BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK 162/2014. (VI. 19.) Kt. határozat A Képviselő-testület felveszi napirendjére a határozathozatalt igénylő előterjesztések sorába az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztést: 123/2014/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő egyes intézmények Alapító Okiratainak módosítására 163/2014. (VI. 19.) Kt. határozat A Képviselő-testület a 162/2014. (VI. 19.) Kt. határozat figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: Személyi kérdések: 1./ 97/2014/ Javaslat Szikszó Sándor kapitányságvezetői kinevezésének véleményezésére 2./ 116/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákosmente közbiztonságáért Emlékérem adományozására 3./ 100/2014/ Javaslat a Rákosmenti Összefogás Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására 4./ 110/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákosmente díszpolgára kitüntető cím adományozására 5./ 111/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákoscsaba-Újtelepért Díj adományozására Iktatószám: 9-2/9/

2 6./ 112/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákoskeresztúrért Díj adományozására 7./ 113/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákosligetért Díj adományozására 8./ 114/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákoshegyért Díj adományozására 9./ 115/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákoscsabáért Díj adományozására Rendeletalkotási javaslatok: 10./ 105/2014/ Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 17. KVSZ szóló 3/2006. (III.2.) rendeletének a Budapest XVII. kerület, Zrínyi utca Rezgő utca (139005) hrsz-ú közterület Pásztortűz utca Lilaorgona utca Nyomdász utca által határolt terület vonatkozásában történő módosítására 11./ 106/2014/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) rendelete módosítására Határozathozatalt igénylő előterjesztések: 12./ 98/2014/ Javaslat az Európai Mobilitási Hét 2014 elnevezésű európai kezdeményezéshez történő csatlakozásra az Autómentes Nap elnevezésű rendezvény megtartásával 13./ 99/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület Sisakos sáska utca 1. (Pesti út 368.) szám alatti (127592/5 hrsz) ingatlanon álló üzlethelyiségek elbontására tett közérdekű felajánlás elfogadására - 2 -

3 14./ 101/2014/ Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XVII. kerület területén elhelyezkedő /29/A/80 helyrajzi számú, a helyrajzi számú, a helyrajzi számú állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodástól való elállásra 15./ 102/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület, Pesti út 165. szám alatti ingatlanon álló étterem Önkormányzat általi hasznosítása lehetőségeinek felmérésére 16./ 103/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület, Ferihegyi út 78. szám alatti (hrsz.: /5/A/66) földszinti, 19 m² alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség ismételt bérbeadására a Jobbik Magyarországért Mozgalom XVII. kerületi Alapszervezete részére Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 17./ 104/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület Várvíz utca 50. szám alatti, helyrajzi számú társasházi ingatlan alapító okiratának módosítására Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 18./ 107/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület /53 helyrajzi szám alatt felvett, az 1173 Budapest, Pesti út 41/c. szám alatti, kivett szolgáltatóház, üzletház megjelölésű, 8777 m² területű, az Önkormányzat 2428/8791 tulajdoni hányadában álló ingatlanon található 41,65 m² területű felépítmény elidegenítésével összefüggő elővásárlási jognyilatkozattal kapcsolatos döntésre Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 19./ 108/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület Kísérő utca /2, /3, /5, /6, /7, /24, /25 helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az önkormányzati tulajdoni hányadok bérbeadására Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 20./ 109/2014/ Javaslat a Gólyafészek Bölcsőde bővítésével összefüggő férőhely és személyzeti létszám jóváhagyására valamint a Szakmai Program elfogadására 21./ 123/2014/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő egyes intézmények Alapító Okiratainak módosítására - 3 -

4 Beszámoló: 22./ 121/2014/ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről Előadó: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző Hatósági ügyek: 23./ 117/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó 24./ 118/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó 25./ 119/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó A napirend 1. pontja: 97/2014/ Javaslat Szikszó Sándor kapitányságvezetői kinevezésének véleményezésére 164/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szikszó Sándor r. őrnagy rendőrkapitánnyá történő kinevezésével. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse dr. Tóth Tamás rendőr-főkapitányt. Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen meghozott döntések külön szerepelnek. A napirend 2. pontja: 116/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákosmente közbiztonságáért Emlékérem adományozására A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános

5 165/2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy a Rákosmente közbiztonságáért Emlékérmet Pálinkás Csaba tűzoltó főtörzsőrmesternek adományozza. Határidő: azonnal, a díj átadására: október /2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy a Rákosmente közbiztonságáért Emlékérmet a évben Sisa Tamás rendőr zászlósnak adományozza. Határidő: azonnal, a díj átadására: október 23. A napirend 3. pontja: 100/2014/ Javaslat a Rákosmenti Összefogás Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására 167/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő Rákosmenti Összefogás Óvoda (1173 Bp., Lázár deák u ) intézményvezetői teendőinek ellátásával augusztus 1. napjától július 31. napjáig Pappné Veszprémi Júliát bízza meg. 2. A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét bruttó ,- Ft/hó összegben, vezetői pótlékát bruttó ,- Ft/hó összegben, fenntartói kereset-kiegészítését bruttó ,- Ft/hó összegben állapítja meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt. Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül Módosította az 54/2015. (II. 26.) Kt. határozat 3./ pontja

6 168/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Rákosmenti Összefogás Óvoda költségvetésében Lengyel Pálné részére augusztus 1. napjától közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig biztosítja címzetes vezetői pótlékának fedezetét, mely korábbi vezetői pótlékának 25%-a. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az intézményt. Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a fedezet biztosítására a évi költségvetés soron következő módosításakor A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen meghozott döntések külön szerepelnek. A napirend 4. pontja: 110/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákosmente díszpolgára kitüntető cím adományozására A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 169/2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy a évben a Rákosmente díszpolgára címet Ragályi Elemér Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr részére adományozza nemzetközi elismerést kiérdemlő operatőri munkássága elismeréseként. Határidő: azonnal, a díj átadására: október 23. A napirend 5. pontja: 111/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákoscsaba-Újtelepért Díj adományozására - 6 -

7 A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 170/2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy a Rákoscsaba-Újtelepért Díjat a évben Tabajdi Viktória magyar nyelv és irodalom szakos tanárnak adományozza Rákoscsaba-Újtelep városrész érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréséül. Határidő: azonnal, a díj átadására: november 28. A napirend 6. pontja: 112/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákoskeresztúrért Díj adományozására A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 171/2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy a Rákoskeresztúrért Díjat a évben Zentai Magdolna nyugalmazott pedagógusnak adományozza Rákoskeresztúr városrész érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréséül. Határidő: azonnal, a díj átadására: október 23. A napirend 7. pontja: 113/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákosligetért Díj adományozására A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 172/2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy a Rákosligetért Díjat a évben Csopják Sándor nyugdíjas üzemgazdásznak adományozza Rákosliget városrész érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréséül

8 Határidő: azonnal, a díj átadására: szeptember 18. A napirend 8. pontja: 114/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákoshegyért Díj adományozására A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 173/2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy a Rákoshegyért Díjat a évben posztumusz elismerésként Dr. Papp Artúr kanonok plébánosnak adományozza Rákoshegy városrész érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréséül. Határidő: azonnal, a díj átadására: szeptember 26. A napirend 9. pontja: 115/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó Javaslat a Rákoscsabáért Díj adományozására A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 174/2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy a Rákoscsabáért Díjat a évben Petrőczy Tibor iskolaigazgatónak adományozza Rákoscsaba városrész érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréséül. Határidő: azonnal, a díj átadására: november 29. (19 igen szavazat, egyhangú Petrőczy Dániel személyes érintettség miatt nem vesz részt a döntéshozatalban) - 8 -

9 A napirend 10. pontja: 105/2014/ Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 17. KVSZ szóló 3/2006. (III.2.) rendeletének a Budapest XVII. kerület, Zrínyi utca Rezgő utca (139005) hrsz-ú közterület Pásztortűz utca Lilaorgona utca Nyomdász utca által határolt terület vonatkozásában történő módosítására RENDELETALKOTÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2014. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 17. KVSZ szóló 3/2006. (III.2.) rendelet módosításáról. (15 igen szavazat, 3 tartózkodás) A napirend 11. pontja: 106/2014/ Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) rendelete módosítására 175/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány részére mindösszesen 400 E Ft támogatást nyújt a választókerületek céltartaléka előirányzat terhére. 2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére 200 E Ft összeget biztosít az általános céltartalék előirányzat terhére. 3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány részére 490 E Ft összeget biztosít a választókerületek céltartaléka, 50 E Ft-ot az általános céltartalék előirányzat terhére. 4. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Segítő Kezek Alapítvány részére 100 E Ft összeget biztosít az általános céltartalék előirányzat terhére. 5. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány részére 100 E Ft összeget biztosít a választókerületek céltartaléka előirányzat terhére

10 Határidő: azonnal 176/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákoscsabai Jókai Mór Általános Iskola fenntartójának részére E Ft visszatérítendő támogatást biztosít a működési céltartalék terhére, melyet 2015 januárjától esedékes 60 hónap alatt kell visszafizetni. 2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Határidő: azonnal 177/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Litera-Tér multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében beruházás megvalósítására E Ft többletforrást biztosít a működési céltartalék terhére. 2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a multifunkcionális csarnok tervellenőrzési munkálataira E Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére. Határidő: azonnal 178/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség támogatására elkülönített keretből 1 db terepjáró jellegű gépkocsit vásárol, melyet használatra átad a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére. 2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert a használatba adással kapcsolatos szerződés megkötésére. Határidő: azonnal (18 igen szavazat, egyhangú)

11 RENDELETALKOTÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2014. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) rendelet módosításáról. (16 igen szavazat, 3 tartózkodás) A napirend 12. pontja: 98/2014/ Javaslat az Európai Mobilitási Hét 2014 elnevezésű európai kezdeményezéshez történő csatlakozásra az Autómentes Nap elnevezésű rendezvény megtartásával 179/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik az Európai Mobilitási Hét elnevezésű európai kezdeményezéshez az Autómentes Nap szeptember 20-án történő megtartásával. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Európai Mobilitási Hét Kartájának aláírására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére történő továbbítására. Határidő: azonnal, az Európai Mobilitási Hét évi Kartájának aláírására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő továbbítására 8 nap A napirend 13. pontja: 99/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület Sisakos sáska utca 1. (Pesti út 368.) szám alatti (127592/5 hrsz) ingatlanon álló üzlethelyiségek elbontására tett közérdekű felajánlás elfogadására 180/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező Tóth Imre úr (a továbbiakban: Kérelmező) által tett egységes szerkezetbe foglalt közérdekű felajánlás elnevezésű dokumentumban foglalt ,-Ft összegű valamint a Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a /5 hrsz alatt felvett, természetben az 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 1. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Földterületen) található bontandó felépítmények Kérelmező általi - elbontására vonatkozó közérdekű felajánlást elfogadja

12 2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kérelmező a Földterületen tereprendezési (így különösen parkoló létesítési, vízelvezetési) munkálatokat a jogszabályoknak megfelelve, az esetleges további szükséges engedélyek birtokában végezzen. 3./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete az pontokban foglalt döntésével összhangban felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező településrendezési szerződés tervezetét az Önkormányzat nevében írja alá. Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 5 napon belül; a településrendezési szerződés aláírására: a döntést követő 10 napon belül (17 igen szavazat, 2 tartózkodás) 181/2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy a határozat mellékletét képező, Tóth Imre úr (a továbbiakban: Kérelmező) által tett egységes szerkezetbe foglalt közérdekű felajánlás elnevezésű dokumentumban foglalt az Önkormányzat és a Kérelmező között hatályban lévő november 28. napján Budapesten kelt Területbérleti szerződés módosítását támogatja, és felkéri a polgármestert, hogy a módosítás érdekében a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésére a módosításhoz szükséges előterjesztést készítse elő. Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 5 napon belül; a szerződésmódosításhoz szükséges előterjesztés előkészítése: a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság soron következő rendes ülésére (17 igen szavazat, 2 tartózkodás) A napirend 14. pontja: 101/2014/ Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XVII. kerület területén elhelyezkedő /29/A/80 helyrajzi számú, a helyrajzi számú, a helyrajzi számú állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodástól való elállásra 182/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény módosításáról szóló évi CXVIII. törvény és 1. számú melléklete alapján az ingyenesen tulajdonba adott

13 - Budapest XVII. kerület belterület, Újlak utca 5. VIII. 76. szám alatti, /29/A/80 helyrajzi számú, 51 m 2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan 278/1000 tulajdoni hányad arányú részét, - Budapest XVII. kerület belterület Kévekötő utca 155. szám alatti, helyrajzi számú, 248 m 2 területű kivett építési terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát, valamint - Budapest XVII. kerület belterület, Izbég utca 24. szám alatti, helyrajzi számú, 1744 m 2 területű kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 100/403 tulajdoni hányad arányú részét nem kívánja tulajdonba venni, tekintettel arra, hogy az ingatlanokat/tulajdoni hányadokat terhelő korlátozások alapján azok közfeladat ellátása érdekében történő felhasználása kizárt. 2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt döntése alapján a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XVII. kerület területén elhelyezkedő /29/A/80 helyrajzi számú, a helyrajzi számú, a /1 helyrajzi számú, a helyrajzi számú állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó 303/2013. (VIII. 29. ) Kt. határozatát módosítja, és a határozat 1./, 2./, és 4./ pontjait törli. 3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény módosításáról szóló évi CXVIII. törvény 7. (3) bekezdése alapján az 1. pontban részletezett állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról az 1. pontban felsorolt ingatlanok tekintetében a december 19. napján létrejött megállapodástól eláll. 4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1) -3) pontokban foglalt döntéseiről értesítse a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t és az SZT számú megállapodás 1. pontban felsorolt ingatlanok tekintetében intézkedjen a megállapodás hatályon kívül helyezéséről. Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő napon A napirend 15. pontja: 102/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület, Pesti út 165. szám alatti ingatlanon álló étterem Önkormányzat általi hasznosítása lehetőségeinek felmérésére

14 183/2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy szakértő bevonásával műszaki, célszerűségi és gazdaságossági szempontból vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Budapest XVII. kerület, Pesti út 165. (hrsz: /2) szám alatti ingatlanon álló új épületben található az étterem helyiségeit valamint a benne található eszközöket, berendezési tárgyakat az Önkormányzat maga hasznosítsa bölcsődei központi főzőkonyha, egy elsősorban az Önkormányzati dolgozók által igénybe vehető menzakonyha és - étterem, illetőleg egy bárki által látogatható a la cart jellegű étterem kialakításával. Határidő: azonnal, a javaslat kidolgozására, a Képviselő-testület augusztusi rendes ülése (15 igen, 3 nem szavazat) A napirend 16. pontja: 103/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület, Ferihegyi út 78. szám alatti (hrsz.: /5/A/66) földszinti, 19 m² alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség ismételt bérbeadására a Jobbik Magyarországért Mozgalom XVII. kerületi Alapszervezete részére Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 184/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a Budapest XVII. kerület, /5/A/66 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XVII. kerület, Ferihegyi út 78. szám alatt található, földszinti, 19 m² alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget (a továbbiakban: Helyiség) július 1. napjától június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra bérbe adja iroda céljára a Jobbik Magyarországért Mozgalom XVII. kerületi Alapszervezete részére. 2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1) pontban meghatározott Helyiség bérleti díja alapbérleti díjból valamint közüzemi és egyéb költségekből áll; az alapbérleti díj havonta 9.670,- Ft + ÁFA, amely alapbérleti díj december 31. napjáig érvényes, és ezt követően évente a KSH által közölt éves fogyasztóiár-indexnek megfelelően módosul. A bérlőnek a közüzemi és egyéb költségeket (pl. a közös költséget) az általa bérelt Helyiség tekintetében meg kell térítenie. 3) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bérleti szerződés megkötésének feltétele a Helyiség három havi nettó alapbérleti díjának megfelelő összegű óvadék ,- Ft bérlő által történő megfizetése oly módon, hogy a korábban megfizetett ,- Ft óvadékot kiegészíti 5.010,- Ft átutalásával Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

15 az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú számlaszámára (óvadék számla) óvadék 2. rész év Jobbik megjelöléssel. 4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. pontokban foglalt döntéseiről értesítse a kérelmezőt, valamint a szükséges szerződést írja alá. Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a bérleti szerződés aláírására: a döntést követő 30 napon belül (14 igen szavazat, 3 tartózkodás Nótin Tamás személyes érintettség miatt nem vesz részt a döntéshozatalban) A napirend 17. pontja: 104/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület Várvíz utca 50. szám alatti, helyrajzi számú társasházi ingatlan alapító okiratának módosítására Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 185/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület helyrajzi számú, természetben a 1171 Budapest, Várvíz utca 50. szám alatti társasház vonatkozásában a határozat mellékletét képező alapító okirat módosításához hozzájárul. 2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse dr. Pásztor Miklós ügyvédet, továbbá az 1. pontban foglaltaknak megfelelően az alapító okirat módosítását és a hozzátartozó mellékletet az Önkormányzat nevében írja alá. Határidő: döntést követő 5 napon belül, társasház alapító okiratának aláírására: a döntést követő 15 napon belül A napirend 18. pontja: 107/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület /53 helyrajzi szám alatt felvett, az 1173 Budapest, Pesti út 41/c. szám alatti, kivett szolgáltatóház, üzletház megjelölésű, 8777 m² területű, az Önkormányzat 2428/8791 tulajdoni hányadában álló ingatlanon található 41,65 m² területű felépítmény elidegenítésével összefüggő elővásárlási jognyilatkozattal kapcsolatos döntésre Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

16 186/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a S.E.F.T. Trafik Korlátolt Felelősségű Társaság va. (székhely: 1089 Budapest, Korányi S u. 3/b., Cg.: , adószám: , képviseli: Benkő Tiborné) Eladó valamint az 1000 Aprócikk Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1173 Budapest, 525. tér 28., Cg.: , adószám: , képviseli: Németh Ferenc) Vevő között a Budapesti 2. számú Földhivatal ingatlannyilvántartásában a /53 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XVII. kerület, Pesti út 41/c. szám alatti, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2428/8791 tulajdoni hányadában álló ingatlanon található 41,65 m² alapterületű felépítmény vonatkozásában létrejött adásvételi szerződés tekintetében (vételár bruttó ,- Ft) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 5:20. alapján biztosított elővásárlási jogáról lemond. 2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés értelmében az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatot az Önkormányzat nevében írja alá, s adja ki. Határidő: azonnal, a nyilatkozat aláírására és kiadására: a döntést követő 15 napon belül A napirend 19. pontja: 108/2014/ Javaslat a Budapest XVII. kerület Kísérő utca /2, /3, /5, /6, /7, /24, /25 helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az önkormányzati tulajdoni hányadok bérbeadására Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 187/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal ingatlannyilvántartásában a Budapest XVII. kerület külterület, szántó megnevezésű /2 helyrajzi szám alatt felvett, m 2 területű ingatlanból 1247 m 2, /3 helyrajzi szám alatt felvett, 6851 m 2 területű ingatlanból 209 m 2, /5 helyrajzi szám alatt felvett, m 2 területű ingatlanból 177 m 2, /6 helyrajzi szám alatt felvett, m 2 területű ingatlanból 414 m 2, /7 helyrajzi szám alatt felvett, m 2 területű ingatlanból 829 m 2, /24 helyrajzi szám alatt felvet, 3646 m 2 területű ingatlanból 348 m 2, /25 helyrajzi szám alatt felvett, 3646 m 2 területű ingatlanból 111 m 2 területet (mindösszesen 3335 m 2 ) július 1. napjától június 30. napjáig bérbe adja mezőgazdasági művelés céljára Tomasovszki András földműves családi vállalkozó (1171 Budapest, Erzsébet krt. 2., adószám: , reg. szám: ) részére azzal, hogy amennyiben a bérleti szerződés ideje alatt az Önkormányzat az ingatlanokat érintő csapadékvíz elvezető rendszer építését megkezdené, úgy a bérlő a

17 területet felszólításra köteles kártalanítási igény támasztása nélkül a tulajdonosnak átadni. 2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1) pontban meghatározott ingatlanrészek bérleti díját ,- Ft + ÁFA összegben határozza meg, azzal, hogy a bérlő köteles az ingatlanrészeket művelni, és a kaszálás, karbantartás értékét figyelembe véve jogosult a bérleti díjba, legfeljebb a bérleti díj mértékéig beszámítani. A bérleti díj minden évben az előző évi fogyasztói árindex (infláció) mértékével módosításra kerül. 3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1)-2) pontokban foglalt döntései végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal, a területbérleti szerződés megkötésére: a döntést követő 15 napon belül A napirend 20. pontja: 109/2014/ Javaslat a Gólyafészek Bölcsőde bővítésével összefüggő férőhely és személyzeti létszám jóváhagyására valamint a Szakmai Program elfogadására 188/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szeptember 1. napjától a Gólyafészek Bölcsődében indítható csoportok számát 2 csoporttal, összesen 28 férőhellyel, a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ dolgozói létszámát 10 fővel megemeli. 2./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről értesítse a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ megbízott vezetőjét, tegye meg a szükséges intézkedéseket a Gólyafészek Bölcsőde bővítésével összefüggő működésének engedélyeztetése tárgyában. Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a fedezet biztosítására a évi költségvetés soron következő módosításakor 189/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gólyafészek Bölcsőde jelen határozat mellékletét képező szeptember 1. napjától hatályos Szakmai Programját jóváhagyja

18 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésekről értesítse a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ vezetőjét. Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül A napirend 21. pontja: 123/2014/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő egyes intézmények Alapító Okiratainak módosítására 190/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. dönt, hogy július 31. napjával módosítja a Rákosmenti Gesztenyés Óvoda (1172 Budapest, VI. utca 14.) 431/2009. (VIII.27.) Kt. határozattal jóváhagyott, a 271/2011. (VIII.25.) Kt. határozattal, a 356/2012. (XII.13.) Kt. határozattal, a 26/2013. (I.24) Kt. határozattal, a 258/2013. (VII.11.) Kt. határozattal, a 295/2013. (VIII.29.) Kt. határozattal és a 145/2014. (V.22.) Kt. határozattal módosított Alapító Okiratát, ezért elfogadja és kiadja a Rákosmenti Gesztenyés Óvoda Alapító Okiratának jelen határozat 1. számú mellékletét képező Módosító Okiratát, és jóváhagyja a Rákosmenti Gesztenyés Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat 2. számú mellékletét képező Alapító Okiratát. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse az intézmény vezetőjét. Határidő: azonnal, a Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt az Alapító Okirat benyújtására a Magyar Államkincstárhoz: 6 napon belül, az értesítésre: 8 napon belül 191/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. dönt, hogy augusztus 31. napjával módosítja a Rákosmenti Robogó Óvoda 431/2009. (VIII.27.) Kt. határozattal jóváhagyott, a 271/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 356/2012. (XII. 13.) Kt. határozattal, a 26/2013. (I.24) Kt. határozattal, a 258/2013. (VII.11.) Kt. határozattal, a 295/2013. (VIII.29.) Kt. határozattal és a 145/2014. (V.22.) Kt. határozattal módosított Alapító Okiratát, ezért elfogadja és kiadja a Rákosmenti Robogó Óvoda Alapító Okiratának jelen határozat 1. számú mellékletét képező Módosító

19 Okiratát, és jóváhagyja a Rákosmenti Robogó Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat 2. számú mellékletét képező Alapító Okiratát. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse az intézmény vezetőjét. Határidő: azonnal, a Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt az Alapító Okirat benyújtására a Magyar Államkincstárhoz: 6 napon belül, az értesítésre: 8 napon belül 192/2014. (VI. 19.) Kt. határozat 1. dönt, hogy augusztus 31. napjával módosítja a Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda 431/2009. (VIII.27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott, a 126/2010. (IV.22.) Kt. határozattal, a 275/2010. (VI.17.) Kt. határozattal, a 271/2011. (VIII.25.) Kt. határozattal, a 356/2012. (XII.13.) Kt. határozattal a 26/2013. (I.24.) Kt. határozattal, a 258/2013. (VII.11.) Kt. határozattal, a 295/2013. (VIII.29.) Kt. határozattal és a 146/2014. (V.22.) Kt. határozattal módosított Alapító Okiratát, ezért kiadja a Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának jelen határozat 1. számú mellékletét képező Módosító Okiratát, és jóváhagyja a Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat 2. számú mellékletét képező Alapító Okiratát. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse az intézmény vezetőjét. Határidő: azonnal, a Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt az Alapító Okirat benyújtására a Magyar Államkincstárhoz: 6 napon belül, az értesítésre: 8 napon belül A napirend 22. pontja: 121/2014/ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről Előadó: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző 193/2014. (VI. 19.) Kt. határozat dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót elfogadja. (16 igen szavazat, 3 tartózkodás)

20 A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen meghozott döntések külön szerepelnek. A napirend 23. pontja: 117/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülésen meghozott döntés külön szerepel. A napirend 24. pontja: 118/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülésen meghozott döntés külön szerepel. A napirend 25. pontja: 119/2014/ Zárt ülésen tárgyalandó A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülésen meghozott döntés külön szerepel. K. m. f. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT 1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-3/15/2010. KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/6/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án megtartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott munkaterv

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/19/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet 148/2013. (V. 23.) Kt. határozat melléklete PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 130144 helyrajzi szám alatt felvett,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 206/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. u) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens J E L E N T É S az Önkormányzat

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 2010-2014-ig

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II.

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 25/2015.

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Előterjesztés száma: ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés száma: ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 307/2010/12.02. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés k) és u) pontjai alapján minősített

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-327/2015 Témafelelős: Czirok Jánosné / Tóth Ágnes Tárgy: Szentes Nagyhegy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

2015. június 25. Kt. ülés határozatai

2015. június 25. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. június 25. Kt. ülés 325/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/26/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

1. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. Biatorbágy, 2011. december 05. Tarjáni István s.k. polgármester

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. Biatorbágy, 2011. december 05. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy ún. Szarvasugrás

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

J0 (. számú előterjesztés

J0 (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J0 (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. december

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 22-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Tárgy: Szentes 4133/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga Melléklet: 1. kérelem 2. tulajdoni lap 3. térképmásolat

Tárgy: Szentes 4133/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga Melléklet: 1. kérelem 2. tulajdoni lap 3. térképmásolat Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21028/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Szentes 4133/10 hrsz-ú ingatlan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/106 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/29/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 18-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

312/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

312/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 312/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081

Részletesebben

12. n a p i r e n d i p o n t

12. n a p i r e n d i p o n t 12. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a Vértesacsai Szivárvány

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. évben Határozati javaslat 10. számú melléklete I. A Tulajdonosi Bizottság

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Város Polgármestere. Előterjesztés. az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az állami

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről - az Öresund Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg. 13-09-111277,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 16-i ülésén az

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Budapest X. kerület 41790 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan tulaj don j o g ának rendezése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

1/21 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐ KÖNYV

1/21 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐ KÖNYV 1/21 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/15/2009. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12.

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-202/14/2004. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. augusztus 26-án

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben