BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK Iktatószám: 9-1/9/ /2015. (VIII. 27.) Kt. határozat A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztést a határozathozatalt igénylő előterjesztések sorába: 193/2015/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett, SC : More effective ecosystem restoration in the EU- Hatékony ökoszisztéma helyreállítás az EU-ban elnevezésű pályázaton konzorciumi partnerként való részvételre 290/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztést a határozathozatalt igénylő előterjesztések sorába: 194/2015/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Javaslat a Budapest XVII. kerület /2 helyrajzi szám alatt felvett, az 1173 Budapest, 525. téren található, kivett ABC-áruház megnevezésű, 3235 m² területű, az Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában álló ingatlanon található, 99 m² területű felépítmény elidegenítésével összefüggő elővásárlási jognyilatkozattal kapcsolatos döntésre 291/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztést 1. napirendi pontként: 195/2015/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Egyetértési jog gyakorlása a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény módosított pedagógiai programjára vonatkozóan, továbbá javaslat az intézmény óvodai csoportjának működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására - 1 -

2 292/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat A Képviselő-testület a 289/2015. (VIII. 27.), 290/2015. (VIII. 27.), 291/2015. (VIII. 27.) Kt. határozatok figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: Határozathozatalt igénylő előterjesztés: 1./ 195/2015/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Egyetértési jog gyakorlása a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény módosított pedagógiai programjára vonatkozóan, továbbá javaslat az intézmény óvodai csoportjának működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására Rendeletalkotási javaslatok: 2./ 172/2015/ Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítására 3./ 176/2015/ Javaslat a mezei őrszolgálatról szóló rendelet megalkotására 4./ 178/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület MÁV Budapest-Hatvan (80-as számú) vasútvonal menti terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló.../2015.(..) önkormányzati rendelete megalkotására 5./ 182/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 28/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete módosítására Határozathozatalt igénylő előterjesztések: 6./ 171/2015/ Javaslat az idegenforgalmi adó Fővárosi Önkormányzat által történő kivetéséhez szükséges hozzájárulás megadására - 2 -

3 7./ 179/2015/ Önrész biztosítása a Kubinyi Ágoston Program keretében elnyert pályázathoz 8./ 180/2015/ Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap keretében megjelentetett V./2 Országos és helyi védelem alatt álló épületek, építmények örökségvédelmi célú felújítása, restaurálása valamint I. Nagyrendezvények, rendezvények - Kulturális értéket létrehozó nagyrendezvények, rendezvénysorozatok megvalósítására igényelhető támogatás című felhívásra 9./ 181/2015/ Javaslat a Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvánnyal megkötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására 10./ 183/2015/ Javaslat lakásingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére 11./ 184/2015/ Elvi döntés a Budapest, XVII. kerület Ferihegyi út 47. szám alatt található ingatlan területén támogatott lakhatást biztosító szociális intézmény kialakítása ügyében 12./ 193/2015/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett, SC : More effective ecosystem restoration in the EU- Hatékony ökoszisztéma helyreállítás az EU-ban elnevezésű pályázaton konzorciumi partnerként való részvételre 13./ 194/2015/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Javaslat a Budapest XVII. kerület /2 helyrajzi szám alatt felvett, az 1173 Budapest, 525. téren található, kivett ABC-áruház megnevezésű, 3235 m² területű, az Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában álló ingatlanon található, 99 m² területű felépítmény elidegenítésével összefüggő elővásárlási jognyilatkozattal kapcsolatos döntésre Beszámolók: 14./ 185/2015/ Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék év II. negyedévi felhasználásáról - 3 -

4 15./ 186/2015/ Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalékkeret év II. negyedévi felhasználásáról 16./ 187/2015/ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott év II. negyedévi döntéseiről 17./ 188/2015/ Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben történt év II. negyedévi felhasználásáról 18./ 189/2015/ Beszámoló a év II. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 19./ 190/2015/ A Rákosmenti Erőforrás Bizottság beszámolója a év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Dr. Piláth Károly, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke 20./ 191/2015/ A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság beszámolója a év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Hatvani Zoltán, a Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság elnöke 21./192/2015/ A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság beszámolója a év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Lukoczki Károly, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke Tájékoztató: 22./ 177/2015/ Tájékoztató a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat által alapított közalapítványok évi működéséről Hatósági ügyek: 23./ 173/2015/ Zárt ülésen tárgyalandó - 4 -

5 24./ 174/2015/ Zárt ülésen tárgyalandó 25./ 175/2015/ Zárt ülésen tárgyalandó A napirend 1. pontja: 195/2015/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Egyetértési jog gyakorlása a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény módosított pedagógiai programjára vonatkozóan, továbbá javaslat az intézmény óvodai csoportjának működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására 293/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógiai programjának részét képező óvodai nevelési programban foglaltakkal. 2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVII. Tankerületét. Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 3 napon belül 294/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvodai csoportjának működéséhez szükséges tárgyi feltételek a zuhanyzóval ellátott gyermekmosdó, az egyéni fejlesztést ellátó csoportszoba, az akadálymentesítést szolgáló rámpa és a játszóudvar kialakítására bruttó 4 millió Ft összeget biztosít az önkormányzat évi költségvetésében szereplő Intézményi épületek tervszerű karbantartása előirányzat terhére. Határidő: azonnal, a munkálatok elvégzésére: szeptember

6 A napirend 2. pontja: 172/2015/ Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítására RENDELETALKOTÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2015. (VIII 27.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról. A napirend 3. pontja: 176/2015/ Javaslat a mezei őrszolgálatról szóló rendelet megalkotására RENDELETALKOTÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a 26/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletét a mezei őrszolgálatról. A napirend 4 pontja: 178/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a Budapest Főváros XVII. kerület MÁV Budapest-Hatvan (80-as számú) vasútvonal menti terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló.../2015.(..) önkormányzati rendelete megalkotására RENDELETALKOTÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVII. kerület MÁV Budapest-Hatvan (80-as számú) vasútvonal menti terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 27/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletét

7 A napirend 5. pontja: 182/2015/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 28/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete módosítására RENDELETALKOTÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a 28/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros XVII. Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 28/2013. (VII.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról. A napirend 6. pontja: 171/2015/ Javaslat az idegenforgalmi adó Fővárosi Önkormányzat által történő kivetéséhez szükséges hozzájárulás megadására 295/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a adóév tekintetében hozzájárul ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót a Fővárosi Önkormányzat vesse ki Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata helyett. 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntéséről tájékoztassa a főpolgármestert. Határidő: azonnal, a főpolgármester értesítésére: a döntést követő 5 napon belül A napirend 7. pontja: 179/2015/ Önrész biztosítása a Kubinyi Ágoston Program keretében elnyert pályázathoz 296/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kubinyi Ágoston Program keretében, az Erdős Renée Ház Elágazások című állandó kiállításának megvalósítására elnyert Ft - 7 -

8 támogatás mellé további Ft önerőt biztosít az Önkormányzat költségvetésében a évi működési céltartalék terhére. 2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt kiállítás kötelező fenntartása érdekében 5 éven keresztül, a évvel bezárólag évi Ft többletköltséget tervez az Önkormányzat éves költségvetéseiben. Határidő: azonnal; az éves költségvetési rendeletek benyújtása A napirend 8. pontja: 180/2015/ Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap keretében megjelentetett V./2 Országos és helyi védelem alatt álló épületek, építmények örökségvédelmi célú felújítása, restaurálása valamint I. Nagyrendezvények, rendezvények - Kulturális értéket létrehozó nagyrendezvények, rendezvénysorozatok megvalósítására igényelhető támogatás című felhívásra 297/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ft összköltségű a Rákoshegyi Bartók Zeneház lábazatának szigetelését célzó tevékenység finanszírozása végett 100%-os támogatási igényű pályázatot nyújt be az NKA által megjelentetett 4931 Egyéb téma V./2 Országos és helyi védelem alatt álló épületek, építmények felújítása, restaurálása c. pályázati felhívásra. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról. Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: szeptember /2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az NKA által megjelentetett 4908/59 I. Nagyrendezvények, rendezvények - Kulturális értéket létrehozó nagyrendezvények, rendezvénysorozatok megvalósítása c. pályázati felhívásra a Keresztúr Nevű Települések XVII. Nemzetközi Találkozója megrendezésének Ft összeggel történő támogatása érdekében

9 2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az Önkormányzat nevében nyújtsa be a pályázatot. Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: szeptember 15. A napirend 9. pontja: 181/2015/ Javaslat a Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvánnyal megkötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására 299/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy január 1. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időre a Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvánnyal (1172 Budapest, XV. utca 23., képviseli: Szabó Ágnes) megköti a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződést. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat nevében írja alá és a döntéséről értesítse Szabó Ágnes kuratóriumi elnököt. Határidő: azonnal, a közszolgáltatási szerződés aláírására: augusztus 31. A napirend 10. pontja: 183/2015/ Javaslat lakásingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére 300/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXVI. törvény 13. -ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő Budapest XVII. kerület Pesti út II/11. szám alatti, /28/A/125 helyrajzi számon felvett, lakás megnevezésű, 36 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását

10 2.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9.) pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormányzati bérlakásként kívánja használni. 3.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vállalja az 1.) pontban meghatározott ingatlan tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését, amelynek fedezetét az Önkormányzat évi költségvetésében az ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások megnevezésű költségvetési előirányzat terhére biztosítja. 4.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi-, természetvédelmi-, helyi-, valamint Natura 2000 védettség alatt. 5.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest XVII. kerület Pesti út II/11. alatti, /28/A/125 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 6.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest XVII. kerület Pesti út II/11. alatti, /28/A/125 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül A napirend 11. pontja: 184/2015/ Elvi döntés a Budapest, XVII. kerület Ferihegyi út 47. szám alatt található ingatlan területén támogatott lakhatást biztosító szociális intézmény kialakítása ügyében 301/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala ingatlan-nyilvántartásában /0/A/3 helyrajzi szám alatt felvett, 429 nm alapterületű, természetben Budapest, XVII. kerület Ferihegyi út 47. szám alatt található ingatlan területén a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

11 feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet hatálya alá eső támogatott lakhatást biztosító intézmény (lakóotthon) kialakításával, a Siketvakok Országos Egyesülete által. 2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1) pontban foglalt testületi döntésről értesítse a Siketvakok Országos Egyesületének képviselőit. Határidő: azonnal, a határozat megküldésére: a döntéstől számított 8 napon belül A napirend 12. pontja: 193/2015/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett, SC : More effective ecosystem restoration in the EU- Hatékony ökoszisztéma helyreállítás az EU-ban elnevezésű pályázaton konzorciumi partnerként való részvételre 302/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákos- patak Cinkotai út és a 80a sz. vasútvonal közötti szakaszán és környezetében tudományos kutatási és revitalizációs tevékenység megvalósítása érdekében a Geonardo Környezetvédelmi, Térinformatikai és Regionális Projektfejlesztő Kft. által vezetett pályázati konzorcium tagjaként részt kíván venni az SC kódszámú, More effective ecosystem restoration in the EU azaz Hatékony ökoszisztéma helyreállítás az EU-ban című pályázati felhíváson. 2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az egykori Egyesült Vegyiművek tüzivíztározójának telkén (Hrsz.: ) a konzorcium kutatási tevékenységet végezzen. 3./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott pályázat nyertessége esetén részt vesz a konzorcium munkájában a projekt megvalósítása során. Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: szeptember 8. A napirend 13. pontja: 194/2015/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Javaslat a Budapest XVII. kerület /2 helyrajzi szám alatt felvett, az 1173 Budapest, 525. téren található, kivett ABC-áruház megnevezésű, 3235 m² területű, az Önkormányzat

12 1/1 tulajdoni hányadában álló ingatlanon található, 99 m² területű felépítmény elidegenítésével összefüggő elővásárlási jognyilatkozattal kapcsolatos döntésre 303/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NEPTUN Háztartási, Illatszerkereskedő Betéti Társaság (székhely: 1173 Budapest, 525. tér., Cg.: , adószám: , képviseli: Györkös István) Eladó, valamint Mátéfy Lotti Vevő között a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala ingatlan-nyilvántartásában XVII. kerület, /2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben az 1173 Budapest, 525. tér alatti, kivett ABC-áruház megnevezésű, 3235 m² területű, az Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában álló ingatlanon található, 99 m² alapterületű felépítmény vonatkozásában létrejött adásvételi szerződés tekintetében (vételár bruttó ,- Ft) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 5:20. alapján biztosított elővásárlási jogával élni kíván. 2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pénzügyi fedezetet az Önkormányzat évi költségvetésében az ingatlanvásárlás előirányzat terhére biztosítja. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés értelmében Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nevében az adásvételi szerződést kösse meg, és a vételár összegének az Eladó részére történő megfizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal, az adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül, a vételár átutalására: a szerződéskötéssel egyidejűleg A napirend 14. pontja: 185/2015/ Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék év II. negyedévi felhasználásáról 304/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésében biztosított szociális célú gazdálkodási tartalék II. negyedévi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A napirend 15. pontja: 186/2015/ Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalékkeret év II. negyedévi felhasználásáról

13 305/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat A Képviselő-testület az általános célú gazdálkodási tartalékkeret polgármesteri hatáskörben történt év II. negyedévi felhasználásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. (18 igen szavazat, 1 tartózkodás) A napirend 16. pontja: 187/2015/ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott év II. negyedévi döntéseiről 306/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben a év II. negyedévében hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. (15 igen szavazat, 4 tartózkodás) A napirend 17. pontja: 188/2015/ Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben történt év II. negyedévi felhasználásáról 307/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésében biztosított választókerületi céltartalék év II. negyedévi felhasználásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. (17 igen szavazat, 2 tartózkodás) A napirend 18. pontja: 189/2015/ Beszámoló a év II. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 308/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a év II. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. (15 igen szavazat, 4 tartózkodás)

14 A napirend 19. pontja: 190/2015/ A Rákosmenti Erőforrás Bizottság beszámolója a év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Dr. Piláth Károly, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke 309/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákosmenti Erőforrás Bizottság év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját elfogadja. A napirend 20. pontja: 191/2015/ A Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság beszámolója a év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Hatvani Zoltán, a Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság elnöke 310/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját elfogadja. A napirend 21. pontja: 192/2015/ A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság beszámolója a év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Lukoczki Károly, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke 311/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját elfogadja. A napirend 22. pontja: 177/2015/ Tájékoztató a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat által alapított közalapítványok évi működéséről

15 312/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal, a Közalapítvány értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 313/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal, a Közalapítvány értesítésére: a döntést követő 15 napon belül A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen meghozott döntések külön szerepelnek. A napirend 23. pontja: 173/2015/ Zárt ülésen tárgyalandó A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. A napirend 24. pontja: 174/2015/ Zárt ülésen tárgyalandó A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. A napirend 25. pontja: 175/2015/ Zárt ülésen tárgyalandó A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. K. m. f. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT 1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-3/15/2010. KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 206/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. u) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 260-1 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: A Magyar Állam tulajdonában lévő Tapolca,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 2010-2014-ig

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/6/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án megtartott

Részletesebben

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens J E L E N T É S az Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 22-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. JEGYZŐKÖNYV amely készült

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. JEGYZŐKÖNYV amely készült RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről Iktatószám: 9-2/6/2013. Helyszín: Időpont:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/19/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében

Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Város Polgármestere. Ügyintéző: Zsók Anikó. Spalding Alapítvány Együttműködési megállapodásának módosításáról

Város Polgármestere. Ügyintéző: Zsók Anikó. Spalding Alapítvány Együttműködési megállapodásának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Spalding Alapítvány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Eplény 0216/4 helyrajzi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/26/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/8/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Tárgy: Javaslat a szarvasi úti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére 1523-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 471 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétel

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma:140 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12.

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 18-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/8/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 11-én megtartott

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

1/14 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/14 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/14 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/16/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 30-án megtartott

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről 1. előterjesztés száma: 179/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐ KÖNYV

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐ KÖNYV BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/4/2012. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Város Polgármestere. Előterjesztés. az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az állami

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/225-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester Bugledich Attila

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 217- /2016. Előkészítő: Geiszler Éva Melléklet: Vázrajzok ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/106 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/29/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É TŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. JEGYZŐKÖNYV amely készült

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. JEGYZŐKÖNYV amely készült RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről Iktatószám: 9-2/15/2014. Helyszín: Időpont:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcsői 073/1 helyrajzi számú ingatlan

Részletesebben

1/21 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐ KÖNYV

1/21 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐ KÖNYV 1/21 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/15/2009. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/2/2012. JEGYZŐ KÖNYV

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/2/2012. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/2/2012. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás

Részletesebben

2007. évi határozatok

2007. évi határozatok 1/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat 2007. évi határozatok döntés a napirendekről 2/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat: i Közös Önkormányzati Hivatal 475-1/2014. szám 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújításával

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 203/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben