JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének október 21. napján tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila, Fehér László, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna, Kapus János képviselők, dr. Kelemen Zoltán PB elnök, Koseluk Mátyás HB elnök, dr. Szakács László VFB elnök, dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző, Belovics Emilné, Holovits István, Mikóné Fejes Ibolya osztályvezetők, Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos, Berkesné Hegedűs Márta, Kapusné Dojcsák Edit, Töttösiné Iván Erzsébet intézményvezetők, Jencsky Ernő műszaki vezető. Veszner Zsolt őrsparancsnok, Molnár Sándor, Tamáskó Tamás körzeti megbízottak. Egy fő érdeklődő a lakosság részéről. Bezeréti Katalin polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 10 tagjából 10 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: 7.) 1.) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről 2.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 3.) Helyi adókról szóló rendelet módosításának előkészítése 4.) Közművelődési tevékenység ellenőrzési jelentése 5.) Gyermekjóléti feladatellátás ellenőrzési jelentése 6.) évi belső ellenőrzési terv elfogadása 7.) Üzlethelyiségek hasznosítása ( buszváróknál ) 8.) Sportegyesület támogatás ügye 9.) Delfin Tánccsoport támogatás iránti kérelme 10.) Parkoló-fenntartási díj elengedése iránti kérelem 11.) Polgármester jubileumi jutalmának megállapítása 12.) Sebességmérő telepítéséről tájékoztató 13.) Gyermeküdültetés támogatása 14.) Közművek tulajdonba vétele 15.) Egészségház akadálymentesítése 16.) Tájékoztatások, bejelentések 1./ Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről Előadó: Veszner Zsolt őrsparancsnok Veszner Zsolt őrsparancsnok: Köszöni a beszámolási lehetőséget. A kistérségi társulás előtt már sor került a bemutatkozására. Ismerteti a személyi állományban bekövetkezett és várható változásokat. Célja, hogy a közterületeken fokozza a rendőri jelenlétet. A nyomozásokban, a körzeti megbízottak révén nagyobb szerepet szeretne vállalni az őrs. Az intézkedési aktivitás növelése szintén a célok között szerepel. Ismerteti az ebben elért eddigi eredményeket cselekmény fajtánként. Fontos a nyári szezon nyugalma, biztonsága. Megemlíti a legjellemzőbb bűncselekményeket. Változtatott a munkájukban, a területet KMB-s csoportok között osztotta fel. Bemutatja a két jelen lévő balatonföldvári körzeti megbízottat. Kitér egyikük lakáskérdésére.

2 Bezeréti Katalin polgármester: Tavaly kettő, idén tizenhárom gépkocsi lopás volt, ez az őrs területére vonatkozik? Veszner Zsolt őrsparancsnok: Igen, Balatonföldváron is volt eset. Koeluk Mátyás HB elnök: Terjedelmes, részletes beszámoló készült. A települések között van-e, amelyik településőrt foglalkoztat? Mi a véleménye erről a lehetőségről? Veszner Zsolt őrsparancsnok: Egy új intézményről van szó. Még egyik településen sem működik. Az elképzelést jónak tartja, a tulajdon elleni szabálysértések esetében a jegyző munkáját is segítheti. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Megnyugtatónak találja, hogy Balatonföldvár jó kezekben és biztonságban van. A lakásügyben elhangzott kérést támogatja, mert fontos, hogy ne cserélődjenek gyakran az állomány tagjai. Bezeréti Katalin polgármester: A kapitányság vezetője is jelen lett volna, de berendelték Kaposvárra. Egy kérést tolmácsol: a Zrínyi utca forgalmi rendje megváltozik, várakozni tilos tábla kerül elhelyezésre. Segítséget kér ennek ellenőrzésében és betartatásában. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 184/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a város bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadja. 2./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Bezeréti Katalin polgármester Előterjesztés szóban. Bezeréti Katalin polgármester: Szeptember 1-jén kistérségi társulási ülés volt, fő témája az integrált oktatási központ pályázat. Szeptember 5-én céges ajánlat érkezett településen belüli sebességmérésre. Szeptember 7-én találkozott az új katolikus pappal. Területcseréről tárgyaltak, mellyel megoldódhatna a szabadtéri színpadhoz vezető útkapcsolat. Az egyház vizesblokkot létesítene. Itt járt a BHZRT kikötő ügyben. Szeptember 8-án elkészült a kerékpárút pályázat. Szeptember 9-én az iskolabusz ügyében Molnár Miklóssal tárgyalt az óvoda és az iskola képviselőinek jelenlétében. A buszok későbbi indulása révén jobban kihasználható lesz a napközi. Szeptember 12-én részt vett a Keleti strand pályázat végső összeállításában. Szeptember 14-én egy pályázat kapcsán együttműködési lehetőséggel kereste meg egy balatonföldvári utazási iroda. Szeptember 15-én munkaértekezletre került sor az integrált közoktatási intézmények pályázata és a 2010-es Utazás kiállítások tervezése tárgyában. Szeptember 19-én kikötő bejárásra került sor. A BHZRT fejlesztési elképzeléseiről egyeztettek. A körforgalomnál az üzleteket nem lehet lebontani, ez a rész megmaradna a 2

3 gyalogosok számára. A körforgalom így elveszíti a jelentőségét, az autók számára a másik oldalon létesülne bejáró. Szeretnék megszüntetni a vizesblokkot, és más célra használni a helyiségeket. Új vizesblokk számára egy másik alkalmas terület áll rendelkezésre, ez viszont még távlati elképzelés. Délután kertész tervező és építész járt itt a közoktatási és a városfejlesztési pályázat kapcsán. A képviselőtestület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 3./ Helyi adókról szóló rendelet módosításának előkészítése Előadó: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Bezeréti Katalin polgármester: Hosszas vita volt a bizottságok előtt, látszik, hogy több körben lesz még szükség egyeztetésre. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Biztos, hogy senki sem szeret adót emelni, viszont a város működése egyrészt állami normatívákból, másrészt helyi adókból finanszírozható. Adóbevétel nélkül erre nincs mód. Jövő évben a normatív támogatások millió forintos csökkenése várható. A fennálló nézetkülönbségek ellenére a jövő évi költségvetés főbb számainak ismeretében lenne célszerű arról tárgyalni, hogy a hiány hogyan lehet részben helyi adókból mérsékelni. A PB a jelenlegi övezeti határokat figyelembe véve az építményadó mértékét, mely így sem éri el a jogszabály szerinti maximumot, a Balaton és a vasút között 1200 Ft-ban, a vasút és a 7-es út között 1000 Ft-ban, és a 7-es úttól délre 1000 Ft-ban javasolja meghatározni. Indokolt e mellett a meglévő kedvezmények rendszerét is felülvizsgálni. Bezeréti Katalin polgármester: Az elvonásnak van egy minden önkormányzatot sújtó általános része, és van egy olyan része, ami az idegenforgalmi adót kivető önkormányzatokat külön sújtja. Az idegenforgalmi adóhoz tartozó támogatás egy forintjának elvétele Balatonföldvár esetében 40 milliós kiesést jelent. Egyébként pedig az üdülőtulajdonosok után sem jár normatíva. Dr. Szakács László VFB elnök: Az ismertetett átmeneti kompromisszumos javaslatokon kívül a VFB ülésén további javaslatok is elhangzottak, éppen ezért a bizottság továbbtárgyalásra javasolja a tervezetet. Megfelelő kompromisszumot kell találni, semmiképpen sem szeretnénk a jelentkező milliós hiányt nagyobb részben adóemelésből finanszírozni, meg kell vizsgálni más lehetőséget is. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB arról is állást foglalt, hogy az idegenforgalmi adó emelését is támogatja, mely nem éri el a jogszabály szerinti lehetséges mértéket, a főszezonban 330 Ft-ról 400 Ft-ra, ezen kívül pedig 280 Ft-ról 350 Ft-ra. Bezeréti Katalin polgármester: Az építményadóra hosszabb idő áll rendelkezésre, viszont az idegenforgalmi adó mértékét a szállások kiajánlásakor már ismerni kell, ez gyorsabb döntést igényel. Felteszi szavazásra a rendelet tervezet továbbtárgyalásra való alkalmasságát. 3

4 185/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a helyi adókról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerint továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Határidő: november / Közművelődési tevékenység ellenőrzési jelentése Előadó: Berkesné Hegedűs Márta közösségi ház igazgató Berkesné Hegedűs Márta közösségi ház igazgató: Három évet vizsgáltak az ellenőrzés során. Mindig jó, ha külső szakmai értékelés érkezik. Az önkormányzat közművelődési feladatellátását jónak értékeli. A programszervezést kiválónak tartja, az intézményt pedig alkalmasnak arra, hogy minősített intézményi címet nyerjen el. A vizsgált hét tevékenység közül hármat kiválóra, hármat jóra, egyet pedig közepesre értékeltek. Közepes értékelést kapott az együtt élő másságokkal kapcsolatos tevékenység. Ez a településen nehezen megfogható, de erre is figyelni fognak. A törvényesség betartása érdekében három megállapítás szerepel: az SZMSZ felülvizsgálata, a közművelődési rendelet aktualizálása és a szakágazati besorolás pontosítása. Ismerteti az eredményesség érdekében tett javaslatokat is. Bezeréti Katalin polgármester: A kertmozira vonatkozó megállapítást, hogy a balatoni nyarak fő varázsa volt, megkérdőjelezi, ez jóval régebben volt így. Berkesné Hegedűs Márta közösségi ház igazgató: Korábban 6000 látogató volt, az utóbbi években Bezeréti Katalin polgármester: Ez az egész nyárra vonatkozik. Dr. Szakács László VFB elnök: Mint minden beszámolónak, van általános és átfogó része. A 18 oldalon számítási hiba van, de ami fontosabb, hogy a városnak nincs kulturális koncepciója, amit meg kell teremteni. Kiemeli a megállapítások közül, hogy a város életéből hiányoznak a fiatalok és a középkorúak. Kéri az említett korosztályok aktivitását. A város több mint 10 millió forint támogatást ad az egyesületek támogatására, e mellett érdemes lenne összefogni is a civileket. Plusz egy fő alkalmazásával az idegenforgalmi-kulturális területen nem ért egyet. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Akinek igénye van a város kulturális életében való részvételre, az jön, és részt vesz. Végeredményben jól működik ez a terület, melyet megköszön, és dicséretesnek tart. Dr. Szakács László VFB elnök: A társadalmi politizálás titka az igényt megteremteni, a programokat közelebb vinni. A kritikát saját magunkra, a város működésére értette, nem az intézmény tevékenységére, az intézmény jó jegyeket kapott. Fel kell rázni az embereket, és ez a mi feladatunk. 4

5 Bezeréti Katalin polgármester: Kétségeit fogalmazza meg erre vonatkozóan. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 186/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat közművelődési tevékenységének ellenőrzéséről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadja. 5./ Gyermekjóléti feladatellátás ellenőrzési jelentése Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Az év elején a szociális és gyámhivatal ellenőrzést végzett több helyi önkormányzatnál, a gyámhivatalnál és a jegyzői gyámhatóságnál. A balatonföldvári önkormányzatra vonatkozó jelentésben két olyan megállapítás van, ami a képviselőtestület intézkedését igényli. Nem új keletű hiányosság, az évek során többször felmerült, hogy nem megoldott a gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülőnél. Ez nem jelent nagy ügyfélkört, de ha ilyen eset felmerül, azt jelenleg nem tudjuk megoldani. Továbbá hiányzik a 0-3 éves korosztály napközbeni bölcsődei ellátása. Mindkét esetben kistérségi szintű feladatellátás lehet indokolt. Javasolja a jelentésben foglalt megállapítások elfogadását, és kezdeményezés megtételét a kistérségi társulás felé annak érdekében, hogy az ellátásokat közösen meg lehessen szervezni. Bezeréti Katalin polgármester: A helyettes szülői hálózat megszervezése is problémás, a bölcsődei ellátásé még inkább. Olyan szigorú szabályrendszert támasztanak, melynek teljesítése jelentős anyagi áldozattal jár, továbbá a működés normatív finanszírozása sem megfelelő. Fogadjuk el a megállapításokat azzal, hogy tenni is próbálunk ellene. 187/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata által a településen ellátott gyermekjóléti szolgáltatás ellenőrzéséről szóló jelentésben foglalt megállapításokat elfogadja, a hiányosságok pótlására ( gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülőnél, 0-3 éves korosztály napközbeni bölcsődei ellátása ) a szükséges intézkedések megtételével egyetért. 5

6 6./ évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően készült el az idei javaslat. Két fordulós tárgyalás helyett most egy fordulóban történne a terv elfogadása. Szervezeti változások voltak a kistérségnél, a belső ellenőr is új, ezért a kínálati lista most nem készült el, a határidő viszont sürgetett. Kockázatelemzés készült, melynek elemeit ismerteti. Négy vizsgálati témára tesz javaslatot, ennél azért nem többre, mert a belső ellenőr 13 településen végzi a feladatát. Egyébként a feladat finanszírozható az állami normatívából. A javasolt témák szinte az egész gazdálkodást lefedik. Amennyiben a testület további ellenőrzéseket tart szükségesnek, az is megoldható, de plusz költsége van. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB a javasolt témákkal a belső ellenőrzési terv elfogadását támogatja. Bezeréti Katalin polgármester: Átfogó ellenőrzésre kerülhet sor a tervezet alapján, de adott esetben egy gyors, célzott vizsgálat is lefolytatható ezek mellett. Felteszi szavazásra a terv elfogadását. 188/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben megjelölt ellenőrzési témákkal elfogadja. 7./ Üzlethelyiségek hasznosítása ( buszváróknál ) Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Célszerű a buszváróknál üresen álló üzlethelyiségeket a vagyonrendelet szerint bérbeadásra meghirdetni. Az induló ár a jelenlegi bérleti díj Ft / hó plusz rezsi összegben meghatározható, és célszerű hosszabb, legalább három éves időtartamot megjelölni. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB támogatja a meghirdetést Ft induló árral. Dr. Szakács László VFB elnök: A VFB támogatja a bérbeadást az előterjesztésben szereplő Ft induló árral. Bezeréti Katalin polgármester: Két összeg szerepel, két érdeklődő van, így a licitálás során elérhető a Ft-os díj. Felteszi szavazásra a Ft induló árral történő meghirdetést, majd a Ft induló árral történő meghirdetést. 6

7 A Ft induló ár 3 szavazatot kapott, a Ft induló ár 7 szavazatot kapott. A képviselőtestület 7 szavazattal 3 ellenében a következő határozatot hozza: 189/2009.(X.21.) Kt. határozat: 1. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi utcai (Közösségi ház melletti) buszváróban lévő 6+2 m 2 -es helyiséget 3 évre, Ft/hó+rezsi bérleti díj induló árral meghirdeti azzal, hogy a helyiségben büfé tevékenység nem folytatható. 2. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi utcai ( gyógyszertár előtt lévő) buszváróban lévő 6 m 2 -es helyiséget 3 évre, Ft/hó+rezsi bérleti díj induló árral meghirdeti. 8./ Sportegyesület támogatás ügye Előadó: Bezeréti Katalin polgármester Egyesület beadványa írásban csatolva. Bezeréti Katalin polgármester: Az október 20-i állapot szerint a számlákra kifizetett összeg Ft, melyből Ft a évre vonatkozó költség. Felszólítások érkeztek telefonra, közüzemi díjakra, így a számlák kiegyenlítésre kerültek. Az egyesület be nem jegyzett, de megválasztott elnökétől az a kérés érkezett, hogy a tavalyi elmaradás ne terhelje az egyesületet. Kalkuláció készült a még várható költségekről a labdarúgó szövetségnek, illetve a közüzemi költségekre, ami körülbelül 300 ezer forint. Továbbá erre az évre a működéshez még 500 ezer forint szükséges ahhoz, hogy az egyesület felhasználhassa azt a kétmillió forintot, amit egyébként neki a képviselőtestület megszavazatott. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB a számokat megismerve javasolja az 500 ezer plusz 300 ezer forint biztosítását, annak ismeretében, hogy jövőre egy teljesen új megközelítés lesz a sporttámogatásban, nevezetes az önkormányzatnak egy forintja sem lesz rá. Tudatosítani kell, hogy ez az összeg várhatóan nulla forint lesz. Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra a sportegyesület támogatási keretösszegének megemelését a PB javaslata szerint, úgy, hogy végösszeg érje el a ezer forintot. 190/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatonföldvári Sportegyesület működésének finanszírozására további Ft ( közüzemi számlák, labdarúgó szövetség ) plusz Ft ( egyéb működés ) felhasználás engedélyezi, ezzel a támogatási keretösszeget évre Ft-ban állapítja meg. 7

8 9./ Delfin Tánccsoport támogatás iránti kérelme Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A Pénzügyi Bizottságon hiányosságként merült fel, hogy nem jelölték meg a kért támogatás összegét. Beszélt a csoportvezetővel, aki elmondta, hogy a százhalombattai verseny akkor volna megnyugtatóan finanszírozható, ha 300 ezer forintot kapnának. Ha a testület figyelembe tudja venni a jövő évi igényüket, akkor összességében 500 ezer forintot várnának. Viszont a mostani versenyhez 100 ezer forint is segítséget jelentene a felszerelés beszerzéséhez. A tánccsoportnak a Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület ad jogi keretet, ezért technikailag ennek a keretösszegnek a megemelésével adható a támogatás. Bezeréti Katalin polgármester: A 2010-re vonatkozó igénnyel majd a költségvetés tárgyaláskor lehet foglalkozni. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Az összeg hiányában szavazásra nem került sor a PB ülésén, a vélemények megoszlottak. Nagy valószínűséggel a civilek semmiféle támogatást nem fognak kapni jövőre. Az egyesületek szaporodhatnak, tevékenységük egyre eredményesebb lehet, ami pedig egyre többe kerül, így egyre több támogatást várnak. Személy szerint nem támogatja támogatás nyújtását. Bezeréti Katalin polgármester: Egyéb támogatásokra a költségvetésben, annak ellenére, hogy többször is döntött a testület újabb támogatásokról, 142 ezer forint megmaradt. Ezt figyelembe véve 150 ezer forintot javasol, ami nekik biztos, hogy segítség. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A költségvetési előirányzatokat sorozatosan túlléptük, a költségvetést többször módosítottuk. Rossz precedenst teremtenénk, joggal várnák, hogy jövőre is kapnak támogatást, különösen új igénylő esetén. Tegyük oda ezt a pénzt, ahol a keretet túlléptük. Fehér László képviselő: A PB ülésén támogatta a kérelmet. Elhangzott, hogy vegyük figyelembe a végzett munkát. Ebben az esetben olyan csoportról van szó, akik minden rendezvényen lelkesen részt vesznek. Legalább jelképesen jelezni kellene, hogy mi is számítunk rájuk. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Szeretné, ha lehetőség lenne a támogatásukra. Ők mindent megtesznek, jó hírnevet szereznek a városnak. Elő kellene teremteni a tánccipőkre és a fellépő ruhákra a 150 ezer forintot. Holovits Huba alpolgármester: Ötvözve az elhangzottakat, ő is úgy gondolja, hogy az idei évet honorálni kellene azzal a 100 ezer forinttal, amit ők is megjelöltek. Tudatosítani kell, hogy ez egyszeri támogatás, és a éviről nem tudunk nyilatkozni. Babina Éva képviselő: Értékelni kell, amit eddig csináltak, 50 ezer forint támogatásra gondolt. 8

9 Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra az egyes összegekre tett javaslatokat. Az 50 ezer forint 1 szavazatot kapott, 100 ezer forint 6 szavazatot kapott, 150 ezer forint 1 szavazatot kapott, 0 forint 2 szavazatot kapott. A képviselőtestület 6 szavazattal 4 ellenében a következő határozatot hozza: 191/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Delfin Tánccsoport évi működéséhez való hozzájárulás céljára Ft összeget biztosít, mellyel a Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatási keretösszegét megemeli. 10./ Parkoló-fenntartási díj elengedése iránti kérelem Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Az egyedi kérelemhez kapcsolódva az előterjesztésben felhívta a figyelmet a rendelet anomáliáira, de a bizottságok a rendeletet megfelelőnek találták. Hangsúlyozza, hogy a parkoló igénybevételi és fenntartási díj nem a működéshez, hanem az építéshez kapcsolódik. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A kérelem szinte évente megismétlődik. Másik dolog a jogszabály igazságos alkalmazása. Tudni kell, hogy ez nem helyi, hanem országos szabály, melyet az építéshatóságon keresztül lehet betartatni. A kérelmet a bizottság nem támogatja. Dr. Szakács László VFB elnök: A bizottság ülésén kiderült, hogy ha eladják az éttermet, a következő tulajdonos már nem köteles fizetni, amit nem tart elfogadhatónak. Hangsúlyozni kell, hogy azért kell fizetni, mert a várostól zöld területet vettek el. A bizottság nem támogatja a kérelmet, de meg kellene magyarázni, hogy a várostól területet vettek el. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Vitára adhat okot a rendeletben szereplő elnevezés, a parkoló fenntartási díj. Van, aki azt mondja, hogy saját maga takarítja. A parkolókra azonban az építéshez, az üzlet létesítéshez van szükség. A parkolók pedig később is ott állnak, ezért közterület használati díjnak lehetne nevezni. Köseingné dr. Kovács Zita aljegyző: A rendelet módosítását a következő ülésre lehet előkészíteni. Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet módosításának előkészítését, majd ezt követően a kérelem elutasítását. 9

10 192/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a járművek elhelyezéséről és a parkolóhelyek biztosításáról szóló helyi rendelet módosítását kezdeményezi. Határidő: november /2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Forrás Vendéglő Kft. (8623. Balatonföldvár, Budapesti u sz.) kérelmét elutasítja, az érvényes megállapodást nem módosítja. 12./ Polgármester jubileumi jutalmának megállapítása Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Holovits Huba alpolgármester: A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírásainak Bezeréti Katalin második ciklusos polgármester megfelel, 25 év közszolgálati idővel rendelkezik, így Ft jubileumi jutalomra jogosult, mely két havi bruttó bérének felel meg. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Az SZMSZ előírásai szerint a bizottságok elnökei megtárgyalták, és támogatták a jutalom megállapítását. Holovits Huba alpolgármester: Kéri a képviselőtestületet, hogy a jogszabály szerint döntsön a jubileumi jutalom megállapításáról. A képviselőtestület egyhangú szavazással 9 igen Bezeréti Katalin polgármester, személyes érintettsége miatt, a szavazásban nem vet részt, a következő határozatot hozza: 194/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete megállapítja, hogy Bezeréti Katalin polgármester, október 23. napján 25 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, mely alapján két havi illetményének megfelelő, Ft összegű jubileumi jutalomra jogosult. Felelős: Holovits Huba alpolgármester Határidő: október

11 12./ Sebességmérő telepítéséről tájékoztató Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Előterjesztés szóban. Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Vállalkozótól érkezett megkeresés. Korábban a sajtóból is lehetett tudni, hogy a vállalkozók, az önkormányzatok és a rendőrhatóság együttműködésével mobil trafipaxokat lehet elhelyezni. A jogszabály azonban csak az önkormányzati tulajdonú utakon teszi lehetővé, ezért pont a 7-es úton erre nincs lehetőség, máshol pedig nem biztos, hogy célszerű. Dr. Szakács László VFB elnök: Ismét egy olyan jogszabály, aminek semmi értelme, mert éppen ott nem lehet alkalmazni, ahol kellene. Bezeréti Katalin polgármester: A közútkezelővel nem köthet szerződést? Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Vele köthet. Bezeréti Katalin polgármester: Így az önkormányzatnak nem lesz bevétele. Felteszi szavazásra, hogy az önkormányzat javasolja a vállalkozónak, hogy vegye fel a kapcsolatot a közútkezelővel. 195/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a mobil sebességmérő üzemeltetésére ajánlatot tevő vállalkozónak javasolja, hogy a berendezés 7-es úton való telepítése érdekében vegye fel a kapcsolatot a közút kezelőjével. 13./ Gyermeküdültetés támogatása Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Projekttervezet írásban csatolva. Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek van egy pályázata észak-magyarországi és észak-alföldi beruházások megvalósítására. A kérelmező utazási iroda hátrányos helyzetű gyerekek üdültetésére tábort létesítene a Balatonnál. Az első projekt tervezetet kell most benyújtani, melyhez az önkormányzat elvi támogató nyilatkozatára van szükség. Bezeréti Katalin polgármester: Ha a képviselőtestületnek nincs kifogása, hogy beruházásra kerüljön sor észak-magyarországi és észak-alföldi hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása céljára, akkor kéri az elvi támogatás megadását. 11

12 196/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete elvi támogatásáról biztosítja a Balatoni és Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kft. által a Svájci-Magyar együttműködési Program keretében, pályázati eljárás alapján megvalósuló projektet, mely hátrányos helyzetű, valamint fogyatékos ( elsősorban kelet-magyarországi ) gyermekek Balatonon történő üdültetését teszi lehetővé. Határidő: október / Közművek tulajdonba vétele Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A volt kemping területén lakóparkot üzemeltető elvi hozzájárulást kér arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a víz- és szennyvíz közműveket ingyenesen tulajdonba veszi. Ha elkészülnek a közművek, az önkormányzat lesz jogosult a DRV-vel koncessziós szerződést kötni. Jelenleg a beruházás megkezdése előtt az elvi nyilatkozatot kérik. Ha elkészül, az útra vonatkozóan is rendelkezni kell. Bezeréti Katalin polgármester: Több példa van erre a városban. Dr. Szakács László VFB elnök: A VFB megtárgyalta, és támogatja. Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra a hozzájárulást. 197/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete előzetes elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Zöld Park Kft. által a balatonföldvári 1582/2 hrsz-ú ingatlanon kiépítésre és engedélyezésre kerülő víz- és szennyvízcsatorna hálózatot térítésmentesen tulajdonába veszi, és a DRV Zrt. Részére üzemeltetésbe adja azzal, hogy tényleges megállapodás megkötésekor a közművek elhelyezésére szolgáló út közútkénti funkciójáról is rendelkezni kell. 12

13 15./ Egészségház akadálymentesítése Előadó: Holovits István Évf. osztályvezető Előterjesztés szóban. Holovits István Évf. osztályvezető: Az egészségház akadálymentesítésére 3,5 millió forint szerepel az idei költségvetésben. Nem volt olyan pályázat, melyet igénybe tudtunk volna venni. Leginkább a fogászatot érinti, ők nem sürgetik. Javasolja megvárni, hogy első félévében lesz-e pályázat, és ha nem, utána lehet dönteni arról, hogy saját forrásból az önkormányzat megvalósítja-e. Javasolja az idei költségvetésből kivenni, és áttenni a jövő évibe a 3,5 millió forintot. Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra a javaslatot. 198/2009.(X.21.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az egészségház akadálymentesítését pályázati forrás hiányában évben nem kívánja megvalósítani, a költségvetésben szereplő Ft előirányzatot nem veszi igénybe, az összeggel a jövő évi költségvetésében számol. 16./ Tájékoztatások, bejelentések Bezeréti Katalin polgármester: Kéri a képviselőket, hogy vegyenek részt a holnapi ünnepségen. Koseluk Mátyás HB elnök: Róka jár a városban. Bezeréti Katalin polgármester: Az erdészet csapdával próbálja megfogni, de még nem sikerült. Dr. Szakács László VFB elnök: Kéri a lakosságot, hogy minél nagyobb számban jöjjön el az ünnepségre. Bezeréti Katalin polgármester az ülést berekeszti. K.m.f. Bezeréti Katalin polgármester Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző 13

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. szeptember 3. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. december 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. január 10. napján tartott üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2011. február 21-i nyilvános üléséről. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, Kossuth terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2011. február 21-i nyilvános üléséről. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, Kossuth terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága TVÉKB ülés sz.: 113-4/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester. Füri Mihály képviselő (később érkezett) Gránitz Gáspár Istvánné képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester. Füri Mihály képviselő (később érkezett) Gránitz Gáspár Istvánné képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 22-én megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 18. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2013. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-6. TARTALOMJEGYZÉK 1/2013.(I.28.) PBH.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 426/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: 2015. november19. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00 Iktatószám: 327-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30. napján 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben