207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat"

Átírás

1 könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: június 30.

2 könyvéből: 208/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Éles Béláné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) igazgatójának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerületének közötti tevékenységéről szóló tájékoztatóját megismerte, és azt elfogadja. Felelős: - Határidő: -

3 könyvéből: 209/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének (4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.) január-június között, a Hajdúnánási Óvodában (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) végzett tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy Radványi Csaba, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye vezetőjének értesítéséről gondoskodjon. Határidő: július 15.

4 könyvéből: 210/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város Helyi Esélyegyenlőségi Programját a évi CXXV. törvény 31. (4) bekezdésében foglaltak szerint áttekintette, és az időközben bekövetkezett változások miatt annak felülvizsgálatát és aktualizálását határozza el. Felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításához, és annak ismételt elfogadásához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjen. Határidő: július 31. a Helyi Esélyegyenlőségi Program átdolgozására augusztus 10. a módosított Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

5 könyvéből: 211/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a ÉAOP-2.1.1/A.I azonosító számú pályázat elkészítése során betervezett HAjdúnánási VEndégnyilvántartó Rendszer szoftver fejlesztését és bevezetését ,- Ft + áfa összeg erejéig, azzal hogy a szoftver Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonába kerüljön. A szoftver fejlesztéséhez és bevezetéséhez szükséges ,- Ft + áfa összeget, a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének évi általános tartaléka terhére. Felkéri a polgármestert a szoftver fejlesztéséhez és bevezetéséhez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: szeptember 30.

6 könyvéből: 212/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúnánási Óvoda pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló előterjesztést és azt elfogadja. Felelős: - Határidő: -

7 könyvéből: 213/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szeptember 1. napjától az engedélyezett létszámkeretet 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens álláshellyel csökkenti. A fentiek végrehajtása után a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett álláskerete szeptember 1. napjától: 68 fő. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a létszámkeret módosulása kerüljön figyelembe vételre az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet soron következő módosításakor. Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) intézményvezetőjének értesítéséről gondoskodjon. Határidő: július 15.

8 könyvéből: 214/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesülete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám) alapszabályának módosítását megismerte és azt a módosításokkal együtt elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, és felhatalmazza az alapszabály, illetve annak bíróság által a változásbejegyzési eljárásban előírt esetleges további módosításainak aláírására. Határidő: július 15.

9 könyvéből: 215/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Segítséggel Élők Alapítványával a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ában foglaltak alapján július 1-jétől határozatlan időre ellátási szerződést köt, 7 fő férőhelyszám biztosítására, fogyatékos személyek ápolástgondozást nyújtó bentlakásos intézményében. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június 30. a szerződés megkötésére

10 könyvéből: 216/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program keretében a szennyvízelvezetési és -tisztítási program megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, és arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja és aláírja. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: június 30.

11 könyvéből: 217/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése tárgyú, KEOP-7.1.0/ azonosítószámú fejlesztés kapcsán érintett, a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. ingatlan-nyilvántartás szerinti kezelésében álló 0857, 5376, 701, 0205/2, 0257, 6388 hrsz-ú ingatlanok használatának szabályozása és a vízilétesítmény tulajdonjogának meghatározása érdekében megállapodást köt a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Juhász Endre László alpolgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselőjeként a MÁV Zrt. szervezetei által jóváhagyott esetlegesen módosított megállapodást aláírja, amennyiben az nem érinti hátrányosabban az önkormányzatot az előterjesztéshez mellékelt megállapodás-tervezetben rögzítetteknél. Felelős: Dr. Juhász Endre László alpolgármester Határidő: július 15.

12 könyvéből: 218/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, Hajdúnánás 5381/1 hrsz.- ú, összesen m 2 területű Kivett közterület megnevezésű belterületi ingatlanra a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által az ÉAOP-5.1.1/D , Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése című pályázat keretében megvalósított gazdasági szolgáltatóház épület feltüntetéséhez és az épület 5381/1/A külön helyrajzi szám alatt, 1/1 tulajdoni hányad arányban saját javára bejegyeztesse. A képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. a gazdasági szolgáltatóház épület alatt található földterületre ingyenes földhasználati jogot alapítson. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse, valamint felhatalmazza az előterjesztéshez mellékelt épületfeltüntetési és földhasználati szerződés aláírására. Határidő: június 30.

13 könyvéből: 219/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, Hajdúnánás 5384 hrsz.-ú, összesen m 2 területű Kivett sporttelep megnevezésű belterületi ingatlanra a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által az ÉAOP-5.1.1/D , Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése című pályázat keretében megvalósított sporttelep gyalogos főbejárat épület feltüntetéséhez és az épület 5384/A külön helyrajzi szám alatt, 1/1 tulajdoni hányad arányban saját javára bejegyeztesse. A képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. a sporttelep gyalogos főbejárat épület alatt található földterületre ingyenes földhasználati jogot alapítson. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse, valamint felhatalmazza az előterjesztéshez mellékelt épületfeltüntetési és földhasználati szerződés aláírására. Határidő: június 30.

14 könyvéből: 220/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében című, ÉAOP-2.1.1/A.I azonosító számú pályázat keretében az Interaktív szolgáltatóház rendeltetésű épület megvalósítása és fenntartása, valamint aktiválása kapcsán a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-vel Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő, 5397/19. hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 22. szám alatti, kivett kemping és erdő művelési ágú ingatlanra vonatkozó január 30. napján létrejött /2015. iktatószámú haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni július 01. napjával. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22.) értesítse, valamint felhatalmazza az előterjesztéshez mellékelt haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására. Határidő: június 30.

15 könyvéből: 221/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 10/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozatának I. pontja az alábbiakra módosul: I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 0969/6 helyrajzi számú, kivett mocsár művelési ágú ingatlan kivett horgásztó művelési ággá történő megváltoztatásához hozzájárul. A 10/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat többi része változatlan tartalommal hatályban marad. Határidő: június 30.

16 könyvéből: 222/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bíráló Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a Rendezvényszervezés, tanácsadás, disszemináció tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: A.) Az Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Kft. ajánlata érvényes. B.) A Rendezvényszervezés, tanácsadás, disszemináció tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. C.) A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé az Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Kft.-t (1158 Budapest, Drégelyvár utca em. 38.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak. Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a szolgáltatás megrendelésére nyújtott támogatás nettó ,- Ft-os keretén belül van. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint felhatalmazza, hogy az eljárás nyertesével a szerződést megkösse. Határidő: június az ajánlattevő értesítése a döntésről július a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel

17 könyvéből: 223/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet III.4. pont szerint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására és rendkívüli szociális támogatásra igényt nyújt be. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igények benyújtásáról. Határidő: augusztus a rendkívüli szociális támogatási igény benyújtására szeptember a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtására

18 könyvéből: 224/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény 232. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Kirendeltségére vonatkozóan július 27-től augusztus 08-ig igazgatási szünetet rendel el. Felkéri a t, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon. Felelős: Határidő: július lakosság tájékoztatására folyamatos - feladatellátás biztosítása

19 könyvéből: 225/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. (1) bekezdésének b) ba) pontja alapján úgy határoz, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal (1051 József Nádor tér 2-4. szám), valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám)az önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti ingatlan bérbeadására december 22. napján kötött bérleti szerződést meghosszabbítja július 30-ig, továbbá a bérleti szerződéshez kapcsolódóan a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal üzemeltetési szerződést köt az önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20.szám alatti ingatlan vonatkozásában. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a szerződések aláírására. Határidő: június 30.

20 könyvéből: 226/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskolás korú gyermekek nyári napközi gyermekfelügyeletét az előzetes igények alapján átlagosan 111 fő számára, négy csoportban biztosítja június 16. és augusztus 14. között a Bocskai István Általános Iskola Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám alatti egységében. A képviselő-testület a gyermekek nyári napközi megszervezéséhez kapcsolódóan az alábbi forrásokat biztosítja: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő napközis gyermekek részére az ingyenes ebéd pályázati úton történő biztosítása mellett a tízórai és uzsonna térítésmentességéhez maximum ,- Ft összeg biztosításáról határoz, melynek forrása az önkormányzat évi általános tartalék kerete; - sport és egyéb foglalkozásokhoz kapcsolódóan sportszerek és egyéb anyagbeszerzésre, továbbá útiköltségre összesen ,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére; Felkéri a polgármestert, hogy a nyári napközi gyermekfelügyelet megszervezéséről a fenti keretösszeg felhasználásával gondoskodjon. Határidő: június augusztus 14-ig

21 könyvéből: 227/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 06.) Kormányrendelet alapján a családok otthonteremtési kedvezményéről szóló tájékoztatást megismerte és elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a családok otthonteremtési kedvezményéről a lakásvásárlásra jogosult önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek tájékoztatásáról gondoskodjon, valamint városi médiában hívja fel a lakosság figyelmét a kedvezmény lehetőségéről. Határidő: június 30.

22 könyvéből: 228/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám) ajánlatát megismerve úgy határoz, hogy a NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám) és Hajdúnánás Városi Önkormányzat között 207-2/2008. számmal létrejött megállapodás, valamint az annak módosítására létrejött /2010. számú megállapodás-kiegészítés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi. A szerződés megszüntetésében kiköti, hogy a NYAK-ÉP Kft. általi ,-Ft + ÁFA kártérítés megfizetése esetén Hajdúnánás Városi Önkormányzat hozzájárul a Nyakas Gábor és Nyakasné Berencsi Magdolna 4080 Hajdúnánás, Kálvin u. 4. szám alatti lakosok 1/2-1/2 tulajdonában lévő hajdúnánási 4861/A/52. és 4861/A/33 helyrajzi számú ingatlanok tulajdoni lapjára Hajdúnánás Városi Önkormányzat javára bejegyzett jelzálog törléséhez. Felkéri a polgármestert, hogy a NYAK-ÉP Kft. értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a megállapodás megszüntetés, illetve a jelzálog törléséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására. Határidő: július 31.

23 könyvéből: 229/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdésének a) pontja alapján úgy határoz, hogy Dombrádi Gábor 4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 66. szám alatti lakos ajánlatát a téglagyári tavak ingatlanrendezése tekintetében nem fogadja el, a területcsere pontosításához további egyeztetést tart szükségesnek a megkereséssel kapcsolatban az alábbi szempontok figyelembevételével: költségek viselése az önkormányzat tulajdonában lévő V. tó megközelítését biztosítani szükséges 5399 hrsz-ú ingatlanon telepített erdő a területcserét követően is maradjon az önkormányzat tulajdonában Felkéri a polgármestert, hogy Dombrádi Gábor 4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 66. szám alatti lakos értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza az egyeztetések lefolytatására. Határidő: július 31.

24 könyvéből: 230/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúnánási 0865/4 helyrajzi számú 5 ha alapterületű 28,14 AK értékű legelő művelési ágú ingatlant versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő értékesítés útján kívánja hasznosítani ,-Ft kiinduló licitár megjelölésével. Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: július 31.

25 könyvéből: 231/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási programok évi megvalósulásáról szóló beszámolóját megismerte, és elfogadja azt. Felelős: - Határidő: -

26 könyvéből: 232/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Hajdúnánás Városi Önkormányzat között a 144/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján március 31-én kelt használati szerződés 2. f) és 2. g) pontjainak július 01. napjától hatályos törlésére vonatkozó módosítását kezdeményezi az előterjesztéshez mellékelt használati szerződés-módosítás szerint. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez mellékelt használati szerződésmódosítás aláírására, valamint felkéri, hogy a határozatban foglaltakról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (1051 Budapest, Nádor utca 32.) értesítse. Határidő: július a használati szerződés-módosítás aláírására, értesítésre

27 könyvéből: 233/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközség részére (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 2.) szeptember 1-től a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium gimnáziumi egységének feladatai ellátásához szükséges hajdúnánási hrsz-ú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám alatt található ingatlanból, a mellékletben meghatározott, gimnáziumi tanulólétszámmal arányos m 2 alapterületű ingatlan és ingó vagyonra ideértve a taneszközöket, továbbá egyéb eszközöket, felszereléseket vonatkozóan legalább öt tanítási évre használati jogot enged, valamint az ingatlan működéséhez szükséges anyagi forrást biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközség értesítéséről gondoskodjon. Határidő: július 15.

28 könyvéből: 234/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által közösen meghirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése céljából pályázatot kíván benyújtani színpadtechnikai és informatikai eszközállományának gyarapítására, korszerűsítésére a ,- Ft-os támogatási összeg erejéig. A pályázat összköltségvetése ,- Ft, melyből a pályázathoz biztosítandó 10% önrész összegét, azaz ,- Ft-ot a képviselő-testület biztosítja a évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet szerinti felhalmozási céltartaléka terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok aláírására. Határidő: június 29.

29 könyvéből: 235/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1.) Felügyelő Bizottságának a 9/ számú taggyűlési határozat alapján elkészített az előterjesztéshez mellékelt javaslatát megismerte. A Képviselő-testület Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014 (X.30.) önkormányzati rendelet 34. (5) bekezdése alapján figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:110. (1) bekezdésében foglaltakra elfogadásra javasolja a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének javaslatát, melyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. soron következő taggyűlésére nyújtott be a társaság ügyvezetőjének Will Csaba (anyja neve: Albert Mária) 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B. sz. alatti lakos visszahívására, a társaság másik ügyvezetőjének Kathy Zsigmond (anyja neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy u sz. alatti lakos önálló cégjegyzési jogosultsággal történő felruházására vonatkozóan. A Képviselő-testület támogatja, hogy a társasági szerződés X. fejezetének 1. pontja és 2. pontja az alábbiak szerint változik meg: 1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el. 2. A társaság ügyvezetője a május 28. napjától június 15. napjáig választott Kathy Zsigmond (an.: Varga Mária, szül: Debrecen, ), 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos. Támogatja, hogy társasági szerződés XI. fejezetének 2. pontja, 4. pontja és 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. Az ügyvezető önállóan jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján képviseli. 4. Törölve. 6. A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló. Támogatja, hogy a társasági szerződés IX. fejezete 2.) pontjának zsb.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: "zsb.) a társaság gazdálkodásával kapcsolatos alábbi kérdésekben való döntés: a. működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, hitelszerződés módosítása b. értékpapír vásárlása c. tőzsdei jogügyletek végzése d. lízingszerződés megkötése e. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más egyoldalú kötelezettséget f. tartozásátvállalás g. követelésvásárlás h. követelés engedményezése évente 10 M Ft értékhatár felett

30 i. követelés elengedése éves szinten 5 M Ft értékhatár felett j. ingyenes vagyonjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés k. ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 10 M Ft értékhatárt meghaladó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről való döntés l. ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 M Ft értéket meghaladó szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése m. döntés egy éven túli határozott idejű, 10 M Ft összértéket meghaladó kötelezettségvállalásról n. egyéb a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 10 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás o. döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről" Ezzel egyidejűleg a társasági szerződés X. fejezete 7.) pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint változik meg: "A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, azonban a IX. fejezet 2.) pontjának zsb.) alpontjában részletesen meghatározott jogügyletek megkötése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik." Felhatalmazza a polgármestert a taggyűlési határozati javaslat elfogadására. Felelős: Dr. Juhász Endre alpolgármester Határidő: július 15.

31 könyvéből: 236/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhelye: 4029 Debrecen, Csapó utca 26.) június 12-én tartott alapítói gyűlésén elfogadott alapító okirat módosítását megtárgyalta és jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány június 12. napján hatályos egységes szerkezetbe foglalt szöveggel módosított alapító okiratának, illetve annak bíróság által a változás-bejegyzési eljárásban előírt esetleges további módosításainak aláírására. Határidő: július 15.

32 könyvéből: 237/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendelet 45. alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt ajtószám alatti üzlethelyiséget versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra 1.200,- Ft+ÁFA/m 2 /hó kiinduló licitár meghatározásával. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: július 10.

33 könyvéből: 238/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendeletet alapján, a METAX Bt. - Tervező, Beruházó és Ingatlanszakértő Mérnöki Iroda (4031 Debrecen, Péterfia u. 4.) által felértékelt önkormányzati ingatlanok forgalmi értékét az alábbiak szerint hagyja jóvá és állapítja meg a vételárat a 3. (1) bekezdés figyelembevételével: LAKÁSOK ESETÉBEN Cím Hunyadi u C lph. II./9. Ady Endre krt. 35. II./7. Alapterület (m 2 ) Szoba szám Komfortfokozat Ft/m 2 Megállapított Forgalmi érték (Ft) Értéknövelő beruházás értéke (Ft) Megállapított forgalmi értékberuházás Vételár (-5%) 51 1+fél összkomfortos összkomfortos Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet alapján a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: július 15.

34 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 239/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Irányi u. 1. fsz. 2. ajtó szám alatti lakás alapterülete 74 m 2, 3 szobás, összkomfortos lakást egy éves időtartamra - szociális jelleggel Menyhárt Péter és Menyhártné Vitányi Anikó Hajdúnánás, Pázsit u. 1. szám alatti, pályázónak adja bérbe. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

35 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 240/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Hunyadi u. 7./2. ajtó szám alatti lakás alapterülete 37 m 2, 1 szobás, komfortos lakást egy éves időtartamra - szociális jelleggel elsősorban Lakatos Ferenc Hajdúnánás, Attila u. 2. szám alatti, másodsorban Erdei Melinda Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 33/a. szám alatti pályázónak adja bérbe. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

36 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 241/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Mártírok u. 3. I./5. ajtó szám alatti, 54 m 2, 2 szobás, összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális jelleggel Áfra Sándor Zsolt és Marsiné Drén Edit Hajdúnánás, Csóka u. 6. szám alatti, pályázónak adja bérbe. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

37 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 242/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. I./2. ajtó szám alatti, 48 m 2, 1+fél szobás, összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális jelleggel Dézsi Miklós és Rozgonyi Melitta Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 10. szám alatti, pályázónak adja bérbe. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

38 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 243/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadász Géza a Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/13. ajtószám alatti, 49 m 2 -es, 2 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 183/2009. (V. 21.) számú Képviselő-testületi Határozatával három éves időtartamra, július 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 370/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat kettő hónappal, szeptember 30-ig, majd a 450/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat kettő hónappal, november 30-ig, majd a 565/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat hat hónappal, május 31-ig, majd a 441/2013. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat tizenegy hónappal, április 30-ig, végül a 184/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, április 30-ig szociális jelleggel meghosszabbított. Az összesen öt éves és kilenc hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/13. ajtószám alatti, 49 m 2 -es, 2 szobás, komfortos lakás bérleti szerződését szociális jelleggel az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendelet 8. (1)-(4) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 6 hónappal, október 31-ig meghosszabbítja. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

39 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 244/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilvia Etelka a Hajdúnánás, Csokonai u. 16. IV./20. ajtószám alatti, 51 m 2 -es, 2 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 279/2012. (VI. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal egy éves időtartamra, augusztus 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 445/2013. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat nyolc hónappal április 30-ig, majd a 183/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, április 30-ig szociális jelleggel meghosszabbított. Az összesen kettő év és nyolc hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Csokonai u. IV./20. szám alatti, 51 m 2 -es, 2 szobás, komfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendelet 8. (1)-(4) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 6 hónappal, október 31-ig meghosszabbítja. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

40 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 245/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Károlyné a Hajdúnánás, Csokonai u. 2./3. ajtószám alatti, 15 m 2 -es (közös előszoba), 1 szobás, komfortnélküli, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 136/2001. (VI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra, június 30-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 194/2005. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, június 30-ig, illetve a 310/2007. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, június 30-ig, majd a 246/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, június 30-ig, végül a 376/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat kilenc hónappal és tizenöt nappal, április 15-ig, majd a 183/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, április 30-ig szociális jelleggel meghosszabbított. Az összesen tizenhárom éves és tíz hónapos határozott időre bérbe adott, és a 244/2006. (XI. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u /B. II./3. szám alatti, 27 m 2 -es, 1 szobás, komfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását - a szociális rászorultságra való tekintettel megállapított kedvezmények megvonása mellett - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendelet 58. (3) bekezdés alapján - a szerződés lejártát követően 6 hónappal, október 31-ig meghosszabbítja. A meghosszabbítás idejére az Ör. 15. (4) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

41 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 246/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Halászné Pálfi Erzsébet a Hajdúnánás, Mártírok u. 9. IV./14. szám alatti, 54 m 2 -es, 2 szobás, összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 81/1996. (V. 16.) számú Képviselő-testületi Határozattal két éves időtartamra, május 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 106/1998. (V. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat öt évvel, május 31-ig, ezt követően a 153/2003. (VI. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, május 31-ig, továbbá a 150/2006. (VI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, május 31-ig, majd a 187/2009. (V. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, május 31-ig, majd a 239/2012. (V. 31.) számú Képviselő testületi Határozat három évvel, május 31-ig szociális jelleggel meghosszabbított. Az összesen tizenkilenc éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Mártírok u. 9. IV./14. szám alatti, 54 m 2 -es, 2 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását - a szociális rászorultságra való tekintettel megállapított kedvezmények megvonása mellett - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendelet 58. (4) bekezdés alapján - 1 évvel, május 31-ig meghosszabbítja. A meghosszabbítás idejére az Ör. 15. (4) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlők teljes összegű lakbért kötelesek fizetni. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

42 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 247/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Fejér László Sándorné a Hajdúnánás, Köztársaság tér 2/A. 1 ajtószám alatti, 43 m 2 -es, 1 szobás, félkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 49/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testület Határozatával három éves időtartamra, február 28-ig szociális jelleggel kapta meg, melyet az 56/2014. (II. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel február 28-ig, majd a 100/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat három hónappal, május 31-ig szociális jelleggel meghosszabbított. Az összesen négy éves és három hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Köztársaság tér 2/A. 1. ajtószám alatti, 43 m 2 -es, 1 szobás, félkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendelet 8. (1)-(4) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 1 évvel, május 31-ig meghosszabbítja. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

43 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 248/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Mártírok u. 1. IV./13. ajtó szám alatti lakás alapterülete 51 m 2, 2 szobás, összkomfortos lakást egy éves időtartamra - szociális jelleggel elsősorban Pur Zoltán és Pur Zoltánné Hajdúnánás, Ady Endre krt. 41. II./8. ajtó szám alatti, másodsorban Varga Tamás és Bózsárné Hegedűs Andrea Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4/D. II./3. ajtó szám alatti pályázónak adja bérbe. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

44 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 249/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u /C. I./5. ajtó szám alatti, 40 m 2, 1+fél szobás, összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális jelleggel Gonda István és Szekeres Mónika Hajdúnánás, Bocskai u /C. fszt./2. szám alatti, pályázónak adja bérbe. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

45 csütörtökön du. 15,25 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 250/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8/C. IV./13. szám alatti, 52 m 2 -es, 1+fél szobás, komfortos lakást - változatlan feltételekkel - minőségi csereként Gál Attiláné Hajdúnánás, Bocskai u. 17./5. szám alatti, pályázónak adja bérbe. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: július 15.

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre önkormányzati képviselő által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

312/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

312/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 312/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

210/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat

210/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 210/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

157/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat

157/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 157/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Éles András polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. évben Határozati javaslat 10. számú melléklete I. A Tulajdonosi Bizottság

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 11-én - pénteken - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 27. Száma: 17391-24/2015. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens J E L E N T É S az Önkormányzat

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

139/2014. /VI.26./ számú képviselő-testületi határozat

139/2014. /VI.26./ számú képviselő-testületi határozat 139/2014. /VI.26./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Mezőgazdasági Zrt.

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J0 (. számú előterjesztés

J0 (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J0 (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet. FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 14-ei ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

2015. június 25. Kt. ülés határozatai

2015. június 25. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. június 25. Kt. ülés 325/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az

Részletesebben

Az IKARUS 250 / 59 típusú JOB - 745 forgalmi rendszámú autóbusz igénybevételéért fizetendő üzembetartási hozzájárulás 2013. évben

Az IKARUS 250 / 59 típusú JOB - 745 forgalmi rendszámú autóbusz igénybevételéért fizetendő üzembetartási hozzájárulás 2013. évben 2013 márciusában hozott határozatok 10 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata az Ikarus típusú iskolabusz eladásáról Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a tulajdonában lévő és általa üzemeltetett

Részletesebben

K I V O N A T. 4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

K I V O N A T. 4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének könyvéből 237/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. november 27-én (csütörtök) de.: 9.00 órára

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 29. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti ingatlanokkal

Részletesebben

Fejlesztés összköltsége: támogatási szerződésben fejlesztés összköltsége: 28.147.031,- Ft. Fejlesztési összköltség módosult összege 27.758.

Fejlesztés összköltsége: támogatási szerződésben fejlesztés összköltsége: 28.147.031,- Ft. Fejlesztési összköltség módosult összege 27.758. 33/2009.(III.19.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A hajdúhadházi Központi Orvosi Rendelő fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése témában nyertes

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a és az alek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 48/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 112/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés Kollégium működtetésével kapcsolatos elképzelésekről Jánoshalma Város

Részletesebben

euoa PesT : ' _ z. (\...,_. :1: ~: _j l '. I_ ~--*='0t&,... _! . ;\f~":c,. MEGHÍVÓ

euoa PesT : ' _ z. (\...,_. :1: ~: _j l '. I_ ~--*='0t&,... _! . ;\f~:c,. MEGHÍVÓ euoa PesT Budapest Főváros Közgyűlése [Vonalf..od] T~lajdo.nosi Gazdasr/flJ~R6~le 1 rületlha 1 ~tn(ísítasí,, '... : ;~~j B1zottsag..... 1- " '. {." (. 7... t ~-...1 ' :. i. n J (/',... :.,.._, _,._,_,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/13/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Szentes Város Önkormányzata i Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Ikt. sz.:u-17564-2/2012 Tárgy: A határozatainak végrehajtásáról készült beszámoló Mell:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-4/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma Határozat

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. október 15-ei üléséről. 656/2013. (10. 15.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. október 15-ei üléséről. 656/2013. (10. 15.) TEIB. Határozat a A Tárgy: napirend 656/2013. (10. 15.) TEIB. Határozat A úgy dönt, hogy elfogadja a 32/2013 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről az 5-ös sorszámon

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ülése könyvéből: 149/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2. A Képviselő-testület megbízza a t vizsgáltassa

Részletesebben

a 2014. május 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2014. május 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 1. Száma: 8094-2/2014. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Síró Katalin titkárnı-szervezési

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség I. határozat Egyszerű többség II. határozat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

Jelentés Határozat: 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. dévaványai 592/2. hrsz.-on dévaványai 708/1. hrsz.-on

Jelentés Határozat: 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. dévaványai 592/2. hrsz.-on dévaványai 708/1. hrsz.-on Jelentés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Ikt. szám: 19906/2013. JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Részletesebben

K I V O N A T. 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat: i Közös Önkormányzati Hivatal 475-1/2014. szám 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújításával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. január 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. január 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 18/2012.(I.30.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése, ÉAOP-3.1.2/A-11, pályázati azonosító számú pályázati

Részletesebben

2004. évi testületi határozatok:

2004. évi testületi határozatok: 2004. évi testületi határozatok: 1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő

Részletesebben

K I V O N A T. 228/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 228/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-228/2015. szám 228/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő testület Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízás a Városi Gondozási Központ intézményben,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 185/2014.(XI.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben