ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 29-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére"

Átírás

1 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városgazdálkodási Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Dombóvár Város Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről, a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásáról az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. A költségvetési előirányzatok teljesítési adatait az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2012.(III.12.) számú rendelet szerint tartalmazzák a mellékletek. A működési hiány rendezésére az önkormányzat ÖNHIKI támogatási igényt nyújtott be, a kapott támogatás a hiány fedezetére nem elegendő, így szeptember 30-ig a II. fordulóra is pályáztunk, melynek eredményéről még nincs információnk. Az önkormányzat I-III. negyedévi bevételei A költségvetési bevételek alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. A évi költségvetési rendeletben meghatározott bevételek főösszege (a finanszírozási műveletek és a pénzmaradvány nélkül) eFt, mely a módosítás során eft-ra változott. A bevételek I-III. negyedéves teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,96 %-os, eFt. I. Önkormányzati saját bevételek A helyi adókat félévenként, két egyenlő részletben március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni. A helyi adórendeletben rögzített adótételek az előző évihez képest nem változtak, összességében szeptember 30-ig a tervezett helyi adóbevétel 85 %-ban teljesült. A évre várt összegből a magánszemélyek kommunális adója 96 %-a, az építményadó 95 %-a, az idegenforgalmi adó 87 %-a érkezett meg a számlára Az iparűzési adóra befizetett összeg eft, az előirányzat eléréséhez 54 millió forint hiányzik. A vállalkozóknak az adóelőleget a várható éves fizetendő adóra december 20-ig kell kiegészíteniük, mellyel a bevétel javulhat. Továbbra is jellemző az előző évhez hasonlóan, hogy az adófizetők hátralékuk megfizetését részletekben kérik rendezni, mely esetlegesen a jövő évben fog csak realizálódni. A gépjárműadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, amely ez idáig 88 %-ban teljesült. A hátralékok behajtása folyamatosan történik, az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően a szükséges intézkedéseket megtéve törekszünk a hátralékok csökkentésére. A közvetített szolgáltatások között az intézményi gázfűtés miatti bevételekből csak az éves előirányzat 25 %-a teljesült, melynek oka, hogy az intézményeknek továbbszámlázott díjakat a finanszírozás zárolása miatt nem fizették meg. A bérleményhasznosítás bevétele 75 %-os teljesítést mutat. 2

3 Fordított áfa miatti befizetés technikai jellegű bevétel, a kiadások duplázódása miatt szerepel a bevételek között is. II. Az önkormányzat költségvetési támogatása Az önkormányzati költségvetési támogatásának utalását az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.361.) Kormányrendelet (továbbiakban Áhtvr.) szabályozza, meghatározza a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését. Az első három negyedévben az éves előirányzat 75,7%-át utalták át részünkre. A normatív állami hozzájárulások esetében az Áhtvr. rendelkezései értelmében az első módosításra (lemondásra) április 30-ig volt lehetőség. Önkormányzati szinten 1,1 millió forinttal csökkentették az önkormányzat támogatását a lemondás következtében. Második ütemben július 31-ig lemondást és pótlólagos igénylést is lehetett jelezni, melynek összege 1,7 mft pótigénylés. A negyedik negyedévben október 15-ig lehetett lemondást benyújtani, ennek következtében körülbelül 11,4 millió forinttal csökken a normatív állami hozzájárulások összege. A módosított előirányzat a júliusi és az októberi módosítások miatti csökkenést még nem tartalmazza, mivel a Magyar Államkincstár levele alapján lehet a nyilvántartást módosítani. Központosított támogatások Az Európai Uniós hozzájárulással megvalósuló fejlesztések saját forrás kiegészítésére az elnyert támogatások igénylése a kifizetési kérelmek elfogadása után folyamatosan történik a közreműködő szervezet által kiállított igazolás alapján. A Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése pályázat önerejére 871 eft, a Művelődési Ház felújítására eft, az ÚJ K.O.R. pályázatra eft önerő támogatás érkezett. Nemzetiségi tankönyvek beszerzésének támogatására 116 eft-ot nyert el az önkormányzat a József Attila ÁMK intézmény tanulói részére. A Városi Könyvtár állományának gyarapításához 460 eft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesültünk. Lakossági közműfejlesztési támogatásra a beadott igénylések alapján 624 eft támogatást igényeltünk. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A tárgyi eszköz és ingatlan értékesítés bevételénél a tervezetthez képest jelentős elmaradás tapasztalható. Már az előző tájékoztatóban jeleztük, hogy az ingatlanok eladása nem valósul meg, emiatt a kiadási előirányzatok esetében is nagy hátralék mutatkozik, szükséges lenne zárolás. A negyedév során javulás nem történt, a költségvetésben előírt bevétel elérése az év végére sem várható. A szennyvízcsatorna bérleti díja 25,5 %-os, míg az ivóvízhálózat bérleti díja 34,7 %-os teljesítést mutat. Az Önkormányzat felszólította a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-t a tartozás rendezésére, azonban a Kft nem reagált. 3

4 Osztalékot a közgyűlés határozata alapján a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ( eft) és a Caminus Kft ( Ft) fizetett az önkormányzat részére. IV. Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek A támogatásértékű bevételek között meghatározó jelentőségű az intézményfenntartó társulások működéséhez adott állami hozzájárulás a Többcélú Társulás közvetítésével, valamint a társulásban fenntartott intézmények működtetésére a társult önkormányzatok által biztosítandó társulási hozzájárulás. Az Egyesített Szociális Intézményt fenntartó társulás esetében Szakcs Község Önkormányzata a év elszámolása alapján fizetendő eft egy részét, eft-ot utalta át júliusban, a évre vállalt eft hozzájárulásból még egyáltalán nem teljesített. Gyulaj Község Önkormányzata a évi elszámolást elfogadta, a évi és évi elszámolás alapján fizetendő összesen eft hozzájárulást azonban még nem fizette meg részünkre. A József Attila Általános Művelődési Központ esetében Dalmand Község Önkormányzata az előző évi elszámolásból eredő kötelezettségét rendezte, az idei évre havonta rendszeresen küldi a hozzájárulást. A dalmandi tagintézmény évi működéséhez november közepéig 25,1 millió forintot utaltak át, a tervezett éves összeg 78 %-át. Attala Község Önkormányzata a tagintézmény évi működési költségeire szeptember illetve október hónapban 1-1 millió forintot utalt át, a tervezett eftból szeptember 30-ig időarányosan esedékes lett volna eft, valamint az előző év elszámolása alapján eft. Az Apáczai Oktatási Központot nyolc társult önkormányzat tartja fenn, a működtetési költségekre az önkormányzatok november 20-ig az alábbi összegeket utalták át: - Döbrököz eft ( eft-ot szeptember 30-ig) - Kaposszekcső eft ( eft-ot szeptember 30-ig) - Csikóstőttős eft (2.500 eft-ot szeptember 30-ig) - Jágónak 0 Ft - Attala 0 Ft - Kapospula 0 Ft - Nak 0 Ft Döbrököz a társulási megállapodásban foglaltaktól eltérően a gazdasági feladatok költségére és az egyéb közvetett költségekre a normatív állami hozzájárulás százalékos arányában (5%) szeretne téríteni, az előző évek elszámolását emiatt nem fogadta el, de az általa kiszámított alacsonyabb összegű hozzájárulást részletekben fizeti. A kaposszekcsői általános iskolai tagintézmény esetében az elszámolást Csikóstőttős Község Önkormányzata a konyha költségeinek felosztása miatt továbbra sem fogadja 4

5 el, a Csikóstőttősről bejáró tanulók étkeztetésére tanulólétszám arányában felosztott kiadásokat magasnak ítéli. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás évi működéséhez Kaposszekcső és Jágónak (I. félévi) községek kivételével a többi társult önkormányzat nem biztosította a szükséges hozzájárulást, a évi elszámolás sem rendeződött minden esetben. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére az előző évi normatíva elszámolása alapján eft támogatást kellett az önkormányzatnak visszautalni. A Társulás értesítése alapján a évi július havi normatíva lemondáspótigény következtében az éves támogatás 583 eft-tal emelkedett, majd az októberi lemondás során 497 eft-tal csökkent. A évre igényelt kötött felhasználású normatív támogatást a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően időarányosan átadta. Az iskolatej program támogatási mértéke Dombóvár esetében az előző évi 20%-ról idén 50%-ra emelkedett. A programban a dombóvári alsós tanulókon kívül a József Attila ÁMK attalai és dalmandi tanulói vesznek részt. Szeptember végéig a november-december időszakra járó támogatás (475 eft) valamint a első félévére járó támogatás (2.237 eft) érkezett meg évben várható még a szeptemberoktóber hónapra igényelhető támogatás, az utolsó időszak támogatása évre áthúzódik. A nem kötelező szociális feladatokra (támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel (2014. december 31-ig illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében december 31-ig) szerződést kötött a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, a szolgáltatások alap támogatását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat, a teljesítménytámogatást negyedévente utalják. Intézményi bevételek Az intézmények módosított költségvetési bevételi előirányzata évre eft, melyből a saját bevételek összege eft, az intézményi finanszírozás eft. A bevételek részletezése szeptember 30-ai teljesítés szerint: Eredeti Módosított teljesítés Megoszlás előirányzat előirányzat Intézmény ,9% finanszírozás Saját bevételek ,2 % Működésre átvett ,2 % pénzeszközök 5

6 Felhalmozásra átvett ,9% pénzeszköz Pénzforgalom nélküli ,8 % bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Összesen ,0 % Az intézményfinanszírozás a módosított előirányzathoz képest 72,5 %-os, a saját bevételek teljesítésénél nagyobb méretű elmaradás mutatkozik, 62,5 %-os teljesítést mutat. A működésre átvett pénzeszközök esetében túlteljesítés jelentkezik, viszont ezek az előirányzatok az intézményi előirányzat módosítási kérelmek alapján kerülnek beépítésre. Intézményi követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból szeptember. 30- án: Integrált Önk. Szolg. Szerv e Ft József Attila ÁMK 297 e Ft Apáczai Oktatási Központ e Ft Illyés Gyula Gimnázium 80 e Ft Kapaszkodó Szoc. és Gy. K. T. 28 e Ft Városi Könyvtár e Ft Egyesített Szociális Intézmény e Ft Herceg Esterházy Miklós Szakképző e Ft Összesen: e Ft A vevői követelések jelentős nagyságának egyik oka, hogy az intézményi átszervezések miatt jelentős az intézmények közti átszámlázás. Az önkormányzat I-III. negyedévi kiadásai A évi költségvetési rendeletben az elfogadott kiadási főösszeg (a finanszírozási kiadások nélkül) eft, az utolsó elfogadott rendeletmódosítást követően eft-ra növekedett. A teljesített kiadások a módosított előirányzathoz képest 66,1 %-osak, eft. Intézményi kiadások I. Személyi juttatások, munkaadói járulék A személyi jellegű kifizetések és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó az intézmények esetében általában 75 %-os, a Polgármesteri Hivatal esetében 71 %-os teljesítési szinten van. III. Dologi kiadások 6

7 A év eleji jogszabályi változások után intézményi szétválasztások miatti korrekciók még nem teljesen kerültek átvezetésre, lezárásra, az év végéig mindenképpen rendezésre kerülnek. Az önkormányzat ingatlanüzemeltetés kiadási soron már az éves előirányzatot meghaladó a kifizetett összeg. A kiadások között szerepel 4,8 millió forint továbbszámlázott tétel, mely az egyes bérlők által fizetendő közüzemi díjakból tevődik össze, továbbá tartalmazza a Képviselő-testület által elrendelt, eladásra szánt ingatlanok értékbecslésének kiadásait is, melynek összege 1,2 millió forint. Az utak és járdák szennyeződésmentesítésére eft-ot fizettünk ki, a KVG Zrt. végzi a közúti hóeltakarítást és síkosságmentesítést, míg a feladatot a járdák esetében a konzorcium látja el. A keret az év eleji nagy havazásnak köszönhetően teljes egészében felhasználásra került. A városüzemeltetési feladatokra a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-vel szerződött az önkormányzat, mely átalánydíjas, de lehetőség van egyedi megrendelésekre is. A közterületek takarítására, a szeméttárolók ürítésére a TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által vezetett konzorciummal is megállapodott az Önkormányzat. A fennmaradó előirányzatok fedezet nyújtanak a hátralévő feladatok megvalósításához, köszönhető a visszafogott gazdálkodásnak. A közvilágításnál a közbeszerzés alapján a szolgáltatást az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. látja el, a rendszerhasználati díjat az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. felé rendezzük, míg a karbantartást az EH-SZER Energetikai Kft. végzi. A szolgáltatásra kibocsátott számlák érkezése eléggé esetleges, a visszamenőleges számlázások, a sok stornó számla átláthatatlanná teszi a rendszert. A szociális ellátásokra és a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatásra a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött megállapodást az önkormányzat, a szerződésnek és a benyújtott elszámolásoknak megfelelő a kifizetett összeg. Az iskolabuszt a dalmandi önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően biztosította az önkormányzat. Az előirányzat teljesítése a IV. negyedévben várható. TEKI támogatás visszavonásáról az újdombóvári közösségi ház értékesítése miatt döntött a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács. A határozat teljesüléséhez szükséges valamennyi dokumentum még nem állt a Tanács rendelkezésére, emiatt a visszafizetésről továbbra sem intézkedtek. A fejlesztés záró ellenőrzése alapján szükséges az összeg utalása. A központi orvosi ügyelet biztosítására szóló feladat ellátására a Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzést írt ki, melyet újra az Emergency Service Kft nyert meg. Az új szerződés megkötésre került, a kifizetések elkezdődtek. A Képviselő-testület 280/2012.(IX.13.) Kt. határozata értelmében a Mászlony pusztáról bejáró gyermekek részére szervezett utaztatást biztosít, melyet a lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium biztosít. A szerződés alapján szeptember 30-ig pénzügyi teljesítés még nem történt. A városi rendezvények előirányzat felhasználása a városi rendezvénynaptárban biztosított keretösszegeknek megfelelő. Több olyan tétel teljesítés is szerepel a dologi kiadások között, melyeknek nem itt szerepel az előirányzata, hanem a felújítási, beruházási, illetve a működésre átadott előirányzatok között, például az ÚJ K.O.R Kistérségi Integrációs Projekthez, a 7

8 szennyvízberuházáshoz, a TIOP Informatikai komplex fejlesztéshez, a KEOP Élőhely helyreállításhoz, a TÁMOP Együtt a jövődért pályázathoz kapcsolódó kiadások, illetve a úszó szakosztálynak biztosított uszoda használat díja. Az előirányzatokat a következő költségvetési rendelet módosításkor rendezzük. V. Felhalmozási kiadások, felújítások Az ingatlan vásárlások között teljesítésre került a Zalka Máté-Szent Gellért utca megnyitásával kapcsolatban a szerződés szerinti összeg, valamint a szennyvízberuházás megvalósításához történt ingatlan vétel. A TIOP / azonosító számú Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben című pályázat megvalósítása, az informatikai eszközök beszerzése megtörtént. A TIOP TAN-TOP tanulói laptop beszerzése pályázat támogatását visszavonták, így itt teljesítés nem várható. VI. Felújítások József Attila ÁMK Általános Iskolában az utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása című pályázatból elkészült az új műfüves sportpálya. Az ÚJ K.O.R. Kistérségi integrációs projekttel kapcsolatosan a pályázat záró kifizetési kérelmet is benyújtottuk (a 2. számú mellékletben a pályázattal kapcsolatos kiadások a megfelelő kiadásnál szerepelnek: dologi eft, beruházás: 812 eft, míg a felújításnál szerepel a legnagyobb tétel: eft.). VII. Működésre átadott pénzeszközök Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatását önkormányzati támogatással egészíti ki. Az Oktatási Bizottság döntött a Képviselő-testület által jóváhagyott pályázati összegek felosztásáról, a megkötött megállapodások szerint adjuk át a kisebbségi önkormányzatok részére a támogatást. A Többcélú Társulás működésére az esedékes összegeket átutaltuk. A Művelődési Ház Nkft. részére megállapított működési támogatásokat időarányosan teljesítettük. A civil szervezetek részére megállapított támogatások időarányosan, illetve a rendezvényekhez biztosításra kerültek. A sportkeret előirányzatból a szervezetek időarányosan kapták meg a támogatást. A Dombóvár- és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. részére az úszószakosztály részére jóváhagyott keretösszeget, az uszodahasználat díját teljes egészében rendelkezésre bocsátottuk. Önkormányzat által folyósított ellátások Időskorúak járadéka év elején 6 fő számára került megállapításra, jelenleg pedig 9 fő részére fizetünk. Így várhatóan év végéig magasabb összeg kerül kifizetésre a tervezettnél, szükség lesz az előirányzat módosítására. 8

9 Az aktív korúak ellátása címén több jogcímen fizetünk segélyt. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást átlagban 400 fő kapott, azonban február és március hónapokban létszámuk elérte az 500 főt is. A szociális törvény 37/B (1) bekezdés b) pontja szerinti szociális segélyt korábban az 55 évnél idősebbeknek járt, ezt az év során a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérők lettek jogosultak, így az ellátotti létszám év elejétől a 66 főről lecsökkent 25 főre. A szociális törvény 37/B (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségkárosodottak szociális segélye ellátotti létszáma fő között mozgott az év során. Az utóbbi előirányzat esetében megtakarítás várható a hátralévő időben. Alanyi jogon ápolási díjra jogosultak száma átlagosan 125 fő. A rendelkezésre álló eft előirányzat várhatóan év végéig fedezet nyújt. A teljesített eft időarányos. Az adósságkezelési támogatást Dombóvár Város Önkormányzata december 31- ével megszüntette. A megállapított támogatások év során fokozatosan szűnnek meg. Az adósságkezelési támogatás, valamint a lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó adósságkezelési támogatás kifizetésére rendelkezésre álló eft előirányzat a III. negyedév végére szinte kimerült, szükséges a keret megemelése. A lakásfenntartási támogatásra benyújtott kérelmek alapján folyamatosan emelkedik a támogatottak száma, az év eleji 931 főről szeptemberig főre. A teljesítési adatok alapján a tervezett előirányzat kevesebb, mint az éves szintű várható kiadás. Az állami támogatás mértéke az alanyi jogon járó támogatás esetén 90%. Az új jogszabály alapján a méltányos lakásfenntartási támogatásra is többen jogosultak. Átmeneti segélynél a kérelmezők száma és a segélykérés gyakorisága folyamatosan nő szeptember 30. napjáig a benyújtott kérelmek alapján összesen eft került kifizetésre, a költségvetésben tervezett összeg eft, az éves keret túllépése nem várható. A közlekedési támogatásban az igények alapján 166 fő részesült. A támogatás, illetve annak bevétele pótelőirányzatként kerül beépítésre a rendeletbe. A közgyógyellátásra, a köztemetésre, a temetési segély kifizetésére várhatóan a rendelkezésre álló előirányzat a hátralevő időszakra fedezetet nyújt. Az utazási támogatásra, a méhnyakrák elleni védőoltás támogatására és az iskolatej ellátásra betervezett előirányzatoknál a teljesítési adatok alapján az éves kifizetés fedezete biztosított. VIII. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Otthonteremtési támogatásban 3 fő részesült, a megkapott támogatást továbbítottuk az illetékesek részére. A közműfejlesztési támogatás a beadott igények alapján folyamatosan kerül lehívásra a Magyar Államkincstártól. IX. Adott kölcsönök A köztisztviselői, valamint a közalkalmazotti lakásépítési kölcsön keretéből 2 fő részesült támogatásban, a kérelmeket még az előző évben adták be. 9

10 X. Céltartalékok A céltartalékok között a pályázati saját források, pótmunkákra elkülönített összegek szerepelnek. A Kapos ITK Kht. Inkubátorház bővítésére kapott állami támogatására vállalt készfizető kezességvállalást a Magyar Államkincstár beváltotta. Az önkormányzat kérésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a eft összegű tartozásra 36 havi részletet biztosított, a 2012-ben esedékes rész eft, jelenleg még a céltartalékok között szerepel. A KIOP Ivóvízminőség-javító program és a bérlakás építési program bevételei kötött felhasználásúak, elkülönített számlán kezelhetőek. XI. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek között eredetileg eft működési hitel felvétele szerepelt a költségvetésben, melynek összege a rendeletmódosítások következtében eft-ra csökkent. A 200 millió forintos folyószámla-hitelkeretünket a júniusi lejáratkor a magas működési hiány miatt szerettük volna megemelni, azonban erre csak később volt lehetőség, augusztus 30-tól már 256 millió forint áll rendelkezésünkre a folyószámlán. Munkabérhitelt a háromnegyedév során folyamatosan igénybe vettünk, a munkabér nagyságától függően millió Ft közötti összegben, ennek a kamata eft volt. A folyószámlahitel kamata és egyéb költségei az első negyedévben eft, a második negyedévben eft, a harmadik negyedévben eft volt, a működési hitelek kamataira betervezett éves előirányzat a teljesítési adatok alapján várhatóan nem lesz elegendő. Az esedékes hiteleket, kamatokat az önkormányzat határidőben törlesztette szeptember 30-ig a beruházási hitelek tőketörlesztésének összege eft, a kötvénytörlesztését is megkezdtük, melynek összege eft. A kamatfizetés illetve egyéb bankköltség összege eft (ebből eFt az önkormányzati kötvény után kifizetett kamat). A folyószámlahitel kerete december 21-én lejár. A képviselő-testület adósságmegújító célhitel felvételéről döntött közbeszerzésen kívüli ajánlat kérésével. A felhívásra ajánlat nem érkezett be. A bevételek előzetesen ingatlan értékesítés elmaradása miatt nem várható a hitel állományának törlesztése. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az ÖNHIKI pályázat II. ütemére. A pályázat eredményéről információ nincs. Az intézmények jelenlegi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a finanszírozási kérelmüket az előterjesztéshez mellékeljük. A kifizetetlen szállítói állományt szükséges rendezni, a közszolgáltatások, valamint az élelmezés további biztosítása érdekében. Az önkormányzatok adósságrendezési eljárásával a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítását tartalmazó T/9167. számú törvényjavaslat foglalkozik. A javaslat alapján az fő lakosság szám alatti települések 10

11 adósságrendezése lesz az idei évben, a további települések csak adatot szolgáltatnak, így az önkormányzat pénzügyi helyzetének rendezésére külső segítségre évben nem számíthat. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Dombóvár, november 23. Szabó Loránd polgármester 11

12 1. számú melléklet Önkormányzat évi bevételei eft Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Dombóvár Szakcs Gyulaj összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1.Közfoglalkoztatás összesen: cím összesen: József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú 1.1. Közfoglalkoztatás TÁMOP Pályázatok TÁMOP NTP-KTMK pályázati támogatás Dalmand - beiskolázási támogatás 195 összesen: Felhalmozási célú 2.1. TÁMOP összesen: cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Közfoglalkoztatás Wekerle Sándor Alapkezelő TÁMOP

13 összesen: cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Bölcsőde Dombóvári Óvodák Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált.Iskola Kaposszekcsői Ált. Iskola Csikóstőttősi Ált. Iskola Egységes Iskola Dombóvár Kollégiumi intézményegység Alapfokú Művészetoktatás Kaposszekcső óvoda Döbrököz Óvoda Döbrököz Iskola 41 összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú 1.1. Bölcsőde Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált.Iskola Kaposszekcsői Ált. Iskola Csikóstőttősi Ált. Iskola Egységes Iskola Dombóvár Egységes Iskola Döbrököz Kollégiumi intézményegység Alapfokú Művészetoktatás összesen: Felhalmozási célú 2.1. Egységes Iskola Dombóvár összesen: cím összesen: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel III Felhalmozási és tőkejellegű bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú 1.1.Közfoglalkoztatás

14 1.2. Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák összesen: Felhalmozási célú 2.1. TISZK-től átvett összesen: cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. TÁMOP / Közfoglalkoztatás összesen: cím összesen: Városi Könyvtár I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú 1.1. Közfoglalkoztatás TÁMOP összesen: cím összesen: intézmények összesen Polgármesteri Hivatal I. Intézményi működési bevétel III Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1. Ford Mondeo eladása összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás) összesen: cím összesen

15 110 Önkormányzat I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1. Intézményi gázfűtés miatt Kamat, hozam Fordított Áfa miatti bevétel Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók Kommunális adó Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása Szociális továbbképzés Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében Időskorúak járadéka

16 2.10. Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés Óvodáztatási támogatás 110 összesen: Fejlesztési célú támogatások 4. Központosított előirányzatok 4.1. Közműfejlesztési támogatás évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Nemzetiségi és kisebbségi tankönyv beszerzésének tám Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Szakiskolai felzárkóztató oktatás BM Önerő Alap: ÚJ K.O.R BM Önerő Alap: Kistérségi szennyvíz kiépítése BM Önerő Alap Művelődési ház összesen: Egyéb központi támogatások 5.1. Keresetkiegészítés összesen: Önhibáján hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés Önkormányzati vagyon bérbeadás 2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja Osztalék bevétel

17 III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. József A. ÁMK működésére Dalmandi Önkormányzat Attalai Önkormányzat ESZI működtetésére Szakcs Gyulaj APOK működésére Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak Döbrököz Kapospula Nak Attala Intézményfenntartó társulások költségeire Többcélú Társulástól intézményfenntartásra Mezőőri támogatás OEP-től finanszírozás Iskolatej támogatás Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól Támogató Szolgáltatás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Pszichiátriai betegek ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kormányhivatal - közmunka támogatás Kiegészítő gyermekvéd.tám.hoz kapcs. Pótlék Pénzbeli támogatás Előző évi állami támogatás 252 összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont DDOP támog. Kórház utcai csomópont KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak II. ütem DDOP támogatás ÚJKOR DDOP Művelődési ház rekonstrukció Szennyvízberuházás önerő Attala

18 Szennyvízberuházás önerő Döbrököz Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz TIOP TAN-TOP tanulói laptop TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben EU Önerő Alap Térségi szennyvíz EU Önerő Alap ÚJ K.O.R EU Önerő Alap művelődési ház felújítása Otthonteremtési támogatás összesen: IV. cím összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól HPV oltás önrésze Kismamák bérelttámogatás önrésze Vállalkozóktól 140 összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államhátartáson kívülről 2.1. Parkoló megváltás Lakosságtól szennyvízhozzájárulás összesen: V. cím összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1. Hamulyák Alapítvány Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft összesen: Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2.1. Gunaras Zrt Lakásszerzési támogatás Munkáltatói kölcsön összesen: VI. cím összesen:

19 110. cím összesen: Mindösszesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Oktatási Központ Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP) József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen: Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Oktatási Központ Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K Polgármesteri Hivatal 7. József A. ÁMK Integrált. Önk. Szolg. Szervezet Városi Könyvtár Összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel Beruházási hitel Összesen: Mindösszesen:

20 2. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai eft Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szociális Intézmény I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Felhalmozási kiadások összesen: cím összesen: József Attila ÁMK I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak juttatásai V. Felhalmozási kiadások 1. TÁMOP pályázat összesen: cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak jutatásai cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatása V. Felhalmozási kiadás 1. 1 db gázzsámoly vásárlása (Kaposszekcső) TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése Hálózati védelem vásárlás (Egységes iskola) 106 Felhalmozási kiadás összesen VI. Felújítás

21 1. Kollégium zuhanyzó felújítás 946 összesen: cím összesen: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatása V. Felújítási kiadások VI. Felhalmozási kiadások 1. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése összesen: cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások cím összesen: "Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak juttatása V. Felhalmozási kiadások cím összesen Városi Könyvtár I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások cím összesen intézmények összesen Polgármesteri Hivatal I. Személyi juttatás előirányzata II. Munkaadót terh. járulék

22 III. Dologi kiadások V. Felahlmozási kiadások 1. Fénymásoló vásárlása E-Kata beszerzés évi részlete Vírus védelmi rendszer 985 összesen: cím összesen: Önkormányzat I. Személyi juttatás előirányzata 1. Mezőőrök KEOP Konda Képviselők juttatása Közfoglalkoztatás I. cím összesen: II. Munkaadót terh. járulék 1. Mezőőrök KEOP Konda Képvselők juttatása Közfoglalkoztatás Segélyeket terehelő járulékok II. cím összesen: III. Dologi kiadások 1. Polgármesteri keret Intézményi vagyonbiztosítás Foglalkoztatás eü. szolg Intézményi gáz Város- és községgazdálkodás Helyi utak fenntartása Belvízvédelem, települési vízellátás Ingatlanok üzemeltetése Kinizsi u. 37. üzemeltetése Köztisztaság, parkfenntartás 10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás Utak szennyeződés mentesítése Zöldterület kezelés Temetőfenntartás Közvilágítás Katasztrófa védelem Környezet- és természetvédelmi feladatok Szerződéses szociális ellátások 22

23 15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás Közfoglalkoztatás önerő Kamatfizetés 16.1 Beruházási hitel, kötvény Működési hitel után Központi orvosi ügyelet Iskolabusz dalmandi iskolások Gyermek és ifjúsági önkormányzat TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház) Buszmegállók javítása, üvegezése Jogi tanácsadás Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek) Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz) Városi rendezvények Idősek karácsonya Áfa befizetés Állami támogatás visszafizetés DVMSE üzemeltetés Testvérvárosi kapcsolatok Állami támogatás visszafizetése Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége Szakképzés bonyolítására DVMSE vízóraakna létesítése Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény Önkormányzati jogalkotás kiadásai Helyi tömegközlekedés biztosítása Szoborcsoport Gyermekek utaztatása Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó eljárási díjak Civil tanács működése Új K.O.R. Kistérségi Integrációs projekt TÁMOP- Együtt a jővődért TIOP - Informatikai komplex fejlesztés dologi kiadások KEOP dologi kiadások Sport keretből Úszószakosztály III. cím összesen:

24 V. Felhalmozási kiadás 1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés Ingatlan vétel Településrendezési terv TIOP TAN-TOP tanulói laptop TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz Művelődési ház gép beszerzés DDOP Részesedés vásárlás (Művelődési Ház) Kapos ITK miatt visszafizetés Új K.O.R. Kistérségi Integrációs projekt Útépítés Szigligeti-Radnóti 147 V. cím összesen: VI. Felújítások 1. Járda felújítások Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés) KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem Arany János téri parkolók javítása Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok Sportpálya felújítás Jószef Attila ÁMK Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása Pál ház felújítása Szivárvány óvoda úszoda felújítás 18 VI. cím összesen: VII. Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1. Többcélú társulás működésére Katasztrófavédelem maradvány Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

25 1.4. Nemzetiségek támogatása Döbrököznek átadott - étkezés Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat Állami gondozottak 127 Összesen: Államháztartáson kívül 2.1. Művelődési Ház Nkft Városi rendezvényekre Művelődési Ház Nkft. foglalkoztatásra Sporttámogatások Sporttámogatások sportszervezeteknek Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat Iskola egészségügyi feladat Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Kaposvári TISZK működésére Térségi szennyvízkezelési társulás működésére Belvíz elvezetési program évi START program Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre Munkahelyteremtés támogatása Civil szervezetek támogatása Kapos Alapítvány Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére Polgárőrség Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása Tm. Foglalkoztatási Kht-nak Polgármesteri keret 400 Összesen: Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1. Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Egészségkárosodott személyek részére életévet betöltöttek részére (2011. decemberi) Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás

26 3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Kismamák utazási támogatása Méhnyakrák elleni védőoltás Óvodáztatási támogatás Iskolatej ellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék Pénzbeli támogatás Összesen: VII. cím összesen: VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 2. Államháztartáson kívül 2.1. Közműfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás összesen: VIII. cím összesen: IX. Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1. Hamulyák Alapítvány működésére Összesen: Felhalmozási célra 2.1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 700 Összesen: 700 IX. cím összesen: X. Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1. Ivóvízminőség-javító program Gemenc Volán Zrt Kapos ITK Kht. kezességvállalás KIOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap Bérlakás építési program felújítás

27 6. Kölcsönök törlesztése EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat Óvoda TÁMOP pályázat saját erő Intézményi nyugdíjazásokra Intézményi cafetéria Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés évi keresetkiegészítés előleg évi normatíva lemondás X. cím összesen: XI. Általános tartalék 1. Általános tartalék XI. cím összesen: cím összesen: Mindösszesen: Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés 1. Beruházási hitelek Folyószámlahitel Önkormányzati kötvény tőketörlesztés Összesen: Mindösszesen:

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcső, Liget lakótelep 5. alatti önkormányzati

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...1. oldal 17/2005.(III.31.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére 1 Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Talapka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. féléves szakmai munkájáról

Részletesebben

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 5-i ülésére Tárgy: A Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. további működtetésének megtárgyalása Előterjesztő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei . táblázat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának i bevételei 2 3 4 5 2 I. Önkormányzati működési bevételek: 3. Intézményi működési bevételek: 4.. Önkormányzat működési bevételei * 2 335 043 2 449

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról i rendkívüli ülésének könyvéből: 358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának támogatja egy 4 fős önkormányzati

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

2013. október 31-i rendes ülésére

2013. október 31-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. december 17-i rendes ülésére

2015. december 17-i rendes ülésére 35. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkaterve Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1/2013. (III.8.) számú határozat

1/2013. (III.8.) számú határozat március 8-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2013. (III.8.) számú határozat A i Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. (2) bekezdésében

Részletesebben

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt. rendkívüli ülésének könyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a 69/2011. (III.3.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/505-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Beszámoló a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. év I-II. félévi működéséről

Beszámoló a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. év I-II. félévi működéséről Beszámoló a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2013. év I-II. félévi működéséről I. Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. a Társulási Tanács tagjainak beszámolási

Részletesebben