J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-én órakor kezdődő munkaterv szerinti nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Veres Margit polgármester Blaskó Sándor, Csonka-Kis Pál, Demeter Pál, Hegedüs Péter, Iszák László, Koroknai Imre, Oláh Ferenc, Szabóné Sándor Judit, Szarvas Endre, Tóth Attila, Varga László képviselők. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Szabadi Magdolna, Vágnerné Szilágyi Ilona, Csiha Gábor, Emődi Sándor osztályvezetők, Takács Erika közművelődési ügyintéző. Továbbá: Dr. Tiba István országgyűlési képviselő Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona részéről: Béresné Lőrincz Erzsébet intézményvezető Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Gencsi Zoltán ügyvezető Balmaz-Kamilla Kft. részéről: Bagi Zsolt ügyvezető Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény részéről: Vezendi Andrásné intézményvezető Lengyel Menyhért Városi Könyvtár részéről: Sutyák Lászlóné könyvtáros Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ részéről: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető Veres Péter Kulturális Központ részéről: Lósné Hűse Erzsébet mb. igazgató Balmazújvárosi Általános Iskola részéről: Molnárné Kiss Mária igazgató Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma és Szakképző Iskolája részéről: Hűséné Szabó Mária tagintézmény-vezető Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola részéről: Nagy Sándor igazgató dr. Veres Margit polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit Balmazújváros Város Önkormányzatának november 25. napjára összehívott munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Először a napirendről kezdeményezek szavazást, miután Csonka-Kis Pál elnök úr elmondta hozzászólását. Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság sürgősséggel egy előterjesztést engedett be: Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása tárgyában. dr. Veres Margit polgármester: Ki az, aki a kiegészítéssel a napirendi pontokat elfogadja? Kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott, és elfogadta az alábbi napirendet: N y i l v á n o s ü l é s: 1. Polgármesteri jelentés Előadó: dr. Veres Margit polgármester 1

2 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: jegyző 3. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 4. Előterjesztés a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában 5. Előterjesztés a parkolóhelyek kialakításáról szóló 15/2002. (XII. 03.) B.újv. Ör. számú rendelet módosításáról 6. Előterjesztés a balmazújvárosi külterületi vállalkozói üzemeltetésű agyagbánya üzemeltetésre átadás kezdeményezése tárgyában 7. Előterjesztés a Vasút sori piac területén működő vendéglátóipari egység eladási ajánlata tárgyában 8. Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme tárgyában 9. Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában 10. Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kérelme tárgyában 11. Előterjesztés a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona alapító okiratának módosítása tárgyában 12. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. v.a. tulajdonát képező tárgyi eszközök (szerszámok) értékesítésével kapcsolatos árajánlat elfogadása tárgyában 13. Előterjesztés véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában 14. Előterjesztés a Semsey-kastély és a Semsey Andor Múzeum nyitva tartásának módosítása tárgyában 15. Előterjesztés a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása és társasági szerződésének módosítása tárgyában 16. Előterjesztés a Dento-Max Bt-vel kötött megbízási szerződés módosítása tárgyában 17. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában 18. Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása tárgyában 2

3 Z á r t ü l é s 1. Előterjesztés a Balmazújváros Sportjáért, valamint Az év sportolója Balmazújváros kitüntető címek odaítélése tárgyban 1. napirend: Polgármesteri jelentés Előadó: dr. Veres Margit polgármester dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 287/2015. (XI. 25.) számú határozat A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 2. napirend: Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: jegyző Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta a tájékoztatót és négy igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és hét igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót a Képviselő-testületnek. Hegedüs Péter képviselő: Köszönöm a szót. A beszámolók között ki szeretném emelni, hogy a Pénzügyi Osztály milyen jól teljesített. Szeretném megköszönni a Pénzügyi Osztály szakmai munkáját. Hajdú-Bihar megyében összesen két önkormányzat kapott támogatást, azért, mert szakmailag kitűnően teljesítettek. dr. Veres Margit polgármester: Úgy gondolom, a hivatal minden osztálya maximálisan teljesít, és amikor van egy lehetőség arra, hogy az Államkincstár, illetve a Magyar Állam ezeket az embereket kiemelje és támogatást nyújtson, akkor természetesen úgy gondolom, hogy kötelessége Balmazújváros Város Önkormányzatának is ezt támogatni. Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, hogy jelezze. 3

4 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 288/2015. (XI. 25.) számú határozat Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatót elfogadja. 3. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja az összegzést, illetve a rendelet-tervezetet a Képviselő-testületnek. Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és hét igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést, és négy igen szavazattal elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet. dr. Veres Margit polgármester Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott, így a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és megalkotta az alábbi 18/2015. (XI. 25.) számú rendeletet. BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2015. (XI. 25.) önkormányzati r e n d e l e t e Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 4

5 A rendelet hatálya 1. Balmazújvárosi Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi jellegű kiadásokat ellátottak pénzbeli juttatását egyéb működési célú kiadásokat b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: - beruházások összegét felújításokat egyéb felhalmozási célú kiadásokat összegben hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét ezen belül: - a működési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt finanszírozási bevételeket összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét finanszírozási bevételek e Ft-ban hagyja jóvá. 2. 5

6 E rendelet november 26-án lép hatályba. Balmazújváros, november 25. dr. Veres Margit polgármester jegyző 4. napirend: Előterjesztés a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és négy igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás? Szabóné Sándor Judit képviselő: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, nem is ezért szeretnék szólni, csak úgy látom, hogy egy speciális helyzet áll fent a városban. A jegyzői és az aljegyzői poszt betöltetlensége és tartós akadályoztatása révén nem tudom, hogy az újonnan kinevezett titkársági osztályvezetőnek - amennyiben elfogadásra kerül az előterjesztés - mennyi időn keresztül kell ellátni a jegyzői és az aljegyzői feladatokat a saját nem kevés munkája mellett? Gondolom ez azért is jött létre, hogy a jegyzőnek aládolgozzon, előkészítse a feladatokat. Látom, hogy az aljegyzői munka is kibővül a pályázatírások felügyeletével. Feltételezem, hogy el tudja látni, csak mennyi ideig fog ez így zajlani? Hegedüs Péter képviselő: Nekem több kérdésem is lenne. Ez egy jelentős átmozgatás itt az önkormányzat szervezetén belül, hiszen gyakorlatilag 14 fő elmozdítására kerül sor, 11 fő a Titkársági Csoport és 3 fő a másik csoportba. Azt szeretném megkérdezni, hogy a 11 fő honnan lesz a tervezett Titkársági Csoporthoz átmozdítva és az új munkaköri leírásuk megegyezik-e majd a régivel? Tehát, amennyiben nem, úgy a visszamaradt osztályos feladatokat a régi helyén ki fogja majd ellátni? Van-e erre kapacitása az ott maradt dolgozóknak? A másik kérdésem, elolvasva, hogy a Titkársági Osztálynak milyen széleskörű feladatot szánunk a vezetésen belül, miért kell ezt az új vezetői pozíciót létrehozni, milyen akadálya van annak, hogy a mindenkori aljegyző lássa el ezeket a feladatokat? Mert jogi döntéseket kell előkészíteni, és rengeteg dolog van felsorolva, amihez kellene jogi, igazgatásszervezési, illetve gazdasági végzettség. A harmadik kérdésem, ha létrejön ez az osztály, akkor milyen végzettséget ír majd elő a Titkársági Osztály mindenkori vezetőjének a testület? dr. Veres Margit polgármester: Erre az utolsó kérdésre válaszolnék: a testület semmilyen végzettséget nem írhat elő erre, hiszen a törvény meghatározza, hogy a titkársági osztályvezetőnek milyen végzettséggel kell rendelkeznie. Képviselő asszony kérdésére válaszolnék, hogy meddig állhat fenn ez a helyzet, hogy 6

7 akadályoztatása van a jegyzőnek, aljegyzőnek. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatalához ment át, tehát nem elment egy teljesen olyan külső szervhez, ami nem érintheti a várost és természetesen, ahogy megkeresett a kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, egy háromoldalú megállapodásban hozzájárultam ahhoz, hogy ő elláthassa a neki szánt pozíciót. Ilyen helyzetben elsősorban a legfontosabb az volt, hogy kiírjuk a jegyzői pályázatot, ez meg is történt és a jegyzői pályázat betöltése január 1-től válhat véglegessé, hiszen 30 nap van arra, hogy benyújtható legyen a pályázat és utána kell döntést hozni a jegyző személyéről. Jelenleg van aljegyzője a hivatalnak és nem betöltetlen ez az álláshely, hiszen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője Dr. Bencsik Judit. Ennek ellenére a helyettesítés rendjét, amit a hivatal SZMSZ-e határoz meg, amit a Képviselő-testület fogadott el, azt tartalmazza, hogy jegyző, aljegyző és pénzügyi osztályvezető a helyettesítés rendje akkor, amikor egyidejű akadályoztatása van a jegyzőnek és aljegyzőnek. Azonban ebben a jelenlegi SZMSZ-ben nincs olyanról szó, hogy 11 fő + 3 fő átmozgatása. Eddig is volt Titkársági Osztálya a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Képviselő-testület Titkársági Osztállyal együtt fogadta el korábban az SZMSZ-t, tehát nem értem, hogy honnan mozgatnék 11 főt, mikor ők most is a Titkársági Osztályon dolgoznak és végzik a munkájukat. Ezt szerintem a képviselők közül - talán egy kivétellel - mindenki tudja, mert a Titkársági Osztály végezte eddig is ezeket a feladatokat, hiszen a titkárságnak sokrétű feladata van, ebben valóban igaza van képviselő úrnak. Pontosan azért kell a titkársági osztályt átszervezni, illetve a hivatalt átszervezni, mert nagyon sok többletfeladat van, ami a korábbi időszakban nem volt. Ebben az egyik olyan többletfeladat a közfoglalkoztatás irányítása, amely korábban nem jelent meg ilyen markánsan, viszont nagyon nagy szerencsénkre a közfoglalkoztatásban nagy lépéseket tettünk az elmúlt 6-8 évben előre és egymásra épülő mintaprogramjai vannak az önkormányzatnak. Ezek a mintaprogramok megkívánják azt, hogy az önkormányzat részéről történjen a vezetés és az ellenőrzés. Ezt nemcsak mi magunk állítjuk, hanem egy belügyminisztériumi ellenőrzés során a Belügyminisztériumnak az osztályvezetője is elmondta, hogy ott működnek jól a közmunkaprogramok, ahol a hivatalon belülről irányítják ezeket a közmunkaprogramokat, illetve a közmunkaprogram programvezetőit, hiszen az egymásra épülő mintaprogramokat egy ember átlátva, kézzel foghatóan tudja építeni egyik programtermékét a másikra és esetleg alapanyagként felhasználni. Ebben az évben is látszik ennek a hozadéka, hiszen úgy csináltuk meg, hogy a hivatalból történik az irányítása a közmunka programnak és látszik az, hogy a bevételeink többszörösére nőttek, látszik az, hogy az elismertsége a közmunka programunknak folyamatosan nő és látszik az, hogy valóban az, amit a város kitalált és az, amit megvalósít, értéket teremt és együttműködésre készteti az összes önkormányzatot. Én úgy gondolom, hogy a Közfoglalkoztatási Csoport létrehozatala is azt jelenti, hogy ott a közfoglalkoztatás ellenőrzése, irányítása, egymásra épülése, illetve a mezőgazdasági feladatok - amelyek eddig is itt voltak a hivatalon belül és eddig is elvégezték ezeket a feladatokat, csak egy másik osztály keretein belül - kerülnek át a Közfoglalkoztatási Csoport feladatkörébe. A Titkársági Osztályon dolgozónak is természetes, hogy vannak plusz feladataik, de eddig is megoldották a feladataikat és ezután is, úgy gondolom, meg fogják oldani a feladataikat. Ez a felépítési rendszer jellemezte az önkormányzatot hosszú időn keresztül, viszont ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk működni akkor is, ha akadályoztatása van az aljegyzőnek, vagy a jegyzőnek, ahhoz szükség van, hogy a Titkársági Csoportot összefogva egy vezető irányíthassa azt. Az aljegyzőhöz nem került plusz feladat, hiszen az aljegyzőnél volt eddig is a pályázatíróknak a felügyelete és az irányítása. A társulási feladatok is az aljegyző feladatkörébe voltak sorolva, és mivel a titkársági feladatokkal csökken az aljegyzői feladat, viszont ehhez a csökkenéshez képest a társulásban is, illetve a társulási intézmények irányításával kapcsolatban is vannak olyan többletfeladatok, amelyeket el kell látnia. 7

8 Egy módosító javaslatot szeretnék közölni: az SZMSZ es pontjában a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa működésével kapcsolatos valamennyi feladat átkerülne az aljegyző feladatköréhez és kikerül a Titkársági Osztály feladatköréből. Én úgy gondolom, hogy előremutató a hivatal SZMSZ-vel kapcsolatban, hogy egyetlen egy plusz létszámot nem kértünk a Képviselő-testülettől és nem kértünk plusz finanszírozást ahhoz, hogy a munkát jobban szervezve még inkább el tudjuk látni a feladatokat. Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Az előterjesztés mellékletében szereplő SZMSZ-t teszem fel szavazásra, az általam elmondott kiegészítéssel. Ki az, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 9 képviselő igennel szavazott, 3 képviselő tartózkodott 289/2015. (XI. 25.) számú határozat Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. b) pontja értelmében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. -a alapján a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szervezeti és működési szabályzat aláírására. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: azonnal Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 5. napirend: Előterjesztés a parkolóhelyek kialakításáról szóló 15/2002. (XII. 03.) B.újv. Ör. számú rendelet módosításáról Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és hét igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. dr. Veres Margit polgármester: Van-e egyéb kérdés, vélemény? Hegedüs Péter képviselő: Az elmúlt időszak minden törekvése abba az irányba mutat, hogy a kultúra, szabadidő és a sport révén minél több embert, több látogatót vonzunk a városba. Nagyon kevés azon látogatók száma, akik tömegközlekedési eszközökkel fognak érkezni. Meg szeretném kérdezni, hogy ezeknek hogy fogjuk megoldani a parkolását, az elhelyezését, ha lesz egy NBII-es 8

9 mérkőzés, ami méltán fog igényt tartani arra, hogy több legyen a látogató, akkor, ha kevesebb parkolóhelyet rakunk, akkor hol fognak parkolni? Látjuk, hogy nyáron, amikor a strandon egyegy jobb napon, ha a Penny parkolót lezárná a Penny, vagy bármi más történne, akkor nem tudom, hogy hol parkolna a sok vendég. dr. Veres Margit polgármester: Képviselő úr is itt él a városban, ugye? Akkor tudja, hogy nem lesz NBII-es mérkőzés, hiszen vannak ilyen mérkőzések. 5 éve NBII-es a balmazújvárosi futballcsapat, amely Balmaz-Kamilla néven szerepel. Az NBII-es mérkőzésekre most is érkeznek gépjárművel, ezután is érkeznek, nem szüntetünk meg parkolóhelyet, tehát ez a rendelet-tervezet nem arról szól, hogy parkolóhelyet szüntet meg az önkormányzat, hanem arról szól, hogy milyen előírások szerepelnek ebben. Természetesen meg fogom adni az osztályvezető úrnak a szót, aki el fogja mondani a teljes szakmai indokát. Érdekes kifejezés az képviselő úrtól, ha lezárná a Penny a parkolóját, hiszen, ha jól emlékszem, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy adott építési engedélyt, hogy közforgalom számára nyitottá kell tenni ezt a parkolót, tehát bárki használhatja. Illetve a Képviselő-testület megvásárolta a Lidl piac területét és ez már Balmazújváros Város Önkormányzatáé. Ennek az egyik oka az volt, hogy a piac megfelelő körülmények között legyen saját önkormányzati tulajdonú területen, a másik indoka az volt, hogy ott megfelelően a nyári időszakban is és olyan időszakban is, amikor kiemelt rendezvény van, illetve bármikor, amikor erre szükség van, parkolóhelyet tud kialakítani a város, illetve parkolás céljára biztosítani tudja, akár fizető parkolónak is ezt a területet, mivel ott nagyon sok autó elfér. Már azt is többször elmondtuk, hogy országgyűlési képviselő úr évek óta tárgyal a tekintetben, hogy állami területet kapjunk parkoló kialakítása céljából. Ezt is elmondtuk és ennek a folyamata végső stádiumban van, ehhez már csak egy szerződéskötésre van szükség, és akkor ott kívánjuk kialakítani a parkolót. Tehát a parkolók száma lényegesen több lesz, mint jelenleg van, és nem arról szól az előterjesztés, hogy parkolót szüntetünk meg, hanem arról szól, hogy milyen előírásaink vannak. Átadom a szót osztályvezető úrnak. Csiha Gábor hatósági osztályvezető: Tisztelt képviselő-testület! A parkolóhelyek kialakítását adott intézmény, vagy adott épület vonatkozásában jelenleg egy országos rendelet szabályozza, ez a 253/1997-es Kormányrendelet, mely szabályozza, hogy adott funkcióépülethez mennyi parkolót kell létesíteni. Mivel ez egy országos szabályozás, ez nem tesz különbséget, akár Budapesten, vagy Nagyháton ugyanannyi parkolót kell adott egységhez biztosítani. A parkoló kialakítása építéshatóság vonatkozásában azt jelenti, hogy telken belül hány parkolót kell kialakítani. Minden ingatlannak, minden építménynek a saját telkén belül kell alaphelyzetben parkolót kialakítani. Ez a kormányrendelet lehetőséget ad arra az önkormányzatnak, hogy rendeletben szabályozza a parkolóhely kialakítását, a parkoló számot. Most ez nem azt jelenti, hogy nem kell annyi parkoló, hanem telken belül nem kell annyi parkolót megépíteni. Mint ahogy polgármester asszony elmondta, a törekvések az irányba mutatnak és nem hogy kevesebb, hanem több parkolónk lesz összességében, csak nem telken belül. Hogy a saját kezünket ne kössük meg egy-egy beruházás vonatkozásában, ezért készült ez az előterjesztés, hogy a telken belüli parkolóhelyek számát a település adottságainak figyelembe vételével csökkentheti a testület, nincs is alsó limit, tehát akár meg is szüntethetné, de ez nem cél. Az a cél, hogy fejlődjünk, az a cél, hogy adott terület tovább tudjon fejlődni és bővülni, ezért született az előterjesztés. dr. Veres Margit polgármester: Természetesen az a cél, hogy minél többen látogassanak el Balmazújvárosra és minden parkoló foglalt legyen, akár a Penny parkolóról beszélünk, akár saját önkormányzati parkolóról, amely már megépült, illetve amely létrehozás alatt áll. 9

10 Hegedüs Péter képviselő: Köszönöm a kimerítő választ. Sajnos ez az előterjesztésből ilyen részletességgel, mint ahogy az osztályvezető úr elmondta, ez így nekem nem jött le, ezért kérdezek. Tehát, ha jól értem, akkor a piac területe, majd valamikor a MÁV állomás területe, ahol parkolókat szeretnénk? Tehát két központi parkolót szeretne Balmazújváros kialakítani és a beruházások élénkítése szempontjából pedig alacsonyabb limitet húzni a saját telken belüli parkolóknál. Ha ez így lett volna leírva, akkor én is hamarabb megértettem volna. dr. Veres Margit polgármester: Az előterjesztésben szerepel minden jogszabály, amiben ez le van írva. Az OTÉK ott van, meg lehet nézni, ott van az önkormányzati rendelet, amire hivatkoztunk. Az előterjesztésben minden benne van, aminek ott kell lennie. Az, hogy milyen parkolóhelyeket kívánunk kialakítani és ez valóban a MÁV terület egy részén és nem a MÁV területen teljes egészében, mert arra nincs lehetőség, de a MÁV terület egy részén, illetve a piacterületen, ez természetesen ehhez az előterjesztéshez nem tartozik. Nem látok jelzést több hozzászólásra, ezért felteszem a rendelet-tervezetet szavazásra. Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott, így a Képviselő-testület elfogadta a parkolóhelyek kialakításáról szóló 15/2002. (XII. 03.) B.újv. Ör. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és megalkotta az alábbi 19/2015. (XI. 25.) számú rendeletet. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a parkolóhelyek kialakításáról szóló 15/2002. (XII. 03.) B.újv. Ör. számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a parkolóhelyek kialakításáról szóló 15/2002. (XII. 03.) B.újv. Ör. számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 1. helyébe a következő rendelkezés kerül: A R. alkalmazhatósága a TV (Településközpont Vegyes), a KV (Központi Vegyes) és a KÜ (Különleges Terület) építési övezetekre terjed ki, melyet a városközpontban a rendelet mellékletét képező, a parkolóhelyek kialakításának lehetőségeit ábrázoló vizsgálatot alapul véve a belterület egyéb részein az általános és közlekedési szabályokat alapul véve kell alkalmazni. 2. A R. 2. helyébe a következő rendelkezés kerül: A telken belül az OTÉK 42. (1) bekezdésében előírt gépjármű illetve parkoló mennyiségből a lakások számára a 3. (5) bekezdés kivételével előírt valamennyi, a más rendeltetési egységekre számítottnak pedig TV és KV övezetben a felét (50%-át), míg KÜ övezetben pedig a 25%- át kell elhelyezni vagy épületben, vagy gépjárművel megközelíthető szabad területen. 10

11 3. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. dr. Veres Margit polgármester jegyző 6. napirend: Előterjesztés a balmazújvárosi külterületi vállalkozói üzemeltetésű agyagbánya üzemeltetésre átadás kezdeményezése tárgyában Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és hét igen szavazattal a b./ alternatívát javasoljuk elfogadásra a Képviselőtestületnek, tehát, hogy nem kívánunk élni ennek a területnek az üzemeltetésével. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja az elnök úr által javasolt b./ alternatívát, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 290/2015. (XI. 25.) számú határozat A balmazújvárosi külterületi vállalkozói üzemeltetésű agyagbánya üzemeltetésre átadás kezdeményezése tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros külterületén működő, Csegei út mentén lévő agyagbánya tulajdonosának üzemeltetésre vonatkozó kérelmére az alábbiakban foglal állást: Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak figyelembe vételével, a gazdaságossági és jogi szempontokat is mérlegelve, jelenleg agyagbánya üzemeltetési tevékenység átvételét biztosítani a város közigazgatási területén nem tudja. 2. Felhatalmazza a Képviselő-testület dr. Veres Margit polgármestert, továbbá felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, illetve az agyagbánya üzemeltetőjét tájékoztassák. 11

12 Határidő: Felelős: november 30. és folyamatos dr. Veres Margit polgármester 7. napirend: Előterjesztés a Vasút sori piac területén működő vendéglátóipari egység eladási ajánlata tárgyában Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A bizottság nem látja indokoltnak a megvásárlást, eleve az irreális ár miatt, illetve a jövőbeni fejlesztéseknél sem lenne szerencsés a későbbiek során. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. A bizottság javaslatának megfelelően felteszem szavazásra a határozati javaslatban foglaltakat, hogy nem kívánja elfogadni a vételi ajánlatot a Képviselő-testület. Ki az, aki elfogadja? Kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 291/2015. (XI. 25.) számú határozat A Vasút sori piac területén működő vendéglátóipari egység eladási ajánlata tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros, Vasút sori önkormányzati tulajdonú piacon működtetett vendéglátó egység vásárlásra felajánlása tárgyában az alábbiakban határoz: A városi piac jelentős mértékű fejlesztésére, pályázati lehetőségére figyelemmel, a piac területén a Városgazdálkodási Kft.-vel kötött bérleti szerződés alapján működő vendéglátó egység felépítményének vételi ajánlatát nem fogadja el. Felkéri a Képviselő-testület a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a piac területén tervezett fejlesztési tervet készíttesse el a pályázat benyújtásához. A támogatással megvalósuló fejlesztések érdekében a piac területén lévő bérlemények bérleti szerződését felül kell vizsgálni. Felkéri továbbá a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: december 31. és folyamatos dr. Veres Margit polgármester Gencsi Zoltán ügyvezető, VGKFT. 12

13 8. napirend: Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme tárgyában Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és hét igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 292/2015. (XI. 25.) számú határozat A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva - a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére ,- Ft többlettámogatást biztosít üzleti tervének teljesítése és a kötelező önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében a évi költségvetés többletbevétele terhére. Felkéri a Képviselő-testület dr. Veres Margit polgármestert és Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Veres Margit polgármester jegyző 9. napirend: Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatot négy igen szavazattal elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek. Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot hét igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 13

14 dr. Veres Margit polgármester: Ez az SZMSZ az átvezetést tartalmazza, amelyről már korábban döntött a Képviselő-testület. Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott, 1 képviselő nemmel szavazott 293/2015. (XI. 25.) számú határozat Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. Határidő: november 30. Felelős: dr. Veres Margit polgármester 10. napirend: Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kérelme tárgyában Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és öt igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: A Képviselő-testület biztosítja azon közoktatásban dolgozók részére is ezt az egyszeri bérkiegészítést, amit a törvény erejénél fogva a közoktatásban dolgozók megkaptak, kivéve az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók nem kaphatták a törvény erejénél fogva. Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 14

15 294/2015. (XI. 25.) számú határozat Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kérelme tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva, az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény részére ,- Ft forrást biztosít 27 fő nevelőoktató munkát közvetlenül segítő dolgozó részére egyszeri, 50 ezer forint összegben fizetendő - étkezési Erzsébet utalvány formájában történő - béren kívüli juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség teljesítéséhez az önkormányzat évi többletbevétele terhére. Határidő: Felelős: azonnal dr. Veres Margit polgármester Vezendi Andrásné intézményvezető 11. napirend: Előterjesztés a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona alapító okiratának módosítása tárgyában dr. Veres Margit polgármester: Az előterjesztésben szeretnék egy javítást eszközölni, hiszen az intézményvezető asszony már nem megbízott intézményvezető, hanem teljes jogkörrel látja el ezt a tevékenységét. Bizottsági véleményt kérek. Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot öt igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 295/2015. (XI. 25.) számú határozat A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona alapító okiratának módosítása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona alapító okiratának módosítását elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja. 15

16 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: dr. Veres Margit polgármester Béresné Lőrincz Erzsébet intézményvezető 12. napirend: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. v.a. tulajdonát képező tárgyi eszközök (szerszámok) értékesítésével kapcsolatos árajánlat elfogadása tárgyában Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és az a./ alternatívát, tehát a megvásárlást javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Egy javaslattal szeretnénk élni azzal kapcsolatban, hogy valamiféle írásos garanciát kérjünk ennek a hátraléknak a későbbi kielégítésének fedezetéül a tulajdonostól. dr. Veres Margit polgármester: Tehát az új szolgáltatótól kérjük, hogy kíván-e élni azzal, hogy megvásárolja az eszközöket. Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Az elnök úr által tett kiegészítéssel együtt teszem fel szavazásra az a./ alternatívát, hogy a zavartalan vízszolgáltatás és szennyvíz szolgáltatás működtethető legyen. Természetesen a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felé is polgármesterként azt képviselem, hogy azokat az eszközöket, amelyek Balmazújváros területén látják el, vagy szolgálják a vízszolgáltatás, szennyvízszolgáltatás maradéktalan betartását, azt kizárólag a TRV Zrt. részére értékesítse a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., ezzel elérve azt, hogy ne legyen semmilyen gond az itt élők vízszolgáltatásában, vízellátásában és a szennyvízszolgáltatásban. Ki az, aki ezzel egyetért? 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 296/2015. (XI. 25.) számú határozat A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. v.a. tulajdonát képező tárgyi eszközök (szerszámok) értékesítésével kapcsolatos árajánlat elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. v.a. tulajdonát képező tárgyi eszközök (szerszámok) értékesítésével kapcsolatos árajánlatok elfogadása tárgyában - különösen azon eszközök tekintetében, amelyek Balmazújváros területén látják el, vagy szolgálják a vízszolgáltatás és szennyvízszolgáltatás maradéktalan teljesítését - kizárólag a Balmazújváros közigazgatási területén szolgáltatást végző (TRV Zrt.) ajánlata kerüljön elfogadásra, a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. v.a a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. részére értékesítsen a szolgáltatás zavartalansága érdekében. 16

17 A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy döntését a Vízmű Zrt. felé közölje. Határidő: november 25. Felelős: dr. Veres Margit polgármester 13. napirend: Előterjesztés véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és öt igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Mellékletben megjelentek a létszámadatok és százalékos értékek a hátrányos helyzetűeknél. Egy tagintézménynél sem nagyobb, mint 20 % a hátrányos helyzetű gyerekek száma. Hegedüs Péter képviselő: A mellékletben nagyon jó adatok vannak itt leírva, tehát az 1486 diákból 196 halmozottan hátrányos helyzetű és 150 hátrányos helyzetű gyermek van. Azt szeretném megkérdezni, hogy valamelyik jogszabály vagy rendelet elkerülte figyelmemet, ami esetleg július 15. után érkezett, amikor a HEP-ben még 415 hátrányos helyzetű és 273 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt? Mi okozta ezt a kiugró változást négy hónap alatt? dr. Veres Margit polgármester: Tájékoztatom, de a szakemberek el fogják Önnek is mondani, hogy igen, változott a jogszabály. Szeptember 1-től teljes egészében módosult és azt hiszem, hogy bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű gyermekek aránya a jogszabályváltozás értelmében teljesen másként alakul, hiszen más szabályokat ír elő a törvény annak a meghatározására, hogy ki minősül HHH-nak és ki minősül HH-nak. Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 297/2015. (XI. 25.) számú határozat Véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésében és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az iskolai felvételi körzetek kialakítására a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal felé az alábbi javaslatot teszi: 17

18 Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. szám alatti tagintézmény beiskolázási területe: Ady Endre u., Béke u., Bólyai u., Déli sor, Dobó I. u., Fazekas M. u., Gólya u., Gulyás u., Hajnal u., Hortobágyi u., József A. u., Juhász u., Karikás u., Kadarcs u., Karinkó u., Kazinczy F. u., Károlyi M. u., Kiskút u., Kiskútújsor, Kodály Z. u., Kölcsey F. u., Lengyel M. u., Mátyás király u., Maróthy Gy. u., Mikszáth K. u., Németh L. u., Pokrócz F. u., R. Tóth S. u., Révész u., Sarkadi I. u., Szabó P. u., Szilágyi Erzsébet u., Túzok u., Vasvirág u., Wesselényi u. Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.szám alatti tagintézmény: Bartók B. u., Bem J. u., Béke u., Boglárka u., Böszörményi u., Budai Nagy A. u., Csikókert u., Damjanich u., Deák F. u., Dely Mátyás u., Eötvös u., Erkel F. u., Esze T. u., Fejedelem u., Fokos u., Gábor Áron u., Galamb u., Himes u., Hunyadi J. u., Honvéd u., Huszár u., Kastélykert u., Katona J. u., Kodály Z. u., Kuruc u., Lengyel M. u., Liszt F. u., Mátyás király u., Móricz Zs. u., Munkácsy M. u., Nap u., Oncsa u., Rét u., Révész u., Semsey A. u., Szabadság sor, Szemere Klára u., Tamási Á. u., Táncsics M. u., Újkert sor, Vasvári P. u., Viola u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zöldfa u., Zrínyi M. u. Balmazújváros, Dózsa Gy. u szám alatti tagintézmény: Árpád u., Attila u., Batthyány u., Batthyány köz, Báthori u., Bercsényi u., Bethlen u., Bimbó köz, Bocskai u., Bocskai köz, Bordás köz, Csengő u., Csikós u., Csokonai u., Debreceni u., Délibáb u., Dózsa Gy. u., Északi sor, Fecske u., Halász u., Hársfa u., Hőforrás u., Illyés Gy. u., Iskola köz, Jókai u., Jókai köz, Kadarcs u., Kastélykert u., Kasza köz, Keleti u., Keleti sor, Kérész u., Kígyó u., Kígyó köz, Kiskálló köz, Kiskastély u., Kiskút u., Kiskútújsor, Kossuth tér, Kossuth u., Kossuth köz, Magdolna u., Malom u., Móra F. u., Nádas u., Nádudvari u., Nyugati sor, Pacsirta u., Petőfi u., Rákóczi u., Róna sor, Rózsa F. u., Rózsa köz, Sas u., Semsey A. u., Sima u., Soós I. u., Sporttér u., Szabadság sor, Szabó E. u., Széchenyi u., Szegfű u., Szegfű sor, Szoboszlói u., Tó köz, Tóth Á. u., Újvilág u., Újvilág sor, Varga Antal u., Vásártér u., Veres Péter u., Zene u. A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályát. Felelős: dr. Veres Margit polgármester Határidő: azonnal 14. napirend: Előterjesztés a Semsey-kastély és a Semsey Andor Múzeum nyitva tartásának módosítása tárgyában Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és öt igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze. 18

19 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 298/2015. (XI. 25.) számú határozat A Semsey-kastély és a Semsey Andor Múzeum nyitva tartásának módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján a Semsey Andor Múzeum nyitva tartását az alábbiak szerint állapítja meg: Semsey kastély - Semsey Andor Múzeum: Hétfő: zárva ( Kutató nap: 10:00-16:00) Kedd: 10:00 18:00 Szerda: 10:00 18:00 Csütörtök: 10:00 18:00 Péntek: 10:00 18:00 Szombat: 10:00 18:00 Vasárnap: 10:00 18:00 A képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a döntésről értesítse Lósné Hűse Erzsébet megbízott intézményvezetőt. A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a képviselő-testület határozatában foglaltaknak tegyen eleget. Határidő: december 1. és folyamatos Felelős: dr. Veres Margit polgármester Lósné Hűse Erzsébet mb. intézményvezető 15. napirend: Előterjesztés a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása és társasági szerződésének módosítása tárgyában Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és öt igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 19

20 299/2015. (XI. 25.) számú határozat A DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása és társasági szerződésének módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:26. (4) bekezdése, valamint 3:109. (2) bekezdése alapján 1./ Javasolja a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft taggyűlésének, hogy válassza meg a felügyelő bizottság tagjának november 27. napjától január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Danku Attilát azzal, hogy feladatát díjazás nélkül látja el. 2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a melléklet szerint módosítsa a Társaság társasági szerződését.. 3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1-2./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje. Határidő: Felelős: a Társaság soron következő taggyűlése dr. Veres Margit polgármester 16. napirend: Előterjesztés a Dento-Max Bt-vel kötött megbízási szerződés módosítása tárgyában Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és öt igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 300/2015. (XI. 25.) számú határozat A Dento-Max Bt-vel kötött megbízási szerződés módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában 20

21 meghatározott feladatkörében eljárva a Dento-Max Bt-vel kötött megbízási szerződés módosítását a melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására. Határidő: november 30. Felelős: dr. Veres Margit polgármester 17. napirend: Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és négy igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott 301/2015. (XI. 25.) számú határozat A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában és 146. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítása című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés I. mellékletében található társulási megállapodást módosító okiratot és a II. sz. mellékletben található egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodást mellékleteivel együtt, és jóváhagyja a Társulási Tanács 13/2015. (X.21.) Hull. Társ. számú határozatát. A képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: Felelős: november 30. a határozat társulás részére történő megküldésére dr. Veres Margit polgármester 21

22 18. napirend: Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása tárgyában dr. Veres Margit polgármester dr. Veres Margit polgármester: A Társulási Tanács a tegnapi ülésén módosította a társulási megállapodását, amelynek a jóváhagyásáról kell, hogy döntsön a négy Képviselő-testület, amely a tagönkormányzatokat képviseli. Erről szól az előterjesztés. Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze. 12 jelenlévő képviselő közül 12 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott /2015. (XI. 25.) számú határozat A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdése értelmében a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását, valamint az egységes szerkezetű társulási megállapodást jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Interpelláció dr. Veres Margit polgármester: Tekintettel arra, hogy a nyilvános ülésünk végére értünk, lehetőség van interpellációra, felvilágosítás kérés, bejelentés, vagy felvetésre a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen. Kinek van erre igénye? Megadom a szót Hűséné Szabó Mária igazgató asszonynak. Hűséné Szabó Mária igazgató, Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma és Szakképző Iskolája: Tisztelt képviselő úr, Polgármester asszony, tisztelt Képviselő-testület! A középiskola jövő évi beiskolázását illetően a végleges engedélyezés a múlt hét pénteken vált számunkra ismertté és ezzel kapcsolatban szeretnék néhány információt megosztani Önökkel. Az bizonyára mindannyiuk számára ismert, hogy a középiskola július 1-től a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába került, és mi a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum egyik tagintézményeként működünk azóta. Már a nyár folyamán is, illetve az elmúlt hetekben is hallgattuk a médiában, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a szakképző iskolák esetében a gimnáziumi képzést nem feltétlenül helyezi előtérbe. Viszont a törvény tartalmazza, 22

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 6- án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4/2012.(II.10.) Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról. Határozat száma

JEGYZŐKÖNYV. 4/2012.(II.10.) Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról. Határozat száma JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 9.-én 17.00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 1/2012.(II.10.) A 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 06. 8 00 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben