J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Dr. Erdélyi Béla, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Dr. Krámor Katalin, Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Graczka István belső ellenőr, Szabó András a "Kelet- Környezet Kft" képviseletében, Vinginder Csaba a Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft ügyvezetője, Kenéz Sándor könyvvizsgáló, Szabó Veronika intézményvezető Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van. Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirend módosítására. Kérem, hogy vegyük fel 12. Finanszírozási előszerződés-tervezet megtárgyalása a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-vel, és 13. A kistérségi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra Tiszavasvári Önkormányzat kijelölése tárgyú napirendeket. Aki egyetért a napirend módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal a napirend módosítását és megtárgyalását elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2011. (IV.28.) számú határozata Napirend módosításáról április 28-i ülésének napirendjét az alábbi módon állapította meg: 1. Előterjesztés a városi önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. Rendeletalkotás a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő egyes szabályokról. Előadó: Mező József jegyző 3. Előterjesztés a szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására. Előadó: Mező József jegyző 1

2 4. Előterjesztés a belső ellenőrzés évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról. Előadó: kistérségi belső ellenőr 5. Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásról. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" (Tiszavasvári) ügyvezetője 6. Előterjesztés a Gazdasági Program felülvizsgálatáról, kiegészítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 7. A Tiszalöki Városfejlesztési Ipari Park Kft beszámolója a tevékenységéről. Előadó: Vinginder Csaba ügyvezető 8. Nagy Tamás vételi ajánlatának újbóli megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. Előterjesztés egyéni vállalkozók által bejelentett vásárlási igényről. (Központi park területéről) Előadó: Gömze Sándor polgármester 10. A Raiffeisen Bank Zrt-től áthidaló hitel felvételéről döntéshozatal. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. A helyi Önkormányzat és a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat között a költségvetés készítéséhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról határozat-hozatal. Előadó: Mező József jegyző 12. Finanszírozási előszerződés-tervezet megtárgyalása a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-vel. Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. A kistérségi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra Tiszavasvári Önkormányzat kijelölése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 14. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a városi önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A napirendet valamennyi bizottság véleményezte. Bede-Tóth Attila: Nem sok kiegészíteni való van rajta. Ezt az anyagot együtt kell értékelni a könyvvizsgálói jelentéssel és a belső ellenőr véleményével. A könyvvizsgáló megállapította, hogy a törvényi előírásoknak megfelel a beszámoló. A tavalyi évről szóló beszámoló előre kellett vetítse a következő, azaz ezt az évet, és amennyiben változás nem történik, nagyon keserű feladatok vannak előttünk, intézmények összevonása, létszámok csökkentése annak érdekében, hogy tudjuk tartani a költségvetési számokat. A belső ellenőr már korábban leírta, hogy legyenek felelősök, és határidők. Az intézményi intézkedési tervek ismét nem készültek el, ami már ismétlődő probléma. Kérem, hogy hassunk oda, hogy szűnjenek meg a kihágások. Mivel a jogszabályi előírásoknak mind formailag, mind tartalmilag megfelel, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Zrinszki István: Kenéz Sándor könyvvizsgálói jelentését úgy kell kezelnünk, mint annak idején Szent István intelmeit. A Pénzügyi Bizottság elnökének hozzászólásához csatlakozom, hogy feszes, és igen kemény költségvetésről döntünk. Bízom benne, hogy nem következik be, a Pénzügyi Bizottság elnökének az előrevetített súlyos személyi következményei, hiszen személyekről, családokról van szó. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 2

3 Fercsákné Tomán Ildikó: Lezártunk újból egy évet, ami nem volt zökkenőmentes. Egyre nehezebb, de azért tudjuk teljesíteni évről évre a feladatainkat, kaptunk egy összegzést a költségvetésünkről. Bizottsági ülésen megállapítottuk, hogy tényszerű az anyag, valóban a lényeget írta le a könyvvizsgáló, és én úgy látom, hogy ezek jól ábrázolják és hűen tükrözik a mi valóságos helyzetünket. Tehát 2010-ben elsősorban a köztelező feladatokat tudtuk ellátni, bár az intézmények működése folyamatos volt. A takarékosság jegyében, és ezt szem előtt tartva tudjuk csak kordában tartani a gazdálkodásunkat. Kevés a mozgásterünk, nehéz a saját forrásokat előteremteni, a bevételek is korlátok közé vannak szorítva, így kitörési pontot nem tudunk találni. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolta. Cserés Csaba: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság továbbra is 4 fő jelenlétével fogadta el a rendelet-tervezetet. Én azt látom, hogy nem lehet struktúra és szerkezet váltás nélkül tovább működni. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolta a zárszámadási rendeletet. Gömze Sándor: Egy lezárt gazdasági évről szól az anyag, és mégis a jelenről és a jövőről beszélünk. Ez azért van, mert most érkeztünk el oda, hogy le kell zárnunk egy időszakot, amikor bíztunk abban, hogy folytathatjuk a működést változatlan feltételek mellett. Sajnos mindig minden év nehezebb lett, és tovább nem tudjuk vállalni változtatások nélkül az intézmények fenntartását, működtetését. Sok változás lesz, szociális szférában, oktatásban, költségvetésben egyaránt. Már most olyan döntéseket kell meghoznunk, ami már 2011 szeptemberétől magában hordozza a megtakarításokat. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a évi zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (V.04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft pénzmaradvány E Ft költségvetési befizetési kötelezettség E Ft módosított pénzmaradvánnyal 3

4 jóváhagyja. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 4. és 4/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 3/b. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. és 4/a. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.,3/a és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 8. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 7. és 7/a. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4

5 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A évi önkormányzati költségvetést a 2/2009.(II.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások bevételek változása miatt e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,2%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 95,6%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 4. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,2%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 107,4%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 104,2% - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 137,5% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 149,8% - Gimnázium 27,5% A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 94,0%, a gépjármű adó bevétele 97,0%, a pótlék és bírság összegének 117,0%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,1%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A közcélú foglalkoztatás keretében 80 fő lett foglalkoztatva az Út a munka világába pályázat keretében. A közcélú foglalkoztatás támogatottabb volt, mint a közhasznú foglalkoztatás, ezen a címen kevesebb pályázat lett kiírva. Közhasznúként ben 13 fő lett foglalkoztatva. A rendszeres szociális segély igénylések száma a évhez képest 5

6 lecsökkent a 12 főre, de ezzel szemben 220 fő volt a rendelkezésre állási támogatást igénylők száma. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,0%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 585 fő, az előző évhez képest 35 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a évi mezőőri támogatást e Ft-ot utaltak részünkre, illetve a következő év első negyedévére eső részét is megkaptuk, így az előirányzathoz képest 125% a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,9%-ban teljesült. Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás teljes összege befolyt. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 4/a. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. Mivel több pályázatunk sikertelen volt. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatási összeg előlege utalásra került. A fennmaradó támogatási összeg ben az elszámolást követően kerül utalásra. Működési hitel felvételnél a tényleges hitelfelvétel azonos szinten maradt. A működésképtelen támogatás összege e Ft. KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 99,9%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok is ugyanezen a szinten, a dologi kiadásokat 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 95,8%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai intézményi étkeztetés túllépte az előirányzatot (104,8%). A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 92,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások az előirányzott szint alatt teljesültek, kivéve a művelődési ház dologi kiadása (126,2%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 104,9%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 120,7%-ban teljesültek. A személyi juttatások 103,2%-ban, járulékaik 99,5%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 97,4%- ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 99,8%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet /Eü. központ/ a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 102,8%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 90,2%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 90,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 5. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 102,8%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,6%-os, ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási pénzeszköz átadás között szereplő TESZI Alapítványnak nyújtott támogatás nem teljesült, mivel az önkormányzat fizeti a fundamenta lakástakarékpénztárt a szennyvízberuházással kapcsolatosan, ez évben e Ft-ot tett ki. A Játszótér 6

7 kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási előleg e Ft érkezett meg, a számlák pedig kifizetésre kerültek a különbözet e Ft az önkormányzat előlegezte meg. Az Ipari Park Kft.-nek e Ft került átadásra illetve a törzstőke is megfizetésre került. A felhalmozási hiteltörlesztés megnövekedett a kötvénykamat miatt, amelynek összege e Ft. Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása eft, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, ingatlanok állománya és a gépek, berendezések állománya is nőtt. A rövid lejáratú hitelek nagy mértékben növekedett a Viziközmű Társulat megszünése miatt átvett évben felvett e Ft hitel miatt. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest növekedett a megnövekedett szállítói tartozások miatt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2008 évről 2009 évre növekedett. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege eft, mely csökken a befizetési kötelezettséggel, így a helyesbített pénzmaradvány összege eft. A befizetési kötelezettség keletkezett az év közben lemondott SZJA kiegészítés miatt. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra, illetve a munkabérhitel is felvételre került. 7

8 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételei évi évi évi évi Telj. Eredeti Módosított Tény előirányzat előirányzat Teljesülés % Intézményi tevékenységből ,4% Helyi adóbevételek ,5% Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk ,4% Működési célú pénzeszköz átvétel ,5% Egészségbiztosítás Alap támogatása ,6% Átengedett bevételek ,0% Normatív állami támogatás ,0% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,2% Kamatbevételek ,5% Kereset-kiegészítés ,6% Informatikai normatíva ,0% Országgyűlési választás ,0% Önkormányzati választás ,0% Útravaló ösztöndíj ,7% Vis major támogatás ,0% Otthonteremtési támogatás ,8% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai ,6% Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása ,2% Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása ,0% Működésképtelen önkormányzatok támogatása ,0% Kötvényfelhasználás működési célra Létszámcsökkentési pályázati támogatás ,0% Működési bevételek összesen ,9% Felhalmozási bevételek összesen ,2% Működési hitelfelvétel ,0% Felhalmozási hitelfelvétel ,8% Pénzforgalom nélküli bevétel /nyitó pénzkészlet/ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,3% 8

9 Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetési kiadásai 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés évi évi évi évi Telj. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Tény Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola ,6% Óvoda és Bölcsőde ,2% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,7% Teleki Blanka Gimnázium ,3% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,4% * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás ,7% Helyi kisebbségi önkormányzat ,0% Közhasznú foglalkoztatás ,8% Közcélú foglalkoztatás ,1% TÁMOP ,1% Működési célú pénzeszköz átadások ,8% Társadalom és szoc. politikai juttatások ,3% Kamatkiadások ,9% * Rövid lejáratú hiteltörlesztés ,0% Működési kiadás összesen: ,1% Felhalmozási célú kiadások ,7% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek ,1% Mindösszesen ,2% 9

10 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,8% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,1% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,5% Teleki Blanka Gimnázium ,7% Alkotóház bérleti díj ,0% ÖSSZES EN: ,4% Helyi adóbevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Megnevezés Helyi iparűzési adó ,7% Gépjárműadó ,9% Átengedett egyéb központi adók Pótlék és bírság ,0% Talajterhelési díj ,5% ÖSSZES EN: ,5% Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg ,4% Rendelkezésre állási támogatás ,5% Időskorúak járadéka utáni kieg ,5% Normatív ápolási díj utáni kieg ,4% Rendszeres szociális segély utáni kieg ,4% Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ,1% Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: ,5% Közcélú foglalkoztatás támogatása ,9% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,3% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,9% MINDÖSSZES EN: ,4% 2/a.sz. melléklet 10

11 Működési célú pénzeszköz átvétel Me.: ezer Ft Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől ,8% Mezőőri szolgálat működéséhez ,9% TÁMOP ,0% Közhasznú foglalkoztatás támogatása ,4% ÖS ZES EN: ,5% Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Központi orvosi ügyelet finanszírozása ,9% Védőnői szolgálat finanszírozása ,4% Iskola-egészségügy finanszírozása ,0% ÖSSZES EN: ,6% Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Helyben keletkezett SZJA 8 %-a ,0% SZJA kiegészítés ,0% ÖSSZES EN: ,0% Normatív állami támogatás ,0% Egyéb bevételek Kamatbevételek ,5% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,2% Keresetkiegészítés ,6% * Informatikai normatíva ,0% * Önkormányzati képviselő választás ,0% * Országgyűlési választás ,0% * Vis major támogatás ,0% * Működésképtelen önkormányzatok támogatása ,0% * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása ,2% * Útravaló ösztöndíj ,7% * Otthonteremtési támogatás ,8% * Szociális nyári gyermekétkeztetés ,0% * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai ,4% Létszámcsökkentési pályázat ,0% ÖSSZES EN: ,9% 11

12 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonké nt Megnevezés Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,6% ,9% ,7% ,5% Óvoda és Bölcsőde ,2% ,9% ,2% ,9% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,7% ,5% ,1% ,3% Teleki Blanka Gimnázium ,3% ,3% ,9% ,6% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,4% ,5% ,7% ,1% Előző évi visszafizetési kötelezettség ,7% Helyi kisebbségi önkormányzat ,0% ,0% Közhasznú foglalkoztatás ,8% ,8% ,1% Közcélú foglalkoztatás ,1% ,1% ,2% ,5% TÁMOP ,1% ,0% ,3% ,3% Működési célú pénzeszköz átadás ,8% Társ. és szoc. pol.-i juttatások ,3% Felhalmozási célú kiadások ,7% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek ,1% Rövid lejáratú hiteltörlesztés ,0% Kamatkiadások ,9% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,2% ,2% ,4% ,3% 12

13 Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés , , , ,98 Iskolai étkeztetés , , , ,98 Kollégiumi étkeztetés , , , ,36 Intézményi kieg. tev , , , ,00 Iskolai oktatás , , , ,22 Művészetoktatás zene , , , ,33 Napközi otthoni ellátás , , , ,43 Összesen: , , , ,46 Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés ,8% ,4% ,6% ,2% Óvodai int.étkeztetés ,2% ,9% ,5% Bölcsődei ellátás ,8% ,0% ,5% ,4% Összesen: ,2% ,9% ,2% ,9% 13

14 Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Városi Könyvtás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék ,3% ,1% ,1% ,3% Művelődési ház ,0% ,1% ,4% ,0% Múzeum ,0% ,0% Összesen: ,7% ,5% ,1% ,3% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás ,1% ,3% ,0% ,4% Szakközpiskolai okt ,2% ,0% ,0% ,9% Szakiskolai okt ,0% ,0% ,0% ,0% Kollégiumi ellátás ,6% ,7% ,4% ,4% Kollégiumi, iskolai étk ,7% ,1% ,3% ,0% Összesen ,3% ,3% ,9% ,6% 14

15 3./b számú melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010.évi teljesített működési kiadásai Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Zöldterület kezelés ,6% ,6% Foly óirat, időszaki kiadvány kiadása ,0% ,0% Igazgatási tevékenység ,4% ,9% ,6% ,5% Városi rendezvény ek ,6% ,6% Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ,9% ,9% Település vízellátása ,4% ,4% Közvilágítás ,3% ,3% Fizikoterápiás szolgáltatás ,2% ,2% ,9% Központi orvosi ügyelet ,0% ,9% ,6% ,0% Ifjúság- egészségügyi gondozás ,6% ,0% ,0% ,7% Járóbetegek gyógyító szakellátása ,9% ,9% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ ,1% ,7% ,8% ,7% Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ ,2% ,0% ,3% Állat-egészségügyi ellátás ,9% ,9% Szemétszállítás ,9% ,9% M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ ,6% ,8% ,9% ,8% Polgármesteri különkeret ,0% ,0% Sportlétesítmény ek működtetése és fejlesztése ,0% ,0% Intézményi karbantartás ,8% ,3% ,0% ,7% Választás ,0% ,6% ,7% ,5% Összesen: ,4% ,5% ,7% ,1% 15

16 4.sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat évi teljesített felhalmozási célú kiadások Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % -Számlanyitásra ,0% -Önkormányzati önerő és ÁFA ,0% Holtág rehabilitáció (100%) ,0% *Földterület vásárlás ,0% * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ ,0% Összesen ,0% Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata ,0% MFB Iskola felújítás törlesztés ,0% Hosszú lejáratú hitel törlesztés ,8% Fejlesztési célú hitelek kamata ,3% Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások ,0% Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ ,3% Felhalmozási hiteltörlesztés összesen: ,1% Felhalmozási kiadások összesen ,7% Mindösszesen: ,5% 16

17 Tiszalök Város Önkormányzat évi teljesített felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti Módosított Megnevezés ei. előirányzat Telj esülés % Magánszemélyek kommunális adója ,0% Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege ,7% TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése ,3% TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés ,1% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben ,0% TIOP /1 Tanulói laptop program ,9% TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben ,0% Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése ,0% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás ,0% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás ,1% Kisfástanya-óvoda épület felújítása ,5% Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel ,0% Holtág rehabilitáció ,0% Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata ,0% Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás ,0% Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja Egyéb felhalmozási bevétel /Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel, illetve lakásgazdálkodásból származó bevétel/ Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ ,4% Összesen: ,2% Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges) 64,8% Mindösszesen ,3% 17

18 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Eredeti ei. Mód. Telj. Telj. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása ,0% Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj ,0% - Működési hj ,0% - Önkormányzati kieg. IGO ,7% - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg ,3% CKÖ működési támogatása ,5% Városi Sportegyesület támogatása ,2% Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása ,0% Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása ,7% / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZES EN: ,8% Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített kamatkiadások Megnevezés Eredeti ei. Mód. Telj. Telj. % Munkabér hitelek 2010.évi számított kamata ,3% OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak ,5% OTP folyószámla hitel kamata ,8% MINDÖSSZES EN: ,9% 18

19 Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi teljesített társadalom és szoc politikai juttatások 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Szakfeladat száma Megnevezés Rendszeres szociális segély 19 Eredeti ei. Mód. Telj. Telj % Rendszeres szociális segély ,7% Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett ,4% Rendelkezésre állási támogatás ,0% Időskorúak járadéka ,4% Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,2% Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ,6% Ápolási díj alanyi jogon ,2% Ápolási díj méltányossági alapon ,4% Átmenetei segély ,0% Temetési segély ,4% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,9% "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése ,1% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,2% Közgyógyellátás ,3% Köztemetés ,3% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás ,0% 70 éven felüliek decemberi csomag / 700*600 Ft=420 e Ft/ Bursa Hungarica /630 e Ft/ Útravaló ösztöndíj ,1% Állami gondozásban lévők juttatásai ,8% Integrációs felk-ben részt vevő pedagógus támogatás ,2% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai ,4% Szociális nyári gyermekétkeztetés ,0% Mindösszesen ,3%

20 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT évi mérlegadatok alakulása 7. sz. melléklet Me.: ezer Ft Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Forgóeszközök összesen Ebből: készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen: Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka ÉAOP 5.1.1/E-09 PMH. felújítás TIOP /1 Könyvtári pályázat TIOP / Közokt. pályázat tanulói laptop TIOP / Közokt. pályázat interaktív tábla TÁMOP Közokt. pályázat pedagógus továbbképzés ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás TÁMOP Közoktatás pályázat Fundamenta LTP megtakarítás állami Támogatássa Lakossági hátralékok Egyéb hátralékok Összesen:

21 7/a. sz. melléklet Me.: ezer Ft Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség t.évet követő évet terh. Szállítói köt fejl.hitelek köv. évi törlesztése Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Kötelezettségek összesen FORRÁS OK ÖSSZES EN Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. munkabér hitel OTP folyószámla-hitel OTP célhitel lehívás Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel OTP működési hitel Összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel Opel Combo lizingdíja 0 - LÉP műfüves pálya hitel OTP célhitel-fejlesztési hitel Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési Fundamenta-Viziközmű takarékosság törlesztése Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ Következő évi törlesztés /OTP Hosszú lej. hit.:8.300; Kötvény törlesztés: ; MFB 1.000; LÉP 1.032/ Összesen:

22 8. sz. melléklet Me.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 43 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány

23 Tiszalök Város Önkormányzat 2010 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 8/a.sz. melléklet Me.:ezer Ft Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Raiffeisen rövid lejáratú hitel OTP rövid lejáratú hitel OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen Megnevezés Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Megnevezés Összesen Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

24 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz 477 eft - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz eft - Önjáró fűkasza 47 eft - IKARUS-256 JSZ autóbusz 972 eft - Ford-Transit tgk. 549 eft - UAZ tgk. 19 eft - Robi traktor pótkocsi 220 eft - Ford Escort eft - Robogó 170 eft - Latvija 84 eft - Tűzoltó autó 199 eft - Összesen: eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) eft - Szennyvíztisztító telep épülete eft - Óvodák épületei (5 db) eft - Könyvtár épülete eft - Művelődési ház épülete eft - Idősek Gondozó Központja épülete eft - Arany János úti volt napközi épülete eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete eft - Szeszfőzde épülete eft - Általános Iskola épületei eft - Egyéb épületek eft Összesen: eft 8/b. számú melléklet Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat eft - Szennyvíz átemelők eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők eft - Járdák eft - Közút, saját út eft - Egyéb építmények eft - Kerékpárút eft - Gimnázium sportpálya eft - Műfüves pálya eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) eft Földterületek eft 24

25 Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök eft Összesen: eft Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése eft - Játszóház berendezése eft - Könyvtári polcrendszer eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift eft - Gimnázium eszközbeszerzés eft - Számítógépek eft - Fizikóterápiás eszköz 244 eft - Egyéb eft Összesen: eft Beruházások: - Hivatal felújítás eft - Ravatalozó felújítás eft - Óvoda eft - Idősek Gondozó központja eft - Gimnázium eft - SZTK 354 eft - Műv. Ház 530 eft - Vizi Szabadidő központ eft - Szennyvíz eft - Naperőmű 238 eft - Egyéb beruházások eft Összesen: eft Szellemi termékek: Mindösszesen: eft eft TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉS a évi beszámolóhoz Bevételek 2009.tény E M T % CKÖ működési támogatás ,2 % CKÖ működéshez önk. tám ,5 % Összesen % Kiadások Dologi kiadások % Összesen % 25

26 E S Z K Ö Z Ö K TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9. számú melléklet EGYS ZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉV Ezer forintban! Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

27 Sorszám TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Megnevezés Eredeti előirányza t Módosított 10. számú melléklet Ezer forintban! Teljesítés 01 Személy i juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebony olítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebony olítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finans zírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2009.(VI.19.)

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE A 2. napirendi ponthoz Napirend: 2011. évi zárszámadás elfogadása Előzmények: - Előterjesztő: a polgármester Rendelet- tervezet: az előterjesztés melléklete A téma ismertetése: Az államháztartásról szóló

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben