A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM"

Átírás

1 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi hírek Álláspályázatok Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az Idõsek Klubja Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (8353 Zalaszántó, Fõ u. 3.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére Nyírtura Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az Egyesített Szociális Intézmény (Nyírtura, Rákóczi u. 58.) intézményvezetõi munkakörének betöltésére Gyöngyös Város Önkormányzata (3200 Gyöngyös, Fõ tér 13.) pályázatot hirdet a Jeruzsálem Úti Bölcsõde bölcsõdevezetõi állásánakbetöltésére Közalapítványok alapító okirata A felajánlott adó felhasználásáról II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás Kincstári vagyon értékesítése Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Kulturális pályázatok Tanulmányi versenyek VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. november 1 8.) Céghirdetmények Felhívásvagyonértékesítésére Bélyegzõérvénytelenítése Hírek, információk, tájékoztatók

2 2258 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/46. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyi rész SZEMÉLYÜGYI HÍREK Az Állami Számvevõszék személyügyi hírei Dr. Báger Gusztáv, az Állami Számvevõszék Fejlesztési és Módszertani Intézetének fõigazgatója dr. Pulay Gyulát november 1-jétõl az Állami Számvevõszék Fejlesztési és Módszertani Intézetének fõigazgató-helyettesévé kinevezte. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal személyügyi hírei Dr. Rácz János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje dr. Szûcs László Balázst fogalmazó besorolással, október 19. napjától, határozott idõre kinevezte a Koordinációs és szervezési fõosztályra, Benczik Sándorné vezetõ fõtanácsost október 24-én 15 éves szolgálati jogviszonya alapján szolgálati jutalomban részesítette. Holló Jánosné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségének igazgatója dr. Jacsó Péter János fogalmazó határozott idejû kinevezését október 21. napjától meghosszabbította. ÁLLÁSPÁLYÁZATOK Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az Idõsek Klubja, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (8353 Zalaszántó, Fõ u. 3.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény az alábbi alapszolgáltatásokat látja el: nappali ellátás, szociális információs szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása társulás keretében történik. A társulás tagjai: Gyenesdiás, Balatongyörök, Karmacs, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy és Zalaszántó Község Önkormányzata. Pályázati feltételek: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének, illetõleg a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében elõírt felsõfokú képesítés, szociális szakvizsga, büntetlen elõélet, legalább 5 éves szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: hasonló intézményben eltöltött vezetõi gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: szakmai életrajzát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, szakképzettséget és szociális szakvizsgát igazoló okiratokat vagy azok hiteles másolatait, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot elbíráló üléseken a pályázó hozzájárul-e nyílt ülés tartásához. A megbízás idõtartama: 5 év, január 1-jétõl december 31-ig.

3 2006/46. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2259 Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap. A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, Zalaszántó község polgármesteréhez kell benyújtani (8353 Zalaszántó, Fõ u. 50.). A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ 15. nap, illetõleg a soron következõ képviselõ-testületi ülés napja. A kinevezéshez a Társulási Tanács egyetértése szükséges. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ Farkas Lajos polgármestertõl és Berta Sándorné körjegyzõtõl, telefon: (83) [telefon: (42) ] részére nyitvatartási idõben. A pályázatokat Nyírtura Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül. A magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, 10 év határozott idõtartamra szól, mely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján történik. Szolgálati lakást az önkormányzat nem biztosít. A pályázattal kapcsolatban további információ Szentpéteri Gabriella jegyzõtõl kérhetõ a (42) es telefonszámon. Nyírtura Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az Egyesített Szociális Intézmény (Nyírtura, Rákóczi u. 58.) intézményvezetõi munkakörének betöltésére Pályázati feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködési feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 12.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében elõírt szakirányú szakképzettség, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett legalább ötéves felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, képesítési okiratainak másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Eseti Bizottság megismerje, abba betekintsen. Elõnyben részesül az elbírálásnál az a pályázó, aki szociális intézménynél vezetõi gyakorlattal, illetve szociális szakvizsgával rendelkezik. A pályázatot a Szociális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül egy példányban, zárt borítékban, Egyesített Szociális Intézmény vezetõi pályázat megjelöléssel kell benyújtani a Nyírturai Polgármesteri Hivatalhoz (Nyírtura, Arany J. u. 14.) Bagoly Zoltán polgármester Gyöngyös Város Önkormányzata (3200 Gyöngyös, Fõ tér 13.) pályázatot hirdet a Jeruzsálem Úti Bölcsõde bölcsõdevezetõi állásának betöltésére A pályázatot meghirdetõ szerv: Gyöngyös Város Önkormányzata (3200 Gyöngyös, Fõ tér 13.). Meghirdetett álláshely: Jeruzsálem Úti Bölcsõde (3200 Gyöngyös, Jeruzsálem út 3.), munkakör: bölcsõdevezetõ (intézményvezetõ). Az álláshely betöltéséhez szükséges: a) bölcsõdei szakgondozó, csecsemõ- és kisgyermekgondozó, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó, vagy csecsemõ- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkezõ: intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ felsõfokú szociális alapvégzettség; b) legalább 5 éves, szociális és/vagy gyermekvédelmi és/vagy oktatási területen szerzett szakmai gyakorlat; c) az a) pontban foglaltak hiánya esetén a munkakör betöltéséhez szükséges képesítések valamelyikének megszerzésére irányuló oktatásban történõ részvétel vagy az a) pontban foglalt valamelyik képesítés kinevezést követõ 2 éven belül történõ megszerzésének vállalása; d) elõny a felsõfokú iskolai végzettség. Juttatások: illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint, illetménypótlék: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év. A vezetõi megbízás kezdõ napja: a képviselõ-testület döntését követõ hónap 1. napja, megszûnés idõpontja: a kinevezéstõl számított 5 év.

4 2260 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/46. szám A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, szükség esetén a munkakör betöltéséhez szükséges képesítések valamelyikének megszerzésére irányuló oktatásban történõ részvétel oktatási intézmény általi igazolását és/vagy a képesítés megszerzésének vállalásáról szóló nyilatkozatot. A pályázathoz csatolni kell: végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok közjegyzõvel hitelesített másolatát és, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Szociális Közlönyben történõ megjelenését követõ 20. nap. A pályázat benyújtásának helye: Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatal Intézményi és Humán Kapcsolatok Igazgatósága, 3200 Gyöngyös, Fõ tér 13. Telefon: (37) A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ soros képviselõ-testületi ülés. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: Polgármesteri Hivatal Intézményi és Humán Kapcsolatok Igazgatóságán Pásztor Ferenc igazgatótól, Gyöngyös, Fõ tér 13., tel.: 06 (37) Szervezeti hírek KÖZALAPÍTVÁNYOK ALAPÍTÓ OKIRATA Királyegyháza felvirágoztatásáért Közalapítvány alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Királyegyháza Község Önkormányzatának Képviselõtestülete (képviselõ: Grím Ferenc polgármester) mint alapító (továbbiakban: Alapító) a Ptk. 74/A-G. -aiban foglaltaknak és A közhasznú szervezetekrõl szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Khtv.) vonatkozó elõírásainak figyelembevételével egyes tartós közérdekû célokkal kapcsolatos feladatok gyorsabb megoldása és hatékonyabb végrehajtása érdekében jogi személyiséggel rendelkezõ, nyílt közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint: l. Az alapító neve és címe: Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Székhelye: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 66. Tel./fax: (73) A Közalapítvány neve: Királyegyháza felvirágoztatásáért Közalapítvány 3. A Közalapítvány székhelye: 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 66. (egyben levelezési cím is!) 4. A közhasznú közalapítvány célja és tevékenysége: 4.1. A közhasznú közalapítvány célja: A települési önkormányzat feladatkörébe tartozóan Királyegyháza községben a helyi közszolgáltatások körében, különösen: a helyi közutak és közterületek fenntartása, az oktatásról való gondoskodás; a közmûvelõdési, tudományos, mûvészeti és sporttevékenység támogatása körében jelentkezõ feladat ellátását biztosítja Céljai szerinti közhasznú tevékenysége: A Közalapítvány a Khtv. 26. c) pontja szerinti közhasznú tevékenysége az alábbi: 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 14. sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 22. a közforgalom számára megnyitott út fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. A Közalapítvány az önkormányzatnak a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerint, valamint az önkormányzat 7/2004. (V. 10.) Ök. rendeletében meghatározott feladat ellátását biztosítja. Az önkormányzat a Királyegyháza helyi építési szabályzatáról szóló 7/2004. ( ) Ök. rendeletében meghatározta az országos és a helyi védelem alatt álló kulturális örökség és a mûemlék jellegû épületek védelmével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében többek között a helyi kulturális örökség védelme, állagmegóvása, a helytörténeti értékek mentése, védelme és ezek támogatása a konkrét tennivaló. Továbbá egyes ünnepségek, sportrendezvények szervezésében való közvetlen segítségnyújtás is része a közhasznú tevékenységnek A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem fogad el és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5 2006/46. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A Kuratórium szervezete és mûködése: 5.1. A Közalapítvány kezelõ szerve a 3 tagból álló kuratórium A Kuratórium tagjai: Ráczné Csekõ Lívia elnök, képviselõ (Királyegyháza, Petõfi u. 117/A), Plaki Jánosné tag (Királyegyháza, Petõfi u. 76.), Gyimesi József tag (Királyegyháza, Petõfi u. 42.) A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel és megbízatásuk határozatlan idõre szól. Tevékenységüket díjazás nélkül, társadalmi munkában végzik, de a munkájuk során felmerült indokolt költségeiket a Közalapítvány megtéríti. Nem hozható létre olyan Kuratórium, amelyben az Alapító közvetlen, vagy közvetve a Közalapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. A Közalapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke önállóan jogosult A Kuratórium gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelõ felhasználásáról A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább l alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót saját munkájáról, különös tekintettel a Közalapítvány vagyonának kezelésérõl és felhasználásáról Üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze írásban, a tervezett idõpont elõtt 5 nappal, a tervezett napirend egyidejû közlésével. A Kuratórium összehívását az Alapító, és a Kuratórium 2 tagja kezdeményezheti A Kuratórium ülései nyilvánosak, és döntéseit nyílt szavazással hozza. A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon 2 tagja jelen van. A döntéshez 2 tag azonos szavazata szükséges. A Kuratórium mindhárom tagjának jelenléte és egyhangú szavazata szükséges az alábbi kérdésekben: az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa a határozat alapján a) kötelezettség, vagy felelõsség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elõnyben részesül. A közhasznú szervezet megszûnését követõ két évig nem lehet a Közalapítvány vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt A Közalapítvány kuratóriumának döntéseivel kapcsolatosan elkülönült nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a hozott döntés tartalmát és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzõk számarányát (személyét is). A kuratórium mûködése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni A döntéseket, határozatokat 5 munkanapon belül kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a döntésrõl, a határozatról hirdetményt kell kifüggeszteni a Közalapítvány székhelyén A Közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külsõ személyek számára csak akkor lehetséges, ha ez nem veszélyezteti a titokvédelmet, a személyiségi jogok védelmét. Az ezzel kapcsolatos feladatokat az elnök látja el, aki egyben felelõs is azokért. Az iratokba való betekintésre az elnökkel történõ elõzetes egyeztetés szerinti helyen és idõpontban kerülhet sor A Közalapítvány közhasznú mûködésérõl évente egyéves beszámolót és közhasznúsági jelentést kell készíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 19. (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést megkapja az alapító, de ezen túlmenõen a Kuratórium tagjainak személyesen is gondoskodniuk kell arról, hogy azokhoz az érintettek és az érdeklõdõk hozzájuthassanak. Mind szóbeli, mind írott formában biztosítani kell a teljes körû nyilvánosság elvének érvényesülését. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetõleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Közalapítvány közhasznú mûködésérõl, folyamatos tevékenységérõl és gazdálkodásának legfontosabb adatairól részletes tájékoztatást kell nyújtani a megyei napilapban, továbbá egy ezeket tartalmazó hirdetményt kell elhelyezni a közalapítvány székhelyén. A Közalapítvány szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságát ugyanilyen módon biztosítja A közalapítvány felügyelõ szerve az ellenõrzõ bizottság (a továbbiakban: EB). A Kuratórium mûködésének és gazdálkodásának ellenõrzésére az Alapító felügyelõ szervet, háromtagú ellenõrzõ bizottságot hoz létre. Az ezzel kapcsolatos feladatokat az Alapító által felkért alábbi személyek látják el, akik maguk közül elnököt választanak: Az EB tagjai: Elnök: Kéki Miklósné, 7953 Királyegyháza, Petõfi u tagjai: Grímné Hunyadvári Éva, 7953 Királyegyháza, Petõfi u. 225/B, Tóth Józsefné, 7953 Királyegyháza, Petõfi u Nem lehet az EB elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója, aki a kuratórium elnöke, vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

6 2262 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/46. szám a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat, a fenti személyek hozzátartozója Az EB tagjainak megbízatása határozatlan idõre szól. Tevékenységüket díjazás nélkül, társadalmi munkában végzik, de a munkájuk során felmerült indokolt költségeiket a Közalapítvány megtéríti Az EB feladatköre a Kszt a szerint: (1) A felügyelõ szerv ellenõrzi a közhasznú szervezet mûködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ tisztségviselõktõl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. (2) A felügyelõ szerv tagja a közhasznú szervezet vezetõ szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítõ okirat így rendelkezik. (3) A felügyelõ szerv köteles az intézkedésre jogosult vezetõszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése szerv döntését vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetõ teszi szükségessé, b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény merült fel. (4) Az intézkedésre jogosult vezetõszervet a felügyelõ szerv indítványára annak megtételétõl számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a vezetõszerv összehívására a felügyelõ szerv is jogosult. (5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelõ szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet Az EB üléseit az elnök hívja össze írásban, a tervezett idõpont elõtt 5 nappal, a tervezett napirend egyidejû közlésével. Az EB összehívását az Alapító, az EB 2 tagja, valamint a Kuratórium elnöke is kezdeményezheti. Az EB szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik Az EB döntéseit nyílt szavazással hozza. Az EB akkor határozatképes, ha azon 2 tagja jelen van. A döntéshez 2 tag azonos szavazata szükséges. 6. A Közalapítvány vagyona és gazdálkodása: 6.1. A Közalapítvány induló vagyona: Ft, azaz százezer forint. Ezen összeget az önkormányzat az OTP szentlõrinci fiókjánál nyitott pénzforgalmi számlán bocsátja rendelkezésre A Közalapítvány nyitott, melyhez minden magyar és külföldi természetes és jogi személy amennyiben egyetért az Alapítvány célkitûzéseivel csatlakozhat: pénzzel, dologgal, vagy tevékenységgel. A csatlakozónak nyilatkoznia kell, amelybõl kitûnik, hogy a Közalapítvány céljával és tevékenységével egyetért, továbbá milyen formában, mivel, illetve milyen összeggel kíván támogatást nyújtani A Közalapítvány induló vagyona, valamint a csatlakozások során nyújtott pénzösszegek és annak kamatai, a Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében teljes egészében felhasználhatóak. A felhasználásról a Kuratórium dönt cél szerinti juttatás formájában. Ennek során támogat minden, a megjelölt célkitûzések elérését közvetlenül vagy közvetve szolgáló tevékenységet. A céltámogatás elnyerése érdekében a Kuratóriumhoz kérelmet kell benyújtani, megjelölve benne, hogy a kérelmezõ melyik konkrét célkitûzés megvalósítását, milyen közvetlen, vagy közvetett tevékenységgel kívánja elérni, és ehhez milyen összegû pénzügyi támogatás szükséges A Közalapítvány a pénzügyi forgalmát az OTP Szentlõrinci fiókja közremûködésével bonyolítja le. A Közalapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke: Ráczné Csekõ Lívia, és egy kuratóriumi tag: Plaki Jánosné együttesen rendelkezik. A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítõ okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 7. A Közalapítvány megszûnése 7.1. A Közalapítvány megszûnésére a Ptk. 74/G. (9) bekezdésében foglaltak az irányadóak A Közalapítvány megszûnésekor a meglevõ vagyont, hasonló célokat szolgáló más nonprofit szervezet kapja meg az alapító döntésének megfelelõen. Errõl a nyilvánosságot a székhelyen hirdetmény kifüggesztésével és a megyei napilapban történõ közléssel megfelelõen tájékoztatni kell. 8. Egyéb rendelkezések: 8.1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A G. -aiba foglalt rendelkezések, valamint a Khtv. vonatkozó szabályai szerint kell eljárni A Közalapítvány jogi személyisége a Baranya Megyei Bíróságnál történõ nyilvántartásba vétellel jön létre. A Közalapítvány a mûködését és tevékenységét csak a nyilvántartásba vételrõl szóló végzés jogerõre emelkedése napjától kezdheti meg. Ezt követõen az alapító gondoskodik az alapító okiratnak az Önkormányzatok Közlönye hivatalos lapban történõ közzétételérõl.

7 2006/46. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2263 Záradék: Az alapító okiratot a képviselõ-testület a augusztus 10-én tartott ülésén a 34/2006. (VIII. l0.) Kt. határozatával módosította és elrendelte egységes szerkezetbe foglalását. Királyegyháza, augusztus 10. Az Alapító nevében: Grím Ferenc s. k., polgármester Záradék: A Baranya Megyei Bíróságnak a fenti alapító okirat nyilvántartásba vételérõl szóló Pk /2006/5 sz. végzése szeptember 13. napján jogerõre emelkedett. Errõl a bíróság a Pk /2006/5/1. sz. végzésével értesítette az alapítót. A FELAJÁNLOTT ADÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Magyar Gyermeksebész Alapítvány 1083 Budapest, Bókay János utca 53., adószám: ) ezúton teszi közzé, hogy a évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából évben befolyt Ft, azaz egymillió-ötszázharmincezer-hatszázharminc forint az alapítvány céljával összhangban, kuratóriumi határozat alapján fiatal sebészek és sebészorvosok külföldi és hazai konferenciákon való részvételét tette lehetõvé, valamint külföldi folyóiratok és könyvek vásárlását. Az alapítvány a magyar gyermekek nevében köszönetét fejezi ki a támogatóknak és továbbra is kéri áldozatkész segítségüket.

8 2264 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/46. szám II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE A Pannon Egyetem (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.) továbbiakban: kiíró, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Pannon Egyetem vagyonkezelésében álló alábbi ingatlant: Sorszám Ingatlan címe Hrsz. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tul. h. 1. Keszthely, Bécsikapu u / Gazdasági épület és udvar 1/1 Az ajánlati biztosíték összege: Ft, azaz negyvenhárommillió forint. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A pályázati ajánlatok benyújtásának ideje: a közhiteles megjelenést követõ 35. nap, ha ez nem munkanap, az azt követõ elsõ munkanap 10 óra. A pályázati ajánlatok beadásának helye: Pannon Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság titkársága 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. B épület I. em. Felvilágosítás kérhetõ: Kövecsesné Tóth Ágnes osztályvezetõtõl, telefon: +36 (88) , fax: +36 (88) Közhiteles megjelenés helye: Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõje és Kincstári Vagyoni Igazgatóság weboldala Az ajánlati biztosítékot, valamint a vételárat magyar forintban (HUF) a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára kell átutalni, az alábbiakban felsorolt jelige megjelölésével, Keszthely, Pipáskert. A pályázatok beadásának módja: A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az ingatlan megjelölésével: Keszthely 1690/2. helyrajzi számú ingatlan, jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, oldhatatlan kötéssel, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni Eredeti felírással. Ha az azonos pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a pályázati ajánlatok bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a kiíró nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására. A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a kiíró felhívására, illetõleg nyilvános ártárgyalás során módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. (3) bekezdés szerint köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni. A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, közjegyzõ jelenlétében. A pályázatok bontása nem nyilvános, azon a bizottság tagjain kívül csak a KVI kijelölt képviselõje vehet részt. A részvétel feltétele: a pályázati dokumentáció megvásárlása. A beszerzés feltételei: határideje: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt megjelenést követõ 30 napon belül, ára: forint + áfa, a dokumentáció ellenértékét a Pannon Egyetem számú számlájára kell átutalni vagy a Pannon Egyetem házipénztárába befizetni,

9 2006/46. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2265 a dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igény megküldése az alábbi tartalommal: ajánlattevõ neve, levelezési címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve, telefonszáma, címe, a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen történõ átvétel munkanapokon a Pannon Egyetem Kereskedelmi osztályán 9 12 óra között (Veszprém, Egyetem u. 10. J épület). A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, képviselõ neve, aláírási címpéldány, hiteles, 30 naptári napnál nem régebbi cégkivonat, KSH azonosító szám, bejegyzés alatt esetén azt igazoló hiteles igazolás, statisztikai számjel), a HUF-ban fizetendõ megajánlott vételár megjelölését, telekfelépítmény áfabontásban, pénzintézettõl származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat: mióta vezeti az ajánlattevõ bankszámláját, a számlán a forgalom rendszeres-e, fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, az elmúlt évben a forgalom milyen nagyságrendû volt és sorban álló tétel volt-e, továbbá csatolni kell a teljes vételár rendelkezésre állását igazoló banki fedezetet, a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, kötelezõen vállalt ajánlati kötöttséget, amely az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap, devizabelföldi pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége), devizakülföldi pályázó közjegyzõ elõtt tett nyilatkozatát arról, hogy a Magyar Állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása, az ajánlati biztosíték befizetésérõl szóló hivatalos banki igazolást, (a pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ napjára a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára beérkezzék), az ingatlan tervezett hasznosítását, melynek során köteles figyelembe venni a helyi építési szabályokat, a pályázó gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény, az ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén vállalja, hogy az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 30 napon belül az adásvételi szerzõdést megköti, illetve a megvásárolt ingatlan tulajdonjogát a szerzõdés szerint, illetve a törvényes határidõn belül saját költségén bejegyezteti. Ajánlati biztosíték: Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba beszámításra kerül. Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére a KVI döntésérõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a kiíró az elbírálási határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a ajánlattevõ a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani. Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja. Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlati határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ajánlati kötöttségét megsérti, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes ajánlattevõnek felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázat elbírálásakor alkalmazott értékelési szempontok: a megajánlott vételár összege, a vállalt fizetési mód és határidõ (elõnyt élvez az az ajánlattevõ, aki az egyösszegû fizetés mellett a legrövidebb idejû fizetési határidõt vállalja), a pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, az értékelési szempontok alapján összességében a legjobb ajánlatot tette. A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik. A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követõen, a pályázati ajánlatok bontásától, vagy a nyilvános ártárgyalás lezárásától (az ajánlatmódosítás kézhezvételétõl) számított 30 naptári napon belül, vagy az elbírálási határidõ esetleges meg-

10 2266 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/46. szám hosszabbításának lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl. Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék erejéig fizetési garanciát ad. A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését. A feltétel nélküli bankgaranciát a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi I. osztályú bankoktól fogadja el. A kiíró a pályázat nyertesével az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig az adásvételi szerzõdést megköti. A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a kiíró számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik. Érvényes a pályázati ajánlat, ha a) azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyújtották be, b) a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre, c) a devizabelföldi pályázó csatolta nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása (adó-, önkormányzattól is, vám-, társadalombiztosítási járulék, illeték), d) a devizakülföldi pályázó csatolta közjegyzõ elõtt tett nyilatkozatát arról, hogy a Magyar Állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása, e) olyan pályázó nyújtotta be, akinek nincs a kiíróval szembeni tartozása, korábbi fizetési kötelezettségét teljesítette, f) a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás), g) az megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott összes feltételnek. Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé, a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, az ajánlatok elbírálása során az ajánlattevõket a kötelezõen elõírt nyilatkozatok, vagy igazolások bemutatásának elmulasztása esetén 8 napon belül határidõvel hiánypótlásra szólítsa fel, a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, szükség esetén a pályázóktól az ajánlat lényegét nem érintõ technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérjen (az ajánlattevõ ezen kérdésekre adott írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltoztatását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná), az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. (2) bekezdése alapján minden érvényes ajánlatot benyújtott résztvevõ meghívása mellett nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt ajánlata módosítására, amennyiben nyilvános ártárgyalásra kerül sor a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek. Eredményhirdetés: A pályázat eredménye a kormányrendelet 46. (1) bekezdése szerint a pályázati felhívással azonos módon kerül közzétételre, valamint a döntésrõl minden ajánlattevõ írásban értesítést kap.

11 2006/46. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2267 A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) megbízásából a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp. 47.) mint az ingatlan vagyonkezelõje (továbbiakban: árvereztetõ) a kincstári vagyon értékesítésére vonatkozó versenyeztetési szabályzat jóváhagyásáról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet vonatkozó fejezetei alapján árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Külügyminisztérium vagyonkezelésében lévõ, alábbi ingatlant: Cím: Argentína, Buenos Aires, Av. Paraguay piso A Helyrajzi szám: /27 Ingatlan jellege: iroda Ingatlan alapterülete: 241,97 m 2 Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. Kikiáltási ár: USD, a licitálás USD-ben történik. Az árverés helye: CARLTON szálloda (cím: Argentína, Buenos Aires, Libertad utca, szám) Az árverés ideje: november 29-én 12 óra 30 perc. Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 250 USD, azaz kettõszázötven USD. Az árverési elõleget az árverés megkezdését megelõzõen, a helyszínen kell készpénzben befizetni. Az árverési elõleg a vételárba beleszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleget az árverés napján visszafizeti. Az árverési elõleg után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. A vételár megfizetése: a nyertes a vételár 25%-át foglalóként, illetve 4%-át árverési illetékként az árverés alkalmával, a helyszínen készpénzben köteles megfizetni. A vételár fennmaradó részét az árverés utáni harminc napon belül kell kifizetni, a foglaló és az illeték elvesztésének terhe mellett. Az árverési elõleg a vételárba beszámít. A birtokátruházási közokirat aláírása alkalmával kell a vételár fennmaradó 75%-át készpénzben kifizetni. A birtokátruházási közokiratot BARCIA Carlos Daniel közjegyzõ elõtt kell aláírni (iroda címe: Argentína, Buenos Aires, Diagonal Roque Sáenz Pen ~ a út ik emelet F ajtó). Az átírási illetékeket, költségeket és a közjegyzõi tiszteletdíjat a felek a hatályos törvények és közjegyzõi gyakorlat szerinti arányban viselik. Az árverésen való részvétel feltételei: Az árverésen azok vehetnek részt, akik az árverési elõleget befizették, a helyszínen, az árverés vezetõjénél legkésõbb az árverés kezdete elõtt 60 perccel személyesen vagy közjegyzõ által ellenjegyzett meghatalmazással ellátott képviselõik útján az árverésre bejelentkeznek (regisztráció) és átadják az alábbi igazolásokat: igazolás az árverési elõleg befizetésérõl, magánszemély esetén: a személyi adataik igazolására szolgáló hatósági igazolványt (meghatalmazott esetében közjegyzõi okiratba foglalt, licitálásra és a szerzõdéskötésre szóló határozott meghatalmazást); jogi személy esetén: = 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; = aláírási címpéldányt (meghatalmazott esetében közjegyzõi okiratba foglalt, licitálásra és a szerzõdéskötésre szóló határozott meghatalmazást). Az árverés eredménytelen, ha nem jelent meg egy árverezõ sem, az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot, az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelenítésérõl kell dönteni; a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõdéskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti. Az árvereztetõ fenntartja jogát, hogy a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén a licit soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,

12 2268 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/46. szám az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, árverési felhívását az árverés elõtt visszavonja, melyrõl az árverési felhívás közlésével megegyezõ helyeken az árverés idõpontja elõtt hirdetményt tesz közzé. Az eljárással kapcsolatban további felvilágosítás, valamint az ingatlan megtekintésének lehetõségérõl információ kérhetõ: a Magyar Köztársaság Buenos Airesi Nagykövetségén, Calle 11 de Septiembre 839, Capital Federal, Buenos Aires, dr. Bács Zoltánnál, telefon: / , fax: / , a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumától, 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4., Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési osztály, Gyurin Miklós fõosztályvezetõ-helyettesnél, telefon: 36 (1) A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14. nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság vagyonkezelésében lévõ alábbi használt, rendszerbõl kivont gépjármûveket, valamint inkurrens gépjármû-alkatrész raktárkészletet. Gyártmány Évjárat Ár (Ft) Gyártmány Évjárat Ár (Ft Ford Orion 1, Suzuki Vitara 1, Opel Astra 1, Lada Niva 1, Opel Astra 1, Lada Niva 1, Opel Astra 1, Lada Niva 1, Lada , Lada Niva 1, Lada Vaz , Opel Frontera VW T VW Bora 1, Suzuki Sedan 1, VW Bora 1, Opel Astra 1, Lada Niva 1, Lada Niva 1, Lada Niva 1, Opel Astra 1, VW T Opel Astra 1, áramfejlesztõ Opel Astra 1, tétel IFA, UAZ, MZ vegyes gépjármû-alkatrész: Ft. Árverési biztosíték (bánatpénz): az árverésen regisztrált minden árverési vevõ részére egységesen Ft, amely összeg a vételárba beszámít, illetve az eredménytelenül licitálók részére a helyszínen visszatérítésre kerül. Az árverésre kerülõ eszközök az árverés napján 8.30 órától megtekinthetõk az árverés helyszínén. Az árverés idõpontja: A pótárverés idõpontja: november óra november óra. A pótárverésen az eredeti ár 70%-ra csökkentett értékén kezdõdik az árverés! Az árverés helye: Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Gépjármû alosztálya, Kecskemét, Kaffka Margit u. 1. Az árverésre jelentkezés feltétele: személyazonosság igazolása, jogi személy esetén meghatalmazás, árverési biztosíték megfizetése.

13 2006/46. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2269 Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árverés vezetõje a helyszínen ismerteti az árverés részletes szabályait. Az árverés pótárverés végén lehetõség van a nem értékesített vagyontárgyakra egy tételben ajánlatot tenni, azonban az nem lehet alacsonyabb, mint a pótárverési kikiáltási ár. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u , a továbbiakban: kiíró) és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: KVI) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei, valamint a kiíró és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által megkötött együttmûködési megállapodás alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti Budapest XIII. ker., Victor Hugó u sz. alatti hrsz.: 25459/5., 535 m 2 és hrsz.: 25459/6., 1395 m 2, kivett üzem megnevezésû ingatlanokat, melyek a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ 1/1 tulajdoni hányadára vonatkoznak. Ajánlati biztosíték: Ft, azaz ötvenmillió forint. Az ajánlati biztosítékot HUF-ban, Budapest, Victor Hugó u. 1 3 sz. alatti ingatlan jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba beszámításra kerül. A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni. A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a pályázati ajánlatok bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. (1) bekezdése, illetve a 45. (2) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján a KVI nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a KVI felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a kiíró írásban értesíti az érvényes ajánlatot benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról. Az ingatlan jellemzõi, leírása: Környezete: a nevezett ingatlanok a Váci úton a Nyugati pályaudvar és a Dózsa Gy. út közötti szakasz közepén a Lehel térnél helyezkednek el. Az épület L alakú, utcafrontjai az Alig u., Váci út, Victor Hugó utca. A behatárolt Váci úti területen az elmúlt években nagyarányú fejlesztõ beruházások, új építések, korszerûsítések valósultak meg, úgymint Lehel Piac új csarnoképülete, Westend, FHB Irodaszékház stb. Megközelíthetõsége tömeg- és egyéni közlekedési eszközökkel kiváló, gépkocsi-parkolási lehetõségek a környezõ utcákban, fizetõ parkolókban, de csak korlátozottan áll rendelkezésre. Jellemzõk: telek összes alapterülete: 1930 m 2. Az ingatlan telekterülete két helyrajzi számon, külön-külön tulajdoni lapon szerepel, amelynek egyesítésére a MEEI Kft. (Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet Kft.) korábban kérelmet adott be a Fõvárosi Kerületek Földhivatalához, de azt a hivatal a tulajdonlap tanúsága alapján elutasította. A telek U alakban városias beépítésû, melynek egy kis belsõ udvari része a bérlõ személy-gépkocsijai részbeni parkolására szolgál. Az épület ban épült és 1940-tõl villamosszerelvény-gyártással indult meg a tevékenység SZALAI Rt. néven. Késõbbi idõkben jogutódként a KONTAKTA vállalat mûködött, majd a 70-es évektõl a Magyar Elektronikai Intézet égisze alatt folyt a tevékenység. Az épületbe a Victor Hugó u. felõl lehet gépkocsival behajtani, a személyi bejárata a Váci út felõl van. Az épület összes hasznos alapterülete: 5635 m 2. Az ingatlan összközmûves, az intézet funkciójához szükséges elektromos betáplálás 10 kw és ehhez 500 kwa-os transzformátor csatlakozik. Az ingatlanokban a bérlõ MEEI Kft. tulajdonában lévõ ipari mûemlék van. (Transzformátorház, vizsgálóberendezés.) Az ingatlan használati viszonyai: Az ingatlanon határozott idejû bérleti jogviszony áll fenn, december 31-ig. A bérleti jogviszony létrejöttére figyelemmel a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. 59. alapján a MEEI Kft.-t elõvásárlási jog illeti meg. Az ingatlanok bemutatására elõzetes egyeztetést követõen kerül sor.

14 2270 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/46. szám A pályázatok beadásának módja: A vételre vonatkozó pályázati ajánlatot zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Budapest, Victor Hugó u sz. alatti ingatlan jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál a Budapest V. ker., Zoltán u. 16. sz. I. em szám alatti irodában kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a KVI-hez megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni Eredeti felírással. Egy pályázó csak egy ajánlatot nyújthat be. Ha a pályázó által benyújtott ajánlati példányok között eltérés adódik, az eredetinek megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. Ajánlattételi határidõ: december óra. A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok egyetlen érvényes ajánlat esetén a KVI felhívására, illetõleg nyilvános ártárgyalás során módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró és a KVI a kormányrendelet 48. (3) bekezdése szerint köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni. A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 óra 10 perckor történik a KVI fenti címén, zárt körben, közjegyzõ jelenlétében. A részvétel feltételei A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a részvételi feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, cégszerûen, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag aláírt formanyomtatványokat: a HUF-ban fizetendõ megajánlott vételár megjelölését telekfelépítmény áfabontásban, 1. számú formanyomtatvány; az ajánlattevõ (pályázó) azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, telefonszáma, telefaxszáma, képviselõ neve, eredeti, vagy közjegyzõvel hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, statisztikai számjel), 2. számú formanyomtatvány; a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül kell kiegyenlíteni, 3. számú formanyomtatvány; igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben hat hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs, 5. számú formanyomtatvány; az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napjáig a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára beérkezzék), 6. számú formanyomtatvány; a pályázó gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény, 8. számú formanyomtatvány; a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva teszi meg ajánlatát, 9. számú formanyomtatvány; a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve önkormányzat esetében adósságrendezési eljárás ellene nem indult, 10. számú formanyomtatvány; a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja, 11. számú formanyomtatvány; a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabályok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért, 12. számú formanyomtatvány; a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket, 13. számú formanyomtatvány; a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, a szerzõdéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett, 16. számú formanyomtatvány;

15 2006/46. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2271 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a bérleti jogviszonyt megismerte, ezzel kapcsolatban a késõbbiekben semmiféle igénnyel a Magyar Állammal és az eladóval szemben nem lép fel, 17. számú formanyomtatvány; a pályázónak tudomása van arról, hogy a kiíró tulajdonában álló ingatlanban a bérlõ MEEI Kft. tulajdonában levõ ipari mûemlék található és eladó a késõbbiekben ezzel kapcsolatosan felelõsséget nem vállal, 18. számú formanyomtatvány. A szükséges formanyomtatványok átvehetõk személyesen a KVI székházában Balogh György értékesítési fõelõadótól (telefon: /1041; 101-es szoba). A bérleti szerzõdés titoktartási nyilatkozat aláírása mellett ugyanitt megtekinthetõ. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül. Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani. Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja. Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg. Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik. Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik. A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl. A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sorrendben: a megajánlott vételár összege, vállalt fizetési mód és határidõ, a pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, az értékelési szempontok alapján összességében a legjobb ajánlatot tette. Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék erejéig fizetési garanciát ad. A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését. A feltétel nélküli bankgaranciát a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A feltétel nélküli banki hitelígérvényt a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi I. osztályú bankoktól fogadja el. A kiíró a pályázat nyertesével az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig az adásvételi szerzõdést megköti.

16 2272 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/46. szám A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a kiíró számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik. A kiíró fenntartja jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. (2) bekezdése alapján minden érvényes ajánlatot benyújtott résztvevõ meghívása mellett nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt ajánlata módosítására, pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé, szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását. A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek. Érvényes a pályázati ajánlat, ha: azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyújtották be, a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre, a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás), a részvételi feltételek között meghatározott feltételeknek eleget tesz, továbbá, ha a pályázó a kiíró által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat további feltételek támasztása nélkül elfogadólag aláírja. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül van lehetõség, az alábbi iratok vonatkozásában: az ajánlattevõ (pályázó) azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, telefonszáma, telefaxszáma, képviselõ neve, eredeti, vagy közjegyzõvel hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, statisztikai számjel), arról szóló igazolások, hogy a pályázónak adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége nincs, az ajánlattevõ gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozata, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény, a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve önkormányzat esetében adósságrendezési eljárás ellene nem indult. A hiánypótlást pályázó a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat beadási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján. Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen sem felel meg. Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a KVI-nél Balogh György értékesítési fõelõadótól (telefon: /1041; 101-es szoba) vagy személyesen KVI székházában, idõpont-egyeztetés alapján.

17 2006/46. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2273 A Központi Gazdasági Fõigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., a továbbiakban: kiíró) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és kiíró vagyonkezelésében álló a Budapest, helyrajzi számú, természetben 1050 Budapest, Zrínyi utca 4. hrsz. alatti, 1165 m 2 területû, kivett irodaház megnevezésû ingatlant. Ajánlati biztosíték: Ft, azaz százkilencmillió forint. Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK számú számlájára kell átutalni az alábbiakban megjelölt jelige feltüntetésével. A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba beszámításra kerül. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a pályázati ajánlatok bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján a KVI nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a kiíró írásban értesíti az érvényes ajánlatot benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról. Az ingatlan jellemzõi: A pályázati felhívásban szereplõ ingatlan Budapest központjában, az V. kerületben található. Tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelõje a Központi Gazdasági Fõigazgatóság. Az ingatlan összközmûves, infrastrukturális ellátottsága kiváló, az ingatlan mûemlék. Mind tömegközlekedéssel, mind autóval kiválóan megközelíthetõ. A pályázati dokumentáció megvásárlása: A kiíró az ingatlanról magyar nyelvû információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelkezésére, térítés ellenében. A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályázati dokumentáció ára Ft Ft áfa, azaz nyolcvannégyezer forint, mely HUF-ban, csekken fizethetõ be. A pályázati dokumentáció, valamint a csekk átvételének helye: Központi Gazdasági Fõigazgatóság Lakás és Ingatlangazdálkodási osztályon dr. Láng Barbaránál (433. szoba) és Czakó Évánál (428. szoba) titoktartási nyilatkozat ellenében vehetõ át. A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolni kell. A meghatalmazott köteles közirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A pályázatok benyújtásának módja: A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban ZRÍNYI UTCA jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni Eredeti felírással. Ha az azonos pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. Ajánlattételi határidõ: december óra.

18 2274 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/46. szám A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a KVI felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A KVI és a kiíró a kormányrendelet 48. (3) bekezdése szerint köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni. A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 óra 10 perckor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, közjegyzõ jelenlétében. A részvétel feltételei: A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a pályázó nevének (cégnevének, a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban, telek + felépítmény + áfa bontásban a pályázó aláírásával), 2. a pályázó azonosító adatait (magánszemély esetében: név, lakcím, levelezési cím, szül. év, hó, nap, anyja neve, személyi igazolvány száma, személyi azonosító, cég esetében: cég neve, cégjegyzék száma, székhelye, képviselõ neve, telefonszáma és címe, telefaxszáma, KSH azonosító szám, statisztikai számjel), 3. cég esetében: 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, és aláírási címpéldány eredeti példányát, bejegyzés alatt esetén azt igazoló hiteles igazolást, 4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó teljes vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül kiegyenlíti, 5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben hat hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs, 6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára beérkezzék), 7. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát, 8. az ajánlattevõ gazdasági társaság társasági szerzõdésében, alapító okiratában meghatározott döntéshozó szervének, arról szóló nyilatkozata, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény, 9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva teszi meg ajánlatát, 10. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve önkormányzat esetében adósságrendezési eljárás ellene nem indult, 11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre, 12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja, 13. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, ill. a helyi építési szabályok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, ill. településfejlesztési elgondolásokból adódókért, 14. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket, 15. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett. Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza.

19 2006/46. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2275 Az ajánlati biztosíték után kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja. Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg. A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik. Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik. A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl. A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a KVI Hasznosítási Tanácsa. A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legmagasabb vételárat ajánlotta. Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó teljes vételárhátralék (beleértve az áfát is) erejéig fizetési garanciát ad. A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését. A feltétel nélküli bankgaranciát a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével; A feltétel nélküli banki hitelígérvényt a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi I. osztályú bankoktól fogadja el. A kiíró a pályázat nyertesével az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig az adásvételi szerzõdést megköti. Az ingatlan átadás átvételekor az épület állapotának pontos és részletes dokumentálása, az épületrõl felvett, és az összes értékes épülettartozékot, kiemelten védendõ mûvészeti értékû mûtárgyakat is tartalmazó vagyonleltár készül, mely az örökségvédelmi hatóság felé megküldésre kerül. A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a kiíró számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik. A kiíró fenntartja jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. (2) bekezdése alapján minden érvényes ajánlatot benyújtott résztvevõ meghívása mellett nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt ajánlata módosítására,

20 2276 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/46. szám szükség esetén írásban hiánypótlást kérjen, pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti. Érvényes a pályázati ajánlat, ha: azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyújtották be, a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre, a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás), a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, melyek tartalmával kapcsolatban nincs lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, melyekkel kapcsolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján további feltételek támasztása nélkül kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja. Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül A részvétel feltételei cím 2., 3., 5., 7., 8., és 10. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában lehetséges. A hiánypótlást pályázó a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiánypótlás lehetõségével, ezt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat beadási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton illetõleg telefax útján. Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen sem felel meg. Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a kiírónál dr. Láng Barbaránál (telefon: ) és Czakó Évánál (telefon: ). A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (1052 Budapest, Szervita tér 8., a továbbiakban: kiíró) és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: KVI) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei, valamint a kiíró és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által megkötött együttmûködési megállapodás alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti Budapest V. ker., Fehérhajó u. (Szervita tér 8.) sz. alatti 24366/2. hrsz.-ú ingatlannak a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ 9024/10000 tulajdoni hányadát. A megajánlható legalacsonyabb vételár: bruttó Ft, azaz kettõmilliárd-egyszázkilencvenmillió forint. Ajánlati biztosíték: Ft, azaz háromszázmillió forint.

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány)

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., a továbbiakban: Kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 24. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/4. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület, Semmelweis u. 9. szám alatti ingatlanok (hrsz.: 24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Tartalomjegyzék 1. A Kiíró megnevezése, székhelye 3 2. A pályázat lebonyolítójának megnevezése, székhelye... 3 3.

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet. Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet

Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet. Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE PK.: 44.031/2008. Mellékletek: 1. MISI megszüntető okiratának tervezete 2. MISI Kft. alapítók okiratának tervezete 3. Megbízási keretszerződés tervezete 4. Nyilatkozat

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére

Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 1. sz. melléklet INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - Alulírott Alapító, a korábbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A F.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati ingatlan vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól I. FEJEZET

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében. Az ingatlan minimum értékesítési összege: bruttó 129.700.000,-Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében. Az ingatlan minimum értékesítési összege: bruttó 129.700.000,-Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonában lévő 1204 Budapest, Pöltenberg utca 13. szám alatti ingatlan (hrsz: 177219/2) tulajdonjogának értékesítésére Budapest

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet 148/2013. (V. 23.) Kt. határozat melléklete PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 130144 helyrajzi szám alatt felvett,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan

Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni, illetve bérbe adni (5 éves határozott időre, a bérleti szerződés aláírásától

Részletesebben

LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15.

LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15. LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

Pályázat - Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér üzemeltetésére

Pályázat - Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér üzemeltetésére Pályázat - Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér üzemeltetésére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér 2014. május 1-től 2015. december

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén készült jegyzőkönyvből Szám: 14/Z/2011rk BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1-1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap fiók kód, törzsszám, AZIR-kód,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74. -a, valamint a Közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - pályázat kiírására ingatlanhasznosítás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemz Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemz Földalap vagyoni körébe tartozó földek értékesítési szabályzata vonatkozó fejezetei

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

nyilvános árverés Helyszín Össztömeg Kikiáltási ár 1 Görögszállás 987,2 t 45 127 144 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft

nyilvános árverés Helyszín Össztömeg Kikiáltási ár 1 Görögszállás 987,2 t 45 127 144 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY (iktatószám: 9574/2015/SZK) Megbízás alapján a Magyar Állam nevében eljárva, a Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60;.) (a továbbiakban: Árvereztető), az

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl 2/B Sürgsségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. alapító okiratának

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest, V. ker. Dorottya u. 9. szám 24482/0/A/4;5;6 helyrajzi szám alatt elhelyezkedő nem

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen a tájékoztató lapon

Részletesebben

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata (a módosított szövegrészek kiemelésre kerültek)

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata (a módosított szövegrészek kiemelésre kerültek) Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata (a módosított szövegrészek kiemelésre kerültek) A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Ptk.-nak az

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 9/2008 Tf.: Bodor Krisztina Ikt. Szám: Véleményező Bizottság:TVMB, PTB Tárgy: A volt Őzike Presszó épületének bérbeadására pályázat kiírása Melléklet: 2

Részletesebben