M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület szeptember 27-én 14 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület szeptember 27-én 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza Dísztermében. Napirend: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendeletmódosítás II. forduló 3. A talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása második forduló 4. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló 5. Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 6. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet felülvizsgálata I. forduló 7. Tájékoztató a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről 8. Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója 9. 1.sz. háziorvosi körzet helyettesítésével valamint az 1. és 3. számú háziorvosi körzet összevonásával kapcsolatos intézkedések számú háziorvosi körzet - praxisjog átadása dr. Petríkó Attila Gábor közalkalmazotti háziorvosnak 11. A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat 12. Úszásoktatás támogatása 13. Szándéknyilatkozat a Köznevelési Intézmények működtetése alóli mentesülésről 14. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme 15. A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása 16. A közfoglalkoztatási mintaprogram menedzsmentjének és évi foglalkoztatása 17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása 18. Belvíz VIII. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása 19. Hibás közlekedési jelzőtáblák és útburkolati jelek kijavítása 20. Vasútkorszerűsítés, aluljáró és terelőút építés sz. főút belterületi szakaszán elhelyezett sebességmérő hasznosítása 22. A Gyomai Kner Nyomda Zrt. Kérelme 23. Tímárné Dr. László Anikó és Tímár Péter kérelme 24. Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 25. Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme

2 26. Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett ellenőrzésről 27. A GYÜSZ-TE beszámolója 28. Közterület-felügyelői beszámoló 29. Mezőőri beszámoló 30. Zöldfelületek karbantartása, parlagfű elleni védekezés 31. Tájékoztatás a Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatásokkal kapcsolatos döntésekről + kiegészítés 32. A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által a Gyomaendrőd, Jókai u. 4. szám alatti óvoda ingatlanon 2004-től elvégzett munkák elszámolása 33. GYÜSZTE kérelme 34. Bejelentések Az Ötv. 12. (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 1. A Gyomaendrőd, Vízműsor 2. szám alatti bérlakások felszámolása 2. A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, szeptember 27. Várfi András polgármester

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 27. napján tartandó rendes üléséhez

4 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a i ülésre 318/2012. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Polgárvédelmi Bázis új megközelítésének kialakítása tárgyú előterjesztés elnapolása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 18. A Polgárvédelmi Bázishoz vezető magántulajdonban lévő úttal kapcsolatos tárgyalások során a tulajdonos az út használatáért havi Ft+áfa összegű bérleti díjat kért. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1098/2 hrsz-ú ingatlanon rámpát építtet a Bázis megközelítése érdekében és biztosította az építéshez szükséges bruttó Ft összeget. A rámpa elkészült. 352/2012. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Komplex telep program pályázat előkészítése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 21. A Képviselő-testület i ülésén tájékoztatást kapott a határozatban foglalt feladatokról és azokat elfogadta. 361/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Hősök úti iskolaépület aulája padlóburkolatának helyreállítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: július 20. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégezte a Hősök út 45. szám alatti általános iskola épületének aulájában található felvált padlóburkolat helyreállítását. 362/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Fő út 181. iskolaépület csővezetékének kiváltása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: július 20. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégezte a Fő út 181. szám alatti általános iskola vízellátását biztosító csővezeték kiváltását.

5 375/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Közbeszerzési terv 2. sz. módosítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: július 13. A Közbeszerzési Terv 2. számú módosítása közzétételre került Gyomaendrőd Város Önkormányzata honlapján. 377/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. páyázat előkészítése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 21. A pályázat előkészítése a következő témákban történt meg: vallási turizmus, ökoturisztika, illetve történelmi örökség turisztikai célú hasznosítása, a pályázati útmutatónak megfelelően. A kiíró szerv a pályázat benyújtásának határidejét október 1-re módosította. 384/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Megállapodás beruházással létrehozott eszközök átadására - Regionális Hulladékkezelőmű Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 12. A Regionális Hulladéklerakó Telep beruházás során létrejött eszközök átadására a többi tulajdonos önkormányzattal kötött megállapodás aláírásra került. 422/2012. (VII. 31.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Jelentés a 366/2012.(VI.28.) Gye.kt. hat (fekvőbeteg ellátással kapcsolatos jogorvoslat) végrehajtásáról Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 27. A Képviselő-testület nevében Várfi András polgármester kérelmet nyújtott be ellátási terület módosítása iránt abból a célból, hogy a három szakrendelés újból a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház fekvőbeteg ellátási területéhez tartozzon. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF /2012 iktatószámú végzésében az eljárás megindításáról tájékoztatta Önkormányzatunkat. Továbbá arról is tájékoztatást adott, hogy eljárása során a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívja fel a Pándy Kálmán Kórházat azzal kapcsolatban, hogy vállalja-e a településünk lakosainak fekvőbeteg-ellátását, illetve nyilatkozattételre hívja fel a GYEMSZI-t is, azzal kapcsolatban, hogy egyetért-e a módosítással. 427/2012. (VIII. 22.) Képviselő-testületi határozat

6 Tárgy: Liget Fürdő Kft. vagyonvesztésének helyreállítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 31. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által a tulajdonát képező bejárati épületek, valamint a befektetett eszközökhöz tartozó egyéb eszközök értékhelyesbítéséről közölt eredmény ismeretében a ezer Ft összegű vagyonvesztésének helyreállítására édekében a Gyomaendrődi Liget Fürdő területén lévő gáztalanító üzemi épületet könyvszerinti értéken átadja a társaságnak. Az átadott vagyon könyvszerinti értéke: ,- Ft. A vagyonvesztés helyreállítása során a társaságnak ,- Ft tőkenövekedése keletkezett, melyet a Képviselő - testületi döntés értelmében a társaság tőketartalékba helyezett. 428/2012. (VIII. 22.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Liget Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. törzstőkéjét ,- Ft-al megemelte. A törzstőke emeléséről az alapító okirat módosítása megtörtént, amely a cégbíráságon átvezetére került. 442/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Óvodák, bölcsődék vezetőinek 2011/2012-es nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 5. Az óvodai beszámolók kiegészítésre kerültek az úszásoktatás hatékonyságának elemzésével, valamint az intézmények megküldték a 2012/2013-as nevelési évre tervezett úszásoktatás támogatási igényüket. 444/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Közoktatási intézmények beszámolói a 2011/2012-es tanévről Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 27. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kis Bálint Általános Iskola intézményi beszámolói elfogadásra kerültek. 445/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Közoktatási intézmények dokumentum rendszerének fenntartói jóváhagyása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 30.

7 A dokumentumok fenntartói jáváhagyása megtörtént. 448/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Határ Győző Városi Könyvtár évi létszámleépítése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 12. A határozat szerint szeptember 12-én a létszámpályázat benyújtásra került a Határ Győző Városi Könyvtárban végrehajtott létszámcsökkentés következtében keletkezett többletkiadások enyhítésére. 457/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: GYÜSZ-TE -vel kötött együttműködési megállapodás módosítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 21. A Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére megnevezésű szerződés módosítása aláírásra került. 459/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Tájékoztató a Mindenki Ebédel program pályázatról Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 21. A Képviselő-testület a Mindenki Ebédel programokkal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette, elfogadta. A Raiffeisen Mindenki Ebédel program megvalósítása folyamatban van. 460/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Megelőlegezés biztosítása Körösök Völgye Közhasznú Egyesület részére Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 21. Az Egyesület számlájára az októberben esedékes megelőlegezési összeg átutalásra került. A 2013 és 2014 évi összegekkel a költségvetés összeállításakor tervezünk. K. m. f. Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző

8 A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

9 Kiegészítés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez: Tisztelt Képviselő testület! A Térségi Humánsegítő Szolgálat és a Határ Győző Városi Könyvtár feladat-ellátási rendszerének és helyének átszervezését érintő előterjesztések, a köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletének ismeretében valamint a járási hivatal épületének megnevezését követően kerülnek tárgyalásra, a Képviselő testület októberi ülésén. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 474/2012. (VIII. 30.) számú határozata értelmében, a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egyház részére történő átadás illetve a kormányhivatalnak történő átadás előkészítésére aláírási joggal megbízta Dr. Kovács Bélát. ( A megbízás a titkárságon megtekinthető.)

10 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete II. 15.-i ülésén elfogadta a város évi költségvetését az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe, A költségvetési főösszeg18.240,- E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe beépítésre került a normatív támogatások, és a kötött felhasználású normatív támogatások közé a július 1.-től átvett Csemetekert óvoda állami támogatásának E Ft összege, melyet a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-49/2012. sz. intézkedésében elfogadott. A július havi normatíva lemondásunk és pótigényünk, továbbá a Margaréta Óvoda megigényelt normatív támogatása jelen időpontig még nem került elfogadásra a Belügyminisztériumban, így ezen normatív támogatások összegét az önkormányzatnál az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni. Átvezetésükre a minisztériumtól kapott értesítést követően kerülhet sor. A Képviselő testület 441/2012. határozata alapján megtörtént szeptember 1. napjától az önállóan működő Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett bevételeinek és kiadásainak beépítése a költségvetésbe, mellyel egyidejűleg zárolásra került a Kis Bálint Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola óvodai feladatának bevételi és kiadási oldala. Ezzel egyidejűleg az engedélyezett létszámok is módosításra kerültek. A tartalékban elhelyezett E Ft úszásoktatásra elkülönített összegből január-augusztus hónapokban E Ft összeg felhasználása történt, mely kiadások a megfelelő kiadás nemekre előirányzatosításra kerültek. A 400/2012. Gye. Kt. határozat alapján a kötvény terhére elkülönítésre került a Belvíz III. programmal kapcsolatos többletigény E Ft-os összege. Az augusztusi képviselő-testületi ülésen hozott döntés alapján szintén a kötvény a forrása a Liget Fürdő részére átadott 832 E Ft összegű felhalmozási célú pénzeszközadásnak, mely a Liget Fürdő turisztikai pályázatának benyújtásához kapcsolódik. A turisztikai attrakciók E Ft saját erejének összege a képviselő-testület 377/2012. határozata alapján jelen rendeletmódosítás során került beépítésre, melynek forrásául a kötvény szolgál. A beruházások közé beépítésre került a költségvetési rendeletbe a Polgárvédelmi Bázis épületéhez vezető bekötőút építésének 978 E Ft összege. Képviselő-testületi döntések alapján a tartalékban lévő kulturális örökségvédelmi bírság a forrása a Kis Bálint Általános Iskola 283 E Ft-os padlóburkolat cseréje és az iskola vízellátás beruházás 376 E Ft összegének, továbbá a évi kátyúzási munkák egy részének, és a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület részére fizetendő E Ft összegnek. A központosított támogatások között került előirányzatosításra a Kis Bálint Általános Iskola pályázatához kapcsolódóan - a 26/2012 KIM rendelet alapján - a BMT tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok támogatására E Ft. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre. Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a 449/2012. ( VIII.30. ) Gye. Kt. határozatában a következő döntést hozta: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú háziorvosi körzet folyamatos működtetésének biztosítására október 01. napjától amennyiben dr. Veréb Lajos nem látja el tovább orvosi tevékenységét dr. Katona Piroska háziorvostan licence vizsgával rendelkező vállalkozó 2

11 házi gyermekorvost bízza meg a helyettesítési feladatok ellátásával, melynek lebonyolításával megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt.. Az 1. számú praxissal kapcsolatos ügyintézést az intézmény megkezdte a praxis folyamatos finanszírozhatóságának érdekében szeptember 04. napján megbízási szerződést kötött Dr. Katona Piroska vállalkozó orvossal. Martonné Giricz Zsuzsanna körzeti ápolóként kerül munkaviszonyba. A plusz feladatként ellátandó praxis működtetése 1 fő plusz létszámot jelent ( körzeti ápoló álláshely ). A jelenlegi költségvetési engedélyezett létszámkerete az intézménynek 30 fő. Dr. Katona Piroska az előzőekben leírtak alapján helyettesítő háziorvosként tevékenykedik, Martonné Giricz Zsuzsanna körzeti ápolónőt közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatnák, mivel később a két praxis összevonása ( 1. és 3. körzet ) után is szükség lenne munkájára. Kockázati tényezők: Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. Az óvodai nevelés feladat ellátásának szeptember 1 napjától történő változása miatt szükséges a hozzá tartozó előirányzatok kivezetése az eddig működtetett intézményektől, mely egyben magában hordozza annak kockázatát, hogy az energiaszolgáltatókkal történő elszámolás módosíthatja a kivezetésre kerülő összegeket, ezek későbbi felülvizsgálata szükséges lehet. Az egészségügyi alapellátással kapcsolatban a 2. számú körzet ügyintézése során nyert tapasztalatokat az intézmény hasznosította, hogy a jövőben azon háziorvos, aki a nyugdíját igénybe kívánja venni, írásbeli nyilatkozat után ne léphessen vissza, de ez továbbra is kockázati tényezőként szerepelhet. Komoly kockázatot jelent, hogy az ellátó és finanszírozó közötti megállapodásban a teljesítménydíjazás nem pontosan és előre kiszámítható. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe III. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2012. (..) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint. 2. Az ÖR. 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben. 3. Az ÖR. 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint. 4. Az ÖR. 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi 5. Az ÖR. 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. Az óvodai feladat átszervezése miatt szeptember 1.-től a Kis Bálint Általános Iskolánál 5 óvodapedagógusi álláshely és 1,75 technikai dolgozói létszám, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 3 óvodapedagógusi álláshely és 2 fő technikai dolgozói létszám kerül megszüntetésre, ugyanakkor a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézménynél 21 óvodapedagógusi létszám és 11 technikai dolgozói létszám kerül meghatározásra. A Városi Egészségügyi Intézménynél október 1. napjától a plusz háziorvosi praxis ellátása miatt 1 fő körzeti ápolói álláshely növekedés miatt 31 főre változik az engedélyezett létszám, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 3

12 Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását. Döntési javaslat "A évi költségvetési rendelet módosítása " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2012. (..) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszege E Ft. Ezen belül a évi pénzmaradvány összege E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint. 2. Az ÖR. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata E Ft, ezen belül a személyi juttatás E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj E Ft, dologi kiadás E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz. 3. Az ÖR. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat felújítási előirányzata E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza. 4. Az ÖR. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege E Ft), a kölcsönök nyújtása E Ft, hiteltörlesztés összege E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be. 5. Az ÖR. 6. (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely E Ft. 6. Az ÖR a a következőkkel kerül kiegészítésre: Az óvodai feladat átszervezése miatt szeptember 1.-től a Kis Bálint Általános Iskolánál 5 óvodapedagógusi álláshely és 1,75 technikai dolgozói létszám, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 3 óvodapedagógusi álláshely és 2 fő technikai dolgozói létszám kerül megszüntetésre, ugyanakkor a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézménynél 21 óvodapedagógusi létszám és 11 technikai dolgozói létszám kerül meghatározásra. A Városi Egészségügyi Intézménynél október 1. napjától a plusz háziorvosi praxis ellátása miatt 1 fő körzeti ápolói álláshely növekedés miatt 31 főre változik az engedélyezett létszám, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András 4

13 Indoklás A évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata II. módosított előirányzat III. módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel -20 Átvett pénzeszköz működési Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 10. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. 10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1

14 2. 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.és gazdálkodó 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev. 4. Előző évi pénzmaradvány 10. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/ Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen:

15 Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat Változás Önállóan működő intézmények 9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen NTP-AMI pály.tehetséges Változás cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Besenyszegi gyermeknapra Változás cím 5. alcím Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Új intézmény költségeinek beépítés Változás Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen BMT tanulók okt.feladatokra úszásoktatás Óvodai feladatellátás átcsop Óvodai feladatellátás átcsop.-blaha Útravaló ösztöndíj Nyári foglalkoztató tábor Diákigazolvány Változás cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen úszásoktatás Óvodai feladatellátás átcsop létszámleépítés központosított tám pályázat felhasználás

16 0 Csárdaszállás telephely 0 Óvodai feladatellátás átcsop Változás cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen úszásoktatás Változás cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás cím Polgármesteri Hivatal Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás Gyomaendrőd Város Önkormányzata Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Erdőgazdálkodás 0 Változás Víztermelés,-kezelés,-ellátás 0 0 Változás Szennyvíz elvezetés 0 0 Változás Települési hulladék bírság Változás Helyi közutak üzemeltetése 381/2012. Kt.hat kátyúzási munkák Változás Egyébpénzügyi kiegészítő tevékenység 0 Változás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 0 0 Változás

17 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 Változás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése hulladéklerakó ÁFA befiz.köt Változás Zöldterület kezelés, parkgondozás játszótér felúj.tiszteletdíjból Változás Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 Változás OGY képviselőválasztás 0 Változás Önkormányzati képviselőválasztás 0 Változás Gyámhivatal 0 0 Változás Építéshatóság 0 Változás Igazgatási tevékenység 0 Változás Okmányiroda 0 0 Változás Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők Változás Igazgatás-ösztöndíjasok 0 Változás Változás Közvilágítás 0 Változás Városgazdálkodás Körösök Völgye Vidékfejl.Közh.E.hozzájár Polg.alap felhasználása Változás Vállalkozói iroda 0 Változás Testvérvárosi kapcsolatok 0 Változás Közterület felügyelők 0 Változás Mezőőri szolgálat 0 0 Változás

18 Településőrök 0 0 Változás Polgárvédelmi tev. 0 0 Változás Ár- és belvízvédelem 395/2012. Kt.hat alapján kecsegés zugi tájvéd.e Változás Óvodai nevelés úszásoktatás- ovik Blaha és Jókai u.ovoda kieg tám.csökk Változás Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 Változás Szúnyoggyérítés, település eü. 0 Változás Időskorúak bentlakásos ellátása 0 0 Változás Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 Változás Rendszeres szoc.segély 0 Változás Időskorúak járadéka 0 0 Változás Lakásfennt.tám.norm.alapon 0 Változás Helyi rendszeres lakásfenn.tám. 0 Változás Ápolási díj alanyi jogon 0 Változás Rendszeres gyermekvédelmi ell. 0 Változás Kieg.gyermekvéd.ellátás 0 Változás Óvodáztatási ellátás 0 Változás Helyi eseti lakásfenntartási t. 0 0 Változás Átmeneti segély 0 Változás Temetési segély 0 Változás

19 RK gyermekvédelmi tám. 0 0 Változás Mozgáskorl.közl.tám. 0 Változás Egyéb önk.eseti p.ell. 0 Változás Adósságkezelési szolgáltatás 0 0 Változás Gyermektartásdíj megelőlegezés 0 0 Változás köztemetés 0 Változás Bölcsődei ellátás 0 Változás Mirhóháti u. TIOP 0 Változás Falugondnoki szolgálat 0 Változás Önk.által nyújtott lakástámogatás 0 Változás Civil szervezetek működési támogatása Nagyné P.A. tiszteletdíj felajánlás Polg alap felhasználása Változás Közcélú támogatás 0 Változás Közhasznú foglalkoztatás 0 Változás Közmunka 0 0 Változás Közmunka Változás Sajt és Túrófesztivál támogatása 0 Változás Halászléfőző rendezvény támogatása 0 0 Változás Képtár 0 Változás Diáksport 407/2012. Kt.hat alapján plusz t Változás

20 M.N.S. egyéb sporttámogatás Nagyné P.A. tiszteletdíj felajánlás Változás Fürdő úszásoktatás Változás M.N.S. egyéb szórakoztatás nyomdamúzeum támogatása kitüntetési alap felosztása jó tanuló, jó sportoló díjazása Változás okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás 0 Változás Tourinform Iroda támogatása 0 0 Változás Tourinform Iroda támogatása 0 0 Változás Temetkezés 0 Változás Sportlétesítmények működtetése 0 0 Változás Önkéntes Tűzoltóság 0 0 Változás Összesen: Mindösszesen:

21 Felújítás Eredeti előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 10. Polgármesteri Hivatal Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 381/2012. Kt. hat alapján kátyúzásra átcsop Kis Bálint I. padlóburkolat felúj. 283 Temető felúj átcsop Felújítás változás összesen:

22 Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat II. Módosított ei III. Módosított ei Változás Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimnázium 7. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Gondozási Központ Városi Zeneiskola Határ Győző Városi Könyvtár 11. Polgármesteri Hivatal Turisztikai attrakciók saját erő Polg véd.bázis bejáró építés 978 Kis Bálint Iskola vízellátás ber. 376 Játszótér kialakítása Temető felúj Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal 4. Liget Fürdőnek fel.c.pe átadás 832 Belvíz III.Megyének peszk.átad Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: 0 Felhalmozási kiadás összesen:

23 6. Céltartalék Eredeti előirányzat II. Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat Változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Sport alap -300 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) központosított támogatás-létszámleép Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás -810 Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok Kitüntetési alap -93 Ifj.alap -90 Hulladéklerakó évi bérleti díj áfa Térségi Szoc.Gond.Központ étkezési normatíva-csemetekert ovi 952 Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás: ) -733 Polg.alap -110 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) Kötvény fel nem használt része Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Egyéb általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:

24 2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím Módosított Módosított Előir. neve évi terv neve előirányzat II. előirányzat III. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók 0 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Gépjármű adó Termőföld bérbeadása 0 3. Különféle bírságok 0 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 2. Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek össze Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 0 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár 0 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen Városi Alapfokú Művészetokt.Int Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c

25 2. melléklet 3. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kis Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatal 0 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Saját bevétel összesen Műk.c.pe.átvét.összesen Felhalm.célú bevétel összesen Előző évi pénzmaradvány összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Összes bevétel

26 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. 13. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Humánsegítő Szolgálat 0 Határ Győző Városi Könyvtár 0 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 0 Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 0 Városi Egészségügyi Intézmény 0 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 0 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

27 Szakf. Az Önkormányzat évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Megn Cí Cím Alcím Előir. Alcím ev. m Előir. neve szám szám szám neve nev Önkormányzat saját bevétel évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. 2/c. melléklet Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Földhaszonbér Bérleti díj Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat Kamatbevétel kötvény Árfolyam nyereség Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés működéshez ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támog évi Közcélú munkavégzők támog ben induló Óvodai feladattal kapcs.norm.tám Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) Kistérségi normatíva (családsegítő) Kistérségi normatíva szociális Tanyagondnoki szolgálat norm. Támogató szolgálat támog Képviselő választásra átvett pe Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vis Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m Térségi Szoc.Gond.K. pe. Megelőlegezés visszaut. Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. Előző évi pm. átvét IKSZT pályázat bér támogatás Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés á Polgárvédelem tám.vállalkozóktól Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Közösségi közlekedés pály.tám Kis B.I.eszközbesz.NFÜ tám.előző évről áth. TIOP Inform.infrastruktúra fejl.előző évről áth Kerékpárút ép.pályázat2010. é Szennyvíztisztító telep felújítás KEOP-1.3.0/ Közép KEOP-1.3.0/ ellátóre Támogatásértékű felhalmozási bev.össz Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 4

28 2/c. melléklet Felajánlás köztéri óra vás-ra Út érdekeltségi hj Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű Körny.véd.alapból visszafiz.köt. Közérdekű köt.váll. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés Kölcsön visszafiz.(tulipános, Csemet Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(ignác Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(széc Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(dávid Közköltséges temetés visszatér Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 10. Körös Kajak pály.tám.megel.megtérül Közalapítvány pály.tám.megel.megtér Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

29 3.melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi működési kiadásai Cím szám Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve évi terv Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. szám szám neve neve 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 0 Gyomaendrőd Város Önkormány Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat ö Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összes Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turi Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hu Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda össze Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. össze Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 6

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du.

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. február 23-i üléséről a Városháza Nagytermében..

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. február 23-i üléséről a Városháza Nagytermében.. Gyomaendrőd 3/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült 2006. február 23-i üléséről a Városháza Nagytermében.. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek beszámolója a 2013. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 9/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. június 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. június 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd 16/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. június 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 57/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Gyomaendrőd

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 30/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben