2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:"

Átírás

1 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) számú rendelet 5. számú módosításáról készült független könyvvizsgálói véleményt. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt évi üzleti tervének módosítását. Felelős: dr. Zsombok László alpolgármester Takács Endre elnök-igazgató Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI A Főépítész évi feladatairól szóló beszámolót Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja. Gubán Sándor főépítész Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az A.D.U. Építész Iroda Kft. által készített véleményezési dokumentáció

2 megfelel az Önkormányzat szándékának és határozatainak, alkalmas a véleményezési eljárás fogytatására. Gubán Sándor főépítész Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület valamint az Ötvenesek Szociális Szövetkezet szociális szövetkezet alakítására vonatkozó ajánlatát megfontolja, a bennük való részvételt nem utasítja el. Kéri a két ajánlattévő szervezetet, nyújtson be az Önkormányzatnak üzleti tervet, pontos számításokat a végezni kívánt tevékenységgel kapcsolatban, melyek alapján a Képviselő-testület később dönt a csatlakozásról. Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 6/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Sportegyesület számára a évi költségvetésből 18 millió forintot biztosít működésre, 2+1 millió forintot a bérleti díjakra és 6 millió forintot a pályázati önrészre. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a helyi tömegközlekedés beindítását II. félévétől, és az ehhez szükséges árajánlatok bekérésére felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt.

3 Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. Uszoda felújításhoz, és egyes hibák javításához kapcsolódó felújítási többlet igényének a évi költségvetésbe történő beépítését azzal, hogy ezek a költségek a KÖVÁL Nonprofit Zrt. költségeinél legyenek kimutatva. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskolában az ÁNTSZ előírásainak megfelelő étkező konyha kialakításával a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-t bízza meg, melyhez bruttó ,- Ft-ot biztosít. Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 10/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a köznevelési intézményekbe járó gyerekek jégpályára történő kiszállításával és korcsolyázás oktatásukkal összefüggő 1 millió forint többlet kiadás beépítését a évi költségvetésbe.

4 Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Monori Gondozási Központ december 31. napjáig vállalt részleges akadálymentesítése kiadásainak beépítését a évi költségvetésbe, azonban a vizesblokk akadálymentesítésére 1,6 millió forintot biztosít, mely a évi költségvetésbe beépítésre kerül. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Csak semmi pánik programban való részvételhez kapcsolódó kiadások beépítését a évi költségvetésbe. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Jászai Mari Általános Iskola udvar, kerítés és udvari eszközök javítására, felújítására vonatkozó kérelmének beépítését a évi költségvetésbe, amennyiben lehetőség lesz rá, később visszatérnek a kérdésre. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI

5 Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Nagy János sportolókról szóló rövidfilm elkészítésére vonatkozó ajánlatának beépítését a évi költségvetésbe. Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 15/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Borút Egyesület kérelmét, a Gyöngyöt az embernek című dokumentumfilm DVD-n történő kiadásához hozzájárul ,- Ft-tal, a kiadást pedig beépíti a évi költségvetésbe. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 16/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, kérjen be árajánlatokat a Jókai úti meghibásodott csőáteresz javíttatására vonatkozóan, és a kérdésre a februári soros képviselő-testületi ülésen visszatérnek. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Papp József rendőr főtörzsőrmester, a strázsahegyi körzeti megbízott mobiltelefon előfizetése 80%-ának támogatására vonatkozó kérelmét, és az ezzel kapcsolatos kiadás beépítését a évi költségvetésbe.

6 Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 18/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete most nem dönt a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. kérelmével kapcsolatban, amennyiben marad keret, a 350 millió forintos támogatás terhére biztosítanak forrást a kérelemben szereplő kiadásokra. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetéséből a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet a fogyatékos személyek napközbeni ellátása, a támogató szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek közösségi ellátása szolgáltatások működtetésére 1,5 millió forinttal támogatja. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Napsugár Óvoda takarításra kért többlet forrás igényéről az IKIR programba feltöltött adatok ismeretében később dönt.

7 Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 21/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Pálfai Gyula a tabáni közfürdő üzemeltetésének felügyeletéért ,- Ft megbízási díjban részesüljön. Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tabáni közfürdőben felhasználásra kerülő tisztálkodó-, tisztítószerek havi összegén nem változtat, továbbra is ,- Ft legyen a keret. Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Pálfai Gyula kérelmét, amely a tabáni közfürdőbe 2 db bojler és 1 db mosógép beszerzésére vonatkozik. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászai Mari Általános Iskola kérelmét, amelyben a Beregszászi Magyar Nemzeti

8 Színház vendégszerepléséhez kérnek anyagi támogatást, és az ehhez szükséges ,- Ft kiadást a évi költségvetésbe beépítik. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 25/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Emergency Service Kft. kérelmét, és az ehhez szükséges kiadásokat beépítik a évi költségvetésbe. Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 26/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a évi költségvetés elfogadásánál a polgárőri feladatok ellátására betervezett 1,5 millió forintot nem emelik meg. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 27/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos kérelemnek megfelelően támogatja a Monori Polgárőr Egyesületnek a Magyar Polgárőr Szövetséghez benyújtott személygépkocsi megszerzésére vonatkozó igényét.

9 Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a HelpyNet Kft. közösségi közbiztonsági rendszer üzemeltetésére vonatkozó ajánlatát, nem építik be a évi költségvetésbe. Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 29/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orosz Anita teniszoktató fedett teniszpályák megvalósítására vonatkozó kérelmével kapcsolatban úgy határoz, hogy amennyiben elkészíttetik Monor Város Sportkoncepcióját, abba beleépítik a fedett teniszpályák kialakítását is. Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 30/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évre vonatkozó költségvetési terv 1. fordulós változatát a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29/2015. (I. 22.) számú testületi határozatokkal kiegészítve. 31/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI

10 Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28) önkormányzati rendeletének törvényi változásokból eredő felülvizsgálatára munkacsoportot hoz létre az alábbi tagokkal, felkérve őket, hogy vállalják a munkacsoportban való részvételt: Sinkovicz László Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke, Balogh Péter Emberi Erőforrások Bizottságának képviselő tagja, Sajti Zoltánné Emberi Erőforrások Bizottságának nem képviselő tagja,. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felkéri a munkacsoportot, hogy az üléseit, tevékenységét, illetve összegző megállapításait aszerint tegye meg, hogy az annak folyományaként készülő önkormányzati rendelet tervezet a Képviselő-testület következő rendes ülésén megtárgyalható legyen. 32/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 1826/2014. (XII. 23.) kormány határozatban Monor Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében nyújtott támogatásról szóló tájékoztatót, és az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Támogatási Szerződéséhez szükséges adatlapot. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 33/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emberi Erőforrások Minisztériumánál biztosított forrás felhasználása érdekében, Monor, Balassi Bálint utca 17. sz. 5259/3 hrsz. alatti ingatlanon műfüves labdarúgó pálya építésére vonatkozó támogatási igénylés benyújtását, és felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

11 Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 34/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monor, Balassi Bálint utca 17. sz. 5259/3 hrsz. alatti ingatlanon műfüves labdarúgó pálya építésére vonatkozó támogatási igényléshez szükséges tanulmányterv elkészítése érdekében Bérczes Endrével kötött, 30000,- Ft összegű tervezési szerződést. 35/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott, és az Országos Pályaépítési Program VIII. ütemében kedvező elbírálásban részesült pályázatát és felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye. 36/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor, Balassi Bálint utca 17. sz. 5259/3 hrsz alatti ingatlanon műfüves labdarúgó pálya kiviteli terveinek elkészítése érdekében megfogalmazott ajánlati felhívást, és felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert a pályáztatás lefolytatására.

12 37/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor, Balassi Bálint utca 17. sz. 5259/3 hrsz alatti ingatlanon műfüves labdarúgó pálya kivitelezésének műszaki ellenőrzése érdekében megfogalmazott ajánlati felhívást, és felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert a pályáztatás lefolytatására. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 38/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Mária Rádióval történő megállapodással kapcsolatban a helyiségek és egyéb részletek egyeztetésére folytasson tárgyalásokat, ezt követően a Képviselő-testület visszatér a kérdésre. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Bölcsőde Alapító Okiratát. Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetésének az időpontja Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 40/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI

13 Monor Város Önkormányzatának Képviselő testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Kossuth Lajos Óvoda Alapító Okiratát. Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetésének az időpontja Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Napsugár Óvoda Alapító Okiratát azzal a kiegészítéssel, hogy az Óvoda maximális létszáma 118 fő legyen. Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetésének az időpontja 42/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratát. Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetésének az időpontja 43/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Petőfi Óvoda Alapító Okiratát.

14 Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetésének az időpontja 44/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Szivárvány Óvoda Alapító Okiratát. Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetésének az időpontja 45/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzata a 76/2012. (II.28.) számú testületi határozatával elfogadott alaptevékenységéhez tartozó szakfeladatok rendjéről szóló szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Szabályzat 2. pontjának Kormányzati funkcióinak alkalmazandó rendje (a funkció kód és a funkció elnevezésének megjelenítésével) fejezetében a Óvodai intézményi étkeztetés és a Iskolai intézményi étkeztetés kormányzati funkciók törlésre kerülnek, egyidejűleg e fejezet kiegészül a Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és a Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciókkal. 2. Az Önkormányzat kormányzati funkcióinak rendjéről szóló szabályzata kiegészül a Településfejlesztés igazgatása kormányzati funkcióval. 3. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen módosítással egységes szerkezetben fogadja el a Monor Város Önkormányzata alaptevékenységéhez tartozó szakfeladatok rendjéről szóló szabályzatát. Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetésének az időpontja

15 46/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI I. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde évi zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg: Bölcsődék Napja: (gondozás nélküli munkanap) Nyári zárva tartás: Téli zárva tartás: II. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő óvodák nyári zárva tartásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg: Monori Kossuth Lajos Óvoda Monori Napsugár Óvoda Monori Petőfi Óvoda Monori Szivárvány Óvoda Monori Tesz-Vesz Óvoda Határidő: A Monori Bölcsődének: Az óvodáknak: Burján Sándor ügyintéző Fazekas Józsefné intézményvezető Óvodavezetők 47/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Polgármesteri Hivatalnál július 27. napjától július 31. napjáig, illetve augusztus 17. napjától augusztus 19. napjáig, továbbá december 28. napjától december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el. Egyidejűleg felkéri a Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot megfelelő módon tájékoztassa. Határidő: Felelős: Burján Sándor ügyintéző 48/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 252/2014. (V. 15.) számú testületi határozatát, melyben úgy döntött, hogy évben az

16 ivóvíz bekötések esetében felfüggesztik a közművesítési hozzájárulás beszedését, kiterjeszti a évre. Felelős: Rozsnyay Zoltán ügyintéző 49/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő testülete a benyújtott árajánlatok alapján február 1. napjától a Patrol 24 Technologies Kft.- vel köt határozatlan idejű szerződést a Városháza tűzjelző készülékének és riasztó készülékének, valamint a Gondozási Központ, a Dr. Gombos Matild Egészségház Védőnői Szolgálata, a Vigadó Étterem, a Gemini Tv Stúdió és a Táncsics M. u. 23. alatti volt kis iskola épületek riasztó rendszere távfelügyeleti szolgáltatásának igénybevételére vonatkozóan. 50/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a II. félévben történt fakivágásokról szóló tájékoztatót. Felelős: Princz Verona ügyintéző 51/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Makula Flórián vállalkozó nettó ,- Ft összegű árajánlatát, amely emelőkosárban, motoros láncfűrésszel történő gallyazásra és fakivágásra vonatkozik. A költséget betervezik a évi költségvetésbe.

17 52/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felajánlott vételáron nem vásárolja meg a Gazda Piroska tulajdonában lévő, és értékesítésre felajánlott, Monor, külterület 0367/68 helyrajzi számú, 9355 m 2 területű, szántó művelési ágú ingatlant. Felelős: Bokros Károlyné ügyintéző 53/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Petőfi S. u. 12. sz. alatti, 52,38 m 2 alapterületű raktárhelyiség fűtési költségét úgy rendezi, hogy a Bíbor Pharma Kft., mint a 214,85 m 2 alapterületű üzlethelyiség bérlője, a fűtési költséget légköbméter arányban továbbszámlázza az Önkormányzat felé. Felelős: Bokros Károlyné ügyintéző 54/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Elhagyott és Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány kérelmét elfogadja, a évben nyújtott ,- Ft összegű támogatást évi támogatásként fenntartja azzal, hogy december 31-ig az Alapítvány köteles a támogatással elszámolni.

18 55/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert, hogy a térfigyelő rendszer 4 hibás kamerájának megjavíttatását bruttó ,- Ft értékben rendelje meg az ERANDO Kft.-től. 56/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről szóban előterjesztett polgármesteri tájékoztatót. 57/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a /2014. (X. 30.), , /2014. (XI. 20.), /2014. (XI. 27.) számú lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 58/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátyás Gézáné 2200 Monor, Bercsényi utca 23. szám alatti lakos ,- Ft kamatmentes kölcsön iránti kérelmét - amellett, hogy a kérelmezőt tájékoztatják arról, hogy köztemetés keretében van lehetőség a koporsós temetésre is amennyiben fenntartja, támogatja. A kölcsönt a kérelmező február 1-tól 10 hónapon keresztül havi ,- Ft összegű törlesztő részlettel fizeti vissza. Felelős: Bajkai Ágnes ügyintéző

19 59/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosítja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) számú rendeletét, évben változatlanul hagyja a bérleti díjakat. Felelős: Takács Endre elnök-igazgató Bokros Károlyné ügyintéző 60/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Kiss Tibor felnőtt háziorvosi tevékenységének megszüntetését és a monori 1. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött megbízási szerződés február 28. napjával történő felmondását. A Képviselő-testület március 1-jétől határozatlan időre megbízási szerződést köt a DYSZIMED KFT.-vel (dr. Szeri Irén háziorvossal) a monori 1. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt a szerződés aláírására. 61/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft évi üzleti tervét. Hanzelik Andrea ügyvezető

20 62/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy évben nem módosítja a bérleti és haszonbérleti formában hasznosított ingatlanainak, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek a bérleti díját. A 7012 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának megfizetésétől továbbra is eltekint. Felkéri a MÜVÁK Irodát, intézkedjen a Bérlők kiértesítéséről, a Pénzügyi Irodát pedig a fentiek szerinti számlázásra. Határidő: március 31. Felelős: Bokros Károlyné ügyintéző 63/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Monori Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak Dessewffy Andort (2200 Monor, Iglói u. 17.), Csuzi Szabolcs Lászlót (2200 Monor, Nemzetőr köz 4.) és Lendvay Endrét (2200 Monor Dugonics u. 55.) választja meg február 12-től február 12-ig terjedő időtartamra. Rajki László ügyvezető 64/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. (5) bekezdése alapján a volt Szociális és Egészségügyi Bizottság évi bizottsági kerete felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. (5) bekezdése alapján a volt Oktatási, Közművelődési, Sport és Egyesületi Bizottság évi bizottsági kerete felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

21 65/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a évben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót. Rajki László ügyvezető 66/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati fenntartású óvodákba történő beiratkozás fenntartói hirdetményét. Burján Sándor ügyintéző Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 67/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Nagycsaládosok Monori Egyesülete a hagyományos nyári napközis táborát az önkormányzati tulajdonú, Monor, Táncsics Mihály u. 23. sz. alatti ingatlanban rendezze meg, valamint egyéb közösségi célra használja az ingatlant. Az ingatlan használatát határozatlan időre, térítésmentesen biztosítja az egyesület részére. Az ingatlannak a fenti célra való alkalmassá és biztonságossá tétele a Nagycsaládosok Monori Egyesülete feladata. Határidő: kiértesítésre azonnal Felelős: Bokros Károlyné ügyintéző

22 68/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy a Malomhegy utcának a Füzes utcán túli szakaszán mérje fel az útkialakítás lehetőségét, és tárgyaljon az érintett tulajdonosokkal. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges területrészek út céljára történő megszerzése érdekében, a Malomhegy utcai ingatlan tulajdonosokkal 700 Ft/m 2 összegben adásvételi szerződést kössön. Határidő: folyamatos Felelős: Bokros Károlyné ügyintéző 69/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Péter József vállalkozó által kiállított, a Dr. Gombos Matild Egészségház helyreállítási munkáiról szóló számla kiegyenlítéséhez, fedezetet biztosít azzal, hogy a biztosító kárösszeg felülvizsgálatát és utalását követően az Önkormányzat elszámol a Monori Egészségház Kft.-vel. Egyidejűleg felkéri a Kft.-t a helyreállítási munkálatok Önkormányzat felé történő továbbszámlázására. 70/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kenderes-alja településrészen, a Zólyom Krúdy Gyula Somogyi Béla 5817, 5818 hrsz.-ú utak által határolt területen, valamint a Krúdy Gyula utca és a Penny Áruház közötti területen még magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosait 1.000,- Ft/m 2 összegű vételi ajánlattal keresse meg írásban. Azon ingatlanok tekintetében, ahol a tulajdonosokkal nem jön létre egyezség, a fenti vételi ajánlatot a tulajdonos, vagy más kártalanításra jogosult, a kézhezvételtől számított harminc napon belül nem fogadja el, illetve arra nem nyilatkozik, vagy a tulajdonos személye a hiányos adatok miatt nem állapítható meg egyértelműen, Monor Város Önkormányzatának

23 Képviselő-testülete a két különálló területrészre egy időben, de külön eljárás keretében kezdeményezi a kisajátítási eljárást megindítását. Kisajátítási közérdekű célként a terület-, és településrendezést jelöli meg. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a kisajátítási kártalanítás összege a évi költségvetésében rendelkezésre áll. Felhatalmazza a polgármestert a két területre külön elkészítendő kisajátítási terv, kisajátítási változási vázrajz elkészítésével kapcsolatos árajánlatok bekérésére. Határidő: folyamatos Felelős: Bokros Károlyné ügyintéző Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 71/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Balassi Bálint utca 17. sz. 5259/3 hrsz. alatti ingatlanon műfüves labdarúgó pálya kivitelezésének műszaki ellenőrzésére kiírt pályázat nyertesének az ARENDA Consult Kft. (9552 Vásárosmiske, Petőfi S. u. 16.) ,- Ft. + ÁFA, azaz bruttó ,- Ft. összegű ajánlatát fogadja el, és felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert a szerződés megkötésére. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 72/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Balassi Bálint utca 17. sz. 5259/3 hrsz. alatti ingatlanon műfüves labdarúgó pálya kivitelezési terveinek készítésére kiírt pályázat nyertesének a Bérczes Építészeti Tervező BT (3717 Alsódobsza, Rákóczi u. 48.) ,- Ft + 0 Ft ÁFA, azaz bruttó ,- Ft összegű ajánlatát fogadja el, és felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert a szerződés megkötésére.

24 73/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése érdekében a Belügyminisztériummal kötött megállapodást, és elfogadja az ITS készítéséről tett beszámolót. Rajki László ügyvezető 74/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. életévüket betöltött gyermekek kötelező óvodai ellátásának biztosítása érdekében, a jelenleg Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézményeként működő, de várhatóan ez évben Monor Város Önkormányzat használatába visszakerülő, Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. szám alatti épület átalakításával, rekonstrukciójával óvodát kíván létrehozni. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda-kialakítás lehetőségeinek feltérképezése érdekében felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert a szükséges tanulmánytervek és tervezői program elkészítésére vonatkozó tervezői pályáztatás lefolytatására. Rajki László ügyvezető 75/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő a Jókai utcai áteresz javítása vállalkozói pályázatra beérkezett ajánlatok közül a V-Road Arzenál Kft ,- Ft ,- Ft ÁFA = ,- Ft összegű ajánlatát fogadja el nyertesként, és felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi irodavezetőt a szerződés megkötésére. Rozsnyay Zoltán ügyintéző

25 Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 76/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 1826/2014. (XII. 23.) kormány határozatban Monor Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében nyújtott támogatásnak az előterjesztésben foglalt jogcímek szerinti felosztását. 77/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően támogatja a Monori Gondozási Központnak az Intézmény 45. éves jubileumi ünnepségének megrendezésére vonatkozó, ,- Ft összegről szóló kérelmét Marsai Margit intézményvezető 78/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indul a Testvérvárosi Program, a Városok Hálózatai és a Civil Társadalmi Projektek pályázatokon. A pályázatírással a European Confomity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft.-t (1138 Budapest, Meder u. 8.) bízza meg, és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

26 79/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Tóth Gábor kérelmét, tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Tavas parkban, a sétánytól távolabb eső 4-6 darab fára, 3-6 méter magasságban madárodú telep kerüljön kialakításra. Határidő: kiértesítésre azonnal Felelős: Bokros Károlyné ügyintéző 80/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésben a Monori Rendőrkapitányság számára betervezett 1 millió forint összegű támogatást a rendőrség használatában lévő Attila u. 3. szám alatti ingatlan felújítására fordítja. Felhatalmazza a MŰVÁK Irodát, hogy azokról a munkákról, melyekre nem nyújt fedezetet a támogatás, készítsenek ütemezési tervet. 81/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghibásodott térfigyelő kamerák és az átviteli hálózat javíttatására bruttó ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére.

27 82/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Bokros Attilának, az Emberi Erőforrások Bizottsága külsős, nem képviselő tagjának január 31-ével történő lemondását. 83/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monorierdő Község Önkormányzatával folytatott perről szóló szóbeli tájékoztatást. 84/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről szóban előterjesztett polgármesteri tájékoztatót. 85/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 18/1991. (XI. 21.) számú rendelet III. fejezet 8. -ában foglaltakra a Monor városban és érdekében, hosszú időszak alatt nyújtott kimagasló társadalmi tevékenysége elismeréseként Veres László részére posztumusz a Monor Díszpolgára kitüntető címet és az ezt tanúsító díszoklevelet adományozza.

28 A polgármester a kitüntetést, melyhez az Önkormányzat egyedi ajándéktárgyat adományoz, a március 15-i Ünnepi Képviselő-testületi ülésen adja át. Határidő: március 15. Burján Sándor ügyintéző Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 86/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 18/1991. (XI. 21.) számú rendelet IV. fejezet 11. -ában foglaltakra a Monor városban, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenység elismeréseként, Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést adományoz Szőnyi Jánosnak. A polgármester a kitüntetést, melyhez az Önkormányzat egyedi ajándéktárgyat adományoz, a március 15-i Ünnepi Képviselő-testületi ülésen adja át. Határidő: március 15. Burján Sándor ügyintéző Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 87/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szakos Jánosné Monor, Szélmalom u szám alatti lakost a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28.) számú önkormányzati rendelet 17. (2) bekezdésében foglaltak alapján adható maximális összegű (71.250,- Ft) egyszeri segélyben részesíti a lakóházukban keletkezett tűzkár helyreállítása céljából. Felelős: Bajkai Ágnes ügyintéző

29 Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 88/2015. (II. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Gézáné Monor, Árpád u. 17. szám alatti lakos kamatmentes kölcsön kérelmét elutasítja. Felelős: Bajkai Ágnes ügyintéző 89/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Gondozási Központ Alapító Okiratát, egyidejűleg a költségvetési szerv június 24. napján kelt, /2014. okiratszámú alapító okiratát visszavonja. 90/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően az Emberi Erőforrások Bizottságba külsős (nem képviselő) bizottsági tagként február 26. napjától Burján Nóra Mónikát választja meg. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 91/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV törvény 29/A. -ban foglaltaknak megfelelően három éves fejlesztési tervet készített, melyben - út-, kerékpárút fejlesztés, - óvoda fejlesztés-, felújítás-, bővítés, - csapadékcsatorna hálózatfejlesztése, -

30 intézmények felújítása-, energetikai felújítása, valamint sportcsarnok építése szerepel. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV törvényben foglaltaknak megfelelően a Költségvetési rendelet 13. számú mellékletében részletezettek szerint elfogadja a saját bevételek és a rövidlejáratú kötelezettségek három évre szóló előirányzatait. Továbbá elfogadja a mellékletben kimutatottak szerint az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa évenkénti összegeit. Rajki László ügyvezető 92/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzatának évi költségvetési tervéről készült független könyvvizsgálói véleményt. 93/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dyszimed Kft.-vel megkötendő megbízási szerződéssel kapcsolatban dr. Szeri Irén háziorvos kérelmei vonatkozásában az alábbi döntést hozta: - dr. Szeri Irén háziorvos lakhatási problémájának megoldását Monor Város Önkormányzata nem tudja vállalni, mivel jelenleg nincs beköltözhető állapotú, megfelelő lakása az Önkormányzatnak. - A megbízási szerződés-tervezet 2. pontjában meghatározott eszközök, berendezések biztosítását, pótlását a Megbízott kötelezettségi körébe helyezi. - A megbízási szerződés-tervezet 5. pontjában meghatározott, a rendelőhelyiség állagvédelme, karbantartása, felújítási és pótlási munkák elvégzésének körében a kötelezettségeknek a PTK. bérleti szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti megosztását rendeli alkalmazni. Vagyis a szokásosan bérlőt terhelő, rendszeres, kisebb karbantartási, mindennapos állagmegóvási feladatokat a Megbízott, míg az ezen túli felújítási munkákat a Megbízó köteles elvégezni. - A megbízási szerződés tervezet 7. pontjában foglalt, a Megbízót illető ellenőrzési jog helyett a rendelés folyamatos, biztonságos ellátásának megvalósulására vonatkozó tájékozódáshoz való jogát tartja fenn az Önkormányzat. Azaz az orvos-szakmai felügyeleti szervek ellenőrzésihatósági feladatait nem érintő, a Felek közt létrejövő megbízási

31 szerződésből eredő Megbízotti kötelezettségek nyomon követésének lehetőségét. - A megbízási szerződés tervezet 8. pontjában az ápoló, vagy az asszisztens biztosítását a Megbízott kötelezettségi körébe helyezi. Egyebekben dr. Szeri Irénnek a szerződés-tervezetben eszközölt, fent nem említett módosítási javaslatait a Képviselő-testület elfogadja és a tervezet szövegében átvezeti. 94/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Szeri Irén háziorvost a praxisa beindításához egyszeri ,- Ft induló eszköztámogatásban részesíti azzal, hogy amennyiben 1 éven belül megszüntetésre kerül a megbízási szerződése, a kapott támogatást köteles visszafizetni Monor Város Önkormányzatának részére. 95/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt évi üzleti tervét azzal a kiegészítéssel, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységnél kimutatott hiányt a KÖVÁL Nonprofit Zrt. által benyújtott pályázatból kívánja finanszírozni. Takács Endre elnök-igazgató 96/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel, mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötendő

32 megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi irodavezetőt a megállapodás aláírására. 97/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a városüzemeltetési feladatokra ,- Ft + ÁFA éves összegben a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel átalányszerződést kössön. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 98/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület birkózó csarnok építésére benyújtott pályázatát, és sikeres pályázat esetén helyet biztosít a csarnok felépítésére. Az Önkormányzat ezen felül semmilyen más anyagi kötelezettséget nem vállal, így ÁFA fizetési kötelezettséget sem. 99/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Városfejlesztő Kft évi beszámolóját, valamint a évi gazdálkodásával kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést. Rajki László ügyvezető

33 100/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Városfejlesztő Kft. törzstőkéjét február 26-tól Ft-ról ,- Ft-ra emeli. Fedezet a Társaság évi eredménytartaléka. Rajki László ügyvezető 101/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Városfejlesztő Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával Rajki Lászlót bízza meg február 26-tól 5 évig terjedő időtartamra, melyet munkaviszony keretében tölt be. Az ügyvezető bérét bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Rajki László ügyvezető 102/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1094 Budapest, Vaskapu út 1/A. II. emelet 1., telephely: 5100 Jászberény, Zirzen Janka utca 6., adószám: , ügyvezető: Gulyás Csaba) bízza meg február 26-tól 5 évig terjedő időtartamra, bruttó Ft/év díjazással. Rajki László ügyvezető 103/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratában történt módosításokat, tekintettel a

34 Ptk. rendelkezéseire, egyúttal elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. Rajki László ügyvezető 104/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Városfejlesztő Kft évi üzleti tervét. Rajki László ügyvezető 105/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./ a 100 %-os tulajdonát képező Monori Városépítő Kft.-t végelszámolással megszünteti, 2./ a végelszámolás kezdő időpontjára március 01-ét jelöli meg, 3./ a végelszámoló személyére Szolnoki Istvánt, a Kft. jelenlegi ügyvezetőjét jelöli ki, 4./ az alapító okiratba kerüljenek átvezetésre a végelszámolást érintő döntések. Szolnoki István ügyvezető 106/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát az Európa a polgárokért pályázati kiírásra, és az ezzel kapcsolatos adatlapot az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. A pályázatban Erdélyből, a Vajdaságból, Finnországból és Németországból jelöl ki településeket kapcsolatfelvétel céljából, lehetőség szerint Boldogfalva, Bácsfeketehegy, Lovisa és Asperg településeket.

35 107/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2015. (II. 12.) sz. testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja: Monor Város Önkormányzata a 3. életévüket betöltött gyermekek kötelező óvodai ellátásának biztosítása érdekében, a jelenleg Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézményeként működő, de várhatóan ez évben Monor Város Önkormányzat használatába visszakerülő, Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. szám alatti épület átalakításával, rekonstrukciójával óvodát kíván létrehozni. Monor Város Önkormányzata a Nemzetgazdasági Miniszter által meghirdetett Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására pályázaton részt kíván venni. Monor Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozó pályázatás lefolytatására, a tervező kiválasztására és a szerződés megkötésére. 108/2015. (II. 26.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Hajt a Csapat Egyesület Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázatot hirdet. Monor Város Önkormányzata a 9305 hrsz.-ú ingatlanát jelöli meg, amennyiben részt vesz a pályázaton. Darázsi Kálmán alpolgármester Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 109/2015. (III. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a K&Z Horizontál Kft.-t a Belügyminisztérium BMÖGH/77-109/2014. számú támogatásából, Monoron megvalósuló térfigyelő kamerarendszer bővítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

36 Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 110/2015. (III. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzata átveszi a Monor Város terültén működő, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában lévő térfigyelő kamerákat azt követően, hogy az átvenni kívánt kamerák közül a hibásak javítása megtörténik. A Képviselő-testület elfogadja az ERANDO Kft. karbantartási szerződésre vonatkozó ajánlatát, mely szerint a teljes kamerarendszer karbantartásának átalánydíja ,- Ft + ÁFA/negyedév. A szerződés megkötésével a Kft. a rendszer minden elemére 6 hónapos teljes körű garanciát biztosít. Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 111/2015. (III. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szakorvosi Rendelőintézet járóbeteg eszköz fejlesztési alap létrehozását évben 50,- Ft/lakos összeggel támogatja a fejlesztési alapot, melynek forrása az általános tartalék. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 112/2015. (III. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rendezési Terv Munkacsoport felállítását határozza el. A munkacsoportban való részvétellel megbízza: - Darázsi Kálmán alpolgármestert, - Dessewffy Andor Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnökét, - Orosházi Tamás Építéshatósági Irodavezetőt, - Gubán Sándor főépítészt, - Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, az Emberi Erőforrások Bizottsága és a Jogi és Közbiztonsági Bizottság által delegált további két-két fő tagot (egy-egy fő állandó bizottsági tag, egy-egy fő külsős tag) A Munkacsoport megalakulásáról és tevékenységéről rendszeresen adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

37 Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 113/2015. (III. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy: - a Monor Strázsahegy rendezési terveinek véleményezése során beérkezett észrevételekre adott válaszokat jóváhagyja, és a véleményezési szakaszt lezárja. - A településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat Monor Strázsahegy tárgyú módosításának tervezetét és az OTÉK-tól való eltéréskérelem szakmai alátámasztó anyagát a tervezési programmal, koncepcióval és szándékaival megegyezőnek, végső szakmai véleményezésre alkalmasnak tartja. - Felhatalmazza a polgármestert, hogy a dokumentumokat közzé tegye, és megküldje az állami főépítésznek végső szakmai véleményezésre. Gubán Sándor főépítész Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 114/2015. (III. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 11/2004. (IX. 20.) számú Ök. rendeletének 6.. (1) bekezdése értelmében a Szabályozási Terven jelölteknek megfelelően belterületbe vonja a jelenlegi Monor, 0295/25 hrsz.- ú ingatlanokat (kialakuló belterületi helyrajzi számok: 8046). Az ingatlan közműellátása, valamint a belterületbe vonással, építéssel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek viselése az ingatlantulajdonos(ok) feladata. A kialakuló ingatlant a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint lehetséges beépíteni. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos megállapodás aláírására. Felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz aláírására és egyúttal felhívja a jegyzőt, hogy a Képviselő testület döntéséről a szükséges munkarészek elvégzése után keresse meg az érintetteket és Monor Városi Földhivatalt. Orosházi Tamás irodavezető Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 115/2015. (III. 12.) SZÁMÚ TESTÜLETI

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21.

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21. 2016. ÉVI HATÁROZATOK 1/2016. (I. 21.) KT határozat előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Pogácsás Tibor polgármester, dr. Babinszki György alpolgármester, dr. Zsombok László képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Pogácsás Tibor polgármester, dr. Babinszki György alpolgármester, dr. Zsombok László képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 13-án a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) emeleti tanácskozótermében megtartott soros,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 71/2013.(IV. 25.)Kt. a Monori Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolójáról, a bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről Képviselő-testülete a Monori Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolóját

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II.

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-200/2015. II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. november 12-ei rendes zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról i rendkívüli ülésének könyvéből: 358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának támogatja egy 4 fős önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 252/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere il ~ ' ' l". ' ~ szamu e oterjesztes Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról A

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II.

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 25/2015.

Részletesebben

403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat

403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat i rendkívüli ülésének könyvéből: 403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának felkéri a t, hogy a Maár Építész Iroda Kft. részére az önkormányzat kifogását a TÁMOP- 3.1.3-10/2-2010-0015

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2013. ÉVI HATÁROZATAI

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2013. ÉVI HATÁROZATAI VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2013. ÉVI HATÁROZATAI 1/2013. (I.28.) pénzügyi bizottsági határozat Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Hosszú, forró nyár... Ráckevén

Hosszú, forró nyár... Ráckevén XXIV. évfolyam 7. szám 2012. július Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Hosszú, forró nyár... Ráckevén Fotó: Darabont Mária Fotó: Körmendiné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. december

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Guba Viktória szervezési

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 48/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Szentes Város Önkormányzata i Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Ikt. sz.:u-17564-2/2012 Tárgy: A határozatainak végrehajtásáról készült beszámoló Mell:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA 1/2015. (01.15.) Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet kiegészíti, az Egyebek napirendi ponttal. Dr. Sajtos Sándor polgármester 2/2015. (01.15.) Tahitótfalu

Részletesebben

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f.

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f. 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat A képviselő-testület 2016. január 14. rendkívüli ülésének napirendje. 1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése.

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 1/2012. (II. 1.) a helyi adókról Határozatok:

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013. 277/2013.(XI.26.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2013.(XI.27.), 9/2013.(I.29.), 14/2013.(I.29.),70/2013.(IV.08.), 76/2013.(IV.08.), 112/2013.(V.28.), 131/2013.(V.28.),

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 17-18, d./ határozata:120-125, Száma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. november 06-án megtartott nyilvános rendkívüli ülésének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 06-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 06-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 06-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének könyvéből 130/2015. (VII. 06.) számú Újfehértó- Bököny viziközmű fejlesztési projekt összköltségnöveléséhez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2013. november 14-én megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

K I V O N A T. 4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

K I V O N A T. 4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének könyvéből 237/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. november 27-én (csütörtök) de.: 9.00 órára

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 10/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. január 23-i ünnepi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

2015. március 26. Kt. ülés határozatai

2015. március 26. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. március 26. Kt. ülés határozatai 115/2015. (III.26.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szenteczky János ügyrendi javaslatára úgy

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő nagykállói 5143 helyrajzi számú, 4320 Nagykálló, Geszterédi út 1. szám alatt található

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat: i Közös Önkormányzati Hivatal 475-1/2014. szám 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújításával

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 591/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Alpolgármester megválasztása 2. Alpolgármester illetményének megállapítása 3. Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére ..-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. április 09-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. április 09-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. április 09-i soros ülésén Hozott határozatok: 49/2015.(04.09.)-től 66/2015.(04.09.)-ig Hozott rendeletek: 7/2015.(04. 14.) 1 J

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 24-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben