JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő"

Átírás

1 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének február 23-án (szerdán) órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő Meghívottak: Toldiné Diószegi Éva igazgató, Szabó Károlyné intézményegység vezető, Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője, Kaloné Csiki Mónika gazd.vez., Huszár András építésügyi előadó, Szabó Lászlóné körjegyző, Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető, Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent vendégeket, a Képviselő-testület tagjait, Intézményvezetőket. Megállapítja, hogy Poroszló Község Önkormányzata részéről a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 4 fő jelen van, Újlőrincfalva Önkormányzata részéről az 5 fős képviselő-testületből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Újlőrincfalva Önkormányzata részéről az együttes ülés anyagát Zsebe Zsolt polgármester úr írja alá, jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Újlőrincfalva Önkormányzata részéről Lovász László Györgyné képviselőt, Poroszló Község Önkormányzata részéről jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kiss Katalin és Botos Sándor képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Újlőrincfalva Önkormányzata részéről 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzata részéről 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a képviselő-testület tagjai. (Dr. Rédecsi Árpád, és Varga István képviselő a határozatképesség és a jegyzőkönyv hitelesítők személyének elfogadása után érkezett az ülésre).

2 30 A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosítást javasolja: A Heves Megyei Vízmű nyilatkozatok elfogadása Zrt. által benyújtandó pályázathoz önkormányzati Újlőrincfalva Önkormányzata részéről 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzata részéről 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a képviselő-testület tagjai a meghívóban közölt napirendi pontokat és a módosítását. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének második fordulós tárgyalása (rendelet). 2. Pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (rendelet). 3. Játszótéren történő dohányzás tilalmáról (rendelet). 4. Egyebek: a.) Tűzoltó út 4. sz. alatti helyi védelemre javasolt épület bontása. b.) A Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázathoz önkormányzati nyilatkozatok elfogadása c.) Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés) Napirendi pontok tárgyalása: 1. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének második fordulós tárgyalása (rendelet). A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A januári képviselő-testületi ülésen az volt a képviselőtestület állásfoglalása, hogy a Ft-os hiány összegét nem lehet jóváhagyni, mindent meg kell tenni ezen összeg csökkentésének érdekében. A mai ülésre elkészült az önkormányzat évi költségvetéséről szóló előterjesztés, melyben már Ft. nagyságrendű hiány összeg szerepel. Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse bizottság állásfoglalását a költségvetés elfogadásával kapcsolatban. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Az első fordulós tárgyalásnál a költségvetésben 134 millió forint volt a költségvetési hiány összege, a jelenlegi költségvetés tervezet 69 millió forint hiányt tartalmaz.

3 31 A kérése az volt a bizottságnak, hogy a mai ülésre készítsenek el egy olyan táblázatot, hogy a 134 millió forintos költségvetési hiány összege hogyan csökkent 69 millió forintra. Bornemisza János polgármester: Kaloné Csiki Mónika elkészítette az összehasonlító táblázatot, ahol változás történt egy-egy cella mellett található megjegyzés, hogy miért változott meg az ott lévő összeg mértéke. A januári ülésnek megfelelően a költségvetés csökkentésre került minden olyan tétellel, amely a működésbe nem tervezhető, bérek elvonásra kerültek a be nem töltött álláshelyeken, nincs üres álláshely. Mindent az előző évi szinten kellett megtervezni a költségvetésbe, a támogatások sehol nem nőhettek, a rendezvények esetében csökkenés várható. A költségvetésben a működési hitel összeg mértéke Ft lett a Ft-tal szemben. Az utolsó táblázatban a felhalmozási bevételeknél a saját bevételeknél az elmaradt bérleti díjakat tervezték be, és a két nagy projektnél a finanszírozásra 2010-ben utalt előleg duplán szerepel, az mínuszos tétel. A működésnél átvett pénzeszközöknél szerepel a véglegessé váló közfoglalkoztatás szabályai szerint, a kalkulált támogatás összege a Munkaügyi központtól. Az itt szereplő összeg nem fog változni, a Munkaügyi Központ minden településre lebontotta, hogy az éves terv alapján hány embert lehet foglalkoztatni, és ez az összeg egész évre érvényes. Az elmúlt évben ez az összeg kettő hónapot sem finanszírozott volna, mivel tavaly annyi embert foglalkoztattunk, hogy ez az összeg havonta meghaladta a 10 millió forintot. Ehhez képest most a 20 millió forint az egész éves keret Poroszlóra. Hosszú távú szerződéseknél kikérhető 6 órában néhány dolgozó, de ez csak olyan helyen lehetséges, ahol normatíva nem vehető igénybe. A kiadásoknál önkormányzati szinten ott van egy növekmény, mert az intézményeknél a személyi juttatásoknál be kellett építeni azokat az összegeket, ahol szakképzett dolgozókat kellett foglalkoztatni és ezt a feladatot eddig az önkormányzat közmunkásokkal látta el. Az olyan területeken, ahol normatívát kapunk ott nem vehető igénybe a továbbiakban semminemű közmunka. Ezért került felvételre 4 dolgozó az idősek otthonába, és egy dolgozó pedig az óvodába, ez év decemberéig szól a szerződése mindenkinek. A működési pénzeszköz átvételnél szerepel a Vass Lajos Általános Iskolánál a EFT, a Füzesabonyi Kistérségi Társulás Munkaszervezetével egyeztetet kiegészítő jellegű támogatás oktatás finanszírozására, ez plusz bevétel, forrás lehetne. A költségvetéshez hozzátartozik a sarudi általános iskola kérdése. Sarud település önkormányzata jelezte csatlakozási szándékát a poroszlói általános iskolához. Ismerteti Sarud település önkormányzatának ez ügyben küldött határozatát. Sarud településen részt vettek egy közmeghallgatáson, ahol jelen volt Toldiné Diószegi Éva és Varga Józsefné a CKÖ elnöke is. A Sarudi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elzárkózik a szimbiózis létrehozásától, és ragaszkodnak ahhoz, hogy helyben működjön a 8 osztályos általános iskola. Toldiné Diószegi Éva igazgató: Az a véleménye, hogy Sarud településnek a poroszlói iskolához történő csatlakozása még nem lezárt dolog.. Szülők nem a poroszlói iskola ellen vannak, hanem inkább a gyerekek utaztatását látják kérdésesnek. A poroszlói iskola egyáltalán nem zárkózik el az elől, hogy a sarudi gyerekek ide járjanak iskolába, sőt még nem tekinti lezárt kérdésnek ezt az ügyet, esetleg csak erre az évre. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: A közmeghallgatás után még beszélgettek a hivatalban és azt tanácsolta Sarud polgármesterének, hogy hívják meg a Sarudi CKÖ

4 32 vezetőjét, és egy szűk körben még beszéljék meg az iskola ügyének kérdését. Poroszló segítőkezet szeretne nyújtani Sarud számára, vannak itt még kérdések, amelyeket igenis tisztázni kell ebben az ügyben. Varga István képviselő: A sarudi iskola ügyében megpróbál még ő is lépéseket tenni a szülők irányába. Sarud településen is vannak nagyon jó képességű gyerekek az iskolában. A poroszlói iskolát vonzóbbá kell tenni a környező településen lakó diákok számára, és akkor talán elérhető lesz a gyermeklétszám növekedése az iskolában. Bornemisza János polgármester: Sarud település csatlakozása a poroszlói iskolához az a kisebb probléma az intézménnyel kapcsolatban. Itt nagyobb gond, hogy az iskola felújítás pályázat során vállaltunk egy szinten tartást a tanulói létszámra vonatkozóan, amely már most csökkenést mutat egyéb oknál fogva, a 283 fő helyett már csak 266 fő a tanulói létszám. Mindent meg kell tenni a tanulói létszám növekedése érdekében, mert az indikátor táblában lévő létszámadatokat el kell érni. Van még egy lehetőség az iskola felújítás pályázat kapcsán arra, hogy az építés évében egy változás bejelentést tegyenek, és állásfoglalást kérjenek a tanulói létszámra vonatkozóan. A költségvetéshez hozzátartozik az intézmények működése, a poroszlói általános iskola ügyét egy külön szakmai megbeszélés keretében egyeztetnék. A tanulói létszám jelentősen befolyásolja a tanév végét, semmiképpen sem szeretné, ha a 8 évfolyamon, csak egy-egy osztály működne. Viszont az alsó tagozatban felül kell vizsgálni az iskolaotthonos oktatást. Az iskolához kapcsolódik a napközis konyha, engedélye 250 főre szól, de kéri a Jegyző Asszonyt, intézkedjen annak érdekében, hogy ez a konyha legalább 500 fő étkezését elláthassa. A költségvetésben betervezett forintos működési hitellel a költségvetési évet szűkösen végig lehet vinni. Úgy látja, hogy működés szempontjából december 31-ig lesz egy 70 millió forintos hitelállománya az önkormányzatnak, és lesz millió forintos ki nem fizetett számlája. Viszont ha ez tényleg így alakul, akkor ennek már nincs tovább fedezete. Javasolja a költségvetésről szóló előterjesztést elfogadásra, de sajnos az óvoda és az iskola kérdésével tovább kell foglalkozni. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Ismerteti röviden a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakat. - A Pénzügyi Bizottság a költségvetésről szóló előterjesztést elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek és a költségvetési rendeletet. A költségvetéssel kapcsolatban a bizottság ülésén felmerült kérdését a polgármester úr megválaszolta, hogy milyen módon csökkent a 134 millió forintos működési hitel összege 69 millió forint nagyságrendre. - A szociális rendelet tervezetet is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, melyet szintén elfogadásra javasolt a képviselő-testület részére. A rendeletbe beépítésre került a normatív alapú lakásfenntartási támogatás. A Szociális Bizottság javasolt különböző feltételeket az egyéb pénzügyi ellátásokhoz kapcsolódóan. - A Pénzügyi Bizottság az ülésén elfogadta a bizottságnak a évre szóló munkatervét, és időszakra szóló ügyrendjét.

5 33 Bornemisza János polgármester: A évben a költségvetést közel 70 millió forintos hitelállománnyal tervezzük, ez abban az esetben valósítható meg, ha szigorú gazdálkodást folytatunk és komolyabb adóügyi ellenőrzéseket végzünk, pl. az idegenforgalmi adóbevallásokkal kapcsolatosan. Kiss Katalin képviselő: A Szociális Bizottság ülésén megvitatták a lakásfenntartási támogatás feltételeit. A Szociális törvényt igaz, hogy nem kapták meg, amit a Jegyző asszony az elmúlt ülésen megígért. A két önkormányzati ügyintéző tájékoztatta a Szociális Bizottság tagjait a törvényi lehetőségekről a lakásfenntartási támogatással kapcsolatban, erre hagyatkozva túl sok korlát bevezetésére nincs lehetőségünk. A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban elfogadták a Szociális Bizottság ülésén, hogy a köztartozásokat le kell vonni először a támogatásból, pl. az önkormányzattal szemben fennálló kommunális adó, egyéb (szemétszállítási díj) hátralék. Az áram és a gázszolgáltató felé tartozások tekintetében nem tudja, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak, mert ha ezek is levonásra kerülnének, így látnák értelmét a lakásfenntartási támogatás kifizetésének. A Szociális Bizottság véleménye, hogy lakásfenntartási támogatás elsődleges feladata az, hogy a lakás fenntartására fordítódjék, és ne egyéb más dolgokra. Akiknek egy főre jutó havi jövedelem szintjét vizsgálva járna és ez alanyi jogon jár, ha ezt elfogadja az önkormányzat, akkor a betervezett 10 millió forint nagyságrendű összeg az kevés, kb. 20 millió forintra lenne szükség. Ennek hogyan vagy miként lenne meg a fedezete a költségvetésben, azt nem tudja a Bizottság, de nem lehet elutasítani senkit sem. Aki a Munkaügyi Központnál van ellátáson, az nem rászoruló, ők nem szelektálhatóak, és ezt a támogatási összeget a 10 millió forintos keret nem fedezi. A Szociális Bizottságnak a segélykérelmek kapcsán volt még egy javaslata, mivel egyre kevesebb segélyt tudnak kiosztani. Olyan keretet szabna meg a Képviselő-testület, hogy a Bizottság ne csak pénzbeli segítséget tudna nyújtani, hanem ebéddel támogatnák azokat a személyeket, akik egyedül állóak és képtelenek magukat ellátni, nem pénzben támogatná őket a Bizottság. A segély helyett az étkeztetést nyersanyag árban gondolták a rászorulók részére. Bornemisza János polgármester: Ha a képviselő-testület elfogadja a költségvetést, akkor a március és április hónapban beérkező kérelmekkel kalkuláltak, így tervezték a lakásfenntartási támogatásra a 10 millió forintos összeget, melynek a 10 %-a, 1 millió forint, az önerő az önkormányzat részéről. A költségvetés számait az idei évben beérkező kérelmek véleménye szerint nem fogják már befolyásolni. A Kistérség többi településén már bevették a lakásfenntartási támogatást, de ott is arra koncentráltak, hogy akinek adótartozása van először az kerüljön belőle rendezésre. A Szociális Bizottság által az étkeztetéshez tett javaslat lehetőségeit meg kell vizsgálni, azt hogyan lehet megoldani. A Jegyző Asszony nem küldte meg a Szociális törvényt, de annak paragrafusai szerint állította össze a rendeletet. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A rendeletbe belekerült az amit a Szociális Bizottság javasolt, azok érvényesek? Kiss Katalin képviselő: Amit a lakásfenntartási támogatás feltételeihez a Bizottság megfogalmazott, azokat a korlátokat föl lehet állítani, nem törvénytelenek.

6 34 Bornemisza János polgármester: A Képviselő-testület teljesítette azt a feladatát, amit a kampány időszakában vállalt a lakásfenntartási támogatás bevezetésével. Varga István képviselő: A konyhának az engedélye 250 főre szól, ha elfogadja a testület a segélyezési formánál az étkeztetést, akkor a 250 fős létszám bővül fővel, erre is gondolni kell. Kiss Katalin képviselő: A segély helyett az étkezés biztosításával nem állandó étkezőkre gondoltak, hanem csak egy bizonyos ideig étkeznének az érintettek a napköziben, vagy hordanák az ételt. Tehát olyan keretet határoznának meg, amely a Szociális Bizottsághoz tartozik, két-három hónapos időszakot jelentene, ez átmeneti segélyhez hasonló, amit a Bizottság hatáskörében tudnának kezelni. Nem pénzben adnak a rászorulók részére Ft-ot, hanem két hónapig étkezhetne helyette a napköziben. Bornemisza János polgármester: A segély folyósítása helyett, néhány személy esetében az étkeztetést támogatja, de meg kell vizsgálni hozzá a feltételeket a konyha részéről is. Az étkezetés megoldását segély összegének kifizetése helyett átmeneti formában kezelhetőnek tartja. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: Költségvetéshez számaihoz visszatérve a mai ülésre kiadott anyagban már benne volt Újlőrincfalva részéről a kért 3,5 millió forintos intézményi hozzájárulás összege. Tegnap volt egy rendkívüli testületi ülésük és úgy döntöttek, hogy a költségvetést ebben a formájában nem tudják támogatni. A 3,5 millió forint intézményi hozzájárulást Újlőirncfalva település nem tudja biztosítani Poroszló részére, mivel a 3,5 millió forint kiadásnak nincs meg náluk a bevételi oldala. A korábbi anyagban Ft szerepelt ezzel még egyetértettek, ezt tudják támogatni, ez is magasabb összeg, mint ami a korábbi években volt. Az önkormányzatoktól átvett pénzeszközöknél a bevételi oldalon szereplő összeget az Ft-ot csökkenteni kellene Ft-tal. Ha a Ft marad a költségvetésben intézményi hozzájárulásként Újlőrincfalva település részéről, akkor támogatják a költségvetés elfogadását. Lovász László Györgyné Újlőrincfalva Asszony, Képviselő Társaim! képviselője: Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Engedjék meg, hogy pár mondatban csatlakozzam Polgármesterünkhöz, mivel én is nemmel szavaztam a költségvetésben szereplő Újlőrincfalva Község Önkormányzatának iskola és óvoda fenntartására tervezett 3,5 millió Ft-os hozzájárulásra, szeretném ezt megindokolni. A költségvetésből kigyűjtöttem az alábbi adatokat: Bevételek önkormányzati szinten: 1. sz. melléklet Saját bevétel: Vass Lajos Általános Iskola: Működési pénzeszközök átvétele Állami támogatás: Összesen: Ft Ft Ft Ft Óvoda Bevétele Állami támogatás: Ft Kiadások Vass Lajos Általános Iskola: Személyi juttatások: Munkáltatói járulékok: Ft Ft

7 35 Dologi kiadások: Ft (3/2 tábla részletei) Összesen: Ft Napsugár Óvoda: Személyi juttatások: Ft Munkáltatói járulékok: Ft Dologi kiadások: Ft (3/2 tábla részletei) Összesen: Ft Újlőrincfalváról, ha jól számoltam, bejár 1-8. osztályig 33 fő iskolás, 4 fő óvodás, tehát összesen 37 gyerek. Bennem csak azért merült fel a 3,5 millió forintos hozzájárulás, mivel - az iskola állami támogatása: Ft - az óvoda állami támogatása: Ft - Összesen: Ft Ebben az összegben benne van a fent említett 37 gyerek, a mi gyerekeink száma, szeptembertől sajnos csökkenni fog. A január 26.-ai testületi ülés anyagában átvett pénzeszközként szerepel Újlőrincfalva Község Önkormányzatának hozzájárulása. A körjegyzőség finanszírozásához Ft, valamint az iskola és óvoda fenntartásához tervezett Ft. Úgy gondolom, hogy az összes állami támogatás Ft fedezi a 37 gyerek költségeit. Természetesen tisztában vagyok azzal is, hogy mivel mi társultunk Önökhöz, ha kicsit viccesen fogalmaznék, mi vagyunk a házasságban a menyasszony, nekünk kell hozni régi magyar nyelven fogalmazva a hozományt. Viccet félre téve, amit adni tudtunk: - Iskola: Ft - Körjegyzőség finanszírozása: Ft - És természetesen a nem régen létrejött Egyesített Szociális Intézmény költségei, amelynek bevétele Ft és kiadása is ugyanennyi. (Ha jól tudom, jelenleg 38 fővel működik Újlőrincfalva). Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Képviselő társaim, és a tanári kar itt jelenlévő tagjai! Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet a szakértői javaslat egyes pontjaira, természetesen nem a teljes terjedelmének idézésére, hiszen az mindenki előtt ismert az anyagból. Idézem, kérem, ne kövezzenek meg ezért: - Napsugár Óvoda: 2 óvónői álláshely megszüntetése (kb. 5 millió Ft megtakarítást jelent). - Megfontolandónak tartom az általános iskolában dolgozó pedagógus létszám 4-5 fővel történő csökkentését. A jelenlegi 30 helyett pedagógus is elegendő a kötelező általános iskolai feladatok ellátásához. - A szakkörök számának felére csökkentése heti 8 órás megtakarítás (éves szinten kb Ft). Végezetül, de nem utolsó sorban, senkit nem akarok ezzel megbántani, amit itt elmondtam. Főleg nem a poroszlói iskolában tanító pedagógusokat, hiszen ők azok, akik nap, mint nap kiállnak a katedrára a jövő nemzedékét tanítani. Sajnos sok esetben reményt veszítve, mert bizony én is tapasztalom kisfalumban, hogy ez milyen nehéz, mert a gyerek azt viszi az iskolába, amit odahaza lát. Sajnos a szülő sem partnere a pedagógusnak abban, - tisztelet a

8 36 kivételnek hogy gyermekéből tisztességes, becsületes embert neveljen a tanító néni vagy tanár néni/bácsi. A szakértői javaslat C pontja alapján Sarudról a felső tagozatosok (5.-8. osztályig) pedig bejárnak Poroszlóra. Ez a megoldás kb millió Ft/év többletet jelenthet! Amennyiben ez a későbbiekben létrejönne, ígérem, nem fogok nemmel szavazni arra, hogy a sarudi tanulók Poroszló település intézményeiben folytatják tovább tanulmányaikat. Köszönöm, hogy meghallgattak és külön köszönöm a türelmüket! Bornemisza János polgármester: Mi soha nem kaptunk még Újlőrincfalva település részéről 3,5 millió forintos intézményi hozzájárulást, bár kérni kértük már korábban. Tudomásul vesszük, és annak is örülünk Poroszló település részéről, hogy Újlőrincfalva Képviselőtestülete a Ft-os intézményi hozzájárulás mértékét tudja csak elfogadni. A szakértői véleményre nem térne ki, mert abban a mai napon még döntést hozni nem tudnak, ugyanis az óvoda és az iskola részéről is véleményezték a szakértő úr által leírt dolgokat, és e véleményt újra elküldték a szakértő úr részére. Egy másik szakmai megbeszélés alkalmával visszatérnek az iskola és óvoda kérdésének tárgyalására, amelyre természetesen meghívja Újlőrincfalva település polgármesterét is. A költségvetési rendeletben szereplő összeg Újlőirncfalva által nem fizetendő intézményi hozzájárulás összegének levonása után ( Ft), a működési hitel összege Ft, a költségvetési rendeletünkben a bevételi főösszeg Ft-ra módosul, a kiadási főösszeg Ft., ezen módosított adatokkal javasolja elfogadásra a költségvetési rendeletet a képviselő-testületnek. Amennyiben a képviselő-testületek elfogadják a költségvetési rendeletünket a fenti módosítással, az intézményektől is szigorú takarékoskodást kér a gazdálkodás terén. Az intézményeknél egy forintunk sincs túlóra kifizetésére, a hivatalban sincs túlóra kifizetés. Az iskola kérdését meg kell beszélni, hogyan lesz tovább szeptembertől. Az óvodában és az iskolában is nagyon fontos a gyermeklétszám növelése. A környező településekre el kell juttatni az információkat, hogy szívesen várja Poroszló település szeptembertől az új iskolába a gyerekeket. Szórólapokat is lehet a környező településekre vinni az új iskoláról, ezt az anyagot össze kellene állítani a jövő hétre. Nyílt napokat is lehetne a környékbeli településen lakó szülők részére szervezni a Művelődési házban. Botos Sándor képviselő: Javasolja hogy most döntsön a sarudi iskola csatlakozásának ügyében a poroszlói képviselő-testület, hogy ezzel ne kelljen még egyszer foglalkozni, ha Sarud település mégis úgy döntene, hogy csatlakozna a poroszlói általános iskolához. Bornemisza János polgármester: A sarudi iskolások ügyében még csak elvi döntést hozhat a képviselő-testület a mai ülésen. Poroszló Község Önkormányzata a költségvetési rendeletének elfogadása mellett kifejezheti azt a szándékát, hogy a sarudi iskolás gyermekeket fogadja a poroszlói általános iskolába.. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a település lakóit az újságon keresztül, az iskola dolgozóit pedig a holnapi napon tájékoztassa, hogy milyen döntés született a sarudi iskola csatlakozása ügyében. A poroszlói iskolához visszatérve szeretne egy iskolabejárást megtenni a képviselő-testület tagjaival. Egyrészt olyan okból, hogy megnéznék a képviselők, hogyan halad az iskola felújítása, másrészt megbeszélnék a kerékpár tároló kérdését (ugyanis ezt már nem engedik az iskola területére bevinni, a szolgálati lakás előtt lenne elhelyezve), Az iskola felújítás során merültek fel olyan dolgok, amelyeket meg kellene beszélni a bejárás során (régi ajtókat

9 37 meghagyták több helyen, ezeket új ajtókra kellene kicserélni). Ezt tervezői hibának tartják, és számon kérhető. Az ajtók cseréje kb. 20 ajtó esetében, egy Ft-os összeget jelentene és ez kapcsolódik a költségvetéshez. Tehát a költségvetési rendelethez kapcsolódik: - Iskolabejárás, - Intézmény működésében hogyan tudnak eljárni, - A képviselő-testület elvi döntését meghozza, - ismerve a sarudi CKÖ elzárkózásáthogy kifejezi fogadási szándékát a sarudi általános iskolások ügyében. Javasolja a Képviselő-testületeknek elfogadásra Poroszló Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendeletét a módosított összegekkel: Ft bevétellel, Ft kiadással, Ft hiánnyal. Poroszló Község Önkormányzata 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Önkormányzata 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.23.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről A rendelet a mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester úr a költségvetési rendelet végrehajtásához egy döntés meghozatalát javasolja határozatban, amely az alábbiakat tartalmazza: a. ) Szigorú gazdálkodásra hívja föl minden intézmény figyelmét, b.) Poroszló Község Önkormányzata tudomásul vette Sarud Község Önkormányzatának kezdeményezését, és elviekben támogatja és fogadókészségét fejezi ki a sarudi általános iskola felső tagozatának fogadásához. Poroszló Község Önkormányzata 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Önkormányzata 3 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 14/2011.(II.23.) sz. önkormányzati határozata a) Poroszló-Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testülete a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében a szigorú gazdálkodásra hívja fel az intézmények figyelmét. b.) Poroszló Község Önkormányzata tudomásul vette Sarud Község Önkormányzatának kezdeményezését, elviekben támogatja és fogadókészségét fejezi ki a sarudi általános iskola felső tagozatának fogadásához. Határidő: értelem szerint Felelős: Polgármester, Körjegyző, Intézményvezetők,

10 38 Botos Sándor képviselő: A költségvetés tárgyalásához pénzügyileg kapcsolódik a következő kérdése. Az Idősek Otthonában rágcsáló és féregirtásra szokott-e lenni? Történt-e ezzel kapcsolatban bejelentés az idősek részéről? Karbantartóknak is jelezni kellene, panaszkodnak az idős emberek, hogy pl. a szekrényajtók le vannak szakadva, ezeket meg kellene javítani. Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője: Az Idősek Otthonában félévente van rágcsáló és féregirtás, és van ragasztó is elhelyezve a rágcsálók részére. A szekrényajtók le vannak szakadva, az ilyen jellegű problémákat jelezni szokta a hivatal felé és a karbantartók megjavítják a meghibásodott dolgokat, amikor az idejük engedi. Ebből nem szokott gond lenni. Írásos dokumentációjuk van a féregirtásról és ellenőrzések során e tevékenység elvégzését szokták ellenőrizni. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Javasolja, hogy nézzék meg, milyen szerződése van az önkormányzatnak a rágcsáló és féregirtást végző személlyel. A féregirtás után még láthattak rágcsálókat az otthonban a lakók, mert 5-7 nap kell ahhoz, hogy a rágcsálók elpusztuljanak. Botos Sándor képviselő: Ha azért vannak rágcsálók, mert esetleg nem jól végzi az ezzel megbízott személy a munkáját a szerződését felül kellene vizsgálni. Varga István képviselő: Nem a munka elvégzésével valószínűleg a gond, hanem a rágcsálók már immunisok ezekre a féregirtó szerekre és nem pusztulnak el tőle. Bornemisza János polgármester: Dokumentálva van a féregirtás, ezzel a feladat ki van pipálva, és mégis vannak rágcsálók az intézményben, akkor jelezni kell ezt a rágcsáló irtással megbízott személy részére. Az első napirendi ponthoz több észrevétel, hozzászólás nem lévén, megköszöni Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testületének és az Intézményvezetőknek az ülésen történő közreműködését, az együttes ülést 15 óra 45 perckor bezárja. K.m.f. Bornemisza János Poroszló polgármestere Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere Szabó Lászlóné Körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítő: Kiss Katalin poroszlói képviselő Botos Sándor poroszlói képviselő Lovász László Györgyné Újlőrincfalva képviselője

11 39 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésének folytatása: 2. Pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (rendelet). A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Szabó Lászlóné körjegyző elkészítette a Pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet tervezetét. Kiss Katalin már a költségvetés tárgyalásánál elmondta a szociális rendeletben foglaltakhoz a Bizottság javaslatát. Ezeket a feltételeket sikerült beépíteni a rendeletbe? Szabó Lászlóné körjegyző: A bizottság által megfogalmazott feltételeket beépítette a rendelet tervezetbe. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotja meg a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletét. Az önkormányzat szociális rendelete biztosít pénzbeli ellátásokat, természetbeni nyújtott szociális ellátásokat és szociális alapszolgáltatásokat. A pénzbeli ellátásokhoz tartozik az időskorúak járadéka, az aktívkorúak bérpótló juttatása, rendszeres szociális segély, ápolási díj, az egyik normatív alapon a jegyző hatáskörébe tartozik, a méltányosságból a helyi önkormányzat is állapíthat meg ápolási díjat. A pénzbeli ellátásokhoz tartozik a lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, a pénzbeli ellátások bizonyos részben természetben is adhatók. Természetben nyújtható a tankönyvtámogatás, a tüzelési segély, a lakásfenntartási támogatáson belül a közüzemi díjak támogatása, gyermekintézmények térítési díjainak kifizetése, és az élelmiszer segélyt is lehet átmeneti segélyből fedezni. Bornemisza János polgármester: Az élelmiszer segélyt átmeneti segélynek is lehet nevezni, erről ki hoz döntést? A lakásfenntartási támogatás megítélése kinek a határkörébe tartozik? Szabó Lászlóné körjegyző: A szociális étkeztetés a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz tartozik, amiért viszont térítési díjat kell fizetni. Az átmeneti segélyről a Szociális Bizottság hoz döntést. A normatív alapú lakásfenntartási támogatás nem jegyzői hatáskör, a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, de ez ügyben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hoz döntést. A helyi önkormányzat által nyújtandó lakásfenntartási támogatás esetében is a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozna döntést, viszont ezt a lakásfenntartási támogatást mi nem vezettük be, mert ehhez nem igényelhető támogatás. Kiss Katalin képviselő: Az a javaslata, hogy a kérelem benyújtásával kapcsolatban két időpontot határozzon meg a képviselő-testület. A törvény szerint legalább az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két alkalommal benyújtható legyen. Az első időpont március 1-től kezdődne és valameddig meg kellene határozni egy idő intervallumot, a második kérelem benyújtására pedig egy év során lenne lehetőség, hogy ne folyamatosan hozzák be a kérelmeket, hanem egy meghatározott időszakban és így a megosztás is könnyebb lenne az önkormányzat részére. Bornemisza János polgármester: Javasolja, hogy kiegészítésként kerüljön a rendeletbe, hogy az önkormányzat évente két körben dönt a lakásfenntartási támogatásokról, a kérelmeket

12 40 évente két körben lehet benyújtani. A lakásfenntartási támogatás kérelmek benyújtásának időpontja: első körben minden évben: március 1-től április 15-ig, a második körben meghatározott időpont: szeptember 1-től október 15-ig kerülne meghatározásra. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra Poroszló Község Képviselő-testületének 2/2011. sz. önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az ülésen elhangzott kiegészítéssel. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Botos Sándor képviselő: Ha a Szociális Bizottság étkezési hozzájárulás formájában nyújt támogatást egy bizonyos összeg erejéig, akkor ahhoz készítsenek el valamilyen nyomtatványt, hogy nyomon követhető legyen, hogy aki e támogatási formát megkapta, hány alkalommal vitt ebédet. Szabó Lászlóné körjegyző: Az étkezés nyilvántartásához és a lakásfenntartási támogatáshoz is el kell készíteni a megfelelő nyomtatványt a jövő hét folyamán. 3. Játszótéren történő dohányzás tilalmáról (rendelet). A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Egyre több helyen tiltják már a dohányzást a közterületeken a fiatalok és a nemdohányzók védelmében. Poroszlón eddig nem volt kihelyezve a dohányozni tilos tábla a játszótéren, de már szükségessé vált, ugyanis egyre fiatalabb korosztály jár oda dohányozni, ezzel rossz példát mutatva a kisgyermekek részére. Botos Sándor képviselő: Ki fogja ellenőrizni a dohányzás tilalmáról szóló rendelet betartását a játszótéren. Szabó Lászlóné körjegyző: A rendelet 4..-a tartalmazza a szabálysértési rendelkezéseket, mely szerint, aki nem tartja be a játszótéren a dohányzás tilalmát, az a személy szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A dohányozni tilos szabálysértés elkövetése miatt, helyszíni bírságot szabhat ki az önkormányzatnak a helyszíni bírságolással felruházott dolgozója, háromezer forinttólhúszezer forintig terjedő mértékben. Botos Sándor képviselő: Az önkormányzat dolgozói délután 4 óráig ellenőriznek, de dohányozni ott a fiatalok inkább az esti, illetve az éjszakai órákban szoktak. Ennek az időszaknak az ellenőrzésére is megoldást kell találni.

13 41 Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A játszótéren a dohányzás tilalmának betartása és ennek az ellenőrzése a lényeges. Ehhez meg kell találni a megfelelő megoldást, akár egy kamera segítségével. Fényképezőgéppel is lehet felvételeket készíteni a dohányzási tilalmat be nem tartó személyekről. Szabó Lászlóné körjegyző: A rendőrség segítségét is lehet kérni a rendelet betartásának érdekében és + egy fő önkormányzati dolgozót ki lehet jelölni e feladat ellátására, azt kell kidolgozni, hogy ki legyen ez a személy. A dohányzást tiltó táblát ki kell helyezni a játszótérre. Bornemisza János polgármester: Felkéri Szabó Lászlóné körjegyzőt, hogy a rendelet elfogadását követően a játszótéren a dohányzást tiltó tábla kihelyezésre kerüljön, a rendelet bevezetéséről tájékoztatni kell a lakosságot, illetve a rendeletet el kell küldeni a rendőrség részére is, az ellenőr naponta járjon ki ellenőrizni a dohányzási tilalom betartását. Egy személyt ki kell nevezni az ellenőrzés végrehajtásához, de a rendeletben nem kell megnevezni. Az ellenőrzések során legalább két személy legyen jelen egyszerre. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének a játszótéren történő dohányzás tilalmáról szóló önkormányzati rendeletét az ülésen elhangzottak figyelembe vételével. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.23.) sz. önkormányzati rendelete a játszótéren történő dohányzás tilalmáról Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi társadalmi viszonyok rendezésére, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és a környezet megóvása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Poroszló Község Önkormányzat tulajdonában lévő 619 hrsz. ú ingatlanon létesített játszótérre terjed ki, mely természetben Poroszló Bajcsy Zsilinszky út 18. sz. alatt található. (2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területen tartózkodó természetes személyekre terjed ki. E rendelet alkalmazása szempontjából: 2.. Értelmező rendelkezések:

14 42 a) játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), b) illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesített építésügyi hatósági engedély alá tartozik, vagy sem. II. Fejezet A játszótéren történő dohányzás tilalmáról. 3.. (1) Az 1.. (1) bekezdésében leírt, játszótérként működő területen a dohányzás tilos. (2) A dohányzást tiltó tábla helyének kijelöléséről és kihelyezéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik. 4.. Szabálysértési rendelkezések (1) Aki az 1.. (1) bekezdésében jelölt területen, valamint annak bejáratának 5 méteres körzetében dohányzik, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az 3.. (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt az önkormányzat helyszíni bírságolással felruházott dolgozója háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. III. Fejezet Záró rendelkezés E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. Poroszló, február 23. Bornemisza János sk. polgármester A rendelet 3. -ának indokolása: INDOKLÁS Szabó Lászlóné sk. körjegyző A játszóterekre vonatkozó dohányzási tilalom - nem közvetít negatív példát a gyerekek felé, - elősegíti a játszóterek tisztántartását, - csökkenti a passzív dohányzás hatását. 4. Egyebek: a) Tűzoltó út 4. sz. alatti helyi védelemre javasolt épület bontása. A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Poroszló, Tűzoltó út 3 sz. alatt lévő régi parasztházon bontást szeretnének elvégezni a lakóház tulajdonosai. Ez az épület már eléggé rossz állapotban van és jelen helyzetben veszélyes a környezetére. Bemutatja a kivetítőn keresztül a lakóház fényképét a képviselő-testület számára. A bontási engedély kiadásához önkormányzatunk hozzájárulása szükséges.

15 43 Huszár András építésügyi előadó: Az épület javasolt a helyi védelemre, a Helyi Építési Szabályzatban és a Rendezési Tervben, amelyet korábban elfogadott az önkormányzat képviselő-testülte és ez oly módon derült ki, hogy a lakóház tulajdonosa bontási engedélyt nyújtott be az építési hatósághoz. Az önkormányzatnak nincs külön rendelete a helyi védelemre javasolt épületekről és egyéb építményekről, ezért szükséges, hogy legalább határozat formájában járuljon hozzá a Képviselő-testület az épület lebontásához. A tulajdonosok szeretnének lakóházat építeni a régi épület helyére, a kivitelezőjükkel beszélt, és augusztusra szeretnék befejezni az új épületet, a gyermekük már itt szeretné kezdeni az általános iskolát. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a Poroszló, Tűzoltó út 3. sz. alatti épület lebontásához. A képviselő-testület támogatja a tulajdonosok elképzelését az új lakóház megépítésével kapcsolatban. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (II.23.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Poroszló, Tűzoltó út 3. sz. alatti (724/1 helyrajzi szám) lakóépület bontási engedély kiadásához. A képviselő-testület támogatja a tulajdonosok elképzelését az új lakóház megépítésével kapcsolatban. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester. b.) A Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázathoz önkormányzati nyilatkozatok elfogadása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Ismerteti a Heves Megyei Vízmű Zrt. előterjesztésében foglaltakat. A Heves Megyei Vízmű Zrt. az előző évekhez hasonlóan az ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításának enyhítésére pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. A pályázat benyújtásához szükséges a mellékelt nyilatkozatok elfogadása a Képviselő-testület részéről. Kaloné Csiki Mónikától kérdezi, hogy az ivóvízért, és a csatornadíjért fizetendő összeg mértékét csökkenteni fogják a támogatáson nyert összeggel? Kaloné Csiki Mónika gazdasági vezető: Nem fogják csökkenteni a fizetendő díjat, mert ez már bele van kalkulálva az eredeti díj mértékébe.

16 44 Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Heves Megyei Vízmű Zrt. által megküldött nyilatkozatokat és kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert ezen nyilatkozatok megküldésére. Poroszló Község Önkormányzata 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(II. 23.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó évi támogatási igényt támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges önkormányzati nyilatkozatok kiadására. Határidő: Felelős: polgármester, körjegyző Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A szennyvízhálózat az Önkormányzat tulajdona? Bornemisza János polgármester: A szennyvízhálózat az önkormányzat tulajdona, csak a működését kellett átadni megfelelő szakmai cégnek üzemeltetésre. Ezért üzemelteti Poroszló település szennyvízhálózatát a Heves Megyei Vízmű Zrt. A szennyvíztisztítása viszont Kiskörén történik, amelyért nagy összegeket kell kifizetni. Ha az állam pedig nem ad támogatást a Vízalkotmány bevezetéséből eredően, akkor a fizetendő díjak mértéke pedig még növekedni fog, amely már így is elég magas összeget jelent. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Az a véleménye, hogy ez a fajta szennyvíztisztítás, amit végeznek teljesen kiszolgáltatottá teszi az embereket. Az a javaslata, hogy a szennyvíztisztításra vonatkozóan esetleg a későbbiek folyamán lehetne egy leválást kezdeményeznie a településeknek. Bornemisza János polgármester: A szennyvízrendszerre vonatkozóan az a probléma, hogy jelenleg 3 üzemeltetője van, a Heves Megyei Vízmű Zrt, a Pátyi Víziközmű és a TRV Zrt. működteti a tisztítót. Egy nyílt közbeszerzési eljárás keretében szeretnék meghirdetni a szennyvízhálózat üzemeltetését, mivel a Pátyi Közműnek lejárt a szerződése sarudi részre vonatkozóan. Az eljárás során fontos, hogy mely cég vállalná fel a beruházás során a rendszer felújítását, a hibák kijavítását. (Magyaradi területen lévő szennyvíz elvezetésével kapcsolatos gondok megszüntetése.) Poroszló településnek is lényeges lenne, hogy egy céghez kerüljön a szennyvízrendszer üzemeltetése, és akkor egy cégtől kapná vissza a bérleti díjat. Mennyi volt a visszafizetendő bérleti díj mértéke tavaly? Kaloné Csiki Mónika gazdasági vezető: A Vízművek m 3 arányosan fizetik vissza a bérleti díjat az önkormányzatok részére. A visszafizetendő bérleti díj mértéke tavaly 5-6 millió forint körüli nagyságrend összeget jelentett.

17 45 Bornemisza János polgármester: A napirendi pontokhoz több észrevétel, hozzászólás nem lévén a következő napirendi pont tárgyalására zárt ülés rendel el - az SZMSZ idevonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve- tekintettel annak jellegére. A polgármester úr megköszöni az ülésen megjelent képviselők közreműködését, a nyílt képviselő-testületi ülést 17.óra 00 perckor bezárja. K.m.f. Bornemisza János polgármester Szabó Lászlóné körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítő: Kiss Katalin s.k. képviselő Botos Sándor s.k. képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője 58 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Szabó Lászlóné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. 150 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat és Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületei. 3/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat és Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületei. 3/2011. szám Önkormányzat Képviselő-testületei 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 28-án (csütörtökön) 15 óra 30 perckor tartott együttes ülésén a Vépi Művelődési Ház

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. január 28-án 17.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. október 19-én 14.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozat száma

JEGYZŐKÖNYV. Határozat száma JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30.-án 17.00 órakor tartott nyílt ülésén. Határozat száma Tárgya 90/2012.(V.30.) 2011. évben végzett gyermekvédelmi

Részletesebben