Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének március 5-i üléséről 9-21/2009. ( ) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 5-i üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívott vendégeket és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel vesz részt az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt. Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a napirendi pontokkal, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. Török József: Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a zárt ülés napirendi pontjaival, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a zárt ülés napirendi pontjait elfogadta. - Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről Török József: - TRFC forrásból felújított Iskola utca pályázati ellenőrzése megtörtént. A Pro- Régió és a Magyar Államkincstár részéről 4 fős bizottság ellenőrizte a kivitelezést, a pályázat végrehajtását, a pénzügyi elszámolást és az adminisztrációs anyagokat. Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. - Megváltozott az eb oltással kapcsolatos önkormányzati feladat. Jogszabályi változás miatt az oltást a helyszínen, nyugta ellenében készpénzben kell megfizetni. Az eb oltás időpontját az újságban megjelentetjük év első félévére esedékes gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adó, valamint a helyi iparűzési adó csekkeket is kiküldtük a lakosságnak március 4-én a Magyar Államkincstárhoz a évi költségvetési beszámolónkat leadtuk. A Képviselő-testület várhatóan március 30-án fogja tárgyalni a év zárszámadását. - Jegyzői értekezlet volt az elmúlt időszakban. Témája a Közfoglalkoztatási Terv készítése és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása. - Pályázatot nyújtottunk be a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár tartalmi fejlesztésére. A kiírás alapján a ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár, a nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Abony Város Önkormányzata, valamint Ceglédbercel konzorciumi megállapodást kötött közös pályázat benyújtására. Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a évben benyújtott Belterületi utak fejlesztése Ceglédbercelen című pályázatra (Ifjúság, Kassai, Kinizsi, Nagyváradi, Víg, Virág, Zrínyi utcák tekintetében) a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében önkormányzatunk ,-Ft összegű támogatást nyert. Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a tájékoztatóval, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. 2

3 - Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos) Török József: Az írásos előterjesztést a testületi tagok megkapták. Kérem a képviselőket egyetértésük esetén, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. - Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérem a képviselőket egyetértésük esetén, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 9/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1-8/2009. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 1. napirendi pont évi költségvetés előirányzatainak módosítása Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető Török József: Az írásos előterjesztést, határozati javaslatot és rendelet-tervezetet a jelenlévők megkapták. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság március 2-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta Polónyi Péter képviselő az ülésre megérkezett, a Képviselő-testület 9 fővel ülésezett tovább. 3

4 Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 10/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (2008. évi költségvetés előirányzatainak módosítása) A Képviselő-testület a költségvetés Bevételi és Kiadási előirányzatait e Ft-tal emelni rendeli el. Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát Dologi kiadások előirányzatát Szociálpolitikai juttatások előirányzatát e Ft-tal, e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal Általános tartalék előirányzatát emelni rendeli el, 571 e Ft-tal Csökkenteni rendeli el. Török József: Kérte a képviselő-testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet-tervezettel, szavazzanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 2. napirendi pont Közfoglalkoztatási Terv Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző 3/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendeletet A évi költségvetésről szóló többször módosított 2/2008. (II. 28.) ÖK. sz. rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Török József: Az írásos előterjesztést és az Út a munkához program helyi megvalósítására vonatkozó Közfoglalkoztatási tervet a jelenlévők megkapták. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság március 2-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a testületnek elfogadásra javasolta. Az anyag is tartalmazza, hogy a közfoglalkoztatási tervezetet a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ceglédi kirendeltség-vezetője jóváhagyásra javasolta. Megkérem Pető Zsolt jegyzőt szóbeli kiegészítését, tegye meg. Pető Zsolt: A szociális törvény ez év január 1.-től módosult, és a korábban rendszeres szociális segélyezetteket két csoportra bontja. Az egyik rendelkezésre állási támogatásban részesülők, akiknek a kormány Út a munkához programjával összhangban 4

5 közfoglalkoztatási terv keretében közcélú munkavégzést kell végezni meghatározott időtartamban a településen. A másik csoport a rendszeres szociális segélyezettek, ebbe a csoportba azok kerülnek, akik továbbra is tartós munkanélküliek, de 55 év felettiek, vagy három, vagy több gyermeket nevelnek és a gyermekek napközbeni megoldása nem lehetséges a településen. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők képviselik a nagyobbik csoportot az ellátottakon belül, akiknek közfoglalkoztatásban kell részt venniük évtől. A közfoglalkoztatást az önkormányzatnak kell megterveznie a Közfoglalkozatási terv alapján. április 15-ig, a következő évtől minden év január 31-ig kell a testületnek elfogadnia. A Közfoglalkoztatási tervben meg kell tervezni, hogy ebben az évben milyen támogatotti kör lesz az, aki ellátásra szorul majd, mint tartós munkanélküli és ezeknek az ellátottaknak milyen munkavégzést tervez az önkormányzat. Ez a tervezés jelenik meg az előkészített anyagban. Körülbelül 40 fővel számoltunk erre az évre, aki rendelkezésre állási támogatásban részesül majd. Ennek a 40 főnek átlag hét hónapos munkavégzését terveztük, és a munkavégzésért havonta a minimálbér összegével megegyező bért. A kifizetett bérből az önkormányzat 95%- ot igényelhet vissza a Magyar Államkincstártól és ezzel megváltozott a közfoglalkoztatás finanszírozási rendszere is. A korábbiakban egy keretet kapott az önkormányzat, amely például évben 6 fő foglalkoztatására volt elegendő. Ebben az évben olyan összegű forrást kapunk, ahány fő foglalkoztatását tervezzük. A létszámok megjelentetését és részletes pénzügyi forrásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A évi költségvetésben a Képviselőtestület közfoglalkoztatásra 7,5 m Ft-os előirányzati összeget biztosított. Az előterjesztés határozati javaslatában is szerepel, hogy a Közfoglalkoztatási terv keretében a 40 fő foglalkoztatása megvalósul, akkor a költségvetésben biztosított forrásból ,-Ft kerül felhasználásra A helyi szociálpolitikai kerekasztal is megtárgyalta a tervezetet és elfogadásra javasolta. Török József: Amennyiben a létszám növekszik a tervet felül kell vizsgálni. Kérte a képviselőket tegyék meg hozzászólásaikat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 11/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Közfoglalkoztatási terv) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/A. (1) bekezdésében foglaltakra 1. A határozati javaslat mellékletét képező évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja. 2. A közfoglalkoztatási tervben meghatározott feladatok megvalósításához szükséges Ft összegű saját forrást az önkormányzat évi költségvetésének önkormányzatot ellátó kisegítő szolgálat szakfeladat előirányzatának terhére biztosítja. 3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatos további intézkedések megtételére. Határidő: március 31. 5

6 3. napirendi pont A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Az írásos előterjesztést a testületi tagok megkapták. Megkérem Pető Zsolt jegyzőt, tájékoztatóját tartsa meg. Pető Zsolt: A napirend szervesen kapcsolódik az előző napirendhez. A régi rendszeresen szociális segélyezetti kör kettéválik, rendelkezésre állási támogatásban részesülőkre, illetve rendszeres szociális segélyezettekre A Közfoglalkoztatási terv az első kategóriára vonatkozik, a második csoportba maradnak a rendszeres szociális segélyezettek, az 55 év felettiek, valamint a 3 vagy több gyermeket nevelők, akik a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. Ez a csoport a Családsegítő Központtal együttműködve beilleszkedést segítő programban köteles részt venni. Megállapodást kell kötni a Családsegítő Központtal és az ebben meghatározottak szerint együttműködést kell folytatnia. A változásnak megfelelően kell a helyi rendeletünket is módosítani. A továbbiakban javaslatot tettünk a rendelet 35. -ának a módosítására is, amely a köztemetés egész eljárásával kapcsolatban a polgármester hatáskörének kiterjesztésére vonatkozik. Török József: A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság a rendelet módosítást megtárgyalta és az elfogadást javasolta a Képviselőtestületnek. Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 4/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. napirendi pont A helyi környezet és természet védelméről szóló 13/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet a jelenlévők megkapták. A Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetője törvényességi észrevétellel élt a helyi környezet és természet védelméről szóló 13/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelettel kapcsolatban. Megkérem Pető Zsolt jegyzőt, tájékoztatóját tartsa meg. 6

7 Pető Zsolt: Jogszabályváltozásnak megfelelően kell módosítani a helyi rendeletünket. Kormányrendelet szabályozza a zajvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatokat, illetve hatásköröket. A feladatokat jövőben a kistérség székhelye szerinti jegyzőhöz telepíti. A törvényességi észrevétellel egyetértve javaslom, hogy a rendelet kifogásolt rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését. Török József: Kérem a testületi tagokat, tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 12/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (A helyi környezet és természet védelméről szóló 13/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének a helyi környezet és természet védelméről szóló 13/2004.(VIII. 11.) ÖK. sz. rendeletre vonatkozó törvényességi észrevételét megismerte és az abban foglaltakkal egyetértve módosítja helyi rendeletét. Határidő: március 31. Pető Zsolt jegyző Török József: Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a rendelet tervezettel, szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta az 5/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendeletét a helyi környezet és természet védelméről szóló 13/2004.(VIII.11.) ÖK. sz. rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5. napirendi pont Gyermekétkeztetés ellátási szerződésének módosítása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Az ellátási szerződés felülvizsgálata vált szükségessé az intézményi és személyi térítési díjakkal kapcsolatban. A szerződés-tervezetet a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság március 2-i együttes ülésén tárgyalta. A javasolt módosításokat a kiküldött írásos anyag már tartalmazta. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. 7

8 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 13/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Gyermekétkeztetés ellátási szerződésének módosítása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdése alapján 1. A határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal, február 1-i hatállyal, közös megegyezéssel módosítja a Hami S&S Korlátolt Felelősségű Társasággal augusztus 26- án kelt ellátási szerződést. 2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: március napirendi pont Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében a méhnyakrák elleni védőoltás támogatását biztosította. Ennek a helyi rendeletbe való beépítése szükséges, illetve ennek kapcsán a támogatási mértékeket kellett meghatározni. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság együttes ülésén tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. Kérem a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendeletét Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 7. napirendi pont Házi segítségnyújtás térítési díja Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jelenlévők megkapták. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet 5. sz. függeléke tartalmazza a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjakat, melyeket szeptemberben kerültek megállapításra. A Képviselő-testület 43/2007. (VI. 28.) ÖK. számú határozatával a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat intézményének közös fenntartására társulási megállapodást kötött Albertirsa, Dánszentmiklós és Mikebuda Önkormányzatával. 8

9 A fenntartói feladatokat ellátó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete a i ülésén módosította a Szociális Segítőház által nyújtott házi segítségnyújtás intézményi térítési díját és a személyi térítési díjakat. A Szociális Segítőház én érkezett javaslatában foglaltak szerint kérte a díjak módosításának elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság március 2-i együttes ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 14/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Házi segítségnyújtás térítési díja) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a házi segítségnyújtás térítési díjait - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 5.sz. függelékeként a határozat melléklete szerint elfogadja. Határidő: március sz. melléklet A házi segítségnyújtás térítési díja 5. sz. függelék (1) A Szociális Segítőház által nyújtott házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 1.400,-Ft/óra. (2) Azon kérelmező esetében, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj összegét nem haladja meg, a fenntartó a térítési díjat elengedi. A fenntartó a személyi térítési díjat a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az alábbiak szerint állapítja meg. a) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 150,- Ft/óra, b) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-át, egyedül élő esetében 250%-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 260,-Ft/óra, c) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 250%-át, egyedül élő esetében 300%-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 410,-Ft/óra, d) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 300%-át, egyedül élő esetében 350%-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 600,-Ft/óra, 9

10 e) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 350%-át, egyedül élő esetében 400%-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 950,-Ft/óra. 8. napirendi pont Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár SzMSz módosítása Szakmai előterjesztő: Kassakürti Ágnes igazgató Előterjesztő:: Pető Zsolt jegyző Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság március 2-i ülésén tárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. Megkérem Megyeri József elnököt szóbeli kiegészítését tegye meg. Megyeri József: A szakbizottság tüzetesen átnézte az SzMSz-t. Az anyag mindenre kiterjedő, a szakbizottság javaslatai beépítésre kerültek. Művelődési házunk akkor fog jól működni, ha a mellékletekben szereplő összes feltételt következetesen alkalmazzuk és betartjuk. Ez mindannyiunk közös felelőssége is. Török József: 2008 évben folytatott belső ellenőrzési vizsgálat javasolta a felülvizsgálatot. Ez egy közintézmény, ezen belül fontos a nyitvatartások mindenkori figyelembevétele. Az új nyitvatartásról az ott működő csoportokat is értesítjük. Megyeri István: Szeretném megerősíteni a nyitvatartási idővel kapcsolatos dolgokat. Ilyen nagy háznak az energia ellátását hatékonyan és takarékosan lehessen megoldani, nyilván a nyitvatartási idő kulcsfontosságú kérdés. Akkor akarjuk a házat mondjuk egy órára kinyitni, amikor az intézmény zárva tart, olyan jelentős energia mennyiséget kellene felhasználni, hogy ennek a költségét az önkormányzat felvállalni nem tudja. Török József: Az intézmény vezető rendelkezésre áll az időpontok koordinálásában. Ezzel a nyitvatartással minden egyes feladat ellátható és megoldható. Több hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 15/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár SzMSz módosítása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadta. és Kassakürti Ágnes intézményvezető 10

11 9. napirendi pont Ceglédberceli Általános Művelődési Központ létrehozása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Előterjesztő: Török József elnök Török József: Az írásos anyagot, valamint a határozati javaslatot a jelenlévők megkapták. Nem először tárgyalja a testület az ÁMK létrehozását. Elérkeztünk az új alapító okirat elfogadásához, valamint a meglévő intézményi alapító okiratok megszüntetéséhez. Megkérem Pető Zsolt jegyzőt, szóbeli tájékoztatóját tegye meg. Pető Zsolt: A Képviselő-testület határozata alapján előkészítettük az átszervezésre vonatkozó anyagot. Megküldtük mindazon szervek részére, akik véleményezési és egyetértési joggal bírnak az átszervezés kapcsán. Oktatatási és Kulturális Minisztériumnak, Pest megye Közgyűlésének, a kisebbségi önkormányzatnak, a Szülői Szervezeteknek, Alkalmazotti Közösségeknek, Diákönkormányzatnak. Ezek a vélemények az előterjesztés mellékletét képezik. Időközben megérkezett a szakértői vélemény is, ami kötelező az átszervezésre vonatkozó döntés előtt, ezt szintén megkapták a jelenlévők. Kiküldtük a három intézmény megszüntető alapító okiratát és a jogutódként létrejövő ÁMK alapító okiratát is. Novemberben a Képviselő-testület elé terjesztett alapító okiratokhoz képest változások történtek, január 1-től jogszabályváltozás következett be. A technikai változásoknak, módosításoknak a magyarázata a megszüntető alapító okiratok lábjegyzetében megtalálható. Az okiratok egyeztetésre kerültek a Magyar Államkincstárral, a technikai jellegű módosítások is megtalálhatóak a lábjegyzetben. Török József: Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 16/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Ceglédberceli Általános Művelődési Központ létrehozása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9.. (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. Törvény vonatkozó rendelkezéseire 1. Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Napsugár Óvoda és a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár összeolvasztásával az egyesítendő költségvetési szerveket megszünteti és jogutódjukként létrehozza a Ceglédberceli Általános Művelődési Központot. 2. Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megszüntető okiratát a határozat elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet szerint elfogadja. 3. A Napsugár Óvoda megszüntető okiratát a határozat elválaszthatatlan részét képező 2.számú melléklet szerint elfogadja. 11

12 4. A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okiratát a határozat elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet szerint elfogadja. 5. A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratát a határozat elválaszthatatlan részét képező 4. számú melléklet szerint elfogadja. 6. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átszervezéssel kapcsolatos eljárások végrehajtására Határidő: március 16. Pető Zsolt jegyző 10. napirendi pont Ceglédberceli Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Az írásos anyagot a jelenlévők megkapták. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság március 5-i ülésén tárgyalta a pályázati kiírást. A kisebbségi önkormányzat is érkezett határozat a pályázat kiírásával kapcsolatban, melyet helyben osztott anyagként a testületi tagok megkapták. Pető Zsolt: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat március 3-i ülésén tárgyalta az intézmény vezetői pályázat kiírásával kapcsolatos napirendjét és 5/2009. ( ) sz. határozatában megfogalmazta, hogy álláspontja szerint a kisebbségi önkormányzatnak egyetértési joga van a pályázat kiírása kapcsán, illetve javasolja előnyként beépíteni a pályázatba a német nyelv megfelelő szintű ismeretét. Az egyetértési jog kapcsán a korábbiakban is állást foglaltam és a szakbizottsági ülésen is ismertettem, hogy a vonatkozó jogszabály szerint a kisebbségi önkormányzatot egyetértési jog a pályázat kiírása kapcsán nem illeti meg. Ezzel kapcsolatban megkereséssel fordultam a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalhoz, ahol a Törvényességi Főosztályvezető az Én álláspontomat erősítette meg. Az előterjesztéshez csatoltam az állásfoglalást. A német nyelv megfelelő szintű ismeretének rögzítése a pályázati kiírásban álláspontom szerint szintén nem kötelező szintű elem, ezzel kapcsolatban szintén megkereséssel fordultam az Államigazgatási Hivatalhoz, ahonnan ezt erősítő állásfoglalás érkezett. Kiemelik, hogy a kisebbségi önkormányzat határozatában megfogalmazott, illetve idézett jogszabályok nem határozzák azt meg, hogy kötelezően előnyben kellene részesíteni a német nyelv ismeretét a pályázati kiírásban. Megyeri József: A kisebbségi önkormányzat elnöke a szakbizottság ülésén jelezte, hogy az ÁMK vezetői kiírásával kapcsolatban egyetértési jog illeti meg az önkormányzatot, és feltételként német nyelvtanári végzettséget kötnek ki. Kértem, hogy jelölje meg az elnök úr azt a jogszabályt, ami ezt előírja, hiszen ÁMK vezetői állásáról van szó, nem pedig, kisebbségi intézmény vezetői állásáról. Továbbiakban kértem a jegyző urat is, hogy 72 órán belül próbáljuk meg tisztázni ezt a kérdést. Megnyugtató, hogy azaz álláspont, amit képviseltünk beigazolódott. Megyeri István: A települési önkormányzat nagy gondot fordít arra minden döntésében, hogy körültekintően járjon el a törvényi környezetet illetően. Ezen túlmenően az eddigi működése során mindig partnernek tekintette a német kisebbségi önkormányzatot. Éppen ezért a kiírással kapcsolatban módosító indítvánnyal élnék, a képesítési és egyéb feltételeknél előny: 12

13 a pedagógusi és közművelődési végzettség, vezetői gyakorlat, német vagy más idegen nyelv ismerete. Török József: Kérem a képviselőket, ha egyetértenek a módosító indítvánnyal, szavazzanak. A Képviselő-testület a módosító indítványt 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta. Török József: Kérte a képviselőket tegyék meg javaslataikat. Hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 17/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Ceglédberceli Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 18. -a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. -a, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet 5. -a alapján a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatói állására pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: A vezetői megbízás időtartama: 5 év A megbízás kezdő időpontja: augusztus 1. Az igazgató vezetői megbízása: Ceglédbercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán ( történő megjelentéstől számított 30 nap A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Török József polgármester Ceglédbercel, Pesti út 61. Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat. Előny: pedagógusi és közművelődési végzettség, vezetői gyakorlat, német vagy más idegen nyelv ismerete Bérezés, juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra. 13

14 A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai önéletrajz, vezetési program A pályázathoz csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, képesítést igazoló oklevél másolatát. Határidő: március 16. Pető Zsolt jegyző 11. napirendi pont Elővárosi vasútvonalak megállóhelyi megközelítésének fejlesztése, B+R és P+R parkolók telepítése Török József: Az írásos előterjesztést, határozati javaslatot a jelenlévők megkapták. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. a B+R és P+R parkolók fejlesztésének lehetőségét kínálja fel önkormányzatunknak. A berceli megállóhelyen és a Cserői állomáson lehetőségünk lenne parkolók kialakítására. A parkolókban közvilágítás és térfigyelő kamera is üzemelne. Az önkormányzatnak nem kell hozzájárulnia a tervezési, beruházási és egyéb költségekhez, csak az üzemeltetést, fenntartást és annak költségeit kellene vállalnunk 10 éves időtartamra. Javaslom, hogy önkormányzatnak csatlakozzon a programhoz. Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 18/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, B+R és P+R parkolók telepítése) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a B+R és P+R programhoz csatlakozik. A NIF Zrt. KÖZOP pályázatának keretében, a megtervezésre és beruházásra kerülő parkolók esetén, az önkormányzat tíz évig vállalja a parkolók fenntartását, üzemeltetését az ezzel járó költségek viselésével együtt. Határidő: március

15 12. napirendi pont Belterületi utak fejlesztése Ceglédbercelen című KMOP-2.1.1/B azonosító jelű pályázat támogatásának elfogadása Török József: Ceglédbercel Község Önkormányzata 2008 évben benyújtott Belterületi utak fejlesztése Ceglédbercelen című pályázatra (Ifjúság, Kassai, Kinizsi, Nagyváradi, Víg, Virág, Zrínyi utcák tekintetében) a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében ,- Ft összegű támogatásra vált jogosulttá. A beruházás megvalósítása érdekében javaslom a testületnek a megítélt támogatás elfogadását. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság március 2-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 19/2009. ( ) ÖK. sz. határozata ( Belterületi utak fejlesztése Ceglédbercelen című KMOP-2.1.1/B azonosító jelű pályázat támogatásának elfogadása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Közép- Magyarországi Operatív Program keretében a KMOP-2.1.1/B azonosító jelű pályázatra megítélt ,-Ft összegű támogatást igénybe kívánja venni: Projekt elszámolható költségei: ,-Ft Megítélt támogatás: ,-Ft Önkormányzati önerő: ,-Ft Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megítélt támogatás figyelembevételével a céltartaléka terhére, a költségvetési rendeletében elkülönítve biztosítja a saját forrás összegét. Határidő: március napirendi pont Sport Egyesületek támogatásának felülvizsgálata Török József: A Képviselő-testület 2/2009. (II. 13.) ÖK. sz. rendeletében elfogadta a évi költségvetését. A költségvetésben a sportegyesületek működési célú támogatására e Ft-ot biztosított. Településünk két egyesület végez sport tevékenységet. Az elnököktől kértük, hogy évre jelezzék várható kiadásaikat a támogatási döntés meghozatalához. Az igények az előterjesztés mellékletét képezik. Az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően javaslom a támogatások megítélését a rendelkezésre álló forrás %-os megoszlásával. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület működéséhez Önkormányzatunk az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornatermét rendelkezésre bocsátja a mellékelt együttműködési megállapodás alapján. (világítás, fűtés, tornaterem ingyen használata) 15

16 A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság március 2-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 20/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Sport Egyesületek támogatása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2009. (II. 13.) ÖK. sz. rendeletének figyelembevételével a Községi Sportegyesületnek 800 e Ft, a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesületnek 320 e Ft támogatást biztosít. A Polgármesteri Hivatal értesíti az egyesületek vezetőit a testületi döntésről. Határidő: március napirendi pont Pályázati kiírás Kulturális és Civilszervezetek támogatására Török József: A Képviselő-testület évi költségvetésében a kulturális és civil szervezetek támogatására 800 e Ft forrást biztosított. A pályázati felhívást, a pályázati adatlapokat és az elszámoló lapot en megküldtük a Képviselő-testület, valamint a külső bizottsági tagok részére és kértük, hogy február 24- ig módosító javaslataikat és észrevételeiket tegyék meg. A pályázati felhívás módosítására Gimesi Jánosné képviselő asszony tett javaslatot, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság március 2-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a pályázati kiírásban módosítást nem javasolt. Kérem a testületi tagokat, hogy a évi pályázati felhívásunkat szíveskedjenek véleményeikkel, javaslataikkal kiegészíteni. Gimesi Jánosné képviselő asszony visszavonta módosító javaslatát. Polónyi Péter: A pályázati felhívás tartalmazza, hogy nem jogosult támogatásra az a szervezet, amely a tárgyévekben Ceglédbercel Község Önkormányzatától bármely jogcímen támogatásban, átadott pénzeszközben részelt (t), illetve a megadott határidőig az előző támogatásával nem számolt el. Aki előzőleg támogatást kapott az nem kaphat újat, vagy csak az el nem számolt támogatásokra vonatkozik? Török József: Csak az el nem számolt támogatásokra vonatkozik. Polónyi Péter: Az illetve szó helyet alkalmazzuk az és meghatározást, mert így egyértelműbb lesz. Megyeri István: Támogatom az illetve szót nem lehet jogilag értelmezni. Dr. Nagy Gáborné: Aki kapott az pályázhat újra, ha az előző körben elszámolt. 16

17 Andó László képviselő az ülésre megérkezett, a Képviselő-testület 10 fővel ülésezett tovább. Polónyi Péter: Aki nem számolt el legyen kizárható, aki kapott valamilyen más jogcímen támogatást annak biztosítsuk a lehetőséget. Török József: Nem jogosult támogatásra az a szervezet, amely a megadott határidőig az előző támogatással nem számolt el meghatározás elfogadását javaslom. Kérem a képviselőket, ha egyetértenek a javaslattal, szavazzanak. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Dr. Nagy Gáborné: Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege: ,-Ft. Javaslom, hogy határozzuk meg, hogy a támogatást milyen mértékben lehessen étkezési költségekre elszámolni? Polónyi Péter: Nem tartom szerencsésnek. Valaki rendezvényt szervez, akkor több helyre is benyújthat pályázatot. Nyílván számol ezzel, de a megkötéssel eléggé leszűkítjük a lehetőségeket. Gimesi Jánosné: Fontosabb, nevesebb célra használjuk fel a pályázaton megnyerhető támogatást. Legyen 50-50%. Megyeri József: Alpolgármester asszony felvetését támogatom. Andó László: Egyetértek Megyeri képviselő úrral. Pályázati támogatást ne reprezentációs keretre használjuk fel. Török József: Javaslom, hogy a megítélt támogatás 50%-át lehessen reprezentációs vagy étkezési költségekre felhasználni. Kérem a képviselőket egyetértésük esetén, szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Török József: Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 21/2009. ( ) ÖK. sz. határozata (Pályázati kiírás kulturális és civil szervezetek támogatására) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2009. (II. 13.) ÖK. sz. rendelet figyelembevételével az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást és annak mellékleteit elfogadta. Utasítja a Bíráló Bizottságot a pályázat meghirdetésére és lebonyolítására, melyhez a költségvetésben biztosított forrást a Bíráló Bizottság rendelkezésére bocsátja. 17

18 Bíráló Bizottság tagjai: Dr. Nagy Gáborné alpolgármester Hidasi István Pénz. és Tel. Biz. Elnöke Megyeri József Kult. Nemz. és Sport Biz. Elnöke Rábenspeckné Lőrincz Anna ÜNB. Elnöke Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja Határidő: március 5. Felelős: Bíráló Bizottság Elnöke Bíráló Bizottság Elnöke tag tag tag tag 15. napirendi pont Egyebek Egyebek napirendi pontban Fehér István a Megyei Közgyűlés tagja elismerte az önkormányzat azon irányú kezdeményezését, melyben vállalta a méh nyakrák elleni védőoltás támogatását, valamint kiemelte a Közfoglalkoztatási Terv fontosságát. 16. napirendi pont Kérdések, Interpelláció A napirendi pont keretében észrevétel nem érkezett. A következő napirendi pontok tárgyalására Török József polgármester zárt ülést rendelt el. Ceglédbercel, március 30. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző 18

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-i rendkívüli üléséről 13-19/2011. (02. 27.) ÖK. sz. határozat 2/2012. (II. 28.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről 56-60/2007. (09. 03.) ÖK. sz. határozat 13/2007. (IX. 14.) ÖK. sz. rendelet Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. május 25-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. május 25-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i üléséről 50-55/2011. (05. 25.) ÖK. sz. határozat Zárt ülés: 56-62/2011. (05. 25.) ÖK. sz. határozat 1 Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. július 14-én 16:00 órakor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Az

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. szeptember 27-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. 40066/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. 7/2016. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. T a r t a I o m: Oldalszám: 82-től -105 - ig Határozatok és

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29- én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Simonné Rummel Erzsébet képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Simonné Rummel Erzsébet képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 8-án 15 30 órai kezdettel a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Távolmaradását

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 31-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (119/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben