Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott üléséről 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én 15 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Körjegyzőség épülete 6445 Borota, Felszabadulás u. 43. Arnold Fülöp alpolgármester Dr. Geiger Ferenc Grizák Mihály Horti János Geiger Julianna Madarász József Farkas Andrea Stefánovics István képviselők Távol van: Szabó Zsolt képviselő Külön meghívott: Pápay László körjegyző Zámbó Zoltánné iskola igazgató Ágoston Kornélné óvodavezető Zámbó Judit Pelikán Kft. munkatársa Mayer-Vlasics Szilvia Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Farkas István HALASVÍZ Kft. ügyv. ig. Kiss Zoltán OPTANET Kft. Illés Mihály Felső-Bácskai Hulladékgazd. Kft. részéről Szeretettel köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 fő képviselőből 9 fő jelen van. Javaslatot tennék a jegyzőkönyvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Tóth Ferencnét, hitelesítőnek Dr. Geiger Ferenc Pénzügy Bizottság elnökét. Vane más személyre javaslat? Megkérdezem, hogy az elnök úr elfogadja-e a javaslatot? Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Elfogadom a javaslatot. 2

3 Megállapítom, hogy a képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Javaslatot tennék a napirendre. Napirendnek a meghívóban szereplőket javaslom. Van-e más napirendi pont felvételére javaslat? Mivel nincs más napirend felvételére javaslat, megállapítom, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el. N A P I R E N D 1./ Szakmai beszámoló a településen végzett évi Pelikán Közhasznú Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. Előadó: Mayer-Vlasics Szilvia Pelikán Nonprofit Kft. szakemberei 2./ Tájékoztatás az OPTANET Kft. tevékenységéről a JTKT-n belül, valamint a településünket érintő szolgáltatás jövőbeni lehetőségéről. Szóbeli előterjesztés. Előadó: Kiss Zoltán ügyvezető igazgató 3./ Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2006.(III. 3.) KT. rendelet módosítása. Rendeletalkotás Előadó: Pápay László körjegyző 4./ Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 5/1991.(X. 15) KT. rendelet módosítása. Rendeletalkotás Előadó: Pápay László körjegyző 5./ Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról. Rendeletalkotás Előadó: Pápay László körjegyző 6./ Tájékoztató a JTKT évi költségvetéséről. Előadó: 7./ Ismertető a Feslő-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről. Előadó: 3

4 8./ Borota Község víziközmű létesítményeinek évre aktualizált üzemeltetésével kapcsolatos szerződés mellékleteinek megismerése. Tájékoztató a Mindennapi vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megalakulásáról és a évet érintő működési hozzájárulásról. Előadó: Farkas István ügyvezető igazgató 9./ Tájékoztató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évre tervezett Zöld Kommandó akciósorozatáról. Előadó: 10./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról. Szóbeli előterjesztés. Előadó: 11./ Beszámoló a képviselő-testület jogkörében az előző ülés óta végrehajtott javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról. Szóbeli előterjesztés. Előadó: 12./ Egyebek. 1./ Napirend Szakmai beszámoló a településen végzett évi Pelikán Közhasznú Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. Írásbeli előterjesztés Megkérem a napirend előadóját, tegye meg szóbeli tájékoztatását. Mayer-Vlasics Szilvia gyermekjóléti szolgálat vezetője Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy a településen végzett évi munkáról tájékoztathatom a képviselő-testületet. A Gyermekjóléti Szolgálat társulás formájában működik, heti 20 órában végzem ezt a feladatot. Telephelye a védőnői iroda. Az éves tevékenységemről írásban megpróbáltam részletes tájékoztatást nyújtani. Amennyiben kérdés, hozzászólás merül fel, szívesen válaszolok. Köszönöm a tájékoztatót. Megkérem a képviselő-társaimat, tegyék fel a kérdéseiket. Megkérdezem Zámbó Judit szakmai felügyelőt, a Pelikán Kft. munkatársát, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 4

5 Zámbó Judit Pelikán Kft. munkatársa Köszönöm a meghívást és azt, hogy a képviselő-testület a szakmai beszámoló tárgyalását napirendre tűzte. Az ellenőrzéseink során a közigazgatási hivatal kifogásolta, hogy az éves munkáról nem megfelelően számolunk be. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének a munkájához biztosítva van a tárgyi feltétel. Azt is el kell mondani, hogy Mayerné-Vlasics Szilvia a leglelkiismeretesebb dolgozónk. Készséggel segíti a helybeli lakosokat, keresi a megoldást a problémájuk megoldásához. A munkakapcsolata az iskolával, a háziorvossal, a védőnővel, a körzeti megbízottal és az önkormányzattal igen jó. Munkájához megköszönöm a segítő közreműködését. A beszámoló igen alapos, részletes tájékoztatást ad az éves munkájáról. Megköszönöm a tájékoztatót. Szeretnék köszönetet mondani a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének az áldozatos munkájáért. Sok órát tölt a területen és lelkiismeretesen végzi munkáját, kiváló szakmai munkáról adott tanúságot a beszámoló elkészítésével. Javaslom, mindenképpen írásban jelezni, hogy a kistérség támogassa szakmai munkáját a jövőben tervezett továbbképzéshez. Ezt a feladatellátást az önkormányzatunk évi 687 e Ft-tal támogatja. A beszámoló igen részletes tartalmas elfogadásra javaslom. Megkérem a képviselő-társaimat, tegyék fel a kérdéseiket, Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatokat hozta.) 30/2010. (III. 25.) KT. H A T Á R O Z A T Szakmai beszámoló a településen végzett évi Pelikán Közhasznú Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, elfogadja a településen végzett évi Pelikán Közhasznú Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkájáról szóló beszámolót. Határidő: Azonnali Felelős: Határozatról értesül: Mayer-Vlasics Szilvia gyermekjóléti szolgálat vezetője 5

6 2. Napirend Tájékoztatás az OPTANET Kft. tevékenységéről a JTKT-n belül, valamint a településünket érintő szolgáltatás jövőbeni lehetőségéről. Szóbeli előterjesztés. Megkérem a napirend előadóját, tegye meg szóbeli tájékoztatását. Kiss Zoltán ügyvezető igazgató Köszöntöm a képviselő-testület résztvevőit. A Jánoshalmi Kistérségben Bácsalmáson a hálózatot mi üzemeltetjük alvállalkozóként. Amennyiben van kérdés, szívesen válaszolok. Kérdésem, hogy a Bács TV-n keresztül a kábel TV-n a műsorszolgáltatás miért nincs kiépítve, és miért szüntették meg helyileg az ügyfélszolgálatot? Kiss Zoltán ügyvezető igazgató A Bács TV-vel együttműködési megállapodást kötöttünk. Ennek keretében van lehetőség saját településükön helyi rendezvények sugárzására. Javaslom, a polgármester asszonynak, hogy bízzon meg egy arra alkalmas személyt, aki a rendezvényeket felveszi és ha van internet hozzáférése a feltöltési sebességet megnövelve percek alatt át tudja küldeni az anyagot. A képújság működik, van lehetőség azt is bővíteni. Borotáról is tudnánk akár 2 órás műsort is sugározni. Felvállaljuk, hogy eljövünk a településre és felveszünk egy-egy rendezvényt és azt műsorra tűzzük. Az ügyfélszolgálat megszüntetése szorosasan összefügg a veszteséges működtetésünkkel, de amennyiben igény van rá, megoldjuk havi egy alkalommal továbbra is az ügyfélszolgálatot. Megköszönöm a tájékoztatót. Megkérem a képviselő-társaimat, tegyék fel a kérdéseiket. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatokat hozta.) 31/2010. (III. 25.) KT. H A T Á R O Z A T OPTANET Kft. tevékenységéről tájékoztatás. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, elfogadja az OPTANET Kft. tevékenységéről a JTKT-n belül, valamint a településünket érintő szolgáltatás jövőbeni lehetőségeiről szóló tájékoztatást. Határidő: Azonnali Felelős: Határozatról értesül: OPTANET Kft. Bácsalmás 6

7 3./ Napirend Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2006. (III. 3.) rendelet módosítása. Rendeletalkotás A rendelet-tervezetet írásban kiküldtük áttanulmányozásra a képviselők részére. Az önkormányzat részére a Pelikán Nonprofit Kft január 1-től is magas összeget hozott ki a működtetéssel kapcsolatban. A től tervezett térítési díjak megállapításával sem értünk egyet. Legnagyobb gond az Idősek Klubja vonatkozásában a 480 Ft/fő/napi dokumentált térítési díj megállapításából adódik. Azon fáradozunk, hogy költséghatékonyan miként lehet tovább működtetni a szolgáltatást. Sajnálatos, hogy nem alakult át a Pelikán Kft. új szervezetté, és nem a kistérségi intézményként látják el e feladatot, hanem gazdasági szervezetként működik tovább. Sajnálom, hogy ebben Jánoshalma nem lépett. Ahol a szociális ellátó rendszert kistérségi feladatként látják el, ott több normatíva igényelhető, és még plusz pénz is marad. Egyházi fenntartású intézményeknél még több a plusz normatíva. A 8 feladatra vetítve e Ft többlet hozzájárulás került az önkormányzat részéről kivetítve, amit a Pelikán Nonprofit Kft. részére évben át kell utalni. Elgondolkodtató, hogy ilyen formában tudjuk-e tovább üzemeltetni az Idősek Klubját, vagy kilépünk és csatlakozunk olyan kistérségi településekhez, ahol ezeket a feladatokat kistérségi szinten oldják meg. Hiányolom, hogy a Pelikán Nonprofit Kft-től az éves költségekről nem kapunk részletes elszámolást. Az elmúlt évben egy dolgozónk csak fél évig töltötte be az állást, visszaosztás nem történt a személyi alapbér és a járulékok vonatkozásában másik félévére jánoshalmi dolgozóval került betöltésre az állás. Erről semmilyen tájékoztatást, elszámolást nem kaptunk. Véleményem szerint a féléves bérmegtakarítás az önkormányzatot illette volna. A Pénzügyi Bizottsági ülésre meghívást kaptak a Pelikán Nonprofit Kft. vezetői és alaposan megtárgyalásra került a rendelet - tervezet, valamint a szociális ellátó rendszerrel kapcsolatos működtetés. Felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Amennyiben bevezetésre kerül az említett térítési díj tervezet, akkor a klub ki fog ürülni. Személyenként a 22 napra közel Ft-ot jelent a térítési díj emelés a nyugdíjasoknak. Jánoshalmán ezt kihozták úgy, hogy ott nem kell térítési díjat fizetni. A bizottsági ülésen jelen voltak a Pelikán Kft. vezető munkatársai is. Hosszas tárgyalás után olyan javaslat született, hogy a rendelet-tervezet 4. -ában a nappali ellátás intézményi dokumentált térítési díja: 0 Ft/fő/nap. A javaslat az alapján született, hogy az elmúlt évben a féléves bérmegtakarítás amely az önkormányzatot illette volna - 5 hónapra fedezi a 33 fő nyugdíjas napi 480 Ft-os térítési díját. A bizottság további javaslata, hogy bízza meg a képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, kérjenek tájékoztatást arról, hogy a szociális ellátó rendszert, a környező települések hogyan oldják meg, és van-e lehetőség csatlakozni olyan kistelepülésekhez, ahol ezek a feladatok kistérségi szinten kerülnek ellátásra. Milyen feltételek szükségesek a csatlakozáshoz abban az esetben, ha az önkormányzatnak lényegesen kevesebb költségébe kerülne. Javasolja a bizottság, hogy a Pelikán Nonprofit Kft-től a képviselő-testület kérjen a költségek elmúlt évi alakulásáról részletes kimutatást. 7

8 Pápay László körjegyző A jelen rendeletünkben mindenképpen meg kell határozni a térítési díj összegét. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott javaslat alapján - nappali ellátás esetén - 0 Ft/fő/nap. Megköszönöm a tájékoztatót. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a rendelet-tervezetet? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2006. (III. 3.) KT. rendeletet egyhangú szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:)1. számú melléklet 4./ Napirend Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 5/1991.(X.15) KT. rendelet módosítása. Rendeletalkotás Az anyagot kiküldtük. Megkérdezem Pápay László körjegyző urat, van e szóbeli kiegészítése? Pápay László körjegyző Szóbeli kiegészítésem nincs. Véleményem szerint le kell szabályozni, hogy a 3,5 t össztömegű gépjárművel az önkormányzat tulajdonában lévő kis utcákba ne menjenek be, ezek a kövesutak nem ilyen célra épültek. Kérdésem, hogy a rendelet mellékletében szereplő díjtételek kerüljenek-e megemelésre? A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet. Felkérem a bizottság elnökét, a bizottság állásfoglalását ismertesse. Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Tulajdonképpen ilyen rendeletünk már van, ez annak a módosításáról szól. Az avar, kerti hulladék égetésével egészülne ki, valamint a 3,5 t összsúlyú gépjárművek behajtásának tilamával a kisutcákba, mert sajnos az utóbbi időben sok volt a csőtörés. A vízmű és az egyházi temető közötti területen kötelesek parkolni a nagyobb tömegű gépjárművel, amit a Felszabadulás utca és Dózsa utca felől közelíthetnek meg. A rendeletet meg kell alkotni és azt be kell tartani. A díjtételekre vonatkozóan javaslom, az év végén térjünk vissza, most maradjanak. A bizottság a módosítással javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Megköszönöm a tájékoztatót. Megkérem a képviselő-társaimat, tegyék fel a kérdéseiket. 8

9 Horti János képviselő Egyetértek azzal, hogy a 3,5 t össztömegű gépjárművek ne parkoljanak a KRESZ tiltó táblákkal kijelölt utcákban. Kérdésem, hogy a gépjárművek őrzése hogyan oldódik meg? Pápay László körjegyző Erről nem az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ha a képviselő-testület a rendelet elfogadja, akkor a 3,5 t súlyú gépkocsiknak a telephelyen vagy a kijelölt területen kell parkolniuk. Amennyiben a kihelyezett tábla ellenére az utcákba behajtanak, nem a kijelölt területen parkolnak szabálysértési eljárást lehet kezdeményezni. Grizák Mihály képviselő Egyetértek a javaslattal, óvjuk értékeinket. Ezek a kövesutak nem erre a célra épültek, valóban megszaporodtak a csőtörések, mivel a vízhálózat majdnem a kövesút közepén halad, így azok a nagy súly következtében elrepednek. Ki kell alakítani a telephelyet a parkolásra. Ez vonatkozna a buszokra is, nemcsak a kamionokra. Minden rendelet annyit ér, amennyit abból be is tudunk tartani. A szabálysértőkkel szemben szankciót kell alkalmazni. A közterület használati díj emelését az évvégén ismét tűzzük napirendre. Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. Mivel nincs több kérdés és hozzászólás szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a rendelet-tervezetet? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló rendeletet 8 igen szavazatta, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:)2. számú melléklet 5./ Napirend Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról. Rendeletalkotás Az anyagot kiküldtük. Megkérdezem Pápay László körjegyző urat, van e szóbeli kiegészítése? Pápay László körjegyző Az előző ülésen már volt szó a borotai köztisztviselők bérfejlesztéséről. Akkor azt a javaslatot tette a testület, hogy készüljön egy tervezet a bérfejlesztésre vonatkozóan. A környező települések közül Csávoly és Rém községek már ezt megtették. Kéleshalmán a polgármester asszony - mely nem felel meg a jogszabályi előírásoknak - a 30 %-os bérfejlesztést is meg tudott oldani. A szuperbruttósítással a dolgozóknak - 2 személy kivételével - lényegesen csökkent a nettó bére. A szuperbruttósítással én is nyertem. A fizetésemelés helyett annak értékében munkaidő csökkentés szeretnék, mely megtakarítással ez éves szinten 400 e Ft-ot jelentene. Elkészült egy tervezet 10 %-os, 20 %-os és 30 %-os emeléssel. Ez csak a köztisztviselőkre van tervezve, de vannak olyan dolgozóink is, akik nem köztisztviselők, és az ő nettó bérük is csökkent. A közszférában év óta nem volt béremelés, de tudomásom szerint jövőre sem várható. Szeretném, ha a képviselőtestület elfogadná a 10 %-os bérfejlesztést, így legalább a szinten tartást tudnánk a dolgozók ré- 9

10 szére biztosítani. Éves szinten ez 2 millió Ft pluszt költséget jelentene. Az emelés január 1- től is meghatározható. A polgármester juttatását a képviselő-testület határozza meg. A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó dolgozók - 10 %-os bérfejlesztésére vonatkozó döntéséről határozatot kell hoznia a testületnek. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásában látom a bérfejlesztés lehetőségét. Javaslom a dolgozók 10 %-os bérfejlesztését. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Felkérem a bizottság elnökét, a bizottság állásfoglalását ismertesse. Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Az elmúlt ülésen már szó volt arról, hogy a szuperbruttósítás következtében a dolgozók nettó bére csökkent, ami kb. 10 %-ot jelent. A kéleshalmi dolgozók esetében már részben megoldódott 30 %-os bérfejlesztés megállapítása. Akkor úgy döntött a testület, hogy a borotai dolgozók bérét is realizálni kellene. A kapott kimutatás 10 %-os, 20 %-os és 30 %-os bérfejlesztésre készült. A rendelet-tervezet 10 %-os bérfejlesztéssel került megalkotásra. Sajnos a költségvetésünkben erre fedezet tervezve nem lett, így a bérfejlesztést az esetleges ÖNHIKI pályázat által nyert támogatásból tudjuk esetlegesen megoldani. A közszférában dolgozók esetében 2 személynél jelentett növekedést, az ún. szuperbruttósítás bevezetése. A körjegyző úr nyilatkozott, hogy a 10 %-os béremelés helyett munkaidő csökkentést kér, amely évi Ft megtakarítást jelent. Jelenleg 1 fő köztisztviselő táppénzen van, így ebből is lesz némi megtakarítás. Vannak az önkormányzati dolgozók között közalkalmazottak, illetve a Munka Törvénykönyve szerinti besorolásban dolgozók. Sajnos az ő bérük is csökkent a szuperbruttósítással. A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása, hogy április 1-i hatállyal az önkormányzatnál dolgozók részére 10 %-os bérfejlesztést javasol. Grizák Mihály képviselő Mivel körjegyzőség vagyunk és Kéleshalmán már megoldották a dolgozók bérfejlesztését, így az a javaslat született, hogy a borotai dolgozók bérét is rendezni kell. Tudomásom szerint 1 fő tartós táppénzen van és abból is némi bérmegtakarítás keletkezik. Kérdésem, hogy ilyen esetben a cafateria juttatás részére megállapítható-e? Pápay László körjegyző A cafateria juttatásra készült külön szabályzat. Azt a munkáltató határozza meg. Mivel tartós helyettesítésről van szó bérének 50 %-át a táppénz időszaka alatt a 2 fő pénzügyes dolgozó kapja. Amíg táppénzen van, abból is képződik bérmaradvány. Javaslom, a dolgozók részére a 10 %-os bérfejlesztés megállapítását. Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Javaslom a bérfejlesztés idejét április 1-től meghatározni, mivel azt talán a költségvetésünkből könnyebben ki tudjuk fizetni, mint visszamenőleges hatállyal. Javaslom az önkormányzatnál dolgozók 10 %-os illetménykiegészítését április 1-i hatállyal megállapítani. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendeletet kell alkotni. A közalkalmazottak, illetve a Munka Törvénykönyve szerinti besorolásban tartozó dolgozók részére a 10 %-os illetménykiegészítést a testületnek határozatban kell megállapítani. 10

11 Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak, illetve a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók 10 %-os bérfejlesztését. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatokat hozta.) 32/2010. (III. 25.) KT. H A T Á R O Z A T Borota Községi Önkormányzatnál dolgozók fizetésemelés mértékének meghatározása Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy az önkormányzatnál dolgozók fizetés emelését az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) A képviselő-testület önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók bérét 10 %-kal megemeli április 1- i hatállyal. 2.) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Pápay László (sz: , Baja, an: Nagy Gizella) Borota és Kéleshalom Községi Önkormányzatok Körjegyzője a heti munkaidejét - illetménye változatlansága mellett - 37 órára csökkenti április 1. napjától. Határidő: április 01. Felelős. Határozatról értesül: Gazdálkodás - helyben Szavazásra tenném fel a rendelet-tervezet. Elfogadja-e képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetet? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendeletet egyhangúan elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:)3. számú melléklet 6./Napirend. Tájékoztató a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezete évi költségvetéséről. Az írásos anyag kiküldésre került. Amennyiben tájékoztatóval kapcsolatosan a képviselőknek, kérdése, hozzászólása van, azt kérem tegyék meg. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 11

12 Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke A költségvetést a Tanács már elfogadta, nekünk csak tudomásul kell venni. Tudomásul vesszük, de nem értünk vele egyet. Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 33/2010. (III. 25.) KT. H A T Á R O Z A T Tájékoztatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetéséről. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, de nem ért vele egyet. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: Felelős: Határozatról értesül: Azonnali Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás - Jánoshalma 7./ Napirend Tájékoztató a Felső-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről. Az anyagot kiküldtük. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta az anyagot. Felkérem Dr. Geiger Ferencet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az anyagot. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 12

13 34/2010. (III. 25.) KT H A T Á R O Z A T Tájékoztatás a Felső-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, a Felső- Bácskai ÁMK évi költségvetéséről szóló tájékoztatást elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: Felelős: Határozatról értesül: Azonnali Felső-Bácskai ÁMK.- Nemesnádudvar 8./ Napirend Borota Község víziközmű létesítményeinek évre aktualizált üzemeltetésével kapcsolatos szerződés mellékleteinek megismerése. Tájékoztató a Mindennapi vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megalakulásáról és a évet érintő működési hozzájárulásról. Megkérem a napirend előadóját, ha van szóbeli kiegészítése az írásban megküldött anyaghoz, tegye meg. Farkas István HALASVÍZ Kft. ügyvezető igazgató Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Minden az ivóvízminőség körül forog, mivel sajnos egyre jobban romlik annak minősége. Megküldtük írásban, hogy a helyi vízműnél milyen aktuális feladatok vannak és lesznek a jövőre vonatkozóan. Az ÁNTSZ felszólítása miatt az arzén-mentesítést is működtetni kell, mivel folyamatosan nem működtettük, csak a vastalanítást, mert ez volt az olcsóbb megoldás. Jelentősen csökkent a település vízfogyasztása, így a kisebb kapacitással épült arzén-mentesítés működtetése is megoldható. Az arzénszintet megszüntetni nem tudjuk, csak csökkenteni. Amióta az unióba beléptünk, az ammóniát is szükséges vizsgálni. A nitritet is vizsgálni kell, mert az veszélyes a csecsemőkre. Zárt technológiát alkalmazunk. Az ÁNTSZ felhívása szerint az ammóniát és nitritet nagyobb gyakorisággal kell vizsgálnunk. A településről a szándéknyilatkozatot megkaptuk a társuláshoz való csatlakozáshoz. A társulást létrehozni addig nem akarjuk, amíg nem látunk biztos számokat. Vízműkezelő a vegyszerkezelésre minden esetben megkapja tőlünk az instrukciót, azt megérti és maradéktalanul végzi feladatát. Sajnos, ami a településen hiányosság, hogy a jelenlegi dolgozónak, nincs vízműkezelői végzettsége. A hatóságok egyelőre nem zaklatnak ezért. Sajnos a tanfolyam költsége igen komoly összegbe kerül, amennyiben ez szükséges, a képzésre újra visszatérünk. Megköszönöm a tájékoztatót. Kérdésem, ha a pályázat útján a fejlesztés megvalósulna, az hogyan érintené a vízdíj összegét? A szakirányítási díj összege nagyon megemelkedett az előző évihez viszonyítva. Jelzést kapott a DARFÜ az ivóvízmőség-javító program a fertőtlenítést érintő 13

14 munkákról. Az ammónia és nitrát mérési eredményeink jók, az örvendetes, mert csak részben növeli a költségeinket. Köszönöm a Kft. munkatársainak a segítő, pozitív hozzáállását, amit tanúsítottak az eltelt időszakban a település iránt. A tájékoztatót elfogadásra javaslom. Farkas István HALASVÍZ Kft. ügyvezető igazgató A társulási megállapodásban sehol nincs lakosságarányos elosztás. A technológiai díj emelkedését az okozta, hogy a technológusunknak sokkal több a dolga, a többi költséget szinte alig emeltük. A vízdíj összegébe bele kell építeni az amortizációt is. Megkérem a képviselő-társaimat, tegyék fel a kérdéseiket. Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Kérdésem, ha az önkormányzat ismét csatlakozni szeretne a HALASVÍZ Kft-hez, milyen feltételekkel tehetné? Mikorra várható a vízvezetékek cseréje, mivel a mi vezetékeink igen régiek. Farkas István HALASVÍZ Kft. ügyvezető igazgató A HALASVÍZ Kft. taggyűlésének határozata alapján, aki a feltételeket vállalja, ismét be tud szállni. Előbb-utóbb ez is lesz a cél, hogy a vízművek egyesülést hozzanak létre, de még nem jelent meg a víziközművel kapcsolatos törvény. A gerincvezeték felújítását mi úgy oldjuk meg, hogy minden évben elkülönítünk egy összeget és szakaszosan oldjuk meg a felújítást. Borota vízvesztesége középszinten van. A vízmérőket folyamatosan cseréljük, olyan vízmérőkkel, hogy a telekhatáron belülre sem kell menni a leolvasónak, rádióleolvasóval jelezhetjük a szivárgást. Tavaly egy alkalommal került sor a csőszűkítésre. Az idei évben is kiküldtük a hátralékosok részére a felszólítást, egy része befizette, egy része pedig részletfizetést kért, így a vízszűkítésre nem került sor. A vízkorlátozási munkát évente 3 alkalommal térítésmentesen elvégzi a HALAS- VÍZ Kft. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 35/2010. (III. 25.) KT H A T Á R O Z A T Borota Község víziközmű létesítményeinek évre aktualizált üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, elfogadja a Borota Község víziközmű létesítményeinek évre aktualizált üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatót. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: Felelős: Határozatról értesül: Azonnali HALASVÍZ Kft.- Kiskunhalas 14

15 9./ Napirend Tájékoztató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évre tervezett Zöld Kommandó akciósorozatáról. A napirenddel kapcsolatos írásos anyagot kiküldtük. Az építési törmeléknek kihelyezett konténerbe sajnos mindenfajta szemetet beletesz a lakosság. Amennyiben, ha bekerítenénk és nyitvatartási időt határoznának meg akkor visszaszorítható lenne valamennyire a szemét leürítése. Kérdésem, más településen hogyan oldják meg az építési törmelék gyűjtését? Megkérem a napirend előadóját, ha van szóbeli kiegészítése az írásban megküldött anyaghoz, tegye meg. Illés Mihály szállítmányozás vezető Köszöntöm a képviselő-testület résztvevőit. Sajnos az építési törmelék kezelése a szeméttelepek bezárásával alapvetően mindenhol problémát jelent. Egyszeri lomtalanítás esetén ki lehet tenni az építési törmeléket is, de kezelhetően bezsákolva, ami szinte lehetetlen. Egyes települések saját hulladékgyűjtő udvart alakítanak ki az építési törmelék gyűjtésére. Ez legyen zárt helyen, konténer kihelyezésével. Valóban, ha nincs bekerítve, belekerülhet más hulladék is. Sajnos a lakosság nem igazán érti meg, hogy a konténerekbe csak építési törmeléket lehet tenni. Abban bírunk segíteni, hogy lakossági áron tudunk több konténert is biztosítani a temetőben keletkezett szemétnek. A Kft. részéről az engedmény sajnos nem széles körben működik. A kötelező kommunális hulladékszállításon felül van lehetőség elektronikai eszközök és zöldhulladék gyűjtésére is, de már ez is fizetős. Évi 1 lomtalanítási szolgáltatáson felül más nem ingyenes. Mélykúton már működik hulladékudvar, de még az engedélyeztetése folyamatban van. Az egyházi temetőnél keletkezett hulladék elszállítása 300 e Ft-tal megnövelte a költségünket a 2009-es évben. Illés Mihály szállítmányozás vezető A temetőhöz bérleti díj mentesen tudunk biztosítani konténereket. Javasolnám, hogy a település igényeljen mozgatható konténereket és ürítési napokon lakossági áron el tudjuk szállítani. 5 tonnás konténert is tudunk díjmentesen biztosítani, de annak a szállítása más formában történik. Az építési törmeléket gyűjtjük mi is, amennyiben a településen egy helyre összegyűjthető nagyobb mennyiség, azt térítésmentesen elszállítjuk. Megkérem a képviselő-társaimat, tegyék fel a kérdéseiket. Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Egyetértünk a javaslattal, bekerítjük a területet és ömlesztett formában gyűjtjük az építési törmeléket. Örömmel vettük, hogy térítésmentesen van lehetőség konténer igénylésére a temetőnél. Javaslom, éljünk ezzel a lehetőséggel. 15

16 Mivel nincs több kérdés, hozzászólás szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselőtestület az előterjesztést, amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 36/2010. (III. 25.) KT H A T Á R O Z A T Tájékoztató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évre tervezett Zöld Kommandó akciósorozatáról. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évre tervezett Zöld Kommandó akciósorozatáról szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: Felelős: Azonnali 10./ Napirend. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 23/2010. (II.15.)KT. határozat: Pályázat benyújtása rendezvény támogatására (FALUNAP) A pályázat határidőben benyújtásra került. Mivel nincs kérdés, hozzászólás, megállapítom, hogy a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. (A képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóját tudomásul vette.) 11./ Napirend Beszámoló a képviselő-testület jogkörében az előző ülés óta végrehajtott javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról. (Szóbeli előterjesztés) , , ,03.18., , A Művelődési Ház 2 db LEKI pályázatával kapcsolatos ügyintézés az érintett szakemberekkel, a belső építésszel és a felelős műszaki vezetővel Bejárás az Antallaposi temetőbe a tervezett fakitermelés ügyében Kecskeméten körjegyző úr az MVH. Regisztrációs számot kérte ki a monitoring jelentéshez, valamint Budapestre utazott a Takarnet programmal kapcsolatban. 16

17 Bajai Körzeti Földhivatalban ügyintézés az Önkormányzat tulajdonában lévő helyrajzi számok vonatkozásában. (kb m2) Kistérségi Fórumon vettem részt Szarvas Roland településőrrel, ahol dr. Husti János a kiskunhalasi Rendőrkapitányságról értékelte a kistérségi települések közrendjét, közbiztonságát Nőnapi ünnepségen vettünk részt, ahol a férfi dolgozóink és a képviselő-testület férfi tagjai köszöntötték és vendégül látták az önkormányzati intézmények női dolgozóit. (Köszönetnyilvánítás) Körjegyző úr a Bajai Földhivatalon geodéziai munkákkal kapcsolatos dokumentumokat adta át aláírásra az illetékes földmérőknek a szociális blokk kialakításának kapcsán A JTKT. települései őszén kívánják benyújtani TÁMOP pályázaton belül gyermekesély programmal kapcsolatos pályázati anyagot. Ennek előzményeként a Magyar Tudományos Akadémia szakemberei Jánoshalmán túlmenően a többi település érintett szakembereivel is kerekasztal beszélgetést folytattak, amelynek helyszíne az Általános Iskola épülete volt Községi szinten megünnepeltük március 15-ét, amelyre a Bács TV munkatársai is meghívást kaptak felvétel készítésére. Köszönetemet fejezem ki a szervező pedagógusoknak, segítőknek, szervezőknek a színvonalas program összeállításáért és mindazoknak a tanulóknak, akik a műsorban szerepeltek A HALASVÍZ Kft. illetékes szakembereit e napra hívtuk meg a csőszűkítési munkák elvégzésére, amelyre nem került sor, mivel a vízdíjhátralékosok a határidőre teljesítették a tartozás befizetését vagy éltek a részletfizetési lehetőséggel. Csörszné Zelenák Katalin látogatott el településünkre Kecskemétről a Duna-Tisza-Közi Tanyagondnoki Szolgálattól, aki megköszönte a település támogatását a TÁMOP pályázat keretén belül nyújtott személy ügyében Felsőszentivánon tapasztalatszerzésen vettünk részt körjegyző úrral. Az Idősek Klubjának vezetőjével a 2010-es évre szociális ellátáshoz nyújtott anyagi hozzájárulás csökkentése tekintetében A környezettudatos nevelés érdekében a Felső-Bácskai ÁMK. tagtelepüléseinek tanulói részére ÖKO vetélkedőt szervezett az Iskola Borotai tagintézménye, ahol a színvonalas vetélkedőn mindenki jól érezte magát. Az első helyezést a borotai csapat tagjai érték el, akiknek ismételten gratulálok. A szervező munkáért köszönetemet fejezem ki az intézmény pedagógusainak, az önkormányzat közcélú munkásainak, valamint minden egyéb segítőnek A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., taggyűlésén a körjegyző úr képviselt, ahol napirendi pontként került megtárgyalásra a Csongrádi Víz és Szolgáltató Kft. üzletrészének megvásárlására pályázat benyújtása, mivel a Kft. elővásárlásra jogosult. JTKT ülésen vettem részt, ezen a napon ugyan ebben az időpontban, ahol beszámolt a Pedagógiai Szakszolgálat a évi pedagógiai munkáról. Tájékoztató hangzott el az LHH projektekről, értékelték az Önkéntes Polgárőr Egyesület munkáját, valamint összefoglalót kaptunk a kistérségben végzett belsőellenőri munkáról is. Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék fel. 17

18 Mivel nincs kérdés, hozzászólás megállapítom, hogy a képviselő-testület a jogkörében az előző ülés óta végrehajtott döntésekről, javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. (A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette.) 12./ Napirend Egyebek a./ Részvétel a Bácsalmási Vágta Nemzeti Vágta Előfutama Lovasversenyén. (Szóbeli előterjesztés) A képviselő-testület február 15-i ülésén tájékoztattam a testületet arról, hogy a Bácsalmási Bácska Ifjúsági és Sport Közhasznú Egyesület elnöke Agócs László úr felkereste Önkormányzatunkat. Arról tájékoztatott, hogy május 8. napján megszervezi és lebonyolítja Bácsalmáson a Bácsalmási Vágta Nemzeti Vágta Előfutamát. Javasolta, hogy versenyzőként Önkormányzatunk is képviseltesse magát és március 25-éig nevezzen be a versenyre. A nevezési díj öszszege: Ft, amely magában foglalja a versenyen való indulás jogát és a szervező alapkötelezettségei keretében nyújtott szolgáltatásokat. Továbbá javasolta, hogy a képviselő-testület tagjai az önkormányzat dolgozói és a falu lakossága jelenlétével minél nagyobb számban tisztelje meg a rendezvényt, és egyben kérte, hogy versenyzőként is nevezzen be az önkormányzat. A képviselő-testület akkor a 25/2010. (II. 15.)KT. határozatával úgy döntött, hogy részt vesz a Bácsalmási Vágta Nemzeti Vágta Előfutam Lóversenyén és az Ft nevezési díj összegét a évi költségvetésből biztosítsa. Tekintettel arra, hogy borotai versenyző még sem kíván részt venni ezen a versenyen, így javaslom a határozatunk visszavonását. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot, felkérem a bizottság elnökét, a bizottság állásfoglalását ismertesse. Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke A bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselő-testület felé, hogy a 25/2010. (II.15.) KT határozatát, amelyben a Bácsalmási Vágta Nemzeti Vágta Előfutam Lóversenyén való részvételi szándékáról döntött, vonja vissza. Egyetértek a javaslattal. Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a javaslatot? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozat hozta:) 18

19 37/2010. (III. 25.) KT. H A T Á R O Z A T A 25/2010. (II. 15.) KT. határozat visszavonása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy a május 8. napján Bácsalmáson megrendezésre kerülő Bácsalmási Vágta Nemzeti Vágta Előfutam lovasversenyén nem vesz részt és az Ft-os nevezési díj elfogadására hozott 25/2010. (II. 15.) KT. határozatát visszavonja, mivel borotai versenyző nem kíván a versenyen részt venni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: Azonnali Felelős: Határozatról értesül: - Gazdálkodás - Helyben - Bácsalmási Ifjúsági és Sport Közhasznú Egyesület 6430 Bácsalmás, Petőfi u. 59. sz. b./ Megállapodás módosításának elfogadása. A szociális ellátásról és szolgáltatásról szóló évi III. tv. 57. (1) bekezdés c. pontja szerint a szociális ellátások köréből az étkeztetésről, mint szociális alapellátásról az önkormányzat és a Pelikán Közhasznú Nonprofit Kft. között november 16-án Megállapodás jött létre. Tekintettel arra, hogy a törvénymódosítások következtében a térítési díjak, valamint annak számításai lényegesen megváltoztak, ezért a Megállapodás módosítását javaslom. Ennek figyelembe vételével szükséges az utolsó Megállapodás (11) bekezdésének módosítása. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a javaslatot? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület az előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozat hozta:) 38/2010. (III. 25.) KT. H A T Á R O Z A T Megállapodás módosításának elfogadása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy Borota Községi Önkormányzat (6445 Borota, Felszabadulás u. 3. sz.) és a Pelikán Közhasznú Nonprofit Kft (6440 Jánoshalma, Hunyadi u. 2.sz.) között létrejött 4. számú melléklet szerinti - Megállapodás módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Határidő: Azonnali. Felelős: Határozatról értesül: Pelikán Közhasznú Nonprofit Kft. - Jánoshalma 19

20 c./ Rendezvények támogatására pályázat benyújtása A FEBÖSZ által pályázatot írtak ki az idei évben is rendezvények támogatására. A tavalyi évben a hagyományőrző rendezvényeinkre Lovasmajális, Falunap benyújtott pályázatunkra kaptunk támogatást. Javaslom, az idei évben is nyújtsuk be a pályázatokat. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság javasolja a FEBÖSZ által kiírt pályázatra a hagyományőrző rendezvényeink - Lovasmajális, Falunap- támogatására a pályázat benyújtását. A bizottság javasolja, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert mindkét rendezvényünkre a két pályázat benyújtására. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a javaslatot? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatokat hozta.) 39/2010. (III. 25.) KT. H A T Á R O Z A T FEBÖSZ által kiírt pályázat benyújtása LOVASMAJÁLIS rendezvény támogatására. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a FEBÖSZ által kiírt LOVASMAJÁLIS rendezvény támogatására. A szükséges önerőt évi költségvetés terhére a rendezvényszervezés dologi kiadásai előirányzatból biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: április 12. Felelős: Határozatról értesül: Gazdálkodás, helyben 40/2010. (III. 25.) KT. H A T Á R O Z A T 20

21 FEBÖSZ által kiírt pályázat benyújtása FALUNAP rendezvény támogatására. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a FEBÖSZ által kiírt FALUNAP rendezvény támogatására. A szükséges önerőt évi költségvetés terhére a rendezvényszervezés dologi kiadásai előirányzatból biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: április 12. Felelős: Határozatról értesül: Gazdálkodás, helyben d./ ÖNHIKI pályázat benyújtása, évi pénzmaradvány jóváhagyása. Borota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésének elkészítésekor a bevételek és kiadások számbavétele után forráshiány mutatkozott. A nehéz pénzügyi helyzet szükségessé teszi az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igénylését. Természetesen az önkormányzatunk is mindent megtesz az ésszerű, takarékos gazdálkodás érdekében és meghozza az ehhez szükséges intézkedéseket. Javaslom a képviselő-testület nyújtsa be a pályázatot, valamint felkérem a képviselő-testületet, hogy a pénzmaradvány alakulását szíveskedjen elfogadni és azt határozatban kell foglalnia. ( A képviselő-testület az elhangzott előterjesztéssel egyetértett és az alábbi határozatokat hozta:) 41/2010. (III. 25.) KT. H A T Á R O Z A T 21

22 Pénzmaradvány alakulása A Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, elfogadja az önkormányzat évi az alábbi kimutatás szerinti - pénzmaradvány alakulását, mely szerint szabad működési pénzmaradvány eft Ft, felhalmozási célra e Ft felhasználható 2010 évben Borota Megnevezés Községi Önkorm. Körjegyzőség Összesen Záró pénzkészlet december 31.-én: Aktív és passzív pü. elszámolások öszszesen Pénzmaradvány: Előző évben képzett tartalék maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány évi befizetés többlettámogatás miatt évi kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Sor összesen Szabad pénzmaradvány 11. (+4)+10.sor Ebből:Felhalmozási pénzmaradvány Határidő: Felelős: Azonnali 42/2010. (III. 25.) KT. H A T Á R O Z A T 22

23 Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. A.) Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 45. (1) bekezdése és a 6. számú mellékletének 1. pontja (továbbiakban 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására. B.) Borota Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I./ Az önkormányzat lakosság száma január 1-én 1000 fő feletti. II./ a.) Az önkormányzat a körjegyzőségen túl intézményt nem tart fenn. b.) Nemesnádudvar székhelyű külön jogszabály szerint létrehozott társulásban a 2007/2008-as nevelési-, illetve tanévtől folyamatosan részt vesz. A társulás neve: Felső-Bácskai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulásba tartozó önkormányzatok: Borota Községi Önkormányzat Csávoly Községi Önkormányzat Érsekhalma Községi Önkormányzat Nemesnádudvar Községi Önkormányzat Rém Községi Önkormányzat A társulás keretében ellátott feladatok: - óvodai nevelés, - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás - napközi otthoni és tanulószobai ellátás III./ Az önkormányzat lakosságszáma január 1.-én 1457 fő szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatokat intézményi társulás keretében látja el. 2. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait többcélú kistérségi társulás keretében látja el január 1. után: - szociális intézményi feladat: hajléktalanok átmeneti szállása - szociális alapszolgáltatási feladatok: családsegítés házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása - gyermekjóléti alapellátási feladat: gyermekjóléti szolgáltatás - belső ellenőrzési feladat. 3. A szociális étkeztetési feladatot társulási megállapodás nélkül a Jánoshalmi Város Önkormányzata által alapított Pelikán Közhasznú Non-profit Kft megállapodás alapján látja el. IV./ A II./ pontra való hivatkozással a kapacitás kihasználtság nem értelmezhető. 23

24 V./ Az önkormányzat a lakossági kommunális adó, az iparűzési adó bevezetéséről döntött és a költségvetésben ilyen bevételt tervez, és a gazdálkodás során realizál. VI./ Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére Határidő: Azonnali Felelős: Mikó Ferencné Határozatról értesül: Gazdálkodás helyben - A folyékony hulladékleürítő engedélyeztetése előreláthatólag 2015-ig szól. A 3 db figyelő kút fúrása megtörtént. Előírás a fásítás, valamint a terület bekerítése és a szállító gépjárműveknek a leürítéshez szükséges ráállást kell biztosítani. - A tanyagondnoki busz használatára 14 alkalommal adtam engedélyt. Többnyire iskolások, futtbalisták szállítására, valamint helyi lakosok egészségügyi intézménybe szállítását engedélyeztem. - Az egyházi temető bejárata elkészült, a gépi munkát Zsidek Bt. markológépe végezte 6000 Ft-áfa/óra szolgáltatás ellenében. A zöldhulladék konténerbe helyezését is ők végezték. A költség a hóeltakarítással együtt bruttó Ft. A hóeltakatírást a Borotai Laska Kft. végezte. - Megtörtént a külterületi dűlőút helyreállítása, a fák kiszedését közmunkások végezték. - Gyermekesély programra pályázat benyújtására a JTKT-n belül őszén lesz lehetőség. - Külterületi ingatlanon a kút fúrásával kapcsolatos pénzügyi költségek évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat, mint jogi személynek a Környezetvédelmi Felügyelőségtől is engedélyeztetést kell kérni. Az engedély kiadásával javaslom a körjegyző úr vegye fel az illetékesekkel a kapcsolatot. - Mozgáskorlátozott Klub térítésmentes használatára vonatkozóan a hastáncosoktól kérelem érkezett. Javaslom, engedélyezzük számára a klubhelyiség térítésmentes használatát azzal a feltétellel, hogy a falu rendezvényeire kivonuljanak és fellépjenek. Stefánovics István képviselő Engedélyezzük részükre a helyiség térítésmentes használatát, de ennek fejében lépjenek fel az önkormányzat rendezvényein. Dr. Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Egyetértek a javaslattal, bízzuk meg a polgármester asszonyt, hogy tegye lehetővé számukra a klubhelyiség térítésmentes használatát, de ennek feltétele, hogy a rendezvényeinken lépjenek fel. - Magyar Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok esetében kezdeményezi az ideiglenes földhasználati jogot. A kimutatásban szereplő hrsz-ú ingatlanokra lehetőség van ideiglenes földhasználati engedélyre való kérelem benyújtására. A Birtokvédelmi Bizottság elnökének szóló ügyiratot átadtam további tanulmányozásra. - A kitüntető címek adományozására javaslatok gyűjtésére felkértük a Szociális és Egészségügyi Bizottságot. A javaslatok leadásának határideje március 31. A javaslatok értékelésére áprilisban zárt ülés keretében kerül sor. 24

25 - A Művelődési Ház felújítására, fűtéskorszerűsítésére megnyert LEKI pályázatnál (2 db) a felújítási munkák elkezdődtek. -A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ építéséről és működtetésről kapott tájékoztatás szerint sem a mozgószakorvosi, sem a háziorvosi ellátás nem fog veszélyezbe kerülni. - A sportpályán tárolt színpad fölé helyezendő fémszerkezetre Zsidek Csaba vállalkozó felajánlást tett, amelyben térítésmentesen ezt átadja az önkormányzatnak a rendezvényekhez, ami az ő tulajdnona. - A Lajtha László Művészetoktatási Intézmény ügyvezető igazgatója írásos tájékoztatást nyújtott. amelyben leírja, hogy 2010/2011-es tanévtől a településen nem biztosítják a művészetoktatást. (zene, kézműves oktatás) - Elkészült a évi rendezvénynaptárunk, amely Borota honlapján megtekinthető. - Településőr eddigi foglalkoztatása hatékonyan működik, ez érezhető a iskolában is. A gyermekek magatartásában is pozitív változás van. Megkérdezem a képviselőket van-e egyéb kérdésük, bejelentésük. Amennyiben nincs, megköszönöm a megtisztelő figyelmet és a testületi ülést bezárom (Miután több hozzászólás nem volt s polgármester az ülést órakor bezárta.) Mikó Ferencné polgármester p.h. Dr. Geiger Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Pápay László körjegyző 25

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről 1 Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 7. számú JEGYZŐKÖNYV

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 7. számú JEGYZŐKÖNYV BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 7. számú JEGYZŐKÖNYV 58/2006. (VII.4.) kt. határozat: napirend elfogadása 59/2006. (VII.4.) kt. határozat: A két ülés közötti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2007. április 25-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Mészáros János, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2013. ÁPRILIS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2013. ÁPRILIS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2013. ÁPRILIS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Faluház Színháztermében 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. Ikt.szám: 40/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Jegyzőkönyv Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. január 15-én, 16,00 órai kezdettel, a nagykanizsai Vasemberház Dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben