J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány, Kossuth u. 1. A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Németh Gábor alpolgármester Bagó Szabolcs Laffer Krisztiánné Rácz István Török Imre testületi tagok Az ülésről távolmaradt: Németh Károly testületi tag A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Horváth Rita jegyző Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető Szűcs Lászlóné óvodavezető Szalay Imre polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 6 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. Napirend: 33/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a következők szerint hagyja jóvá: 1

2 1. A évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet megalkotása 2. Az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2009. (VII.23.) rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 3. Javaslat az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának és évi közbeszerzési tervének felülvizsgálatára 4. Közbeszerzési eljárás megindítása 5. Műfüves sportpálya építéséhez kapcsolódó szerződések megkötése 6. Önkormányzati út megszüntetése 7. Húsvéti kirakodóvásár iránti kérelem 8. Tájékoztató a szennyvízcsatorna-projekt alakulásáról 9. Ingatlanértékesítés 10. Mozi épületének hasznosítása Napirend előtt: Szalay Imre polgármester: Ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. 34/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve.) 2

3 Napirend tárgyalása: 1.napirendi pont: A évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet megalkotása (Írásos előterjesztés melléklelve) Szalay Imre polgármester Az önkormányzati gazdálkodás teljesen átalakult a feladatfinanszírozásra való áttérés miatt. Korábban a táblázatok mutatták, hogy hogyan alakult az adott évben az önkormányzat gazdálkodása. Az önkormányzati költségvetésből kikerült az iskola és az óvoda gazdálkodása. Sikeresen lezárták a tavalyi évet. A tavalyi évről ,-Ft pénzmaradványt hoztak át az idei évre. Az önkormányzat zárszámadásában szerepel a Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint a évi belső ellenőrzési jelentés is, melynek elfogadásáról külön határoz a testület. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta meg: 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (A rendelet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 35/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a évi belső ellenőrzési jelentést. 2.napirendi pont: Az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2009. (VII.23.) rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző (Írásos előterjesztés mellékelve) Dr. Horváth Rita jegyző: Elmondja, hogy a 11/2009. (VII.23.) önkormányzati rendelet szabályozza az egyes gyermekvédelmi ellátásokat. Ezek között szerepel az általános iskolások és középiskolások részére nyújtható iskolakezdési támogatás is. A felmerülő problémák miatt módosítani kell a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletet. A 3

4 Szociális Bizottság megtárgyalta a rendeletet és a rendelkezésre álló keretet már az új rendelet szerint fogja majd szabályozni. Tavalyi évben az általános iskolai tanulók számára a tankönyv ingyenes volt, a középiskolások pedig 8.000,-Ft-os pénzbeli támogatásban részesültek. Az idei évben a kérelmezők 6.000,-Ft-os támogatást kapnak. A jövedelemhatár a ,-Ft-os nyugdíjminimum kétszeresére csökken. Ha a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, abban az esetben jogosultak mind az általános iskolai tanulók, mind pedig a középiskolai tanulók egységesen 6.000,-Ft-os iskolakezdési támogatásra. Augusztus 15. és szeptember 30-a között lesz lehetőség a kérelmek benyújtására. Fontos változás még, hogy az idei évtől a kérelmekhez hivatalos jövedelemigazolásra lesz szükség. Szalay Imre polgármester A jövedelemhatárt elég magas összegre állapítják meg. A beiskolázási segélyhez mindenképpen hivatalos jövedelemigazolásra lesz szükség azért, hogy csak a rászorulók juthassanak hozzá a támogatáshoz. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás tervezetét. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta meg: 8/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2009. (VII.23.) rendelet módosításáról (A rendelet írásban mellékelve) 3.napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának és évi közbeszerzési tervének felülvizsgálatára (Írásos előterjesztés mellékelve) Szalay Imre polgármester A Közbeszerzési Tervet a képviselő-testület már a márciusi testületi ülésen elfogadta. A művelődési ház felújítására az önkormányzat 25 millió forint támogatást nyert. Ezt a támogatást az önkormányzatnak a Közbeszerzési Tervben szerepeltetni kell. Dr. Horváth Rita jegyző Az új Közbeszerzési Szabályzat már tartalmazza az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat. Bagó Szabolcs képviselő A közbeszerzési Szabályzatban szerepel egy olyan mondat, hogy a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazhatja ezt javasolja javítani. A szabályzat tartalmazza a gazdasági, pénzügyi műszaki alkalmasságot, ugyanakkor egy picit bővebb információt is tartalmazhatna. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér dolgokat is bele kellene fogalmazni. Azt is lehetne szabályozni, hogy a pályázatokat milyen formában nyújtsák be. Dr. Horváth Rita jegyző Ez a szabályzat általános előírásokat tartalmaz az önkormányzat által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra. A konkrét feltételeket minden esetben az 4

5 adott közbeszerzési eljárás jellegéhez igazodóan kell majd megállapítani, így a kért javítást nem javasolja. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja az 1. sz. határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 36/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete április 02. napján történő hatálybalépéssel új közbeszerzési szabályzatot fogad el jelen határozat mellékletét képező tartalommal. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a 2. sz. határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 37/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2014. (III.6.) határozatát hatályon kívül helyezi, és a 2014-es évre vonatkozó Közbeszerzési Tervet jelen határozat melléklete szerinti, módosított tartalommal fogadja el. 4.napirendi pont: Közbeszerzési eljárás megindítása (Írásos előterjesztés csatolva) Szalay Imre polgármester: A művelődési ház felújítására 25 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. A közbeszerzési tanácsadó pályázatot már meghirdették. A három ajánlatból a legolcsóbb árajánlat elfogadását javasolja. A közbeszerzési eljárás lefolytatására Garab Patricía egyéni vállalkozót kéri fel az önkormányzat. A meghívásos eljárást a pályázat miatt még ebben az évben meg kell valósítani. A támogatás elszámolásának a határideje január 31., tehát a munkákat novemberig be kell fejezni. Németh Gábor alpolgármester A közbeszerzési eljárás határideje miért május 20.? A 2. sz. határozati javaslat utolsó bekezdése nem egyértelmű: a Bíráló Bizottság dönt és a képviselő-testület vagy a polgármester hagyja jóvá a döntést? 5

6 Szalay Imre polgármester A közbeszerző vállalja, hogy a meghívásos eljárást lefolytatja. A kivitelező kiválasztására irányuló eljárás befejezésének határideje a május 20. Javasolja, hogy a 2. sz. határozati javaslatban ez a rész kerüljön módosításra. Tehát ne a polgármester döntsön egy személyben, hanem a képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján. A munkákat november végéig be kell fejezni és a pénzügyi teljesítésnek is meg kell történnie január 31-ig. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja az 1. sz. határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 38/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Garab Patrícia EV.-t (9330, Kapuvár, Rákóczi Ferenc u.109.) bízza meg a Többfunkciós szolgáltató központ felújítása Bősárkányban című pályázat keretében a építési munkálatok kivitelezőjének kiválasztását célzó lefolytatandó közbeszerzési eljárás elvégzésére. Határidő: (közbeszerzési eljárás lefolytatására) Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a 2. sz. határozati javaslat módosítását. A 2. sz. határozati javaslat módosítását a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. Szalay Imre szavazásra bocsátja a módosított 2. sz. határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 39/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII tv (1) bekezdés b) pontja és 122/A. -a alapján közbeszerzési eljárást indít, Többfunkciós szolgáltató központ felújítása Bősárkányban címmel az építési munkák kivitelezőjének kiválasztására. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódón az alábbi személyeket bízza meg a Bíráló Bízottság tagjaivá: A Bíráló Bizottság tagjai: 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi vezetője 1 szavazati joggal 2. Bősárkány Nagyközség Jegyzője 1 szavazati joggal 3. Farkas József (Bősárkány, Ifjúság u. 63. ) 1 szavazati joggal 6

7 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata által megbízott közbeszerzési szakértő: Garab Patrícia /9330 Kapuvár, Rákóczi u. 109./ tanácskozási joggal Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Bíráló Bizottság tagjait, hogy a Közbeszerzési Szabályzat szerint végezzék el munkájukat és a közbeszerzési folyamat végén terjesszék javaslatukat az eljárást lezáró döntést meghozó Képviselő-testület elé. Határidő: a közbeszerzési eljárás lefolytatására: május 20 Szalay Imre szavazásra bocsátja a 3. sz. határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 40/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Többfunkciós szolgáltató központ felújítása Bősárkányban című projekt építési munkáinak kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban a következő cégeket kéri fel ajánlattételre: 1. MÉSZÁROS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9300 Csorna, Erkel Ferenc utca N-ÉP PLUS Kft Kapuvár, József Attila utca KOVÁCS-BAU Kft Jobaháza, Vasút u.9. Határidő: a közbeszerzési eljárás lefolytatására: május napirendi pont: Műfüves sportpálya építéséhez kapcsolódó szerződések megkötése (Írásos előterjesztés mellékelve) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a héten aláírták a telekalakítási és az adásvételi szerződést. Az MLSZ szerződésben szerepelő minden kötelezettséget az üzemeltető átvállalja. Rácz István képviselő: Megkérdezi, hogy azt a területet is eladja az önkormányzat, ahová a pálya építésre kerül? Szalay Imre polgármester: Természetesen mindhárom terület eladásra kerül. Németh Gábor alpolgármester: Nem emlékszik arra, hogy szó esett volna arról, hogy a műfüves pálya területe is eladásra kerülne. 7

8 Rácz István képviselő: Úgy tudja, hogy csak két terület kerül eladásra a műfüves pálya területe nem. Úgy emlékszik, hogy a műfüves pálya területe bérbeadásra kerül és 15 év után visszakerül önkormányzati tulajdonba. Németh Gábor alpolgármester: Nem emlékszik rá, hogy ilyenről döntött volna a képviselő-testület. Azt beszélték, hogy a műfüves pálya maradjon forgalomképtelen ingatlan és 15 év után ismét az önkormányzat tulajdonába kerüljön vissza. Szalay Imre polgármester Úgy emlékszik rá, hogy mindhárom területet megvásárlásáról volt szó. Javasolja, hogy nézzék vissza a jegyzőkönyvet. Javaslata, hogy erről a napirendi pontról a vevővel, a majdani üzemeltetővel ismét tárgyalják át ezt a témát egy rendkívüli testületi ülés keretében. Szalay Imre szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 41/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5. napirendi pont tárgyalását elhalasztja, és a vevő, üzemeltető jelenlétében tárgyalja újra, az e célra összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében. 6.napirendi pont: Önkormányzati út megszüntetése Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a tavalyi testületi ülésen döntött a képviselőtestület arról, hogy Papp Lajos szeretné megvásárolni az önkormányzati út bizonyos hányadát. Erre úgy került volna sor, ha a kivitelezés és a telekalakítási eljárás során az általa megvásárolni kívánt részt a földhivatal átcsatolta volna a vevő ingatlanához. Viszont felmerült az a probléma, hogy az út forgalomképtelen önkormányzati vagyon körébe tartozik, tehát a tulajdonjogot nem lehet átruházni. Így a következő megoldási javaslat merült fel, hogy az önkormányzati utat először át kellene minősíttetni, csak utána kerülhetne eladásra. Ennek az eljárásnak magas a költsége. Viszont az előző határozatban is az szerepel, amennyiben a vevő vállalja a költségeket, így kerülhet csak a terület értékesítésre. Tehát az utat ki kellene venni a forgalomképtelen ingatlanok köréből, és megszüntetni, amennyiben ennek teljes költséget átvállalja Papp Lajos. Németh Gábor alpolgármester: A továbbiakban az út további részével mi lesz? Ez az út a csatorna mentén van kialakítva, van ott egy kezelősáv, ami 6 méter. Ez az út a benti földek 8

9 megközelítését szolgálja. Ha ezt az utat az önkormányzat eladja, akkor a tulajdonosok hogyan közelítik meg a földeket. Szalay Imre polgármester: Mivel ezt az utat nem lehet megosztani, először át kell minősíttetni forgalomképtelen területté, ehhez tervet kell készíttetni szakemberrel. Ezután az önkormányzatnak az átminősítési kérelmet kell benyújtania a földhivatalhoz. Az út hosszában kerül megosztásra, így 6 méter önkormányzati tulajdonban marad. Rácz István képviselő: Hosszadalmas és költséges dolog ez. Ezt csak úgy lehet végrehajtani, ha a vevő vállalja az összes költséget. Török Imre képviselő: Megkérdezi, hogy hány négyzetméterről van szó? Rácz István képviselő: Javaslata, hogy az önkormányzat vonassa ki a területet a forgalomképtelen vagyonból, amennyiben az eljárások költségét a vevő vállalja. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 42/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 530/2 hrsz. alatti, kivett helyi közút megnevezésű ingatlant útként megszünteti, és beépítetlen területté minősítteti. Az eljárásra lefolytatására akkor kerülhet sor, amennyiben a területre vételi ajánlatot bejelentett Papp Lajos annak teljes költségét átvállalja. Az eljárás további feltétele, hogy az 530/2 hrsz. alatti ingatlan 6 méter szélességben továbbra is útként funkcionáljon. 7. napirendi pont: Húsvéti kirakodóvásár iránti kérelem Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy telefonon hívta fel egy mutatványos, hogy Húsvét alkalmával kirakodó vásárt szeretne rendezni önkormányzati területen. Határozati javaslata, hogy a képviselő-testület ne adjon engedélyt a mutatványos, kirakodóvásár megrendezésére. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza. 9

10 43/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ad engedélyt a húsvéti kirakodóvásár megrendezésére. 8. napirendi pont: Tájékoztató a szennyvízcsatorna-projekt alakulásáról Szalay Imre polgármester A tanúsítvány, ami a kivitelezési közbeszerzéshez szükséges sajnos még nem érkezett meg. Viszont a tervezéshez és a vagyonértékeléshez szükséges közbeszerzés lezárult. Hétfőn ülésezett a Viziközmű Társulás és a Közbeszerzési Bizottság a három beérkezett ajánlat közül a legalacsonyabb árajánlat elfogadását javasolta. Igazából már csak egyetlen közbeszerzés maradt hátra a kivitelezés. A Miniszterelnökségnek február 25-i dátummal a közbeszerzés teljes dokumentációját megküldték. A tanúsítvány kiállítására összesen 7 nap állt rendelkezésre, ez a határidő március 4-ig letelt. Azóta folyamatosan hívja a Miniszterelnökséget a tanúsítvány kiállítása miatt. Ugyanakkor beszélt Gyopáros Alpár országgyűlési képviselővel is ez ügyben. A faluban már elégedetlenek az emberek, várják már a munkálatok elkezdését. A napokban hívta Gyopáros Alpár, hogy beszélt az államtitkárral jó hírt közölt, hogy a tanúsítvány kiállításra került. Ha tanúsítvány megérkezik, akkor a közbeszerzési eljárás azonnal elindul, a törvényi határidőt követően kiválasztásra kerül a kivitelező és indulhat a beruházás. A projekt már két éve elindult, ebből kb. 1 év a közreműködő szervezetre való várakozással telt el. Rácz István képviselő Megkérdezi, hogy beleférnek-e a határidőbe? Szalay Imre polgármester Nagyon fogy az idő. A beruházás végső határideje: október 30. Az a kérdés, hogy a Vízjogi engedélynél mennyire tudják módosítani a próbaüzem határidejét, ami jelenleg 6 hónap. Németh Gábor alpolgármester Szerinte nem biztos, hogy a határidőre történő megvalósítással lesz a probléma, hanem a pénzügyi fedezet jelenti a problémát. Mi lesz, ha nem lesz elég a költségvetés. Szalay Imre polgármester A munka elvégzésére 16 hónap áll rendelkezésre. Az idő rövidsége miatt elég eltérő ajánlatokat kaptak. A többinél viszont mindenhol megtakarítás van, hiszen olcsóbb ajánlatok érkeztek, mint a részletes megvalósíthatósági tanulmányban szerepelnek. Tehát ez a tartalék még a pályázatban szerepel. A héten választotta ki a társulás a vagyonértékesítési feladatok ellátására a céget, erre azért volt szükség, hogy az egész projekt + 10%-os támogatásban részesüljön. Németh Gábor alpolgármester Az nem mindegy, hogy az önköltség szűkítésére szolgál, vagy beruházási költség növelésére. Szalay Imre polgármester A támogatás mértéke ,-Ft + 10%. Az eddig beérkezett ajánlatok mind alatta voltak a tanulmányban tervezett költségeknek. 10

11 9. napirendi pont Ingatlanértékesítés Szalay Imre polgármester A régi rendőrség épületének az értékesítését már tárgyalta a képviselő-testület, azóta már elkészült az értékbecslés. Az ingatlanszakértő az ingatlan forgalmi értékét 6,5 millió forintban értékelte fel. Javasolja, hogy a képviselő-testület az ingatlant értékesítse 6,5 millió forintért. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza. 44/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bősárkány, Petőfi S. u. 57. sz. alatti ingatlant az értékbecslésben megállapított vételáron értékesíteni kívánja. Felkéri a polgármestert a pályázati felhívás kiírására. 10.napirendi pont Mozi épületének hasznosítása. Bagó Szabolcs képviselő: Az utolsó Kulturális Bizottsági ülésen vetődött fel ez a dolog. A Karate Szakosztály vezetője jelezte, hogy a jelenleg üresen álló mozi épületétben szeretnének sporttevékenységet folytatni. A Kulturális Bizottság ezt a szándékot mindenképpen támogathatónak tartotta. Szakember segítségével sikerült felmérni a mozi teret. Az első lényeges kérdés, hogy a széksorokat hogyan lehetne felszedni és hol lehetne őket tárolni. Az edző területről készült egy tervrajz. A megvalósítás költségét a csapat vállalná. A tetőszerkezet kijavítása több százezer forintos költség lenne. Jó lenne megvizsgálni a tetőszerkezetet és megoldást keresni, hogy a csapadékvíz ne szivárogjon be az edző térre. A Karate Klub vezetőjének az lenne a kérése, ha az épület valamikor értékesítésre kerülne, akkor a belefektetett pénzt szeretné, ha az önkormányzat vissza tudná fizetni. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa az elképzeléseket. Török Imre képviselő: Jó ötlenek tartja, hogy használják az épületet, hiszen állásában csak tönkre megy. Bagó Szabolcs képviselő: Ebben az épületben szervezett keretek között egy színvonalas, kulturált sporttevékenységet fognak folytatni. 11

12 Németh Gábor alpolgármester: Arról van szó itt, hogy egy magánszemély szeretné a mozi épületének a belsejét felújítani kb.: eft értékben. A befektető jogos kérdése, hogy a befektetett pénz hogyan tudja majd visszakapni. A befektetett pénzt úgy tudja a képviselőtestület biztosítani, hogy a használatért bérleti díjat nem számolnak fel, tehát lelakhatja. Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja vállalni a mozi épületének a tetőszerkezetének a kijavíttatását. A befektetési összeg megtérülési ideje év, amely elég komoly befektetés. Meg kell kérdezni a befektetőt, hogy ilyen feltételekkel vállalja-e. Bagó Szabolcs képviselő: Ismerve az önkormányzat anyagi lehetőségeit, inkább csak a tetőszerkezet kijavítására kellene valami megoldást keresni, hogy ne ázzon be. Nagy műszaki átalakításra nem gondolt, mert az nagyon sok pénz lenne. Gondolt itt akár társadalmi munka keretében ezeket a munkákat megoldani. Akár a homlokzat festését is vállalnák társadalmi munkában. Németh Gábor alpolgármester: Jó elképzelés, de felvetődik a kérdés, hogy a befektetőnek hogyan térül meg a pénze. Bármi történhet, az önkormányzat nem tud garanciát vállalni arra, hogy akár egy év múlva az önkormányzat vissza tudja fizetni a magánszemélynek a ,- Ft-ját. Szalay Imre polgármester: A befektetővel 5 éves időszakra ingyenes bérleti szerződést kellene kötni, amelyben nevesítenék a ,-Ft-ot, amennyiben az önkormányzat értékesítené a mozi épületét, úgy a befektetőnek visszatérítik a befektetett összeget. Rácz István képviselő: Megkérdezi, hogy a Karate Szakosztály, hol tartja az edzéseit. Ki fogja a klub számára biztosítani a közműveket (víz, villany, fűtés). Hogy ez a dolog itt működhessen az ÁNTSZ-szel is engedélyeztetni kellene. Bagó Szabolcs képviselő: Az udvaron van wc, nyáron használhatják a gyerekek, télen meg úgyis az iskolában a tornacsarnokban tartják az edzéseket. Szalay Imre polgármester: Szándéknyilatkozatba bele kell foglalni, hogy az önkormányzat garanciát vállal arra, hogy 5 évig ingyen használatba adja a mozi épületét. Németh Gábor alpolgármester: Csak 6 hónapra tudja bérbe venni, mert a fűtési szezonra visszamennek a sportcsarnokba. Bagó Szabolcs képviselő: Április 12-én szombaton szeretnék a székeket felszedni és kihordani. Van-e valakinek valamilyen elképzelése, hogy hol lehetne a székeket tárolni. Török Imre képviselő: Bármilyen fedett helyen tárolják, tönkre fognak menni. Bagó Szabolcs képviselő: Még azt szeretnék kérni, hogy az épület közepén lévő Mozi feliratot szeretnék átírni Sárkány Dojo felirattá, ha lehetséges. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza. 12

13 45/2014.(IV.2.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Sportegyesület Karate Szakosztálya a régi mozi épületét sport célra használja, ehhez az épületet saját költségén felújítsa. A felújítás értéke a használat ellenértékébe beszámításra kerül. Amennyiben az Önkormányzat az ingatlant értékesíti, úgy a beruházás ellenértékéből még fennmaradó részt a Sportegyesület számára megtéríti. Felkéri a polgármestert a használatra vonatkozó szerződés elkészítésére. Napirend után: Szalay Imre polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Horváth Rita jegyző 13

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. július 10-én 17 00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 10 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 18. napján 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2016. április 20-án a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 109/2014. (VIII.14.) Napirendi pontok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (PT Bizottság) 2012. május 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. április 27-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. Iktatószám: II/1-13/2015. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2015. október 28-án 18.00 órakor az önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben