Képviselő-testületi határozatok november 16-ai üléstől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől"

Átírás

1 Képviselő-testületi határozatok november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos tisztifőorvos tervezett intézkedése ellen. A Képviselő-testület számára elfogadhatatlan az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat esztergomi székhelyének tervezett megszüntetése, mivel ezzel mind a városi, mind az intézmény eddigi ellátási körzetébe tartozó településeken élő polgárok életminősége, közegészségügyi ellátása veszélybe kerül. 2. A Képviselő-testület kinyilvánítja azon véleményét, hogy az ÁNTSZ Esztergomi Városi Intézetének az eddigi formában történő működtetése ellátási érdekből feltétlenül indokolt, ezért ellenzi az intézmény bármilyen formában történő átszervezését. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tiltakozásról szóló határozatot közölje az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosával, valamint az Egészségügyi Miniszterrel. Határidő: a határozat közlésére: a döntést követő 8 napon belül 455/2006.(XI.16.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi az Esztergom, Északi városrész és Szamárhegy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 13/2006. (IV.11.) esztergomi ör. rendelet módosítását az üdülő területen való lakóház építési feltételeinek megváltoztatása érdekében, kiterjesztve azt a már meglévő közel 700 m2-es ingatlanokra is. Határidő: a módosítás kezdeményezésére december /2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. és az Eurohíd Alapítvány részére október 2. napjától kezdődően október 31-ig terjedő időszakra határozott 2 éves időtartamra térítésmentesen használatba adja az Esztergom, Imaház u. 2/b, hrsz-ú, Technika Háza megnevezésű ingatlan földszintjén található 50 m 2 alapterületű tanácstermet iroda céljára. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közalapítvány az Esztergomi Nyári Várszínházi Játékok Támogatására elnevezésű közalapítvány részére augusztus 16. napjától kezdődően március 31-ig terjedő időszakra térítésmentesen használatba adja az Esztergom, Imaház u. 2/b, hrsz-ú, Technika Háza megnevezésű ingatlan emeletén található két, összesen kb. 20 m 2 alapterületű helyiséget iroda céljára. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: a bérleti szerződés aláírására: a döntést követő 30 napon belül 463/2006. (XI. 23.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri az Egészségügyi Minisztertől, hogy a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom kerüljön vissza a kiemelt feladatokat ellátó kórházak listájára, így biztosítva Komárom- Esztergom megye keleti részében az egészségügyi ellátást. Határidő: a határozat közlésére: a döntést követő 8 napon belül 467/2006.(XI.30.) esztergomi öh.: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom-Pilisszentlélek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének kifüggesztése során érkezett lakossági észrevétel alapján a 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 hrsz-ú ingatlanok esetében a terv a Településszerkezeti Tervnek megfelelően Turisztikai erdő (Et) besorolásban maradjon. Határidő: a kérelmező értesítésére a döntést követő 30 napon belül

2 468/2006. (XI.30.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarországi Történeti Városok Szövetségéhez való csatlakozás tárgyú 651/2005. (XI.2.) esztergomi öh. határozatot módosítja az alábbiak szerint: 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom Város Önkormányzata 2006-ben csatlakozik a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségéhez, és elfogadja a Szövetség - határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt évi alapszabályát. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csatlakozással járó ,- Ft/év mértékű tagdíjat, a évi önkormányzati költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének tervezéséről a évi önkormányzati költségvetési rendelet előkészítése során. Határidő: a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt évi alapszabály aláírására a Szövetség évi első taggyűlésének ideje, a fedezet biztosítására a évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadásának ideje. Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége Alapszabálya 2006 I. Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Pécs / Sopianae Örökség Kht Pécs, Esze Tamás u. 5. Az alapítás éve: 2006 Működési területe: Magyar Köztársaság területe Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott szervezet, mely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésre szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület önálló jogi személy, amely önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló CLVI. Törvény (a továbbiakban: Ksztv.) alapján közhasznú tevékenységet végez. Alapító tagok Az Egyesület alapító tagjai az alábbi városok önkormányzatai: Debrecen, képviseletében eljár a polgármester Esztergom, képviseletében eljár a polgármester Győr, képviseletében eljár a polgármester Gyula, képviseletében eljár a polgármester Miskolc, képviseletében eljár a polgármester Mohács, képviseletében eljár a polgármester Pécs, képviseletében eljár a polgármester Siklós, képviseletében eljár a polgármester Sopron, képviseletében eljár a polgármester Szentendre, képviseletében eljár a polgármester Székesfehérvár, képviseletében eljár a polgármester Szigetvár, képviseletében eljár a polgármester Szombathely, képviseletében eljár a polgármester Tokaj, képviseletében eljár a polgármester Pécsvárad, képviseletében eljár a polgármester Az Egyesület képviselői Az Egyesületet az egyesület Elnöke, távollétében az Alelnökök képviselik. Az Elnök képviseleti joga önálló, az Alelnökök joga együttes. II. Az Egyesület céljai és feladatai A Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége olyan önkormányzatokat fog össze, melyek a kulturális és épített örökség megóvására, közkinccsé tételére és hasznosítására alapozzák helyi gazdaságfejlesztési stratégiájukat, kiemelt marketing feladatuknak tekintik a kulturális turisztikai fejlesztést. E cél érdekében a szövetség tagjai egyesületet hoznak létre, hogy szakmai tapasztalataikat megoszthassák egymással, közös programokat, képzéseket, tanácskozásokat szervezzenek, szakmai és népszerűsítő kiadványokat készítsenek, valamint hogy együttműködjenek hazai és nemzetközi források kiaknázásában. Minden tagváros és térség helyi partnerséget épít ki a civil és szakmai szférával, kulturális, turisztikai, egyetemi szakemberekkel, akik közreműködnek a helyi örökség feltárásában, megőrzésében és megismertetésében. A szövetség arra törekszik, hogy országos szinten képviselje a történeti városok és térségek érdekeit, valamint érvényesítse a 2

3 tagoknak azt az elvárását, hogy az örökség prioritásként szerepeljen a nemzeti és helyi város-és területfejlesztési irányelvekben. Az Egyesület közhasznú tevékenységei: - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - nevelés, oktatás Az egyesület közcélú tevékenységeket folytat, tagjain kívül más természetes és jogi személyek is részesülhetnek közhasznú szolgáltatásaiból. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja, Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. Az Egyesület tagsága 1. A tagsági viszony keletkezése Az Egyesületnek a) alapító b) rendes c) pártoló d) tiszteletbeli tagjai lehetnek Alapító tag: Az Egyesület alapító tagja lehet minden jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely tevékenyen részt vesz az Egyesület alapításában és egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, vállalja az Egyesület céljainak megvalósításában az aktív részvételt, elfogadja az Alapszabályt és rendszeresen fizeti a tagdíjat. Rendes tag: Az Egyesület rendes tagja lehet minden jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, vállalja az Egyesület céljainak megvalósításában az aktív részvételt, elfogadja az Alapszabályt és rendszeresen fizeti a tagdíjat. A felvételt írásban kell kérni. A tagok felvételéről az Elnökség dönt, s erről írásban értesíti a jelentkezőt. Pártoló tag: Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki és amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, az Egyesület működéséhez anyagi, szakmai vagy erkölcsi támogatást nyújt, elfogadja az Alapszabályt, és vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabály szerint történik. Tiszteletbeli tag: Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, akit az Elnökség az Egyesület kiemelkedő erkölcsi vagy anyagi támogatása jeléül az Egyesület tagjai sorába meghívott. A tiszteletbeli tagságról az Elnökség dönt. A pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt az Egyesület rendezvényein, de nem választhatnak és nem választhatók. 2. A tagok jogai és kötelezettségei Az alapító és rendes tag jogai: Az alapító tag és a rendes tagok egyenlők, ezen belül: a) részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, ülésein, rendezvényein, b)a határozatok meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, választhat és választható az Egyesület szerveibe c) ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, az Egyesület feladatainak kialakítására, d) indítványokat tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, intézkedéseket kezdeményezhet, e) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel, f) jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat nem sérti, g) felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni, h) a tagok egyharmada írásban az ok és cél megjelölésével rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. i) az alapítói vagy rendes tagság a felfüggesztését kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezhet. A fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van. Az alapító és rendes tag kötelezettségei: a) működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában, b) tartsa be az Egyesület Alapszabályának és az SZMSZ rendelkezéseit, c) rendszeresen fizesse a Közgyűlés által megállapított tagdíjat. A pártoló és tiszteletbeli tag jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban. c) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. 3

4 d) részt vehet az Egyesület rendezvényein e) a Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik A pártoló és tiszteletbeli tag kötelezettségei: a) az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításának elősegítése, b) anyagi, szakmai vagy erkölcsi támogatás nyújtása. Az alapító- és rendes tagság megszűnik: a) a tag kilépésével, c) a tag kizárásával (Elnökségi ülésen hozott határozattal), d) Az Egyesület megszűnésével e) jogutód nélküli megszűnéssel A pártoló és a tiszteletbeli tagság megszűnik: a) a tag kilépésével b) elhalálozással c) jogutód nélküli megszűnéssel d) az Egyesület megszűnésével e) illetve az Elnökség kizáró határozata alapján Az alapító és rendes tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A tagsági viszonyból való kizárás főbb esetei: a) a tag súlyosan megsérti az alapszabály vagy az SZMSZ előírásait, b) a tag a szervezet tagságával ellentétes, ahhoz méltatlan magatartást tanúsít, c) egy évnél hosszabb ideig írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti a tagsági díjat, illetve a vállalt támogatást amennyiben a tag az Elnök által tett előzetes írásbeli felhívás ellenére 30 napon belül nem fizeti be tagdíjhátralékát, d) a tag bűncselekményt követ el A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. Ebben az esetben a törlés elrendelő határozat megerősítéséről vagy visszavonásáról a következő Közgyűlésnek egyszerű többséggel kell döntenie. IV. Az Egyesület szervezete Az Egyesület szervei: a) Közgyűlés b) Elnökség c) Titkárság d) Felügyelő Bizottság Az Egyesület tisztségviselői: a) Elnök b) Alelnökök c) Pénztáros 1. A Közgyűlés Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés az alapító és rendes, valamint szavazati jog nélkül a pártoló és a tiszteletbeli tagok összessége. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály elfogadása, módosítása, kiegészítése, b) az Egyesület tisztségviselőinek és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, az Elnökség létszámának megállapítása, c) a tagdíj mértékének megállapítása, d) az Egyesület két Közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységi és gazdasági tervének megállapítása az Elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása, e) döntés minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt, f) tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása, g) az Egyesület éves beszámolójának elfogadása, h) az Egyesület éves költségvetésének elfogadása, i) az Egyesület éves közhasznúsági jelentésének elfogadása, j) az SZMSZ elfogadása, módosítása, kiegészítése. k) az Egyesület feloszlásának, más egyesülettel történő egyesülésének kimondása, A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni. Az összehívásra az Elnök jogosult, melynek végrehajtásáról a Titkár gondoskodik. A tagok egyharmada kezdeményezheti az Elnöknél a Közgyűlés összehívását. A Közgyűlés határozatképes, ha szabályszerű értesítés után a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a +1 fő jelen van. 4

5 Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés, amelyet az elhalasztott Közgyűlést követő 15 napon belül kell összehívni, minimum 3 fő részvétele esetén határozatképes. Az értesítés akkor szabályszerű, ha postán, ajánlott levélben, a napirend ismertetetésével, a Közgyűlés előtt legalább 8 nappal értesültek annak időpontjáról a tagok. A megismételt Közgyűlés akár az eredeti Közgyűlés napjára, illetve későbbi időpontra is kitűzhető. A meghívóban utalni kell arra is, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyre az alapszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Minden tagnak egy szavazata van. A szavazás nyílt, bármely szavazásra jogosult tag indítványára - ha a jelenlevők legalább egyharmada támogatja - titkos szavazás is tartható. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jelenlevő tagok kétharmados többsége szükséges: a) az Alapszabály módosításához, b) az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához, c) a tag kizárásával kapcsolatos jogorvoslati eljáráshoz szükséges döntéshez. d) Az SZMSZ elfogadásához, módosításához, kiegészítéséhez e) Az Egyesület Elnökének megválasztásához, visszahívásához f) Az Egyesület költésvetésének elfogadásához A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben valaki nem kapta meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. A tisztségviselőket a Közgyűlés 2 évre választja. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés nyílt szavazással 4 évre választja. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek képviselőit és magánszemélyeket. Az Egyesület éves beszámolójának elfogadása, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal történhet meg. 2. Az Elnökség Az Egyesület Elnökségének tagjai a) Elnök b) Alelnökök c) Pénztáros Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban dönt az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amiket az Alapszabály vagy a jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az Elnökség feladata és hatásköre: a) tagsági viszony keletkezésével és megszüntetésével kapcsolatos eljárás, b) a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység, c) az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok, költségvetési tervezet megvitatása és elfogadása, d) az Egyesület valamennyi szabályzatának megvitatása és elfogadása, e) javaslattétel a Közgyűlés által választott tisztségviselők személyére, illetve a tisztségviselők megbízása, f) az Elnök éves beszámolójának elfogadása, g) személyzeti munka irányítása, h) tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása, i) az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás, j) az Egyesület tiszteletbeli tagja cím adományozása, k) minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. Az Elnökség ülését szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az Elnökségi ülést az Elnök - akadályoztatása esetén a két Alelnök hívja össze, az ülést megelőző 8 nappal, postai úton, ajánlott levélben, a napirend közlésével. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség határozatképes, ha a tagok közül legalább az Elnökség tagjainak fele + 1 tag jelen vannak. Állásfoglalásait, határozatait szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. 5

6 Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. Ezt a jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve bármely tagra átruházhatja. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 3. A Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság mint felügyelő szerv ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület tagjaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság 3 főből áll, tagjai a bizottsági elnök és két bizottsági tag. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság az Egyesület Elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha a) arról szerez tudomást, hogy az Egyesület vagyonának olyan jelentős csökkenése várható, amely az Egyesület cél szerinti tevékenységének további ellátását veszélyezteti, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, c) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé. Az Egyesületnek éves közhasznúsági jelentést kell készítenie melyet a Felügyelő Bizottságnak jóvá kell hagynia. 4. A tisztségviselők Elnök: Az Egyesület Elnökét két éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. Az Elnök feladata és hatásköre: a) az Egyesület tevékenységének irányítása, b) a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése, c) döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben, d) a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, e) kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel, f) az Elnökség munkájának irányítása, g) az Elnökség üléseinek levezetése, h) az Egyesület képviselete, i) intézkedés és döntés a hatáskörébe utalt ügyekben, j) az Elnökség üléseinek összehívása, k) a Közgyűlés levezetése, l) az ügyintéző apparátus irányítása, m) az Egyesület gazdálkodásának irányítása, n) utalványozási jogok gyakorlása, o) munkáltatói jogok gyakorlása, p) minden olyan feladat ellátása, amelyet a jogszabály az elnök hatáskörébe utal. Alelnökök: a) Az Egyesület Alelnökeinek száma 2. A két Alelnökre a tagvárosok és térségek tesznek egy-egy javaslatot. b) Az Alelnökök az Elnök általános helyettesei. Az Elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén külön meghatalmazás nélkül is helyettesítik, mindenre kiterjedően, teljes körűen gyakorolják az elnök jogait és ellátják feladatait. Pénztáros: A Pénztáros kíséri figyelemmel Egyesület évközi gazdasági tevékenységét, és kezeli az Egyesület vagyonát. Az alábbi, az Egyesület pénzügyi tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat látja el: a) pénzügyi beszámolók elkészítése b) az éves mérleg összeállításához adatszolgáltatás c) az Egyesület folyamatos pénzügyi ki- és befizetéseinek kezelése, ellenőrzése, a pénzügyi szabályzatnak megfelelően. d) szerződések elkészítése, kapcsolattartás a jogi képviselővel e) pénztár kezelése f) kapcsolattartás a könyvelő irodával 6

7 g) eseti döntés szerint a fentiekben részletezett feladatokon túl ellátja azokat az egyéb feladatokat, amellyel az Elnök megbízza. V. Az Egyesület ügyvitele Az Egyesület napi ügyvitelét a Titkár végzi, a Titkárságon belül. A Titkárságot a Pécs/Sopianae Örökség Kht. látja el, a Titkár a kht. egy alkalmazottja. VI. Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel a társadalmi, továbbá közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok, és a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. Az éves költségvetési keretet, illetve a felhasználásáról szóló beszámolót a tevékenységet megbízás alapján végző könyvelő készíti el és a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Egyesület gazdálkodásáról készített kimutatásokat az Elnökség és a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az Egyesület gazdálkodása önálló, a működéshez szükséges pénzeszközöket és a vagyont egyrészt saját maga, másrészt külső bevételek segítségével biztosítja. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: a) tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg, b) a természetes és jogi személyek adományai, felajánlásai, hozzájárulásai c) az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel, d) rendezvénybevétel, egyéb önkéntes felajánlások. Az Egyesület éves tagdíjának mértékét az alapító Közgyűlés határozza meg. A 2006 évre a javasolt tagdíjak mértéke a következő: 20 ezer lakosig Ft/év 100 ezer lakosig Ft/év 100 ezer lakos felett Ft/év A Közgyűlés két évenként dönt a tagdíjak összegének módosításáról. A megállapított tagdíjat csak pénzben lehet megfizetni, amely a tárgyév április hónapjának 30. napjáig esedékes. A tagdíj befizetése, illetve behajtása érdekében az Egyesület vezető szervei, tisztségviselői együttműködnek. Az Egyesület bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjakon túlmenően nem felelnek. Az Egyesület vállalkozási tevékenységét a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló 114/1992.VII.23. Korm. Rendelet alapján végzi. Az egyesület pénzeszközeit pénzintézettel, megállapodás alapján, számlán kezeli. Az Egyesület bankszámlája felett a Ptk. 29. (3) bekezdése alapján az Elnök az egyik Elnökségi taggal együtt rendelkezik úgy, hogy a bankműveletek során mindig kettejük aláírása szükséges. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Az Elnökségnek pályázati szabályzatot kell kidolgoznia, amely kizárja annak lehetőségét, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese lehet. A pályázat elbírálására bizottságot kell létrehozni. Meg kell határozni az elbírálás kritériumait és a döntésről a pályázót értesíteni kell. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás hitel fedezetéül, vagy annak törlesztésére nem használható fel. A beszámolási szabályok A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentést minden tárgyévet követő év június 30. napjáig saját honlapján, illetve az országos média útján kell nyilvánosságra hozni. VII. Nyilvántartások, iratbetekintés, nyilvánosság A Közgyűlés és az Elnökség meghozott határozatairól elkülönített nyilvántartást, úgynevezett Határozatok Könyvét tartozik vezetni, amivel egy helyen tartozik a határozatok meghozataláról szóló jegyzőkönyveket és jelenléti íveket együttesen őrizni. 7

8 A nyilvántartások vezetése és az okiratok őrzése a Titkár kötelezettsége. Az Elnökségi ülések jegyzőkönyvei rögzítik a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét. Az Elnökség döntéseit az érintettekkel postai úton közli, a helyi sajtó útján hozza nyilvánosságra. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatások igénybe vételének módját, az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést ugyancsak a helyi sajtóban, az Új Dunántúli Naplóban teszi közzé. Az Egyesület iratait az egyesület székhelyén őrzik, ahol a Közgyűlési jegyzőkönyveket, az Elnökségi ülések jegyzőkönyveit, az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést bárki előzetes bejelentkezés mellett bárki megtekintheti, illetőleg azokról - költségtérítés fizetése mellett másolatot, valamint azokról helyben jegyzeteket készíthet. VIII. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik, ha: a) a Közgyűlés az Egyesület feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését kimondja, b) a bíróság - megállapítja megszűnését, mert legalább egy éve már nem működik, illetve tagjainak száma tartósan 10 alá csökkent - feloszlatja, mert működése a bűntető jogszabályokba ütközik, vagy mások jogait sérti Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítését követően maradó vagyont az Egyesület másik, hasonló célú, közhasznú szervezetnek juttatja, adományként. Hasonló tevékenységet végző közhasznú szervezet hiányában az Egyesület maradó vagyona bármely más célú, de közhasznú szervezet részére adható át. X. Záró rendelkezések Az Egyesület működésének, a feladat és a hatáskörök megosztásának részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a polgári törvénykönyvről szóló1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről rendelkező évi CLVI. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadók. Az Egyesület a Baranya Megyei Bíróság által vezetett nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. Záradék Jelen alapszabályt a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése. Határozattal elfogadta. Kelt Az alakuló Közgyűlés elnöke jegyzőkönyvvezető hitelesítő alapító tagok : 1. Debrecen M.J.V. Önkormányzata, Esztergom Város Önkormányzata, Győr M.J.V. Önkormányzata, Gyula Város Önkormányzata, Miskolc M.J.V. Önkormányzata, Mohács Város Önkormányzata Pécs M.J.V. Önkormányzata, Pécsvárad Város Önkormányzata, Siklós Város Önkormányzata, Sopron M.J.V. Önkormányzata, Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata Szentendre Város Önkormányzata, Szigetvár Város Önkormányzata Szombathely M.J.V. Önkormányzata, Tokaj város Önkormányzata, /2006.(XI.30.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom Város Önkormányzata a évi költségvetésében biztosítja az Esztergom és Visegrád által közösen képviselt Dunakanyar kultúrtáj témájú világörökségi projekt előkészítéséhez, a felterjesztési dokumentáció, valamint a kezelési terv elkészítéséhez szükséges 12 millió forint anyagi hátterét. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8

9 felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének tervezéséről a évi önkormányzati költségvetési rendelet előkészítése során. Határidő: a fedezet biztosítására: a évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadásának ideje, a projekt elindítására: a évi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül. 470/2006.(XI.30.) esztergomi öh.**hatályát vesztette a 142/2007.(III.14.) határozattal** Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent István Strandfürdő, Esztergom alapító okiratát - a határozat mellékletének megfelelően módosítja, és egységes szerkezetben adja ki. Felelős: Dr. Marosi György jegyző Határidő: az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásra december 15. Szent István Strandfürdő, Esztergom alapító okirata Az intézmény neve: Szent István Strandfürdő, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Bajcsy-Zs. E. u. 14. Az intézmény körbélyegzőjének szövege: Szent István Strandfürdő Esztergom Típusa: szakmailag önálló intézmény, költségvetési szerv, önálló jogi személy Az intézmény alapítója: április 18-án alapította az Esztergomi Takarékpénztár, 1954-től a jogutód alapító a Városi Víz- és Csatornamű (későbbi elnevezése Északdunántúli Regionális Vízmű), majd január 30-án Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az intézmény fenntartója: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Az intézmény felügyeleti szerve: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A fenntartói irányításban részt vesznek Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai és a Polgármesteri Hivatal. Illetékességi területe: Esztergom Város közigazgatási területe Az intézmény tevékenységi köre, feladatai Az intézmény feladata Esztergom Város fürdőkultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése. Feladata, hogy lehetőséget teremtsen az egészséges életmódra nevelés keretében az úszásoktatásra, a város lakóinak szabadidő és versenysport biztosítására. Feladata továbbá a köztisztasági és gőzfürdő, valamint a hozzákapcsolódó egészségügyi szolgáltatások területén jelentkező lakossági igények kielégítése. Az intézmény alaptevékenysége: a./ fürdő komplexum üzemeltetése (strandfürdő, fedett uszoda működtetése), b./ iskolai úszásoktatás biztosítása, c./ városi sportegyesületek, szakosztályok edzési lehetőségeinek biztosítása, d./ iskolai testnevelésórák biztosítása, e./ városi és regionális sportrendezvények kezdeményezése, szervezése és lebonyolítása, f./ tisztasági és gőzfürdő-szolgáltatás, g./ fittness szolgáltatás. Kiegészítő tevékenységei: h./ egészségügyi szolgáltatások: masszázs, gyógytorna, víz alatti gyógytorna, gyógyúszás, ultrahang, tangentor, i./ tárgyi eszközök bérbeadása, j./ reklámtevékenység. Vállalkozási tevékenységet csak az alapító szerv előzetes jóváhagyásával folytathat. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog A feladata ellátáshoz rábízott vagyonként rendelkezésére áll: A 19764/1 hrsz. alatti nm alapterületű ingatlan a rajta lévő fedett uszoda, a strandmedence kabinokkal és a gőzfürdő épülete, valamint a leltár szerinti ingósága (tárgyi eszközök). Az ingatlan és tárgyi eszközök használati jogát a hatályos jogszabályok és az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletének betartásával gyakorolja. Gazdálkodási jogköre Az intézmény teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 9

10 Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Esztergom Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban kell rögzíteni. Az intézmény vezetője Az intézmény élén igazgató áll, aki önálló munkáltatói joggal rendelkezik. Kinevezése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. (3) bekezdése alapján határozatlan időre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat (a kinevezés, felmentés és fegyelmi eljárás kivételével) a polgármester gyakorolja. Jelen felülvizsgált és módosított Alapító Okirat december 18. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 8/1992. (I. 30.) sz. Kt. határozattal elfogadott, majd a 353/2001. (IX. 20.) sz. Kt. határozat, 70/2004. (III. 11.) sz. esztergomi öh., 245/2004.(VI.10.) esztergomi öh., 66/2006.(II.16.) esztergomi öh. határozatokkal módosított Alapító Okirat, melynek eredeti példányait, mint nem selejtezhető történeti dokumentumot az intézmény irattárában kell őrizni. Esztergom, november 30. Meggyes Tamás Dr. Marosi György polgármester jegyző Záradék: Jelen Alapító okiratot Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 470/2006.(XI.30.) esztergomi öh.-val hagyta jóvá. 471/2006. (XI. 30.) esztergomi öh.**hatályát vesztette a 671/2007.(IX.20.) határozattal** Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajor Ágost Művelődési Ház és Kultúrmozgó, Esztergom alapító okiratát - a határozat mellékletének megfelelően módosítja, és egységes szerkezetben adja ki. Határidő: az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására november 30. Bajor Ágost Művelődési Ház és Kultúrmozgó, Esztergom alapító okirata módosítással egységes szerkezetben Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felülvizsgálva a 41/1989 (XII. 21.) t.sz. létesítési határozatot -, a különböző neveken 1951 májusa óta működő intézmény alapító okiratát a következő szerkezetben és szöveggel fogadja el, azzal a céllal, hogy a helyi társadalom minden korosztálya és rétege, különféle szerveződései és nyilvánossága számára ennek a közszolgálati intézménynek a keretében, az igényeknek megfelelni képes tárgyi és személyi feltételekkel együtt - az önkormányzat kötelező feladataként biztosítsa a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet" (1991. évi XX. tv ); - továbbá lehetőséget nyújtson olyan vállalható önkormányzati feladatok teljesítésére, mint a kulturális hagyományok és értékek ápolása, a művelődésre, társas életre szerveződött közösségek támogatása, a művészeti alkotó munka feltételeinek javítása (1991. évi XX. tv a/ és b/). Az intézmény 1./ Elnevezése: Bajor Ágost Művelődési Ház és Kultúrmozgó, Esztergom 2./ Székhelye: 2500 Esztergom, Imaház u. 2/a Telephelye: 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u Esztergom, Búbánat, Zamárdi út hrsz. (Csillagvizsgáló Állomás) 3./ Típusa, jogállása: szakmailag önálló közművelődési intézmény, szakmai besorolása: művelődési központ; önálló jogi személy 4./ Jogelődjei:1990-től a fenti névvel és címmel, június 1-től december 31-ig Petőfi Általános Művelődési Központ (Petőfi u ), 1968-tól Művelődési Központ, január 1-től Művelődési Ház (önálló intézményként), 1959-től címe Petőfi utca 22., május 1-től Városi Kultúrotthon (Kossuth L. u.). 5./ Alapítója, fenntartója, irányító, felügyeleti szervei: október 25-ig Esztergom Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága, október 25-től - jogutódként - Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) 10

11 A fenntartói irányításban és felügyeletben Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal vesznek részt. 6./ Illetékességi területe: Esztergom Város egész közigazgatási területe. 7./ Feladatrendszere: 7.1 Alaptevékenysége A közművelődés egyik helyi alapintézménye, amely az egész lakosság gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályainak, különféle rétegeinek - művelődési, közéleti, szabadidős és szórakozási igényeit, - alkotói és befogadói érdeklődését, - értékőrző és értékteremtő tevékenységét szolgálja három alapfunkció teljesítésével. A. Mint közösségi ház, befogadja a helyi társadalom szerveződéseit, az intézmény tárgyi- technikai és személyi feltételeivel rendelkezésükre áll; szervezői, ügyintézői, adminisztrációs munkával támogatja működésüket; módszeres tanácsadással ösztönzi létrehozásukat és fejlődésüket. Ebben a funkcióban kiemelt feladata: a képzőművészet, különösen a festészet, grafika, a fotóművészet és a kerámiaművesség amatőr és hivatásos alkotóinak, közösségeinek, továbbá az ún. ifjúsági kultúra körében szerveződő közösségeknek, együtteseknek a befogadása és támogatása. B. Részt vállal a művelődés, a kultúra legszélesebb értelmezésén alapuló, a hagyomány és korszerűség, a szakirányú és közhasznú, a tudományos és gyakorlati értékeket egyaránt tartalmazó ismeretközvetítés folyamatában, e tevékenység minden formájának, változatos módszereinek felhasználásával, főként tanfolyamok, előadássorozatok, kiállítások szervezésével és szakkörök, klubok befogadása, működésük támogatása révén. Ebben az alapfunkciójában kiemelt feladata a vizuális kultúra, főként a fotó- és filmművészet értékeinek népszerűsítése, továbbá a csillagászati ismeretek közvetítése. C. Kulturális-szabadidős szolgáltató intézményként feladata, hogy befogadjon helyi, regionális, országos és nemzetközi rendezvényeket (koncerteket, színi előadásokat, művészeti találkozókat, fesztiválokat, tudományos konferenciákat, szórakoztató és egyéb alkalmakat stb.); hogy felkérés, megbízás alapján ilyen rendezvényeket szervezzen vagy előkészítésükben és lebonyolításukban részt vállaljon; hogy ilyen rendezvényeket helyi vagy regionális körben kezdeményezzen és megszervezzen. Ebben az alapfunkciójában kiemelt feladata helyi énekkari koncertek, találkozók, amatőr és hivatásos színházi kamara előadások befogadása illetve szervezése továbbá közreműködés olyan idegenforgalmi jelentőségű művészeti nagyrendezvények előkészítésében és lebonyolításában, mint a Gitárfesztivál és a Fotóbiennálé Kiegészítő tevékenysége Szolgáltatásként, amelyhez a szükséges költségfedezettel a megbízó rendelkezik, részt vállal a városi rendezvények előkészítésében, szervezésében. Az intézmény használatában lévő helyiségeket a feladatrendszerén kívüli célokra is hasznosíthatja, amennyiben az alapfeladatok teljesítését az nem veszélyezteti vagy hátráltatja. A helyiségek feladatrendszerén kívüli hasznosítása elsődlegesen a helyiségek társadalmi szervezetek és kisebbségi önkormányzatok részére történő bérbeadással történhet. Saját szolgáltatásként vagy külső vállalkozóval kötött szerződés alapján büfét működtethet. A vállalkozási tevékenységből származó bevétele a ténylegesen befolyt összbevételének a 30%-át nem haladhatja meg. Egyebekben vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8./ Használatában lévő vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: A 7. pontban meghatározott feladatai ellátásához az intézményre bízott vagyon: hrsz-ú ingatlan (telek és épület, Imaház u. 2/a) a 19760/19 hrsz-ú ingatlan (telek és épület, Bajcsy-Zs. utca 4.), kivéve az épület alagsorában található 400 m 2 -es raktárhelyiség, az épület galériáján lévő négy nm közötti térmértékű irodahelyiség, az épület első emeletén elhelyezkedő 105., 108., 109. és 110. számú irodahelyiségek, az épület második emeletén elhelyezkedő 214., 215. és 216. számú irodahelyiségek. A fenti ingatlanok, illetve a nagy értékű eszközök használati jogát a hatályos jogszabályok és az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet szabályai szerint gyakorolja. 9./ Gazdálkodási jogköre Az intézmény teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Esztergom Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó közművelődési intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban kell rögzíteni. 11

12 10./ Vezetője Az intézmény igazgatója a fentiekben szabályozott működésért egy személyben felelős vezető, önálló munkáltatói joggal rendelkezik. A közalkalmazotti munkaviszonyra vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a Képviselő-testület határozott időre: legfeljebb öt évre nevezi ki. A kinevezés, felmentés és fegyelmi eljárás kivételével az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Jelen felülvizsgált és módosított Alapító Okirat november 30. napjától lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 14/2005. (I.20.) esztergomi öh. határozattal elfogadott Alapító Okirat, melynek eredeti példányait mint nem selejtezhető történeti dokumentumot az intézmény irattárában kell őrizni. Esztergom, november Meggyes Tamás polgármester Dr. Marosi György jegyző Záradék: Jelen Alapító okiratot Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 471/2006. (XI.30.) esztergomi öh.-val hagyta jóvá. 472/2006. (XI. 30.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet ai alapján a Bajor Ágost Művelődési Ház és Kultúrmozgó, Esztergom igazgatói állására pályázatot ír ki a határozat mellékletében foglaltak szerint. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Kulturális Közlönyben való megjelentetéséről. Határidő: a pályázati felhívásnak a Kulturális Közlöny Szerkesztősége részére való megküldésre a döntést követő 15 napon belül. Pályázati felhívás A pályázatot Meghirdetett meghirdető szerv munkahely Esztergom Város Bajor Ágost Önkormányzatának Művelődési Ház és Képviselő-testülete Kultúrmozgó, 2500 Esztergom, Esztergom Széchenyi tér Esztergom, Tel.: 33/ Imaház u. 2/a igazgató Képesítési és Egyéb egyéb feltételek Szfv., ÁEI.: Pehi-t követő hónap első napja. Legalább 5 év Illetmény és illetménypótlék: Kjt. szerint szgy. A megbízás 5 évre szól. Kiemelkedő Pbhi.: a megjelenéstől számított 30 nap. szakmai vagy A pályázathoz csatolni kell: tudományos -részletes szakmai önéletrajz tevékenység -bizonyítványok, oklevelek másolatai -rövid helyzetelemzésre épülő intézményre vonatkozó szakmai-vezetői program Pc.: Esztergom Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet A pályázatokat zárt borítékban, az alábbi szöveg megjelölésével kérjük megküldeni: Bajor Ágost Művelődési Ház és Kultúrmozgó, Esztergom igazgatói pályázat 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Tel.: 33/ /2006. (XI. 30.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. (6) bekezdése alapján a Bajor Ágost Művelődési Ház és Kultúrmozgó, Esztergom igazgatói állására érkező pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, melynek tagjai: Elnök: Kálmán Sándor tagok: - Koditek Pál - Nyíri Attila - közalkalmazotti képviselő 12

13 - a reprezentatív szakszervezet delegáltja Határidő: azonnal 474/2006. (XI.30.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Norvég Alap pályázati kiírásról szóló 401/2006.(IX.14.) esztergomi öh. határozatát az alábbiaknak megfelelően módosítja: A határozat végrehajtására vonatkozó Határidő:- a pályázat benyújtására, szeptember 30. szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Határidő: - a pályázat benyújtására, március 30. A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Határidő: a pályázat benyújtására, március /2006. (XI.30.) esztergomi öh.**hatályát vesztette a 442/2007.(VI.15.) határozattal** Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdése alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát., Dr. Marosi György jegyző Határidő: A Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására: a döntést követő 15 napon belül. Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 475/2006.(XI.30.) esztergomi öh. határozatával A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése alapján Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egységes hivatalt hozott létre Esztergom Város Polgármesteri Hivatala elnevezéssel az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével az 5/2002.(I.24.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratban foglaltak részletezésére Esztergom Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: I. Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése, székhelye Megnevezése: Esztergom Város Polgármesteri Hivatala Székhelye: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Telefon: (33) Fax: (33) Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának kirendeltségei: a) Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség Címe: 2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 53. Telefon és fax: (33) b) Esztergom-Pilisszentléleki Kirendeltség Címe: 2508 Esztergom-Pilisszentlélek, Hunyadi u. 1. Telefon és fax: (33) A Hivatal működési területe a) Esztergom Város közigazgatási területe b) Az Építéshatóság illetékessége: Esztergom, Mogyorósbánya közigazgatási területe. c) A Gyámhivatal illetékessége: Esztergom, Dömös, Mogyorósbánya, Pilismarót, Tát közigazgatási területe. d) Az Okmányiroda illetékessége: Esztergom, Dömös, Mogyorósbánya, Pilismarót, Tát közigazgatási területe. 13

14 4. A Hivatal jogállása A Hivatal jogi személy. A Hivatal a Képviselő-testület által alapított, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az Alapító Okirat kelte: január 24. Az Alapító Okirat száma: 5/2002.(I.24.) számú képviselő-testületi határozat A Hivatal költségvetési számlaszáma: (A Hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló további számlaszámokat a függelék tartalmazza.) A Hivatal számlavezetője: Raiffeisen Bank ZRt. Esztergomi Fiókja (2500 Esztergom, Széchenyi tér 15.) Költségvetési intézményi törzsszám: Adószám: Statisztikai számjel: Társadalombiztosítási nyilvántartási szám: A Hivatal alaptevékenységei 5.1. A Hivatal az alapító okiratban, valamint jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi, az alapító általános felügyelete mellett Alaptevékenysége: Fő tevékenység: TEÁOR : Általános közigazgatás Szakfeladat besorolás: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Területi igazgatási szervek tevékenysége Önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőségvédelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Oktatási célok és egyéb feladatok Állategészségügyi tevékenység Családsegítés Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Sportcélok és feladatok Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Máshová nem sorolt sporttevékenység Családi ünnepek szervezése Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 5.3. Az állami feladatként ellátandó alaptevékenységeket meghatározó jogszabályokat, az egyes szervezeti egységek tevékenységének folyamatszabályozása (minőségirányítási eljárás) tartalmazza A feladatok forrását a Képviselő-testület által elfogadott mindenkori éves költségvetési rendelete tartalmazza A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 6. A Hivatalban használt feladatmutatók megnevezése és köre 14

15 a) rendszeres szociális pénzbeli ellátások b) rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások c) munkanélküli ellátások d) eseti pénzbeli szociális ellátások e) eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 7. A Hivatalhoz rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 7.1. A Hivatalhoz rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részletes felsorolását a Hivatal Alapító Okirata tartalmazza A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a pénzügyi-gazdasági tevékenységet a Pénzügyi Osztályon belül működő Kincstár látja el. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó köztisztviselők munka- és feladatkörét a munkaköri leírások tartalmazzák. 8. A Hivatal irányítása és vezetése 8.1. A Hivatal irányítása a) A Polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A Polgármester a Jegyző javaslatainak figyelembevételével határozza meg a Hivatal aktuális feladatait a Képviselő-testület és szervei munkájának szervezésében, döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában. b) A Jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának kialakítására, módosítására, a Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének meghatározására. c) A Polgármester a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek és a Jegyző tekintetében, a Hivatal működésének egyéb általános szabályait polgármesteri utasításban határozza meg. d) Az alpolgármesterek a Polgármester és az alpolgármesterek közötti feladatmegosztásról szóló Polgármesteri Utasításban foglaltak szerint vesznek részt a Hivatal irányításában A Hivatal vezetése a) A Hivatalt a Polgármester által meghatározott célok, feladatok és működési szabályok szerint a Jegyző vezeti. A Jegyző felelős a Hivatal szakszerű és törvényes működéséért, a Polgármester által meghatározott aktuális feladatok végrehajtásáért, koordinálja és ellenőrzi a szervezeti egységek munkáját, a konkrét ügyek intézésére munkáltatói jogkörében eljárva utasításokat ad ki. b) A Jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal dolgozói felett. A kinevezési, a felmentési, a vezetői megbízási, a vezetői megbízás visszavonási és a jutalmazási jogkörét külön Polgármesteri utasításban meghatározott körben a Polgármester egyetértésével gyakorolja. c) A Jegyző a szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatásával és közvetlen ellenőrzésével felügyeli a hivatali feladatok végrehajtását. d) A Jegyző hetente illetve szükség szerint vezetői értekezletet tart a szervezeti egységek vezetőinek, melyre meghívja a Polgármestert és az alpolgármestereket. e) A Jegyző a Hivatal működéséről folyamatosan tájékoztatja a Polgármestert. f) A Jegyzőt távollétében az Aljegyző helyettesíti. Az Aljegyző a Jegyző utasításai szerint vesz részt a Hivatal munkájában. Az Aljegyző egyben ellátja a Hivatal minőségügyi vezetői feladatait is. g) A Jegyzőt, a Jegyző és az Aljegyző együttes távolléte, akadályoztatása esetén a Jegyzői Osztály vezetője helyettesíti A szervezeti egységek vezetése a) A szervezeti egység vezetője a Polgármester és a Jegyző utasításai, intézkedései, valamint a jogszabályok szerint végzi feladatát. b) A szervezeti egység vezetője meghatározza az egységen belül a munkamegosztás rendjét, felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyek szakszerű és jogszerű intézéséért. II. A Hivatal szervezeti felépítése 1. A Hivatal szervezeti felépítése Polgármesteri Kabinet. b) Hatósági Osztály, az osztályon belül: ba) Építéshatósági Iroda, bb) Közterület-felügyelet, bc) Közigazgatás, bd) Okmányiroda. c) Jegyzői Osztály, az osztályon belül: ca) Jogi Iroda, cb) Szervezés. d) Pénzügyi Osztály, az osztályon belül: da) Kincstár, 15

16 db) Költségvetési és Adóügyi Iroda. e) Városszépítési Osztály, az osztályon belül: ea) Főépítészi Iroda, eb) Vagyongazdálkodási Iroda, ec) Városüzemeltetési Iroda. Gyámhivatal. Közjóléti Iroda. Tanügyi Iroda. Belső ellenőrzés. 2. A szervezeti egységekkel kapcsolatos általános rendelkezések a) A szervezeti egységek élén a Jegyző által a Polgármester egyetértése mellett határozatlan időre kinevezett kabinetfőnök, osztályvezető, irodavezető áll. b) A Jegyző és az Aljegyző közötti munkamegosztás rendjéről külön jegyzői utasítás rendelkezik. III. A Hivatal működése 1. A munkarend és az ügyfélfogadási rend A Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) esztergomi ör. rendelet 41. (7)-(9) bekezdése szabályozza. 2. Szervezeti kapcsolatok és koordináció a) A szervezeti egységek vezetői, valamint a hivatali ügyintézők a Hivatal önkormányzati és államigazgatási feladatainak ellátásával kapcsolatos, szokásos munkafolyamatokban közvetlenül működnek együtt. b) A fentiekben említett kapcsolatoktól eltérő munkakapcsolatok esetén: - szervezeti egységen belül annak vezetője; - a szervezeti egységek között a Jegyző vagy az Aljegyző végzi el az egyeztetést. c) Az egyeztetés közvetlenül vagy szabályzatok-utasítások alapján történik. 3. A Hivatal képviselete a) A Hivatal képviseletét a Jegyző, akadályoztatása esetén az Aljegyző látja el. Eseti képviselettel a Hivatal dolgozója is megbízható. b) A képviseleti jogot a feladat ellátása során viselt döntési, illetve végrehajtási felelősség körében - a törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet által telepített saját hatáskör, - az átruházott hatáskör, - a kiadmányozási jogkör gyakorlója látja el a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos feladatokban. c) A Hivatal jogi képviseletét a Jegyző vagy az általa megbízott személy látja el. 4. A kötelezettségvállalás, érvényesítés és az utalványozás rendje A kötelezettségvállalás, érvényesítés és az utalványozás rendjéről külön polgármesteri-jegyzői együttes utasítás rendelkezik. 5. Szerződések (megállapodások) előkészítésével kapcsolatos teendők Az Önkormányzatot, a Hivatalt érintő szerződések kötésének rendjéről külön polgármesteri- jegyzői együttes utasítás rendelkezik. 6. Közbeszerzések, beszerzések, támogatások rendje A közbeszerzések, beszerzések, támogatások rendjét az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló rendelet, a Közbeszerzési Szabályzat, a Közbeszerzési Terv, a kötelezettségvállalás, érvényesítés és az utalványozás rendjéről szóló polgármesteri-jegyzői együttes utasítás, valamint a céljellegű pénzbeli támogatások rendjéről szóló jegyzői utasítás szabályozza. 7. Ügyiratok kezelése, bélyegzők használatának rendje A Hivatal iratkezelési szabályait, a bélyegzők használatának rendjét jegyzői utasítás rögzíti. IV. A Hivatal feladat- és hatásköre 1. A Hivatal általános feladatai A Hivatal ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok, az Esztergom-Kertváros Településrészi Önkormányzat és a Jegyző hatáskörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítését, a döntések végrehajtását, a végrehajtás szervezését és ellenőrzését. A Hivatal a Képviselő-testület és a bizottságok zavartalan működéséhez biztosítja a szükséges technikai, ügyviteli és személyi feltételeket. Együttműködik a környező települési önkormányzatok feladatainak ellátásában felkérés, illetve társulási megállapodás alapján. Gondoskodik az önkormányzati és államigazgatási döntésekhez a képviselői feladatok ellátásához szükséges információk beszerzéséről, rendszerezéséről, elemzéséről, a szakmailag és jogilag megalapozott döntési alternatívák előterjesztéséről. 16

17 Kapcsolatot tart más település önkormányzataival, a központi és a centrális alárendeltségű államigazgatási szervezetekkel, a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatallal, a szakmai kamarákkal, valamint önkormányzati szövetségekkel. 2. A Hivatal szervezeti egységekre bontott feladatai 2.1. Polgármesteri Kabinet A Polgármesteri Kabinet a Hivatal középszintű előkészítő, véleményező, irányító szervezete, mely a polgármester közvetlen irányítása alá tartozik. Ellátja a jogszabályok által a Polgármester hatáskörébe utalt tevékenységek előkészítő munkáját. Feladatainak ellátása során egyeztet a szakmai szervezeti egységekkel, tevékenységének jogi kontrollját a Jogi Iroda látja el. Segíti a polgármester hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek előkészítését, végrehajtását. Szervezi és összehangolja a nemzetközi és protokoll feladatok ellátását. Segíti a közművelődési, közgyűjteményi intézmények szakmai, gazdasági tevékenységét, műszaki rekonstrukciós munkáit. Együttműködik a város műemléki védettség alatt álló vagyonát kezelő, fenntartó hatóságokkal, szervekkel. Folyamatosan kapcsolatot tart az egyesületekkel, a civil szervezetekkel a városban élő művészekkel, valamint a tevékenységi köréhez kapcsolódó alapítványokkal. Közreműködik a városi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. Ellátja az Önkormányzat turisztikai feladataihoz kapcsolódó szervezési, végrehajtási feladatokat. Gondoskodik az önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. Testvérvárosi kapcsolatok szervezése. Pályázatfigyelő és előkészítő tevékenységet végez. Segíti a kisebbségi önkormányzatok munkáját Hatósági Osztály Az osztályon belül szervezett Építéshatósági Iroda ellátja a jegyző hatáskörébe utalt építési igazgatási feladatok döntés-előkészítését, végrehajtását Az osztályon belül szervezett Közterület-felügyelet ellátja a közterületek rendjének és tisztaságának védelmét, valamint az ezek rendjét megbontó jogsértések megelőzését, megakadályozását, szankcionálását, az önkormányzati vagyon védelmét, továbbá közreműködik az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában A Hatósági Osztályon belül - közvetlenül az osztályvezető irányításával működő - Közigazgatás, valamint Okmányiroda szolgáltatási körében a következőket végzi: Jogszabályok által hatáskörébe utalt okmányirodai tevékenység. Szabálysértési, birtokháborítási ügyek intézése, lakossági adat- és információ-szolgáltatás. Hatósági bizonyítványok és igazolások kiadása, működési engedélyezési és telepengedélyezési eljárás lefolytatása, hagyatéki eljárás, anyakönyvi igazgatási, állampolgársági ügyek intézése. Ellátja az állattartással, állategészségüggyel kapcsolatos feladatokat, kereskedelmi ügyintézés. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés. Kisebbségi Bizottság, illetve a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok. A polgárvédelemmel, katasztrófavédelemmel és a honvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása. Választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködik a családi események rendezésénél, valamint az állampolgársági ügyekben. A Polgármester közigazgatási feladatainak segítése céljából ellátja a polgári védelemmel és a honvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatokat. Előkészíti a külföldi állampolgár ingatlanszerzéséhez szükséges nyilatkozatot. Szakfordítói és tolmács igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést lát el. Hatósági ellenőrzést végez a vállalkozások vonatkozásában. A Központi Statisztikai Hivatal felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesz. Ellátja a hirdetményi közzététellel kapcsolatos igazgatási feladatokat Vezeti a jogszabályokban kötelezően előírt nyilvántartásokat Jegyzői Osztály A Jegyzői Osztályon belül a Jogi Iroda a következő feladatokat látja el: A Polgármesteri Hivatal előkészítő, véleményező, végrehajtó és ellenőrző szervezete. Egyeztetési, felügyeleti tevékenység jogi kérdésekben az alábbi eljárásokkal kapcsolatban: támogatások jogszerűsége, a szervezeti egységek döntései. Előkészítő és véleményező tevékenység jogi törvényességi szempontból a Hivatal (jegyző) feladat- és hatáskörébe tartozó egyedi ügyekkel, a szakmai szervezeti egységek útján a Hivatal, illetőleg az Önkormányzat által megkötött szerződésekkel kapcsolatban. 17

18 Eseti feladatok: közreműködés a képviselő-testületi, valamint a bizottsági döntések végrehajtásában a szervezeti egységekkel történő egyeztetés során eltérő vélemény esetén irányítási jogkörben jogi vélemény érvényesítés jogi képviselet ellátása egyedi meghatalmazás alapján. Kapcsolattarás, koordináció az Önkormányzat és a Hivatal nevében eljáró ügyvédi irodákkal A Jegyzői Osztályon belül az osztályvezető közvetlen irányításával a Szervezés Ellátja a Polgármesteri Hivatal működésének egyes belső igazgatási, szervezési feladatait. Segíti a jegyző szervezet-irányító munkáját, együttműködve a szervezeti egységekkel. Segíti a jegyző választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos feladatainak ellátását. Ellátja a képviselő-testületi, valamint a bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek biztosítását. Végzi a képviselő-testületi és a bizottsági döntések nyilvántartását. Ellátja a szakmai továbbképzések, tanfolyamok, vizsgakötelezettségek teljesítésének szervezését, koordinálását, a hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak, valamint a közoktatási intézmények kivételével az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek személyügyi feladatait. Segíti a jegyzőt a személyzeti stratégia tervezésében, döntések előkészítésében, végrehajtásában, a munkáltatói jogkörében kiadott intézkedések előkészítésében, végrehajtásában. Nyilvántartja a hatályos rendeleteket, határozatokat, utasításokat, szerződéseket. Segíti az Esztergom-Kertváros Településrészi Önkormányzat munkáját a kirendeltségen keresztül. Folyamatos kapcsolatot tart a sajtóval, rendszeresen tájékoztatja a sajtó képviselőit, bizottságokkal, kisebbségi önkormányzatokkal és városrészi önkormányzatokkal kapcsolatos eseményekről. Az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaság útján ellátja, koordinálja a Hivatal informatikai feladatait. Az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaság útján ellátja, koordinálja a Hivatal portaszolgálatával és takarításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a központi iktató működtetését. A városháza üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, e körben különösen a gondnoki teendőket. Gondoskodik a Hivatal működéséhez szükséges folyóiratok, közlönyök, szakirodalom beszerzéséről. Gondoskodik a gépek, eszközök, berendezések karbantartásának tervezéséért, a karbantartás terv szerinti végrehajtatásáért. Ellátja a hivatali irányítás és vezetés titkársági feladatait Pénzügyi Osztály Ellátja a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntéselőkészítés és a végrehajtás szervezését, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítését, végrehajtását koordinálja, kapcsolatot tart az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló közbeszerzési tanácsadó és bonyolító céggel Az osztályon belül szervezett Kincstár ellátja a költségvetési, tervezési, számviteli, pénzellátási, pénzügyi információs feladatokat, koordinálja az önkormányzati intézmények gazdálkodását Az osztályon belül szervezett Költségvetési és Adóügyi Iroda elkészíti az éves költségvetést, figyelemmel kíséri annak végrehajtását, szükség szerint intézkedéseket kezdeményez a felső vezetésnél. Elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást. Ellátja a helyi adók, valamint a gépjárműadóval, talajterhelési díjjal kapcsolatos kivetési és beszedési feladatokat, döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó adóigazgatási ügyeket, gondoskodik a végrehajtás szervezéséről, végzi a köztartozások adók módjára történő behajtását Városszépítési Osztály Az osztályon belül szervezett Főépítészi Iroda ellátja a településfejlesztési, rendezési tervek előkészítését és végrehajtását Az osztályon belül szervezett Vagyongazdálkodási Iroda végzi az önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak kezelését, hasznosítását Az osztályon belül szervezett Városüzemeltetési Iroda ellátja az Önkormányzat kommunális vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó döntések előkészítésének és végrehajtásának szervezését, temetőfenntartás, vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, csatornázás, közutak és közterületek (zöldterületek) kezelése, köztisztasági szolgáltatások, vízgazdálkodási és energiaellátáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtását. Gondoskodik az Önkormányzat közszolgáltatási ügyek tárgyi feltételeinek biztosításáról, fejlesztéseket szolgáló döntés-előkészítésről. Közreműködik az önkormányzati beruházások és felújítások szakmai előkészítésében, lebonyolításában. Segíti, összehangolja az önkormányzati intézmények fejlesztési, beruházási feladatait. Gondoskodik a műszaki és közműnyilvántartások vezetéséről. 18

19 2.6. Gyámhivatal A Gyámhivatal ellátja a kiskorúak személyi és vagyoni érdekvédelmét, a fiatalkorú felnőttek és a gondnokság alatt állók vagyoni érdekvédelmét és korlátozott mértékben személyi védelmükkel is foglalkozik. A gyermekek (kiskorúak) vonatkozásában minden esetben csak a gyermek mindenek felett álló érdekeit tarthatja szem előtt az eljárás során. A gyermekvédelmi feladatok körében két esetben pénzügyi ellátást állapíthat meg, ez a gyermektartásdíj megelőlegezése és a fiatalkorú felnőttek otthonteremtési támogatása. A gyermekvédelmi feladatok körében akkor rendelkezik hatáskörrel, ha a gyermeket ki kell emelni vérszerinti családjából, és a speciális gyermekvédelemben, családot pótló ellátás keretében kell gondoskodni róla. A gyermekek érdekének védelmében gyermek elhelyezési, gyermektartásdíj megállapítási, és szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítási jogkörrel rendelkezik. A gyermekek érdekvédelmével kapcsolatos nem gyermekvédelmi feladatai között a családi jogállás rendezése, vagyoni ügyeik intézése, gyámsági és örökbefogadási ügyei, a szülői ház elhagyása, valamint a kiskorúak házasságkötésének engedélyezése szerepel. A fiatal felnőttek vonatkozásában a volt állami gondoskodásban nagykorúságot értek otthonteremtési támogatásán kívül utógondozói ellátást rendel el, ha a fiatal társadalomba való beilleszkedése ezt szükségessé teszi. A Gyámhivatal gondnoksági, gondnokság alá helyezési ügyben lát el felnőtt korúak körében érdekképviseletet, és ezzel kapcsolatban vagyoni ügyeiket számadás útján ellenőrzi Közjóléti Iroda Ellátja a Polgármester és a Jegyző hatáskörébe utalt szociálpolitikai feladatok döntés-előkészítését, végrehajtását. Ellátja a Jegyző hatáskörébe tartozó I. fokú gyámhatósági feladatokat. Ellátja az egészségügyi és szociális intézmények munkájával kapcsolatos szakmai útmutatási, szervezési, valamint az intézmény-irányításból adódó döntés-előkészítési, szervezési és végrehajtási feladatokat. Ellátja a Szent Miklós Alappal kapcsolatos előkészítési, szervezési és végrehajtási feladatokat Tanügyi Iroda a) Feladata a közoktatással kapcsolatos döntések előkészítése, közreműködik azok végrehajtásában. Segíti az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények szakmai, gazdasági tevékenységét, e feladatkörében ellátja az önkormányzati óvodák, iskolák felügyeletével, irányításával kapcsolatos fenntartási, döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat. Előkészíti az intézményvezetőket érintő személyi ügyeket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról. Véleményezi a nevelési-oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatait. Rendszeresen kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, érdekképviseletekkel. Elemzi az oktatási ellátottság színvonalát, szükség szerint intézkedéseket kezdeményez. Szükség szerint javaslatot dolgoz ki az intézmények közötti ellátási aránytalanságok megszüntetésére. Ellenőrzi az intézmények statisztikai adatszolgáltató tevékenységet. Közreműködik a nevelési-oktatási intézményeket érintő költségvetési ellenőrzések végrehajtásában. Előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában. Segíti az Önkormányzat által fenntartott sportintézmények szakmai, gazdasági tevékenységét. Ellátja az Önkormányzat által fenntartott sportintézmények felügyeletével, irányításával kapcsolatos döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat Belső ellenőrzés Annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetése által kialakított és működtetett ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e a hatályos jogszabályi követelményeknek. Ennek érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz a vizsgált folyamatok szabályszerűsége érdekében. Ellátja az önkormányzati intézmények ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 3. A kisebbségi önkormányzatok működésével összefüggő hivatali feladatok A Hivatal köteles segíteni a városban működő helyi kisebbségi önkormányzatok munkáját. A testületi ülések megtartásához szükség szerint helyiséget biztosít a Hivatal épületében. A kisebbségi önkormányzatok működésének segítésével összefüggő feladatok koordinálását, szervezését, a kisebbségi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatának, illetve igény esetén más határozatainak a kihirdetésével kapcsolatos feladatokat a Hatósági Osztály látja el. 19

20 A Hivatal szervezeti egység vezetőinek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben kötelessége a kisebbségi önkormányzatok munkáját segíteni. A Hivatal érintett szervezeti egysége a kisebbségi önkormányzatok működéséhez felkérésre tájékoztatót tart, adatot szolgáltat, megállapodás szerint ügyviteli közreműködést végez. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésével, gazdálkodásával, vagyonjuttatásával kapcsolatos feladatok előkészítését és végrehajtását a Pénzügyi Osztály látja el. V. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek A költségvetés tervezésével kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési koncepció, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket az éves költségvetési rendelet tartalmazza. VI. Vegyes és záró rendelkezések A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az 1. számú melléklet tartalmazza. A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a 2. számú melléklet tartalmazza. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat december 15. napján lép hatályba. Esztergom, november 30. Meggyes Tamás polgármester Dr. Marosi György jegyző Esztergom Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök Szervezeti egység Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek Esedékesség Vezetés Polgármesteri Kabinet jegyző aljegyző kabinetfőnök kulturális és idegenforgalmi ügyek felelőse önkormányzati tanácsadó pályázati felelős testvérvárosi ügyek felelőse 20

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabálya. Név. Célok

Alapszabálya. Név. Célok Alapszabálya Név 1. Név: Ifjúsági Unió Szekszárd 2. Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 3. Közösségünk Dél-Dunántúl és a Duna-Dráva Nemzeti Park területén mőködik. Célok 1. Küldetésünk: Az Ifjúsági

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Timaffy Endre Alapítvány

Timaffy Endre Alapítvány Timaffy Endre Alapítvány Dunasziget, Fő u.39 Telefon/fax: 06-96-672027 E-mail: sanyikiss@freemail.hu Adószám:18987210-1-08 számlaszám:58600221-11155393 Timaffy Endre Alapítvány Alapító Okirat Dr. Batthyány

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21.

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Wagner Károly Alapítvány 2011. február 21. 1/a. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21. Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 9021 Gyır, Árpád út. 32. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Az SZMSZ-t a Tanács elfogadta a 48/2006. (XII. 1.) MTT számú határozattal. Módosította: a 26/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat:

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: 2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés Kottler Ágnes úrhölgyet (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit;

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr! AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága /Ir i)s/,/o Érkezett : 2011 O 4 ' T/4743/... Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2009. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben