Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző"

Átírás

1 Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó, Poharalec László képviselők, Ülés időtartama: Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Tárgyalási joggal: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László, Enyedi László osztályvezetők, Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője, Intézmények vezetői, érdeklődő állampolgárok, Az egyes napirendi pont megtárgyalásánál érintett meghívottak, Csikós Anikó, Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, Andó Ágnest a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Jegyző urat, Aljegyző urat a hivatal részéről jelenlévő osztályvezetőket. Köszöntötte azokat az érdeklődőket, akik a helyi tévén keresztül kísérik figyelemmel a testület munkáját. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen volt. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Betkó József és Nagyné Perjési Anikó képviselőket kijelölni. A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 236/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Betkó József és Nagyné Perjési Anikó képviselőket. Az ülés napirendjét a következőkben javasolta meghatározni. A kiküldött meghívóhoz illetve előterjesztéshez képest, a 18. napirendi pont újból kiküldésre került, kiegészült még egy döntési javaslattal. Új napirendi pont a 38. Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület kérelme, 39. a Kner Nyomda támogatási ügye, valamint 40. a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület kérelme, melyet javasol, hogy a 24. napirendi ponttal együtt tárgyaljon a Képviselő-testület, mivel összefügg, valamint a 41. a Kner Imre Gimnázium működési jogának átadása. Ezt követően a bejelentések. Megkérdezte van-e valakinek észrevétele, más javaslata? Más javaslat nem volt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 361

2 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 237/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Ármegállapító önkormányzati rendeletek módosítása, hatályon kívül helyezés 4. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 5. Átfogó értékelés a évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 6. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek év 1-4 havi finanszírozási helyzetéről 7. A Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyása 8. A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése 9. Háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása 10. A Városi Egészségügyi Intézmény kérelme a Gyomaendrőd, Hősök útja 63. sz. alatti ingatlan használatával kapcsolatban 11. Városi Egészségügyi Intézmény nyári egységes szabadságolásának engedélyezése 12. Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság évi tevékenysége 13. Niva gépjármű üzemeltetői jogának átadása 14. Helyi járat üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása 15. Ridegvárosi autóbusz közlekedés beindítása 16. Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek jóváhagyása 17. Éves közbeszerzési terv módosítása 18. A évi CCIX. tv. hatása az önkormányzati vízi közmű üzemeltetésre, valamint a bérleti üzemeltetési szerződés elfogadása 19. KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítása 20. Belvíz III. támogatási szerződések módosítása évi vízterhelési díj 22. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése c. pályázattal kapcsolatos megállapodás jóváhagyása 23. Úszásoktatás támogatása évben 24. Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület kérelme 25. Raiffeisen Mindenki Ebédel Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlanon végzendő építési munkákhoz tulajdonosi hozzájárulás megadása 27. Ingatlanértékesítések m2 alatti termőföldek értékesítése 29. Domszög Étterem előtti közterületen elvégzett felújítási munkák 30. Kiss Bálint utcai sebességcsökkentő borda kialakítása 31. József Attila utcai lakosok kérelme 32. Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi Rendezvény Alapra benyújtott támogatási igénye 33. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület beszámolója 34. Beszámoló a évi szúnyoggyérítés előkészítéséről és megindításáról 35. Körösök- Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft évi beszámolója és gazdasági helyzete 36. Lemondás képviselői tiszteletdíjról 37. Csepel Önkormányzat rezsicsökkentére kiadott nyilatkozatának támogatása 38. Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület kérelme 362

3 39. Gyomai Kner Nyomda Zrt támogatási ügye 40. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működtetési jogának átadása 41. Bejelentések Várfi András polgármester bejelentette, hogy kor szünetet fog elrendelni, a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülése miatt, majd más irányú elfoglaltsága miatt kor az ülés vezetését át fogja adni Toldi Balázs alpolgármesternek. Ezt követően köszöntésekre került sor. Két olyan személyt ünnepelnek, akik tesznek a városért. A Polgármester köszöntötte Gál Istvánt, aki Gyomaendrőd Sportjáért Elismerő Oklevélben részesül a Képviselő-testület döntése alapján, valamint köszöntötte Csőke Jánost, aki Gyomaendrőd Közszolgálatáért Elismerő Oklevelet kapja. Az oklevelek átadását követően a Polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Várfi András polgármester ismertette, ebben a hónapban nagyon sok minden történt. Májusban ez a második Képviselő-testületi ülés, ugyanis az április havi soros ülés május 2-án került megtartásra. Május 3-án tűzoltó nap volt Szeghalmon, ahol a Képviselő-testület döntése alapján Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok részére átadásra került a Gyomaendrőd Biztonságáért Elismerő Oklevél. Május a ballagások hónapja, a Kner Imre Gimnáziumban és a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrőd Tagintézményében május 4-én voltak a ballagások, szép ünnepségek voltak. Május 7-én Jegyző úrral részt vettek az Esély Klubban tartott klubnapon, ahol mindig jó rendezvényeket szerveznek fogyatékkal élő embertársainknak. Május 9-én a Fürdővárosok Szövetségének volt közgyűlése Szombathelyen. Május 10 és 13 között Rózsahegyi Napok voltak Gyomaendrődön. Minden évben jól van megrendezve, mindig van valami plusz, így idén a Márton Gábor tér avatása történt. A gálaműsor is mindig kiváló. Ekkor jönnek haza az Endrődiek Baráti Körének tagjai is, a vasárnapi nap megtekintettek az ipari parkban néhány vállalkozást, kis betekintést kaptak Gyomaendrőd gazdaságába. Május 16-án a GYÜSZ-TE tartotta közgyűlését. Ugyanezen a napon a Munkáspárt emléktáblát avatott fel az Endrődi településrészen a volt községháza falán. Az ünnepséget követően Thürmer Gyula a párt elnöke és delegációját fogadta a hivatalban. Úgy gondolja, hogy a politikai kultúrához hozzátartozik, hogy minden elismert párt képviselőjét fogadja. 17-én Gyuricza Csaba dékán, valamint Sipos Gyula tábornok úr jártak Gyomaendrődön. A közmunkások továbbfoglalkoztatása volt a téma, hogyan tudnánk a közfoglalkoztatottaknak egy új munkalehetőséget teremteni, szociális szövetkezet létrehozásával. Azóta már folyik ennek előkészítése, készítjük a szövetkezet terveit, így a közmunkások közül sokan biztosabb, teljesítményorientált munkához juthatnak. Értékteremtő lehet a juh, baromfitenyésztés, betonelem készítés, vagy a munkaruha készítés. Május 18-án részt vett a Kevi Juhászfesztiválon. Mi is sok rendezvényt szervezünk, de érdemes kitekintetni, megnézni a szomszédokat, ők milyen rendezvényeket tartanak. Lehet tőlük tanulni, nagy és jó rendezvény ez a Juhászfesztivál. Sok helyen van büfé nem pedig egy és ott hosszú sorok állnak. Érdemes megnézni a böllértalálkozójukat is. 363

4 19-én 20-án Pünkösd volt. 19-én a Rubin panzióba pünkösdi fesztivál került megrendezésre. Jól szervezett volt, de kevesebben voltak, mint az elmúlt évben. Végig kell gondolni, hogy hány rendezvényünk legyen egy évben, és azt hogyan szervezzük meg, melyiket támogatjuk, melyiket nem. Május 22-én volt a Kihívás Napja, melyhez Gyomaendrőd 2007-ben csatlakozott először. Azóta minden évben részt veszünk. Ez a nap arról szól, hogy a városban hányan sportolnak, ezt pontozzák. Végre Gyomaendrőd lett az első. Megköszönte a szervezőknek, testnevelő tanároknak, gyermekeknek, sportkedvelőknek az aktív részvételt. Reggel a városháza udvarán is tornával kezdődött a nap. Az első helyezésért járó díjat a holnapi napon kell átvenni Budapesten. Az átadáson nem személye fog részt venni, mivel az elkövetkező három napban, Lengyelországba utazik Pilzno testvérváros meghívására. Május 24-én a Mammuttec Kft. által a városnak ajándékozott mászó gúla átadása volt az Október 6. ltp-i játszótéren. Egy kellemes ünnepség keretében vehették birtokba a gyerekek. A Kft. pályázaton elnyert támogatásból egy 1400 m2 üzemcsarnokok épített, ahol ez a mászó gúla készült. A gúlát a fogyasztóvédelmi felügyelőség ellenőrizte, az az előírásoknak megfelelő. Május 25-én szombaton az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó nyílt napot tartott a Fő úton lévő laktanya udvarában. Fontosak az ilyen napok, meg kell ismertetni a tűzoltóság munkáját a gyermekekkel, és rajtuk keresztül a szülőkkel is. Megköszönte az egyesület elnökének, Márjalaki József képviselőnek a szervezést, hogy ráirányítja a figyelmet a biztonságra. Szintén ezen a napon a Sportcsarnokban volt egy Fidelitas labdarugó kupa. Május 26-án a Hősök Napján megemlékeztek az első, második világháborúban, 56-os szabadságharcban elesettekről. A rossz idő miatt az ünnepség nem a Hősök terén került megrendezésre, hanem a Római Katolikus Templomban. Végezetül tájékoztatta a testületet, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft ügyvezetőjének, Berkes Zsuzsannának lejárt a megbízatása. Az ügyvezetői állásra kiírt pályázatra 12 pályázat érkezett, melyből 4 nem volt értékelhető. Az értékelhető 8 pályázat közül a Kft. közgyűlése úgy döntött, hogy Hamza Zoltán Békésszentandrási lakost bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával július 1- től 5 év időtartamra. A közgyűlés megbízta személyét, mint a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy egyeztessen az ügyvezető bérezéséről. Az egyeztetés eredményeként javasolja, hogy az ügyvezető munkabérét bruttó Ft/hó összegben kerüljön meghatározásra. A bérezésre tett javaslatról, illetve megbízásról szóló döntésről a tagönkormányzatoknak is dönteni szükséges. Megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük, észrevételük. Hozzászólás nem volt, javasolta határozatba rögzíteni, miszerint a Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezető állását Hamza Zoltán 5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u. 19. sz. alatti lakos töltse be július 1. napjától 5 év időtartamra, munkaviszony keretében Ft/hó bruttó bérrel. A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 238/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezető állását Hamza Zoltán 5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u. 19. sz. alatti lakos töltse be július 1. napjától 5 év időtartamra, munkaviszony keretében Ft/hó bruttó bérrel. 364

5 Ezt követően megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek napirend előtt bejelentenivalója? Poharelec László képviselő megkérdezte, hogy az ülésterv szerinti április 25-i rendes Képviselőtestületi ülés miért maradt el, miért nem hívta össze Polgármester úr. Jegyző úr miért nem hívta fel Polgármester úr figyelmét arra, hogy ez egy rendes Képviselő-testületi ülés ezt még akadályoztatása esetén is össze kell hívni. Várfi András polgármester válaszolva hangsúlyozta, az április 17-i rendkívüli ülésen a képviselőtestület tudomásul vette, hogy április án 2 nap szabadságot tölt le, ami miatt az április 25-i soros ülést május 2-ára hívta össze. Megkérdezte Jegyző urat, hogy jogilag így helyénvaló volt e? Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy igen helyénvaló volt. Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról. A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 239/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata a 683/2012. (XII. 20.), 700/2012. (XII. 20.), 701/2012. (XII. 20.), 702/2012. (XII. 20.), 715/2012. (XII. 20.), 72/2013. (II. 28.), 73/2013. (II. 28.), 150/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Várfi András polgármester ezt követően beszámolt szabadságának alakulásáról, kérte a döntéshozatalból történő kizárását. A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 240/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata kizárja Várfi András polgármestert a szabadság alakulásáról adott tájékoztatója döntéshozatalából. Várfi András polgármester bejelentette, hogy május 14-én 1 munkanap volt szabadságon, kérte a bejelentés tudomásul vételét. A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 241/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata tudomásul veszi Várfi András polgármester szabadságának alakulásáról adott tájékoztatóját, amely szerint május 14. napján 1 nap szabadságot töltött le. 365

6 1. Napirendi pont A évi költségvetési rendelet módosítása Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést. Márjalaki József előadta, hogy a Képviselő-testület február 14-i ülésén fogadta el városunk évi költségvetését, melyet a mellékelt tervezet módosít. A költségvetési főösszeg e Ft összeggel növekedett. Ennek oka, hogy az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege, illetve megtörtént a sport, civil és környezetvédelmi alap illetve a rendezvényalap felosztása. A tartalékból kifizetésre került az új városháza kialakításával kapcsolatban elkülönített összeg. A testület május 2-i ülésén döntött a tartalékban a Liget fürdőnek szolgáltatás vásárlásra elkülönített 10 M Ft visszaigényelhető ÁFA összegével megemelésre kerül illetve a tartalékból kifizetésre került KEOP pályázatok kiviteli tervének e Ft-os összege a városgazdálkodás kiadásai közé. Az oktatási vagyok dologi kiadásaira megtervezett 62 M jelen rendelet módosítás során kerül átcsoportosításra. A tartalékok közé került beépítésre a Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruházás e Ft saját erő és a Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztésének e Ft-os saját erő összege. A Városi Egészségügyi Intézmény működési célú pénzmaradványából dologi kiadásokra szeretne 10 M Ft-ot megtakarítani. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség. A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendeletét a évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszege ezer forint. Ezen belül a évi pénzmaradvány összege ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint. (2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (3) Az ÖR. 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. (4) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 2. (1) Az ÖR. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata ezer forint, ezen belül a személyi juttatás ezer forint, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás ezer forint, dologi kiadás ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz. (2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. (3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 3. (1) Az ÖR. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz. 366

7 (2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 4. (1) Az ÖR. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege ezer forint), a kölcsönök nyújtása ezer forint, hiteltörlesztés összege ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be. (2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 5. (1) Az ÖR. 6. (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely ezer forint. (2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 6. Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet június 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Gyomaendrőd, május Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző E rendelet június hó 4. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került. Gyomaendrőd, június 4. Dr. Csorba Csaba Jegyző 2. Napirendi pont Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosítása Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést. Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a rendelet 16. -a szabályozza a korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását. Az első bekezdése értelmében a Képviselő-testület rendelkezik önkormányzati vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, bérleti vagy használati jogának átengedéséről és a gazdasági társaságba való beviteléről. Kivétel a megjelölt részei. A 16. második bekezdése egy szükségtelen szabályozás, mivel magasabb szintű jogszabály már rendelkezik. Ennek alapján javaslat ennek hatályon kívül helyezése. Mind a két véleményező bizottság egyhangúan javasolja a módosítást. Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség. A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta: 367

8 Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletét a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 16. (2) bekezdése. Záró rendelkezések 2. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Gyomaendrőd, május Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző E rendelet május hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került. Gyomaendrőd, május 31. Dr. Csorba Csaba Jegyző 3. Napirendi pont Ármegállapító önkormányzati rendeletek módosítása, hatályon kívül helyezés Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést. Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök előadta, hogy évben módosult a törvény, melynek következtében megszűnt az önkormányzatok ármegállapító hatásköre. A módosításnak köszönhetően több ármegállapító önkormányzati rendelet módosítása, hatályon kívül helyezése szükséges, így a hulladékkezelési rendelet, a folyékony hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet, valamint a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjáról szóló rendeletek vonatkozásában. Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség. A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta: 368

9 Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló évi CLXXXV törvény 35. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hr.) 18. (1) Az 1. mellékletben szövegrész helyébe a A szolgáltató által szöveg lép. 1. Záró rendelkezések 2. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Gyomaendrőd, május Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző E rendelet május hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került. Gyomaendrőd, május 31. Dr. Csorba Csaba Jegyző 4. Napirendi pont A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést. Bektó József előadta, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal észrevételt tett a helyi településrendezési előírások tartalmi szabályozásával kapcsolatban. Kmetykó János főépítész az észrevételnek megfelelően átdolgozta a rendeletet, a szükséges módosításokat a tervezet tartalmazza. A Városfenntartó Bizottság elfogadásra javasolja. Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség. A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta: 369

10 Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendeletét a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6/A. (1) bekezdés ab) és ac) pontjában, 62 (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 14. (2) bekezdésének bd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: bd) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, (2) Az ÖR. 14. (2) bekezdésének ce) pontja helyébe a következő rendelkezés lép ce) látványtervet. (3) Az ÖR.14. -a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: (9) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolás érvényességi ideje egy év. 2. Az ÖR. 15. (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) meglévő építmény (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület növekedését eredményező bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására irányuló építési-, összevontvagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban. 1. Záró rendelkezések 3. (1) Ez a rendelet június 15-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az ÖR. 2. (1) bekezdése, a 9. (6) bekezdése, a 10. (2) bekezdése, a 14. (3) és (5)-(7) bekezdése valamint a 15. (2) bekezdése. Gyomaendrőd, május Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző E rendelet június hó 4. napján helyben szokásos módon kihirdetésre került. Gyomaendrőd, június 4. Dr. Csorba Csaba Jegyző 5. Napirendi pont Átfogó értékelés a évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztés ismertetésére. Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a törvény értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít, a Képviselő-testület elé terjeszti. Ezt az értékelést meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 370

11 A hivatal az értékelés kézhezvételét követő 30 napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. Elkészült a beszámoló, melyből kiemelné azt az örömteli eseményt, hogy a statisztikai adatok alapján városunkban jelentős növekedés tapasztalható a gyermekek születésének vonatkozásában évhez képest évben 34 gyermekkel született több városunkban. Kiemelte továbbá, hogy csökkent a rendszeres gyermekvédelmi ellátásra jogosultak köre, illetve növekedett az óvodáztatási támogatásban részesíthetők gyermekek száma. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. Várfi András polgármester észrevételezte, hogy statisztikai értelemben két szám összehasonlítása kevés. Kérte az osztályvezetőt, hogy ismertessen öt évet, mert így lehet összehasonlítani, mivel ben például több gyermek született, mint 2011-ben. Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető ismertette, hogy 2007-ben 107, gyermek 2008-ban 105, ben 114, 2010-ben pedig 94 gyermek született Gyomaendrődön. Egyéb észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására. A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 242/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6), és a 104. (5) bekezdése alapján elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. 6. Napirendi pont Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek év 1-4 havi finanszírozási helyzetéről Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést. Márjalaki József ismertette, hogy az eltérés az időarányoshoz képest a Térségi Szociális Gondozási Központnál 106,94%, a Városi Egészségügyi Intézménynél 92,6%, Határ Győző Könyvtárnál 248,68%, a Közművelődési Intézménynél 146,67%, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Kistérségi Óvodánál pedig 102,67%-os az eltérés. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Arnóczi István János hozzátette, hogy a Városi Egészségügyi Intézménynél 0% az eltérés, a Közös Önkormányzati Hivatalnál 92,6%. Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában javasolta a tájékoztató elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 243/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek évi I-IV. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatóját elfogadja. Határidő: május 30. Felelős: Várfi András polgármester 371

12 7. Napirendi pont A Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyása Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést. Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Könyvtár intézményvezetője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a könyvtár alapító okiratát a székhelyváltozás miatt felülvizsgálja és a változásoknak megfelelően átdolgozott szervezeti és működési szabályzatot hagyja jóvá. Az intézmény az SZMSZ-hez csatoltan megküldte a munkaértekezletről készült jegyzőkönyvet, mely alapján megállapítható, hogy az intézmény dolgozói megismerték és elfogadták a módosított és egységes szerkezetbe foglalt intézményi SZMSZ-t. Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az SZMSZ módosítás jóváhagyásáról. A Képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 244/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 68. (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja a Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alapító okirat és a székhely változása miatt. 8. Napirendi pont A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztés ismertetésére. Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy Dr. Frankó Károly a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa ez v április 24-án tájékoztatta az önkormányzatot, hogy háziorvosi praxisát átadja az önkormányzatnak, háziorvosi tevékenységét pedig július 31. napjával befejezi. Az egészségügyi alapellátásban kialakult gyakorlatra tekintettel az a javaslat, hogy a körzet átvételével és a működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával bízza meg a Városi Egészségügyi Intézményt. A testületnek határozatban kell rögzíteni, hogy augusztus 1. napjától kezdődően az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse. A Képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 245/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos feladatokat lássa el, és az elvégzett feladatokról számoljon be a Képviselő-testület augusztusi ülésén. A Képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 372

13 246/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Egészségügyi Intézményt (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy 2. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre (a működtető szolgáltató kódja: 0825, OEP szolgálat kódja: ) augusztus 1-jétől működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok ellátására augusztus 1-jétől finanszírozási szerződést kössön. 9. Napirendi pont Háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént az előterjesztés ismertetésére. Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a házi illetve a fogorvosokkal kötött feladatellátási szerződést módosítani szükséges a helyettesítő orvosok személyének valamint a rendelési idő változása miatt. Így Dr. Darvas Tamást helyettesítő háziorvosok személyében változás történik. A helyettesítést Dr. Varga Edit és Dr. Petrikó Attila fogják ellátni. Dr. Kolozsvári Árpád háziorvost helyettesítő orvosok személyében is történt változás Dr. Macsári Judit és Dr. Petrikó Attila látják el. Dr. Petrikó Attila helyettesítését Dr. Kolozsvári Árpád és Dr. Varga Edit látják el, valamint Dr. Török Anna jelezte, hogy meg kívánja változtatni a rendelési időt, összességében nem változik, marad a 30 óra, a hétfő és a keddi napokon változik a rendelési idő. A 3-as fogorvosi körzetben is rendelési idő változás történik emiatt szükséges a szerződés módosítása, valamint a 4-es fogorvosi körzetben a rendelési idő 30 óráról 29 órára módosul a lakosságszám csökkenése miatt. Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról. A Képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 247/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete MEDICUS UNIVERSALIS Betéti Társaság kérelmének helyt adva, a december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről: Feladat-ellátási szerződés évi I. módosítása mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint másrészről Medicus Universalis Háziorvosi Bt. (Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29., adószáma: ) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel: 373

14 Előzmény: A felek december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok személyében változás történt, ezért a szerződés 3.3. pontja az alábbiakra módosul: 1. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni. A helyettesítő orvos neve: Dr. Varga Edit Brigitta Dr. Petríkó Attila Gábor A felek által Gyomaendrődön december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz. Gyomaendrőd, június. Medicus Universalis Háziorvosi Bt. Dr. Darvas Tamás háziorvos.. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Várfi András polgármester.. Városi Egészségügyi Intézmény dr. Torma Éva igazgató főorvos A Képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 248/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kolozsvári Árpád kérelmének helyt adva, a december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről: Feladat-ellátási szerződés évi I. módosítása mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint másrészt dr. Kolozsvári Árpád háziorvos (Gyomaendrőd, Szondi u. 1.) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel: 374

15 Előzmény: A felek december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok személyében változás történt, ezért a szerződés 3.3. pontja az alábbiakra módosul: 1. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni. A helyettesítő orvos neve: Dr. Macsári Judit Dr. Petríkó Attila Gábor A felek által Gyomaendrődön december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz. Gyomaendrőd, június. Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos.. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Várfi András polgármester.. Városi Egészségügyi Intézmény dr. Torma Éva igazgató főorvos A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 249/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUMÁN REGISZTER BT kérelmének helyt adva, a október 15. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről: Feladat-ellátási szerződés évi I. módosítása mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint másrészről a HUMÁN REGISZTER BT (képviseli. Dr. Petrikó Attila Gáborsz.: Nagyszalonta, november 18., an.: Tóth Mária), mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel: 375

16 Előzmény: A felek október 15. napján 5. évre szóló határozott időtartamú szerződést kötöttek területellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok személyében változás történt, ezért a szerződés pontja az alábbiakra módosul: 1. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni. A helyettesítő orvos neve: Dr. Kolozsvári Árpád Dr. Varga Edit Brigitta A felek által Gyomaendrődön október 15. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz. Gyomaendrőd, június. HUMÁN REGISZTER BT Dr. Petrikó Attila háziorvos.. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Várfi András polgármester.. Városi Egészségügyi Intézmény dr. Torma Éva igazgató főorvos A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 250/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Török és Társa Fogászati Bt. kérelmének helyt adva, a december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről: Feladat-ellátási szerződés évi I. módosítása mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint másrészt dr. Török és Társa Fogászati Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 3. sz., képviselő neve: Ridegné dr. Török Anna) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel: 376

17 Előzmény: A felek december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A rendelési idő módosult, ezért a szerződés 5. pontja az alábbiakra módosul: 1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni. A Megbízott rendelési ideje: Hétfő: 14,00-18,00 óráig Kedd: 13,00-18,00 óráig Szerda: 8,00-15,00 óráig Csütörtök: 8,00-15,00 óráig Péntek 8,00-15,00 óráig A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési idő kezdő és befejező időpontját. A felek által Gyomaendrődön december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz. Gyomaendrőd, június..... Dr. Török és Társa Fogászati Bt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ridegné Dr. Török Anna Várfi András fogszakorvos polgármester.. Városi Egészségügyi Intézmény dr. Torma Éva igazgató főorvos A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 251/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Békés Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt adva, a 3. fogorvosi körzetre december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről: 377

18 Feladat-ellátási szerződés évi I. módosítása mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. cégjegyzékszáma képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója ) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel: Előzmény: A felek december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, a 3. fogorvosi körzet ellátására. A rendelési idő módosult, ezért a szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul: 1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni. A Megbízott rendelési ideje: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök Péntek A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési idő kezdő és befejező időpontját. A felek által Gyomaendrődön december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz. Gyomaendrőd, június.. Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. Dr. Hák Mária Gyomaendrőd Város Önkormányzata Dr. Békés Annamária praxis jog jogosultja Várfi András képviselő polgármester.. Városi Egészségügyi Intézmény dr. Torma Éva igazgató főorvos A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 378

19 252/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Békés Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt adva, a 4. fogorvosi körzetre december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről: Feladat-ellátási szerződés évi I. módosítása mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. cégjegyzékszáma képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója ) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel: Előzmény: A felek december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, 4. fogorvosi körzet ellátására. A lakosságszám csökkenése miatt bekövetkező rendelési idő csökkenés alapján a szerződés 3. pontja valamint a helyettesítő orvosok személyének változása miatt a szerződés 3.2. pontja az alábbiakra módosul: 1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 29 órában köteles teljesíteni. A Megbízott rendelési ideje: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök Péntek A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési idő kezdő és befejező időpontját. 2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet 7. -ban meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi ellátásról gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy helyettesei: - Dr. Hák Mária - Dr. Török Anna fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek. A felek által Gyomaendrődön december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz. 379

20 Gyomaendrőd, június. Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. Dr. Békés Annamária képviselő.. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Várfi András polgármester.. Városi Egészségügyi Intézmény dr. Torma Éva igazgató főorvos 10. Napirendi pont A Városi Egészségügyi Intézmény kérelme a Gyomaendrőd, Hősök útja 63. sz. alatti ingatlan használatával kapcsolatban Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére. Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója Dr. Torma Éva kérelemmel fordult az önkormányzathoz, illetve ismertette az önkormányzattal, hogy az intézmény átfogó hatósági ellenőrzése április 30-án lezárult. Dr. Tóth Erzsébet főorvos megelégedettségét jelezte, azonban helyszűke miatt a jövőben nehézségei adódnak az intézménynek a minimumfeltételek biztosítása miatt. A rendelő 463 m2 19 szakterületet lát, egy rendelőegységben így 3 szakterületnek is biztosítani kell a feltételt. A sterilanyag ellátáshoz, sterilezés folyamatához 50 m2 az előírt alapterület, valamint a pszichiátriai szakrendeléshez csoportszoba szükséges. Ezen kívül fektetőt, elkülönítőt kell kialakítani és minden rendelésen a továbbiakban szükséges a betegöltöző. A Hősök út 57. szám alatti épület bővítése már nem lehetséges, viszont a problémára megoldást jelentene, ha a Hősök út 63. szám alatt elhelyezhetnének bizonyos szakfeladatokat. A Képviselő-testület már döntött, hogy az állam tulajdonát képező Hősök út 63. szám alatti ingatlan tulajdon jogát visszakéri, mivel az intézményben az oktatási nevelési feladat megszűnt. Az önkormányzat vállalta a járóbeteg szakellátás további működtetését ezért a törvény erejénél fogva gondoskodni kell a járóbeteg szakellátásról, tekintettel a feladat ellátási kötelezettségre, amennyiben az ingatlan visszakerül az önkormányzat tulajdonába, az önkormányzat megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az ingatlan használatát az Egészségügyi Intézménynek átadja. Az Ügyrendi Bizottság a döntési javaslat elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek. Poharelec László megkérdezte, hogy ha öt évig nem kapjuk vissza az épületet, akkor öt évig nem kell biztosítanunk sterilizálót? Eléggé megfoghatatlan egyelőre. Véleménye, hogy ott abban az épületben keresni kell annak a lehetőségét, szerinte van is, hogy hol lehet esetleg még ezeket a szükséges dolgokat kialakítani. A döntési javaslattal nem ért egyet, mivel nem szeretné, ha Gyomaendrődön az egészségügyi járóbeteg szakellátást ott a gyomai városrészen konzerválnák. Ha ez a Képviselő-testület elindult egy városközpontosítás felé, akkor azon kell gondolkodnia a testületnek, hogy ide az új városközpontba hozzuk a járóbeteg szakellátást, keressük meg a lehetőségét hogyan. Pályázattal, nem pedig egy toldott, átalakított épületben, hanem egy új korszerű egészségügyi intézményt létrehozni, ahol a szakrendelések, háziorvosok is korszerű feltételek mellett tudnak dolgozni.. Ebben az esetben meg lehet oldani egy folyamatos háziorvosi ellátást. Ha visszakapja az önkormányzat a Hősök út 63. szám alatti épületet el kell adni és az abból befolyt összeget illetve ha sikerül egy új intézményt kialakítanunk itt a városközpontban, akkor a másik épületet is értékesíteni és egy megfelelő önerővel pályázni. Nem javasolta, hogy arra az épületre költsenek, illetve, hogy azt az ingatlant az intézmény tulajdonába adják. 380

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 30/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző, GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 24/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 29-i üléséről a Városháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. június 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. június 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd 16/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. június 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. szeptember 27-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. szeptember 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 21/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. szeptember 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 9/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. március 26-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. március 26-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. március 26-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Komróczkiné Tóth Katalin

Komróczkiné Tóth Katalin GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 14/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. május 31-i üléséről a Városháza Dísztermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. május 31-i üléséről a Városháza Dísztermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd 14/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült 2012. május 31-i üléséről a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester, Arnóczi István János, Betkó József, Béres

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17-én 16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről 383 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. május 29-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. május 29-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült 2008. május 29-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. december 14-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. december 14-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. február 25-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. február 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 4/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. február 25-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 252/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben