J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme. mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Szerencsés István polgármester külön köszöntötte Vári-Nagy Juditot a Jászpatái Járási Hivatal vezetőjét és tisztelettel köszöntötte a megjelent képviselőket, Szabó Benedekné jegyzőt, valamint az érdeklődő lakosságot. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelent meg, így az ülést megnyitotta. Távolmaradását bejelentette Gyenes László alpolgármester. Ezek után Dr. Szerencsés István megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy a lakosság megjelent képviselőinek hozzászólási jogot biztosítanak-e? A képviselő-testület tagjai a lakosság megjelent képviselőinek 6 igen szavazattal hozzászólási jogot biztosítottak. Dr. Szerencsés István polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, kérdése, interpellációja van-e valakinek? Mivel a képviselő-testület ülésén kérdés, interpelláció nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester felkérte Vári-Nagy Juditot a Jászapáti Járási Hivatal vezetőjét, hogy mutatkozzon be és mutassa be a járási hivatal munkáját. Vári-Nagy Judit a Jászapáti Járási Hivatal vezetője köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy 15 éves gyakorlattal rendelkezik a közigazgatásban tól Jászkisér polgármesteri hivatalában dolgozott, 1997-től ügykezelőként, 2005-től anyakönyvvezetőként, majd 2007-től általános hatósági ügyintézőként tól mostani kinevezéséig aljegyzői feladatokat látott el szintén Jászkiséren. Elmondta, hogy 1950-ben az országban 140 járás, 1983-ban pedig 83 járás működött, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 6 járás volt, melynek egyik központja Jászapáti volt. Elmondta, hogy január 1.-vel megalakultak a járási hivatalok. A Jászapáti Járási Hivatalhoz 9 település tartozik, és két kirendeltség működik. Jászdózsán heti kétszeri alkalommal van a hivatali ügysegédnek ügyfélfogadása, szerdán délelőtt és pénteken délután. Mivel a Polgármesteri Hivatalok ügyfélfogadási ideje településenként változó, ezért egyenként kell vizsgálni és összehangolni az ügyfélfogadási időket. A Járási Hivatalhoz tartoznak az okmányiroda, a gyámhivatal, gyermekvédelmi ügyek, szociális ügyek egy része, köznevelési és bizonyos közoktatási feladatok, Helyi Védelmi Bizottsági feladatok, szabálysértési feladatok. Összesen 30 fő dolgozik a Jászapáti Járási Hivatalban, 25 fő a törzshivatalban, 5 fő pedig a gyámhivatalban végzi a munkáját. Elmondta, hogy az összes járási hivatalt figyelembe véve Jászapátin a legkisebb a dolgozói létszám. Elmondta, hogy Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvárásként fogalmazta meg a fogadó órákhoz igazodó közvetlen buszjáratok biztosítását, továbbá a vasúti közlekedés javítását. Elmondta, hogy az ügyfél elégedettség az elvárás a járási hivataltól. A gördülékeny munkavégzés érdekében a nemzeti távközlési hálózat kialakítása folyamatban van. Elmondta,

2 29 hogy Jászapátin február hónaptól kezdődően, előre meghatározott időpontokban a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága, az Egészségbiztosítási Pénztári, az Igazságügyi Szolgálat, továbbá a Munkaügyi Kirendeltség kihelyezett ügyfélfogadása kezdődik meg. Ígértet tett arra, hogy az autóbusz közlekedésre találnak megoldást, illetőleg ehhez kapcsolódóan minden konkrét javaslatot szívesen vár a képviselő-testülettől. Dr. Szerencsés István polgármester megköszönte a hivatalvezető asszonynak, hogy elfogadta a meghívást és részt vesz az ülésen. Elmondta, hogy a képviselő-testület még mindig fenntartja azt az álláspontját, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá a Jászberényi Járáshoz kíván csatlakozni. Továbbá megköszönte, hogy foglalkozott a közlekedéssel kapcsolatos települést érintő problémával. A közlekedés területén jelentős problémák vannak nem csak a járási hivatalhoz való eljutást illetően. A vonatjáratok ritkítása érintette a települést is, továbbá gazdaságtalanságra és kihasználatlanságra hivatkozva a szolnoki buszjárat is megszüntetésre került. A Képviselő-testület kérte a járatok részbeni visszaállítását, de eddig még nem érkezett a kérésre válasz. Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy fontosnak tartja a Jászdózsa Jászapáti vonalon a vonatok visszaállítását annak érdekében, hogy a lakosság a járási hivatalba el tudjon jutni és ügyeit el tudja intézni. A vasúti megálló esetében gondot jelent, hogy az utasok nem tudnak a vonatra fel- és leszállni, peron hiányában. Jászdózsáról Szolnokra busszal történő eljutás is csak átszállással megoldható, ami az idős emberek számára problémát jelent, illetve az átszállási idő nagyon rövid. Jászárokszállásra sem lehet semmilyen tömegközlekedési eszközzel eljutni. Jászdózsa Jászberény vonalon hétvégén két járat van, egyszer kora reggel és egyszer délután. Nincs lehetőség arra, hogy a település lakossága kulturális, és egyéb programokra elutazzon Jászberénybe. Illetőleg a vásárnap Jászberénybe órakor induló járat is eltörlésre került. Elmondta, hogy a lakosság véleményének ismerete is fontos lenne. A vasárnapi buszjárattal kapcsolatban elmondta, hogy fontos a Budapesten tanuló fiatalok oktatási intézményekbe való visszautazása szempontjából is. Vári-Nagy Judit a Jászapáti Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy a közlekedés esetében a hivatalok, hatóságok elérését fogják vizsgálni, a többi járatra milyen hangsúlyt fektetnek, azt nem tudja megmondani. Elmondta, hogy a szolgáltatások elérést fogja kezdeményezni a közlekedés területén. Elmondta, hogy a lakosság esetében a Polgármesteri Hivatal a legjobb szerv, ahol a lakosság el tudja mondani véleményét. Szívesen fogadja és várja a felmerülő problémákat. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy már az is nagy előrelépés lenne, ha a járási központba való eljutás és visszajutás biztosítva lenne. Erre már 1 éve ígéretet kapott az önkormányzat. Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el Dr. Szerencsés István polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy folytassák a munkát. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását javasolta megtárgyalásra. Megkérdezte, a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek más javaslata?

3 30 Mivel más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra az írásos meghívóban kiküldött megtárgyalandó napirendi pontokat. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az 17/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok elfogadásáról döntött. 1.) Előterjesztés a Tarnamenti-2002 Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társasággal kötött ellátási szerződés módosítására. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 2.) Előterjesztés az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról, intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotására. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 3.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Skoda Octavia személygépkocsi és KIA kisteherautó értékesítésére. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 4.) Előterjesztés a polgármester költségátalányának megállapítására. Előterjesztő: Gyenes László alpolgármester 5.) Szándéknyilatkozat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölésére. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 6.) Előterjesztés Jászsági Többcélú Társulás további működtetésére. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 7.) Előterjesztés a évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtásáról. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 8.) Előterjesztés EU élelmiszersegély-programban való részvételre. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester

4 31 9.) Előterjesztés Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 10.) Előterjesztés Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 11.) Előterjesztés közművelődési rendelet megalkotására. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 12.) Előterjesztés székelyzászló elhelyezéséről és az önkormányzat honlapján és helyi újságjában történő politikai jellegű cikkek megjelenéséről. Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 13.) Előterjesztés Vagyonkezelési szerződés megkötéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal Előterjesztő: Dr. Szerencsés István polgármester 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester az 1.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 1./ Napirendi pont: 1./ Előterjesztés a Tarnamenti-2002 Vendéglátó Dr. Szerencsés István és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társasággal polgármester kötött ellátási szerződés módosítására. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

5 32 Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a Tarnamenti-2002 Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal közétkezetésre kötött ellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az 18/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Tarnamenti-2002 Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal közétkezetésre kötött ellátási szerződés módosításáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamenti-2002 Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal közétkeztetésre megkötött ellátási szerződését módosítja március 1-től, egyben meghatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására, mely a határozat mellékletét képezi. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ Kovács István ügyvezető 5122 Jászdózsa, Dózsa György út / Önkormányzati képviselők Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport Helyben Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 2.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 2./ Napirendi pont: 2./ Előterjesztés az önkormányzati intézményeknél Dr. Szerencsés István alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról, polgármester intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotására. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

6 33 Szerencsés István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köznevelési intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról, intézményi térítési díjakról szóló rendeletet. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi rendeletet hozta: 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet: A köznevelési intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról, intézményi térítési díjakról Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 3.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 3./ Napirendi pont: 3./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Dr. Szerencsés István Skoda Octavia személygépkocsi és KIA kisteherautó polgármester értékesítésére. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a KIA kisteherautó átvizsgálásra a KIA autószalonban van. A KIA autószalon vezetője az előbb adta meg telefonon az ajánlatát. A Skoda személygépkocsit 3 millió Ft-ért visszavásárolná a Jász-Autóház Kft. Kérte a képviselőtestületet, hogy támogassa mindkét autó értékesítését.

7 34 Bollók László a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője elmondta, hogy a KIA szalon az autót átvizsgálta és bruttó 800 ezer Ft értékben adott ajánlatot rá. Elmondta, hogy további tájékozódás szükséges ahhoz, hogy áfa nélkül tudja-e az önkormányzat értékesíteni. Amennyiben nem úgy az ajánlati ár nettó értékével kell számolnia az önkormányzatnak. Elmondta, hogy a piaci értéke az autónak ennél magasabb. A Jász-Autóház Kft. a képviselőtestület döntését követően 24 órán belül tudnak fizetni, amennyiben meghirdetésre kerül az autó úgy ez több időt is igénybe vehet. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a KIA szalon vezetőjének ajánlata 2/3-a annak, mint ami a határozati javaslatban szereplő összeg. Véleménye volt, hogy hirdesse meg az önkormányzat, akár helyben is. Nemeczky László képviselő elmondta, hogy nem támogatja a teherautó értékesítését. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy jelenleg a végelszámolás alatt álló kft. 2 dolgozója az önkormányzatnál dolgozik szakfeladaton. A 2 személyre véleménye volt, hogy nem szükséges 2 kisteherautó. Még a kft. működésekor megállapítást nyert, hogy a lakosság irányában való szolgáltatásnak nincs realitása, és megfelelő engedélyek hiányában fuvarozásra a gépkocsi nem alkalmas. Ez idáig 6 fő látta el azt a feladatot, ami most a 2 főre hárul. Nem látja annak lehetőségét, hogy olyan szolgáltatást tudjon biztosítani az önkormányzat, hogy az ehhez a feladathoz kapcsolódó költségeket és a kapcsolódó személyi jellegű kiadásokat fedezni tudja. Némethné Harsányi Katalin Julianna képviselő javasolta, hogy a KIA kisteherautó kerüljön meghirdetésre és értékesítésre. Szerencsés István polgármester először a módosító indítványt tette fel szavazásra, miszerint az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek ne kerüljenek értékesítésre, az egyéb szintű hasznosításban gondolkozzon a képviselő-testület és a következő soros ülésen döntsön róla. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 1 igen, 4 nem és 1 tartózkodással nem fogadta el.

8 35 Ezt követően Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat tulajdonában lévő Skoda Octavia személygépkocsi és KIA kisteherautó értékesítéséről szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el, azzal a módosítással, hogy a Skoda Octavia személygépkocsit 3 millió Ft irányárban, illetőleg a KIA kisteherautót Ezer Ft irányárban határozza meg a képviselőtestület. Továbbá a KIA kisteherautó kerüljön meghirdetésre értékesítés céljából. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 19/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Az önkormányzat tulajdonában lévő Skoda Octavia személygépkocsi és KIA kisteherautó értékesítéséről. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Skoda Octavia személygépkocsit 3 millió Ft irányárban, illetőleg a KIA kisteherautót ezer Ft irányárban határozza meg. Továbbá a KIA kisteherautó kerüljön meghirdetésre értékesítés céljából. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Szerencsés István polgármestert, hogy az önkormányzat érdekeinek megfelelően az értékesítéseket bonyolítsa le, szerződéseket írja alá. A megtett intézkedésekről a soros képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a képviselőtestületet. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester 1.) Dr. Szerencsés István polgármester 2.) Képviselő-testület tagjai 3.) Szabó Benedekné jegyző 4.) Pénzügy 5.) Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 4.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 4./ Napirendi pont:

9 36 4./ Előterjesztés a polgármester költségátalányának Gyenes László megállapítására. alpolgármester Dr. Szerencsés István polgármester bejelentette érintettségét és elmondta, hogy ennél a napirendi pontnál nem kíván szavazni. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, Dr. Szerencsés István polgármester költségátalányának megállapításáról szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 nem szavazással elfogadta, és az 20/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Dr. Szerencsés István polgármester költségátalányának megállapításáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a többször módosított évi LXIV. tv /2/ bekezdése alapján DR. SZERENCSÉS ISTVÁN polgármester költségátalányát az illetményének 27 %-ában állapította meg, melynek összege: Ft /hó 2013.március 1-től. A költségátalányt utólag a munkabér kifizetés időpontjában kell kifizetni. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ MÁK JNSZ Megyei Területi Igazgatósága 5000 Szolnok 3./ Polgármesteri Hivatal Helyben

10 37 4./ Képviselő-testület tagjai Helyben 5./ Irattár Helyben Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester az 5.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 5./ Napirendi pont: 5./ Szándéknyilatkozat az önkormányzati tulajdonú Dr. Szerencsés István ingatlanok értékesítésre történő kijelölésére. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, a szándéknyilatkozat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére történő kijelöléséről szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában található (Szolgáltatóház) ne kerüljön értékesítésre. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az 21/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vonatkozásában szándékát fejezi ki azok értékesítésével kapcsolatban.

11 38 1.) Jászdózsa, 54/2 hrsz-ú Bercsényi utca 9/a. régi Általános Iskola, épület, udvar 2.) Jászdózsa, 946 hrsz-ú Vermek utca 6. lakóház, udvar, gazdasági épület 3.) Jászdózsa, 812 hrsz-ú Vásártér utca 4. lakóház, udvar 4.) Jászdózsa, 152 hrsz-ú Rákóczi utca 39. lakóház, udvar, gazdasági épület (elbontásra került) 5.) Jászdózsa, 158 hrsz-ú Katalin utca 28. lakóház, udvar, gazdasági épület (elbontásra került) Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt az ingatlanok értékesítésre történő kijelölés döntéséhez szükséges anyagok előkészítésével, és a versenyeztetési szabályzat elkészítésével. Határidő: Következő soros képviselő-testületi ülés Felelős: Polgármesteri Hivatal ügyintézője 1.) Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2.) Képviselő-testület tagjai Helyben 3.) Jegyző Helyben 4.) Polgármesteri Hivatal ügyintézője 5.) Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 6.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: 6./ Előterjesztés Jászsági Többcélú Társulás további Dr. Szerencsés István működtetésére. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. - Elmondta, hogy Jászberény Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ki szeretne lépni a JTT-ből június végével. Minden tagönkormányzat képviselő-testületeinek elfogadása esetén nyílik Jászberénynek erre lehetősége és szüntethető meg a társulás. A társulási ülésen felvetette, hogy a település számára nem előnyös, ha megszűnik a társulás, és a többi településnek sem. Véleménye volt, hogy ez a döntés nem a település érdekeit szolgálja, a feladatok ellátása ezt követően nehezebb lesz. A társulási ülésen megkérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy Jászberény város újragondolja döntését. Az alpolgármester úr

12 39 úgy nyilatkozott az ülésen, hogy Jászberény város döntése végleges. Elmondta, hogy a Jászság gazdasági és kulturális központja Jászberény, ezért nem tartja helyes döntésnek Jászberény részéről a társulásból való kiválást, azonban kérte a képviselő-testületet, hogy döntésével ne akadályozza Jászberény elhatározását. Szerencsés István polgármester először javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Jászsági Többcélú Társulás június 30. napjával történő megszüntetéséről szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 22/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászsági Többcélú Társulás június 30. napjával történő megszüntetéséről. 1. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 88. (2) bekezdése alapján minősített többséggel elfogadja a Jászsági Többcélú Társulás megszüntetését június 30. napjával. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert a Társulás megszüntetésével kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, a döntés végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester 1. Dr. Szerencsés István polgármester

13 40 2. Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény 3. Önkormányzati Képviselők Helyben 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok Dr. Szerencsés István polgármester másodszor javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Jászsági Többcélú Társulás által elnyert Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban c. pályázat további bonyolításáról szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 23/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászsági Többcélú Társulás által elnyert Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban c. pályázat további bonyolításáról. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban c. pályázat esetében Jászberény Város Önkormányzata lássa el a Konzorciumvezető feladatait a Jászsági Többcélú Társulás megszűnését követően. A jelen döntésnek megfelelően felkérik a Konzorciumvezetőt az új Konzorciumi Együttműködési Megállapodás előkészítésére. Határidő: március 29. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester 1. Dr. Szerencsés István polgármester 2. Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény 3. Önkormányzati Képviselők Helyben 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 7.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont: 7./ Előterjesztés a évi közfoglalkoztatási Dr. Szerencsés István pályázatok benyújtásáról. polgármester

14 41 Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, a évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 24/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtásáról. Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy évre vonatkozóan az Önkormányzat pályázatot nyújt be a belvízelvezetés és téli közfoglalkoztatási projektek megvalósítására a Belügyminisztérium által meghirdetett Kistérségi Startmunka mintaprogramok és a decentralizált keretből finanszírozott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás címen a J-N-Sz-Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához. A testület meghatalmazza a polgármestert a pályázat végleges benyújtására, a támogatási szerződés megkötésére és a foglalkoztatással összefüggő munkáltatói feladatok ellátásával. Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a decentralizált keretből finanszírozott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 5 fő közmunkás foglalkoztatására nyújt be pályázatot. Határidő pályázat benyújtására: a pályázati kiírás alapján Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester 1./ Dr. Szerencsés István polgármester

15 42 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 8.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 8./ Napirendi pont: 8./ Előterjesztés EU élelmiszersegély-programban Dr. Szerencsés István való részvételre. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. - Elmondta, hogy az előző Pénzügyi Bizottsági ülésen az alpolgármester úr vállalta, hogy segít az élelmiszersegély elszállításában. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, az EÜ élelmiszersegély-programban való részvételről szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 25/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: EU élelmiszersegély-programban való részvételről.

16 43 Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Önkormányzat 2013-ban csatlakozik az MVH által szervezett EU Élelmiszersegély-programhoz. A testület meghatalmazza a polgármestert az EU Élelmiszersegélyprogram csatlakozásához szükséges együttműködési megállapodások aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 9.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 9./ Napirendi pont: 9./ Előterjesztés Jászdózsa Község évi Dr. Szerencsés István költségvetésének megállapításáról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy beterjesztette a bizottság illetőleg a képviselő-testület elé is a évi költségvetést, azonban a törvényi rendelkezés értelmében hiányt nem lehet tervezni a költségvetésben, és a kötelező feladatok maradéktalan ellátásának figyelembevételével a jelenlegi ismeretek birtokában nem tudja ezen jogszabályi kötelezettségét teljesíteni az önkormányzat. Elmondta, hogy január 7.-ét követően a Polgármesteri Hivatal folyamatosan dolgozik a költségvetésen. Az előző képviselő-testületi ülésen is napirend volt, azonban akkor sem, és most sincs a képviselő-testület abban a helyzetben, hogy el tudja fogadni a költségvetést. Az Erdős Otthon működtetése az egyedüli ami vállalt feladata az önkormányzatnak, otthon működési költségeit az állami finanszírozás és a térítési díj bevétel teljesen lefedi, azonban elmondta, hogy nem önállóan működő költségvetési szerv, ezért a Polgármesteri Hivatal látja el a könyvelési és egyéb gazdasági feladatokat. Elmondta, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett fórumon részt vett Bollók Lászlóval a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjével, ahol közel 480 település önkormányzata képviseltette magát. Gémesi György Gödöllő város polgármestere és a MÖSZ elnöke korrekten vezette elő az önkormányzatok nehéz helyzetét a valós problémára való megoldást keresve. A költségvetésről és az adósságrendezésről tartottak előadást a

17 44 Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Dr. Berczik Ábel osztályvezető és a Belügyminisztérium részéről Dr. Papp Emese voltak az előadók. Volt lehetőség hozzászólásra is, amelyekből egyértelműen kiderült, hogy minden önkormányzat helyzete más és más. Nem lehet a lakosságszám alapján a finanszírozást megállapítani, mivel a települések adottságai nem azonosak. Egyértelmű, hogy az önkormányzati szférából jelentős összegek kerültek elvonásra. Az önkormányzatok a kötelező feladataikat sem tudják elvégezni, hiánnyal a költségvetést pedig nem lehet elfogadni. A fórumon nem született megoldás a problémára. Véleménye volt, hogy segítség lett volna, ha megfelelő személyekkel képviselteti magát a kormány. Ez egy politikai döntés, amit a szakmának elő kellett adni. A MÖSZ elnöke elmondta, hogy bízik abban, hogy találnak megoldást a problémára. Elmondta, hogy ha nem születik megoldás az önkormányzat nem tudja jogszerűen elfogadni a költségvetést. Dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő úr tájékoztatása alapján rendelkezésre fog állni a költségvetésben egy sor, ahová a hiány összegét lehet betervezni, azonban ez jelenleg még nincs meg, így a költségvetést nem tudja a képviselő-testület elfogadni. Bollók László a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője elmondta, hogy az adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatás alapján az 5 ezer fő alatti települések esetében a kormány 95 milliárd Ft-ot tervezett, melyből 73 milliárd Ft lett felhasználva, míg az 5 ezer fő feletti települések esetében 610 milliárd Ft volt betervezve, viszont jelenleg 740 milliárd Ft-ra becsülik a városok adósságkonszolidációjához kapcsolódó kiadást. A számokból látszik, hogy a városokhoz 10-szer nagyobb összeg kerül ebből az alapból is. Az előző évek ÖNHIKI-s pályázataival kapcsolatban elmondta, hogy a források 70 %-át a városok kapták meg. Aránytalanságok vannak a rendszerben milliárdra becsülik azt az összeget, ami hiányzik az önkormányzati finanszírozási rendszerből. Ez okozza a települések működési hiányát. Szabó Benedekné jegyző elmondta, hogy amennyiben a Képviselő-testület nem fogadja el, már pedig ezt a beterjesztett rendelettervezetet törvénysértés miatt nem lehet elfogadni, szükséges határozati formában dönteni a közművelődésnél 1 álláshely február 16.-tól, és az iskolában a gyermekétkeztetés területén 1 álláshely március 1.-től való biztosításáról. Szerencsés István polgármester először javasolta a képviselő-testületének, hogy Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászdózsa Község évi költségvetésének és kötelező előirányzatának megállapításáról, a költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és rendelet tervezetet kezelje első olvasatként.

18 45 A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 26/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászdózsa Község évi költségvetésének és kötelező előirányzatának megállapításáról, a költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és rendelet tervezetet megismerte azt első olvasatként kezeli. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: március / Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Irattár Ezt követőn Dr. Szerencsés István polgármester másodszor javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az általános iskolában történő gyermekétkeztetés ellátáshoz 1 álláshely (8 órás) biztosításáról március 1-től, illetve a közművelődés területén 1 álláshely (8 órás) biztosáról február 16-tól döntsön. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 27/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: 2 álláshely biztosításáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az általános iskolában történő gyermekétkeztetés ellátáshoz 1 álláshelyet (8 órás) biztosít március 1-től, illetve a közművelődés területén 1 álláshelyet (8 órás) biztosít február 16- tól. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: Azonnal 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai 4./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 10.) napirendi pont tárgyalását

19 46 kezdeményezte. 10./ Napirendi pont: 10./ Előterjesztés Jászdózsa község vagyonáról és Dr. Szerencsés István a vagyongazdálkodás szabályairól 24/2012. polgármester (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítását. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet: Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 11.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 11./ Napirendi pont: 11./ Előterjesztés közművelődési rendelet Dr. Szerencsés István megalkotására. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

20 47 Némethné Harsányi Katalin Julianna képviselő elmondta, hogy tájékozódott a használati díjakról más településeken, és esküvők alkalmával ezer Ft használati díj megállapítása reális lehet. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy jelenleg is ennyiért adja bérbe az önkormányzat az épületet esküvők alkalmával. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a közművelődési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és rendelet tervezetet kezelje első olvasatként. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 28/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Közművelődési rendelet megalkotásáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és a rendelet tervezetet megismerte, azt első olvasatként kezeli. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: következő soros ülés 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 12.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte.

21 48 12./ Napirendi pont: 12./ Előterjesztés székelyzászló elhelyezéséről és Dr. Szerencsés István az önkormányzat honlapján és helyi újságjában polgármester történő politikai jellegű cikkek megjelenéséről. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Nemeczky László képviselő elmondta, érdeklődött a zászlók beszerzése iránt. 60x90-es zászlót 4 ezer Ft/db áron lehet megvásárolni, egy budapesti cégtől, ami nagyon kedvező ár, mivel más boltokban ezer Ft-ért lehetne megvásárolni, minőségtől függően. Némethné Harsányi Katalin Julianna képviselő elmondta, hogy 2004-től van székelyzászló. Szerencsés István polgármester először javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Székelyzászló elhelyezéséről szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 29/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Székelyzászló elhelyezéséről.

22 49 Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Csíkszentsimon Csatószeg testvértelepülés kapcsán, szolidaritás kifejezése jeléül a Jászdózsai Polgármesteri Hivatal épületén székelyzászlót helyez el. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: február ) Dr. Szerencsés István polgármester 2.) Képviselő-testület tagjai 3.) Jegyző 4.) Pénzügy 5.) Irattár Ezt követően Dr. Szerencsés István polgármester másodszor javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Az önkormányzat honlapján és helyi újságjában történő politikai jellegű cikkek megjelenéséről szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 30/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Az önkormányzat honlapján és helyi újságjában történő politikai jellegű cikkek megjelenéséről. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy Jászdózsa Község Önkormányzatának honlapján nem engedélyezi politikai jellegű hirdetések, tájékoztatók megjelenítését. Továbbá Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete javasolja a Jászdózsa Községért Közalapítvány kuratóriumának, hogy a Dósai Hírekben ne engedélyezze a politikai jellegű tájékoztatók megjelenését, csak fizetéses hirdetés formájában, szűk terjedelemben. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: Azonnal 1. Dr. Szerencsés István polgármester 2. Képviselő-testület tagjai

23 50 3. Jegyző 4. Jászdózsa Községért Közalapítvány kuratóriumának elnöke 5. Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 13.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 13./ Napirendi pont: 13./ Előterjesztés Vagyonkezelési szerződés Dr. Szerencsés István megkötéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó polgármester Központtal Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Szerencsés István polgármester először javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a agyonkezelési szerződés megkötéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal szóló előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az 31/2013.(II.14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Vagyonkezelési szerződés megkötéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

24 51 Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Vagyonkezelési szerződést jóváhagyja. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: február 28. Felelős: Polgármesteri Hivatal ügyintézője 1.) Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2.) Képviselő-testület tagjai Helyben 3.) Birinyi János tankerület igazgató 4.) Polgármesteri Hivatal ügyintézője 5.) Irattár Ezt követően Dr. Szerencsés István polgármester megkérdezte a jelenlévőktől, hogy van-e valakinek közérdekű bejelentése. Mivel a Képviselő-testület soros ülésén más napirend, hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester megköszönte a részvételt és az ülést órakor bezárta. Kmf. Dr. Szerencsés István Szabó Benedekné polgármester jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 46-47. Száma: 1-65/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-24/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2012. december 10-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról.

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013. március 29-én 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Mezey Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. X. 30-án 16 órai kezdettel megtartott Boconád Község Önkormányzat Képviselő - testületének nyilvános üléséről a boconádi polgármesteri hivatal Tanácskozótermében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2.) FIKSZ PONT Egyesület TÁMOP pályázatának támogatása

JEGYZŐKÖNYV. 2.) FIKSZ PONT Egyesület TÁMOP pályázatának támogatása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 9-én de. 7.30 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta Jegyzőkönyv Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 28-án 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 10-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. április 8-án 09.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8045

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben