J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián jegyző Tóthné Nyirádi Anna aljegyző Galanits Béláné képviselő Gyurcsok Zoltán képviselő Laczkó Balázs képviselő Orbán József képviselő Polónyi Éva képviselő Tóth Lajos képviselő Meghívottak: Börzsöny Kisvasút Nonprofit Kft ügyvezetője: Paulik János Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ igazgatója: Kunya Sándorné Helyi Választási Bizottság elnöke: Molnárné Hőninger Anikó Lakosság részéről megjelent: Nagy Sándor szobi lakos Varga Elemér szobi lakos Remitzky Zoltán polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, ameghívott vendégeket és az érdeklődő szobi polgárokat. Mielőtt javaslatot tett volna az ülés napirendi pontjaira, kérte a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatos felszólalásaikat, bejelentéseiket ismertessék. Miután a képviselők részéről felszólalásra, bejelentésre nem került sor, a polgármester javaslatot tett a meghívón szereplő napirendi pontokra, illetve kiegészítette az Egyebek napirendi pont keretében tárgyalandó témaköröket, energetikai fejlesztés, korszerűsítés tárgyú pályázatok benyújtásával kapcsolatos tárgykörrel. Elmondta, hogy a zárt ülésen két szociális témájú fellebbezés megvitatására kerül majd sor. A képviselő-testület a polgármester javaslatát egyhangúlag elfogadta, és az ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1.) Börzsöny Kisvasút Non-profit Kft évi tevékenységéről tájékoztatás. Meghívott: Paulik János ügyvezető

2 2 2.) Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ évi tevékenységéről tájékoztatás. Meghívott: Kunya Sándorné igazgató 3.) Szob Város Alpolgármesterének megválasztása. 4.) Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet április 30-át követő működéséről képviselői egyeztető megbeszélés. 5.) Danubia Televízió Műsorszolgáltató Non-profit Kft támogatási kérelme tárgyában döntés. 6.) DMRV Zrt Vác által benyújtott tulajdonosi részesedés felajánlása tárgyában döntés. 7.) E g y e b e k Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet belső ellenőrzésével kapcsolatos Intézkedési Terv elfogadásáról döntés. A 2013.évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadásáról döntés évi képviselő-testületi munkaterv elkészítéséhez javaslat kérés. Energetikai korszerűsítés, fejlesztés tárgyában, KEOP pályázatok benyújtásáról döntés. 1.) Börzsöny Kisvasút Non-profit Kft évi tevékenységéről tájékoztatás. Meghívott: Paulik János ügyvezető Remitzky Zoltán polgármester ismételten köszöntötte a napirend pont tárgyalásához meghívott Paulik János ügyvezetőt. Bevezetőjében elmondta, hogy a képviselő-testület munkaterve alapján került sor a Börzsöny Kisvasút Non-profit Kft 2012.évi tevékenységéről szóló tájékoztatásra. A társaság ügyvezetője által elkészített írásos anyagot valamennyi képviselő részére megküldte. Felkérte Paulik János ügyvezetőt, amennyiben az írásos tájékoztatását szóban kiegészíteni kívánja, úgy tegye meg. Paulik János ügyvezető elmondta, csak néhány gondolattal kívánja szóban kiegészíteni az írásos tájékoztatását. Elmondta, hogy a Börzsöny Kisvasút Non-profit Kft-t januárban alapította Szob Város és Márianosztra Község Önkormányzata %-os tulajdonrésszel. Ez időtől került megválasztásra mint a társaság ügyvezetője, immár 6. éve végzi a tevékenységét. Végzettsége alapján vasútgépész, élete a kisvasút.

3 3 A kisvasút tényleges tevékenysége 2009-től indult. Éves szinten nem sok az utas a tájékoztatásban a járatok számát és az utasok számát részletezte de magukhoz viszonyítva jó ez a létszám, hiszen nem a királyréti kisvasútról van szó. Múlt év novemberében az utasokkal kérdőívet töltettek ki arra vonatkozóan, hogyan ítélik meg a Szob-Márianosztra között közlekedő kisvasút tevékenységét a környéken működő kisvasutakhoz viszonyítva. Elmondhatja, hogy a kisvasút toronymagasan első helyezést ért el a kérdőívekben kapott válasz alapján. Aki egyszer közlekedett a kisvasúttal, adja tovább a hírt, javasolja a kirándulást, így egyre többen érkeznek, elmondhatja úgymond alulról építik a piramist. A kisvasút egy L 60-as, a társaság tulajdonában lévő mozdonnyal közlekedik, amely a közelmúltban felújításra került, 196 lóerős, turbós visszaütő motor került beépítésre. A vonathoz egy kerékpárszállító jármű is hozzá van kapcsolva, melyen 12 db kerékpár szállítása lehetséges, ill. mozgáskorlátozott személyek szállítására is van lehetőség. A vasútpályával kapcsolatos örökség adott, sajnos a hibákat nem tudták teljesen kiküszöbölni. A kivitelezővel Vegyépszer szemben 6 millió Ft összegű követelése van a kft-nek. A kisvasút szobi végállomása szépen kialakított, virágos, változás annyiban történt, hogy kialakítottak mozgáskorlátozottak számára is használható mosdót. A kisvasútat a Márianosztrai kegyhelyre utazó zarándokok is rendszeresen igénybe veszik. Elmondta, nagyon örülne annak, ha a jó idő beálltával a képviselő-testület tagjai úgymond bejárás keretében utaznának a kisvonaton. Örömét fejezte ki arra vonatkozóan is, hogy a város lakói közül többen segítették ill. segítik a kisvasút tevékenységét, vannak állandó és vannak eseti támogatóik. Köszönetét fejezte ki az önkormányzat által nyújtott támogatásokért is. Tájékoztatta arról is a testületet, hogy a tárgyévben a kisvasút 5 év alatt felhalmozott adósságát a társaság elkezdi törleszteni. Remitzky Zoltán polgármester megköszönte az ügyvezető szóbeli kiegészítését, majd átadta a szót a képviselőknek. Orbán József képviselő véleménye az volt, amennyiben megépülne a Márianosztra- Nagybörzsöny közötti kisvasúti szakasz vélhetően az utas létszám is megnőne. Paulik János ügyvezető egyetértett a képviselő úrral, elmondta, hogy a Börzsöny hegységben közút forgalmi út nincs, települések sincsenek benne. Gyakorlatilag érintetlen a hegység, bejárására a kisvasúttal van lehetőség. Ez által nem szennyeznék az érintetlen erdőket, mezőket. Galanits Béláné képviselő elmondta, Paulik János nagy szeretettel beszél a kisvasútról, és ez a sok szeretet a kisvasút tevékenységére és a gazdaságosságára is hatással van. Köszönetét fejezte ki az ügyvezető által eddig végzett, és a jövőben végzendő tevékenységéért. Remitzky Zoltán polgármester is megerősítette az elhangzottakat, valóban Paulik János vasútszerető ember, aki megszerettette a kisvasúttal való kirándulást.

4 4 Arra reagálva, hogy megépül-e a Márianosztra Nagybörzsöny közötti vasútvonal elmondta, hogy a kisvasútért alapítvány ülésén már több alkalommal került sor e témára, pillanatnyilag nincs forrás e szakasz megépítésére, ugyanakkor a tervek rendelkezésre állnak. Amennyiben ilyen témában pályázat kiírására kerülne sor, élni kellene a pályázat adta lehetőségekkel. Paulik János ügyvezető elmondta, hogy a tájékoztatásban számok nem szerepelnek, főként a kisvasút tevékenységével foglalkozott a tájékoztatásban. Elmondta azt is, hogy ügyvezetői megbízása 2015-ig szól, azt követően nyugdíjba kíván vonulni. Maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy a kisvasút még nagyon sokáig működjön, ezért minden fórumot megragad a kisvasút szolgáltatásainak hirdetésére. Több éve gondot jelent, hogy a városban nincs szállás, étkezési lehetőség a turistáknak, sajnos Szobot e témában nem lehet megmozdítani. Példaként említette meg, hogy Nagybörzsönyben mind szállás, mind pedig étkezés biztosított, éves szinten 20 ezer utas veszi igénybe a nagybörzsönyi kisvasutat. A képviselő-testület az írásban elkészített tájékoztatás, valamint a szóbeli kiegészítés ismeretében 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 6/2013.(II.5.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Börzsöny Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Kft 2012.évi tevékenységéről írásban készített tájékoztatást Paulik János ügyvezető szóbeli kiegészítésével elfogadja. 2.) Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ évi tevékenységéről tájékoztatás. Meghívott: Kunya Sándorné igazgató Remitzky Zoltán polgármester köszöntötte Kunya Sándorné igazgatót. Elmondta, hogy az intézmény vezetője által elkészített tájékoztatást a képviselők részére megküldte. Felkérte Kunya Sándornét, hogy írásban elkészített tájékoztatását amennyiben szóban kiegészíteni kívánja, úgy tegye meg. Kunya Sándorné igazgató elmondta, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, inkább a tájékoztatással kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre válaszolna. Elmondta azonban, hogy a helyi általános iskola és a könyvtár kapcsolatában előrelépés következett be, szorosabb kapcsolatot kívánnak a jövőben kialakítani. Tóth Lajos képviselő jónak tartotta az írásban elkészített tájékoztatást. Elmondta azt is, hogy véleménye szerint nagyon jól volt megszervezve Micsei László nevével jelzett író-olvasó találkozó. Kérdése az volt az igazgató asszonyhoz, hogy a raktárhelyiséggel kapcsolatos probléma fenn áll-e még, vagy sikerült megoldást találni.

5 5 Kunya Sándorné igazgató válaszában elmondta, hogy van előrelépés, ugyanis az intézményben a padlásfeljárót alakítják át raktárnak, így a jelenben megoldódik a probléma. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy hétfőnként reggel 8.00 órától egy 7-8 fős csoport részvételével megbeszélésre kerül sor a könyvtárban. Jelenleg ez a csapat az év kulturális programtervét állítja összeg. Most készül a évi Városnapi programmal kapcsolatos pályázat. A jelenben a művelődési házban és a könyvtárban 2 fő dolgozik. Valamikor 7 fő dolgozott a két intézményben, sőt volt Családi Ünnepeket Rendező Iroda is. Az önkormányzat közművelődési normatívája Ft. Az intézmény legminimálisabb működéséhez szükséges költség Ft. A költségvetésbe könyvbeszerzésre Ft lett tervezve. A fentiek ismeretében tehát nagyon nagy szükség van aktív emberekre, akik szabadidejüket feláldozva ajánlják fel tevékenységüket a város közösségéért. Elmondható, hogy a települési közélet e szektorát csak így tudják kezelni. A képviselő-testület az írásban elkészített tájékoztatás valamint az elhangzottak ismeretében 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 7/2013.(II.5.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ évi tevékenységéről készített tájékoztatást elfogadja. 3.) Szob Város Alpolgármesterének megválasztása. Remitzky Zoltán polgármester bevezetőjében elmondta, hogy a jelen napirend megtárgyalásával a több hónapja fennálló mulasztásos törvénysértés feloldását kezdeményezi. Az alpolgármester megválasztására ugyanis az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen kellett volna sort keríteni. Elmondta, hogy a képviselő-testület részére megküldött, tárgyban készített előterjesztésében részletesen leírta az indokokat, miért tesz most javaslatot az alpolgármester személyére. Mint ismeretes 6. önkormányzati ciklusban tevékenykedik polgármesterként, dolgozott már több alpolgármesterrel. Ebben a ciklusban a választást követően igyekezett megismerni valamennyi képviselőt. Szerette volna azt is, ha a képviselő-testület tagjai is megismerik egymást. Maga részéről ugyanis az összecsiszolódást, egymás tevékenységének megismerését fontosnak tartotta az alpolgármester személyére vonatkozó javaslata megtételéhez. Az írásos előterjesztésében leírta a közfoglalkoztatással kapcsolatos kötelező önkormányzati feladat ellátásával kapcsolatban az alpolgármester tevékenységének fontosságát. Ez azért is

6 6 fontos, mivel maga nem rendelkezik kellő tapasztalattal, gyakorlattal közmunkaprogram keretében végzett mezőgazdasági tevékenységet illetően. az értékteremtő Fentiek alapján Orbán József képviselőre tesz javaslatot, mint alpolgármesterre. Úgy gondolja, hogy a képviselő úr tud legtöbbet segíteni az önkormányzatnak illetve a város közösségének. Kérte a képviselő-testületet, hogy mondja el véleményét a javaslatával kapcsolatban. Kérte, hogy az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásakor az elhangzottakat vegyék figyelembe. Köszöntötte Molnárné Hőninger Anikót, a Helyi Választási Bizottság elnökét, aki abból a célból jelent meg az ülésen, hogy a megválasztott alpolgármester esküjét kivegye, és átadja a megbízólevelet. Galanits Béláné képviselő elmondta, egyetért a polgármester úr javaslatával. Orbán József képviselő nagyon sokat tesz a településért. Nemcsak anyagilag, hanem fizikálisan is mindig jelen van a település életében. Polónyi Éva képviselő egyetértett az elhangzottakkal. Elmondta, hogy Orbán József önzetlenül támogatja a várost, elismerés illeti meg. Jónak tartja a polgármester indítványát, eddig végzett munkája alapján megérdemli Orbán József a megtiszteltetést, hogy alpolgármester legyen. Laczkó Balázs képviselő elmondta, hogy az önkormányzat kötelező feladatát képező közfoglalkoztatás során igen jelentős a mezőgazdasági tevékenység, mondhatni külön szakma. Orbán József évtizedek óta ezzel a tevékenységgel foglalkozik, a feladat ellátásánál tud segítséget nyújtani, illetve helyettesíteni tudja a polgármestert az ilyen jellegű tárgyalásokon. Maga részéről javasolta Orbán József alpolgármesterré választását. Tóth Lajos képviselő elmondta, a jegyző választásnál megfogalmazott véleményét tartja továbbra is fenn, azaz akivel a polgármester úr együtt kíván dolgozni azt támogatja. dr. Holocsi Krisztián jegyző tájékoztatást adott a képviselő-testületnek az alpolgármester választással kapcsolatosan. Elmondta elsőként a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására egy ad-hoc Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni. Kérte a képviselő-testület javaslatát a bizottság elnökére, tagjaira vonatkozóan. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 8/2013.(II.5.) Kt.sz.határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szob Város Önkormányzata alpolgármesterének megválasztásával összefüggésben,a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására Ad-Hoc Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre az alábbi személyi összetétellel.

7 7 Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Galanits Béláné képviselő Szavazatszámláló Bizottság tagja: Gyurcsok Zoltán képviselő Szavazatszámláló Bizottság tagja: Tóth Lajos képviselő Orbán József képviselő jelezte, hogy nem kíván részt venni az alpolgármester választással kapcsolatos szavazáson. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 9/2013.(II.5.) Kt.sz.határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete ORBÁN JÓZSEF képviselő személyes érintettsége miatt a képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontjánál ( Alpolgármester választás ) a titkos szavazásból való kizárási kérelmét elfogadja. A határozat meghozatalát követően sor került a titkos szavazásra. A Szavazatszámláló Bizottság összeszámolta a szavazatokat, és a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet vett el. ( Az eredményt megállapító jegyzőkönyv az ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A titkos szavazás ismeretében a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2013.(II.5.) Kt.sz.határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete február 6. napjától ORBÁN JÓZSEF képviselőt választja meg Szob város alpolgármesterévé. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére., jegyző A határozat meghozatalát követően a megválasztott Orbán József alpolgármester írásban nyilatkozott arról, hogy az 1990.évi LXIV. törvény 4..(3) bekezdésében biztosított jogával élve, alpolgármesteri tisztsége ellátásával kapcsolatosan tiszteletdíj megállapítását nem kéri. ( A nyilatkozat e jegyzőkönyv mellékletét képezi ) Köszönetét fejezte ki a képviselő-testületnek a megelőlegezett bizalomért, elmondta, mint ahogy eddig is, a jövőben is igyekszik a város javáért és közösségéért tevékenykedni. Ezt követően a megválasztott alpolgármester a Helyi Választási Bizottság Elnöke előtt letett az esküt, és átvette a megbízólevelet. ( Az eskü a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

8 8 dr.holocsi Krisztián jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 58..(1) bekezdése alapján csak a polgármester nem lehet bizottság elnöke vagy tagja, ilyen korlátozás az alpolgármesterre vonatkozóan nincs. Ennek következtében Orbán József alpolgármester továbbra is tagja a Településstratégiai, Ügyrendi, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottságnak. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 4.) Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet április 30-át követő működéséről képviselői egyeztető megbeszélés. Remitzky Zoltán polgármester emlékeztette a képviselő-testületet a f.év január 28-án megtartott településrészi fórumra, melynek helyszíne a Szakorvosi Rendelőintézet épülete, tárgya pedig a Szakorvosi Rendelőintézet április 30-át követő működtetése volt. A fórumon részt vettek a szobi járás polgármesterei, Harrach Péter Pest Megye 4.sz. választókerülete országgyűlési képviselője, Dr. Nagy Magdolna tisztifőorvos, az egészségügyi intézmény alkalmazottai és az érdeklődő szobi polgárok. Emlékeztetőül elmondta, hogy Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 244/D. -a december 28-án hatályba lépett. Ezen jogszabály alapján a járóbeteg-szakellátást biztosító intézményt fenntartó önkormányzatoknak f.év február 15. napjáig kell nyilatkozniuk arról, hogy április 30-át követően továbbra is önkormányzati fenntartásban kívánják ellátni a feladatot, vagy pedig átadják a feladatellátást az állam részére. Azzal a helyi önkormányzattal, amely döntése alapján április 30-át követően is gondoskodik a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásáról, az erről szóló megállapodást az állam nevében erre kijelölésre kerülő szerv április 30-áig fogja megkötni. A polgármester elmondta, hogy a fórumon elhangzottak alapján személyes találkozást kezdeményezett Szócska Miklós államtitkár úrral. Még nem kapott időpontot, de mielőtt azonban sor kerülne a találkozásra, szeretné megismeri a képviselők véleményét a témával kapcsolatosan, illetve segítséget kér arra vonatkozóan, hogy milyen kérdésekre kérjen választ. Polónyi Éva képviselő elmondta, hogy a fórumon Harrach Péter országgyűlési képviselő úr és Dr. Nagy Magdolna tiszti-főorvos asszony hozzászólt a témához. Mindketten támogatják az intézmény fenti időponttól történő további önkormányzat általi fenntartását, feladatellátását. A szobi járás polgármesterei is erkölcsi támogatást nyújtottak az intézmény további önkormányzati működtetése tárgyában, azonban anyagi támogatást nem ígértek. Sajnálatát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat számára még nem ismert az intézmény 2013.április 30-át követő finanszírozási illetve szerződéskötési feltételei, illetve az sem, hogy az önkormányzati fenntartásban működő járóbeteg-szakellátást végző intézmény tekintetében az önkormányzat részt vehet-e majd fejlesztés, felújítás ill. eszközbeszerzés tárgyában kiírt pályázaton.

9 9 Tóth Lajos képviselő véleménye az volt, hogy a volt szobi kistérség lakóinak száma fő körül van, ebből közel fő szobi lakos. A szobi járás polgármesteri nem ígértek pénzügyi támogatást, ezért úgy gondolja, Szob Város Önkormányzata nem tarthatja el Őket. Ha az önkormányzatok nem tudnak pénzügyi támogatást nyújtani az intézmény működési költségeihez, akkor talán a települések lakossága akár Ft/család/év összegű támogatást vállalhatna. Hiszen a váci járóbeteg-szakellátást biztosító intézménybe történő utazás költsége több mint Ft alkalmanként. Gyurcsok Zoltán képviselő emlékeztette a testületet arra, hogy a fórumon Szokolya község polgármestere elmondta, hogy havi Ft-ot fizetnek a váci kórháznak. Maga részéről azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a képviselő-testület azért van, hogy a szobi polgárok érdekeit képviselje. Az önkormányzatoknak igenis fizetnie kellene azért, hogy az intézmény biztonságosan működjön a jövőben, és biztosítsa az általuk képviselt települések lakói részére a járóbetegszakellátást. Az intézmény nemrég került felújításra, mely nem kis költségébe került az önkormányzatnak. Semmi esetre sem szabad átadni az intézményt az államnak, mert félő, hogy különböző indokok alapján megszüntetésre kerülhet. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy a Mötv a alapján önkormányzat által állami feladat ellátására külön megállapodást kell kötni. A járóbeteg szakellátást biztosító intézmények önkormányzat általi működtetésével kapcsolatos megállapodás tartalmi szabályait egy február végén megjelenő jogszabály tartalmazza majd. Tehát a képviselő-testületnek úgy kell döntést hoznia február 15-ig, hogy sem a finanszírozás sem pedig egyéb jogi kérdésekben nem tájékozott. Az intézmény lakosság általi anyagi támogatásával kapcsolatos képviselői gondolatot megköszönte. Valóban a rendelőintézet további működésével kapcsolatos költségekhez az illetékes önkormányzat vagy a lakosság anyagi támogatást nyújthat. Szob Város Önkormányzata is a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátását állandó lakosai vonatkozásában lakosságarányosan 100 Ft/fő/hó összegben támogatja. Galanits Béláné képviselő elmondta, a képviselő-testületnek valóban a szobi polgárok érdekeit kell képviselnie. Ugyanakkor az is tény, hogy az alig fő szobi lakos nem tudja fenntartani az intézményt. Valamilyen okos gondolatot kell kitalálni az intézmény támogatására. A lakosság egyszeri támogatást talán tud nyújtani. Mindenképp önkormányzati fenntartásban kell megtartani f.év április 30-át követően is az intézményt. A szobi járáshoz 17 település tartozik a korábbi szobi kistérséghez tartozó 13 településhez viszonyítva, nagyobb lett a lakosságszám is. A járáshoz csatlakozó 4 településnek csatlakoznia kellene a szakorvosi rendelőintézethez, ennek érdekében a körzethatárokat kellene módosítani. Az önkormányzatoktól nagyon nehéz pénzt szerezni, a hétközi hétvégi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban is komoly problémák voltak illetve vannak. Van olyan önkormányzat, aki 2010-től nem fizeti a normatíván felüli támogatást.

10 10 Remitzky Zoltán polgármester egyetértett az indítvánnyal, valóban jó irány, ha a 4 település lakossága csatlakozna a szobi rendelőintézethez. Egy fős járás már biztosíthatná a szükséges forrásokat az intézmény biztonságos működéséhez. Tudna eszközbeszerzéseket, fejlesztéseket tenni és a bérek kifizetése sem lenne gond. A fórumon Dr. Gosztonyi Jenő mb. igazgató elmondta, hogy Vácnak nem érdeke a körzethatárok módosítása, ugyanakkor az is tény, hogy Vácnak fős körzete van. Az is tudott, hogy a betegeknek heteket kell várni a váci járóbeteg-szakellátást biztosító intézményben történő betegellátásra. Hihetetlen kígyózó sorok, tömeg van naponta az intézményben. Szobon nem kell heteket, órákat várni, 1-2 óra alatt ellátják a betegeket. Sajnálatos, hogy a volumenkorlát miatt a rendelőintézet kevesebb finanszírozást kap, holott sokkal több beteget lát el. A körzethatárok módosítása tárgyában az országos tiszti-főorvosnak van döntési joga. Orbán József alpolgármester elmondta, a képviselő-testületnek f.év február 15-ig arról kell döntenie, hogy tudja-e majd működtetni az intézményt vagy sem. A fórumon Harrach Péter országgyűlési képviselő úr és Dr. Nagy Magdolna tiszti-főorvos asszony is elmondta, az intézménynek akár állami akár önkormányzati fenntartásban marad, működnie kell a jövőben is. Elhangzott az is, ha most nem adja át az önkormányzat a feladatellátást az államnak, a későbbiekben, ha működési problémák adódnak, még mindig átadhatja. Tekintettel arra, hogy a szobi járás polgármesterei iránymutatást tulajdonképpen nem adtak, az országgyűlési képviselőre és a tiszti-főorvos asszonyra kell hallgatni és mielőbb meghozni a döntést. Remitzky Zoltán polgármester továbbra is hangsúlyozta, hogy az intézmény addig életképes, amíg itt van Szobon, amíg az önkormányzat működteti. A tiszti-főorvos asszony is megerősítette, ha egyszer átadja az önkormányzat a feladatellátást az államnak, akkor nehezen, vagy soha sem kapja vissza. Elmondta, hogy f.év február 12-ig szeretne találkoznia az egészségügyi kormányzat illetékeseivel, és az ugyanezen a napon délután tartandó ülésen már döntésre is sor kerülhet. Tóth Lajos képviselő is hangsúlyozta, ha a rendelőintézethez csatlakozna a szobi járás négy új települése, akkor nem lenne veszteséges az intézmény. Ezt kell szorgalmazni az illetékes hatóságoknál. Orbán József alpolgármester aggályát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az intézménynek lesz-e lehetősége pályázatokon részt venni, nemcsak az állami fenntartású intézményekre vonatkozóan írnak majd ki kedvező pályázatokat. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, ez nem lehetséges, véleménye szerint nem lehet különbséget tenni állami illetve önkormányzati fenntartású intézmények között, mert az diszkriminatív lenne. Mindegy milyen fenntartásban működik az intézmény a betegek mindenhol betegek. A képviselő-testület állásfoglalása az elhangzottak ismeretében az volt, hogy mindenképp kezdeményezni kell a körzethatárok módosítását, és a szobi járáshoz csatlakozó 4 település lakosságának a szobi rendelőintézethez való integrálását.

11 11 5.) Danubia Televízió Műsorszolgáltató Non-profit Kft támogatási kérelme tárgyában döntés. Remitzky Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Non-profit Kft támogatás iránti kérelmet nyújtott be a képviselőtestülethez, mely kérelmet valamint a kérelem mellékletét képező szolgáltatói szerződéstervezetet valamennyi képviselő részére megküldött. Elmondta, hogy a jelen ülésen a televízió képviselője Balázs Csilla főszerkesztő részt vesz, így ha valamilyen kérdés merülne fel, arra azonnal tud válaszolni. Galanits Béláné képviselő elmondta, hogy az előző napirendek tárgyalásánál már felvetődött az önkormányzat rendkívül szűkös pénzügyi helyzete. Természetes, hogy minden szolgáltatásért fizetni kell, de a havi Ft-ot soknak tartja a Danubia Televízió szolgáltatásáért. Polónyi Éva képviselő is soknak tartotta a kért támogatást. Az önkormányzat költségvetése még nem került elfogadásra, ezért véleménye szerint a támogatási kérelem tekintetében nem lehet még döntést hozni. Egyébként maga részéről elégedettségét fejezte ki a szolgáltatással kapcsolatosan. Gyurcsok Zoltán képviselő véleménye is az volt, hogy a tárgyévi költségvetés adatai még nem ismertek. Maga részéről nem utasítja el a kérelmet, hiszen azokért végzi a képviselői tevékenységét, akik nézik a Danubia Televízió által a képviselő-testület üléseiről készített felvételeket, bár az ülések nyilvánosak, így személyesen is részt vehet bárki az üléseken. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy február 11-én összevont bizottsági ülésre kerül sor a évi költségvetés tárgyalására. Jelenleg 20 millió Ft körüli az önkormányzat számlatartozása, van amelyik már 2010-től fennáll, halasztásos fizetés mellett. Ezért maga részéről is javasolja a kérelem tárgyában való döntés elhalasztását a évi költségvetés elfogadásáig. Lehetséges, hogy túl korán hozta be a kérelmet, de még a költségvetés elfogadása előtt tájékoztatni akarta a testületet a benyújtott kérelemről. Galanits Béláné képviselő egyetértett a polgármester javaslatával. Tóth Lajos képviselő szerint a településen vannak olyan visszatérő programok, amelyeket 2013-ban már nem önkormányzati fenntartású intézmény szervez majd, mint pld. az általános iskola, a zeneiskola. Így csökkenhet az önkormányzatra eső költség. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, a települést érintő valamennyi eseményről hírt adnak a Szobi Hírnökben, függetlenül az esemény szervezőjétől. A helyi televízió is médiaforrás, ezért minden lényeges dologról tudósít ami a városban történik. A képviselő-testület ezt követően 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12 12 12/2013.(II.5.) Kt.sz.határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft ( 2022.Tahitótfalu, Mátyás király u. 3.) támogatási kérelmében való döntését Szob Város Önkormányzata 2013.évi költségvetésének elfogadását követő időpontig elhalasztja. Határidő: február 15. Balázs Csilla, a Danubia Televízió főszerkesztője elmondta, a képviselő-testület teljesen korrekt döntést hozott. Maga részéről is úgy gondolja, ha az önkormányzat részéről vállalható, fizethető a támogatás, akkor kerüljön sor a szerződés megkötésére. A Danubia Televízió valóban globálisan ad tájékoztatást a város minden eseményéről. Az állam a működési költségek 70 %-át biztosítja, így az állami fenntartású intézmények eseményeit is rögzítik. 6.) DMRV Zrt Vác által benyújtott tulajdonosi részesedés felajánlása tárgyában döntés. Remitzky Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy A víziközműszolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény alapján július 15. napján hatályba lépett a törvény 16..(6) bekezdése, amelynek értelmében július 15. napját követően a már üzemeltetett települési víziközműveket a Regionális Vízmű Társaságok akkor üzemeltethetik tovább, ha az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonosi részesedéssel rendelkeznek a társaságban. Ezen törvényi előírásnak való megfelelés érdekében a Duna-menti Regionális Vízmű Zrt a saját részvényeiből az önkormányzat részére vásárlást biztosít. Az e tárgyában érkezett írásos dokumentumokat valamennyi képviselő kézhez kapta, annak tartalmát megismerhette. Kérte a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket. Galanits Béláné képviselő, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, hogy a közelmúltban önkormányzati támogatással közel 100 millió Ft-os fejlesztést végzett a társaság a szobi szennyvíztisztító telepen. Miért nem kaphatja meg az önkormányzat az átadott vagyonelemekért ingyenesen a Ft névértékű, dematerializált törzsrészvényt. Remitzky Zoltán polgármester támogatta a képviselőnő által elmondottakat. Elmondta, hogy a tárgyban felveszi a kapcsolatot a társaság vezérigazgatójával. Kérte azonban a képviselő-testületet, hozzon olyan döntést, amennyiben ingyenesen nem kerülhet sor a törzsrészvény átadására, abban az esetben felhatalmazást kap a képviselőtestülettől Ft összegű törzsrészvény megvásárlására és a tárgyban keletkezett részvény adás-vételi szerződés megkötésére. A képviselő-testület egyetértett a javaslattal, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13 13 13/2013.(II.5.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete - megismerve a DMRV Zrt (2600.Vác, Kodály Z.u. 3.) által törzsrészvény felajánlása tárgyában érkezett megkeresést - felhatalmazza a polgármestert arra, kezdeményezzen tárgyalást a társaság vezérigazgatójával abban a tárgyban, hogy a társaság által üzemeltetett szobi Szennyvíztisztító Telep felújításával összefüggésben az önkormányzat részéről a társaságnak átadott vagyonelemek terhére nem tudnak-e részvényt átadni az önkormányzatnak. Amennyiben ez nem lehetséges, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 db Ft ( Tizenegyezer forint ) névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény vásárlására, és a tárgyban keletkezett részvényadásvételi szerződés aláírására. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 7.) E g y e b e k Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet belső ellenőrzésével kapcsolatos Intézkedési Terv elfogadásáról döntés. Remitzky Zoltán polgármester felkérte Tóthné Nyirádi Anna aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést. Tóthné Nyirádi Anna aljegyző emlékeztette a képviselő-testületet arra, hogy a MacMillian Accounting Kft szeptember 1-től november 26-ig terjedő időszakban belső ellenőrzést végzett az önkormányzat fenntartásában működő Szakorvosi Rendelőintézetben. A belső ellenőrzésről készült lezárt ellenőrzési jelentésben rögzített megállapításokban és a vezetői összefoglalóban leírtak alapján készült el az Intézkedési Terv, mely a belső ellenőrzést végző szakcég által feltárt hiányosságok felszámolását szolgálja. Remitzky Zoltán polgármester megköszönte az aljegyző előterjesztését. Elmondta, hogy a belső ellenőrzést követően az azonnali intézkedés tulajdonképpen megtörtént, a október 31-i ülésen hozott személyi döntések tekintetében. A képviselők részéről az Intézkedési Terv tartalmával kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem merült fel. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 14/2013.(II.5.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szob Város Szakorvosi Rendelőintézetben a MacMillian Accounting Kft által szeptember november között végzett belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására elkészített Intézkedési Tervet elfogadja., jegyző

14 14 A 2013.évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadásáról döntés. dr. Holocsi Krisztián jegyző elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelményeinek jegyző általi elkészítéséhez évente a Képviselő-testület állapítja meg az alapvető célkitűzéseket. Az általa elkészített tervezet gondolatébresztőnek készült, természetesen a képviselők részéről módosításra, kiegészítésre kerülhet. Kérte a képviselőket, hogy a leírtakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, ill. tegyék meg módosító, kiegészítő javaslataikat. A képviselők részéről a tervezettel kapcsolatosan vélemény, módosító ill. kiegészítő indítvány nem hangzott el. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 15/2012.(II.5.) Kt.sz.határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokat elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a célok figyelembevételével készítse el a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit. Felelős: jegyző 2013.évi képviselő-testületi munkaterv elkészítéséhez javaslat kérés. Remitzky Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a folyó év február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésen szeretné a képviselő-testület évi Munkatervét előterjeszteni. Ezért szeretné kérni a képviselők javaslatait a tárgyévben tartandó ülések témaköreit illetően. Tóth Lajos képviselő indítványa volt, hogy a parkolási rendeletet minél előbb meg kellene alkotnia a képviselő-testületnek. Minél előbb sort kellene keríteni az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, aktualizálására is. Remitzky Zoltán polgármester válaszában elmondta, hogy mindkét rendelet megalkotása már szerepel a tervezetben. Gyurcsok Zoltán képviselő elmondta, hogy az állattartási rendelet felülvizsgálatra, aktualizálásra szorul. Az ebek tartásának, illetve a közterületen való tartózkodásának szabályait felül kell vizsgálni, különösen a játszótéren való sétáltatásra vonatkozóan, mivel az ebek ürüléke veszélyes a gyermekekre. Javasolta továbbá, hogy a évi közmeghallgatást jobban publikáltan, és jobb időpontban kellene megtartani, nem az év végén.

15 15 Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy a munkaterv-tervezetben ugyancsak szerepel már az állattartási rendelet felülvizsgálata. Egyetértett azzal is, hogy a közmeghallgatásra december hónapot megelőzően kerüljön sor. Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően szeretne városgyűlést összehívni, előzetes tervei szerint március 6-ára. A képviselő-testület évente több alkalommal kihelyezett településrészi fórumot is tart, ez évben január 28-án már sor került a Szakorvosi Rendelőintézetben egy lakossági fórumra. Az elmúlt évben nem került sor városgyűlésre, ennek a legfőbb oka az volt, hogy az időközi választással, a járási hivatal kialakításával kapcsolatos nagyszámú feladatai mellett a hivatal nem tudott felkészülni a városgyűlésre. A 2012.évi közfoglalkoztatással kapcsolatos finanszírozás, elszámolás között van olyan, amit még nem fogadtak el. Ennek következtében nem lehetett teljes körű tájékoztatást adni a közmunkával kapcsolatban, mert esetleg lett volna olyan kérdés, amire nem tudtak volna válaszolni. A képviselő-testület az elhangzottakat jóváhagyólag tudomásul vette. A napirend tárgyalását követően Galanits Béláné képviselő jelezte, hogy el kell mennie az ülésről. Ennek ismeretében a polgármester javasolta, hogy az utolsó napirend előtt a képviselői bejelentésekre kerüljön sor. Képviselői bejelentések Gyurcsok Zoltán képviselő tájékoztatást kért a közmunkások januári munkabérének kifizetésével kapcsolatosan, mivel információi szerint nem volt kifizetés. Elmondta, hogy Hegedűs Jánosné Szob, Szent Imre utcai ingatlanának tűzfala életveszélyessé vált, az életveszély elhárításában segítséget kell nyújtani az idős, egyedülálló asszonynak. Jelezte, hogy a Szent László Gimnázium kerítése a Dunapart Üzletháznál szintén veszélyessé vált. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy a két utolsó témában a bejelentés már az Építéshatóságon van. Az első kérdésre reagálva elmondta, hogy az önkormányzat november óta nem kapta meg a közfoglalkoztatással kapcsolatos, Munkaügyi Központ általi támogatást, kizárólagosan egy havi előfinanszírozás érkezett. Három hónapi bér úgy került kifizetésre, hogy nem utalták a támogatást. F.év január 31-én érkezett meg a bérlap, február 2-ától indult a közmunkaprogram, így előleg kifizetésére került sor. Ezt követően hetente január 11-én, 18-án, 25-én és február 4-én - került kifizetésre valamilyen összeg. A teljes elszámolást tegnap tudta a hivatal elkészíteni. Elmondta, maximálisan megérti a közfoglalkoztatottak gondját, de nem a hivatalon múlik az orvoslása. Tájékoztatta arról is a képviselőket, hogy a közmunkások között van néhány kezelhetetlen, a közösség létét bomlasztó dolgozó. Ezért már az a gondolat is felmerült, hogy a bérfizetések napján rendőri jelenlétet igényelnek.

16 16 Orbán József alpolgármester kérdése az volt, ha ilyen problémák vannak, akkor miért kell ezeket a személyeket alkalmazni. Remitzky Zoltán polgármester válaszában elmondta, hogy a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan a továbbképzési szerződést aláírták, a tanfolyamot el kell végezniük. Ebből akkor lehet csak kilépni, ha kapnak másik munkahelyet. Sajnos az eszközök korlátozottak a foglalkoztatás megszüntetésével kapcsolatosan. Galanits Béláné képviselő elmondta, hogy a január hónapban a hivatalban valóban kaotikus állapotok uralkodtak. A KIR program nem működött, a számfejtéseket nem lehetett időben elvégezni. Orbán József alpolgármester kérdéssel fordult Gyurcsok Zoltán képviselőhöz, nevezetesen a csónakházzal kapcsolatos anomáliák ügyében történt-e előrelépés. A Szobi SC Kajak Szakosztályába 80 gyermek jár, és nincs hely a csónakok tárolására, mivel egy olyan egyesület bérli az önkormányzati tulajdonban lévő csónakházat, amely nem versenyez, nem tart edzést, gyakorlatilag nem működik. Gyurcsok Zoltán képviselő válaszában elmondta, hogy a Szobi SC Kajak Szakosztály által használt épület ( kondi terem) teteje ki lett javítva. Elmondta, ez év januárban tervezett egy megbeszélést a Szobi Szabadidősport Egyesület 2001 elnökével, Kis Györggyel. Sajnos januárban bizottsági ülés összehívására nem kerülhetett sor, mivel a bizottság két képviselő tagja nem tudott az ülésen részt venni. Folyamatban van bizottsági ülés összehívása, mely ülésre meghívást kap a polgármester úr is. Tervezi meghívni a szakosztályban sportoló gyerekeket a szüleikkel együtt. Ezen az ülésen mindenképp szeretnék végre rendezni ezt a hosszú évek óta megoldatlan állapotot. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy a szülők jelenlétével maga is szívesen vesz részt a bizottság ülésén. Orbán József alpolgármester egyetértett azzal, hogy januárban az elmondott okok miatt nem kerülhetett sor a bizottság összehívására, de a korábbi hónapokban erre már sort lehetett volna keríteni. Gyurcsok Zoltán képviselő elmondta, úgy gondolja, amit az önkormányzat több éve nem tudott megoldani, azt maga részéről pár hónap alatt nem tudja lezárni. A legfontosabb azt elérni, hogy az egyesület adja át a csónakházzal együtt a hajókat is a működő szakosztálynak. Ugyanis a szerződés alapján ki lehetne üríttetni a csónakházat, de a szakosztály nem érne semmit az üres épülettel. A napirendi pont tárgyalását követően Galanits Béláné képviselő eltávozott az ülésről, a továbbiakban 6 fő képviselő jelenlétében folytatódott az ülés.

17 17 Energetikai korszerűsítés, fejlesztés tárgyában, KEOP pályázatok benyújtásáról döntés. Remitzky Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése illetve épületenergetikai fejlesztés tárgyában KEOP-os pályázati felhívások kerültek közzétételre, mely lehetőséggel élni kellene. A pályázatokkal kapcsolatosan 15 %-os önrészt kell a pályázónak biztosítania, a jelenben pontos összeg még nem áll rendelkezésre sem a támogatás összegének, sem pedig az önrész tekintetében. Nem készültek még el az energetikai számítások, de folyamatban vannak. Az viszont ismert, amennyiben az energia korszerűsítés, energetikai fejlesztés megvalósulna, úgy az önkormányzatnak kb. 40 % körüli energiaköltség megtakarítása lenne, melyből az önrész biztosítható. Előreláthatólag f.év február 11-én nyitják meg a pályázatot, ezért fontos a mai ülésen, vagy akár pénteken, rendkívüli ülés keretében döntést hozni a pályázatok benyújtásáról. Elmondta, hogy három pályázat kerülne benyújtásra, nevezetesen közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése, Polgármesteri Hivatal és a Napsugár Bölcsőde és Óvoda épületének energetikai fejlesztése, Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ és a Szakorvosi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése tárgyában. Tájékoztatta arról is a képviselőket, hogy lehetőség nyílik a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai fejlesztésére is, mely pályázati lehetőséggel élni kíván az intézményt fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Tájékoztatásul elmondta azt is, hogy állami fenntartású intézmény tekintetében 100 %-os a támogatás. Az általuk benyújtandó pályázathoz azonban csatolni kell az épület tulajdonosának, nevezetesen az önkormányzatnak a hozzájáruló nyilatkozatát is. E tárgyban is döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek. A polgármester elmondta, vagy a mai ülésen a pontos számszaki adatok ismerete nélkül a f.év február 12-én tartandó ülésen történő tájékoztatás mellett - hoz döntést a képviselőtestület a pályázatok benyújtásáról, és az önerő biztosításáról szóló nyilatkozat aláírására történő felhatalmazásról, vagy a héten még tartandó rendkívüli ülésen hoz majd döntést. Tájékoztatta arról is a testületet, hogy a pályázatok elbírálása során gondosan vizsgálják, hogy gazdaságos-e a pályázat vagy sem, ha nem, akkor nem is fogadják be. A képviselő-testület megvitatta az elhangzottakat, majd 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18 18 16/2013.(II.5.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése KEOP-5.5.0/A pályázaton részt kíván venni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázattal kapcsolatosan a 15 %-os önrészről a nyilatkozatot tegye meg, annak összegszerűségéről a képviselőtestületet a f.év február 12-én tartandó ülésen tájékoztassa, hogy azt a költségvetésébe beépíthesse. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 17/2013.(II.5.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a Napsugár Óvoda épületének energetikai korszerűsítése KEOP /A pályázaton részt kíván venni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázattal kapcsolatosan a 15 %-os önrészről a nyilatkozatot tegye meg, annak összegszerűségéről a képviselőtestületet a f.év február 12-én tartandó ülésen tájékoztassa, hogy azt a költségvetésébe beépíthesse. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 18/2013.(II.5.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ és a Szakorvosi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A pályázaton részt kíván venni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázattal kapcsolatosan a 15 %-os önrészről a nyilatkozatot tegye meg, annak összegszerűségéről a képviselőtestületet a f.év február 12-én tartandó ülésen tájékoztassa, hogy azt a költségvetésébe beépíthesse. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19 19 19/2013.(II.5.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Szob Város Önkormányzata tulajdonát képező Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fekete István Általános Iskola (2628. Szob, Iskola u.2. ) és a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ( Szob, Árpád u. 54.) intézményekre vonatkozóan az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva (KEOP ) című, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által benyújtandó pályázathoz. Felkéri a polgármestert a döntésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Remitzky Zoltán polgármester elmondta, hogy az utolsó napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. Megköszönte a képviselők megjelenését és a nyílt ülést bezárta. Kmf. R e m i t z k y Zoltán Polgármester dr. H o l o c s i Krisztián Jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

Remitzky Zoltán polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és a napirendi pontok tárgyalásához meghívottakat.

Remitzky Zoltán polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és a napirendi pontok tárgyalásához meghívottakat. Szám: 1415/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-én a szobi Városházán (2628. Szob, Szent Imre u. 12.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 30-án a Városházán megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 30-án a Városházán megtartott nyílt üléséről. Szám: 1161-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 30-án a Városházán megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2012. április 24-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat:

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat: JEGYZŐKÖNYV 10 015-36/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 30-án de. 11,30 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 18/2015.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Dr. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről., Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Zsirai

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. szeptember 24. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben