Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: TOT Sásdi Általános Iskola Aulája Sásd, Szent Imre u. 29. Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Galambosné Wágner Éva, Szíjártó Csaba, Keresztes Richárd, Jusztinger Krisztina, Skoda Dénes, Hausmann Mária, Dr. Földi-Deutsch Eszter, Dr. Jusztinger János, Pál Csaba és Kiskároly János képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. Igazolatlan távollét nem volt. Felsőegerszeg: Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. Igazoltan távol: Szabó Lajosné képviselő. Igazolatlan távollét nem volt. Meződ: Merk Zsolt polgármester, Illés Ferencné alpolgármester, Görföl Róbert, Kovács Viktor és Balog Jánosné képviselők. Igazoltan távol: Bogdán János képviselő. Igazolatlan távollét nem volt. Oroszló: Szabó József polgármester, Jager Ferencné alpolgármester, Szabó Józsefné, Török Imre Miklósné, Hír Szilvia, Kázmér Miklósné képviselők. Igazolatlan távollét nem volt. Palé: Pintérné Magyar Mária polgármester, Salamon Tiborné alpolgármester, Fekete Ferenc, Nemes Gábor és Szabó Tamás képviselők. Igazoltan távol: Kalányos István képviselő. Igazolatlan távollét nem volt.

2 2 Varga: Márhoffer Tibor polgármester, Cseh Kamilla alpolgármester, Orsós Lajos képviselők. Igazoltan távol: Szilágyi János és Kovács Roland képviselők. Vázsnok: Fazekas Tibor polgármester, Kiss Ervin alpolgármester, Árki Tiborné, Tóth Sándor képviselők. Igazoltan távol: Icha Róbertné és Lukács Mónika képviselők. Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy valamennyi megjelent képviselőtestület határozatképes, mivel a sásdi 12 képviselőből 12, a felsőegerszegi 6 képviselőből 5, a meződi 6 képviselőből 5, az oroszlói 6 képviselőből 6, a paléi 6 képviselőből 5, a vargai 5 képviselőből 3 megjelent, a vázsnoki 6 képviselőből 4 megjelent. Javasolta, hogy az együttes testületi ülésen a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg: - TIOP pályázat benyújtását. Továbbá javasolta, hogy a meghívóban szereplő 5./ napirendi pontot 1./ napirendi pontként tárgyalják meg. Megkérdezte, van-e ettől eltérő más napirendi javaslat? Mivel más javaslat nem hangzott el, az együttes testületi ülés egyhangúlag a következő napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1.) Sásdi Rendőrőrs elhelyezése Előadó: Székely Szilárd polgármester 2.) ÁMK évi költségvetésének megállapítása Előadó: Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettese 3.) Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 4.) Fonyódligeti üdülési díjak megállapítása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 5.) Általános Művelődési Központ átszervezése bölcsőde létrehozása céljából Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

3 3 6.) TIOP pályázat benyújtása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1.) Sásdi Rendőrőrs elhelyezése Előadó: Székely Szilárd polgármester Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kiosztásos anyagban szerepel egy levél, mely a Megyei Rendőrfőkapitány Úrtól érkezett, ami azóta aktualitását vesztette némileg, ugyanis a megyei rendőrfőkapitány úr, a komlói kapitány úr és a sásdi őrsparancsnok úr meglátogatták a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács ülését. Kérték, hogy vizsgálják meg újra a levél tartalmát a Sásdi Rendőrőrs elhelyezésével kapcsolatosan tegyenek állást foglalást, mit tartanak indokoltnak és jónak. Kérték, hogy minden területet részletesen indokoljanak meg. Megállapították, hogy mely ingatlant tartották alkalmasnak. Felmerült annak a lehetősége, hogy a kistérségi társulás ingatlanát jelentősebb átalakításokkal lehetséges csak rendőrőrs céljára hasznosítani, hiszen kétszintes épület, melyet csigalépcső köt össze. A polgármester urak többen úgy gondolták, hogy vizsgálják meg és kérjék ki a helyi rendőrség emberei melyik épületet tartanák alkalmasabbnak. Ők úgy nyilatkoztak, hogy esetlegesen a sásdi volt polgármesteri hivatal épületének egy részét minimális átalakítással. Ezek után a rendőrőrs képviselői meglátogatták a helyszint, miután ehhez a megyei rendőrfőkapitány hozzájárulását adta. A volt polgármesteri hivatal pénzügyi szárnyát megvizsgálták, mint rendőrségnek helyszint biztosító épületszárnyat. Az az épületrész a titkárság irodájával bezárólag mintegy 120 m2-t tesz ki. A dandártábornok úr elmondta, hogy egyenlőre többre nincs szükségük. Elmondta, hogy márciusban már 16 főről 22 főre fog növekedni a létszám. Amennyiben az őrs ezt szakmailag alkalmasnak ítéli meg, megfelel azoknak a kritériumoknak, amiket ő támaszt, akkor ő el tudja képzelni azt a lehetőséget is, hogy az önkormányzatok ezt a helyet biztosítani fogják a rendőrség számára. Csirke Csaba r.szds., a Sásdi Rendőrőrs parancsnoka hozzászólásában elmondta, hogy bízik a képviselőtestületek pozitív hozzáállásában, ugyanis a volt polgármesteri hivatal pénzügyi szárnyrésze jobb lenne, mint a kistérségi társulás épülete. Bár m2-re közel azonos a két hely területe, viszont a kistérségi iroda kétszintes, melyre egy csigalépcső vezet fel a második emeletre, ami részükre nem megfelelő így, csak nagy átalakításokkal. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a lehetőség némileg megváltozott, a rendőrőrs képviselői ezt a lehetőséget támogatta, a megyei főkapitány úr is azt mondta, amennyiben az őrs ezt szakmailag alkalmasabbnak ítéli meg, akkor lehetőség szerint azt kéri, hogy a volt hivatal épületét biztosítsák részükre. Elmondta, hogy a vizes blokk használatával kapcsolatosan elfogadták az őrs képviselői azt, hogy az udvaron található kulccsal működő vizes blokk külön ügyfél, külön dolgozóinak (férfi-női) felújított állapotban vannak. Az étkezésre van lehetőség, illetve a főkapitány úr azt mondta, hogyha van lehetőség, akkor zuhanytálcákat ki kellene alakítani az előírás szerint.

4 4 Hausmann Mária képviselő úgy gondolta, hogy nagyon jó lenne ha a volt polgármesteri hivatalban lenne a rendőrőrs, ugyanis valamikor is a rendőrségé volt az egész épület. Véleménye szerint is jobb ez az épület, mint a kistérségi iroda. Skoda Dénes képviselő azzal a határozott elhatározással jött ma a testületi ülésre, amikor a levelet megkapta az anyagban, hogy mindenkit lebeszél majd arról, hogy a kistérségi irodát ők átadják. Hiszen nem is tudnák átadni, hiszen ők csak hatan vannak, és a kistérségi iroda pedig 27 önkormányzaté. Most olyan épületről kellene dönteni, ami az ő tulajdonukban van, ez valamennyiük érdeke, hogy a jelenleg 16 fős rendőrőrs a közeljövőben 22 fős legyen, ha mód van rá, akkor olyan épületet adjanak át, ami lehetővé teszi, hogy később még akár főre emelkedjen a rendőrőrs létszáma. A maga részéről támogatja a javaslatot és mindenki arra kért, hogy támogassa, hiszen ez egy olyan hely, ami alkalmas arra, hogy a rendőrőrs működhessen. Hiszen a kistérségi iroda mellett 3 orvosi rendelő, magánlakások vannak, teljesen alkalmatlan lenne a rendőrőrs működésére. Fazekas Tibor vázsnoki polgármester elhangzott a polgármesteri értekezleten az, hogy mindezt ingyen és bérmentve kéri a főkapitányság, tehát bérleti díjat nem szeretnének fizetni. Ennek ellenére a maga részéről és a testülete nevében úgy nyilatkozott, hogy támogatják ezt a kérést. Rabb Győzőné alpolgármester úgy tudja, hogy a volt gyámhivatali részt megkapta a sásdi kistérség pályázat céljából. Mivel ez a kistérségé lett már, megkérdezte, hogy ők beleegyeztek abba, hogy a rendőrség is használja a vizesblokkot? Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen, beleegyeztek. A vizes blokk közös használatáról mindenkit tájékoztattak. Javasolta a testületeknek, hogy a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítsa a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 22/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítja a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. A Rendőrőrs végleges elhelyezésére a szükséges felújítási munkák elvégzését követően kerülhet sor.

5 5 Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős : Székely Szilárd polgármester Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítsa a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 19/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítja a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. A Rendőrőrs végleges elhelyezésére a szükséges felújítási munkák elvégzését követően kerülhet sor. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős : Papp Magdolna polgármester Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítsa a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

6 6 Meződ Község Képviselőtestületének 6/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítja a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. A Rendőrőrs végleges elhelyezésére a szükséges felújítási munkák elvégzését követően kerülhet sor. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős : Merk Zsolt polgármester Szabó József Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítsa a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 szavazattal - ellenszavazat és Oroszló Község Képviselőtestületének 6/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítja a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. A Rendőrőrs végleges elhelyezésére a szükséges felújítási munkák elvégzését követően kerülhet sor. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős : Szabó József polgármester Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítsa a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag.

7 7 Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Palé Község Képviselőtestületének 10/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítja a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. A Rendőrőrs végleges elhelyezésére a szükséges felújítási munkák elvégzését követően kerülhet sor. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítsa a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és Varga Község Képviselőtestületének 12/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítja a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. A Rendőrőrs végleges elhelyezésére a szükséges felújítási munkák elvégzését követően kerülhet sor. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős : Márhoffer Tibor polgármester

8 8 Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítsa a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és Vázsnok Község Képviselőtestületének 21/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Rendőrőrs részére térítésmentesen biztosítja a 327. hrsz-ú volt Polgármesteri Hivatal (7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.) épületéből a pénzügyi szárnyrészt a jegyzői irodával bezárólag. A Rendőrőrs végleges elhelyezésére a szükséges felújítási munkák elvégzését követően kerülhet sor. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős : Fazekas Tibor polgármester 2.) ÁMK évi költségvetésének megállapítása Előadó: Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettese Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettese hozzászólásában elmondta, hogy nagyon nagy előkészítő munkán vannak túl a szerint, hogy az ÁMK évi költségvetését össze tudták állítani. A TOT. Tanács és a határozatok, amelyek folyamatosan arra irányultak, hogy az ÁMK költségvetését olcsóbbá tudják tenni, mindenképpen azt lehet mondani, hogy ez jelentősen sikerült, viszont annak ellenére, hogy az ÁMK fenntartását mindig olcsóbbá tudták tenni, maga a normatívák olyan szinten csökkentek, hogy ez tükröződik abban is, hogy az egyes tanulólétszámokhoz (13.sz.melléklet) igazodva valamelyest növekedtek a fenntartóknak a költségei, még annak ellenére is, hogy csökkentették a fenntartásnak a költségeit. Az egyéb zárolásoknál, amiket a polgármesterek kértek, pld. a caffeteria rendszernél a 6 mft zárolásra került, ez azt jelenti, hogy a hatezer forintos étkezési utalványt amit eddig kaptak a dolgozók, ezt mindaddig zárolt tételként kezelik, amíg a költségvetés nem teszi lehetővé, hogy ezt a dolgozóknak lehessen kifizetni, valamint az egyéb olyan zárolt tételeket, amiket kértek, a módosításokkal együtt beletették a költségvetésbe.

9 9 Az egy főre jutó különbözetek úgy alakultak, hogy az általános iskolánál ,-Ft-ra, az óvodánál ,-Ft-ra, a TOT. igazgatásra ,-Ft-ra, a zeneiskolánál pedig ,-Ft-ra módosultak. Igazán az emelkedés ahogy látszik a változás a évhez is, mindenhol emelkedést mutat ki, kivétel a zeneiskolánál. Maga a gyermeklétszámok alakulása, valamint a normatívák alakulása okozza ezt a változást. Várhatóan, hogyha a költségvetés úgy alakul és lehetséges még egyéb csökkentéseket bekalkulálni, akkor talán ez még lehet mivel kevesebb is. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT. Tanácsa megtárgyalta az előterjesztést és megállapította, hogy ilyen feszes költségvetés az elmúlt évek során még nem volt. Az előterjesztés kimutatta, hogy az oktatási intézmények mintegy eft-tal kevesebb normatívából gazdálkodhatnak 2010-ben az elmúlt év változásához képest. Azt is megállapították, hogy hosszú távon ez a finanszírozási szint nem teszi lehetővé az intézmények ilyen jellegű működését. Megvizsgálta a TOT. Tanács és tárgyalta a környező városok milyen működési szinten gazdálkodnak, milyen juttatásokat tudnak biztosítani a dolgozóik számára. A Tanács megállapította, hogy a zárolt tételek, illetve a költségvetés elkészítése indokolt, az abban szereplő tételek megalapozottak. Azt is megállapította, hogy a finanszírozási hiányt az intézményeken a továbbiakban belső átcsoportosítással, ésszerűsítéssel kigazdálkodni hosszú távon nem lehet. Mindenképp olyan beavatkozást kell tenni a következő évtől, ami lehetővé teszi az intézmények működtetését. Megvizsgálták a kötelező és a nem kötelező feladatok struktúráját is, megállapították, hogy amit a társult települések közösen működtetnek, azok a feladatok mind kötelezőek, azokat a feladatokat ezen a működési szinten ezzel a normatíva támogatással biztosítani nem lehet. Az önkormányzatok kijelentették azt is, hogy jelenleg a likviditásuk a maximális szintet elérte. A későbbiekben többletforrást biztosítani ezekre a feladatokra nem tudnak, mint ahogy semmilyen többletműködésre sem. Ennek az okát megjelölték, az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozásának az alacsony szintjében. Ezek után megállapították, hogy sürgős kormányzati beavatkozás, költségvetési törvény rendeletmódosítás nélkül valószínűleg a évben ezekkel a számokkal már nem alkotható meg költségvetés. Ugyanakkor ez a költségvetési év ezekkel a számokkal végigvihető. Javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, Sásd Város Képviselőtestületének 23/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését elfogadta. Felelős : Székely Szilárd polgármester

10 10 Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 20/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését elfogadta. Felelős : Papp Magdolna polgármester Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Meződ Község Képviselőtestületének 7/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését elfogadta. Felelős : Merk Zsolt polgármester Szabó József Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését fogadja el.

11 11 Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 szavazattal - ellenszavazat és Oroszló Község Képviselőtestületének 7/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését elfogadta. Felelős : Szabó József polgármester Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Palé Község Képviselőtestületének 11/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését elfogadta. Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését fogadja el.

12 12 Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és Varga Község Képviselőtestületének 13/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését elfogadta. Felelős : Márhoffer Tibor polgármester Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és Vázsnok Község Képviselőtestületének 22/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Általános Művelődési Központ évi költségvetését elfogadta. Felelős : Fazekas Tibor polgármester 3.) Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

13 13 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Fonyódliget az előző évben 880 eft-os veszteséggel zárult, de ebből sásdi rész a domináns rész, mert 344 eft, amit közösen kell hogy viseljenek a 14. sz. mellékletben leirt részletezettséggel. A TOT. ülésen beszéltek ennek egyik kezelési lehetőségéről, ami az iskolai üdültetéssel függ össze, hogy a kísérő pedagógusok a csoportok kisérése során feltétlenül ha külön szobát szeretnének maguknak, akkor vigyenek magukkal egy hozzátartozót, ellenkező esetben nem tudnak külön szobát biztosítani a pedagógusoknak. Ugyanis a tavaly előtti évben a fonyódligeti üdülésük hasonló kondíciók mellett nullszaldós volt, viszont ebben az évben ennek is köszönhetően veszteséggel zártak. A másik fő közös feladatuk a karbantartók, itt szintén a polgármesteri ülésen érintették ezt a témát, kevesebb költséggel terveznek, mint a tavalyi év zárása és ezt a költséget a megszokottak szerint szétosztják, felét 50 %-át Sásd viseli és a maradék 50 %-ot lakosságarányosan elosztva a települések között. A polgármesteri hivatalt érintően szintén elmondható, hogy a tavalyi kiadási szinttel terveztek, ehhez képest alakulnak az átadott pénzek szintén lakosságszám alapján. A közös feladatokat illetően volt még a polgármesteri koordinációs ülésen egy felvetés Oroszló részéről, hogy a GYIV-is gyerekek finanszírozását gondolják át. Olyan javaslat született, melyet a polgármesterek elfogadtak, hogy annyiban változik a GYIV-is gyerekek finanszírozásának a rendszere, hogy Sásd a saját gyermekeit nem teszi bele ebbe a rendszerbe, de nyilvánvalóan hozzájárul a többi község GYIV-is gyermekeinek finanszírozásához, tehát a sásdi gyermekeket nem kell közösen finanszírozni, de az összes többihez Sásd is hozzájárul. Ez a polgármesteri felvetés elfogadásra került. Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és Sásd Város Képviselőtestületének 24/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását elfogadta. Felelős : Székely Szilárd polgármester

14 14 Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 21/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását elfogadta. Felelős : Papp Magdolna polgármester Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Meződ Község Képviselőtestületének 8/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását elfogadta. Felelős : Merk Zsolt polgármester

15 15 Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Palé Község Képviselőtestületének 12/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását elfogadta. Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és Varga Község Képviselőtestületének 14/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását elfogadta. Felelős : Márhoffer Tibor polgármester

16 16 Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és Vázsnok Község Képviselőtestületének 23/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak évi finanszírozását elfogadta. Felelős : Fazekas Tibor polgármester 4.) Fonyódligeti üdülési díjak megállapítása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető ezzel kapcsolatban elmondta, hogy két változás van a tavalyihoz képest, az egyik az étkezési normákban, a másik pedig az üdülési díjakban. A normáknál kb. 2,5 %-os emelést terveztek, viszont ez a teljes étkezés díjára vonatkozik, viszont uzsonnára külön nem terveztek, de ugyanakkor ezt az iskolai csoport után megoldják. A díjaknál általában 4 % feletti emelést terveztek, kivéve a saját gyermekeiknél, ahol a 2 %-ot sem éri el az emelés mértéke. A normaemelésből fakadó plusz kiadásokat nem a gyermekeikre csoportosították át, hanem a felnőttekre, hozzátartozókra, illetve az úgynevezett nem önkormányzati dolgozók és gyermekekre. A táblázatban szereplő árak az áfát tartalmazzák, illetve az üdülőhelyi díjat nem tartalmazzák. Ez a tavalyi évben 300,-Ft volt, valószínű, hogy az idei évben is ennyi lesz. Kérte, hogy fogadják el a kiadott anyagot. Hausmann Mária képviselő megkérdezte, aki ott dolgozik, azon pedagógusnak is fizetnie kell? Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ők pénzt kapnak a kíséretért, szokás alapon minden pedagógus külön-külön szobában szeretne lakni, erre mondták azt, hogy kössenek kompromisszumot, hogy lakhatnak külön-külön szobában, de vigyenek magukkal egy-egy hozzátartozót, aki fizeti a ráeső részt.

17 17 Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és Sásd Város Képviselőtestületének 25/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat elfogadta. Felelős : Székely Szilárd polgármester Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 22/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat elfogadta. Felelős : Papp Magdolna polgármester

18 18 Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Meződ Község Képviselőtestületének 9/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat elfogadta. Felelős : Merk Zsolt polgármester Szabó József Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 szavazattal - ellenszavazat és Oroszló Község Képviselőtestületének 8/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat elfogadta. Felelős : Szabó József polgármester

19 19 Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Palé Község Képviselőtestületének 13/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat elfogadta. Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és Varga Község Képviselőtestületének 15/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat elfogadta. Felelős : Márhoffer Tibor polgármester Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat fogadja el.

20 20 Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és Vázsnok Község Képviselőtestületének 24/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi fonyódligeti üdülés díjakat elfogadta. Felelős : Fazekas Tibor polgármester 5.) Általános Művelődési Központ átszervezése bölcsőde létrehozása céljából Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a közoktatási integrációs pályázat realizálása során az utolsó intézmény átszervezést jelentő fenntartói döntés szükséges, ez pedig a bölcsődei feladatellátási hely létrehozása szeptemberétől az ÁMK óvoda intézményegységén belül. A közoktatási törvény szerint minősül intézményátszervezésnek, hogyha egy közoktatási intézménynek egy új feladatot írnak elő, ez történik most. Éppen ezért vonatkozik rá a közoktatási törvénynek az intézményátszervezésre vonatkozó minden kötöttsége. Ebben március 31. napjáig kell meghozni a döntéseket, ahhoz, hogy szeptembertől, pontosabban, hogy a nyáron végrehajtható legyen az átszervezés, tehát szeptembertől indulni tudjon a bölcsőde. Továbbá a közoktatási törvény szerint véleményezésre jogosult szervezeteknek, illetve egyetértésre jogosult szervezetnek is a véleményét be kell kérni. Ez az előterjesztésből is látszik, megtörtént. Hiányos némiképp ez az előterjesztés. Van két helyen véleményezési jogával nem élt megjegyzés, ezt kérte, hogy ne így tekintsék, ezek a szervezetek is éltek a véleményezési jogukkal, csak az előterjesztés készítését követően kapták meg az ő véleményüket. Összességében elmondható, hogy az itt hiányzó nevelőtestület, szakalkalmazotti közösségi vélemény, illetőleg az iskolának a közalkalmazotti tanácsa is ugyanúgy ahogy a többiek, támogatja a fenntartó szándékát. Szükségesnek tartják ők is a bölcsőde létrehozását. A Német Kisebbségi Önkormányzatnak, amelynek nem véleményezési, hanem egyetértési joga van, ezzel a jogával élt, az egyetértését megadta a döntéshez. Az előterjesztésben megtalálható a független közoktatási szakértő véleménye. A szakértőre azért volt szükség, mert ezzel a szakvéleménnyel bizonyítható, hogy a tervezett átszervezés következtében az intézmény egyetlen ellátottja sem kerül hátrányosabb helyzetbe, mint korábban, tehát ugyanolyan módon tudnak eleget tenni a többi feladatellátásnak is ezt követően.

21 21 A független szakértőre azért is volt szükség, mert az ő szakvéleményét be kell csatolni a megyei önkormányzathoz. A megyei önkormányzat pedig majd arról fog nyilatkozni, hogy a tervezett bölcsőde a megyei közoktatási intézkedési tervvel összhangban van. Arra kérte a testületeket, hogy hozzák meg az elvi döntésüket arra vonatkozóan, hogy a bölcsődét megnyitják szeptember 1-től. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT. Tanács is külön megtárgyalta a bölcsőde indításának a lehetőségét. Megvizsgálták a működési, anyagi lehetőséget. Úgy tűnik, hogy a bölcsőde az egyetlen, amit normatív szinten jelenleg lefinanszíroznak. Miután a bevételek és kiadások egyenleg pozitívumot mutatott. Dr. Jusztinger János képviselő személy szerint támogatja a bölcsőde létrehozását. A szakértői véleménnyel kapcsolatban megjegyezte, hogy ez a vélemény is jelzi, hogy miért tart ott az ország, ahol tart. Ha valaki beleolvasott, akkor megállapítható, hogy ezért a szakértői véleményért egy forintot sem kellett volna fizetni, kritikán aluli a tartalma. Székely Szilárd polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az OKÉV által kijelölt szakértők közül választhatott a fenntartó. Az OKÉV 3 szakértőt jelölt ki a feladat elvégzésére. Ebből 2 fő közölte, hogy nem ér rá és nem foglalkozik az üggyel. Maradt 1 fő, akit vagy választanak vagy nem lett volna szakértői vélemény. Ő is megkérdezte, hogy biztosan szükség van-e rá. A szakértő két alkalommal is kint járt a helyszínen. Javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és Sásd Város Képviselőtestületének 26/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezését határozza el. Az Óvoda intézményegységet bölcsőde feladatellátással bővíti szeptembertől. A képviselőtestület utasítja Sásd Város Polgármesteri Hivatalát és az intézményt, hogy az átszerezés kapcsán terjessze elő az alábbi dokumentumok felülvizsgálatát a döntésre jogosult szerveknek: - az intézmény alapító okirata (képviselőtestületek), - a Települések Oktatási Társulása társulási megállapodása (képviselőtestületek, - az intézmény pedagógiai-művelődési programja (képviselőtestületek), - SZMSZ-e, házirendje (TOT. Tanács), - a bölcsődei feladatellátás szakmai programja (TOT. Tanács), - az intézmény költségvetése (képviselőtestületek). Határidő: folyamatos, átszervezés végrehajtására Felelős : Székely Szilárd polgármester

22 22 Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 23/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezését határozza el. Az Óvoda intézményegységet bölcsőde feladatellátással bővíti szeptembertől. A képviselőtestület utasítja Sásd Város Polgármesteri Hivatalát és az intézményt, hogy az átszerezés kapcsán terjessze elő az alábbi dokumentumok felülvizsgálatát a döntésre jogosult szerveknek: - az intézmény alapító okirata (képviselőtestületek), - a Települések Oktatási Társulása társulási megállapodása (képviselőtestületek, - az intézmény pedagógiai-művelődési programja (képviselőtestületek), - SZMSZ-e, házirendje (TOT. Tanács), - a bölcsődei feladatellátás szakmai programja (TOT. Tanács), - az intézmény költségvetése (képviselőtestületek). Határidő: folyamatos, átszervezés végrehajtására Felelős : Papp Magdolna polgármester Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

23 23 Meződ Község Képviselőtestületének 10/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezését határozza el. Az Óvoda intézményegységet bölcsőde feladatellátással bővíti szeptembertől. A képviselőtestület utasítja Sásd Város Polgármesteri Hivatalát és az intézményt, hogy az átszerezés kapcsán terjessze elő az alábbi dokumentumok felülvizsgálatát a döntésre jogosult szerveknek: - az intézmény alapító okirata (képviselőtestületek), - a Települések Oktatási Társulása társulási megállapodása (képviselőtestületek, - az intézmény pedagógiai-művelődési programja (képviselőtestületek), - SZMSZ-e, házirendje (TOT. Tanács), - a bölcsődei feladatellátás szakmai programja (TOT. Tanács), - az intézmény költségvetése (képviselőtestületek). Határidő: folyamatos, átszervezés végrehajtására Felelős : Merk Zsolt polgármester Szabó József Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte az oroszlói képviselőtestületet, hogy Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 szavazattal - ellenszavazat és Oroszló Község Képviselőtestületének 9/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezését határozza el. Az Óvoda intézményegységet bölcsőde feladatellátással bővíti szeptembertől. A képviselőtestület utasítja Sásd Város Polgármesteri Hivatalát és az intézményt, hogy az átszerezés kapcsán terjessze elő az alábbi dokumentumok felülvizsgálatát a döntésre jogosult szerveknek: - az intézmény alapító okirata (képviselőtestületek), - a Települések Oktatási Társulása társulási megállapodása (képviselőtestületek, - az intézmény pedagógiai-művelődési programja

24 24 (képviselőtestületek), - SZMSZ-e, házirendje (TOT. Tanács), - a bölcsődei feladatellátás szakmai programja (TOT. Tanács), - az intézmény költségvetése (képviselőtestületek). Határidő: folyamatos, átszervezés végrehajtására Felelős : Szabó József polgármester Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Palé Község Képviselőtestületének 14/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezését határozza el. Az Óvoda intézményegységet bölcsőde feladatellátással bővíti szeptembertől. A képviselőtestület utasítja Sásd Város Polgármesteri Hivatalát és az intézményt, hogy az átszerezés kapcsán terjessze elő az alábbi dokumentumok felülvizsgálatát a döntésre jogosult szerveknek: - az intézmény alapító okirata (képviselőtestületek), - a Települések Oktatási Társulása társulási megállapodása (képviselőtestületek, - az intézmény pedagógiai-művelődési programja (képviselőtestületek), - SZMSZ-e, házirendje (TOT. Tanács), - a bölcsődei feladatellátás szakmai programja (TOT. Tanács), - az intézmény költségvetése (képviselőtestületek). Határidő: folyamatos, átszervezés végrehajtására Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy

25 25 Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és Varga Község Képviselőtestületének 16/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezését határozza el. Az Óvoda intézményegységet bölcsőde feladatellátással bővíti szeptembertől. A képviselőtestület utasítja Sásd Város Polgármesteri Hivatalát és az intézményt, hogy az átszerezés kapcsán terjessze elő az alábbi dokumentumok felülvizsgálatát a döntésre jogosult szerveknek: - az intézmény alapító okirata (képviselőtestületek), - a Települések Oktatási Társulása társulási megállapodása (képviselőtestületek, - az intézmény pedagógiai-művelődési programja (képviselőtestületek), - SZMSZ-e, házirendje (TOT. Tanács), - a bölcsődei feladatellátás szakmai programja (TOT. Tanács), - az intézmény költségvetése (képviselőtestületek). Határidő: folyamatos, átszervezés végrehajtására Felelős : Márhoffer Tibor polgármester Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és Vázsnok Község Képviselőtestületének 25/2010. (III.01.) KTH. számú határozata Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezését határozza el. Az Óvoda intézményegységet bölcsőde feladatellátással bővíti szeptembertől. A képviselőtestület utasítja Sásd Város Polgármesteri Hivatalát és az intézményt, hogy az átszerezés kapcsán terjessze elő az alábbi dokumentumok felülvizsgálatát a döntésre jogosult szerveknek: - az intézmény alapító okirata (képviselőtestületek), - a Települések Oktatási Társulása társulási megállapodása (képviselőtestületek,

26 26 - az intézmény pedagógiai-művelődési programja (képviselőtestületek), - SZMSZ-e, házirendje (TOT. Tanács), - a bölcsődei feladatellátás szakmai programja (TOT. Tanács), - az intézmény költségvetése (képviselőtestületek). Határidő: folyamatos, átszervezés végrehajtására Felelős : Fazekas Tibor polgármester 6.) TIOP pályázat benyújtása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy kb. 2 évvel ezelőtt megnyerték ezt a pályázatot, mely informatikai eszközök beszerzéséről szólt ez. Úgy volt a kiírás, hogy eszközöket kapnak, számítógépeket, szoftvereket, digitális táblákat kapnak majd. Van egy nyertes pályázatuk a Sásdi Vendéglátóipari Középiskolára is. Időközben a központi beszerzések, amik kötelezően lettek volna kiírva országosan, azok kudarcot vallottak folyamatosan. Az NFÜ nem talált folyamatosan gazdasági társaságot, akik azokon az árakon hajlandók lettek volna szállítani, tehát nem voltak érvényesek ezek a közbeszerzések. Eredménytelenül zárultak sorozatosan, ezért csavartak egyet rajta, és ezért húzódott el két évig ez az ügy, holott ezek a gépek már kellenének. Azt mondták, újból be kell adni a pályázatot, ahol már a támogatási szerződés előkészítésének része lenne ez és itt már forintosítva lenne a beszerzés. Az ÁMK esetében bruttó ,-Ft-tal van beállítva a költségvetés, ennek a műszaki tartalma 39 db számítógépek, bruttó 170 eft-ért. Tantermi csomag 12 db, ennek 810 eft/dbja, szavazószett, alkalmazási szoftvercsomag 1 db, tanfolyamok is vannak kötelezően. A Sásdi Vendéglátóipari Középiskola esetében ez a szám, a bruttó főszám eft, ebből iskola munkaállomás 15 db, tantermi csomag 5 db. Ez az amit március 14-ig be kell adnia a pályázatírónak a támogatási szerződések előkészítéséhez és innentől maguk bonyolítják a beszerzéseket. Elmondta, hogy nincs önrész. Gáspár Andrea iskolaigazgató hozzászólásában elmondta, hogy az ő iskolájukra vonatkozó pályázat nyertes pályázat. Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy a TIOP pályázat benyújtásával kapcsolatos tájékoztatót vegye tudomásul az első kérdésben. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 17. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2012. március 8-án tartott együttes testületi

Részletesebben

Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről.

Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölteken kívül még az alábbi napirendi pontokat tárgyaljanak meg:

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölteken kívül még az alábbi napirendi pontokat tárgyaljanak meg: J e g y z ő k ö n y v : Folytatólagosan felvéve Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 02.napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza Díszterem 7370.

Részletesebben

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. J E G Y ZŐKÖNYV Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8. napján tartott közmeghallgatásáról. Testületi ülés helye: Vázsnok, Faluház Vázsnok, Római u. 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2009. július 29. napján tartott rendkívüli testületi ülésérıl. Ülés helye: Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

2.) Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. április 17. napján megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben.

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. április 8. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (PT Bizottság) 2012. május 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott testületi üléséről.

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott testületi üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott testületi üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Vázsnok, Római u. 14.

Vázsnok, Római u. 14. J e g y z ő k ö n y v Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján tartott közmeghallgatásáról. Testületi ülés helye: Vázsnok, Faluház Vázsnok, Római u. 14. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 11-én -kor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak: (csatolt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 29. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 29. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 29. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 11. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 11. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 11. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Nyikos László

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról.

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról. TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 164/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 165/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 166/2010.(XI.18.) sz.önk.hat.

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án, szerdán 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Tóth Gellért al Gór Gyula

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Franka Tibor polgármester, Kiss Károly alpolgármester, Farkas

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről.

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. 1. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 22-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 22-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54466030 Fax: 06/54466291 Email: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április 22én megtartott

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 3) Megbízás Dr. Papp Lászlónak a Kálucz féle telek megvásárlásával

TÁRGYSOROZAT. 3) Megbízás Dr. Papp Lászlónak a Kálucz féle telek megvásárlásával Bököny Község Képviselő-testülete 2009. július 08-án tartott rendkívüli üléséről 132-30/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (130-137/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Egészségházban lévő lakások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben