2011. évi 14. szám szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2011. évi 14. szám szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról SZEPTEMBER 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 1

2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott piacok működési rendjének szabályozására figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben, valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletben foglaltakra a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Csányi úti piac jellegét tekintve vásár, heti vegyes árucikk-piac. 2. A R. 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Csányi úti piac vasárnap 8.00 órától óráig tart nyitva, illetve közszolgáltatói döntés alapján, egyéb napokon is nyitva tarthat 8.00 órától óráig. A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. E rendelet szeptember 16-án lép hatályba, és szeptember 17-én hatályát veszti. Hatvan, szeptember dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester 1. melléklet az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez A) A Hunyadi téri piac eladási blokkjai I. zöldség gyümölcs elkülönítve gomba II. III. IV. virág: vágott, cserepes palánta: virág, zöldség húsáru tej, tejtermékek V. egyéb (méz, tojás, savanyúság stb.) édesség B) A Csányi úti piac eladási blokkjai I. vegyes iparcikk II. III. IV. zöldség-gyümölcs virág: vágott, cserepes, palánta; faiskolai termékek: cserjék, örökzöldek egyéb (méz, édesség stb.) 2

3 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI : 521/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szeptember 14-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: N A P I R E N D NYÍLT ÜLÉS: 1. Előterjesztés a Gesztenyéskert Óvoda további működtetésére 2. Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 3. Előterjesztés a évre vonatkozó iskolatej programban való részvételhez szükséges szállítási szerződés megkötéséről 4. Előterjesztés a hatvani szennyvízközmű üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés módosításáról 5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról 6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 7. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 8. Előterjesztés a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésére kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról 9. Előterjesztés a Hatvani Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának rendezéséről 10. Előterjesztés a évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére és pályázat benyújtására 11. Előterjesztés A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázat benyújtásának elvi támogatásáról 12. Előterjesztés kedvezményes burgonyavásárlási akció megszervezéséről 13. Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben történő portréfényképezés lebonyolításáról 14. Előterjesztés a térfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges tartóoszlopok elhelyezéséről Előterjesztő, előadó az napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester : 522/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 459/2011. (VIII. 25.) sz., a 460/2011. (VIII. 25.) sz. és a 461/2011. (VIII. 25.) sz. képviselő-testületi határozatait hatályon kívül helyezi. : azonnal (az átvezetésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 523/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 433/2011. (VII. 21.) sz. képviselő-testületi határozatát a következők szerint módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gesztenyéskert Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) sorra kerülő óvodai csoport szám fejlesztés miatt szükségessé váló személyi feltételek biztosítása érdekében az óvoda pedagógus álláshelyek számát és a dajka álláshelyek számát az alábbiak szerint határozza meg: Időpont: Óvodapedagógus álláshelyek Dajka álláshelyek száma: száma: október 1-től Az óvodai csoportszám fejlesztés miatt szükségessé váló összesen 4 óvodapedagógus álláshely és 4 dajka álláshely pénzügyi fedezeteként (esetleg: a magasabb gyermeklétszám miatti többlet normatíva az adóbírságból befolyt többletbevétel) és a Robert Bosch Elektronikai Kft. által havonta fizetendő rendszeres működtetési hozzájárulás szolgál. : szeptember 15. (értesítésre) szeptember 30. (pénzügyi fedezet beépítésére) : Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 3

4 : 524/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a Gesztenyéskert Óvoda további működtetéséről. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező, a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás aláírására. : szeptember 30. (aláírásra) : Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (Az 524/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 525/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) alapító okiratát szeptember 15-ei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 2.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.7. A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: A rendelkezésre bocsátott ingatlan- és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának tulajdona. Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út hrsz. telek: 8064 m 2 beépített alapterület 898 m 2 hasznos alapterület 436,1 m 2 csoportszobák száma: 4 melegítőkonyha Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.: 2003 hrsz. telek: 882 m 2 (óvodai telephely) beépített alapterület: 208 m 2 hasznos alapterület: 152 m 2 csoportszobák száma: 2 melegítőkonyha 2. Az alapító okirat 7. pontjában a Záró rendelkezés cím alatti szövegrész második mondata helyébe az alábbi mondat lép: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 267/2011. (V. 26.) sz. határozatával jóváhagyott, 431/2011. (VII. 21.), valamint 525/2011. (IX. 14.) sz. határozattal módosított alapító okirat szeptember 15. napjától hatályos. A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. : szeptember 15. (az alapító okirat kiadására) : Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (Az 525/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 526/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) alapító okiratát szeptember 15-ei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat pontjának 8520 Alapfokú oktatás alcím alatti 4. szakfeladata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) július 1-jétől augusztus 31-ig Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos (nagyothalló 80 db fokú hallásveszteségig; látássérült gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. 4

5 2011. szeptember 1-jétől Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos (nagyothalló 80 db fokú hallásveszteségig; látássérült gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. 2. Az alapító okirat 7. pontjában a Záró rendelkezés cím alatti szövegrész második mondata helyébe az alábbi mondat lép: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 275/2011. (V. 26.) számú határozatával jóváhagyott, az 526/2011. (IX. 14.) sz. határozattal módosított alapító okirat szeptember 15. napjától hatályos. A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. : szeptember 15. (az alapító okirat kiadására) : Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (Az 526/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 527/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Egertej Tejipari Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Sas. u. 60.) szeptember 16-tól december 31-ig terjedő időszakra a évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet alapján a határozat mellékletét képező Iskolatej Szállítási Szerződést írja alá. : szeptember 15. (a szerződés megkötésére) : Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján Iskolatej Szállítási Szerződés (I. kategóriájú termékekre) 527/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete Amely létrejött Hatvan Város Önkormányzata, Iskolafenntartó, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. képviseli Szabó Zsolt polgármester, a továbbiakban Fenntartó, valamint az Egertej Tejipari Kft, Eger, Sas u. 60. mint regisztrált, tejfeldolgozással foglalkozó, önálló jogi személy, képviseli Ötvös Imre ügyvezető igazgató megbízásából: Almási Csaba igazgató helyettes, továbbiakban Szállító között a 44/2010. (XII. 22.) VM rendeletben (a továbbiakban R ) rögzített iskolatej program évi végrehajtása tárgyában. 1. Felek kijelentik, hogy a támogatás előfinanszírozását fent nevezett Fenntartó fél vállalja. 2. Jelen szerződés a szeptember 16. napjától december 31. napig terjedő időszakra érvényes. 3. A Fenntartó által meghatározott - a programban résztvevő intézmények neve, címe, a teljesítés helyszíne és a tanítási, foglalkoztatási napok száma a 2. pont szerinti időszakban: Intézmény neve Az intézmény címe, a teljesítés helyszíne 5. Sz. Általános Iskola 3000 Hatvan, Szabadság út 13. Tanulók létszáma Normál Kodály Zoltán Általános 3000 Hatvan, Géza fejedelem u Iskola Kossuth Lajos Általános 3000 Hatvan, Kossuth tér Iskola Szent István Általános 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út Iskola Speciális 4. A jogosult tanulók illetve óvodások száma a támogatási kérelemmel érintett, a R 8. (2) bekezdésében meghatározott időszakokban: Időszak Általános iskola Első szállítási nap 5

6 szept. 1. és okt. 31. között nov. 1. és dec. 31. között Normál Speciális szept nov A támogatott terméket a teljesítés helyszínén Fenntartó megbízottja veszi át. Szállító minden szállítást külön 4 példányos szállítólevéllel kísér. Az átvétel tényét Iskolafenntartó megbízottja aláírásával és bélyegzővel igazolja, 2 másolati példány visszatartása mellett. 6. A 2. pont szerinti időszakban Szállító munkanapokon, hétfőtől péntekig, heti 5 alkalommal szállít. Szállító a heti 5 szállítási napból 2 alkalommal tejet, 3 alkalommal kakaós tejet szállít. 7. Szállító jelen szerződés alapján Fenntartó megrendelésére a R 6. (1) bekezdése szerinti, 2,8 % zsírtartalmú, a MÉ 1 3/51 1 előírásnak megfelelő, (a rendelet 7. (1) bekezdésének a) pontja szerinti I. kategóriájú) 0,2 l-es, poharas kiszerelésű félzsíros tejet biztosít. A kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyiség 0,2 liter/db. 8. Jelen szerződéssel - a résztvevő intézmények számát, az érintett tanulói létszámot, valamint a fenti időszak tanítási (szállítási) napjait figyelembe véve, - Szállító Fenntartónak összesen: Darabszám (pohár) Tejegyenér ték (1 liter = 1) 1. időszak 2. időszak 3. időszak 4. időszak 5. időszak Összesen: szállít, fent megjelölt teljesítési cím(-ek)-re. 9. Szállító a jelen szerződés szerinti támogatott terméket 48,85 Ft/db (24,425 Ft/dl) bruttó egységáron biztosítja. 10. Fenntartó a kiszállított támogatott termék kiosztását úgy ütemezi, hogy az a szállítás napjának délelőttjén az érintett tanulók részére megtörténjen. 11. Szállító a teljesített áruszállításokról 5 napos időszakot átfogó (a hónap 1-5-ig, 6-10-ig, stb. terjedő) összevont számlát készít, amit a hozzátartozó leigazolt szállítólevelekkel megküld Fenntartó címére. 12. Fenntartó megbízottja az első szállítás alkalmával amennyiben azonnal cserélni nem tudja az áruszállításhoz szükséges göngyöleget külön átvételi elismervénnyel átveszi, és az átvett göngyölegeket felelős őrzésben tartja a program befejeztéig. Szállító az így kihelyezett és a program lezártával hiánytalanul visszaadott göngyölegekért külön díjat nem számít fel. 13. Fenntartó vásárlásai ellenértékét számla alapján a számla keltétől számított 30 napon belül átutalással kiegyenlíti Szállítónak az OTP Banknál vezetett számú bankszámlájára. 14. Késedelmes fizetés esetén Fenntartó a Ptk. szerint késedelmi kamatot köteles fizetni késedelmi kamatként. 15. Szerződő felek jelen megállapodást a szeptemberi tanulólétszám-változások ismeretében amennyiben szükségesnek látják módosítani fogják. 16. Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt 2 példányban írják alá Fenntartó Szállító : 528/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Amennyiben az iskolatej program a évben folytatódik, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Egertej Tejipari Kft.-vel kötött Iskolatej Szállítási Szerződés meghosszabbítására a tanév végéig terjedő időszakra a gyerekek folyamatos iskolatejjel történő ellátása érdekében. A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a fennmaradó január 1-6

7 től június 15-ig terjedő időszakra vonatkozó önrész és előfinanszírozás Hatvan város évi költségvetési rendeletébe történő betervezéséről gondoskodjon. : december 31. (a szerződés meghosszabbítására) : Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján : 529/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvízkezelő vízi közmű rendszernek üzemeltetési célú használatba adása tárgyában létrejött üzemeltetési szerződés módosításáról szóló 402/2011. (VI. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. : 530/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata és a Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3301 Eger, Hadnagy u. 2.) között június 3- án az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, vagy a jövőben abba kerülő, önkormányzati törzsvagyonnak minősülő szennyvízkezelő vízi közmű rendszernek üzemeltetési célú használatba adása tárgyában létrejött üzemeltetési szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerint módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az üzemeltetési szerződést módosító okirat aláírására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága ( Energia Központ Nonprofit Kft.) jóváhagyását követően. : szeptember 30. (a szerződésmódosító okirat aláírására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján (Az 530/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 531/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: , adószáma: ) mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására. : szeptember 15. : Hatvan város polgármestere a jegyző útján (Az 531/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 532/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: , adószáma: ) mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata megkötött kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására. : szeptember 15. : Hatvan város polgármestere a jegyző útján (Az 532/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 533/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: , adószáma: 7

8 ) mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata megkötött, a hatvani 4184/6 hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés aláírására. : szeptember 15. (szerződés aláírására) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján Vagyonkezelési szerződés (módosításokkal egységes szerkezetben) 533/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete Amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: ; adószáma: ; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt ; képviseli: Szabó Zsolt polgármester) mint vagyonkezelésbe adó (a továbbiakban: vagyonkezelésbe adó), másrészről: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.; cégjegyzékszáma: ; statisztikai számjele: ; adószáma: ; képviseli: Decsi Ferenc vezérigazgató) mint vagyonkezelő (a továbbiakban: vagyonkezelő), együttesen felek (a továbbiakban együtt: felek) között annak rögzítése mellett, hogy jelen okirattal céljuk az, hogy a közöttük Hatvanban, február 15. napján megkötött vagyonkezelési szerződés módosítsák, és annak szövegét egységes szerkezetbe foglalva, a következők szerint rögzítsék: 1.) Felek rögzítik, hogy vagyonkezelésbe adó a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (4) bekezdése alapján köteles gondoskodni a köztemető fenntartásáról, melynek érdekében május 4-én vagyonkezelő jogelődjével kegyeleti közszolgáltatást kötött a hatvani 4185 és 4184/5 helyrajzi számú, kivett, temető művelési ágú, 8 ha 334 m 2 és 4094 m 2 alapterületű, kegyeleti célokra rendeletetett ingatlanok üzemeltetésére 15 éves határozott időtartamra. Szerződő felek a kegyeleti közszolgáltatási szerződés rendelkezéseit szeptember 14. napjával módosították és egységes szerkezetbe foglalták, melyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 533/2011. (IX.14.) számú határozatával fogadott el. Fentiekre tekintettel jelen szerződés keretében közös megegyezéssel szeptember 14. napi hatályba lépés mellett módosítják és egységes szerkezetbe foglalják a február 15. napján megkötött vagyonkezelési szerződés rendelkezéseit. 2.) Felek továbbá rögzítik, hogy vagyonkezelésbe adó kizárólagos tulajdonát képezi a hatvani 4184/6 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Temető utca 14/a. szám alatt található, művelés alól kivett, lakóház udvar megnevezésű, 995 m 2 területű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan). Az ingatlan teljes közművesítettséggel rendelkezik, az ingatlanon egy 30 m² alapterületű melléképület (garázs és raktár funkcióval) és egy lakóépület található, mely utóbbi a következő helyiségekből áll: kazánház, előtér, előszoba/közlekedő, fürdőszoba/wc, konyha, kamra, három szoba és padlásfeljáró. Az ingatlan vagyonkezelésbe adó forgalomképes vagyoni állományának részét képezi. 3.) Vagyonkezelésbe adó az ingatlant augusztus 31. napjáig tartó határozott időre ingyenesen vagyonkezelő vagyonkezelésébe adja az Ötv. 80/A. (5) bekezdésének b) pontja szerinti kijelölés útján az 1.) pontban körülírt kegyeleti közszolgáltatási szerződés tárgyi feltételeinek biztosítása, valamint temetkezési szolgáltatás végzése céljából. Vagyonkezelő az ingatlant kizárólag kegyeleti közszolgáltatási feladatainak ellátása, valamint temetkezési szolgáltatás végzése céljára használhatja. 4.) Vagyonkezelő jelen szerződés hatályba lépésének napjától jogosult az ingatlan birtoklására, használatára, hasznai szedésére, az ingatlannal való rendeltetésszerű, az általában elvárható gondossággal történő gazdálkodásra, vállalkozásra, mely nem eredményezheti az ingatlanra vonatkozó, jelen szerződésben megszerzett jogok átengedését, azokra haszonélvezeti és használati jog alapítását. Vagyonkezelő a jelen rendelkezésben foglaltak megszegésével okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. 5.) Vagyonkezelő köteles az ingatlant megfelelően karbantartani, állagát folyamatosan megóvni, a szükséges felújításokat legalább a kezelt vagyon elszámolt értékcsökkenésének mértékéig a vagyonkezelésbe adóval történő előzetes egyeztetés alapján elvégezni. Vagyonkezelő köteles az ingatlan felújítása, pótlólagos beruházása céljából a kezelt vagyon értékcsökkenésének megfelelő mértékben tartalékot képezni. Vagyonkezelő köteles a kezelt vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni. 6.) Vagyonkezelő az ingatlan használatából, működtetéséből származó bevételeiről, illetve közvetlen költségeiről és ráfordításairól köteles elkülönített nyilvántartást vezetni, melyben a fenti kötelezettségek 8

9 elvégzését dokumentálja. A nyilvántartást a vagyonkezelő köteles vagyonkezelésbe adó rendelkezésére bocsátani vagyonkezelő ezirányú igényének írásbeli bejelentésétől számított 8 napon belül. Vagyonkezelő köteles a kezelt vagyonnal folyamatosan elszámolni a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendelet, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, illetve a mindenkor hatályos számviteli törvény szerint. 7.) Vagyonkezelésbe adó köteles az ingatlant jelen szerződés hatályba lépésének napján vagyonkezelő birtokába adni, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Vagyonkezelésbe adó a vagyonkezeléshez szükséges műszaki dokumentumokat a birtokba adással egyidőben vagyonkezelő rendelkezésére bocsátja. A vagyonkezelő a birtokba lépés napjától viseli az ingatlan terheit, és szedi annak hasznait. 8.) Vagyonkezelő jelen szerződés hatályba lépésének napjától köteles az ingatlan (köz)terheit viselni. Vagyonkezelő a jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 8 napon belül köteles az ingatlan tekintetében vagyonbiztosítást kötni és fenntartani jelen szerződés időbeli hatálya alatt, mely kötvény másolati példányát köteles átadni vagyonkezelésbe adó részére. 9.) Felek kötelesek jelen szerződés időbeli hatálya alatt egymással szorosan együttműködni, beleértve a jelen szerződés megszűnését követő elszámolási kötelezettség időtartamát is. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő lényeges közléseiket egymás felé írásban teszik meg, mely elsősorban az ingatlan felújítására, nagy összegű javítására vonatkozik. 10.) Jelen szerződés megszűnik: a határozott időtartam lejártával; az 1.) pontban körülírt kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszűnésével; jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; közös megegyezéssel; vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével amennyiben vagyonkezelő tekintetében a többségi önkormányzati befolyás megszűnik; vagy a kezelt vagyon megszűnésével. A vagyonkezelő a jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles az ingatlant rendeltetésszerű, tiszta állapotban a vagyonkezelésbe adó birtokába adni, aki azt köteles átvenni. A vagyonkezelő kártérítési felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási kötelezettség megsértése esetén. Vagyonkezelő jelen szerződés megszűnésekor az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerint köteles vagyonkezelő felé a kezelt vagyonnal elszámolni. Jelen szerződés megszűnésével a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséről vagyonkezelésbe adó köteles gondoskodni. 11.) Vagyonkezelésbe adó szavatosságot vállal az ingatlan per-, teher- és igénymentességéért. Vagyonkezelésbe adó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vagyonkezelő az ingatlan vonatkozásában vagyonkezelési jogát az ingatlan-nyilvántartásba átvezesse. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi költséget vagyonkezelésbe adó áll. 12.) Vagyonkezelésbe adó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírására kellő felhatalmazással rendelkezik, melyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 533/2011. (IX. 14.) sz. határozata biztosít. 13.) Felek megbízzák Dr. Veres András egyéni ügyvédet (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1/7.,) a jelen szerződés szerkesztésével, ellenjegyzésével, az illetékes földhivatal előtt történő eljárásban való jogi képviselettel, valamint a 11B400 számú adóhatósági adatbejelentő lap megfelelő kitöltésével és helyettük, illetve nevükben való aláírásával. 14.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az Ötv., valamint a vonatkozó helyi rendeletek az irányadók. 15.) Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy hatáskörtől függően kikötik a Hatvani Városi Bíróság, illetve a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen szerződést felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Hatvan, szeptember 14. Hatvan Város Önkormányzata Hatvani Városgazdálkodási vagyonkezelésbe adó Nonprofit Közhasznú Zrt. vagyonkezelő képv.: Szabó Zsolt polgármester képv.: Decsi Ferenc vezérigazgató Ellenjegyzem: szeptember 14. : 534/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 519/2011. (VIII. 25.) számú határozata alapján, a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok együttes sportcélú hasznosítására, üzemeltetésére, és fejlesztésére kiírt nyilvános pályázat nyertesének a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 9

10 Bizottság javaslata alapján a Futball Club Hatvan Egyesületet (3000 Hatvan, Népkert) nyilvánítja, és a fenti ingatlanokat 17. évi határozott időtartamra, Ft (azaz Százharmincegymillió-nyolcszázkilencvenezerkettőszázötven forint) + ÁFA ellenérték fejében a Futball Club Hatvan Egyesület vagyonkezelésébe adja a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés-tervezet szerinti feltételekkel. : szeptember 14. (vagyonkezelési szerződés aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda (Az 534/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 535/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) között január 5. napján megkötött, a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésére vonatkozó szerződést közös megegyezéssel szeptember 14. napján megszünteti a jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalomnak megfelelően. : szeptember 14. (megszüntető okirat aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján MEGÁLLAPODÁS Vagyonkezelési szerződés megszüntetésére 535/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata Székhelye: Hatvan, Kossuth tér 2. Adószáma: Képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint vagyonkezelésbe adó, másrészről: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Köszhasznú Zrt. Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. Adószáma: Cégjegyzékszáma: Képviseli: Decsi Ferenc vezérigazgató, mint vagyonkezelő között az alábbi feltételekkel: Előzmények: A) Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy január 5. napján szerződést kötöttek a vagyonkezelésbe adó kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú, és 2640 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésbe adása tárgyában. B) A Kormány 107/2011. (VI. 30.) számú rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól lehetővé tette a látvány csapatsportban (a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportágban) működő amatőr sportszervezeteknek, hogy sporttámogatást igényeljenek: utánpótlás-nevelési feladatokra, a személyi jellegű ráfordításokra (ide nem értve a sportolók támogatását), tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre, képzéssel összefüggő feladatokra, az alábbiak szerint: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény és a Sportról szóló évi I. törvény módosítása alapján lehetőség nyílik arra, hogy az adózó kivéve az állami, többségi állami tulajdonú adózót a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig döntése szerint a támogatás adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vegyen igénybe. Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A támogatási igazolást a támogatás igénybevételére jogosult szervezet (sportszervezet) kérelmére a sportigazgatási 10

11 szerv azt követően állítja ki, hogy a sportszervezet által benyújtott, a támogatás igénybevételének feltételét képező, tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programot jóváhagyja. A támogató gazdasági társaság, vállalkozó a sportszervezettel megállapodva, a támogatási igazolás átvételét követően az igazolásban szereplő összeget átutalja a sportszervezet részére. A fenti jogszabályok így lehetőséget nyújtanak arra, hogy a sportcélú támogatások igénybevételével jelentős fejlesztések történjenek Hatvanban, a Népkert Sporttelepen is. Mivel a Népkert Sporttelep (mely magában foglalja a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és a 2640 hrsz.-ú ingatlanokat) az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, szükség van arra, hogy az önkormányzat az ingatlanokat azok együttes sportcélú hasznosítása, üzemeltetése, és fejlesztése céljából a látvány-csapatsportban működő olyan sportszervezetnek a vagyonkezelésébe adja, amely igénybe kívánja venni a fenti jogszabályok alapján megszerezhető sporttámogatást. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 519/2011. (VIII. 25.) számú határozatában úgy döntött, hogy a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok együttes sportcélú hasznosítására, üzemeltetésére, és fejlesztésére 17 éves időtartamra szóló vagyonkezelői jog alapítása útján nyilvános pályázatot ír ki. A képviselő-testület az 534/2011. (IX. 14.) számú határozatában a pályázat nyertesének a Futball Club Hatvan Egyesületet nyilvánította, egyidejűleg úgy döntött, hogy a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanokat a Futball Club Hatvan Egyesület vagyonkezelésébe adja szeptember 14. napjától. 1. Megállapodó felek által január 5. napján létrejött vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel a mai napon megszüntetik. 2. Vagyonkezelő a jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles a sporttelepet rendeltetésszerű tiszta állapotban, továbbá az átvett ingóságokat működőképes használható állapotban a vagyonkezelésbe adó birtokába adni, aki azt köteles átvenni. A vagyonkezelő kártérítési felelőséggel tartozik a visszaszolgáltatási kötelezettség megsértése estén. Vagyonkezelő jelen szerződés megszűnésekor az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerint köteles vagyonkezelésbe adó felé a kezelt vagyonnal elszámolni. A szerződés megszűnésekor Felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, ekkor birtokba adási jegyzőkönyvben rögzítik a fogyasztási mérők állását, a Vagyonkezelő leltár szerint visszaadja az ingóságokat és Felek együttesen rögzítik az ingatlanok műszaki állapotát. Jelen szerződés megszűnésével a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a vagyonkezelésbe adó köteles gondoskodni. 3. A Felek a jelen szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, illetve a jelen szerződés szerinti vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó eljárásban történő teljes jogkörű képviselettel közösen megbízzák és meghatalmazzák Kövérné dr. Tóth Melinda egyéni ügyvédet (Heves Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai regisztrációs szám: 267), aki a fenti megbízást a jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Hatvan, szeptember 14. Hatvan Város Önkormányzata Képv.: Szabó Zsolt, polgármester Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Képv.: Decsi Ferenc vezérigazgató Ellenjegyzem, Hatvanban, szeptember 14. napján: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd : 536/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (korábbi megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata Szivárvány Szociális Szolgálata) kizárólagos tulajdonában levő, a Hatvani Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett ingatlan tekintetében megállapodást köt a tulajdonjog rendezése érdekében akként, hogy a fenti ingatlant a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény tulajdonjog rendezése jogcímén Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonába adja a jelen határozat mellékletében foglalt megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 11

12 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tulajdonjog rendezése tárgyában kötendő megállapodás és a teljesítéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. : szeptember 30. (megállapodás aláírására) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: Megállapodás tulajdonjog rendezése tárgyában Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (korábbi elnevezése: Hatvan Város Önkormányzata Szivárvány Szociális Szolgálata) 536/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete másrészről: - székhelye: 3000 Hatvan, Bástya u képviseli: Zsitvay Katalin igazgató - törzsszáma: Hatvan Város Önkormányzata - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. - KSH stat. számjel: adószáma: törzsszáma: képviseli: Szabó Zsolt polgármester között az alábbi feltételek mellett: 1./ Szerződő felek megállapítják, hogy a december 21. napján kelt tartási szerződés tanúsága szerint Hatvan Város Önkormányzata Szivárvány Szociális Szolgálata (3000 Hatvan, Bástya u. 12, törzszáma: ), mint eltartó és Fülöp Józsefné sz.: Manga Margit (sz.: Hatvan, , an.: Huszár Julianna) 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 12. I. em. 15. szám alatti lakos, mint eltartott tartási szerződést kötöttek eltartott kizárólagos tulajdonában álló Hatvani Körzeti Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 12. 1/15. szám alatt található 41 m2 területű lakás megnevezésű ingatlanra. 2./ szeptember 1. napján a TAKARNET rendszerből 30021/13262/2011 megrendelési számon lekért nem hiteles tulajdoni lap másolat tanúsága szerint a Hatvani Körzeti Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 12. 1/15. szám alatt található 41 m2 területű lakás megnevezésű ingatlan kizárólagos tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata Szivárvány Szociális Szolgálata 3000 Hatvan, Bástya u. 12, törzsszáma: (jelenlegi megnevezése: Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény) Hatvan Város Önkormányzata Szivárvány Szociális Szolgálata tulajdonjogát a Hatvani Körzeti Földhivatal 30677/2000/ számon jegyezte be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlant terheli az ingatlan-nyilvántartásba 30677/2000/ számon Fülöp Józsefné sz.: Manga Margit eltartott javásra bejegyzett holtigtartó haszonélvezeti jog. A jelen megállapodás mellékletét képező halotti anyakönyvi kivonat tanúsága szerint Fülöp Józsefné elhunyt. 3./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 536/2011.(IX.14.) számú határozatával a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlan tulajdonjogának rendezéséről döntött. Fenti rendelkezésre tekintettel szükséges a jelen megállapodás 1./ pontjában meghatározott ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog rendezése. 4./ Fentiekre tekintettel Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg, minden pénzbeli és természetbeni térítési igény nélkül ingyenesen Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonába adja a jelen megállapodás 1./ pontjában meghatározott ingatlant. Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlant napján adja Hatvan Város Önkormányzata, mint tulajdonos részére birtokába, a megtekintéskori műszaki állapotban, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban így ezen időponttól kezdődően Hatvan Város Önkormányzata viseli a kárveszélyt, az ingatlan terheit, és jogosult annak hasznaira. 12

13 5./ Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg nyilatkozza, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlan tulajdonjogának rendezése vonatkozásában Hatvan Város Önkormányzatával szemben semminemű anyagi követelése vagy igénye nincsen. 6./ Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény szavatolja a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlan teher-, per- és igénymentességét, kijelenti, hogy az ingatlant terhelő semminemű köztartozása nincsen. Amennyiben bármilyen ilyen természetű igény felmerülne azt Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménye köteles viselni valamennyi költségvonzatával együtt. 7./ Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény jelen okirat aláírásával egyidejűleg minden további feltétel nélkül engedélyt ad arra, hogy a tulajdonjog Hatvan Város Önkormányzata javára a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlanra tulajdonjog rendezése jogcímén bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. Szerződő felek a mellékelten becsatolt halotti anyakönyvi kivonat alapján kérik Fülöp Józsefné sz.: Manga Margit eltartott javásra bejegyzett holtigtartó haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásból való törlését. Jelen megállapodás megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 536/2011.(IX.14.) számú határozatával hozzájárulását adta. Ezen határozat jelen megállapodás mellékletét képezi. 8./ Hatvan Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LV. törvény szerinti helyi önkormányzat, míg Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény a helyi önkormányzat intézménye. Hatvan Város Önkormányzata jogi személy. Szerződő felek képviselői nyilatkozzák, hogy jelen megállapodás megkötésére és helyi önkormányzat, illetve az intézmény képviseletére önállóan jogosultak. Szerződő felek képviselői állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, magyar állampolgárok. Hatvan Város Önkormányzata nyilatkozza, hogy tulajdonátruházási és szerzési képességében nem korlátozott. Szerződő felek között vitás kérdés nincs. A jelen megállapodásból eredő netáni per esetére felek kikötik az ingatlan fekvése szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét és annak az okirat aláírásával egyidejűleg alávetik magukat. 9./ Okiratszerkesztő ügyvéd tájékoztatta feleket a jelen tulajdon-átruházással kapcsolatos polgári jogi, adójogi és illetékjogi, és eljárásjogi szabályokról, míg szerződő felek nyilatkozzák, hogy a részükre adott tájékoztatást megértették, és tudomásul vették. A jelen okirat elkészítésével és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos valamennyi költség, díj Hatvan Város Önkormányzatát terheli. Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem kívántak foglalni. Felek jelen okirat tartalmát egyben ügyvédi tényvázlatnak és megbízásnak is elfogadták. Az illeték kiszabása kapcsán Hatvan Város Önkormányzata az évi XCIII. törvény 5. (b) pontja alapján nyilatkozik, hogy teljes személyes illetékmentes, nyilatkozza továbbá, hogy jelen megállapodás megkötését megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adó fizetési kötelezettsége illetve eredménye után a költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. Részletesebb megbízás és tényvázlat felvételét szerződő felek ügyvédi tájékoztatást követően nem kérték. 10./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg hozzájárulást adtak ahhoz, hogy a jelen jogügylet vonatkozásában okiratszerkesztő ügyvéd azonosításukat, a részére átadott személyi igazolványok, és lakcímet igazoló hatósági igazolványok alapján elvégezze, adataikat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXII. törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás és a évi CXXXVI. törvényben (Pénzmosási törvény) foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 11./ Szerződő felek meghatalmazzák Dr. Veres András egyéni ügyvédet (Heves Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai regisztrációs szám: 217) a jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a jelen szerződéssel kapcsolatos jogváltozásokkal kapcsolatos ingatlannyilvántartási eljárás ügyintézésével. 12./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. Jelen szerződést felek felolvasás, okiratszerkesztő ügyvéd általi részletes megmagyarázás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt okiratszerkesztő ügyvéd előtt cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. Hatvan, szeptember 14. Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény képviseli: Zsitvay Katalin igazgató Hatvan Város Önkormányzata képviseli: Szabó Zsolt polgármester A jelen megállapodást készítettem és ellenjegyzem: Hatvan, szeptember

14 : 537/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényben, valamint a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendeletben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésének III. ütemére. Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshelyátcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. Így a pályázat III. ütemére - - a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 10 fő, (2011. március 1. és június 27. közötti időpontban elkészült munkajogi dokumentumok) - az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2 fő, (2011. augusztus 29. és 30-án kelt dokumentumok, felmentési idő kezdete: augusztus 31.) - a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. üt 8.) 1 fő (2011. augusztus 23-án kelt dokumentum és a felmentési idő kezdete is) tekintetében meghozta azokat a munkáltatói döntéseket, amelyek alapján a pályázat benyújtható. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Hatvan Város Önkormányzata irányítása alatt álló költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A képviselő-testület megállapítja, a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult és intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel járó létszámadatokat. Az önkormányzat a középiskolák részére január 1-jével 221 főben, az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 5. sz. tagiskolája részére 37 főben, az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola székhelyintézménye és a Baross Gábor tagiskolája részére 63 főben, önkormányzati szinten 779 főben határozta meg a létszámot. Az önkormányzat július 1-jétől Újhatvanban a Baross Gábor tagiskola megszűnését követően, a Szent István Általános Iskolában 63,5 főben, Óhatvanban az 5. Sz. Általános Iskolánál 36,5 főben, míg önkormányzati szinten összesen 769,5 főben határozta meg a létszámot. A létszámcsökkentést követően ez a középiskolák esetében 206 főre, az 5. Sz. Általános Iskolánál 34,5 főre, a Szent István Általános Iskolánál 41,5 főre, önkormányzati szinten ez 745,5 főre változik a tényleges közalkalmazotti jogviszonyok megszűnését követően és az egyházi iskola Katolikus Általános Iskola 2011/2012. tanévtől kezdődő működése miatt. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben az önkormányzat a támogatásról szóló döntést követő 5 éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt helyi önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályváltozásból adódó, és az adott helyi önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról a) a évben köteles haladéktalanul lemondani és erről az Igazgatóságon keresztül a minisztériumot tájékoztatni, b) évet követően köteles haladéktalanul lemondani és a már folyósított támogatást visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a lemondás elmulasztásának napjától a visszafizetés napjáig. : szeptember 27. : Hatvan város polgármestere : 538/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozattal úgy dönt, hogy támogatja az Újhatvani Plébániát (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 2a.) abban, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került a TÁMOP B-11/2. kódszámú A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásra pályázatát benyújtsa. A képviselő-testület a Csakazértis család! című projekt programját megismerte, céljával egyetért, ahhoz elvi támogatását adja. : szeptember 15. (tájékoztatásra) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 14

15 : 539/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonyavásárlási akciót szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező nagycsaládosok, szociálisan rászorultak és nyugellátásban részesülők részére. E feladatra a képviselő-testület Ft-ot biztosít a szociális ágazat költségvetéséből az alábbiak szerint: Ft-ot a nyári gyermekétkeztetés előirányzat maradványból, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatból ,- Ft-ot átcsoportosít. Az akcióra elkülönített összeg legalább kg burgonya vásárlását tegye lehetővé azzal, hogy a lakosság részéről befizetendő összeg legfeljebb 15 Ft/kg legyen és a kedvezményt csak egy jogcímen lehet a támogatottak részére biztosítani. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hatósági Irodát, hogy az akció lebonyolítása érdekében az árajánlatokat kérje meg. : szeptember 29. (az árajánlatok bekérésére és a döntés előkészítésére) : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján : 540/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata azon nagycsaládosok részére, akik a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai, természetbeni támogatás keretében gyermekenként egy zsák (20 kg) burgonya kedvezményes megvásárlását biztosítja. Az önkormányzat továbbá azon személyek részére is biztosítja a 20 kg burgonya kedvezményes vásárlásának lehetőségét, akik Hatvan Város Önkormányzatától rendszeres szociális ellátásban részesülnek, feltéve, hogy a velük közös lakcímen lakó hozzátartozójuk nem részesül rendszeres szociális ellátásban, továbbá az önkormányzat felé lejárt határidejű köztartozása, lakbértartozása nincs. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városban állandó lakóhellyel rendelkező és nyugdíjban vagy rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy részére 20 kg burgonya kedvezményes vásárlásának lehetőségét biztosítja. : október 31. (az akció lebonyolítására) : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján : 541/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani önkormányzati fenntartású nevelésioktatási intézmények intézményvezetőit felhatalmazza a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására a Creator Kft.-vel (székhely: 1164 Budapest, Cinkotakert u. 12.) portré fényképezés, illetve az intézmény működése során felmerülő egyéb képalkotási igények lebonyolítására vonatkozóan. : október 31. (a szerződés aláírására) : a nevelési-oktatási intézmények vezetői TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 541/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete Amely létrejött egyfelől a Creator Kommunikációs Szolgáltató Kft. (címe: 1164 Budapest, Cinkotakert u. 12.), továbbiakban mint Támogató, másfelől (Továbbiakban: Iskola) ( )továbbiakban mint Támogatott között az alábbiak szerint. 1. A felek rögzítik, hogy a Támogató és Támogatott együttműködik a iskolai fényképezésének lebonyolításában, az alábbi ütemezéssel. portréképek elkészítése: megrendelőlapok kiosztása: megrendelőlapok visszaérkezési határideje: elkészült képek átadása: 2. A Támogató kijelenti, hogy: a) Osztályképet készít az iskola valamennyi osztályáról b) Portré képet készít valamennyi diákról c) A portré képek felhasználásával tablóképet készít azon osztályokról, ahonnan erre megrendelés érkezik. (Felek megrendelésnek ebben az esetben azt az állapotot tekintik, amely során adott termékre, az adott osztály létszámának legalább 80%-ának megfelelő számú megrendelés történik.) Amennyiben a diák törvényes képviselője a támogató felhívását követően - ezt kifejezetten nem tiltja, a felvétel Hatvan város megbízásából készülő óriásplakáton kis méretben, nem központi motívumként megjelenhet. 15

16 d) A portré képek felhasználásával valamennyi diák megrendelőlapot kap a támogatottal egyeztetett tartalommal. e) A megrendőlappal együtt valamennyi diáknak térítésmentesen átad egy darab 10x15 cm-es portréfotót, amelyen az adott diák szerepel, az intézmény fenntartójával egyeztetett tartalommal, kiegészítő grafikai elem (Hatvan város logoja/címere) alkalmazásával. f) A személyre szóló megrendelőlapokat a Támogató osztályonként csoportosítva a Támogatottnak átadja, aki gondoskodik arról, hogy a megrendelőlapok a diákokhoz eljussanak. g) A megrendelőlapok visszagyűjtésére a Támogató gyűjtőládát helyez el az Iskola főbejáratánál. Támogatott gondoskodik a gyűjtőláda biztonságáról. A megrendelőlapokat a Támogató feldolgozza, a megrendeléseket teljesíti. h) Az elkészült képeket a Támogató személyenként és osztályonkénti csoportosításban, pontos elszámolással kiegészítve átadja a Támogatottnak, aki gondoskodik az elkészült képek megrendelőnek történő átadásáról, az ellenérték beszedéséről. A Támogatott napjáig a bevétellel elszámol a támogatóval. i) A Támogató valamennyi, ezen együttműködés során realizált árbevételéről kimutatást készít amelyet a Támogatottnak átad, amely az e szerződésbe foglalt támogatás alapjául szolgál. j) A támogató kijelenti, hogy az együttműködés során a támogatási szerződés mellékletében meghatározott bruttó fogyasztói árakat biztosítja a támogatott számára a 2011/2012. és a 2012/2013.nevelési évben/ tanévben. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2013/2014. nevelési évtől/ tanévtől kezdődően figyelemmel a 4. a) pont szerinti felmondási időre a mellékletben meghatásozott bruttó fogyasztói árakat felülvizsgálják, és azt indokolt esetben közös megegyezéssel módosítják. k) A támogató kijelenti, hogy az együttműködés során készített felvételeket különös gondossággal kezeli, betartja a személyes képmáshoz fűződő jogokat, a felvételeket csak az ebben a szerződésben foglaltak szerint használja fel. l) A támogató kijelenti, hogy az intézményben készült felvételeket akár papír, akár digitális alapon az adott nevelési év/ tanév végéig őrzi, azt követően megsemmisíti. m) Támogató kijelenti, hogy kész együttműködni az intézményben felmerülő egyéb személyhez kötődő, képalkotási igények kielégítésében, ideértve például rendezvények riportfotózását, tablóképek készítését. Ezen megbízásokból származó bevételek e szerződés szerint szintén támogatás alapját képezik. 3. A Támogatott kijelenti, hogy a) Biztosítja az osztályok rendelkezésre állását az osztályképek elkészítése céljából b) Biztosítja az előre egyeztetett időpontban a tanulók rendelkezésre állását portré képek készítése céljából. c) A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében átadja tanulói névsorát osztályok szerinti bontásban. Közreműködik a megrendelőlapok kiosztásában. d) Helyet biztosít a gyűjtőláda kihelyezésére és gondoskodik annak biztonságáról. Lehetőséget teremt a termékek átadásához megfelelő terület kialakításáról és berendezéséről: főbejáratnál, szék, asztal. e) A Támogató által készített és Támogatóhoz eljuttatott pénzügyi elszámolást átveszi, és annak elfogadását cégszerű aláírással hitelesíti. f) Támogatott kijelenti, hogy e szerződés tartalmát érintő tevékenységek körében Támogató részére kizárólagosságot biztosít jelen szerződés időbeli hatályának tartamára. 4. Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. a) A szerződést bármely fél 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával a nevelési év/ tanév végére felmondhatja. b) A szerződést bármely szerződő fél a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben szerződő felek az addigi teljesítések alapján egymással teljes körűen elszámolnak. 5. Támogató kijelenti, hogy az e szerződés tárgyát képező iskolai fotózás során realizált árbevétele 12,5%-át támogatás címén a Támogatott által felügyelt iskolai alapítvány javára, az - a fotózás pénzügyi kimutatatásának elfogadását követő 8 napon belül befizeti. 6. A szerződő felek rögzítik, hogy az iskolai fotózás időpontjára a napját jelölik ki. 7. A szerződő felek kijelentik, hogy e megállapodással kapcsolatos kérdésekben képviselőjük: telefonszám: telefonszám: 8. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás kérdéseiket tárgyalásos úton rendezik, azokat minden esetben a közös megegyezésre törekedve kívánják megoldani. Amennyiben a vita tárgyalásos úton nem oldható meg, jogvita esetére kikötik a Hatvani Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 16

17 9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 10. Jelen megállapodás 10 (tíz) pontból és 3 (három) oldalból áll. A felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Hatvan, Támogatott Intézmény vezetője Támogató Mészáros Zsolt, Ügyvezető A 2011/ /2013. tanévben garantált bruttó fogyasztói árak: A támogatási szerződés melléklete Különleges csomag cserekártya portré mágnes mágnes- csík mágnes portré (13x18 kerettel) mágnes portré (10x15 keretnélkül) mágnes portré (7x10 keret nélkül) digitális keret (13x18) keret nélkül (10x15) keret nélkül (13x18) keret nélkül (15x21) keret nélkül (21x30) barátságkép (10x15) igazolványkép (6 db) osztálykép (15x21) rendezvény riport kép (13x18) Ft Ft Ft 690 Ft 790 Ft 640 Ft 480 Ft 340 Ft 295 Ft 320 Ft 340 Ft 840 Ft 290 Ft 590 Ft 340 Ft 320 Ft : 542/2011. (IX. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges tartóoszlopok elhelyezésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) bízza meg bruttó ,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan város évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben a Város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. : szeptember 30. (kivitelezési munkák befejezésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján FELELŐS KIADÓ: SZABÓ ZSOLT polgármester Szerkesztette: Lukács László Készült: 45 példányban Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 17

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2012. évi 20. szám 2012. november 14.

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2012. évi 20. szám 2012. november 14. 2012. évi 20. szám 2012. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 64/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 52/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes:

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 9. sz. napirendi pont 53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megye Önkormányzata, a BLSZSZK Fáy András Szakképző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 322 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. november 13-án 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében tartott rendkívüli

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/2515/2015. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT. ÉS A PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NON PROFIT KFT. JOGVISZONYÁNAK RENDEZÉSE MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS melléklet Amely létrejött egyrészről: Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15735612-2-02 statisztikai száma: 15735612-8411-321-02

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről szn: (szül:. an: sz.sz adószám: ) szig.sz.: ). alatti lakos, továbbiakban, mint Eladó, másrészről. szn: (szül: an: sz.sz.: adószám: szig.sz.. ). szám alatti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A panelprogramban résztvevő társasházakkal kötendő támogatási és együttműködési

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2007.(I. 22.) számú h a t á r o z a t a A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés 1. a Nyírségvíz Zrt.-vel kötendő

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben