Az önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 28-i ülésére Az önkormányzat évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.(1) - (2) foglalt kötelezettségének eleget téve az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolómat az alábbiak szerint teszem meg: A Képviselő-testület a 4/2013.(III.06.) rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2013.évi költségvetését. A költségvetési rendeletet 3 alkalommal módosította a Képviselő-testület. Az önkormányzat feladatainak általános értékelése: Kengyel Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait évben 1 önállóan működő és gazdálkodó és 2 önállóan működő intézmény által látta el. Továbbá 1 intézmény működik szakfeladatként az önkormányzati költségvetésen belül évben a következő helyi önkormányzati intézmények működnek: - Kengyeli Polgármesteri Hivatala - József Attila Művelődési ház és Könyvtár - Napsugár Művészeti Óvoda - Védőnői szolgálat Önkormányzati feladatokat látott el továbbá: Törökszentmiklós Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ ( szociális feladatok 2007-től) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Kossuth Lajos Általános Iskola. A évi gazdasági év során elsődleges feladatnak tekintettük az önkormányzati kötelező feladatellátáshoz szükséges pénzügyi forrás biztosítását. Az év során figyelemmel kísértük a különféle pályázati lehetőségeket, a saját forrásaink kiegészítésére. Pályázatot nyújtottunk be közművelődési érdekeltség növelő támogatásra, ahol 738 eft-ot nyertünk. Befejeződött az óvoda komplex felújítása, melyhez ÉAOP 4.1.1/A_ pályázaton ef-ot nyertünk. A saját forrás biztosítására pályáztunk a BM önerő alaphoz, ahonnan eft-ot hívtunk le.

2 2 Továbbra is gondot jelent településünkön a munkanélküliek nagy aránya. A munkanélküliek foglalkoztatására tovább bővítettük a START munkaprogramot. A program keretében 57 főt foglalkoztattunk napi 8 órában. ÖNHIKI támogatást igényeltünk az intézmények működési költségekhez ban Önkormányzatunk megőrizte likviditását. A nehézségek ellenére tudta biztosítani az alapellátást nyújtó intézmények zavartalan működtetését a szociális kiadások fedezete is rendelkezésre állt január 1-től állami fenntartásba került egy intézmény, a Kossuth Lajos Általános Iskola. Az átadott intézmény évi költségvetési kiadása eft volt, a KLIK-hez átadott vagyon értéke eft. Önkormányzatunk megkérvényezte, hogy ne csak a szakmai feladatok ellátása kerüljön az államnak átadásra, hanem a működtetést is vegye át az állam, mert az Önkormányzatunk nem tudta vállalni a működtetéshez kapcsolódó forrás biztosítását. Az állam átvállalta a működtetést, de Önkormányzatunknak évente eft hozzájárulást kell fizetni. Ez Önkormányzatunkra nagy terhet ró, mert csekély összegű saját bevételből kell ezt biztosítani. Amennyiben nem kaptunk volna az államtól segítséget ÖNHIKI támogatás formájában nem is tudtuk volna kifizetni ezt az összeget. Bevételi források és azok teljesítése A bevételek módosított előirányzata eft, teljesítése eft. A bevétel módosított előirányzata eft, a teljesítés eft halmozódást tartalmaz az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatások miatt. A évben befolyt bevételek alakulása intézményenként: Intézmény Eredeti előirányzat ezer Ft-ban! Módosított előirányzat Teljesítés Napsugár Művészeti Óvoda József Attila Művelődési ház Hivatal Önkormányzat Összesen: Közhatalmi bevételek: A helyi adó és adó jellegű bevételek módosított előirányzata eft, a teljesítés eft.

3 3 - A magánszemélyek kommunális adójából eft folyt be, iparűzési adóból eft folyt be - Adópótlék, adóbírság jogcímen 784 eft folyt be.. Önkormányzatok átengedett közhatalmi bevételéből eft folyt be. Ezen belül gépjárműadóból eft, igazgatási szolgáltatási díjból 36 eft, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó jogcímen 15 eft folyt be. Az igazgatási szolgáltatási díj bevétel 34 e Ft-ban teljesült. Egyéb bírság bevételek jogcímen 109 eft, környezetvédelmi bírság jogcímen 76 eft került befizetésre. Egyéb közhatalmi bevételekből 30 eft folyt be. Intézmények működési bevételeinek módosított előirányzata eft, teljesítés eft. A felhalmozási saját bevétel címén eft folyt be. 100 eft gépek berendezésének értékesítéséből, eft osztalék- és hozam bevétel. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának módosított előirányzata eft, a kiutalás eft. Ebből: Feladat finanszírozáshoz kapcsolódó támogatási összeg eft Központosított előirányzat eft Ebből eft működési célú, eft felhalmozási célú támogatás Önkormányzat működő képességét szolgáló jogcímen eft támogatásban részesült. Szerkezet átalakítási tartalék jogcímen eft támogatást kaptunk. Ebből: Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatására eft-ot, Köznevelési intézmények támogatására eft-ot Beszámítási összeg visszapótlása jogcímen eft-ot. Egyéb működési célú központi támogatás eft támogatást kaptunk. Ebből: Gyermeknevelési támogatásban részesülők részére nyújtott Erzsébet-utalvány eft évi normatív támogatás elszámolásából 381 eft Bérkompenzáció eft Működési célú támogatás értékű bevétel módosított előirányzata eft, a teljesítés eft.

4 4 Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől 583 eft folyt be, ez az iskola tej program támogatására. A társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz eft, amelyet az egészségügyi kiadások fedezetére kaptunk. Munkaügyi központtól a közcélú foglalkoztatáshoz átvett pénzeszköz eft. A Megyei Közgyűlés Elnökétől 100 eft-ot kaptunk, ebből 50 eft-ot az óvoda bútor beszerzéséhez, 50 eft-ot pedig a Falunapi rendezvények támogatására. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről jogcímen eft folyt be, ebből eft a Víziközmű-társulattól befolyt összeg, 807 eft lakossági befizetés, 100 eft működési célú pénzeszköz átvétel pénzügyi vállalkozástól. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel módosított előirányzat eft, a teljesítése eft. Ebből: Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel EU s programok és hazai társfinanszírozásához eft folyt be az ÉAOP 4.1.1/A_ óvoda komplex fejlesztés támogatására. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól eft, ez a START munkaprogramhoz kapcsolódó fejlesztésekre. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól jogcímen 323 eft teljesült évi pénzmaradvány igénybevétele eft. A bevételek megoszlása százalékos mértékben: 3% 11% 40% 1% 8% 0% 37% Intézményi b. Pénzmaradvány Felhalm.bevételek Támogatás áh.belül Közhatalmi bevételek Átvett pe Állami támogatás Kiadások A kiadások módosított előirányzata eft, a teljesítés eft.

5 5 A kiadások módosított előirányzata eft, a teljesítés eft halmozódást tartalmaz az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatások miatt. Az önkormányzat és az intézményei előirányzatait, és teljesítési adatait az alábbi táblázat mutatja: Kiadás ezer Ft-ban! Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Napsugár Művészeti Óvoda József Attila Művelődési ház Teljesítés Hivatal Önkormányzat Összesen: A kiadások megoszlását pedig az alábbi diagramm mutatja be. 28% 4% 12% 20% 29% 7% személyi járulék dologi ellátottak tám. támogatások beruházások Az önkormányzati feladatok ellátásához ezer forintot használtunk fel. Működési kiadások: Működési kiadásokra a költségvetés 72,2 %-át fordítottuk, melynek 50,4 %-át a személyi kiadások és járulékok adják Személyi juttatások módosított előirányzata eft, a teljesítés eft. A személyi juttatások kifizetés szerint összetétele: A rendszeres személyi juttatások ( alapilletmények, pótlékok,) : e Ft,

6 6 A nem rendszeres személyi juttatások( jutalom, túlóra, helyettesítés, költségtérítések): e Ft Állományba nem tartozók kifizetései között a képviselői tiszteletdíjak, költségtérítések, a mezőőri szolgálat, a szakvezetők, szakértők megbízási díjai szerepelnek: e Ft A munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata eft, a teljesítés eft. A dologi kiadások módosított előirányzata eft, a teljesítés eft. A költségvetési hiány csökkentésére a dologi kiadásokkal igyekeztünk takarékoskodni úgy, hogy az ne veszélyeztesse a feladatellátást. A karbantartási feladatok és a közterületek fenntartásához nagy segítséget nyújtott a közcélú foglalkoztatás. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre módosított előirányzata eft. A teljesítés eft. Non-profit és civil szervezetek működési kiadásaira1.924 eft-ot fordítottunk. Civil szervezet neve adott támogatás összege TEVÉK Tevékeny Kengyelért Egyesület Nyugdíjas klubbok Polgárőrség Postagalamb Egyesület Mozgáskorlátozottak helyi Egyesülete Vöröskereszt Helyi szervezete Kengyeli Ifjúság jövőért Egyesület Kengyeli Szülőklub Labdarugó SE Kengyeli kunkorgó Egyesület Dalma Dance klub Összesen: A KLIK-nek az Általános Iskola működtetéséhez eft, a évi IPR támogatásból fel nem használt összeg eft került átutalásra. Ellátottak pénzbeli juttatásaira a költségvetési kiadások 11,5 %-t fordítottuk, az alábbi részletezés szerint: ezer Ft-ban! Megnevezés Polgárm. hivatal Önkormányzat együtt Rendkívüli GYV (gyvt 21 ) Rendszeres GYV természetbeni tám Óvodáztatási támogatás Család támogatások Ápolásidíj Közgyógyellátás Betegséggel összefüggő ellátások Foglalkoztatás helyettesítő tám Természetben nyújtott LF Lakásfenntartási normatív 0

7 7 Lakhatással összefüggő támogatások Átmeneti segély 481 Természetben nyújtott átmeneti s Temetési segély Önkormányzati rend. juttatás Rászorultságtól függő normatív kedv Önk. által nyújtott természetbeni ellátás Időskorúak járadéka 54 Rendszeres szociális segély Egyéb nem intézményi ellátások Összesen: Beruházási kiadások: Beruházások módosított előirányzata eft, a teljesítés eft. Ebből: Martfű-Kengyel kerékpárút építés előkészítés 351 eft Autóbusz váró építés eft Lovas pálya kialakítása 458 eft Óvoda komplex fejlesztése eft Óvoda bútor vásárlás 500 eft START munkaprogramhoz kapcsolódó beruházások gép beszerzés eft kazán vásárlás eft tároló építmény 914 eft fólia sátrak építése eft Traktor + pótkocsi vásárlás eft Művelődési Házhoz Művelődési Ház felújítási terve Biliárd asztal Léghoki asztal Csocsó asztal Notebook (3 db) Szolgálati lakáshoz konvektor vásárlás 530 eft 165 eft 304 eft 177 eft 348 eft 116 eft Felújítás évben nem volt. A kiadások intézmények és szakfeladatok részletezésében a 4. számú melléklet tartalmazza.

8 8 Pénzmaradványok : A pénzmaradvány alakulást a 8/b. számú melléklet tartalmazza részletesen évi helyesbített pénzmaradvány eft évhez képest eft-tal nőtt a pénzmaradvány összege. Költségvetés kiutalatlan támogatás miatt eft illeti meg önkormányzatunkat. A módosított pénzmaradvány eft. ebből feladattal terhelt eft, melyből működési célú eft felhalmozási célú a START munkaprogramhoz kapcsolódó eft, a évi beruházásokhoz kapcsolódó eft szabad pénzmaradvány eft. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, önkormányzati kötvény kibocsátás Részesedések állománya eft, ebből az ELMIB részvények értéke eft. 10 eft pedig a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez befizetett össszeg. Hosszú lejáratú bankbetétünk nincs. Vagyon alakulása: Az Önkormányzat évi zárómérleg szerinti eszközeinek és forrásainak értéke eft évhez képest a növekedés eft, 40 %-os. Eszközök: - Tárgyi eszközök, immateriális javak állománya eft. Eszközökön belüli aránya 49 % évhez képest eft a növekedés. A tárgyévi pénzforgalmi növekedés eft. A pénzforgalom nélküli növekedés eft. A csökkenés eft. Ebből eft nem aktivált beruházás, felújítás, eft a selejtezésből adódó csökkenés, eft az egyéb csökkenés, értékesítés miatti csökkenés 445 eft, térítés mentes átadás miatti csökkenés eft (Tiszamenti Regionális Vízművek Szolnok, az ivóvíz hálózat átadása) átszervezés miatti átadás eft (a KLIK-nek iskolai vagyon átadása), a évi értékcsökkenés növekedése eft. Befejezetlen beruházások állománya eft, évhez képest eft-tal csökkent. - Befektetett pénzügyi eszközök állománya eft. Eszközökön belüli aránya 1,6% évhez képest eft-tal csökkent, ebből eft a Törökszentmiklósi Térségi Víz és Csatornamű Kft.-be bevitt vagyon értéke, 164 eft a tartósan adott kölcsönök csökkenése. Az ELMIB részvények állománya eft.

9 9 Tartósan adott kölcsönök állománya 11 eft. A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez befizetett össszeg 10 eft. - Üzemeltetésre átadott eszközök állománya eft. Eszközökön belüli aránya 41,8 % évhez képest eft-tal nőtt. (Tiszamenti Regionális Vízművek Szolnok, az ivóvíz hálózat átadása és a KLIK-nek iskolai vagyon átadása) - Követelések állománya eft. Eszközökön belüli aránya 1,3 % évhez viszonyítva eft-tal nőtt. - Pénzeszközök összesen eft. Eszközökön belüli aránya 6,3 % évhez képest eft-tal nőtt. - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen eft évhez képest eft-tal csökkent. Források: - Saját tőke összege eft. Forráson belüli aránya 90,8 % évhez képest eft-tal nőtt. - Költségvetési tartalék összege eft. Forráson belüli aránya 6,4 % évhez viszonyítva eft-tal nőtt. - Rövidlejáratú kötelezettségek állománya eft. Forráson belüli aránya 2,8 % évhez képest eft-tal nőtt.. Áru szállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettség eft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség eft, helyi adó túlfizetés eft, START munkaprogramra biztosított előleg eft. - Egyéb passzív pénzügyi elszámolások állománya 478 eft évhez képest 397 eft-tal nőtt. Kengyel, április 22. Nagy Szilárd polgármester

10 10 KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.( ) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat évi zárszámadásáról 1.. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi zárszámadását a e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint. /1/ Kiadásokon belül: - Személyi juttatások e Ft - Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség e Ft - Dologi kiadások e Ft - Egyéb működési célú támogatások e Ft - Ellátottak juttatásai ( segélyek) e Ft - Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások e Ft /2/ Működési célú bevételek és kiadások évi mérlegét a 2.számú melléklet szerint fogadja el. /3/ A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013.évi mérlegét a 3.számú melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2013.évi teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el. /5/ Az Polgármesteri Hivatal 2013.évi működési kiadásainak teljesítését e Ft-tal Ebből: - Személyi juttatások e Ft - Munkaadót terhelő járulékok e Ft - Dologi kiadások e Ft - függő, átfutó kiadások e Ft

11 11 fogadja el az 5.számú melléklet szerint. /6/ A felújítási kiadások évi teljesítését 0 e Ft összegben a 6. számú melléklet szerint fogadja el. /7/ A beruházási kiadások évi teljesítését e Ft összegben a 7. számú melléklet szerint fogadja el. 2.. Az Önkormányzat 2013.évi helyesbített pénzmaradványát e Ft összeggel hagyja jóvá a 8/b számú melléklet szerint. Az önkormányzati pénzmaradványból feladattal terhelt e Ft, a szabad pénzmaradványt e Ft összegben fogadja el. A pénzmaradvány felosztásáról később dönt. 3.. Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak összegét e Ft-ban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint. Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. számú melléklet szerint. 4.. A 2013.évben nyújtott közvetett támogatásokat 1538 e Ft összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet szerint. 5.. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek évi engedélyezett és ténylegesen betöltött létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 6.. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 7/2013.(VI.28.), 15/2013.(X.31.), 1/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2013.(III.06) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013 évi költségvetésére - hatályát veszti. K e n g y e l, április. Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző

12 1. oldal Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ Kengyel Községi Önkormányzat évi tervezett bevételeinek és kiadásainak évvégi teljesítése 1.számú melléklet Ezer forintban! Módosított B E V É T E L E K Eredeti ei ei Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Áru és készlet értékesítés Egyéb sajátos bevételek Bérleti és lízing bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Működési kamatbevételek ÁFA bevétel és visszatérülés Intézmények működési bevétele Működési célú pénzeszközátvetel - non-profit szervtől vállalkozástól háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.1. Helyi adók: - iparűzési adó vállalkozók kommunális adója magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen: Átengedett központi adók - pótlékok,bírságok termőföld bérbeadásából származó jövedelem gépjárműadó Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Adópótlék Közhatalmi bevételek Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos bevétele működési összesen: bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2+3/ II. Támogatások Normatív hozzájárulás 1. Települési önkormányzatok működési támogatása Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők bértámogatása Óvoda működési támogatása Ingyenes és kedvezményes étkeztetés Pénzbeli hozzájárulás szociális kiadásokhoz Könyvtári, közművelődési támogatás Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése Állami támogatások összesen:

13 2. oldal Központosított előirányzat Központosított működési előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló tám Szerkezet átalakítási tartalék Egyéb működési célú kp. Támogatás Központosított előirányzat összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen: IV. Felhalmozási célú állami támogatás V. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel eu-s programokra Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pa Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: VI. Felhalmozási bevételek VII. Beruházási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevétel vallakozástól Felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 Felhalmozási bevétel non-profit szervtől 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: / IV+V+VI/ VII.Kölcsönök megtérülése VIII.Hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Müködési célú hitel felvétel Hitel felvétel összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzmaradvány felhasználás Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: K I A D Á S O K I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás III. Dologi kiadás V. Pénzeszköz átadás Működési célú államháztartáson belülre Működési célú államháztartáson kívülre Felhalmozási célú államháztartáson belülre Felhalmozásicélú államháztartáson kívülre 160 VI Ellátottak juttatása VII Felhalmozási kiadás Beruházások Felújítások VIII. Likvid hitel törlesztés IX. Tartalék K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.) Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások -1094

14 3. oldal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

15 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/ számú melléklet Működési célú bevételek és kiadások 2013.éves m é r l e g e Ezer forintban! B E V É T E L E K Módosított évi Módosított K I A D Á S O K Eredeti ei ei Teljesítés terv ei Teljesítés 1 Intézmény működési bevétele Intézmények működési kiadásai Napsugár Művészeti Óvoda Napsugár Művészeti Óvoda József Attila Művelődésiház József Attila Művelődésiház Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Önkormányzat Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevételek Működésicélú pe Átengedett központi adók Helyi adó Működési célú pénzeszközátvétel Központi kv. Támogatás Tartalék Támogatás értékű működési bevétel OEP-től helyi önkormányzattól központi költségvetési szervtől Elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Működési célú hitelfelvétel Működési célú hiteltörlesztés BEVÉTEL MINDÖSSZESEN KIADÁS MINDÖSSZESEN

16 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/ számú melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások éves m é r l e g e Ezer forintban! Módosított Módosított B E V É T E L E K K I A D Á S O K Eredeti ei ei Teljesítés Eredeti ei ei Teljesítés 1 Felhalmozási célú bevételek Beruházások Felh.c. nyújtott kölcsön visszatérülés Támogatás értékű felhalmozási c. bevétel EU-s programokra 4 Támogatás értékű felhalmozási c. bevétel elkülönített pa. 2. Felújítások 3. ELMIB részvények vásárlása 4. Felhalmozási célú pénzeszk. 5 Beruházási c. pénzeszközátvétel 160 átadás lakosságnak 160 Felhalmozási célú önkormányzatok 6 támogatása Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK MIDÖSSZESEN Felhalmozási célú kiadások összesen: Felhalmozási célú likvidhitel visszafizetés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

17 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ számú melléklet Polgármesteri Hivatal évre tervezett működési kiadásainak évvégi teljesítése Ezer forintban! A FELADAT MEGNEVEZÉSE Tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások Alapilletmények Köztisztviselők illetmény kiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők helyettesítési díja Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat Köztisztviselők jutalma Köztisztviselők telj.kötött jutalma 0 0 Köztisztviselők jubileumi jutalma Keresetkiegészítés Köztisztviselők napi díja Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz Egyéb sajátos juttatások Köztisztviselők üdülési hozzájárulása Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Köztisztviselők étkezési hozzájárulás Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás Temetési segély Állományba nem tartozók juttatásai Személyi juttatás összesen: Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 0 Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen:

18 3. Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha beszerzés Egyéb készlet beszerzés pl.karbantartási anyag, tisztítószer Telefondíjak Internet díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Közszolgáltatások vásárlása Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Adók díjak Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Reprezentáció Dologi kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: / /

19 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10.Telefon: sz. melléklet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.évre tervezett felújításainak évvégi teljesítése Ezer forintban A FELADAT MEGNEVEZÉSE Tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 0 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 0 0

20 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10.Telefon: sz. melléklet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.évre tervezett beruházásainak évvégi teljesítése A FELADAT MEGNEVEZÉSE Tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés ÉAOP /A Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése Pályázati önerő térfigyelő rendszer kiépítéséhez Kengyeli József Attila Művelődési ház és Könyvtár felújítási tervdokumentáció elkészítése Szolgálati lakás /Áchim u./ gázkonvektor csere Autóbuszváró építése /Dózsa megálló, Kossuth út, Szabadság út/ Közcélú foglalkoztatás -START mintaprogram keretében START- bio kazán program 1 db aprítógép 1 db apríték kazán 1 db fűtőanyag tároló START- mezőgazdasági fólia program START- téli értékteremtő program db elektromos kerékpár START- mezőgazdasági út karbantartás program Traktor vásárlás Pótkocsi vásárlás Motorfűrész Gumiabroncs START- belvízelvezetési program db motoros fűnyíró 1 db motoros fűrész Apríték osztályozó START- hévizes fóliaprogram Komplett fóliasátor Fóliakerítés Villamoshálózat Irodakonténer Tápkockanyomó Vízellátó berendezés START- téli közfoglalkoztatás-képzéses program Lapvibrátor Bontókalapács ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztése Közösségi tér, lovaspálya pályázati terv 458 Napsugár Művészeti Óvoda 2 db szekrénysor József Attila Művelődési Ház és Könyvtár részére Érdekeltségnövelő program keretében eszközbeszerzés 1 db biliárdasztal 1 db léghoki asztal 1 db csocsó asztal 3 db notebook BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

21 Kengyel Községi Önkormányzatának egyszerűsített mérlege évre Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Eszközök 1. A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök IV. 6. B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások sz.melléklet ezer Ft-ban 12. Eszközök összesen Források 13. D.) Saját tőke összesen Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen Kengyel,

22 Kengyel Község Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése évre 8/a.sz.melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat eredeti módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési c.támogatásértékű kiadások, egyéb tám Államh.-on kívülre végl.működési p.e.-átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felh.-i célú támogatásértékű kiad., egyéb tám Államh.-on kívülre végl.felhalmozási p.e.-átadások Tartalékok Kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+ +12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forg.-i célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.-ok kiad Finanszírozási kiadások ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési c.támogatásértékű bevételek, egyéb tám Államh.-on kívülről végl. működési p.e.-átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ból önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebev-ei Felh.-i c.támogatásértékű bevételek, egyéb tám Államh.-on kívülről végl. felhalmozási p.e.-átvétel Támogatások, kiegészítések ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.-ei Forg.-i célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.-ok bev Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások 48. különbsége (36-13) Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) Kengyel,

23 Kengyel Község Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása évre 8/b.sz.melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására 10. felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) Módosított pénzmaradvány ( ) ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány ből Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ből Szabad pénzmaradvány Kengyel,

24 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083; Kengyel, Szabadság út 10. Tel.: 56/ KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA december sz. melléklet Állományi érték előző évi tárgy évi 2012.év 2013.év ESZKÖZÖK Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek I. IMMARERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen ingatlan korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképes ingatlan Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Tartós részesedés Tartósan adott kölcsön III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Vagyonkezelésbe átadott eszközök IV.ÜZEM.-RE,KEZELÉSRE,KONCESSZIÓBAN,VAGYONKEZ.-BEN LÉVŐ ESZKÖZÖK A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások Késztermékek 19 I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN: Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök kölcs.-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet Egyéb követelések II KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési fizetési számlák Idegen pénzeszközök IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 30. V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN: B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

25 FORRÁSOK Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje I. TARTÓS TŐKE Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása II. TŐKEVÁLTOZÁSOK D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Rövid lejáratú hitelek likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvény kibocsátások Kötelezettségek áruszállításból, szolg.-ból (szállítók) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettség egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN: F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN: HASZNÁLATBAN LEVŐ, 0-IG LEÍRT INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA 0-ra leírt vagyon értékű jog ra leírt szellemi termékek ra leírt forgalomképtelen építmények ra leírt korlátozottan forgalom képes építmények ra leírt forgalom képes építmények ra leírt gépek,berendezések és felszerelések ra leírt forgalom képes járművek ra leírt üzemeltetésre átadott 29328

26 KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL BESZÁMOLÓ A Képviselő-testület április 28-i ülésére Kengyel Község Önkormányzatánál és intézményeinél évben végzett ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület! Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott évi belső ellenőrzési terv alapján a belső ellenőrzéseket továbbra is a HEXAKER Kft. végezte május hónapban az élelmezési térítési díjak megállapítása, beszedése az óvodában, a vállalkozó által kiállított számlák ellenőrzése volt az ellenőrzés tárgya. A jelentés szerint a Polgármesteri Hivatal által az intézményi bevételek pénzügyi elszámolására kialakított és alkalmazott bizonylati és elszámolási rend megfelel az előírásoknak. A vizsgálat nem tárt fel a személyi térítési díjak megállapítására, beszedésére vonatkozóan hibákat, hiányosságokat szeptemberében a Kengyel Községi Önkormányzatnál a számviteli rend szabályszerűségét ellenőrizték. A számviteli feladatok végzése során a jogszabályi előírások betartásra kerülnek-e, működik-e a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés. A bizonylati rend és okmányfegyelem során a pénzmozgásokat alaki és tartalmi szempontból a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő bizonylatokkal támasztjuk-e alá. Az ellenőrzés megállapította, hogy a számviteli, pénzkezelési feladatok végrehajtása a jogszabályi és a belső szabályzatok előírásainak figyelembe vételével történik. A kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó hatályos Gazdálkodási szabályzat előírásai a gyakorlatban betartásra kerülnek. A számviteli bizonylatok az előírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelnek novemberében a Kossuth Lajos Általános Iskolánál és a Napsugár Művészeti Óvodánál a október 1-i oktatási statisztika létszám adatainak szabályszerűségi ellenőrzése zajlott. Az ellenőrzés összegszerű megállapításai szerint az intézmények által szolgáltatott iskolai és óvodai gyermek létszám adatok a naprakészen vezetett tanügyi nyilvántartásokkal és dokumentumokkal megegyezőséget mutattak októberében a Napsugár Művészeti Óvoda októberi statisztikai létszám adatainak szabályszerűségi ellenőrzése zajlott. Az ellenőrzés összegző megállapításai szerint az intézmény által szolgáltatott óvodai gyermek létszám adatok a naprakészen vezetett tanügyi nyilvántartásokkal és egyéb dokumentumokkal egyezőséget mutattak Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. Kengyel, április 25. Dr. Fekete Nóra jegyző

27 KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Előterjesztés a Képviselő-testület április 28-i ülésére Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény által alkalmazandó térítési díjakat az alábbiak figyelembevételével javasoljuk megállapítani. A személyes gondoskodást nyújtó Szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17). Korm. rendelet 2 (1) alapján a Szociális Intézmény fenntartójának kell, a szociális igazgatásról a szociális ellátásokról szóló 1993.III.törvény 115 -ban meghatározottak figyelembe vételével a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjat meghatározni. A módosított SZT. 115 (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat valamennyi szolgáltatásra külön meg kell határozni, ami nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözetét. A szolgáltatási önköltség az állami normatíva és a finanszírozási szerződésben meghatározott normatíva különbözete, mely alapján a szociális szolgáltatások intézményi térítése meghatározásra kerül. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének, vagy kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelemnek a - 15%-át nappali ellátás igénybevétele esetén - 30 %- át étkeztetés igénybevétele esetén - 30 % - át nappali ellátás és étkezés igénybevétele esetén - 25 % - át házi segítségnyújtás igénybevétele esetén - 30 % - át házi segítségnyújtás mellett étkeztetés igénybevétele esetén - 2% - át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén

28 A mellékletben szereplő 2014 évi terv adatok kimondottan szakfeladatra rátett a lebonyolító szervezet költségeit még nem tartalmazó adatok. Melléklet Bentlakásos idősek otthona Bentlakásos idősek otthona évi terv évi tény adatok adatok Idősek: Demens Idősek: Demens személyi kiadások személyi kiadások járulék járulék dologi dologi felhalmozási felhalmozási 0 összesen: összesen: Napi költség 1 főre: Napi költség 1 főre: /365/ , /365/ , Állami támogatás Állami támogatás /365/ , /365/ ,91483 Eltérés 2177,30304 Eltérés 2498, Havi térítési díj: 65319,0911 Havi térítési díj: 74962,82787 Jelenlegi intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap

29 Idősek nappali Idősek nappali évi terv évi tény adatok adatok Idősek: Demens Idősek: Demens személyi kiadások személyi kiadások járulék járulék dologi dologi felhalmozási felhalmozási összesen: összesen: Napi költség 1 főre: Napi költség 1 főre: /251/7 218, /251/7 2565, Állami támogatás Állami támogatás /251/7 1101, /251/7 1101, Eltérés -883,01936 Eltérés 1463, Havi térítési díj: ,581 Havi térítési díj: 43903,64257

30 Jelenlegi térítési díj: 0 Ft Házi segítségnyújtás évi tény adatok Házi segítségnyújtás évi terv adatok személyi kiadások személyi kiadások járulék járulék dologi dologi felhalmozási 0 0 felhalmozási 0 0 összesen: összesen: Napi költség 1 főre: Napi költség 1 főre: /251/42 744, /251/ , Állami támogatás Állami támogatás /251/42 577, /251/42 577, Eltérés 166, Eltérés 577, Havi térítési díj: 5009,25441 Havi térítési díj: 17312,37906

31 Jelenlegi intézményi térítési díj: 0 Ft/ óra Szociális étkezés évi tény adatok Szociális étkezés évi terv adatok személyi kiadások 0 személyi kiadások járulék 0 0 járulék 0 0 dologi dologi felhalmozási 0 0 felhalmozási 0 0 összesen: összesen: Napi költség 1 adag Napi költség 1 adag , , Állami támogatás Állami támogatás

32 , , Eltérés 281, Eltérés 205, Havi térítési díj: 8436,92658 Havi térítési díj: 6165, Szociális étkeztetés díja jelenleg bruttó: 520 -Ft/adag Demens napali ellátás étkeztetéssel: bruttó: 520 -ft/adag Kisállítás díja : 75 Ft/adag A fentiek alapján kérem az alábbi rendelettervezet elfogadását. Kengyel, április 24. Nagy Szilárd polgármester

33 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( ). számú rendelete Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92 (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak az alábbiak: (1)Házi segítségnyújtás igénybevétele esetén : 0 Ft/óra (2)Szociális étkezés igénybevétele esetén : bruttó 520 Ft/adag, kiszállítási díj 75 Ft/ adag (3) Demens nappali ellátás esetén étkeztetéssel: bruttó 520 Ft/adag, kiszállítási díj: 75 Ft/adag (4)Nappali ellátás, idősek klubja igénybevétel esetén: 0 Ft (5)Idősek Bentlakásos Otthona Intézményi térítési díj: Ft/hó : Ft/nap

34 2 A személyi térítési díj nem haladhatja meg: a) étkeztetés esetén a jövedelem 30%-át b) házi segítségnyújtás esetén a jövedelem: 25%-át c) házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén a jövedelem 30%-át d) a nappali ellátás étkezés nélkül történő igénybevétele esetén a jövedelem : 15 %-át e) nappali ellátás és étkezés együttes igénybevétele esetén a jövedelem: 30%-át f) idősek bentlakásos otthonában történő elhelyezés esetén, amennyiben ingatlan vagyonra nem terhelhető, úgy a jövedelem : 80 %-át 3 E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kengyel, április Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző

35 KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL Előterjesztés a Képviselő-testület április 28.-i ülésére Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000(IX.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi észrevételt tett a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000(IX.29.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatban. A rendeletet két pontban ítélte jogszabálysértőnek. A sírbolt építése a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. Rendelet 11. (5) bekezdése szerint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben az építésügyi hatóság nélkül építhető. Így építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül a temető területén a sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 méter magasságot. A rendelet 3. (2) bekezdése ennek megfelelően módosításra kerül. Valamint a rendeletben szabályozni kell a sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait. Ez a szabályozás érinti a rendelet 3. (2) bekezdését és a 8. -át. A rendeletből kikerült a szolgáltató megnevezése is. A fentieket figyelembe véve kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet elfogadását. Kengyel, április 17. Dr. Fekete Nóra jegyző

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban) Berekfürdő Községi Önkormányzat a

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2/2010. /II.22./ önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2/2010. /II.22./ önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2/2010. /II.22./ önkormányzati rendelete A 11/2009(XI.10), 8/2009(VI.29), 7/2009(V.25) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02) önkormányzati rendelet-

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 1 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa 2010.I.félévi szöveges beszámoló Általános

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben