Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások (2. számú melléklet) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet) Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet) Püspökladány Város önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet) Összesítő (4. számú melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatainak bemutatása (8. számú függelék)

2 Püspökladány Város Polgármesterétől Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3 2 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 4/2009(II.27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. A költségvetés eft összegű működési hiánnyal került jóváhagyásra. A költségvetési rendeletben megfogalmazott fő cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása és annak elérése, hogy év végén az önkormányzat ne rendelkezzen működési hitel állománnyal. Ezeket a célokat szem előtt tartva került sor harmadik negyedévben szeptember hónapban az önkormányzat költségvetési rendeletének újbóli módosítására, melynek eredményeképpen a működési hitel nagyságrendje eft, az SZJA kiegészítés csökkenése miatt tervezett hitelfelvétel eft, a pályázati alap eft és általános tartalék alappal nem rendelkezik az önkormányzat. A fizetőképesség megőrzése nehezen volt tartható a harmadik negyedéves gazdálkodás során csakúgy, mint az év első felében. Ez több tényezővel indokolható: A évben megvalósult, utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezettől késéssel érkeztek. Ilyen beruházásaink a még 2008ban megvalósult Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, amelyek esetében a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése beruházáshoz nyújtott állami támogatás július 21én érkezett meg eft összegben, míg a Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény beruházás forrása szeptember 10én érkezett meg eft összegben.

4 3 A két akadálymentesítési beruházáshoz az önerő 50 %ának kiváltására megítélt ezer forint összegű BM központosított támogatásból október hónapban érkezett Polgármesteri Hivatal beruházás önerejének kiváltásához eft, a Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézmény támogatása a mai napig nem érkezett meg. A tervezett fejlesztési bevételeink nem folytak be időarányosan (pl. lakossági hozzájárulás útépítéshez, telek és egyéb ingatlan értékesítések) évben megvalósuló beruházásaink többsége is utófinanszírozott, így jelentős késedelemmel jut az önkormányzat a pályázaton nyert támogatásokhoz, ugyanakkor a kivitelezőknek határidőre ki kell fizetni a számlákat. Ilyen beruházások a Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztése és a Bocskai utcai kerékpárút építése is. A gyűjtőutak fejlesztés beruházásra szeptember 30áig kifizetett költségek összesen eft. Ebből megigényelhető pályázati támogatás eft, melyből már eft megérkezett, eft pályázati támogatás és az önerő 50%ának fedezetére megítélt BM önerő eft, összesen eft összeget pedig az önkormányzat előlegezett meg és várja a támogatás kiutalását. A számítás a támogatási előlegként leutalt eft előleget felhasználtnak tekinti. Hasonló a helyzet a Bocskai utcai kerékpárút építés esetében. A teljes bekerülési költség kifizetésre került összesen eft összegben.

5 4 A megigényelhető pályázati támogatás eft, melyből leutalásra került eft. előleg, így az önkormányzat által megelőlegzett támogatás eft plusz az önerő 50 %ának kiváltására megítélt BM támogatás eft, összesen eft megelőlegzett támogatás kiutalását várja az önkormányzat. Tehát a Püspökladányi gyűjtőút építés és a Bocskai utcai kerékpárút építés önkormányzat által megelőlegezett összege 143,558 millió forint szeptember 30i állapot. A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére. Fenti tényezők eredményeképpen folyamatosan munkabérhitel felvételére került sor és a fizetőképesség megőrzése, illetve a fejlesztési kiadások finanszírozhatóságának biztosítása érdekében további 100 millió Ft folyószámlahitel szerződés megkötésére kényszerült az önkormányzat. Június és augusztus hónapban a 110 millió forintos bérhitel igénybevétele mellett 5 68 millió forint összegű folyószámlahitel állománnyal rendelkezett az önkormányzat. Természetesen a munkabér hitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többlet költséget okoz az önkormányzatnak. A fejlesztési kiadások forrásának biztosítására betervezett 46 millió forintos fejlesztési hitel felvételéről a 104/2009.(IX.24.) önkormányzati testületi határozattal döntött a képviselőtestület.

6 5 A fent leírt fizetési problémák az intézményeinket a harmadik negyedévben még nem érintették, időben megkapták a szükséges forrásokat, úgyszintén a Holding Kft is rendelkezett az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatással. A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásnak megfelelően az önkormányzat működőképessége fenntartása érdekében benyújtotta az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) települési önkormányzatok kiegészítő támogatásának második fordulójára pályázatát eft összegben. A pályázat elbírálására november hó végén kerül sor. Jelenleg van folyamatban a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása elnevezésű pályázat összeállítása is. Sikeres pályázatok esetén várhatóan tovább javul az önkormányzat pénzügyi helyzete és az elnyert támogatás nagyságának függvényében reális a lehetősége annak, hogy az intézmények eredeti finanszírozásából visszatartott 1 % forintális összege csökkenhet. BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Összességében az önkormányzat harmadik negyedév végéig befolyt költségvetési bevételeinek teljesítése időarányos, ezen belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek beszedése elmaradt a tervezettől. Az útépítésre előirányzott 300 millió Ft összegű hitelkeretből szeptember 30ig 38,876 millió forint került lehívásra. Az eredeti költségvetésbe betervezett 46 millió forintos

7 6 fejlesztési hitelt még nem vette igénybe az önkormányzat, a hitel felvételére a negyedik negyedévben kerül sor. A eft összegű és az SZJA kiegészítés csökkenése miatt előirányzatosított eftos működési hitel felvételére előre láthatóan nem lesz szükség, mivel a hitelek kiváltására a bevezetőben részletezett pályázatot benyújtotta illetve be fogja nyújtani az önkormányzat. Az intézmények működési bevétele időarányosnak tekinthető. Jelentősebb mértékű alulteljesítés mutatkozik a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, az Egyesített Óvodai Intézménynél és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál. Az alulteljesítés oka az óvodánál az, hogy a térítési díj tervezésénél nehezen becsülhető ingyenesen étkező illetve 100 %os térítési díjat fizető gyermekek aránya. A gimnázium esetében jelentősen csökkent előző évhez képest az építőipari bérmunka bevétele, a helyiségek és használaton kívüli eszközök bérleti díja valamint már becsülhető az év hátralévő részében teljesülő mezőgazdasági bérmunkából és terményértékesítésből származó tevékenységek bevételének csökkenése. Az intézmények a soron következő költségvetési rendeletmódosítása során teremtik meg a költségvetési egyensúlyt a bevételi kiesések kompenzálására. A tűzoltóparancsnokság működési bevételének teljesítése nem tekinthető elmaradásnak, mivel a tűzjelző figyelő szolgálat, bérleti díj, őrzési díj, stb számlázására csak az év utolsó hónapjában kerül sor. Az önkormányzati működési bevételeket részletesen mutatja be az 1 számú melléklet, mely összességében 130 %os teljesítést mutat.

8 7 A kimutatott bevételi többlet legjelentősebb tétele a beruházásokhoz kapcsolódó technikai jellegű fordított ÁFA bevétel előirányzotthoz viszonyított túlteljesítése (27,8 millió forint). Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra Rendőrség által kivetett szabálysértési bírság, amely a évben megnövekedett esetek száma miatt túlteljesítést mutat. A táblázatból látható, hogy lemaradás mutatkozik a kamat bevételnél, a továbbszámlázott közüzemi díjaknál és a bérleményekhez kapcsolódó rezsi költségeknél valamint a temető bérleti díjánál. (A temető üzemeltetője a szeptember havi bérleti díjat október első napjaiban befizette.) Alulteljesítés mutatkozik a középiskola által fizetendő földhaszonbérleti díjnál, melyet az utolsó negyedévben fizet meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében az intézmény. (A tervezett eft helyett mindössze eft került október hónapban kiszámlázásra.) Helyi adóbevételek Az egyes adónemeknél eltérő teljesítés mutatkozik a III. negyedévben, de összességében szeptember 30ig a helyi adóbevételek teljesítése az időarányos 75 % helyett 102,6 %. A bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 87,4 %, a talajterhelési díj pedig 96, 29 %os teljesítést mutat. Iparűzési adó 2009 évben 1,5 % (változatlan) adó mérték mellett 160 millió Ftos iparűzési adóbevételt tervezett az önkormányzat, melyből szeptember 30ig eft bevétel realizálódott, ez 110,65 %os tervteljesítésnek felel meg.

9 8 Az iparűzési adó bevételének tervezésekor azzal számolt az önkormányzat, hogy a gazdasági válság hatása leginkább az iparűzési adónál jelenik meg. A tervezésnél figyelembe vételre került, hogy évben a tervezett 205 millió forint iparűzési adó bevétellel szemben mindössze 166,6 millió forint beszedésére került sor. Úgy becsültük, hogy évben az éves befizetések 77 %át kitevő társas vállalkozások, pénzintézetek árbevételének további visszaesése várható. Nehezen volt becsülhető az őstermelők és a vállalkozó orvosok által befizetendő adó nagyságrendje. A túlteljesítés köszönhető az adóbevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók felderítésének és hátralékos adózók adójának behajtására irányuló tevékenységnek is. A 2008 évi adóbevallás beadásának határidejére június 2a 137 adózó mulasztotta el bevallási kötelezettségének teljesítését. III. negyedévben felszólítás kiküldésére került sor, az erre sem reagálókat mulasztási bírságról szóló határozatban szólítja fel az adóhatóság a hiány pótlására. A hátralékos adózók adójának behajtására első alkalommal a június 18ig, majd az október 14ig lekönyvelt befizetéseket követően került sor. A kiküldött felszólítás eredménytelensége esetén azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be összesen 9 esetben Ft értékben az adózó számlavezető pénzintézete felé, az eddig befolyt összeg Ft. Augusztus hónapban db számlaegyenleg értesítő került kipostázására. Összességében a leírtak alapján, illetve a december 20i feltöltési kötelezettség során várhatóan befizetésre kerülő adó összegét figyelembe véve a 160 millió forintos terv kb. 120 %os teljesítése valószínűsíthető.

10 9 2009ben a tervezett gépjárműadó bevétel 65 millió Ft. A III. negyedév teljesítési adatait figyelembe véve a tényleges befizetés eft, mely 86,46 %os teljesítésnek felel meg. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a kivetések egész évben folyamatosan kerülnek feldolgozásra, valamint számolva az önkormányzati adóhatóság és az önálló bírósági végrehajtó munkája eredményeképpen befolyó adóbevétellel is összességében az előirányzott 65 millió forint adóbevétel teljesülése valószínűsíthető. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a teljesítés 94,12 %os, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó teljesítése 64,52 %, már csak kis mértékben marad el az időarányostól. Éves szinten itt is a 100 %os tervteljesítéssel számolhatunk. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv (3) bekezdése tette lehetővé az önkormányzati adóhatóság részére, hogy a végrehajtást a helyi bíróság mellett működő bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Élve ezzel a jogunkkal valamennyi adónemet érintően az önálló bírósági végrehajtó részére átadásra került, illetve kerül mindazon hátralékos adózók névsora, akik a felszólítások ellenére sem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek. A normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású támogatások és az ÖNHIKI I. ütemű támogatás leutalása időarányos, a

11 10 217/1998.(XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti %os mértékben kapta meg az önkormányzat. A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: 2 db önkormányzati lakás eladását tervezte az önkormányzat, melyből a Hősökterén lévő lakás eladása megvalósult. Eddig a lakás ellenértékeként eftot utalt át a Vagyonkezelő Holding Kft. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből folyt be az önkormányzat számlájára eft Telekértékesítés/teniszpályák Árpád u. 64. szám alatti telek Keleti sor 1859/5. hrsz. telek (állatvásártér) Beépítetlen terület 1859/7. hrsz eft eft eft

12 11 Belterületi szántó/beépítetlen terület értékesítés 1985/1. hrsz. 636 eft 1984/2. hrsz. 392 eft 1995 hrsz eft Rákóczi utca 4. szám alatti volt egyházi ingatlan visszaadása miatti kártalanítás: eft. Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 61,48 % teljesítést mutat. A bevételi kiesés az időarányoshoz viszonyítva 15 millió forint annak ellenére, hogy az egyházi ingatlan kártalanításáért közel 5,8 millió forinttal több bevétel folyt be az önkormányzat számlájára. Ez a bevételi kiesés felhalmozási forráshiány az év hátralévő részében csak növekedni fog, mivel az értékesítéssel megbízott Kft információja szerint egy 3,5 millió forintos földterület értékesítésén túl csak a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztéséből származó negyedik negyedéves bevételre lehet számítani. A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja. Finanszírozási bevételek Szeptember 30án eft útépítésre felvett fejlesztési és eft folyószámla hitel állománnyal rendelkezik az önkormányzat.

13 12 A finanszírozási bevételek között a folyószámla hitel állomány nem jelenik meg, mivel a polgármesteri hivatal által kezelt Költségvetési elszámolási számlán kívüli pénztár és bankszámlákkal összesített egyenlege pozitív: eft. (Ilyen bankszámlák például: a Kistérségi Iroda, a beruházások, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, a bérlakás értékesítés, az állami hozzájárulások és a különböző adó beszedési számlák, közműfejlesztési számlák). MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi a jogszabályok által biztosítandó személyi jellegű kiadást, s azok járulékait. A prémium évekre, valamint a nyugdíjba menő dolgozók évre még esedékes kifizetéseinek forrásait teljes mértékben biztosította az önkormányzat az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás, valamint az önkormányzat költségvetésében megképzett központi tartalék. Az intézmények munkaerő gazdálkodását és feladat ellátását nagymértékben segítette a jelentős számú közcélú foglalkoztatott. A dologi kiadások előirányzatát az intézmények évi költségvetésében a évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk.

14 13 A évi energia áremelkedések évi többletköltségei elismertetésére a villamos energia esetében lehetőség volt az ÖNHIKIs pályázat benyújtásakor. Az elnyert központi forrás minimális nagyságrendű és nem érintett minden intézményt. A megkapott forrás a szeptemberi rendelet módosításakor lebontásra került az érintett intézmények részére. Más energia tekintetében az árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés nem biztosít forrást, így az önkormányzat sem tud fedezetet biztosítani az árnövekedésre. Az intézményvezetők III. negyedéves szöveges indoklásából látható, hogy szinte valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távhő és villamos energia árnövekedés. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni. Más területen tett kiadási megtakarítási intézkedésekkel, illetve bevételi többletekből az intézmények vélhetően biztosítani tudják a kiadási többletek fedezetét. A költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor döntött a képviselőtestület arról, hogy az ÖNHIKIII és a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázatok elbírálásáig az intézmények évi eredeti finanszírozásából 1 %ot visszatart az önkormányzati hiány fedezetére. A szöveges indoklásban az intézményvezetők többsége szintén jelezte, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az 1 % finanszírozás megvonás mellett biztosítsák az intézmény zavartalan működését, arra azonban garanciát vállalni nem tudnak. A bevezetőben ismertettük, hogy az önkormányzat fizetőképességét csak úgy tudta megőrizni az év eltelt időszakában, hogy folyamatosan munkabér

15 14 hitelállománnyal rendelkezett és folyószámla hitel felvételére kényszerült. Az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az intézmények részére az 1 % finanszírozás megvonást saját forrásból fedezze abban az esetben, ha a beadásra kerülő pályázatai nem nyernek. Az év hátralévő részére komoly, felelősségteljes pénzügyi döntéseket kell meghoznia a képviselőtestületnek és az intézményvezetőknek a költségvetési egyensúly megőrzése és a további nyertes pályázatok saját forrásának biztosítása érdekében. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lévő megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt évben a költségvetés készítésekor 3 %os közvilágítási áramdíj emelkedéssel számoltunk. A villamos energia árkompenzációra kapott ÖNHIKI támogatásból lehetőség volt a kiadási többlet forrásának a megteremtésére. 1999ben közvilágítás korszerűsítési beruházást hajtott végre az önkormányzat. A beruházás úgy realizálódott, hogy a villamos energia megtakarítás nagy részét át kellett utalni a kivitelező felé, a beruházási költség ellenértékeként. Ebben az évben az energia megtakarítás 70 %át utaltuk át az EETEK Világítástechnikai Rt. részére, havonta eftot. A szerződés szeptemberben megszűnt a fizetési kötelezettséggel együtt.

16 15 A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulása jogcímen betervezett összegből a nagyobb költséget képviselő, a HamvasSárréti Vízgazdálkodási Társulatot megillető érdekeltségi hozzájárulást már átutaltuk évben m3 vízkészlet felhasználás díja került a költségvetésbe betervezésre. Ezt a kvótát meg kellett emelni m3rel. Év végéig megközelítőleg 400 eft többlet kifizetés várható az előirányzotthoz képest. Belvíz elvezetési előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy az I. és II. szivattyútelep második féléves üzemeltetési költségeinek megfizetésére az utolsó negyedévben kerül sor. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrétű. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai időarányosnak megfelelően alakultak szeptember 1től kezdte meg működését Püspökladányban az Újtelepen kialakított 30 férőhelyes Fogyatékosok Nappali Otthona. A normatíva igénylés megtörtént, az üzemeltetés szakmai és pénzügyi feltételei biztosítottak. Az intézmény sikeres szakmai pályázatokat nyújtott be ebben az évben. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft még az első félévre eső számlát sem nyújtotta be az önkormányzathoz.

17 16 Az ágazatban a legmagasabb összegű kiadást képviselik a pénzbeli és természetbeni ellátások. A III. negyedéves kiadás önkormányzati szinten a saját forrást illetően kismértékű többlet felhasználást mutat, melyet részletesen a 4. függelék szemléltet. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások felhasználása: Az aktív korúak ellátására tervezett összeg felhasználását (rendelkezésre állási támogatás; rendszeres szociális segély; közcélú foglalkoztatás) együttesen kell kezelni főleg ebben az első, induló évben, mivel részesülhet valaki Rendelkezésre állási támogatásban, lehet közcélú foglalkoztatott, illetve kaphat rendszeres szociális segélyt. Ebben az évben történtek meg a törvénymódosítás alapján a felülvizsgálatok, most derült ki, hogy ki melyik ellátásra jogosult, hány embert tudunk foglalkoztatni, stb. Mindegyik támogatási forma más nagyságrendű önkormányzati forrást igényel. Az aktív korúak ellátására jogosult új kérelmezők száma jóval több a tervezettnél, több együttműködő került be a közfoglalkoztatásba, a közcélú foglalkoztatás 6 órásra volt tervezve, ehhez képest a 8 órában foglalkoztatottak száma jelentős plusz költség, valamint a költségvetés tervezésekor a kötelező visszalépés ezt a feladatot is érintette. Ezek a tényezők együttesen eredményezik a saját forrás többlet felhasználását, ami a felsorolt jogcímeknél összesen: eft. A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozatok szigorúbb ellenőrzése további megtakarítást eredményezett. A méltányossági ápolási díj megszüntetésével felszabaduló összeg az aktív korúak ellátásához teljes mértékben felhasználásra kerül.

18 17 Az átmeneti szociális segély ellátásnál év végéig még jelentősebb többletfelhasználás várható, a törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, új kérelmező jelentkezik megélhetési problémával az ügyintézőknél. A központilag indított krízistámogatás egyik feltétele, hogy a kérelmező három hónapon belül átmeneti szociális segélyt kérelmezzen, ez is a többletfelhasználást növeli. A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nehezen tervezhető köztemetés több van, mint az előző években, várhatóan a két támogatási formára együttesen elegendő lesz a forrás. A közgyógyellátásra tervezett összeg várhatóan elegendő lesz. Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5 %os finanszírozási keretszám visszalépést az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük. Segítséget jelentett az intézmények számára, hogy az előző évi pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a működési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor. A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelentős szakmai segítséget jelentett és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél.

19 18 Karbantartási feladatokra az intézmények csak minimális összeget tudtak fordítani, főként az ÁNTSZ által kötelezően előírt tisztasági meszeléseket végezték el. Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadidő és sport tevékenységére teremtettek forrást. A pályázaton nyert támogatások tételes listáját a évi rendelet módosítások tartalmazzák. Az általános iskolai és középiskolai tanulók részére buszbérlet vásárlásra eftot tervezett be az önkormányzat évre. Április hónaptól csak az általános iskola alsó tagozatos Petritelepi, Újtelepi tanulóinak szállítása merült fel kiadásként, így az eredetileg betervezett összeg várhatóan év végéig elegendő lesz az alsó tagozatos gyermekek szállítására. A strandfürdő fedett uszodájának év elején történt bezárása miatt az általános és középiskolai úszásoktatásra előirányzott összegből csak 100 eft felhasználására került sor az I. félévben. Az előirányzat intézményekre történő lebontására a soron következő rendeletmódosításakor kerül sor. A Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz szükséges önerő átutalására az év utolsó negyedében kerül sor. A munkaszervezet működéséhez történő hozzájárulás átutalása időarányos teljesítést mutat a harmadik negyedévben.

20 19 A nyári szociális gyermekétkeztetésre eft támogatást nyújtott a központi költségvetés, az előirányzatot az étkeztetést biztosító intézmények részére lebontásra került. Az oktatási ágazat összes kiadásának teljesítése 64,6 %os alulteljesítést mutat, ami a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 304, 238 millió forintos előirányzatához tartozó, rendkívül alacsony (5,89 %) teljesítésének tudható be. Amennyiben az ágazat összes előirányzatából és teljesítésből levonjuk a szakképzésszervezési társulás adatait, a teljesítés időarányos képet mutat, 74,8 %. Egyéb ágazat Közművelődési intézményeink közül a Dorogi Márton Művelődési Központ és a Városi Könyvtár finanszírozása időarányosnak tekinthető, míg a Tájékoztató Központ az időarányostól kevesebb intézmény finanszírozást vett igénybe (66,4%). A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány és a Közművelődési alapítvány támogatása nem éri el az időarányos teljesítést, amely betudható az önkormányzat nehezen őrizhető fizetőképességének. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése időarányosnak mondható. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az időarányosnak. A Tűzoltóparancsnokság a kis

21 20 értékű szakmai anyagot, valamint a forma és egyenruhát az év utolsó negyedévében fogja beszerezni. A nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten megképzett tartaléka a soron következő rendeletmódosításkor kerül felosztásra. Az egyházak részére a támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént. Részletesen bemutattuk, hogy folyamatos munkabér hitel és folyószámlahitel felvételre szorult az önkormányzat. Ez azt eredményezte, hogy a rendelkezésre álló eft működési hitelkamatból eft szeptember 30ig felhasználásra került évre tervezett fejlesztések évről áthúzódó beruházások Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései Püspökladány Város Önkormányzata az ÉszakAlföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül az önkormányzati utak fejlesztésére vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A püspökladányi gyűjtőutak fejlesztéséhez a bekerülési költség 90 %át vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás kiváltásához további támogatást nyertünk, melynek nagysága az önkormányzati forrás 50 %a, illetve a teljes beruházási költség 5 %a. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Püspökladány Konzorcium, melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. nyerte el a

22 21 kivitelezési munkát. A tervezett beruházással a Keleti sor, Bodó, Északi sor, Somogyi B., Szent László, Csillag, BajcsyZs., Kodály Z. utcák útburkolatának felújítása, megerősítése, szélesítése, valamint a kapcsolódó csapadékvíz elvezető csatornák felújítása valósult meg 2 db körforgalom kiépítésével, az Északi sor Somogyi B. és a Kiss F. BajcsyZs. utcák kereszteződésében. A kivitelezési munkák határidőre elkészültek, a műszaki átadás átvételi eljárás megtörtént. Jelenleg a megvalósult útberuházás forgalomba helyezési eljárása van folyamatban. Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A támogatás összege a pályázati összeg 90 %a. Az önkormányzati saját forrás nagysága 10 %, melynek kiegészítésére az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás 50 %át, a teljes bekerülési költség 5 %át biztosították. A kerékpárút építés a Nemzeti Közlekedési Hatóság építési engedélye alapján a Szent István utcától a Dózsa György utcáig készült el, a Bocskai Szent István Damjanich utca kereszteződésében kiépített közlekedési lámpával együtt. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Püspökladány Konzorcium, melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft nyerte el a kivitelezési munkát. A kivitelezési munkák műszaki átadásátvételi eljárására május 26án került sor. Jelenleg a kerékpárút beruházás forgalomba helyezési eljárása történik.

23 22 Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező Imre utca 47. szám Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47 szám alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a HajdúBihar Megyei Területfejlesztési Tanács. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. Az épület átalakítását követően 3 foglalkoztató kapott helyet az épületben, itt biztosítják akadálymentes környezetben a fogyatékkal élők nappali ellátását. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása az elmúlt év végén megtörtént, a nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötésre került. A beruházás elkészült, a műszaki átadásátvételi eljárás április 27én megtörtént. A létesítmény üzembe helyezése, teljes körű bútorozása, épületfelszerelése megtörtént, az ellátottak birtokba vették az épületet. Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munkák készülnek. Térfigyelő rendszer kiépítése Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Püspökladány Város Önkormányzata között a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program előirányzatából A püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítésére vissza nem térítendő támogatás biztosítására támogatási

24 23 szerződés került aláírásra. A pályázott összeg 90 %át biztosítja az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanács. A térfigyelő rendszer kiépítését követően Püspökladány városban 27 db külterületi térfigyelő kamera figyeli a közterületeket. A térfigyelő kamerák központi állomása a rendőrség ügyeleti helyiségében került felszerelésre. A kivitelezési munkálatokat a Bihari Vállalkozás Kft készítette el. A térfigyelő rendszer kivitelezésének műszaki átadásátvételi eljárása május 18án lezárult. A térfigyelő rendszer üzemeltetését az állampolgári jogok biztosa jóváhagyta. Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata és az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácsa a Püspökladányban tervezett játszóterek I. ütemének fejlesztéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosított. A tervezett fejlesztéshez a bekerülési költség 85 %át vissza nem térítendő támogatásban részesítette a tanács. A játszóterek műszaki átadásátvételi és üzembe helyezési eljárása április 30án megtörtént. Az új játszótéri elemek beépítésével biztonságos, minősített játszóterek létesültek a város 11 db játszóterén (Bocskai utca, Damjanich utca 360 lakásos lakótelep, Honvéd utcai lakótelep, Kossuth utcai lakótelep, Rákóczi utca, Petőfi utca, Sárrét utca, Mező Imre utca, Déli sor, Mikszáth Kálmán utca és Vásártér utca). Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestület a 42/2008.(III.27.) határozatában eldöntötte, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak

25 24 útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008.(V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. A tervezett útberuházás építési engedélyes tervei elkészültek. A Bányász utca útépítési engedélyezési folyamata elhúzódik a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt. (Bányász utca ingatlan nyilvántartás szerinti tulajdonosa a MÁV Zrt.) A Nemzeti Közlekedési Hatóság a többi utca útépítési engedélyeit kiadta és jogerősítette. A jogerős útépítési engedéllyel rendelkező utcák közül elkészült az Arany János, Nagyszalontai, Remény, Nyíl utca II. ütem és a Görepart utcák útépítési munkáinak kivitelezése. A Dózsa György utca önkormányzati saját forrásból megvalósult. Előkészítés alatt van 27 utca, összesen 4376 fm önkormányzati útépítés közbeszerzési eljárása. Várhatóan évben megtörténik ezeknek az utcáknak a pályáztatása. A kivitelezés várhatóan áthúzódik 2010 évre évi induló beruházások Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése Az Északalföldi Operatív Program keretén belül a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésére (buszváró) vissza nem térítendő támogatást kapott önkormányzatunk. Vissza nem térítendő támogatás keretében a tervezett beruházás 90%ának forrását biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A támogatási szerződés a forrás biztosítására aláírásra került. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, a Köztemető előtt, az Árpád utca 34 és 64 szám előtt, Karcagi Petri Pál utca sarkán, Petri Pál Virág utca sarkán, Esze Tamás

26 25 utcán, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi Márton Művelődési Központ, Rákóczi utca páros, páratlan oldal, Mező Imre utca, Baross utca, Vasútállomás előtt, Vajda utca sportpálya előtt valósul meg. A közbeszerzési eljárás két alkalommal eredménytelen volt, így újabb pályázati felhívás közzétételére került sor. A pályázati eljárás elhúzódása miatt a kivitelezési munkák I. negyedévében fejeződnek be. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Területi Gondozási Központ (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) áthelyezése tárgyában. A Bíráló Bizottság Püspökladány Város Önkormányzatának pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte és vissza nem térítendő forrást biztosított a 2 fordulóban megvalósuló projekthez. A beruházás keretében a Püspökladány, Rákóczi u. 4 szám alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21 szám alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István utca 33 szám alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően kerül sor. Az épület tervezési munkái elkészültek és jelenleg a tervezett beruházás közbeszerzési eljárásnak az előkészítése folyik. A kivitelezési munkák évben valósulnak meg.

27 26 Püspökladányi Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem várható bekerülési értéke Püspökladány Város Önkormányzata az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez A Püspökladányi Gyógyfürdőfejlesztés III. üteme fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtott be. A pályázat kétfordulós, az első forduló feltételes támogató döntéséről szeptember 12én tájékoztatták Püspökladány Város Önkormányzatát, illetve arról hogy Ft összegű feltételes támogatásra érdemesnek ítélték. Elkészült a Fürdőfejlesztés III. ütem engedélyes tervének a módosítása. A fürdőfejlesztés során elkészül az új télinyári öltöző, a meglévő Gyógyászati Központ fedett medencéihez kapcsolódóan a téli külső medence, nyaktag, (Gyógyászati Központöltöző között), valamint a jelenlegi külső termálvizes gyógymedence átépítése, kapcsolódó vízgépészeti munkákkal, területrendezéssel, parkosítással. A pályázat készítő számításai alapján a Ft vissza nem térítendő támogatáshoz az önkormányzatnak várhatóan megközelítőleg forint önkormányzati saját forrást kellene biztosítani. A képviselő testület a pénzügyi forrásokat felülvizsgálva a szeptemberi testületi ülésén úgy határozott, hogy a fürdőfejlesztés III. ütemét egy későbbi időpontban, kedvezőbb pályázati lehetőség esetén valósítja meg. Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Püspökladány Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez (KEOP) pályázatot nyújtott be Püspökladány, Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására. A projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok elvégzésére a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezet

28 27 és Püspökladány Város Önkormányzata között vissza nem térítendő támogatás biztosítására támogatási szerződést kötött. Jelenleg a 2 fordulóban megvalósuló projekt első részében tervezett feladatok megvalósítása történik (tanulmány és kiviteli tervek készítése). Karcagi u. 35. sz. Idősek Otthona felújítása Püspökladány Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program keretén belül a Püspökladány, Karcagi utca 35 szám alatti (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) épület komplex akadálymentesítésére, korszerűsítésére, szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére pályázatot nyújtott be. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így a beruházáshoz Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a támogató. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése történik. A kivitelezési munkák tervezett megvalósításának határideje első félév. Esélyegyenlőségi oktatás Az esélyhez egy kézfogás is elég elnevezésű TÁMOP pályázatra is benyújtotta pályázatát Püspökladány Város Önkormányzata. Célja a minőségi oktatás elérésének lehetősége és az esélyegyenlőség érvényesülésének elérése módszertani adaptációval, eszközfejlesztéssel, felmérésekkel, beavatkozásokkal, képzésekkel, tréningekkel. Kiemelten fontos része volt a pályázatnak a szülőkkel való kapcsolat fejlesztése, a tanulási motiváció erősítése, a továbbtanulási eredmények javítása, az egyenlő hozzáférés és egyenlő esélyek megteremtése különösen a halmozottan hátrányos helyzetű és SNIs tanulók

29 28 tekintetében. A pályázat 100 %os támogatottsági igényű volt, eft támogatási igénnyel került benyújtásra. A pályázat kedvezőtlen elbírálásban részesült. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív program keretében a püspökladányi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. A támogatási szerződés megkötésre került. A szervezetfejlesztés megvalósításának előkészítése (közbeszerzési eljárás) történik. Játszótérfejlesztés A évben jóváhagyott és évben megvalósult püspökladányi játszóterek fejlesztéséhez kapcsolódóan a Vásártér utcán kialakított játszótér további játszótéri elemekkel bővült. Játszva, sportolva megelőzni program A Sport Infrastruktúra Kft (Budapest) készíti a játszva, sportolva megelőzni program megvalósításának tanulmányát. Kistérségi Iroda Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése pályázat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Államreform Operatív Program (ÁROP) irányító hatóság által kiírt pályázaton a Kistérségi Iroda vissza nem térítendő

30 29 támogatást kapott. A támogatásból számítógép (szerver), szoftverek beszerzése, szakmai rendezvények szervezése, honlap létrehozása és üzemeltetése történik. A támogatás lebonyolítása Püspökladány Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodáján keresztül történik. Püspökladányi belterületi utak építése Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (TEKI) terhére a Püspökladány belterületi utak építésére (3710 fm) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett Püspökladány belterületi utak építése pályázatot a Tanács forráshiány miatt elutasította. Püspökladányi tagóvodák felújítása Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Felzárkóztatásának Támogatása (LEKI) terhére a Püspökladányi tagóvodák felújítására Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett Püspökladányi tagóvodák beállítása pályázatot a Tanács forráshiány miatt elutasította. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Felzárkóztatásának Támogatása (LEKI) terhére a Jelzőrendszeres

31 30 házi segítségnyújtás továbbfejlesztésére Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése pályázat kedvező elbírálásban részesült, és eft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Tanács a tervezett fejlesztéshez. Jelenleg a támogatási szerződéskötés van folyamatban. Aktívan a holnapért közmunkaprogramhoz eszközbeszerzés Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) terhére az Aktívan a holnapért közmunkaprogram keretében eszközbeszerzésekre Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett közmunkaprogram pályázat kedvező elbírálásban részesült és eft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Tanács a tervezett programhoz. Jelenleg a támogatási szerződéskötés van folyamatban. Déli gyűjtőúthálózat fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez. A beruházás során a 42es főközlekedési út tervezett körforgalmú csomóponthoz kapcsolódva a Keleti sor, Déli sor, Arany János utca, Radnóti Miklós utca nyomvonalán 6,5m széles gyűjtőút épül a hozzá tartozó közművekkel együtt. A beruházás tervezett bruttó költsége eft. A támogatás intenzitása 85%, összege eft. A pályázat várható elbírálása december hónap.

32 31 Egyéb fejlesztési kiadások A korábbi években útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztését, s azok III. negyedévéig felmerült hitelkamat költségeit mutatja be a táblázat. A lakáshoz jutás támogatásban három család részesült szeptember 30ig, mai napig érvényes igény erre a juttatási formára nem érkezett. A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött közműfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk. Az önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a számú melléklet mutatja be. Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, november 11. A r n ó t h Sándor polgármester

33 1 Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása szeptember 30ig 1. sz. melléklet Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a I. Működési bevételek (1+2) ,10% 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) ,66% 1 1 Intézmények működési bevételei ,76% Bölcsőde ,08% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ ,82% Egyesített Óvodai Intézmény ,15% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,41% Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,79% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,28% Városi Könyvtár ,73% Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság ,55% Püspökladányi Tájékoztató Központ ,89% Gazdasági Ellátó Szervezet Önkormányzati működési bevételek ,92% Okmányiroda bevétele ,43% Bérleti díj ,00% Egyéb önkormányzati működési bevételek ,47% Földhaszonbérleti díj bevétele ,90% Kamatbevétel ,47% Temető bérleti díja ,67% Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele ,11% évi APEHhez befizetendő áfa bevétel ,52% Fordított Áfa bevétel (csak technikai jellegű) ,64% 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele ,47% Elkülönített működési számla kamatbevétele ,47% 1 4 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) ,75% 2 1 Helyi adók ,60% Magánszemélyek kommunális adója ,12% Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,52% Iparűzési adó ,65% Gépjárműadó ,46% 2 2 Átengedett központi adók ,20% Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) ,20% Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt ,20% 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,04% 2 4 Talajterhelési díj ,29% 2 5 Környezetvédelmi bírság

34 2 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3) ,06% 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása ,53% 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások ,99% Kiegészító támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,21% Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása ,20% Pedagógiai szakszolgálat támogatása ,21% Diáksporttal kapcsolatos feladatok ,24% Egyes szociális feladatok támogatása ,95% Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatás ,08% Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás ,96% támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása ,20% 1 3 Központosított előirányzatok ,77% Kisebbségi önkormányzat támogatása ,00% Gyűjtőutakra BM támogatás ,00% Petőfi S.Ált.Isk.Tagint.akadályment. BM támogatás ,00% Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás ,00% Kerékpárút BM támogatás ,00% Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program támogatása (2008.) ,00% Integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (2009.) ,00% Prémium évek program támogatása I. ütem ,00% Prémium évek program támogatása II. ütem ,00% Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás (2008.IV. és I. n.év) ,00% Közműfejlesztési hozzájárulás IV. n.év ,00% Közműfejlesztési hozzájárulás I. n.év ,00% Nyári szociális gyermekétkeztetés ,00% havi keresetkiegészítés ,00% havi keresetkiegészítés ,00% Óvodáztatási támogatás ,00% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,00% Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása ,00% Az érettségi vizsgák megszervezésének tám ,00% Pedagógiai szakszolgálat és SNI tanulók tám ,00% Alapfokú művészetoktatás támogatása ,00% Prémium évek program támogatása III. ütem (II.n.év) ,00% Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása hó ,00% Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi ,17% támogatása hó SNI tanulókkal foglalkozók gyógypedagógiai pótléka ei. rendezés 1. sz. mell IV sorról ,66% Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása ei. rendezés 1. sz. mell. IV sorról ,00% Közműfejlesztési hozzájárulás II. n. év ,00% Közoktatási fejlesztési célok Teljesítmény motivációs pályázati alap (Óvoda) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,20% ÖNHIKI támogatás I. ütem ,20%

35 3 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a 1 5 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása ,07% Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése ,49% Püspökladányi játszóterek fejlesztése ,00% III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,48% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,31% Önkormányzati lakások értékesítése ,49% Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel ,15% Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel ,00% Telekértékesítés ,30% Belterületi szántó értékesítése ,36% Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés ,61% Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése ,39% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,39% Pénzügyi befektetések bevételei Részvény értékesítés IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) ,12% 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) ,43% 1 Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei ,73% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,00% Városi Könyvtár ,86% Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk.és Kollégium ,57% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,76% Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gy. Szolg ,30% Püspökladányi Többcélú Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,45% Gazdasági Ellátó Szervezet ,80% Tájékoztató Központ ,80% Egyesített Óvodai Intézmény ,00% 1 Önkormányzat működési célú támogatásértékű 2 bevételei ,37% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez ,52% Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ,67% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele pedagógiai szakszolgálat működéséhez ,43% Mezőőri szolgálatra átvétel ,50% Közhasznú foglalkoztatásra átvétel önkormányzat ,31% A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hivtól ,25% Kistérségi Iroda működéséhez átvétel Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ,80% Kisebbségi önk. közhasznú foglalkoztatás tám ,09% Európai parlamenti választás támogatása ,00% évi jövedelemkülönbség miatti SZJA kieg ,00% Katasztrófavédelmi gyakorlatra átvétel a HBMi Önkormányzattól ,00% Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel ,00% Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel ,00% Otthonteremtési támogatásra átvétel ,18% Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvétel ,90% Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra átvétel ,04% Gondozási szükséglet megállapításához szakértői díj átvétele ,36% Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás működési célú támogatásértékű bevételei ,24%

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV.

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó / Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. december 14-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016 Fax: 66/258015 Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójához (zárszámadásához) Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E L E N T É S. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről

J E L E N T É S. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről J E L E N T É S Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 50. (2) bekezdés f. pontja alapján az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 2. Napirend Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: rendelettervezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról,

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Tájékoztató Füzesgyarmat Város

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. I - III. negyedévi gazdálkodásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó J A

B E S Z Á M O L Ó J A Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK B E S Z Á M O L Ó J A a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2005. éves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2013.(I.25.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai IX. Helyi önkormányzatok i IX. Helyi önkormányzatok i fejezet A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben