JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága szeptember 12-i soron következő üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor, Kiss Gábor, Szikra Ferenc, Vágner Olivér bizottsági tagok Bejelentéssel távol: Szórád Róbert Mihály, Patóné Mezei Erzsébet, Urbán Csaba Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke, Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, Nagy Tünde könyvvizsgáló, Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Bénik Andrea irodavezető-helyettes, Dr. Györgyi Lajos irodavezető, Lakatos István irodavezető, Vitosné Veres Julianna csoportvezető, Bertalanné Kovács Piroska igazgató, Szűcs Ferenc Magyar Közgazdasági Társaság, Bendó Katalin jegyzőkönyvvezető. Tokár István köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Javasolja a pótlólag kiküldött és az ülés előtt kiosztott előterjesztések felvételét, valamint a meghívó szerinti 5. napirendi pont levételét. A bizottság egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja el: 1. Javaslat a Pénzügyi Bizottság II féléves munkatervére Előadó: Tokár István, a bizottság elnöke 2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

2 2 3. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi szakmai, gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról 4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítésére 5. Előterjesztés az újszászi Kastély Otthon kiváltása érdekében ingatlan vásárlására 6. Előterjesztés a középiskolai tornatermek építésére 7. Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben megítélt, de fel nem használt önkormányzati önrész költségvetési átcsoportosítására 8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tanügyi épületének (Jászapáti, Hősök tere 9. sz.) energiaracionalizálására 9. Előterjesztés a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez pályázat benyújtására 10. Előterjesztés a jászapáti Fehér Akác Otthon felújítása és férőhelyeinek bővítésére 11. Előterjesztés a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium képzési profiljának bővítésére 12. Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztésére pályázat benyújtására 13. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázatok benyújtásának támogatására 14. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás támogatását célzó pályázat benyújtásának támogatására 15. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásra

3 3 16. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztésére pályázat benyújtásának támogatására 17. Előterjesztés a megyei közgyűlésnek az Európai Bizottság felhívására pályázat benyújtására az Europe Direct Információs Hálózat magyar központjainak üzemeltetésére 18. Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a évi belső ellenőrzési terv időarányos teljesítéséről Előadó: Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 19. Egyéb kérdések 1./ napirendi pont: Javaslat a Pénzügyi Bizottság II féléves munkatervére Tokár István elmondja, hogy a javaslat tartalmazza azokat a napirendi pontokat amelyek jelenleg ismertek és ez szükség szerint kiegészül a bizottság hatáskörébe tartozó napirendi pontokkal. 66/2008. (IX.12.) PB számú határozat: A bizottság a II. féléves munkatervét elfogadja. 2./ napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésként elmondja, az előterjesztést a Gazdasági Bizottság három tartózkodással támogatta. Szikra Ferenc megkérdezi, a második félévi bérpolitikai támogatás összege szerepel az első oldalon ez konkrétan mit tartalmaz, mennyi a kötvénykibocsátás nyeresége. Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy a bérpolitikai intézkedés ugyanaz, amelyet az intézmények már megkaptak az I. félévben, tehát az 5%-os bérfejlesztés fedezete. Mivel még csak az első félév szerepel az intézmények előirányzatában, ezért itt jelenik meg a második féléves összeg. A második féléves összeg a következő előirányzat módosításkor kerül az intézményekhez. (Megérkezik Nagy Tünde a könyvvizsgáló) A kötvény nyereségével kapcsolatosan elmondja, hogy két részletben lekötésre került, a 3 milliárd Ft-os összeg október 31-ig, kamata várhatóan 149 millió Ft az előzetes számítások alapján. Az 1 milliárd Ft június 30-ig, amelynek már realizálódott a kamata és az I. féléves

4 4 teljesítés tartalmazza a 29 milliós nagyságrendet. Július 4-vel sor került valutakonverzióra, ekkor visszaváltották az 1 milliárd Ft-os nagyságrendű összeget CHF-re, ennek árfolyamnyeresége attól függ, hogy a visszaváltáskor a forint érték hogyan alakul. Az előző bizottsági ülésen szó volt az előtörlesztésről, viszont ezt csak fordulónapon lehetséges, adásvétellel visszavásárolná a bank, amely opciós adás-vétel lenne, amelyre nincs felhatalmazás. A fizetendő kamat árfolyamtól függően millió forint, amely október 31-én fizetendő. Nagy Tünde könyvvizsgáló elmondja, hogy a féléves beszámolót elfogadásra javasolják, a könyvvizsgálói jelentést kiadták. A bizottság 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 67 /2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítésével egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 3./ napirendi pont: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi szakmai, gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elutasította a kunhegyesi iskolára vonatkozó pályázatot, bár az megfelelt a szakmai kritériumoknak, de pénzhiány miatt nem kapott támogatást, illetőleg a homoki iskolára vonatkozó pályázatot is elutasította ott fél ponttal maradtak le a minimális 60 pontról. A Kórháznál augusztus 31-én a kettes számú telephelyről a kórházi krónikus belgyógyászati osztály átköltöztetése megtörtént a tószegi útra, a tájékoztatóban még szeptember szerepelt. Bordás Imre kérdése, hogy a nagykunsági tározó, árapasztó beruházásnak 2008-ban indulnia kellett volna és 2011-ben befejeződni, van-e arról információ hogy, ez a tervek szerint alakul, az Uniós források erre rendelkezésre állnak. Tokár István kérdezi, hogyan alakult a működőképességhez kapcsolódó kérelem. Továbbá tájékoztatást kér a kórház személyi helyzetéről. Lakatos István elmondja, beadásra került a KEOP-ba, tavasszal kaptak egy összeget a további tervezésekre, így év végéig készíthetők el a tervek és utána lesz lehetőség a kivitelezésről dönteni, az októberi közgyűlésre meghívást kapnak az érintett tervező szervezetek, így pontosabb információk akkor állnak rendelkezésre. Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy kérelmet nyújtottak be július 10-én az önkormányzati miniszternek, mivel az átvett intézmények plusz 192 millió forint támogatást igényelnek a normatíván felül, így azt a 15 millió forintot, amelyet évben a működőképesség megőrzése érdekében visszatérítendő támogatásként kaptak és szeptember 30-ig kellene visszafizetni, engedje el. A augusztus 28-i válasz szerint a pénzügyi feszültségek és az átvett intézmények kapcsán fennálló a többlettámogatás miatt eltekint a 15 millió forint visszafizetésétől. Így a következő előirányzat módosításkor ez a 15 millió forint, mivel kiadásként betervezett a költségvetésben, közvetlenül 15 millió forinttal csökkenti a hiányt.

5 5 Búsi Lajos elmondja, hogy a kórházban szeptember 1-vel Dr. Kovács László lemondott az orvos-igazgatói tisztségéről és e hónap 1-vel Dr. Tölgyes Anna látja el ezt a feladatot ideiglenesen. Kérték, hogy záros határidőn belül kerüljön kiírásra az orvos-igazgatói pályázat. A kórház szakmai feladatait ellátja. Bordás Imre a 33-as út felújítására kér segítséget, a 4-5 számjegyű utak felújítása is fontos. Igen rossz állapotban van a Kunmadaras-Karcag útvonal. A feladatok végrehajtása között szerepel a Kunhegyes-Abádszalók közötti szakasz, ebből 6,8 km épül meg, így részben készül el. A tárgyalások során kezdeményezni kellene a folytatást. Tokár István elmondja, hogy ketté kell választani a 4 és 5 számjegyű utak felújítását, amelyek a Regionális Operatív Program részét képezik. A közötti időszakra összeállt egy lista, ebben az egész szakasz benne van, a Kunhegyes-Abádszalók és Abádszalók bekötő úttól a városi szakaszig. A fejlesztések ütemezése két éves ciklusokra vannak beosztva. Azon ütemezésben, amelyet jóváhagyott a régió, az egész szakasz benne volt, a pályázó Kht. akkor ezt kettéválasztotta. A múlt héten volt a es időszaknak a ütemezése, hogy miért választották szét ennek okait nem ismeri. Búsi Lajos elmondja, hogy másik út is van ilyen, a Mezőtúr és Tiszaföldvár közötti szakasz, aminek a közepe kimarad a felújításból. Lakatos István elmondja, a közgyűlés tárgyalja a Közút Kht. beszámolóját, amely tartalmazza ezt a listát is. Van egy olyan lista amely 2020-ig tartalmazza a Nemzeti útfelújítási programot, abban elég sok megyei rész szerepel. A tájékoztatót elkérik és abból tájékoztatják a településeket egy összerendezett térképpel. Tokár István elmondja, hogy a forrás Ft, amely a megyei úthálózatra nagyon kevés. A bizottság 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 68/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi szakmai, gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatóval egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 4./ napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítésére Kérdés, észrevétel nincs. 69/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítésével egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

6 6 5./ napirendi pont: Előterjesztés az újszászi Kastély Otthon kiváltása érdekében ingatlan vásárlására Búsi Lajos elmondja, hogy folyamatosan napi kapcsolatban állnak Újszász város polgármesterével, illetve Polgármesteri Hivatalával. Most már egyféleképpen értelmezik azt az eladási értéket illetve vételárat, amiről már többször egyeztettek. Az előterjesztésben A és B variáció van felsorolva, de egyértelműen azt szeretnék, ha Újszászon folytatnák a tevékenységet, tehát a B változatban tudnak lépni. A Gazdasági Bizottság ülésén - mivel akkor még nem volt újabb információ - kiosztásra került a bizottság tagjainak, hogy egy 5. pontot építettek be a határozati javaslatba, mely azt tartalmazná, hogy 30 napon belül szülessen döntés a város részéről. Tehát Újszász város testütetének hivatalosan döntése szükséges arról, hogy ezen az 5,1 millió forintos vételáron értékesíti. A Gazdasági Bizottság elfogadta a módosítással az előterjesztést. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a határozati javaslatot egészítse ki ezzel az 5-ös ponttal. Természetesen ha megérkezik a közgyűlés napjáig írásban a pontos értelmezés, akkor a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlés tagjait a napirend tárgyalásakor. Annak érdekében, kéri ezt, hogy zökkenőmentesen tudjanak ebben az ügyben haladni. Tokár István megkérdezi, hogy a kiegészítés mindenki előtt ott van-e. Elfogadásra javasolja az előterjesztést a B változattal és kiegészítve az 5. ponttal. Szikra Ferenc megkérdezi az alelnök Úrtól, hogy hogyan került a javaslatba Jászladány. Búsi Lajos válaszában elmondja, hogy Jászladány jelentkezett erre a feladatra, több település is jelentkezett, de az elsődleges cél, hogy ott helyben legyen megoldva. Tokár István megkérdezi hány dolgozója van ennek az intézménynek Hajdúné Gácsi Mária válasza, hogy 129 fő. Tokár István elmondja, hogy a jelenlegi dolgozók szakképzett gyakorlott emberek, új dolgozókat betanítani egy új helyen ehhez évek kellenek. Ez nem 3 millió forint különbözetet jelentene. Tokár István megkérdezi a bizottságot, hogy a B változatot az 5. ponttal kiegészítve elfogadja-e. 70/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a az újszászi Kastély Otthon kiváltása érdekében ingatlan vásárlásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az 5. pont kiegészítésével.

7 7 6./ napirendi pont: Előterjesztés a középiskolai tornatermek építésére Búsi Lajos kiegészítésében elmondja, hogy ez kettő épületre vonatkozik, egyrészről a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumra, illetve a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumra. Mind a két intézményben hiány van a kötelező feladat ellátáshoz szükséges feltételekben. Ezt próbálják orvosolni. Kisebbet nem tudnak építeni, mivel a szakmai előírások jegyzéke megadja, hogy mit kell megépíteni. Amennyiben a közgyűlés felhatalmazást ad, a tervezési fázissal kezdődik meg a folyamat, bízva abban, hogy a pályázati forrásokat tudnak ebbe bevonni, nem pusztán olyan pénzügyi felhasználásra lesz szükség, amit itt forrásként megjelöltek. Keresik a lehetőségeket, de jelen pillanatban ilyen tornatermi pályázati lehetőség nincsen. Az iskolafejlesztési felújítási programban vannak tornaterem felújítások. Jászapátiban meg kell oldani ezt a problémát, mert a jelenlegi átalakítása, felújítása gazdaságtalan. Kérdés, észrevétel nincs. 71/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a középiskolai tornatermek építésével egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 7./ napirendi pont: Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben megítélt, de fel nem használt önkormányzati önrész költségvetési átcsoportosítására Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság támogatja az előterjesztést, Kiegészíti a határozati javaslatot, a fel nem használt önkormányzati önrész összegével, az Ft-tal. 72/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben megítélt de fel nem használt önkormányzati önrész költségvetési átcsoportosítással egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 8./ napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tanügyi épületének (Jászapáti, Hősök tere 9. sz.) energiaracionalizálására Búsi Lajos elmondja, hogy a leírásban szerepeltetve vannak azok a pontok, amelyekkel az energetikai racionalizálás megvalósulna.

8 8 73/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tanügyi épületének (Jászapáti, Hősök tere 9. sz.) energiaracionalizálásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 9./ napirendi pont: Előterjesztés a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez pályázat benyújtására Hajdúné Gácsi Mária elmondja, eredetileg a költségvetésben terveztek létszámcsökkentési kiadásokra egy céltartalékot, 25 millió forintot. A pályázat 31 millió Ft, de ebből a Kórházé 14 millió. A pályázattal elnyerhető összeg csökkenti a céltartalék felhasználását. 74/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez pályázat benyújtásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 10./ napirendi pont: Előterjesztés a jászapáti Fehér Akác Otthon felújítása és férőhelyeinek bővítésére Búsi Lajos elmondja, hogy egy lépcsőzetes elv valósulna meg. Beadtak június 30-val egy TIOP pályázatot Ft-ra, a vizesblokkok megfelelő átalakítására a közösségi helyiségek átalakítására. Ez jelentős átalakítási munkálatot jelent az egész építményre vonatkozóan. Itt is szükséges energiaracionalizálási munkálatot végrehajtani. A feladatokat úgy próbálják összehangolni, hogy mind a két építmény üzemképesen és megfelelő állapotban működjön. A Fehér Akác Otthont akkor tudják rekonstrukció alá vonni, ha már elkészült a kollégiumból átalakítandó szociális otthon. Az első fokozat a TIOP pályázat, az energiaracionalizálás a második, nem látnak esélyt a vízszigetelés megoldására. Következő lépcső a Somos Kollégium átalakítása, mert egy külső homlokzat felújítása illetve tetőtér beépítése és a nyílászárórcsere megtörtént. Szikra Ferenc megkérdezi, hogy a szennyvízcsatorna azon a részen készen van-e. Búsi Lajos elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetéssel van a gond. Kiépített az is, csak a magasabb belvízszint esetén vannak problémák. Szikra Ferenc elmondja, hogy aggályai vannak, hogy később szét kell verni az egészet, mégis inkább szigetelni kellene. Búsi Lajos elmondja, hogy annyira azért nincs rossz állapotban, de a felméréskor az a probléma is felmerült. Szikra Ferenc kérdezi, hogy miből van ez az épület. Búsi Lajos válaszolja, a nagy része tégla és egy része vegyes.

9 9 75/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a jászapáti Fehér Akác Otthon felújítása és férőhelyeinek bővítésével egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 11./ napirendi pont: Előterjesztés a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium képzési profiljának bővítésére Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság támogatja az előterjesztést. 76/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium képzési profiljának bővítésével egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 12./ napirendi pont: Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztésére pályázat benyújtására Györgyi Lajos elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság ülésén egy mondattal kiegészült a 3. pont, a fenntarthatósági nyilatkozattal. Az első mondatot követően szerepel az, hogy vállalja továbbá a támogatott beruházással létrehozott kapacitások, szolgáltatások 5. év végéig történő fenntartását és üzemeltetését. 77/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztésére pályázat benyújtásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 13./ napirendi pont: Előterjesztés a megyei közgyűlésnek Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázatok benyújtásának támogatására Györgyi Lajos tájékoztatásul elmondja, az intézmények jelezték, hogy az írásban kiküldött összeghez képest nagyobb összeget szerepeltettek a pályázatukban. Tiszaföldvár-Homok 20 millió forintra, a Kisújszállási intézmény pedig 15 millió forint összegre pályázott.

10 10 78/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a megyei közgyűlésnek Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázatok benyújtásának támogatásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 14./ napirendi pont: Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás támogatását célzó pályázat benyújtásának támogatására Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság és a Konzorciumi tagjai is támogatják az előterjesztést. 79/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás támogatását célzó pályázat benyújtásának támogatásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 15./ napirendi pont: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásra Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésében elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság támogatja az előterjesztést. 80/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 16./ napirendi pont: Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztésére pályázat benyújtásának támogatására Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy a kisújszállási intézményben jelenleg is működik egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény TIOP pályázat eredményeképpen, ennek a fenntarthatóságát segítené ez a pályázat. Valószínűleg a törökszentmiklósi önkormányzat intézménye a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat is konzorciumi tag kíván lenni ebben a pályázatban. Kérte az igazgató nőt, hogy az ide vonatkozó dokumentumot küldje meg. Az előterjesztést ki kellene egészíteni azzal, hogy a konzorciumi tagsági formában történik a pályázat benyújtás. Tokár István kérdése, ki a fenntartója az iskolának és az jóváhagyta-e a költséget.

11 11 Dr. Györgyi Lajos válasza, hogy csak szóbeli megbeszélésen alapszik. Tokár István javaslata, a határozati javaslat azzal a feltételes hozzájárulással egészüljön ki, hogy amennyiben az önkormányzat Törökszentmiklóson ezt támogatja, az intézmény a szándéknyilatkozatát beadja, akkor a közgyűlésre már így kerüljön előterjesztésre. 81/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottsága megyei közgyűlésnek a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményi fejlesztésére pályázat benyújtásának támogatásával egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 17./ napirendi pont: Előterjesztés a megyei közgyűlésnek az Európai Bizottság felhívására pályázat benyújtására az Europe Direct Információs Hálózat magyar központjainak üzemeltetésére Bertalanné Kovács Piroska elmondja, eddig is tudták működtetni és az intézmény költségvetését csökkentették azzal, hogy a támogatásból két fő foglalkoztatását biztosították. Szűcs Ferenc az előterjesztésben szereplő támogatást mindenképpen javasolja, jó az együttműködés a Közgazdasági Társasággal. 82/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottság a megyei közgyűlésnek az Európai Bizottság felhívására pályázat benyújtására az Europe Direct Információs Hálózat magyar Központjainak üzemeltetésével egyetért, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 18./ napirendi pont: Tájékoztató a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részére a évi belső ellenőrzési terv időarányos teljesítéséről Kérdés, észrevétel nincs. 83/2008. (IX. 12.) PB számú határozat: A bizottsága a évi belső ellenőrzési terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és megköszöni.

12 12 19./ napirendi pont: Egyéb kérdések Hajdúné Gácsi Mária ismerteti a július és augusztus havi illetékbevételeket. Kedvezően alakult a július és az augusztus, ami a következő előirányzat módosításkor, mintegy 100 millió forint többlettel lehetővé teszi majd a hiány csökkentését. Tájékoztatásul elmondja, hogy változik a kijelölt könyvvizsgáló személye, valamint a 15 millió Ft összegű támogatási kérelem kedvezően alakult. A Pénzügyi és Beruházási Iroda dolgozói személyében változások történtek, a helyettes Hasznos Mihályné nyugdíjba vonult és felmentési idejét tölti és július 1-től új irodavezető helyettes van Bénik Andrea személyében. Ismételten meghirdetésre került a büfé, így a működtetés tovább biztosított a konyha és a büfé vonatkozásában. Györgyi Lajos elmondja, hogy az Oktatási Bizottság ülésén Wirth Isván a TISZK elnöke bejelentette, hogy a TIOP pályázat 400 millió Ft támogatást kapott. Tokár István gratulál Bénik Andreának a kinevezéséhez jó munkát kíván, és jó együttműködést a bizottsággal. Továbbá bejelenti, hogy a 26-i közgyűlésen nem tud részt venni, külföldi tartózkodása miatt. A 26-i közgyűlésen szerepel egy napirendi pont a közúthálózat fejlesztésével kapcsolatban, szóba kerülhet a karcagi út kérdése. Szeptember 4-én tárgyalta a Regionális Fejlesztési Tanács rendkívüli ülésén a 4 és 5 jegyű utaknak a 2009 és 2010-re vonatkozó pénzügyi ütemezését. A közútkezelő Kht. által készített előterjesztésben, szerepelt a 3401-es út, amelyet a esnek Karcag-Tilalmasi útnak gondolt. Úgy ítélte meg, hogy ennek az útnak a forgalma, a többihez képest sokkal kisebb és ugyanilyen értékben három utat javasolt helyette. Az ülésen a miniszteri megbízott vett részt és a módosítás elfogadásra került. Utólag rájött, hogy tévedett mert ez a es út a Karcag-Kunmadaras közötti útszakasz. A héten tartott koordinációs ülésen elmondta a tévedését és kérte, hogy 514 millió forintot hozzanak előre a es ütemből. A soros ülésre ez a módosítás beterjesztésre kerül. Felhívta Karcag és Kunmadaras polgármesterét, és tájékoztatást adott a történtekről. Tokár István megköszöni a részvételt, a bizottsági ülést bezárja. Szolnok, szeptember 18. Tokár István a bizottság elnöke megbízásából Bordás Imre a bizottság alelnöke

JEGYZŐKÖNYV. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Szórád Róbert Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a 2008. január 22-én az Oktatási Bizottsági ülésen a Városháza I. sz. tanácskozó termében.

Jegyzőkönyv. Készült a 2008. január 22-én az Oktatási Bizottsági ülésen a Városháza I. sz. tanácskozó termében. Jegyzőkönyv Készült a 2008. január 22-én az Oktatási Bizottsági ülésen a Városháza I. sz. tanácskozó termében. Iktatószám: 1876-1/2008 A kiküldött napirendeket a bizottság egyhangúlag elfogadta. A bizottság

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 06. 8 00 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Gebula Béla Ákos a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság. Jegyzőkönyv a bizottság 2008. február 5-i üléséről

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság. Jegyzőkönyv a bizottság 2008. február 5-i üléséről Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jegyzőkönyv a bizottság 2008. február 5-i üléséről A bizottság taglétszáma: 12 fő Jelen vannak: Vadas Sándor, Farkas András

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jegyzőkönyv a bizottság 2008. április 8-i a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthonában

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-40/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl:

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2011. február 7-ei együttes ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben