J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének május 07-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének május 07-én megtartott üléséről 1

2 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 07-én megtartott üléséről Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket, a meghívott vendégeket és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában a következő változtatást javasolta. 5. ) Napsugár Óvoda nevelési programjának kivétele a napirendi pontok közül 2.) és a 3.) napirendi pontokat egy pontban tárgyalja a testület, 7.) HÖF-CÉDE pályázat Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a javasolt változásokat és a következő napirendi pontokat tárgyalja: N a p i r e n d: 1.) Egészségügyi Szolgáltatók beszámolója Előkészítők: az egészségügyi szolgáltatók 2.) Közbiztonsági beszámoló, valamint Ceglédberceli Polgárőr Egyesület beszámolója Előkészítők: Ceglédi Rendőrkapitányság, illetve az Albertirsai Rendőrőrs Polgárőr Egyesület elnöke 3.) évi közbeszerzési terv elfogadása Szakmai előkészítő: Kovács Gábor bonyolító szakértő 4.) Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola pedagógiai programja Szakmai előkészítő: Czinege Józsefné igazgató 5.) A lakáscélú helyi támogatási formákról szóló 5/1993. (IV. 21.) ÖK. sz. rendelet hatályon kívül helyezése Előterjesztő: Dr. Nagy Lajos jegyző 6.) Közművelődési rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Nagy Lajos jegyző 7.) HÖF-CÉDE pályázat 8.) Egyebek 9.) Kérdések, Interpelláció 2

3 Napirend előtti témák - Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről Török József: április 13-án Többcélú Társulási ülésen vettünk részt, melynek alkalmával a társulás úgy döntött, hogy kistérségi szinten a GERONTOMED Kht.-vel az átmeneti idősek ellátására, valamint a Vöröskereszttel a hajléktalanok nappali ellátására szerződést köt. Eötvös József Általános Iskolába 31 tanuló iratkozott be. 27 szülő a NAT szerinti nemzetiségi német nyelvoktatást, 4 szülő, pedig a NAT szerinti nevelést kérte gyermekének. Nagy sikerrel lezajlott a Szabó Pál diáksport nap, melyen a ceglédberceli diákokon kívül csemői, ceglédi, üllői gyerekek is részt vettek a versenyeken. Önkormányzat által kiírt pályázatokra a meghatározott határidőn belül 6 db pályázat érkezett. A Bíráló Bizottság 2007.május 08-án értékeli a beérkezett pályázatokat. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat május 03-i ülésén megválasztotta új elnökét. Elnök Berényi József úr lett, elnök-helyettes Birinszki Tiborné Sok sikert kívánok munkájukhoz. Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár felújítási munkálatai gőzerővel folynak. Megkezdődött a nagyterem belső gipszkartonozása, illetve a hátsó épület végleges kialakítása. Rábenspeckné Lőrincz Anna és Koglerné Hernádi Ágnes képviselők a testületi ülésre megérkeztek, a Képviselő-testület 12 fővel ülésezett tovább. Török József: Kérte a testületi tagokat szavazzanak. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a két ülés közti eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. - Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos) Török József: A polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos előterjesztést a testületi tagok megkapták. Megkérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos előterjesztést elfogadta. 3

4 - Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról Török József: Az írásos előterjesztést a testületi tagok megkapták. Megkérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról szóló írásos beszámolót elfogadta. 1. napirendi pont Egészségügyi Szolgáltatók beszámolója Török József: A Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet helyzetéről, jövőbeni feladatairól szóló írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérte Bobál István főigazgatót írásos előterjesztésével kapcsolatos kiegészítését tegye meg. Bobál István: Múlt évben kezdődött az egészségügy nagyszabású átalakítása, melynek első menetében sor került a súlyponti, kiemelt kórházak kijelölésére. Magyarországon jelenleg 39 ilyen intézmény van. Cegléd területi kórház lett. Második menetben lezajlott az ágyszámokért való küzdelem. Kórházunk ágyszáma a struktúra átalakítás előtti időszakhoz képest összességében 3 ággyal nőtt. Ezen belül az aktív ágyszám 50 ággyal csökkent, a krónikus ágyszám, pedig 53 ággyal növekedett. Az ágyszámok mellett az egészségügyi ellátórendszerben betöltött szerepünket meghatározó tényező a területi ellátási kötelezettség, a beutalási terület lakosságszáma és az ehhez kapcsolódó teljesítménykorlát, valamint a szakmai ellátás minősége, színvonala, az általunk nyújtott szolgáltatás. Területi ellátási kötelezettségünk 155 ezer lakosra csökkent. Cegléden nem kell osztályokat bezárni, nem kell ilyen problémával szembe néznünk. Az egészségügy reformjában a járó beteg ellátás még nem záródott le. Folyamatban van a finanszírozás változtatása is. A ceglédi kórház sajnos adóságokkal küszködik, ez 1,5 év alatt halmozódott fel, ennek ellenére a kórház mindent képes nyújtani, amit eddig. Július 01-től várható a finanszírozás javulása. Ki tudjuk egészíteni azt a humán forrást, ami a kórház rendelkezésére áll. A regionális fejlesztési források felhasználásával folytatni kell az intézmény infrastruktúrájának, műszerezettségének javítását, erre pályázatot is benyújtottunk. Egészségbiztosítás változtatása is folyamatban van. Török József: Megköszönte a kiegészítést. Kérte a háziorvosokat, gyermekorvost, fogorvost, a kistérségi központi háziorvosi ügyeletet ellátó Scandeus Kht képviselőjét, a védőnőket, hogy az írásos beszámolóikat egészítsék ki. Dr. Imre Anikó: Szeretném megköszönni a polgármester úrnak, valamint a képviselőtestületnek, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy Dr. Karsai János praxisában dolgozhassak ben végeztem a szegedi egyetemen. Ezt követően 10 évig Szolnokon a Mentőállomáson mentőorvosként dolgoztam. Rövid kitérőt tettem a gyógyszeriparban. Ezt követően a MÁV-kórház sürgősségi osztályát vezettem. Közel két éves időtartamra a MÁVkórház megbízott főigazgatója voltam. Innen kerültem Szolnok megyébe a Megyei Tisztiorvosi Szolgálathoz. Itt is végrehajtották a regionális átszervezést, ennek következtében a számomra felajánlott munkát nem tudtam elfogadni és jelenleg felmentésemet töltöm. Dr. Karsai János özvegyével folynak a tárgyalások annak érdekében, hogy a praxist véglegesen átvegyem, remélem a megbeszélések gyümölcsözőek lesznek.. 4

5 Dr. Giesz Gabriella: Egészségügyi reform anyagi részéről szeretnék pár szót szólni. Az egészségügyi kormányzat és a sajtó heteken keresztül azt hangoztatta, hogy a vizitdíj a rendelőkben marad. Alapellátásban ez év január 1-től elvették az amortizációs díjat, januárban még vizitdíj sem volt. Finanszírozás két részből áll, kapjuk az alapdíjat, ami lakosságszám arányos, valamint a teljesítménydíjat, amit pontokban mérnek. Két évvel ezelőtt megígérték, hogy az előbb említett pont háromnál kisebb nem lesz. Ebben az évben ez a szorzó katasztrofálisan csökkent, 2,1, 2,2 illetve 2,27 volt a legmagasabb. Az egészségház valamennyi dolgozója nagyon örült annak, hogy a rendelők nyílászáróit kicseréltette az önkormányzat. Viszont az új ablakokon nincsen szúnyogháló, ami már most is nagyon hiányzik. A másik problémánk az, hogy a szomszédos telken építkező új tulajdonos az eddig árnyékot adó bokrokat kivágta és így délelőttönként valamennyi rendelőbe besüt a nap, ami a betegeket és az ott dolgozókat egyaránt zavarja. Ezért kérjük a testületet és a polgármester urat, hogy ezt a problémát segítsenek megoldani. Dr. Kovács András: Dr. Hegedűs András praxisát január 01-től vettem át, mivel a kolléga nyugdíjba vonult. Elmondhatom, hogy jó kapcsolat alakult ki a lakosokkal. Műszerparkot igyekeztem pótolni, ami a működés alapvető követelménye. Dr. Csiszár Géza: Ügyelettel kapcsolatos beszámolót elkészítettem, ha van kérdés, arra szívesen válaszolok. Török József: Megköszönte a kiegészítéseket, kérte a képviselőket tegyék meg hozzászólásaikat. Megyeri József: Ceglédi kórház műszerezettsége és szakorvosi ellátása az elmúlt évekhez képest hogyan alakult és hol van a helye az országban? Bobál István: Elmúlt évben nagy gondjaink voltak több osztályon is a szakemberekkel, az orvos utánpótlással. Olyan híreket lehetett hallani, hogy nincs megfelelő orvos létszám, ezért a gyerekosztály és a fül-orr-gégészeti osztály is bezár. Jelenleg elmondhatjuk, hogy az osztályok stabilan működnek. Problémáink mindig vannak, több szakma van, melyeknél a kórház szívesen fogadna orvosokat, de a folyamatos működéshez meg van a szükséges orvos létszámunk. Műszerezettség jobb, mint az országos átlag, elmondhatjuk azt is, hogy az intézményünk gondozott, tiszta Nekünk az a célunk, hogy a műszerparkot fejlesszük, 150 m Ft-ot költöttünk új műszerek vásárlására, a kórház épülete teljesen új külső burkolatot kapott, nyílászárók cseréje is megtörtént.. Sajnos az UNIÓ-s pályázati támogatásokat a súlyponti kórházak felújítására, korszerűsítésére akarják fordítani. Megyeri István: Ceglédbercel egészségügyi helyzete rendeződött, köszönetet mondott a lakosság nevében a háziorvosainknak, további munkájukhoz sok sikert, erőt, kitartást kívánt. Ügyeletei ellátás kompromisszumos megoldás, igyekszünk toleránsak, megértők lenni. Dr. Giesz Gabriella: A rendelőben minden feltételt biztosítottunk ahhoz, hogy a betegek biztosításának meglétét ellenőrizni tudjuk, viszont az OEP mindeddig nem tette lehetővé, hogy a nyilvántartási rendszerébe beléphessünk, holott ez április 1-től kötelező lenne. Török József: Sajnos volt gondunk az ügyelet szervezésével, melynek megoldásában megköszönöm Dr. Csiszár Jenő segítségét. Megköszönöm minden orvosunknak, védőnőinknek a helytállásukat, türelmüket, segítségüket, gyógyító munkájukat. 5

6 Több kérdés nem lévén a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 21/2007. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Szolgáltatók beszámolóját elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Török József polgármester 2. napirendi pont Közbiztonsági beszámoló, Ceglédberceli Polgárőr Egyesület beszámolója Előkészítők: Ceglédi Rendőrkapitányság, illetve az Albertirsai Rendőrőrs Polgárőr Egyesület Elnöke Török József: A Ceglédi Rendőrkapitányság, valamint a Polgárőrség beszámolóját a jelenlévők megkapták. Megkérte Pálfi János kapitányságvezetőt szóbeli kiegészítését tegye meg. Pálfi János: Több feladatot terveztünk be a tavalyi évre vonatkozóan, melyet végre is hajtottunk bűncselekmény vált ismertté a rendőrkapitányság illetékességi területén, 253-al kevesebb az előző évihez. Lopások vonatkozásában 3%-os emelkedés realizálható. Lopások tekintetében a vonatokon történő elkövetések száma nőtt. Betöréses lopásoknál 30 %-os csökkenés tapasztalható, itt még több eredményt érhetünk el, mert az emberek jobban odafigyelnek értékeikre, áldoznak biztonságukra. Kábítószer esetében 6 bűncselekmény vált ismertté. Rablás 19 esetben történ, ez stagnálást mutat. Fiatalkorúak egymás sérelmére elkövetett bűncselekmények száma sajnos egyre több. Közterületen 11 %-kal csökkent a bűncselekmények száma. Ebben a polgárőrség nagy segítséget nyújtott. 253 személyi sérüléssel járó baleset történt, ez 3 %-.os növekedést mutat. Nagyon sok akciót rendeltem el ennek a megelőzése érdekében. 190 fő a rendőrkapitányság állománylétszáma, a jogszabályi változások miatt 11 fő távozik az állományból, amíg a kollégák nem szerelnek le, új emberek felvételére nincs lehetőség. Török József: Kérte a testületi tagokat tegyék fel kérdéseiket. Megyeri József: Ceglédbercelre helyezném a súlypontot. Jó idő beálltával a közlekedési morálban változás tapasztalható, megjelentek a motorosok is. Cegléden megnyit a strand, az új szálloda Ceglédbercel átmenő forgalma megnő. Ebből kifolyólag kérem, hogy hétvégén fokozottabb ellenőrzést tartsanak. Török József: A Pesti úton másfél hónapja szereltük fel a sebességjelző berendezést. A berendezés regisztrál, ezt a rendőrség rendelkezésére bocsátjuk. Ez bővíthető, lehetőség van arra is, hogy a kapitányság erre kamerát szereltessen. Közös együttműködésünk a rendőrsséggel nagyon jó. Steiner János: Szomszédok egymásért mozgalom keretében kértük Ceglédbercel lakosságát, hogy figyeljék egymás házát, idegen gépjárműveket és a polgárőrség felé jelezzék a problémákat. 6

7 Török József: Megköszönöm a Polgárőrség egész éves munkáját, szabadidejükben áldoznak a település biztonságáért, figyelnek és próbálnak segíteni. Czinege Józsefné: Megköszönte a rendőrség, illetve a Polgárőrség munkáját. Megyeri István: Gyermekek gyerekek sérelmére követnek el bűncselekményeket, hol történnek ezek és mit lehetne ez ellen tenni? Birinszki Tiborné: Ceglédbercelen gyönyörű intézmények kerültek átadásra. Kérem a lakosság segítségét is abban, hogy értékeinket próbáljuk megőrizni, ne történjenek lopások, rongálások. Pálfi János: A közlekedési morál javítására május 1-től, december 31-ig országos közlekedési akciósorozat lebonyolítására került sor, melynek keretében a Nagykőrösi kapitánysággal együtt ellenőrzéseket hajtunk végre. Beszerzésre kerül 2 db motorkerékpár, melyet jól tudunk majd használni a motorosok ellenőrzéséhez. A lakosok a betöréses lopásokat, idegen embereket, házalókat jelezzék a polgárőrségnek. Gyermekek egymás ellen általában az iskolák mellett, pályaudvarokon követik el a bűncselekményeket. Török József: Több kérdés nem lévén kérte a testületi tagokat szavazzanak. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 22/2007. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ceglédi Rendőrkapitányság, valamint a Polgárőrség beszámolóját elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Ceglédi Rendőrkapitányság, Albertirsai Rendőrörs Ceglédberceli Polgárőr Egyesület 3. napirendi pont évi közbeszerzési terv elfogadása Szakmai előkészítő: Kovács Gábor bonyolító szakértő Török József: A közbeszerzési tervről készült előterjesztést, valamint a mellékletét képező táblázatot a testületi tagok megkapták. Megkérte Dr. Nagy Lajos jegyzőt szóbeli kiegészítését tegye meg. 7

8 Dr. Nagy Lajos: Közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően az idén is a közbeszerzési szakértő bevonásával elkészült Ceglédbercel Község Önkormányzatának közbeszerzési terve. Ez tájékoztatás arról, hogy milyen közbeszerzés alá tartozó projektek várhatók a jövő év vonatkozásában. Ez természetesen bővíthető, illetőleg a már meghirdetett és a tervben szereplő beruházások esetében sem kötelező megtartani ezt az eljárás rendet. Török József: Kérte a testületi tagokat egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzata 23/2007. ( ) ÖK. sz. határozat 1. Elfogadja Ceglédbercel Község Közbeszerzési Tervét a 2007-es évre, a melléklet szerinti tartalommal. 2. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Nagy Lajos jegyző 4. napirendi pont Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola pedagógiai programja Szakmai előkészítő: Czinege Józsefné igazgató Török József: A pedagógiai programot a testületi, valamint a kisebbségi önkormányzat tagjainak CD-n megküldtük. Megkérte Megyeri Józsefet a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság elnökét szóbeli kiegészítését tegye meg. Megyeri József: A szakbizottság április 23-án megtartott ülésén tárgyalta az iskola pedagógiai programját, melyet az előterjesztés szerinti kiegészítésekkel javasolt elfogadni. Török József: Az előterjesztésből kitűnik, hogy a bizottság javaslatait a tantestület is megtárgyalta. A javaslatot a kisebbségi önkormányzatnak az egyetértési jog gyakorlása végett is elküldtük. A második pontban a kulturális bizottság és a tantestület egyetértett, a kisebbségi önkormányzat javaslata szerint a beiratkozó elsős tanuló szülei nyilatkozzanak a német nemzetiségi nyelvoktatásban való részvételről, több nyilatkoztatás ne legyen. A kisebbségi önkormányzatnak egyetértési joga van, az előbbiek alapján a 2. pontban nincs megegyezés. Javaslom, hogy a pedagógiai programból a 2. pontot vegyük ki, ezt a szakbizottság és a kisebbségi önkormányzat együttes ülés keretében ismételten tárgyalja meg. Megyeri József: Tantestületi állásponttal miért megy szembe a kisebbségi önkormányzat. 8

9 Berényi József: A kisebbségi önkormányzat is megtárgyalta ezeket a pontokat. Szülők pontosan tudják, mit szeretnének, nem biztos, hogy nekünk a szülőket állandóan figyelmeztetni kellene arra, hogy mit tegyenek Úgy gondolom egy iskola szolgáltat, a szülő igénybe veszi ezt a szolgáltatást, és ha Ő jónak látja nyolc éven belül bármikor módosíthatja az állásfoglalását, hiszen beiratkozáskor nyilatkozik, hogy szeretné a német nemzetiségi nyelvoktatást. Fölösleges első osztály végén, negyedik osztályban nyilatkoztatni. Szülő pontosan tudja, hogy mit szeretne, hiszen eljár a szülői értekezletekre, fogadóárakra, tisztába kerül gyermeke képességeivel, így meg tudja ítélni azt, hogy szándékozik- e továbbra is a német nemzetiségi nyelvoktatásban gyermekét részesíteni, vagy nem. Amennyiben igen, akkor az első osztály előtti nyilatkozata érvényes, ha meg nem, akkor dönteni fog akár osztályban, ahogy Ő azt jónak látja. A kisebbségi önkormányzat ebből a jogfejtésből próbált kiindulni és ezért javasolta az egyszeri nyilatkoztatást. A szülők felnőtt emberek tudják, mit akarnak, tudják, mit szeretnének a gyermeküknek és lehetőségük is van bármikor a nyolc év alatt akár be, akár kivonni a gyerekét ebből a nyelvoktatási formából, szabad a pálya. Teljesen logikátlan, hogy mi rá kényszerítsünk egy nyilatkoztatást a szülőre az első és a negyedik osztály végén. Török József: Kár, hogy elnök úr a múltkori kisebbségi önkormányzati ülésen nem így fogalmazta meg, mert a szavait úgy értelmezem, hogy a kisebbségi önkormányzat javaslata alapján az átjárhatóságot biztosítani kell a szülő számára bármikor, bármelyik pillanatban. Ezek szerint a pedagógiai program úgy tartalmazza a felmérést, hogy a szülő bármikor nyilatkozik, akkor az iskola az átjárhatóságot biztosítja a diák számára. A kisebbségi önkormányzat javaslata nem erről szólt. Berényi József: Ha jól tudom ez benne is van a pedagógiai programban. Török József: Az egyszeri van benne. Berényi József: Amennyiben valaki kéri, hogy a gyerekét kiveszi a nemzetiségi nyelvoktatásból, akkor biztosítani kell a részére az oktatást. Török József: Pedagógiai program ezen részét úgy kellene módosítani, hogy az iskola bármelyik tanévben biztosítja a szülő számára a nyilatkoztatást és az átjárhatóságot. Dr. Nagy Gáborné: Szeretném az igazgatónőt megkérni, hogy szóljon hozzá. Megyeri József: Az iskola igazgatója egyeztetett a kisebbségi önkormányzattal? Czinege Józsefné: Véleményem szerint Berényi úr úgy gondolta, hogy a megnyilatkoztatásra nincs szükség a nyolc évfolyamon kétszer, ha egy-egy gyerekekkel probléma lesz, a szülő jelezni fogja. Berényi József: Így gondoltam. Ezt is mondtam el, lehet, hogy esetleg rosszul fejeztem ki magam. A szülő pontosan tudja, hogy a gyereke mire képes, ő eldönti azt, hogy mikor akarja a gyerekét kivenni, vagy berakni a nemzetiségi oktatásba. Fölösleges nyilatkoztatni, mert a szülő saját magától jogilag is megteheti. 9

10 Czinege Józsefné: Ezzel az a probléma, ha bármelyik évben egy-egy gyerek nyilatkozik, akkor nagy gondunk van az egy gyerek megoldásával, ezzel a plusz kétszeri nyilatkoztatással, pedig egy-egy évfolyamról lenne szó. Egy-egy gyerek lép ki 5., 6., 7., 8., osztályban akkor az, nekünk jelentős anyagi terheltséget fog jelenteni. Megyeri István: Nagyon örülök, hogy a nemzetiségi önkormányzat ilyen pozitívan áll hozzá. Ugyanis az elkövetkező években az iskolának nagyon alapvető tulajdonsággal kell rendelkezni, a körülményekhez való mielőbbi alkalmazkodás képességével. Ez a nyelv szempontjából különösen fontos. Törvényi előkészítés folyik, az általános iskolák esetében is a nemzeti alaptantervbe azt a törvényi meghatározást beemelik, ami a középiskolákban már létezik, amennyiben a gyerek angol nyelvoktatást kér mindenképpen biztosítani kell. Észre kell vennünk, hogy a világ változik körülöttünk. Az idén csak négy tanuló volt olyan, akinek nem előnyt, hanem hátrányt jelentett a továbbtanulásában, hogy csak németet tanult. Berényi úr, amit mond, az a közoktatási törvényhez is szervesen kapcsolódik Nem kötelező órákon való részvételt minden év május 20-ig az iskola felméri. A bizottság, illetve a tantestület javaslata átmenet a kettő között. Beadott pedagógiai program jól, részletesen, megfontoltan kidolgozott program. Tantestület döntését és munkáját is tiszteletben tartva támogatom javaslatukat. Pedagógiai programnak és a finanszírozási rendszernek szerves egységben kell lennie. Török József: Egyetértési joga fontos a kisebbségi önkormányzatnak. Javasolta, hogy a legközelebbi szakbizottsági ülésre hívjuk meg a kisebbségi önkormányzatot is, egyeztessenek a kérdésben. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 24/2007. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola pedagógiai programját, a javasolt módosításokkal együtt elfogadta, azzal a kitétellel, hogy az átjárhatóság biztosítását a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság, valamint a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat együttes ülés keretében megtárgyalja. Határidő: azonnal Felelős: Czinege Józsefné igazgató 5. napirendi pont Lakáscélú helyi támogatási formákról szóló 5/1993. (IV. 21.) ÖK. sz. rendelet hatályon kívül helyezése Előterjesztő: Dr. Nagy Lajos jegyző Török József: Az előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet minden testület tag megkapott. Megkérte Dr. Nagy Lajos jegyzőt szóbeli kiegészítését tegye meg. 10

11 Dr. Nagy Lajos: Alkotmánybírósági határozat kapcsán időszerűvé vált a lakáscélú helyi támogatásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata, amelynek kapcsán megállapítottam, hogy a hatályos magasabb szintű jogszabályoknak már nem felel meg. A szakbizottságok javasolták a rendelet hatályon kívül helyezését azzal, hogy felül vizsgálják, hogy a jogi és pénzügyi helyzet figyelembe vételével van-e lehetőség egy új lakáscélú helyi rendelet megalkotására. Török József: Kérte a testületi tagokat egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 25/2007. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottságot, hogy a lakáscélú helyi rendelet megalkotásával kapcsolatos lehetőséget vizsgálja felül napjáig a jogi és a pénzügyi helyzet figyelembe vételével. Határidő: december 31. Felelős: Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyző Török József: Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a rendelet-tervezettel, szavazzanak. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 9/2007. (V. 08.) ÖK. sz. rendeletét a lakáscélú helyi támogatási formákról szóló 5/1993. (IV. 21.) ÖK. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6. napirendi pont Közművelődési rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Nagy Lajos jegyző Török József: Az előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet a testületi tagok megkapták. Megkérte Dr. Nagy Lajos jegyzőt napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítését tegye meg. Dr. Nagy Lajos: A jelenleg hatályos, az önkormányzat közművelődési feladatiról szóló 20/2000 (VIII. 15.) ÖK. sz. rendelet számos ponton felülvizsgálatra szorul. Megállapítottam, hogy egyszerűbb és összeszedettebb magasabb szintű jogszabályoknak jobban megfelelő helyi rendeletet kell alkotni. A szakbizottságok, valamint a kisebbségi önkormányzat is megtárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolták. 11

12 Berényi József: Az 5. (1) bekezdését javaslom kiegészíteni azzal, hogy az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzattal. Több kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a javasolt módosítással együtt elfogadta a 10/2007. (V. 08.) ÖK. sz. rendeletét A közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 7. napirendi pont HÖF-CÉDE pályázat Török József: Önkormányzatunk HÖF CÉDE pályázatot nyújtott be, melynek célja: címzett és céltámogatással megvalósuló fejlesztéshez támogatás. A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának 1331/89/2007. számú értesítése alapján a támogatás a finanszírozási szerződés éves ütemezésében szereplő, a évre meghatározott saját forrás alapján kérhető, nem pedig a évben még ténylegesen teljesítendő számlák önerejéhez. Ennek alapján kérem a testületet, hogy a 18/2007. ( ) ÖK. sz. határozatát vonja vissza, és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 26/2007. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2007. ( ) ÖK. sz. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Török József polgármester Török József: Kérte a testületi tagokat, ha elfogadják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, szavazzanak. 12

13 A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 27/2007. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Címzett és céltámogatással megvalósuló fejlesztéshez A fejlesztés megvalósulási helye: Ceglédbercel, Pesti ú hrsz. A fejlesztés forrásösszetétele: Saját forrás: ,-Ft Hitel: - támogatásból igényelt összeg: ,-Ft Egyéb támogatás: - Egyéb forrás: - Összesen: ,-Ft 8. napirendi pont Egyebek A Képviselő-testület a évi saját forrás e Ft összegét a évi költségvetésről szóló 2/2007. (III. 10.) ÖK. sz. rendeletében (II.sz. melléklet Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat: Céltartalékon belül Dózsa György Művelődési Ház, Könyvtár rekonstrukciója, átalakítása évi ütem) céltartalékként biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz a határozat benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: Török József polgármester Egyebek napirendi pontban kérdés, hozzászólás nem volt. 9. napirendi pont Kérdések, Interpelláció Napirendi ponttal kapcsolatosan észrevétel nem volt. Több napirendi pont nem lévén Török József polgármester a testületi ülést bezárta. Ceglédbercel, május 23. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyző 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről 56-60/2007. (09. 03.) ÖK. sz. határozat 13/2007. (IX. 14.) ÖK. sz. rendelet Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-i rendkívüli üléséről 13-19/2011. (02. 27.) ÖK. sz. határozat 2/2012. (II. 28.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült:

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. május 25-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. május 25-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i üléséről 50-55/2011. (05. 25.) ÖK. sz. határozat Zárt ülés: 56-62/2011. (05. 25.) ÖK. sz. határozat 1 Készült:

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK a.) jegyzőkönyve b.) napirendje c) határozatai: 72-76. N A P I R E N

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat. 2009. április 28-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat. 2009. április 28-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. április 28-i üléséről 6-7/2009. (04. 28.) sz. határozat 1 Készült: Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. április 28-i

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 157-161 T á r g y s o r o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én 8 óra 30 perces kezdettel a polgármesteri hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága 2010. január 18-án 14 00 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Készült: 2016. március 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Készült: 2016. március 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. március 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 6-án (hétfőn) 08.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 6-án (hétfőn) 08.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésről. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 6-án (hétfőn) 08.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 26/2012. (III.29.) kt. határozat: A 2012. március 29-ei ülés napirendjének elfogadása 27/2012. (III.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő testületének 2007. március 12-én 14.00 órakor megtartott üléséről. N a p i r e n d 1. A Bélkő Kht. 2006. évi üzleti tervének megtárgyalása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben