Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve"

Átírás

1 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015. (VIII.18.) határozat az Önkormányzat és a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány között létrejött temető gondnoki feladatok ellátására vonatkozó megállapodás felülvizsgálatáról 12/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 13/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 199/2015. (VIII.18.) határozat a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda szakmai munkájáról, működéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról 200/2015.(VI.23.) határozat a Polgárőr Egyesület évi közhasznúsági jelentéséről és a évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 201/2015. (VIII.18.) határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozásról 202/2015. (VIII.18.) határozat OPEL mikrobusz vásárlásáról 203/2015. (VIII.18.) határozat a Dédestapolcsány, Határ utca felújításáról, aszfaltozásáról 204/2015. (VIII.18.) határozat a augusztus 21-ei Völgy Zene és Gasztro Fesztivál támogatásáról 205/2015. (VIII.18.) határozat a belterületi szabadtéri égetés megszüntetéséről 206/2015. (VIII.18.) határozat az ivóvíz- és szennyvízbekötésekről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 18. napján órától megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Dédestapolcsányi Községi Önkormányzat tanácsterme 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. u. 21. Jelen vannak: Gór Ivánné Németh Attila Győrfi András Lukács László Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Molnár Béla Herczeg Csaba képviselő képviselő képviselő polgármester alpolgármester képviselő képviselő Igazoltan maradt távol: - Tanácskozási joggal jelenlévő meghívott az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Meghívottak: Demes László Herczeg Henrik Kakszi Barnáné Óvodavezető Élmények Völgye Turisztikai Egy. Elnöke Polgárőr Egyesület Elnöke Fehérné Balogi Erzsébet főmunkatárs Megjelentek: Kakszi Barnáné Fehérné Balogi Erzsébet Óvodavezető és az óvoda dolgozói (később érkeztek) főmunkatárs Lukács László Polgármester tisztelettel köszöntötte a Képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban megküldött napirendi pontokat az 5. napirendi pont mellőzésével tárgyalja a Képviselő-testület, ugyanis az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület beszámolója nem érkezett meg, így nincs miről tárgyalni. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A Képviselő-testület 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta a napirendet a következők szerint: NAPIREND 1. 1/1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2005.(XII.1.) rendelet felülvizsgálata. 1/2.Az Önkormányzat és a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány között létrejött temető gondnoki feladatok ellátására vonatkozó megállapodás felülvizsgálata

3 Előterjesztő: Polgármester 2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: Polgármester 3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: Polgármester 4. Beszámoló a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda szakmai munkájáról, működéséről Előterjesztő: Óvodavezető 5. A Polgárőr Egyesület évi közhasznúsági jelentése és a évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása Előterjesztő: Polgármester 6. Egyebek NAPIREND TÁRGYALÁSA I. I/1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2005.(XII.1.) rendelet felülvizsgálata 1/2. Az Önkormányzat és a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány között létrejött temető gondnoki feladatok ellátására vonatkozó megállapodás felülvizsgálata Előterjesztő: Polgármester I/1. Lukács László Polgármester elmondta, hogy az első napirendi pont a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2005.(XII.1.) rendelet felülvizsgálata, az előterjesztést írásban megküldtük, van-e kérdése valakinek a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban, különös tekintettel,hogy javasoltam az urna helyek megváltási árának Ft-ban történő megállapítását? Német Attila Képviselő kérdezte, hogy a temető gondnoki díj Ft-ban lett megállapítva, ez eddig is így volt? Lukács László Polgármester elmondta, hogy ez eddig is így volt, és arra a feladatra, amit a temető gondnok végez, szerintem elégséges de ez lesz majd a következő napirendi pont. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester a ravatalozó takarításra vonatkozóan kérdezte, hogy milyen feladatai vannak a temető gondoknak, benne van-e a ravatalozó takarítás? Lukács László Polgármester válaszában elmondta, hogy ha testület szükségesnek látja, akkor bele lehet tenni a KBK temetőgondnoki feladatába. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester elmondta, hogy ezt azért kérdezi, mert az előző testületi ülésen felvetődött a probléma, hogy a hozzátartozók nem takarítják ki megfelelően a temetés után a ravatalozót. A takarítási rend marad továbbra is a régi megszokott? Németh Attila Képviselő elmondta, hogy szükséges lenne a ravatalozó átadást és átvételt lepapírozni, így a takarítással kapcsolatban felmerülő problémák megoldásra kerülnének.

4 Lukács László Polgármester elmondta, hogy a sok éves gyakorlat az volt, hogy nem kértünk a ravatalozó használatáért használati díjat, cserében viszont elvártuk, hogy a hozzátartozók a temetés után a ravatalozót kitakarítva adják át. Most sem kérünk, az előterjesztésben sincs benne, de ha testület úgy gondolja, akkor lehet díjat kérni, vagy a temető gondnoki megállapodásba bele lehet foglalni, hogy a temető gondnok leellenőrzi, a takarítás megtörténtét. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester javasolja, hogy a temető gondnok a ravatalozó kulcsok átadásakor nyomatékosan mondja el a hozzátartozónak, hogy kötelessége a ravatalozót tisztán visszaadni. Molnár Béla Képviselő szintén javasolja, hogy a temető gondnok a vidéki hozzátartozóknak is mondja el, hogy nincs használati díj a ravatalozó használatot illetően, de van takarítási kötelezettség. Német Attila Képviselő elmondta, hogy véleménye szerint egy táblát kellene csináltatni, és azon kellene tudatni a temető rendet. Lukács László Polgármester javasolja, hogy az 1. pontban legyen benne, hogy a temető gondnok alapvető feladata, a temetés feltételeinek biztosítása, ezen belül mindkét köztemetőben a felsoroltakon kívül a ravatalozó átadása és kitakarított állapotban a visszavétele. Németh Attila Képviselő kérdezte, hogy a temető kaszálására van-e valamilyen ütemterv kialakítva? Lukács László Polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy az ütemtervben a legfontosabb mindig a legforgalmasabb belterületi közterület kaszálása az első és azt követően kerül sor a temető kaszálására majd legvégül a kevésbé frekventált területek, pld. árkok. Befolyásoló tényező az is, hogy az önkormányzatnak hány fő közmunkás fűkaszása van, de befolyásoló tényező az időjárás is. Ütemtervet erre készíteni nem lehet. Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző elmondta, hogy a temetések előtt a sírhely körüli területet soron kívül lekaszáltatja az önkormányzat. Lukács László Polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? Több kérdés nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatokat egyhangúan elfogadta és a következő rendeletet alkotta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Az elfogadott rendelet teljes szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. I/2. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta - az elhangzott módosítással mely szerint: a temető gondnok alapvető feladata a temetés feltételeinek biztosítása, ezen belül mindkét köztemetőben a felsoroltakon kívül a ravatalozó átadása és kitakarított állapotban a visszavétele - az Önkormányzat és

5 a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány között létrejött temető gondnoki feladatok ellátására vonatkozó megállapodást és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2015. (VIII.18.) határozata az Önkormányzat és a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány között létrejött temető gondnoki feladatok ellátására vonatkozó megállapodás felülvizsgálatáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvánnyal (3643. Dédestapolcsány, Petőfi S. u. 21. szám, képviseli: Fenyvesi Zoltánné Kuratórium Elnöke) temető gondnoki feladatok ellátására vonatkozó megállapodást fenntartja, azt a határozat mellékletében foglaltak szerint, azzal egyezően elfogadja a megállapodás 1. pontja kiegészítésével: a temető gondnok alapvető feladata a temetés feltételeinek biztosítása, ezen belül mindkét köztemetőben a felsoroltakon kívül a ravatalozó átadása és kitakarított állapotban a visszavétele. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy az előterjesztést megküldték, a bejövő két módosító javaslat érinti ezt a rendeletet, de az egyebek napirendi pontban fogom indítványozni, hogy az aljegyző asszony a következő testületi ülésre készítse el a rendelet módosításra vonatkozó előterjesztést. Kérdezte, hogy a rendelet módosítással kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? Győrfi András Képviselő kérdezte, hogy az önkormányzatnak milyen eszköze van szankcionálásra? Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző elmondta, hogy az alaprendeletben benne van, hogy a szabálytalankodókat ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal lehet súlytani. Eddig még szankcionálásra nem került, sor nem is ez cél, hanem hogy felhívjuk a figyelmét a szabálytalankodóknak. Lukács László Polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Több hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatokat egyhangúan elfogadta és a következő rendeletet alkotta:

6 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elfogadott rendelet teljes szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy az aljegyző asszony az előterjesztést a napirendi ponttal kapcsolatban a képviselőknek elküldte, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? Győrfi András Képviselő kérdezte, hogy milyen költség megtakarítással jár ez? Lukács László Polgármester válaszában elmondta, hogy konkrét dolgokat ezzel kapcsolatban még nem tud mondani. Volt már szó róla, hogy évtől két tényezős díj legyen megállapítva, de valami miatt a szakemberek ezt nem akarják alkalmazni. A korábbi káosz még mindig meg van a hulladékszállítással kapcsolatban, viszont ezt a rendeltet meg kell alkotnunk, hogy a 60 literes szállítóedények igénylőinek biztosítani tudjuk a lehetőséget. Lukács László Polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Több hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatokat egyhangúan elfogadta és a következő rendeletet alkotta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elfogadott rendelet teljes szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az ülésre megérkezett Kakszi Barnáné Óvodavezető és az óvoda dolgozói. 4. Beszámoló a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda szakmai munkájáról, működéséről Előterjesztő: Óvodavezető Lukács László polgármester tisztelttel köszöntette az óvoda vezetőjét és megjelent dolgozókat. Megkérdezte Kakszi Barnánét, hogy a kiküldött beszámolót kívánja-e kiegészíteni? Kakszi Barnáné Óvodavezető köszöntötte a képviselő-testületet. A kiküldött anyaghoz sajnos nem sikerült mellékletként csatolni az óvoda jubileumi újságát, de ezt most utólag mindenki megkapja kinyomtatott formában.

7 Lukács László polgármester kérdezte a képviselőktől, hogy van-e valakinek kérdése a kiküldött anyaggal kapcsolatban? Győrfi András Képviselő kérdezte, hogy a szabadtérre tervezett fedett és burkolt terület elkészítésének milyen feltételei vannak? Kakszi Barnáné Óvodavezető elmondta, tervei között szerepel a megvalósítás, de az építéssel kapcsolatban sem a költségekre, sem az előírásokra vonatkozóan nem tud adatot mondani. Németh Attila Képviselő a jelenleg is folyó felújítási munkával kapcsolatban kérdezte az óvodavezető véleményét, hogy látja mikor lesz befejezve? Kakszi Barnáné Óvodavezető elmondta, hogy a felújítási munkák rendben zajlanak, tisztességesen és becsületesen dolgoznak, minőségi munkát végeznek. Augusztus 24-én hétfőn 1 csoporttal ugyan, de az óvodát ki tudják nyitni. Győrfi András Képviselő kérdezte, hogy gyermeklétszám csökkenése lesz-e, lesznek-e ebből esetleg problémák? Kakszi Barnáné Óvodavezető válaszában elmondta, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a védőnővel a létszám alakulása miatt, de csak plusz, mínusz 1-2 fő változás várható. Az idén egyébként 34 fő gyerek van beíratva az óvodába, 2 csoportot indítanak. Németh Attila Képviselő a konyhával kapcsolatban kérdezte, hogy a főzést hogy tudják megoldani? Kakszi Barnáné Óvodavezető elmondta, hogy a főzést az eddigi gyakorlatnak megfelelően szeretnék megoldani. Lukács László Polgármester a válasszal kapcsolatban elmondta, hogy az Ő meglátása viszont nem ilyen egyértelmű, mivel folyamatban van a konyha működési engedélyének felülvizsgálata és a létszám viszonyokra tekintettel nem biztos, hogy ilyen formában fogjuk az engedélyt megkapni. Molnár Béla Képviselő kérdezte, hogy a felújítás be lesz-e határidőre fejezve, illetve a konyha felújításának elmaradása miatt hogyan fog működni az óvoda a továbbiakban. Kakszi Barnáné Óvodavezető az előbbi válaszát ismételve elmondta, hogy felújítás nélkül is tud tovább működni a konyha. Lukács László Polgármester elmondta, hogy a felújítás befejezését a kivitelező augusztus 20-ra vállalta, amit tartani is tud. A konyha tekintetében pedig ha szakember azt mondja, hogy a feltételek nincsenek meg ahhoz, hogy 180 ember részére biztonságosan tudjanak főzni, az élelmiszer biztonsági előírásokat betartva, nem adják ki az engedélyt, így sem az óvodavezető sem bárki más nem vállalja fel azt a kockázatot, hogy annak ellenére üzemelteti a konyhát. A felülvizsgálatot a Tisztiorvosi szolgálat írta elő nekünk, ami most van folyamatban, de bízunk benne, hogy minden rendben lesz. Lukács László polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Több kérdés nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint:

8 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatokat egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2015. (VIII.18.) határozata a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda szakmai munkájáról, működéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó szakmai munkájáról, működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. A testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozott határozatról az Óvodavezetőt írásban tájékoztassa. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 5./A Polgárőr Egyesület évi közhasznúsági jelentése és a évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy a közhasznúsági jelentést nem kell a testületnek elfogadnia, azt csak a tájékoztatás miatt küldtük meg. A tevékenységről szóló beszámoló pedig messze nem az elvárásoknak megfelelően készült el, ezért két határozati javaslat készült és kérte a testületet döntsön abban, hogy melyiket fogadja el. Kérdés, észrevétel? Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint az Polgárőrség beszámolója olyan, mint az utóbbi időkben végzett munkájuk, nem elfogadható. Évekkel ezelőtt nagy ambícióval fogtak neki a munkának, napjainkban ez már nincs meg. Például most sem képviseli senki sem az egyesületet. A rendezvényeken nincs polgárőrség biztosítás, a faluban sem éjjel, sem nappal nincs polgárőrség jelenlét nincs, aki csinálja. Lukács László Polgármester elmondta, hogy azért is készült két határozati javaslat, hogy ha a testület is úgy látja, akkor a támogatás folyósítását függesszék fel addig amíg ismét látható lesz a polgárőrség munkája. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester azt javasolja, hogy a 2.számú határozati javaslat kerüljön elfogadásra. Lukács László Polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Több kérdés nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a 2. számú határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatokat egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta:

9 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2015.(VI.23.) határozata a Polgárőr Egyesület évi közhasznúsági jelentéséről és a évi tevékenységéről szóló beszámolójáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a helyi Polgárőr Egyesület (3643. Dédestapolcsány, Petőfi S. u. 60. szám, képviseli: Herczeg Henrik Elnök) évi közhasznúsági jelentését a határozat melléklete szerint jóváhagyólag elfogadja. A Képviselő-testület az Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámolóját, annak hiányossága miatt nem fogadja el, mert a tevékenységére vonatkozóan konkrét adatokat, eseményeket nem tartalmaz. Az Egyesület tevékenységéről, működéséről szóló részletes beszámoló elfogadásáig az Önkormányzat által az Egyesület részére külön megállapodás alapján biztosított támogatást felfüggeszti. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozott határozatról az Egyesület elnökét írásban tájékoztassa. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 6. Egyebek - Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj évi fordulójához történő csatlakozásról Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan szeretnénk csatlakozni a régi feltételek szerint. Megkérdezte, hogy a kiküldött előterjesztéshez van-e valakinek hozzászólása, javaslata, észrevétele. Hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatokat egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2015. (VIII.18.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, s tárggyal összefüggésben az alábbi határozatot hozta: 1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat évi fordulójához.

10 Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó pályázat Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul a hivatkozott szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Az önkormányzat a tárgyévi költségvetésben Ft/hallgató/év összeget biztosít és kötelezettséget vállal arra, hogy ezt az összeget az ösztöndíj pályázat céljára fordítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására és arra, hogy a csatlakozással kapcsolatban a szükséges tájékoztatást tegye meg. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bursa Hungarica pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára és az egyéb szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy a végleges pályázati kiírás ismeretében a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz szükséges önkormányzati önrész biztosításáról gondoskodjon. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal - Dédestapolcsányi Üdvözlet megnevezésű fotóalbum felhasználása Lukács László Polgármester elmondta, hogy elkészült a dédestapolcsányi fotóalbum. 300 db van belőle mivel a két dédestapolcsányi fotós db-ot kapott meg az önkormányzattól ingyen. Az a kérdés, hogy ezek az albumok hogyan legyenek felhasználva, kerüljenek-e értékesítésre. Az elkészítésért ,- Ft-ot fizettünk. Azt javaslom, hogy valamilyen formában próbáljuk meg értékesíteni. A képviselő testület egyhangúan, határozathozatal nélkül a Dédestapolcsányi Üdvözlet fotóalbum árát bruttó: 1.000,- Ft/db egység árban határozta meg és az értékesítésük mellett foglalt állást. - OPEL mikrobusz vásárlása Lukács László Polgármester elmondta, hogy mindenki előtt ismeretes, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő OPEL gépjármű baleset következtében összetört, használhatatlanná vált, - totálkáros lett a jármű pedig nagyon fontos lenne. Azért azt kérte a testülettől, hogy a Nyugdíjasházra a költségvetési tervünkben szereplő egy nyugdíjasház értékesítésén túl befolyt összegből, illetve ennek az összegnek a terhére kb. 2,5 millió forintból vásároljunk egy hasonló típusú és hasonló életkorú OPEL mikrobuszt, hogy a meglévő feladatainkat el tudjuk végezni. Ezzel kapcsolatban kérte a képviselők véleményét. Németh Attila Képviselő elmondta, hogy véleménye szerint is nagyon szükséges a mikrobusz megvásárlása, de egy kicsit hosszabb típust vegyen az Önkormányzat egy E/2-es OPEL-t. Árban nincs nagy eltérés, egy 2007-es évjáratu gépkocsi kb. ki is jönne a 2,5 millió Ft-ból. Lukács László Polgármester elmondta, hogy szeretné ha a testület Németh Attilát bízná meg a vásárlással, és természetesen Német Attila képviselő beleegyezésével. A fedezet rendelkezésünkre áll, ezért indokolt lenne minél előbb a gépjárművel beszerezni. Van-e még valakinek kérdése észrevétele? Több kérdés nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az alábbiak szerint:

11 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VIII.18.) határozata OPEL mikrobusz vásárlásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Nyugdíjasház egyszeri hozzájárulási díjából befolyt összegből az Önkormányzat tulajdonában álló, használhatatlanná vált OPEL VIVARO mikrobusz helyett hasonló életkorú és típusú mikrobuszt vásárol az Önkormányzat részére 2,5 Millió értékben. A Képviselő-testület a mikrobusz beszerzésében történő közreműködéssel Németh Attila képviselőt bízza meg. Felelős: Németh Attila képviselő Határidő: azonnal Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2015. (VIII.18.) határozata OPEL mikrobusz vásárlásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Nyugdíjasház egyszeri hozzájárulási díjából befolyt összegből az Önkormányzat tulajdonában álló, használhatatlanná vált OPEL VIVARO mikrobusz helyett hasonló életkorú és típusú mikrobuszt vásárol az Önkormányzat részére 2,5 Millió értékben. A Képviselő-testület a mikrobusz beszerzésében történő közreműködéssel Németh Attila képviselőt bízza meg. - Javaslat a Határ utca felújítására, aszfaltozására Felelős: Németh Attila képviselő Határidő: azonnal Lukács László Polgármester elmondta, hogy az Ady Endre utca aszfaltozására benyújtott pályázatunkat is szintén tartalék listára helyezték. Kicsi a valószínűsége annak, hogy pályázati pénzből tudjuk azt javítani, illetve aszfaltoztatni. Ezért szükséges lenne a munkákat minél előbb elkezdeni, viszont egyetlen egy utunk maradt aszfalt nélkül, ez a Határ utca, a költsége ezer Ft. A költségvetési tartalékkeretben meg van rá a fedezet. Azt javaslom a testületnek, hogy a költségvetési tartalék keret terhére, illetve az évközben bejövő nem várt bevételek terhére oldjuk meg. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az alábbiak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (VIII.18.) határozata a Dédestapolcsány, Határ utca felújításáról, aszfaltozásáról

12 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Dédestapolcsány, Határ utca felújítását, aszfaltozását a költségvetési tartalékkeret terhére ezer Ft összegű költséggel megrendeli, a munkát elvégezteti. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hozott határozat végrehajtásáról gondoskodjon. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2015. (VIII.18.) határozata a Dédestapolcsány, Határ utca felújításáról, aszfaltozásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Dédestapolcsány, Határ utca felújítását, aszfaltozását a költségvetési tartalékkeret terhére ezer Ft összegű költséggel megrendeli, a munkát elvégezteti. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hozott határozat végrehajtásáról gondoskodjon. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal augusztus 21-ei Völgy Zene és Gasztro Fesztivál támogatása Lukács László polgármester tájékoztatta testületet, hogy augusztus 21.én Völgy Zene és Gasztro Fesztivál kerül megrendezésre, részben vagy teljes egészében az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület fedezi a költségeket. Amire viszont szükség lenne, hogy a képviselő-testület hozzon egy határozatot 1 db sertés biztosítására a főzőversenyhez. A lehetőségünk meg van rá, a sertéstelepünkön lévő sertés állományból 1 db sertést fel tudunk ajánlani ez kb ,- Ft összeget képvisel. A szervezők a főzőversenyen indulók részére 1 kg sertés húst biztosítanának, a maradék húst pedig átadjuk az óvodai konyhának. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Molnár Béla Képviselő elmondja, hogy lakossági visszajelzések alapján megint azt fogják mondani, hogy az önkormányzati sertésből csak a lakosság egy rétege fog részesülni. Falunapot kellene szervezni, ahol minden lakó részesülhetne a sertésből. Ez pedig most nem falunap. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester kérdezi, hogy mitől falunap egy falunap? Ezen a rendezvényen is részt vehet bárki a faluból. Lehet nevezni a főzőversenyre, délelőtti programok kifejezetten a gyermekek számára lett szervezve. A délutáni, illetve az esti programok is teljesen ingyenesek. Bárki megnézheti a népdalkörök fellépését, mulathat Sancyval, vagy MC. Hawer és a Tekknővel. Attól, hogy nem úgy hívják, hogy falunap nyilván a falunak és a környező települések lakóinak is szól. A fellépő vendégeket meg szeretnénk kínálni, ezért szükséges a sertés. Véleménye szerint az ilyen szervezéseket támogatni kellene, és nem ellene lenni. Molnár Béla Képviselő elmondta, hogy a falunapot Ő úgy képzeli el, hogy 4-5 üst ételt főznek a falu lakóinak, és mellette ugyanilyen rendezvények még meg vannak amilyen az augusztus 21-i rendezvényen is.

13 Lukács László Polgármester javasolja, hogy hozzon a testület egy határozatot, hogy szeptemberben szervezzen valaki egy falunapot és a sertéstelepről 2 db sertést felhasználásra bocsájt. Valaki szervezze meg. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Több kérdés nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az alábbiak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VIII.18.) határozata a augusztus 21-ei Völgy Zene és Gasztro Fesztivál támogatásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a településen augusztus 21. napján megrendezésre kerülő Völgy Zene és Gasztro Fesztivál főzőversenyét 1 db sertéssel (kb. 60 e Ft) támogatja. A szervezők a főzőversenyen indulók részére 1 kg sertés húst biztosítanak, a maradék hús pedig az óvodai konyhán kerül felhasználásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hozott határozat végrehajtásáról gondoskodjon. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2015. (VIII.18.) határozata a augusztus 21-ei Völgy Zene és Gasztro Fesztivál támogatásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a településen augusztus 21. napján megrendezésre kerülő Völgy Zene és Gasztro Fesztivál főzőversenyét 1 db sertéssel (kb. 60 e Ft) támogatja. A szervezők a főzőversenyen indulók részére 1 kg sertés húst biztosítanak, a maradék hús pedig az óvodai konyhán kerül felhasználásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hozott határozat végrehajtásáról gondoskodjon. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal - Képviselői indítvány avar- és kerti hulladék égetésének korlátozására Lukács László Polgármester elmondta, hogy Németh Attila képviselő küldött egy határozati javaslatot, amelynek az a lényege, hogy a csütörtök napra vonatkozó belterületi égetési engedélyt meg kellene szüntetni, vagy minimum időkorlátot kellene szabni. Győrfi András képviselő pedig a naptári korlát mellett javasolja az időkorlát bevezetését is, úgy a csütörtöki napon csak délelőtt lehessen égetni,

14 a látható füstöt nem termelő módon korlátozza a tűzgyújtást a testület. Az én álláspontom továbbra is az, hogy a tűzgyújtást teljes egészében meg kellene szüntetni, az előzőekben ezt az aláírásgyűjtéssel megakadályozták, viszont ahhoz, hogy az aljegyzőnő el tudja készíteni a rendelet tervezetet konkrét javaslatokra lenne szükség. El kell dönteni, hogy hogyan építse be a rendelet tervezetbe, amennyiben engedjük az időszakos, vagy napszakos égetést, a gyakorlatban hogyan alakul az ellenőrzés. Azt tudnunk kell, hogy amennyiben nem engedélyezzük a tűzgyújtást, a katasztrófavédelmi kirendeltség jár el a településen, ahol belterületi tüzet gyújtanak. Országosan május elsejétől tilos tüzet gyújtani belterületen, kivéve ott ahol az önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi. Németh Attila Képviselő elmondta, hogy ő ezért kezdeményezte ezt a módosítást, mert a kánikula közepén olyan füst volt még este fél nyolckor is, hogy nem tudtak a Radnóti utcában lakók ablakot nyitni. Ha a képviselő-testület mégis úgy dönt, hogy engedélyezi továbbra is a tűzgyújtást, akkor engedélyhez kell kötni. Lukács László Polgármester elmondta, ha korlátokat szab a testület, akkor azt valahogy be kellene majd tartatni, ellenőrizni kellene, ha pedig engedélyhez kötjük, akkor megint az apparátus munkáját terheljük. Én azt gondolom, hogy a feltételek biztosítottak ahhoz, hogy egyrészt a lakosság komposztálhassa a hulladékot, másrészt ha szólnak az önkormányzatnak, hogy gally hulladék keletkezett, azt azonnal elhozzuk a portáról. A környezetvédelmi előírások is e felé tendálnak, hogy meg kell szüntetni a kültéri égetéseket. Molnár Béla Képviselő elmondta, hogy őt még soha nem zavarta a füst. Véleménye szerint megint aláírásokat fognak gyűjteni a lakosok. Az álláspontja továbbra is az, hogy a csütörtöki napokon engedélyezni kell az égetést. Lukács László Polgármester az elhangzott javaslatok alapján, - mely szerint ne legyen mód a csütörtöki tűzgyújtásra - szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az alábbiak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (VIII.18.) határozata a belterületi szabadtéri égetés megszüntetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a településen a belterületi szabadtéri égetést megszünteti. Felkéri a Jegyzőt, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását ennek megfelelően készítse el és a soron következő ülésre terjessze elő. Felelős: Jegyző Határidő: szövegben Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2015. (VIII.18.) határozata a belterületi szabadtéri égetés megszüntetéséről

15 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a településen a belterületi szabadtéri égetést megszünteti. Felkéri a Jegyzőt, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását ennek megfelelően készítse el és a soron következő ülésre terjessze elő. Felelős: Jegyző Határidő: szövegben Lukács László Polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek nyílt ülésre hozzászólása? Molnár Béla Képviselő megkérdezte történt-e valami a Horváth Sándor Kossuth u. 78. szám alatti és Petróné Kasza Mária Alvég utca 5. szám alatti ingatlanok szennyvíz és ivóvíz bekötésének ügyében? Milyen határozatot tud hozni a testület ezekkel az ügyekkel kapcsolatban? Lukács László Polgármester elmondta, hogy az Alvég utca UNIÓS pénzből épült, ezért az utca 5 évig nem bontható fel. A Kossuth utca végén, három telek nincs közművesítve, mert oda nem tudták megoldani a szennyvíz elvezetést. A szennyvíz vezeték építésekor úgy döntöttek, hogy a Kossuth utca végén volt két beépítetlen telek, így a Vízmű-társulás úgy döntött, hogy az utolsó házig nem építik ki a rendszert. Vízérdekeltségi hozzájárulást nem fizetett a három telek tulajdonosa. Jelenleg, ha ott meg szeretné oldani a testület a szennyvíz elvezetést, az több millió forintos beruházás lenne. Németh Attila Képviselő megkérdezte milyen lehetőség van? Lukács László Polgármester válaszában elmondta, hogy zárt tartályban szennyvíz gyűjtés. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Martos Flóra u. 1. szám alatti ingatlanon is probléma merült fel, az út túloldalán van a szennyvíz vezeték. Megtalálták a leágazó csonkot, csak nincs átfúrva az út, nincs átvezetve az ingatlan oldalára. Nincs műszaki akadálya az átfúrásnak, csak az a kérdés, hogy ki fizeti az út átfúrás költségeit. Annak idején 1m-re kellet volna lenni a csonkok végének a telek határtól. Ilyen probléma egyszer már volt, amikor Kiss József az Akácfa utcában nem találta a csonkot. Az önkormányzat felvállalta, hogy átfúrtja az utat, de közben megkerült a csonk is. Nem lenne szerencsés, ha most is ezt tennénk, mert a továbbiakban mindenki az önkormányzatra hagyatkozna. Molnár Béla Képviselő megkérdezte, hogy a Kossuth utcai lakó megkülönböztetett állampolgár? Ő nem tud rákötni a csatornára, ha zárt tartályos szennyvíz gyűjtést fog végezni, talajterhelési díjat kell fizetnie. Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző elmondta, hogy nem kell talajterhelési díjat fizetni, mert műszakilag nem kivitelezhető a rákötés. Lukács László Polgármester ismét elmondta Molnár Béla képviselőnek, hogy a testület dönthet arról, hogy kiépíti a csatornahálózatot, de az több milliós kiadást jelent az önkormányzat számára. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester elmondta, hogy nem csak a bekerülési összeg a probléma, hanem az is, hogy ott műszaki problémák is megjelennének. Németh Attila Képviselő azt javasolja, hogy hozzon a testület egy döntést, hogy a víz-és szennyvíz rákötés, illetve a csonkok felkutatása az említett ingatlanok, sőt az elkövetkező időszakban rákötők tekintetétében is a tulajdonos feladata legyen.

16

17 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Rész 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Dédestapolcsány közigazgatási területén található köztemetőre, annak létesítményeire, az ott végzett temetkezési tevékenységre és a köztemetőben tartózkodóra. (2) Dédestapolcsány Község közigazgatási területén működő temetők: Köztemetők: 1. Rákóczi Ferenc utca végén lévő, 0222/4. helyrajzi számon nyilvántartott temető 2. Bán-tapolcsányi Református Egyházközség tulajdonában álló, 076 helyrajzi számon nyilvántartott, Kossuth Lajos utca végén lévő temető az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. 2.A temető fenntartása és üzemeltetése, temető-fenntartási hozzájárulás és a létesítmények igénybevételi díja 2. A köztemetők (a továbbiakban: temetők) fenntartásáról és üzemeltetéséről temető gondnok útján Dédestapolcsány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját maga gondoskodik. 3. (1) A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzőknek nem kell temető-fenntartási hozzájárulási díjat fizetnie. (2) A temetőkben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények temetkezési szolgáltatók általi igénybevétele díjtalan. II. Rész 1. A TEMETŐK RENDJE 4. A temetők használatának rendjére vonatkozó szabályokra a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben és a végrehajtási rendeletében foglaltak, ebben az alcímben foglalt eltérésekkel az irányadóak. 5. (1) A temető nyitvatartási ideje: a) április 1. és szeptember 30. között 06:00 órától 21:00 óráig b) október 1. és március 31. között 07:00 órától 18:00 óráig kivéve november 1-jét. (2) A nyitvatartási idő alatt a temetőket bárki korlátozás nélkül látogathatja. (3) Temetési helyek látogatását csak rendkívüli esetben, így különösen fakivágás, útkészítés, exhumálás esetén és kizárólag a munkavégzés idejéig lehet korlátozni. (4) A ravatalozót a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni. 6. (1) A temetőben tilos gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral, egyéb járművel közlekedni, kivéve

18 a) a temetkezési tevékenységben résztvevő járművet, b) a mozgássérültet, járóképtelen hozzátartozót szállító járművet, c) a temető üzemeltetőjének előzetes engedélyével munkavégzés céljából behajtó járművet. (2) Az üzemeltető kérheti a célszállítást igazoló okmányok bemutatását. 7. A temető területén 12 éven aluli gyermek csak nagykorú felügyelete mellett tartózkodhat. A 12 éven aluli gyermek által okozott károkért a nagykorú tartozik felelősséggel. 2.A temetők használata, létesítményei igénybevétele, a sírgondozás szabályai 8. (1) Fás szárú növényt a temetők területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra, vagy attól legfeljebb 30 cm távolságra ültetett olyan örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1 méternél és nem terjed túl a temetési hely területén. (2) A temetési helyek közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet. (3) A temetőkben pad csak az üzemeltető hozzájárulásával a közlekedés és a szomszédos sír megközelítésének akadályozása nélkül helyezhető el. (4) Az engedély nélkül ültetett fás szárú növényeket, a 2 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket, valamint az engedély nélkül elhelyezett padokat az üzemeltető felszólítására a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy, illetve az elhelyező köteles eltávolítani. Amennyiben a felszólítás ellenére az eltávolítás nem történik meg, a temetők üzemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a temetési hely felett rendelkezni jogosult személlyel, illetve az elhelyezővel megtéríttetheti. (5) A temetőkben gyertyát vagy mécsest gyújtó személy köteles a tűzveszély elkerülése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni. 9. (1) A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak a kegyeleti érzéseit ne sértse, a sírgondozásban ne akadályozza. (2) A temetési hely felett rendelkezni jogosult személy köteles a temetési hely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, a temetési hely rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni. (3) Az Önkormányzat jogosult az elhanyagolt temetési helyek gondozására írásban felszólítani a temetési hely felett rendelkezésre jogosult személyt. (4) A sírok, a sírok fölé emelt síremlékek, fajfák, sírboltok tisztántartásáról, karbantartásáról, helyreállításáról a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy saját költségén köteles gondoskodni. (5) Megrongálódott, düledező temetési hely helyreállítására az Önkormányzat felhívhatja a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt. Amennyiben a temetési hely helyreállítása nem történik meg, az Önkormányzat a temetési helyre a további temetkezést megtilthatja, a síremlék, sírbolt eltávolítását elrendelheti, élet- és vagyonbiztonság veszélye esetén a közvetlen veszélyhelyzetet megszünteti a rendelkezni jogosult költségére. 10. (1) A temetőkben a sírokat, a síron lévő tárgyakat, síremlékeket, a temetőkben lévő épületeket, egyéb tárgyakat, fás szárú növényeket és növényzetet beszennyezni, megrongálni vagy eltávolítani tilos.

19 (2) A temetőkből sírkövet, fejfát, síremléket vagy ezek egy részét az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni. (3) A temetési hely környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni tilos. (4) A temetési helyen, mellette vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása tilos. (5) A temetőkben lévő közkifolyóról a temetőkben végzett szolgáltatásokon és sírgondozáson kívül vizet felhasználni tilos. 3.A temetőkben történő munkavégzés szabályai 11. (1) A temetőkben történő munkavégzést a hozzátartozó részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével az üzemeltetőnek a munkavégzés megkezdését megelőzően 5 nappal korábban rendkívüli eseteket és a temetést kivéve írásban be kell jelenteni, megjelölve a munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. A munkák megkezdéséhez, így különösen a síremlék felállításához az üzemeltető előzetes írásos engedélye szükséges. (2) A bejelentésben és az engedélyben foglaltakat, azok végrehajtását az üzemeltető ellenőrzi. (3) A temetőkben munkát végző vállalkozók működésük során a szertartások rendjét nem zavarhatják, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temetők infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. Vasárnap és ünnepnapokon a temetőkben a temetkezési szolgáltatók és az üzemeltető kivételével vállalkozók által munka nem végezhető. (4) A munkavégzés során a temetők infrastrukturális létesítményeiben okozott kárt a károkozó az üzemeltetőnek köteles megtéríteni. (5) A temetőkben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elszállításáról és a tevékenység végzése során igénybevett terület eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról a vállalkozó a munkák elvégzését követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül gondoskodni köteles. (6) A temetőkben munkát végző vállalkozó tevékenysége során köteles az e rendeletben foglalt előírásokat betartani. III.Rész 1. A TEMETÉSI HELY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 12. (1) Temetni, illetve az elhamvasztott elhunytak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni az üzemeltető által a temetkezés céljára kijelölt területen vagy urnafalban lévő urnafülkében szabad. (2) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni, melyet az üzemeltető jelöl ki. (3) A temetési helyek méretei: a) egyes sírhely mérete: szélessége 1 m, hosszúsága 2,5 m, mélysége legalább 1,6 m, egymástól való távolsága 0,6 m, b) kettős sírhely mérete: szélessége 2 m, hosszúsága 2,5 m, mélysége legalább 1,6 m, egymástól való távolsága 0,6 m c) urnasírhely mérete: szélessége 0,6 m, hosszúsága 0,8 m, mélysége legalább 1 m, egymástól való távolsága 0,2 m. d) urnafalban lévő urnafülke mérete: 30x30 cm (4) A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 4 m széles utat kell hagyni. 13. (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.

20 (2) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. (3) A temetési helyen elhelyezett sírjel (sírkő, síremlék) magassága: 1,2 méter. (4) A (3) bekezdésben meghatározottnál magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az építési hatóságnak be kell jelenteni, mely hatóság 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában. Amennyiben az építési hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik. (5) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos. A sírgödröt kifalazni tilos. (6) A temetőkben felállított síremléket áthelyezni vagy lebontani kizárólag a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad. 14. (1) A község életében jelentős szerepet játszó személyiségek temetési helyeit felszámolni, valamint művészettörténeti vagy művészi értéket képviselő síremléket lebontani tilos, azok fenntartásáról az üzemeltető gondoskodik. (2) A védendő temetési helyekre, síremlékekre javaslatot bárki tehet írásban, a döntést Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg. A TEMETÉSI HELY GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYAI 15. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára vonatkozóan a Kormányrendeletben meghatározott minimum időtartam az irányadó. (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdés kivételével - díjtalan. (3) Urnafalban lévő urnafülke megváltása Ft. (4) A temetési hely feletti rendelkezési jogot az a személy gyakorolhatja, akinek jogosultságát a nyilvántartásba bejegyezték. 16. (1) Az Önkormányzat a szociális temetést a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerint biztosítja. (2) A szociális temetés iránti kérelmet az eltemettetésre kötelezett az Önkormányzat Hivatalában nyújthatja be. (3) A szociális koporsós temetésre külön kijelölt parcellában, a szociális urnás temetésre a kialakított új temetkezési helyen kerül sor. IV. Rész VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. (1)Tiltott közösségellenes magatartást követ el, aki a) a temetők területére elrendelt járműkorlátozást vagy tilalmat megszegi, nem a kijelölt útvonalakon, illetve nem a leírtak szerint közlekedik, b) a temetőkbe vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével állatot bevisz, c) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja, d) engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen vagy lezárt temetőben halottat eltemet, e) sírboltot vagy sírt a szükséges hatósági engedély és az üzemeltető jelenléte nélkül felnyit, f) a kiadott urnát tiltott helyen helyezi el, g) a temetési helyet nem a rendeletben foglaltak szerint, nem az üzemeltető által kijelölt módon alakítja ki, ezáltal megbontja a temetők rendjét, h) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőkbe építőanyagot beszállít, építési vagy bontási munkát megkezd, bontási anyagot elszállít,

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK a.) jegyzőkönyve b.) napirendje c) határozatai: 72-76. N A P I R E N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 11/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 16. napján az Önkormányzat Hivatal épületében

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről.

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. 1. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta Jegyzőkönyv Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben