J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 322 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága május 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Papp István Bagi Miklós Lestyán Balázs bizottsági elnök bizottsági tag bizottsági tag Mikó János és Marján János bizottsági tag igazoltan marad távol. Kondek Zsolt képviselő, állandó meghívott A meghívottak közül az ülésen megjelentek: Horváth Richárd dr. Szikszai Márta dr. Veres András Bánkutiné Katona Mária Schósz Gabriella Rékasi Éva dr. Borbás Zsuzsanna Lisztik Lászlóné Siraky-Nagy Péter Szabó Ottó Kollár Edina Kakuk Imre Ferencz Beatrix Dr. Ozsváth Gábor Dániel alpolgármester jegyző ügyvéd gazdálkodási irodavezető műszaki és városfejlesztési irodavezető számviteli, vagyonnyilvántartási és - kezelési osztályvezető pályázati és településfejlesztési osztályvezető Hatvani Szociális Szövetkezet igazgató elnöke Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatója Szociális és Lakásügyi Bizottság részéről: Köves Gábor Nándorné Palik Józsefné Kocsis Attiláné Nádas Sándor Csinger Béla Jegyzőkönyvvezető: bizottsági elnök bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag Barna Attiláné * * * A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a bizottság tagjait, a Szociális és Lakásügyi bizottság tagjait és a meghívott vendégeket. Elmondta, hogy az ülés elején a Szociális és Lakásügyi bizottság tagjaival együtt a közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés támogatásáról szóló

2 323 előterjesztéshez kapcsolódva egy prezentációt tekint meg a bizottság. A prezentációt tartó vendég késik, ezért a megjelentek türelmét kéri. 10 óra 20 perckor Füzi András a Közinbau-Origo Kft. képviseletében megtartotta prezentációját a KÖZIN ÚJ LAKÁSPROGRAM Otthon legyen címmel. A prezentáció után megköszönte az előadónak a részvételt. A Szociális és Lakásügyi Bizottság tagjai távoztak, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megkezdte ülését. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három tagjának részvételével az ülés határozatképes. Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi pontokat vegye fel a bizottság az ülés napirendjére: - Előterjesztés a Média-Hatvan Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezetőjének megválasztásáról - Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről - Előterjesztés közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés támogatásáról - Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20kV-os távvezeték kiváltásáról - Előterjesztés a belvárosi közterületek környezetalakítási terveinek elkészítéséről - Előterjesztés a évi intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről - Előterjesztés az óhatvani és az újhatvani piacok tervezési munkáival kapcsolatos döntésekről Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta azt. tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 512/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a május 28-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

3 324 N A P I R E N D NYÍLT ÜLÉS: 1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 2. Előterjesztés a hatvani strand és a strand területén található felépítmények üzemeltetésbe adásáról 3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat módosításáról 5. Előterjesztés a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról 6. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet telephelyének törléséről, új telephely létesítéséről, az igazgató elnök megválasztásáról, felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és alapszabályának módosításáról 7. Előterjesztés a Hatvan Városért Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba vételéről és alapító okiratának módosításáról 8. Előterjesztés a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő bizományosi szerződésről 9. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 10. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 11. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Közgyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 12. Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel kötendő támogatási szerződésről 13. Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 14. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezete polgármesteri keretből történő támogatásáról 15. Előterjesztés a Naplemente Nyugdíjasklub polgármesteri keretből történő támogatásáról 16. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség polgármesteri keretből történő támogatásáról

4 Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről 18. Előterjesztés országos autós rendezvény és verseny megtartásához való hozzájárulásról 19. Előterjesztés az egykori MÁV kertészet állami tulajdonú ingatlanjai tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről 20. Előterjesztés a hatvani 5212 helyrajzi számú Mártírok útja 16. szám alatti állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről 21. Előterjesztés állami tulajdonú hatvani ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 22. Előterjesztés a hatvani 2629 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 23. Előterjesztés a Hatvan Városért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadásáról 24. Előterjesztés a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről 25. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 020 hrsz.-ú külterületi ingatlan egy részének használatba adásáról a Magyar Telekom Nyrt. részére 26. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére 27. Előterjesztés munkagépek vásárlásáról 28. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház ügyében való döntésről 29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület homlokzat felújításához kapcsolódó pótmunka megrendeléséről 30. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosításáról 31. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése tárgyú szerződés teljesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról 32. Előterjesztés a Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről 33. Előterjesztés a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 34. Előterjesztés a Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 35. Előterjesztés Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani városrészben című pályázathoz kapcsolódó döntésekről

5 Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz nyújtandó támogatásról 37. Előterjesztés Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés című pályázathoz kapcsolódó döntésről 38. Előterjesztés Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén című pályázathoz kapcsolódó döntésről 39. Előterjesztés a Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál című pályázattal kapcsolatos döntésről 40. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok évi ellátásáról 41. Előterjesztés érintésvédelmi, tűz-és villámvédelmi felülvizsgálatról 42. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné és Szinyei András önkormányzati képviselők képviselői kerete egy részének felhasználásáról 43. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 44. Előterjesztés a Hatvan, Thurzó utca forgalomtechnikai módosításairól 45. Előterjesztés a Hatvan, Szabadság úti forgalomtechnikai küszöbről 46. Előterjesztés a Bástya utcai II. számú parkoló öntözőrendszer villamosenergia ellátásáról 47. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat egy részének javításáról 48. Előterjesztés lakossági riasztó szirénák javításáról 49. Előterjesztés utcabútorok elhelyezésével kapcsolatos döntésekről 50. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 51. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról 52. Előterjesztés Papp István, Kondek Zsolt és Nádas Sándor önkormányzati képviselők képviselői kereteik egy részének felhasználásáról 53. Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky utat érintő forgalomtechnikai módosításról 54. Előterjesztés Kossuth téri térkő burkolat javításáról 55. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 56. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról 57. Előterjesztés a Hatvan, Bálvány utcai piac területén lévő építmény tetőszerkezetével kapcsolatos döntésekről 58. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról

6 Előterjesztés a Média-Hatvan Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezetőjének megválasztásáról 60. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről 61. Előterjesztés közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés támogatásáról 62. Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20kV-os távvezeték kiváltásáról 63. Előterjesztés a belvárosi közterületek környezetalakítási terveinek elkészítéséről 64. Előterjesztés a évi intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről 65. Előterjesztés az óhatvani és az újhatvani piacok tervezési munkáival kapcsolatos döntésekről Határidő: május 28. Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 1. napirendi pont Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről dr. Veres András ügyvéd A Hatvani Városgazdálkodási Zrt átalakulásához az előterjesztés határozati javaslatait amennyiben a testület jóváhagyja, akkor el tud indulni az a folyamat, amely cégközlönybeli közzététellel kezdődik. Ezt 8 napon belül kell megtennünk, tehát a testületi ülés napjától számított 8 napon belül. Amint kétszer közzé teszi a cégközlöny az átalakulási vagyonmérleg, vagyonleltár tervezeteknek az adatait, ezt követően történik a cégbíróság részére a beadás. Szigorúak a határidők, tehát jövő héten már a cégközlönybeli közzététel indul és a tervek szerint július elején tudjuk beadni az átalakulási dokumentációt a cégbíróságra. A társasági törvény és a cégtörvény szerinti határozatok vannak benne az előterjesztésben, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a döntés meglegyen. Szakmai vagy egyéb kérdés felmerülése esetén, illetve a vezérigazgató úr állunk rendelkezésükre. Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben történő szavazását illetően? Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 11 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 513/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és

7 328 közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elfogadja az átalakulással megszűnő jogutód Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt december 31. fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét, valamint vagyonleltár-tervezetét. 514/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elfogadja az átalakulás keretében létrejövő általános jogutód Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság december 31. fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét, és vagyonleltár-tervezetét. Határidő: május /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elfogadja Szekeres József könyvvizsgáló által elkészített, és április 10. napján kelt könyvvizsgálói jelentést. Határidő: május /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elhatározza Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági formaváltással történő átalakulását akként, hogy az átalakulás során létrejövő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság lesz a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. általános jogutódja.

8 329 Határidő: május /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elfogadja az átalakulással érintett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi és tőkeszerkezetét az alábbiak szerint A társaság egyszemélyi tulajdonosa, alapítója: Hatvan Város Önkormányzata Az alapító törzsbetéte ,-Ft Határidő: május /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szól évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően elfogadja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, annak rendelkezéseit magára nézve köztelezőnek ismeri el, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának aláírására. Határidő: május /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy az átalakulás napja: július 31. Határidő: május 30.

9 /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 3:112. (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének május 29. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Szabó Ottó (anyja neve: Rádóczi Mária, született: Eger, ) 3000 Hatvan, Tabán út /19. szám alatti lakost. Az ügyvezető határozatlan időtartamú munkaviszony keretében látja el feladatait bruttó ,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. Határidő: május /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről évi CXXII. törvény 4. (1) bekezdése továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:26. (1) bekezdése alapján a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak május 29. napjától május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 1./ Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakost 2./ Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella) 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám alatti lakost és 3./ Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária) 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el. Határidő: május /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

10 331 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:38. (1) bekezdése alapján a gazdasági társaság könyvvizsgálójának június 1. napjától kezdődő hatállyal május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a B artbox Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.; Kam.bej.száma: ; cg.száma: adószáma: ; könyvvizsgálatért felelős személy: Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma : ) választja meg. A képviselőtestület a könyvvizsgáló díjazását ,-Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg. Határidő: május /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) bekezdésére való tekintettel elhatározza a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvénnyel összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat rendelkezéseit. 2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy kéri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. 3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. Határidő: május napirendi pont Előterjesztés a hatvani strand és a strand területén található felépítmények üzemeltetésbe adásáról

11 332 dr. Veres András ügyvéd Az előző években a Zrt.-től ezen épületeknek a tulajdonjoga átkerült az önkormányzathoz, és hogy a használat jogszerű legyen, ezért kell jogcímet teremteni. Mind a strandtevékenység, mind pedig a rajta lévő felépítmények hasznosítása a jogszabályoknak megfelelően történjen. Már az önkormányzat tulajdonjoga mellett. Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben történő szavazását illetően? Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 524/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a hatvani strand és a strand területén található felépítmények üzemeltetésbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 1661/18, 1661/19, 0299/4 hrsz. alatti ingatlanok üzemeltetésére határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrtvel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés aláírására. Határidő: május 29. (okiratok aláírása) 525/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a hatvani strand és a strand területén található felépítmények üzemeltetésbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 1661/18 hrsz. alatti ingatlanon található vendéglátóipari egységek (fagyizó, étterem, söröző, faház) üzemeltetésére határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Hatvani Közétkeztetési Kft-vel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés aláírására. Határidő: május 29. (okiratok aláírása) a jegyző útján

12 napirendi pont Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről dr. Veres András ügyvéd Érdemben nem Hatvan Város Önkormányzata fog dönteni ebben az előterjesztésben a taggyűlésen, ugyanakkor Hatvan többségi tulajdonnal rendelkezik ebben a Kft.-ben. Látható, hogy a taggyűlés május 30-ára van összehívva. A taggyűlés napirendi pontjai az előterjesztés elején láthatóak. Ezekben a kérdések fogunk ezen a héten pénteken, a csütörtöki testületi ülés után döntést hozni taggyűlési határozat keretében. A Kft. valamennyi tagönkormányzata részére az előterjesztések megküldésre kerültek és az egész előterjesztésnek a lényege az egyedi határozatokon túlmenően, hogy felhatalmazásra kerül Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, vagy polgármester úr, vagy az általa meghatározott személy, aki szavazati jogot fog gyakorolni a taggyűlésen. Hatvannak van többsége a Kft.-ben, többségi szavazati jog gyakorlására való felhatalmazás, erről szól az előterjesztés. Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben történő szavazását illetően? Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 10 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 526/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló évi C. törvény 4. -a értelmében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évre szóló egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének jóváhagyásáról. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

13 /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 29. -a értelmében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évre szóló közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 528/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság eft mérleg szerinti eredményének elfogadásáról. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 529/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:

14 Jászberény, Álmos utca 9.; cg.száma: ; adószáma: MKVK: , képviseli: Baranyi Józsefné ügyvezető könyvvizsgálatért felelős személy: Baranyi Józsefné MKVK: , lakcíme: 5100 Jászberény, Álmos utca 9.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának történő megválasztására június 1. napjától május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását ,-Ft + ÁFA/hó, azaz Egyszázötvenezer forint + ÁFA /hónap. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 530/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak június 1. napjától május 31. napjáig tartó határozott időtartamra történő megválasztására a taggyűlés által: 1./ Juhász Istvánné 3011 Heréd, Kolozsvári utca 8. szám alatti lakos 2./ Dr. Szalai László 3024 Lőrinci, Vörösmajori utca 47. szám alatti lakos 3./ Zsámboki Sándor 5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos. A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 531/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén előterjeszti és támogatja a társaság ügyvezetőjének Kakuk Imre 3281 Karácsond, Alkotmány utca 7. szám alatti lakosnak ügyvezetői tisztségből történő visszahívását, valamint előterjeszti és támogatja Kakuk Imre ügyvezető munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetését.

15 336 A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 532/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén előterjeszti és támogatja Soós Péter János (anyja neve: Vallus Anna) 3000 Hatvan, Bocskai István utca 22. szám alatti lakos társaság ügyvezetőjévé történő megválasztását, a soron következő taggyűlés napjáról számított határozatlan időtartamra. Soós Péter János vezető tisztségviselői feladatait munkaviszony keretében látja el jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződés rendelkezései szerint, melyre tekintettel havi bruttó munkabére ,-Ft, azaz Négyszázötvenezer forint összeg. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 533/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) bekezdésére, valamint 18. (1)-(2) bekezdésére való tekintettel igennel szavaz Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvénnyel összhangban történő továbbműködéséről és ennek megfelelően módosítja a Társasági Szerződés rendelkezéseit. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

16 337 Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 534/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a társaság kérelmezze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 535/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés a Társaság társasági szerződését jelen határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 4. napirendi pont Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat módosításáról

17 338 dr. Veres András ügyvéd Új Polgári Törvénykönyvünk van, tehát a jogszabály értelmében, amikor a cég módosítja a társasági szerződését március 15-e után lehetősége van arra, hogy áttérjen az új jogszabályokra. Nem kötelező, többféle alternatíva van. Esetünkben úgy gondoltuk, hogy az Üzemeltető Kft.-nél mivel egyéb változások vannak székhely, tevékenységkör, könyvvizsgáló -, indokolt, hogy ez már mindenben megfeleljen az új jogszabályi előírásoknak. Tehát egyben áttérünk a törvény szövegére, ami a stabil további működést biztosítja. Így ennek a cégnek már ebben a tekintetben a jövőben nem kell módosítania a rendelkezéseit. Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben történő szavazását illetően? Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 536/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a társaság székhelyét a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám alá helyezi át, és ezzel egyidejűleg a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti székhelyét megszünteti. Határidő: május 29. (okiratok aláírása) 537/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a társaság tevékenységi körei között az alapító okiraton az alábbi tevékenységi köröket is feltünteti: Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Munkaerőkölcsönzés Egyé emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás Utazásszervezés

18 Sport, szabadidős képzés Előadó művészet Múzeumi tevékenység Növény- állatkert, természetvédelmi terület működtetése Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Határidő: május 29. (okiratok aláírása) 538/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója akként határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló Betéti Társaságot (cg. száma: ; adószáma: ; székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné képviselő; MKVK: , a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné könyvvizsgáló [anyja neve: Jáger Mária; lakik: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.; kamarai tagsági száma: ]) június 1. napjától május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. alapján megválasztja. A képviselő-testület az ügyvezető megbízási díját havi bruttó ,- Ft/hó összegben határozza meg. Határidő: május 29. (okiratok aláírása) 539/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) bekezdésére, valamint 18. (1)-(2) bekezdésére való tekintettel elhatározza a társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvénnyel összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat rendelkezéseit. Határidő: május 29. (okiratok aláírása)

19 /2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. Határidő: május 29. (okiratok aláírása) 5. napirendi pont Előterjesztés a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról dr. Veres András ügyvéd A TISZK-ben is nem kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonos, még két tulajdonostárssal működik a cég. Hatvannak 400 ezer forint értékű üzletrészhez igazodó tulajdonjoga van, többségi tulajdonnal rendelkezik a Kft.-ben. Itt is május 30-án lesz taggyűlés, a taggyűlés napirendi pontjai 1-től 7-ig láthatók az előterjesztésben, ezekben a kérdésekben fog a Kft. taggyűlése határozatot hozni. Az előterjesztés tartalmazza, hogy felhatalmazásra kerül az önkormányzat képviseletében alpolgármester úr, hogy szavazati jogát gyakorolja a taggyűlésen. Az érdemi határozatok az egyes pontok mögött láthatók. Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben történő szavazását illetően? Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 8 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 541/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

20 341 Korlátolt Felelősségű Társaság évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló évi C. törvény 4. -a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évre szóló egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének jóváhagyásáról. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 542/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 29. -a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évre szóló közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. Határidő: a társaság soron következő taggyűlése 543/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 412 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. június 24-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. november 13-án 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 26-án 15.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 46 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 12-én 8 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 14-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 10-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2012. évi 20. szám 2012. november 14.

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2012. évi 20. szám 2012. november 14. 2012. évi 20. szám 2012. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 64/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 26-án 16.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2016. március 8-án 9.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. október 25-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 13-án 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme (Csatolt jelenléti ív alapján!) Szabó Zsolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 11- én, 11.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. július 3-án 8.30 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK

2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK 2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 52/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. április 26-án (kedd) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy elfogadja a 24/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbi módosítással: Leveszi a ZÁRT ülésen szerepelő 9.-es

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 252/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Korsós Lajosné Farkas Zoltán Dr. Bánhidy Péter. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Korsós Lajosné Farkas Zoltán Dr. Bánhidy Péter. Zagyva Jánosné 2966-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. június 17-én megtartott Pénzügyi Bizottsági NYÍLT ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kovácsné

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. április 2-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 31-én /csütörtök/ 16.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 16-i ülésén az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J0 (. számú előterjesztés

J0 (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J0 (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33/2010. (IV. 8.) önkormányzati testületi határozat a 148/2009. (XII. 10.) határozat módosításáról. 34/2010.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II.

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 25/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-1/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. január 22-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. december 09-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. december 09-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-331/2010. 18/2010. II. a HATÁROZAT KIVONAT 2010. december 09-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 582/2010. (XII.09.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

Részletesebben

2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-5/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/13/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. június 18-i üléséről Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Baski Gábor Dosztály László Baski Mária

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A termálvíz-sótartalom

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 5-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben