M E G H Í V Ó január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom."

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Előterjesztés az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végelszámolása tárgyában Előterjesztő: Dr. Veres Margit polgármester 2. Előterjesztés a Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanon tervezhető edzőcsarnok beruházás előkészítése és tervezése tárgyában Előterjesztő: Dr. Veres Margit polgármester 3. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt január 26-ai rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Veres Margit polgármester 4. Előterjesztés a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződéseinek módosítása, továbbá felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában Előterjesztő: Dr. Veres Margit polgármester 5. Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a BALMAZ-KAMILLA Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: Dr. Veres Margit polgármester 6. Tájékoztató a települési adóra vonatkozóan Előadó: Dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, január 19. Dr. Veres Margit polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: E L Ő T E R J E S Z T É S Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-én tartandó ülésére az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végelszámolása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A tisztelt Képviselő-testület a 380/2012. (XII.21.) számú határozatával rendelkezett arról, hogy január 1. napjától jogutód nélkül megszünteti az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.-t, és elrendelte a gazdasági társaság végelszámolását január 1. napjától. Végelszámolóként Csizmadia Tamás került megválasztásra díjazás nélkül, aki a társaság ügyvezetője volt. A cég végelszámolása iránti eljárásban a december 31. napjával a könyvvizsgáló elkészítette az éves beszámolót, amelyből kitűnik, hogy az Első Kft.-nél még követelések szerepelnek eft összegben. Ebből a követelésből a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felé meglévő élő követelés, kölcsön követelés jogcímen ,-Ft összegben szerepel. A többi követelés adó visszaigényléshez kapcsolható. A végelszámolás befejezéséhez a végelszámoló elkészíti és a legfőbb szerv elé terjeszti - az adóbevallásokat, - a számviteli törvény szerinti záró mérleget (beszámolót), - a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz, - a zárójelentést (a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést). A végelszámoló a vagyon kiadását akkor kezdheti meg a tulajdonos részére, ha valamennyi követelését beszedte. Ehhez szükséges az, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Ft tartozását rendezze az Első Kft. felé. Valamennyi követelés beszedését követően van lehetősége a végelszámolónak a vagyonfelosztási javaslat elkészítésére és a tulajdonos elé terjesztésére. Csak abban az esetben minősülhet a végelszámolás teljesen befejezettnek, ha a könyvviteli nyilvántartás alapján összeállítandó mérleg értékadatokat már nem tartalmaz, azaz az elfogadott, jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat alapján a vagyoni érték visszaadásra került a tulajdonos részére. Tekintettel arra, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. költségvetéséből nem tudja az Első Kft. felé rendezni a tartozást, ezért az önkormányzatnak kell erre fedezetet biztosítania. A fenti összeget, mely tagi kölcsön volt az önkormányzattól (mivel az Első Kft.-t szintén az önkormányzat alapította) a cég végelszámolásának lezárását követően az önkormányzat részére köteles visszafizetni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról annak megtárgyalását követően dönteni szíveskedjen.

3 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végelszámolása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végleszámolásának lezárása érdekében a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a kölcsön visszafizetésére ,-Ft-ot biztosít és felkéri a VG Kft. ügyvezetőjét, hogy a évi üzleti tervében az Első Kft. felé megfizetendő ,-Ft-ot szerepeltesse. A Képviselő-testület felkéri továbbá Csizmadia Tamás végelszámolót, hogy az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végelszámolásának lezárását követően az önkormányzat részére fizesse vissza a fenti összegű tagi kölcsönt. Határidő: február 10. és folyamatos Felelős: Gencsi Zoltán, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője Csizmadia Tamás végelszámoló Balmazújváros, január 15. dr. Veres Margit polgármester

4

5 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-én tartandó ülésére a Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanon tervezhető edzőcsarnok beruházás előkészítése és tervezése tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Mint az Önök számára ismert Balmazújváros Város Önkormányzata igen nagy hangsúlyt fektet a sportra, sporttagozatra. Ezen belül konkrét elképzelés született egy esetleges kézilabda területi akadémia megvalósításáról. Ennek keretében Kopolnyik Zsolt és a Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola segítségével elkészítettünk egy helyi programtervet. A Nemzeti Kézilabda Akadémiával, konkrétan Mocsai Lajos igazgató úrral tárgyalások folynak arról, hogy Balmazújváros a Nemzeti Kézilabda Akadémiának lehetne egy területi szerve. Ennek előfeltétele a Nemzeti Kézilabda Akadémia programtervének az elfogadása. A személyi feltételek biztosítottak, a tárgyi feltételek közül a kollégium kialakításáról már döntés született, továbbá Balmazújvároson a diák-, ifjúsági és versenysport, ezen belül a labdajátékok tárgyi feltételeit jelentősen elősegítő edzőcsarnok beruházására lesz lehetősége önkormányzatunknak a közeljövőben. A beruházás létesítésére az önkormányzati tulajdonú Sporttér u. 8. szám alatti, 5223/1 hrsz.-ú ingatlanon nyílik lehetőség, ahol korábban műfüves pályát létesítettünk világítással, illetve kisméretű élőfüves pálya épült. Az edzőcsarnok a Sporttér utcai kiépített parkoló, illetve az élőfüves pálya közötti beépítetlen területen valósulna meg. A beruházás előkészítéséhez és központi támogatásához első ütemben a könnyűszerkezetes edzőcsarnokra vonatkozó építési engedélyezési terveket kell elkészíteni a hatósági engedélyek beszerzésével. Az előzetes vázlatterv szerint az edzőcsarnok kézilabdapálya méretű csarnokkal valósulna meg, mely alkalmas más labdajátékok (pl. röplabda) igénybevételére is. A küzdőtérhez egyéb kiszolgáló létesítmények, csapatöltözők, orvosi szoba, vizesblokkok, kazánház és szertár tartozik. Az építési engedélyezési tervek készítésére három szaktervezőtől árajánlatot kértünk, melynek során a legkedvezőbb ajánlatot a budapesti székhelyű NAPUR Architect Építészeti Iroda Kft. adta meg engedményezés után eft + ÁFA összeggel. Az önkormányzat, mint beruházó adatszolgáltatása során kell, hogy biztosítsa a földhivatali, geodéziai művelési ág változásról szóló alaptérképeket, a talajmechanikai szakvéleményt és talajvíz vizsgálati szakvélemény költségét, melyek előirányzat igénye mintegy 500 eft + ÁFA. Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a jelentős támogatási forrás igénybevételéhez biztosítsa az építési engedélyezési tervek és az ahhoz kapcsolódó egyéb költségek forrását a évi költségvetésében. A tervezési feladatokat és szakági terveket az engedélyes tervekhez az 1. számú melléklet részletezi.

6 Határozati javaslat A Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanon tervezhető edzőcsarnok beruházás előkészítése és tervezése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti 5223/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon létesítendő edzőcsarnok beruházás előkészítéséhez és támogatási források igénybevételéhez a évi költségvetésében építési engedélyezési tervekhez eft + ÁFA, az engedélyhez kötelező mellékletként csatolandó egyéb geodéziai, földhivatali költségekre, térképi mellékletekre és talajmechanikai szakvéleményre további 500 eft + ÁFA előirányzatot biztosít. Felkéri a Képviselő-testület a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a beruházás előkészítéséhez biztosítandó forrás előirányzatot tervezze be a évi költségvetés készítésénél. Felhatalmazza továbbá dr. Veres Margit polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. Határidő: Felelős: folyamatos dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann Balmazújváros, január 15. dr. Veres Margit polgármester Készítette: Emődi Sándor, osztályvezető

7

8 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-i rendkívüli ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt január 26-ai rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a mellékelt meghívót juttatta el Önkormányzatunkhoz. Az igazgatóság elnöke január 26-án (hétfő) órára rendkívüli közgyűlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokban. 1. Napirendi pont: Az Alapszabály elfogadása 2. Napirendi pont: Egyebek A Vízmű Zrt.-től megkapott közgyűlési anyagot jelen előterjesztéshez mellékelem. Az 1. napirendi pont keretében kerül megtárgyalásra a január 26. napjától május 30. napjáig terjedő időszakra a Felügyelőbizottság új munkavállalói tagja, akire javaslatot az anyag szerint az üzemi tanács fog tenni. Ezt a változást az Alapszabályban is át kell majd vezetni. Jelen előterjesztés elkészültének napján a Vízmű Zrt. még nem tájékoztatott bennünket, hogy az üzemi tanács kit jelölt új tagként. Az Egyebek napirendi ponton belül a Vízmű Zrt. arra tesz javaslatot, hogy azon települési önkormányzatok esetében, akik nem a TRV Zrt.-vel kívánják viziközműveiket üzemeltetni a jövőben, a vezérigazgató felhatalmazásra kerüljön ezen önkormányzatokkal közös megegyezéssel felbontásra kerülő szerződések aláírására. Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonosa a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek, így a rendkívüli közgyűlésen a fentiekben részletezett napirendi pontokban döntési jogköre van. Ahhoz, hogy a Képviselő-testület álláspontját képviselhessem szavazatommal, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. HATÁROZATI JAVASLAT A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt január 26-ai rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt január 26. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza:

9 I. 2 a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja az Üzemi Tanács delegálása alapján, a Felügyelőbizottság munkavállalói tagjává január 26. napjától május 30. napjáig terjedő időszakra munkavállalót. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja Üzemi Tanács delegálása alapján, a Felügyelőbizottság munkavállalói tagjává január 26. napjától május 30. napjáig terjedő időszakra munkavállalót. II III. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabályát január 26. napi hatállyal. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja a részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabályát január 26. napi hatállyal. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlése felhatalmazza a vezérigazgatót arra, hogy az önkormányzatok kezdeményezésére aláírja azon települések esetében is az üzemeltetési szerződések közös megegyezéssel történő felmondásáról szóló megállapodást, melyek nem a TRV Zrt.-vel kívánják víziközműveiket üzemeltetni, azzal a kéréssel, hogy az új szolgáltatóval való tárgyalásokon törekedjenek arra, hogy az vállalja az adott terület üzemeltetéséhez tartozó munkavállalók jogutódlással történő átvételét, valamint a település évre fizetendő közmű vezetékadójának, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj üzemeltetési idővel arányos átvállalását. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja elfogadásra, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlése felhatalmazza a vezérigazgatót arra, hogy az önkormányzatok kezdeményezésére aláírja azon települések esetében is az üzemeltetési szerződések közös megegyezéssel történő felmondásáról szóló megállapodást, melyek nem a TRV Zrt.-vel kívánják víziközműveiket üzemeltetni, azzal a kéréssel, hogy az új szolgáltatóval való tárgyalásokon törekedjenek arra, hogy az vállalja az adott terület üzemeltetéséhez tartozó munkavállalók jogutódlással történő átvételét, valamint a település évre fizetendő közmű vezetékadójának, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj üzemeltetési idővel arányos átvállalását.

10 3 A Képviselő-testület felkéri Dr. Veres Margit polgármestert, hogy döntését a Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésén képviselje. Határidő: január 26. Felelős: Dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, január 19. Dr. Veres Margit polgármester

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-én tartandó ülésére a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződéseinek módosítása, továbbá felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Debrecen Megyei Jogú Várossal, valamint Hajdúböszörmény városával közösen évben hozta létre a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A. ép.; a továbbiakban: DEBRECEN TISZK Kft.). Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Fokos u. 12.; a továbbiakban: Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.) 2008-ban alakult Debrecen, Hajdúböszörmény, Balmazújváros, valamint a Debrecen TISZK összefogásával. A felügyelőbizottságokba delegált tagok megbízatása január 31. napján lejár. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása a taggyűlés hatásköre és a taggyűlés döntéseiről előzetesen a tag-önkormányzatoknak is határozatot kell hozniuk. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterétől fenti ügyben érkezett megkeresést jelen előterjesztés mellékletét képezi. A Debrecen TISZK Kft., valamint az Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságaiba történő tagok delegálása miatt szükséges a társasági szerződések módosítása. Fentiek alapján Debrecen TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába, valamint az Alföld Szakképző Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába... javaslom delegálni. Előkészítésre került a társasági szerződés módosítása, amelyet valamennyi, a társaságban tagsággal rendelkező önkormányzatnak el kell fogadnia ahhoz, hogy azt a taggyűlés is elfogadhassa. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról annak megtárgyalását követően dönteni szíveskedjen.

52 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés -szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződéseinek módosítása, továbbá felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva I. javasolja a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A. ép) felügyelőbizottságába, valamint az Alföld Szakképző és Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságába (4030 Debrecen, Fokos u. 12.)... delegálását, II. elfogadja a DEBRECEN TISZK Kft. társasági szerződése pontjainak, valamint pontjainak módosítását az alábbiak szerint: 3.1.: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 2. Képviselő: Dr. Papp László (polgármester) Nyilvántartási szám: (törzskönyvi azonosító) 3.2.: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér Képviselő: dr. Veres Margit (polgármester) Nyilvántartási szám: (törzskönyvi azonosító) 12.9.: A társaság felügyelőbizottságának tagjait az alapítók jelölik ki február 1. napjától január 31. napjáig: Név: Tirpák Zsolt Születési hely, idő: Kisvárda, Anyja neve: Szabó Valéria Lakcím: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 79. 4/15. Név: Rózsáné Ócsai Edit Születési hely, idő: Mezőkövesd, Anyja neve: Dudás Mária Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 8. Név:... Születési hely, idő:...

53 Anyja neve:... Lakcím:... III. elfogadja az Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződése , valamint pontjainak módosítását az alábbiak szerint: 3.1.: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 2. Képviselő: Dr. Papp László (polgármester) Nyilvántartási szám: (törzskönyvi azonosító) 3.2.: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér Képviselő: dr. Veres Margit (polgármester) Nyilvántartási szám: (törzskönyvi azonosító) : A Társaság felügyelőbizottságának tagjait az alapítók jelölik ki február 1. napjától január 31. napjáig; a felügyelőbizottság jelen társasági szerződés elfogadásának időpontjában: Név: Türk László Születési hely, idő: Nyíregyháza, Anyja neve: Grünstein Gizella Lakcím: 4024 Debrecen, Iparkamara utca em. 7. ajtó Név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcím:... Név: Sőrés István Születési hely, idő: Hajdúböszörmény, Anyja neve: Bodnár Katalin Zsuzsanna Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Gönczy Pál utca 14. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert a társasági szerződés módosítás, valamint az egységes szerkezetű társasági szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, január 16. dr. Veres Margit polgármester

54 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a BALMAZ-KAMILLA Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület november 19-i ülésén a 259/2014. (XI.19.) számú határozatával döntést hozott arról, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-t átszervezi, és létrehoz egy új gazdasági társaságot, amely ellátja a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő teljes körű működtetését, rendezvények szervezését és a városmarketing tevékenységet. Gencsi Zoltán, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, és Bagi Zsolt, a BALMAZ-KAMILLA Kft. ügyvezetője elkészítette a két gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzatát, ami az előterjesztés mellékletét képezi. Az elkészült szervezeti és működési szabályzatok szerint azok jóváhagyása az alapító, azaz Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladata. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a BALMAZ- KAMILLA Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

55 2 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján a BALMAZ- KAMILLA Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Balmazújváros, január 19. dr. Veres Margit polgármester

56 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

57 Bevezetés Az SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásának, a kft. jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: - a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét; - a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait; - a társaság vezető szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit. - figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeleteket. Az SZMSZ betartása (betartatása) a társaság vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége. A Társaság főbb adatai A Társaság Cégneve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített neve:balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft A Társaság székhelye:4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a A Társaság tevékenységei: a hatályos alapító okirat, illetve cégjegyzés szerint A Társaság ügyvezetője: Gencsi Zoltán A logó a társaság tevékenységével összefüggésben használható, a használat engedélyezése és felügyelete a mindenkori Ügyvezető hatásköre. A logó az SZMSZ fejlécében is megtalálható. 2

58 A cégbejegyzés adatai A Társaság adószáma: A Társaság közösségi adószáma: HU A Társaság cégjegyzék száma: A Társaság statisztikai jelzőszáma: Törvényességi felügyelet szerve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága A Társaság képviselete és cégjegyzése Az Ügyvezető önállóan képviseli a Társaságot. A cégjegyzés az aláírási címpéldánynak megfelelően történik. A Társaság tagjai és törzstőkéje A Társaság kizárólagos tagja, alapítója: Balmazújváros Város Önkormányzata (100%) Nyilvántartási száma: MÁK Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Képviseletre jogosult: Dr. Veres Margit polgármester A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőke): Ft A SZMSZ 1.számú melléklete a cégkivonat. 3

59 A Társaság célja és kompetenciája A Társaság Balmazújváros Város Önkormányzata nevében és helyette hajtsa végre az alábbi feladatokat: Park és zöldterületek fenntartását Közutak, járdák fenntartását Állategészségügyi feladatok ellátását Belvíz védelemét Hulladék kezelését Településüzemeltetés egyéb feladatait Ingatlankezelést Piac üzemeltetését Diákszálló működtetését Az SZMSZ elfogadása, módosítása, felülvizsgálata Az SZMSZ-t az alapító fogadja el, és csak az Ügyvezető illetve a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a módosítását. Az SZMSZ-t minimum évente felül kell vizsgálni, ez az Ügyvezető feladata. 4

60 Általános szervezeti alapelvek és szabályok A Társaság ügyvezetését jelen SZMSZ elfogadásának pillanatában az Ügyvezető látja el. Balmazújváros Város Önkormányzata a 259/2014.(XI19.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a Társaság átszervezéséről oly módon, hogy a Társaság egyes feladatait más gazdasági társaság fogja ellátni. A Társaságnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, a 290/ (XII.31.) számú képviselőtestületi határozat 42 főben állapította meg. A Társaság szervezeti felépítését és ahhoz rendelt létszámokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A munkaköri leírások egyénenként változóak, a munkaszerződés szerves részét képezik. A munkaköri leírások részletesen tartalmazzák a munkavállaló feladatait. Balmazújváros Város Képviselő-testülete minden olyan hatáskörben dönt, amit az Alapító Okirat, illetve a Polgári Törvénykönyv a hatáskörébe helyez. Az SZMSZ rögzít minden olyan kérdést, amely a Polgári Törvénykönyv előírásai alapján rögzíti a kizárólagos alapítói hatásköröket, mint: Döntés az Alapítói Okirat módosításával kapcsolatban. Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról. A Társaság átalakulására, átszervezése vagy jogutód nélküli megszüntetésére vonatkozó döntések. A számviteli beszámolók elfogadása. Pótbefizetések elrendelése, illetve visszatérítése. Elővásárlási jog gyakorlása a társaság által. Döntés üzletrész átruházásáról kívülálló személy részére. Üzletrész felosztáshoz való hozzájárulás, üzletrész bevonásának elrendelése Döntés az alaptőke mozgatásáról. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása, visszahívása. 5

61 Ügyvezető megválasztása, díjazása, visszahívása. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása, visszahívása Az ügyvezető, a könyvvizsgáló illetve a felügyelő bizottsági tagok elleni követelések érvényesítése. Mindazon ügyek, melyet az Alapító saját hatáskörbe von. A Felügyelő Bizottság A társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az ügyvezető igazgatótól és a társaság más vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadóak. A Felügyelő Bizottság üléseinek napirendjét a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni a könyvvizsgálónak. A Felügyelő Bizottság elnöke évente kétszer köteles a gazdasági társaság működéséről az Alapítónak írásban beszámolni. A Könyvvizsgáló A társaságnál könyvvizsgáló működik, akit az alapító jelöl ki. A könyvvizsgáló feladatköre: - A társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá az alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége szempontjából vizsgálja, és erről az Alapítónak jelentést készít; - Az ügyvezető igazgató és a felügyelő bizottság munkáját elősegíti, és szakmailag támogatja. 6

62 Az Ügyvezető feladatai és hatásköre: A Társaság első számú vezetője az Ügyvezető. Feladata a Társaság megfelelő szakmai irányítása, és munkaszervezése. Az Ügyvezető az ügyvezetési kötelezettség elmulasztásából eredő megszegésével felelősségre vonható a Társaságnak okozott károkkal. Felelőssége kiterjed a munkaszervezet kialakításáért, és annak irányítására. A Társaság színvonalas és eredményes működéséért. Az éves üzleti terv elkészítéséért és annak megvalósításáért. A Társaság vagyonáért. Gondoskodik az alapító határozatainak megvalósításáról. Köteles gondoskodni az előírt adatszolgáltatások, hivatalos iratok beküldéséről. A Gazdasági Társaságok módosításával kapcsolatos adminisztrációs terhek teljesítése is az Ügyvezető feladata. A Társaság éves beszámolójának elkészíttetése és a FEB elfogadását követően az Alapító elé terjeszteni köteles. Képviselete a Társaságnak harmadik személy előtt. Gondoskodik róla, hogy a Társaság az Alapító által jóváhagyott üzleti terv keretein belül gazdálkodjon. Javaslatot tehet a könyvvizsgáló, könyvelő személyére. A Társaság gazdálkodása során bekövetkező rendkívüli eseményekről, maradéktalanul tájékoztatni a kell Alapítót és a FEB-et. Munkájáról köteles írásban beszámolni minimum évente egyszer, az Alapító és a FEB felé. Az Alapító hatáskörébe nem tartozó gazdasági kérdésekben döntést hoz. Gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 7

63 Kidolgozza és az Alapító elé terjeszti évente egyszer a Társaság éves beszámolóját, vagyon-kimutatását, vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról. Kizárólag az adott gazdasági évre, az Alapító által jóváhagyott üzleti tervben foglaltak vagy külön alapítói döntés szerint köthet szerződéseket és vállalhat kötelezettségeket. Megteszi a szükséges lépéseket, ha azokat a Társaság belső ellenőrzését végző személyek javasolják. Szervezeti felettese: Az Alapító Hivatalos kapcsolatot tart: Az Alapító munkaszervezetével, Polgármesteri Hivatallal, Polgármesterrel. A Képviselő testület elé kerülő ügyekben a benyújtandó anyagok előkészítésében működik közre a szokásos eljárásrendnek megfelelően. Irányítása alá tartozik: A Társaság összes alkalmazottja. A könyvelést és a bérszámfejtést a társaságnál külsős vállalkozó végzi szerződés alapján. A helyettesítés rendje A Társaság működésében az egyszemélyes felelősség elve érvényesül. Az Ügyvezető delegálja a feladatokat a beosztottjai felé, de a döntésért és a végrehajtásért Ő vállalja a felelősséget. Az Ügyvezetőt távolléte esetén, az arra felhatalmazott munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés idején hozott írásos döntéseket meg kell különböztetni az Ügyvezetői döntésektől. Ezt jelölni kell a dokumentumon valamilyen módon. /nevében, helyette stb. / A Társaság munkavállalóinak általános jogai és kötelezettségei A Társaság munkavállalóinak joga, hogy: Megismerje a Társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek kialakításában a saját területén, és megtehesse munkájával összefüggő javaslatait. Végzett munkájáért megkapja a munkabérét, esetleges egyéb juttatást. 8

64 Biztosítva legyenek számára a biztonságos munkavégzés feltételei, eszközei, információi. A törvényekben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően, személyiségi adatai, munkabére titkosan legyenek kezelve. Csak hozzájárulásával adhatóak ki harmadik fél részére. Megtagadhatja a törvénybe ütköző feladatok elvégzését. A Társaság munkavállalójának kötelessége, hogy: Munkáját a tőle elvárható legnagyobb hozzáértéssel és figyelemmel végezze. Elősegítse a Társaság célkitűzésének maradéktalan és eredményes teljesítését. Munkarendet, bizonylati rendet és az iratkezeléssel kapcsolatos szabályokat maradéktalanul betartsa. Munkaterületen a törvényességet betartani. Megóvja a Társaság vagyontárgyait a károktól. Munkahelyén az előírt időpontban munkaképes állapotban megjelenjen. Munkaidejét a követelményeknek megfelelően, hatékonyan töltse el. A felettese által kiadott munkát határidőre jól végezze el, és számoljon be róla a felettesének. A rendelkezésére bocsátott munkaeszközökre vigyázzon, és azokat takarékosan használja, kizárólag a munkavégzéshez. Üzleti titoknak minősülő információkat megőrizze. Különleges esetekben, mint például a helyettesítés, a munkaköri leírásban nem szereplő munkákat szükség szerint ellátni. Összeférhetetlenség 9

65 A Társaság munkavállalói kötelesek a munkaviszony létesítése előtt tájékoztatni az Ügyvezetőt, hogy esetlegesen van e tulajdoni részesedése hasonló tevékenységű gazdasági társaságnál, illetve hogy betölt e vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyt. A szervezetben családtagok vezető-beosztott viszonyban nem lehetnek. Az alvállalkozók kiválasztásában vele rokoni kapcsolatban állók nem vehetnek részt. A titoktartás rendje A munkavállaló nem közölhet harmadik személlyel olyan adatokat, amely üzleti titoknak minősülnek és munkakörével kapcsolatosan jutott tudomására. A Társaság munkáját érintő kérdésekben a tájékoztatás joga kizárólag az Ügyvezetőt illeti meg. Üzleti titoknak minősül minden olyan információ ami a Társaság működését befolyásolja. Az üzleti titok megsértése munkajogi vétség, az üzleti titok be nem tartása munkajogi következményekkel jár. Általánosságban 5 év elévülési idővel kell számolni. A munkaviszony megszűnése nem mentesít a titoktartási kötelezettség alól. A Társaság működését szabályozó dokumentumok A Társaság működését szabályozó írásos dokumentumok, szabályzatok előre rögzítik a működés különböző szabályait. Az ügyviteli szabályzatokat ügyvezetői utasítás formájában kell kiadni. A Társaság az alábbi szabályzatokkal dolgozik: - Leltározási és selejtezési szabályzat - Iratkezelési szabályzat - Pénzkezelési szabályzat - Bizonylati rend 10

66 - Eszközök és források értékelési szabályzata - Számviteli politika - Mobil és vezetékes telefonok szabályzata. - Gépkocsi-használati szabályzat Hatálybalépés A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapító, Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a.. számú határozatával jóváhagyta, rendelkezéseit hatályba lépésének napjától kell alkalmazni. A szabályzat az Alapítói jóváhagyás napján lép hatályba. Kelt: Balmazújváros, január 20. Gencsi Zoltán ügyvezető 11

67 BALMAZÚJVÁROSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirata módosításaival egységes szerkezetben Balmazújváros, május 21.

68 2 A február hó 01. napján kelt Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt szövege. Preambulum Balmazújváros Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének Első részében meghatározott, jogi személyekre vonatkozó általános, és a Harmadik részében meghatározott különös, gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseiben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján a jogi személyiséggel rendelkező közhasznú táraság alapító okiratát a következők szerint foglalja módosításaival egységes szerkezetbe. 1. A társaság célja A jelen okirat 6. pontjában megjelölt Alapító a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaság alapításával kívánja biztosítani. 2. A társaság feladata Az Alapító olyan városgazdálkodási közhasznú társaságot hoz létre, amely ellátja a városi közterületek, közutak, hidak fenntartását az önkormányzati ingatlanok kezelését és a piac üzemeltetését, valamint a közhasznú foglalkoztatást. Vállalkozási tevékenységet folytathat közhasznú céljainak megvalósítása érdekében. A társaság közhasznú szolgáltatásait az Alapítón kívül mások is igénybe vehetik. A társaság működésére szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó szabályokat a társaság belső szabályzata tartalmazza. Ezen szabályzat nyilvános és bárki által megtekinthető. Az ellátandó feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján közfeladatnak minősül. 3. A társaság jogállása A társaság közhasznú társaság. 4. A társaság elnevezése Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített elnevezése: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 5. A táraság székelye 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. 6. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv

69 3 Balmazújváros Város Önkormányzat 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. A társaság Alapítója Balmazújváros Város Önkormányzata (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Nyilvántartási száma: Képv.: Dr. Tiba István polgármester) 7. A társaság tevékenysége (Jelölve a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 08. számaival) 0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 0129 Egyéb évelő növény termesztése 0163 Betakarítást követő szolgáltatás 0240 Erdészeti szolgáltatás 1610 Fűrészárugyártás 1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása 1624 Tároló fatermék gyártása 1812 Nyomás (kivéve: napilap) 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 3319 Egyéb ipari eszköz javítása 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (főtevékenység) * 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése * 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés * 4120 Lakó- és nem lakó épület építése 4211 Út, autópálya építése 4222 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4313 Talajmintavétel, próbafúrás 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 Vakolás 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejező építés m.n.s Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 4941 Közúti áruszállítás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70 Üzletvezetés 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7721 Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése 7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8110 Építményüzemeltetés 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8551 Sport, szabadidős képzés * 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése * 9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése * 9311 Sportlétesítmény működtetése * 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység * 9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása 9604 Fizikai közérzet javító szolgáltatás A társaság a fenti tevékenységi körök közül a hatósági engedély köteles tevékenységeket, csak a szükséges engedélyek beszerzése után gyakorolja, illetve a részben engedélyköteles tevékenységeket engedély híján csak engedélymentes részükben gyakorolja. A társaság fenti tevékenységi köre közül a *-gal megjelöltek közhasznú tevékenységnek minősülnek. A társaság közhasznú tevékenységei továbbá: 6. kulturális örökség megóvása: Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése: a település központjában található közterület (park) gondozása, kezelése, takarítása. 7. műemlékvédelem: Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése: a település központjában lévő kastély épületének és környezetének karbantartása 9. környezetvédelem, Szennyvíz gyűjtése, kezelése: a település szennyvízhálózatának megóvása Nem veszélyes hulladék gyűjtése: a település környezetének tisztán tartása, esztétikus, barátságos jellegének megóvása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés: a település útjainak megtisztítása, a környező erdők szemétmentesítése 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység: helyi hátrányos helyzetű szervezetek, csoportok támogatása 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, Sport, szabadidős képzés: helyi oktatási intézmények tanulói részére úszás oktatás biztosítása Sportlétesítmény működtetése: stadion, sportpálya, uszoda működtetése, karbantartása A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

71 5 A közfeladatok teljesítését a társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bek-e rendelkezései alapján látja el. A társaság a közhasznú tevékenységeit az adóhatósághoz bejelentette. 8. A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek 1. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi, 2. Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, 3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselő jelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő választáson, nem lehet Alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást. 9. A társaság törzstőkéje, a szavazati jog mértéke: 9.1. A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz Tizenegymillió-egyszázhatvanezer forint, mely (Hárommillió) Ft pénzbeli betétből és ,- (Nyolcmillió-százhatvanezer) Ft értékű tárgyi apportból áll Az Alapító a teljes pénzbetétet alapításkor befizette. A nem pénzbeli betétet köteles a jelen okirat elválaszthatatlan mellékletét (1. sz. melléklet) képező apportlistában foglaltak szerint, jelen okirat aláírásával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátani A társaság törzstőkéje teljes mértékben az Alapító törzsbetétjéből áll. Az Alapító törzsbetétjének összege a társaság törzstőkéjével azonos, az Alapító üzletrésze 100 % mértékű A törzstőke minden ,- Ft-ja egy szavazatra jogosítja a tagot. Az Alapítót megillető szavazati jog mértéke: 1116 szavazat (100 %) 10. Egyéb működési feltételek A társaság határozatlan időre alakul A társaság gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathat A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekhez legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától jogosult. 11. A társaság vezető szerve A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörében az egyedüli tag, az Alapító dönt Az Alapító jogai és kötelezettségei Az Alapító a társaság legfőbb döntéshozó szerve, melynek kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi körben hozandó döntések: a) Ptk. 3:188. (2) bekezdéséről,

72 6 b) a társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás, c) a közhasznúsági jelentés elfogadása, d) befektetési szabályzat elfogadása, e) belső szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, f) a társaság mérlegének megállapítása és a nyereség felhasználása azzal, hogy az elért eredményt felosztani (elvonni) nem lehet, csak a cél szerinti, illetőleg a közhasznú tevékenységekre történő ráfordítás céljairól és módjáról jogosult az Alapító dönteni, g) az éves üzleti terv jóváhagyása, h) az SZMSZ mellékletének a felügyelő bizottság a maga által megállapított ügyrendjének megállapítása i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke a legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, munkavállalójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt, a munkaviszonyra irányuló szerződések kivételével, j) döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről, mely meghaladja az ,- Ft, azaz Ötmillió Forint értéket, k) cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása, l) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok elleni kártérítési igény érvényesítése m) a társaság egyesülésének, beolvadásának, megszűnésének, szétválásának, gazdasági társasággá való alakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés, n) a közhasznúsági nyilvántartásba vétel, a közhasznú jogállás törlése kezdeményezésének döntéséről, o) mindazon ügyekről, amelyeket a Ptk., vagy más jogszabály az Alapító legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal Az Alapító jelen szerződés szerinti jogait gyakorolni és kötelezettségeit teljesíteni az Alapító legfőbb szerve, az a Balmazújváros Város Önkormányzata jogosult és köteles. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő Testülete hatáskörébe tartozik az alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéshozatali eljárás. A képviselő-testület szükség szerint ülést tart, ha döntenie kell a hatáskörébe tartozó ügyben. A képviselő-testület évente legalább 9 alkalommal ülést tart, melyet a munkatervben kell ütemezni. A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze és vezeti. A meghívó kiküldése és az ülés tárgyalási anyagának összeállítása a jegyző feladata, aki e kötelezettségének az ülés előtt 5 nappal köteles eleget tenni. Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a képviselő-testület telefonon vagy egyéb módon is összehívható, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztőik nevét, továbbá a határozati javaslat teljes szövegét és az írásbeli előterjesztéseket. A meghívót a polgármester írja alá.

73 7 A képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és a napirendjéről a polgármesteri hivatal az ülés időpontja előtt legalább 5 nappal tájékoztatja a lakosságot hirdetmény útján, egyidejűleg gondoskodik arról, hogy a meghívó egy példánya a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerüljön. A képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztéseket és határozati javaslatokat a zárt ülés anyagának kivételével meg kell küldeni a Városi Könyvtárhoz, ahol azokba az érdeklődő állampolgárok betekinthetnek. A zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást csak a polgármester adhat, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával. A polgármester megállapítja a testületi ülés határozatképességét. A testületi ülés határozatképes, ha azon a testületi tagok többsége jelen van. A képviselő-testület ülését határozatképtelenség esetén az ülés időpontjától számított 15 napon belül ismételten össze kell hívni. A képviselő-testület a határozatait ideértve az éves beszámoló jóváhagyására irányuló határozatot is a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és jelen rendeletben meghatározott kivételektől eltekintve egyszerű szótöbbséggel hozza, összevont napirendek tárgyalása esetén a határozathozatal külön-külön történik. Minősített (háromnegyedes) többséggel dönt az helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túl: a) képviselő-testület hatáskörének átruházásáról, b) sürgősségi indítvány elfogadásáról, c) díszpolgári cím és kitüntető díjak adományozásáról, d) hitelfelvétel, közfeladat önkéntes felvállalása, erről történő lemondás, e) törzstőke felemeléséről és leszállításáról, f) az alapító okirat módosításáról, g) jogutód nélküli megszüntetés, átalakulás elhatározásáról, h) a társaság ügyvezetőjének visszahívásáról, i) jogszabályban és alapító okiratban meghatározott egyéb esetekben. Az Alapító a hatáskörébe utalt döntések meghozatala előtt köteles a társaság felügyelő bizottságának és ügyvezetőjének a döntésre vonatkozó, írásbeli véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak. A társaság az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg-fordulónappal éves beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámolót mely mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll az Alapító minősített többséggel hagyja jóvá. A társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít A társaság közhasznú feladatainak ellátásából keletkezett veszteségének megszüntetésére az Alapító pótbefizetési kötelezettséget vállal. A pótbefizetés összege megegyezik az e feladat ellátásából keletkező veszteség mértékével, legfeljebb azonban a törzstőke 30 %-ig terjedhet, évi egy alkalommal. A pótbefizetés készpénzben történik az azt elrendelő határozat szerinti ütemezésben Az Alapító ülésein a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal kötelesek részt venni tekintettel a társaság egyszemélyes jellegére.

74 8 Az alapító döntéshozatalát megelőzően az alapító köteles a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében, ezen szervtől a döntést megelőző 15 napon belül írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemény nyilvános. A felügyelő bizottság az írásos véleményét az erre irányuló megkereséstől számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A társaság működése és gazdálkodása ellenőrzésére határozatlan időtartamra felügyelő bizottságot választ, mely bizottság hatásköréről, feladatairól és működéséről az alapító okirat 16. pontja rendelkezik. A társaság éves beszámolóját a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló írásbeli véleményének beszerzése után az alapító határozatával fogadja el. 12. A társaság nyilvánossága Az alapító a társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelyből a döntése tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést megelőző írásos vélemény, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapítói döntéseket az érintettekkel a döntéshozatalt követő 15 napon belül írásban, postai úton, ajánlott küldeményben kell közölni Az alapítói döntések, valamint a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e- mailen. Az alapító a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető köteles a társaság folyamatos működését, az ügyvezetői feladatok ellátását akadályoztatása esetén biztosítani A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés nyilvános, és megtekinthető. A Társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. február 1. 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége A Barcika Centrum Vagyonkezelő

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. július 29. napjára (szerda) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. július 29. napjára (szerda) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n 31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a Heves Megyei

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/521-1/2013/I. Üi.: Juhászné/dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ALFÖLDVÍZ Zrt. vel bérletiüzemeltetési

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A panelprogramban résztvevő társasházakkal kötendő támogatási és együttműködési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

(3o4.. számú előterjesztés

(3o4.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (3o4.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2015. október 1. Kibocsátó: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 17-én (kedd) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. május 17-én (kedd) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Töltéstava - Győrság

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955.

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. 2 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 BEVEZETŐ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 322 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és.működési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Előterjesztés Könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötéséről

Előterjesztés Könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötéséről Előterjesztés Könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötéséről 1. előterjesztés száma: 77/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február 15. 1/102 KOZ-1317/2016 Szervezeti és működési szabályzat 2016 Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet. Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet

Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet. Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE PK.: 44.031/2008. Mellékletek: 1. MISI megszüntető okiratának tervezete 2. MISI Kft. alapítók okiratának tervezete 3. Megbízási keretszerződés tervezete 4. Nyilatkozat

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. DECEMBER 16-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. DECEMBER 16-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. DECEMBER 16-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 22/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5. A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Kuratóriuma a jelen Szervezeti

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. A Füzesgyarmati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetése

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész:... 3 1. Az Egyesület főbb adatai:... 3 2. Az Egyesület működésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december -i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december -i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12.

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12. Tételek A gazdasági társaságok közös szabályai 2009. Február 12. 15. A társasági jogi szabályozás funkciója 16. A szabályozási rendszer; A gazdasági társaságok fajtái 17. A Gt. általános rendelkezései;

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére Tiszasas Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 5-i ülésére A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. november 13-án 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében tartott rendkívüli

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben