J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből: Bethlen Farkas Marschall Márk Grauszmann György Takács István Hiányzók: Heincz Sándor Greff Katalin Lukácsné dr. Karácsonyi Zsuzsanna polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Hivatal részéről: Oroszi Beáta Törökné Varga Krisztina Somogyi Pál jegyző pü-i. csop. vez. műsz. csop.vez. Jegyzőkönyvvezető: Gólya István jegyzői referens 1

2 Verőce Község e 2621 Verőce, Árpád út Tel: 27 / Fax: 27 / polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete május 14- én (Kedden) órai kezdettel Nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helyszíne: i Hivatal Tárgyalóterme ( 2621 Verőce, Árpád út 40.) Napirendi pontok 1. i beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről Szóbeli Előterjesztő: polgármester 2. A helyi adókról szóló 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása a földcsuszamlással érintett 767, 768, 771 és 7721 hrsz-ú területek adókedvezménye tekintetében Előterjesztő: jegyző 3. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételének kérelme Előterjesztő: polgármester Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4. Verőce Beszámoló a mediáció családkonzultáció - konfliktuskezelés bevezetéséről Verőcén Előterjesztő: jegyző Meghívott: dr. Báthory Zsófia Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5. Eredetállapot visszaállítása, facsemeték ültetése a Verőce 8905 hrsz-ú területen Előterjesztő: polgármester Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6. Javaslat önkormányzati gazdasági társaság (Kft.) alapítására Előterjesztő: jegyző Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7. A Verőcei Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezésének véleményezése Előterjesztő: polgármester Verőce, május 10. Bethlen Farkas sk. polgármester 2

3 ------Napirend előtti hozzászólások----- Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet, a Jegyző Asszonyt, és a megjelent vendégeket a május 14-re meghirdetett nyílt Képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a KT határozatképes. A napirendi pontokat illetően javaslata, hogy a megjelent vendégeket szem előtt tartva változtassák meg annak sorrendjét és vegyék fel a műszaki csoport által kezdeményezett sürgősségi indítványt is a napirendi pontok közé. Kérdése, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, vagy egyéb javaslat. 72/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Verőce Beszámoló a mediáció családkonzultáció - konfliktuskezelés bevezetéséről 2. i beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről 3. A helyi adókról szóló 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása a földcsuszamlással érintett 767, 768, 771 és 7721 hrsz-ú területek adókedvezménye tekintetében 4. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételének kérelme 5. Eredetállapot visszaállítása, facsemeték ültetése a Verőce 8905 hrsz-ú területen 6. Javaslat önkormányzati gazdasági társaság (Kft.) alapítására 7. A Verőcei Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezésének véleményezése 8. Sürgősségi Indítvány: KEOP A-épületenergiai pályázat a Verőcei Művelődési Házban, Vis maior pályázat benyújtása a 2013.március 31-i károk helyreállítására, majális Határidő: Azonnal Napirendi pont----- Verőce Beszámoló a mediáció családkonzultáció - konfliktuskezelés bevezetéséről Átadja a szót a megjelent mediációs szakembereknek. dr. Báthory Zsófia (meghívott) Ismerteti a mediáció és családkonzultáció tartalmát, kitérve az elmúlt év tapasztalataira. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kapott önkormányzati támogatásból elindult az a folyamat, melynek hatására az azt igénybevevő személyek önállóan, saját erőforrásaikat felhasználva problémamegoldóvá váljanak. Erre négy szakembert alkalmaztak, melyek három módszer alapján vezették rá a támogatásban részesülteket. Egyik a közvetítetés (mediáció), a másik a családkonzultáció, az utolsó pedig a konfliktus nyílttá tevése és levezetése. Sikerült a mediáció során egy válást és egy gyermekelhelyezést problémamentessé tenni. Az eredmények ismeretében azt szeretnék kérni a Képviselő-testülettől, hogy továbbra is biztosítsanak egy helységet, a módszerek alkalmazásának lehetőségére. Véleményük szerint erre tökéletesen megfelelne a Művelődési Ház második emeleti szobája továbbá, ha lehetőség van rá akkor egy pénzügyi keretet is biztosítsanak erre a szakfeladatra. 3

4 Érdeklődik, hogy volt-e olyan eset, ahol ők keresték fel valamilyen információ tudatában a leendő pacienst. dr. Báthory Zsófia (meghívott) Az ő szakmájukba nem kereshetnek fel csak úgy családokat, hogy szájhagyományra hagyatkoznak. A segítségnyújtás lényege az önkéntesség. Éppen ezért szeretnék folytatni a Párbeszéd műhelyt a Művelődési Házban. Csider Zoltán (meghívott) Tájékoztat, hogy mediátorként mely eseteknél vett részt, és azoknál milyen eredményeket értek el. Egyetért kollégájával, és szeretné megerősíteni a kérését a terembérlettel kapcsolatban. A Párbeszéd Műhely folytatásához egy barátságos, világos szobára lenne szükségük, a Művelődés Ház második emeleti szobája a célra tökéletesen alkalmas. Tájékoztatja a meghívottakat, hogy a támogatási összegről most nem tudnak dönteni, mert jelen napirendi pont témája a beszámoló elfogadása, viszont a Művelődési Ház 2. emeleti szobájának biztosítását megszavazhatják. Javaslata, hogy amennyiben a későbbiekben anyagi támogatás is szükséges a munkájuk elvégzésére, úgy kérelemben forduljanak majd ismét az önkormányzathoz. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti javaslatot, kiegészítve az ingyenes helységhasználat lehetőségének biztosításával, melyet követően egyhangúan 73/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2012. (05.15.) határozatával jóváhagyott mediáció családkonzultáció - konfliktuskezelés bevezetéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Dr. Báthory Zsófia, a verőcei Párbeszéd Műhely képviselője kérelmének helyt ad, és havonta 1 alkalommal ingyenesen biztosítja a Művelődési Ház 2. emeleti irodáját fenti feladat folytatásához. Határidő: Azonnal Napirendi pont----- i beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről Marschall Márk (alpolgármester) Ismerteti, hogy Névtelen utcában víznyomó cső teljes kiépítése akkor indulhat meg, ha minden lakó aláírta a hozzájáruló nyilatkozatot. Jelenleg 4 darab hiányzik. A kátyúzást pedig a Bodó Lajos és cége fogja végezni, amit a napokban el is kezdtek. Továbbá arra kéri a polgármestert, hogy a közmunkások által elvitt két pad kerüljön vissza a közterületre. Az a két pad nagyon rossz állapotban volt, nem használta senki. Saját költségén újíttatta fel. 4

5 Marschall Márk (alpolgármester) Véleménye szerint akkor sem szerencsés két közterületi padot a saját telkén elhelyezni. Az ott lakók kérték a padok visszahelyezését, mert használták. Ígéretet tesz, hogy másnap visszaviteti a padokat. Takács István (képviselő) Véleménye szerint a cukrászda előtti pavilont le kellene festeni és a jobb oldali tuját is meg kellene metszeni vagy kivágni. Törökné Varga Krisztina (pénzügyi csop.vez.) Tájékoztatja a Képviselőket, hogy elkészültek a hulladékszállítási csekkek, melyek már kiküldés alatt vannak, közfoglalkoztatott hordja ki. Megközelítőleg a lakosság 10%-a nem vette át. Hozzáfűzi, hogy lehetséges, hogy a jövőben rendeletet kell majd módosítani, mert nagyon sok az olyan lakó, aki belterületen él, de nem állandó lakos, hanem üdülős, viszont a teljes éves hulladékszállítási költség kerül kiszámlázásra, mivel nincsenek kedvezmények. Ilyenek vannak például a Váci Mihály utcában, Duna soron, és az Orom utcában is. Marschall Márk (alpolgármester) Hozzáfűzi, hogy a kapott zsákok a lakók véleménye alapján elég vékonyak, illetve a községben júniusban lévő elektronikus és gumi hulladékszállításra sikerült még két céget találni. Mindkét cég ingyen szállítaná el a szemetet. Véleménye szerint úgy kellene módosítani a hulladékszállítási rendeletet, hogy az üdülősnek csak felét kellene fizetnie, ellenben az állandó lakosokkal, hiszen feleannyi időt tartózkodnak a községben, illetve annyi szemétszállítási zsákot vihessenek el, amennyire szükségük van. Törökné Varga Krisztina (pénzügyi csop.vez.) Tudomása szerint ezt a hulladékszállítási törvény szabályozni is fogja. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet követően egyhangúan 74/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a i beszámolót a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Határidő: Azonnal Napirendi pont----- A helyi adókról szóló 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása a földcsuszamlással érintett 767, 768, 771 és 7721 hrsz-ú területek adókedvezménye tekintetében Érdeklődik az előterjesztéssel kapcsolatban van-e egyéb észrevétel javaslat. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti javaslatot, melyet követően egyhangúan 4 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja: 5

6 Verőce Község Önkormányzata 9/2013. (V....) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) Napirendi pont----- Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételének kérelme Grauszmann György (PTB elnök) Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatta az állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételét. Hozzáfűzi, hogy az ingatlanokat kötelező önkormányzati feladatként kívánhatja igénybe venni az önkormányzat. Az ingatlanok három helyrajzi számon fekszenek. Véleménye szerint, ha kéri az önkormányzat, akkor mind a három telekre tartson igényt. Javaslata, hogy mindhárom ingatlant Idősek Otthona és Rehabilitációs Intézmény célra igényelje az önkormányzat. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat legkésőbb május 17-ig jusson el a Honvédelmi Minisztériumba. 75/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet ában foglaltak alapján, az önkormányzat számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdés 8. pontjában előírt szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások elősegítése érdekében a szakosított ellátási formák közül Idősek Otthona és Rehabilitációs Intézmény fenntartása céljából a Magyar Állam tulajdonát képező, a Verőce 082/3 hrsz., 082/4 hrsz. és a 082/5 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti igényét bejelenti. 2. vállalja a verőcei 082/3 hrsz., 082/4 hrsz. és a 082/5 hrsz-ú ingatlanok tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítését. 3. felhatalmazza a t, hogy az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet ában meghatározott feltételek teljesítésével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezze az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását, továbbá, hogy a szükséges további jognyilatkozatokat megtegye. Határidő: Végrehajtást végzi:, pénzügyi és műszaki csoport 6

7 Napirendi pont----- Eredeti állapot visszaállítása, facsemeték ültetése a Verőce 8905 hrsz-ú területen Grauszmann György (PTB elnök) Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatta az eredeti állapot visszaállítását, melynek az összege ,- Ft. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti és a PTB által is támogatott javaslatot, melyet követően egyhangúan 4 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 76/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság határozatának helyt ad. A határozatban foglalt kötelezettségeknek eleget tesz, és a szükséges 17 db fekete nyár (Populus Nigra) sorfa minőségű ültetési anyag beszerzéséről és egyenletes hálózatban lévő elültetéséről gondoskodik. A fekete nyár (Populus Nigra) beszerzésére előirányoz ,- Ft keretösszeget az általános tartalék terhére. Határidő: 2013.május 30. Végrehajtást végzi: Műszaki csoport Napirendi pont----- Javaslat önkormányzati gazdasági társaság (Kft.) alapítására Grauszmann György (PTB elnök) Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak szándékában áll megalapítani a Verőcei Köztisztasági Kft-t. Oroszi Beáta (jegyző) Hozzáfűzi, hogy az ülés megkezdése előtt kiosztásra került dokumentumok, már konkrétan azon kötelezettségeket tartalmazzák, amivel az ügyvédek akár már másnap be tudják jegyeztetni az új Kft-t. Tartalmazza az ,- Ft törzstőkét és az ,- Ft kötelező illetéket. Ebben az esetben nincs közzétételi díj. A gazdasági társaságnak nonprofitnak kell majd lennie, de ezt egy cégmódosítással meg lehet valósítani, melynek eljárási és közzétételi díja ,- Ft. Kéri, hogy a Képviselő- testület arról döntsön, hogy mit jelöl meg a cég székhelyeként, mely TEÁOR számokat veszi fel a gazdasági társaság funkciói közzé, ki lesz a megbízott ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjainak személye, valamint hogy mennyi időre választja meg őket. Javaslata, hogy székhelyként a i Hivatalt jelöljék meg és ügyvezetőnek pedig a jelenlegi szolgáltatót, vagyis Gáspár Jánost. Törökné Varga Krisztina (pénzügyi csop.vez.) Felhívja a képviselők figyelmét, hogy Vácon dr. Tarr Györgyöt az önkormányzat alkalmazottját választották meg ügyvezetőnek. 7

8 Attól tart, hogy miután semmi fizetése sem lesz Gáspár Jánosnak ebben az évben, és semmi fajta megállapodás nincs közte és az önkormányzat között, nem fogja elintézni a szükséges iratok beszerzését a célból, hogy jövőre elindulhasson az önkormányzati hulladékszállítási cég. Véleménye szerint ez azért nem lehetséges, mert a következő évtől már csak nonprofit önkormányzati cégek végezhetik a hulladékszállítást, így ahhoz, hogy Gáspár úr a piacon maradhasson mindenképpen társulnia kell egy önkormányzattal. Törökné Varga Krisztina (pénzügyi csop.vez.) Érdeklődik, hogy a könyvelést ki fogja végezni, mert amennyiben Gáspár János lesz az ügyvezető, úgy ő fog rendelkezni az egész cég felett, vagyis az önkormányzat vagyonának egy részét ő fogja kezelni. Takács István (képviselő) Tudomása szerint ez máshol is így működik. Oroszi Beáta (jegyző) Kiegészíti azzal a pénzügyi csoportvezető hozzászólását, hogy amennyiben elkezd működni a Verőcei Köztisztaság Kft, akkor kötelező könyvvizsgálói feladatai is lesznek a cégnek, ahol az önkormányzatnak meg kell jelölni, hogy ki fogja ezt a tevékenységet végezni. Törökné Varga Krisztina (pénzügyi csop.vez.) Érdeklődik, hogy ezzel a céggel fogja-e ellátni az összes környező településen lévő hulladékszállítási feladatokat a vállalkozó. Több mint valószínű, igen. Törökné Varga Krisztina (pénzügyi csop.vez.) Tudomása szerint ebben az esetben, ha a környező települések nem fizetnek, akkor azt mind a verőcei önkormányzatnak kell felvállalnia. Ezáltal rengeteg kint levőssége, tartozása és felelőssége lesz. Hozzáfűzi, hogy ráadásul miután kötelező közfeladat a hulladékszállítás, így azt sem teheti meg az önkormányzat, hogy amennyiben nem fizetnek, nem látja el a feladatot. Véleménye szerint Gáspár János már 10 éve csinálja ezt, és eddig is mindig meg tudta oldani és meg is élt belőle. A korábbi hulladékszállítási szolgáltatónál, Verőcén 5 millió forint tartozás keletkezett az 5 év alatt. Javaslata, hogy a Képviselő- testület a Felügyelő Bizottsági tagoknak a jelenlévő három képviselőt, köztük az alpolgármestert és a Pénzügyi Bizottság elnökét kellene megbíznia. Véleménye szerint az egyik tag lehetne a könyvvizsgálói cég egyik képviselője, amennyiben vállalja azt. Oroszi Beáta (jegyző) A cég megalapításához szükséges TEÁOR számokat ismerteti. 8

9 77/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a hulladék-begyűjtési közszolgáltatási feladatainak ellátására megalapítja a Verőcei Köztisztasági Korlátolt Felelősségű Társaságot Ft alaptőkével, melyet pénzbeli apportként bocsát a társaság rendelkezésére. 2. a Verőcei Köztisztasági Kft. székhelyeként a 2621 Verőce, Árpád út 40. önkormányzati tulajdonú ingatlant határozza meg. 3. a Verőcei Köztisztasági Kft. megbízott ügyvezetőjének határozott időtartamra, december 31. napjáig Gáspár Jánost (születési hely és idő: Budapest, , anyja neve: Gáspár Mária, lakcíme: 2639 Bernecebaráti, Jókai út 4.) választja meg, aki megbízását díjazás nélkül látja el. 4. a Verőcei Köztisztasági Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai közé - Grauszmann Györgyöt (Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke) és Takács István (képviselőt) választja meg, a Felügyelő Bizottság első elnökévé pedig Bethlen Farkast, Verőce ét. 5. a Verőcei Köztisztasági Kft. alapításának forrását, azaz ,- Ft-ot az általános tartaléka terhére biztosítja. 6. hozzájárul a Verőcei Köztisztasági Kft. megnevezésében történő Verőce név használatához. 7. felhatalmazza a polgármestert a Verőcei Köztisztasági Kft. alapításához szükséges okmányok, dokumentumok aláírására, és felkéri, hogy a cégbírósági bejegyeztetéséről gondoskodjon. 8. a Verőcei Köztisztasági Kft. fő tevékenységi köre 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, egyéb tevékenységei körei az alábbiak: 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése, 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 4211 Út, autópálya építése 4213 Híd, alagút építése 4291 Vízi létesítmény építése 4941 Közúti áruszállítás 5210 Raktározás, tárolás 8130 Zöldterület-kezelés Határidő: június 11. 9

10 Napirendi pont----- A Verőcei Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezésének véleményezése Érdeklődik az előterjesztéssel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat. 78/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Kiss Sándor r. őrnagy kinevezését a Verőcei Rendőrőrs őrsparancsnoki feladatok ellátására. Határidő: Azonnal Végrehajtást végzi: Jegyző Napirendi pont----- Sürgősségi indítvány: KEOP A-épületenergiai pályázat a Verőcei Művelődési Házban Ismerteti, hogy ez év januárjában, a 11/2013. ( ) számú határozatában már döntött a pályázaton való indulásról a Képviselő- testület. A pályázat határidőben beadásra került, azonban a közreműködő szervezet hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, melynek határideje május 22. Kéri a T. Képviselő-testületet az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadására. 79/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Verőce, Árpád út hrsz. alatti Művelődési ház Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése c. pályázati konstrukció (kódszám: KEOP /A) teljes projekt összegét, és önrészét az alábbiak szerint határozza meg: 1. A tervezett projekt elszámolható költségei összesen: ,- Ft 2. Az igényelt támogatás összege: ,- Ft 3. Önkormányzati saját erő összege: ,- Ft 4. Építési beruházás értéke: ,- Ft 5. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében, valamint a három évre előre szóló költségvetési tervében (gördülő tervezés) a teljes projekt összeget a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepelteti. Határidő: Azonnal Végrehajtást végzi:, pénzügyi és műszaki csoport 10

11 Ismerteti, hogy július 01-től csak akkor indulhat az önkormányzat Európa Uniós pályázaton, ha van saját esélyegyenlőségi terve, ezért arra kéri a képviselő testületet, hogy fogadja el az előterjesztés mellékletét tartalmazó Esélyegyenlőségi Programot és Tervet. 80/2013. ( ) határozata Verőce Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját és Tervét elfogadja. Határidő: azonnal Felhívja a képviselők figyelmét, hogy szükséges még egy döntés a Vis maior pályázat benyújtása ügyében, hogy a március 31-i károk helyreállítása megtörténhessen. 81/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 1. Támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati minisztériumhoz vis maior káresemény helyreállítására. A káresemény megnevezése: önkormányzati utak helyreállítása. 2. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, az adott káreseményre biztosítás nem köthető. 3. Az Önkormányzat más a tulajdonában lévő vagyontárggyal a feladatát nem tudja helyreállítani. 4. A károsodott építmények közvetlen balesetveszélyt jelentenek, és a helyi közutak fenntartását, mint kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálják. 5. Az önkormányzat vállalja a károsodott építménynek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 6. Az önkormányzat saját erőből a vis maior esemény okozta károkat nem tudja helyreállítani. 7. A képviselő - testület nyilatkozik, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek az önkormányzat tulajdonát képezik. 8. A képviselő - testület a 30% saját forrás összegét, ,- Ft-ot, valamint az egyéb költségekre ,- Ft-ot a évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítja. A káresemény forrásösszetétele: 11

12 Megnevezés Töltés helyreállítása Forgalomtechnikai elkorlátozások 0119/1 út helyreállítása 1016 hrsz. út helyreállítása Összesen: Egyéb kts. (terv, műsz. ell.) Saját forrás (biztosítás nélkül) Biztosító kártérítése Egyéb forrás Vis Maior igény Források összesen: Az Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 10. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Határidő: Azonnal Végrehajtást végzi: Grauszmann György (PTB elnök) Felhívja a Képviselők figyelmét, hogy a tegnapi Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen elfogadták, hogy a május 1-én Kismarossal közösen megrendezésre kerülő majálisra készült egységes pólók költségeit átvállalja az önkormányzat. Ennek a mértéke ,- Ft. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy ezt fogadják el. Érdeklődik, hogy az elkészült pólók hol vannak. Marschall Márk (alpolgármester) Tudomása szerint a pólók a családoknál maradtak. Arra kérte, Greff Katalin Képviselő Asszonyt, hogy szedje vissza a használt pólókat, mert nem minden évben lesz csináltatva. Grauszmann György (PTB elnök) A Képviselő Asszonnyal való korábbi beszélgetésre hivatkozva, maga is úgy gondolta és a Pénzügyi Bizottság is csak a pólók visszaszedésével együtt javasolta a ,- Ft kifizetését. 12

13 82/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a május 1-én megrendezésre került Majálisra készített 40 darab póló elkészítésének a költségeit átvállalja, azzal a feltétellel, hogy felkéri Greff Katalin Képviselő Asszonyt, hogy a ruhaneműket gyűjtse össze és szolgáltassa vissza az önkormányzat tulajdonába. Erre a feladatra ,- Ftot különít el az általános tartalék terhére. Határidő: Azonnal Több hozzászólás nem lévén a Úr bezárja az ülést május :20. Kmf... Bethlen Farkas. Oroszi Beáta Jegyző 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 02. (kedd) 13:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Verőcei i Hivatal tárgyalóterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 17. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének 2013. október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. 150 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29. (csütörtök) 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Művelődési Ház Termében (2621 Verőce, Árpád út 20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám: SZ/17-7/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 6. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 26-án 15.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Verőce Község Önkormányzat és Képviselő-testületének 2012. január 17. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről 56-60/2007. (09. 03.) ÖK. sz. határozat 13/2007. (IX. 14.) ÖK. sz. rendelet Készült:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné Haszon Zsolt Kalmár

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-108/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 21. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012. szám Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 16 órakor tartott ülésén Vépi Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-147/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 30- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-4/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben