2015. február 18-án (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom."

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését február 18-án (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Előadó: dr. Veres Margit polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző 3. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 4. Előterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ évi beszámolója és évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 5. Előterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló évi beszámoló, valamint a évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 6. Előterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 7. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 8. Előterjesztés földgáz energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 9. Előterjesztés ülésére az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Hajdú Volán Zrt évi beszámolójának elfogadása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 10. Előterjesztés a Balmazújvárosi Zöldségpiac területéből ingatlanrész vásárlására beterjesztett vételi szándéknyilatkozat tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

2 11. Előterjesztés a Balmazújváros, Böszörményi úti és Nap utcai önkormányzati tulajdonú iparterületek értékesítésre kijelölése tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit Balmazújváros, február 13. dr. Veres Margit polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 269/2014. (XII. 17.) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező évi célok meghatározása tárgyában A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők évi teljesítménykövetelményei január 31. napjáig meghatározásra kerültek. 273/2014. (XII. 17.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása tárgyában A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása valamennyi önkormányzat (Balmazújváros, Hortobágy, Egyek, Tiszacsege) Képviselő-testülete által jóváhagyásra került, így a települések polgármesterei részéről a társulási megállapodás aláírása megtörtént. 274/2014. (XII. 17.) A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában Az együttműködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzatok és Balmazújváros Város Önkormányzata részéről aláírásra került. 275/2014. (XII. 17.) Véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatás kijelölése tárgyában A Képviselő-testület döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztattuk. 282/2014. (XII. 17.) A víziközmű üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel a víziközmű üzemeltetésre vonatkozó szerződés aláírásra került. A szerződés kiegészítésre került azokkal a feltételekkel, amit a Képviselő-testület ezen határozatában megjelölt. A feltételeket a TRV Zrt. elfogadta.

4 7/2015. (I. 21.) A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződéseinek módosítása, továbbá felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában A Képviselő-testület döntéséről Hajdúböszörmény Város Önkormányzatát, Debrecen Város Önkormányzatát, valamint a társasági szerződés módosítását előkészítő ügyvédi irodát tájékoztattuk. 20/2015. (I. 28.) A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában A döntésről a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetőjének értesítése megtörtént a határozat kivonat megküldésével. 23/2015. (I. 28.) A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában Az alapító okirat módosítása aláírásra került, a Debreceni Törvényszék Cégbírósága a Cg /56. számú végzésével a változásokat bejegyezte. 24/2015. (I. 28.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában Az alapító okirat módosításával kapcsolatos bejegyzési eljárás a Debreceni Törvényszék Cégbírósága előtt folyamatban van. 25/2015. (I. 28.) Az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés módosítása tárgyában A szerződés módosítását valamennyi érintett (Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselőtestülete, Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa) jóváhagyta, így a szerződés módosítás aláírásra került. 28/2015. (I. 28.) A Balmazújváros 4558/4 helyrajzi szám alatti piactér megvásárlása tárgyában A LIDL Magyarország Bt.-t tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről. HATÁROZATI JAVASLAT A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, február 13. dr. Veres Margit polgármester 2

5 TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Működési Szabályzat 25. -a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségnek az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyző jelenti: Az önkormányzat évi költségvetésének előkészítő munkálataiban közreműködtünk. Elkészült a évi hatósági és birtokvédelmi statisztika, melyet határidőben megküldtünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére. A statisztikát ez évben is a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 3 település vonatkozásában kellett elkészíteni. Balmazújváros településen főszámon iktatott ügyiratok száma db, alszámon db volt. Önkormányzati hatósági ügyben 2329 határozat, államigazgatási hatósági ügyben 7037 db határozat született. A legjobb helyi szervezők és önkormányzatok díjazásával zárult az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által koordinált hazai kampánya december 17-én, Budapesten. A 145 település közül,,legszorgosabb helyi szervező" díjban öten részesültek, közöttük volt Takács Erika kolléganőnk is. Január 26-án részt vettünk a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület a,,helyi közösségek szerepe a vidékfejlesztésben, a helyi értékek megőrzésében" címmel szervezett konferencián. Január 28-ai képviselő-testületi ülésen elfogadásra került az,,egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályázati kiírás". A 18/2015. (I. 28.) számú határozat értelmében a város honlapján megjelent a pályázat, illetve a hivatalban megtekinthető, az adatlap lekérhető. Szőke Gábor Miklós - a monumentális, lécszobrairól nemzetközi szinten is hírnevet szerzett- magyar szobrászművészt bíztuk meg a város címerében is megjelenő TÚZOK madár 3 méter magas szobrának elkészítésével. Hortobágyi LEADER Egyesület munkáját bemutató kiadvány elkészítéséhez megküldtük a szükséges fotó és dokumentum anyagot. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévő jelentősebb feladatai: Baromfi istálló építési engedélyezési eljárása Társasház építési engedélyezési eljárása Közösségi ház és lift használatbavételi engedélyezési eljárása Családi ház építési engedélyezési eljárása az illetékességi területen belül Állattartó telep használatbavételi engedélyezési eljárása Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása illetékességi területen Építési, bontási és használatbavételi engedélyezési eljárás megszüntetése illetékességi területen Építés hatósági eljárás felfüggesztése Épületek állagvizsgálata Hatósági bizonyítványok kiadása

6 Mezőgazdasági épületek használatbavételi engedélyezési eljárása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Nyilvántartásba vétel folyamatosan mind az öt településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenőrzési kötelezettség teljesítése Építési engedély módosítások Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzőjeként: - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben - Bányakapitányságnál folyó ügyekben - működési engedélyezési ügyekben Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel LLTK és NAV adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által előírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az NAV felé Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves, negyedéves és havi rendszerességgel Bejelentés köteles és működési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a működő üzletekről, szálláshelyekről Szociális csoport A települési támogatással kapcsolatos helyi rendelet-tervezet előkészítése, adatok gyűjtése és egyeztetések folyamatos munkát jelentettek az elmúlt hetekben. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 29. (2) bekezdése alapján a jegyző, a rendelet 22. (2) bekezdés e) pontjára figyelemmel, az iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és tanulókkal összefüggő statisztikai adatokat külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók létszámát összesíti. Az így előálló statisztikai adatokat az adott év január 15-én rendelkezésre álló adatok feldolgozása után, minden év január 31-ig a köznevelés információs rendszerében (KIR-be) rögzíti. A rendeletben előírt adatszolgáltatás határidőben január 26- án - megtörtént. Szociális ügyek: január hónapban: lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 122 fő nyújtott be, közgyógyellátás megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 61 ügy keletkezett, gyógyfürdőellátás támogatás megállapítása iránt 18 kérelem érkezett, önkormányzati segély (eseti segély, gyógyszersegély, temetési költségekhez való hozzájárulás) megállapítása iránt 63 fő nyújtott be kérelmet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 57 kérelem érkezett, helyben tanulók utazási támogatása tárgyában 878 kérelem érkezett (mely

7 alapján 1006 gyermek részére került 6 havi bérlet kiadásra), egyéb ügyben keletkezett ügyek száma (hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése stb.): 32 db, aktív korúak ellátásával kapcsolatban január hónapjában 429 db iktatott ügyirat keletkezett. önkormányzati bérlakás szociális alapon történő kiutalása ügyében 10 db iktatott ügyirat keletkezett. első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatban 3 db iktatott ügyirat keletkezett, Anyakönyvi igazgatás Folyamatos az együttműködés és segítségnyújtás Hortobágy és Újszentmargita települések anyakönyvvel, hagyatékkal kapcsolatos feladatainak ellátásához. Anyakönyv - Helyben születés 0 - Házasságkötés 1 - Haláleset (helyben anyakönyvezett) 5 - Névadó 0 Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az időszakban 28 indult. - Anyakönyvi kivonat kiadása 19 db - Házassági névmódosítás 3 db - KIM névváltoztatás 2 db - Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat: 6 eset - Házasságkötés engedélyezése: 12 db (ebből 1 Hortobágyon) Állampolgársági eskütétel ebben az időszakban nem volt. Korábban okmányirodai feladat : Vagyonleltár gondnoksági ügyben: 0 db Címnyilvántartásba vétel: 0 Talált tárgy: 2 Lakásépítési kedvezmény: 1 Hulladék kedvezménnyel kapcsolatok ügyek: 26 db Hatósági bizonyítvány: 0 Emődi Sándor, a Beruházási Osztály vezetője jelenti: Beruházási és fejlesztési folyamatban lévő ügyek: A pályázati referensekkel és a pénzügyi osztállyal egyeztettük a évi költségvetés fejlesztési feladatait, illetve az elmúlt évről áthúzódó beruházásokat. A már befejeződött beruházások esetében az üzemeltető intézményeknek átadtuk a létesítményeket, illetve folyamatosan végezzük az éves változások átvezetését a vagyon-nyilvántartásban. A belvízrendezési és egyéb közmunka keretében az osztály egy fő munkatársa folyamatosan részt vesz a főgyűjtő és egyéb nyílt csatornák karbantartásában, gaztalanításában, ezen feladatok irányításában és ütemezésében. A kastély telkén elkészült látványraktár (kocsiszín) használatbavételi engedélyezése az örökségvédelmi hatóságnál jogerős határozattal lezárult. A határozat kiadása január 30-án megtörtént. A jogerős határozatot a beruházást támogató MVH által előírt határidőn (2015. február 7.) belül becsatoltuk. Az épület igénybevételéhez a pályázatban nem szereplő kastély telkén belüli kisebb térburkolat szakaszt a városüzemeltetés irányításával kiviteleztetjük.

8 A befejező munkák folyamatban vannak a Kölcsey u. 10. szám alatti Diákszálló telkén megvalósuló konferenciaközpont építésénél. Elkészültek a Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanon tervezés alatt álló edzőcsarnok létesítéséhez a geodéziai felmérési térképek, illetve a beruházás előkészítéséhez előírt talajmechanikai szakvélemény folyamatban van. A testületi döntés alapján az edzőcsarnokra megkötöttük január hónap végén a tervezési szerződést, várhatóan 2 héten belül elindítható az építési engedélyezés és a hajdúböszörményi építési hatóságnál. Elkészültek korábbi testületi döntés alapján a város belterületét érintő közművek digitális térképei a település közterületi közműveit érintően. A vízügyi hatóság ugyanakkor a belvízrendezés elmúlt évi rekonstrukciója kapcsán előírta a beruházást érintő szakaszok digitális közműállományba történő felvételét, ehhez kapcsolódó geodéziai munkákat. Fentiekre figyelemmel így várhatóan a korábbi közmű digitalizálási szerződést mintegy két negyedéves ütemmel indokolt lesz meghosszabbítani (ezen költségek forrását a költségvetés tervezete tartalmazza). Az osztály folyamatosan látja el a mezőőri szolgálat során a koordinációs feladatokat, mintegy 2500, elsősorban külterületi és zártkerti ingatlan tekintetében a mezőőri járulékok kivetését, az azzal kapcsolatos felszólításokat megküldjük. Az elmúlt év őszétől beállított további két mezőőrrel összesen 7 fő mezőőr végzi a tevékenységet, a jogszabályban előírt ruházat és egyéb felszerelés február hó közepéig valamennyi mezőőr részére kiadásra került. Beszereztük továbbá az előírt, a szolgálat során jogszabályban szabályozott kényszerítő eszközöket. Folyamatosan végezzük az önkormányzati mezőgazdasági feladatokat, illetve a környezetvédelmi tevékenységeket, amelyek az önkormányzat részére elő vannak írva. A mezőgazdasági feladatok során ellátjuk a termőföldek értékesítésével, bérbeadásával kapcsolatos kifüggesztéseket. A polgárvédelmi feladatok területén megalakult a települési mentőcsoport 10 fővel (műszaki egység). Rendkívüli időjárási helyzet esetén első körben ezen csoportot lehet igénybe venni. Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti: Költségvetési csoport Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) értelmében február 5-ig benyújtásra került időközi költségvetési jelentés, melynek teljesítési oszlopában szereplő adatoknak meg kell egyezni a költségvetési beszámoló 1-4. űrlapján szereplő teljesítési adatokkal. Eleget tettünk a negyedévente teljesített mérlegjelentést helyettesítő gyorsjelentés feladási határidejének is, ami szintén február 5-e volt. A határidő be nem tartása bírság kiszabását vonta volna maga után év utolsó napjaiban kihirdetésre került több olyan jogszabály, amely a évi költségvetési tervezésre vonatkozó előírásokat tartalmaz. Ezekre tekintettel, de különösen a Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvényben foglaltak, valamint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény alapján elkészítettük az önkormányzat évi költségvetés rendelet-tervezetét, melyet jelen testületi ülésre beterjesztünk. Több jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV), előző időszakok támogatásával kapcsolatos elszámolási kötelezettséget kell és kellett teljesítenünk. A szociális határozatok alapján teljesítendő kifizetések folyamatosan zajlanak, így pl. a tüzelőutalvány, buszbérlet. A munkavállalók évi jövedelmét dokumentáló iratok átadását, nyilatkoztatást jogszabályi előírás szerint végezzük.

9 Adócsoport Miután a MÁK a rendelkezésünkre bocsájtotta a nyitáshoz szükséges programverziót, megtettük a munkavégzéshez fontos feladatokat. (Nyitás és évváltás). Elkészültek a határozatok a mentesítésről a magánszemélyek kommunális adója tekintetében, mely ebben az évben közel 200 adózót érint, akik évben érték el a mentesítéshez szükséges életkort. Gépjárműadóban történt évváltás miatti változással kapcsolatos adatokat február hónap elején kaptuk meg a MÁK-tól. Ez Balmazújváros tekintetében több mint db határozatot, míg Hortobágy tekintetében kb. 140 db határozatot elkészítését jelentette. A változások feldolgozása után február havi feladataink nagy részét a évi I. féléves adó értesítők elkészítése fogja kitenni, melyhez kapcsolódóan folynak az előkészületek. A II. félévkor először használt Konica Minolta-s programmal nyomtatjuk az adó értesítőket, számlalevéllel együtt, és a borítékológép csomagolja be. Erre a feladatra 1 főnek mindig oda kell figyelni. Hortobágy tekintetében maradt a régi módszer, kinyomtatjuk az értesítőket, és a csekkeket, majd kézzel csomagoljuk be az adóértesítőket, hozzáválogatva a csekkeket. A behajtás továbbra is folyamatos, melyből következik, hogy nagyobb ügyfélforgalommal találkozunk. A bevallási nyomtatványok új, évre érvényes verziója felkerült a honlapra, hogy mindenki számára elérhető legyen. Az új települési adóval kapcsolatban több mint bevallási nyomtatvány érkezett, mely helyrajzi számmal ellátott termőföldet érint, amelyhez összesen AK érték tartozik. A bevallások feldolgozása még várat magára program híján. Balmazújváros, február 13. Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

10 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr.kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásainak megfelelő módon a jegyző által előkészített a bizottságok által megtárgyalt költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45 napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatással kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretein belül meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. Továbbra is él a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. (4) bekezdésének azon rendelkezése, hogy működési hiány nem tervezhető. Figyelemmel a fent leírtakra, valamint Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény IV. fejezetében a helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata foglaltakra, részletezzük a évre tervezett bevételeket és kiadásokat önkormányzatunk esetében. 1

11 BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez az összeg eft. Az összeg eft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. A központi költségvetés azonban az Mötv ában meghatározott egyes feladatok ellátására további eft-ot biztosít önkormányzatunk részére. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához 903 eft-ot kapunk központi forrásból a külterületi lakosok számára figyelemmel. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó évi tény adatai alapján, egy idegenforgalmi adóforint után 1,55 forint a támogatás. Ennek eredényeként eft az önkormányzatunk támogatása A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen e Ft A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi e Ft-ban részesülünk. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását eft-tal, a bölcsődei ellátáshoz nyújtott eft -, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott eft támogatást és ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés központi támogatását eft összegben. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén eft-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképesség önkormányzatunk esetében ,-Ft alatt van A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz eft. A költésgvetési törvény IV. 1.e, pontja a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen eft további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Működési célú pályázati önerő megelőlegezése miatt - kiadási kötöttség nélkül 947 e Ft várható bevétellel számolunk december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása az OEP és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a évi átvett pénzeszköz e Ft összeggel került betervezésre. 2

12 A szociális feladatok ellátását végző költségvetési szerv feladatai ellátásához támogatási szerződés keretében, illetve Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása hozzájárulása összesen e Ft-os támogatási bevételt jelent év során. Az alapfokú oktatási intézmények működtetéséhez központi forrást biztosítanak. Ennek mértéke a költségvetés beterjesztésekor a tavalyi évi támogatással azonos mértékkel eft-al került betervezésre. Az Mötv. előírásainak megfelelően július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz e Ft összegben a Közös Önkormányzati Hivatalnál kerül betervezésre március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros Város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok e Ft működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde intézménynél e Ft államháztartáson belüli támogatás került betervezésre a TÁMOP pályázat már felhasznált, de még le nem finanszírozott összege miatt. II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Az előirányzatként betervezésre kerülő e Ft összeg, amely az önkormányzat részéről évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesülésre kerültek, de a támogató csak 2015-ben teljesít. III. Közhatalmi bevételek 1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 100 e Ft várható éves bevételre számítunk. 2. Vagyoni típusú adók 2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a évi adó várhatóan e Ft lesz A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A évre bevételként e Ft-ot terveztünk Települési adó bevételt az önkormányzat 22/2014. (XII.01.) települési adóról szóló rendeletében megállapítottak és a már benyújtott bevallásban szereplő adatok alapján eft-ban terveztünk. 3. Termékek és szolgáltatások adói 3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a évi tényadatra, ami eredményezi a várható e Ft összeget A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. 3

13 Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva e Ft-ra tervezzük az ilyen címen várható évi bevételt A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva e Ft-ban lett megállapítva Az idegenforgalmi adó évre várható bevétele a évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva e Ft-ban került tervezésre. 4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2015-ben ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki december 31-ig, illetve évben egyedi azonosítóval nem látta el állatát, illetve adott évben fizetési kötelezettségének nem tett eleget Helyszíni és szabálysértési bírság címén e Ft a tervezett összeg a évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva évre várhatóan 600 e Ft Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg e Ft Egyéb helyi közhatalmi bevételek: A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel e Ft emelt összegben került betervezésre évre vonatkozóan a évi tényadatok ismeretében, mivel előző évben a tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. Ennek eredménye ez a magasabb bevételi összeg. A közhatalmi bevételek évben összesen: e Ft. IV. Működési bevételek Ilyen címen e Ft bevétellel számolunk a szöveges indoklás mellékletét képező 1. számú táblában részletezett jogcímenként és intézményenként. Jelentős összeget képviselnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek. A tavalyi évihez képest növekedsét mutat, mivel betervezésre került a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj évre esedékes összege, melynek megfizetését a képviselő-testület hozzájáruló döntése alapján március 31-ig vállalják megfizetni. V. Felhalmozási bevételek Ilyen címen eredeti előirányzatot nem tervezünk, mivel nincs olyan képviselő-testületi döntés, ami az önkormányzati vagyon évi értékesítését mondaná ki. 4

14 VI. Működési célú átvett pénzeszközként Az önkormányzat nem rendelkezik olyan dokumentummal (pl. szerződés), ami államháztartáson kívülről történő működési pénzeszköz betervezését alapozná meg a évi költségvetésben. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz A működési célú pénzeszköz átvételné leírttak azonos indok miatt ilyen címen sem terveztünk bevételt. Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege e Ft. VIII. Finanszírozási bevételek Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) d,) pontját a Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvény akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni, valamint kiegészítette az Áht. nevesített -át e ponttal, mely szerint a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem terveztünk, mivel működési hiányt nem mutat a költségvetés. Felhalmozási belső finanszírozásként e Ft-tal számolunk. Az összeg egyrészt az 1826/2014. (XII. 23.) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk feladatellátás megvalósításához kapott eft támogatásából évben felhasználható támogatás, továbbá a évben már leutalt, de fel nem használt stadionépítési forrás, egyéb elkülönített bankszámlák egyenlegei. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg e Ft. Tárgyévi bevétel összesen: e Ft. 1. Személyi juttatás KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is ,- Ft. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve a szeptemberétől várható újabb emelés a költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. A kötelező soros lépésekkel, valamint a évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési Tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 5

15 2015. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás.. A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 2. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során az intézményi hálózatszerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra, a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímeknél az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt.-vel fennálló vállalkozási szerződésünk díjtételére vonatkozó pontja módosításra került, a képviselő-testület 4/2015. (I. 28.) számú önkormányzati rendeletével megállapított nyersanyagnormákra tekintettel. Ez alapján 3 %-os nyersanyagnorma növekedéssel került megtervezésre a gyermekélelmezésre fordítandó kiadás február 1-től. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 4. Ellátottak pénzbeli juttatása A január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron e Ft a költségvetési rendelet-tervezet 6. számú melléklete szerinti részletezésben került betervezésre. 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre Ezen a soron a július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft. A bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja 6

16 az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: e Ft c. Balmaz-Kamilla Kft eft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása e Ft. - Tűzoltóság támogatására e Ft került betervezésre. - Bursa Hungarica ösztöndíjra e Ft-ot számoltunk. 5/c. Tartalékok Általános tartalékot e Ft-ot terveztünk, melyből e Ft-ot a polgármester, e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a évi költségvetési rendelettervezet e Ft összegben tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére, valamint az év közben jelentkező előre nem tervezett többletigények fedezetére. Az önkormányzat működési kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. Beruházási kiadásokat e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. 7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen nem terveztünk előirányzatot. 8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat e Ft, mely összeg részletes felhasználását az 5. sz. melléklet mutatja. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg. 7

17 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére e Ft. Tárgyévi kiadások összesen: e Ft. Ö s s z e g z é s Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A december 31-ig, illetve január 31-ig hozott valamennyi képviselő-testületi rendeletben, határozatban foglalt döntést ami a évi költségvetési rendelet-tervezet megalapozására hatással van beépítettük. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a működés tekintetében biztosított. A felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében nem, azonban a két oldal közötti különbség belső finanszírozás keretében, azaz a maradvány igénybe vételével szintén biztosított. Az önkormányzatok részére nyújtott állami támogatás a kötelező feladatok esetében nem biztosítja maradéktalanul a feladatellátásához szükséges teljes forrást. A gyermekétkezetés tekintetében a központi támogatás mértéke az előző évhez képest jelentős mértékben javult, a közművelődési feladatellátást, valamint a bölcsődei ellátást azonban továbbra is csak nagymértékű önkormányzati saját bevétel hozzáadása mellett tudjuk biztosítani, mivel ezekhez a feladatokhoz a támogatás évek óta nem változik. A központi törvényalkotás törekvése az volt, hogy az önkormányzatok a kapott állami támogatásból és a helyben keletkező bevételekből biztosítsák az önkormányzat gazdálkodásának zavartalanságát. A évi költségvetés tervezet összeállításakor önkormányzatunk esetében az volt tapasztalható, hogy kisebb forrás a felhalmozási kiadások fedezetére is maradt az önkormányzati saját bevételekből. Itt azonban el kell mondani ahhoz, hogy önkormányzatunk ilyen költségvetési rendelet-tervezetet tud beterjeszteni a képviselő-testület elé nagyban hozzájárult a Kormány és az Országgyűlés önkormányzatok feladatellátását segítő döntéssorozata. Önkormányzatunk esetében konkrétan az átvállalt adósságállomány ezáltal megszüntetve a hitel és kamatfizetési kötelezettségünket. A harmadik éve, év végén kormányhatározat alapján kapott feladatellátás megvalósításához nyújtott több százmilliós támogatások, a működőképesség megőrzését szolgáló pályázatok keretében benyújtott igényeink pozitív elbírálása, és nem utolsó sorban a hazai és európai uniós forrásokból elnyert pályázati források. 8

18 H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. a.) Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról évi CXCIV. tv. 45. (1) a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása ben és a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés A helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen ,00% b.) Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról évi CXCIV. tv. 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: A stabilitási törvény 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Hitelintézetek által, származékos művelet különbözeteként Az

19 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen Határidő: azonnal Felelős: Dr. Veres Margit polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosítot jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Férfi Kézilabda Klub részére eFt támogatást biztosít június 30-ig az együttműködési megállapodásban szereplő összegen túl, azzal, hogy az NB-I-es bajnoki idény végén elért eredmény ismeretében újra tárgyalja további támogatás megítélését. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Veres Margit polgármester 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosítot jogkörében eljárva a Női Kézilabda Klub Balmazújváros részére 6.000eFt támogatást biztosít június 30-ig az együttműködési megállapodásban szereplő összegen túl, azzal, hogy az NB-I/B bajnoki idény végén elért eredmény ismeretében újra tárgyalja további támogatás megítélését. 4.Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. -a alapján beterjesztett az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, február 13. Dr. Veres Margit polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető 10

20 Intézményi működési bevételek költségvetés 1. sz. táblázat E Ft-ban Bevétel megnevezése Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Összesen Készletértékesítés ellenértéke B401 - Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatás ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott Áfa B Áfa visszatérítés B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 - Egyéb működési bevételek B410 - Működési bevételek összesen B

21 Személyi juttatás évi részletezés Személyi jellegű kiadások Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2.sz. Táblázat ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K121 K Egyéb külső személyi juttatások K Személyi jellegű kiadás összesen: K e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény ÖSSZESEN

22 Dologi kiadások évi részletezés 3.sz. Táblázat e Ft Dologi kiadások Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújvárosi Közös Veres Péter Kulturális Önkormányzati Hivatal Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény ÖSSZESEN Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 0 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés K331 K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 0 Működési célú előzetesen felszámított Áfa K Fizetendő Áfa K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások összesen: K

23 TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (II...) önkormányzati r e n d e l e t e Az önkormányzat évi költségvetéséről Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi jellegű kiadásokat ellátottak pénzbeli juttatását egyéb működési célú kiadásokat b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -beruházások összegét felújításokat egyéb felhalmozási kiadásokat összegben hagyja jóvá. 2. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg.

24 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét ezen belül: - a működési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt finanszírozási bevételeket összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét finanszírozási bevételek e Ft-ban hagyja jóvá. I. Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 3. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások előirányzatait, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az 1-1/ 5. sz. mellékletek szerint mutatja be. 4. (1) A 2. -ban megállapított költségvetési bevételi előirányzatait, kiemelt előirányzatok, és a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló az Áht. 6. (7) bekezdés a.) pont ab.) és ac.) pontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatok szerinti bontásban a 2-2/5. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2. -ban megállapított költségvetési kiadások előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3-3/5. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerint a 4. sz. melléklete tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai között megtervezett, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai között megtervezett, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

25 (3)Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 7. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 8/1. sz. és 8/2. sz. melléklet tartalmazza. 6. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) 45. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott saját bevételeknek és a stabilitási törvény 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főcsoportonként bemutató mérleg adatait a 9. sz. melléklet tartalmazza. 7. Az év várható költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 10/1-10/5. sz. mellékletek tartalmazzák. 8. A Képviselő-testület részére a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. sz. melléklet szerint nemlegesen fogadja el. 9. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. (1) Az önkormányzat évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. (2) Az önkormányzat a stabilitási törvény 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit, és a stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. sz. melléklet tartalmazza.

26 II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a képviselő-testület dönt. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. (2)A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. (3) A képviselő-testület rendelkezési jogát: a.) az általános tartalék terhére e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b.) az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c.) A polgármester a pályázatok benyújtása érdekében működési kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként e Ft erejéig a évi költségvetés többletbevétele terhére a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként e Ft erejéig a évi költségvetés többletbevétele terhére kötelezettséget vállalhat. d.) A képviselő-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplő összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerő összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerő esetén e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a.) Az e -ban foglalt előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetéséről az első negyedév kivételével negyedévenként, az első félévi költségvetési beszámoló és a három negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. b.) A 11. (3) bekezdés c.) pontja alapján hozott döntésről a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a pályázat beadásának és az önerő biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A képviselő-testület elvető határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegéről lemondani.

27 12. (1) Az év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő módon az Áht. 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihírdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 11. (5) a.) bekezdésében foglalt módon dönt. 13. A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet. Pénzügyi, Mezőgazdasági és 14. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közköltséges földbetemetés összegét Ft+Áfa, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét Ft+Áfa díjban állapítja meg. 15. A képviselő-testület az Áht. 23. (2) bekezdés h.) pontja alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiakban szabályozza: (1) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (2) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit likvid hitel törlesztésére fordítja. (3) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla-hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel. 16. Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani 17. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 24/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete.

28 Balmazújváros, február... Dr. Veres Margit Tóthné dr. Kertész Mariann polgármester jegyző Z á r a d é k : Kihirdetve február.-án. Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

29 1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok Állami feladatok Összesen 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁHon belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet / , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet / , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet / , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet / , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet / , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet / , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B111 B112 B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12-3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B15-4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B Termőföld bérbeadása B Építményadó B Magánszemélyek kommunális adója B Települési adó B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb központi közhatalmi bevétel B Ebrendészeti hozzájárulás B Környezetvédelmi bírság B Építésügyi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb helyi közhatalmi bevételek B Egyéb közhatalmi bevételek B III. Közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53-2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 - V. Felhalmozási bevételek B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62-2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 - VI. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72-2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 - VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B ÁH-on belüli megelőlegezések B Központi, irányító szervi támogatás B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 - VIII. Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B Nyitó pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B sz. Melléklet Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B Termőföld bérbeadása B Építményadó B Magánszemélyek kommunális adója B Települési adó B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb központi közhatalmi bevétel B Ebrendészeti hozzájárulás B Környezetvédelmi bírság B Építésügyi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb helyi közhatalmi bevételek B Egyéb közhatalmi bevételek B III. Közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B Pénzügyi befektetések bevételei B54-B V. Felhalmozási bevételek B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B VI. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B ÁH-on belüli megelőlegezések B Központi, irányító szervi támogatás B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B VIII. Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B Nyitó pénzkészlet / , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN e Ft

38 Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B11 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B16 I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 2/1. sz. Melléklet Termőföld bérbeadása B Építményadó B Magánszemélyek kommunális adója B Települési adó B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb központi közhatalmi bevétel B Ebrendészeti hozzájárulás B Környezetvédelmi bírság B Építésügyi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb helyi közhatalmi bevételek B Egyéb közhatalmi bevételek B36 III. Közhatalmi bevételek B3 IV. Működési bevételek B4 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B V. Felhalmozási bevételek B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 VI. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B ÁH-on belüli megelőlegezések B Központi, irányító szervi támogatás B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/ , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8 B1-B e Ft

39 Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2/2. sz. Melléklet 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B Termőföld bérbeadása B Építményadó B Magánszemélyek kommunális adója B Települési adó B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb központi közhatalmi bevétel B Ebrendészeti hozzájárulás B Környezetvédelmi bírság B Építésügyi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb helyi közhatalmi bevételek B Egyéb közhatalmi bevételek B III. Közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B VI. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B ÁH-on belüli megelőlegezések B Központi, irányító szervi támogatás B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B Nyitó pénzkészlet / , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN e Ft

40 Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2/3. sz. Melléklet 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 1. Termőföld bérbeadása B Építményadó B Magánszemélyek kommunális adója B Települési adó B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb központi közhatalmi bevétel B Ebrendészeti hozzájárulás B Környezetvédelmi bírság B Építésügyi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb helyi közhatalmi bevételek B Egyéb közhatalmi bevételek B III. Közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B VI. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B ÁH-on belüli megelőlegezések B Központi, irányító szervi támogatás B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B Nyitó pénzkészlet +/ , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN e Ft

41 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2/4. sz. Melléklet 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B16 88 I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B Termőföld bérbeadása B Építményadó B Magánszemélyek kommunális adója B Települési adó B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb központi közhatalmi bevétel B Ebrendészeti hozzájárulás B Környezetvédelmi bírság B Építésügyi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb helyi közhatalmi bevételek B Egyéb közhatalmi bevételek B III. Közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 VI. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B ÁH-on belüli megelőlegezések B Központi, irányító szervi támogatás B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/ , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8 B1-B e Ft

42 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2/5. sz. Melléklet 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B Termőföld bérbeadása B Építményadó B Magánszemélyek kommunális adója B Települési adó B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb központi közhatalmi bevétel B Ebrendészeti hozzájárulás B Környezetvédelmi bírság B Építésügyi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb helyi közhatalmi bevételek B Egyéb közhatalmi bevételek B III. Közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 80 VI. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B ÁH-on belüli megelőlegezések B Központi, irányító szervi támogatás B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B Nyitó pénzkészlet / , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN e Ft

43 3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen 1. Személyi juttatások K Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K Egyéb működési célú kiadások K /a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, K504-K505 kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre /b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre Működési célú visszatérülések, támogatások, K507-K508 kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K /c, Tartalékok K I. Működési célú kiadások összesen Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K /a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84-8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, K86 kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - - Lakástámogatás K Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on K89 kívülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások K /a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911-9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912-9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K /d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos K93 ügyletek kiadásai - TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K Záró pénzkészlet - KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1. Személyi juttatások K Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K Egyéb működési célú kiadások K /a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K504-K Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K /b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K /c, Tartalékok K I. Működési célú kiadások összesen Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K /a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82-K83 nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K /b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre Lakástámogatás K Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási kiadások K /a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K /b. Belföldi értékpapírok kiadása K /c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. K /d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K /e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1. Személyi juttatások K Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K Egyéb működési célú kiadások K /a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K502 K504-K Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K /b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök K507-K508 nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K /c, Tartalékok K I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K /a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K83 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre Lakástámogatás K Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások K /a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K /b. Belföldi értékpapírok kiadása K912 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. K /d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K915 K TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K

46 3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1. Személyi juttatások K Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K4 5. Egyéb működési célú kiadások K /a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K502 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K504-K505 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K506 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K508 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K /c, Tartalékok K513 I. Működési célú kiadások összesen Beruházások K Felújítások K7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K /a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K83 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K86 - Lakástámogatás K87 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K89 II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási kiadások K /a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. K914 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K915 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1. Személyi juttatások K Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K4 5. Egyéb működési célú kiadások K /a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K504-K505 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K506 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K508 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K512 5/c, Tartalékok K513 I. Működési célú kiadások összesen Beruházások K Felújítások K7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K /a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K83 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K86 - Lakástámogatás K87 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K89 II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási kiadások K /a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. K914 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K915 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1. Személyi juttatások K Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K4 5. Egyéb működési célú kiadások K /a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K502 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K504-K505 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K506 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K508 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K512 5/c, Tartalékok K513 I. Működési célú kiadások összesen Beruházások K Felújítások K7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K /a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K83 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K86 - Lakástámogatás K87 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K89 II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási kiadások K /a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. K914 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K915 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

49 3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés Rovat száma tény várható terv 1. Személyi juttatások K Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K4 5. Egyéb működési célú kiadások K /a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K502 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K504-K505 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K506 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K508 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K512 5/c, Tartalékok K513 I. Működési célú kiadások összesen Beruházások K Felújítások K7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K /a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K83 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K86 - Lakástámogatás K87 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K89 II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási kiadások K /a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. K914 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K915 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 Az Önkormányzat évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés tény várható terv I. Működési célú bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások össz Kiadások összesen Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belső finanszírozás Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

51 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA Önkormányzat 5. sz. melléklet FELÚJÍTÁSOK M e g n e v e z é s Előző évről áthúzódó Ezer forintban évi előirányzat évi új igény Összesen Vörösmarty M.u Óvoda épületének felújítása Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő felújítási munkálatok közterületeken FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7) BERUHÁZÁSOK Ipari terület kialakítás:bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) /2008. (VIII.14.) hat ÉAOP-3.1.2/A Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése Nem támogatott ktg. Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e Külterületi digitális térkép beszerzése 268/2013.(XI.11.) sz. hat. al. 2 db nagyméretű előfüves labdarúgó pálya kialakításának önrésze /2013.(XI.11.) sz. hat. al. A történelem országútján LEADER pályázat Épület /2013.(XI.11.) sz. hat. al. A pásztorok földje LEADER pályázat Épület Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján Nettó összeg Sporttér u. 5. Uszoda Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsarnok VPG Tetőtér beépítése kollégiumi célra Bútor, számítógép, egyéb eszközök beszerzése Épületfejlesztés, kinti (50 férőhelyes) szauna kialakítására Piac területének megvásárlása KEOP Vörösmarty M.u épület napelemes rendszer kiépítéséhez önerő Kamerarendszer kiépítése Fából készült túzokszobor Kastélypark 103 db segélyhívó készülék pánik karórával - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6) Felújítások és beruházások összesen /2.

52 M e g n e v e z é s EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Előző évről áthúzódó évi előirányzat évi új igény Összesen Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP / ,- Ft és ,- Ft/ 0 Önkormányzat Gazdasági Társaságának részére Hideg vizes kúthoz kapcsoló + öntöző rendszer Balmazújváros Sport Kft. Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő Balmazújvárosi Football Club Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Balmazújváros Közművelődéért Alapítvány ÉAOP /D-09-2F Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K8) BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN /2.

53 2015. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK 6.sz.melléklet E/ft Megnevezés Eredeti ei. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély 530 Közfoglalkoztatás Rendszeres települési támogatás Rendkívüli települési támogatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés 675 Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás 840 Időskorúak karácsonya Összesen:

54 7. sz. melléklet Az önkormányzat évi tartaléka Sorsz. Előirányzat felhasználás jogosultja évi eredeti előirányzat Általános tartalék 1 Polgármester 2.000Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék eft-ban Előirányzat felhasználás módja 1.000Átruházott hatáskörben 1 Képviselő-testület 400Vis maior pályázat önereje 2 Képviselő-testület Évközi többletigények, elmaradt bevételek pótlása Összesen:

55 Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) évi költségvetéshez 8.1. számú melléklet ezer Ft-ban Tervezett költségvetési adatok költségvetés Az európai uniós forrásokkal az összes kiadást finanszírozó források a tervezett összes kiadást finanszírozó források Sorszám támogatott fejlesztés összes tervezett megnevezése költségvetési EU-s állapot* összes EU-s kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás kiadás támogatás Szilárd hulladéktelep rekultiváció 1. H.bösz. Önk. KEOP /pénzeszköz átadás/ Folyamatban LEADER Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson Befejeződött LEADER - A történelem országútján Folyamatban LEADER - A pásztorok földje 4. Mihalkó kalapos ház felújítása Befejeződött LEADER - A pásztorok földje 5. épület Folyamatban LEADER Látványraktár kocsiszín építése Befejeződött ÖSSZESEN

56 8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ évi költségvetéshez Sorszám 1. Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás Tervezett költségvetés adatok költségvetés ezer FT-ban az összes kiadást finanszírozó források tervezett a tervezett összes kiadást finanszírozó források saját EU-s állapot* összes saját EU-s EU.társfin. hitel BM.tám kiadás Megelőleg. hitel BM.tám forrás támogatás forrás támogatás ÁROP-1.A Szervezet fejlesztés Folyamatban Ö S S Z E S E N

57 Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján 9. számú melléklet A Stabilitási törvény 45. (1) a, pontja felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása ben és a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés A helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen ,00% A stabilitási törvény 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Hitelintézetek által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen

58 Balmazújváros Város Önkormányzata 10/1 sz. Melléklet évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés Rovat száma január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B Felhalmozási célú támogatások ÁHon belülről B Közhatalmi bevételek B Bevételek 4. Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevételek B8 Bevételek összesen 1. Személyi juttatások K Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások K3 4. Ellátottak pénzbeni juttatása K Kiadások 5. Egyéb működési célú kiadások K5 6. Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 9. Finanszírozási kiadások K9 Kiadások Összesen

59 Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 10/2 sz. Melléklet évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés Rovat száma január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B Felhalmozási célú támogatások ÁHon belülről B Közhatalmi bevételek B3 0 Bevételek 4. Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevételek B8 Bevételek összesen 1. Személyi juttatások K1 2. Munkaadót terhelő járulékok K2 3. Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K4 0 Kiadások 5. Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Finanszírozási kiadások K9 0 Kiadások Összesen

60 Veres Péter Kulturális Központ 10/3 sz. Melléklet évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Rovat Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: száma 1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 0 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHon B2 0 belülről 3. Közhatalmi bevételek B3 0 Bevételek 4. Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevételek B8 Bevételek összesen 1. Személyi juttatások K Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K4 0 Kiadások 5. Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Finanszírozási kiadások K9 0 Kiadások Összesen

61 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 10/4 sz. Melléklet évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Rovat Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: száma 1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 0 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHon B2 0 belülről 3. Közhatalmi bevételek B3 0 Bevételek 4. Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevételek B8 Bevételek összesen 1. Személyi juttatások K Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K4 0 Kiadások 5. Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Finanszírozási kiadások K9 0 Kiadások Összesen

62 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 10/5 sz. Melléklet évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés Rovat száma január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B Felhalmozási célú támogatások ÁHon belülről B Közhatalmi bevételek B3 0 Bevételek 4. Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevételek B8 Bevételek összesen 1. Személyi juttatások K1 2. Munkaadót terhelő járulékok K2 3. Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeni juttatása K4 0 Kiadások 5. Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Finanszírozási kiadások K9 0 Kiadások Összesen

63 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK évi költségvetés ezer Ft 11. sz. melléklet Megnevezés Hitel, kötvény től NEMLEGES

64 12.sz.melléklet évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó) elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 70 év feletti 100% év feletti, 100% egyedülállók Garázs után 25% Eszközök Bérlők Bérleti díj 100% hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti 100% egyedül álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 100% lakosok Helyi szoc. kezelés után Nyugdíjas 50% rendelet alapján fizetendő önrész Összesen: Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre

65 vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: e Ft. a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 381 e Ft. a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: e Ft. a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: e Ft. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a képviselő-testület 42/2014.(II.12.) sz. határozata alapján kedvezmény biztosítása, amelynek összege: e Ft. Tar László részére 50%-os díjcsökkentés biztosítása április 30-ig a 127/2014.(XI.17.) sz. PMKB határozat alapján. A kedvezmény összege: 79 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami évben e Ft. g., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. A támogatás összege e Ft.

66 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző E LŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére a Veres Péter Kulturális Központ évi beszámolója és évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 268/2014. (XII. 17.) számú határozatának értelmében, a Veres Péter Kulturális Központ igazgatója elkészítette az intézmény évi munkájáról szóló beszámolót és a évi munkatervet megtárgyalásra. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót és a munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT A Veres Péter Kulturális Központ évi beszámolója és évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Kulturális Központ évi beszámolóját és évi munkatervét elfogadja. Határidő: február 28. Felelős: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, február 13. dr. Veres Margit polgármester

67 Veres Péter Kulturális Központ BESZÁMOLÓ 2014 MUNKATERV 2015

68 "Jövőnket nagyrészt az álmaink és azok a küzdelmek határozzák meg, amik az álmokat valósággá alakítják!" (Csíkszentmihályi Mihály) Ma, amikor egyszerre újulnak meg rendszerek és felfogások, fundamentumok és vértelkek 1 irányok is, fontos, hogy azokkal a fogalmakkal, melyek a szakmánkat meghatározzák és pozícionálják, tisztában legyünk. Ez segít bennünket abban is, hogy az intézményi működés mindennapi szintjén úgy szervezzük a munkánkat, hogy ezek a fogalmak által behatárolt értékek érvényre jussanak. Ha ezt a rendrakást nem tesszük meg magunk körül, akkor hiába terítjük le egy újabb lepellel a rendetlenséget, mert az újraképződik, mint az illegális szemétlerakók, ahová már csak megszokásból is leteszik az emberek a szemetüket, hiába takarítják el azt mások. Most csak azokkal a meghatározó fogalmakkal foglalkozom, amelyek a legalapvetőbb mértékben jellemzik egy komplex kulturális intézmény életét, működését. Olyan fogalmakkal, amelyek tisztázása hozzásegít ahhoz, hogy a helyi közösségek ahogyan Ditzendy Károly Arisztid fogalmazott egy cikkében 2 globális kihívásokra adhassanak helyi válaszokat. Megpróbálom bemutatni, hogy egy alapvető fogalom hogyan jelenik meg a mindennapokban, illetve egy olyan rendszerben, amelytől várják, hogy fenntarthatóvá tegye a kulturális örökségek létét. A fogalmak, melyeket a fenti témával kapcsolatban felidézek, igen szerteágazóak, ha arra gondolunk, hogy magára a kultúra fogalmára több mint háromszáz meghatározás született. Az, hogy a helyi érték, illetve maga az érték fogalma pedig még problematikusabb a szubjektivitása miatt, csak nehezíti a dolgunkat. Amit mindenképp értelmeznünk kell a fenti témával kapcsolatban, a turizmus, hiszen olyan programok kidolgozása a cél a legtöbb településen, amely elsődlegesen a helyi közösségnek, de másodlagosan a helyben őrzött emlékek megismerésére fogékony, ezért utazni is hajlandó közönség számára is megvalósítható. Ezáltal segíti a helyben értékként kezelt dolgok hasznosulását. A közelmúltban egyre nagyobb igény mutatkozik azokra a tevékenységekre, melyek a vidéken élők életminőségének javítása érdekében jönnek létre. Ezek nem annyira a szellem frissességét megtartó, a szerves fejlődésen átment kiérlelt gondolatok eredményeként jelennek meg, mind inkább a kézzel fogható, tárgyiasult térben lévő elemek összességére irányulnak. Így létrejött egy olyan folyamat, mely révén rengeteg fejlesztés valósul meg, mely a vidék infrastruktúrájának javítását teszi lehetővé, ám kevésbé az ott élők mindennapjait befolyásoló, gondolataikat meghatározó, az igényesség, és az értékesség elvére törekvő cselekedetek támogatását. Ezen gondolatok ellenpontjaként jelentek meg mára azok a közművelődés intézményrendszerét meghatározó, és változtató törekvések mely törekvések intézményesült formát is kaptak a Nemzeti Közművelődési Intézet megalakításával -, melyek 1 Györffy István: Az alföldi parasztház c. könyvéből: az alföldi magyar fundamentumot sem igen rak. a tető két végén, a mestergerenda alatt egy kis vértelket (oromfalat) hagytak. 2 Ditzendy Károly Arisztid: Társadalompolitika és közösségi művelődés: új kihívások Vázlatok a közösségi művelődés új útjaihoz In: Szín Közösségi Művelődés 17/5. 2

69 azt a célt fogalmazzák meg, hogy a helyi közösségek aktív részvételével lehet a vidéken élők életminőségét javítani. Na persze nem minden áron. Napjaink közművelődése szerteágazó és nagyon sok olyan területet érint, amely lényegében más célok felé irányul, ám a leghatékonyabb összetevője mégis a közművelődési szakirány, (turisztika, művészetoktatás, múzeumi tevékenység érintőlegesen a területfejlesztés, vidékfejlesztés, civil szervezeti koordináció stb.) de főleg annak újító, fenntartható szándékaként a közösségi művelődés. A kultúra horizontális jellegénél fogva valamennyi közfeladat ellátásának van kulturális dimenziója, és tartalommal minden esetben ezen intézmények működéseképpen létrejövő értékekkel tudják azokat megtölteni. Mégis ez az a szektor, mely már több évtizede maradékelven van támogatva. Amikor a fent említett gondolatok vezérelten a céljainkat meg kívánjuk fogalmazni, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy egy érték alapon működő rendszert kívánunk bemutatni és folytatni - azoknak az embereknek, akik a vidéki Magyarországon élnek, és teremtenek értékeket. Ehhez elengedhetetlen, hogy értsük azt a nyelvet, melyet beszélnek. Így én is e munkában úgy fogalmazom meg a gondolataimat, ahogyan azt a vidéken élő, ott boldogulni szándékozó, ezáltal teremtő munkát végző emberek a legkönnyebben megértsék, és a célokat magukénak érezzék. Ahhoz, hogy megértsük ezt a nyelvet, mára már szinte antropológiai alapossággal ismerni kell ezeket a közösségeket. Miért is tartotta Somogyi Imre az 1930-as évek Magyarországán olyan fontosnak a népismeret tanítását? Éppen azért, mert már akkor is hasonló problémákkal küzdött ez az ország? 3 A kérdések költőiek. A munkájában abból indul ki, hogy melyek az ország adottságai, és hogy abból kiindulva, hogyan lehetne kilábalni a bajokból, és azt mi módon lehet rendszerbe fogni, illetve a felhalmozott tapasztalati tudást átadni. Ezt alapul véve ez a feladatunk nekünk is. Kultúrakutatók, antropológusok, néprajzosok, történészek, régészek sokféleképpen értelmezik a kultúra fogalmát. Amely fogalommagyarázat talán a legjobban kifejezi, az a következő: a kultúra vagy civilizáció, tágabban vett etnográfiai értelemben, az a komplex egész, amely magába foglalja a tudást, a hitet, a művészetet, az erkölcsöt, a törvényt, a szokást és minden más képességet és sajátosságot, amelyre az ember a társadalom tagjaként tesz szert. 4 Tehát mindenképp közösséget feltételez, és annak működésére adott válaszok összessége az, ami kultúraként megfogalmazható. Ezt minden esetben szem előtt kell tartani. Mivel a társadalmunk az elmúlt néhány évtizedben szinte teljesen atomizálódott, nem tud megegyezésre jutni az érték fogalmában és a fogalom tárgyiasultságában sem, ezért előállt a mára tanmeseivé vált béka esete. 5 A globalizált társadalomban az ember, mint egyén jelenik meg, így az egyes ember magának alkotja meg a saját értékfogalmát, míg egy közösség a tagjainak teszi ugyanezt, ám ezek a közösségek azok, amelyek az individualizmus által igen terheltek, ha egyáltalán vannak élő, szerves közösségek. Sajnos egy olyan probléma is felerősödött, amely egy olyan valaminek a hiányát jelenti, melyet Clifford Geertz, mint 3 Somogyi Imre Kertmagyarország felé II. kiadás Budapest, Burnett Tylor, Edward: Primitiv culture (London 1871.) In.: Paul Bohnann Mark Glazer szerk.: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Budapest, A történet arról szól, hogy ha egy békát a forró vízbe dobunk, akkor az kiugrik, de ha hideg vízbe tesszük, és elkezdjük azt melegíteni, akkor megfő. Nevezhetjük a folyamatot Globalizációnak is, így mégis érthetőbb. 3

70 kulturális rendszert definiált, ez pedig a józan ész. 6 A mai vidéki társadalom, ezt a szerves közösség adta erejét még nem vesztette el teljesen. Ezek azok a közösségek, amelyek nemcsak maguknak, hanem a tágabb, helyi társadalom számára is meg tudják fogalmazni, hogy a saját környezetükben melyek azok az elemek (szellemi, fizikai), amelyek értékként jelennek meg. Fontos, hogy ezekhez mindig kapcsolódik jó irányú emberi tulajdonság, mint a büszkeség, tisztelet, megbecsülés stb. Így az érték valaminek megbecsült volta: valamely anyagban, tárgyban, eszközben az a jelleg, tulajdonság, hogy valamely szükségletet elégít ki, és az egyén vagy a társadalom részéről megbecsülésben részesül. Ha személyben, közösségben, emberi cselekvésben, alkotásban gondolkodunk, akkor a társadalmi élet és a kultúra szempontjából becses, s ezért az egyéntől és a közösségtől nagyra tartott tulajdonság. 7 Hogy ez valóban értékként tudjon megjelenni, ahhoz kell egy területileg is behatárolható egység, melyben az keletkezett, annak a területnek a sajátja. Így már el is érkeztünk ahhoz, hogy miért és miként határolhatók el a Kárpát-medencében egyáltalán tájegységek. Azért, mert ugyanazon szabályrendszereken belül olyan kulturális jegyeket, változatokat hordoznak, melyek egyrészt megkülönböztetik a körülötte levő területektől, másrészt azok abban a kontextusban csak ott találhatóak meg. Így a helyi érték fogalmát mindjárt könnyebb is körbehatárolni. A helyi érték úgy értelmezhető, hogy egy helyi közösség által nagyra tartott tulajdonsággal felruházott anyagi vagy szellemi termék. A helyi közösség értelmezése pedig számomra a következő, mely néprajzi meghatározásból indul, de minden területre aktuális: a társadalom tagozódásának fontos rendezőelve a lakóhely, ami nem csupán térbeli, hanem lokális társadalomszervezeti meghatározottságot is jelent. Olyan társadalom ez, ahol mindenki tudja a helyét a lokális hierarchiában, ahol az emberek személyes ismeretségben, napi, gyakori kapcsolatban állnak egymással. 8 Helyi értékként pedig az fogható fel, amely egy, a kulturális sajátosságból, annak meghatározójaként létrejött élethelyzetre való reagálásként válaszként adott (dal, zene, tánc, mese, díszítőművészet, tárgyi kultúra) a helyi közösség. Értékké ezek a válaszok akkor válnak, amikor azt az adott közösség többsége elfogadta, azt a használatával, formálásával szentesítette. Ezeknek a feltárása, alapja a sokirányú fejlesztéseknek. Ha ezeket egy közösség összegyűjti, akkor azokat egyrészt a mai intézményesült formák számára is átadhatóvá tudja tenni (oktatási intézmények, alkotócsoportok, egyéb kisközösségek akik a legtöbb helyen a közművelődési intézmény szárnyai alatt működnek, civil szervezetek), másrészt a településen egyéb irányú, akár infrastrukturális fejlesztések alapjait is jelenthetik. Ugyanis mindenképp mellette kellene állnia a humán fejlesztéseknek is az infrastrukturális mellett, ugyanis a fejlesztések elfogadottsága is növekszik az adott településen. A közösség büszke lesz rá, megerősíti benne a bizalmat a fejlesztő iránt. Az, hogy 2015-ben is ezeket a mondatokat érvényesnek érzem, azt bizonyítja. hogy a szakmánk még mind a mai napig nem adott olyan használható, és reflektív válaszokat arra a 6 Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Budapest, p. 7 Bárczi Géza Országh László et al.: A magyar nyelv értelmező szótára. Harmadik kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960, Fél Edit In.: Magyar Néprajz VIII. Társadalom 4

71 problémára, hogy azokat a helyi közösségeket szolgáljuk, akik minden esetben úgy működnek, ahogy a saját érdekköreiken túl is képesek tevékenykedni. Ennek a reálisnak tűnő célnak az elérése érdekében nagyobb léptékben kell gondolkodjuk abban, hogy ne az igény kiszolgálása, hanem az igények teremtése legyen intézményünk minden ága számára az elsődleges szempont. Az ezelőtti évben végzett és az elkövetkező évi munkánkkal is a fentiekben leírtak szerint kívánunk működni, és az ott felsorolt célokat kívánjuk szolgálni. Intézményünk az évek folyamán igen differenciáltá vált. Sok olyan tevékenység csatlakozott a működésbe, melynek a létét a mindennapokban is definiálni kellett. Ilyen például azok az alkalmak, amikor egy-egy épületegységünk olyan kiszolgáló térré válik, amely kiszolgálása nem az ott dolgozók munkaköri feladata. Ezek megoldása minden esetben plusz feladatot ró az intézmény számára. De vannak olyan esetek is, amikor egy-egy terünk a funkcióján túli feladatot is kap, és annak a kivitelezése szintén a szakmai gárdát terheli, mivel nagyobb rendű célt kell magvalósítani. Mindezek mellett hiszem, hogy egy olyan intézményt sikerült az elmúlt évben kialakítani, amely alkalmas arra, hogy minden tekintetben kiszolgálja Balmazújváros, és környezete kulturális igényeit, valamint arra is, hogy ezt a kulturális igényt fejlessze és alakítsa, a maga módszereivel. A következőkben az intézményegységeink szerinti tevékenységeket, valamint terveket mutatom be. Veres Péter Kulturális Központ Művelődési Ház Január: - Veres Péter születésének 118. évfordulója alkalmából koszorúzás és megemlékezés, (január 6.) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Magyar Kultúra Napja (január 22.) Kiállítás Molnár Edit, a Magyar Művészeti Akadémia Tagja fotóiból Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, kiállítóterem Hajdú Táncegyüttes Ponyva c. előadása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, színházterem - Ládafia műhely: kézműves játszóház gyerekeknek Téma: a fonal, és annak felhasználása Körmöcskézés, kötélverés, karkötőkészítés Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, Tükrös terem - Mozi: 5

72 Jégvarázs, Hobbit 2, Az éhezők viadala 2. (január ,) Pulykaland, Coming out, Én, Frankenstein (január ) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, színházterem Február: - Felnőtt bérletes színházi előadás (február 17.) Az Orlai Produkciós Iroda, az Óbudai Társaskör és a Kultkikötő közös produkciója Daniel Glattauer: Gyógyír északi szélre című előadás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, színházterem - Bérletes gyermekszínházi előadás (február 21.) A Ciróka Bábszínház (Kecskemét): A békakirályfi című előadása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, színházterem - Télűző Maskarádé (február ) közös rendezés a Himes Néptáncegyüttes Egyesülettel Immár 11. alkalommal kerül megrendezésre a Télűző Maskarádé hagyományos rendezvénysorozat. A korábbi években egy-egy tájegység farsangi hagyományainak bemutatására fókuszáltunk a hozzájuk kapcsolódó kézműves foglalkozások, előadások és felvonulás keretében. A jubileumi rendezvényünk méltó ünnepléseként célul tűztük ki programsorozatunk kibővítését, hogy ízelítőt adjunk a Kárpát-medencében fellelhető farsangi szokásokról és hagyományokról, a határon innen és túl működő helyi közösségek, néptánccsoportok, hagyományőrzők közreműködésével. Megjelenik a programokban a Mohácsiak Busójárása, mely mára a Szellemi Kulturális Örökség része, továbbá bemutatják a felcsíki szokásokat a Csíkcsobotfalváról érkező táncosok, míg a felvidéki hagyományokat a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes tagjai elevenítik fel. Saját tájegységünk, a Hortobágy és Hajdúság farsanghoz köthető hagyományait pedig a helyi és a környező települések művészeti csoportjai, néptáncegyüttesei jelenítik meg (Debrecen, Sáránd, Földes, Derecske, Hajdúböszörmény). A rendezvényt Kovács Erik etnográfus vetítéssel egybekötött előadása, Gulyás László vándormuzsikus gyermekelőadása, a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia műsora, kézműves játszóház, hagyományos disznótor, helyi kézművesek vására, közös tűzgyújtás, továbbá a Szeredás Együttes és a Darvas Zenekar közreműködésével tartandó farsangi bál teszi még színesebbé. Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, Ifjúsági és Közösségi ház 6

73 (ez természetesen terv és egyelőre a forrás nem biztosított) - Mozi: A mogyoró-meló, A Wall Street farkasa, (február 8-9) A Lego kaland, Megdönteni Hajnal Tímeát (február 23) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Március: - Kiállítás Szűcs Henriett hajdúszoboszlói fazekas, népi iparművész munkáiból (március 20.) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, kiállító terem - Színházi előadás (március 21.) Komáromi Jókai Színház: Lili bárónő Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Mozdulj! Éledj újjá a természettel (március 29) Kerékpáros túra az új kerékpárúton Hajdúszoboszlóig Egy kicsi mozgás mindenkinek kell Gerinctorna, fitt-ball és jóga bemutatók A táplálkozás szerepe az egészségmegőrzésben dr. Csikai Erzsébet orvos-természetgyógyász előadása Gyógynövényekkel az egészség megőrzéséért Szabó György a bükki füvesember előadása Gyógyteák és reformételek kóstolása Vércukorszint mérés - Kéthetes rendszerességgel filmvetítések (március 8-9, 22-23) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ színházterem Április: A 2013-as évben intézményünk pályázatot nyújtott be a NKA-hoz, melyet megnyerve a csecsemő és ifjúsági korosztály számára szerveztünk a színházi világnap alkalmából előadásokat, abból a meggondolásból, hogy az ellátogatók olyan élményben részesüljenek, amely a későbbiekben pozitívan befolyásolják színházba járási szokásaikat. Ebben az évben is szeretnénk amennyiben lehetőség lesz rá pályázni, hogy ezen törekvéseinket erősítsük: - Csecsemőszínház: Ciróka Bábszínház: Hinta-palinta előadása 3 éves kor alatti apróságoknak 2 előadás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ 7

74 - Gyermekszínházi előadás (általános iskolások részére) Honvéd Táncegyüttes: Egyszer volt Budán kutyavásár című táncjátéka Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Ifjúsági színházi előadás: Bartók Kamaraszínház SPLASH osztályterem színház (2 előadás) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Költészet napja a versmondó klub önálló estje (április 11) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Ládafia műhely: Játszóház kicsiknek és nagyoknak (április 19) húsvéti tojásfestés, díszítés Kovács Zoltánné tojásfestő, csuhé fonó közreműködésével ostor-és karikásnyél faragás, bőrfonás, kisebbeknek bőrdísz készítés Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Szent György napi programok néprajzi vetélkedő (április 24.) Pásztormesék, pásztortörténetek, pásztornóták hallgatása a Hortobágy Örökös Pásztora címet viselő Kordás János csikóstól. Táncház: hajdúsági, hortobágyi táncok tanulása gyerekeknek, majd felnőtteknek. Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ pódium terem Balázs Róbert és Stiegelmayer Sándor fafaragó népi iparművészek közös kiállítása (április 24) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ kiállító terem - Bérletes gyermekszínházi előadás: A Bóbita Bábszínház (Pécs) Hamupipő című előadása (két előadás) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ színházterem - Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Irish Dance steptánc-show (április vége, terembérlet) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Május: 8

75 - Városi majális: veterán és volkswagen autók felvonulása, helyi, amatőr csoportok műsora a szabadtéri színpadon, Aranyfakanál főzőverseny, Kádár Ferkó fotószínháza, Balkan Fanatik együttes koncertje (április 30-május 1) - Ládafia műhely: Játszóház anyák napi készülődés (május 3) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Kirándulás az Erdőtelki arborétumba (önköltséges) - GYERMEKNAP Kolompos együttes gyermekműsora Különféle kézműves tevékenységek, Kalandpark, ügyességi játékok a nap folyamán, aszfaltrajz-verseny Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - A VPKK szakköröseinek évzáró gálaműsora (május 30.) (rajz, nemez, dráma, balett) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Június: - Nemzeti összetartozás napja - Trianon emléknap (június 4.) A várpalotai Trianon Múzeum vándorkiállításának megnyitója Margitai Gábor: Trianoni menyecske könyve alapján Szórványlétünk a Kárpát-medencében c. előadása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Koszorúzás a Trianon emléktáblánál - PÜNKÖSD (június 6-7) Szabó Erzsó hajdúnánási nemezes kiállítása (június 6) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - kiállító terem Ládafia műhely: játszóház kicsiknek és nagyoknak A gyapjú felhasználása: nemezelés Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - belső udvar Hagyományos májusfa készítésének fortélyai, ügyességi próbával egybekötött 9

76 pünkösdi királyválasztás (játékos virtuskodás) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ belső udvar Táncház: Gömöri táncok tanulása Molnár Miklós és bandájával Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - belső udvar - TANÉVZÁRÓ SULI-BULI (június 14) a nap folyamán amatőr zenei együttesek koncertjei Gördeszkás, kerékpáros bemutató, mászófal Ládafia műhely: Játszóház kicsiknek és nagyoknak Textilfestés, batikolás (kendők, pólók növényi festése) a nap zárásaként PUNNANY MASSIF koncert Helyszín: Ifjúsági és Közösségi ház - A Veres Péter Kulturális Központ színháztermének névadó ünnepsége (június 20.) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, színházterem - KADARCS NAPFORDULÓ (június 21) (a Bakcso egyesülettel közös szervezés) - Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Július: - kézműves alkotótábor Helyszín: Semsey Andor Múzeum - A Rákóczi Olvasó Népkör Aratóversenyéhez kapcsolódva (július 12.) Ládafia műhely: játszóház kicsiknek és nagyoknak: szalmafonás szalmadíszek, aratókoszorú, esőcsiga, szalmababa készítés Süssünk-süssünk valamit a hagyományos paraszti konyhából készült sütemények versenye Hímzett falvédők kiállítása nagyanyáink konyhájából Parasztolimpia : népi ügyességi játékok versenye Vaga Banda vándormutatványosok Szilágysági táncok tanulása a Törköly zenekar kíséretében Bartha Tóni előadásában Paprika Jancsi vásári bábjáték - Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ 10

77 - Néptánc tábor (július 27- augusztus 2) Augusztus: - XIV. Kastélykerti Esték (augusztus ) - Pásztortalálkozó és Bio főzőverseny Vókonya (augusztus 31.) (Közös rendezvény: Virágoskút Kht., Balmazújváros Önkormányzata) - SEMSEY ANDOR EMLÉKNAP koszorúzás Ásványbörze és kiállítás Játszóház kicsiknek és nagyoknak: aranymosás, drágakőfa-készítés, ősmaradványpreparálás, gipszöntés, mikroszkópos ásványbemutató és ásványhatározás Filmvetítés és előadások a rendezvényhez kapcsolódóan, melynek témája az őslénytan, ásványtan és geológia - Mozi (kéthetes rendszerességgel filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Szeptember: - Autómentes nap közös szervezés a Polgármesteri Hivatallal LEADER pály. forrás A Tiszta levegőért autómentesen a városban Kerékpáros körtúra a város helyi értékeinek érintésével (vetélkedő csapatok részére) Vastag Csaba koncert - Bérletes színházi előadások szervezése - Mozi (kéthetes rendszerességgel filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Október: - SZÜRET ÉS PITYÓKABÁL (október 18 - tervezett időpont) LEADER pály. forrás Közös szervezés a 48-as Olvasó Népkörrel és a Himes Néptáncegyüttessel Ládafia műhely: játszóház kicsiknek és nagyoknak mustkészítés, termésbábok, hangszerek készítése Gyümölcsös sütemények készítése Szüreti felvonulás a helyi néptáncegyüttesek, népdalkörök és civilek részvételével Soós Lukács Gizella Hozd fel Isten azt a napot zenés előadása 11

78 Borok, dalok, bábok a Maszk Bábszínház előadása Bál és játékok a bálozók részére (pl. borkimérés lopóval, stb.) Felcsíki táncok a Himes Néptáncegyüttessel és Molnár Miklós és bandájával - Bérletes gyermekszínházi előadás (a program egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás (október 23.) A Versszínház ünnepi műsora: kalandozások Pilinszky János költészetében Helyszín: Református templom kertje, Veres Péter Kulturális Központ - Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Bérletes felnőtt színházi előadás (a program egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ November: - Toldi rendhagyó irodalom óra a nagyváradi Lilliput Bábszínházzal Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Márton napi mulatság Ládafia műhely: kézműves játszóház játékos vetélkedő, filmvetítés, táncház Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - A Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata c. felnőttképzés szervezése, lebonyolítása (TÁMOP pályázat, fenntartási időszak, önköltséges) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Képzőművészeti kiállítás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ December: - Ifjúsági színházi előadás 12

79 Charles Dickens: Karácsonyi ének zenés-táncos szellemjárás a budapesti Pinceszínház előadásában Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Bérletes gyermekszínházi előadás (a program egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Bérletes felnőtt színházi előadás (a program egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Karácsonyi forgatag: Ládafia műhely: adventi játszóházak helyi hagyományőrző csoportok műsora, betlehemezés, vásár Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Mozi (kéthetes rendszerességgel, filmek és időpontok egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Rendszeres programjaink: filmvetítések kéthetente Szakköreink: - Dráma szakkör - Rajz szakkör - Nemezműhely (TÁMOP pályázat, fenntartási időszak) - Bőrös műhely (TÁMOP pályázat, fenntartási időszak) - Nyugdíjas klub - Balett A TÁMOP /1. kódszámú Építő Közösségek közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért pályázati felhívásra sikeresen pályáztunk. A pályázat fenntartási időszakában, 2014-es évben is meghirdetjük a Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata képzést, melyet megfelelő jelentkező esetén lebonyolítunk. Kiegészítő tevékenységek: - Veres Péter Emlékház működtetése: látogató csoportok fogadása, a ház és Veres Péter életének bemutatása, lehetőség oktatócsomag igénybevételére, illetve a közművelődési feladatokba történő bevonása pl. különböző rendezvények helyszínéül választása. Alapszolgáltatások: Az intézmény által végzett szolgáltatás, amely nem közművelődési alapfeladat, de alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet igénybevevők számára 13

80 - termékbemutatók - terem és eszköz bérbeadás - információnyújtás Munkatervünk nem tartalmazhat minden jövőben történő eseményt. Ez egyfajta mankó a részünkre. A klasszikus közművelődési feladatok megvalósítása mellett, próbálunk új tartalmakkal bővülni, mint pl. a felnőttképzés, de nyitottak vagyunk minden új igény befogadására és megvalósítására. A legtöbb programunk megvalósítására pályázatokat nyújtunk be! Veres Péter Kulturális Központ Ifjúsági és Közösségi Ház Rendszeres sport, tánc programok, nyelvi klubok Program neve Program leírása Kellék, költség Bérleti díj, Bevétel 1. Aerobic Deepwork, DanceStep és Freestyler alakformáló órák heti 3 alkalommal 2. Lesz Dance A debreceni táncstúdió modern tánc és hip-hop foglalkozásai gyerekeknek heti 1 alkalommal 3. Mazsorett A balmazújvárosi Fantázia mazsorett csoport foglalkozásai, heti 2 alkalommal 4. Tai-Chi A kínai harcművészet egyik ága. Foglalkozások heti 1 alkalommal 5. Jóga A foglalkozások célja a szellemi és testi erők felébresztése 6. Néptánc A heti 1 alkalommal tartott néptánc a tánc szeretetére tanítja Ft/ óra (Nagyterem ) 1500 Ft/óra (Nagyterem ) 1000 Ft/ óra (Foglalkozt ató) 1000 Ft/ óra (Foglalkozt ató) 1000 Ft/ óra (Foglalkozt ató) 1500 Ft/ óra

81 meg a 6-80 éves korosztályt (Nagyterem ) 7. Német Klub Heti 2 alkalommal Kisterem 8. Angol Klub Heti 2 alkalommal Kisterem Rendszeres szakkörök, foglalkozáso k 1. Semsey Kör (egyben tudományos előadássorozat) 2. Média és kommunikáció szakkör 3. Animációs szakkör Ismerkedés a tudományokkal, Előadói díjak: kísérletezések, régi és új Ft találmányok, felfedezések Eszközök, megismerése. Tudományos kellékek szaktekintélyek, tudósok költsége: előadása Ft Ismerkedés a média világával a helyi hírcsatornák (újság, tv) segítségével, gyerekeknek Számítógépes technikák megismerése, gyerekek számára, hogyan készíthetünk otthon rajzfilmet 4. Film Klub Művészfilmek, ritkán vetített magyar filmek várják a mozi szerelmeseit 5. Köles népmesei napok próbái Rendszeres programok, iskolák számára szervezett foglalkozáso k Májusban több helyszínen kerül bemutatásra a tavalyi évben a Kadarcs Napfordulóra elkészített Köles népmese feldolgozása. Ezek próbái már februárban elkezdődnek. 15 Eszközök, kellékek, felújítása Ft 1500 Ft / óra ( Kisterem) 1500 Ft/ óra A foglalkozás ok ingyenesek 1. Önvédelmi órák Mi a teendő veszélyes 1500 Ft/

82 helyzetekben, hogyan lehet elkerülni a verekedést, végső esetben, hogyan tudjuk megvédeni magunkat az agresszív szituációkban 2. DETOX Mentálhigiéniás felvilágosítás fiataloknak, egészséges életre nevelés, mire vigyázzanak a szórakozóhelyeken, stb. 16 külső szakember tiszteletdíja, prezentációs eszközök beszerzése(pl. Leonar3do) Ft 3. Rendhagyó órák Vetésforgószerűen iskolai Külső osztályoknak vagy szakemberek alkalomszerűen csoportoknak tiszteletdíja I. alkalom:febr és Ft Vetélkedők Gimnáziumi és általános iskolai korosztály számára jeles napokhoz kapcsolt vetélkedők. 4 alkalommal az évben Havonta, negyed évente megrendeze tt programok 1. Vetélkedők Havi 1 alkalommal szellemi és ügyességi vetélkedő fiatalok számára Kellékek: Ft Díjazás: Ft Kellékek: Ft Díjazás: Ft 2. Zsibvásár Negyed évente megrendezett Ft zsibvásár, ahol magánszemélyek (4x Ft) eladhatják vagy elcserélhetik, megunt esetleg nem is használt ruháikat, kisebb használati eszközeiket. Kísérőrendezvényként mindig gyermekprogramokat szervezünk (kézműveskedés, bábeőladás, gyerekfoglalkoztató) alkalom Vetésforgó szerűen iskoláknak 350 Ft/ fő

83 3. Ifjúsági kerekasztal Minden hónap utolsó péntekén előadói díjak+ megrendezett kerekasztal kellékek 11 beszélgetések kifejezetten a 14év alkalomra: fölötti korosztály számára Ft Minden alkalommal egy meghatározott téma körüljárása, utána ha igény van rá a témához kapcsolódó film vetítése. Témák: pályaválasztás, külföldi ösztöndíj, külföldi munkalehetőségek, az internet és a facebook világa, balmazújvárosi programok megvitatása stb. Állandó szolgáltatáss zerű kínálat 1. Internetezési lehetőség ig hétköznaponként bárki ingyen internetezhet 2. Információs pont Szóróanyagok, plakátok, Szórólap- és kiadványok, heti-,havilapok, folyóirat tartók folyóiratok Ft heti-,havilapok, folyóiratok beszerzési költsége Ft 3. Ital-és étel automaták 4. Teaház Gyógynövényekből főzött teák széles kínálata Szabadidő hasznos eltöltését szolgáló, játékok egyéb eszközök 17 Fogyasztás alapján számított díj

84 1. Léghoki asztal Ft 2. Rex asztal Ft 3. Ping pong asztal Ft (2 db) 4. X-boksz Ft 5. Sakk Ft 6. Pókerkészlet Ft 7. Játszóház, akár gyermekmegőrző labdás sátor, kis csúszda, benti libikóka, szőnyeg, egyéb játékok a 0-6 éves korosztály számára 8. Gördeszkás park A hátsó udvar területén gördeszkás park kialakítása, alternatív szórakozási lehetőséget adva a serdülő korosztály számára Egyszeri rendezvénye k 1. Télűző mulatság Február Az évről évre megrendezésre kerülő Télűző mulatság egyik központi helyszíne lesz az idei évben az Ifjúsági Ház. Egy hagyományos balmazújvárosi disznótor keretében látjuk vendégül a Kárpát medence különböző tájegységeiről érkező csapatokat Ft Ft A leírt eszközök beszerzését pályázati forrásból kívánjuk finanszíroz ni. 2. Fresh-Cow pályázat (dekoráld Te az Ifjúsági házat) Február 28. A pályázat célja, hogy az Ifjúsági Ház belső falfelületeit, a helyi tehetséges fiatalok alkotásai díszítsék. A pályamunkákat elsőként egy vázlat formájában várjuk, és majd ezek közül szakértő zsűri segítségével választjuk ki azokat, amiket alkotóaik nagy méretben a falfelületekre is felfesthetnek. Minden beérkező alkotás vázlata egy kiállítás formájában 18 Díjazás: I.,II.,III.,+Külön díj: Tt

85 3. Farsangi Tini Disco 4. "25 év legjobb slágerei" DISCO Március Extrém sport nap az Ifjúsági és Közösségi házban Április II. Dalok Tüzes Szekerén VERSeny Április Majális Május Köles népmesei napok tájoltatása május hónapban 5 megtekinthető lesz. Tini Disco a Kalmár Általános iskolával közreműködve 19 Eszközök: Fénytechnika: Ft Balmazújváros várossá Dj.: Ft avatásának 25 éves évfordulója alkalmából óriási Retro Disco Biztonsági őrök: Ft/2 fő Falmászás, Parkour bemutató, Kerékpár verseny, stb. Fankadeli koncert A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezzük versfeldolgozó estünket. Helyi fiatalok, csapatok, baráti társaságok jelentkezhetnek, 20. századdal bezárólag egy magyar költemény feldolgozásával. Lehet ez ének, zene, tánc, színielőadás bármilyen művészi performance. Neves zsűri előtt mérhetik össze tudásukat a jelentkezők. Ezzel egyidőben történik a Dalok tüzes szekerén vers és novellaíró pályázat győzteseinek kihírdetése. Az est folyamán akusztikus gitáron vezeti elő a műsort Kónya Levente József, majd a produkciók után zenél a Kuttya zenekar A városi majális alkalmával, ifjúsági programként a tavaly évben is nagy sikert aratott "rekeszmászás" megrendezése és díjazása Az előző évben a Kadarcs Napforduló záróműsoraként bemutatott Köles népmese Ft Díjazás: Vers feldolgozás: I.,II.,III. díj: Ft Vers, novella író pályázat díjazás: 2xI.,2xII.,2xIII. díj: Ft Zsűri tagjainak: Ft Kuttya zenekar+ Kónya Levente József szereplése: Ft önálló Kellékek: Ft Díjazás: Ft Biztosító ember: Ft Költsége: NKA Pályázati forrásból 400 Ft /fő Belépő

86 helyszínen 9. Kadarcs Napforduló Június Nyári Napközi Június 23.- Augusztus Columbo nap Bűnmegelőzés másképp Szeptember 12. Nemzetközi Ifjúsági Világnap November 10. tájoltatása 5 településen, helyi fiatalok, néptáncsoportok, mazsorettesek közreműködésével Az évek óta megrendezett A kalandpark Kadarcs Napforduló kialakításához rendezvényen az ifjúsági vonal eszközök: erősítése. A fesztivál helyszínéül karabíner, szolgáló erdőben, mobil faanyag, kötél, kalandpark kialakítása. drót, csavarok, stb.: Ft Az előző évben nagy sikerrel futott nyári napközi idén is 7 héten keresztül várja a 6-14 éves korosztályt, egész napos sport-, tánc kirándulásokkal, foglalkozásokkal programokkal, kézműves Bepillantás a nyomozók világába, interaktív nyomozó játékok, szociofotók kiállítása, Szakma expo, vetítések, foglalkoztatók, koncerttel záródó egész napos program A programját a tavalyi évhez hasonlóan a befizetett napidíjakból finanszírozzuk Ft Ft Kastélykerti esték kísérő rendezvény Kastélykerti esték idejére A Kastélykerti Esték ideje alatt a Művelődési ház udvarán kialakított szabadtéri színpadon kifejezetten a fiatalok számára blues, jazz és drum n' bass party: Mrs. Columbo, The Boll Weevil Folk Blues Gang, dj.-k 3 este: 1. Jazz nap: Mrs. Columbo: Ft 2. The Boll Weevil Folk Blues Gang: Ft 3. Dj.: Ft 20

87 Veres Péter Kulturális Központ Semsey Kastély, Semsey Andor Múzeum 1. Bevezetés A Semsey Andor Múzeum számára az idei év új lehetőségeket tartogat év végén lehetőséget kaptunk, hogy az ízlésesen felújított kastélyba új és nagy volumenű dolgot vigyünk véghez. El tudjuk hozni a balmazújvárosi emberek számára Picasso-t, és Medgyessy Ferencet gyönyörű kiállítások keretein belül, melyekhez nagy reményeket fűzünk. Az állandó kiállítás elrendezése, bővítése folyamatosan épülő munkával fog véglegessé válni. Az idei 2015-ös évben is van lehetőségünk rá, hogy még látványosabbá tegyük a már így is tetszetős kiállító termet. A már birtokunkban lévő új installációs kellékekkel és újabb kiállítási elemekkel tudjuk gazdagítani az állandó kiállítást. Az idei év változásokkal teli lesz. Reményeink szerint sok érdeklődőt sikerül bevonzanunk a kastélymúzeumba, így ezáltal a folyamatosan fejlődő városunk turisztikai vonzerejéhez is hozzá tudunk járulni ebben a formában. Ezeket szemmel tartva a múzeum dolgozói felkészültek a plusz feladatokra. Ezen változásokat szem előtt tartva igyekeztek a múzeum dolgozói összeállítani az idei munkatervet. 2. Vezetés, irányítás, személyi helyzet Változás történt a személyi állomány tekintetében. Pap Zsuzsa gyűjteménykezelőadattáros átkerült műtárgyvédelmi munkatárs munkakörbe határozatlan idejű szerződéssel. A gyűjteménykezelő-adattáros munkakörbe határozott idejű szerződéssel Hűse László került év elején márciustól kezdve új munkatársak kerültek felvételre. 1 fő múzeumpedagógus Sári István, 1 fő portás-karbantartó Németi József, illetve 1 fő takarító-teremőr Szabadosné Győrfi Anikó személyében. A muzeológus továbbra is dr. Tóthné Pásztor Ágota. Segítségünkre van továbbá 2 fő takarító, illetve 2 fő kulturális feladatokban résztvevő közfoglalkoztatásban dolgozó kolléga. Vezető: Tóth János 2014 májusában a múzeum visszakapta területi múzeum státuszát. Ez tette lehetővé a létszámbővítést. 3. Műtárgyvédelem nyarától kezdve a gyűjteményi raktárnak használt pince nagyfokú penészesedésnek indult, melynek következményeként a tárgyakra is negatív hatást gyakorolt. November 1-3-ig ciános gázosítás történt az épületben, majd óvintézkedésként az egész gyűjteményt új helyre költöztettük, mégpedig a régi múzeum padlására. A tárgyak egyenként le lettek kezelve, hogy az esetleges romlást megelőzzük. Kár nem keletkezett, mivel időben orvosoltuk a problémát. Az idén a 2015-ös évben a tárgyak folyamatos konzerválására kerül sor. A tárgyak konzerválásával egy időben a gyűjtemény teljes revízióját végre hajtjuk, és digitális leltárt készítünk. Az ablakok UV védelemmel történő ellátása is a műtárgyak védelme 21

88 érdekében történt. Felelős: Pap Zsuzsa 4. Állandó tárlat: Az állandó kiállítás pályázati forrásnak köszönhetően új elemekkel, makettekkel és installációkkal bővül. 5. Időszakos tárlatok: Megtervezésénél a teljességre törekedtünk. Minden korosztályhoz szólunk, igyekezve kielégíteni a szakmai közönség igényeit is. A szűkös anyagi keretek ellenére, sikerült nagyon magas színvonalú kiállítási anyagokat megszerezni. A koncepció szerint felváltva követik egymást a klasszikus, egyetemes művek, a modern alkotásokkal. Látogatóbarát kiállításokat tervezünk, amik alkalmasak arra, hogy komoly látogatói létszámnövekedést érjünk el. A tárlatok minősége, a külföldi kiállítási anyagok által létrejött kapcsolat, a magyar művek jelentősége, a nemzetközi porondra történő kilépés lehetősége, alapja egy komoly szakmai fórum létrejöttének, aminek a régióközpontja Balmazújváros lehet év legnagyobb kihívása a tárlatok európai szintű megrendezése! Ezek a kiállítások sorban a következők: Medgyessy kiállítás Az Antal-Lusztig gyűjteményből kezelésre hozzánk került Medgyessy hagyatékból rendezett tárlat. Felelős: Tóth János, Sári István, Hűse László, Papp Zsuzsa Időpont: március 12.-május 7. Eviva Picasso Európai gyűjtők anyagából készült, Picasso litográfia kiállítás. Felelős: Tóth János, Sári István, Dr. Pásztor Ágota, Hűse László Időpont: május 26.-julius 19. Tornyai János kiállítás Az Antal-Lusztig gyűjteményből származó festmény kiállítás. Felelős: Dr. Pásztor Ágota, Sári István, Papp Zsuzsa Hüse László Időpont:2015. július 30.-szeptember 18. Claude Lorrain kiállítás Európai gyűjtők anyagából készült, Claude Lorrain rézkarcok kiállítása. Felelős: Tóth János, Sári István, Hűse László Időpont: október 01.-november 20. Bibliai Kiállítás Európai gyűjtők anyagából készült, Salvador Dali, Marc Chagal, Gustave Doré, Otto Dix, G. Engelmann litográfia kiállítás. Felelős: Dr. Pásztor Ágota, Papp Zsuzsa, Sári István, Hűse László Időpont: december január

89 6. Tudományos szakmai munka 2014 év végén az Antal-Lusztig gyűjteményből a Medgyessy hagyaték a múzeum kezelésébe került 5 évre. A hagyaték tárgyleltára 2015 januárjában elkészült, a márciusban nyíló kiállítás mellé gyűjteményi katalógust jelentet meg a múzeum. Ez a kiadvány a tervek szerint egy sorozat részét fogja képezni, ami a jelentősebb időszaki kiállítások anyagait dolgozza fel. Dr. Pásztor Ágota befejezte kutatásait Az egyesületi kultúra és változásai a 20. században egy alföldi nagyhatárú településen témában és a kutatási anyag könyv formájában is megjelentetésre kerül. A szakmai felkészültség érdekében kollégáink szakmai továbbképzéseken vesznek részt. Az intézményünk kezelésébe, és gyűjteményébe került Mihalkó hagyaték további feldolgozása. 7. Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység Fontos a Veres Péter Kulturális Központ tagintézményeként a forrásteremtő projektek kidolgozása, pályázati lehetőségek felkutatása, megírása, és sikere esetén teljesítése. A személyhez kötött tudományos feladatok, célkitűzések mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a múzeum kultúraközvetítő, közművelődési feladatokat ellátó szerepére is. Az intézmény dolgozói fontosnak tartják a múzeumban őrzött tárgyi és szellemi kulturális javak hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá tételét a város lakossága és az ide látogató közönség számára, mely magába foglalja a különböző múzeumi programok, rendezvények, múzeumpedagógiai feladatok és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok kidolgozását, szervezését és megvalósítását is. Elsődlegesen az iskolás korosztály megszólítása a cél, tágabb értelemben a régióban működő iskolai intézmények körében a Semsey Andor Múzeum hirdetése, illetve a már új épületből adódó lehetőségek kihasználása. Fontos feladat a széleskörű együttműködés kiépítése és ápolása a település különböző oktatási, kulturális intézményeivel, az itt működő civil szervezetekkel, médiával, akár a vállalkozói szférával is valamint a régióban működő intézményekkel, múzeumokkal, pedagógiai műhelyekkel. 8. Múzeumpedagógia A múzeumpedagógiai foglalkozások jelentik elsősorban az eszközt, hogy a múzeum a gyerekek számára napi szinten elérhető legyen, bármikor kérhessenek az itt dolgozóktól segítséget a napi tanulmányaikhoz. A már futó múzeumpedagógiai programokat újakkal egészítjük ki, próbálunk a tanórán kívüli ismeretszerzésben minél inkább részt venni. Igényfelmérő konzultációk lebonyolítását is fontosnak tartjuk az oktatási intézmények (óvodák, általános és középiskolák) pedagógusaival, vezetőivel. Múzeumpedagógiai programok: - KUKUCS - Kenyér útja - Herman Ottó Vándortanösvény 23

90 Lehetőséget ad az állandó kiállítás bővülése és az időszaki kiállítások anyaga a gyerekek interaktív foglalkoztatására is. Felelős: Sári István Tourinfom Balmazújváros Beszámoló az iroda évi munkájáról Több hónapos előkészítést követően augusztus 15-én nyitotta meg kapuit a Tourinform iroda Balmazújvároson. A turisztikai információs irodát dr. Tiba István polgármester és Katona Ilona, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának vezetője adta át ünnepélyes keretek között, a Vidám Nyári Esték programsorozat keretében. A Tourinform Balmazújváros a település központjában, a nemrégiben felújított Semsey kastély impozáns épületében kapott helyet, ahol a Veres Péter Kulturális Központ üzemeltetésében, az országos Tourinform hálózat tagjaként működik. A feladatokat márciusától 2 fő dolgozó látja el. Az iroda munkatársai a nyitást megelőzően az előkészítői munkálatokat végezték (szükséges dokumentumok, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, szerződéskötések, stb.), továbbá megkezdték a kapcsolatok kiépítését a főbb szakmai szervezetekkel, intézményekkel, turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozásokkal, civil szervezetekkel. Az iroda megnyitása óta ellátja alapvető feladatait - a belföldi és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság versenysemleges, naprakész és átfogó tájékoztatását a települési, térségi, regionális és országos turisztikai kínálatról (látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, programokról) működési területének megismertetése, jó hírének erősítése érdekében. Az aktuális programokról, látnivalókról rendszeresen tájékoztatják partnereiket, és elősegítik azok online felületeken történő megjelenését is (pl. a Semsey Kastély, valamint a Veres Péter Kulturális Központ honlapján és facebook oldalán, az itthon.hu oldalon, a tourinform.hu oldalon, valamint a programturizmus.hu oldalon) - folyamatos szakmai kapcsolatot tartanak a működési területen található turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel, - folyamatosan gyűjtik a térséget érintő turisztikai adatokat, illetve adatot szolgáltatnak, frissítenek a Magyar Turizmus Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbázisában (NETA), - bemutatják és továbbítják az érdeklődőknek az MT Zrt. nemzeti és regionális kiadványainak, térségek, valamint az iroda működési területén kiadott, továbbá saját kiadványait, - eljuttatják a nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenő Tourinform összeállításokhoz az 24

91 irodával és a működési területtel kapcsolatos turisztikai híreket az MT Zrt. részére, - elvégzik a Magyar Turizmus Zrt. által kiadott határidős feladatokat, statisztikákat készítenek. A munkatársak emellett egyéb feladatoknak is eleget tettek és tesznek. Folyamatosan kapcsolatot tartanak és együttműködnek az MT Zrt. illetékes regionális marketing igazgatóságával, részt vesznek az MT Zrt. kutatásaiban, adatot szolgáltatnak, valamint könyvek, kiadványok, CD-k árusítását is végzik, s a kínálat bővítésén dolgoznak. Az iroda nyitását megelőzően és azóta is rendszeresen aktívan közreműködtek a városi, főként a fenntartó Veres Péter Kulturális Központ rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, illetve népszerűsítésében, s alkalmanként a közönségszervezésben, de műsorvezetési, konferálási feladatokat is elláttak. Ezek közül kiemelnénk az alábbiakat: - Pro Urbe - A városért elnevezésű egyhetes programsorozat, - a Madarak, fák Napja alkalmából rendezett gyermekprogramok, - a Szent György napi vetélkedő a Semsey Kastélyban, - a Városi Majális, - a Molnár C. Pál festőművész alkotásaiból rendezett kiállítás a Semsey Kastélyban, - a Kadarcs Napforduló, - a Soós Imre színházterem névadó ünnepsége, - a Vidám Nyári Esték programsorozat, - az Országos Bio Főzőverseny és Pásztortalálkozó, - az Európai Mobilitási Hét programjai, melynek keretében külön kerékpárostúra szervezésére és lebonyolítására is sor került a Tourinform Irodában, - a Herman Ottó vándortanösvény és ásványkiállítás a kastélyban, - a Tanárok éjszakája elnevezésű rendezvény a kastélyban, - a Karácsonyi forgatag, melynek keretében a Tourinform Iroda kitelepült, és standján programajánlatokkal, kiadványokkal, mézeskaláccsal fogadta a látogatókat. A különféle kulturális programok szervezésén túl sajtóközlemények írásában, megjelentetésében, illetve sajtótájékoztatók, interjúk szervezésében is aktívan közreműködtek a Molnár C. Pál festőművész alkotásaiból rendezett kiállítás, valamint a tavaszán megrendezésre kerülő Picasso-kiállítás együttműködési megállapodásának aláírásához kapcsolódóan. Továbbá turisztikai televíziós műsorok, illetve kiadványok összeállításába is bekapcsolódtak, ezek közül megemlítenénk a Pannon expressz című heti kulturális és turisztikai magazinműsort, melynek április 27-i adásában Balmazújváros és Hortobágy bemutatására került sor a Duna TV-n, továbbá a Hazahúzó című magazinműsort, mely november 1-jén került adásba az Echo TV-n, valamint az ATV is műsorára tűzte. Az októberben megjelent Szabó Virág: Szeretettel vár Balmazújváros című könyv elkészítésében ugyancsak közreműködtek az iroda munkatársai. Emellett pályázatok figyelését is végezték, részt vettek korábbi nyertes pályázati programok lebonyolításában, pályázati elszámolásában (pl. a Nagyapáink táncai és 25

92 mesterségei című több alkalmas programsorozat, valamint a Télűző Maskarádé elnevezésű rendezvényhez kapcsolódóan), és aktuális pályázatok írásában (köztük a fenntartó Veres Péter Kulturális Központ által benyújtott és támogatást elnyert Folknap - Karinkó táncház Balmazújvároson elnevezésű több alkalmas programsorozat, és a Hortobágyi Népművészeti Tábor Balmazújvároson című, egyhetes tábor megvalósítására vonatkozó projekt vonatkozásában). A dolgozók közül az ősz folyamán 1 fő vett részt a Magyar Turizmus Zrt. budapesti központjában annak szakmai programja, a NETA adatbázis kezelésére vonatkozó oktatáson. A Nemzeti Turisztikai Adatbázis frissítése mellett folyamatosan zajlik a látogatói statisztika vezetése: augusztus 15-i nyitástól kezdve a személyes látogatók száma összesen 489 fő volt december 31-ig, míg a telefonos megkeresések száma 50 db volt ebben az időszakban. Az iroda dolgozói a nyitvatartási időn kívül, ünnepnapokon (augusztus 20.; október 23.;) is készséggel fogadták és tájékoztatták a vendégeket. A Tourinform iroda munkatársai előkészítő munkáját követően az iroda üzemeltetője, a Veres Péter Kulturális Központ novemberben tagja lett az Alföld ősi magyar mondáinak és legendáinak összegyűjtésével foglalkozó Alföldi Legendárium Klaszternek. (Az Alföldi Legendárium a régi történetek felelevenítésével Legendás helyszínekké emeli az alföldi településeket, a kulturális örökséget pedig a Legendás Helyszínekhez kapcsolódó helyi termékekkel és szolgáltatásokkal teszi teljessé. Ezzel az Alföldi Legendárium Klaszter egy innovatív, újszerű turisztikai vonzerőt, termékkínálatot hoz létre, az ún. legendaturizmust, mely a falusi, az öko és az örökség alapú kulturális turizmus jegyeit ötvözi.) A Tourinform iroda munkatársainak közreműködésével a klaszter Legendás Túracsomagjai között a Hajdúnánási Túracsomagba Balmazújváros is bekerült: az 5 napos túracsomag keretében a jövőben a résztvevők egynapos kirándulás révén megismerkedhetnek Balmazújváros kulturális, természeti és gasztronómiai értékeivel is. Az iroda munkatársai részt vettek megyei, regionális és országos szakmai konferenciákon, illetve fórumokon: októberben a Debrecenben rendezett Hajdú-Bihar Megyei Turisztikai Egyeztető Fórumon, decemberben a Budapesten megrendezett országos Tourinform Találkozón, valamint a Szolnokon rendezett Észak-alföldi turisztikai régió Turizmus Akadémia elnevezésű évzáró szakmai konferencián. Ezen túlmenően az iroda 2 dolgozója részt vett a Balmazújváros városközpontjának fejlesztése ÉAOP /D-09-2f kódszámú projekt keretében megvalósított Animátor képzésen, melynek végén eredményes és sikeres vizsgát tettek. Továbbá aktívan közreműködtek a projekthez kapcsolódó marketingtevékenységekben: szóróanyagok (bögre, jegyzettömb, táska) gyártásában, turisztikai honlapon történő regisztrációban, turisztikai információs tábla elkészítésében, online és nyomtatott sajtóhirdetések, valamint televíziós és rádiós reklámok gyártásában, és megjelentetésében. 26

93 2015. évi munkaterv Tourinform iroda I. Bevezetés, infrastruktúra, személyi és tárgyi feltételek Balmazújváros Város Önkormányzata a Veres Péter Kulturális Központot, mind a múzeumi közgyűjteményi, mind pedig a közművelődési, ifjúságfejlesztési feladatokat ellátó intézményét bízta meg - ehhez forrást is rendelve a Tourinform iroda nyitásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására ben megteremtődtek mind a tárgyi, mind a személyi feltételek ahhoz, hogy egy jól működő irodát tudjunk üzemeltetni. Az iroda a nemrégiben felújított Semsey Kastélyban kapott helyet, mely a település központjában található, minden közlekedési eszközzel jól megközelíthető, az összes turisztikailag jelentős érték közel van hozzá, sőt maga az épület is az, a benne lévő múzeumi gyűjteménnyel együtt. A személyi feltételek terén is jók az adottságok, hiszen egy fő irodavezető, és egy fő turisztikai munkatárs hosszú távú foglalkoztatása megoldott, határozatlan időre szóló kinevezéssel. Az infrastrukturális feltételekhez kapcsolódik, hogy az épület fenntartását a beruházási pályázat előírásai is kötik, ezen túl pedig az, hogy a Semsey Andor Múzeum, mint intézmény is ebben az épületben működik, biztosítja, hogy a fenntartás hosszú távon is eredményes legyen. Az iroda létesítésének előkészítő munkálatai (a szükséges engedélyek, dokumentumok, nyilatkozatok, stb. beszerzése) után a Tourinform Balmazújváros az országos Tourinform-hálózathoz csatlakozva augusztus 15-én nyitotta meg kapuit a kastélyban. Dolgozóinak célja, hogy a turisták számára könnyen elérhető, megbízható információs bázisként, a különféle intézmények, szakmai szervezetek, vállalkozások számára kiválóan együttműködő, koordinációs partnerként, összességében a térség turisztikai életének szervezésében egyfajta katalizátorként működhessen, hozzájárulva ez által Balmazújváros idegenforgalmának fellendítéséhez. Ennek érdekében folyamatosan ellátják a Magyar Turizmus Zrt. által előírt feladatokat, valamint a létesítő Veres Péter Kulturális Központ által meghatározott feladatokat. II. Alapfeladatok Az iroda munkatársai egész évben folyamatosan széleskörű, naprakész tájékoztatást nyújtanak a helyi lakosságon túl az ide látogató belföldi és külföldi turisták számára a térségi és az országos turisztikai kínálatokról, nevezetességekről, szállásokról, illetve programokról (egyrészt az előzetesen az irodában érdeklődőknek, másrészt a már a területre érkező turistáknak is), a térség megismertetése, jó hírének erősítése érdekében. Szakmai kapcsolatot építenek és tartanak a működési területen található turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Az információadás mellett gyűjtik a turisztikai adatokat, valamint adatszolgáltatást és adatfrissítést végeznek az MT Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbázisában, és eleget tesznek egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeiknek (statisztikák készítése, turisztikai hírek eljuttatása az MT Zrt. részére a sajtóban megjelenő Tourinformösszeállításokhoz, stb). Emellett kiadványterjesztéssel is foglalkoznak, kínálatukban az MT 27

94 Zrt. nemzeti és regionális kiadványai mellett a helyi kiadványok is megtalálhatóak. III. Marketingfeladatok Fontosnak tartjuk, hogy a kommunikációs csatornák (Tourinform-hálózat, szakmai partnerek, sajtó, online felületek) és marketingeszközök nyújtotta lehetőségekkel élve minél vonzóbbá tegyük a várost és környékét az ide látogató hazai és külföldi vendégek számára, elősegítve a település jó hírének erősítését. Terveink között szerepel Balmazújváros turisztikai kínálatának népszerűsítése - nyomtatott formában (közreműködés kiadványok, prospektusok készítésében, illetve saját kiadványok elkészítése és terjesztése) - online felületeken (a Veres Péter Kulturális Központ honlapja és facebook oldala, a Semsey Kastély honlapja, önálló facebook oldal elindítása februárban, továbbá a tourinform.hu, itthon.hu, programturizmus.hu oldalon, stb.), - továbbá szakmai rendezvényeken, hazai és - lehetőségeinkhez mérten - külföldi turisztikai kiállításokon is. Emellett a kiemelt rendezvényekhez (Medgyessy-kiállítás, Picasso-kiállítás, Kastélykerti Esték, Országos Bio Főzőverseny és Pásztortalálkozó, stb.) kapcsolódóan reklámkampányok (regionális, illetve országos szinten) és nyereményjátékok megvalósítását tartjuk szükségesnek, melyek szervezésében, lebonyolításában együttműködést, aktív közreműködést vállalunk. Alkalmanként sajtótájékoztatók szervezését, illetve sajtóközlemények írását és a médiumokhoz való eljuttatását is indokoltnak tartjuk, melyek megvalósításába az iroda dolgozói az előző évhez hasonlóan idén is bekapcsolódnak. A különféle célcsoportok megszólítása, utazásra ösztönzése érdekében tematikus útvonalak kidolgozását és propagálását tartjuk szükségesnek az épített örökségeink, a természeti kincseink, valamint hagyományaink megismertetése, vonzó megjelenítése érdekében. Terveink között szerepel az Alföldi Legendárium Klaszterrel együttműködve önálló Legendás Balmazújvárosi Túracsomag összeállítása és népszerűsítése. Ennek érdekében részt kívánunk venni a helyi turisztikai értékek feltárásában is. Mindezek megvalósítására módot adhatnak a pályázati források, így elengedhetetlen a pályázati lehetőségek figyelése, a pályázatokon való részvétel szervezése. IV. Kereskedelmi tevékenység Az iroda az előző évben megkezdte könyvek, kiadványok, CD-k bizományosi értékesítését, melyet ebben az évben is folytatni, és bővíteni kíván. Terveink szerint ebben az évben városhoz kapcsolódó emlék-, és ajándéktárgyak, továbbá rendezvény-jegyek, képeslapok, a Hortobágyi Nemzeti Park területére szóló belépőkártyák, valamint horgászengedélyek árusítását is szeretnénk megvalósítani. Mindezek előkészítése az előző évben, illetve ez év elején már megkezdődött. 28

95 V. Program-, és rendezvényszervezés Az előző évhez hasonlóan az iroda 2015-ben is szerepet kíván vállalni a helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében a létesítő Veres Péter Kulturális Központ intézményegységeivel, valamint a városban működő intézményekkel, szolgáltatókkal, szervezetekkel együttműködve. A különféle események, programok rendezésében, szervezésében történő aktív közreműködés mellett saját rendezvények előkészítését, lebonyolítását is kezdeményezzük: - kerékpáros túrák szervezése (tavasszal, továbbá ősszel az Európai Mobilitási Hét programjai keretében) - vezetett túrák szervezése (tavasztól) - programok szervezése a Turizmus Világnapja (szeptember 27.) alkalmából. Mindezeket alkalmanként együttműködő partnerek (intézmények, szolgáltatók, civil szervezetek) bevonásával kívánjuk megvalósítani. A fentieken kívül az iroda az MT Zrt. regionális marketing igazgatóságával együttműködve közreműködik a hazai és külföldi turisztikai szakemberek, médiumok képviselői számára szervezett tanulmányutak előkészítésében és lebonyolításában is. VI. Szakmai konferenciák, képzések Az iroda munkatársai ebben az évben is részt kívánnak venni az MT Zrt. által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, valamint az országos Tourinform találkozókon. Emellett igyekeznek képviselni az irodát a regionális és megyei turisztikai konferenciákon, fórumokon, és a további szakmai fejlődést elősegítő képzéseken, tanfolyamokon. Az iroda egyik munkatársa februártól részt vesz a Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett Hortobágyi Túravezetői tanfolyamon, s a képzés sikeres elvégzését követően vezethet csoportokat a HNP területén. Ily módon lehetőség nyílik saját szakemberrel vezetett túrák szervezésére és hirdetésére az irodában, tovább szélesítve a szolgáltatások, tevékenységek körét. VII. Egyéb feladatok A dolgozók részt vesznek az MT Zrt. kutatásaiban, adatot szolgáltat részére, továbbá kérdőívezik, illetve biztosítja ennek lehetőségét. Emellett terveik között szerepel a településre érkező belföldi és külföldi turisták igényeinek felmérése, véleményük kikérése saját kérdőív összeállítása révén is. Mindez azon túl, hogy lehetővé teszi információk biztosítását különböző statisztikákhoz és kutatásokhoz, felhasználható a település turisztikai vonzerejének további növelésére. 29

96 Ezen túlmenően a nemzeti és regionális kiadványokhoz (prospektusok, útikönyvek, újságcikkek, stb.) igény esetén beszerzik a kért adatokat, azokat szakmailag ellenőrzik, jóváhagyják és határidőre megküldik az MT Zrt. részére. Közreműködnek szakmai delegációk, médiumok képviselőinek fogadásában, programjaik megszervezésében, lebonyolításában, továbbá ellátják a turisták helyi érdekképviseletét, és segítik a bajba jutott turistákat évi beszámoló elvégzett informatikai feladatokról Szoftveres feladatok: A lokális hálózati struktúra kiépítése és fenntartása egységes, nyílt forráskódú rendszer felhasználásával. Az ehhez kapcsolódó felhasználói programok telepítése, konfigurációja. Serverkonfiguráció tekintetében az egyes tagintézmények közötti FTP és SSH kapcsolatok kiépítése, vagyis a távoli elérés és fájlmegosztás létrehozása volt a cél. irodai kliensgépek OS frissítése nyílt forráskódú Ubuntu LTS rendszere irodai felhasználói programok telepítése / Openoffice irodai programcsomag, Inkscape, Coreldraw, Chromium/ cinnamon asztalkörnyezet telepítése, konfigurációja belső SMB alapú LAN létrehozása, megosztások kezelése, biztonsági másolatok készítése több tárhelyre Ubuntu Server LTS telepítése, konfigurálása FTP server környezet és elérés létrehozása /port forwarding konfiguráció, felhasználói jogosultságok, saját tárhelyek előkészítése / Nyomtató konfigurálás, megosztás /SMB/ Hardveres feladatok: A munkatársak által jelzett fizikai meghibásodások felmérése - javítása, illetve az egyes esetekben előforduló teljesítménycsökkenések folyamatos hardveres /valamint szoftveres/ feljavítása, kiegészítése. Meghibásodott DDR2, DDR3 memóriák cseréje Meghibásodott tárhelyek, helyreállítása, adatmentés /HBCD, illetve Photorec segítségével/ Hálózati architektúra bővítése /SWITCH, AP ROUTER/ Perifériák cseréje /egér, billentyűzet, hangszóró/ Egyéb elvégzett feladatok: A munkatársak folyamatos technikai segítése, a napi szinten felmerülő informatikai feladatok ellátása, probléma megoldás. Az intézményi online platformok tartalomfeltöltése. Kapcsolattartás, információcsere más intézmények informatikai dolgozóival. Saját kezelésű honlap menürendszer, header és css cseréje, keresőoptimalizálás elősegítése metadat feltöltés webtartalom feltöltés a tagintézmények által szolgáltatott információk által 30

97 bannerkészítésben, elhelyezésben való részvétel googleadwords kampány létrehozása online szolgáltatások konfigurálása: google naptár és analytics elkészítése, személyre szabása; utóbbi napi és havi jelentéseinek gyűjtése, elemzése, továbbítása külső intézményektől származó html alapú anyagok kezelése Szoftveres fejlesztések: A meglévő saját digitális archívum rendszerezése, bővítése, automatikus biztonsági mentések konfigurálása. A jelenlegi Ubuntu LTS szerver bővítése, illetve Centos rendszer tesztelése. A web szerver tartami és szerkesztőfelületi fejlesztése, sabloncsere saját arculatú template készítése. Mivel a jelenlegi hálózati architektúra és az irodai infrastruktúra is nyílt forráskódú szoftverekkel dolgozik, ezért ez egyáltalán nem jelent költségbeli igényeket. Szoftverbeszerzés tekintetében csak a már nem támogatott windowsxp rendszerek cseréje jelenthet költséget. /Windows 7-64 bit cseréje esetén, Flottaár 20 darabtól. Ez jelenleg csupán kettő 3 darab irodai gépet érint, melyeknek frissítése remélhetőleg pályázati forrásból megvalósítható. Az ehhez kapcsolódó irodai programcsomagok már rendelkezésre állnak. Saját webes tartalom felé mutató QR kód rendszer létrehozása Saját intézményi profilhoz igazodó, egységes css létrehozása web arculat egységesítés Önálló lampszerverlétrehozása a már meglévő web felületek migrálásajoomla 1.5- ből 3.0-ás verzióra kliens gépek FTP elérésének konfigurációja, közös archivált digitális adattár és megosztás mappák külső elérésének engedélyezése, jogosultságok kiosztása beérkező fotó és dokumentumok digitalizálása, a saját digitális anyag vízjelezése, közzététele Balmazújváros régiség- és értéktára GRUB rendszerindító telepítése, konfigurálása, használata Lubuntu terminálgépek tartalomfeltöltése /HTML, Prezi/ CISCO hálózati eszközök konfigurálása, virtualizálás PacketTracer A fentebbi szoftveres feladatok nyílt forráskódú tehát díjmentes, illetve szintén ingyenes freeware programokra vonatkoznak, telepítésük és használatuk nem jár költségekkel. Hardveres munkálatok: A digitális grafikai és egyéb nagyobb teljesítményű feladatok elvégzéséhez szükséges igények felmérése és teljesítése. Az esetleges hálózati bővítés lehetőségének megteremtése. Meghibásodott alkatrészek cseréje, illetve hardveresgyorsítás/ elsősorban winchester és memóriacsere, DDR2_800 DDR3/ - gépenkénti memóricsere ; az adattárolók cseréje a visszamaradt gépek háttértáraiból megoldható badsector javítással! Jelenlegi hálózai architektúra bővítése körülbelül 2 db switch további gépek becsatolásához darabonkénti ár/4 portos/ 31

98 A munkatervünk összeállításánál figyeltünk arra, hogy a évi intézményi költségvetésünkben meghatározott keretösszegeknek megfeleljünk. A meglévő forrást mint ahogyan azt minden évben megpróbáljuk pályázati forrásokból kiegészíteni, így a munkatervünk egy sorvezető ahhoz, hogy melyek a fontos feladatok az elkövetkező évre. Mivel a számok változhatnak, így a tervünkben felsorolt programok száma, minősége is alakulhat pozitív irányba. 32

99 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló évi beszámoló, valamint a évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület döntésének megfelelően - 268/2014. (XII. 17.) számú határozat - a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetője elkészítette az intézmény működéséről szóló beszámolót, valamint a évre vonatkozó munkatervét, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Amint azt a Képviselő-testület tagjai is olvashatják, könyvtárosaink igen sokrétű munkát végeznek, mely különösen az alacsony dolgozói létszám mellett dicséretes. A könyvtárak,,általánosan megszokott feladatai mellett számtalan kulturális programot, újszerű kezdeményezést bonyolítanak le igen magas szakmai színvonalon. A betervezett és jóváhagyott éves munkatervüket a 2014-es évben maradéktalanul lebonyolították, illetve sikeres pályázataiknak köszönhetően a programok mellett a tárgyi eszközök gyarapodásáról is meggyőződhet városunk lakossága. Beszámolójuk és munkatervük áttekinthető, reális, a könyvtár napi segítőkész, szolgáltató jellegéről Képviselő- testületünk tagjai és a lakosság széles rétege meggyőződhet. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót és munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló évi beszámoló, valamint a évi munkatervének jóváhagyása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 68. (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi beszámolóját elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 68. (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi munkatervét elfogadja. Határidő: február 28. Felelős: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, február 11. dr. Veres Margit polgármester

100 Beszámoló A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014-ben végzett munkájáról Balmazújváros, január 29. Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető

101 Tartalom Bevezető... 3 Fontosabb eredményeink... 3 Személyi feltételek... 4 Az intézmény tárgyi-technikai feltételei... 5 Szakmai tevékenységek... 6 Állománygyarapítás... 6 Apasztás... 9 Feldolgozás... 9 Olvasószolgálat Rendezvényeink Gazdálkodás Marketing, PR tevékenység Rendezvényeink évre tervezett nagyobb rendezvények

102 Bevezető Áttekintve az előző évi munkatervben megfogalmazott főbb céljainkat, összefoglalóan elmondhatjuk, hogy minden kitűzött célt teljesítettünk. Az olvasás szerepének minél szélesebb körben való népszerűsítése tevékenységünk középpontjában áll. Igyekszünk olyan könyvtárat működtetni, ahol összekapcsolódnak a hagyományos és a legkorszerűbb szolgáltatások. Az oktatást, a tanulást, a szabadidő hasznos eltöltését korszerű eszközökkel, képzett, segítőkész munkatársakkal tudjuk biztosítani. A könyvtár egyik alapcélja a helyi értékeink megbecsülése, igyekszünk ezekre felhívni városunk lakóinak a figyelmét, bemutatásukkal, archiválásukkal. Fontosabb eredményeink március 31-én sikeresen lezárult a TÁMOP pályázat, amely soha nem látott lehetőségeket biztosított könyvtárunk számára. (Ezekről az előző évi beszámolóban írtam részletesen) Hagyományos programjainkat ebben az évben is megszerveztük, sőt újakkal is tudtuk bővíteni. Bekapcsolódtunk a középiskolásokat érintő Közösségi szolgálat elvégzését biztosító intézmények közé. Elérhetővé vált a modern, az OPAC-ot (elektronikus katalógust) is magába foglaló új könyvtári portál. A kor igényeihez alkalmazkodva elkezdtük lecserélni a hagyományos olvasó jegyeket plasztik kártyákra, melyek nem csak esztétikailag szebbek, de több funkciójúak is. Olvasóink nagy örömmel fogadták ezt a változást. 3

103 Személyi feltételek A könyvtár dolgozóinak száma 7,5 álláshelyen 9 fő. Szakalkalmazott: 6 fő (1 fő igazgató, 4 fő könyvtáros, 1 fő rendszergazda) Technikai és egyéb: 3 fő (2 fő 4 órás takarító, 1 fő 4 órás adminisztrátor) A könyvtár minden kinevezett dolgozója rendelkezik a munkaköréhez előírt szakképesítéssel. Munkánkat az évi CXL. sz. tv. előírásainak megfelelően végezzük. A helyi szabályzókat az Alapító okirat valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Heti nyitva tartásunk: 40 óra. A könyvtárban a feladatok elvégzését, a hosszú nyitva tartási időt ezzel a létszámmal nagyon nehezen tudjuk megoldani, ezért nagyon örülünk, hogy lehetőségünk van közfoglalkoztatott munkavállalók alkalmazására. A nálunk munkába állók szorgalmas, valóban dolgozni akaró emberek, ebben az évben átlagban 1,2 fő segítette munkánkat. Iskolai közösségi szolgálat 2013 tól a középiskolás diákoknak 50 óra közmunkát kell végezni a törvény szerint ahhoz, hogy érettségit tehessenek. Intézményünk az elsők között volt, aki szerződést kötött a bennünket megkereső középiskolákkal, arról, hogy a tanulók számára lehetőséget biztosítunk az önkéntes munka elvégzéséhez. Ennek megfelelően, elméletileg minden balmazújvárosi középiskolásnak, legyen bármely magyarországi iskola tanulója, illetve a helyi oktatási 4

104 intézmény valamennyi tanulójának, - természetesen reális kereteinken belül - megadjuk ehhez a lehetőséget. Az első évben is sok diák keresett meg bennünket, de tavaly nyáron még többen szerettek volna nálunk dolgozni. Májustól szeptemberig 42 fő önkéntesnek és 9 fő diákmunkásnak kellett feladatot biztosítanunk. A mi kis intézményünknek (7,5 fő álláshely), komoly szervezést igényelt a nyárra érkezett 51 fő hasznos munkával való ellátása. Szerencsére - az előző évek nyertes pályázatainak köszönhetően - technikai feltételeink lehetővé tették a hosszú évek alatt összegyűlt dokumentumok digitalizálását, rendszerezését. A nyári szabadidős foglalkozások előkészítése is sok plusz feladatot adott, ill. igyekeztünk a feldolgozó munkába is bevonni a fiatalokat. Akik aztán meglepetten mondták, hogy nem is gondolták mennyi háttérmunka szükséges az olvasók maradéktalan kiszolgálásához. Természetesen csak úgy végezhették a szaktudást nem igénylő munkát, hogy egy-egy szakember figyelte és irányította őket, ami azt jelentette, hogy a szakalkalmazott feladata és felelőssége is megnőtt. Az intézmény tárgyi-technikai feltételei Elmondhatjuk, hogy könyvtárunk technikai felszereltsége a kor igényeinek megfelelő. Az előző évek pályázatainak köszönhetően minden technikai eszközünk 1-2 éves. Sajnos egyéb tárgyi feltételeinkről ez már nem mondható el. A legtöbb problémát a villamosvezeték hálózat okozza, ami az épület korával egyidős és nagyon nehezen bírja az egyre szaporodó technikai eszközök ellátását. A megoldás egy teljesen új vezeték rendszer lenne, ami sajnos a mi költségvetésünkből megoldhatatlan. 5

105 Sok gondot és főként nagy kiadást jelent az intézmény fűtése, ugyanis a gázkonvektorok kettő kivételével szintén nagyon régiek, több is működésképtelen és nagyon gazdaságtalanul üzemelnek. Hátráltatja az épület jobb kihasználtságát a dohos pince és a néha beázó padlás. Régóta egyik legnagyobb problémánk a dokumentumok raktározása, sok az olyan könyv, folyóirat, videokazetta, ami az olvasók körében már nem olyan keresett, de egyéb értékei miatt mégsem selejtezhetőek, - az előzőekben felsoroltak miatt az épület alapterülete nem növelhető ezért külső raktárra van szükségünk decemberében az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsájtotta az egykori óvoda egyik helyiségét, a könyvek átszállítása folyamatban van, bízunk benne, hogy ezzel ilyen jellegű gondjaink megoldódnak. A belső terek azonban szépek, barátságosak, olvasótermeinkbe büszkén hívunk vendégeket, ill. több éve már nálunk tartja rendezvényét, az Anyatejes Táplálás Világnapját a Semmelweis Védőnői Egyesület. Szakmai tevékenységek Állománygyarapítás A könyvtár gyűjtőköre a feladatköréből következően egyetemes, valamennyi ismeretágat felölel. Könyvtárunk állománygyarapítása mint minden évben ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak, a helyi sajátosságokat és az olvasói igényeket figyelembe véve történt. (1. ábra) 6

106 1. ábra: 2014-ben beszerzett könyvek megoszlása. A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító partner kínálatát, árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó szempontnak (Shopline, Líra, Antikvárium, Kello). Ennek köszönhetően tavaly a több mint ezer forint kedvezményt vissza tudtuk forgatni további könyvek beszerezésére. (2. ábra) 7

107 2. ábra: Vásárolt könyveink értéke ben két olyan országosan meghirdetett program is volt, (Máraiprogram, NKA könyvtámogatási program) melyek a könyvtári állománygyarapítást segítették, ezekbe természetesen intézményünk is bekapcsolódott. Ebben az évben is többen kerestek meg bennünket, hogy felajánlják a számukra feleslegessé vált könyveiket. Ezeket az ajándékokat szívesen fogadjuk, és amennyiben állományunkba beleillik, leltárba vesszük. 8

108 Az állománygyarapítás forrásai: - költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás) - egyéb támogatások (SZJA 1%-a, Márai-program, NKA könyvtámogatás) - kötelespéldány, ajándékok 2014-ben a kifizetett számlák alapján állománygyarapításra fordított összeg: Ft Az állományunkból hiányzó dokumentumokat az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel szereztük be olvasóinknak. A törvénynek megfelelően olvasóinknak a kérés ingyenes, a postaköltség azonban a kérő személyt terheli. Apasztás Az állományalakítás része az apasztás, melynek során a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumait vonja ki az állományból. Feldolgozás A könyvtári szolgáltatások alapja a feldolgozás, melynek során a beérkező dokumentumok alkalmassá válnak a visszakereshetőségre és a kölcsönzésre. A gyarapítás során a megvásárolt vagy ajándékba kapott dokumentumokat állományba kell venni, leltározni, formailag és tartalmilag fel kell tárni, a gépi kölcsönzéshez egyedi azonosításra alkalmas vonalkóddal kell felszerelni. A mellékelt ábrán látható állományunk összetétele. (3. ábra) 9

109 10 3. ábra: állományunk összetétele 2014-ben

110 Olvasószolgálat 2014-ben a tavalyi évhez képest lényegesen nőtt a könyvtárhasználat. Ha megnézzük ennek a pozitív változásnak az okait, akkor megállapíthatjuk, hogy több összetevője van a növekedésnek. Először is a TÁMOP pályázat befejezésével újra elérhető lett a honlapunk, mégpedig egy megújult, több igényt kielégítő, otthonról is bármikor elérhető formában. A nyár közepétől elkezdtük lecserélni a beiratkozott olvasóink régi papíralapú olvasó jegyét egy modern plasztik kártyára, amely nem csak szép, de általa használójának lehetősége van a könyvtár különböző szolgáltatásait is igénybe venni a nap 24 órájában. Közel félév elteltével kijelenthetjük, hogy jó döntés volt az új olvasójegy. Olvasóink szeretik a szép színes kártyákat, szívesen használják a személyes oldalaikat, az otthonról elérhető szolgáltatásainkat (könyvhosszabbítás, előjegyzés). Várakozás az új kártyára. A TÁMOP pályázatnak köszönhetően új szolgáltatásokat vezettünk be: Balmazújvárosi Digitális Könyvtár digitalizált dokumentumok tára (képek, videók, szövegek) 11

111 guide: amely egy mobilra optimalizált turisztikai adatbázis: (guide.lmvk.hu), honlapunkon keresztül is elérhető. Városunk köztéri szobrait, épületeit, szálláshelyeit, vendéglátó egységeit mutatja be. Valamint elkészítettük az ezekhez tartozó QR kódokat. Továbbra is célunk az olvasóink és a város lakói részéről felmerülő igények minél teljesebb kielégítése. Az alapfeladatokon túl sok más, a lakosság által nagy számban igénybe vett szolgáltatás is elérhető könyvtárunkban: internetezési lehetőség, fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, szövegszerkesztés, faxolás, stb. Fokozott figyelmet fordítunk a gyerekekre, az ő könyvtári ellátásukra, hiszen tudjuk, hogy az olvasó, a könyvtárat használó gyermekből lesz a könyvtárat tudatosan használó felnőtt. Ennek érdekében könyvtári órákra, különböző irodalmi műsorokra, író-olvasó találkozókra, vetélkedőkre és meseelőadásokra, stb., hívjuk és várjuk a városban élő gyerekeket. Az alsóés felső tagozatos diákok körében minden évben nagy sikere van a és a Búvárkodj! olvasónapló pályázatunknak. Felnőtt olvasóink számára egy új kiadvány meghirdetésével kedveskedtünk, 2013-ban adtuk ki először a Sütemények és irodalom című recept gyűjteményünket. A város lakói nagyon jól fogadták, ezért 2014-ben újra meghirdettük, örömünkre most még többen jelentkeztek felhívásunkra. Ebben a kiadványban az irodalmi betéteket a helyi amatőr szerzők írásaiból válogattuk. 12

112 Ezzel a karácsonyra elkészült kis könyvünkkel is igyekeztünk könyvtárunk közösségi összetartó erejét még jobban erősíteni, mivel mi is érzékeljük, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett egyre többen veszik igénybe egyéb szolgáltatásainkat és jönnek el rendezvényeinkre. (4. ábra) 13

113 14 4. ábra Forgalmi adatok 2014-ben

114 Rendezvényeink Megváltoztak az olvasói szokások. - halljuk egyre többször az ezzel foglalkozó szakemberektől, és ez így is van, ezt tapasztaljuk mi is a mindennapi munkánkban. Ugyanakkor könyvtárosként, könyvtárhasználóként úgy gondoljuk, hogy a könyvtár alapfeladatai nem sérülhetnek. Észre kell azonban vennünk, hogy a világ halad, észlelnünk kell, hogy akkor becsülnek meg minket igazán, ha nem csak csöndben tesszük a dolgunkat, hanem időnként megmutatjuk értékeinket ezeknek a gondolatoknak a tükrében szervezzük rendezvényeinket. A könyvtár közönségkapcsolati munkája kétségtelenül pénzt igényel, de azért nem olyan nagyon sokat, - legalábbis igyekszünk kicsiből kihozni - ezért olyan programokat szervezünk, amelyek beleférnek könyvtárunk szolid költségvetésébe. Ebben az évben láthattak a hozzánk ellátogatók több amatőr alkotó munkáiból szervezett kiállítást (rajz, patchwork, fonalgrafika). Részt vehettek előadásokon, (művészettörténeti, irodalmi ) benevezhettek az általunk szervezett versenyekbe (várossá válásunk 25 éve, Búvárkodj!, Lego) és sok egyéb rendezvény mellett tartottunk könyvbemutatókat és író-olvasó találkozókat is. Meggyőződésünk, hogy a napi feladataink és napi működésünk finanszírozása mellett szükség van olyan rendezvényekre, megemlékezésekre, amelyek egy kis időre megállítják, elgondolkodtatják a hozzánk ellátogatókat. Mi pedig az ilyen eseményekből töltekezünk és üzenjük a város lakóinak, hogy többek vagyunk, mint egy egyszerű könyvtár. 15

115 Gazdálkodás Intézményünk törekszik racionális és takarékos gazdálkodásra, amely szemlélet a dolgozók számára is elfogadott. A dologi kiadások közül a dokumentumok beszerzésre fordítható összeg az elmúlt években nem változott. A fenntartói támogatás mellett saját bevétellel is rendelkezünk. Bevételeinket a beiratkozási díjak, késedelmi díjak, fénymásolások, nyomtatások, internethasználat, faxolás, számítástechnikai szolgáltatások díjai alkotják. A könyvtárat támogató adófizetők által felajánlott SZJA 1%-ából az elmúlt évben ,- Ft érkezett a számlánkra, mely összegből légkondicionálót szereltettünk az emeleten lévő gyermekkönyvtárba. Marketing, PR tevékenység 2014-ban is folytattuk az ezt megelőző években bevezetett PR tevékenységünket. Folyamatosan és tudatosan igyekszünk a könyvtárban folyó munkáról, eseményekről a lakosság számára hírt adni. Honlapunkon az érdeklődők megtekinthetik felhívásainkat, az elmúlt rendezvényeinken készült fotókat és videófelvételeket. A helyi Balmazújváros című havilapban rendszeresen beszámolunk minden nálunk zajlott rendezvényről, közzétesszük felhívásainkat, stb.. Igyekszünk a helyi tv adásaiba is bekerülni, hogy a lakosság ilyen formában is láthassa a nálunk folyó munkát. Ezekre az általunk szervezett eseményekre egyedi plakátokat, meghívókat készítünk, reméljük, hogy ezzel is be tudjuk mutatni milyen sokrétű munkát végzünk a könyvtárban. 16

116 A könyvtár népszerűsítésében az eddig bevált módszerek mellett (szórólapok, plakátok) haladunk a korral és igyekszünk az informatika adta lehetőségeinket kihasználni: minden rendezvényünkre elektronikus levél formájában is meghívjuk olvasóinkat, illetve a mostanában egyre elterjedtebb közösségi oldalakon is jelen vagyunk, ennek köszönhetően többen jelezték igényüket az általunk rendszeresen indított internethasználói tanfolyamokon való részvételre. 17

117 Rendezvényeink Január 10. Lengyel Menyhért köztéri szobrának koszorúzása 2013 augusztusában került felavatásra a könyvtár névadójának köztéri mellszobra. Ebben az évben első alkalommal róhattuk le tiszteletünket születése évfordulóján a szobránál. Január 22. Magyar Kultúra Napja Cs. Tóth János művészeti író előadása. Január 29. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra természetismeret témakörben, óvodások részére. (A varázslatos jéghegy birodalma) Február 06. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra természetismeret témakörben, alsó tagozatos tanulók részére. (Otthonunk a Föld) Február Biztonságos internet Rendhagyó előadás alsó és felső tagozatos tanulók részére. Február 11. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra természetismeret témakörben, óvodások részére.(téli madárvendégeink) 18

118 Február Internetes tanfolyam 1. Február 24. Rendhagyó könyvtáróra gimnáziumi tanulóknak Március Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra ének-zene témakörben, alsó tagozatos tanulók részére. (Prokofjev: Péter és a farkas) Március 7. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra történelem témakörben, felső tagozatos tanulók részére. (Mátyás és a Hunyadiak) Március 12. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra természetismeret témakörben, óvodások részére. (Költöző, áttelelő madarak) Március 13. Megmaradásunk jelképe a magyar szürke Gencsi Zoltán könyvbemutatója. 19

119 Március 17. Internetes tanfolyam 2. Március 18. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra természetismeret témakörben, óvodások részére. (Mit kell tudnunk környezetünk élővilágáról) Március 19. Könyvtárhasználati óra alsó tagozatos tanulók részére. (Az árvízi hajós) Március 26. Internet Fiesta alsó tagozatos tanulók részére. Április 14. Közönségtalálkozó Csomós Lajossal és barátaival Költészet napi előadás. Április 16. Filmvetítés (Főtér) Április Május Olvasónapló pályázat meghirdetése alsó tagozatos tanulók részére. Április 24. Föld napi rendezvény óvodás csoportok részére. Május 03. Filmvetítés (Főtér) Május 14. Mese, mese, mátka bábjáték óvodásoknak. 20

120 Május 21. Rajz kiállatás Tar Erzsébet Május 29. olvasónapló pályázat eredményhirdetése. Május 30. Rendhagyó könyvtáróra eltérő tagozatos tanulók részére. (Látogatás a mese birodalmába) Június 02. Ünnepi Könyvhét Kunkovács László: Pásztoremberek című könyvének bemutatása. 21

121 Június 05. Könyvtárhasználati óra alsó tagozatos tanulók részére. (Az elektronikus katalógus bemutatása) Július 02. Szünidő a könyvtárban Kézműves tevékenységekkel egybekötött interaktív, nyári mesedélelőttök: Vizipók - csodapók + állatkák pompomból játékkészítés Július 09. Szünidő a könyvtárban Bagoly Bene megmagyarázza + baglyos széljátékkészítés Július 16. Szünidő a könyvtárban Zenés ABC - betűkavalkád + Scooby-Doo térfonás készítés. 22

122 Július 23. Szünidő a könyvtárban Játszunk színházat + szélmalomkészítés. Július 30. Szünidő a könyvtárban Mesés forgatag Böbe és a horgászbot + horgászjáték készítés. Augusztus 06. Szünidő a könyvtárban ŰR HA JÓ kaland Dia Dani körutazása + űrhajókészítés. Augusztus 14. A könyvtárunk megalapításának 60. névfelvételének 10. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség Lengyel Menyhért: Róza néni c. művének 3. felvonását előadta a BAKI Egyesület Színjátszó csoportja. A darabot színpadra állította Baji-Gál Ferencné. Balmazújváros várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából hirdetett helyismereti verseny eredményhirdetése. Szeptember 19. Autómentes nap Szeptember 23. Rendhagyó magyar óra a könyvtárban Híres népmesegyűjtőink és meseíróink. Szeptember 25. Meseíró pályázat eredményhirdetése 23

123 Október Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat - Helyi amatőr kézművesek munkáiból készült patchwork kiállítás. - A Bekton Ifjúsági és Fúvószenekar élménybeszámolója a kínai vendégszereplésükről. - Író olvasó találkozó Bosnyák Viktória íróval. - II. LEGO verseny nem csak gyerekeknek. Zsűrizett: Czudar Andrea a LEGO robot szakkör vezetője, Molnár László és Nagy Dániel. 24

124 Október 21. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra természetismeret témakörben, felső tagozatos tanulók részére. (Időjárási jelenségek) November 6. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra természetismeret témakörben, felső tagozatos tanulók részére. (Környezetszennyezés okai) November 24. Író olvasó találkozó Sohonyai Edit íróval November 27. Búvárkodj! eredményhirdetés Ezen a napon műsoros eredményhirdetés keretében értékeltük az októberben kiadásra került olvasónapló pályázatokat. December 4. Kiállítás megnyitó Gazdag Izabella fonalgrafika technikával készült munkáiból. 25

125 December 11. Könyvbemutató Csige István: Forgácsok. December 16. Könyvbemutató Pozsonyi József: Pásztordinasztiák Balmazújvároson. December 17. Receptfüzet kiadása. A rendezvényeken készült fotók megtalálhatóak a oldalon. 26

126 Munkaterv-tervezet 2015 LMVK 27

127 2015. évre tervezett nagyobb rendezvények Január 12. Lengyel Menyhért megemlékezés Koszorúzás a Lengyel Menyhért szobránál. Január 22. Magyar Kultúra Napja Németi János és Kordás József balmazújvárosi pásztorokról készült portréfilmek bemutatása. Pozsonyi József: Pásztordinasztiák Balmazújvároson című könyvének dedikálása. Február 10. Biztonságos Internet Napja Ismeretterjesztő előadás az internethasználat veszélyeiről, különös tekintettel a közösségi oldalakra. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra, felső tagozatos tanulók részére igény szerint. STAR WARS makettkiállítás Március Internet Fiesta Az országos programsorozathoz kapcsolódva. Olvasónapló pályázat közzététele alsó tagozatos diákok részére. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra, felső tagozatos tanulók részére igény szerint. 28

128 Április Költészet Napja Előadás vagy könyvbemutató. Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra, felső tagozatos tanulók részére igény szerint. Május Könyvtári tanulószoba Interaktív előadás/könyvtáróra, felső tagozatos tanulók részére igény szerint. Gyermeknapi játszóház műsoros eredményhirdetése Meseíró pályázat meghirdetése általános iskolai tanulók részére Június Ünnepi Könyvhét Könyvbemutató A résztvevő személye később egyeztetve. Június Augusztus Szünidei szabadidős foglalkozások: mesekuckó, kézműveskedés (6 alkalom) Leveszünk a lábadról zoknifigurák, zoknibábok készítése Varázsgömb csillámesővel Régiből újat - Minták, motívumok ruhákon. Batikolás, textilfestés Napsütötte ereklyék Tengerparti emlékek, decoupage technikával Mágikus amulettek indián stílusban Falánk békák Perselykészítés 29

129 Augusztus Kapcsolódás a Kastélykerti Esték rendezvénysorozathoz. Szeptember Népmese Napja - Meseíró verseny eredményhirdetése A helyezést elért művek felolvasása. Október Búvárkodj! - Olvasónapló pályázat közzététele felső tagozatos diákok részére A pályázat részeként beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk. Összefogás a könyvtárakért Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok Író olvasó találkozó gyerekeknek. A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétől és tiszteletdíjától. Sütemények és irodalom 3. című süteményes könyvünk meghirdetése. November Búvárkodj! - olvasónapló pályázat eredményhirdetése December Sütemények és irodalom 3. című süteményes könyvünk kiadása. Részvétel a Kulturális Központ által hirdetett Karácsonyi Forgatag rendezvényen. Rendezvényeinket minden esetben a könyvtár betervezett 30 költségvetéséből finanszírozzuk.

130 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző E LŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 268/2014. (XII. 17.) számú határozatával elfogadott évi munkatervének megfelelően az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A Képviselő-testület döntésének megfelelően az alábbi gazdasági társaságok készítették el és küldték meg az üzleti tervet, melyek az előterjesztés mellékletét képezik: - Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. - Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. - Balmaz InterCOM Kft. - Balmazújváros Sport Kft. - Balmaz-Kamilla Kft. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági társaságok által beterjesztett üzleti tervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft évi üzleti tervét elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban biztosított jogkörében eljárva a

131 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi üzleti tervét elfogadja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban biztosított jogkörében eljárva a Balmaz InterCOM Kft évi üzleti tervét elfogadja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft évi üzleti tervét elfogadja. 5. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban biztosított jogkörében eljárva a Balmaz-Kamilla Kf évi üzleti tervét elfogadja. Balmazújváros, február 11. dr. Veres Margit polgármester

132

133

134 1. sz. melléklet Balmazújvárosi Vesz Kft. adatok e Ft-ban Bevételek 2015.évi üzleti tervéhez OEP finanszírozás Bérleti díj Bevétel összesen Kiadások évi üzleti tervéhez Irodaszer 150 Villamos energia Víz-, csatornadíj Gázdíj Éven belül elhasználódó eszközök 300 Járóbeteg szakellátás Veszélyes hulladék Karbantartás Telefon, fax, internet,posta költség 350 Könyvvizsgálat 534 Bérleti díj (UH) Programkövetés, szoftver frissítés Számítástechnikai szolgáltatás 600 Könyvviteli szolgáltatás Hatósági, igazgatási díjak, illeték 50 Pénzügyi szolgáltatási díjak Takarítási szogáltatás Különféle egyéb szolgáltatás 224 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Üzemeltetési díj Tartalék Kiadások összesen

135 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Telefon: (52) , (52) Fax.: / Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi üzleti terve Gencsi Zoltán ügyvezetõ Balmazújváros, február

136 1.Bevezető Azonosító adatok: A társaság neve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság jogi formája: Közhasznú Kft A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Telefon: (52) A társaság ügyvezetõje: Gencsi Zoltán A tevékenység megkezdésének idõpontja: február 01. A társaság adószáma: A társaság KSH száma: (jelenleg) Számlavezetõ bank: OTP Bank Rt. Balmazújváros városi Fiók Bankszámla száma: Törzstõke összege: Ft (készpénz), Ft (apport) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: 42fő Főbb tevékenységi körök: TEÁOR Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése TEÁOR Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR Vagyonkezelés TEÁOR Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás TEÁOR Szennyvíz gyűjtése, kezelése TEÁOR Szennyeződés-mentesítés TEÁOR Sportlétesítmény működtetése TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaságot az Alapító határozatlan időre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre. Működését február 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét. 2. A tervet megalapozó körülmények A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: VGKft.) kötelezettségének megfelelően elkészítette a évre szóló üzleti tervét. Az üzleti terv összeállításakor az alábbi körülményekre voltunk figyelemmel: a VG Kft évi üzleti tervének teljesülése a VG Kft-t érintő jogszabályi (szakmai, pénzügyi, munkajogi, stb.) környezet változása

137 a VG Kft-t érintő átszervezési döntések (feladat, létszám, szervezet, stb.) hatásai a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő üzemeltetésének évre áthúzódó feladatai az intézmények 2014.évi fenntartási tapasztalatai és évi javaslata a sportlétesítmények fenntartási tapasztalatai a évi közfoglalkozatási program VG Kft-re való kihatásai a kerékpárút bővülésével keletkezett többletfeladatok a megújult közparkok fenntartásával keletkezett többletfeladatok Balmazújváros nyertes Leader pályázatának megvalósulása a Halomalja Kft. VG Kft-be való 2012.évi beolvadásának következményei az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. végleszámolásának lezárása a évre megállapított minimálbér összege Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete tavaly a VG Kft évi üzleti tervét Ft összes költséggel és Ft közhasznú támogatással fogadta el. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. A VG Kft. saját üzleti tervében szereplő feladatait a költségvetési törvényben szereplő támogatási jogcímek szerint rendezte. A VG Kft. a évi üzleti terve ,- Ft összes költség mellett, ,- Ft közhasznú támogatással számol. (Lásd az 1. számú táblázatot) Az üzleti tervünket a évben elvégzendő feladatokkal egyértelműen és világosan, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével állítottuk össze, hogy a VG Kft. tevékenysége átlátható és ellenőrizhető legyen, megkönnyítve ezzel a folyamatos számonkérést.

138 1.számú táblázat évi terv Sorszám évi tevékenységek Bevétel Anyagköltség Egyéb költségek Bérek + járulékai Összes költség Egyenleg Közhasznú támogatás 2015.évre 1 Park, zöldterület-fenntartás 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 2 Közutak, járdák fenntartása 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3 Állategészségügy 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 4 Belvízvédelem 0 Ft Ft Ft Ft Ft 5 Hulladék kezelés 0 Ft Ft Ft Ft Ft Fürdő (külön melléklet szerint) 2 6 hónapra Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7 Település üzemeltetés egyéb feladatai Ft Ft Ft Ft Ft 8 Ingatlan kezelés (szociális bérlő) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 9 Piac üzemeltetés Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 10 Diákszálló Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft

139 Részletes üzleti terv Park, zöldterület fenntartás A központi költségvetésben szereplő támogatási jogcím. Az egyik legfontosabb, legnagyobb feladatunk ez a terület. A Kossuth téri és a Kastélykert utcai parkok megújulásával ezek a feladatok bővültek. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudjuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetőségeit. A szakmai irányítás mellett szállítójárműveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítunk a program minél hatékonyabb működése érdekében ben a bővülő feladatokhoz igazítva emeltük a tervezett költségeket. Köz- és kerékpárutak, valamint járdák fenntartása A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A város területén lévő közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak, átereszek karbantartása, kisebb volumenű kátyúzások, padka megerősítések, járdajavítások, autóbusz megállóhelyek peronjainak javítása, földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak festése tartoznak ide. Téli időszakban az utakon havat tolunk és síktalanítunk. A város kerékpárút hálózata közel háromszorosára ( 3,68 km-ről 10,18 km-re) bővült, amelynek belterületre eső része zömében a gyalogos forgalommal közös járófelülettel került kialakításra. A sárga iskolánál az év során parkolók kialakítására kerül sor. A belterületi járdaépítés költségeit is itt szerepeltetjük. Beruházás: Szükségesnek látjuk a kerékpárutak takarításához egy hótoló-, sószóró-, seprő adapteres kistraktor beszerzését. A tavalyi tény szintjén terveztük az idei évet is. Gyepmesteri tevékenység(állategészségügy) A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. Az Önkormányzat határozata alapján a gyepmesteri feladatok és a telephely egy részét átadta a Buksi civil állatmentő csoportnak, ezért e tevékenységünk jelentősen csökkent as együttműködési megállapodás alapján már csak a kóbor állatok befogásában segítettünk ben az előző évi szinten terveztük a költségeket.

140 Belvízvédelem A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A városi csatorna- és belvízrendszer megújítását követően is az önkormányzattal együttműködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelőzni, megfékezni, elhárítani a rendkívüli helyzeteket. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban működő közcélú foglakoztatási lehetőségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, a város csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartását gépi (szállító jármű, földmunkagép, Woma, stb.) munkákkal segítve végezzük. Az előző év költségeinek szintjén terveztük az idei évet is. Települési hulladékkezelés A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A VG Kft. 7 db (Piac 2db, Fürdő 2db, Tűzoltó bázis 1 db, Sport telep 2 db, Központi bérelt 1db.) konténert működtet. Ezeket jelenleg társaságunk üríti és szállítja a központi, bérelt nagykapacitású HHG tulajdonú konténerbe igény szerinti rendszerességgel. Az óriás konténert a VG Kft. központi telephelyén helyeztük el. A város területén jelenleg nincs lehetőség a hulladék elhelyezésére sem kicsi, sem nagy mennyiségben ezért a keletkező nem kevés mennyiséget el kell szállítatni a legközelebbi hulladékkezelőbe. Az előző évi költségek szintjén terveztük az idei év költségeit is. Kamilla Fürdő Fürdő üzemeletetés évi terve és a mérleg zárása előtti tény Megnevezés 2014_évi_terv 2014 nyers tény ( ) Eltérés Bevétel Ft Ft Ft Egyéb bevétel Ft Ft 0 Ft Bevételek összesen: Ft Ft Ft Anyagköltség Ft Ft Ft Szolgáltatások költségei Ft Ft Ft Bér és járulékai (állandó dolgozók +szezon) Ft Ft Ft Écs, ráfordítások(vkj) Ft Ft 0 Ft Költségek, ráfordítások összesen: Ft Ft Ft Működési eredmény: Ft Ft Ft

141 A fürdő működésének eredményeit a fenti táblázatban láthatjuk, amelyből kitűnik, hogy a -73,987 M Ft-os tervezettel szemben -83,865 M Ft nyers, mérleg zárás előtti eredmény várható. A tervtől való elmaradás legfőbb okai: - Az élményfürdőnél a vendégforgalom 32 ezerről 40 ezerre való tervezett emelkedésével szemben 36 ezer vendég vette igénybe szolgáltatásainkat. - A strand üzemeltetésénél ugyan egy hónappal hamarabb nyitottunk a korábbi évekhez képest, de az időjárási körülmények és a vízellátási nehézségek miatt az előző évi vendéglétszámot sem értük el. - Az évközben felmerülő és előre nem tervezhető javítási munkálatok többletköltségei. - A tervben nem szereplő városi vízhasználat többletköltségei. - A tervben nem szereplő marketing feladatok többletköltségei. Az üzemeltetés során jelentős megtakarítást értünk el a bér és az anyagköltségeknél. Balmazújváros Város Önkormányzata a 259/2014. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozatában döntött az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezéséről. A 290/2014. (XII.31.) számú képviselő-testületi határozat arról döntött, hogy a Kamilla Fürdő működtetését egy új gazdasági társaság, a Balmaz-Kamilla Kft. veszi át. Üzleti tervünkben azzal számoltunk, hogy az üzemeltetés átadásának előkészítése két hónapot vesz igénybe. A fentiek miatt az üzleti tervünkben a tavalyi költségek két hónapra eső részét és minimálbér növekedésének hatását számszerűsítettük. Település üzemeltetés egyéb feladatai a. Intézmények karbantartása, köz- és egyéb foglalkoztatás 2013 januárjától a VG Kf.t végzi három iskola karbantartását, amihez húsz fő munkavállalót a VGKft keretein belül foglalkoztatunk. A dolgozók megoszlása: tizenöt fő takarító, négy fő karbantartó és egy fő étkezési térítési díjbeszedő. A három iskolára kiterjedő díjbeszedői munkát két fő közfoglalkoztatott segíti. A munkákat változatlan személyi összetétel és létszám mellett, lényegében állandó feladatellátással, egy fő vezető irányítása és ellenőrzése mellett végezzük tovább, napi kapcsolatban állva az érintett intézményekkel. Az elvégzendő munkáinkhoz szükséges

142 tisztítószerek, anyagok és igénybevett egyéb szolgáltatások beszerzési költségeit a tervünk nem tartalmazza, ezeket csakúgy, mint eddig az Önkormányzat felé továbbszámlázzuk. Az intézmények írásos megrendelése alapján festőnknek, asztalosunknak, villany és vízszerelőnknek folyamatos a karbantartó jellegű munkája. Az elmúlt évhez hasonlóan a VG Kft. keretein belül közfoglalkoztatás várhatóan nem lesz. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végzi. A kapcsolatunk azonban továbbra is szoros marad. Igény szerint mi biztosítunk járműveket, munkagépet és eszközöket. Állandósult a VG Kft-nél az ún. közérdekű munkára ítélt emberek foglalkoztatása is. A költségeknél a tavalyi tényt terveztük az idei évre is. b. Központ Személyi erőforrásaink, bérek: Balmazújváros Város Önkormányzata a 259/2014. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozatában döntött az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezéséről. A 290/2014. (XII.31.) számú határozatában a képviselő-testület arról döntött, hogy a Kamilla Fürdő működtetését egy új gazdasági társaság, a Balmaz-Kamilla Kft. veszi át. Továbbá ugyan abban a határozatában a VG Kft.-nél a korábbi 68 fő helyett 42 főben állapította meg a munkavállalói létszámot. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2015. (I.21.) számú határozatával jóváhagyta - a fenti döntések végrehajtását is érintő- VG Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat 2. számú melléklete rögzíti VG Kft. szervezeti felépítését és az ahhoz rendelt létszámokat az alábbiak szerint. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti felépítése és az ahhoz rendelt létszámok Az ügyvezető (1fő) közvetlen irányítása alá tartozó szakmai területek: Takarítók (15 fő), Udvarosok (4fő), Étkezési díjbeszedő (1fő), Szállítási és erőgépkezelői feladatok (5fő), Intézmények fenntartása (7fő), Diákszálló működtetése (2fő), Sportpálya fenntartása (3fő), Könyvelő (1fő), Munkaügyi ügyintéző (1fő), Irodai adminisztrátor és szociális bérlakások referense (1fő), Műszaki ügyintéző ( 1fő), Összesen: 42 fő.

143 A munkabérek túlnyomó többségben a szak- és a segédmunkás minimálbérrel tervezettek. A túlórára szánt bérkifizetéseket csak az előre tudható szükséges igényre (pl.: sportfeladatok, városi rendezvények, szivattyú ellenőrzés, stb.) irányoztuk elő. Az ügyeletet, lehetőség szerint a legminimálisabb szintre korlátozzuk az év folyamán. A kötelezően előírt, egy főre adható éves munka és védőruha juttatás összege Ft. Járművek, munkagépek: Teherszállítási feladatok: 1 db billenős, önrakodós Mercedes gépkocsi 20 éves 1 db billenős Iveco gépkocsi 12 éves 1 db billenős IFA gépkocsi, 28éves 1 db billenős, kisebb teherbírású Daewoo gépkocsi, 10 éves 1 db billenős, kisebb teherbírású Nissan gépkocsi, 22 éves Karbantartói feladatok: 1 db VW, félplatós Transporter, 18 éves(asztalos,festő,lakatos,kőműves) 1 db Hyundai típusú, zárt szerviz autó, 16 éves ( elektromos-, víz-, fűtésés szennyvíz-karbantartás) 1 db Peugeot kisfurgon, 13 éves 1 db Suzuki személygépkocsi, 9 éves Földmunkák: egy db Terex típusú forgókotró (10 éves) egy db Ford típusú árokásó ( 35éves) Kertészeti munkák: egy Pronár típusú univerzális kistraktor 8 éves egy John-Deer típusú kisgép egy pótkocsis Pronár típusú traktor, 6 éves (Halomalja) A téli hótolás gépei: öreg IFA gépkocsira felszerelhető gumi élű tolólap, két (kicsi és nagy) Pronár traktor tolólappal egy új ( önkormányzati) traktorra felszerelt régi gumiélű tolólap Sószórásra alkalmas eszközünk nincs.

144 2014-ben átadásra került a csapadékvíz elvezető rendszer felújított része, melynek karbantartása a VG Kft. feladata. Ezt és a közterületi csapadékvíz elvezető csatornák, árkok és aknák tisztítását egy db közepes teljesítményű igen öreg, műszakilag korszerűtlen, üzemeltetés szempontjából gazdaságtalan, pótalkatrész és tartozék ellátás szempontjából már- már reménytelen állapotban lévő Woma típusú gép segíti. A havi engedélyezett futásteljesítmény gyakorlatilag az előző évi szinten maradt, üzemanyag takarékossági okokból. Továbbra is feladatunk lesz a szállítókapacitásunk egészét igénybe vevő, időszakos lakossági tüzelőutalványokkal kapcsolatos szállítási munka is. A városgazdálkodási (karbantartó és egyéb) tevékenységeinknél az előző évek üzemeltetési tapasztalatai alapján határoztuk meg, hozzátéve a szükséges karbantartási kiadásainkat és a fent leírtak szerinti többletfeladatokból adódó kiadásokat. A 2014-es valós költségek szerint terveztük az idei évet. c. Sportlétesítmény működtetése Jelenleg a Balmazújváros Sport Kft-nél, a sportlétesítmény működtetését segítő három fő. Munkabérüket és járulékait, túlóráikat és a felmerülő útiköltségét a leadott jelenléti ívek és útelszámolás alapján mi rendezzük. Továbbra is egyedi megrendelések alapján segítjük az üzemeltetést és a működést. A 2014.évi tényt terveztük az idei évre. d. Mezőgazdasági ágazat (volt Halomalja Kft.) 2015-ben a földalapú támogatások igénylésre a VG Kft. már nem jogosult. A év végén a VG Kft-be történt cégbeolvadások következtében a Halomalja Kft. tartozásai bekerültek a VG Kft. könyveibe. A Halomalja Kft-nek az önkormányzat felé Ft, az Első Vagyonkezelő Kft. felé Ft, a BalmazInterCOM felé Ft tartozása áll fenn, melyeknek megoldására évközben javaslatokat készítettünk és készítünk. Ingatlan kezelés A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. A kezelésünkben lévő lakások száma továbbra is 71 db (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). A lakások az alábbi

145 jogcímek szerint kerülnek bérbeadásra: szociális- (59db), szolgálati- (5db), szükség- (1db) és költségalapú (6db). A bérlemények karbantartása, a kapacitásaink mértékének megfelelően, folyamatos ben három bérlakás felújítására kerül sor. Leginkább a gépészeti rendszerek (gáztűzhelyek, fűtéshez konvektorok, vizes berendezések) és a nyílászárók elöregedése jelent gondot ben a tavalyinál több költséggel kalkulálunk. Piac üzemeltetése A központi költségvetésben ez a támogatási jogcím megmaradt. Balmazújváros Város Képviselő-testülete a 287/ ( XII. 31.) számú határozatában arról döntött, hogy január 1-től a piac működtetési tevékenység ellátását Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja. Ennél a feladatnál sem költséggel, sem bevétellel nem számoltunk. Diákszálló A VGKft üzemeltetésében működő 30 fő befogadására alkalmas szálláshely, kapcsolódva a fürdő-üzemeltetéshez, a kulturált vendégfogadás kiszélesítését és nonprofit pályázati célok megvalósítását szolgálja továbbra is. A működés során pályázati feltétel volt a jelenlegi két fő állandó dolgozó foglalkoztatása. Az intézmény menedzselését plusz egy fő végzi szerződéses munkaviszony alapján. Ezen dolgozók bérével, járulékaival kalkuláltunk. Az idei évben a szállásdíjak emelkednek ben befejeződik az önkormányzat nyertes Leader pályázatának részeként a szálló bővítése. A tavalyi költségek szintjén tervezetük a évet. A évi többletfeladatok A évi működés során az üzleti terv kereteit meghaladó többletfeladatokat teljesítettünk és teljesítünk, amelyeknek finanszírozása a mai napig súlyos terhetek ró gazdasági társaságunkra. A többletfeladatok és költségek legfőbb területei: fürdőüzemeltetés többletköltségei kötelező környezetvédelmi monitoring vizsgálatok nem tervezhető környezetvédelmi szankciók díjai vízjogi tervek és létesítési engedélyek

146 vis major helyzetben, nem tervezett városi vízfelhasználás kárcsökkentő, rendkívüli felújítási munkák Ezek a többletfeladatok 16 millió Ft többletköltséget eredményeztek, amelynek finanszírozása a 2015.évre is kihatással lesz évi beruházási terv asztalos és lakatos műhelyek felszerelése : eft felső maróasztal, hegesztőgép, lemezvágó olló, kéziszerszámok, köszörűgép hótolólap új önkormányzati traktorokra 2x380 eft 760eft kistraktor hótoló-, sószóró-, seprő adapterrel eft összesen: eft Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett Üzleti Tervünket elfogadni szíveskedjenek. Balmazújváros, február 03. Gencsi Zoltán sk. ügyvezető

147 Balmaz InterCOM Kft Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) Cégjegyzékszám év gazdasági terv Metodika: A tervezés során nettó értékekkel számoltunk. Bevételek: Mind az internet, mind a KTV szolgáltatás területén közel elértük a fizetőképes előfizetői számot, ezért minimális (1-2%) növekedéssel számolunk. A növekedés úgy jön létre, hogy a bekapcsolás ennek többszöröse (10%) lesz, jelentős tartozás miatti vagy lemondásból eredő kikapcsolás miatt. A nem fizető mozgás a költségeket növeli, ennek ellensúlyozására a törzs előfizetőink részére hűségidő kedvezményt biztosítunk. Évközi árváltozás lehet szükséges, mert a beszállítók árai január 01-én nem változtak, de bizonyos jelek az évközi emelkedésre mutatnak. A TV szolgáltatás esetében nem szolgáltatási bevételt érünk el, hanem bérbeadásit, ennek megfelelően változott a tervezés. A bevezetésre került telefon szolgáltatás bevételeit és kiadásait 2015 évben önálló sorokon terveztük, azonban ezek alig érik el a teljes tevékenység két százalékát. Az önálló tervezést indokolja, hogy itt a növekedés 10% vagy a fölötti lehet. Kiadások: A műsor díjak a szolgáltatás ITV részére történő átengedése miatt megszűnnek. Propaganda költségeinket növelni tervezzük, remélhetőleg ezzel az előfizetői számot tudjuk emelni. Az E-on bérleti díj szerződésen alapul. Az energia költség kis mértékben emelkedett. Bér és propaganda költségeink növekedni fognak, mert a nyereséges működés lehetővé teszi cafetéria bővítését, de szükségessé válik ügynökök időszakos alkalmazása is. Bevételeink egy része behajthatatlan, ennek fedezetére költséget állítottunk be. Eredmény: Éves szinten 4,96mFt nyereséggel számolunk. Ennek nagy részét TV és internet bővítésre kívánjuk használni. Szolgáltatási helyzet: EU pályázati forrásból a bérelt fejállomás helyett korszerű digitális jeltovábbításra is alkalmas fejállomást létesítettünk, mely 2014-ben készült el. A fejlesztéssel lehetőség nyílt HD műsorok bemutatásra ben ezek számát növelni tervezzük, melynek beruházási vonzata lesz. Szintén EU támogatással új számlázási rendszert vezettünk be, a támogatási szerződés 2015 évben kerül lezárásra. Az internet sávszélesség folyamatos bővítésére van igény, melyre szintén terveztünk 2015 évre beruházási forrásokat. Tárgyalásokat kezdtünk mobil internet és mobil telefon értékesítése ügyében, hogy a teljes távközlési palettával jelen legyünk más szolgáltatókhoz hasonlóan. Balmazújváros Hegedüs Tibor ügyvezető

148 B A L M A Z U J V Á R O S 03.febr évi előzetesüzleti TERV - i n t e r n e t / k á b e l t e l e v í z i ó M e g é v n e v e z é s : jan. febr. márc. ápr. máj. jun. jul. aug. szept. okt. nov. dec. összesen Előfizetői szám INT fő Előfizetői dij INT Ft B e v é t e l e k INT:(1) eft 3680,0 3680,0 3680,0 3680,0 3680,0 3680,0 3744,0 3744,0 3744,0 3744,0 3744,0 3744, ,0 Előfizetői szám INT fő Előfizetői dij INT Ft B e v é t e l e k INT(2) eft 49,3 56,3 56,3 59,8 59,8 59,8 63,4 63,4 63,4 66,9 66,9 66,9 732,2 Internet előfiz.össz. fő Bevételek internet ö. eft 3 729, , , , , , , , , , , , ,2 B e v é t e l e k KTV eft 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250, ,0 Bevétel telefon ,00 Bevételek KTV össz. eft 2 350, , , , , , , , , , , , ,0 B e v é t e l e k össz. eft 6 079, , , , , , , , , , , , ,2 A kiadások 310Ft/EUR árfolyamon kerültek figyelenbe vételre, áfolyam változás esetén az eredmény változni fog!

149 Nagyker. Díj AH eft 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480, ,0 Nagyker telefon eft 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,0 Villamosenergia költség eft 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550, ,0 Bér + járulékai, bérjell.egyéb eft 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900, ,0 EON tartó díj eft 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550, ,0 Karbantartás eft 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590, ,0 Szoftver követés eft 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200, ,0 Anyagköltség eft 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400, ,0 Reklám, propaganda eft 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380, ,0 Pü ráfordítások eft 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,0 Áfa különbözet eft 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,0 Adók(társ+ipar+közm) eft 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810, ,0 Egyéb eft 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260, ,0 Nem térülő számlák eft 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300, ,0 K i a d á s o k össz. : eft 5 710, , , , , , , , , , , , ,0 E r e d m é n y : eft 369,3 376,3 376,3 379,8 379,8 379,8 447,4 447,4 447,4 450,9 450,9 450, ,2 Beruházás eft Előfizetési dijak Nettó Bruttó Internet (1) magán Internet (2) közület Ktv "Közszolg." (1) Ktv "Alap" (2) sport

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159 BALMAZ-KAMILLA Kft évi Üzleti Terve Bagi Zsolt ügyvezetõ Balmazújváros, január

160 1.Bevezetõ Azonosító adatok: A társaság neve: BALMAZ-KAMILLA Kft. A társaság jogi formája: Kft. A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b Telefon: (52) A társaság ügyvezetője: Bagi Zsolt A tevékenység megkezdésének időpontja: január 14. A társaság adószáma: A társaság KSH száma: Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Észak-Keleti Régió Balmazújvárosi Fiók Bankszámla száma: Törzstőke összege: Ft (készpénz) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: 23fő Főbb tevékenységi körök: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Építményüzemeltetés Sportlétesítmény működtetése Sport, szabadidős képzés A társaságot az Alapító határozatlan időre, a Kamilla Gyógy-, Termál- és Standfürdő üzemeltetésére, valamint városmarketing feladatok ellátására egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságként hozta létre. Működését január 14-én kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét. 2. A tervet megalapozó körülmények A BALMAZ-KAMILLA Kft. kötelezettségének megfelelően elkészítette a évre szóló üzleti tervét. Az üzleti terv összeállításakor az alábbi körülményekre voltunk figyelemmel: a BALMAZ-KAMILLA Kft.-t érintő jogszabályi (szakmai, pénzügyi, munkajogi, stb.) környezet változása a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő üzemeltetésének évi tapasztalatai

161 a évre megállapított minimálbér összege A korábbi üzemeltető Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban VG. Kft.)előző évi tapasztalatai A BALMAZ-KAMILLA Kft évi üzleti terve Ft összes költség mellett, Ft támogatással számol. (Lásd az 1. számú táblázatot) Az üzleti tervünket a évben elvégzendő feladatokkal egyértelműen és világosan, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével állítottuk össze, hogy a BALMAZ-KAMILLA Kft. tevékenysége átlátható és ellenőrizhető legyen, megkönnyítve ezzel a folyamatos számonkérést. A részletes költségvetési tervet az 1. sz. melléklet tartalmazza 1.számú táblázat Megnevezés Bevétel Egyéb bevétel Bevételek összesen Anyag költség Szolgáltatások költségei Marketing költségek Egyéb költségek Bér és járulékai Költségek és ráfordítások összesen Támogatás mértéke évi terv Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

162 Részletes üzleti terv Fürdőüzemeltetés A Fürdőkomplexum 2012 nyarán kezdte meg működést, az elmúlt évek működtetési tapasztalatai alapján állítottuk össze a fürdő évi üzleti tervét. Megnevezés évi terv Megnevezés évi tény ( ) Bevétel Ft Bevétel Ft Egyéb bevétel Ft Egyéb bevétel Ft Bevételek összesen Ft Bevételek összesen Ft Anyag költség Ft Anyag költség Ft Egyéb költség Ft Szolgáltatások költségei Ft Bér és járulékai Ft Bér és járulékai Ft Ráfordítások (Vkj) Ft Költségek és ráfordítások összesen Ft Költségek és ráfordítások összesen Ft Támogatás mértéke Ft Működési eredmény Ft A BALMAZ-KAMILLA Kft évben kezdi meg működését, viszont a korábbi üzemeltető Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. tapasztalatait, nem hagyhattuk figyelmen kívül. A fürdő működésének eredményét a fenti táblázatban láthatjuk, amelyből kitűnik -58,3 mft nyers, mérleg zárás előtti eredmény várható. Amelynek legfőbb okai a strandszezonban elmaradt bevételek, valamint az évközben felmerülő, előre nem látható javítási munkálatok voltak. Megjegyezzük, hogy ezzel szemben megtakarítást ért el a VG. Kft. a bérköltségeknél. Az időjárástól erősen függő, csak szezonális nyitva tartású strand működtetésében lényegesen elmaradtunk a várakozásoktól. Ennek legfőbb okai, a nem túl meleg nyári időjárás, valamint a vízellátásban fellépő problémák voltak. A strand nyári nyitása előtt ez évben is, egy nagyobb volumenű külső terep- és környezet rendezést, valamint felújítást végzünk a téli időszakban megrongálódott medenceburkolatok tekintetében, illetve fel kívánjuk újítani a nyári öltözőt és a külső gépházat évben is folyatódik fürdőnkben az iskolai úszásoktatás.

163 A fürdőkomplexum teljes körű vízellátására vonatkozóan több munkálat is elvégzésre került 2014 évében. Néhány fejlesztési munkálat azonban elmaradt, melyeket a korábban megvalósultakkal együtt kell kezelni. Ezek az alábbiak: A termálvízre épülő igények: fürdőkomplexum vizes élményterületeinek nyári és téli vízigényének kiszolgálása fürdőkomplexum épületeinek fűtése a szomszédos sportcentrum fűtési igényeinek részes vagy teljes kiszolgálása A felmerülő igények kiszolgálására szükségünk van a Soós Imre utcai kút termálvizére is. Ahhoz, hogy a két termálkút eltérő hőmérsékletű és gáztartalmú vizét fogadni tudjuk vízelegyítő berendezés, un. hidrociklon beépítése szükségszerű és növelni kell a gáztalanító kapacitását is. A évben telepítésre és rendszerbe állításra került egy 80 m3-es meleg vizes tartály, mely a végső földmunkák során, sajnálatos módon megsérült. Ennek helyreállítása az idei évben fog megtörténni. A hidegvízre épülő igények: fürdőkomplexum vizes élményterületeinek nyári és téli vízigényének kiszolgálása a szomszédos sportcentrum és Kastélykert öntözési igényeinek részleges vagy teljes kiszolgálása A fürdőben, sportcentrumban és a kastélykertben lökésszerűen megjelenő vízigény csúcsok kiegyenlítésére, a kutak élettartamának növelésére és a szivattyúk kímélése végett, első lépésként telepítésre került egy 50m3-es hideg vizes tartály. Ennek a vízellátó rendszerbe való bekötése az idei év elvégzendő feladatai között szerepel. Személyi erőforrások, bérek A BALMAZ-KAMILLA Kft. állandó dolgozói létszáma a képviselő testület által meghatározott 23 fő, melyet az 2. sz. táblázat tartalmaz A dolgozói létszám a nyári strand nyitva tartásának idején kiegészül további, havi átlag 11 fővel. Az előző évekhez képest ezt igyekeztünk némileg csökkenti, a fedett részleg munkaerő állományára támaszkodva, némi átcsoportosítás révén. A szezonális létszámot a 2. sz. melléklet tartalmazza. A munkabérek túlnyomó többségben a szak- és a segédmunkás minimálbérrel tervezettek.

164 A pótlékokra szánt bérkifizetéseket csak az előre előző évek tapasztalataira támaszkodva (pl.: éjszakai pótlék, ünnepnapi pótlék stb.) irányoztuk elő. MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSA 2. sz. táblázat: Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő (fedett részleg) Sorszám Név Munkakör 1. Bagi Zsolt marketing manager 2. Bana Imre medenceőr 3. Boruzs Sándor gépész-karbantartó 4. Borsi Csilla pénztáros 5. Büte Tamás medenceőr 6. Csizmadia Tamás gépész-karbantartó 7. Fásiné Zolnai Marianna takarító 8. Gál Szabolcs úszómester 9. Gergely Nikolett pénztáros 10. Harangi Sándor gépészeti csoportvezető 11. Hegedűs Imre gépész-karbantartó 12. Kaszás Nándor medenceőr 13. Kima Tibor úszómester 14. Koroknai János gépész-karbantartó 15. Loós Brigitta adminisztrátor 16. Loós István gépész-karbantartó 17. Lós Tibor gépész-karbantartó 18. Sebők Istvánné takarító 19. Simon Szabolcs medenceőr 20. Szilcz Hajnalka takarító 21. Tóth Ferencné takarító 22. Tóth István műszakvezető 23. Vargáné Dobi Zsuzsanna pénztáros

165 Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett Üzleti Tervünket elfogadni szíveskedjenek. Balmazújváros, január 27. Bagi Zsolt sk. ügyvezető

166 Mellékletek (2015.) 1. sz. melléklet: 1. Rendszeres juttatások Alap Szorzó Éves összeg Fürdő dolgozók Szezonon kívüli időszakban állandó dolgozók: 23 fő Ft Ft Járulék alap állandó dolgozók összesen: Ft Szezon időszakában felmerülő létszámigény 4,5 hónap 11 fő foglalkoztatása Ft Ft Ft 17, Ft Járulék alap szenonális dolgozók összesen: Ft Járulék alap mindösszesen Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 0, Ft Közterhek, adók, juttatások össz.: Ft Pótlékok (előző évek adatai alapján) Ft Mindösszesen bér és járulékai: Ft 2. Anyagköltség Alap Szorzó Éves összeg 2.1. Munkaruha, védőeszközök Ft 2.2. Tisztítóeszközök, tisztítószerek Ft 2.3. Irodszer, nyomtatvány Ft 2.4. Gyógyszer Ft 2.6. Áramdíj, rendszerhasználati díj Ft 2.7. Víz- és csatornadíj Ft 2.8. Gázdíj (kapacitás lekötéssel együtt) Ft 2.9.Tisztítószer, fertőtlenítő szer Ft Tisztítottvíz a szaunához Ft Nyári öltöző felújítása Ft Javítás, karbantartás (szivattyúk) Ft 2.12.Csempe pótlás, karbantartás Ft Parkfenntartás Ft Anyagköltség összesen Ft 3. Szolgáltatások összesen 3.1.Vezetékes telefon, internet, ktv 8000 Ft /hó 12 hó Ft

167 3.2.Zeneszolgáltatási díj Ft 3.3. Kp helyettesítő elfogadása miatti díjak Ft 3.4. Marketing költségek összege Ft 3.5. Vízvizsgálat (ajánlat alapján) Ft 3.6. Termál Egészségipari Klaszter Egyesület tagdíj Ft 3.7. Tárhelyszolgáltatás Ft 3.8. Mobiltelefon használat 6000 Ft/hó 12 hó Ft 3.9. Oktatás, továbbképzés Ft Fürdőzők biztosítási díja Ft Klórpalackok hitelesítése Ft Mosatási díj Ft Használtvíz ökológiai hatásvizsgálata Ft Karbantartási szerződések: Klórgáz adagoló karbantartása Ft Tűzgátló ajtókhoz Ft Tűzjelző karbantarása Ft Kassza- és beléptető rendszer karbantartása Ft Tűzjelző felügyeleti díj Ft Jelenlegi felvonulási területek helyreállítása Ft Pénztár mögötti üvegfelület árnyékolása Ft Strand gépház épületének felújítása Ft Szolgáltatás összesen Ft Költségek összesen (2 +3) Ft 5. Ráfordítások ( ) Ft 5.1.Vízkészletjárulék Ft 5.2.Várható eljárási díjak Vízjogi engedélyezési eljárási díjak Ft 6.Bevételek 6.1.Fürdőbelépő eladásból (szezonális strand- és a Kamilla Ft fürdő együttes működéséből ) 6.2. Bérleti díjakból Ft Bevételek összesen: Ft Kiadások összesen Ft Bagi Zsolt ügyvezető

168 2. sz. melléklet: Strandfürdő létszám Időszak Munkanap ok száma Hétvége/pihenőna p Fizetett ünnepnapo k Törvénye s munkaór a Havi munkaór a Szükséges létszám/na p Ledolgozand ó munkaóra Szüksége s létszám ** Ténylegese n szükséges létszám *Május Június Július Augusztus Szeptember Összesen: Szükséges napi létszám: pénztár öltöző úszómedence strand- és élménytermál medence félig fedett- és gyermektermál medence 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Az átlagos szezonális létszám: 11 fő/hónap * A strand évi tervezett nyitva tartása: május 1. - szeptember 15. ** A ténylegesen szükséges létszám a ledolgozandó munkaóra és a törvényes munkaóra hányadosa.

169 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző E LŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a sportról szóló évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CI. törvény és a Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.). A módosítás értelmében március 1-jével megszűnik az önkormányzati hatáskörbe tartozó méltányos ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás és lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása, az aktív korúak ellátása átkerül a járási hivatalokhoz és az önkormányzati segélyt a települési támogatás váltja fel. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a Szt. 134/E. -a alapján a települési önkormányzat képviselőtestületének február 28-ig rendeletet kell alkotnia. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (második melléklet 3. fejezet), illetve a Szt a, 134/B. -a alapján a évben kifutó lakásfenntartási támogatásokra, közgyógyellátásokra, illetve adósságkezelési támogatásokra még lehívható a évivel azonos mértékű támogatás, az újonnan megállapított helyi szociális ellátásokhoz viszont már nem az egyes ellátásokhoz kapcsolódóan, hanem egy csomagban az önkormányzat adóerő-képessége függvényében hívható le támogatás az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatásaként. Ez az összeg évre ,- Ft. A Szt. (45. ) teljes egészében a települési önkormányzatokra bízza, hogy a települési támogatás keretében milyen célra/célokra, milyen feltételek teljesülése esetén milyen támogatást nyújt. Csak példaként említi, hogy adható lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, vagy a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A rendelet-tervezet a Szt. Új szabályaiból és az önkormányzat által jelenleg nyújtott szociális ellátásokra vonatkozó helyi rendelet szabályaiból indul ki, figyelemmel a évi pénzügyi teljesítés adataira, illetve az önkormányzat évi költségvetési lehetőségeire. A rendelet-tervezet készítésének alapvető koncepciója az volt, hogy maradjanak meg az önkormányzat által 1

170 jelenleg is nyújtott szociális ellátások célzottabbá és igazságosabbá téve az aktuális szabályozást. Továbbra is az az alapelvünk, hogy a támogatást célirányosan, elsősorban természetben nyújtsuk, hiszen így teljes mértékben biztosított a felhasználás módja, jogszerűsége. Amennyiben természetbeni ellátásra nincs lehetőség, úgy a pénzbeni ellátás felhasználását utólagosan, kellő körültekintéssel ellenőrizzük. Az ügyintézés tapasztalatait figyelembe véve helyenként beépítésre kerültek kisebb szigorítások. Az elmúlt években átlagosan 8-10 esetben nyújtottunk támogatást lakbérhez. Erre a Szt a ad lehetőséget. Ezen ellátási forma bevezetését nem javaslom, tekintettel arra, hogy az érintett családok az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat bérlik, így lényegében az önkormányzathoz kerül vissza az önkormányzat által kifizetett támogatás, másrészt a lakások bérleti díja szociális alapon, azaz eleve csökkentett mértékben került megállapításra. A települési támogatás keretében az alábbi ellátások nyújtását javasolja a rendelet-tervezet: - lakhatási támogatás, - gyógyszertámogatás, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása, - helyben tanulók utazási támogatása, - temetési támogatás, - első lakáshoz jutók támogatása, - gyógyfürdő támogatás, - időskorúak támogatása, - rendkívüli települési támogatás. A rendelet-tervezet szerinti ellátásokra jogosító jövedelemhatárok és egyéb alapvető jogosultsági feltételek a jelenlegi szabályokhoz képest lényegi változást nem tartalmaznak. Az ellátások összegei a tervezet szerint három lényegi ponton változnának. A temetési támogatás összegét a jelenlegi 20%-ról 30%-ra javaslom emelni, valamint az első lakáshoz jutók támogatását a jelenlegi ,- Ft-ról ,- Ft-ra. Javaslom továbbá a rendszeres lakásfenntartási támogatás havi összegét 6.000,- Ft-ban limitálni. A jogszabályi követelményeknek megfelelően szükségessé vált a jelenleg hatályos vonatkozó rendeleteink hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása. Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezet szerint alkossa meg a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. Balmazújváros, február 10. dr. Veres Margit polgármester 2

171 1. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez HATÁSVIZSGÁLATI LAP - Előzetes hatásvizsgálat A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet megalkotásához A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselőtestületét tájékoztatni kell. I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK Az eddig nyújtott ellátások a lakbértámogatás kivételével lényegében megmaradnak, a szabályozás kismértékben néhol szigorodik, ezért elképzelhető, hogy a jogosulti körből néhányan kiesnek, ez negatív hatással lehet az érintett ügyfelekre, viszont a szabályok egyúttal igazságosabbá válnak, ami kedvező hatással van a társadalomra. II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS A rendeletben szabályozott szociális ellátásokra fordítandó keret várhatóan emelkedni fog. Adott ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás megszűnik, viszont több ellátási forma is kikerül a hatáskörünkből (foglalkozást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás). A szociális ágazatra fordítandó állami támogatás mértéke ,- Ft, ez az összeg kerül a költségvetésbe betervezésre. III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK A rendelet-tervezet környezeti hatása nem mérhető, illetőleg az első lakáshoz jutók támogatásának lehetősége magában hordozza az új lakásállomány esetleges bővülését. A település lakossága tekintetében kedvező egészségi hatással lehet, tekintettel arra, hogy a gyógyszertámogatás, mint ellátási forma, a rendelet hatályba lépését követően is megmaradna. IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK A foglalkozást helyettesítő támogatás március 1-től átkerül a járásokhoz, az ezzel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkennek. A lakásfenntartási támogatás és a közgyógyellátás fokozatosan kivezetésre kerül, illetőleg a települési támogatás részét képezi, mint lakhatási támogatás, így e tekintetben az adminisztratív terhek érdemben nem változnak. Előzőeken túl az eddigi ellátások megmaradnak, egyedül a lakbértámogatás szűnik meg, ami évente kb ügyet jelent, mely az egyéb ellátásokhoz kapcsolódó ügyiratokhoz képest elenyésző, ezért az adminisztratív terhek várhatóan nem változnak. V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE A rendelet megalkotása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 45. (1) bekezdése és 134/E. -a alapján február 28-ig kötelező, elmaradása esetén mulasztásos törvénysértés keletkezne. VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak, a pénzügyi feltételek a évi költségvetés függvényei. 3

172 Tervezet Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 2. -ában, 26. -ában, és 32. (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdésében és ban meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területén élő egyének és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait. A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya kiterjed a Balmazújvároson bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is Balmazújvárosban lakó a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják, f) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Balmazújváros területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira és gyermekeikre, továbbá g) a menedékjogról szóló törvény szerint arra a 18. életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály, vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá kerül feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította. 4

173 A rendeletben szabályozott ellátási formák és az eljáró hatóságok 3. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít az e rendeletben meghatározottak szerint. (2) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások: a) lakhatási támogatás, b) gyógyszertámogatás, c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, d) speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása, e) helyben tanulók utazási támogatása, f) temetési támogatás, g) első lakáshoz jutók támogatása, h) gyógyfürdő támogatás, i) időskorúak támogatása, j) rendkívüli települési támogatás. (3) A gyógyszertámogatás kizárólag természetbeni formában, míg a többi ellátás elsősorban természetbeni, de adott esetben pénzbeli formában is nyújtható az eljáró hatóság döntése alapján. (4) A rendszeres ellátások havi együttes összege személyenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (5) Az (5) bekezdés szerinti összegbe a március 1-je előtt megállapított, a kérelem benyújtásakor is fennálló jogosultság alapján kapott lakásfenntartási támogatás és méltányossági közgyógyellátás összege beszámít. (6)Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a képviselő-testület Balmazújváros Város Polgármesterére átruházza. Általános eljárási rendelkezések 4. (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása, - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön megjelölt, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt, - az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges mellékleteket. (2) Nem jogosult rendszeres támogatásra, aki illetőleg akinek a családjában, vagy háztartásában élő személy az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik. (3) A kérelmet ha e rendelet másként nem rendelkezik postai úton a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) postacímére címezve vagy személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani. (4) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok beszerezhetőek a Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról ( 5

174 (5) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja jogosult. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi és települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény és természetes személy, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére. Az időskorúak támogatásán belül a Karácsony ünnepe alkalmából nyújtott természetbeni támogatás megállapítása hivatalból történik. (7) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt végezhet, valamint a gyermeket nevelő családoknál e célra a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő és a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is felhasználható. (8) A rendszeres támogatások (lakhatási-, gyógyszer-, speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása) a kérelem benyújtásának első napjától illeti meg a jogosultat. (9) Az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat. (10) A rendszeres ellátásokat utólag, minden hónap 5-ig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani. (11) A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása a számlaszám igazolása mellett lakossági folyószámlára utalással történik a jogosult vagy törvényes képviselője részére, míg a pénzbeli eseti ellátások kifizetésére a házipénztárban kerül sor. Az (6) bekezdés szerinti esetben, a polgármester döntése alapján a segélyt a kezdeményező képviselője is átveheti, aki az ellátásjogosult részére történt átadását vagy a jogosult érdekében történt felhasználását 30 napon belül átvételi elismervénnyel vagy számlával köteles igazolni. (12) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha: a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be, b) a jogosult azt kéri, c) a jogosult meghalt, d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból. (13) A (12) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezésének hónapjának utolsó napja. (14) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot a (12) bekezdés szerinti eseteken kívül meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött. (15) A Szt.-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.rendeletben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e 6

175 jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a) a pénzbeli ellátás visszafizetésére, b) természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére. (16) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételre tekintettel szűnt meg, az ellátást így igénybevevő, a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem jogosult a megszüntetettel azonos típusú rendszeres ellátásra. (17) A lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátások vonatkozásában a (14) bekezdés szerinti korlátozás kiterjed a lakásban élő valamennyi személyre. (18) Ha az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné a polgármester méltányosságból a) elengedheti, b) csökkentheti, vagy c) részletfizetést engedélyezhet. (19) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak, kérdések vonatkozásában a magasabb rendű szociális, gyermekre tekintettel megállapított ellátás vonatkozásában pedig a magasabb rendű szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Lakhatási támogatás 5. (1) A polgármester lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. (2) Lakhatási támogatás havi rendszerességgel, a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat, a gázfogyasztás, valamint a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható. (3) A lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik és annak tulajdonosa, bérlője. b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és c) akinek, valamint a vele közös háztartásában élő személynek sincs vagyona. (5) Nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül. (6) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 7

176 (7) Fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (8) Ha a háztartásban a) (7) bekezdés a)-c) pontja szerinti személy magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, b) (7) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti személyre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, c) gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot és a nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (9) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450,- Ft. (10) Az elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m2, b) ha a háztartásban két személy lakik, 45 m2, c) ha a háztartásban három személy lakik, 55 m2, d) ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m2, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további megjelölt személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (11) A lakhatási támogatás egy hóra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2.500,- Ft, és nem lehet több, mint 6.000,- Ft azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (12) A (11) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3- J-0,5 NYM NYM x 0,15, ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (13) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. 8

177 (14) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (15) A (14) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekintetni a lakásbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakásrészeit. (16) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Gyógyszertámogatás 6. (1) A polgármester gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú személynek a) akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 20%-át eléri vagy meghaladja, b) egyedül élő esetében az egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 15%-át eléri vagy meghaladja, c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylő daganatos betegségben szenved, vagy fekvő beteg és pelenka használata szükséges, és az egy főre számított havi családi jövedelem ca) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 300%-át, cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg, ezzel egyidejűleg a havi rendszeres gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 20%-át eléri, vagy meghaladja. (2) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult. (3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (4) A gyógyszertámogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 1 év időtartamra kerül megállapításra. (5) A támogatás mértéke havonta 3.000,- Ft, míg az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a támogatás mértéke havonta 4.000,- Ft. (6) A gyógyszertámogatás utalvány formájában, három havonta, egyenlő részletekben első alkalommal a megállapító határozat jogerőre emelkedésnek időpontjában - kerül kiadásra. (7) A gyógyszerköltséget a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon a háziorvos igazolja, kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltség figyelembevételével. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. (1) A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek a családja 9

178 időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Elsősorban azokat a családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen betegség, gyermek étkeztetése, iskoláztatása és gyógyszemüveggel való ellátása miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a család a) nem rendelkezik vagyonnal, b) az egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, c) gyermeket egyedül nevelő szülő esetében 200%-át. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseti jelleggel, gyermekenként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. Az alkalmanként gyermekenként adható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét, valamint az annak alapjául szolgáló jövedelemsávokat a 4. melléklet tartalmazza. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi esetekben: a) a gyermekintézmények étkezési térítési díját a szülő nem fizette meg, vagy b) tanévkezdéskor a szülő a tankönyv árát nem egyenlítette ki, vagy c) a gyermek részére felírt gyógyszereket a szülő nem tudja kiváltani, vagy d) a családnak közüzemi díjhátraléka keletkezett, vagy e) a család tüzelőbeszerzésről nem tud gondoskodni elsősorban természetben nyújtandó. (6) A természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a) az (5) bekezdés a) pontja esetében az étkezési térítési díj hátralékos számlára történő utalással, b) az (5) bekezdés b) pontja esetében a tankönyv árának az oktatási intézmény tankönyvfelelőse részére történő kifizetéssel, c) az (5) bekezdés c) pontja esetében a településen működő gyógyszertárakban beváltható gyógyszerutalvány juttatásával, d) az (5) bekezdés d) pontja esetében a közüzemi díj szolgáltatóhoz történő utalásával, e) az (5) bekezdés e) pontja esetében tüzelőutalvánnyal nyújtandó. (7) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható a családnak, ha a gyermek a) középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be, feltéve, hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat. (8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. 10

179 (9) Az (7) bekezdésben meghatározott nagykorúvá vált gyermek vonatkozásában a szülő is benyújthatja a kérelmet, a nagykorúvá vált gyermek írásbeli hozzájárulásával. Speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 8. (1) Ha a gyermek egészségi állapotának megfelelő napközbeni ellátása speciális nevelési intézményben, vagy speciális oktatási intézményben a lakóhelyen nem biztosított, akkor a lakóhely és a nevelési/oktatási intézmény között napi rendszerességgel történő utazás költségeinek viseléséhez havi rendszereséggel támogatás nyújtható. Az erre irányuló kérelmet a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. (2) A támogatás havi mértékének összege a) személygépkocsival történő utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 35%-a, b) tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a nyugdíjminimum 10%-a, c) támogató szolgálattal történő szállítás esetén a nyugdíjminimum 15%-a. (3) Speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása iránti kérelemhez csatolni kell az intézmény igazolását a nevelési vagy tanulói jogviszony fennállásáról, és a napi bejárás tényéről. (4) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjától óvodai év/tanév végéig állapítható meg és azt a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítani kell. Helyben tanulók utazási támogatása 9. (1) Az önkormányzat a balmazújvárosi állandó bejelentett lakcímmel és diákigazolvánnyal rendelkező tanulók részére, a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben ezt a jogosult vagy törvényes képviselője írásban jelzi. A helyben tanulók utazási támogatása iránti kérelmet a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az (1) bekezdés szerinti tanulók részére a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszoros összegét, melyről az igénylést megelőző 1 hónap jövedelmét tekintve a törvényes képviselő az igényléssel egyidejűleg nyilatkozik. (3) Jövedelemnyilatkozat nélkül jogosult támogatásra az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy valamely szülője az aktív korúak ellátásában részesül. Temetési támogatás 10. (1) A polgármester eseti jelleggel temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg azon kérelmező részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó (Ptk. szerint) esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetőleg családja létfenntartását veszélyezteti, és a) akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, vagy 11

180 b) jövedelem és vagyoni érték nagyságától függetlenül jogosult az a személy, aki az elhunyt személy eltemetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles és tartásra köteles hozzátartozó nem volt fellelhető. (2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott temetési támogatás összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 30%-a. A legolcsóbb temetés költsége a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján. (3) Rendkívüli élethelyzet, (különösen a hirtelen vagy tragikus körülmények közötti haláleset) és rendkívüli szociális körülmény (különösen a nyugdíjminimum alatti, illetőleg egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 150%-a alatti egy főre jutó jövedelem) esetén a polgármester engedélyezheti a temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott temetési támogatás kifizetését a számlák utólagos becsatolása mellett is. (4) A (3) bekezdés szerinti esetben az temetési támogatás összege kivételes méltányosságból a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 100%-áig terjedhet. (5) Temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet temetési számlával együtt - a halálesetet követő 60 napon belül lehet benyújtani a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy egy vagy több személy részére lett e temetési számla kiállítva. Amennyiben egy azon temetés vonatkozásában több személy részére megosztva lett a temetési számla kiállítva, úgy a számlák jogosultjainak egyöntetű írásos nyilatkozata szükséges arról, ki a temetési segély kérelmezője. A határidő elmulasztása jogvesztő. (6) A temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét a határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a határozattal együtt meg kell küldeni kérelmező részére. Első lakáshoz jutók támogatása 11. (1) Építési és vásárlási támogatásban részesülhetnek: a) a fiatal házaspárok, b) az élettársi kapcsolatban élő fiatalok, amennyiben háztartásukban legalább egy kiskorú gyermeket nevelnek, c) kiskorú gyermekét egyedül nevelő, a támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtásának időpontjában 35. életévét be nem töltött szülő, d) életkortól és családi állapottól függetlenül azok az igénylők, akiknek az ingatlan tulajdona elemi kár (tűz, vihar, belvíz, földrengés) miatt teljes egészében megsemmisült és az első lakáshoz jutók támogatásában vagy a helyi támogatás bármelyik formájában még soha nem részesültek, feltéve, ha a megsemmisült ingatlan tulajdonon kívül más ingatlan tulajdonnal vagy résztulajdonnal nem rendelkeznek a támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtásának időpontjában. (2) A 3. (1) bekezdés a) c) pontjaiban meghatározottak akkor részesülhetnek támogatásban, ha külön-külön vagy együttesen lakáshasználati joguk, illetve lakástulajdonuk függetlenül az ingatlan értékétől, állagától, nagyságától soha nem volt. 12

181 (3) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az első lakáshoz jutók egyszeri, vissza nem térítendő támogatása megállapítható, ha az igénylők a) külön-külön legfeljebb ½-ed tulajdoni hányadban örökölt, haszonélvezeti joggal terhelt lakóház, b) beépítetlen építési telek tulajdonosai, valamint ha c) az igénylő legfeljebb ½-ed haszonélvezeti joggal terhelt vagy nem terhelt, örökölt ingatlantulajdonnal rendelkezik, s a lakóházat közeli hozzátartozótól vásárolja. (4) Az (1) - (2) bekezdésben fennálló feltételek mellett akkor nyújtható támogatás, ha: a) az igénylők által vásárolt vagy épített 1/1 tulajdonú ingatlant egymás között egyenlő arányban, de legalább ¾-ed ¼-ed arányban szerzik meg, b) örökölt tulajdoni hányad mellett történő vásárlás esetében az a) pontban meghatározott arány megmarad a résztulajdon szerzését követően is, c) az együttköltöző családtagok létszámát figyelembe véve a vásárolni kívánt lakás nagysága vagy az építendő új lakóház nagysága a lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 3. -ában meghatározott jogos lakásigény mindenkori felső határától egy szobával kevesebb. A még gyermektelen, valamint az egy kiskorú gyermeket nevelő fiatalok esetében a 4 főre elfogadott lakásigény felső határa a meghatározó. (5) A támogatás igénybevételére azon kérelmezők jogosultak, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg. A jövedelem meghatározásánál a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadók. (6) Az igényjogosultság a) lakásvásárlók esetében az adásvételi szerződés keltétől számított 6 hónapig áll fenn, b) az értékesítés céljára újonnan felépített lakóházat vásárlók esetében a felépítendő lakás használatbavételi engedélyének kiadásától számított 6 hónapig áll fenn, c) építkezők esetében az építési engedély jogerőre emelkedését követő naptól a használatbavételi engedély kiadásáig áll fenn. (7) A lakásvásárláshoz és új lakóház építéséhez nyújtott támogatás mértéke ,- Ft. A támogatás egyszeri és a (10) bekezdésben foglaltakon kívül vissza nem térítendő. (8) A megállapított támogatás a jogosultak által rendelkezésre bocsátott lakossági folyószámlára történő átutalás útján kerül teljesítésre. (9) A támogatás a határozat kézhezvételét követő naptól számított 6 hónapon belül vehető igénybe. Amennyiben a jogosultak a lakásvásárláshoz pénzintézeti hitelt kívánnak felvenni és az igényelt kölcsön összege meghaladja a vételár 50%-át, úgy a megállapított első lakáshoz jutók támogatásának kifizetésére a pénzintézettel kötött kölcsönszerződés a Közös Önkormányzati Hivatalnál történő bemutatását követően kerülhet sor. (10) A támogatásban részesített lakásvásárlók a kifizetett támogatást egy összegben, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:47. -ában meghatározott mértékű kamatokkal együtt kötelesek visszafizetni, amennyiben a tulajdonviszonyok tekintetében a támogatásra való jogosultságra jogosító adásvételi szerződés és a tulajdoni lap eltérő adatokat tartalmaz. 13

182 (11) Az első lakáshoz jutók támogatásáról a polgármester dönt. (12) Az első lakáshoz jutók támogatása az erre a célra rendszeresített 9. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével igényelhető a Közös Önkormányzati Hivatalban. (13) Az első lakáshoz jutók támogatásában részesítettekről a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának Szociális Irodája nyilvántartást vezet. (14) E rendelet szempontjából fiatalnak tekintendő az a személy, aki a támogatás megállapítására irányuló kérelme benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 35. életévét. (15) Eltartott, közös háztartásban élő kiskorú gyermeknek kell tekinteni a saját, az örökbefogadott és a bíróság által elhelyezett gyermeket (gyermekeket). (16) A jogos lakásigény meghatározásakor a szobaszám számításának tekintetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 3. (3) bekezdésében meghatározottakat kell figyelembe venni. (17) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakra vonatkozóan az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározottakat kell figyelembe venni. Gyógyfürdő támogatás 12. (1) Gyógyfürdőellátás támogatására jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdőben biztosított, Balmazaqua Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátást vesz igénybe. (2) A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI.19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezők esetében Balmazújváros Város Önkormányzata a 15x4 kúrát igénybevevők esetében 4.500,- Ft összegben, egyéb kezelés esetén 25 % mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkező öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50 %-át vállalja át, illetőleg a 15x4 kúrát igénybevevőket 9.000,- Ft összegben támogatja. (3) A támogatást e rendelet 10. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet igényelni. (4) A támogatás megállapításához a szolgáltató igazolása is szükséges (11. számú melléklet szerinti formanyomtatvány), mely tartalmazza az igénybevevő adatait, és az igénybe vett fürdőgyógyászati ellátás mennyiségét. (5) Szolgáltató a támogatást igénylők kérelmét a (4) bekezdésben meghatározott igazolással együtt, hetente benyújtja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportjához. Balmazújváros Város Polgármestere eseti jelleggel határozattal dönt az igénybevett gyógyfürdőellátás támogatásról. 14

183 (6) A támogatást a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a határozatban foglaltak szerint, a döntés jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kifizeti a támogatott részére. Időskorúak támogatása 13. Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére évente egy alkalommal természetbeni támogatást nyújt Karácsony ünnepe alkalmából. A támogatás mértékéről a képviselő-testület évente a költségvetésben dönt. Rendkívüli települési támogatás 14. (1) Polgármester rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, a) aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel családonként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. (3) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy az egy főre számított havi családi jövedelem összege nem haladhatja meg a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át. (4) A polgármester méltányosságból eltekinthet a (2)-(4) bekezdésben foglaltaktól és a) elemi kár vagy tűzkár bekövetkeztekor legfeljebb ,- Ft b) különös méltánylást érdemlő, halasztást nem tűrő élethelyzetben legfeljebb ,- Ft pénzbeli vagy természetbeni méltányos rendkívüli települési támogatást állapíthat meg. (5) Az (5) bekezdés szerinti ellátások naptári évenként egy alkalommal állapíthatók meg családonként. (6) A évben, március 1-je előtt megállapított önkormányzati segélyek a év vonatkozásában a (2) bekezdés, (5) és (6) bekezdés szerinti alkalmakba, illetve összegekbe beszámítanak. 15

184 (7) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 13. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Átmeneti és záró rendelkezések 15. Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. 16. (1) Az önkormányzati segély megállapítása iránt március 1-jén folyamatban lévő ügyben kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő családok vonatkozásában e rendelet rendkívüli gyermekvédelmi támogatására, - egyéb családok vagy személyek vonatkozásában a rendkívüli települési támogatás szabályait kell alkalmazni. (2) A március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (3) A március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben február 28- án folyamatban lévő ügyekben a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 17. Hatályát veszti Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV. 25.) számú, b) a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II. 17.) számú, és c) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú rendelete. Balmazújváros, február dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző Záradék: Kihirdetve: február..- napján. Tóthné dr. Kertész Mariann Jegyző 16

185 1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (LAKHATÁSI TÁMOGATÁS) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye, ideje (év, hó, nap): Lakóhelye: irányítószám... település...utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó Tartózkodási helye: irányítószám... település...utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Állampolgársága: Telefonszám (nem kötelező megadni): cím (nem kötelező megadni): A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy EU kék kártyával rendelkező, vagy bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: fő. 17

186 1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: A B C D Név (születési név) Születési helye, ideje (év,hó,nap) Anyja neve Társadalom biztosítási Azonosító Jele (TAJ) 1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma... fő, b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma... fő, c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma... fő. 2. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A B C A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem 18

187 3. Lakásviszonyok 3.1. A támogatással érintett lakás nagysága:.. m A lakásban tartózkodás jogcíme:.. 4. Nyilatkozatok 4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:. (Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is) 4.2. A megállapított támogatást a lakhatást legnagyobb mértékben veszélyeztető.kiadáshoz kérem folyósítani Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: kérelmező aláírása... a háztartás nagykorú tagjainak aláírása * Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik. 19

188 Vagyonnyilatkozat I. A kérelmező személyes adatai Neve:.. Születési neve:... Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. Tartózkodási hely:.... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:. II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakhatási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen - nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 20

189 B. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: a) személygépkocsi:... típus... rendszám szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus... rendszám szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap Megjegyzés:... aláírás Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 21

190 TÁJÉKOZTATÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A hiányzó adatokat kell kitölteni. Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységnek hányadosával. 1. Személyi adatok Háztartás: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Lakóhely vagy tartózkodási hely: a kérelem benyújtását megelőzően az okmányirodánál bejelentett és a lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy tartózkodási hely. Fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Ha a háztartás nagykorú tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a háztartás kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2- del növekszik. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. Gyermek: - a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (továbbiakban: fogyatékos gyermek). 2. Jövedelemre vonatkozó adatok Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az 22

191 adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. A háztartás tagjainak jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem kiszámításakor rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. Jövedelem típusai: Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 3. Nyilatkozatok A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a lakhatással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb részben veszélyezteti. Lakhatási kiadásnak kell tekinteni a távhő-szolgáltatás díjat, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, közös költséget, a tüzelőanyag költségét. A lakhatást legnagyobb mértékben veszélyeztető költségnek kell tekinteni, különösen a lakásfenntartási költségek legnagyobb hányadát képező költségeket, valamint azon költségeket, amelyek kiegyenlítése tekintetében a kérelmezőnek elmaradása van. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így: - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről szóló igazolást, - a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a súlyosan fogyatékos személy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a tartósan beteg személy magasabb összegű családi pótlékot kap (megállapító határozat és folyósítást igazoló irat), életévét betöltött, még tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló személy esetén az intézmény erre vonatkozó igazolását, - szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztó és fogyasztási hely azonosításához szükséges adatot (számlalevelet), - a lakás alapterületének igazolására tulajdoni lap, tervrajz másolatát. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 23

192 2. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (GYÓGYSZERTÁMOGATÁS) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (közgyógyellátásban részesülők számára nem állapítható meg) Kérelem indoka:.. Kérelmező neve:. Születési neve: Születési helye: Születési idő:. év.hó..nap. Anyja neve:.. Társadalombiztosítási Azonosító Jel: Adóazonosító jel: Állampolgársága: magyar, egyéb: A kérelmező idegenrendészeti státusza 1 : szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan 2. Státuszt elismerő határozat száma: /20 Családi állapota 3 : hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él; házas és házastársától külön él; elvált; özvegy; élettárssal él; egyedül él. Lakóhely 4 :.. Tartózkodási hely 5 :.... Életvitelszerűen a..címen élek. Kérelmező családi körülményei: egyedül élő, nem egyedül élő Közgyógyellátásban részesülők: igen nem Kérelmező telefonszáma 6 :. címe 7 :. 1. Nem magyar állampolgárság esetén. 2. A megfelelő rész aláhúzandó. 3. A megfelelő rész aláhúzandó. 4. Lakcímkártyán szereplő. 5. Lakcímkártyán szereplő. 6. Nem kötelező megadni. 7. Nem kötelező megadni. 24

193 - 2 - A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban 8 élők adatai: Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok Társadalombiztosítási Azonosító Jel Jövedelmi adatok: A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Rendszeres pénzbeli ellátás 4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 6. A gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások 7. A munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 8. Föld bérbeadásából származó jövedelem 9. Egyéb (pl. ösztöndíj) 10. Összes jövedelem Kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs/élettárs jövedelme A kérelmező családjában élő egyéb személyek jövedelme Összesen Ügyintéző tölti ki! Egy főre jutó havi nettó jövedelem. Ft/hó. Kérelmező nyilatkozata Kijelentem, hogy nem részesülök közgyógyellátásban. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10 (7) bekezdés alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti. Balmazújváros,. év.. hónap nap... Kérelmező aláírása.. Kérelmező házastársának/élettársának aláírása 8. Háztartás: az egy lakásban együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége 25

194 3. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez IGAZOLÁS A BIZTOSÍTOTT HAVI RECEPTKÖTELES GYÓGYSZERKÖLTSÉGRŐL (A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el.) (Háziorvos tölti ki!) Kérelmező neve: Születési neve:... Születési helye: Születési idő: év hónap.nap. Anyja neve:. Társadalombiztosítási Azonosító Jel:. Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e: igen nem Gyógyszer neve Kérelmező rendszeresen szedett havi receptköteles gyógyszerei: A Biztosított által fizetendő térítési díj Összesen: Ft Balmazújváros,. év.hónap.. nap. P.H. Háziorvos aláírása IGAZOLÁS Hivatalosan igazolom, hogy nevezett. (név) az alábbi betegségben szenved: súlyos, állandó kezelést igénylő daganatos betegség, fekvőbeteg és pelenka használata szükséges. (A megfelelő rész aláhúzandó.) Balmazújváros,. év.hónap.. nap. P.H. 26 Háziorvos aláírása

195 4. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmanként gyermekenként adható összegei és annak alapjául szolgáló jövedelemsávok I. Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében A B Jogosultsági határ %-ban Egy alkalommal adható maximális összeg 1. Nyugdíjminimum 100%-a alatt ,- Ft 2. Nyugdíjminimum %-a között 8.000,- Ft 3. Nyugdíjminimum %-a között 5.000,- Ft II. Családban nevelkedő gyermek esetében A B Jogosultsági határ %-ban Egy alkalommal adható maximális összeg 1. Nyugdíjminimum 100%-a alatt ,- Ft 2. Nyugdíjminimum %-a között 7.000,- Ft 3. Nyugdíjminimum %-a között 5.000,- Ft 27

196 5. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS) MEGÁLLAPÍTÁSA I. Kérelmező (törvényes képviselő vagy nagykorú gyermek) személyi adatai: Neve:.... Születési neve:..... Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: Családi állapota:. Állapolgársága: magyar / egyéb:..... Kérelmező idegenrendészeti státusza: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan. Lakóhely: Tartózkodási hely:.... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.... Telefonszám (nem kötelező megadni):.... Kérelem indoklása Megfelelő rész aláhúzandó, továbbá az idegenrendészeti státuszt elismerő határozat másolata csatolandó. 28

197 II. Nyilatkozat A.) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok A kérelem benyújtásának időpontjában kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:...fő Közeli hozzátartozó neve (születési neve) Születési helye, év, hónap, nap Anyja neve TAJ Családi kapcsolat megnevezése B.) Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók (házastárs, élettárs, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek) havi jövedelme forintban: A jövedelem típusa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem C.) Nyilatkozatok (1) Kijelentem, hogy - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó.) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti. 29

198 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10 (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A közölt adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal belső nyilvántartásából, illetőleg környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. Felhívom figyelmét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 51. (5) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A fenti törvény 61. (2) bekezdésében foglaltak alapján a bírság legmagasabb összege ,- Ft. Balmazújváros, kérelmező aláírása (törvényes képviselő vagy nagykorú gyermek) 30

199 6. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (SPECIÁLIS NEVELÉSI, OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK UTAZÁSI TÁMOGATÁSA) MEGÁLLAPÍTÁSA I. Kérelmező (törvényes képviselő vagy nagykorú gyermek) személyi adatai: Neve:.... Születési neve:..... Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: Családi állapota:. Állapolgársága: magyar / egyéb:..... Kérelmező idegenrendészeti státusza: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan. Lakóhely: Tartózkodási hely:.... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.... Telefonszám (nem kötelező megadni):.... Kérelem indoklása

200 II. A speciális nevelési, oktatási intézményben tanuló gyermek adatai Neve:...Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: Állapolgársága: magyar / egyéb:..... A gyermek idegenrendészeti státusza: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan. Lakóhely: Tartózkodási hely:.... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.... A nevelési/oktatási intézmény neve és címe:.. II.) Nyilatkozatok - Kijelentem, hogy a lakóhely és a nem lakóhelyen levő speciális nevelési / oktatási intézmény között napi rendszerességgel történő utazás személygépjárművel történik. - Kijelentem, hogy a lakóhely és a nem lakóhelyen levő speciális nevelési / oktatási intézmény között napi rendszerességgel történő utazás tömegközlekedési eszköz igénybevételével történik. - Kijelentem, hogy a lakóhely és a nem lakóhelyen levő speciális nevelési / oktatási intézmény között napi rendszerességgel történő utazás támogató szolgálat gépjárművével történik. - Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. - Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A megfelelő rész aláhúzandó.) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10 (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A közölt adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal belső nyilvántartásából, illetőleg környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. 32

201 Felhívom figyelmét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 51. (5) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A fenti törvény 61. (2) bekezdésében foglaltak alapján a bírság legmagasabb összege ,- Ft. Balmazújváros, kérelmező aláírása (törvényes képviselő vagy nagykorú gyermek) 33

202 7. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (HELYBEN TANULÓK UTAZÁSI TÁMOGATÁSA) MEGÁLLAPÍTÁSA Alulírott /név/ sz.h.idő: an.:,balmazújváros, szám alatti lakos - törvényes képviselő - azzal kéréssel fordulok Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteréhez, hogy /név/ /szül.:/ /név/ /szül.:/ /név/ /szül.:/ nevű gyermekem/im részére 20.. évben megvásárolt helyi autóbuszbérlet után utazási támogatást szíveskedjen megállapítani. A bérletvásárlást igazoló nyugta sorszáma/i: Nyilatkozom, hogy fent nevezett tanuló gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és / vagy valamely szülő aktív korúak ellátásában részesül. (A megfelelő rész aláhúzandó) Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az igénylést megelőző hónap nettó jövedelmét figyelembe véve nem haladja meg a 20 évben érvényes öregségi nyugdíjminimum háromszoros összegét. Továbbá nyilatkozom, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL tv. 99. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel fellebbezési jogomról lemondok. E törvény 28/A. (1) bekezdés b) pontja, a 73. (2) bekezdése és a 78. (4) bekezdése figyelembevételével a döntés szóbeli közlését tudomásul veszem, a határozat kipostázását nem kérem. Balmazújváros, Jövedelem: - munkaviszonyból, vállalkozásból származó jövedelem, - családtámogatási ellátások (gyes, gyed, gyet, családi pótlék) - nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások (rokkantsági, rehabilitációs ellátás) - önkormányzat által folyósított pénzbeli rendszeres szociális ellátások (aktív korúak ellátása, ápolási díj,) - munkanélküli ellátás (álláskeresési járadék, keresetpótló juttatás) - alkalmi munkából, állattartásból és növénytermesztésből származó jövedelem 34 törvényes képviselő aláírása

203 8. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (TEMETÉSI TÁMOGATÁS) MEGÁLLAPÍTÁSA I. Kérelmező személyi adatai: Neve:.... Születési neve:..... Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: Családi állapota:. Állapolgársága : magyar / egyéb:..... Kérelmező idegenrendészeti státusza : szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan. Lakóhely: Tartózkodási hely:.... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.... Telefonszám (nem kötelező megadni):.... Kérelem indoklása A megfelelő rész aláhúzandó, továbbá az idegenrendészeti státuszt elismerő határozat másolata csatolandó. 35

204 II. Az elhunyt adatai: Neve:...Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: A haláleset időpontja: Halotti anyakönyvi kivonat száma:.. Temetési számla száma:.... Temetési költség összege:..... Nyilatkozom, hogy a temetési számla egy - vagy - több személy részére lett kiállítva. (Aláhúzással kérem jelölni. ) III. Nyilatkozat A.) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:...fő Közeli hozzátartozó neve (születési neve) Születési helye, év, hónap, nap Anyja neve TAJ Családi kapcsolat megnevezése B.) Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók (házastárs, élettárs, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek) havi jövedelme forintban: A jövedelem típusa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem 36

205 C.) Nyilatkozatok (2) Kijelentem, hogy - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó.) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10 (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A közölt adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal belső nyilvántartásából, illetőleg környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. Felhívom figyelmét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 51. (5) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A fenti törvény 61. (2) bekezdésében foglaltak alapján a bírság legmagasabb összege ,- Ft. Balmazújváros, kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása 37

206 9. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok A kérelmezők személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Állampolgársága:... Telefonszám (nem kötelező megadni):... Házastárs / élettárs Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Állampolgársága:... Telefonszám (nem kötelező megadni):... A kérelmezőkkel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok: A B C D E Név (ha eltérő, születési neve is) Anyja neve Születési helye Születési ideje (év, hó, nap) Társadalombiztosítási Azonosító Jele 38

207 A B C D E Lakásvásárlás esetén: A lakásvásárláshoz pénzintézettől igényelt hitel összege: A lakásvásárláshoz munkáltatótól igényelt hitel összege: A vásárolt ingatlanban lévő szobák száma: Fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Fizetési számlaszám: - - (A kérelemhez mellékelni kell az adásvételi szerződés, vagy adásvételi-előszerződés egy példányát, valamint az igénylők és a velük közös háztartásban élők benyújtást megelőző 1 havi nettó jövedelméről szóló kereseti igazolásait.) Lakóház építése esetén: A lakásépítéshez pénzintézettől igényelt hitel összege: A lakásépítéshez munkáltatótól igényelt hitel összege: Az építendő lakóházba tervezett szobák száma: Fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Fizetési számlaszám: - - (A kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély és az alaprajz fénymásolatát, valamint az igénylők és a velük közös háztartásban élők benyújtást megelőző 1 havi nettó jövedelméről szóló kereseti igazolásait.) Az igényjogosultság lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés vagy adásvételi előszerződés keltétől számított 6 hónapon belül, míg lakóházat építők esetén az építési engedély jogerőre emelkedésének napjától a használatbavételi engedély megadásának napjáig áll fenn. NYILATKOZAT Alulírott igénylők kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentjük továbbá, hogy együttesen vagy külön-külön jelenleg nincs és korábban sem volt önálló lakástulajdonunk, haszonélvezeti joggal nem terhelt résztulajdonunk, lakáshasználati jogunk. Az önkormányzat által a helyi támogatás bármelyik formájában, vagy lakáscélú támogatásban soha nem részesültünk. Hozzájárulunk a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Balmazújváros, (év) (hó) (nap) kérelmező aláírása kérelmező aláírása 39

208 10. melléklet. /2015. ( ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (GYÓGYFÜRDŐ TÁMOGATÁS) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott Születési név:.. Születési hely: születési idő:... Anyja neve:.. TAJ szám: 4060 Balmazújváros,. szám alatti lakos kérem, hogy a mellékelt igazolás alapján szíveskedjenek gyógyfürdő támogatást megállapítani. Telefonszám:. Balmazújváros Városkártya száma:. Nyilatkozat: Kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a gyógyfürdő támogatás megállapítására irányuló eljárásban való kezeléséhez. Kijelentem, hogy a kérelmemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. Balmazújváros, aláírás Kérelemhez egyidejűleg becsatolom: Igazolás a gyógyfürdő részéről, hogy a gyógykezeléseket igénybe vettem. Öregségi nyugellátásra, illetőleg az egészségkárosodás alapján rokkantsági járadékra, rokkantsági ellátásra, vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságot igazoló okirat másolatát. 40

209 11. melléklet a /2015. (..) önkormányzati rendelethez Balmazaqua Kft Balmazújváros, Iskola köz 18. I G A Z O L Á S Igazoljuk, hogy. (sz): (sz.hely, idő): (anyja neve):. Balmazújváros,. szám alatti lakos a TB által támogatott gyógyfürdő ellátást az alábbiak szerint vette igénybe. 15x4 kúrát vett igénybe Nem 15x4 kúrát vett igénybe, a kezelések tételes felsorolása: Megnevezés Egységár Felvett Összeg kezelés szám Medencefürdő.Ft..db..Ft Iszapkezelés.Ft..db..Ft Súlyfürdő.Ft..db..Ft Szénsavas fürdő.ft..db..ft Villanykádfürdő.Ft..db..Ft Víz alatti vízsugármasszázs.ft..db..ft Víz alatti gyógytorna.ft..db..ft Gyógymasszázs.Ft..db..Ft Gyógyúszás.Ft..db..Ft Balmazújváros, aláírásra jogosult 41

210 12. melléklet a /2015. (..) önkormányzati rendelethez K É R E L E M TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (RENDKIVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS) MEGÁLLAPÍTÁSA I. Kérelmező személyi adatai: Neve:.... Születési neve:..... Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: Családi állapota:. Állapolgársága : magyar / egyéb:..... Kérelmező idegenrendészeti státusza : szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan. Lakóhely: Tartózkodási hely:.... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.... Telefonszám (nem kötelező megadni):.... Kérelem indoklása A megfelelő rész aláhúzandó, továbbá az idegenrendészeti státuszt elismerő határozat másolata csatolandó 42

211 II. Nyilatkozat A.) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:...fő Közeli hozzátartozó neve (születési neve) Születési helye, év, hónap, nap Anyja neve TAJ Családi kapcsolat megnevezése B.) Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók (házastárs, élettárs, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek) havi jövedelme forintban: A jövedelem típusa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem C.) Nyilatkozatok (3) Kijelentem, hogy - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó.) 43

212 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10 (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A közölt adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal belső nyilvántartásából, illetőleg környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. Felhívom figyelmét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 51. (5) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A fenti törvény 61. (2) bekezdésében foglaltak alapján a bírság legmagasabb összege ,- Ft. Balmazújváros, kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása 44

213 2. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezethez A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását és ezzel az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások rendszerének újra szabályozását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) január 1. hatállyal bekövetkezett, illetve március 1. hatállyal bekövetkező módosítása teszi szükségessé. A Szt. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény, a sportról szóló évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szól évi CI. törvény és a Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény módosította. A Szt.-ben március 1-jével megszűnik a méltányos ápolási díj (43/D. ), a méltányossági közgyógyellátás (50. (3) bekezdés), az adósságkezelési szolgáltatás (55-55/C. ), és a lakásfenntartási támogatás (38. ) szabályozása azzal, hogy a március 1-je előtt megállapított adósságkezelési támogatás illetve a március 1-je előtt megállapított, valamint február 28-án folyamatban lévő ügyekben a közgyógyellátás a lejártáig a korábbi szabályok szerint nyújtandó. A december 31-e után megállapított lakásfenntartási támogatás időtartama viszont csak február 28-ig terjedhet és csak a december 31- ig megállapított lakásfenntartási támogatás nyújtható változatlan feltételekkel annak lejártáig (134/C. ). A fenti támogatások megállapítása eddig önkormányzati hatáskörbe tartozott oly módon, hogy ahhoz az önkormányzat 90%-os, közgyógyellátásnál 70%-os állami támogatásban részesült. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (2. melléklet III. fejezet) illetve a Szt a, 134/D. -a alapján a évben kifutó lakásfenntartási támogatásokra, közgyógyellátásokra, illetve adósságkezelési támogatásokra még lehívható a évivel azonos mértékű támogatás, az újonnan megállapított helyi szociális ellátásokhoz viszont már nem az egyes ellátásokhoz kapcsolódóan, hanem egy kalapban, az önkormányzat adóerő képessége függvényében hívható le támogatás az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatásaként. Az önkormányzati segély helyébe március 1-jével az ún. települési támogatás lép, melynek megállapítása, kifizetése, folyósítása, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól február 28-ig kell rendeletet alkotnia a települési önkormányzatoknak (45. ). A Szt. teljes egészében az önkormányzatokra bízza, hogy a települési támogatás keretében milyen célra/célokra nyújt támogatást, csak példaként említi, hogy adható lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére a gyógyszerkiadások 45

214 viseléséhez, vagy a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A rendelet-tervezet a Szt. új szabályaiból és az önkormányzat által jelenleg nyújtott szociális ellátásokra vonatkozó helyi rendeletek szabályaiból indul ki figyelemmel a évi pénzügyi teljesítés adataira, illetve az önkormányzat évre prognosztizálható költségvetési lehetőségeire. A rendelet-tervezet készítésének alapvető koncepciója az volt, hogy maradjanak meg az önkormányzat által jelenleg is nyújtott szociális ellátások, célzottabbá és igazságosabbá téve az aktuális szabályozást. Helyenként kisebb szigorítások kerültek beépítésre, figyelemmel az ügyintézés tapasztalataira, melyek az egyes ellátásoknál kerülnek kifejtésre. Az egyes ellátások összegei az ellátásokra jogosító jövedelemhatárok és egyéb alapvető jogosultsági feltételek lényegesen nem változnak. 46

215 3. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez RÉSZLETES INDOKOLÁS A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 1. -hoz A rendelet megalkotásának célját foglalja össze. 2. -hoz A rendelet személyi és területi hatályát határozza meg, figyelemmel a Szt. személyi hatályára. Az ügyintézés tapasztalatai szerint előfordul, hogy a kérelmező bejelentett lakcímmel rendelkezik a településünkön, de ténylegesen nem Balmazújvároson él, ezért követve a Szt.- ben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) április 1-jével megjelenő új szabályozást a rendelettervezet a lakó- vagy tartózkodási hely vonatkozásában az életvitelszerű ott élést is megkívánja a bejelentettség ténye mellett. 3. -hoz Ismerteti a rendeletben szabályozott ellátások formáit, azokat bizonyos kritériumok mentén csoportosítja, meghatározza a támogatások nyújtásának alapvető korlátait és az eljáró szervet. A Szt a alapján a települési támogatás esetében a hatáskör címzettje a Képviselőtestület, az ügyek jellege azonban megkívánja azonban a gyors ügyintézését, ezért a rendelettervezet a hatáskör polgármesterre történő átruházását javasolja. 4. -hoz A szakasz a települési támogatás megállapítására vonatkozó általános eljárási rendelkezéseket tartalmaz, figyelemmel a Szt. - rendelet-tervezet bevezető szövegében hivatkozott felhatalmazó, illetve a települési támogatásra is kiterjedő hatályú általános eljárási szabályaira (Szt. 5., 17., ). A rendelet-tervezet szövegében a Szt. települési támogatásra vonatkozó szabályai nem kerültek megismétlésre a párhuzamos szabályozás elkerülése végett. A rendelet-tervezet ezen felül szubszidiárius (kisegítő jellegű) szabályként hivatkozik a magasabb rendű szociális illetve gyermekvédelmi jogszabályokra a szabályozás egyszerűsítése érdekében. Az általános eljárási rendelkezések tartalmazzák a kérelmek benyújtásának, az ellátások folyósításának szabályait, továbbá a jogosultság megszüntetésének alapeseteit és az ellátás jogosulatlan felvételének jogkövetkezményeit. Az egyes ellátások fő szabály szerint kérelemre állapíthatóak meg, melyek a rendelet-tervezet mellékletét képező egyes ellátásokra szabott formanyomtatványon nyújthatók be. A formanyomtatványok azért készültek, hogy a kérelem a döntéshez szükséges valamennyi 47

216 információt tartalmazza és ezáltal az ügyintézés minél gyorsabb és zökkenő mentesebb legyen. Ügyintézési tapasztalat, hogy a kérelmezők elsősorban a nyomtatványokat és nem a rendeletet ismerik, ezért az egyes formanyomtatványokon kerültek feltüntetésre a jogosultság elbírálásához szükséges kérelemhez szükséges iratok, igazolások. 5. -hoz A lakhatási támogatás szabályainak kiindulópontja a jelenleg azonos célra nyújtott lakásfenntartási támogatás, melyet március 1-ig még a Szt a szabályoz. Szigorítások a jelenlegi szabályozáshoz képest: - A lakásfenntartási támogatás jelenleg pénzben és természetben is nyújtható, az új szabályozás szerint csak természetben azaz a szolgáltatónak történő utalással, vagy tüzelőutalvány formájában nyújtható annak biztosítása érdekében, hogy a támogatás valóban a rendeletetése szerint kerüljön felhasználásra. - A jogosult lakcímmel kell, hogy rendelkezzen a támogatással érintett lakásban, és életvitelszerűen is abban kell laknia. - A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege nem haladhatja meg a 6.000,- Ft-ot. A december 31-ig megállapított lakásfenntartási támogatásokat a Szt. alapján kifutásukig folyósítani kell, ezért annak elkerülése végett, hogy valaki két típusú lakhatást támogató ellátásban részesüljön, a rendelet-tervezet kizárja a jogosultak köréből azt, aki lakásfenntartási támogatásban részesül. 6. -hoz A gyógyszertámogatás célja azon egyének megsegítése, akik személyes szükségleteinek kielégítéséhez rendszeres gyógyszerszedés szükséges. Aki közgyógyellátásra jogosult, az nem jogosult gyógyszertámogatásra. A rendelet külön kezeli azokat akik súlyos, állandó kezelést igénylő daganatos betegségben szenvednek és azokat, akik fekvőbetegek és számukra pelenka használat szükséges. Jogosultság esetén a támogatás mértéke 3.000,- Ft, illetve az utóbb említett esetekben 4.000,- Ft. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a gyógyszertámogatás utalvány formájában három havonta egyenlő részletekben kerül kiadásra. 7. -hoz Kifejezetten a gyermekes családok segítését célozza meg. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás korábban és jelenleg is hatályban van. Célszerűnek tartjuk a jelenleg hatályos rendeletünk vonatkozó részeit átemelni a települési támogatásba. Ezzel külön tételt képez a gyermekek, a gyermekes családok megsegítése. Ezen támogatási forma azon családok megsegítését célozza, akik nem rendelkeznek vagyonnal és az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen betegség, gyermek étkeztetése, gyermek iskoláztatása és gyógyszemüveggel való ellátása miatt anyagi segítségre szorulnak. Ezen ellátási forma tekintetében is azt az elvet követjük, hogy a támogatást elsősorban természetben nyújtjuk. 8. -hoz 48

217 A speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása azon családok, gyermekek megsegítését célozza, akik egészségi állapotuknál fogva olyan speciális nevelési vagy oktatási intézményben kell, hogy tanuljanak, amely speciális nevelési, oktatási intézmény településünkön nem található és így napi szinten jelentkezik náluk az odautazás költsége. Ezen támogatási forma az óvodai évhez, illetőleg tanévhez igazodik és figyelembe veszi az odautazáshoz történő igénybevétel módját. 9. -hoz A helyben tanulók utazási támogatása azon balmazújvárosi állandó bejelentett lakcímmel és diákigazolvánnyal rendelkező tanulókat támogatja, akik a helyi autóbuszjáratra érvényes bérlettel rendelkeznek. Ez az ellátási forma sem új, hiszen a vonatkozó rendeletünkben ez jelenleg is szerepel hoz A temetési támogatás sem új ellátási forma, a jelenleg hatályos rendelkezéseink értelmében a jogosultak a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20%-át kaphatják meg, ez jelenleg adott esetben ,- Ft. A rendelet-tervezet a legolcsóbb temetés költségének 30%- ában határozza meg a támogatás mértékét. Egyéb vonatkozásban a temetési támogatás szabályai megegyeznek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet temetési segély fejezetével hoz Az első lakáshoz jutók támogatása sem új elem, jelenleg a 23/2004. (IV. 28.) önkormányzati rendeletünk szabályozza az első lakáshoz jutók támogatását. Ezen jelen hatályos rendeletünk rendelkezései hasonló formában kerültek beépítésre azzal, hogy jelenleg az első lakáshoz jutók támogatása ,- Ft. A rendelet-tervezet ,- Ft-ban határozza meg a lakásvásárláshoz és új lakóház építéséhez nyújtott támogatás mértékét, mely támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás mellett vissza nem térítendő hoz A gyógyfürdő támogatás, mint ellátási forma a jelenleg hatályos rendelkezéseket megtartva, változatlan formában kerül beépítésre. Elsősorban az öregségi nyugellátásban, valamint egészségkárosodás alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő, azon Balmazújváros Városkártyával rendelkező gyógyfürdő ellátást igénybevevő balmazújvárosi lakosokat támogatja, akik társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdő ellátást vesznek igénybe hoz Az időskorúak támogatása az elmúlt évek hagyományait megtartva a bejelentett lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 65. életévüket betöltött nyugdíjas korú lakosok részére természetbeni támogatást nyújt karácsony ünnepe alkalmából hoz 49

218 A rendkívüli települési támogatás a Szt. 45. (3) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás illetve a rendkívüli segély egyik megfelelője hoz A rendelet-tervezet a hatályba lépésre tesz javaslatot hoz Az átmeneti rendelkezések megalkotását a Szt. 134/C. -a indokolja. Az átmeneti rendelkezések célja, hogy március 1-től egységes szabályozás legyen érvényben a szociális ellátások megállapítása tárgyában hoz A helyi szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 50

219 4. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez Aktív korúak ellátása Támogatási forma évi önrész (nettó) évi nettó támogatás évi kerekített előirányzat Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20 % 600 fő X ,- Ft X 12 hónap ,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a./ pont 10 % 20 fő X ,- Ft X 12 hónap ,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. b./ pont 10 % 70 fő X ,- Ft X 12 hónap ,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. d./ pont 10 % 25 fő X ,- Ft X 12 hónap ,- Ft Közfoglalkoztatás 5 % ,- Ft Önkormányzati segély 100 % 900 eset X ,- Ft ,- Ft Egyszerűsített foglalkoztatás (egyéb) 100 % 300 fő X 3.800,- Ft X 2 nap ,- Ft/fő/nap ,- Ft Gyógyfűrdőellátás támogatása 100 % 600 fő X,- Ft X 8.000,- Ft ,- Ft Köztemetés 100 % 10 eset X ,- Ft ,- Ft Bursa Hungarica 100 % ,- Ft Időskorúak szociális segélye (utazási támogatás) 100 % 30 fő X 780,- Ft X 12 hónap ,- Ft (Időskorúak Karácsonya) 100 % 3000 fő X 2.000,- Ft ,- Ft ,- Ft Lakásfenntartási támogatás 10 % 1500 fő X 5.500,- Ft X 12 hónap ,- Ft Közgyógyellátás 100 % 180 fő X ,- Ft ,- Ft Lakástámogatás (vissza nem térítendő) 100 % 15 eset X ,- Ft ,- Ft Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi) 100 % 10 eset X 9.975,- Ft X 10 hónap ,- Ft Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 100 % 650 fő X 780,- Ft X 10 hónap ,- Ft Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 % Óvodáztatási támogatás 0 % Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 0 % MINDEZ ÖSSZESEN ,- Ft

220 5. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez évi tervezett (nettó) Aktív korúak ellátása Támogatási forma évi tervezett éves nettó támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20 % 260 fő - 2 hónap ,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a./ pont 10 % 34 fő - 2 hónap ,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. b./ pont 10 % 45 fő - 2 hónap ,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. d./ pont 10 % 14 fő - 2 hónap ,- Ft Lakásfenntartási támogatás 10 % 1200 fő hónap ,- Ft Közgyógyellátás 100 % 30 fő - 2 hónap ,- Ft Közfoglalkoztatás 100 % ,- Ft Rendszeres települési támogatás 100 % ,- Ft Rendkívüli települési támogatás 100 % ,- Ft Gyógyfűrdőellátás támogatása 100 % ,- Ft Köztemetés 100 % ,- Ft Időskorúak szociális segélye 100 % ,- Ft Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 % 0,- Ft Óvodáztatási támogatás 0 % 0,- Ft Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 0 % 0,- Ft MINDEZ ÖSSZESEN ,- Ft 52

221 6. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS I-IV. NEGYEDÉV Támogatási forma Nettó előirányzat Szociális Osztály Pénzügyi Osztály Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,- Ft ,- Ft ,- Ft Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) ,- Ft ,- Ft ,- Ft Rendszeres szociális segély (védett korúak) ,- Ft ,- Ft ,- Ft Rendszeres szociális segély (helyi rendelet alapján) ,- Ft ,- Ft Önkormányzati segély Temetési segély ,- Ft ,- Ft ,- Ft Átmeneti segély ,- Ft ,- Ft Gyógyfürdő támogatás ,- Ft ,- Ft ,- Ft Köztemetés ,- Ft ,- Ft ,- Ft Időskorúak szociális segélye Időskorúak Karácsonya megvendégelés ,- Ft ,- Ft ,- Ft Időskorúak szociális segélye (utazási támogatás) ,- Ft 3.120,- Ft 3.900,- Ft Lakásfenntartási támogatás (természetbeni) Lakásfenntartási támogatás (pénzbeli) ,- Ft ,- Ft ,- Ft Közgyógyellátás ,- Ft ,- Ft ,- Ft Lakástámogatás ,- Ft ,- Ft ,- Ft Tartós beteg gyermekek utazási támogatása ,- Ft ,- Ft ,- Ft Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása ,- Ft ,- Ft ,- Ft Közfoglalkoztatás ,- Ft - - Egyszerűsített foglalkoztatás ,- Ft - - Bursa Hungarica ,- Ft - - Szociális ágazat mindösszesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft Óvodáztatási támogatás ,- Ft ,- Ft Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,- Ft ,- Ft Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

222 7. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez Lakásfenntartási támogatásban részesültek létszámának havonkénti változása (pénzben) albérlet közös költség hitel lakbér összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 7.400,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2.600,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2.600,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 8.800,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 54

223 Lakásfenntartási támogatásban részesültek létszámának havonkénti változása (természetben) 8. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez E.On + utalvány E.On Előrefizető + utalvány Tigáz Közös költség Lakbér Utalvány Vízmű Előrefizető Tigáz Előrefizető E.On Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft fő Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 55

224 9. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez Aktív korú ellátása Támogatásra való jogosultság megszüntetésének/szüneteltetésének okai Megszüntetés oka Havonkénti megszüntetések száma (fő) Kereső tevékenység Rehabilitációs ellátás Rokkantsági nyugdíj Öregségi nyugdíj Özvegyi nyugdíj 1 1 Ápolási díj, időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Gyermekgondozási segély Keresetpótló juttatás, felsőfokú okt. Int Vállalkozói, őstermelői tevékenység 1 1 Alkalmi munka Álláskeresési segély, járadék Jövedelemhatár, vagyon Lakóhelyváltozás Börtönbüntetés, előzetes letartóztatás 1 1 Együttműködési kötelezettség elmulasztása Közfoglalkoztatás Elhunyt SZT. módosítása miatt Mindez összesen

225 Aktív korúak ellátásában részesülők létszámának havonkénti változása 2014-ben 10. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez Időszak Létszám Belépők száma Összesen Férfi Nő Új Továbbf. Szüneteltetések Megszüntetések (FHT + RSZ) (FHT + RSZ) (FHT + RSZ) (FHT + RSZ) (FHT + RSZ) (FHT + RSZ) (FHT + RSZ)

226 Létszám Belépők száma (FHT + RSZ) (FHT + RSZ) (FHT + RSZ) (FHT + RSZ) (FHT + RSZ)

227 11. sz. melléklet települési támogatás előterjesztéséhez Támogatásban részesülők létszámának, támogatási esetek számának havonkénti változása 2014-ben Támogatási forma megnevezése Támogatásban részesítettek létszáma, támogatási esetek száma (fő-eset/hó) Átlag (eset) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) Rendszeres szociális segély (védett korú) Rendszeres szociális segély (helyi rendelet alapján) Önkormányzati segély Temetési segély Átmeneti segély Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdő támogatás Köztemetés Bursa Hungarica Időskorúak szociális segélye Időskorúak Karácsony megvendégelés Időskorúak szociális segélye (utazási támogatás) Lakásfenntartási támogatás (természetbeni) Lakásfenntartási támogatás (pénzbeli) Közgyógyellátás Tartós beteg gyermekek utazási támogatása Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Lakástámogatás Óvodáztatási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

228 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző E LŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére földgáz energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! 1. Önkormányzatunk 20 m 3 /h fölötti lekötött teljesítményszinten vételező intézményeinek jelenleg érvényes szabadpiaci földgáz energia kereskedelmi szerződései július 1-én lejárnak. Balmazújváros Város Önkormányzatának éves földgáz energia felhasználási mennyisége m 3 összesen. Figyelembe véve, hogy ez a mennyiség meghaladja a hatályos közbeszerzési törvényben rögzített nettó 8 M Ft közbeszerzési értékhatárt, az ellátás kedvező szabadpiaci áron történő folytatásához július 1. utáni időszakra a törvényi előírások miatt földgáz energia közbeszerzési eljárást kell lebonyolítanunk. Önkormányzatunk földgáz energia fogyasztóinak (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Önkormányzatunk földgáz energia fogyasztóinak együttesen, más önkormányzatok intézményeivel csoportban létrehozott közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. A csoportos közbeszerzés legfontosabb előnyei: A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása ( flotta ár ) Portfólióhatás érvényesítése (eltérő fogyasztási szokások kiegyenlítődése) Jelentős földgáz energia költség megtakarítás a közintézmények számára és jelentős munkaidő ráfordítás megtakarítása a közbeszerzési apparátusa számára A csoportos közbeszerzést független energiapiaci szakértő bonyolítja le a szükséges jogi, műszaki és informatikai (elektronikus árlejtés) háttérrel Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul és felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek A csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek, szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak nincs közös felelősségvállalás Balmazújváros Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek csoportos energiaközbeszerzési szervezettel. Az új modell számol a csoportos közbeszerzési eljárás ajánlatkérőit képviselő Jászberény Város Önkormányzata által gesztorált konzorciummal és a lebonyolítást végző Sourcing Hungary Kft. közbeszerzési tanácsadó társaság megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség a csoportos földgáz energia közbeszerzés előnyeinek a

229 realizálására. A csoportos földgáz energia közbeszerzési eljárás különlegesen speciális voltára tekintettel szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett független beszerzési szakértő bevonása, a sikeres lebonyolítás érdekében. 2. A földgáz energia szabadpiaci megvásárlására Balmazújváros Önkormányzata és intézményei 20 m 3 /h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helyei vonatkozásában javaslom csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását, Jászberény Város Önkormányzata által vezetett konzorciumban, július 1-től október 1-ig tartó, 27 hónapos szerződéses időszakra. Beszerzési időszak: Javasolt ütemterv: Tender ütemterv Munka fázis, Tevékenység márciusig Testületi döntés meghozatala, megbízási szerződés és szindikátusi szerződés aláírása, fogyasztási adatok, várható fogyasztási igény frissítése és megküldése Közbeszerzési folyamat elindítása csatlakozóknak részletes ütemtervvel április-május Ajánlatok bontása, elektronikus árlejtés május Tagok tájékoztatása az eredményekről, elért megtakarításokról. Felmondások és szerződéskötési folyamatok támogatása július 1-től Vételezés új kereskedelmi szerződés által 3. Jelen előterjesztéshez mellékelem a 2013-ben lezajlott földgáz energia közbeszerzési eljárásunkat is lebonyolító Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) társaság ajánlatát. Fenti társaság minden tekintetben rendelkezik a szükséges szakértelemmel és szakképzettséggel, személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egy hasonló közbeszerzési eljárást sikerrel, önkormányzatunk érdekeinek megfelelően tudjanak lefolytatni. Mellékelem az előterjesztéshez a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. társaság ajánlatát, és a tárgyban kötendő megbízási szerződés tervezetet, továbbá a csoportos közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozásról szóló szindikátusi szerződés tervezetét. 4. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a tárgyi csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. társaságot. Fix összegű, előre fizetendő megbízási díjra nincs kötelezve önkormányzatunk, kizárólag a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés szerinti megtakarítások 30%-át kell a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. társaság részére megfizetni folyamatos jelleggel.

230 A mellékelt megbízási szerződés tervezet szerinti konstrukcióban a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolódóan felmerülő közzétételi díjakat is a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. társaság fizeti meg. Mindezekre tekintettel önkormányzatunk számára a tárgyi közbeszerzési eljárás lefolytatása nem jár külön költséggel. Amennyiben pedig a fizetendő földgáz energia díjaiban megtakarítást ér el önkormányzatunk, úgy abból kell rendeznie a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. irányában a megbízási díjat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére földgáz energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a földgáz energia szabadpiaci megvásárlására Balmazújváros Város Önkormányzata és intézményei 20 m 3 /h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helyei vonatkozásában csoportos közbeszerzési eljárást kíván folytatni, Jászberény Város Önkormányzata által gesztorálva, július 1-től október 1-ig tartó, 27 hónapos szerződéses időszakra. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a által meghatározott jogkörében eljárva az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) társaságot, és jóváhagyja a Sourcing Hungary Kft. társasággal kötendő megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal. A megbízási szerződés teljesítéséhez forrás biztosítása nem szükséges, a megbízási díj fedezete kizárólag a földgáz energia díjakban elért megtakarítás lesz. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti megbízási szerződés aláírására. Határidő: február 28. Felelős: polgármester

231 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárást lefolytassa, valamennyi szükséges dokumentumot aláírja, nyilatkozatot megtegye a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, továbbá Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerint. Határidő: Felelős: folyamatos polgármester Balmazújváros, február 11. Dr. Veres Margit polgármester

232 Sourcing Hungary Kft Budapest, Meder u. 8. telefon: fax: web: SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS Preambulum A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (a továbbiakban: Kbt. ) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérőként megjelenő valamennyi szervezetet megilletik a Kbt-ben meghatározott jogok és terhelik a Kbtben meghatározott kötelezettségek, valamint valamennyi szervezet kötelezettsége a Kbt-ben meghatározott feladatok teljesítése is. Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük létrejött megállapodásban rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztort) felhatalmazhatnak arra, hogy nevükben az ajánlati felhívás I.1. pontjában kapcsolattartó, vezető ajánlatkérőként jelenjen meg. Az előzőekben foglaltakra tekintettel jelen okirat aláírója, Balmazújváros Város Önkormányzata (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószáma: , képviseli: dr. Veres Margit polgármester) mint a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet (a továbbiakban: Ajánlatkérő), valamint a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: , adószám: , képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezető) mint független energia beszerzési szakértő és hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) kötnek az Ajánlatkérők energia beszerzési feladatainak összehangolására, valamint földgáz energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzésére a mindenkori Gesztor koordinálása mellett, az alábbi tartalommal: I Az együttműködés célja I.1. Ajánlatkérők a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lefolytatott csoportos energia-beszerzések tapasztalatai alapján vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező fogyasztók és/vagy fogyasztói közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket érhetnek el, mint egy-egy kisebb energiafogyasztó vagy fogyasztói közösség. Ajánlatkérők érdekeltek abban, hogy a saját és intézményeik/telephelyeik energia-beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják, és ezáltal működési költségeiket is csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének célja tehát, hogy a liberalizált energia piacon közös összefogással, közös beszerzés keretében kiaknázzák az egyéni energiaigények összesítéséből fakadó előnyöket. I.2. Ajánlatkérők jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja a közös energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése és a közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása. I.3. Együttműködésük által az Ajánlatkérők olyan feltételeket kívánnak teremteni, melyek elősegítik az energia-beszerzésre fordított várható költségeik optimalizálását, az esetleges 1

233 Sourcing Hungary Kft Budapest, Meder u. 8. telefon: fax: web: korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ezért Ajánlatkérők fogyasztási kapacitásaik és energia felhasználásaik összesítésével energia beszerzési közösséget hoznak létre, és a mindenkori Gesztor által képviselt ajánlatkérői csoportként fellépve, a mindenkori Gesztor koordinálásával teljes ellátás alapú földgáz energia beszerzésére irányuló közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását határozzák el. I.4. Ajánlatkérők lehetőséget biztosítanak arra, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez így a közös energia beszerzéshez más, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek is csatlakozzanak, ha ezen alanyok elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Szindikátusi Szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben Ajánlatkérőnek minősülnek. II Az együttműködés hatálya II.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. határozatlan időtartamra kötik; rendelkezései a Szindikátusi Szerződés megkötését követően indított valamennyi csoportos földgáz energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásra alkalmazandóak. A szindikátusi szerződés hatálya alatt felmerülő földgáz energia beszerzések esetén Ajánlatkérőknek az adott közbeszerzési eljárásban történő közös ajánlatkérői - részvételhez nem kell újabb szindikátusi szerződést kötniük; kizárólag az aktuális csatlakozási nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges ahhoz, hogy ajánlatkérőként részt vehessenek a csoportos közbeszerzési eljárásban. A mindenkori Gesztor Ajánlatkérő személyéről a Sourcing Hungary Kft. tájékoztatja az érintett Ajánlatkérőket. II.2. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közös közbeszerzési eljárás megindítását követően a Szindikátusi Szerződés egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Az e pontban foglaltak megszegése esetén a Szindikátusi Szerződést felmondó fél köteles megtéríteni a többi Ajánlatkérő kárát, valamint a Sourcing Hungary Kft-nek meghiúsulási kötbér címén köteles ,- forintot megfizetni. A kötbér összegét az érintett fél a Sourcing Hungary Kft. Raiffeisen Banknál vezetett számú bankszámlájára köteles átutalni legkésőbb a szerződés felmondásától számított 15 napon belül. II.3. Abban az esetben, ha nincs folyamatban közös közbeszerzési eljárás, bármely ajánlatkérő a Sourcing Hungary Kft.-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, a Sourcing Hungary Kft. pedig az Ajánlatkérőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal kiléphet a jelen szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból. II.4. Bármely ajánlatkérő vagy a Sourcing Hungary Kft. kilépése nem érinti az V. pontban foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. között külön-külön megkötött megbízási szerződések hatályát. III Az együttműködés tartalma III.1. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy földgáz energia igényüket közös közbeszerzéssel elégítik ki, és a közös közbeszerzési eljárásból származó előnyöket a beszerzéssel érintett energiamennyiség mértéke arányában megosztják egymással. 2

234 Sourcing Hungary Kft Budapest, Meder u. 8. telefon: fax: web: III.2. Ajánlatkérők kötelezik magukat a közös közbeszerzési eljárás(ok)ban való részvételre és az eljárás(ok) eredményeként létrejövő energia-beszerzésre (szállításra) vonatkozó energiakereskedelmi szerződés(ek) megkötésére. Az energiakereskedelmi szerződés(ek) feltételeit jelen Szindikátusi Szerződés mindenkori 2. számú melléklete tartalmazza. Ajánlatkérők ezen szerződéses feltételeket minden egyes, a Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó közbeszerzés során egyedileg határozzák meg. III.3. Ajánlatkérők kötelezik magukat továbbá arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötésének előfeltételeként gondoskodnak addigi energia-ellátási szerződéseik megszüntetéséről, valamint arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett időpontjáig megtesznek minden olyan intézkedést, illetőleg meghoznak minden olyan döntést, amelyet akár jogszabály, akár jogszabálynak nem minősülő utasítás vagy határozat a szerződéskötés előfeltételeként számukra kötelezően előír. III.4. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a mindenkori Gesztort, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban nevükben ajánlatkérőként fellépjen, a közbeszerzési eljárás során szükséges döntéseket meghozza, a Bírálóbizottság tagjainak kijelöléséről az ajánlatok bontásáig gondoskodjon. A Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásban résztvevő személyeket és felelősségi körüket a mindenkori Gesztor jelöli ki. III.5. A csatlakozó ajánlatkérők felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori 1. számú melléklet tartalmazza. III.6. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a Szindikátusi Szerződés céljainak elérése érdekében a közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során jóhiszeműen, a tőlük elvárható mértékben együttműködnek egymással és az eljárás lefolytatására megbízott Sourcing Hungary Kft-vel, továbbá minden szükséges döntést meghoznak, illetve intézkedést megtesznek azért, hogy a Szindikátusi Szerződés céljai megvalósuljanak. III.7. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítására mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kft-t kérik fel, egyúttal kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyedi megbízási szerződést kötnek és együttműködésük során a lehető legteljesebb mértékben segítik a Sourcing Hungary Kft-t a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban. Ajánlatkérők egyúttal kötelezik magukat jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Hungary Kft. felhívása szerinti módon és időben. III.8. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a Sourcing Hungary Kft-t a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására a közös energia-beszerzéshez kötött célból. 3

235 Sourcing Hungary Kft Budapest, Meder u. 8. telefon: fax: web: III.9. A Sourcing Hungary Kft. az alábbi tevékenységeket végzi Ajánlatkérők megbízásából, a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során: 1. A közbeszerzési eljárás ütemtervének kialakítása A mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembevételével az egyes eljárási cselekmények határidejét tartalmazó ütemtervet határoz meg, amelyet az Ajánlatkérők fogyasztói igényeinek és a törvényi rendelkezések figyelembevételével alakít ki, valamint gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről és betartatásáról. 2. Az ajánlatkéréshez szükséges információigény meghatározása Meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges információigényt, amelyet az Ajánlatkérők részére megküld a szükséges iránymutatásokkal, sablonokkal. 3. Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása A rendelkezésre álló információk alapján az adatok előzetes értékelését követően aktuális piaci információkat felhasználva maghatározza az ajánlatkérési koncepciót és kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát. 4. Eljárási feltételek meghatározása Az Ajánlatkérők fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési koncepció és stratégia mentén meghatározza a közbeszerezési eljárás legmegfelelőbb fajtáját és az eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, az alkalmassági feltételeket, az ajánlattételi feltételekkel és ajánlattételi dokumentáció feltételeivel együtt. 5. Szakmailag megalapozott ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése A fogyasztási szokások és meghatározott feltételek ismeretének birtokában a mindenkori Gesztor közreműködésével elkészíti az ajánlati felhívást és dokumentációt. 6. A közbeszerzés lebonyolítása A közbeszerzési eljárás lebonyolítását korrekt, átlátható módon és minden alkalmas ajánlattevő számára azonos ajánlati feltételek biztosítása mellett végzi, nyílt eljárásban, elektronikus árlejtés alkalmazásával, a lehető legkedvezőbb feltételek elérése érdekében. 7. Eredmény-értékelés, riport A közbeszerzés lebonyolítása során az ajánlatok értékelését megkönnyítő, riportot készít, melyet minden egyes Ajánlatkérőhöz eljuttat. A riport tartalmazza a közbeszerzési eljárás értékelését, az ajánlattevők adatait, a beérkezett ajánlatok számát, értékét, az elektronikus árlejtés eredményét, valamint ajánlatkérőnként bemutatja az elért megtakarítás százalékos és összegszerű mértékét. A riport egyaránt tartalmaz statisztikai és grafikai elemeket. III.10. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával elfogadják a közbeszerzés(ek) lebonyolítására vonatkozó alábbi peremfeltételeket: 1. A nyertes kereskedő valamennyi Ajánlatkérővel azonos feltételekkel, de ajánlatkérőnként külön-külön köti meg a földgáz energia szállítására vonatkozó energiakereskedelmi szerződést. 2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden Ajánlatkérőt kizárólag a saját fogyasztási mennyisége tekintetében terhel szerződéskötési kötelezettség a nyertessel. 3. Valamennyi ajánlatkérő ideértve a mindenkori gesztor ajánlatkérőt is egyenrangú félként szerepel az eljárásban, azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel. 4

236 Sourcing Hungary Kft Budapest, Meder u. 8. telefon: fax: web: 4. Kizárólagosan a Sourcing Hungary Kft. mint a Magyar Energia Beszerzési Közösséget megszervező bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet jogosult ellátni a teljes közbeszerzési eljárás szakértői támogatását, hivatalos közbeszerzési tanácsadók és energia-beszerzési szakértők alkalmazásával. 5. Az eljárás során elektronikus aukció alkalmazására kerül sor, a legkedvezőbb árak elérése érdekében. IV Díjazások és elszámolások IV.1. Ajánlatkérők megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik. IV.2. A Sourcing Hungary Kft., mint beszerzési szakértő megbízási díjainak kifizetése és elszámolása az egyes Ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött egyedi szerződések alapján történik. IV.3. A közös közbeszerzési eljárás hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségeket a Sourcing Hungary Kft. viseli, akit megillet a dokumentációk értékesítéséből befolyó bevétel, melyet a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére fordít. IV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséből eredő károk megtérítésére minden esetben kizárólag a szerződésszegésért/jogsértésért felelős Ajánlatkérő köteles; ideértve egy esetleges jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és eljárási költség megfizetését is. V Titoktartás, Információbiztonság V.1. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: Felek ) megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egymáshoz eljuttatott adatok és információk tekintetében azok bizalmassága miatt titoktartási kötelezettség terheli őket. Ennek megfelelően Felek kijelentik, hogy az együttműködés teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ennek megfelelően járjanak el. V.2. Felek vállalják, hogy egymáshoz intézett közléseik tartalmát nem hozzák nyilvánosságra, kivéve azokat az eseteket, amikor azt jogszabály megköveteli. V.3. Felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig megilletik és kötelezik. V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredő károk megtérítéséért Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. V.5. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály alapján nyilvános adatnak tekintendők. 5

237 Sourcing Hungary Kft Budapest, Meder u. 8. telefon: fax: web: VI Záró rendelkezések VI.1. Felek egyetértenek abban, hogy ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a jelen Szindikátusi Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. A Szindikátusi Szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, kivéve, ha az adott rendelkezés hiányában Felek a szerződést meg sem kötötték volna. Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen rendelkezés(eke)t az érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, és e tekintetben jelen Szindikátusi Szerződést módosítják. VI.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. VI.3. Felek a Szindikátusi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló hatályos törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. VI.4. Felek egyező akarattal megállapodnak arról, hogy a Szindikátusi Szerződés aláírásával kapcsolatos adminisztrációs eljárások gyorsítása és egyszerűsítése érdekében az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. jelen Szindikátusi Szerződést azonos tartalommal külön-külön kötik meg és írják alá. A Szindikátusi Szerződést aláíró Ajánlatkérők teljes körű felsorolása a Szindikátusi Szerződés mindenkori 1. számú mellékletét képezi. Felek a Szindikátusi Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező megállapodást, elolvasás és értelmezés után a mai napon jóváhagyólag aláírták. Dátum: Balmazújváros, február 13. Dátum: Budapest, Balmazújváros Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Veres Margit polgármester.. Sourcing Hungary Kft. képviseletében: Szentpétery Arnold ügyvezető Mellékletek: 1. sz. Melléklet: Csatlakozó ajánlatkérők listája 2. sz. Melléklet: Szerződéses feltételek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő földgáz energia kereskedelmi szerződéshez 6

238 Sourcing Hungary Kft Budapest, Meder u. 8. telefon: fax: web: 1. sz. Melléklet CSATLAKOZÓ AJÁNLATKÉRŐK LISTÁJA Ajánlatkérő neve, székhelye: Ajánlatkérő adószáma: Képviseletre jogosult személy neve, beosztása: Balmazújváros Város Önkormányzata Dr. Veres Margit polgármester 4060 Balmazújváros, Kossuth tér

239 Sourcing Hungary Kft Budapest, Meder u. 8. telefon: fax: web: 2. sz. Melléklet SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ: 1. A Gesztor neve és székhelye: Jászberény Város Önkormányzata (székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18) 2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés 3. Szerződési időszak: :00 CET :00 CET 4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 6. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD), ahol a gázdíj olajár indexált képlet. 7. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 50 %- kal eltérhet változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett földgázfelhasználás 80%-ának megfelelő mértékű.) Teljesítmény túllépés esetén a 1/2013 (VII.11.) MEKH rendelet az irányadó. 8. Nominálási kötelezettség: a m3/h közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség. A 100 m3/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében sincs nominálási kötelezettség, a kereskedő ad napi igénybejelentést, melynek esetleges költségét a molekulaár tartalmazza. 9. Fizetési feltételek, számlázás: Kereskedő két számlát állít ki, ezek közül az első a forgalomarányos RHD díjtételt és a gázdíjat, a másik a fix RHD (kapacitás-lekötési díj) arányos részét tartalmazza. Számlázás: fogyasztási helyenkénti bontásban történik. A számlázás pénzneme: RHD: HUF, Gázdíj: HUF az ajánlatban meghatározott napon érvényes HUF/USD MNB középárfolyam alapján. Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap. 10. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): Alulvételezés esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj 60%-a a kötbér, felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a kötbér. Elszámolás éves szinten. A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni. 8

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 6/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE Készült a Képviselő-testület 2012. november 21. napján tartandó ülésére. Tárgy: A. Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Polgármesteri

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 162. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

K I V O N A T. 4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

K I V O N A T. 4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének könyvéből 237/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. november 27-én (csütörtök) de.: 9.00 órára

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére 1935-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség I. határozat Egyszerű többség II. határozat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2013.(I.25.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 29-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Körjegyzői Hivatal 2011. évi tevékenységéről Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés

Részletesebben