J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság február 10-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Bizottság részéről: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: mellékelt jelenléti ív szerint Dr. Tiba István polgármester Dr. Csősz Péter jegyző Vágnerné Szilágyi Ilona, pénzügyi osztályvezető Emődi Sándor, beruházási osztályvezető Továbbá: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részéről: Felföldi Sándorné gazdasági igazgató, Kanyuk János műszaki osztályvezető Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről: Gencsi Zoltán ügyvezető BalmazInterCOM Kft. részéről: Hegedűs Tibor ügyvezető Balmazújváros Sport Kft. részéről: Murák László ügyvezető köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. Köszöntöm az ülésen megjelenteket. A napirenddel kapcsolatban módosításom lenne. A 4. napirendi pontban szereplő előterjesztés nem készült el, így javaslom ezt a pontot levenni napirendről. Érkezett egy újabb előterjesztés, melyet a különfélék napirenden belül tárgyalná meg bizottságunk: Előterjesztés a Balmazújváros Sport Kft. részére tárgyi eszközök üzemeltetésre átadása. A sorrenddel kapcsolatban pedig javaslom, hogy a 8. számú előterjesztést tárgyaljuk először. Ki az, aki egyetért a kiegészített napirenddel? 5 jelenlévő bizottsági tag közül 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag igennel szavazott és elfogadta az alábbi napirendet: N a p i r e n d: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 17/2013 (XII.19.) Zrt. határozata alapján a települési ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásokkal kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezése 2. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása 3. Előterjesztés az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása

2 4. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 46/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról 5. Előterjesztés Balmazújváros város településrendezési eszközeihez kapcsolódó eljárás, továbbá a településrendezési eszközök magasabb szintű területrendezési tervekkel történő összhangja 6. Előterjesztés Balmazújváros város településrendezési eszközei tervezett utcanyitások megszüntetése, 0705/21 hrsz. és 0705/22 hrsz-ú terület, Mg-1x területből IG-2 ipari gazdasági területté való módosítása, Batthyány utcai tömb, valamint HÉSZ módosítása 7. Előterjesztés a Semsey Andor Múzeum belépődíjainak és a Semsey kastélyban működő egységek nyitva tartásának megállapítása 8. Különfélék - Előterjesztés a Balmazújváros Sport Kft. részére tárgyi eszközök üzemeltetésre átadása 1. napirend: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 17/2013. (XII. 19.) Zrt. határozata alapján a települési ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásokkal kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezése Köszöntöm a Vízmű Zrt. képviselőit. Először önöket kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármilyen kiegészítésük? Felföldi Sándorné gazdasági igazgató, HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt. Mint köztudott, január 1. napjával az önkormányzatokhoz visszaáramlott a közművagyon. Ettől az időponttól kezdődően a törvény erejénél fogva bérleti díjat kell fizetni az eszközök után. Balmazújváros esetében, illetve más önkormányzatok esetében is, mivel korábban volt érvényes szennyvíz üzemeltetési szerződésünk, volt érvényes díjmegállapításunk, ott azok a díjak maradtak, mivel jelenleg nem lehet díjat beterjeszteni semmiképpen. Az ivóvíz esetében, amit átadtunk közművagyont és utána visszavettük üzemeltetésre, a nettó érték után elszámoltuk a várható éves amortizációt, figyelembe vettük, hogy mennyi a évi mert még az állt rendelkezésre - ténylegesen kiszámlázott ivóvíz mennyiség, és így kaptunk egy fajlagos költséget, amit a közgyűlésen kértünk a tulajdonosoktól, hogy a testületekkel fogadják el és egy testületi határozat szülessen ebből. Amikor készítettük évre vonatkozóan a pénzügyi, illetve az üzleti tervünket, már akkor is a tulajdonosok hozzájárulását kértük ahhoz, hogy ütemezzék át a bérleti díj fizetését március 31-i időpontra, mert a ránk nehezedő többletterheket - már akkor láttuk - nem fogjuk tudni év közben kigazdálkodni. Ugyanis 226 millió forint hálózati adót kellett kigazdálkodnunk egyik évről a másikra. Közben jött a 10%-os rezsicsökkentés, amivel mi már a pénzügyi terv során számoltunk, de reménykedtünk, hogy nem így lesz. Ez 120 millió forintot jelentett számunkra és ezért történt az a javaslat, hogy mi az év folyamán elvégezzük a szükséges felújításokat és év végével mi is kiszámlázzuk az önkormányzatok felé a felújítást, az önkormányzatok kiszámlázzák felénk a bérleti díjat és március 31. napjával elszámolunk egymással. Abban bíztunk, hogy amennyiben működési engedélyt kapunk, amit októberben meg is kaptunk, utána valamilyen vissza nem térítendő támogatásban fogunk részesülni. Sajnos erre nem került sor, továbbra is nekünk kell gazdálkodni és fenntartani ezt a közel 170 felhasználói egyenértékkel rendelkező társaságot. Most 2

3 megint azt látjuk, hogy a rezsicsökkentés éves szinten millió forintot fog jelenteni. Most van két terület, ami integrálódott január 1-től. Bízva abban, hogy a év utolsó negyedévében valamilyen formában támogatást fognak kapni a víziközmű szolgáltató társaságok, ezért kérnénk az önkormányzatokat, illetve a Képviselő-testületeket, hogy járuljanak ahhoz hozzá, hogy a működésünket tudják biztosítani és a illetve a évi bérleti díj, illetve az általunk elvégzett felújítások kompenzálását tudjuk rendezni. Természetesen, ha közben bármilyen támogatást kapnánk, nekünk is az lenne a cél, hogy minél hamarabb rendezzük a évre vonatkozó nettó fizetendő kötelezettségeket vagy az önkormányzatok felé, vagy nyilván van olyan kicsi önkormányzat is, ahol az eszközhasználati díj kevesebb, mint amit mi elvégeztünk felújításokat a víziközmű szolgáltatás területén. Ezért kértük a tulajdonosokat december 19-én, hogy a Képviselő-testületek hozzák meg a kedvező döntésüket, mert akkor talán esély van arra, hogy ezt a nehéz időszakot átvészeljük. Sajnos, amennyiben nem lesz kedvező a döntés és ki kell fizetni március 31-én a évi nettó bérleti díjakat, akkor azt jelenti, hogy hálózati adót nem tudunk fizetni, nem leszünk likvidek, nem tudunk a pénzügyi kötelezettségünknek eleget tenni, ezáltal elveszítjük a köztartozásmentes adózó státuszunkat, megszűnik a működési engedélyünk. Három napon belül ezt az energiahivatalnak jeleznünk kell és egy hónapon belül közérdekű üzemeltető kijelölésére kerül sor. Csonka-Kis Pál bizottsági tag Ha a év végén nem lesz meg a remélt támogatás, akkor mi lesz? Dr. Orcsik István és Hegedűs János bizottsági tagok megérkeztek az ülésre, így a bizottság létszáma 7 főre változott. Felföldi Sándorné gazdasági igazgató, HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt. Sok minden lehet. Legelőször január 1-től már a minisztérium által meghatározott szennyvíz szolgáltatási díjak lesznek, amit október 15-ig kell a minisztérium felé beterjeszteni és ott fogják jóváhagyni. Innentől kezdve az ő kezükben vagyunk, nem tudjuk, hogy lesz-e emelés, vagy mit lehet beépíteni, a szakma most egyeztet, hogy a díjképzésnek hogyan kell történni. Egységes díjképzés lesz mindenhol és én nagyon bízom benne, hogy vagy a díjakban megtérül, vagy valamilyen támogatást fogunk kapni. A mi esetünkben, ahol vagy vagyonkezelésben, vagy bérleti díj ellenében történik az üzemeltetés, ez az üzemeltetéssel kapcsolatos kölcsön, vagy tartozás a tulajdonos önkormányzatok felé, és ezáltal ezt le lehet venni a likviditási mutató számítása során és ez nem sodor bennünket veszélybe. Azért bízunk benne, hogy nem maradhat ez az ágazat, tehát annyira hirtelen, gyorsan kellett integrálódni. A több, mint 400 szolgáltatóból kb. 38 működési engedély van kiadva. Ha nem kapunk semmilyen támogatást, díjat sem tudunk emelni, akkor sajnos fennáll annak a veszélye, hogy nem tudjuk ezt megfizetni. De akkor, aki majd átveszi, annak nyilván rendezni kell, mert ezt a bérleti díjat teljesen elkülönített számlán kellene kezelni ettől az évtől. Csakis víziközmű felújításra, beruházásra lehet fordítani. Mennyi a különbség a bérleti díj és a felújítások összege között? Felföldi Sándorné gazdasági igazgató, HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt. Nem volt még időm megnézni, mert októberig kiszámláztuk minden önkormányzatnak a felújításokat. A november, decemberi még most készült el, talán ma vagy holnap fog az önkormányzatokhoz eljutni. Kb. nettó 230 millió forint körül van a bérleti díj, amit fizetni kellene és 90 millió forint volt októberig a felújítás, amit az önkormányzatok felé megfinanszíroztunk. Kanyuk János műszaki osztályvezető, HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt. 60 millió forint Balmazújváros estében, amit kapnunk kellene. 3

4 Nem tudjuk, hogy számíthat-e a Vízmű Zrt. olyan támogatásra állami forrásból, hogy esetleg nullszaldós legyen a tevékenységük. Felföldi Sándorné gazdasági igazgató, HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt. Még egy nagyon fontos dolgot mondanék. Balmazújváros esetében is egy nagy összegű bérleti díjról van szó és ennek nagy értékű a fizetendő ÁFA összege is. Hiszen az önkormányzat az ÁFA-t befizette és ezért mi ezt úgy szeretnénk rendezni, hogy az ÁFA-t levonhatjuk a fizetendő ÁFA összegéből, kibocsátottuk a felújítások számláját, a nekünk fizetendő ÁFA, ezért úgy gondoltuk, hogy a fizetendő és a levonható ÁFA közötti különbözetet átutalnánk az önkormányzatnak, vagy az önkormányzat átutalná nekünk, ahol fordított helyzet alakult ki és így a nettó bérleti díj, illetve a nettó felújítások értéke maradna meg. Amennyiben a Képviselő-testületek döntése megszületik és pozitív lesz, akkor kezdeményeznénk a követelések és a kötelezettségek összevetését, és már csak a kettő közötti különbözet, tehát a felújítás és a bérleti díj közötti különbözet maradna, azt tartanánk nyilván, mert annak nincs értelme, hogy követelést és kötelezettséget is nyilvántartsunk. Ez az összeg be van tervezve a költségvetésbe? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Az ÁFA tartalom be van tervezve, mert havi bevallók vagyunk, január 20-ig ezt meg kellett fizetni. A 60 millió forint nincs betervezve. Két alternatíva van a határozati javaslatban. Mérlegelni kell, ha belemegy a város a többi várossal együtt, akkor mi a garancia arra, hogy ez a pénz meglesz, ha pedig nem megy bele, akkor mi a garancia, hogy nem megy tönkre a cég. Felföldi Sándorné gazdasági igazgató, HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt. Ha nem megy bele, akkor biztos, mert hálózati adót nem tudunk fizetni, akkor onnantól kezdve nincs működési engedély és biztos, hogy állami tulajdonba fog kerülni a társaság. Nekünk mérlegelni kell, hogy milyen veszélybe kerülhet a szolgáltatás, lesz-e ivóvize a városnak, vagy sem, a mi költségvetésünket milyen hátrány érheti ezáltal. Dr. Tiba István polgármester Ivóvize mindenképpen lesz. Kanyuk János műszaki osztályvezető, HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt. A legszükségesebb felújításokat elvégezzük. Csonka-Kis Pál bizottsági tag Úgy gondolom, hogy a két alternatíva közül azt kell választanunk, amellyel esélyt adunk annak, hogy fennmaradjon a cég és tudjanak nekünk fizetni. Ki az, aki egyetért az a./ alternatívával? 4

5 13/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 17/2013. (XII. 19.) Zrt. határozata alapján a települési ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásokkal kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezése Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 17/2013. (XII. 19.) Zrt. határozata alapján a települési ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásokkal kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezése készült előterjesztés határozati javaslatának a./ alternatíváját javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére. Dr. Tiba István polgármester és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. képviselői távoztak az ülésről. 2. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása Az előzőekhez képest változtatás nincs. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás? Demeter Pál bizottsági tag Úgy tudom, hogy február 5-ig kell elfogadni a költségvetést. Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Jogszabály szerint február 5-ig kell beterjeszteni, ez meg is történt. Akkor a testületi ülésen polgármester úrnak két javaslata volt, melyet beépítettünk. Tehát az 5. számú mellékletben a fejlesztések közül két tétel került kivezetésre, az egyik egy ezer forintos tétel a kerékpárút megvilágítása a Debreceni utcán. Mivel talán megvalósul záros határidőn belül a közvilágítási hálózat felújítása, ez annak részeként valósul meg. Illetve két labdarúgópálya volt benne, de az eddigi információk szerint ez két év alatt fog megvalósulni, tehát 2014-ben csak az egyik, a másik pályaépítés költségeit jövő évre kerültek, tehát a felhalmozási hiányunk ezáltal csökkent ezer forintra. Ez a rendeleten átvezetésre került. Még egy ponttal kiegészülne a határozati javaslat. A költségvetési rendelet-tervezet már úgy készült, hogy az óvodák esetében a normatívát a törvény 2. számú mellékletben meghatározza, ennek alapja a gyermeklétszám, ahhoz mennyi pedagógus, illetve csoportlétszám finanszírozható. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény esetében szeptember 2- től a gyermeklétszám alakulása miatt két csoport csökkentése válik indokolttá. A tervezés során ezt az intézményvezető figyelembe vette, úgy történt a tervezés, még így is kiegészítés kell az állami támogatáson túl. Tehát a határozati javaslat 4. pontjában az szerepel, hogy a Képviselő-testület hozzájárul, hogy szeptember 1-től az eddig engedélyezett csoportlétszám kettővel csökkenjen az óvoda esetében. A termőföld bérbeadásából származó forrásadó a tavalyi évben hogyan alakult? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Ez a tavalyi évi teljesüléssel azonos összegben, a tervezethez képest nagyobb volt a teljesülés. 5

6 Azon csodálkozom, hogy ennyien adnak bérbe földet öt évnél rövidebb határidővel. Az öt évnél rövidebb határidőre bérbe adott föld után kell megfizetni a bérleti díj utáni adót. Hogyan tudja az önkormányzat ellenőrizni, követni, hogy mindenki teljesíti-e a kötelezettségét? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Minden adónemünk önadózáson alapul, kivéve a gépjárműadót. Jogszabály alapján megvannak azok a lehetőségek, milyen ellenőrzéseket kell az adócsoportnak végezni, hogy az önadózási kötelezettségének mindenki eleget tett-e bármely adónem esetében. A határozati javaslat pontjairól külön-külön szavazunk. Ki az, aki egyetért a határozati javaslat 1. pontjával? 7 jelenlévő bizottsági tag közül 7 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 6 bizottsági tag igennel szavazott, 1 bizottsági tag tartózkodott, így a bizottság meghozta az alábbi határozatot: 14/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: A Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása a Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása készült előterjesztés határozati javaslatának 1. számú pontját elfogadásra javasolja a Képviselőtestület részére. Ki az, aki egyetért a 2. ponttal? szavazott és a bizottság meghozta az alábbi határozatot: 15/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: A Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása a Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása készült előterjesztés határozati javaslatának 2. számú pontját elfogadásra javasolja a Képviselőtestület részére. Ki az, aki egyetért a 3. ponttal? 7 jelenlévő bizottsági tag közül 7 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 6 bizottsági tag igennel szavazott, 1 bizottsági tag tartózkodott, így a bizottság meghozta az alábbi határozatot: 6

7 16/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: A Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása a Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása készült előterjesztés határozati javaslatának 3. számú pontját elfogadásra javasolja a Képviselőtestület számára. Ki az, aki egyetért a határozati javaslat 4. pontjával? szavazott, így a bizottság meghozta az alábbi határozatot: 17/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: A Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása a Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása készült előterjesztés határozati javaslatának 4. számú pontját elfogadásra javasolja a Képviselőtestület számára. Ki az, aki egyetért a rendelet-tervezettel? 7 jelenlévő bizottsági tag közül 7 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 6 bizottsági tag igennel szavazott, 1 bizottsági tag tartózkodott, így a bizottság meghozta az alábbi határozatot: 18/2014. (II. 04.) sz. PMKB határozat: A Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása a Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadása készült előterjesztés rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 3. napirend: Előterjesztés az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása Elsőként a VESZ Kft. üzleti tervét tárgyaljuk. Kérdés, vélemény, hozzászólás? Csonka-Kis Pál bizottsági tag Változott-e a helyzet az elmúlt ülés óta? 7

8 Dr. Kiss Tamás ügyvezető, Balmazújvárosi VESZ Kft. Nem sajnos. Az üzleti tervvel kapcsolatban annyit mondanék, hogy amint az új szakrendelések beindulnak, az egész üzleti terv borulni fog jó irányba, hiszen a bevételeink növekedni fognak. Mivel ezt nem tudtuk pontosan megmondani, hogy ez mikor történik meg, ezért ezt nem terveztük be. Nagyon figyelnünk kell minden kiadásunkra. A VESZ Kft. mindig pozitív szaldóval tudott működni, most nagyon figyelni kell, hogy ki tudjunk jönni a jelenlegi bevételeinkből. Már tavaly óta várjuk a magasabb bérleti díjakat. Bízunk benne, hogy minél hamarabb beindulhatnak a szakrendelések, és akkor a megnövekedett bevételek jelentősen fognak változni. Ki az, aki elfogadja a VESZ Kft. üzleti tervét? 19/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. üzleti tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. Dr. Kiss Tamás távozott az ülésről. Következő a Városgazdálkodási Kft. üzleti terve. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Gencsi Zoltán ügyvezető, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. Magyarország központi költségvetésének 2. számú mellékletében szerepel, hogy melyek azok a támogatási jogcímek, amelyek alapján az önkormányzat bizonyos tevékenységhez támogatást kap. Az eddigi tevékenységi körök felsorolásától ez eltér. Átdolgoztuk az üzleti tervet, a költségvetési törvényben szereplő új támogatási jogcímek szerint rendeztük. Település üzemeltetés egyéb feladatai közzé kerül, amit eddig úgy hívtunk, hogy intézmény karbantartás, sportlétesítmények fenntartása, a cégnek a központja, illetve a mezőgazdasági vállalkozás, ez mind együvé tartozik. De minden más jogcím, ami eddig megvolt, tehát a park és zöldterület fenntartás, közutak és járdák fenntartása, állategészségügy, gyepmesteri tevékenység, belvízvédelem, hulladékkezelés, ingatlan kezelés és piac üzemeltetés, ez mind megmarad. Két feladat nem finanszírozható közhasznú támogatásként, az egyik a fürdőnek az üzemeltetése, a másik pedig a diákszálló. Egyszerűvé és átláthatóvá tettük. A fő szám 280 millió forint, ehhez képest a támogatás 145 millió forint. Szembesültünk a fürdő üzemeltetéssel kapcsolatos problémákkal még tavaly. A hideg vizes kút nem működik, vagy kicsi a kapacitása, a melegvizes kutakkal probléma volt. Látom, hogy meg van jelölve olyan fejlesztés, vagy hiányosság pótlása, mint pl. a puffertartályok. Számomra ez nonszensz, hogy az elmúlt években ez a beruházás e nélkül valósult meg és az idei költségvetést fogja terhelni. Hogyan áll a fürdő üzemeltetése a kút problémák miatt? Gencsi Zoltán ügyvezető, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. Az elmúlt év december 20-tól a belső termálkút nagyon sok segítséget adott a fürdő üzemeltetéshez, hiszen a Soós Imre utcai kútból jövő víz 56 fokos volt, mire beért az épületbe, már csak 44 fokos lett a 8

9 víz. Amelynek az volt a rendkívüli hátránya, hogy ebből a hőmennyiségből a medencéket és az egész épületet nem lehetett fűteni, gázzal kellett fűteni. Ez az üzleti tervben nem is szerepelt, és egyáltalán a fürdő üzemeltetésénél sem számoltunk azzal, hogy gázzal kell fűteni. Amikor közeledtünk az őszhöz, felismertük, hogy meleg vízhez kell jutni. Ekkor kezdődött el a belső kút felújítása, ahonnan 65 fokos vizet kapunk most, így lényegesen kisebb költségekkel jár a rendszer üzemeltetése. Amit látunk, hogy az épületet, a medencéket fűteni kell, illetve megjelenik egy új igény, a pályafűtés. Nyilván nem ezzel a vízzel, hanem ha egy tartályba hőcserélőt építünk be - amit megszavazott a Képviselő-testület december 11-én - akkor a pálya fűtési igényét abból tudjuk kiszolgálni. Egy hideg vizes kutunk működik, aminek el kell látni a fürdő csúcskapacitását is, a szabadtéri és a benti rendszer működtetését, és kellene adni a pályának locsolóvizet. Illetve bejött az új igény, a kastélyparkban automata öntözés lesz, azt szintén abból a kútból kell kiszolgálni. Ez az új igény azt feltételezi, hogy ez a kút nem biztos, hogy elegendő. Azt látjuk, ha a kastélypark üzemeltetése hozzánk kerül májusban, ott van egy vízigény, amit ki kell szolgálni és egyelőre ennek a megfejtése nyitva van. Hiszen minden kút felújításánál ez szokott lenni, hogy senki nem lát bele, jön a meglepetés, hogy nem olyan hőmérsékletű, nem olyan gáztartalmú. A piac üzemeltetéssel kapcsolatban kérdezném, hogy mit jelent az, hogy vállalkozási formában működik a piacfelügyelet? Gencsi Zoltán ügyvezető, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy nekik szolgáltatási számlát nyújtanak be havonta. Nincsenek alkalmazásban. Mindenki érzékeli, hogy a térségben az egyik legerősebb piacról van szó, amelyik sokkal több odafigyelést érdemel. Akik idejárnak, nem csak vásárlók, hanem kereskedők is, és tapasztalatot gyűjtenek, azok szerint is a régió legjobb piaca. Jó helyen van, jó kereskedők jönnek ide. Ez sokkal nagyobb figyelmet és megbecsülést érdemelne. Ezért is írtuk bele a javaslatunknál, ha az értékteremtő közmunkaprogram keretében nyerne a város, fontos lenne a régi piac burkolatának megújítása. Demeter Pál bizottsági tag Én is nonszensznek tartom a fürdővel kapcsolatban, hogy utólag derülnek ki ilyen dolgok, plusz költségek. Bár azt is el tudom fogadni, hogy utólag merülhettek fel olyan problémák, amelyek nem voltak tervezhetőek. Én is furcsállottam, hogy olyan dolgokkal találkoztam a tervben, amikről már döntöttünk a múlt évben. Ezek a munkálatok hogyan állnak? Jelenlegi helyzetben egy stabil, biztonságos működéshez elegendőek a feltételek? Másik dolog a hulladékkezelés. Felfigyeltem egy zárójeles mondatra: A tevékenység végzésére a szükséges feltételekkel, engedélyekkel és műszaki felszereltséggel jelenleg nem rendelkezik a cég. Akkor hogyan tudja ezeket a munkálatokat ellátni? Gencsi Zoltán ügyvezető, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. A fürdő üzemeltetéssel kapcsolatosan sok hír jár a városban. Úgy gondolom, hogy egyszer legalább egy csomagba össze kellene rakni, mindenki lássa, hol tartunk és ehhez képest hová szeretnénk elérkezni. Demeter Pál bizottsági tag Ez mindenképpen hasznos lenne. Gencsi Zoltán ügyvezető, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. Így van, én is úgy gondolom, hogy az sem ártana, ha a bizottság, vagy az egész Képviselő-testület meglátogatna bennünket és láthatná, hogy hol tartunk. A termálvíz nem jóságos dolog, ha a gépészeti részét nézzük, mert eszméletlen módon eszi a rendszert. A napi biztonságos üzemeltetés egy dolog, de 2-3 éven belül nagyon komoly költségei lesznek a karbantartásnak. Jelenleg van két kutunk, a Soós Imre utcai és a belső kút. Ahhoz, hogy ezt a két eltérő paraméterekkel rendelkező vizet egy tartályba 9

10 bele tudjuk ereszteni, vagy egy gáztalanítóra rá tudjuk ereszteni, ehhez kellene elegyítő, ami ezt a két eltérő minőségű kutat tudná vegyíteni. A jelenlegi gáztartályok kapacitása kicsi. Az a 80 m3-es melegvizes tartály, amiről decemberben döntés született, oda kerülne a víz és ez a két elegyítő tartály puffertartályként kiegyenlítené azokat az igénycsúcsokat, ami a fürdő felől jön. Egyetlen egy puffertartályra lenne szükségünk, mert egy 20 m3-es tartályunk van, az kevés. Így ment tönkre a hideg vizes kútban a szivattyú, és abban a pillanatban, amikor ez bekövetkezik, hogy nem tud üzemelni, eddig 1 m3 víz kivétele 10 forintba került, azután rögtön átmegyünk a városi vízre, ami 250 forint. Ha ez a két tartály meglenne, a két meleg vizes kút mellett lenne két hideg vizes kutunk, akkor azt hiszem, biztonságos lenne a dolog. A hulladékkezeléssel kapcsolatban, a városban több olyan hulladéktároló van, amelyeknek a tulajdonosa maga a város. Ezeknek az ürítését a társaságunk végzi egy nagy konténerbe, ami eddig a Kastélykert mögött volt. Olyan döntés született, hogy ezt a konténert a telephelyünkön helyezzük el. Tulajdonképpen azért került ide, mert körbe van kerítve és oda nem lehet bemenni, válogatni. Így ellenőrzött körülmények között van, ez egy átmenti megoldás De ez tartósan nem jó megoldás. Úgy tudom, hogy az állati hulladék tartállyal is van ilyen probléma, talán egy közös telephelyet kellene kialakítani egy megfelelő zárt helyen. Ki az, aki elfogadja a Városgazdálkodási Kft. üzleti tervét? 20/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. Következő a BalmazInterCOM Kft. üzleti terve. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért az üzleti tervvel? 21/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása a BalmazInterCOM Kft. üzleti tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. Gencsi Zoltán és Hegedűs Tibor távoztak az ülésről. Utolsóként a Balmazújváros Sport Kft. üzleti tervét tárgyaljuk. Kérdés, vélemény, hozzászólás? 10

11 Demeter Pál bizottsági tag Látom, hogy bevételeknél külön van kezelve az önkormányzattól pályázathoz kapott támogatás és az önkormányzattól kapott támogatás. Murák László ügyvezető, Balmazújváros Sport Kft. Igen, külön van kezelve. Ki az, aki elfogadja a Balmazújváros Sport Kft. üzleti tervét? 22/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása a Balmazújváros Sport Kft. üzleti tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. 4. napirend: Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 46/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Dr. Csősz Péter jegyző Új hulladékgazdálkodási törvény lépett hatályba, a évi CLXXXV. törvény és ez oly mértékben megváltoztatta a hulladékkal kapcsolatos előírásokat, hogy nem volt értelme tovább módosítgatni a korábbi rendeletet, illetve a kormányhivatal is, mint a törvényességi felügyeletet ellátó szerv új rendelet megalkotását javasolta. Több pontban felhívta a figyelmet, hogy mire kell figyelni a rendelet megalkotásakor. Ezek betervezésre kerültek. Ki az, aki egyetért a rendelet-tervezettel? 23/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 46/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról 11

12 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 46/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. 5. napirend: Előterjesztés Balmazújváros város településrendezési eszközeihez kapcsolódó eljárás, továbbá a településrendezési eszközök magasabb szintű területrendezési tervekkel történő összhangja Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Emődi Sándor beruházási osztályvezető A bizottság levette napirendről a Balmazújváros Város Településrendezési terv 188/24 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó módosításának elfogadása készült előterjesztést, de pár mondatot mondanék róla, mivel ez a három előterjesztés összefügg. Ez a dolog 2012-ben a Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére indult. Azért húzódik el eddig, mert egyrészt jogszabályi változások voltak, amelyek a Nemzeti Park területét érintik, másrészt az egyesület sem szorgalmazta annyira, mert kiváráson voltak, hogyan tudnak pályázni. Ez most kerülne beterjesztésre, de holnap délelőtt kapunk még olyan kiegészítő anyagot, ami véglegesíti, hogy be tudjuk-e terjeszteni holnapra, vagy csak a következő ülésre. Ebben már korábban döntött a testület, hogy indítsuk el. A költségeit egyébként a kezdeményező állja, van egy főépítészi költség, illetve a rendezési tervnek van tervezési költsége, ami 1 millió forint körül van. Ez a tavalyi évi rendezési tervek költségét tartalmazó költségvetésünkben is benne van, illetve egy része, ami kifizetetlen részei, azok áthúzódnak. Az egyesület olyan ökológiai, turisztikai, idegenforgalmi központot hozott létre, ami továbbfejlesztésre került. Ez egy ipari övezet volt, de nem lehetett tovább pályázatra benyújtani. Emiatt húzódott el 2014-ig. Ennek a jóváhagyása semmiféle késedelmet nem jelent akkor sem, ha két hét múlva tudja a testület jóváhagyni. Jelen előterjesztéssel kapcsolatban, a parlament decemberben tárgyalt egy törvénytervezetet, amelyben szorgalmazza, hogy az önkormányzatok a már elfogadott országos területrendezési tervvel és a megyei tervvel összhangban hozzanak döntéseket, amennyiben további módosítás lesz, vagy várható, hogy lesz, pl. az ismert nádüzemnek a sorsa a Debreceni útfélen. Annak keretében ezt az összhangot meg lehetne teremteni, ez ezer forintos költség. Egyelőre beterveztük a költségvetésbe, mert ezt végre kellene hajtani azért is, hogy az önkormányzat is boldoguljon pályázatokkal. Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 24/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: Balmazújváros város településrendezési eszközeihez kapcsolódó eljárás, továbbá a településrendezési eszközök magasabb szintű területrendezési tervekkel történő összhangja a Balmazújváros város településrendezési eszközeihez kapcsolódó eljárás, továbbá a 12

13 településrendezési eszközök magasabb szintű területrendezési tervekkel történő összhangja készült előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. 6. napirend: Előterjesztés Balmazújváros város településrendezési eszközei tervezett utcanyitások megszüntetése, 0705/21 hrsz. és 0705/22 hrsz.-ú terület, Mg-1x területből IG-2 ipari gazdasági területté való módosítása, Batthyány utcai tömb, valamint HÉSZ módosítása Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás? Emődi Sándor beruházási osztályvezető Ez egy 6-8 hónapja folyamatban lévő módosítás. Hat rendezési tervünk volt tavaly folyamatban. A Hotel Balmaz, rendezvénycsarnok, fürdő környéke rendben van. A Hortobágyi Természetvédelmi Egyesületé ezzel a tárgyalással, rendelet elfogadással lenne rendben. 14 éves a rendezési tervünk és itt a felesleges utcanyitásokat le kellene szűkíteni, annak a folyamata is lezárulna. Illetve a Batthyány u. 4. szám alatti ingatlant értékesítenénk. Az utolsó pedig a Buglyó Ferenc által az Újkert soron lévő saját telkén kezdeményezett hasznos hulladékgyűjtő telep megvalósítása. A környezetvédelmi szakhatóságok ehhez is hozzájárultak. A város ivóvíz kútjai ott vannak a környéken. Emődi Sándor beruházási osztályvezető A tervezőnek kellett készíteni környezetvédelmi tervet, vizsgálatokat. Ez egy felszíni olyan tároló lenne, ahol folyékony, bomló, egyéb hulladékokat tárolna, gyakorlatilag a szelektív hulladékgyűjtőhöz hasonlóan hulladékszigetek is vannak, csak nagyobb volumenben. Eddig még zöld utat kapott a beruházás. Demeter Pál bizottsági tag A nádfeldolgozó üzemmel kapcsolatban nem úgy volt, hogy ők vállalják a költségeket? Emődi Sándor beruházási osztályvezető Igen, vállalta a Kányási Gergely vállalkozó. Az az ügy is folyamatban van, május körül várható. Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 25/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: Balmazújváros város településrendezési eszközei tervezett utcanyitások megszüntetése, 0705/21 hrsz. és 0705/22 hrsz.-ú terület, Mg-1x területből IG-2 ipari gazdasági területté való módosítása, Batthyány utcai tömb, valamint HÉSZ módosítása a Balmazújváros város településrendezési eszközei tervezett utcanyitások megszüntetése, 0705/21 hrsz. és 0705/22 hrsz.-ú terület, Mg-1x területből IG-2 ipari gazdasági területté való módosítása, Batthyány utcai tömb, valamint HÉSZ módosítása készült előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. 13

14 7. napirend: Előterjesztés a Semsey Andor Múzeum belépődíjainak és a Semsey kastélyban működő egységek nyitva tartásának megállapítása Kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás? Csonka-Kis Pál bizottsági tag A belépődíjakba nem lett beépítve a Balmazújváros kártya. Szerintem, aki kártyával rendelkezik, plusz engedménye legyen a díjakból. Ez még most indul, később derül ki, hogyan alakul a bevétel és a költségek aránya. De javasolhatjuk, hogy kerüljön bele ilyen kedvezmény is. Azt javaslom, hogy fogadjuk el így az árakat azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön be a Balmazújváros kártyával rendelkezők kedvezménye is. Ki az, aki ezzel egyetért? 26/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: A Semsey Andor Múzeum belépődíjainak és a Semsey kastélyban működő egységek nyitva tartásának megállapítása a Semsey Andor Múzeum belépődíjainak és a Semsey kastélyban működő egységek nyitva tartásának megállapítása készült előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselőtestület részére azzal a kiegészítéssel, hogy a belépődíjak vonatkozásában a Balmazújváros kártyával rendelkezők esetében további kedvezmény kerüljön beépítésre. 8. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros Sport Kft. részére tárgyi eszközök üzemeltetésre átadása Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 27/2014. (II. 10.) sz. PMKB határozat: A Balmazújváros Sport Kft. részére tárgyi eszközök üzemeltetésre átadása a Balmazújváros Sport Kft. részére tárgyi eszközök üzemeltetésre átadása készült előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. 14

15 Nem tudom, hogyan fog működni a START munkaprogram, 17 hektáros földet igényelt ez a tevékenység. Tavaly 7 hektáron dolgoztak, most az önkormányzat tulajdonában lévő 17 hektáros területre igényt tartanak. Azt szeretném, ha meghallgatnánk ennek a tevékenységnek a vezetőjét, menedzserét. Szeretném tudni, hogy az önkormányzat részéről ki a felügyeleti, működtető szerve ennek a tevékenységnek. Annyit tudok, hogy ott dolgoznak emberek, van egy vezetőjük. Milyen pályázati források, mennyi összegből, hogyan gazdálkodnak, üzleti terv, stb. hogyan alakulnak? Ezzel kapcsolatban a bizottságot jó lenne tájékoztatni. Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Jelenleg ez a projekt még nem működik. Most három közmunka program fut, a pályázat benyújtása most van folyamatban, azt hiszem, március 1-jétől indul. Dr. Csősz Péter jegyző Kerekes Tamás szokta intézni ezeket a dolgokat, Csiha Józseffel tartja a kapcsolatot, aki Járási Hivatal Munkaügyi Központ kirendeltség-vezetője. A következő bizottsági ülésre tájékoztatást fog adni a hivatal. Mivel több napirend nem volt és kérdés, hozzászólás nem merült fel, így Varga László elnök úr az ülést bezárta. K.m.f. Varga László bizottsági elnök Csonka-Kis Pál bizottsági tag Szarvas Zsuzsa jegyzőkönyvvezető 15

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2009. február 11-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9- i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

341-7/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. április 26-i soros ülésének jegyzőkönyve

341-7/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. április 26-i soros ülésének jegyzőkönyve 341-7/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április 26-i soros ülésének jegyzőkönyve 27/2013. (IV. 26.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 6-i rendkívüli

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2008. június 23-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 14-én megtartott

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 77 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. február 12-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 05-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 24-én du : 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

2013. á p r i l i s 29.

2013. á p r i l i s 29. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. á p r i l i s 29. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.04.29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről AJ K A V ÁROS ÖNKO R M ÁN YZ AT A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 0 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-135 fax:(88) 212-794 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 01/00010-012/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén 11/2011 Magyarbánhegyes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 68/480-000 Fax: 68/480-104 E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Magyarbánhegyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. január 28-án 17.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 20-án a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 9 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. november 25-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Tájékoztató Balatonszemes Községi Önkormányzat 2012. évi 3/4 éves gazdálkodásáról Előterjesztő : Takács József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Tájékoztató Balatonszemes Községi Önkormányzat 2012. évi 3/4 éves gazdálkodásáról Előterjesztő : Takács József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 26- án a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti tanácskozó termében 13.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben