T Á J É K O Z T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó"

Átírás

1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának I - III. gazdálkodásáról Kazincbarcika, október 25.

2 2 Kazincbarcika Város Önkormányzat I - III. tájékoztatójának indoklása I. Bevezető A polgármester az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. /1/ bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselőtestületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. II. Az önkormányzat évi költségvetésének I - III. negyedéves alakulása Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft-tal fogadta el a Képviselő-testület. Az Államkincstár által megadott E Ft - ingyenes, kedvezményes étkeztetés, lakott külterület támogatása - kötelező számmal módosult az eredeti. A beszámolási időszakban a módosított E Ft-ra módosult. A bevételeket az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.1. és 2.2.sz. melléklet, valamint a 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazzák. A bevételek I - III. negyedévben E Ft-ban realizálódtak. A a módosított hoz viszonyítva 73,4 %-os. A bevételek megoszlása: Közhatalmi bevételek E Ft 32,2 % Intézményi működési bevételek E Ft 7,7 % Átengedett központi adók E Ft 0,8 % Támogatások, kiegészítések E Ft 17,0 % Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről E Ft 7,5 % Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről E Ft 0,1 % Felhalmozási célú bevételek E Ft 2,9 % Kölcsön visszatérülés E Ft 0,2 % Finanszírozási bevételek E Ft 31,9 % Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek E Ft - 0,3 % MINDÖSSZESEN: E Ft 100,0 %

3 3 A költségvetési bevételek az összes forráson belül 68,4 %-ot, a finanszírozási bevételek 31,9 %-ot, míg az átfutó, függő bevételek - 0,3 %-ot tesznek ki. Kazincbarcika Város Önkormányzata kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult: Működési költségvetési kiadások E Ft 76,2 % Felhalmozási költségvetési kiadások E Ft 18,3 % Kölcsön nyújtása E Ft 0,4 % Finanszírozási kiadások E Ft 4,6 % Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások E Ft 0,5 % MINDÖSSZESEN: E Ft 100,0 % A kiadásokat az 1.1. sz., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.3.sz. melléklet, valamint a 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazzák. Az összes kiadáson belül meghatározó a működési kiadások és a felhalmozási költségvetési kiadások aránya. III. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai Az I III. negyedéves bevételeinek kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok között: MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 4 MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen KIADÁSOK Működési költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás Kölcsön nyújtása Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Átfutó, függő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány, többlet Az összes kiadásnak 62,2 %-a kötelező feladat, 28,4 %-a önként vállalt feladat, 9,4 %- a pedig államigazgatási feladat. Az összes bevételnek a 40,6 %-a biztosít fedezetet a kötelező feladatok ellátására, 23,2 %-a önként vállalt feladatokra, 36,2 %-a pedig államigazgatási feladatokra. A bevételeken belül az állami támogatások 70,6 %-a a kötelező feladatokat, 5,4 %-a az önként vállalt feladatokat, míg 24,0 %-a az államigazgatási feladatokat finanszírozza. A feladatok (kötelező, önként vállalt és államigazgatási) megoszlása önkormányzat és intézmények között: MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Összes bevétel kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Összes kiadás kötelező feladat ebből: állami támogatás önként vállalt feladat ebből: állami támogatás államigazgatási feladat ebből: állami támogatás A kötelező feladatokra E Ft-ot fordítottunk a beszámolási időszakban, melynek 62,5 %-a az önkormányzatnál, 7,7 %-a a hivatalnál, 29,8 %-a pedig az intézményeknél került felhasználásra.

5 5 A kötelező feladatokra fordított pénzeszköz 33,1 %-át finanszírozta az állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél a kötelező feladatokra 84,3 %-ban nyújt fedezetet az állami hozzájárulás, a hivatalnál 35,2 %-ban, az önkormányzatnál pedig 8,5 %-ban. Az államigazgatási feladatokra E Ft-ot használtunk fel, melynek 74,6 %-át biztosítja állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél 77,9 %-ban, míg az önkormányzatnál 74,7 %-ban. A táblázatból megállapítható, hogy az önként vállalt feladatokat önkormányzatunk az adósságkonszolidációként kapott E Ft és a helyi szervezési intézkedésekre kapott E Ft támogatás kivételével saját forrásból finanszírozta. A I - III. bevétel kiadás adatainak megoszlása az önkormányzat és intézmények között az alábbi: MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások Átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülés Finanszírozási bevételek Átfutó, függő bevételek ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK Működési költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás Kölcsön nyújtás Finanszírozási kiadások Átfutó, függő kiadások ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN: (10.sz. melléklet 2. sz. tájékoztató táblázat)

6 6 A/ B E V É T E L E K 1. Az összes forráson belül az önkormányzat működési bevételei közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek az I - III. negyedéves t figyelembe véve 39,9 %-ot tesznek ki, a költségvetési bevételeken belüli aránya pedig 58,3 % Közhatalmi bevételek Az önkormányzat működési bevételein belül a közhatalmi bevételek E Ft összegben kerültek betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az I - III. negyedéves E Ft (106,6 %) Helyi adókból származó bevétel Helyi adókból származó bevétel E Ft összegben került betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A módosított hoz képest a 107,2 %-os ( E Ft). A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a Építményadó ,7 92,0 Vállalkozók kommunális adója - 21 Magánszemélyek kommunális adója ,3 100,4 Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) ,1 112,3 Iparűzési adó ,9 112,8 állandó jelleggel végzett tevékenység után ,8 112,7 ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után ,1 - ÖSSZESEN: ,0 107,2 Az építmény adóból a költségvetésbe tervezett év végén kb. 95%-ban teljesülhet. A magánszemélyek kommunális adójának összege a költségvetésbe betervezett nak megfelelően realizálódik. A helyi iparűzési adóbevétel a II. félévi befizetések alapján a módosított ot meghaladóan teljesült. Az idegenforgalmi adóból is többlet bevétel keletkezik.

7 Bírságok, díjak, pótlékok A fenti jogcímeken E Ft kerül betervezésre, mely a beszámolási időszakban nem módosult. Az időarányos 38,0 % (7.487 E Ft). Ezen belül a ek az alábbiaknak megfelelően alakultak: Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a Adóbírság és adópótlék ,4 35,6 Környezetvédelmi bírság ,2 30,2 Helyszíni szabálysértés és egyéb bírság ,4 20,5 Talajterhelési díj ,9 143,0 Igazgatási szolgáltatási díj ,1 ÖSSZESEN: ,0 38,0 Bírságok, pótlékok helyi adókhoz kapcsolódó címen E Ft bevétel realizálódott. Várhatóan év végén a bevételek alul teljesülnek. A talajterhelési díjként E Ft bevétellel kalkuláltunk, melynek az I III. negyedéves teljesülése E Ft Intézményi működési bevétel Intézményi működési bevételként E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Az I III. negyedév során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál illetve az önkormányzatnál E Ft bevétel realizálódott, ami az összes működési bevételnek 19,2 %-a, az összes bevételnek pedig a 7,7 %-a. A módosított hoz viszonyítva a 59,2 %-os. Megnevezés Áru- és készletértékesítés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Nyújtott szolg. ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁFA bevételek Kamatbevételek Egyéb bevételek ÖSSZESEN:

8 8 Az önkormányzat egyéb működési bevételein belül kerülnek elszámolásra többek között az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából befolyó bevételek. Részletesen a következők szerint: Teljesítés Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egressy úti tetőtéri lakások lakbérbevétele Nyugdíjasház lakbérbevétele Hámán K. úti tetőtéri lakások lakbérbevétele Ifjúsági garzonház lakbérbevétele Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása Behajtásokból származó bevételek (vízdíj és késedelmi kamat) ÖSSZESEN: Várhatóan a bevételek év végén az nak megfelelően teljesülhetnek, kivéve a behajtásokból származó bevételeket. A bevételek összes intézmény és intézményenkénti alakulása a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, a 9/3.sz. mellékletében, a polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, a 9/2.sz. mellékletében, az önkormányzat összes bevétel és feladatonkénti részletezése a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, valamint a 9/1.sz. mellékletében találhatók Az intézmények működési bevétele összesen a módosított 77,2 %-ában realizálódott. Az intézményeknél a teljesülés összességében az időarányosnak megfelelő, illetve azt meghaladó. Azon belül az egyes bevételeknél eltérő mértékű a teljesülés. Lemaradás figyelhető meg a Kazincbarcika Összevont Óvodáknál az alkalmazottak térítésénél (69,6 %), a Szociális Szolgáltató Központnál a nyújtott szolgáltatások ellenértékénél (62,5 %), a bérleti díj bevételeknél (57,8 %) és az egyéb bevételeknél (47,5 %) A polgármesteri hivatalnál a továbbszámlázások miatt a működési bevételek jelentősen túlteljesültek (egyéb működési célú bevétel) Az önkormányzat működési bevételei 55,0 %-ban realizálódtak.

9 9 Lemaradás figyelhető meg a nyújtott szolgáltatások ellenértékénél - szemétszállítási díj - (57,5 %), az intézményi ellátási díjaknál intézményi étkeztetés - (52,9 %) és az áfa bevételeknél (36,2 %). II. Átengedett központi adó Átengedett központi adóként E Ft került betervezésre gépjármű adóként, mely az I - III. negyedévben nem módosult. Ezzel szemben 88,4 % ( E Ft) realizálódott. Az I III. zárási adatok alapján a folyó évi helyesbített előírás 100 %-os összege E Ft. Év végére a tervezett várhatóan realizálódik. III. Támogatások, kiegészítések A költségvetési kapcsolatokból önkormányzatunkat megillető támogatások, hozzájárulások I - III. negyedéves alakulását a 10.sz. melléklet 3.sz. táblázat tartalmazza. Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek 17,1 %-a származik a központi költségvetésből. A hozzájárulások és támogatások összevont jogcímei és összegei Általános működéshez és ágazati feladatok tám. Teljesítés Általános feladatok támogatások Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Kulturális feladatok támogatása Segély kifizetéshez kapcs. visszaigénylés Központosított ok Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Helyi szervezési intézkedések támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Egyéb központi támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Adósságkonszolidáció során kapott támogatás Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás ÖSSZESEN:

10 10 Támogatásként az I III. negyedévben E Ft-ot utalt a számlánkra a Kincstár - összes bevétel 17,1 %-a -, aminek a e a módosított hoz viszonyítva 69,9 %-os. A leutalt támogatáson belül 5,5 % az általános feladatok, 30,9 % a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok, 27,1 % a szociális és gyermekjóléti feladatok, 2,1 % a kulturális feladatok, 24,0 % a segélyezéssel kapcsolatos feladatok, 10,4 % az egyéb feladatok támogatása. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről A beszámolási időszakban összesen E Ft átvételére került sor, ami a módosított 31,2 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes pénzeszközön belül 7,5 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz E Ft, a felhalmozási célú pedig E Ft Működési támogatás államháztartáson belülről jogcímen E Ft került betervezésre, mely év közben E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az I - III. negyedévben E Ft realizálódott (89,4 %). Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz 65,0 %-ra ( E Ft), az önkormányzattól átvett pénzeszköz 93,0%-ra ( E Ft), az EU támogatás 187,7 %-ra ( E Ft), míg az egyéb működési támogatás 85,7 %-ra ( E Ft) teljesült. Részletesen az alábbiak szerint: OEP-től átvett pénz Egyéb szervezetektől átvett támogatás M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Visszatérülés a központi költségvetésből Munkaügyi közp-tól közfogl-ra TÁMOP /2/ I-II. KIK-től KIK. Miskolci Tanker-től Surányi étk-re Jelzőrendsz. segíts.nyújt támogatás Természetben nyújt. családi pótlék Gyermektartásdíj megelőlegezés Otthont. támogatás Visszatérülés Kistérségi Társ. normatívája Polgármesteri Hivatal összesen: MINDÖSSZESEN:

11 11 EU-tól átvett pénz Önkormányzatoktól átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Szuhakálló Önk-tól tagóvoda müköd-re Iskolabusz költs.kieg. Sajógalgóc Iskolabusz költs.kieg. Szuhakálló Uszoda beindítás költségeire Berente Önkormányzattól Polgármesteri Hivatal összesen: Többcélú Kistérségi Társulás munkafel. ellátása költségeinek megtérítése MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel államháztartáson belülről E Ft összegben terveztünk. Ez a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult, mellyel szemben E Ft realizálódott (24,2 %). Ezen belül az önkormányzattól átvett pénzeszköz E Ft (100,0 %), az EU támogatás E Ft (25,7 %). Részletesen az alábbiak szerint: M E G N E V E Z É S EU támogatás Egyéb szervezetektől átvett pénz Önkormányzatoktól átvett pénz Teljesítés I - III. Teljesítés I - III. Teljesítés I - III. negyedév negyedév negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Ipari területek fejlesztése A komponens Városközpont rehabilitáció Herbolya rehabilitáció Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Ádám Jenő Ált. Isk. energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése Mátyás K. úti Tagóvoda felújítása Szalézi Szent F. Gimnázium energetikai korsz. TIOP / pály. EU önerő ipari területek fejlesztése MINDÖSSZESEN:

12 12 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A évi költségvetésben E Ft került betervezésre, mely E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban E Ft (5,0 %) bevétel realizálódott, mely teljes egészében működési célú. Részletesen az alábbiak szerint: Működésre átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Egyszeri hozzájárulás Nyugdíjasház lakóitól Bursa ösztöndíj visszautalása Polgármesteri Hivatal összesen: SBV., Társulás feladatainak ellátásához fedezet átvétel MINDÖSSZESEN: Az intézmények közül a Szociális Szolgáltató Központ vett át vállalkozásoktól (40 E Ft), alapítványtól (500 E Ft) és magánszemélytől (15 E Ft) az I. és II. számú Bölcsödében kialakítandó sószoba költségeire. A Gazdasági Ellátó Szervezet pedig a BC Rt-től vett át 25 E Ft-ot veszélyes hulladék elszállítására. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételére a beszámolási időszakban nem került sor. Felhalmozásra átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Városi Kórház hitel törlesztés megtérítése MINDÖSSZESEN: VI. Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú bevételként E Ft került betervezésre, mely az év során E Ft-ra módosult. Ezzel szemben E Ft (27,1 %) bevétel realizálódott, mely az összes bevételnek 2,9 %-a.

13 13 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított a E Ft, mellyel szemben E Ft folyt be az önkormányzat számlájára ingatlanértékesítésből. A tervezett várhatóan nem realizálódik az év végéig. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása A betervezett ( E Ft) az év során E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: Teljesítés Lakásértékesítés és törlesztő részlete Kül- és belterületi föld bérleti díja Pavilon alatti terület bérleti díja Közterület-használati díj Sírhely megváltás Közműves ivóvízellátás, szennyvízkezelés, üzemeltetési jog átadás egyszeri díja Ivóvíz, szennyvízkezelés, üzemeltetés használati díja Víz- szennyvíztisztító telep pályázati önrésze Barcika Vízmű Kft. tőkeleszállításból bevétel Koncesszióból származó bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel ÖSSZESEN: Pénzügyi befektetésekből származó bevételként E Ft került betervezésre, mely az év során E Ft-tal módosult a felhalmozási célú kamatbevételekkel. Az ÉHG Zrt. részvényértékesítéséből E Ft, az ÉMÁSZ részvény osztalékából 420 E Ft, míg felhalmozási célú kamatbevételből E Ft realizálódott. VII. Kölcsön visszatérülés jogcímen az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának törlesztései kerültek betervezésre E Ft összegben, mellyel szemben E Ft (79,8 %) összegben realizálódott bevétel.

14 14 VIII. Finanszírozási bevétel Finanszírozási bevételként a hiány belső finanszírozására E Ft várható költségvetési maradvány igénybevételével számoltunk. A pénzmaradvány elszámolása megvalósult, melynek az a E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele megtörtént. B/ K I A D Á S O K Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi módosított költségvetése E Ft-ot irányoz elő, mely E Ft-ra módosult. Ebből E Ft (42,9 %) felhasználása valósult meg. (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.2.sz. melléklet, 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata) Az összes kiadásból az I - III. i adatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind volumenében, mind arányában meghatározó a működési költségvetés kiadása. Az összes kiadásból az intézmények kiadásainak aránya 33,9 %, a polgármesteri hivatalé 5,9 %, az önkormányzaté pedig 60,2 %. 1. Működési költségvetés kiadásai Működésre, fenntartásra E Ft-ot terveztünk, ami E Ft-ra módosult, melyből E Ft (60,7 %) felhasználásra került. A működési kiadás az összkiadás 76,2 %-át teszi ki. A működési kiadások ének megoszlása a működési kiadás, illetve a kiadás főösszegéhez viszonyítva a következő: M E G N E V E Z É S Működési kiadások e (E Ft) Működési kiadások főösszegéhez viszonyítva (%) Kiadás főösszegéhez viszonyítva (%) Személyi juttatások ,3 19,3 Munkáltatót terhelő befizetések ,3 4,8 Dologi kiadások ,7 34,8 Egyéb működési célú kiadások ,7 17,3 ebből: szociális, rászorultsági ellátások ,2 9,2 működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre ,8 0,6 működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,8 3,7 kamatkiadások ,9 3,8 MINDÖSSZESEN: ,0 76,2

15 15 Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított a E Ft. Ebből a beszámolási időszakban E Ft felhasználása valósult meg, a módosított 69,2 %-a. A működési kiadások ének megoszlása: Megnevezés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő befizetések Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ebből: szociális, rászor. ellátások működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre kamatkiadások ÖSSZESEN: Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 9/3.sz. melléklet tartalmazza Kazincbarcikai Összevont Óvoda Kazincbarcikai Összevont Óvoda összes kiadásainak módosított a E Ft, melyből E Ft (73,7 %) a felhasználás (átfutó-függő kiadásokkal). Az intézmény szállítói tartozása szeptember 30-al E Ft. Ez a nyitó állományhoz képest E Ft csökkenést mutat Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetése E Ft összegben került betervezésre, mely év közben E Ft-ra módosult. Ezzel szemben E Ft (69,6 %) kiadás realizálódott. Az intézmény szeptember 30-ai szállítói tartozása 300 E Ft, mely a nyitó állományhoz képest ( E Ft) E Ft csökkenést mutat.

16 Egressy Béni Városi Könyvtár Egressy Béni Városi Könyvtár működtetésére évben E Ft lett betervezve, ami az I III. negyedév során E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló ból E Ft felhasználása valósult meg. A szeptember 30-ai szállítói tartozása az intézménynek E Ft A Szociális Szolgáltató Központ A Szociális Szolgáltató Központnál közvetlenül az intézményi feladatok módosított a E Ft, melynek 71,9 %-a ( E Ft) került felhasználásra. Az intézmény gazdálkodását nehezítette a évről áthúzódó kifizetetlen számlák összege ( E Ft). A beszámolási időszak végén az intézménynek E Ft szállítói tartozása volt. Segélyezésre közvetlenül E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő postaköltséget (5.440 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 62,5 % ( E Ft). Az I III. negyedév felhasználása részletesen a 10.sz. melléklet 6.sz. tájékoztató táblázatában található. A leutalt központi támogatások 1 havi előleget ( E Ft) is tartalmaznak. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási ának fő összege E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított 61,9 %-ának ( E Ft) a felhasználása valósult meg az átfutó-függő kiadásokat (2.799 E Ft) is figyelembe véve. A szakfeladatok elemzésénél az átfutó-függő kiadások nélküli i adatok kerültek figyelembevételre ( E Ft). A kiadások részletezését a 9/2.sz. mellékletek tartalmazzák. Az igazgatási tevékenység szakfeladat tartalmazza az építményüzemeltetés kiadásait is, így a módosított E Ft, melyből E Ft, a módosított 61,9 %-a került felhasználásra. Ezen a szakfeladaton az igazgatási tevékenységhez kapcsolódó kiadások és az építményüzemeltetés kiadásai jelennek meg. A kiadásokon belül a személyi juttatások a módosított hoz viszonyítva 64,0 %-ban ( E Ft), a munkáltatót terhelő befizetések 58,1 %-ban ( E Ft), a dologi kiadások 54,1 %-ban ( E Ft) teljesültek. 3. Önkormányzat Az önkormányzat módosított kiadásainak főösszege E Ft, mellyel szemben a átfutó, függő kiadások nélküli E Ft (41,7 %). (9/1.sz. melléklet)

17 17 Az igazgatási tevékenység módosított a E Ft, mellyel szemben E Ft a felhasználás (77,0 %). Itt kerültek elszámolásra az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások (pl. földhivatali díjak, testületi működési kiadások, pályázatokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak stb.). Önkormányzati jogalkotás módosított a E Ft, mellyel szemben E Ft kiadás realizálódott. Ezen feladat terhére került elszámolásra az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja és annak járuléka. A személyi juttatások 49,6 %-ban, míg a járulékok 58,5 %-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesülése E Ft. Adóigazgatási feladatok összes kiadási a E Ft, mely E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a teljesülés 62,2 %-os ( E Ft). Itt kerültek elszámolásra az adóügyekkel foglalkozók bére és járuléka illetve az adminisztrációs és egyéb elkülöníthető kiadások. Egészségügyi alapellátás eredeti a E Ft, ami az I III. negyedév során E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló keretösszegből E Ft felhasználása valósult meg, mely 47,6 %-os. Ezen belül a személyi juttatások 57,3 %-ra, a befizetési kötelezettségek 55,5 %- ra, míg a dologi kiadások 33,7 %-ra teljesültek. A működési célú pénzeszköz átadás (Háziorvosi ügyelet) 75,0 %-ban realizálódott. Közvilágítás kiadásainak eredeti a E Ft, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A felhasználás összességében 66,7 %-os ( E Ft), míg a működési költségvetés kiadás teljesülése 73,3 %. Kiemelt önkormányzati rendezvények kiadásai és bevételei módosított a E Ft. Ebből a felhasználás E Ft. A rendezvények jelentős része a II. félévben került lebonyolításra. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatainak eredeti a E Ft, mely E Ft-ra módosult. A felhasználás 60,5 %-os, E Ft. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység E Ft módosított ával szemben E Ft (35,3 %) a teljesülés. Közművelődési, sport feladatok eredeti a E Ft, mely E Ft-ra módosult, melynek a felhasználása 53,0 %-os ( E Ft). A Barcika Art Kft-nek a megkötött megállapodás alapján kerül a támogatás utalásra. Intézményi étkeztetésre E Ft módosított terhére E Ft-ot fordított az önkormányzat.

18 18 Ezen belül az óvodai étkeztetés E Ft-ot, az iskolai étkeztetés E Ft-ot, a munkahelyi étkeztetés E Ft-ot, a szociális étkeztetés E Ft-ot, a bölcsődei étkeztetés E Ft-ot, az éttermi étkeztetés 595 E Ft-ot, az időskorúak ellátása keretében történő étkeztetés E Ft-ot, a kollégiumi étkeztetés pedig E Ftot tesz ki. Az étkeztetéssel kapcsolatosan E Ft működési bevételünk realizálódott a tervezett E Ft-tal szemben. Szociális jellegű rászorultsági ellátásra E Ft került betervezésre, mely E Ft-ra módosult. A felhasználás E Ft (53,9 %). A kifizetéssel kapcsolatosan leutalt támogatás E Ft előleget is tartalmaz. Közfoglalkoztatás béren kívüli kiadásaira betervezett E Ft a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A felhasználás 84,9 %-os ( E Ft). Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladatok módosított működési kiadás ával ( E Ft) szemben E Ft a felhasználás (38,9 %). A szakfeladat tartalmazza többek között a szemétszállítás díját ( E Ft), a továbbszámlázás kiadásait ( E Ft), Herbolya vízelvezetés karbantartási kiadását (1.299 E Ft), közkutak vízdíját (1.487 E Ft), a város- és községgazdálkodási feladatokat ( E Ft), térfigyelő működtetésének kiadásait (3.136 E Ft) és az önkormányzati vagyon működtetését (9.808 E Ft). Lakásgazdálkodásra tervezett működési E Ft-ról E Ftra módosult, melynek a felhasználása ( E Ft) 50,2 %-os. A felhasználás tartalmazza a Nyugdíjasházzal kapcsolatos E Ft egyszeri hozzájárulás visszafizetését is. A lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés szakfeladaton a módosított tal ( E Ft) szemben 46,1 %-os a ( E Ft). Az ingatlan karbantartás E Ft-ra, a bonyolítás, értékbecslés E Ft-ra, a kamatkiadás pedig E Ft-ra teljesült. Az üzemeltetési költségek a Széchenyi Terv keretén belül megvalósult beruházások során létrehozott épületeknél pedig az alábbiak szerint alakultak: Teljesítés Teljesítés %-a Egressy úti tetőtéri lakások üzemeltetése ,7 Nyugdíjasház üzemeltetése ,7 Hámán K. úti tetőtéri lakások üzemeltetése ,5 Ifjúsági garzonház ,0

19 19 A nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a E Ft módosított tal szemben 99,6 %-os a ( E Ft). A lakásgazdálkodáson került elszámolásra még a lakástámogatásként nyújtott végleges támogatás (3.800 E Ft) és kölcsön ( E Ft) is. Városüzemeltetési feladatok működési kiadásainak módosított a E Ft, mellyel szemben E Ft a teljesülés (75,9 %). Zöldfelület kezelés A feladat tartalmazza a zöldfelület fenntartás, szakfeladat, árvízvédelem, csónakázó tó üzemeltetés, rágcsálómentesítés, fásítás, állategészségügyi feladatok, startmunka keretében történő lakásrendbetétel kiadásait. A beszámolási időszakban a 63,4 %-os ( E Ft). Egyéb takarítás A beszámolási időszakban - az előző évről áthúzódó kifizetésekkel -a síktalanításnál E Ft, az utcabútorok készítésének anyagköltségeinél E Ft, a karácsonyi díszkivilágításnál E Ft, a játszóterek karbantartásánál pedig E Ft kiadás merült fel. Folyadékszállítást szolgáló közműépítés A csapadékelvezető árkok és aknák tisztításánál E Ft kifizetés realizálódott. Út, autópálya építésre tervezett összegből ( E Ft) E Ft zárolásra került. Ezzel szemben E Ft realizálódott a közutak és járdák karbantartásánál (2.580 E Ft), buszvárók karbantartásánál (560 E Ft). Támogatások Céljelleggel nyújtott támogatások eredeti a E Ft. Ebből közvetlenül a feladatoknál E Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban E Ft-ra módosult a nem feladathoz kapcsolható támogatás, mellyel szemben E Ft a. Itt kerül elszámolásra a kisebb sportszervezetek támogatása (3.800 E Ft), az egyházak támogatása (1.000 E Ft), és a meghatározóbb sport szervezetek támogatása ( E Ft). Szabadidő, strand és fürdőszolgáltatás módosított E Ft, mellyel szemben E Ft (83,0 %) a. Itt került elszámolásra a strand szezonkezdéséhez biztosított E Ft, illetve az előző évről áthúzódó számlák (792 E Ft) összege. Helyi nemzetiségi önkormányzatok A nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított önkormányzati támogatás ezen a szakfeladaton került elszámolásra. A támogatások a megállapodások alapján kerülnek utalásra.

20 20 II. Tartalékra előirányzott E Ft az I - III. negyedévben E Ft-ra módosult. A tartalék alakulását a 8.sz. melléklet tartalmazza. A polgármesteri keret módosított a E Ft. A felhasználásáról a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztatjuk. III. Hitelek kiadásai Hitelek kamatai A beszámolási időszakban a E Ft módosított tal szemben E Ft a, mely teljes egészében felhalmozási kamatkiadás. A felhalmozási célú kamatkiadásból a kibocsátott kötvény után kifizetett kamat összege E Ft. Hitelek kiadása A beszámolási időszakban hosszú lejáratú hitelek törlesztésére E Ft-ot, míg kötvény törlesztésre E Ft-ot fizettünk ki. A hosszú lejáratú hitelek törlesztésére az adósságkonszolidáció keretében E Ft központosított támogatásban részesültünk. Ez alapján a Városi Kórház rekonstrukcióhoz felvett hitel teljes egészében visszafizetésre került. Az Egressy Béni Művelődési Központ légkondicionálásával kapcsolatos közkincs hitel pedig 131 E Ft-tal csökkent. IV. Felhalmozási költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás eredeti aként E Ft került betervezésre, mely az I III. negyedév során E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban E Ft a (21,7 %). A beruházási kiadások E Ft-ról E Ft-ra módosultak, mellyel szemben a E Ft (19,0 %). Ezen belül az intézményeknél E Ft (111,4 %), a polgármesteri hivatalnál E Ft (53,2 %), míg az önkormányzatnál E Ft (18,7 %) a. A felújítási kiadásoknál a E Ft-tal szemben E Ft kifizetés realizálódott. Ebből a Polgármesteri Hivatalnál E Ft, míg az Önkormányzatnál E Ft teljesült.

21 21 Az egyéb felhalmozási kiadásoknál a E Ft módosított tal szemben E Ft felhasználás valósult meg. Ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 100 %-ban (1.500 E Ft), a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 31,6 %- ban ( E Ft), a lakástámogatás 15,9 %-ban (3.800 E Ft), míg a pénzügyi befektetések kiadásai 39,5 %-ban (6.500 E Ft) teljesült. Lakástámogatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat E Ft kölcsönt is nyújtott a beszámolási időszakban. FELÚJÍTÁS 1. Füzike Tagóvoda melletti híd felújítása A híd felújítása szakszerűen megtörtént, a város lakossága birtokba vette a hidat. 2. Hivatal költöztetése és tanácskozó terem felújítása A tanácsterem felújításával kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak, második félévében várható a befejezés. BERUHÁZÁS Önkormányzati 1. Ménes út út- és hídépítés Jelenleg a kiviteli tervek engedélyeztetése folyik, az engedélyezési eljárás lezárása év I. negyedévében várható. 2. BC lakótelep parkoló építés (23 db) A rendelkezésre álló terv felülvizsgálatára (esetleges módosítására igénytől függően -) van szükség, aminek előkészítése folyamatban van. 3. Múcsonyi út járdaépítés tervezése A tervezési feladat közbeszerzés-köteles (mivel a nettó 8 M Ft-os értékhatárt elértük), melynek előkészítése folyamatban van. 4. Átfogó vízrendezési terv A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében vízügyi szakember bevonása szükséges a műszaki paraméterek pontos meghatározására. 5. Közműtérkép aktualizálása A feladat végrehajtása nem kezdődött el, mivel az Önkormányzat saját hatáskörben kívánta elvégezni a munkát a Városüzemeltetési Csoporton keresztül. Jelenleg már nincs betöltve a munkát elvégző státusza. Javasolt tervezői ajánlatok bekérése, és külső cég megbízása.

22 22 6. Rendezési tervhez kapcsolódó feladatok A Rendezési Terv módosítása folyamatban van; a tervezési szerződés megkötése szükséges a saját hatáskörben (Főépítész) elvégzett módosítások tervben történő feldolgozásával és egységes szerkezetben történő dokumentálásával kapcsolatban. 7. Hídállapot felülvizsgálat és tervezés A város területén található hidak évenkénti, kötelező felülvizsgálata megtörtént, hasonlóan a Ménes úti közúti híd tervezése is (meglévő híd áttervezése), az engedélyezési eljárás lezárása év I. negyedévében várható. 8. BC lakótelep tűzivíz ellátás A tervezési folyamat előkészítése zajlik. A kivitelezés I. félévében várható. 9. Ipari területek fejlesztése Az időjárási viszonyok és a kisajátítás elhúzódása miatt határidő hosszabbítási kérelem került benyújtásra november 30-ig. A határidő hosszabbítás elfogadásra került az NFÜ részéről. Az útépítés részleges munkaterület átadása megtörtént. 10. Temetőbővítés Kisajátítási terv (geodéziai) szükséges, amennyiben a tulajdonosokkal az előzetes, vezetői szintű tárgyalások nem vezetnek eredményre. A tárgyalások megkezdésétől függetlenül a geodéziai felmérésre az árajánlatkérések előkészítése folyamatban van. 11. Temetőtérkép digitalizálás A feladat a temető geodéziai felmérése, mely részlegesen elkezdődött a Timpanon Kft.-n keresztül. A munka folytatásához tervezői árajánlatokat kell bekérni 2013-ban, valamint meg kell kötni a tervezői szerződéseket. 12. Városközpont rehabilitáció A projektrészek kivitelezése folyamatban van, a beruházás befejezése második félévében várható. 13. Herbolya rehabilitáció A kivitelezési munkák befejeződtek, jelenleg a záró kifizetési kérelem ellenőrzése van folyamatban. A benyújtott 4 kifizetési kérelem közül a Don Bosco és az SZSZK kérelme elbírálásra és kifizetésre került, az önkormányzat és a Polgárőrség ellenőrzése még nem fejeződött be. 14. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Az építési beruházás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás átvételi eljárásra szeptember 14-én került sor. A projekt zárása szeptember 30. Záró helyszíni ellenőrzés időpontja január Ádám Jenő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése A projekt befejeződött, pénzügyileg rendezett, az elszámolás megtörtént.

23 Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztése A projekt befejeződött, pénzügyileg rendezett, az elszámolás megtörtént. 17. Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése Az alapprojekt befejeződött, a gépészeti felújítás folyamatban van. Projektzárás második félévében várható. 18. Mátyás Király úti (Füzike) Tagóvoda felújítása A műszaki átadás-átvétel megtörtént, a projektzárás A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. 19. Kerékpárút fejlesztés II. A projekt kivitelezésének közbeszerzése előkészítés alatt van. 20. Svájci alap pályázat A 2. kifizetési kérelem elfogadásra és kifizetésre került, benyújtottuk a 3. kifizetési kérelmet is. Megkötésre kerültek az in-house szerződések a Barcika Art Kft-vel a kulturális feladatok ellátására és a Timpanon Kft-vel az Üzleti és Inkubációs Park terveinek elkészítésére. 21. Timpanon Kft-nek rámpa és parkolóhelyek kialakítására Jelenleg a tervek készítése, engedélyezésre történő benyújtásának előkészítése történik. 22. Szennyvíztisztító telep korszerűsítés és kapcsolódó fejlesztés Közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A kötvény terhére történt kötelezettségvállalásokat, valamint azok felhasználását a 10.sz. melléklet 8.sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kötvény forgatással és felhasználással kapcsolatos kimutatás a 10.sz. melléklet 9.sz. tájékoztató táblázatában található, a deviza számla alakulása pedig a 10.sz. melléklet 10.sz. tájékoztató táblázatában. Összességében megállapítható, hogy a évi költségvetés I-III. bevétele az időarányosnak megfelelően teljesült (73,4 %), míg a kiadásoknál elmaradás figyelhető meg (42,9 %) elsősorban a pályázattal megvalósuló beruházások teljesülése miatt. Folyószámla hitelkeret szerződés évben nem került megkötésre, így hitelállománnyal nem rendelkezik önkormányzatunk.

24 24 Az adósságkonszolidáció keretében június 30-án E Ft egyéb központi támogatásban részesültünk, mely segítségével a Kórház rekonstrukcióval kapcsolatosan felvett beruházási hitelünk kifizetésre került. Önkormányzatunk ez évben is pályázott a működőképességet szolgáló támogatásra. A pályázat benyújtási határideje szeptember 30-a volt. A megpályázott támogatás összege E Ft. A beszámolási időszak végén a kiegyenlítetlen szállítói állományunk E Ft, ebből a beruházási célú E Ft. Tisztelt Képviselő-testület! 1.) A I III. gazdálkodás i adatai, valamint az év végéig jelenlegi ismereteink szerint kalkulált bevételek kiadások alapján a kötelezettséggel nem terhelt várható maradvány az alábbiak szerint alakul: Megtakarítások: Hitel kamat Étkezés Város községgazdálkodás Városi vagyonműködtetés Szemétszállítás Egészségügyi alapellátás Önkormányzat igazgatási feladat Működési megtakarítás összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Csökkentő tételek: Bérfejlesztések - Óvodai közalkalmazottak (5.694E Ft) - Egészségügyi alapellátás (5.521E Ft) Összevont bevételi többlet (feladattal nem terhelt), illetve bevétel lemaradás összevont egyenlege Megtakarítást csökkentő tételek összesen: ELŐZŐ TÉTELEK EGYENLEGE: E Ft E Ft E Ft E Ft

25 25 Ezen túl a következő feladatok ai csoportosíthatók át más feladatokra: Tartaléknál: Térfigyelő rendszer működés maradványa E Ft Étkezés maradványa Szuhakálló Önkormányzat vonatkozásában E Ft Herbolya projekt évi maradványa E Ft Csokonai úti bölcsőde projekt évi maradványa E Ft Pályázat utólagos megtérítése (2012. évi) E Ft Tartalék összesen: E Ft Felhalmozásnál: évi maradvány orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése E Ft Közműtérkép aktualizálása E Ft BC lakótelep tűzi-víz ellátás (ÉRV bérleti díjból 2014-ben valósul meg) E Ft BC lakótelep parkoló (eredeti tervhez képest több parkoló szükséges, 2014-ben készül el az áttervezést követően) E Ft Kórház környék rendbetétele (2012. évi maradvány) 500 E Ft Telekrendezés geodéziai munkarészei a (2012. évi) 200 E Ft Felhalmozás összesen: E Ft MINDÖSSZESEN: E Ft A megtakarításokból, valamint az átcsoportosítható okból keletkezett E Ft felhasználható további feladatokra. A Tisztelt Képviselő-testület április 19-ei testületi döntéssel 64 M Ft támogatást biztosított a belváros projekt volt Újvárosi iskola funkció váltásához. Itt biztosítottunk forrást berendezésekre, felszerelésekre, bútorzatra a Gyermekek Háza, az Egressy Béni Városi Felnőtt Könyvtár, a Mezey István emlékszoba és kiállítóhely számára. A kötvényből forrás erre a célra nem használható, ezért a saját költségvetési megtakarításainkból kell forrást biztosítanunk. A költségvetési megtakarításokból ( E Ft), valamint a belváros önerő felszabadításából ( E Ft) összesen E Ft keletkezik.

26 26 A E Ft forrás terhére az alábbi feladatok megvalósítása szükséges: BARCIKA ART Kft-nek a Belvárosi rehabilitáció keretén belül megújuló, más funkciót ellátó volt Újvárosi Általános Iskola berendezéseinek, felszereléseinek beszerzése - pénzeszközátadással - A BARCIKA PARK Kft-nek nehéz-földmunkagép és adapterei (JCB 4cx) beszerzésére pénzeszközátadással a hatékonyabb városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok elvégzése érdekében. A START munka sikeres megvalósításához feltétlen szükséges a munkagép beszerzése. A főutca kivitelezése kapcsán társasházi, illetve lakossági igénybejelentésekre került sor. Az érintettek további burkolt átkelőhelyeket szeretnének kérni a zöld sávban. Az üzlettulajdonosok is kérik néhány helyen (Egressy Béni szám közötti épület), hogy a rakodást ne a zöld felületen keresztül vagy nagy távolságból kelljen megoldaniuk. Ezen túlmenően parkolósáv kialakítására is igény jelentkezik. A belváros projekthez kapcsolódó egyes tereken lévő felújításra nem került rámpák külső felújítására az üzlettulajdonosok részéről igény jelentkezett. Város arculati szempontból fontos, hiszen a projektnek a terek oldalain ideiglenesen kialakított feljárói a projektnek nem volt része, viszont a szépen kialakított, felújított terek összképét igen negatívan befolyásolja. Egressy Béni úton 27 db villanyoszlop cseréje szükséges, melyek energiatakarékosak (LED-es) BARCIKA PARK Kft-nek átadandó pénzeszköz terhére padok, szeméttároló edények kerülnek beszerzésre, melynek kihelyezését is a gazdasági társaság végzi el E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Általános tartalékot növeli E Ft 2.) A évi költségvetésben a városüzemeltetési feladatok között a BARCIKA PARK Kft. feladatai körébe tartozó került megtervezésre a START munkaprogram keretén belül megvalósuló lakás helyreállítások anyagköltsége. Azonban nevezett feladatot a TIMPANON Kft. jelenleg Barcika Szolg. Kft. végezte, végzi. Ezért szükséges a E Ft pénzeszköz átadásának átcsoportosítása a lakásgazdálkodási feladatokhoz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul, valamint a költségvetésen belüli ok átcsoportosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el. Kazincbarcika, október 25.

27 27 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Tárgy: A évi költségvetésen belüli ok átcsoportosítása Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 1./ évi költségvetésen belül keletkező megtakarítások összevont összege szemétszállítás kiadásaiból város-községgazdálkodás feladatainál hitelkamat óvodai közalkalmazottak bérfejlesztési többlete E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Tartalékról átcsoportosításra kerül Térfigyelő működés maradványa E Ft Étkezés maradványa Szuhakálló Önkormányzat vonatkozásában E Ft Herbolya projekt évi maradványa E Ft Csokonai úti bölcsőde projekt évi maradványa E Ft Pályázat utólagos megtérítése (2012. évi) E Ft E Ft Felhalmozásokról átcsoportosításra kerül évi maradvány orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése E Ft Közműtérkép aktualizálása E Ft BC lakótelep tűzi-víz ellátás E Ft Kórház környék rendbetétele (2012. évi maradvány) 500 E Ft Telekrendezés geodéziai munkarészei a (2012. évi) 200 E Ft BC lakótelep parkoló építés E Ft Belvárosi rehabilitáció projekt önrészéből E Ft MINDÖSSZESEN: E Ft E Ft

28 28 melynek terhére a következő feladatok valósulnak meg: BARCIKA ART Kft-nek pénzeszközátadás a volt Újvárosi Iskola épület berendezések, felszerelések beszerzésére BARCIKA PARK Nonprofit Kft-nek nehéz föld munkagép beszerzésre pénzeszközátadással Egressy Béni úton villanyoszlop csere BARCIKA PARK Kft-nek pénzeszköz átadása utcabútorokra Rámpák felújítása Átkelőhelyek, parkolósáv kialakítása Általános tartalékot növeli MINDÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: október 25., illetve a évi költségvetésen történő átvezetés 2./ A évi városüzemeltetési feladatokról a lakásgazdálkodási feladatokra, a BARCIKA Szolg. Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-hez kerül átcsoportosításra E Ft a START munkaprogrammal kapcsolatos anyagköltségekre. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: október 25., illetve a évi költségvetésen történő átvezetés

29 29 Mellékletek jegyzéke 1.1.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat I - III. ének összevont mérlege 1.2.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat Kötelező feladatainak I-III. ének mérlege 1.3.sz. melléklet 1.4.sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1.sz. melléklet 2.2.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat Önként vállalt feladatainak I - III. ének mérlege Kazincbarcika Város Önkormányzat Állami (Államigazgatási) feladatainak I - III. ének mérlege Kazincbarcika Város Önkormányzat I - III. bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3.sz. melléklet Felújítási kiadások I - III. e felújításonként 4.sz. melléklet 5.sz. melléklet 6.sz. melléklet 7.sz. melléklet 8.sz. melléklet 9/1.sz. melléklet 9/2.sz. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások I - III. e beruházásonként Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások I - III. céljelleggel jutatott támogatások államháztartáson belülre I - III. céljelleggel jutatott támogatások államháztartáson kívülre Kazincbarcika Város Önkormányzata tartalékának I - III. alakulása Önkormányzat feladatainak I - III. alakulása Polgármesteri Hivatal feladatainak I - III. alakulása

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. I - III. negyedévi gazdálkodásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a 2012. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól

B E S Z Á M O L Ó a 2012. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Vinczlér Attila Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezető B E S Z Á M O L Ó a 2012. évben végzett

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

polgármester Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. szám (576/1 hrsz.) alatti ingatlan használatba és működtetésbe adására

polgármester Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. szám (576/1 hrsz.) alatti ingatlan használatba és működtetésbe adására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Bálint Judit Barcika Centrum Kft ügyvezetői asszisztens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. -3. szám (576/ hrsz.) alatti ingatlan használatba

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2008. június 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2008. június 25-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2008. június 25-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2008. évi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A 2009. évre várható bevételek és kiadások bemutatása. Tagintézmények költségvetési koncepciója

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A 2009. évre várható bevételek és kiadások bemutatása. Tagintézmények költségvetési koncepciója III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója. Elõterjesztõ : Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor jegyzõ Fóris Józsefné gazd. fõmunkatárs Az elõterjesztés

Részletesebben

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben) Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu Beszámoló a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése

Sárisáp Község Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Sárisáp Község Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése Jelen beszámoló Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2012. évi tapasztalatairól Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. Ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2013. június

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK. Normatív, kötött felhasználású támogatások

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK. Normatív, kötött felhasználású támogatások A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékű működési bevételek Normatív, kötött felhasználású támogatások Központi támogatások, 2013. X. hóig bérkomp. +

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2011. évben is a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok ellátásának biztosítása volt.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben