J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének április 23-án 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok, Dózsa György út Jelen vannak: Szolnoki Gábor Károly polgármester Radics Ernő alpolgármester Hegedűs Márta Éva Szalai Ferenc Szoloszkáné Lepnyák Alíz Zombori Ferenc dr. Zsigmond Réka Távolmaradók: dr. Bánovics István Klemné Zabó Ágnes Később érkezett: - Tanácskozási joggal jelen van: dr. Simon Mária jegyző dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző Jelen vannak: Diósi Zsuzsa pénzügyi irodavezető Németh Andrea rendészeti irodavezető Pajter-Szivák Zsuzsa jegyzőkönyvvezető Vendégek: Ékes Gábor Érdi Járási Hivatal Dr. Printz János Dr. Printz és Társa Kft. Kovács Attila Gábor Kerox Kft. dr. Vasadi Máté Kerox Kft. Ozsváth György Tandem Kft Pintér Lajos Érdi Rendőrkapitányság Hopka János Tárnoki Rendőrőrs Szimandl Gábor Bolha Focitanoda SE 2

3 Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, Dr. Bánovics István és Klemné Zabó Ágnes jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen, így igazoltan vannak távol. Javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Tárnoki Rendőrőrs parancsnok tárgyú előterjesztést, melyet zárt ülésen tárgyalnak. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Tárgy: Sürgősségi napirend: Tárnoki Rendőrőrs parancsnok 38/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: Tárnoki Rendőrőrs parancsnok (zárt anyagként kezelendő) Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Döntés személyi kérdésben tárgyú előterjesztést, melyet zárt ülésen tárgyalnak. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Tárgy: Sürgősségi napirend: Döntés személyi kérdésben 39/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: Döntés személyi kérdésben (zárt anyagként kezelendő) Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy a vendégekre tekintettel első napirendi pontként az eredeti 11. napirendi pontot, második napirendi pontként az eredetei 9. pontot és harmadik napirendi pontként az eredeti 5. pontot tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Tárgy: napirend sorrend 40/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elsőként az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1.) Megállapodás csatorna beruházásról 2.) Javaslat Tárnok Nagyközség Közlekedésfejlesztési Koncepciójára 3.) Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének évi munkájáról 3

4 Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy az eredeti 13. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Tárgy: napirend zárt 41/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja: Előterjesztés kegyeleti közszolgálati szerződés keretében temető üzemeltetésre pályázat kiírásáról (zárt anyagként kezelendő) Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a módosítással együtt. Tárgy: Napirend elfogadása 42/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: Polgármesteri beszámoló Lejárt határozatokról szóló beszámoló 1.) Megállapodás csatorna beruházásról 2.) Javaslat Tárnok Nagyközség Közlekedésfejlesztési Koncepciójára 3.) Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének évi munkájáról 4.) a.) Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) b.) Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak évi munkájáról 5.) Tárnok, hrsz-ú ingatlanok helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása 6.) Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 7.) Rendelet-tervezet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 4

5 8.) Feladat-ellátási szerződés kötése a Tárnokőr Környezet- és Természetvédő Polgárőr Közhasznú Egyesülettel 9.) Tárnoki Köz-Ért Kft. kérése 10.) Megállapodás a Bolha Focitanoda Sport Egyesülettel 11.) Érd és Tárnok közigazgatási határ módosítása 12.) Tájékoztató a Startmunka Mintaprogramra benyújtott pályázatról 13.) Előterjesztés kegyeleti közszolgálati szerződés keretében temető üzemeltetésre pályázat kiírásáról (zárt anyagként kezelendő) 14.) Javaslat Rákóczi díj adományozására (zárt anyag) 15.) Javaslat Tárnoki Óvodásokért díj adományozására (zárt anyag) 16.) Tárnoki Rendőrőrs parancsnok (zárt anyagként kezelendő) 17.) Döntés személyi kérdésben (zárt anyagként kezelendő) Polgármesteri beszámoló Lejárt határozatokról szóló beszámoló (A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a beszámolót. Hozzáteszi, hogy a csatornázás B programja folyik. Az elmaradt 10 ingatlan csatornára való rákötése, illetve az útépítési program tervezése folyamatban van. Radics Ernő: kérdezi, hogy március 24-én a Felháborodás csatornázási, útépítési program ellenes lakos miatt mit takar. Szolnoki Gábor polgármester: válaszában elmondja, hogy a B programmal kapcsolatban elindult egy furcsa lakossági kezdeményezés, olyan nyilatkozatok jelentek meg, hogy akár megakadályozhatnák ezt a programot. Ezzel kapcsolatban keresték fel lakosok és kérdezték az 5

6 álláspontját, de megnyugtatta őket, hogy az útépítés működni fog. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a beszámolók elfogadását. Tárgy: polgármesteri beszámoló lejárt határozatok 43/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a.) a március 12-től április 16-ig terjedő időszak eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi. b.) A március 19-től április 22-ig terjedő időszak lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 1.) Megállapodás csatorna beruházásról (Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy nagy ipari fejlesztés történik Sóskúton, amely működésének alapvető feltétele hiányzik, a csatorna hálózatra való rákötés. Sóskút nem rendelkezik csatornával, ezért a cég Tárnok csatornahálózatára csatlakozna, melynek költségviselője a cég. Dr. Simon Mária: hozzáteszi, hogy megérkezett és kiosztásra került a megállapodás, mely az önkormányzat részéről is elfogadható és minden jogszabályi feltételnek megfelel. Elmondja még, hogy annyi módosítás szükséges, hogy az eredeti szerződésben még szerepelt az ÉTCS Kft., ez kikerült a megállapodásból, ezért kéri, hogy ezzel a módosítással fogadja el a testület a határozati javaslatot. Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Átadja a szót a Kerox Kft. ügyvezető igazgatójának. Kovács Attila Gábor: néhány mondatban bemutatná a beruházást. Elmondja, hogy a sóskúti ipari parkban egy m2 bruttó összterületű gyártó üzem létesül. Jelenleg Diósdon van a telephelyük, onnan fognak átköltözni. Jelenleg kb. 600 főnek adnak munkát. A cég exportra gyárt termékeket: egykaros csaptelepek betétjeit gyártják és finomkerámiákat adnak el. Vannak kiegészítő termékeik is, melyek magas ipari színvonalat képviselnek, gyártanak termosztátos elemekhez különböző alkatrészeket és fogászati kerámiákat is. Hozzáteszi, hogy komoly kutatási tevékenység is folyik a cégnél, egyetemekkel együttműködve. Elmondja még, hogy a sóskúti terület egyetlen hátránya a csatorna hiánya, de a cég növekedése szempontjából létfontosságú, hogy ezt a beruházást minél előbb megvalósítsák, ehhez ezúton is megköszöni a testület hozzájárulását. Elmondja még, hogy arra törekednek, hogy mind az önkormányzattal, mind a lakossággal jó kapcsolatot alakítsanak ki. Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosítással együtt. 6

7 Tárgy: megállapodás csatorna beruházásról 44/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kerox Kft-vel, Sóskút Község Önkormányzatával - határozat melléklete szerinti - megállapodást. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Határozat végrehajtását végzi: Igazgatási Iroda A határozatról értesítést kap: Polgármester Igazgatási Iroda Irattár 2.) Javaslat Tárnok Nagyközség Közlekedésfejlesztési Koncepciójára (Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy gyakorlatilag formai döntésről van szó, hiszen a koncepcióval kapcsolatos összes testületi, bizottsági, lakossági és szakmai egyeztetés megtörtént. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: közlekedésfejlesztési koncepció 45/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Tárnok Nagyközség Közlekedésfejlesztési Koncepcióját. A koncepció pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmaz, a képviselő-testület a koncepcióban foglaltak végrehajtását a mindenkori költségvetésének függvényében fogja megvalósítani. A határozatról értesítést kap: Polgármester Igazgatási Iroda, Vagyongazdálkodási és Környezetvédelmi Csoport Irattár 7

8 3.) Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének évi munkájáról (Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Felkéri Pintér Lajos kapitányságvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. Pintér Lajos: elmondja, hogy beterjesztették az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének évi beszámolóját. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen kaptak észrevételeket arra vonatkozóan, hogy több rendőri jelenlétre és több gyalogos járőrre lenne szükség. Alpolgármester úr kábelégetéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva elmondja, hogy ilyen esetben a rendőrség kivonul és megállapítja, hogy mi történik ott - mindemellett megpróbálja felkutatni az ott meggyújtott kábel eredetét (ez a büntetőeljárás oldala) -, abban az esetben, ha olyan mértékű a környezetszennyezés, akkor környezetkárosítás bűntette miatt eljárás kezdeményezésére kerül sor, vagy a rendőr feljelentést tesz az Országos Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőségnél és indítványozza az elkövető felelősségre vonását. Abban az esetben, ha a tűzoltóság jön ki és intézkedik, akkor a tűzoltóság hivatalból eljár, és helyszíni bírságot szabhat ki. A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy alapvetően a lakosság bizalmának elnyerésére kell a továbbiakban a fő hangsúlyt fektetni. Pontosítja, hogy a beszámolóban elírásra került, nem kettő, hanem egy súlyos emberi élet elleni esemény történt. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol. Szolnoki Gábor polgármester: megjegyzi, hogy drasztikus a lakásbetörések számának növekedése. Kérdezi, hogy van-e magyarázat a 40 %-os emelkedésre, és történtek-e elfogások. Pintér Lajos: válaszában elmondja, hogy a lakásbetörések kategóriába beintegrálták a műhelyeket és melléképületeket, de jövőre ezt fajtánként is ki fogják kimutatni. Tehát nem csak a családi házakba való betöréseket regisztrálták itt. Ebben az elmúlt év utolsó két hónapja mutatott emelkedést, amikor a szomszédos településeken megerősítő erőkkel zárták a területet és így hullámszerűen megjelentek a településen az elkövetők. Radics Ernő: megköszöni a tájékoztatást. Arra nem kapott választ, hogy volt-e végigvitt vizsgálat, illetve büntetés kiszabása, hiszen több ilyen égetés történt, és szükség lenne az elrettentő példára. Pintér Lajos: válasza, hogy megtörtént a büntetés kiszabása. Amikor érkezik egy bejelentés, bármilyen rendőri intézkedésről is van szó, végigviszik az ügyet. Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: rendőrségi beszámoló 46/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének évi munkájáról szóló beszámolót, és a benne foglaltakat tudomásul veszi. A határozatról értesítést kap: Polgármester Jegyző Tárnoki Rendőrőrs 8

9 4.) a.) Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) b.) Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak évi munkájáról (Az előterjesztéseket a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák.) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a könyvvizsgálói vélemény szerint Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról, a évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel és rendelet-alkotásra alkalmas. Felkéri a könyvvizsgáló cég képviseletében megjelent Dr. Printz Jánost, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. Dr. Printz János: elmondja, hogy az elmúlt év az államháztartás új számviteli rendjének életbe lépési időszaka volt és ez fokozott terhet jelentett mindenki számára. Hozzáteszi, hogy az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési beszámolói időben, megfelelő tartalommal elkészültek. Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Átadja a szót a Pénzügyi Irodavezetőnek. Diósi Zsuzsa: elmondja, hogy újra kiosztásra került a rendelet szövege, mivel teljesen új rendszer szerint kell többek között a pénzmaradványt is elszámolni. A rendelet szövegének 1. -a változik, ahol a tényleges tavalyi pénzmaradvány összege jelenik meg, amit a testület a következő ülésen tud visszatervezni a évi költségvetésbe. Ezenkívül plusz táblák kerültek kiosztásra, amit a kincstár által készített konszolidált beszámoló tartalmaz, ezek új adatot nem tartalmaznak, csak más bontásban szerepelnek benne az adatok. Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. RENDELET (Rendeletalkotáskor 7 képviselő van jelen.) Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló rendeletet 7 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. A polgármester megállapítja, hogy a 9/2015. (IV.27.) számú rendelet: Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló rendelet. (A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 9

10 Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a bizottságok beszámolóit. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: bizottsági beszámoló 47/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a bizottságok - határozat mellékletét képező évi beszámolóját. 5.) Tárnok, hrsz-ú ingatlanok helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása (Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. RENDELET (Rendeletalkotáskor 7 képviselő van jelen.) Tárnok Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 7 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. A polgármester megállapítja, hogy a 10/2015. (IV.27.) számú rendelet: Tárnok Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet. (A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 6.) Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról (Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a rendeletben az eredeti szállítási napok szerepeltek, azonban az új cég, új rend alapján szállít, e szerint javasolja 10

11 módosítani a rendelet mellékletét. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. RENDELET (Rendeletalkotáskor 7 képviselő van jelen.) A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015. (III.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 7 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. A polgármester megállapítja, hogy a 11/2015. (IV.27.) számú rendelet: A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015. (III.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet. (A rendeletet a 3. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 7.) Rendelet-tervezet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő rendeletek esetén megváltozott a jogalkotásra való felhatalmazás, magasabb szintű jogszabályok szabályozzák ezeket a kérdéseket. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. RENDELET (Rendeletalkotáskor 7 képviselő van jelen.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet 7 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. A polgármester megállapítja, hogy a 12/2015. (IV.27.) számú rendelet: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet. (A rendeletet a 3. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 11

12 8.) Feladat-ellátási szerződés kötése a Tárnokőr Környezet- és Természetvédő Polgárőr Közhasznú Egyesülettel (Az előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatot tett, mely szerint 3500 Ft/óra összeggel javasolta támogatni a rendezvények biztosítását. Hozzáteszi, hogy a támogatást havi összegben kapná meg az egyesület. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosítással együtt. Tárgy: Feladat-ellátási szerződés a Tárnokőr Egyesülettel 48/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Tárnokőr Környezet- és Természetvédő Polgárőr Közhasznú Egyesülettel (székhely: 2461 Tárnok, Zrínyi utca 8.) kötendő feladat-ellátási szerződést. A feladat ellátásához Ft.-ot biztosít az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére. 2.) felkéri a polgármester, hogy a.) a feladat-ellátási szerződést megkösse. b.) a 1. pontban jóváhagyott összeg előirányzatosításáról az önkormányzat évi költségvetésének soron következő módosításakor gondoskodjon. Határidő: 2/ a pont: április 30. 2/b pont: a költségvetési soron következő módosítása Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Határozatról értesítést kap: Polgármester Egyesület Gazdasági és Pénzügyi Iroda Jegyzői Iroda irattár 2/a pont: Jegyzői Iroda 2/b. pont: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 9.) Tárnoki Köz-Ért Kft. kérése (Az előterjesztést a 12. számú melléklet tartalmazza) 12

13 Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Kft. azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a bérleti szerződést módosítsák. A gépek vásárlására a csatornázás kezdetén került sor, mára lecsökkent a gépekkel elvégezhető munka, de maga a gép értéket képvisel. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata, hogy a bérleti díj változás ez év végéig szóljon, ezt követően vizsgálják felül. Dr. Simon Mária: hozzáteszi, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján kiosztásra került az átdolgozott bérleti szerződés. Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosítással együtt. Tárgy: Köz-Ért Kft. kérése 49/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület a TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal február 11-én megkötött bérleti szerződés módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, figyelembe véve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 34/2015. (IV.22.) számú határozatát. Határidő: április 30. Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda Határozatról értesítést kap: Polgármester Gazdasági és Pénzügyi Iroda Jegyzői Iroda Tárnoki Köz-ért Kft. irattár 10.) Megállapodás a Bolha Focitanoda Sport Egyesülettel (Az előterjesztést a 13. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a Bolha Focitanoda jelenleg használt focipályáját a tulajdonosok nem kívánják továbbá sportcélra átadni. Az egyesület meghatározó, tömegsportot kielégítő civil szervezte a településnek, több száz gyermek rendszeres sportolását biztosítja. A KSK pályája hosszútávon ilyen létszámra nem tartható, az egyetlen megoldás az önkormányzat tulajdonában lévő sportcentrum fejlesztése. Ahhoz hogy ott elindulhasson a munka, infrastrukturális fejlesztésekre van szükség, elsősorban az öltöző befejezésére. Elmondja, hogy most az MLSZ-en keresztül van lehetőség TAO támogatás igénybe vételére, melynek segítségével a sportöltözőt be tudják fejezni. Elmondja még, hogy ősszel lesz lehetőség pályázni pályaépítésre, melyen majd az önkormányzat is tud indulni. 13

14 Dr. Simon Mária: tájékoztatásul elmondja, hogy az egyesület kérte az önkormányzattól a mellékelt nyomtatvány szerinti nyilatkozatokat, amivel indulni tud a pályázaton. A pályázat benyújtási határideje április 30., tehát a Képviselő-testületnek a szükséges nyilatkozatokat addig ki kell adnia. Hozzáteszi, hogy nem sikerült minden kérdést tisztázni, az biztos, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján, egy ingyenes használati szerződést kell kötni 15 évre. Az egyesület egyébként is használná azt a területet, ez a szerződés a pályázat nélkül is megszülethetne. Elmondja továbbá, hogy az önrészről most nem tud dönteni a testület, mert a maradvány elszámolása májusban kerül a Képviselő-testület elé. Ami még fontos, hogy ezen a pályázaton csak egyesület indulhat, ők kapják meg a támogatást, de erre az ingatlanra nem engedheti meg az önkormányzat idegen tulajdon megépítését, ezért egy koncessziós szerződés megkötését javasolja az egyesülettel. Ezt a lehetőséget vizsgálja most az önkormányzat ügyvédje. Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Szoloszkáné Lepnyák Aliz: elmondja, hogy a használati szerződés 15 évre szól, kérdezi, hogy mi történik, ha nem nyernek a pályázaton, akkor is az övék marad a pályahasználat. Dr. Simon Mária: válasza, hogy bármikor felmondható a szerződés, de valószínűleg egyébként is odaadnák a területet az egyesületnek használatra. Hozzáteszi, hogy jelenleg a területre kötnek szerződést, az épületre külön kell kötni szerződést, mert nincsen rá használatbavételi engedély. Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy az 1. pontban a jóváhagyja helyett támogatja szerepel. Tárgy: Megállapodás a Bolha Focitanoda Sport Egyesülettel 50/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület 1.) Támogatja, hogy a tulajdonában lévő Tárnok, külterület 013/58 hrsz. alatt nyilvántartott, nm. területű, kivett sportpályán a határozat 1. sz. melléklete szerinti építési terv szerinti sportlétesítmény I. ütemét (földszint) a Bolha Focitanoda Sport Egyesület pályázat keretében megvalósítsa. 2.) A határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Bolha Focitanoda Sport Egyesülettel kötendő hosszú távú megállapodást a területhasználatáról. 3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesület részére a beruházáshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatot, illetve a Magyar Állam javára történő 15 évre szóló jelzálog bejegyzéséhez a nyilatkozatot kiadja. Határidő: április 30. Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda Határozatról értesítést kap: Polgármester Bolha Focitanoda Sport Egyesület Gazdasági és Pénzügyi Iroda Jegyzői Iroda irattár (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 14

15 11.) Érd és Tárnok közigazgatási határ módosítása (Az előterjesztést a 14. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Tárgy: Érd és Tárnok közigazgatási határ módosítása 51/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) jóváhagyja a határozat melléklete szerinti szerződés-tervezetet. 2.) felkéri a polgármestert - határátcsatolási szerződés aláírására - a szerződés aláírását követően az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés kezdeményezésére. Határidő: május 31. (szerződés aláírása) Felelős: Polgármester Határozat végrehajtását végzi: Igazgatási Iroda A határozatról értesítést kap: Polgármester Igazgatási Iroda Irattár 12.) Tájékoztató a Startmunka Mintaprogramra benyújtott pályázatról (Az előterjesztést a 15. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a hivatal előkészített egy olyan pályázati anyagot, amiben a közmunka program keretében vízelvezető árkok karbantartására lehetne 10 főt alkalmazni. Dr. Simon Mária: kiegészíti, hogy az építéshez engedélyes tervekre van szükség, van vízelvezetési terve az önkormányzatnak, ha ezt engedélyeztetik, akkor jövőre az építést is meg tudják pályázni. Szolnoki Gábor polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 15

16 Tárgy: Startmunka mintaprogram 52/ (IV.23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) elfogadja a felszíni vízelvezés - határozat melléklete szerinti - megvalósítására irányuló pályázat benyújtását, amelyben 10 fő közmunkás felvételét kezdeményezi. 2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Startmunka Mintaprogram pályázaton történő részvételhez szükséges nyilatkozatokat nyújtsa be, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: pályázat benyújtása május Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda, Gazdasági és Pénzügyi Iroda Határozatról értesítés kap: Polgármester, Jegyzői Iroda A napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült számú mellékletekkel, és es számú határozatokkal. Kmf. Szolnoki Gábor Polgármester dr. Simon Mária Jegyző 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. január 30. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30-án

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 17/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Újhegyi Városrészi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme Ráckeve, Szent István tér 4.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 7-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 29/2015.(VII.28.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 30/2015.(VII.28.) Az anya- és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK./2014. (...) KT. sz. H a t á r o z a t t e r v e z e t e

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK./2014. (...) KT. sz. H a t á r o z a t t e r v e z e t e IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK./2014. (...) KT. sz. H a t á r o z a t t e r v e z e t e A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T A 2015. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-9/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén. 1 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén. Jelen vannak: Balogh Miklós bizottság elnöke Gáll Elek

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-17/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. július 10-én 17 00 órakor megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 26/2013. (III.

Részletesebben