Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról"

Átírás

1 Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 1,667,719 EFt bevétellel 1,658,717 EFt kiadással 9,002 EFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését feladatok szerinti bontásban a 4. számú, szakfeladatok szerinti bontásban az 5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2.. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit szakfeladatok szerinti részletezésben a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait részletezve az 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 4.. Az önkormányzat évi pénzforgalmi mérlegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát számú melléklet a mérlegben szereplő adatok alapján 6,023,676 eft-ban állapítja meg.

2 6.. (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 7.. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Erdőkertes, április 29. Vargáné Rajna Ágnes jegyző Dr. Pásztor László polgármester Kihirdetve: április 30. Vargáné Rajna Ágnes jegyző

3 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MELLÉKLETEI 1./ Teljesített működési és felhalmozási bevételek forrásonként 2./ Teljesített működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként 3./ Teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások levezetése 4./ Teljesített működési kiadások feladatok szerinti bontásban 5./ Kiadások és bevételek szakfeladatonként 6./ Beruházások intézményenként 7./ Társadalmi szervezetek támogatása 8./ Pénzmaradvány kimutatás 9./ Pénzforgalmi mérleg 10./ Vagyonmérleg 11/ Állami támogatás elszámolása 12,/ Neumann János Általános Iskola beszámolója 13,/ Ki Akarok Nyílni Óvoda beszámolója 14/ Szociális Alapközpont beszámolója 15,/ Erdőkertesi Faluház és Könyvtár beszámolója 16,/ Hivatal dologi kiadások 17,/ Egyszerűsített beszámoló 18,/ Könyvvizsgálói jelentés

4 1. sz.melléklet 2009.évi Teljesített működési és felhalmozási bevételek forrásonként ezer forint 2009.évi eredeti ei évi módosított ei teljesítés BEVÉTELEK I.Működési bevételek 592, , ,033 1,Intézményi működési 163, , ,927 bevételek - Konyha 23,800 27,500 27,472 - Ingatlan kezelés 0 0 1,213 - Igazgatás 8,000 8,000 4,904 - Temető Bérlemények 6,848 6,848 8,138 - Iskola 1,000 1, Telep tiszt. 79,190 41,300 41,284 - Faluház 4,200 4,200 3,932 - Könyvtár Utak- fordított ÁFA 0 34,000 34,702 - Óvoda fordított ÁFA 0 39,000 39,004 - ÁFA bevétel 0 0 9,284 - Szemétdíj 40,000 20,000 22,110 2,Önkormányzat sajátos működési bevétele 429, , ,106 2,2 Helyi adók 94,500 94,500 99,424 -építményadó 32,000 32,000 26,586 -kommunális adó 37,500 37,500 32,990 -iparűzési adó 25,000 25,000 39,848 2,3 Átengedett központi adók 334, , ,682 SZJA összesen: 283, , ,938 -SZJA helyben m.része 82,267 82,267 82,267 -SZJA jöv.kü.mérs. 175, , ,668 -SZJA normatív 26,003 26,003 26,003 -Gépjármúadó 45,000 45,000 40,835 -pótlék, bírság 3,500 3,500 4,069 -talajterhelési díj 3,000 3,000 3,840 II.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2, Sajátos felh.bevétel 501, , ,465 -gázvagyon értékesítés 40,000 40,000 40,000 -ingatlan értékesítés 20,000 20,000 19,746 -közműhozzájárulás 5,000 14,700 14,765 -pályázati b. iskola HEFOP 0 2,200 2,790 -pályázati b. ESÉLY

5 -pályázati bevétel út 116, , ,822 -pályázati bevétel csatorna 4,000 3,500 3,477 -pályázat Steetball,egyéb 0 1,000 1,514 -pályázati óvodaépítés 316, , ,201 III. Normatív hozzájárulás 205, , ,056 -feladatmutatóhoz kötött 205, , ,056 IV.Önk.működőképesség kieg.támogatás -központosított EI. 0 25,671 25, ,547 22,547 -vis major támogatás 0 3,124 3,124 V.Normatív kötött felhasználású tám. -kieg.tám.közokt.fa. -szoc. fa ,034 28, ,144 27,144 VI.Véglegesen átvett 11,100 12,100 12,870 pénzeszköz 1,Műk.c.pe.átvét OEP 11,100 11,100 11,214 2,Választás 0 1, ,Közcélú támogatás VII.Finanszírozási műveletek 160, , ,590 -folyószámla hitel 50,000 40,500 40,759 - kölcsönök rövid lej. hitelek 110, , ,539 - kamatbevétel 0 20,000 25,362 - befektetés 0 239, ,000 - előző évi pénzmaradvány 0 29,118 31,275 KV.Bevételek: 1,471,290 1,496,934 1,667,719 BEVÉTELEK összesen: 1,471,290 1,653,115 1,667,719

6 KIADÁSOK 2. sz. melléklet évi Teljesített kiadások kiemelt előirányzatonként 2009.eredeti előirányzat 2009.évi módosított előirányzat teljesítés 1.,Működési Kiadások 670, , ,426 Önkormányzat ig.tev. 172, , ,311 - bér 86,504 91,519 91,545 -személyi jell.kiadások 10,615 12,000 11,937 -járulékok 28,613 28,613 28,853 -dologi kiadás 26,900 50,000 49,976 P.Hiv.és szakfeladatai 188, , ,427 - bér 45,838 58,780 58,471 -személyi jell.kiadások 3,144 3,535 3,732 -járulékok 15,628 14,806 14,782 -dologi kiadás 124, , ,442 Általános Iskola 185, , ,631 - bér 113, , ,726 -személyi jell.kiadások 10,268 10,268 11,586 -járulékok 37,198 37,298 37,302 -dologi kiadás 25,395 34,995 35,017 Óvoda 87,742 95,242 95,359 - bér 54,507 59,707 58,896 -személyi jell.kiadások 4,790 4,790 5,648 -járulékok 17,970 18,570 18,566 -dologi kiadás 10,475 12,175 12,249 Faluház+Könyvtár 24,698 28,698 27,799 - bér 11,602 12,402 11,980 -személyi jell.kiadások 1,314 1,314 1,697 -járulékok 3,832 3,532 3,551 -dologi kiadás 7,950 11,450 10,571 Szociális központ 890 1,330 1,326 Szociális étkezés Védőnők 10,132 10,132 10,433 -bér 6,840 6,840 6,553 -személyi juttatás Járulék 2,260 2,260 1,929 -dologi ,228

7 2.sz. melléklet évi Teljesített kiadások kiemelt előirányzatonként 2., Beruházás 642, , ,311 Települési beruh. össz: 636, , ,814 -óvoda beruházás 352, , ,425 -utak beruházás 210, , ,938 -közmű beruházás 1,200 8,100 7,936 -telek, ingatlan vásárlás 17,100 44,100 44,077 - közvilágítás 6,020 6,020 6,220 -iskola beruházás -jármű beruházás -város és községgazd. beruh. 15,000 9,700 9, ,500 6,536 34,500 46,800 47,711 -park 0 2,300 2,293 Települési felújítás össz: 4,800 10,300 8,540 -út felújítás 3,600 3,600 1,948 -jármű felújítás 1,200 6,700 6,692 Intézményi beszerzések: 1,450 6,450 6,857 -Műhely Konyha Hivatal 1,200 4,200 4,527 -Szoc., Kp., Streetball pálya 0 1,360 1,362 -Védőnők ,Támogatások, Átadott pénzeszközök 64,041 87,883 88,110 - kistérségnek átadott pe. 18,021 22,921 22,925 - hulladékgazd. átadott pe 12,000 7,000 7,123 -Kiemelt Civil Alap 14,800 14,800 14,600 - ebből Sportkör 14,000 14,000 14,000 - ebből egyéb szervezetek Civil Alap 1,200 1,200 1,005 -segélyek 17,670 41,962 42,457 4., Finanszírozási műv. 50,000 63,800 67,756 - visszafizetési kötelezettségek 50,000 63,800 67,756 5.,Egyéb pénzforgalom 0 153, ,114 - csatorna II. ütem 0 29,000 28,614 -szoc. kölcsön kamatkiad. 0 20,000 20,507 -ÁFA befizetés 0 104, ,282 összesen: 1,425,998 1,653,115 1,658,717 Általános tartalék 44, Pénzforgalmi kiadások: 1,471,290 1,653,115 1,658,717

8 2009. évi Felhalmozási és Működési 3. sz. melléklet Bevételek és Kiadások Működési bevételek Felhalmozási bevételek 1.sz.melléklet I. 1.sz.melléklet II. Működési bevétel +620,033 Felhalm.bevétel +337,465 Kommunális adó -32,990 Kommunális adó +32,990 Normatív hozzáj. +203,056 Vis major +3,124 Önk. műk. tám. +25,671 Befektetés +239,000 Vis major -3,124 Kamatbevétel +25,362 Normatív kötött tám. +28,034 Pénzmaradvány +31,275 Átvett pénzeszk. +12,870 Folyószámla hitel +6,206 Hitelfelvét +103,539 Folyószámla hitel +35,208 Összesen: 992,297 Összesen: 675,422 Bevételek: 1,667,719 Működési kiadások Felhalmozási kiadások 2. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2. 1.pont műk. kiad. +703,426 beruházás +646,311 3.pont átadott pénzeszközök 88,110 Szoc. kölcsön pont finanszíroz. műveletek +67,756 Kamatkiadás +20,507 5.pont egyéb pénzp. 153,112 Szoc. kiadások -711 Kamat -20,505 Összesen: 991,188 Összesen: 667,529 Kiadások: 1,658,717 Működési bevétel Működési kiadás = Működési pénzmaradvány 992, ,188 = 1,100 Felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadás = Felhalmozási pénzmaradvány 675, ,529 = 7,892 Pénzmaradvány összesen: 9,002

9 Erdőkertes Község Önkormányzata 2009.évi Teljesített Működési Kiadásai Intézmények szerinti bontásban 4.sz. melléklet Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: 2009.évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal EFT 2009.évi módosított előirányzat teljesítés Önkormányzat ig.tev. 172, , ,311 - bér 86,504 91,519 91,545 -személyi jell.kiadások 10,615 12,000 11,937 -járulékok 28,613 28,613 28,853 -dologi kiadás 26,900 50,000 49,976 Választás 0 1,000 1,011 Konyha 44,764 44,314 44,049 bér 9,610 10,560 10,167 személyi juttatás 1,008 1,008 1,157 járulék 3,241 3,241 3,235 dologi kiadás 30,905 19,505 29,409 Védőnők 10,132 10,132 10,433 -bér 6,840 6,840 6,553 -személyi juttatás Járulék 2,260 2,260 1,929 -Dologi ,228 Összesen: 227, , ,804 Településfenntartás működési kiadásai Park 2,432 2,640 2,639 Utak 3,000 4,600 4,672 Ingatlankezelés, csatorna 2,000 5,300 5,700 Műhely 14,565 16,515 16,504 Bér 8,508 9,800 9,730 Személyi juttatás 864 1,372 1,564 Járulékok 2,863 3,013 3,017 Dologi 2,330 2,330 2,193 Város és Községgazd. 28,408 46,308 46,256 Bér. 17,000 17,000 28,795 Járulékok 5,908 5,908 5,583 Dologi kiadás 5,500 5,500 11,878

10 4. sz. melléklet Temető 1,336 1,336 1,314 Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Közvilágítás 20,400 17,700 17,424 Állateü. 1,300 1,500 1,532 Köztisztaság 70,420 36,420 41,508 Bér 8,900 8,900 8,969 Személyi juttatás Járulékok 3,012 2,712 2,696 Dologi kiadások 57,500 23,800 29,009 Településfenntartás Összesen: 143, , ,367 Hivatal és településfenntart. 371, , ,171 Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek Óvoda 87, ,242 95,359 Bér 54,507 59,707 58,896 Személyi juttatás 4,790 4,790 5,648 Járulékok 17,970 18,570 18,566 Dologi kiadás 10,475 12,175 12,249 Iskola- Napközi 185, , ,631 Bér 112, , ,726 Személyi juttatás 11,329 10,268 11,586 Járulékok 37,198 37,298 37,302 Dologi kiadások 24,950 34,995 35,017 ESÉLY 890 1,330 1,326 Szociális étkeztetés Faluház és Könyvtár 24,698 28,698 27,799 Bér. 11,602 12,402 11,980 Személyi juttatás 1,314 1,314 1,697 Járulékok 3,832 3,532 3,551 Dologi kiadások 7,950 11,450 10,571 Részben önálló összesen: 299, , ,255 Működési kiadások mindösszesen: 670, , ,426

11 4. sz. melléklet Szociális kiadások 17,670 41,962 42,457 -járulék 0 1,050 1,121 -kezelési ktg rendszeres szoc.segély 550 4,486 4,607 -RÁT 0 4,250 4,305 -normatív lakásfennt ápolási díj normatív 500 4,500 4,800 -közgyógyellátás kiegészítő gyermekv.tám szociális étkeztetés 6,000 8,900 8,492 -bérlettámogatás 1,800 1,800 1,670 - ingyenes tankönyv 3,000 3,000 3,053 -átmeneti szociális s. 2,000 2,800 2,785 -rendkíküli gyermekv. tám. 3,000 3,000 3,402 -temetési segély nyári étkezés (gyermek) 0 3,200 3,179 -egyszeri GYVT 0 3,500 3,080 -egyéb

12 Szakfela dat Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Kiadás 2009.évi tervezett előirányzat 2009.évi módosított előirányzat 5.sz. melléklet EFT teljesítés KIADÁSOK O14034 Park 0 2,300 2,293 Beruházás 1, Bér 1, Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Összesen: 2,432 2,640 2, Konyha Beruházás, felújítás Bér 9,610 10,560 10,167 Személyi juttatás 1,008 1,008 1,157 Járulék 3,241 3,241 3,235 Dologi kiadás 30,905 29,505 29,490 Összesen: 44,764 44,764 44, Utak Beruházás 210, , ,938 Felújítás 3,600 3,600 1,948 Dologi kiadás 3,000 4,600 4,672 Összesen: 216, , , Ingatlankezelés Beruházás 1,200 8,100 7,936 Dologi kiadások 2,000 5,300 5,700 Csatorna II. ütem 0 29,000 28,614 Összesen: 3,200 42,400 42, Igazgatás ÁFA befizetés 0 104, ,282 Kamatkiadás 20,000 20,000 20,507 Beruházás 1,200 4,200 4,527 Telekvásárlás, épület 17,100 44,100 44,077 Szociális kölcsön Bér 86,504 91,519 91,545 Személyi juttatás 10,615 12,000 11,937 Járulék 28,613 28,613 28,853 Dologi kiadás 26,900 50,000 49,976 Általános tart. 44, Visszafiz.Köt.+kamat 50,000 63,800 63,756 Hulladékgazd. 12,000 7,000 7,123 átadott pénzeszk. Összesen: 296, , ,294

13 Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként 5.sz. melléklet Választás 0 1,000 1, Műhely Beruházás Bér 8,508 9,800 9,730 Személyi juttatás 864 1,372 1,564 Járulékok 2,863 3,013 3,017 Dologi 2,330 2,330 2,193 Összesen: 14,565 16,705 16, Máshova nem sz. Kistérségnek átadott 18,021 22,921 22,925 Civil Alap 1,200 1,200 1,005 Kiemelt Civil Alap 14,800 14,800 14,600 Egyházak tám. 0 1,200 1,200 Dologi 0 1,000 1,363 Összesen: 34,021 41,121 41, Város és Közs.gazd Beruházás, felújítás 34,500 46,800 47,711 Bér. 17,000 28,800 28,795 Járulékok 5,908 5,608 5,583 Dologi kiadás 5,500 11,900 11,878 Összesen: 62,908 93,108 93, Temető Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Összesen: 1,336 1,336 1, Közvilágítás Beruházás 6,020 6,020 6,220 Dologi kiadás 20,400 17,700 17,424 Összesen: 26,420 23,720 23, Finansz. műv. elsz. Befektetés 0 0 Munkabérhitel 0 0 törlesztés Folyószámlahitel 0 0 Összesen: Óvoda Beruházás 352, , ,425 Bér 54,507 59,707 58,896 Személyi juttatás 4,790 4,790 5,648

14 5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Járulékok 17,970 18,570 18,566 Dologi kiadás 10,475 12,175 12,249 Ebből közüzemi ktg. 3,200 4,900 4,215 Összesen: 440, , , Iskola Beruházás 15,000 9,700 9,678 Bér 102, , ,871 Személyi juttatás 9,224 9,224 10,199 Járulékok 33,680 33,080 33,046 Dologi kiadások 25,395 34,995 35,017 Ebből közüzemi ktg 11,500 14,100 14,116 Összesen: 185, , , Napközi Bér 10,634 14,134 13,855 Személyi juttatás 1,044 1,044 1,387 Járulékok 3,518 4,218 4,256 Összesen: 15,196 19,396 19, Védőnő Beruházás Bér 6,840 6,840 6,553 Személyi juttatás Járulékok 2,260 2,260 1,929 Dologi kiadások ,228 Ebből közüzemi díj Összesen: 10,382 10,382 10, Orvosi rendelő közműdíjak 0 2,900 2, ÁlletEÜ. Dologi kiadások 1,300 1,500 1, Szociális központ Streetball pálya 0 1,360 1,362 I-pont, Tábor 890 1,330 1,326 Összesen: 890 2,690 2, Szoc.étk. Dologi kiadások Szoc. pénzbeni ell. Segélyek ,897 14, Renszeres GYV. Pénzbeni ell. Segélyek 8,365 9,865 9,884

15 sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Eseti pénzbeni Szoc.ellátás Segélyek 2,700 3,500 3,557 Eseti pénzbeni GYV.ellátás Segélyek 6,000 12,700 12, Köztisztaság Felújítások,beruh. 1,200 13,200 13,228 Bér 8,900 8,900 8,969 Személyi juttatás 1,008 1, Járulékok 3,012 2,712 2,696 Dologi kiadások 57,500 23,800 29,009 Összesen: 71,620 49,620 54, Faluház Bér. 9,568 10,368 9,661 Személyi juttatás 1,140 1,140 1,520 Járulékok 3,157 2,857 2,850 Dologi kiadások 7,050 10,550 9,806 Ebből közüzemi díjak 1,500 2,900 2,919 Összesen: 20,915 24,915 23, Könyvtár Bér 2,034 2,034 2,319 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Összesen: 3,783 3,783 3,962 Összesen: 1,471,290 1,653,115 1,658,715 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1,471,290 1,653,115 1,658,717

16 5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Bevételek Konyha Étkeztetés 19,000 22,900 22, Konyha Étkeztetés 4,800 4,600 4, Utak fordított ÁFA 0 34,000 34,702 Pályázatok 0 116, ,822 Összesen: 0 150, , Ingatlankezelés Csatorna pályázati bevételek 4,000 3,500 3, Választás 0 1, Igazgatás Közhasznú Kölcsönök Kamatbevétel 0 20,000 25,362 Szemétdíj 0 20,000 22,110 Pályázati bevétel 432, Privatizációs bev. 40,000 40,000 40,000 Egyéb bevétel 8,000 8,000 4,904 ÁFA bevételek 0 0 9,284 Telekértékesítés 20,000 20,000 19,746 R. hitelfelvétel 110, , ,539 Előző évi pénzmar. 0 29,118 31,275 Összesen: 610, , , Máshova nem s.tev. 5,000 14,700 14, Város és K. gazd , Temető Feladatra nem terv. Építményadó 32,000 32,000 26,586 Kommunális adó 37,500 37,500 32,990 Iparűzési adó 25,000 25,000 39,848 Bírság, pótlék 3,500 3,500 4,069 Talajterhelési díj 3,000 3,000 3,840 SZJA, helyben m. 82,267 82,267 82,267 SZJA kieg. 175, , ,668 SZJA normatív 26,003 26,003 26,003 Gépjárműadó 45,000 45,000 40,835 Áll.tám.fa.mutató 205, , ,056 Kieg.tám közokt.fa Szoc. tám.fa. 0 27,144 27,144 Központi ei. 0 22,547 22,547 Bérleti díjak,egyéb 6,848 6,848 8,138

17 5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Gázvagyon Műk.pályázati bev. 0 1, Vis major 0 3,124 3,124 Összesen: 642, , , Finanszírozási műv. Folyószámla hitel 50,000 40,500 40,759 Befektetés 0 239, ,000 Összesen: 50, , , Óvoda -fordított ÁFA 0 39,000 39,004 Pályázatok 0 140, ,201 Összesen: 0 179, , Iskola Bevételek 1,000 1, Pályázati bevétel 0 2,200 2,790 Összesen: 1,000 3,200 3, Védőnők Finanszírozás 11,100 11,100 11, Családsegítés pályázati bev Településtiszt. Munkagép,konténer 79,190 41,300 41,284 Szemétszállítás 40, Összesen: 119,190 41,300 41, Faluház Bevételek 4,200 4,200 3, Könyvtár Bevételek Összesen: 1,471,290 1,653,115 1,667,719 PÉNZF.BEVÉT ÖSSZESEN: 1,471,290 1,653,115 1,667,719

18 6.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata Beruházások EFt Park Konyha Utak Ingatlankezelés Hivatal Műhely Növény telepítés 2,293 Összesen: 2,293 Bojler, gépek felújítása 454 Összesen: 454 útfelújítás 1,948 útépítés 213,938 Összesen: 215,886 Csatorna 1,130 TIGÁZ csatl. díj 6,806 Összesen: 7,936 Akadálymentesítési tervek 2,805 Kamerarendszer 1,400 Szellemi termék MÁK szoftver 192 Elhasználódott gépek cseréje, fmásoló 130 Összesen: 4,527 Telek vásárlás 12,077 Végvári féle, Izsó-Tóth ház 32,000 Összesen: 44,077 Áramfejlesztő 190 Összesen: 190 Város és község Sportpálya felújítás 16,325 Geotermikus tanulmány kész. 21,325 Körzeti MB. Suzuki GUY-280 vás. 1,300 Parkoló 1,051 Közpark terv 728 Padok, növények 957 Streetball pálya, egyéb parkolók 5,844 Ujjlenyomat olvasó 181 Összesen: 47,711 Közvilágítás Közvil. hálózatfejlesztés 6,220 Összesen: 6,220

19 6. sz. melléklet Óvoda Új óvodaépítés, eszközbeszerzés,kerít. 292,425 Összesen: 292,425 Iskola Védőnők Családsegítés Köztisztaság: Pótmunkák, vizesblokk 7,542 Iskola vízelvezetés, udvar 1,971 Szám. techn. eszk. besz. 165 Összesen: 9,678 Audiométer 324 Összesen: 324 Streetball pálya 1,362 Összesen: 1,362 Kukásautó 5,436 Jármű vásárlás/mtrágyaszóró, IFA/ 1,100 Jármű felújítások 6,692 Összesen: 13,228 Beruházások mindösszesen 646,311

20 TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2009.DECEMBER sz. melléklet Megnevezés Előirányzat Kiadott támogatás FT Előirányzat Maradvány Megjegyzés Sportkör P.Ö.CS Nyugdíjas Klub Zöld Rádió KÉTA Halmozottan Sérült Kulturkocsma Nosztalgia Klub SZEDER 40,000 Ifjúsági klub Baby Girls Csoport Hölgyklub Kézimunka Foltvarró Klub EK.Zenei Klub Természet és Színjátszó Táborok Baba-Mama Klub Kertesi Kamarakórus Egyéb sz.összesen: EGYHÁZAK Katolikus: 400E Református:400E Evangélikus:400E Mindösszesen:

21 Erdőkertes Község Önkormányzata PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS sz. melléklet MEGNEVEZÉS Sorszám Előző év eft Tárgyév eft A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 1 10,671 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 2 2,820 Záró pénzkészlet (01+02) 3 35,995 13,491 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 4 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 5 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 6 5,987 13,815 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 8 45,886 53,193 Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 9-56,563-71,044 Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±) 10-4,720-4,489 Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) 11 10,519 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 12 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03± ) 13 20,756 9,002 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 14 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 15-11,034-1,085 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 16 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 17 6,876 Pénzmaradványt terhelő elvonások 18 Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18) 19 9,722 14,793 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 20 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 21 Módosított pénzmaradvány (19+20±21) 22 9,722 14,793 A 22. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 23 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 24 9,722 14,793 - Szabad pénzmaradvány 25 A pénzmaradvány kimutatás egy technikai levezetés, mely megmutatja az év végi záró pénzkészletből mennyi a tényleges maradvány. A záró pénzkészletet módosítja a kifizetett, de még költséghelyre nem kerülő bérek és annak levont járulékai (aktív elszámolások), valamint az év végén beérkezett következő évi állami támogatás előlege ( passzív elszámolások). A helyesbített maradványt( 9.002) korrigálni kell a normatívák elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséggel(1.085) és kiutalandó támogatással(6.876).

22 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2009.DECEMBER sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK Intézményi működési bevételek 192,927 Működési kiadások 703,426 Önkormányzat sajátos bevételei 427,106 bér 349,171 helyi adók 99,424 juttatás 35,323 építményadó 26,586 járulékok 104,983 kommunális adó 32,990 dologi kiadás 213,949 iparűzési adó 39,848 gépjárműadó 40,835 Talajterhelés 3,840 pótlék,bírság, 4,069 SZJA 278,938 egyéb sajátos bevétel Felhalmozási kiadások 646,311 intézményi beruházások 6,857 Felhalmozási és tőkejell.bev. 337,465 felújítás 8,640 Központi költségvetési támogatás Települési beruházás 630,814 Normatív fa. m. 203,056 Működőkép. megőrző tám. 25,671 Finanszírozási műveletek,egyéb pénzforg. 308,980 Normatív kötött 28,034 - segélyek 42,457 - szoc. kölcsön visszafiz. kötelezettség 67,756 Egyéb kiegészítés - átadott pénzeszközök 45,653 - csatorna II. ütem 28,614 Finanszírozási műv. 440,590 - kamatkiadás 20,507 Átvett pénzeszköz 12,870 - ÁFA befizetés 103,282 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1,667,719 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1,658,717 pénzmaradvány 9,002 KV.bevételek 1,667,719 KV.kiadások 1,667,719

23 Megnevezés Erdőkertes Község Önkormányzata Vagyonkimutatás december 31. ESZKÖZÖK FORRÁSOK EFT Forg.képes Korl. forg.képes Forg.képtelen Megnevezés 4. Szellemi termékek 258 I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok 936,753 1,332,206 3,523, Induló tőke 10. sz. melléklet Forgalomképes Tőkeváltozások 5,130,199 D) SAJÁT TŐKE 5,154, Gépek berendezések és felszerelések 49, Költségvetési tartalék elszámolása 9, Járművek 24,956 II. Tárgyi eszközök összesen Tárgyévi költségvetési tart. elsz. 937,011 1,406,293 3,523,242 - Előző évek költségvetési tart. elsz Egyéb tartós részesedés 13,689 I. Költségvetési tartalék összesen: 9,002 3.Tartósan adott kölcsön 1,896 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 9,002 9,002 15, Tartozások fejl.célú kötvénykibocsátás 624, Vagyonkezelésbe vett eszközök I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen 624,376 IV. Üzembe. vagyonkez-be vett eszközök Rövid lejáratú hitelek 144, ,011 3.Kötelezettség áruszáll. szolg.(szállítók) 6,675 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1,421,878 3,527, Anyagok 429 I. Készletek összesen Tárgyévet követő évet terh. száll. köt. 6, Egyéb rövid lej. kötelezettségek 13, Adósok 34,857 - Iparűzési adó feltöltés miatti köt. 6, Rövid lejáratú kölcsönük 581 Helyi adó túlfizetés 6,214

24 4. Egyéb követelések II. Követelések összesen 21,089 II. Rövid lejáratú köt. összesen: 163,973 56, Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok 0 1. Költségvetési passzív függő elsz. 71,044 III. Értékpapírok összesen 0 1. Pénztárak, csekkek betétkönyvek 2, Költségvetési passzív átfutó 2. Költségvetési bankszámlák 10,671 III. Egyéb passzív pü. elsz. összesen 71,497 13,491 F) Kötelezettségek összesen: 859,846 IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 53, Költségvetési aktív átfutó elszámolások 13,815 67,008 V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen B) Forgóeszközök összesen: 137,455 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 937,011 1,559,333 3,527,332 FORRÁSOK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 6,023,676 FORRÁSOK MINDÖSSZESEN: 453 6,023,676 6,023,676 Egyéb információ: - 0-ra írt eszközök értéke 0 Ft - kétes követelések 0 Ft - szakmai leltárban nem szereplő eszközök 0 Ft - kezességvállalás 0 Ft

25 11.melléklet ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA Normatív hozzájárulások (2009) megnevezés tervezett igényelt állami tényleges év végi Különbség mutató mutató támogatás mutató elszámolás sportfeladat, lakos.szám ,663, ,663, közösségi közlekedési feladatok ,772, ,772, lakott területtel kapcsolatos fel ,050, ,050, pénzbeli szociális juttatások 0 37,006, ,006, közművelődési feladatok ,772, ,772, szoc.étkeztetés hó hozz. 0 37,003, ,003, szoc.étkeztetés új ellátás - jöv. 150% 4 364, ,200 szoc.étkeztetés új ellátás - jöv % 14 1,129, , ,100 szoc.étkeztetés új ellátás - jöv. 300% 3 192, ,000 óvoda-8 hó 8 óra 1-2. nevelési év 95 13,090, ,090,000 óvoda 8 hó 8 óra 3. nevelési év ,890, ,360, ,470,000 óvoda 4 hó 8 óra 1-3. nevelési év ,986, ,320, ,132,667 ált.iskola - 8 hó évfolyam ,730, ,560, ,000 ált.iskola - 8 hó 3. évfolyam 66 7,990, ,990, ált.iskola - 8 hó 4. évfolyam 74 10,880, ,880, ált.iskola - 8 hó évfolyam ,260, ,260, ált.iskola - 8 hó 7-8. évfolyam ,230, ,230, ált.iskola - 4 hó 1-2. évfolyam 120 5,842, ,910, ,333 ált.iskola - 4 hó 3. évfolyam 66 3,217, ,794, ált.iskola - 4 hó 4. évfolyam 74 5,418, ,080, ,667 ált.iskola - 4 hó 5-6. évfolyam 116 6,604, ,942, ,667 ált.iskola - 4 hó 7. évfolyam 60 3,894, ,471, ált.iskola - 4 hó 8. évfolyam 75 5,588, ,979, ,608,667 napközis fogl. 8 hó - napköz., tan.szobai fogl , , ,000 napközis fogl. 8 hó évfoly.napközis fogl ,210, ,360, ,000 napközis fogl. 8 hó - 4. évfoly.isk.otthonos 3 170, , napközis fogl. 4 hó 1-4. évfoly.napközis fogl ,100, , ,000 napközis fogl. 4 hó - napköz., tan.szobai fogl , ,334 napközis fogl. 4 hó - 4. évfoly.isk.otthonos 3 84, ,667 Sajátos nev.ig. - 8 hó magántan. - ált.iskola 2 320, , Sajátos nev.ig. 4 hó magántan. - ált.iskola 2 159, , SNI 8 hó gyógyp. visszahely , ,000 Sajátos nev.ig. - 8 hó magántan. - Sajátos nev.ig. - 8 hótesti,érzéksze , ,

26 11. sz. melléklet Sajátos nev.ig. - 4 hótesti,érzéksz. - ált.isk , , ,933 Sajátos nev.ig. - 8 hó- beszéd. - ált.isk. 11 1,408, ,792, ,000 Sajátos nev.ig. - 4 hó- beszéd. - ált.isk , , ,734 Sajátos nev.ig. - 8 hó- nem org. - ált.isk , ,000 Sajátos nev.ig. - 4 hó- nem org. - ált.isk. 2 95, Szoc.jutt. 12. hó - kedv.étkeztetés ö ,675, ,560, ,885,000 Szpc-jutt. 12. hó kedv.étk. 5-6 évf , ,000 Szoc.jutt. 12. hó - ingyenes tankönyv 253 2,530, ,360, ,000 Szoc.jutt. 12. hó - tankönyv, általános hozzáj , , ,000 NORMATÍV FA.M. ÖSSZESEN: 231,470, ,491,762 * 4,021,100 évközi lemondásból adódó vissztérítés * 2,504,438 SZJA : 252,935,000 KÖZPONTI ELŐIRÁNYZAT 22,547,000 VIS MAIOR TÁMOGATÁS 3,124,000 NORMATÍV KÖTÖTT 28,034,000 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 542,131,762 IPRŰZÉSI ADÓERŐKÉPESSÉG MIATTI kiutalás 350,456 Visszafizetési kötelezettség ** -1,085,000 ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE KIUTALANDÓ 5,790,994 * 8.sz.melléklet 17.sora **8.sz.melléklet 15. sora

27 12.melléklet Beszámoló a Neumann János Általános Iskola évi pénzügyi teljesítéséről Erdőkertes, április 16. Készítette: Kiss László igazgató

28 Erdőkertes Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tárgy: pénzügyi beszámoló A Neumann János Általános Iskola évi költségvetésének teljesítése. Kiadások Sz.szám szakfeladat Er. Előir. Mód. Előir. forgalom Teljesítés maradvány % iskola 12 Felújítás 12,500,000 7,200,000 7,648, ,23-448, Beszerzés 164, , Beruházás 2,500,000 2,500,000 1,864,385 74,58 635, Beruházás össz. 15,000,000 9,700,000 9,677,870 99, bér 111,594, ,094, ,447,166 99,45 646, Külső szem.jut. 623, , Bér összesen 111,594, ,094, ,070,576 99,98 23, Járulék 33,680,000 33,680,000 33,046,122 99,90 33, készletbeszerzés 3,050,000 3,050,000 5,771, ,24-2,721, szolgáltatás 14,100,000 23,700,000 21,615,719 91,21 2,084, Különféle dologi 4,000,000 4,000,000 6,363, ,09-2,363, Egyéb f.kiad. 3,800,000 3,800, ,608 11,75 3,353, Ellát. pénz.jut. 445, , , ,87-373, Dologi összesen 25,395,000 34,995,000 29,289,088 83,69 5,705,912 ÖSSZESEN 185,669, ,869, ,810,656 99,97 58,344 napközi 51 bér 11,678,000 11,678,000 13,289, ,80-1,611, Külső.szem.jut. 3,500,000 1,951,703 55,76 1,548, Bér össz. 11,678,000 15,178,000 15,241, ,41-63, járulék 3,518,000 3,518,000 2,416,404 68,69 1,101,596 ÖSSZESEN 15,196,000 19,396,000 19,498, ,53-102,163 Bevételek 46 Pályázat 2,200,000 2,789, ,81 589, Alaptev,bev. 1,000,000 1,000, ,080 50,11-498,920 ÖSSZESEN 1,000,000 3,200,000 3,290, ,84 90, április 16. Kiss László ig

29 13. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Erdőkertes, Járosiné Suba Karolina óv.vez.

30 Ki akarok nyílni óvoda Erdőkertes BESZÁMOLÓ A évi költségvetés teljesítéséről Működési kiadások összesített teljesítése Kiadások 1000 Ftban Teljesítés Teljesítés Ejőirányzat eredeti módosított Ft. % Bér és bérjellegű kiadás ,28 Egyéb személyi jellegű kiadás ,52 Járulékok ,98 Dologi kiadások és szolgáltatások ,62 Működési kiadás összesen: , Módosított Eredeti előir. előir Ftban Telj. 1. Bér és bérjellegű kiadás Alapilletmény Illetménypótlékok (vezetői, vezetőhelyettesi, munkaköz.vezetői) Egyéb pótlék (gyermekvédelmi pótlék) Keresetkiegészítés Jutalom Egyéb munkavégzés juttatása Jubileumi jutalom Részmunkaid.fogl. Illetménye Részmunkaid.fogl.egyéb juttatás Állományba nem tartozók juttatásai (helyettesítés külső munkaerővel) Felmentett m.vállaló juttatása (felmentési időre járó jutt. nyugdíjazás miatt) Bér és bérjellegű kiadás összesen:

31 2. Egyéb személyi jellegű kiadás Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,továbbtan., betegszab.) Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés (munkábajárás) Egyéb költségtérítés (pedagógus szakkönyvvásárlás támogat.) Egyéb személyi jellegű kiadás összesen: Módosított Eredeti előir. előir Ftban 3. Járulékok Nyugdíjbizt. Járulék Term.beni EÜ hozz Munkaadói járulék Eg.ügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Járulékok összesen: Telj. 4.Dologi kiadások és szolgáltatások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóiratbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése (játékok, foglalkozási anyagok) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Munka és védőruha Egyéb anyagbeszerzés (konyhai edények, karbant.anyagok, terítők) Egyéb készletbeszerzés (vasaló, vas.deszka, porszívó) Telefondíjak Vásárolt élelmezés Szállítói szolgáltatások Gázenergia szolgált Villamosenergia szolg Víz- és csatornadíjak

32 Karbantart. kisjavítás Egyéb üzemelt., fenntart.szolg Áfa Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Egyéb befizetés Dologi kiad+szolg. összesen: Működési kiadás összesen: Dologi kiadások és szolgáltatások részletezése Ft-ban 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés, szakkönyvek Folyóiratbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Az eszközjegyzékben tervezett szerinti beszerzések: Ábrázoló tevékenységhez anyagok, eszközök Udvari játékok, hinták alá gumilapok Videókamera, digit fényképezőgép Mozgáskoordinációs eszközök Csúszda Edények Számítógép, nyomtató, monitor 5. Kisértékű tárgyi eszközök 6 6. Dolgozók részére munka- és védőruha vásárlása 1 269

33 7. Anyagbeszerzés 202 Karbantartási anyagok 8. Készletbeszerzés Takarító és tisztítószerek Kerítéshez anyagok Konyhai edények pótlása Tektetők Tárolószekrény átvitel: Porszívók Mosógép Udvari játékok (rugós ló, rugós csibe) Játékok (karácsonyi és udvari játékok) Szőnyeg áthozat: Telefondíjak Vásárolt élelmezés - kirándulás étk.ktg Szállítási díjak Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási költség 2 430

34 Fejlesztőpedagógus munkadíja Foglalkozás- egészségügyi vizsgálatok (Misszió E.K.) Postaköltség Kéményseprési díj Rovar és rágcsálóírtás 18. Kiküldetési közlekedési költségek Reprezentáció (rendezvényeken) Virágföld, fűmag, növények vásárlása Gázenergia adó Pedagógus továbbképzés, továbbtanulás, szakvizsga Pedagógusok részére szakirodalom vásárlásra adott hozzájárulás 224 ( Ft/fő/év) Összesen:

35 14. melléklet Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ Erdőkertes, Fő út 51. Tel: Tel/Fax: Veresegyház kistérség ESÉLY szociális Alapellátási Központ évi pénzügyi beszámolója Az Intézmény évi pénzügyi teljesítése 99%-os. A tervezett költségvetést az elnyert pályázatok miatt kellett módosítani. A költségvetési táblán belül a készletbeszerzést, 45%-ban, a dologi kiadásokat viszont 394%-ban teljesítettük. A tervezett közüzemi díjak kiadásai a tervezetnek megfelelően alakultak ben ,-Ft-ot a kosárlabda pályaépítésre, ,-Ft-ot egészség vendégség konferenciára nyertünk pályázati úton. Ezeket a pályázatokat az önkormányzat nevében készítettük el. Gyermekek nyári étkeztetésére 3,5 millió forint, támogatást nyertünk, mely nem ezen a szakfeladaton kerül tervezésre, elszámolásra. A költségvetés a szociális étkeztetést és a tábor költségvetését tartalmazza. Tisztelt Képviselő Testület! Kérem, hogy az Intézmény évi pénzügyi teljesítésének beszámolóját elfogadni szíveskedjenek. Erdőkertes, április 20. Tisztelettel: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető

36 15. sz. melléklet ERDŐKERTES 2113 Erdőkertes Fő út / ; /Fax: ; Erdőkertes Község Önkormányzata ERDŐKERTES Fő tér Tisztelt Képviselő Testület! Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár évi költségvetése az alábbiak szerint teljesült. A bér- és személyi jellegű kiadások és azok járulékai a tervezettnek megfelelően alakultak, a 13 %-os többlet a kötelező bérkiegészítés kifizetéséből adódott. A másfél éve táppénzen lévő takarítónk álláshelyét a tavasszal meghirdettük, május 19-ével betöltöttük az állást. A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak, az eltérés a közüzemi díjak változása miatt mutatkozik. A készletbeszerzések folyamatosak voltak, a szakmai tevékenységhez szükséges módon és időben kerültek megvalósításra. A könyvvásárlások nagyobb részét (az elmúlt évekhez hasonlóan) ősz folyamán bonyolítottuk le, az olvasói igények folyamatos felmérésével. A felsőoktatásban tovább tanulók tanulmányaihoz szükséges irodalmakat, kötelező olvasmányokat továbbra is folyamatosan, az igényeket felmérve igyekszünk beszerezni. Az év végére összességében teljesítettük a bevételi előirányzatot, mind a könyvtár, mind pedig a faluház tekintetében. Amivel kissé elmaradtunk: a terem-bérbeadásokból származó bevétel csökkent a két termünk kiesése folytán. A színházjegyekből befolyt összeg jelentős, de kissé kevesebb lett a tervezettnél. A színházi jellegű előadások (Hot Jazz Band-koncert, Üvegcipő, a funtineli boszorkány, Oscar) továbbra is nagyon jó fogadtatásra találtak a nézők körében. (Egy jótékonyságira a Polgárőr csoport javára tervezett eseményünket le kellett mondani az érdeklődés hiány miatt: Budapest Ragtime Band.) Ezek esetében kiadások is merülnek fel (a reklám- és propaganda-anyaghoz a kiadásoknál már említett irodaszer-szükséglet növekedett, továbbá a vásárolt élelmiszerek egy része is ezek kapcsán merül fel). A gyermekszínházi előadások pozitív mérleget mutattak. Havi rendszerességgel működik az Ulti-verseny és a Nosztalgia Klub, kéthavi az Ovi-mozi és a Suli-mozi, negyedévente szervezünk túrákat. Minden szombat délelőtt helyet adunk a civil szervezésben megvalósuló (2 csoport) Szabadiskolának. Rendeztünk jótékonysági műsort és vetélkedőket az iskolásoknak, Költészet Napját a Radnóti-év jegyében. A dokumentumfilm-vetítések is folytatódnak a megszokott rendszerességgel. Elindítottuk a Kultúrák Találkozása rendezvénysorozatot. Működnek (és nyilvános szerepléseken

37 mutatkoznak be) az előző évben indult saját csoportjaink, s támogatjuk az önszerveződő, nálunk tevékenykedő csoportokat is. A gyermek néptánc-csoport beindult, bemutatkoztak a nyári táboros tagokkal együtt a Falunapon és a szüreti rendezvényünkön. Elkezdődött az iskolai keretekben működő néptánc-oktatás, melyhez a helyszínt és az oktató bérét mi biztosítjuk. Az állami- nemzeti- és társadalmi ünnepeket, továbbá a községben meghonosodott helyi ünnepeket méltó módon ünnepeltük. A gyermek- és felnőtt színházi előadások mellett különböző típusú, ismeretterjesztő és szórakoztató (különböző korosztályoknak szóló) filmvetítéseket rendszeresítettünk, kézműves foglalkozásokat tartottunk. A rendszeressé vált kiállítások (Szekeres Erzsébet, Schütz Zoltán, Magyar János, Veres Beatrix, Rehberger Ildikó, Tejeda Erika, Kelement Zoltán és dr. Bari Árpád kiállítása) megnyitóin a kultúrát kedvelő közönség zenei- irodalmi élményekben is részesült. Kamara-kiállításon mutattuk be Hegedűs Sándor csontfaragó munkáit, Boros Borbála akvarelljeit, a Montessori iskola növendékeinek munkáit. A 2007-ben újra indított a könyvtári közönségtalálkozókat félévente rendezzük. A tél végén hagyományteremtő szándékkal rétessütő versenyt hirdettünk, amelynek nyertesei sikerrel képviselték községünket az Újszentiváni Rétessütő Fesztiválon. Ezt a programot összekötöttük az Isten Hozott! a polgármester köszönti az új beköltözőket c. rendezvénnyel. Három nyári tábor megvalósításához pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Mindhárom programja teljesült, a szakmai munkáról készült fotókat a színházterem falain állítottuk ki. Folytattuk az Egészségnapot, a Pályaválasztási Tanácsadónapot, az országos rendezvények helyi eseményeit (KÖN, Könyvtári napok), a hagyománnyá vált karácsonyi rendezvényeket. A település intézményeivel, a helyi és környékbeli civil szervezetekkel az együttműködésünk jó, rendezvényeiknek helyet adunk, programjaikban részt veszünk. Helyet adtunk jótékonysági báljaiknak. A kistérséggel és azon kívül a kapcsolataink egyre bővülnek. Elkészült az intézményünk saját honlapja. Pályázati pénzből megvalósítottuk a színházterem telepített hangosítását. Kicseréltük a székeket. Az épületünk külső és belső állapotát folyamatosan karban tartjuk, eszközállományunkat bővítjük. A 2008-ban elkezdett belső festési munkálatokat terveztük 2009 nyarán folytatni de mivel nyáron nem zárt be az intézmény, ezt nem tudtuk megvalósítani. Kisebb festéseket, gépház egy részét, kazánház egy helyiségét (őszre áthúzódóan) tudtunk megoldani. A költségvetésben biztosított lehetőségeket az alábbi pályázati összegekkel egészítettük ki. Közművelődési érdekeltségnövelő: Ft Bentlakásos táborra (NKA) Ft Könyvtári érdekeltségnövelő: Ft Könyvtári felzárkóztató: Ft Megyei Könyvtártól (NKA) Ft Erdőkertes, április 16. Tisztelettel: Pallag Katalin igazgató

38 16. sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009.évi beszámolóhoz Hivatal dologi kiadások részletezése eFt M e g n e v e z é s eft É r t é k Irodaszer nyomtatvány beszerzés csekk, papír,tértivevény, boríték, nyomtatványok Könyvbeszerzés Kódexpress, Magyar Közlöny, szakkönyvek Folyóirat beszerzés HVG, Önkormányzati Hírlevél,adókódex 1,441 Egyéb információhordozó 78 Fórum Média Cd, Perfekt CD, Magyar Államkincstár Hajtó és kenőanyag beszerzés 20 Szakmai anyag beszerzés Esküvői Emléklapok Kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termék Nyomtató, pendrive, billentyűzet + egér Anyagbeszerzés Fennt.anyagok(festék,elektr.-víz egyéb szerelvények) Készletbeszerzés Tonerek,zászlók, telefonok, irodai (polc-asztalszékek) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Pannon GSM, Invitel, telefon kártyák Adatátviteli célú távközlési díjak Pannon, Invitel internet díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Weblap karbantartás Vásárolt élelmezés Nőnap, egyéb ünnepélyes alkalmakra beszerzett étk. Bérleti és lízingdíjak Unicredit Kft. lízingdíjak Szállítási szolgáltatások csekk, utalványok, nyomtatványok, készletek szállítása ,600 2, , ,587 Gázenergia szolgáltatás díjak 1,371 Villamos energia szolgáltatás díjak 798 Víz és csatornadíjak 45 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Fénymásolók, számítógépek karbantart., kazánjavítás,kéményseprés, Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 10,690 Jogi képviselet ingatlan ügyekben, E.K. Napló költségei,,számítást. tanácsadás, Magyar Posta szolg., Vásárolt termék és szolg. ÁFA 5,

39 Belföldi kiküldetés dolgozók bérlet kifizetései,utiktg. tömegközlekedés Reprezentáció éves rendezvények költségei pl.: Karácsonyi rendezvények Egyéb különféle dologi kiadások Koszorúk, cserepes növények, díszcsokrok, dekor any. Díjak, egyéb vám, illeték kiad. EI telj. Casco, Bursa, Könyvvizsgáló. és belső ellenőrzés éves költségei, Pályázati díja, pályázatírások költségei, pályázati menedzsment költségei díjak, Magyar Posta csekkfeldolgozás költségei, Földhivatal földvéd. járadék-tul. lapok, Biztosítási díjak, tagdíjak ,497

40 Erdőkertes Község Önkormányzata Egyszerűsített mérleg sz.melléklet Sorszám Mérleg sor Megnevezés űrlap/sor Előző év eft-ban Tárgy év eft-ban ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen 01 / I. Immateriális javak 01 / II. Tárgyi eszközök 01 / III. Befektetett pénzügyi eszközök 01 / IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01 / B.) Forgóeszközök összesen 01 / I. Készletek 01 / II. Követelések 01 / III. Értékpapírok 01 / IV. Pénzeszközök 01 / V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01 / Eszközök összesen 01 / FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen 01 / Induló tőke 01 / Tőkeváltozások 01 / Értékelési tartalék 01 / E.) Tartalékok összesen 01 / I. Költségvetési tartalékok 01 / II. Vállalkozási tartalékok 01 / F.) Kötelezettségek összesen 01 / I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01 / II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01 / III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01 / Források összesen 01 /

41 Sorszám Erdőkertes Község Önkormányzata Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés sz.melléklet Előirányzat Megnevezés űrlap/sor eredeti eft-ban módosított eft-ban Teljesítés 1 Személyi juttatások 80 / Munkaadó terhelő járulékok 80 / Dologi és egyéb folyó kiadások 80 / Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80 / Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 80 / Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 / Felújítás 80 / Felhalmozási kiadások 80 / Felhalm-i célú támog.kiadások, egyéb tám. 80 / Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszközátadás 80 / Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 06 / Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 06 / KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek 80 / Rövid lejáratú hitelek 80 / Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80 / Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 80 / FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások 80 / Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 80 / Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 80 / KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Intézményi működési bevételek 80 / Önkormányzatok sajátos működési bevételei 80 / Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. 80 / Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel 80 / Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 80 / ból önkorm. Sajátos felhalm-i és tőkebevételei 80 / Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. 80 / Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszközátvétel 80 / Támogatások, kiegészítések 80 / ből önkormányzatok költségvetési támogatása 80 / Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 10 / Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 10 / KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Hosszúlejáratú hitelek felvétele 80 / Rövid lejáratú hitelek felvétele 80 / Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 80 / Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 80 / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek 80 / Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 80 / Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 80 / BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE ( ) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18) TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- 1 - B E S Z Á M O L Ó

- 1 - B E S Z Á M O L Ó - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényét az Országgyűlés 2007. december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben