Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről"

Átírás

1 iktató szám: /2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: Jelen vannak: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság részéről: Csathó Csaba elnök Tóth István képviselő Nagy István képviselő Orosz Lászlóné képviselő Bátori István szakértő külső tag Balla Miklós szakértő külső tag Hiányzik: Dr. Szabó Zoltán szakértő külső tag A hivatal részéről: Sós István alpolgármester Dr. Kovács Luca Jegyző Asszony Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Dr. Jakab Katalin Vagyongazdálkodási Ügyintéző Dr. Fejes Szonja Vagyongazdálkodási Ügyintéző Juhász Éva Vagyongazdálkodási Ügyintéző Meghívottak: Korsós Lajosné EVAT Zrt., vagyonkezelési divízióvezető Demeter Iván Terra- Vita Kft. ügyvezető igazgató Takács Zoltán TISZK KNK ügyvezető Aranyosi Gábor FB tag, Külső meghívott Huszár Katalin gazdasági igazgatóhelyettes, Városgondozás Eger Kft. Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft., ügyvezető igazgató Kiss Lajos ügyveztő, Agria Film Kft. Zay Ferencné könyvvvizsgáló, Külső meghívott Matina Ferenc értékbecslő, Külső meghívott Sass Sándor ingatlanforgalmi értékbecslő, Külső meghívott Lőrinczi Béla igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslő, Külső meghívott Hidvégi Gábor igazságügyi ingatlanfogalmi értékbecslő, Külső meghívott 1

2 Dr. Kurucz András ügyvezető, EV. Kft. ügyvezető Jegyzőkönyvvezető: Csatári Brigitta Csathó Csaba: Megállapítja, hogy a bizottság 6 fő részvételével határozatképes. A bizottság 23 napirendi pontot és 3 sürgősségi napirendi pontot fog megtárgyalni. A Sürgősségi napirendi pontok a következők: I. Előterjesztés a leányka úton tervezett útépítés, parkolók, járda, csapadékcsatorna és közvilágítás kiépítése II. ütemének megvalósításáról, továbbá megállapodás megkötése az Eszterházy Károly Főiskolával. II. Előterjesztés a évi kulturális, turisztikai rendezvények támogatására III. Előterjesztés az egri vízilabda klub működési támogatásáról Kéri a tisztelt bizottságot, döntsenek arról, elfogadják-e a napirendi pontokat? A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatáról szóló 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a közterületi parkolás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítására (UKB, KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Korsós Lajosné vagyonkezelő divizió vezető, EVAT Zrt. Meghívott: Várkonyi György Olivér vezérigazgató, Vezérigazgató EVAT Zrt. A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Sós István: Szeretné tájékoztatni a bizottságot a napirendi ponthoz kapcsolódó korábbi viták fejleményeiről. Az Urbanisztikai Bizottságon elhangzott egy felvetés, a Knézich Károly utcai parkoló díjtételeinek megemelésére vonatkozóan. Azonban a magas parkoló díj jelentős költségeket jelentene a korházba igyekvő betegek számára. A parkolóház beüzemelése egy olyan fajta problémát fog eredményezni, hogy a parkolóház üzemeltetésének ki kell termelnie a bérleti díjat. Korábban is mínuszt jelentett az EVAT Zrt. költségvetése számára, hogy a ft-os bérleti díjat nem tudja kitermelni a parkolóház. Ebben az esetben az Önkormányzat költségvetésének kell finanszíroznia ezt a bérleti díjat. Ezzel kapcsolatosan felmerült annak az igénye is, hogy a Knézich Károly utcai parkoló 1-es kategóriába tartozó besorolásán változtatni kellene, illetve a díjtételeket is újra kellene gondolni. Felmerült az a szükséglet, hogy részletesebb számításokkal kellene alátámasztani a Knézich Károly utcai parkolásból 2

3 származó bevételek díját. Illetve meg kellene vizsgálni, milyen változásokat produkálna az EVAT Zrt. bevételeiben, ha a különböző kategóriák díjtételeivel végeznék a számításokat. Valószínűsíthető egyfajta parkolási igény. Meg kellene vizsgálni a Knézich Károly utcai parkolásnál indokolt-e a havi parkolási díj megemelése, annak érdekében, hogy ez egész napos parkolás gazdaságosabb legyen. A város belvároshoz közelebbi területein újabb fizető parkolókat kellene kialakítani, annak érdekében, hogy mérsékeljék a parkolási gondokat a városban. Felmerült a fizetési kategóriák díjtételeinek a megváltoztatása is, hogy a lakosság terheit ne növeljék az elviselhetetlenségig. Véleménye, hogy a kiemelt kategóriájú 1 számú övezetek parkolási díja maradjon az előterjesztés szerinti 400 Ft. a 2-es és 3-mas kategóriájú övezetek díját érdemes lenne megvizsgálni és 180 Ft-ra csökkenteni. A Knézich Károly utcát a 2-es övezetbe sorolnák be. Szűcs Tamás: Kiegészítést tesz annyiban, hogy a bizottsági ülés előtt kiosztásra került a kiküldött anyaghoz képest változott szerződési módosítás szövege. Az elszámolás metodikájában történt módosítás. Gyakorlatilag arról van szó, hogy jogszabályi változás következett be, mely értelmében a pótdíj bevételek, melyek eddig egyértelműen az EVAT bevételei voltak és fedezetet nyújtottak a tevékenységre, átkerültek az Önkormányzati bevételek közé. A jogszabály alapján tevékenységi minimum nyereséget kell megállapítani és ezt a társaság részére biztosítani kell, ezért a közöttük lévő szerződés, módosításra kerül az előterjesztésben foglalt módon. A parkoltatás, mint tevékenység közvetlen, illetve felosztott közvetett költségeire 3%-os elvárt bruttó nyereség kerül kimunkálásra. A levezetés a szerződésmódosítás 1. számú mellékletében szereplő táblázat alapján történik. Tóth István: Kérdése, hogy hogyan tudják megoldani a járó beteg szakellátásra érkező betegek a parkolási gondjaikat a Knézich Károly utcában, ha ennek parkolási díját 400ft-ra felemelik? A járó beteg ellátás időtartama elég bizonytalan, így valaki akár egy egész napot is ott tölthet, de a sürgősségin is 3-4 órát is várakozni kellhet mire a beteg ellátására sor kerül. Véleménye szerint erre a problémára minél előbb megoldást kellene találni. Kérdése, miért kell az idényjellegű parkolókat vállalkozásban üzemeltetni? Lehet, hogy érdemes lenne ezeket a parkolókat is az EVAT-nak üzemeltetnie, így nagyobb bevételt tudna realizálni. Harmadik kérdése jogszabályi. A kétkerekű járműveknél a motorkerékpár milyen kategóriába tartozik, és milyen parkolási jogszabály vonatkozik rá? A maximum 2,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra milyen parkolási jogszabály vonatkozik? A KRESZ 3,5 tonnában szabályozza a személygépkocsi és tehergépkocsi kategória közti különbözet fogalmát, illetve a vezetési lehetőséget is. Kérdése a parkolási lehetőség miért van 2,5 tonnában meghatározva? A 3,5 tonnás teherbírású jármű használhatja-e, illetve milyen jogszabály vonatkozik rá? A többletbevételek kapcsán hétfői napon azt a tájékoztatást kapták, a város bevételei ezekből a bevételekből 165 millió Ft összesen. Átlagosan 50%-os emeléssel számolva, megosztva az EVAT Zrt. vel a bevétel növekményt éves szinten millió ft többletbevételre tesz szert mind két fél. Kérdése, hogy mire fordítják ezt az összeget? 3

4 Úgy gondolja a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságnak fontos lenne, hogy erről rendelkezést hozzanak, mind az EVAT Zrt. felé, hogy ezt karban tartásokra, bővítésre vagy egyébre fordítsa, illetve a város is ebből valamennyit forgasson vissza. Nagy István: Kérdése, hogy abban az esetben, ha a pótdíj mértéke több vagy kevesebb, normál elszámolás lesz az Önkormányzat és az EVAT között, attól teljesen függetlenül, hogy a pótdíj a magasabb vagy a ráfordított költség a magasabb? Szűcs Tamás: A jogszabályi változás kapcsán minden bevétel, legyen az jegybevétel, bérleti díjbevétel, vagy pótdíj, minden bevétel az Önkormányzat bevétele. Az EVAT, mint aki ezt a közszolgáltatási feladatot ellátja kétféle költség bemutatására jogosult. Az egyik a közvetlen költségei, illetve a felosztott költségei, ami tevékenységhez kapcsolódik. A szerződésmódosítás mellékletben lévő táblázat alapján felvezetik ezeket a költségeket. Ezek alapján megvan minden költsége az EVAT-nak. Ez megegyezik az e- tevékenységből származó bevételével, melyre 3%-os nyereséget rászámítva az EVAT költségeit lefedezi ezzel az elvárt bruttó nyereséggel az Önkormányzat. Erről fog az EVAT, mint szolgáltatási díjról számlát benyújtani a városháza felé. Várkonyi György Olivér: A Knézich Károly utcában egy régi probléma, hogy a járó beteg ellátásnak kedvezzenek, vagy a parkolást próbálják megoldani? Elmondja, hogy alapvetően azt kell látni, hogy épül egy parkolóház, melynek a közelében nem lesznek parkolóhelyek, egyedül a Knézich Károly utca marad meg. A korház előtti parkolókat nem elsősorban a járó beteg ellátásra érkező betegek használják, hanem a belvárosban dolgozó autósok parkolnak ott reggeltől estig. Ha ott 280 Ft lesz a parkolási díj nyilván nem a parkolóházat fogják igénybe venni, hanem a Knézich Károly utcában fognak parkolni mindaddig, míg lehetőségük lesz rá. Ha alacsonyabb lesz a parkolási díj az utcában, mint a parkolóházban, akkor várható, hogy a Knézich Károly utca zsúfolásig telve lesz. A Knézich Károly utcában a szabálytalanul parkolók miatt, a közlekedési rendet is ellenőrzés alá kellene vonni rendőrségi vagy közterület felügyeleti vonalon. Az idényjellegű parkolás kiadásának okai, hogy ha az EVAT Zrt. végezné ezt a tevékenységet, plusz parkoló őröket kellene felvennie. Ez jelentős többletköltséget eredményezne a cég számára. Az így jelentkező többletköltséget a parkolók saját üzemeltetésével nem tudnák kitermelni. A többletbevételek megjelenése, akkor lenne igaz, ha nem változna a férőhelyek száma. Míg 2012-ben 1472 férőhellyel rendelkeztek, addig az átalakítás után 1364 férőhelyre csökkent a parkolók száma. Ez azt jelenti, hogy több mint 100-zal csökkent a jelenlegi parkolóhelyek száma. A Szúnyogköz, Centrumparkoló teljesen elveszik. A Katonatér,- Árvaköz patakparti területén a parkolás teljesen megszűnik. Marad a kővel felszórt terület. A 2013-as bevételi terv az eredeti férőhellyel számolva 132 millió Ft volt, a díjnövekedés és férőhelyváltozás miatt ez 139 millió Ft-ra változott az újabb számítások szerint. Ez egy féléves intervallum számítása. Az elszámoláshoz kiegészítésképp hozzáteszi, hogy korábban a díjbevételen osztozott a Város és az EVAT. A díjbevétel 50%-a a Városé volt, a másik 50% és a teljes pótdíj 4

5 bevétel az EVAT-nál maradt. A jogszabály megváltozott, így az Önkormányzaté az összes bevétel, így a pótdíj bevételt is át kell adniuk. Ilyen formában kellet módosítani az elszámolást. A korábbi elszámolást és fizetendőket tekintve nem tapasztalható változás. Csupán technikailag történik változás, összegszerűen nem. Korsós Lajosné: A közúti közlekedésről szóló törvény szabályozza, hogy melyik járművek után kell fizetni parkolási díjat, ha közterületen várakozik, illetve meghatározza milyen járművek mentesülnek a díj megfizetése alól. Ebbe a mentesítő körbe bekerült a kétkerekű motorkerékpár is. Aki háromkerekű motorkerékpárral közlekedik, annak fizetni kell parkolási díjat. Tóth István: A segéd motorkerékpárok és motorkerékpárok nem ugyanabba a kategóriába tartoznak. Kéri, hogy ezzel egészítsék ki az előterjesztést, befedve a joghézagot. Csathó Csaba: Elmondja, hogy a parkolóház használatbavételi engedélyével egybe lehetne kötni a rendelet bevezetését. Ennek a felvetésnek a hatásait meg kellene vizsgálni. Fel kellene kutatni, mely területeket lehetne bevonni alacsonyabb díjjal, mint parkolásra alkalmas területeket, hogy csökkentsék a belvárosban parkoló autók számát. A korháznál meg kellene vizsgálni a parkolási lehetőségek biztosításának kérdését, az ott elhelyezkedő parkolók kihasználtságát. Megvizsgálásra javasolná, hogy bizonyos parkolók használatából ki lehetne-e vonni a havibérlet használatának lehetőségét, illetve ennek hatásait. Sós István: Kéri az EVAT Zrt-t, hogy a rendkívüli bizottsági ülésre vizsgálják meg, a Knézich Károly utcai parkolók más övezetbe való besorolása, milyen költség kihatásokat eredményezne. Csathó Csaba: Szeretné, ha turisztikai szempontból is megvizsgálnák a város kihasználtságát. Tóth István: Kérdése, hogy az EVAT Zrt. mire szeretné költeni a keletkező többlet bevételeit? Hogy szeretné a parkolás és a parkolók színvonalát, műszaki állapotát emelni? Várkonyi György: A gyakorlatban ez a bevétel nem a cégé. Kapnak egy közszolgáltatási díjat a tevékenységükért, ami a költségeiket fedezi. Az utak, támfalak felújítása nincs benne a karban tartásban, csak a festések, takarítások és egyebek tartoznak bele. Amennyiben a város kiadja feladatként ezeket a felújításokat, úgy az Önkormányzattal való szerződéskötés mellett nem zárkóznak el a munkálatok végrehajtásától. 5

6 Balla Miklós: Kérdése, hogy utána lehetne-e nézni, hogy költségszempontból milyen hatással lenne a parkolóház megépülése? A város különböző pontján, ahol nagy mértékben terheltek a parkolók lehet-e elektronikus táblákat elhelyezni tájékoztatás céljából, amelyek mutatnák az adott percben a parkolóházban rendelkezésre álló szabad parkolók számát? Ez hasznos lenne a jobb kihasználtság érdekében. Csathó Csaba: Felkéri Korsós Lajosnét, hogy foglalja össze a bizottsági ülésen elhangzott kérdéseket, melyre választ várnak a sürgősségi bizottsági ülésen. Korsós Lajosné: Egyeztetni kell a kórházzal a férőhelyek számát, illetve meg kell tudni a kórházon belül milyen díjtétellel lehetséges a parkolás, és hogy azt az összeget óránként vagy alkalmanként kell-e megfizetni. Meg kell vizsgálni, hogy a Knézich Károly u. átsorolása mit jelent bevétel szempontjából az Önkormányzatnak. Át kell nézni az eddig itt keletkezett bevételeket és, az erre a területre vonatkozó bérletek kérdését, illetve azok díjának emelését. Meg kell vizsgálni, hogy a városkülönböző pontjain elhelyezett elektronikus tájékoztató tábla kihelyezése a parkolóházra vonatkozóan, milyen költséggel oldható meg. Ehhez a témához kapcsolódik a használatba vételi engedély kérdése, és az ezzel egyidejű díjváltozások, és annak hatásai. Megvizsgálandó továbbá az új területek bevonása. Illetve meg kell tudni, mennyi idővel hamarabb kell ezeket a felvetéseknek a közgyűlés elé vinni, hogy minden megvalósuljon. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak arról, hogy a sürgősségi bizottsági ülésen fogják ezeket a kérdéseket tovább tárgyalni. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyet ért abban, hogy a napirendi pontot napolják és a rendkívüli bizottsági ülésen újratárgyalják. 108/2013 (V.15.) KGB döntés 2. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi I. negyedéves üzleti tervének teljesítéséről (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: 6

7 Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Balla Miklós, Nagy István kiment a bizottsági ülésről. Sós István: A TISZK létrehozását lehetővé tevő projektek támogatási szerződése, egy ötéves fenntartási kötelezettséget írtak elő. Ez december 31-én lejár. A további működés lehetőségeiről már folytattak tárgyalásokat az Igazgató Úrral. Úgy gondolják, szeptemberben körvonalazódnak majd a TISZK jövő évéhez kapcsolódó szükséges döntések. Takács Zoltán: Az első negyedéves beszámolóhoz szeretné hozzáfűzni, hogy a jelenlegi bevételeik alacsonyabbak az időarányostól, de általában az első negyedévben ez így szokott történni, mert akkor indulnak el a tanfolyamok, akkor történik a megszervezésük. Abból ilyenkor még bevételük nem származik, csak az áthúzódóakból. Ez most 8 millió forint körül volt, tehát a milliós időarányos bevételtől kevesebb, de a második negyedévben már közel 20 millió forintra megnő a saját bevételük. Tehát félév körül időarányosra várható a bevételeik teljesülése. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját EFt adózás előtti eredménnyel Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 109/2013 (V.15.) KGB döntés: 7

8 A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját EFt adózás előtti eredménnyel Felelős: Habis László Polgármester Takács Zoltán Ügyvezető Határidő:2013. május Az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság tagjainak meghallgatása a Társaságnál végzett munkáról (KGB) Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Meghívott: Sinka Zsolt FB tag, Külső meghívott Aranyosi Gábor FB tag, Külső meghívott Elek Elemér TISZK FB elnök, Külső meghívott A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Balla Miklós visszatért a tanácskozóterembe. Aranyosi Gábor: Elmondja, hogy a TISZK, munkájáról, gazdasági eredményeiről az Emberi Erőforrás Bizottság részére beszámolót kell tartaniuk negyedévente. Az Önkormányzat, mint fenntartó reális képet kap rendszeresen a TISZK-nél folyó munkáról. Az igazgató precíz, megbízható beszámolókat készít, amit a számvizsgáló megfelelő módon auditál aláhúz és bizonyít. A gazdasági vonatkozások általában rendben vannak. Ahogy Takács Zoltán Ügyvezető Úr is korábban elmondta, a társaság első negyed éve kissé kritikus. A TISZK-ek jövője mind országos vonatkozásban, mind városi vonatkozásban fontos. Csathó Csaba: Kérdése, hogy a bizottság egyet ért-e a beszámolóval? Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva elfogadja a TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága által elmondott beszámolót. 110/2013 (V.15.) KGB döntés: 8

9 A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyet ért a beszámolóval. 4. Előterjesztés az EVAT Zrt évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, tájékoztató a cégcsoport évi beszámolójáról, valamint az EVAT Zrt. és a cégcsoport évi I. negyedéves gazdálkodásáról (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Szabó Zoltán könyvvizsgáló, Külső meghívott Várkonyi György Olivér vezérigazgató, Vezérigazgató EVAT Zrt. Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető EVAT Zrt., Külső meghívott A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Kötelezi a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak éves gazdálkodásáról készült beszámolóit. 4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrthez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóit. 5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlésén az Önkormányzat 9

10 Szavazás. képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 111/2013 (V.15.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Kötelezi a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt. Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető EVAT Zrt. Igazgatósága Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját. Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető EVAT Zrt. Igazgatósága Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrthez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak éves gazdálkodásáról készült beszámolóit. Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető EVAT Zrt. Igazgatósága Határidő: május

11 4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóit. Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető EVAT Zrt. Igazgatósága Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. Határidő: május Előterjesztés az 569/2011. (IX.29.) közgyűlési határozat módosításáról ( KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Előadó: Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető, Vagyonkezelési divízióvezető Meghívott: Várkonyi György Olivér vezérigazgató, Vezérigazgató EVAT Zrt. Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető, Vagyonkezelési divízióvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Nagy István elment fontos elfoglaltsága miatt, későbbiekben vissza fog térni. Korsós Lajosné: A közgyűlési határozat nem módosításra kerül, hanem visszavonásra, hiszen az előterjesztésben szereplő feltételekkel a Művészetek Háza Kft. nem tudja vállalni az ajándékbolt üzemeltetését. Ezt az ügyvezető tegnapi napon jelezte. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. 11

12 Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése módosítja a 569/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozatot, mely szerint hozzájárul az Eger, Bajcsy-Zs u. 9.sz. alatti ingatlan megosztásához az alábbiak szerint: Az üres 105m 2 területű irodából a helyiség megosztása után az Egri Turizmus Kft (ex: Művészetek Háza Kft.) használatába kerüljön 33m 2 térítésmentes, de forgalmi adó és rezsi fizetési kötelezettséggel, a fennmaradó 72m 2 alapterületű iroda helyiség, licites eljárással kerüljön hasznosításra. A felújítást követően a Tourinform iroda elhelyezésére szolgáló 153 m2-es ingatlanrész a továbbiakban is, szintén térítésmentesen, de ÁFA és rezsi fizetési kötelezettséggel áll a társaság rendelkezésére. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal, elfogadta a döntési javaslatot. 112/2013 (V.15.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése módosítja a 569/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozatot, mely szerint hozzájárul az Eger, Bajcsy-Zs u. 9.sz. alatti ingatlan megosztásához az alábbiak szerint: Az üres 105m 2 területű irodából a helyiség megosztása után az Egri Turizmus Kft (ex: Művészetek Háza Kft.) használatába kerüljön 33m 2 térítésmentes, de forgalmi adó és rezsi fizetési kötelezettséggel, a fennmaradó 72m 2 alapterületű iroda helyiség, licites eljárással kerüljön hasznosításra. A felújítást követően a Tourinform iroda elhelyezésére szolgáló 153 m2-es ingatlanrész a továbbiakban is, szintén térítésmentesen, de ÁFA és rezsi fizetési kötelezettséggel áll a társaság rendelkezésére. Felelős: EVAT Zrt Határidő: július

13 6. Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Huszár Katalin gazdasági igazgatóhelyettes, Városgondozás Eger Kft. Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft., ügyvezető igazgató A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Sós István: Javasolja az ügyvezető 2012 éves munkájáért járó jutalom összegének 10%-ról 20%-ra történő felemelését, értékelve a társulással kapcsolatos feladatok tisztességes, jól felkészült feladat ellátását, megkímélve a társulást a hulladék elhelyezés problémájától. Összességében a gazdálkodással kapcsolatosan az elvárásokat a cég teljesítette. A cégvezető prémiumát javasolja Ft összegben meghatározni. Csathó Csaba: Elmondja, hogy ez előterjesztő javaslatára, a 2 számú határozati javaslatban szereplő összeg Ft-ra változott. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető május 31-ig gondoskodjon. 13

14 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője részére év teljesítménye alapján üzleti év terhére bruttó Ft jutalom kifizetését. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatát az alábbiak szerint: Szavazás. a) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a évre, amennyiben az új szakirányú jogszabályi előírásoknak (pl. közszolgáltatói engedély, OHÜ minősítés, nonprofit gazdasági társaság létrehozása a közszolgáltatás ellátására, rezsidíj csökkentés) teljes egészében, határidőre eleget tesz a Társaság. b) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a évre, amennyiben a Telephelyfejlesztés tárgyában nyertes, közel 180 millió forint összköltségű (megítélt támogatás mértéke 54 millió Ft) pályázatban vállaltaknak legalább 50 %-át megvalósítja a cég év végéig. c) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10 %-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti. d) A hulladéktörvény és a kapcsolódó szakági jogszabályok változását követően a hulladékkezelésre létrehozott nonprofit gazdasági társaság üzleti tervét követően az ügyvezető a Társaság részére új üzleti tervet készít, melyet a Közgyűlés elé terjeszt. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 113/2013 (V.15.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a 14

15 Városgondozás Eger Kft évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető május 31-ig gondoskodjon. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Jakab Zoltán Ügyvezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője részére év teljesítménye alapján üzleti év terhére bruttó Ft jutalom kifizetését. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Jakab Zoltán Ügyvezető Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatát az alábbiak szerint: e) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a évre, amennyiben az új szakirányú jogszabályi előírásoknak (pl. közszolgáltatói engedély, OHÜ minősítés, nonprofit gazdasági társaság létrehozása a közszolgáltatás ellátására, rezsidíj csökkentés) teljes egészében, határidőre eleget tesz a Társaság. f) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a évre, amennyiben a Telephelyfejlesztés tárgyában nyertes, közel 180 millió forint összköltségű (megítélt támogatás mértéke 54 millió Ft) pályázatban vállaltaknak legalább 50 %-át megvalósítja a cég év végéig. g) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10 %-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti. h) A hulladéktörvény és a kapcsolódó szakági jogszabályok változását követően a hulladékkezelésre létrehozott nonprofit gazdasági társaság üzleti tervét követően az ügyvezető a Társaság részére új üzleti tervet készít, melyet a Közgyűlés elé terjeszt. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető 15

16 Jakab Zoltán Ügyvezető Határidő: június Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Palcsó Péter ügyvezető, Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1.Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető május 31-ig gondoskodjon. 2.Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője részére év teljesítménye alapján üzleti év terhére bruttó Ft jutalom kifizetését. 3.Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatát az alábbiak szerint: 16

17 i) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a évre, amennyiben az új szakirányú jogszabályi előírásoknak (pl. közszolgáltatói engedély, OHÜ minősítés, nonprofit gazdasági társaság létrehozása a közszolgáltatás ellátására, rezsidíj csökkentés) teljes egészében, határidőre eleget tesz a Társaság. j) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a évre, amennyiben a Telephelyfejlesztés tárgyában nyertes, közel 180 millió forint összköltségű (megítélt támogatás mértéke 54 millió Ft) pályázatban vállaltaknak legalább 50 %-át megvalósítja a cég év végéig. k) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10 %-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti. l) A hulladéktörvény és a kapcsolódó szakági jogszabályok változását követően a hulladékkezelésre létrehozott nonprofit gazdasági társaság üzleti tervét követően az ügyvezető a Társaság részére új üzleti tervet készít, melyet a Közgyűlés elé terjeszt. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 114/2013 (V.15.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető május 31-ig gondoskodjon. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Jakab Zoltán Ügyvezető Határidő: május

18 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője részére év teljesítménye alapján üzleti év terhére bruttó Ft jutalom kifizetését. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Jakab Zoltán Ügyvezető Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeladatát az alábbiak szerint: m) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a évre, amennyiben az új szakirányú jogszabályi előírásoknak (pl. közszolgáltatói engedély, OHÜ minősítés, nonprofit gazdasági társaság létrehozása a közszolgáltatás ellátására, rezsidíj csökkentés) teljes egészében, határidőre eleget tesz a Társaság. n) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg a évre, amennyiben a Telephelyfejlesztés tárgyában nyertes, közel 180 millió forint összköltségű (megítélt támogatás mértéke 54 millió Ft) pályázatban vállaltaknak legalább 50 %-át megvalósítja a cég év végéig. o) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10 %-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti. p) A hulladéktörvény és a kapcsolódó szakági jogszabályok változását követően a hulladékkezelésre létrehozott nonprofit gazdasági társaság üzleti tervét követően az ügyvezető a Társaság részére új üzleti tervet készít, melyet a Közgyűlés elé terjeszt. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Jakab Zoltán Ügyvezető Határidő: június Előterjesztés az Agria-Humán Nonprofit Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: 18

19 Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Kameniczky Andrásné, könyvvizsgáló Eger, Kolozsvári u. 40. Fsz/1. Fazekas László Albert ügyvezető Agria-Humán Kft., ügyvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Humán Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Társaság évi éves beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, melyet eredménytartalékba kell helyezni. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Humán Kft. kizárólagos tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló IV. tv a szerint a Társaság E Ft összegű törzstőkéjét E Ft összegre leszállítja, melyet a gazdasági társaságokról szóló IV. tv (2) bekezdésében foglaltak alapján veszteségrendezésre kell fordítani. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy gondoskodjon a tőkeleszállítás cégbíróságon történő bejegyzéséről. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általa alapított Agria- Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság amelynek nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról az alapító 729/2009. (XII. 17.) számú határozatában döntött - (székhelye: H-3300 Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg cégjegyzékszámon nyilvántartva; adószáma: ; statisztikai számjele: ; rövid neve: Agria-Humán Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság törzstőkéje: Ft, azaz Harmincmillió forint Az alapító törzsbetéte: 19

20 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító törzsbetétje Ft, azaz Hatvanmillió forint. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító a törzsbetét Ft-os hányadát már korábban a társaság részére bocsátotta, míg a augusztus 25-ei alapítói határozat szerint új Ft összegű törzsbetét augusztus 29. napjával teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta banki átutalás útján. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító a május 23-ai alapítói határozat szerint Ft összegű tőkeleszállításról döntött. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát módosító okiratot a jelen alapítói határozatnak megfelelő tartalommal aláírja. E g e r, május 23. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító képviseletében Habis László polgármester Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 115/2013 (V.15.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Humán Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Társaság évi éves beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, melyet eredménytartalékba kell helyezni. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről. Felelős: Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Fazekas László Ügyvezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Humán Kft. kizárólagos tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló IV. tv a szerint a 20

21 Társaság E Ft összegű törzstőkéjét E Ft összegre leszállítja, melyet a gazdasági társaságokról szóló IV. tv (2) bekezdésében foglaltak alapján veszteségrendezésre kell fordítani. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy gondoskodjon a tőkeleszállítás cégbíróságon történő bejegyzéséről. Felelős: Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Fazekas László Ügyvezető Határidő: július Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általa alapított Agria- Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság amelynek nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról az alapító 729/2009. (XII. 17.) számú határozatában döntött - (székhelye: H-3300 Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg cégjegyzékszámon nyilvántartva; adószáma: ; statisztikai számjele: ; rövid neve: Agria-Humán Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság törzstőkéje: Ft, azaz Harmincmillió forint Az alapító törzsbetéte: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító törzsbetétje Ft, azaz Hatvanmillió forint. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító a törzsbetét Ft-os hányadát már korábban a társaság részére bocsátotta, míg a augusztus 25-ei alapítói határozat szerint új Ft összegű törzsbetét augusztus 29. napjával teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta banki átutalás útján. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító a május 23-ai alapítói határozat szerint Ft összegű tőkeleszállításról döntött. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát módosító okiratot a jelen alapítói határozatnak megfelelő tartalommal aláírja. E g e r, május 23. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító képviseletében Habis László polgármester Felelős: Habis László polgármester Határidő: július

22 9. Előterjesztés az Agria Film Kft. által az art mozihálózat digitális fejlesztésének pályázatán elnyert támogatási összeg, illetve az Önkormányzat által nyújtott fejlesztési célú támogatás elszámolásáról (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Kiss Lajos ügyveztő, Agria Film Kft. A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. részére nyújtott, a 18/2012.(VIII.29.) EMMI rendelet keretében kihirdetett art mozihálózat digitális fejlesztésének pályázatán elnyert Ft összegű fejlesztési célú támogatás elszámolását. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. részére az art mozihálózat digitális fejlesztése pályázathoz szükséges, a támogatási részen felüli költségek fedezetéhez nyújtott Ft összegű fejlesztési célú támogatás elszámolását. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 22

23 116/2013 (V.15.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. részére nyújtott, a 18/2012.(VIII.29.) EMMI rendelet keretében kihirdetett art mozihálózat digitális fejlesztésének pályázatán elnyert Ft összegű fejlesztési célú támogatás elszámolását. Felelős: Habis László polgármester Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. részére az art mozihálózat digitális fejlesztése pályázathoz szükséges, a támogatási részen felüli költségek fedezetéhez nyújtott Ft összegű fejlesztési célú támogatás elszámolását. Felelős: Habis László polgármester Határidő: június Előterjesztés az Agria Film Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, tájékoztató a évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről (KGB, PÜB, KIB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Kiss Lajos ügyveztő, Agria Film Kft. Zay Ferencné könyvvvizsgáló, Külső meghívott A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Szűcs Tamás: Elnézést kér a bizottságtól, egy adatot elgépeltek az ötödik oldal alján. Az összegzésnél az eredmény Ft. Ugyan ez az összeg szerepel a határozati javaslatokban és a táblázatokban is. 23

24 Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 362 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az Agria Film Kft évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 117/2013 (V.15.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 362 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Kiss Lajos ügyvezető 24

25 Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az Agria Film Kft évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Kiss Lajos ügyvezető Határidő: május Tájékoztató ingatlan értékbecslés során alkalmazott becslési módszerekről ( KGB) Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Matina Ferenc értékbecslő, Külső meghívott Sass Sándor ingatlanforgalmi értékbecslő, Külső meghívott Lőrinczi Béla igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslő, Külső meghívott Hidvégi Gábor igazságügyi ingatlanfogalmi értékbecslő, Külső meghívott A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Üdvözli a megjelent meghívott vendégeket. Szeretnének átfogó képet kapni, milyen módszerekkel készítenek el egy ingatlan értékbecslést a meghívott szakértők. Szűcs Tamás: Köszönti az értékbecslő urakat. Szeretné, ha elmondanák az értékbecslések elkészítésének elméletét. Az input adatok, amelyek alapján az értékbecslést összehasonlító módszerben elvégzik, honnan és mely módon származtatják, illetve mik a személyes tapasztalataik az adatok alkalmazhatósága szempontjából? Van-e olyan, körülmény, eljárás, módszer, amiben most konszenzusra juthatnak, hogy a jövőben ezt egységesen alkalmazva, egymással szinte majdnem egyező, de nagyon közelítő értékbecslések születhessenek, amit bizottság tagjai is el tudnak fogadni, mint a szakma által legmegalapozottabb, legkimunkáltabb értékbecslést. Ebben szeretnék a szakértők segítségét, tanácsát, hozzászóló véleményüket kérni. Sas Sándor: 1990-óta Magyarország belépett abba az európai rendszerbe, amit átvettek, az úgynevezett TEGOVA-ba. Magyarra úgy lehet ezt fordítani, hogy az álló eszközértékelők európai csoportja. Hagyományai vannak. Magyarországon az előző rendszerben ez nem működött. Könyvi értéket tartottak nyilván. Könyvelők 25

26 állapították meg. Egy bizonyos, hasonló nettópótlási értékből indultak ki. Évente pár százalékkal leírták az ingatlanokat. Ezek valójában nem fedték a valóságot. Talán az egyetlen piaci érték volt, amit nem szabályoztak. A piac saját magát szabályozta, ezt mindenki tudta. Ezt átvették kötelezően. Három féle módszert ajánl ez a TEGOVA. Amit ma is alkalmaznak. A három módszerből az értékbecslőnek a feladata, hogy döntse el, hogy melyek alkalmazhatók egy-egy ügyletre. Akkor van szerencséjük, amikor tömegcikkről van szó. Mondjuk egy lakásról. Ha speciális ingatlanról van szó, akkor érdemes megcsinálni mindet. A 32-es, 54-es, 97-es P. M. rendeletek előírják, hogy bizonyos ügyleteknél kötelező minimum két becslési módszert alkalmazni. Hogy milyen ingatlanról van szó, lehet súlyozni, hogy melyiket veszik figyelembe. Talán az ingatlan értékbecslési módszerek közül, amit az Önkormányzati ingatlanokra leginkább lehet használni az OPEN MARKET VALUE. Tehát a nyílt piaci érték megállapítása. Mankó értékeket keresnek. Ez az értékbecslő feladat, hogy minél jobb mankó értékeket kutasson, keressen fel. Talán azok vannak a legjobb helyzetben, akik az ingatlan szakmában közvetítéssel is foglalkoznak, és napi kapcsolat vannak megtörtént ügyletekkel. Ma már úgy van, hogy ezek az ingatlan szakmában dolgozó emberek kénytelenek összedolgozni, hiszen annyira beszűkült a piac. Tehát az értékbecslők tudnak egymás ügyleteiről. A legjobb a saját adat forrás. Nem túl gazdag. A NAV, korábban az APEH biztosított pénzért adatokat, amit a bíróság elfogadott, peres vitás esetekben. Ezek voltak az alátámasztó értékek, mást nem is fogadott el. Röviden összefoglalva, úgy gondolja, hogy mind a három módszer jó. Európában működik. A Németek dolgozták ki. Nagyon szigorú, szerű. Az Angolok kicsit eltérnek. Ők a RED BOOK szerint értékelnek. Abba részletesen nem kíván bele menni. Érzelmeket visznek az értékbecslésbe. Európában mindenhol a Német módszerrel készítik a becsléseket, ahogy ezt az Önkormányzat szakértői is teszik. Nagyon szegényes a mankó adat és az halmaz, amivel dolgozni tudnak. Hidvégi Gábor: Szeretné hozzátenni, hogy az értékbecslésben fontos, hogy legalább egy összehasonlító adat legyen benne. Legalább három adat kell egy értékbecsléshez. Ha a korábbi évekből származik az adat, időkorrekcióval lehet korrigálni. Ha nagyon sokrétű az értékbecslési folyamat, az értékbecslősnek, közgazdásnak, építészmérnöknek, jogásznak, agrármérnöknek is kell lenni egy személyben. Nagyon fontos az értékbecsléseknél az ingatlan jogi helyzete. Úgy gondolja, a későbbiekben jó lenne ezt is szabályozni, hogy ne lehessen értékelni olyan épületeket, ami az ingatlan nyilvántartásban nem szerepel, vagy az építési hatóság nem adott ki rá érvényes fennmaradási engedélyt. Elsősorban az értékbecslő dolga ott kezdődik, hogy megvizsgálja az ingatlan jogi állapotát, a tulajdoni lapot és a térképmásolatot. A várossal történő együttműködésük során, elfogadta az Önkormányzat által lehívott tulajdoni lapokat, hiszen az megegyezik a hiteles tulajdoni lappal. A térképpel kapcsolatban úgy hallotta Szűcs Tamástól, hogy most van az ingatlan nyilvántartási térkép átvétele. Szerinte ez is elfogadható lesz, hogyha a megrendelő továbbra is az Önkormányzat marad. Nyilván a jogszabály nem ezt írja elő, de szerinte az Önkormányzat számára is költségtakarékosabb, ha ezzel a módszerrel dolgoznak tovább. 26

Jegyzőkönyv. iktató szám: 6238-12/2013

Jegyzőkönyv. iktató szám: 6238-12/2013 iktató szám: 6238-12/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság rendkívüli összevont nyílt üléséről

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

javasolja az Eger Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló

javasolja az Eger Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló Iktatószám: 5956-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. október 17-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008 január 21-i nyílt ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008 január 21-i nyílt ülésén elhangzottakról 1873-1/2008 Jegyzőkönyv Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008 január 21-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Szántósi Rafael Láng András Szabóné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-4/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. április 16-án Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ponyi László Takács Zoltán ügyvezető. TISZK Nonprofit Kft Kiss Lajos ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV. Ponyi László Takács Zoltán ügyvezető. TISZK Nonprofit Kft Kiss Lajos ügyvezető 2959-1/2009 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2009. január 20-án a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a 2008. január 22-én az Oktatási Bizottsági ülésen a Városháza I. sz. tanácskozó termében.

Jegyzőkönyv. Készült a 2008. január 22-én az Oktatási Bizottsági ülésen a Városháza I. sz. tanácskozó termében. Jegyzőkönyv Készült a 2008. január 22-én az Oktatási Bizottsági ülésen a Városháza I. sz. tanácskozó termében. Iktatószám: 1876-1/2008 A kiküldött napirendeket a bizottság egyhangúlag elfogadta. A bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: dr. Koháry György, Borbély Vilmosné, Váradi Istvánné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14000-3/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Közgyőlésének, 2013. június 3-án 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme Jelen vannak a Tulajdonosi

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme.

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme. J E GY Z İ K Ö NY V Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága 2013. január 24-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Iktatószám: 5956-17/2012. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 5956-17/2012. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 5956-17/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Rázsi Botond Alpolgármester Úr irodájában 2012. július 06-án a Rendkívüli Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00 Iktatószám: 327-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30. napján 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-33/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 18-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. február 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. február 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. február 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a képviselő-testület soron következő

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztatás szakképzési hozzájárulás megosztásáról

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 2008. november 04-i ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 109-26 /2010. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Képviselő-testülete 2010. november 25. napján megtartott üléséről.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-14/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. október 22-i ülésének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Főmérnöki Iroda részéről. Város- és Területfejlesztési Iroda részéről. Távhő divízió-vezető

JEGYZŐKÖNYV. Főmérnöki Iroda részéről. Város- és Területfejlesztési Iroda részéről. Távhő divízió-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007. május 17-i ülésén elhangzottakról Iktatószám: 514-10/2007 Jelen vannak: Deák Boldizsár Láng András

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. szeptember 24-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. szeptember 24-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. szeptember 24-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben