs. Felelõs: polgármester, ügyvéd, jegyzõ Egyebek: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 315/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratát jóváhagyja. Felelõs: polgármester Egyebek: Pályázat Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 316/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogatja a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Eszközfejlesztés címû pályázatán való részvételt és a szükséges önrészt összegszerûen forintot a 2005-ös költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.

6 6 PÁTYI KURÍR november Egyebek: Útfelbontási kérelem meghatalmazás Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 317/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Szauter Józsefné közterület-felbontási kérelmét jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert az engedély aláírására. 4. képviselõk tiszteletdíját csökkentõ rendeletek és határozatok elõkészítése Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság A polgármester elmondja, hogy a bizottsági tárgyaláson elhangzott az is, hogy minden képviselõ annyi bizottságnak a munkájában vehet részt, amennyire lehetõség van, viszont csak egyetlen bizottsági tagság után járna tiszteletdíj. Soós István egyetért a polgármester által elmondottakkal és javasolja, hogy ezzel egészítsék ki a határozati javaslatot. A polgármester úgy látná jónak, ha minden képviselõ részt venne valamelyik bizottság munkájában, ezen felül a bizottságokat néhány külsõs taggal egészítenék ki. Így a bizottságok teljesebb munkát tudnának végezni. Kollár Tamás javasolja a határozati javaslat kiegészítését a következõképpen: Az 1. pontba a taglétszám tekintetében a kipontozott részekre a polgármester javaslata kerüljön. Mindenképpen szükségesnek tartja a bizottságok létszámának meghatározását. A 2. pontban a hatáskörök átruházását a testület rendelet útján végezze, tehát itt a határozat helyett rendelet szerepeljen, A külsõs tagok vonatkozásában a helyzet a következõ: a Pénzügyi Bizottságnak aktív külsõs tagja jelen pillanatban nincs. A településfejlesztési bizottság külsõs tagja már jelezte, hogy le kíván mondani, a Környezetvédelmi Bizottság külsõs tagjával ugyanez a helyzet áll fenn. A Szociális Bizottság külsõs tagjának a munkájára a bizottság továbbra is igényt tart, azt hasznosnak ítéli meg. A polgármester úgy gondolja, hogy a határozatban foglaltak alapján a jegyzõ úr el tudja készíteni a kért határozat, illetve rendeletmódosításokat. Dr. Fister Mihály tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatnak az a lényege, hogy a képviselõ-testület ezáltal megismerhesse, hogy milyen alternatívái vannak. Tehát ebben az esetben arról van szó, hogy a képviselõ-testület, mint munkáltató, felkéri a jegyzõ urat arra, hogy készítsen rendelettervezeteket, melyben szerepel, hogy a képviselõ-testület milyen hatásköröket ruházhat át és kire. Ezután ezt a képviselõ-testület meg tudja tölteni kerettel. Éri István a határidõ tekintetében mindenképpen módosítást javasol. Veres Erika tájékoztatja a testületet arról, hogy a jegyzõ urat október 20-áig köteles helyettesíteni. Amennyiben a jegyzõ úr távolléte ezt az idõpontot meghaladja, úgy a helyettesítésével más személyt bízhat meg. A polgármester javasolja, hogy a határidõt módosítsák október 20-ára. Soós István úgy gondolja, hogy szükség van arra, hogy a bizottságok munkáját hatékonyabbá tegyék. Ennél még sürgõsebb a költségek csökkentésének a megkezdése. Ezzel a testület kimutatja azt a szándékát, hogy hajlandó a részét kivenni a megszorításokból. Ezért javasolja a határozati javaslatban elvégezni a szükséges módosításokat, mert ha most a testület a jegyzõ úr sugalmazására elkezdené halogatni a döntést az ügyben, akkor az nem kívánt módon ellaposodna. Dr. Fister Mihály egyetért Kollár Tamás javaslatával a 2. pontra vonatkozóan. Javasolja, hogy a határozati javaslatba írjanak egy 5. pontot, melyben szerepel, hogy a jegyzõ úr október 20. napjáig köteles a határozat- és rendelettervezeteket az illetékes bizottságokhoz eljuttatni megtárgyalás végett. Ezek alapján ki lehet dolgozni a jogszabályoknak megfelelõ határozat- és rendelettervezeteket, továbbá a rendeletmódosítási és határozatmódosítási tervezeteket, mert az egyértelmû, hogy ezek mire irányuljanak. Arról, hogy a testület a bizottságoknak milyen hatásköröket kíván átadni, csak a lehetõségek ismeretében fog tudni dönteni. A képviselõk egyetértenek. A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 318/2004. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy az alábbi szerkezeti változások megtételéhez szükséges rendeletek, illetve határozatok módosításának a Pest Megyei Közigazgatási hivatallal leegyeztetett kidolgozására felkéri Páty Község Önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzõjét: 1. A képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása aképpen, hogy egy polgármester, két alpolgármester, két bizottság, az egyik bizottság elnevezése: Pénzügyi, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, a bizottság egy elnökbõl és további... tagból álljon; a másik bizottság: Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság, a bizottság egy elnökbõl és további... tagból álljon. 2. A jegyzõ tegyen javaslatot konkrét rendeletmódosítási úton a két bizottság részére átadandó hatáskörökrõl. A hatásköröket a képviselõ-testület külön rendeletben ruházza át a két bizottságra. 3. A jegyzõ tegyen konkrét javaslatot a rendeletmódosításban a képviselõ-testület, a hivatal, valamint a jegyzõ közötti zavartalan, nyomon követhetõ együttmûködés és felelõsség-meghatározás vonatkozásában. 4. A jegyzõ készítse el a képviselõk tiszteletdíj csökkentéséhez szükséges rendeletmódosításokat, határozat módosításokat azzal, hogy a képviselõi tiszteletdíj csökkentésének törvényi lehetõségét egyeztesse igazolt módon a Közigazgatási Hivatallal. 5. A jegyzõ úr október 20. napjáig köteles a határozatés rendelettervezeteket az illetékes bizottságokhoz eljuttatni megtárgyalás végett. Jelen pont vonatkozásában a képviselõ-testület a tiszteletdíj csökkentését a következõk szerint állapítja meg: az alpolgármesterek tiszteletdíja 50%-kal csökken a költségtérítés változatlan mértéke mellett, a képviselõk tiszteletdíja 30%-kal csökken. Felelõs: jegyzõ Határidõ: október 20. Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének október 13-án (szerdán) órakor megtartott ülése Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Sági György, Soós István, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna, Zsarnóczay István összesen 12 fõ képviselõ Dr. Lukács Sándor jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje, Drotárcsik Edit, a Mûszaki Iroda vezetõje Késve érkezett: Cseke Zoltán képviselõ

7 2004. november PÁTYI KURÍR 7 Távolmaradt: Fórizs Bertalan képviselõ bejelentéssel Éri István tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az SZMSZ szerint vagyonnal kapcsolatos ügyek és külkapcsolatokra vonatkozó ügyek nem tárgyalhatók szóbeli elõterjesztésként. Sági György egyetért azzal, hogy az ülés megkezdése elõtt kiosztott elõterjesztések szóbeli elõterjesztésnek minõsülnek az SZMSZ szerint. A jegyzõ egyetért Sági képviselõ által elmondottakkal, de nem látja úgy, hogy ezek az elõterjesztések önkormányzati vagyont érintõ ügyek lennének. Éri István úgy gondolja, hogy a testvérvárosi kapcsolatra vonatkozó elõterjesztés nincs megfelelõen elõkészítve, de a fõ problémát az okozza, hogy az SZMSZ nem teszi lehetõvé ennek az ügynek a tárgyalását, mivel szóbeli elõterjesztésnek minõsül. A polgármester javasolja, hogy olvassák fel az SZMSZ-nek azt a szakaszát, amelyre Éri alpolgármester úr hivatkozik. A jegyzõ felolvassa az SZMSZ-bõl, hogy melyek azok az ügyek, amelyek nem tárgyalhatók szóbeli elõterjesztésként. A polgármester elmondja, hogy a felolvasottakból kiderül az, hogy nem szerepelnek benne az Éri alpolgármester úr által elmondottak. Dr. Fister Mihály felolvassa az SZMSZ-bõl, hogy melyek azok az elõterjesztések, amelyek szóbeli elõterjesztésnek minõsülnek. Az elhangzottak alapján mivel ezek az elõterjesztések valóban szóbelinek számítanak azt javasolja megvizsgálni, hogy az ügyek tárgyalhatók-e. Álláspontja szerint az ügyeket a testület tárgyalhatja. A jegyzõ elmondja, hogy az Éri alpolgármester úr által elmondott ügyek a bizottságokra át nem ruházható, kizárólag testületi hatáskörbe tartozó döntésekre vonatkozik. NAPIRENDI PONTOKRA JAVASLAT 1. Tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulások 2. Zelenák Zoltán kérelme 3. Népszavazásra elõirányzat átcsoportosítás 4. Elõirányzat átcsoportosítás a polgármesteri hivatali épület festésére, mázolására 5. Bocskai István Általános Iskolában munkakör átminõsítése 6. Pótmagánvád elõterjesztése büntetõeljárásban 7. Szakolczi Norbert kérelme 8. Talajterhelési rendelet 9. Óvoda lehetõség szerinti bõvítése 10. Nagy Anna telekvásárlási ügye (zárt ülés) 11. Fegyelmi eljárás (zárt ülés) 12. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása Egyebek Mézeshegyi víztározó Kapcsolatfelvétel a Hargitta megyében lévõ Gyergyócsomafalva településsel A képviselõ-testület a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot 6 igen, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el. Dr. Lukács Sándor felhívja a képviselõk figyelmét arra, hogy a 3-as és a 12-as napirendi pontok tárgyalása halaszthatatlan a vasárnapi népszavazás miatt. A polgármester a mai napra órára a 3-as és a 12-es napirendi pontok megtárgyalása céljából rendkívüli képviselõ-testületi ülést hív össze. Felkéri a képviselõket, hogy a rendkívüli ülésen jelenjenek meg. Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének október 13-án (szerdán) órakor megtartott rendkívüli ülése Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Cseke Zoltán, Éri István, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Sági György, Soós István, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna, Zsarnóczay István összesen 13 fõ képviselõ Dr. Lukács Sándor jegyzõ, Dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje, Drotárcsik Edit, a Mûszaki Iroda vezetõje Távolmaradt: Fórizs Bertalan képviselõ bejelentéssel NAPIRENDI PONTOK 1. Tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulások 2. Népszavazásra elõirányzat átcsoportosítás 3. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulások Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság A képviselõ-testület az 1. számú határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 321/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Laky Zsolt Páty, Fazekas M. u. 40. sz. alatti lakos részére, Páty, Fazekas Mihály u. 40. sz. 1079/15 hrsz. alatti ingatlanra történõ szennyvízcsatorna vezeték bekötéséhez. A képviselõ-testület a 2. számú határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 322/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja a TCS-04/0092 sz. terv alapján Páty, Mályva u hrsz. ingatlanra elektromos csatlakozó vezeték építéséhez földkábeles kiépítéséhez. A képviselõ-testület a 3. számú határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 323/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja a TCS-04/0102 sz. terv alapján Páty, Dobogó u. 1037/3 hrsz. ingatlanra elektromos csatlakozó vezeték építéséhez földkábel kiépítéséhez. A képviselõ-testület a 4. számú határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 324/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Kissné Biliczki Gyöngyi Páty Fazekas Mihály u. 32. sz. alatti lakos részére Páty, Fazekas Mihály u /21 hrsz. ingatlanra gáz csatlakozó vezeték építéséhez. A képviselõ-testület az 5. számú határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:

8 8 PÁTYI KURÍR november Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 325/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Suta Erzsébet részére, a Páty, Kossuth L. u szám alatti ingatlan gázellátásához, gázleágazó vezeték bekötéséhez. A képviselõ-testület a 6. számú határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 326/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Baricz Dezsõ részére, a Páty, Kossuth L. u. 75. szám alatti ingatlan gázellátásához, gázleágazó vezeték bekötéséhez. A képviselõ-testület a 7. számú határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 327/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Csepcsényi Klára részére, a Páty, Gyopár u hrsz-ú ingatlan gázellátásához, gázleágazó vezeték bekötéséhez. A képviselõ-testület a 8. számú határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 328/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja ifj. Balogh István részére, a Páty, Petõfi Sándor u. 44. szám alatti ingatlan gázellátásához, gázleágazó vezeték bekötéséhez. A képviselõ-testület a 9. számú határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 329/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Polyhos Csaba részére, a Páty, Munkás tér 5. szám alatti ingatlan gázellátásához, gázleágazó vezeték bekötéséhez. A képviselõ-testület a 10. számú határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 330/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi, közútkezelõi hozzájárulását adja Boros Zoltán részére, a Páty, Vadrózsa u. 3173/1 hrsz-ú ingatlan gázellátásához, gázleágazó vezeték bekötéséhez. 2. Népszavazásra elõirányzat átcsoportosítás Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Varga Istvánné elmondja, hogy az elõterjesztés bevezetõ részében tévesen szerepel a kifizetendõ összeg forrásául megjelölt elõirányzat. Kéri, hogy javítsák ki ezt a következõképpen: az iskola építésére helyett a civil szervezetek támogatására kerüljön. A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 331/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy az október 17-ei népszavazás Ellenzi-e, hogy Pátyon a Sasfészek tó mellett (veszélyes) háztartási és vegyi anyag raktár épüljön. költségeit Ft összeget átcsoportosít a civil szervezetek támogatására elkülönített alapból. Határidõ: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása Elõterjesztõ: HVI vezetõje A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása négy évre szól. Sajnálatos módon az elmúlt néhány napban többen jelezték, hogy valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni a bizottság munkájában a jelenlegi népszavazás alkalmával. A határozati javaslatban szereplõ személyek úgy nyilatkoztak, hogy módjukban áll teljes napjukat szabaddá tenni, és részt venni a népszavazáson. A megbízottak természetesen bármelyik szavazókörben elláthatják feladatukat. A megbízatás kizárólag a jelenlegi népszavazásra szól. Köszönetét fejezi ki ezeknek a személyeknek, akik önként vállalták, hogy részt vesznek a népszavazás lebonyolításában. A személyek tekintetében egyenként szükséges szavazni. Kollár Tamás javasolja a határozati javaslatot módosítani oly módon, hogy a határozatban szereplõ személyeket a jelenlegi tagok mellé választják meg. Sági György egyetért. Javasolja, hogy kerüljön bele a határozati javaslatba, hogy az új tagokat a visszalépõk helyére választják meg. Soós István megkérdezi, hogy a bizottság létszámának van-e felsõ határa. A jegyzõ tájékoztatja a képviselõket, hogy a létszámot illetõen csak alsó határ van, felsõ nincs. A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy minimum öt fõ szükséges szavazókörönként ahhoz, hogy reggel hat órától este hétig folyamatosan ki tudják a lakosságot szolgálni. A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 332/2004. (X. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a október 17-ei helyi népszavazás szavazatszámláló bizottságába a jelenlegi tagok mellé, a lemondott tagok helyére az alábbi tagokat választja meg: 1. sz. szavazókör: Kerék Zsuzsanna tag Bocskai u sz. szavazókör: Szabó Tiborné tag Rákóczi u. 19. Kozma Lászlóné tag 3. sz. szavazókör: Soós Margit tag Iskola u. 16. Virág Miklósné tag 4. sz. szavazókör: Nagy Zoltán tag Kossuth L. u. 77. Felelõs: HVI vezetõje

9 2004. november PÁTYI KURÍR 9 Tervezet Páty hosszú távú fejlesztésérõl A Zsámbéki-medence mint regionális térség a következõ elõnyökkel rendelkezik: A fõváros dél-nyugati kapujaként ismert földrajzi terület elõnye a fõváros közel-távolsága, ennél fogva gyorsan, kényelmesen megközelíthetõ tömegközlekedési eszközökkel és személygépkocsival egyaránt. Adottságainál fogva a mai tendereket figyelembe véve alkalmas arra, hogy lakosságát megtartva, a továbbiakban vázolt lehetõségeket felmutatva új betelepülõ -ket fogadva olyan céllal, hogy akik nem csak zöldövezeti lakhelyet, hanem közösségeket is keresve meggyökeresedett helyi polgárokká váljanak. A fejlesztési tervnek a következõ szempontokat célszerû kiindulópontnak tekinteni: 1. a természeti adottságokat 2. az önkormányzat esélyteremtõ lehetõségeit, a múlt kulturális örökségeit 3. a térség lakosságának összetételét 4. az idevonzani szándékozó lakosok és látogatók megcélzott szegmensét Mindebbõl kiindulva fontos elképzelésként valósulna meg egy térséget kiszolgáló közösségi komplexum, amely teret adna a közösségi mûvelõdés különbözõ formáira. A megépítendõ kulturális szabadidõközpontot alapul véve továbbgondolandó a falusi turizmus lehetõségének megteremtése. tájékoztatni kell a település lakosságát a falusi turizmus jelentõségérõl, az ebbõl adódó elõnyökrõl, valamint kézzel fogható információt kell nyújtani a kialakítandó szálláshelyek anyagi elõnyeirõl és szükségességérõl pályázati lehetõségekrõl adókedvezményekrõl úgy is, mint lehetséges vállalkozói megélhetésrõl A kulturális vonatkozások mellett a kulturális-szabadidõ központ tervének (egyben) feltétlenül megfontolandó egy sport célokat szolgáló esetleg nyitható tetejû többfunkciós tér kialakítása. Mindez kielégítené az iskoláskorú gyermekek testnevelés szükségletét Teret adna a régió felnõtt korú lakosságának egészségre nevelõ mozgásigényének kielégítésére Biztosítaná az egyesületi szintû sport-kezdeményezések színterét A megvalósítandó elképzelések hasznos és értelmes mûködtetéséhez hozzátartozik sõt elengedhetetlen feltétele az informatív, sõt interaktív információs rendszer kialakítása. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal a jövõben, illetve folyamatosan több 10 milliós megpályázható összeggel segíti az életrevaló, jól elõkészített, átgondolt térségi fejlesztési programokat. Kecskés Géza, Kuczka Péter, Szakszné Zachar Zsuzsa A magyar Szilícium-völgy tervei Holland, ír és magyar tervezõirodák versengenek az Archinovum európai településrendezési és építészeti ötletpályázaton, amelynek elsõ fordulója a napokban zárult le. A feladat a Zsámbéki-medence közép-európai tudásközponttá és dinamikusan fejlõdõ kistérséggé alakítása volt. A kiírók: az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal, a Magyar Építész Kamara, a Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás és a Zsámbéki-medence Térségfejlesztõ Kht. voltak. A pályázat célja egyrészt a Zsámbéki-medence összehangolt településrendezési koncepciójának kialakítása, másrészt a régió felkészítése az amerikai Szilícium-völgy mintáját követõ Tudás-völgy befogadására. A Magyarországon egyedülálló nemzetközi kiírás különlegességét az adja, hogy a településrendezési, fejlesztési és építészeti tervek összehangolásával, az érintett szakmák integrálásával határozzák meg a térség struktúráját, megalapozva ezzel a 14 település harmonikus együttmûködését, közös fejlõdését. A pályázóknak a tervezés során csaknem háromszáz, a Tudás-völgyhöz kapcsolódó projekt a három fõ pillér a campus, az innovációs központ és a technológiai park környezetét és összefüggéseit is meg kellett határozniuk. Az elsõ fordulóra, melynek célja a Zsámbéki-medence, Budapest nyugati kapu térsége általános terület-felhasználási és beépítési tervének kidolgozása volt, összesen 14 pályázat érkezett, közülük a zsûri értékelése szerint hét pályamû alkotóit hívták meg a második fordulóba. Eltér István, a Magyar Építész Kamara elnöke a beérkezett tervek megtekintése után úgy nyilatkozott, hogy színvonaluk és innovatív mivoltuk messze meghaladja az elvárásokat. A kiírók egymillió forint meghívási díjban részesítik a továbbjutókat. A pályamunkák túlnyomó többsége Herceghalmot jelölte meg a régió központjaként, de kiemelték Bicske és Biatorbágy szerepét is, elsõsorban az infrastrukturális adottságokra építve. A tervezõk fontosnak tartják a térség úthálózatának fejlesztését és elõvárosi vasút indítását a régió közlekedési gondjainak megoldására. Szintén központi helyet foglal el a településközpontok rehabilitációja, a medence természeti és épített értékeinek védelme. Az Archinovum második fordulójában a pályázóknak egy részletes, kidolgozott rendezési tervet és egy építészeti ötleteket és megoldásokat is tartalmazó tervjavaslatot kell elkészíteniük, az elsõ fordulóban értékelt ötletek alapján. A pályázat végeredményeként megszületik a térség fejlesztésének és a Tudás-völgy kialakításának mesterterve, amely iránymutatást és biztonságot jelent a fejlesztõknek. A második forduló idén novemberben zárul le. A pályázók a megoldások széles skáláját nyújtották, de karakteresen négy jellegzetes megoldást kínáltak: 1. Az elsõ változat a meglévõ infrastruktúrákra, elsõsorban az autópályára és a 100-as útra tengelyesen javasolja a térség fejlesztését 2. A második változat koncentráltan, a zsámbéki autópálya-csomópont környezetében fejlesztendõ központra épít. 3. A harmadik változat az autópálya elõtti úthálózatra alapozva, a térség településein differenciáltan elosztva fejlesztené a teret, a központot három település, Biatorbágy, Etyek és Herceghalom együttmûködésére alapozva. 4. A negyedik változat szétteríti a fejlesztéseket a térség kevéssé értékes területein. Az építészeti javaslatok a szerteágazó irányvonalak ellenére jól körvonalaznak egy lehetséges járható utat: a korszellemnek megfelelõ új funkciók, a tudásgazdaság létesítményei a látványos, extrémebb építészet eszközeivel is tudnak vonzó megoldásokat kínálni. A meglévõ településeken viszont a hagyományosabb, a mai kornak megfelelõ, ugyanakkor a környezetébe jól illeszkedõ, nem historizáló építészet lehet a járható út. A továbbjutók A második fordulóba meghívott pályázók: Innosec Ingatlan Kft. Budapest, Magyarország; A. D. P. M. Consult Dublin, Ireland; Proper-Land Ingatlan Tanácsadó Kft.; Roeleveld-Sikkes Architects Hungary Kft.; Portaterv Kft.; Mérték Építészeti Stúdió; Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.; M-Teampannon Kft. Az Archinovum Európai Településrendezési és Építészeti Ötletpályázat elsõ fordulójára beérkezett pályamûvek megtekinthetõk a internetes oldalon, ahol további információkat olvashatnak a pályázatról.

10 10 PÁTYI KURÍR november Keksz helyett Kis csapatunk októberben kiválasztott vendége Vanyekné Pfitzner Erzsébet, a pátyi iskola igazgatója. Úgy gondoltuk, neve sokak számára ismerõs, de sokkal kevesebben ismerik tevékenységét. A több mint két órás beszélgetésbõl egy szimpatikus, a munkájának, az iskolának élõ pedagógust ismertünk meg. Néhány részletet közzéteszünk. K: Mióta tanít a pátyi iskolában? VPE: 1980 óta, a pedagógusi pályát pedig 1973-ban kezdtem, akkor még Tökölön. K: Mióta iskolaigazgató Pátyon? VPE: Tizedik éve vagyok az intézmény vezetõje, azaz kilenc év van mögöttem. Hosszú idõ. K: Mi vagy ki késztette, biztatta, hogy pályázzon igazgatónak? VPE: Mielõtt pályáztam, volt az iskolának két-három nagyon rossz éve. Egymást váltották az igazgatók, illetve egy évig nem volt vezetõje az intézménynek. Ebben az idõszakban én voltam az egyik igazgató-helyettes. Végül kollégáim biztatására pályáztam, bízva magamban és remélve, hogy a kialakult szinte tarthatatlan állapoton változtatni tudok. K: Ilyen kezdetek után, mit tudna legnagyobb sikerének, eredményének megnevezni az elmúlt évek során? VPE: Végiggondolva, mindenek elõtt elkészítettük a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot, tehát van egy beszabályozott rendje az intézménynek, ami szerint mûködik. Három pedagógiai programot készítettünk el, ami tevékenységünk szakmai részét fedi le. Véleményem szerint jó az, amit csináltunk, különösképpen azért, mert közös munka eredményeként született meg, és nem úgy, hogy megírta az igazgató. Folytatva a listát, már akkor kiépítettük a minõségbiztosítási rendszert, amikor még nem írták ezt elõ nekünk kötelezõen. Mindezt pályázati pénzekbõl, a Comenius program keretében. Nagy munka volt, de óriási lelkesedéssel vállalták a kollégáim. Éppen ezért töltött el különösen jó érzéssel mindannyiunkat, amikor a tavalyi év során az önkormányzat az intézmény teljes szakmai átvilágítását rendelte el, és a megbízott szakértõk mindent rendben találtak. A felsoroltakon túl van egy nagyon jól mûködõ könyvtárunk. A korábbi rossz periódus után újra fellendült. Az ott lévõ számítógépeken lehet A helyi népszavazás eredménye Mivel a választópolgárok több mint fele nem jelent meg a népszavazáson, a népszavazás érvénytelen. Szavazókör száma Érvényes szavazatok száma IGEN NEM Igen % Nem % ,4 50, ,2 38, ,3 38, ,7 38,7 Össz.: ,5 41,5 internetezni is, az olvasók a könyvekbõl szkennelni, fénymásolni tudnak, valamint hamarosan kölcsönözhetnek az újonnan létrehozott hangtárból is. Pályázaton nyertünk akkora összeget, hogy a teljes számítástechnikai szaktantermet mindenestül berendeztük. Hosszú lenne felsorolni, hogy mi mindent csináltunk az elmúlt idõszakban. Az egészet persze csak azért lehetett véghezvinni, mert mellettem álltak a kollegáim. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy olyan munkatársaim vannak, akikre nem kell egy-egy feladatot kiosztanom, hanem mindig önként vállalják azokat. Ezt fantasztikus dolognak érzem. Nagyon jó csapatmunka alakult ki a kollégáim között. A legnagyobb sikernek ezt gondolom. K: Tehát, ha jól látom, akkor mondhatjuk, hogy az egyik intézményvezetõi feladat, a személyzeti munka kiválóra sikerült. Van-e esetleg olyan, ami a kudarc kategóriájába tartozhat? VPE: Nagyon szeretném, hogy az alsó tagozat jobb körülmények között végezze a munkáját. Úgy érzem, igyekeztem mindent megtenni ezért. Két iskolatervezést csináltam végig, ugyanazzal a tervezõirodával. Itt egy kicsit építésszé kellett váljak, mert azt is ki kellett derítenem, hogy mekkora lehet szabvány szerint egy osztályterem, hány mosdó legyen stb. Idén tanévkezdéskor ugyan már azt mondtam a kollégáknak, hogy szerintem ne reménykedjünk abban, hogy rövid idõn belül lesz másik, bõvített iskola. Ezért a költségvetés tárgyalásakor arra fogom kérni a képviselõ-testületet, hogy a korábban, pályázati önrészre elkülönített 30 millió forintot a régi iskolaépületek lakhatóbbá tételére fordítsa. K: Egyet ért-e azzal a megállapítással, hogy egy pedagógiai intézmény vezetõje modern polihisztor kell legyen? A szakmai tudáson kívül személyzeti, gazdasági, pénzügyi menedzsernek kell lennie, ma már talán a marketingismeretek sem ártanak! VPE: Sajnos igen. Sok vezetõ kollegámmal együtt úgy gondolom, hogy egy iskolaigazgatónak ma már nem csak a szakmához kell értenie. Külsõ szakértõi segítség hiánya miatt kicsit jogásszá, mûszaki szakemberré kellett válnom, mivel azt akartam, hogy a rendelkezésre álló erõforrásokból a legtöbbet hozzam ki. K: Hogyan látja az együttmûködést a képviselõ-testülettel? VPE: Szívesen venném, ha egy döntés meghozatala elõtt a testület tagjai eljönnének az iskolába, és megnéznék azt személyesen. Mondjuk a költségvetés megvitatása elõtt. Úgy gondolom, hogy dönteni akkor szabad, ha az ember látja, mit kértek és mire mond igent vagy nemet. Ezen túl mi minden iskolai rendezvényre személyre szóló meghívót küldünk a képviselõknek. Jó lenne, ha gyakran élnének e lehetõsséggel, és maguk látnák az iskolában folyó életet. K: Visszatérve a szakmai munkához, hogyan tud alkalmazkodni az iskola a szinte évenként változó pedagógiai irányelvekhez, melyek a törvény változásaiban jelennek meg? VPE: Három pedagógiai programot írtunk kilenc év alatt, ez önmagáért beszél. Az elsõnél még mindenki nagyon lelkes volt, tele energiával, mondván, amit mi magunk találunk ki, azt fogjuk megvalósítani, nem mások mondják meg, mi legyen. Még szinte meg sem érleltük magunkban, el kellett készíteni a következõt. Bár morgolódtunk, de megcsináltuk tisztességgel. Tavaly azonban, az újabb változások után már én is megelégeltem ezt a folyamatot. Egy pedagógiai programnak mindig érnie kell a tantestületben, és illene megismertetni a szülõkkel is. Erre nem hagytak idõt a törvényhozók, ráadásul minden program felmenõ rendszerben készül, így sokszor a pedagógus is bajban van, amikor a különbözõ évfolyamok tanítása során három különféle tantervet kell alkalmaznia. Egy iskolában kell az állandóság. Nem lehet felforgatni kétévente, négyévente. És ami a legszomorúbb, hogy a változtatások során mindig a gyerekre hivatkoznak, mondván, ez az õ érdekükben történik. Ráadásul a közép- és felsõfokú intézmények sem igazodnak ehhez. K: Mi magyarázza Ön szerint, hogy sok gyermeket nem ide íratnak be iskolába? VPE: Amióta a szülõ megkapta a szabad iskolaválasztás jogát, eldöntheti, hogy hova íratja gyermekét. A hat- és nyolcosztályos középiskolák elterjedésével sok szülõ úgy gondolja, hogy már idejekorán bebiztosítja a gyerek helyét egy gimnáziumban. Az iskolák versengenek a tanulókért, sok intézmény alakult, közben pedig demográfiai hullámvölgyhöz érkeztünk. Mindennek tetejébe véleményformáló személyek rossz hírét keltik az iskolánknak szerintem alaptalanul. Mindez együtt eredményezi, hogy kevés a gyerek. Ám ennek is van elõnye, mert a pedagógiai programnak megfelelõen csoportbontással tehetséggondozást tudunk biztosítani. K: Mit tudnak tenni, hogy a kialakult kép pozitív irányban változzon? VPE: Beindítottuk az iskolaújságot, amely a Pátyi Kurír mellékleteként eljut a lakossághoz. Sok mindent elmond az intézményrõl. A beiskolázásoknál már évek óta körültekintõen és jól elõkészítve járunk el. Lehetõséget biztosítunk több alkalommal is, hogy a leendõ tanulóink és szüleik is megismerjék az iskolát, a tanítókat. A lehetõségek ellenére kevésnek érzem az így érdeklõdõk számát. Talán még az óvoda lehet alkalmas hely e célra, hogy ott mind a szülõket, mind a gyerekeket megszólíthassuk. K: Köszönjük a beszélgetést. Iskolánk igazgatónõje nem az elsõ a sorban, aki egymás megismerésére, az egymással való beszélgetés fontosságára hívta fel a figyelmet. Érdemes elgondolkozni rajta. Reményi László

11 2004. november PÁTYI KURÍR 11 Beszélgetés a közmû képviselõivel a közmûvekrõl Ha szóba kerül, általában indulatokat vált ki a közbeszédben a Pátyon meglévõ vízi közmûvek puszta említése is. Lassan két év telt el, hogy az önkormányzat saját kezébe vette a vízi közmûvek irányítását, és egy önálló kft.-t hozott létre az üzemeltetõi feladatok ellátására. Mikor és milyen körülmények között indult a kft. tevékenysége? Mik voltak a prioritásai? január 1-jén kezdtük meg az üzemeltetést nem a legszívderítõbb körülmények között. December 31-rõl január 1-re virradó éjszaka feltörték a mûhelyünket, és az amúgy is kevés rendelkezésünkre álló és a nálunk lévõ kölcsön eszközöket is ellopták. Így az igen kevés rendelkezésünkre álló pénz egy részét ezek pótlására kellett fordítanunk. Ez nagyon rossz üzenet volt a számunkra. Történetesen, ha babonásak lettünk volna, azonnal be kellett volna zárnunk az üzletet, ezt azonban nem tehettük meg. További nehézségeket okozott az üzemeltetõ-váltással nem törvényszerûen együtt járó létszámcsökkenés. Nem volt könnyû a pótlás, mert a feladat összetett: helyi ismeretet és az üzemeltetésben szakmunkát igényel, aminek az elsajátítása bizony idõbe telik. Ezek a problémák a cég beindulásakor szinte megoldhatatlan feladatok elé állítottak bennünket. Mindezek mellé társult egy nem igazán jól megépített hálózat, egy eléggé elhanyagolt gépészeti berendezés amiben nem volt tartalék lehetõség, amely, ha meghibásodik, megszûnik a szolgáltatás. Ez sajnos bekövetkezett az elmúlt évben két alkalommal is, ami nagyon sok pénzbe került, mert szippantó hadakat kellett foglalkoztatnunk, hogy a feladatot meg tudjuk oldani. Nem mindig közmegelégedésre, amit természetesen megértünk, de így is néha az embereink erõn felül teljesítettek, amit ezúton is megköszönök. A kérdés második felére a válasz, hogy milyen célokat határoztunk meg magunknak? Mindenek elõtt az üzembiztonság, üzembiztonság, üzembiztonság és üzembiztonság!!!! Ennek a feltételnek a szolgálatába állítottunk mindent. A feladat megoldásához az emberek kiválasztását, a szerény anyagi lehetõségeink szerinti eszközök megvásárlását, és amennyire lehetséges, a rendszer korszerûsítését tûztük ki célul. Bõvítettük a létszámot, hogy a munkabiztonság feltételének is eleget tegyünk, ami nem kis anyagi terhet jelent, de ezt is vállaltuk az üzembiztonság miatt. Úgy érezzük, hogy mára sikerült eljutnunk odáig, hogy a víz- és szennyvíz-hálózat minden különösebb fennakadás nélkül üzemel. Egyre kevesebb az ideges telefonáló, és a perrel fenyegetõzõ, vagy az ÁNTSZ-nél feljelentõ fogyasztó. Milyen tapasztalatokat szereztek az elmúlt idõszakban a fogyasztókkal kapcsolatban? Azt kell mondanunk, hogy nem rossz a kapcsolatunk a fogyasztókkal a mi megítélésünk szerint. Miután sokfélék vagyunk, így elõfordul néha kisebb-nagyobb zörrenés, de ha valakinek valami problémája van, mindig úgy érezheti, hogy az õ problémája a legnagyobb és legsürgõsebb. Ez alól mi sem vagyunk kivételek, hiszen mi magunk is fogyasztók vagyunk. Igyekszünk mindenkinek a problémáján segíteni, az adott kereteken belül, amit a lehetõségeink számunkra megengednek. Milyen tapasztalataik vannak a fogyasztók fizetési készségével kapcsolatban? Általában nem rossz, de azt sem mernénk állítani, hogy teljesen felhõtlen. Vannak ugyanis notórius nem fizetõk, akik mindenféle körmönfont trükkel próbálkoznak a fizetési kötelezettség alól kibújni. Velük szemben kénytelenek vagyunk jo- Páty, Somogyi B. u. 3., tel.: 06 (70) (CBA Üzletház) AKCIÓ! Wellvet hajfesték 50% kedvezménnyel AKCIÓ! Szolárium: 12 perc szoláriumozáshoz ingyen szoláriumkrémet ajándékozunk! Ajándékozzon: fodrász-szolgáltatást (hajvágás-bérlet, hajfestés, hajápolókúra, kontyfésülés) kozmetikai arckezelést (fiatalító arckezelés, speciális Matis szemkezelés, vitaminos arckezelés) masszázst (aromaterápiás, lélekvidító, frissítõ svédmasszázs, cellulitmasszázs) pedikûrt, manikûrt (mûkörömépítés, parafinos kéz- és lábápolás, lábmasszázs-bérlet) szoláriumbérletet (52 csöves álló szolárium tölcsér formájú napozótér) Ajándékkártyáink, masszázs- és szoláriumbérleteink kedves és hasznos ajándékok szalagavatóra, karácsonyra, születésnapra, névnapra, házassági évfordulóra, vagy csak úgy! Megérkeztek az ünnepi MATIS kozmetikai csomagok,, L ORÉAL és ALFAPARF hajápolási termékek.

12 12 PÁTYI KURÍR november gi utat is igénybe venni, hiszen a ki nem fizetett vízdíjak a következõ évben a rendesen fizetõket terhelik. Általános probléma az is, hogy a csekkel fizetõk jelentõs része akkor fizeti be az elõzõ díjat, amikor az új csekket megkapja. Nem feltételezünk szándékosságot e mögött, csupán feledékenységet. Itt szeretnénk elmondani, hogy ezzel idõnként nagy zavart okoznak a közmû likviditásában, mivel a közmû kb. négy havi vízdíjat elõlegez meg a fogyasztók részére. Ez ilyen esetekben hat hónapra növekszik. Ezúton is kérjük a tisztelt fogyasztókat a pontos fizetésre, mint ahogy tõlünk elvárják a pontos és zökkenõmentes szolgáltatást. A nemfizetések miatt kényszerülünk az önkormányzattól rendszeresen tagi kölcsönt felvenni. Nagy gondot jelent számunkra és a fogyasztók számára is az illegális csatornahasználók serege. Nézzük, miért is probléma ez a használók részére? A szennyvíz-telepen beépített mérõ világosan mutatja, hogy évenként a szennyvíz-telepre kb m3 szennyvíz érkezik be. A kiszámlázott szennyvíz mennyisége viszont csak m3. A különbség m3, mintegy 32%. A tisztítás költségeit jelenleg azok a becsületes fogyasztók fizetik meg, akik a csatornahálózatot legálisan, becsületesen használják. Mit lehet tenni az illegális csatorna-használókkal? Nem könnyû a felderítésük, mert igen óvatosan mûködnek. A csatornát szabálytalanul kötik rá a hálózatra, tisztítónyílás nélkül, így nem látszik, és nem tudunk eljárni velük szemben. Ha sikerül felderíteni, akkor bejelentéssel élünk az önkormányzat felé, és a jegyzõ mint az elsõ fokú vízügyi hatóság szabálysértési eljárást indít a jogtalan használóval szemben. Több olyan használó van, aki rendezte még annak idején a közmûfejlesztési díjat, és rákötött a csatornahálózatra, de ezt nem jelentette be, azóta is azt gondolja, hogy az összeg, amit csatornaépítés hozzájárulásaként befizetett, felhatalmazza a csatorna használatára, és mentesíti a díj fizetése alól. Úgy gondoljuk, hogy ezek az egyszerûen jóhiszemû csatornahasználók könnyen rendezhetik a jogállásukat. Legveszélyesebbek azok a használók, akik az éj leple alatt az emésztõgödrüket szivattyúval a csatornába ürítik, mert azon kívül, hogy nem fizetnek a használatért, még további kárt is okoznak. Az aknákban a szelepek úgy vannak beállítva, hogy ha kb. 80 l víz összegyûlik, a szelep bekapcsol, de miután a szivattyú több vizet nyom egyszerre, mint amit a vákuum képes elszállítani, az akna túltöltõdik, és a továbbiakban a szelep nem mûködik. Ilyenkor lehet elkezdeni a hiba elhárítását, ami szippantással kezdõdik. Ez pénzbe kerül, a szelep kiszerelése és javítása szintén pénzbe kerül, a visszaszerelés pénzbe kerül, és mind ez a sok felesleges munka és pénzkidobás egyetlen felelõtlen kedves lakótárs miatt, aki magyaros virtusból úgy gondolja, az a legegyszerûbb, ha az emésztõ tartalmát benyomatja a csatornába, a költségeket majd a becsületes szomszédok rendezik. Vannak olyan kedves használók, akiknél minden rendben van, mert tisztességesen fizetik a csatornadíjat, ám úgy gondolják, hogy ez feljogosítja õket arra, hogy kommunális vízen kívül a sertés hígtrágyát is leküldjék a csatornán a fent leírt módszerrel. Ez ugyanazokat a problémákat okozza, mint amit már leírtunk, tetézve még azzal, hogy ez még további gondot okoz a szennyvíztisztító-telepen. A hirtelen bezúduló nagy mennyiségû szerves anyag megbontja a telep mûködõ biológiáját. Sok problémát okoz az a rossz szokás, hogy a csatorna-használók keverik a szemétgyûjtõt a csatornával. Ha megtehetnénk, igen szép gyûjteményt tudnánk a tisztelt lakosok részére kiállítani a csatornából kiszedett, és nem oda való tárgyakból (kiskutya, macska, flakon, zakó, pulóver, felmosó, intimbetétek stb...) Ezek mind-mind egy hibaforrás, amelyeknek kijavítása pénzbe kerül, ennek vonzata pedig a következõ évi díjban jelentkezik. Nagyon rossz szokása még a tisztelt használóknak, hogy az elhasznált olajtól, zsiradéktól a csatornán keresztül próbálnak megszabadulni. Ez a zsiradék az aknában elszappanosodik, és úgynevezett zsírdugó keletkezik, ami a szelep mûködését megakadályozza. További probléma a tisztítótelepen az a büntetés, amelyet a kibocsátott zsiradék után kell fizetni. Az érdekesség kedvéért elmondjuk, hogy a szelepek javítására éves szinten Ft-ot használunk fel csak anyagra. Mit üzennek a használóknak? Reméljük, hogy a használók közül minél többen olvassák beszélgetésünket, és az elmondottak alapján ésszerûbb használattal és kevesebb hibával, kevesebb bosszúsággal mûködtetjük ezt a rosszul megválasztott csatornarendszert. Ady Nyugdíjasklub Az Ady Endre Nyugdíjasklub április 11-én alakult. A 10. évforduló alkalmából a Pest Megyei Önkormányzat elismerését fejezte ki a díszoklevél átadásával, melyet Agócs Gézáné, a klub vezetõje ünnepélyes keretek között vehetett át október 14-én. Tájékoztató Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Telki Magánkórházban új szolgáltatásként OEP által finanszírozott egynapos sebészeti ellátás vehetõ igénybe. Az egynapos sebészeti ellátást általános sebészeti, nõgyógyászati, valamint szemészeti beavatkozások vonatkozásában tudjuk nyújtani. Dr. Békési László ügyvezetõ igazgató Felhívás! Kérjük, hogy a hirdetésüket megjelentetni kívánó vállalkozók, szolgáltatók jelezzék igényüket a következõ telefonszámon: 06 (20) Decemberi számunkban megjelenõ színes naptárhoz várjuk hirdetõk jelentkezését.

13 2004. november PÁTYI KURÍR 13 Sok kicsi sokra megy... Szinte mottója lehet annak az eljárásnak, amivel az állampolgárok segíthetik a civil szervezetek céljainak megvalósítását. Törvényi elõírás, hogy október 31-ig adjunk számot az elõzõ évben felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználásáról, illetve a tartalékolás céljáról. Ennek értelmében tesszük közzé, hogy a évben az APEH által átutalt Ft szja 1%-ot a helytörténeti gyûjtemény gondozására, megóvására és színvonalasabb kiállítására tartalékoljuk. Egyben köszönetet mondunk mindazon támogatónknak, akik a évben is alapítványunkat jelölték meg kedvezményezettnek az szja 1% felajánlásánál, hogy ily módon támogassák a kultúrát és a Páty Faluközösségért Alapítvány cél szerinti tevékenységét. A kuratórium nevében: Szabó Andrásné elnök SZT. ANDRÁS HAVA ÉS ÁDVENTI PROGRAMJAINK ÖSZI ETÛDÖK csoportos kiállítás a Pátyi Pincenapok vendégmûvészeinek alkotásaiból november 13-án 14 órakor ÜVEGVARÁZS ÉS KISPLASZTIKÁK Jakovitsné Sarlós Katalin, Létai Anikó és Sarlós Györgyné munkáiból november 28-án 15 órakor KARÁCSONYI KÉZMÛVESVÁSÁR nép- és iparmûvészek portékáiból december 4-én és 5-én 10 órától TIFFANY ÉS ÓLOMÜVEG technikából bemutatót tart és KÉZMÛVES-FOGLAKOZÁST vezet Sarlós Györgyné és leánya Jakovitsné Sarlós Katalin december 12-én 14 órától Tisztelettel várják Önt és kedves családját, érdeklõdõ barátait a Közösségi Házba (Páty, Rákóczi u. 13.) a fenti rendezvények szervezõi, segítõi. Szeretné megismerni önmagát? Szeretné képességeit fejleszteni? Szeretne önbizalomra szert tenni, megtanulni kikapcsolódni, regenerálódni, netán gyermeke nevelésében kérne segítséget? Forduljon a Pszichológiai Stúdióhoz! Egyéni és csoportos formában pszichológiai tanácsadás, életvezetési tanácsadás, kommunikációs készségfejlesztés, vizsgákra való felkészítés, iskolaérettségi vizsgálat. Stresszoldás, párterápia, zene-mozgás és fényterápia vehetõ igénybe Biatorbágyon, Dr. Konta Ildikó klinikai szakpszichológuspszichoterapeutánál Bejelentkezni hétfõ este óra között lehet: 06 (23) A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete megnyitotta Humán Szolgáltató Üzletét a Rezgõ Sörözõ mellett, a Szabadság tér 1-ben Nyitva tartás: kedd 9 12, csütörtök Bárki vásárolhat kedvezményes árú ruhanemût, élelmiszer-, és vegyi árut, egyéb fogyasztási cikkeket. Minden kedves vásárlót szeretettel várunk! Vásárlásával a Vöröskeresztet támogatja. Felajánlásokat, adományokat fogadunk! Telefon: 06 (30) (megváltozott) Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma UNATKOZOL? Akkor gyere, és próbáld ki magadat a mûvelõdési házban! Internetezési és asztaliteniszezési lehetõség vár rád hétfõi, szerdai és pénteki napokon és óra között. Az internetezés díja: óra között 100 Ft/óra óra között 200 Ft/óra Természetesen van lehetõség félórás használatra is! Tehát gyere, és szólj másoknak is!

14 14 PÁTYI KURÍR november A rossz idõ ellenére is szép számmal jelentek meg községünk lakói mellett azok a vendégek, akiket a Juventus rádió hirdetése invitált e hagyományteremtõ programra. A helyi vendégeket Székely Zsolt, az idei kisbíró hívta a Pincehegy területére. A pincehegyi program 16 órakor kezdõdött. Ezt a 14 órakor kezdõdõ szüreti felvonulás elõzte meg, mely a mûvelõdési ház elõl indult. Az elõre elkészített rózsafüzérek a csõszlányok, és természetesen a csõszfiúk kezét dicsérte, melyet a 12 órától érkezõ szekerek, hintók oldalára rövid idõ alatt sikerült felrakni. A menet indulására már sok kíváncsi érdeklõdõ gyûlt össze, ami egy pici késéssel, de annál nagyobb hanggal indult el. A mányi sramli zenekar és a csõszök hangkavalkádja mellett a Szépreménység Nyugdíjasklub tagjai is bõven kitettek magukért. A község fõbb pontjai után a Pincehegyre érkeztek, ahol már javában állt a vigadalom. Hogy ez milyen volt? Képek sokasága bizonyítja, hogy megérte feljönni, és részt venni a programokon. Aki ott volt, láthatta, tapasztalhatta, és vihette pozitív, illetve negatív véleményét a rendezvényrõl... Természetesen nekem is volt negatív véleményem, illetve élményben részen. Másnap, vasárnap a Pincehegyre érkezve szomorúan tapasztaltam, tapasztaltuk, hogy a villanyfüzéreket az éjszaka Fergeteges szüreti mulatság... folyamán letépték, az izzókat kitekerték, a foglalatokat összetörték! A reflektorokat csak azért nem lovasították meg, mert azokat már éjszaka leszereltük, miután a Pincenapi rendezvénynél is tapasztaltuk, hogy ami vihetõ azt el is viszik. (Akkor 2 db reflektor bánta az éjszakai vendégeket.) Ez úton üzenem neki(k), hogy a település közösségének okozott kárt, ahová õ is tartozik. A másik negatív tapasztalatom a rendezvényt megelõzõ idõszakot öleli fel. Elöljáróban csak annyi, hogy a Pincenapi és a Szüreti rendezvény POLITIKAmentes rendezvény! Az volt, és azon leszek, hogy az is maradjon. Nagyon sajnálom, hogy voltak olyanok, akik saját hadjáratukhoz felhasználták a szüreti rendezvényt. Országos statisztika, hogy a kultúrára jut a legkevesebb pénz, és a szponzorkeresés a járható út a pénz pótlására. Ettõl Páty sem kivétel. De hogy teljes legyen a lista, következzen a szponzorok névsora: Dunaferr Portolan Kft.; HRC Kft.; Immodol kft. & Green Logistics Park; CBA Páty; Máltai Szeretetszolgálat és a helyi önkormányzat. Ezek a cégek voltak nagyobb támogatóink. Köszönöm nekik. Következzenek az egyének, akik önzetlen segítséget nyújtottak a rendezvény sikerességéhez: Flaskay Iván, Omray Ferenc, Döme Katalin, Hájas Ágnes, Hornyákné Silingi Éva, Imre Sándor, Kerék Tibor, de Chatel András, Lánczos Eszter, Majer Balázs, Ambrus Izabella, Asztalos Tímea, Nagy Márton, Juhász Antal, a Barátság Nyugdíjas Klub tagjai. A csõszlányok és csõszfiúk névsora: Ali Borbála, Bilig Zsolt, Bíró Ilonka, Bognár Andrea, Dankó Szabina, de Chatel Tamás, Fábián András, Glemba Zsuzsanna, Görög Ágnes, Görög Lívia, Grüner Tibor, Hesz Vivien, Hollósi Rebeka, Kerék Eszter, Kerék Tibor, Király Anna, Kiss Barbara, Kiss Mercedes, Kiss Nikolett, Lakos Péter, Lõrincz Attila, Mándi Ildikó, Majer Nóra, Vanyek Zsuzsanna, Vasuta Zoltán. Az idei bíró és bíróné: Kiss Richárd és Tóth Zsuzsanna. Kisbíró: Székely Zsolt. A mûsorban közremûködött: a Vadrózsa Gyökerei néptánc együttes és a pátyi balettos anyukák. Munkájukat szívbõl köszönöm. A Mûvelõdési Ház állandó programjai: Hétfõ: Kisterem, Ady Nyugdíjasklub Nagyterem, Baba-mama torna; Jazz-tánc Kedd: Kisterem, Falugazdász fogadóórája Nagyterem: Jóga Szerda: Kisterem, Barátság Nyugdíjasklub Nagyterem: Baba-mama torna; Jazz-tánc Balett, Nõi torna Csütörtök: Kisterem, Egyetértés Nyugdíjasklub Nagyterem: Gerinctorna Péntek: Kisterem, Szépreménység Nyugdíjasklub (minden páros héten) XX-L Baráti Klub (minden páros héten) Nagyterem: Balett Novemberi programok: 13. szombat: Baba-börze Szépreménység Nyugdíjasklub bálja 20. szombat: Népi Játszóház; tõl Barátság Nyugdíjasklub bálja 27. szombat: tõl Székely kör közgyûlése

15 2004. november PÁTYI KURÍR 15 Ökumenikus házaspári-családi délután Szeretettel hívjuk november 27-én, szombaton délután fél 4-tõl családos délutánunkra gyermekestül azokat a házaspárokat, akik szívesen meghallgatnak egy házassággondozó, segítõ jellegû elõadást. Idén a Bocskai úti új iskolában kerül sor a rendezvényre. Maga az elõadás 4 órakor kezdõdik, ezalatt a gyermekek részére külön foglalkozás lesz. Meghívott elõadónk Fûtõ Róbert református családgondozó, elõadásának témája: Krisztus igazságának ereje a házasságban, ill. a mindennapokban". A tavalyi hasonló rendezvény sikerére emlékezve talán hagyománnyá is válik, hogy a különbözõ felekezetû házaspárok, családok az ünnepi készülõdések elõtt vagy közben egymással is találkozzanak. Szeretettel várunk mindenkit! Evangélizációs hét A református egyház gyülekezeti termében (Kossuth L. u. 95.) evangélizációs hét lesz november hétfõtõl péntekig esténként 6 órai kezdettel. Igét hirdet Könyves Pál lelkipásztor Hol a boldogság mostanában?" összefoglaló címmel. Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk! Ruhavásár köszönet Október között ruhavásárt rendeztünk a Mûvelõdési Házban, amelynek bevételét: forintot a református templom és orgona felújítására fordítjuk. Köszönjük mindazoknak, akik a ruhavásárt elõkészítették, a ruhacsomagokat szállították, rendszerezték, akik ruhákat adományoztak, a ruhákból vásároltak. Egyszóval mindenkinek köszönetet mondunk, aki idejével, pénzével, adományával, munkájával ilyen módon is hozzájárult céljaink megvalósításához. Vizi István Egyházi hírek Csak sírni? Igen, sírni kell. Sokszor kell sírni. Amikor elmúlik a gyerekkor. (A felnevelõk talán jobban sírnak, mint maga a gyerek...) Amikor elmúlik az ifjúságom, és talán nem úgy sikerül minden, ahogyan szerettem volna... Amikor kezdem vesztegetni erõmet és vele mindent, amit magamban összegyûjtöttem. Amikor felejteni kezdem apámat, anyámat, és tudom, hogy engem is feledni fognak. Amikor ott állok a sírok között, rám szakad a mulandóság megsemmisítõ ereje. Sírni kell, sírni kell! Vesztettem, igen, vesztettem. Sokat vesztettem, és ami maradt, azt is el fogom veszteni egy napon. De csak sírni kell? Nincs tavasz a tél után? Nincs virág a hervadás után? Nincs utód, nincs örökös, nincs arató a munkám, vetésem után? Aki tud hinni az Evangéliumnak, az nemcsak érzi: tudja is, hogy az élet megy tovább. A mulandóság után még inkább. Még jobban, még szebben, még ragyogóbban. És a gonoszság? Az is marad, és tovább pusztít? A gonoszság marad, de a gonosz van csupán. Ható ereje nincs már. A kárhozat örök, de csak az elkárhozottak számára. A Biblia hasonlata szerint a halálba taszított Lázár boldog, de a dúsgazdagot olthatatlan láng kínozza örökkön-örökké... Megrendítõ, de igazságérzetünket nyugtatja, és a rossztól visszariaszt. A temetõ, a sírok hosszan elnyúló sora, a gyász, a bánat és a halványodó emlékek mind-mind: sírás-rívás, de ugyanakkor a remény kisugárzása is. Miért hoznánk különben virágot, és miért gyújtanánk világító lángot?! Értsük meg a földi jeleket, és fogadjuk be a magasabb rendû világból kinyúló Áldott Kezet, amely letörül a szemünkrõl minden könnyet, és látni fogunk, látni, látni az utat, amely az örök örömökbe vezet. Zsolnay Béla plébános Tájékoztatjuk a Pátyi KTV Tisztelt jelenlegi és leendõ elõfizetõit, hogy december 6-án délután óra között Mikulás-ünnepséget rendez a Mûvelõdési Házban. Minden gyermeket szeretettel vár a Mikulás, hogy megajándékozhassa õket. Kérjük, hogy részvételi szándékukat elõre jelentsék be a Páty KTV ügyfélszolgálatán személyesen (Rákóczi út 11.), vagy telefonon (06/1/ ; ). Születés: Soós Anna szeptember 16. Kosztán Tamás október 5. Haláleset: Gáspárné Boros Julianna október 6. Széchenyi István október 10. A pátyi posta nyitva tartása Cím: Somogyi B. u. 3., CBA épülete Telefon: , ebédidõ pénztár hétfõ: kedd: szerda: csütörtök: péntek:

16 16 PÁTYI KURÍR november Ha ÖN is AKARJA, megszüntetjük a nikotinéhségét és LESZOKIK A DOHÁNYZÁSRÓL. BIATORBÁGYON, idõpont-egyeztetés: 06 (30) Nemzetközi logisztikai cég pátyi telephelyére keres ADMINISZTRÁTOROKAT Érdeklõdni a 06 (23) as telefonszámon lehet. Víz-, villany- és fûtésszerelési anyagok, csövek és idomok, zárak és vasalatok, szegek-csavarok, szerszámok, ereszcsatornák, drótfonatok, lágyhuzalok, vetõmagok, mûtrágyák, növényvédõszerek, háztartási cikkek, lakásfelszerelési cikkek és még ezer apró cikk PÁTYI GAZDABOLT KFT Páty, Rákóczi út 17. Telefon: 06 (23) Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8 18, szombaton 8 13 óráig PÁTYI TÛZÕR Tisztelt lakótársak! Újra ránk köszöntött az õsz, ismét jön a hideg tél, megkezdõdik a fûtési idõszak. A Páty Községi Tûzoltó Egyesület vezetõsége nevében kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a fûtés beindítása elõtt ellenõriztessék a fûtõberendezések állapotát, gázkazánok, gázkonvektorok tisztaságát az esetleges elkokszosodás, salakosodás vagy eldugulás miatt. Kémények, füstelvezetõk tisztaságának ellenõrzésével és a gázkészülékek helyes beállításával el lehet kerülni az esetleges tûzeseteket. Szilárd tüzelõ berendezések begyújtásához ne használjanak tûzveszélyt elõidézõ folyadékot, pl. benzint, gázolajat, hígító folyadékokat az esetleges tûz berobbanásának elkerülése érdekében. A figyelmes munkával megelõzhetjük a tûzeseteket! Óvjuk meg saját és mások vagyonát, féltve õrzött lakásainkat! Tisztelettel: Fehérvári Károly tûzoltóparancsnok Páty Községi Tûzoltó Egyesület Nemzetközi logisztikai cég pátyi telephelyére keres RAKTÁRI DOLGOZÓKAT Érdeklõdni a 06 (23) as telefonszámon lehet. A Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat fogadóórái a Máltai Gondviselés Házában, (Páty, Csilla von Boeselager u. 3.) hétfõn 9 12, csütörtök óra között Gyermekjóléti szolgálat: Széles József ( ) Simon Irma ( ) Családsegítés: Szabó Orsolya ( ) Családi és gyermeknevelési gondokkal, hivatalos ügyekkel kapcsolatos problémákkal forduljanak hozzánk bizalommal!

17 2004. november PÁTYI KURÍR 17 Közérdekû telefonszámok Az Egészségház címe: 2071 Páty, Árpád utca 14. Dr. Mentényi Tibor háziorvos, tel.: hétfõ, szerda, péntek: 13 19, kedd, csütörtök: 7 13 Dr. Gurin Ferenc háziorvos, tel.: hétfõ, szerda: 15 19; kedd, csütörtök: 8 12, péntek: Dr. Becka Éva háziorvos, tel.: hétfõ, szerda, péntek: 8 12; kedd, csütörtök: Dr. Hollós Ildikó házi gyermekorvos, tel.: hétfõ, szerda: ; kedd: csütörtök: 15 17; péntek: Egészséges tanácsadás: kedd Dr. Szabó Valéria fogszakorvos, tel.: hétfõ, szerda, péntek: 9 14; kedd, csütörtök: Dr. Zambelly Judit fogszakorvos 2071 Páty, Rét köz 3. Tel.: 06 (20) hétfõ, szerda: ; kedd, csütörtök: 9 12 Védõnõi szolgálat, tel.: Csecsemõ és kisgyerek tanácsadás: kedd Gyermekorvossal: kedd Várandós kismamák tanácsadás: Polgár Anna védõnõ szerda: Ondrik Jánosné védõnõ hétfõ: Fogadóórára a várakozási idõ csökkentése érdekében idõpontot kell kérni. Polgár Anna fogadóórája hétfõ: Ondrik Jánonsé fogadóórája szerda: CTG vizsgálatra elõzetesen megbeszélt idõpontban továbbra is lehet jönni. Minden hónap elsõ csütörtökén 9 órakor tanácsadás szülész szakorvossal. Budakeszi ügyelet: este 7 órától reggel 8 óráig Tel.: , Mentõk telefonszáma: 104 Bóna Szabolcs körzeti megbízott: 06 (30) Budakeszi Rendõrõrs: 06 (23) Budaörsi Rendõrkapitányság: 06 (23) Rendõrségi segélykérõ telefonszám: 107 vagy 112 Tûzoltók: 105 Helyi tûzoltók: Katolikus Plébánia: Református Lelkészi Hivatal: Hivatalos idõ: kedd , szerda Mûvelõdési Ház: Okmányiroda: Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25. Fax: 06 (23) ÜGYFÉLFOGADÁSI REND személyi igazolvány: 06 (23) hétfõ: , szerda: , , csütörtök: Figyelem! Terhes-, baba-mama-, intimtorna, gerinc- és csípõtorna indult Pátyon, a mûvelõdési házban (Kossuth u. 77.) Idõpontok: Baba-mama torna: hétfõ (Lukovich Petra gyógytornász), Intimtorna: csütörtök (Lukovich Petra gyógytornász), Terhességi torna: csütörtök (Kóczon Gabriella gyógytornász) Gerinc- és csípõtorna: csütörtök (Kóczon Gabriella gyógytornász) További információért érdeklõdni lehet a (70) telefonszámon 9 18 óráig Lukovich Petra, illetve a (30) számon Kóczon Gabriella gyógytornásznál. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Kóczon Gabriella és Lukovich Petra gyógytornászok lakcímkártya ügyben: 06 (23) hétfõ: , szerda: , , csütörtök: egyéni vállalkozói igazolvány: 06 (23) hétfõ: , szerda: , közlekedésigazgatási ügyben: 06 (23) , 553 hétfõ: , szerda: , vezetõi engedély ügyben: 06 (23) hétfõ: , szerda: , Helios Patika: 2071 Páty, Széchenyi u. 1. Tel.: Hétfõtõl péntekig: 8 18, szombat 8 13 MATÁV helyi hibabejelentõ: 143 Központi hibabejelentõ: 06 (80) Szolgáltatások megrendelése, információkérés: 06 (30) , Omray Ferenc Hibabejelentések: Csatorna- és vízhálózat: MOL-GÁZ hibabejelentõ Bicske, Szent László u (22) Budapesti Elektromos Mûvek Rt. Érdi Fogyasztói Iroda Érd, Budai út (40) Közterületen lévõ villanyszolgáltatás meghibásodását a polgármesteri hivatal titkárságán is be lehet jelenteni az as telefonszámon. Volán-menetrend elérhetõ az interneten: A kóbor ebek bejelenthetõk: Tuncsik József, gyepmester, 06 (20) Páty Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felvételt hirdet adóügyi elõadói és pénzügyi ügyintézõi munkakörbe Felvételi követelmények: Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy Középiskolai végzettség és középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés vagy Középiskolai végzettség és általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ vagy Középiskolai végzettség és vállalkozási ügyintézõi képesítés valamint Felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word, Excel) Adóügyi elõadói munkakör betöltéséhez elõnyt jelent a mérlegképes könyvelõi képesítés. Pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltéséhez követelmény a mérlegképes könyvelõi képesítés Jelentkezni lehet jelen hirdetés megjelenésétõl számított 30 napon belül. Feltétel: magyar állampolgárság 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szakmai önéletrajz végzettséget igazoló okiratok másolata Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szerint. Az állás azonnal betölthetõ. Pályázatokat benyújtani dr. Lukács Sándornál, Páty Község Önkormányzatának Jegyzõjénél lehet. Cím: 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. (tel.: 23/ ; fax: 23/ )

18 18 PÁTYI KURÍR november Reformélelmiszerek, táplálékkiegészítõk, teák, bio-péksütemények széles választékban, kozmetikumok, könyvek, gyertyák, füstölõk, ajándéktárgyak, fajátékok, igény szerint bõvülõ választék. Kedvezõ árak Gyereksarok Kóstolók Nyitva tartás: H P: 8 12; 13 19; Szo: 8 14; Címünk: Biatorbágy, Káposztáskert u. 5/A VIADUKT LAKÓPARK Bejárat a Szent László utca felõl Tel./fax: (23) Mobil: (30) A pátyi székhelyû villamosipari fõvállalkozással és kábelkereskedelemmel foglalkozó Johnsvill Kft. az alábbi munkakörökre keres munkatársakat, akiktõl magas teljesítményt és csapatmunkát vár el. LÉTESÍTMÉNYI MÉRNÖK ERÕSÁRAMÚ TECHNIKUS KERESKEDELMI ÜZLETKÖTÕ ÉRTÉKESÍTÉSI ASSZISZTENS LOGISZTIKAI ASSZISZTENS A fényképes szakmai önéletrajzokat a 2071 Páty, Kerekdombi út 5. címre kérjük. További információkért tekintse meg a honlapot! Érdeklõdni a telefonszámon lehet. AUTÓJAVÍTÓ ÉS GUMISZERVIZ MATADOR téli gumiabroncsok kaphatók PÁTY, ÁRPÁD UTCA 30. Tel.: (23) Mobil: 06 (20) Hulladékbegyûjtõ sziget Pátyon, az Erkel Ferenc utcában szelektív hulladék begyûjtõ sziget létesült, lehetõséget kínálva mindenki számára az üveg, papír és mûanyag hulladék külön gyûjtésére. Az eldobható mûanyag palackokat, üvegeket az arra kijelölt konténerbe dobjuk, mert csak így valósulhat meg a különgyûjtés. Az újságokat, kartondobozokat összekötve tegyük a konténerbe. A háztartási szemetet nem itt gyûjtjük, kérjük, azt péntekenként a házak elé tegyék ki. Attól, hogy valahol szelektíven gyûjtik a szemetet, a hulladék mennyisége nem lesz sem több, sem kevesebb. A szelektív hulladékgyûjtés arra való, hogy az újrahasznosítható, illetve feldolgozható hulladékfajták (papír, fém, üveg, mûanyag, fa, komposztálható szerves anyag) ne a szemétlerakókra kerüljenek, hanem újra és újra visszajuthassanak a gazdasági körforgásba. Ezzel rengeteg nyersanyagot, energiát és területet lehet megspórolni. A hulladékpapírok sorsa, hogy azokból újra papír készül. A fehér és színes üvegekbõl külön külön történõ újraolvasztás után ismét üveg lesz. Mûanyagokból ismételt feldolgozás után kisebb igényeket kielégítõ mûanyagtermék készül. Az étolajból kozmetikai cikkek, tömítõ anyagok készülnek.

19 2004. november PÁTYI KURÍR 19 Miért szállna ki a kocsiból? Távvezérelt kaput, ajtót Mucsitól! Távvezérelhetõ, önmûködõen nyíló utcai kertkapuk gépi mozgatása New england door amerikai, Hermann német garázskapuk, Sommer felhúzószerkezetek Tanácsadás, kivitelezés TÖBB MINT TÍZÉVES TAPASZTALATTAL! KOZMETIKA Arc és testkezelések, gyantázás SMINKTETOVÁLÁS (szemöldök, szemhéj, száj) Páty, Liget utca 3. (Bejárat a Liget köz felõl) Bejelentkezés telefonon: (23) vagy 06 (20) Szeretettel várom kedves vendégeimet! Dávid Katalin Orbán és Orbán Vagyonvédelmi és Szolgáltató Bt Páty, Vörösmarty u. 29. Tel./fax: 06 (23) Szolgáltatásaink: Nyomozási, biztonsági tevékenység Vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetése Élõerõs õrzés, járõrszolgálat, Szaktanácsadás Villanyszerelés, takarítás Irodák, üzletek, üzemek, magánházak napi és alkalmi takarítása Vagyonvédelem: 06 (30) Egyéb szolgáltatás: 06 (30) Virág- és ajándéküzlet nyílt! Páty, Somogyi Béla u. 10. alatt, a Krén üzlethelyiségben Ajánlatunk: vágott és cserepes virág menyasszonyi csokrok asztali díszek és szobanövények koszorúk teljesen egyedi, különleges igények tetszés szerint Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig 9 18, vasárnap 9 12-ig Rendelésfelvétel: 06 (23) Koszorúrendelés: 06 (20) Szeretettel várjuk kedves vevõinket! Fridrick Rita virágkötõ Hirdetési tarifák A4-es méret: Ft A5-ös méret: Ft A6-os méret: 6250 Ft 7,5 10,5 cm: 3125 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. Információkérés és ügyintézés: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály, Polgárné Telefonszám: 06/ (a hivatali munkarend szerint) Cipõjavítás talpak, sarkak, csat-, sarokcsere, táskák, övek javítása, cipzárcsere kabátban is fémgombok, kapcsok cseréje. Gyermekholmikra 10% kedvezmény Szalay Jánosné Biatorbágy, Kossuth F. u , 06 (30) Nyitva: hétfõtõl péntekig 8 17, szombaton 8 13 óráig

20 20 PÁTYI KURÍR november FUTÁRSZOLGÁLAT Rövid határidõvel vállaljuk teljes körû ügyintézését FÖLDHIVATALI tulajdoni lapok országosan, térképkivonatok beszerzése, egyéb ügyintézés HIVATALOK APEH, Cégbíróság, közüzemi ügyintézés... Telefon: 06 (70) , 06 (70) INGATLANKÖZVETÍTÉS Tempó üzletház, Budakeszi, Fõ tér 3. Tel.: (23) Hitelügyintézés helyben kedvezményes lakáshitelek állami támogatással deviza alapú hitelek Szabó Lajos 2071 Páty Árpád u. 57. Tel./fax: (23) , (70) mobil: (70) KONTÉNERRENDELÉS építési törmelék-, sitt-, szemétszállítás 4 m 3 -es, valamint nyitható 6 8 m 3 -es konténerrel Nagy Zoltán Páty, Burgondia u. 66. Tel.: 06 (20) (23) Biháminé Kenéz Magdolna Páty, Sziklai S. u BIZTOSÍTÁS Generali-Providencia, Európa, Argosz, Allianz-Hungária, OTP-Garancia, Uniqa, Union, Európai Utas Biztosító Szabóné Gábor Magdolna 2071 Páty Árpád u. 57. Tel./fax: (23) , mobil: (30) Nyitva: H-Sz-P , K-Cs óráig 2071 Páty, Rákóczi út 24. Tel.: 06 (23) , Tel./fax: 06 (23) Nyitva tartás: h. p.: 8 18 óráig, sz.: 8 13 óráig Novemberi extra akció! Continental 20%-os, Michelin, Nokian, Semperit, Uniroyal TÉLI autógumik 18 %-os, Barum TÉLI gumiabroncs pedig 10%-os kedvezménnyel kaphatók.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

Farsangi buli az óvodában

Farsangi buli az óvodában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 2. szám 2005. február A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Az adóiroda tájékoztatója Járõrszolgálat indulhat Pátyon Keksz helyett Boróka játszóház

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 6. szám 2004. június Ovisok játék közben Május 1-jén a Széchenyi téren Páty a Mézeshegyrõl 2 PÁTYI KURÍR 2004. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

Kézmûves-foglalkozás a mûvelõdési házban. Pátyi pincesor. Farkas Orsolya magyar bajnok (Cikkünk a 21. oldalon)

Kézmûves-foglalkozás a mûvelõdési házban. Pátyi pincesor. Farkas Orsolya magyar bajnok (Cikkünk a 21. oldalon) Kézmûves-foglalkozás a mûvelõdési házban Pátyi pincesor Farkas Orsolya magyar bajnok (Cikkünk a 21. oldalon) 2 PÁTYI KURÍR 2004. május Pátyi Pincenapok, 2004. május 28 29 30. PROGRAMTERVEZET Alapító: Páty

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Õszi papírgyûjtés az iskolában

Õszi papírgyûjtés az iskolában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVI. évf. 11. szám 2007. november Õszi papírgyûjtés az iskolában Fotó: Máj Jakab 2 PÁTYI KURÍR 2007. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 12. szám 2005. december TARTALOMBÓL: Hasznos tanácsok télen közlekedõknek Karate-hírek Amirõl jó tudni PETRÁS MÁRIA alkotása A Prohászka-év

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 PÁTYI KURÍR HIRDETMÉNY A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/G. (5) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XV. évf. 3. szám 2006. március

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XV. évf. 3. szám 2006. március PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XV. évf. 3. szám 2006. március 2 PÁTYI KURÍR 2006. március PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty,

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XV. évf. 4. szám 2006. április Március 12-tõl a közösségi házban Sarlós Györgyné, községünk díszpolgára, és lánya, Jakobovitsné Sarlós Katalin közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Közérdekû telefonszámok

Közérdekû telefonszámok 2 PÁTYI KURÍR 2009. február Közérdekû telefonszámok Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. Honlap: www.paty.hu Kiadja: Páty Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Ferichné Döme

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 7. szám 2005. július

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 7. szám 2005. július PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 7. szám 2005. július 2 PÁTYI KURÍR 2005. július PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 6. szám 2008. június 2 PÁTYI KURÍR 2008. június 2008. június PÁTYI KURÍR 3 A polgármester tollából... Tisztelettel köszöntöm az olvasót! Községünk

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyói Gábor és Nagy Madari Pál képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyói Gábor és Nagy Madari Pál képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008. október 15-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Göblyös Gáborné Gyói Gábor Madari Pál Nagy Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 9-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: dr. Varga

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVIII. évf. 3. szám 2009. március Fotó: Czajlik Zoltán 2 PÁTYI KURÍR 2009. március PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben